číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek str. 2 Blanenský chodec recenze str. 4 Zimní večery tráví výrobou fi gurek str. 5 Fungování obce mezi volbami a ustavením nových obecních orgánů S nadcházejícími komunálními volbami, které prezident republiky vyhlásil na 10. a 11. října tohoto roku, souvisí upřesnění pravomocí obecních orgánů, jimiž jsou starosta, místostarostové, rada a zastupitelstvo města. Obecně platí, že mandát člena zastupitelstva končí prvním dnem voleb. To se však netýká rady, jejíž součástí je i starosta a místostarostové města. Ti budou své pravomoci vykonávat i po ukončení funkčního období zastupitelstva, a to až do zvolení nové rady obce a tedy i nových představitelů města, objasnil Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko. Dříve toto v zákoně o obcích nebylo ošetřeno, tudíž panovalo určité bezvládí, kdy pouze starosta města měl určité pravomoci, rada však nikoli, proto často docházelo k různým problematickým situacím, které bylo nutné řešit. Od roku 2000 je však v zákoně o obcích přesně stanoveno, jaké je funkční období jednotlivých obecních orgánů. Po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva města se vytvoří minimálně dva výbory povinné ze zákona, tedy kontrolní a finanční. Je možné vytvoření i dalších výborů, v Blansku však pracují pouze tyto dva. Stejně tak rada města si po zahájení svého fungování stanoví komise jakožto svůj poradní orgán, doplnil tajemník MěÚ Blansko. Inlajnové závody škol na sportovním ostrově V pátek 19. září se uskutečnil první ročník inlajnových závodů žáků blanenských základních škol. Na okruhu kolem baseballového stadionu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku se na trati o délce 1 km a ve sprintu na 100 metrů utkalo asi třicet mladých závodníků. Skvělou kulisu kolem trati vytvořili spolužáci, kteří s připravenými transparenty přišli podpořit své kamarády. Závěr dopoledne patřil vyhodnocení nejrychlejších bruslařů a předání medailí, kterého se ujal místostarosta Jiří Crha. V prvním ročníku tohoto závodu si organizátoři i účastníci vyzkoušeli, jak by vše mohlo probíhat a zároveň byly ustaveny traťové rekordy v jednotlivých kategoriích na obou délkách. Za rok si tak mohou jejich držitelé své výkony porovnat a noví závodníci mají co překonávat. Podrobné výsledky sportovního dne najdete ve stejnojmenném článku na Nové dráhy v kuželně na ulici Údolní již slouží svému účelu. Díky investici ve výši 2,9 milionu korun bude toto sportoviště nadále splňovat veškerá kritéria nezbytná pro organizaci i těch nejvyšších soutěží. Foto: J. Franchi V Blansku přibyly dvě nové ulice Zastupitelstvo města Blanska rozhodlo o pojmenování prostoru nově vznikající ulice za lokalitou Zborovec. Tato získá s ohledem na původní pojmenování blízké polní trati název Březinky. Zastupitelstvo rovněž řešilo problém neurčitých adres v prostoru ulice Nádraží. Její část, ležící východně od železniční trati, ponese nově označení ulice Edvarda Beneše. Na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska 9. září 2014 byl pojmenován prostor nově vznikající ulice za lokalitou zahrádek a rekreačních chat Zborovec, kde budou brzy přidělovány adresy novým rodinným domům. Tato nová ulice ponese, v odkazu na původní pojmenování blízké polní trati, název Březinky, sdělil doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., 2. místostarosta. Na stejném zasedání byl řešen rovněž problém neurčitých adres v prostoru ulice Nádraží. Tato ulice je specifická tím, že je rozdělena železniční tratí. Rovněž je matoucí sousedství ulic Nádraží a Nádražní. Prostor ulice Nádraží, ležící východně od železniční trati, mezi křižovatkou u Holiday hotelu Macocha a viaduktem silnice II/379 na Šebrov, ponese nově označení ulice Edvarda Beneše společně s prostorem nově realizovaného parkoviště a upraveného nábřeží. Pro toto pojmenování jsme se rozhodli proto, že prezident Beneš tudy po válce skutečně projížděl a v Blansku se i zastavil. Ulice s jeho jménem v našem městě dosud chyběla, objasnil 2. místostarosta. Adresy u zde přítomných objektů budou nahrazovány postupně, a to v několika vlnách. Zbylý úsek ulice Nádraží, s několika stavbami v prostoru Starého Blanska za tratí, bude řešen až v souvislosti se změnami v území, které přinese výsledná podoba plánovaného propojení ulice Svitavské a Starého Blanska novým mostem, vedeným přes řeku Svitavu a železniční trať. Jeho technické řešení se teprve hledá, doplnil Roučka. Derby Metra vs. ČKD připomnělo 10 let od založení FK Blansko Bývalí hráči Spartaku Metra Blansko a Spartaku ČKD Blansko proti sobě nastoupili na fotbalovém hřišti na ulici Údolní v sobotu 27. září. Zajímavý duel, okořeněný sedmi gólovými trefami a výbornými zákroky obou brankářů, skončil výhrou Metry Blansko v poměru 4:3. Utkání se konalo u příležitosti 10 let od založení fotbalového klubu FK Blansko, kdy oba blanenské fotbalové kluby přešly pod jednu hlavičku. Utkání dvou odvěkých rivalů, hrané pod záštitou současného předsedy klubu a místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy na 2 40 minut, nabídlo divákům zajímavou podívanou. Těsně před výkopem byla minutou ticha uctěna památka TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalate si Blanenský videournál na všech, kteří se zasloužili o rozvoj blanenské kopané. Soutěživost mezi kluby byla v Blansku velká. Postupně se sice mírnila, ale i dnes se dá říct, že staří matadoři vzpomínají na léta rivality mezi Metrou a ČKD a nedají dopustit na svůj klub. I v tomto zápasu bylo cítit mezi soupeři napětí, uvedl komentátor zápasu Karel Ťoupek. Všichni hráči, kteří nastoupili tento den na trávník, jsou bývalými členy klubů, někteří z nich hráli dokonce za oba dva. Pořadatelé oslovili 40 hráčů Metry a polovina na účast v zápase kývla. Dalších asi 15 se přišlo podívat a pozdravit bývalé spoluhráče. Podobné to bylo i na straně ČKD.» pokračování na straně 8

2 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 81. schůze rady ze dne Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 30/14 Dodávka a instalace 2 ks čističek vzduchu na oddělení následné péče Nemocnice Blansko do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok Rada souhlasí s přijetím účelově určených peněžních prostředků v částce Kč pro potřeby Nemocnice Blansko. Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 3 m² v k. ú. Blansko a reklamní zařízení na pozemku stojící o velikosti reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m, za účelem užívání pro reklamu (Zborovce, u OD Hruška). Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 755/79 o výměře cca 50 m² a části pozemku parc. č. 755/100 ostatní plocha o výměře cca 100 m² v k. ú. Blansko, za účelem vybudování nových parkovacích míst pro nové bytové jednotky (pozemky při ul. L. Janáčka v Blansku, v blízkosti OD Hruška). Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat ani pronajmout pozemek parc. č. 309 ostatní plocha o výměře 56 m² v k. ú. Olešná u Blanska a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 309 ostatní plocha o výměře 56 m² v k. ú. Olešná u Blanska a prodej tohoto pozemku (zahrádkářská lokalita Bačina). Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat zemědělské pozemky, příp jejich části v k. ú. Horní Lhota parc. č. 507/8, 507/9, 507/15, 507/23, 507/37, 507/47, 507/48, 507/49, 507/57, 507/84, 507/90 a v k. ú. Blansko parc. č. 890/6, 943/45, 943/46, 943/50, 943/58, 943/63, 943/123, část parc. č. 943/127 o vým. cca 110 m², 943/128, id. 2/3 parc. č. 943/48 o vým. 514 m², vše za účelem zemědělského obdělávání (lokalita Nivky a Zborovec). Rada schvaluje doplnění usnesení č. 25 ze 72. schůze dne , a to tak, že do usnesení se doplňují pozemky parc. č. 885/69 ostatní plocha a 903/1 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, ostatní text usnesení zůstává nezměněn a rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 2014-INV-Poz-S065/BS-Bř/Mu. Rada schvaluje změnu usnesení č. 24 ze 79. schůze rady města dne tak, že celé nově zní: Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1368/2 ostatní plocha o výměře 1 m² v k. ú. Blansko společnosti BMA ASSET MANAGEMENT s. r. o., IČ: , se sídlem Blansko, Poříčí 2465/28, PSČ , za účelem umístění reklamního zařízení upozorňujícího na provádění oprav elektronických a telekomunikačních zařízení, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši Kč/rok + platná sazba DPH + zvyšování o míru inflace od roku 2015 a schvaluje znění předložené nájemní smlouvy č INV-Poz-S151/NS-Mu (travnatá plocha na ul. Bezručově, před prodejnou bytového textilu a obuvi, OD Kotas). Rada souhlasí s úpravou výše bankovní jistiny, kterou vystaví společnost elitbau s. r. o., se sídlem Dřevařská 855/12, Brno po dokončení stavby s názvem Blansko-Těchov Na Slunku, rekonstrukce místní komunikace. Výše bankovní jistiny bude vystavena ve výši 10 % z celkových nákladů stavby. Rada schvaluje dohodu o převedení investorství pro potřeby stavebně-správních řízení se společností HOPA Group s. r. o., se sídlem Brno, Blansko, Hybešova 2224/35, PSČ , IČ: , pro stavbu Blansko BD Nad Čertovkou. Rada uděluje výjimku pro přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu z čl. 6, bodů a směrnice č. 06/2014 a souhlasí s přímým zadáváním oprav havarijního stavu kanalizací v městské části Lažánky, v nezbytně nutném rozsahu zjištěném během provádění prací na rekonstrukci vozovky, společnosti OHL ŽS, a. s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, , IČ: za jednotkové ceny stanovené postupem dle čl. XII, odst. 6.1 a 6.2 smlouvy 2014/ / INV/DS/Šm ze dne s tím, že nesmí být překročena celková částka stanovená 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Rada schvaluje Ceník pro samovýrobu palivového dřeva s platností od Rada schvaluje Nařízení, kterým se mění Nařízení města Blansko č. 3/2003, o stání vozidel ve městě Blansku s účinností od Rada uděluje výjimku pro přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu z čl. 6, bodů směrnice č. 06/2014 a souhlasí s přímým zadáním oprav zpevněných ploch za Galerií ul. Dvorská II etapa v rozsahu předložené nabídky s tím, že nesmí být překročena celková částka stanovená 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č /14/ OKH ve výši Kč na nákup výzbroje pro JSDH města Blansko. Rada schvaluje uzavření smluv o dílo na natočení dalších tří filmových dokumentů z cyklu Živá paměť města. Rada, schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností Expresnet.cz s. r. o. o natočení a odvysílání pořadu CYKLOTOULKY BLANSKO na televizi ČT sport v roce Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli Vítovi Šarounovi, Blansko na uspořádání akce Halloween na Dělňáku ve vnitřních prostorách Dělnického domu v Blansku dne v čase od 02:00 hodin do 04:00 hodin. Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na realizaci projektu Podpora činnosti Muzea Blansko. Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Podpora činnosti Muzea Blansko. Rada schvaluje návrh Kulturního střediska města Blanska na použití rezervního fondu organizace k posílení investičního fondu ve výši Kč. Rada schvaluje použití prostředků z investičního fondu Kulturního střediska města Blanska ve výši Kč na financování nákupu promítacího plátna v Kině Blansko. Rada souhlasí s přijetím sponzorského daru Kulturním střediskem města Blanska od Ing. Libora Šparlinka, Blansko ve výši 15 tis. Kč na spolufinancování 5. ročníku kytarových koncertů Miloš Pernica a hosté Rada schvaluje vzorovou Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence mezi městem Blansko a dalšími obcemi správního obvodu ORP Blansko za účelem poskytnutí příspěvku na spolufinancování služeb sociální prevence ve správním obvodu ORP. Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence mezi městem Blansko a dalšími obcemi správního obvodu ORP Blansko na rok 2015 dle paušálních úhrad takto: Počet obyvatel do 100 od 101 do 200 od 201 do 300 od 301 do 400 od 401 do 550 od 551 do 700 od 701 do 850 od 851 do 1000 od 1001 do 1400 od 1401 do 2000 od 2001 do 3000 od 3001 do 4000 Částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od do Rada souhlasí se sjednocením ubytovacího režimu v domě Jungmannova 10, Blansko. Rada schvaluje předložený ubytovací řád pro dům Jungmannova 10, Blansko. Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č ŠKOL-S056/MU se spolkem Ulita Blansko, z. s. (původně SDRUŽENÍ ULITA, o. s.), se sídlem B. Němcové 2431/2a, Blansko, IČ: , a to rozšířením účelu o provozování hostinské činnosti v podobě čajovny a schvaluje předložený dodatek. Rada schvaluje předložený ubytovací řád pro hotel Dukla. Rada schvaluje předloženou ubytovací smlouvu jako vzorovou pro ubytování v hotelu Dukla. Rada schvaluje předložený ceník ubytování v hotelu Dukla. Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu jako vzorovou pro pronájem nebytových prostor v hotelu Dukla. Rada nesouhlasí s pronájmem vinárny v suterénu hotelu Dukla č. p na nám. Republiky 1a, Blansko paní Ušelové, Blansko, dle její žádosti, a to z důvodu, že zaslaná žádost je v rozporu se zveřejněným záměrem. Rada bere na vědomí předložený návrh smlouvy o poskytnutí ubytování se společností IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, Brno, IČ: a svěřuje starostovi rozhodnutí o konečném znění této smlouvy. Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO na ul. Na Brankách s platností od Ceny se pro rok 2015 nezvyšují. Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO u Horní Lhoty u Blanska s platností od Ceny se pro rok 2015 nezvyšují. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Odbor školství, mládeže, kultury a tělovýchovy MěÚ Blansko připravil pro seniory v den jejich svátku, ke Dni seniorů, kulturní program ve velkém sále Dělnického domu. Odpoledne zahájili starosta města Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha společně s odstupujícím předsedou samosprávy Městského klubu důchodců v Blansku panem Milošem Bacíkem. Na pódiu se pak vystřídal taneční soubor Drahánek a Dechová hudba Blansko, která na závěr zahrála k tanci. Termíny svozu kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu Jedná se o individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Odpad uložte do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a přistavte v den svozu do 7:00 hod. ráno ke komunikaci na viditelné místo. Termíny svozů jsou následující: Čištění dešťových vpustí v Blansku V měsíci září bylo provedeno plošné čištění dešťových vpustí na Starém Blansku, sídlišti Podlesí a v ulicích 9. května, Chelčického, Erbenově, Leoše Janáčka, Wolkerově, Stařeckého, nám. Míru, Bartošově a Fűgnerově. Současně s tímto čištěním byly řešeny i havarijní situace vzniklé díky deštivému období v srpnu a na počátku září. Uvedenou etapou bylo letošní čištění dokončeno. Termín dalšího plošného čištění se předpokládá v březnu a dubnu odbor životního prostředí Ve městě Blansku úterky: a V městských částech středy: a Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami občané Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00 a ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hod. odbor komunální údržby PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah, koberců a PVC včetně dodávky materiálu Tel Sdružení Jóga v denním životě Blansko zve všechny zájemce na kurzy jógy v novém školním roce 2014/2015. Blansko, Centrum zdraví Jóga v denním životě, Městský penzion Písečná: pondělí 08:45 10:15 Marie Mejzlíková 1. až 2. díl pondělí 16:15 17:00 Ivona Kakáčová cvičení pro rodiče a děti pondělí 17:15 18:45 Anna Benešová 1. až 2. díl pondělí 19:00 20:30 Mgr. Gabriela Vašíková 2. až 6. díl + meditace úterý 17:15 18:45 Ivona Kakáčová 2. až 4. díl úterý 19:00 20:30 Miroslava Hejčová 1. až 2. díl středa 17:15 18:45 Miloslava Balúchová 1. až 3. díl středa 19:00 20:30 Ing. Zdeněk Ondroušek 1. až 3. díl čtvrtek 08:45 10:15 Marie Mejzlíková 1. až 2. díl sobota 17:00 17:45 Bc. Petra Sotolářová cvičení pro děti od 6 do 12 let neděle 16:15 17:45 Ing. Martin Sýkora 1. až 2. díl neděle 18:00 19:30 Anna Benešová 2. až 4. díl Blansko, ZŠ T.G.M., Rodkovského ul., malá tělocvična: středa 17:30 19:00 Karla Pernicová 1. až 2. díl roční předplatné Kč (září 2014 až červen 2015) pololetí Kč (září 2014 až leden 2015, únor až červen 2015) 90 min Kč slevy pro studeny, důchodce a matky na MD roční předplatné Kč (září 2014 až červen 2015) pololetí Kč (září 2014 až leden 2015, únor až červen 2015) 90 min Kč 45 min. cvičení pro děti...20 Kč více informací na Evidenci poplatků za komunální odpad nebo psy vyřídíte nově v budově na náměstí Republiky Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý To znamená, že proběhne svoz ve Opravy a údržba pozemních komunikací Upozorňujeme občany, že pracoviště pro evidenci poplatků za komunální odpad a psy je od přesunuto z budovy radnice do budovy na náměstí Republiky. Pracoviště je umístěno v přízemí vedle pokladny. Toto přemístění bylo provedeno z důvodů zkvalitnění služeb pro občany města. Nyní tak mohou občané na jednom místě jednak zaplatit poplatky, ale také si vyřídit veškeré změny, které s nimi souvisí. Kontaktní osoba zůstává beze změny, a to paní Švancarová, Mění se telefonní číslo na finanční odbor svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu. odbor komunální údržby Opravy pozemních komunikací jsou prováděny jednak jako běžné opravy a dále jako velkoplošné opravy a samostatné akce oprav. V rámci běžných oprav, které představují lokální opravy povrchu místních komunikací (výtluky, propadená a jinak poškozená místa), byly doposud provedeny práce v objemu 2,849 mil. korun. Velkoplošné opravy komunikací a samostatné akce byly prozatím v letošním roce realizovány ve výši 3,674 mil. Kč. Jmenovitě se jednalo o opravu komunikace a dlážděných ploch na ulici Křížkovského, opravy komunikace ve směru na Češkovice, opravu lávky u koupaliště, opravu chodníků na ulici Hybešově, Husově, Údolní a na náměstí Míru. V současné době jsou rozpracované opravy chodníků v městské části Dolní Lhota, Hybešova u kina, v úseku ulic Chelčického-Havlíčkovy a oprava zpevněných ploch za budovou Městského klubu důchodců na ulici Dvorské. Dále je zadaná oprava chodníku podél bytových domů na ulici Čapkově a zpevněných ploch u bytového domu Sadová 90, 92 a 94 v celkové výši 2,620 mil. Kč. Rovněž tak jsou zadané opravy cest v zahrádkářských oblastech Žižlavice, Češkovice a Zborovce s celkovým rozsahem 1,550 mil. Kč. Na údržbu zařízení a příslušenství komunikací byla vynaložena částka ve výši 515 tis. Kč. Zde se jedná o údržbu silničního zařízení (svodidla, zábradlí, zařízení pro odvodnění, stabilizaci komunikací, apod.), mostní objekty, dopravní značení, zřízení pro chodce (bezbariérové úpravy, schody a další doplňující vybavení). Rozpracované práce představují objem 645 tis. Kč. Zde se jedná o opravy schodů a obnovu vodorovného dopravního značení. Zbývající práce určené k realizaci v tomto roce mají objem 567 tis. Kč. odbor komunální údržby

3 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 3 Nemocnice Blansko připravila pro veřejnost Den srdce Nemocnice Blansko se ke Dni srdce připojila osvětovou akcí pro veřejnost. Návštěvníkům ukázala používané metody vyšetření srdce a lékaři vysvětlovali různé formy léčení srdečních onemocnění. Zaměřili se také na prevenci. K nejdůležitějším předávaným informacím patřily zásady prevence srdečních a cévních onemocnění. K těm patří zásady zdravého životního stylu, ale rovněž zásady první pomoci. Díky těmto znalostem může každý člověk zachránit život svého Lékaři seznámili zájemce s postupy při oživování. spoluobčana. Na figuríně ukazovali vyškolení lékaři aktuálně doporučované postupy při oživování osob. Součástí akce byla také protikuřácká poradna. V prevenci pomáhá pestrá strava. V běžné stravě některých potřebných prvků není dostatek. Nemocnice Blansko vydává v pořadí již třetí publikaci, a to k třicátému výročí svého otevření. Publikace s názvem Dissertatio de peste Pojednání o moru je dílem autorské dvojice Ing. Bohumila Grundy, CSc. a paní Jitky Ševčíkové, v současné době knihovnice blanenské nemocnice. Kniha, jak už je z názvu patrné, pojednává o moru nejděsivější epidemické nemoci, která lidstvo pronásleduje od starověku, přes středověk až do novověku. Tak jako v předchozí publikaci se i zde setkává historie s vlastivědou našeho kraje. Nejen zdravotnická veřejnost, ale i laický čtenář bude jistě se zájmem číst nejstarší záznamy o moru ve světě a v českých zemích, o tehdejších, leckdy úsměvných snahách (vesměs nezdařených) tuto nemoc léčit a její epidemie zlikvidovat, o objevu příčiny moru a konečném úspěchu v jeho léčbě. Tato epidemiologická problematika se stala zvlášť aktuální v dnešní době, kdy lidstvu hrozí pandemie eboly, nakažlivé choroby, proti níž dosud není účinný lék. Vedení blanenské nemocnice maximálně podporuje ediční činnost nemocnice. Tu vnímá jako snahu o zdravotnickou osvětu, ke které patří i pohled do dějin medicíny, z nichž lze čerpat poučení i v dnešní době. Závěrem je třeba vyslovit uznání autorům, a to nejen za cenné dílo, které jejich společným úsilím vzniklo, ale zejména za obsáhlé a velmi komplikované Jedním z nich je například hořčík, který je prevencí poruch srdečního rytmu nebo křečových stavů. Proto byly vystaveny potraviny s vysokým obsahem hořčíku např. obohacené minerální vody, luštěniny, některé druhy rýže apod. Rovněž pomáhají potravinové doplňky, např. koncentrované rybí oleje s tzv. Omega3 nenasycenými mastnými kyselinami. Zájemci si mohli nechat provést základní vyšetření krevní tlak, EKG, spirometrii, měření hladiny cholesterolu, váhy a výšky. Ze získaných informací lékař stanovil výši BMI a v procentech vyjádřil riziko onemocnění srdce. K nemocem srdce přispívá život ve spěchu, málo spánku, stres nebo nepravidelná strava. Klasické srdeční nemoci způsobené aterosklerózou se týkají lidí od 40 let výše. V případě genetické dispozice ale mohou postihnout i mnohem mladší pacienty. Pokud někdo má v rodině víc nemocných se srdečně-cévními onemocněními, měl by chodit na preventivní prohlídky už od 20 let, doporučuje primářka oddělení MUDr. Naděžda Formánková. Stále více přibývá nemocí srdce způsobených infekcemi. Lidé mají tendenci přecházet nachlazení nebo onemocnění dýchacích cest. Ale ty mohou mít později následky v podobě zánětu či jiného onemocnění srdce. I v tomto případě zaznělo důrazné doporučení, aby lidé všechny infekční nemoci řádně vyléčili a nepřecházeli je. Nemocnice Blansko vydala novou publikaci pod názvem Pojednání o moru studium všech možných i nemožných dobových pramenů. Čtenářům přejeme pěkné zážitky při četbě této knihy. Knihu lze zakoupit na pokladně Nemocnice Blansko (přízemí krčku nemocnice) nebo v prostorách Lékařské knihovny (3. patro polikliniky). Cena publikace je 95 Kč. Prodejné jsou i předchozí publikace Nemocnice Blansko: Cholera na Blanensku v devatenáctém století (cena 45 Kč) Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska a Boskovicka (cena 185 Kč). Provozní doba Lékařské knihovny při Nemocnici Blansko je Po a Út: 7:00 14:00 hod., tel: , Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Zisk z ceny vody je u VAS minimální V minulých dnech deník Mladá fronta DNES zveřejnil článek s titulkem Až třetina z ceny vody jde na zisk vodáren. Vytvořený zisk z vodného a stočného často mizí v zahraničí. Reakcí na tento článek bylo vyjádření VAS v tom smyslu, že nakládání se ziskem u vodárenských společností je rozdílné. Znatelné je to například právě na jižní Moravě. Konkrétně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., která provozuje vodovody a kanalizace na území bývalých okresů Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou, je v této oblasti výjimkou. Není vlastněna žádnou zahraniční společností, 100 % zisku tak zůstává v českých rukou. A to nikoliv soukromých vlastníků, ale měst a obcí. Od konce roku 2012 se podařilo sjednotit akcionářskou strukturu do podoby jednoho vlastníka akcií Svaz VKMO s. r. o., jehož podílníky jsou jednotlivé svazky měst a obcí. Toto sjednocení s sebou přineslo i tvorbu strategie společnosti na dalších 5 let. Podstatou je poskytovat vysokou kvalitu služeb pro zákazníky, řádně se starat o svěřený (pronajatý) majetek od municipálních vlastníků a využití výsledků racionalizačních opatření pro další rozvoj infrastruktury, objasnila Mgr. Iva Šebková, vedoucí marketingu a komunikace VAS, a. s. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. dosahuje jednu z nejmenších procentuálních výší zisku v České republice. To umožňuje především nastavená cenová politika s maximalizací profitu pro vlastníka infrastruktury, a tím i zpětné možnosti obnovy infrastrukturního majetku. I tento minimální zisk na úrovni 1 3 % umožňuje být stabilním partnerem provozování vodovodů a kanalizací a umožnil v letošním roce vyplatit akcionáři dividendu, která nejenže zůstává na území České republiky, ale je následně použita zpět k financování rozvoje V neděli 28. září proběhl na novém revíru pro mládež ve Sloupečníku již desátý ročník Rybářských závodů mládeže. Na tomto mimopstruhovém revíru, který je vyhlášen od února tohoto roku, je povolen lov pouze na povolenku vydanou MRS a slouží výhradně mládeži do 15 let. Letos jsme připravili třicet míst a všechna jsou zaplněna. S účastí jsme tedy maximálně spokojeni. V minulých letech se sešlo vždy něco kolem dvaceti mladých rybářů nejen z Blanska, ale i Jedovnic, Černé Hory, Lysic apod. Časně ráno závodníky neodradila ani hustá mlha, uvedl na úvod Miroslav Odehnal, hospodář MO MRS Blansko. Obsádka revíru pro závody tvoří 2 metráky kapra s průměrnou váhou 3 kg, 40 pstruhů o váze 1 kg, dále je tu lín, okoun, amur, plotice apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o rybářský revír s mimopstruhovým režimem, účastníci závodu si mohou ponechat jednoho kapra jakožto ušlechtilou rybu a tři ryby lososovité, tedy pstruhy, rozhodčí pak zaznačí všechny kusy ulovené navíc, které musí být vráceny zpět do revíru, vysvětluje hospodář MO MRS Blansko a dodává: Ryby, které byly vysazeny a nebudou uloveny během závodů, budou k dispozici mladým registrovaným rybářům, kteří mohou zkusit štěstí do konce roku, případně déle, a zbylé kusy ulovit později. Největší ulovenou rybou byl kapr o délce 56 cm, kterého ulovila Vendulka Zouharová. Absolutní vítězkou tohoto závodu se obhospodařovaných vodohospodářských staveb Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Vlastníci infrastruktury, tedy města a obce, jsou příjemci dotací z Evropské unie či národních zdrojů, které byly využity pro budování nových vodovodů a kanalizací a především k rekonstrukcím stávajících objektů čistíren a úpraven vod tak, aby splnily přísné normy v ochraně životního prostředí. Zisk dotací s sebou nese i druhou stranu mince závazek nárůstu cen. Tento nárůst cen má vytvořit v budoucnosti, v době životnosti budovaných dotačních akcí, takové zdroje, aby tyto dotace již nebyly potřeba. Závazek české strany byl v rámci Operačního programu životní prostředí, aby ceny rostly meziročně o 5 % nad úroveň inflace, což je reálně cca o 7 %. V prvním pololetí letošního roku jsme vyjednali snížení tohoto povinného nárůstu, a to z 5 % na 2 % nad inflaci, což by do budoucna mělo vést ke zpomalení růstu ceny vody, uzavírá Šebková. Rybářské závody mládeže letos přilákaly třicítku mladých rybářů z Blanska a okolí Marku Navrátilovi se podařilo ulovit pstruha o délce 40 cm. pak stala Sofie Danácová z Lysic, jež ulovila přes 5 m délek ryb celkem. Kompletní výsledky budou k dispozici na stránkách místní organizace Jana Franchi Foto: J. Franchi Výtvarná díla klientů, vzniklá na akci Street Jam Blansko 2014, vystavil klub PVC v rámci druhého dne otevřených dveří ve svých prostorách na ulici Sadové. Velkoformátové kresby zdobí stěny některých místností a mohou být také inspirací k nadcházejícímu přemalování stěn v prostorách nízkoprahového klubu pro mladé, který navštíví denně v průměru 32 klientů. Rybáři na Blanensku Právě probíhající podzimní výlovy rybníků korunují celoroční kolem 250 rybářských lístků jak úsilí rybářů. Laická veřejnost má při této příležitosti možnost výměnou stávajícím rybářům, tak i novým adeptům rybolovu. Oblíbené jsou zvláště lístky s nejdelší sledovat souhru aktérů rybolovu, zakoupit si některou z vylovených ryb i přímo ochutnat připravované rybí speciality. dobou platnosti na 10 let se správním Malebná scenérie výlovů leckterého rybář méně než patnáct let (165 poplatkem 500 Kč. z mladých lidí uchvátí členů) a mnohé možná překvapí Pokud žadatel předloží s pří- a přivede mezi přátele Petrova i docela početné zastoupení žen, slušnou žádostí potřebné doklady, cechu. Na území správního obvodu kterých mezi členy nalezneme cel- odbor životního prostředí rybářností obce s rozšířenou působkem 64. Nejpočetnější zastoupení ský lístek vystaví na počkání. Pří- Blansko hospodaří, jak na má blanenská organizace, která slušný formulář Žádosti o vydání vodách pstruhových, tak i mimopstruhových, sdružuje členů. rybářského lístku je k dispozici místní organizace Základním dokladem každé- buď přímo na odboru životní- Moravského rybářského svazu ho rybáře je rybářský lístek, který ho prostředí nebo na podatelně Blansko, Adamov a Rájec-Jestřebí, vydávají vesměs odbory životního v Blansku na nám. Republiky 1 které v současné době evidují prostředí obcí s rozšířenou pů- a na internetových stránkách celkem členů. Z uvedeného sobností. Odbor životního prostředí města Blanska. počtu má zhruba každý devátý MěÚ Blansko vydává ročně odbor životního prostředí

4 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 4 Blanenský chodec recenze Pod tímto názvem vyšla počátkem roku 2014 vlastivědná publikace Pavla Svobody. Je to zajímavá, převážně obrázková práce o 114 stranách. Člení se na pět částí: Krok za krokem po památných místech, Živnosti v Blansku, Blansko v datech, Zajímavosti a kuriozity, Když se v Blansku řekne. Nejrozsáhlejší a nejzávažnější jsou první dvě části. Akademie & Tělo! to jsou výstižné nápisy, které ze svých těl vytvořili studenti prvních ročníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Blansku, a to v rámci seznamovacích her na adaptačním kurzu v Rekreačním středisku Hutník, v Radějově na jihu Moravy. Po prvním týdnu na nové škole žáci na víkend odcházeli vybaveni seznamem s nezbytnostmi na cestu, pro jistotu vícekrát poučeni o nutnosti dávat na sebe pozor a dbát pokynů nadřízených (rozumějte: doprovázejících učitelů). V pondělí 8. září dorazili na sraz děti i dospělí disciplinovaně: řádně a včas. Pro několik pavoučků pro štěstí, kteří čekali v pokojících, neměli ubytovaní pochopení. Dříve či později se s nimi každý vyrovnal po svém, aby snad věci a tváře a dny opředené nebyly. V areálu jihomoravského střediska se děcka mj. vrátila do svých dětských let na houpačkách a průlezkách. Jak přislíbil (nebo domluvil?) náš pan zástupce Mgr. Milan Šoba, počasí bylo ukázkově letní, dovolenkové, ke koupání. Vedle osvěžení, plavání a cachtání si studenti změřili své síly v celé řadě outdoorových aktivit, ve sportovních a pohybových disciplínách. Hrál se fotbal, nohejbal, volejbal, přehazovaná i plácaná, přetahovalo se lano, prolézaly se kruhy. Došlo na hod diskem i vejcem. Odvážnější vyzkoušeli rovnováhu na lávce žabího rybníčku nebo průlez myší dírou na místní farmě, kde si rozšířili obzory o nahlédnutí do splynutí člověka se zvířaty a přírodou. Prostor a příležitost k bližšímu vzájemnému poznání a poznávání umožnila paleta seznamovacích her, jež doslova sypal z rukávu vedoucí zájezdu a náš velitel PaedDr. Roman (Gregy) Gregor: hra na jména, představování, sdílení a hádání informací, osobnostní pexeso, poznávání kolegů se šátkem na očích, předávání nonverbálních signálů, expedice aj. Při realizaci ochotně a s radostí pomáhal kolega (náš místní ombudsman ) Mgr. Jan (Honza) Pařízek. Zdravotnický dohled a péči zodpovědně zajistila paní učitelka Mgr. Eva Paseková. Vskutku námořnickou rozvahou a pro mne nečekaným přívalem (dobrých) slov k příjemné a přátelské atmosféře přispěl třídní E1 Mgr. Josef (Pepa) Půlkrábek. V okolní krajince se postupně zorientovali všichni zúčastnění. Po stručném historickém přehledu se v první části zobrazují a popisují výjimečné budovy a stavby kostely, památné kříže, pomníky, pamětní desky význačných rodáků nebo veřejně činných občanů, dále zámek a umělecká litina odlévaná v blanenských slévárnách. Je sympatické, že nebylo zapomenuto na budovy, které dnes již nestojí (sokolovna, sanatorka, někdejší průčelí Dělnického domu, zmizelý železniční most). Snad mohla tato část obsahovat také snímky pošty a secesního obecního domu. Tato část se, bohužel, nevyhnula některým omylům a nedopatřením, např. snímky pamětních desek nebo reliéfů jsou téměř nečitelné, zasloužily by si lepší reprodukce. Měly být ponechány jen zřetelné obrázky bezprostředně doplňující text. V citacích doporučené literatury jsou někdy zamlčeni autoři buď zcela, nebo jen někteří. Leccos by se dalo vytknout také jazykové úpravě spisu. Proč neprošla tato publikace řádnou korekturou před předáním do tisku? Část Živnosti v Blansku vypovídá o různých obchodních živnostech, řemeslnících a výrobních podnicích koncem 19. a v první polovině 20. století. Je to snad nejcennější část publikace, v níž autor soustředil mnoho již zapomenutých firem. Po vhodném úvodu následuje zobrazení inzerátů otištěných v tehdejších novinách, tiskovinách a místních publikacích, které většinou tiskla blanenská Obchodnická tiskárna. Část obsahuje inzeráty 22 řemeslných živností, 26 obchodů, 8 výrobních podniků, 14 hostinců a 16 živností ostatních (služby, peněžní ústavy). Jde o kolem 90 inzerentů, což je velký soubor pro tehdejší město s obyvateli. Nutno si uvědomit, že řada dalších, zejména malých živnostníků, měla svou stálou klientelu, a proto neinzerovali. Také místní lékaři a prodejna firmy Baťa nepotřebovali inzerovat. Ale i tak byl počet živností v Blansku pozoruhodně vysoký. Třetí část publikace je stručný časový přehled událostí od roku 1136, kdy bylo Blansko v držení olomouckých biskupů, až do roku Přehled zachycuje především prudký vzrůst zástavby na úkor zemědělské půdy v druhé polovici 20. století, kdy se počet obyvatel města zvýšil na dvojnásobek oproti dřívějšímu stavu. Čtvrtá část nazvaná Zajímavosti, kuriozity a věci neobvyklé a pátá část Když se v Blansku řekne obsahují několik zvláštností z časů minulých, které si starší občané ještě uchovávají v paměti, a které přispívají ke koloritu města. Je cenné, že také tyto drobnosti a postřehy byly autorem zachyceny, stejně jako básně Josefa Čecha i Josefa Skotáka na obálce a krátká báseň Zdeňka Táborského na straně 107. Celkově je třeba publikaci Pavla Svobody uvítat. Přináší některé další pohledy na existenci města v údolí řeky Svitavy, které prošlo složitým vývojem a zapsalo se do srdcí svých obyvatel. Snad se Blansko jednou dočká důkladného zpracování svých dějin a tato práce bude moci přispět k jejich pestrosti. B. Grunda Adaptační kurz 1. ročníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko Jak známo, vyhrát však může vždy jen jeden. Nebo vlastně tři: Paseková, Havlová, Půlkrábek. Zcela regulérně, v roli dobrovolníků předběžců. I naši mladí svěřenci však podali velmi slušné výkony, jež učitelská porota průběžně oceňovala pochvalnými komentáři i čokoládovými medailemi. Schopnost práce v týmu, dramatické vlohy a smysl pro humor se projevily při přípravě třídních scének na téma Rodina v roce 1870, 2014 a Připravená představení dojala i rozesmála diváky až k slzám, jež vystřídaly okamžiky dobrodružství a napětí při následné noční bojové hře. Jak prázdniny, tak i adapťáky jednou končí. A po nich nastává co jiného, než návrat do reality, respektive do každodenního školního klání. Všem zúčastněným (se vzpomínkou i na pana řidiče autobusu) patří poděkování za ony báječné tři dny léta navíc a za to, že jsme se domů vrátili živí, zdraví a celí, sžití, stmelení a sehraní, pozitivně naladění, s nadějí a vyhlídkami na minimálně takové, ba ještě lepší zítřky. Zkrátka spokojení. A tak to má být! Za všechny zúčastněné s díky Ing. Bc. Jolana Havlová, třídní učitelka O1 Pozvánka na výstavu: Pavel Korbička & Lucie Vítková Interference Duo Pavel Korbička a Lucie Vítková se na výtvarné i hudební scéně dosud objevilo s projekty Akustické obrazy a Medialog. Výstava připravovaná pro Galerii Blansko představí zcela nový typ Akustických obrazů, vytvořených přímo pro tuto galerii a její klíčová místa, v podobě tří monumentálních zvukově- -obrazových projekcí. Pro novou modifikaci projektu autoři zvolili název Interference. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu v 17:00 hodin. Výstava potrvá do Akustické obrazy jsou společným mezioborovým projektem Pavla Korbičky a Lucie Vítkové, jehož cílem je vizualizovat zvuk. Prostředkem k tomu jsou speciálně sestrojené strunné nástroje, vytvořené buď na míru konkrétním prostorám na základě jejich proporčních, tvarových a akustických kvalit, nebo jsou naopak vytvořeny pro malířská plátna různých rozměrů, odvozených od proporcí těla hudebnice a jejích pohybových možností (např. velikost ruky, délka trupu, rozpažení apod.). Ozvučené gumové struny jsou nositelem zvuku a jsou též ideální jako nosiče barvy, která se během hudební produkce nekontrolovaně rozstřikuje různými směry. Při hře se hudebnice soustředí jen na vlastní kompozici zvuku i pohybu a nevnímá vznikající vizuální stopy, čímž je docíleno nekalkulovaného svobodného výtvarného projevu. Lucie Vítková Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) , 07:00 15:00 h Lažánky Zemědělský objekt za Lažánkami směr Jedovnice, dům č. 72 a dílna Na Harbechách , 07:00 19:00 h , 07:00 19:00 h Lažánky Horní část obce zástavba při silnici od křižovatky Jedovnice Vilémovice po dům č. 81 a 53 včetně bočních ulic a dále zemědělský objekt za Lažánkami směr Jedovnice, dům č. 72 a dílna Na Harbechách. V případě výstavy Interference byla na základě půdorysu galerie vybrána tři místa, kde budou napnuta ocelová lanka, která oproti předchozím Akustickým obrazům nejsou pokryta razítkovou barvou, nýbrž na ně bude připevněna kamera snímající konkrétní část prostoru. Při následné hudební produkci bude snímaný obraz rozechvíván a nahráván a ve výsledné instalaci bude videonahrávka promítnuta zpět na svoje místo vzniku. Do přítomné reality galerijního prostoru tak bude vstupovat jeho minulý modifikovaný odraz v propojení se zvukovou stopou odrážející hrací a pohybové impulsy performerky. GMB Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin. různé klíče Úpravy vzhledu radnice jsou dokončeny. Instalací čtyř chybějících věžiček na připravené trny byla definitivně dokončena úprava východní strany radnice. Cílem bylo přiblížit se co nejvíce původnímu vzhledu této historické budovy z roku Budova už dříve získala novou střešní krytinu, opraveny byly věžní hodiny a má také nová vstupní vrata a okna, obnova fasády je tedy poslední tečkou, co se týče vnějších úprav blanenské radnice.

5 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 5 Dostali jste se do nepříznivé životní situace? Mohou Vám pomoci sociální služby Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu. Sociální pracovníci poskytují klientům poradenství týkající se nejen nároku na sociální dávky, možnosti ubytování a dluhové problematiky, ale také provází jedince nebo rodinu při řešení jeho svízelné situace a učí je jak tuto situaci v budoucnu zvládnout samostatně. Posláním služeb je posílit soběstačnost klientů a jejich rodinných příslušníků při zvládání běžných životních úkonů a umožnit uživatelům důstojný a plnohodnotný způsob života. Sociální služby jsou dostupné každému, kdo nemůže určitou životní situaci vyřešit vlastními silami. Vzhledem k tomu, že orientace a informovanost o nabídce sociálních služeb je stále pro mnohé občany náročná, může být prvním kontaktem Městský úřad Blansko, Odbor sociálních věcí (telefon: , ), kde jsou sociální pracovníci připraveni s Vámi Vaše problémy probrat, poradit Vám, jak je možné postupovat, případně Vám poskytnout kontakt na konkrétní, pro Vás nejvhodnější sociální službu. Další možností je kontaktovat přímo sociální službu: Co mě trápí Kdo mi může pomoci? Kontakt Pečovatelská služba města Blansko * Nemohu se o sebe postarat nebo je někdo nesoběstačný v mém okolí Mám finanční problémy, dluhy, exekuce, nemám na úhradu bydlení, mám problém s hospodařením apod. Já nebo někdo v mém okolí vede rizikový způsob života, potýká se se závislostmi (alkohol, drogy) Ztratil/a jsem střechu nad hlavou, nemám kam jít, potřebuji poradit s vyřízením dokladů, dávek, potřebuji se někde umýt, převléknout, potřebuji pomoc při hledání bydlení Já nebo někdo v mém okolí je napadán, týrán, cítí se ohrožen, je obětí domácího násilí Jsme rodina s dětmi a ocitli jsme se ve špatné sociální situaci, máme problém s hospodařením, s vedením domácnosti, s výchovou dětí Jsme mladí lidé od 6 do 26 let a nevíme jak trávit volný čas, nemáme si s kým popovídat, poradit, komu se svěřit Máme problém v rodinných vztazích, v manželství, s výchovou dětí Charitní pečovatelská služba *, Odlehčovací služba *, ošetřovatelská služba * (Blansko, Sadová 2) Pečovatelská služba * Českého červeného kříže, ošetřovatelská služba * (Blansko, Sadová 2) Charitní poradna (Blansko, Boskovice, Letovice) Terénní programy * (Spona Společná cesta) Krizová pomoc (Okno dokořán) (Blansko, Komenského 19) Terénní programy * (charita) (drogová služba) Terénní programy * (Spona Společná cesta) (Blansko, Komenského 19) Nízkoprahové denní centrum (Blansko, Sadová 2) Noclehárna pro muže (Blansko, Luční 10) Azylový dům pro matky s dětmi (Blansko, Sladkovského 2b) Terénní programy * (Spona Společná cesta) Krizová pomoc (Okno dokořán) (Blansko, Komenského 19) Azylový dům pro matky s dětmi (Blansko, Sladkovského 2b) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi * (Blansko, Sladkovského 2b) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Nízkoprahový klub PVC Blansko, Sadová Zlatá zastávka Adamov, Komenského (Blansko, Sladkovského 2b) * Služba je poskytována v místě Vašeho bydliště, tam kde se zdržujete, v terénu, pracovníci přijedou za Vámi. Informace o dalších sociálních službách můžete získat u všech sociálních pracovníků (na kterémkoliv kontaktu uvedeném výše), z informačních letáčků, které jsou k dispozici na Městském úřadě v Blansku, na obecních úřadech, u samotných poskytovatelů sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. V elektronické podobě si je lze stáhnout z webových stránek projektu Komunitního plánování -blansko.cz. Na těchto stránkách je k dispozici také průběžně aktualizovaný katalog sociálních služeb. odbor sociálních věcí Dlouhé zimní večery tráví výrobou pohádkových figurek Pan Vladimír Buřt k modelaření tíhl od mládí, ale nejvíc se mu věnuje až nyní, když je v důchodě. Během zimních večerů se baví tím, že vyrábí malá dioramata s postavami ze známých pohádek. Co vás k výrobě figurek přivedlo? Od mládí jsem měl takové choutky. Bavil jsem se například tím, že jsem maloval na břízu náš kateřinský kostel. Později jsem přišel do Blanska a dělal jsem ze sádry indiánské hlavy apod. Dnes se věnuji hlavně figurkám. Nejdřív jsem je vyráběl ze sádry, ale když syn viděl, že mě to baví, koupil mně speciální hmotu, která je jak plastelína, ale po zpracování pomalu vytvrdne. Jen se tím bavíte, nebo jste někdy studoval uměleckou školu? Ne, já jsem zedník. Výroba figurek je pro mě zábava, které se věnuji jen po chvilkách přes zimu. Ale zato dlouho. Už to bude takových dvacet let. Za tu dobu jich mám asi stovku na téměř padesáti dioramatech. Vyrábím je ve velikostech od 3 cm (zvířata) do asi 12 centimetrů (Golem) podle typu postavy. Přesné měřítko nemám. Co patřilo mezi Vaše první výtvory? Když byli kluci malí, tak jsem vyrobil betlém ze sádry. To bylo problematické, protože sádra rychle tvrdne a nestačil jsem figurky vytvarovat. Proto jsem je udělal nahrubo a pak jsem je speciálním nářadím obrušoval a barvami namaloval. Něco je i ze dřeva. Betlém se dá připojit i do zásuvky. Pak se rozsvítí hvězda a oheň. Jak dlouho vám trvá výroba jedné figurky? Vyrábím je po chvilkách, tak přesně nevím. Figurky suším na radiátoru. Ruce, aby se neulomily, vyztužuji drátem. Vyrobit jednu figurku nahrubo mně trvá asi jeden celý den. Pak ještě dodělávám jemné detaily a figurku namaluji. Dřív to šlo líp. Dnes už jsem ale starší a moje ruce nejsou tak rychlé a přesné jako kdysi. Pohádková témata byla od začátku jasnou volbou? Neměl jsem jiný nápad. Začal jsem s nimi hlavně kvůli vnoučatům. Vyrobil jsem jim figurky Ferdy Mravence a pak jsem pokračoval s výrobou dalších pohádkových postaviček. Ale úplně první samostatné figurky byly stolař a zedník. Podle syna a sebe. Které jsou naopak ty poslední? Teď v zimě jsem vyrobil pět dioramat: Sněhurka a sedm trpaslíků, Budulínek, Ivan z Mrazíka jako medvěd, Děda Mráz s Nastěnkou a Baba Jaga na koštěti. Vidíš toho psa? Toho jsem dělal podle našeho. Jaké postavy budu dělat letos ale ještě vymyšlené nemám. Jaké další pohádkové postavičky máte? Tady je třeba perníková chaloupka, zde čert s Káčou na zádech a tady hastrmani. Ale dřív jsem se bavil i takovými legráckami, jako je obal ze špejlí na placačku s fotkami Blanska. Obal je pěkný, co dobrého je uvnitř? Tam nic není. Tam by nic dlouho nevydrželo. (směje se) Co Vám na figurkách dá nejvíc práce? Nejtěžší je vystihnout obličej. A pak vytvarovat ruce, protože figurka dlouho schne. Nejvíc dají zabrat ty nejmenší drobnosti. Vy máte modelaření asi v rodině, že ano? Teď narážím na velký model hradu Bouzova stojící na zahradě ve Svaté Kateřině. Ten dělal můj bratr a je hodně veliký. Jeho věž je vyšší jak ty, má kolem dvou metrů. To už je druhý hrad, který postavil. Nejdřív vyrobil malý model a teď veliký, který tvořil z betonu postupně po částech. Seskládaný hrad bez věže muselo na zahradu stěhovat 12 chlapů. Já jsem mu k němu vytvořil figurky šlechtice, mnichy, stráže apod. K vidění je ve Svaté Kateřině za mostem, třetí dům odspodu. Nelze to minout. Plánujete svoje figurky někde vystavit? Rád bych. Domlouváme se s galerií tady v Blansku a pokud se vše podaří, bude to zajímavá výstava především pro děti. Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek Klub Ulita má nové podlahy Dokončení oprav oslavilo Sdružení Ulita při zahájení nové sezony v úterý 24. září koncertem skupiny Šnek a spol. s písničkami skupiny Nerez. Opravený bar a nové podlahy. Klub Ulita je připraven na novou sezonu. Foto: archiv Ulity Podlahové krytiny už po osmi letech musely být vyměněny. Klubem každý rok projde přes návštěvníků. K cíli však vedla poměrně netradiční cesta, a to přes jednu z webových stránek, které pomáhají aktivním lidem a jejich nápadům, kde může kdokoliv přispět. Tou stránkou byl server kreativcisobe.cz, který pomáhá získat peníze od drobných dárců. Klub Ulita si stanovil cílovou částku Kč. 43 dárců přes web nakonec přispělo celkem Kč. Kromě serveru přispěl i Jihomoravský kraj a další jednotlivci. Při práci na obnově klubu se po večerech, o víkendech, o prázdninách a dovolených od půlky června až do půlky září vystřídalo na dvacet dobrovolníků. Celou Ulitu bylo potřeba rozebrat, vyklidit, odstranit staré podlahové krytiny a nakonec zase opět postavit, natřít, vymalovat, sešroubovat, vyčistit atd. Všem těmto lidem je potřeba říci: Děkujeme!. Zapomenout nesmím ani na dvě firmy, které nám s celým projektem pomohly. Odborné položení podlah zajistilo Podlahářství Zouhar a nivelační stěrku pro klubovnu nám věnovala CHEMOS IMPORT PLUS s. r. o., děkuje všem předsedkyně Klubu Ulita Martina Nejezchlebová a všechny zve na návštěvu čajovny nebo některé z mnoha akcí, které se v Klubu Ulita konají. Pan Buřt po večerech vyrábí pohádková dioramata. Dlouhý, Široký a Bystrozraký jsou jedním z mnoha v jeho již početné sbírce. Školáci v Muzeu Blansko S novým školním rokem začaly opět mířit do zámku skupinky dětí blanenských i okolních škol. Nás to těší a děti se tak mohou nenásilně seznámit s historií našeho města. Při výběru velkého okruhu si mohou prohlédnout například kostru jeskynního medvěda, historický skafandr a nálezy z Moravského krasu. V prvním poschodí uvidí spoustu výrobků z litiny a mohou si potěžkat třeba litinovou žehličku. Dozví se, jak se dřív bydlelo, v čem se mylo nádobí, jak se pražila káva a spoustu dalších zajímavých věcí. Vyslechnou si také Děti ze ZŠ Ostrov u Macochy na návštěvě blanenského muzea. příběh o Karolíně, která na zámku bydlela. V závěru navštíví laboratoř významného chemika barona Reichenbacha. Víc jak hodinka prohlídky s dětmi je i pro průvodce dobře stráveným časem. Renata Procházková Muzeum Blansko Foto: autorka

6 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy , muzeum VLADIMÍR ROUCHAL FOTO- GRAFIE , Dělnický dům Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech Výstava věnovaná takřka zapomenuté historii italských uprchlíků, kteří na Blanensko přišli v r z jižních svahů Alp, z Tridentska a zůstali u nás až do r , Galerie Jonáš ANTONÍN BÁRTA / DŘEVO- ŘEZBY Má rád dřevo ve všech jeho podobách, od živého stromy, lesy až po výrobky z něho. Řezbářské práce kombinované s kovem bude řezbář Antonín Bárta z Olešné vystavovat v Galerii Jonáš Blansko vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin. Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 17. října od 18:00 hodin , Galerie města Blanska Pavel Korbička & Lucie Vítková INTERFERENCE Duo Pavel Korbička a Lucie Vítková se na výtvarné i hudební scéně dosud objevilo s projekty Akustické obrazy a Medialog. Výstava připravovaná pro Galerii Blansko představí zcela nový typ Akustických obrazů, vytvořených přímo pro tuto galerii a její klíčová místa, v podobě tří monumentálních zvukově-obrazových projekcí. Pro novou modifikaci projektu autoři zvolili název Interference. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 18. října v 17:00 hodin , muzeum Nedokončená dálnice Vratislav Brno Vídeň Výstava se uskuteční ve spolupráci s Muzeem Boskovicka a panem Tomášem Jandou. Vernisáž proběhne v pátek v 17:00 hodin v Malé výstavní síni blanenského zámku, úvodní slovo přednese Mgr. Eva Nečasová. Součástí vernisáže bude přednáška autora výstavy pana Tomáše Jandy. Výstava potrvá do března Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si jich všimli. Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Podle mimořádného románu Michala Viewegha Andělé všedního dne natočila režisérka Alice Nellis originální příběh. ČR / 97 minut / do 12 let nevhodný. Tel.: BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN KROMĚŘÍŽ PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ VSETÍN VYŠKOV ZLÍN RD ŽERNOVNÍK Kč RD 5+2 s garáží. Cihlový, částečně rekonstruovaný, obytné podkroví. 2 km od Černé Hory v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino 7 TRPASLÍKŮ (3D) Pohádkový příběh, jak ho neznáte. Možná to byla nemotornost, možná jen smůla Špunťa, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Dellamorty. Touto drobností totiž poslal celé království do staletí trvajícího spánku. On i jeho šest kamarádů musí stůj co stůj chybu napravit. Ale jak? Přece polibkem z pravé lásky! Německo / 88 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino ZMIZELÁ Nikdy nevíš, co máš, dokud Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se dělat vše možné pro to, aby se jeho žena našla. Všechny stopy, nalezené důkazy a svědectví Amyiných blízkých ale ukazují právě na Nicka. Kdo to vlastně je? Trpící oběť zločinu, nebo cynická zrůda, která vodí policii i veřejnost za nos, aby ze sebe sňala podezření? USA / 145 minut / do 15 let nevhodný ve 20:00 h, kino NICK CAVE: DNÍ NA ZEMI Důmyslná a lyrická óda opěvující lidskou tvořivost v hlavní roli s hudebníkem a kulturní ikonou Nickem Cavem. Záznam dvaceti čtyř hodin v životě rockové hvězdy přináší důvěrné zachycení procesu umělecké tvorby na pozadí kombinace reality a fikce. Snímkem provází originální hudba z dílny Nicka Cavea a Warrena Ellise. Velká Británie / 96 minut ve 20:00 h, kino DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGEN- DA Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která úspěšně zbrzdila turecký vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme především jako jedno z největších monster, jaké lidská mytologie stvořila. Řeč je o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie. Režisér Gary Shore se rozhodl tuhle postavu alespoň částečně rehabilitovat, a tak místo tradičního hororu vzniklo výpravné historické fantasy, které potvrzuje, že cestu do pekel obvykle dláždí jen ty nejlepší úmysly. USA / 92minut / do 12 let nevhodný v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino DŮM KOUZEL (3D) Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu s myškou Maggie udělají všechno pro to, aby kocourka vyhnali. Situace se ještě zhorší, když kouzelník NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Chalupa 3+1 s původními architektonickými prvky. Suchý, možnost trvalého bydlení. CP 497 m 2. POPTÁVKA Kč Naléhavě hledáme byty 1+1 a 2+1 v Blansku. Finance hotovostí. Tel.: skončí v nemocnici a jeho chamtivý synovec využije šanci, aby dům prodal. Kocourek se nevzdává a rozhodne se spolu s novými kamarády jejich kouzelný dům zachránit. Belgie / 85 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino CO JSME KOMU UDĚLALI? Na životě je krásné, že se v něm nedá nic předem naplánovat. Například Verneuilovi si byli jistí tím, že se jejich čtyři nádherné inteligentní dcery provdají za výjimečné muže. A výsledek? Tím je kouzelná francouzská komedie Co jsme komu udělali?, kterou tvůrci ze země galského kohouta dokázali vyvolat stejně nadšené reakce, jaké následovaly po fenomenálních Nedotknutelných z roku Francie / 97 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino ANNABELLE John Form našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek krásnou starou klasickou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého trvání. Jedné hrůzné noci vtrhnou do jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně napadnou mladý pár. Prolitá krev a hrůza nejsou to jediné, co za sebou nechávají. Vyznavači Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic z toho, co udělali, nelze ani zdaleka srovnávat se zlem, kterým je nyní posedlá Annabelle. USA / 95 minut / do 15 let nepřístupný. Další akce v 7:00 h Zájezd: Moravskoslezské Beskydy Moravskoslezské Beskydy Pustevny Radhošť. Přihlášky přijímá: Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, tel , v 19:30 h, Dělnický dům Divadlo: Rozmarný duch Líbivá anglická duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní médium je poněkud potrhlé povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady. Příběh Charlese Condomina obletěl úspěšně doslova celý svět a potěšil miliony diváků. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel v 17:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Taiči Skupina, která spolu cvičí již čtyři roky. Zájemci jsou ale vždy vítáni. Cvičí se každé úterý , klub Ratolest, Nadregionální vzdělávací program Zvládání komunikace v rodině i mimo ni od 10:00 do 12:00 h: Hodnoty BYT 1+1 BLANSKO Byt po celkové rekonstrukci, 38 m 2, zděná koupelna, lodžie. Bytový dům po revitalizaci. RD NĚMČICE Kč Kč RD 3+1 s garáží, dvorem a zahradou. Udržovaný, střecha po rekonstrukci. Zajímavá cena. Najdete nás: Blansko, nám. Republiky 3, v budově KB, TEL a dovednosti ovlivňující náš rodinný i profesní život od 09:30 do 11:30 h: Sladění profesního a rodinného života od 15:00 do 17:00 h: Time management rodiny Přihlášky na program na tel , , V rámci MPSV dotačního programu rodina a ochrana práv dětí v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:00 h, knihovna Hudba mého srdce s Evou Nečasovou MUDr. Jaromír Kratochvíl tentokrát pobeseduje s ředitelkou Muzea Blansko Mgr. Evou Nečasovou v 18:00 h, pivnice Sever Nedělní čaj s živou hudbou Hraje Tom Sawyer Band v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna drátkování Přijďte si vytvořit z drátků například ozdoby do oken nebo nějaký krásný šperk v 10:00 h, klub Ratolest, Sourozenecké vztahy Se speciální pedagožkou Mgr. Dagmar Kučerovou. Vstup zdarma v 18:00 h, Dělnický dům Taneční kurz I. prodloužená kurzu A v 10:00 h, klub Ratolest, Jídla nejen pro děti na posílení imunity Přednáší lektorka Jitka Pokorná v 18:00 h, Dělnický dům Taneční kurz I. prodloužená kurzu B v 19:00 h, muzeum Českoněmecké Lenz-Trio v blanenském zámku 19. ročník cyklu Hudba na blanenském zámku zahájí českoněmecké Lenz-Trio hrající ve složení: Susanne Oehler, flétna (SRN) Karel Fleischlinger, kytara (ČR) Torsten Oehler, violoncello (SRN) Hudbu jihoamerických autorů (Astor Piazzolla, Radamés Gnattali, Marco Pereira) doplní původní trio Andrew Yorka (USA), skladba britského skladatele Toma Eastwooda a Romantické trio, které souboru věnoval český skladatel Jan Truhlář. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Informační kanceláři Blanka a v pokladně Muzea Blansko od v 19:00 h, Vinotéka U Myšky Řízená degustace vinařství Jindra Kadrnka Rezervovat můžete na tel nebo na u: v 8:30 h, klub Ratolest, Tipy a rady jak hledat práci a jak si o ni říci Odborná beseda s diskuzí s Mgr. Sedláčkovou. V rámci MPSV dotačního programu rodina a ochrana práv dětí. Vstup je zdarma v 18:00 h, knihovna Transcendentní matematika Přednáška doc. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr. z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se pokusí bez odborného jazyka provést posluchače cestou, na níž se matematika vystavovala setkání s transcendentnem v 19:00 h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Nedělní čaj s živou hudbou Hraje Tom Sawyer Band Drakiáda XIV. ročník Komu drak dolétne nejvýš? Komu nejrychleji vzlétne? Čí drak bude nejhezčí? Neschovávejte draky doma a přijďte s nimi! Místo konání bude upřesněno v 17:00 h Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety zájezd do divadla Městské divadlo Brno, činoherní scéna. Dvě starší elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy, příjemné a pohostinné slečny, zvou podobně staré pány na bezinkové víno. V této rajské pohodě se však dějí věci nadmíru podezřelé. A tak, když tety navštíví jejich synovec Mortimer, nestačí se divit. Odjezd v úterý 28. října v 17:00 h od hotelu Dukla. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Jonáš Blansko, mobil: , v 10:00 h, klub Ratolest, Aromaterapie Beseda s ukázkou éterických olejů s lektorkou Jitkou Pokornou. Vstup zdarma v 19:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Halloween nebezpečná hra Hallowen ve své podstatě představuje snahu navázat kontakt s duchy zemřelých a s říší temnoty. To však vždy přináší neštěstí, smrt, nemoci, beznaděj... Přednáška s diskuzí v 19:30 h, Dělnický dům Divadlo: Frankie & Johnny Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma. Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel od 1. října v 8:30 h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Dosahování energetických úspor a podpora obnovitelných zdrojů energie na území Moravského krasu Podrobnosti na straně v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 15:00 h, klub důchodců Senioři jako účastníci provozu na pozemních komunikacích Přednáška pro seniory. Podrobnosti na straně v 18:00 h, knihovna Kytarový koncert Miloše Pernici Španělsko, Jižní Amerika ale také Štěpán Rak, Sting, Metallica, Deep Purple nebo Led Zeppelin. To vše v podání kytaristy Miloše Pernici na koncertě v Městské knihovně Blansko. Vstup volný v 18:30 h, Katolický dům Jak se žije v komunitě Eva a Ivo Sperátovi o tom, jaký je život v komunitě a o jejich zkušenosti s komunitou Emmanuel ve 20:00 h, Restaurace Na Pražci Taneční večer Hraje TOM SAWYER BAND. Sport v 9:00 h, kryté lázně Plavání: 10. ročník Memoriálu Jaroslava Starého Závody se konají od 9:00 do 13:00 h a jsou určeny pro mladší a starší žactvo, dorost a dospělé. A starší žactvo ročník narození B mladší žactvo ročník narození muži, ženy 1999 a starší v 17:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK TJ Sokol Podolí muži A v 10:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK TJ Sokol Velkobílovičtí Drozdi muži A v 8:00 h, ASK Blansko Basketbalový turnaj v 9:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko TJ Tatran Bohunice Žáci ml v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Spartak Přerov 10:00 h KK Blansko TJ Spartak Přerov 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK Blansko TJ Spartak Přerov 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:00 h KK Blansko B TJ Spartak Přerov B 3. kuželkářská liga mužů, sk. D v 10:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko TJ Tatran Bohunice Žáci st ve 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko B MK Řeznovice 3. liga muži ČTVRTEK ČTVRTEK

7 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 7 Kulturní a sportovní pozvánky v 15:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Slovan Rosice Muži A v 10:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko B Sokol Znojmo 3. liga muži v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Val. Meziříčí 1. kuželkářská liga dorostu v 10:15 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko MSK Břeclav Ml. dorost pořádá BURZU STŘEDNÍCH ŠKOL 2014 KDY: KDE: DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO ve 12:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko MSK Břeclav St. dorost v 18:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Klub Go Strategická hra go má své příznivce i v Blansku. Přijďte mezi ně, jste srdečně zváni v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C KC Orel Ivančice Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 10:15 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko FC Viktoria Otrokovice Ml. dorost ve 12:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko FC Viktoria Otrokovice St. dorost v 17:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK SKB Brno Černovice B muži A v 10:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK SKB Brno Černovice A muži A v 18:30 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko C Sokol Židenice krajská soutěž muži v 9:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Slovan Brno Žáci ml v 10:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Slovan Brno Žáci st ve 14:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Havlíčkův Brod Muži A řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro studenty. Smetanova 4, Blansko, tel » PŮJČKA V POHODĚ zaměstnancům, podnikatelům, důchodcům i osobám na MD. Tel Zprost. pro více věřitelů.» Pro autolakovnu v Blansku hledáme přípraváře lakování, kytování a broušení tmelu. Nástup možný ihned. Tel » Hledáme aktivní lidi do našeho týmu k sepisování půjček od přímého a zavedeného investora. Zajímavé produkty, vysoké provize, zavedené kanceláře, příspěvek na inzerci, školení zdarma, žádné poplatky. Nástup ihned. Tel: , Žvanutová Martina. Kancelář: DINERO - Wanklovo náměstí 3, Blansko. nemovitosti» Koupím menší byt blízko centra, nejlépe s balkonem. Tel.: » Prodej bytu OV 1+1, ul. 9.» Školička Eva + hlídání dětí ve věku 1,5 3,5 let dítěte s denním režimem na Klepačově již v provozu. Tel » PŮJČKY-ÚVĚRY-RYCHLE Tel Zpr. více věřitelů.» Firma Revenge, a. s., Dřevařská 1418/7, Boskovice, nabízí volná pracovní místa na pozici: třídička textilu. Jednosměnný provoz od 6:00 14:30 h, plat hrubého. Bližší informace na tel. čísle: , životopisy zasílejte na adresu: Prodej belgický ovčák-tervueren, stříbrná/rezavá štěňata, vyrovnaná povaha, vhodná pro výcvik, psí sporty, další chov, do rodiny k dětem, odběr: 10/2014, návštěvy po domluvě vítány, cena dohodou, kontakt: , Blansko-Klepačov. května, BK, před rekonstrukcí za Kč, rekonstrukci zajistíme dle Vašeho přání. Tel soukromá inzerce» Prodám kola Matador 165/R13 na Škoda 105/120, s téměř novými letními i zimními pneu. Cena á 150 Kč. Tel » Prodám dětský dřevěný sporáček za 200 Kč. Tel » Prodám kusový koberec do dětského pokoje, modro-červený s motivem auta Mc Queen cm, jako nový, foto zašlu em. Tel (200 Kč). 29. října v 19:30 h Dělnický dům Blansko Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel Společenská kronika Úmrtí Aloisie Kučerová 92 roků Blansko Marie Charvátová 82 roků Šebrov Marie Slavíčková 90 roků Blansko Božena Pavlů 86 roků Blansko Ing. Pavel Kosička 71 roků Blansko František Vaněk 72 roků Blansko Ludmila Musilová 83 roků Blansko Emilie Poláková 85 roků Blansko Františka Fiandová 91 roků Rozstání Kristina Puškáčová 81 roků Klub důchodců Blansko informuje ZMĚNA plavání pro seniory! Od se bude plavat od 14:00 do 15:00 hodin. Pozvání odjinud Lysice do , zámek Nedaleko, a přesto vzdáleno Výstava připomínající pracovní tábor a osudy jeho obyvatel v období 2. svět. války v Hodoníně u Kunštátu. V renesančním salonku vedle pokladny v otevírací době zámku vstup volný. Rájec-Jestřebí v 19:30 h, obřadní síň Královská harfa s něžným hobojem Účinkují: Pavla Kopecká harfa, Libor Bartoník hoboj v 19:00 h, sokolovna Koncert skupiny Rangers Plavci Předprodej vstupenek v informačním centru, tel , Jedovnice , hráz rybníka Výlov rybníka Olšovce Dvoudenní prodej ryb a další doprovodný program. Druhá splátka poplatku za komunální odpad 2014 Oznamujeme občanům, že jsou distribuovány složenky na platbu poplatku za komunální odpad druhá část poplatku u vícečlenných rodin (dva a více) včetně případné dlužné částky. Splatnost poplatku je k Poplatek je možno uhradit složenkou na poště, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí Republiky v přízemí budovy. Současně upozorňujeme, že pracoviště pro správu poplatku bylo přemístěno do budovy na náměstí Republiky. Nyní můžete na jednom místě provést jak platbu poplatku v pokladně, tak si vyřídit veškeré záležitosti s poplatkem spojené. Doporučujeme všem občanům zavedení tohoto poplatku do sdruženého inkasa obyvatel (SIPO). Pokud je platba provedena přes SIPO, je bez poplatku za převod peněz. Dále upozorňujeme občany, že veškeré změny spojené se změnou trvalého pobytu (přistěhování, odstěhování, změna pobytu v rámci města), narozením dítěte, případně úmrtí člena rodiny nemusí hlásit na MěÚ. Systém správy poplatku je propojen s evidencí obyvatel. Je nutné hlásit jen požadavek na připojení dítěte ke společné platbě za rodinu, a to zejména v případě, kdy je příjmení dítěte rozdílné od příjmení matky a dále rozdělení rodiny v případě rozvodu nebo sloučení platby za manžele v případě sňatku a dalších požadavků na sloučení a rozdělení plateb (přiřazení prarodičů, družky-druha atd.). Věříme že změnou dislokace správy poplatku zlepšíme služby pro občany města Blanska. finanční odbor

8 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 8 Derby Metra vs. ČKD připomnělo 10 let od založení FK Blansko» pokračování ze strany 1 Zápas se mně jevil jako velice dobrý. I když nebyl samozřejmě nějak rychlý. Hráči mají 40 let a více. Nejstaršími hráči na hřišti byli Jirka Syrový, který měl 69 let, a Šuťa Malits starší s 66 lety, zhodnotil zápas Karel Ťoupek. Na derby se přišlo dle jeho odhadu podívat asi 180 fanoušků. Zavzpomínal na to, kolik diváků chodilo na fotbal v minulosti: Dřív byla návštěvnost mnohem větší. Když se hrálo derby v krajském přeboru, tak na ČKD bylo diváků a na Metře jich bylo 800. Bohužel obě tato utkání Metra prohrála, když dostala dvakrát po čtyřech brankách. Dnes se na fotbal tolik nechodí, protože fanoušci mají moře jiných lákadel televizi, počítač, nové sporty apod. Ale nejsme na tom ještě tak zle. Na zápasy v Blansku chodí pravidelně diváků. Je to asi dané i tím, že jako jediný klub na okrese hrajeme divizi, což může přilákat i příznivce fotbalu z okolních obcí. Poločasovou přestávku zpestřilo divákům utkání přípravky ročník 2004 proti mladším žákům ročník 2003, v němž přípravka vyhrála 2:1. Díky němu přišlo i mnoho rodičů, kteří viděli, kdo za kluby dřív hrával. Někteří z hráčů dnes omladinu trénují. Zápas nakonec vyhrál Spartak Metra Blansko 4:3 (2:0). Hráči Metry byli úspěšnější také při závěrečném penaltovém rozstřelu, který se sice zpočátku nevyvíjel v jejich prospěch, ale nakonec o výhře 5:4 rozhodl v šesté sérii Martin Kunc. Bylo vidět, že brankáři Pavlu Borkovi (Metra) se zápas velice vydařil, pochválil jeho výkon Karel Ťoupek. Závěr dne se nesl v příjemném a přátelském duchu, když si všichni sedli k jednomu stolu a dali si gulášek a pivo a předseda FK Blansko a místostarosta města Blanska Jiří Crha všem hráčům poděkoval. Sám se zápasu zúčastnil a aby někomu nestranil, tak v první polovině si zahrál na straně Metry a ve druhé půli oblékl dres ČKD. Všichni aktéři tohoto historického klání dokázali, že i v pokročilejším fotbalovém věku mají divákům stále co nabídnout, za což byli po zásluze odměněni potleskem. Že vedení FK Blansko na bývalé hráče nezapomíná, dokazuje i poděkování Karla Ťoupka: Výbor udělal pěknou věc, kdy při každém divizním utkání je odměňováno plaketkou a doživotní permanentkou pět hráčů z obou týmů. O poločase se zmíní jejich historické účinkování v klubu a dostanou toto ocenění. Všichni jsou moc rádi, že si na ně fotbalový klub vzpomněl. Jedním z oceněných byla například legenda zdejšího sportu pan Antonín Knies, kterému bylo 89 let. Stanislav Mrázek Mladší žáci získali cenné baseballové zkušenosti Během uplynulého víkendu se mladí baseballisté Olympie Blansko zúčastnili mistrovství republiky v coachballu. Ilustrační foto. Jednou mi Jim Fuller, který působil v Blansku jako envoy coach (nominovaný prostřednictvím MLB), řekl, že nikdo není dokonalý, ale dokonalost je naším cílem. Naše výkony nebyly v průměru zdaleka dokonalé, mnohdy jsme nadělali v poli řadu zbytečných a začátečnických chyb, které nás stály rozhodující body. Na druhou stranu diváci byli svědky řady pěkných zákroků našich polařů. Podařily se nám v útoku i směny, kdy jsme zaznamenali řadu dobrých odpalů, kterou ukončilo až omezení pěti bodů ve směně. Mnoho lidí považuje Einsteina za velmi nadaného. To ovšem není vůbec pravda. Sám řekl, že nebyl vůbec nadaný. Pouze se dané problematice věnoval dlouhodobě a s radostí, což ho dovedlo k mnoha úspěchům. Úplně stejné to je i ve sportu, baseball nevyjímaje. Pokud budeme poctivě trénovat a tuto nádhernou hru si užívat, úspěchy přijdou. Nikoliv za den či týden, ale přijdou. Záleží pouze a jenom na vůli. Důležité je hrát hlavou, což nejednou předvedl Ivo Vránek, jenž zaznamenal i dvojitý out. Hezkou hrou v zadním poli (především komunikací) se předvedl Vít Špidla. Jiří Grossmann zahrál mnohdy těžké míče, ačkoliv balon mu někdy neposedně v rukavici poskakoval a běžící pálkař dosáhl první mety. Pozadu rozhodně nezůstala ani děvčata v našem týmu (pokud se nepletu, zastoupení něžnějšího pohlaví bylo nejvyšší ze všech týmů), jmenovitě Valentina Bernátová, Saša Kučerová a Jana Petříková. Rozhodně se mezi chlapci neztratila. Na první metě nás nesčetněkrát podržel Šimon Kohoutek. Nadprůměrnou pálkařskou formou se předvedli oba Adamové, tedy Kopřiva a Petržela. Velký dík v neposlední řadě patří trenérce Markétě Gregorové, která předvedla zodpovědnou práci na třetí metě. Zapomenout rozhodně nesmíme na početnou fanouškovskou základnu rodičů (včetně Viktorky Grossmannové coby o málo starší hráčku), kteří díky své obětavosti vytvořili nezapomenutelnou atmosféru. Zbývá doplnit, že jsme nakonec obsadili 10. místo z 12 týmů. Jistým ospravedlněním budiž to, že pouze tři naši hráči byli desetiletí. Stále je a bude co zlepšovat, je před námi hodně práce, ovšem cíl je dosažitelný. Volba správné cesty závisí i na samotných hráčích. Marek Pomazal Olympia Blansko Martin Večeřa (ČKD) v obležení hráčů Metry. Nic naplat. Je to tak, že k některým výstavám je těžké vymyslet tvořivé dílny a naopak. K právě ukončené výstavě Krystalizace ( ) bylo radostí připravovat program pro žáky a studenty. Téma krystalů je chytlavé, lákavé, efektní s velikou škálou možností a variací a inspirace. Povídání o krystalech v Galerii města Blanska. Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v Galerii města Blanska Také jsem program připravovala s vystavující umělkyní Ditou Klicnarovou, a tedy mladí účastníci měli možnost ptát se samotné autorky po motivech v její tvorbě. Žáci a studenti si prohlédli výstavu s komentářem. Výklad jsme variovaly dle věku skupinky. Některé si vyslechly povídání o krystalech, růstu krystalů, jiné zase o kubismu a široké škále možností interpretace uměleckých děl. Potom následovalo samotné tvoření a laborování. Děti a mládež mohly vyzkoušet krystalizaci soli, kamence nebo skalice modré. Své výpěstky zatím ponechaly v galerii, kde jejich krystaly mohou dál v klidu růst. Pro výtvarnou činnost jsme zvolily lepicí malířské pásky, kterými tvůrci kreslili lepili tvary krystalických mřížek. Takto připravený výkres mohli přestříkat rozprašovačem s inkoustovou barvou, nebo nanesli hustou barvu malířským válečkem. Po zaschnutí mohli proces opakovat, a tím vytvářet složitější motivy krystalických struktur. Po zaschnutí barvy pásky odlepili. Tento moment byl překvapivý a objevný. Děkuji všem učitelkám z blanenských škol a z brněnského biskupského gymnázia za přízeň a těšíme se na další setkání. Olga Fryčová Hořavová vedoucí Galerie města Blanska Foto: autorka Kuželkáři hledají nové talenty Kuželkářský klub Blansko provádí nábor dětí narozených v letech 2000 až 2004 do nových žákovských a dorosteneckých družstev. Pravidelná činnost klubu byla po letní přestávce zahájena již na nově zrekonstruované kuželně, která nyní disponuje špičkovou technologií používanou na mistrovství světa. Tréninky mládeže probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek od 15:00 h. V tomto čase můžete přijít a kuželky si vyzkoušet. Případní zájemci o náš sport se pak do pravidelných soutěží budou moci zapojit ještě v průběhu podzimu. Aquapark zažil katastrofální sezonu Abnormálně chladné léto se neblaze podepsalo na návštěvnosti aquaparku, a tím i na výnosech ze vstupného. Tržba je oproti průměru za posledních několik let ani ne poloviční. Provoz aquapark zahájil a ukončil S výjimkou technologické odstávky v červenci byl pro návštěvníky aquaparku zpřístupněn i krytý bazén. Cena vstupného navýšena nebyla. Veškeré atrakce vč. vstupu do krytého bazénu byly obsaženy v ceně vstupného. Průměrná návštěvnost od otevření aquaparku (od r. 2007) je osob za rok. V loňském roce navštívilo aquapark osob. V letní sezoně 2014 prošlo turnikety pouze osob (v červnu 2 188, v červenci , v srpnu a v září 32 návštěvníci). Největší denní návštěva byla zaznamenána v neděli 20. července, kdy areál zaplnilo návštěvníci. Kvůli chladnému počasí tak v letošním roce nedosáhl počet koupajících ani 45 % dlouhodobého průměru. Tržby ze vstupného poklesly oproti roku 2013 o 1,361 milionu korun. A tyto peníze v rozpočtu společnosti nyní chybí. Příjmy z provozu aquaparku tvoří jednu z podstatných položek pro pokrytí rozpočtu společnosti Služby Blansko, s. r. o. Po snížení dotace od Města Blansko v roce Kuželkářský klub Blansko patří bezesporu k nejúspěšnějším sportovním oddílům na Blanensku. Jeho družstva, včetně mládežnických, se účastní nejvyšších celostátních kuželkářských soutěží, ženy se prosazují i na poli mezinárodním. Více informací naleznete na internetových stránkách klubu webnode.cz. Mgr. Lukáš Hlavinka místopředseda Kuželkářského klubu Blansko 2008 jsme se snažili šetřit, ale od loňského roku splácíme ještě provozní úvěr na pokrytí nejnutnějších výdajů na provoz sportovišť. Loni vše ještě vypadalo celkem dobře, ale letos jsme dostali další ránu. Příjmy z aquaparku odhadujeme rok předem a počítáme s nimi pro běžný provoz, ale při tak velkém výpadku se musí vše vyřešit jinou cestou, soudí ředitel Služby Blansko, s. r. o. Radek Snopek. Žádné jednoduché řešení dle Snopka není. Nezbývá než předpokládat, že toto léto bylo svým chladným počasím výjimečné a letní měsíce v dalších letech budou opět teplé a koupání nakloněné jako ty předchozí. Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 24 rady města konané 13.06.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Jednání Rady města Broumov č. 103 dne 15. října 2014

Jednání Rady města Broumov č. 103 dne 15. října 2014 Jednání Rady města Broumov č. 103 dne 15. října 2014 Přítomni: Milan Kotrnec, Kamil Slezák, Arnošt Obst, Pavel Fröde, Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, Ing. Eva Blažková, MPA - tajemnice Omluveni:

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu (č. 18/2 38/2)

- 1 - U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu (č. 18/2 38/2) - 1 - U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu 2014 (č. 18/2 38/2) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 18. 04. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne 10.2.2016 S00RP00O98TI Rada města projednala: R/30/16/3 zápis ze své 29. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/30/16/2 schválila

Více

Zodpovídá: Ing. Budil. Zodpovídá: Ing. Budil

Zodpovídá: Ing. Budil. Zodpovídá: Ing. Budil č. 448 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření Města Česká Třebová v r. 2009 ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to bez

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Doplňkové služby klientům rekreačního ubytování Beranovec 5 k volnočasovým aktivitám (sport, rybaření).

Doplňkové služby klientům rekreačního ubytování Beranovec 5 k volnočasovým aktivitám (sport, rybaření). 1 Doplňkové služby klientům rekreačního ubytování Beranovec 5 k volnočasovým aktivitám (sport, rybaření). Na základě dotazů našich hostů na sportovní aktivity, včetně možnosti vypůjčení jízdních kol byla

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne 26. 5. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/10/2014 Rada města schvaluje program 10. zasedání s navrženým doplněním. 2/10/2014

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 4/2015 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef,

Více

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 5. U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 75/2010 RM s c h v a l u j e Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, využití a odstranění

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5610/2016 19.01.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 18.01.2016, v 16:00 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.04.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 18 členů

Více

Z Á P I S č. 22/2015

Z Á P I S č. 22/2015 Z Á P I S č. 22/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 19. 8. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Jiří

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více