NEXIS 32 rel Samostatný betonový průřez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez"

Transkript

1 SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a Brno tel fax Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS 32 rel Samostatný betonový průřez

2 Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. SCIA CZ, s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti SCIA CZ, s. r. o. Copyright 2000 SCIA Group. Všechna práva vyhrazena.

3 1. ÚVOD Ovládání Nabídky a ikony Nabídky a ikony bez otevřeného projektu Nabídka Projekt Nabídka Nastavení Nabídka Nápověda Panely nástrojů Nabídky a ikony pro otevřený projekt Nabídka Projekt Nabídka Nastavení Nabídka Okno Nabídka Nápověda Panely nástrojů Nabídky a ikony při zobrazení tištěných dat nebo dokumentu Nabídka Projekt Nabídka Data Nabídka Nastavení Nabídka Okno Nabídka Nápověda Panely nástrojů 3 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU 5 3. ZADÁNÍ Zadání průřezu Hlavní výztuž Posun jednotlivé vložky Nastavení rastru Smyková výztuž Vytvoření třmínku podél přerušované čáry Vytvoření třmínku obdélníkem kolem dvou vložek Vytvoření třmínku kolem hran Výpočet posouzení Grafické zobrazení výsledku posouzení 15

4 1. ÚVOD 1.1. OVLÁDÁNÍ 1.2. NABÍDKY A IKONY NABÍDKY A IKONY BEZ OTEVŘENÉHO PROJEKTU Pruh nabídek obsahuje následující nabídky: nabídka Projekt nabídka Nastavení nabídka Nápověda Nabídka Projekt Viz Nabídka Projekt. Některé příkazy nemusí být dostupné Nabídka Nastavení Viz Nabídka Nastavení. Některé příkazy nemusí být dostupné Nabídka Nápověda Nabídka obsahuje následující příkazy: Hesla nápovědy Zobrazí obsah nápovědy k aplikaci Jak používat nápovědu Spustí výukový program pro práci s nápovědou Home Page Spustí prohlížeč Internet Explorer a nastaví stránku O této aplikaci Zobrazí informační dialog o aplikaci Panely nástrojů Z panelu nástrojů Hlavní jsou dostupné následující ikony: založení nového projektu otevření existujícího projektu zobrazení nápovědy k vybrané položce NABÍDKY A IKONY PRO OTEVŘENÝ PROJEKT Pruh nabídek obsahuje následující nabídky: nabídka Projekt nabídka Nastavení nabídka Nápověda nabídka Okno Nabídka Projekt Nabídka obsahuje tyto příkazy: Nový Založení nového projektu Otevřít Otevření již existujícího projektu Zavřít Zavření aktuálního projektu. Byly li v projektu provedeny změny, následuje dotaz na uložení změn. Uložit Uložení dat o projektu. Uložit jako Uložení dat o projektu pod novým jménem souboru. Starý soubor projektu zůstává na disku, projekt pod novým jménem se stává aktuálním. Základní údaje Změna identifikačních údajů o projektu, změna typu konstrukce. Uložení nastavení Uloží aktuální konfiguraci jako výchozí pro další spouštění programu. Obnovit nastavení Obnoví výchozí nastavení programu, zruší uživatelská nastavení. Výpis naposledy Vypisují se jména souborů naposledy otevřených projektů. Volbou jednoho z Strana 1

5 otevřených projektů Konec. nich se tento projekt přímo otevře. Ukončení aplikace s uložením případných změn Nabídka Nastavení Změna základních systémových nastavení. Nabídka obsahuje tyto příkazy: Materiál Nastavení aktuálního materiálu, přidání nebo zrušení materiálu do projektu, práce se systémovou a projektovou databází materiálů Jednotky Změna nastavení systémových jednotek Beton Nastavení hodnot součinitelů pro výpočty a posudky betonových prvků konstrukcí pro aktuální národní normu. Možnosti Nastavení barevné palety, nastavení pracovního prostředí, systémových adresářů, šablon a parametrů pro tisk. Jazyk výstupů Nastavení jazyka tištěných výstupů Nabídka Okno Nabídka obsahuje tyto příkazy: Nové okno Otevře nový 3D pohled (okno) na projekt Galerie Zobrazí seznam kreseb vestavěného 2D editoru Panely nástrojů Zobrazení nebo skrytí dostupných panelů nástrojů (ikon) Nabídka Nápověda Viz Nabídka Nápověda Panely nástrojů Při zobrazení konstrukce ve 3D pohledu jsou dostupné následující panely nástrojů: Panel nástrojů Hlavní obsahuje ikony: založení nového projektu otevření existujícího projektu uložení aktuálního projektu vezme zpět poslední provedenou akci obnoví stav před vzetím zpět změna nastavení aktuálních jednotek zobrazení nápovědy k označené položce NABÍDKY A IKONY PŘI ZOBRAZENÍ TIŠTĚNÝCH DAT NEBO DOKUMENTU Pruh nabídek obsahuje následující nabídky: nabídka Projekt nabídka Data Nabídka Nastavení nabídka Okno nabídka Nápověda Nabídka Projekt Viz Nabídka Projekt. Některé příkazy nemusí být dostupné Nabídka Data Příkazy pro práci s daty v textovém okně. Nabídka obsahuje následující příkazy: Začátek Zobrazí první stránku aktuálních tištěných dat nebo dokumentu Strana 2

6 Konec Regenerovat vzhled Regenerovat obsah Tisk Náhled ASCII RTF Vložit Zobrazí poslední stránku aktuálních tištěných dat nebo dokumentu Zregeneruje vzhled dokumentu (po změně nastavení zobrazovací šablony) Zregeneruje obsah dokumentu (po změně vstupních nebo výstupních dat) Zahájí tisk aktuálních zobrazovaných dat nebo dokumentu Zobrazí náhled před tiskem aktuálních zobrazovaných dat nebo dokumentu Uloží aktuálních zobrazovaná data nebo dokument do souboru formátu ASCII Uloží aktuálních zobrazovaná data nebo dokument do souboru formátu RTF Vloží vstupní data do aktuálního dokumentu Nabídka Nastavení Nabídka obsahuje tyto příkazy: Dokument Změna nastavení šablony aktuálního dokumentu Písma Změna písma textového zobrazení. Možnosti Nastavení tiskárny Jazyk výstupů Nabídka Okno Viz Nabídka Okno Nabídka Nápověda Viz Nabídka Nápověda. Nastavení barevné palety, nastavení pracovního prostředí, systémových adresářů, obecných parametrů pro tisk. Změna nastavení tiskárny Změna jazyka pro zpracovávaná výstupní data nebo dokumenty Panely nástrojů Pro práci se zobrazením tištěných dat nebo dokumentu je dostupný panel nástrojů Náhled, který obsahuje následující ikony: zavření aktuálního zobrazení tištěných dat nebo dokumentu přesun na začátek tištěných dat nebo dokumentu přesun o jednu stranu směrem k začátku tištěných dat nebo dokumentu přesune o jednu stranu směrem ke konci tištěných dat nebo dokumentu přesun na konec tištěných dat nebo dokumentu přesun na začátek aktuální zobrazované stránky přesun na konec aktuální zobrazované stránky přesun po zobrazované stránce nahoru přesun po zobrazované stránce dolů zaktualizuje vzhled dokumentu po změně nastavení šablony dokumentu zaktualizuje obsah dokumentu po změně vstupních nebo výstupních dat změní nastavení aktuální tiskárny spustí přímý tisk aktuálních tištěných dat nebo dokumentu zobrazí náhled před tiskem aktuálních tištěných dat nebo dokumentu spustí hromadné vložení vstupních dat do dokumentu spustí změnu nastavení šablony dokumentu zobrazí dialog pro nastavení šablon pro dostupné způsoby tisku Strana 3

7 Strana 4

8 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU Příkazem nabídky Projekt > Nový se založí nový projekt samostatného průřezu. V dialogu Informace o projektu se zadávají základní údaje o řešené úloze. Identifikační údaje úlohy lze kdykoliv změnit příkazem nabídky Projekt > Základní údaje. Obr. 1 Identifikační údaje projektu Jednotlivé volby dialogu: Jméno souboru projektu - po klepnutí na [Jméno] lze nastavit adresář a jméno souboru, do kterého se budou ukládat data projektu. Jméno souboru projektu není nutné zadávat, program se na něj dotáže při prvním uložení projektu. Skupina Data identifikační texty, které se objeví na jednotlivých stranách tisku při vytváření výstupní dokumentace. [Materiál] po klepnutí na tlačítko se nastavuje výchozí aktuální materiál, který bude přiřazován zadávaným průřezům. [Jednotky] nastavení používaných jednotek. Národní norma po klepnutí na vlaječku lze nastavit národní normu a hodnoty některých součinitelů příslušných k této normě. Národní normu nelze změnit v průběhu práce na projektu. Strana 5

9 3. ZADÁNÍ Zadání průřezu a výztuže se spustí klepnutím na příkaz stromu Posudek + jméno normy. Nejprve se definuje průřez, který se bude vyztužovat a posuzovat a poté se zobrazí se dialog s několika kartami, na kterém se postupně průřez vyztužuje a posuzuje ZADÁNÍ PRŮŘEZU Není-li v projektu ještě zadán žádný průřez, zobrazí se po klepnutí na příkaz stromu Posudek + jméno normy dialog Nový průřez. Pro posouzení samostatného vyztuženého betonového průřezu je možné použít některý z následujících tvarů průřezů: obdélník kruh I tvar T tvar L tvar Jiné tvary průřezů nejsou podporovány. Po klepnutí na ikonu požadovaného tvaru průřezu se zadávají rozměry a počítají průřezové charakteristiky. V následujícím dialogu Průřez z katalogu se zadávají jednotlivé parametry Obr. 2 Volba tvaru průřezu průřezu. Při změně parametrů průřezu se pouze překreslí obrázek průřezu. Vlastní výpočet průřezových charakteristik se provede až po klepnutí na [Aktualizace] nebo po klepnutí na [OK]. Obr. 3 - Zadání parametrů průřezu V dialogu se vykresluje obrázek zadávaného nebo opravovaného průřezu. Klepnutím na kótu se automaticky aktivuje příslušná položka ve skupině vlastností průřezu Parametry. Pokud je některý z prvků průřezu obsažen v databázi průřezů, po dvojkliku myší na příslušnou kótu průřezu se zobrazí seznam průřezů daného typu. Jednotlivé volby dialogu Průřez z katalogu: Strana 6

10 Skupina vlastností Obecný: Popis Zadání uživatelské jméno průřezu. Toto jméno zůstává zachováno i po změně parametrů průřezů (např. rozměry po dimenzování). Celkové jméno průřezu je pak složeno z uživatelem definované části jména a z neměnné části generované podle rozměrových parametrů průřezu. Výroba Vzpěr y y Vzpěr z z Délka obvodu Výpočet MKP Velikost prvku Nastavení způsobu výroby průřezu. Nastavení typu výroby je důležité pro posouzení průřezu. Nastavení vzpěrnostní křivky pro vybočení rovinným vzpěrem kolem osy y y. Nastavení vzpěrnostní křivky pro vybočení rovinným vzpěrem kolem osy z z. Hodnota obvodu průřezu vystavenému vysychání, používá se při posuzování betonových průřezů. Vlastnost je dostupná až po výpočtu charakteristik průřezu a její hodnotu lze editovat. Hodnotu lze zadat pouze pro průřezy, jejichž materiál je beton. Je li vlastnost zapnuta, počítají se průřezové charakteristiky metodou konečných prvků. Nastavení průměrné velikosti prvku sítě generované na průřezu. Skupina vlastností Dokument nastavení vzhledu obrázku průřezu v dokumentu. Výška [% strany] Nastavení velikosti obrázku průřezu v dokumentu. Rotace je li vlastnost zapnuta, umístí se obrázek průřezu do dokumentu pootočený o 90 stupňů. Skupina vlastností Parametry Materiál nastavení aktuálního materiálu pro zadávaný nebo opravovaný průřez. Po dvojkliku myší na jméno aktuálního materiálu se zobrazí dialog pro nastavení aktuálního materiálu. Ostatní nastavované parametry se liší podle typu zadávaného průřezu, mohou obsahovat jak výběr profilu z databáze průřezů, tak zadávání hodnot např. vzdáleností nebo rozměrů plechů apod. Skupina vlastností Výsledky ve skupině se zobrazují vypočtené základní průřezové charakteristiky. Charakteristiky jsou dostupné až po klepnutí na [Aktualizace]. [Info] zobrazí dialog s informacemi o průřezu, průřezové charakteristiky, typ posudku apod. Průřez musí být předtím spočten klepnutím na [Aktualizace]. Seznam Obrázek nastavení zobrazení průřezu. Po provedení výpočtu průřezových charakteristik klepnutím na [Aktualizace] lze nastavit následující možnosti zobrazení: a) obrázek obrys průřezu s kótami b) vlákna zobrazení bodů pro posouzení napětí Po klepnutí na [OK] se průřez vloží do projektu. Nebyly li předtím vypočteny průřezové charakteristiky klepnutím na [Aktualizace], po klepnutí na [OK] se automaticky vypočtou. Strana 7

11 3.2. HLAVNÍ VÝZTUŽ Karta slouží k definici hlavní výztuže v průřezu. Obr. 4 Hlavní výztuž Jednotlivé volby dialogu: Skupina Vybraná hrana - nastavení aktuální hrany, ke které se bude přidávat výztuž.. Aktuální hranu jde kromě použití tlačítek ve skupině nastavit přímo klepnutím myší na čáru hrany v obrázku průřezu. Seznam s čísly hran Vybraná hrana v seznamu se nastaví jako aktivní. [<<<] [>>>] Klepnutím na tlačítka se jako aktuální nastaví následující nebo předchozí hrana. Skupina Vybraná část - nastavení aktuální části průřezu. V této části se volí aktivní část průřezu. V případě, že průřez se skládá pouze z jedné části, je tato skupina nedostupná. Seznam s čísly částí Vybraná část v seznamu se nastaví jako aktivní. [<<<] [>>>] Klepnutím na tlačítka se jako aktuální nastaví následující nebo předchozí část průřezu. Skupina Parametry vložky - nastavení parametrů betonářské výztuže a parametrů umístění. [Typ vložky] Zobrazí dialog pro nastavení aktuální hlavní podélné výztuže. Vybraný typ a profil hlavní výztuže se vypisuje v sousedním vstupním poli. [Typ třmínků] Vzdálenost Zobrazí dialog pro nastavení aktuální smykové výztuže. Vybraný typ a profil smykové výztuže se vypisuje v sousedním vstupním poli. Vzdálenost, na kterou se umístí nová vrstva výztuže. Hodnota vzdálenosti se různí podle toho, k čemu je vztažena, viz. seznam Vztaženo k. Obsah seznamu Vztaženo k i hodnota Vzdálenost se liší také podle toho, zda se k aktuální hraně přidává první nebo již několikátá vrstva výztuže: Příklad: Krytí: 30mm Strana 8

12 Typ vložky: Průměr 20mm Typ třmínku: Průměr 12mm a) Na vybrané hraně ještě není žádná vrstva, právě zadávaná vrstva bude první. Vzdálenost se pak stanoví : - je-li ve Vztaženo k nastaveno na smykové výztuži, je hodnota Vzdálenost = krytí = 30mm - je-li ve Vztaženo k nastaveno na hlavní výztuži, je hodnota Vzdálenost =krytí + profil třmínku = = 42mm - je-li ve Vztaženo k nastaveno na středu hlavní výztuže, je hodnota Vzdálenost = krytí + profil třmínku + (profil hlavní výztuže/2) = (20/2) = 52mm Pozor! Přesto, ze jsou tyto vzdálenost různé, bude vrstva přidána ve stejné vzdálenosti od okraje průřezu. Tyto volby slouží pouze k zjednodušení zadání. b) Na vybrané hraně už je zadaná jedna nebo více vrstev. - je-li ve Vztaženo k nastaveno na středu hlavní výztuže, bude další vrstva přidána tak, že zadaná hodnota v poli Vzdálenost se bere jako vzdálenost středu vložek nové vrstvy od středu vložek vrstvy předchozí. - je-li ve Vztaženo k nastaveno na povrchům, bude další vrstva přidána tak, hodnota v poli Vzdálenost se bere jako vzdálenost mezi povrchy vložek nové a předchozí vrstvy. Skupina Krytí - nastavení velikosti krytí. Krytí betonu Do vstupního pole se vepisuje hodnota krytí. [Nastav] Provede přiřazení hodnoty krytí nastavené v poli Krytí betonu do průřezu. Skupina Nová výztuž - příkazy pro přidání a editace výztuže v průřezu. Počet vložek [Nová vrstva] [Přidat na všechny okraje] [Smazat aktuální vrstvu] [Smazat všechny vrstvy] [Zrcadlit vybranou vrstvu] Automatické zrcadlení [Rozbít vrstvy] [Přidat jednu vložku] [Přesunout vložku] [Posunout vložku k hraně] Nastavení počtu vložek, které budou přidány do nové vrstvy. Vloží novou vrstvu k aktuální hraně. Přidá novou vrstvu na každou hranu aktuální části průřezu. Tato volba je dostupná pouze v případě, že k dané části průřezu nebyla ještě přidána žádná vrstva Smaže vybranou vrstvu výztuže. Vrstva se vybírá klepnutím na příslušný řádek v tabulce vrstev. Smaže všechny vrstvy výztuže. Pokud je to možné, provede zrcadlové zkopírování vybrané vrstvy podle nastavené osy zrcadlení. Pokud je tato volba zatržena, pak se po přidání nové vrstvy klepnutím na [Nová vrstva] provede automatické zrcadlové kopírování podle osy, která bude vyhovovat. Pokud nebude vyhovovat žádná z os, pak se zrcadlová kopie neprovede. Rozbije vrstvy na jednotlivé vložky. Tato akce je nevratná! Pak lze s jednotlivými vložkami pracovat samostatně. Zobrazí dialog, ve kterém se nastaví číslo hrany, ke které se má jednotlivá vložka přidat a umístění na této hraně - na začátku, uprostřed a na konci. Příkaz je dostupný až po rozbití vrstev na jednotlivé vložky. Změna umístění jednotlivé vložky. Viz Posun jednotlivé vložky. Příkaz je dostupný až po rozbití vrstev na jednotlivé vložky. Přesune vybranou vložku k vybrané hraně. Po klepnutí na tlačítko se pod obrázkem průřezu zobrazí výzva. Po označení požadované vložky myší se zobrazí další výzva. Po označení požadované hrany myší se vložka přemístí. Příkaz je dostupný až po rozbití vrstev na jednotlivé vložky. Strana 9

13 Seznam vrstev / vložek Neměnit měřítko po překreslení Rastr V tabulce můžeme vidět seznam všech zadaných vrstev. Je zde možno také měnit počty vložek a typy vložek v jednotlivých vrstvách. Dále pak je možno počet zadat pomocí plochy, která se pak automaticky přepočte podle reálného počtu vložek. Pokud dojde k rozbití vrstev, pak budou v tabulce vidět jednotlivé vložky a jejich přesná pozice, kterou lze přímo v tabulce měnit. Je-li volba zapnuta, pak zůstane zachováno měřítko (zvětšení) po např. přidání nebo změně polohy vložek. Je-li volba zapnuta, zobrazí se pomocný rastr. Parametry rastru lze nastavit po klepnutí na [Nastavení rastru]. [Nastavení rastru] Zobrazí dialog pro nastavení parametrů pomocného rastru - viz Nastavení rastru POSUN JEDNOTLIVÉ VLOŽKY Po klepnutí na [Posunout vložku] se stanoví nová poloha vložky v dialogu Přesunout výztuž zadáním nové souřadnice středu vložky. Obr. 5 Parametry přesunu výztuže Jednotlivé volby dialogu: Lokál Globál Relativně Y Z Je-li přepínač zapnut, hodnoty polohy budou vztaženy k lokálním osám. Lokální souřadný systém je systém vrstvy, jeho počátek je vodorovně na levé hraně krytí a svisle na úrovni středů vložek vrstvy. Je-li přepínač zapnut, hodnoty polohy budou vztaženy ke globálním osám průřezu, jejich počátek je těžišti průřezu Je-li přepínač zapnut, hodnoty polohy budou připočteny ke stávající poloze vložky. Hodnota polohy vložky ve směru osy Y Hodnota polohy vložky ve směru osy Z NASTAVENÍ RASTRU Po klepnutí na [Nastavení rastru] lze změnit hustotu a velikost zobrazovaného bodu pomocného rastru. Strana 10

14 Obr. 6 Nastavení rastru Jednotlivé volby dialogu: Krok Y Hodnota vodorovné rozteče bodů rastru. Krok Z Hodnota svislé rozteče bodů rastru. Velikost bodu Hodnota délky čar, reprezentujících bod rastru. Strana 11

15 3.3. SMYKOVÁ VÝZTUŽ Na této kartě se do průřezu přidávají třmínky. Jednotlivé volby karty Třmínky Obr. 7 Smyková výztuž Skupina Vybraná část - nastavení aktuální části průřezu. V této části se volí aktivní část průřezu. V případě, že průřez se skládá pouze z jedné části, je tato skupina nedostupná. Seznam s čísly Vybraná část v seznamu se nastaví jako aktivní. částí [<<<] [>>>] Klepnutím na tlačítka se jako aktuální nastaví následující nebo předchozí část průřezu. Obecná data třmínků Vzdálenost Zadání vzdálenosti mezi třmínky po délce nosníku nebo sloupu třmínků Počet střihů Vybraný materiál Zadání počtu střihů na jeden třmínek. Vypisuje se název a profil betonářské oceli třmínků. Hodnota se přebírá z karty Hlavní výztuž, protože podle nastaveného průměru třmínků se určuje poloha vložek hlavní výztuže. Skupina Nový třmínek - přidání nového třmínku do průřezu Strana 12

16 Od přerušované čáry Obdélník kolem dvou vložek Podle hran [Nový třmínek] [Edit aktuální] [Smaž aktuální] [Maž vše] Je-li přepínač zapnut, vytvoří se třmínek na místě přerušované čáry v průřezu - viz Vytvoření třmínku podél přerušované čáry. Je-li přepínač zapnut, vytvoří se třmínek kolem vybraných vložek - viz Vytvoření třmínku obdélníkem kolem dvou vložek. Je-li přepínač zapnut, vytvoří se třmínek ukazováním na jednotlivé hrany průřezu - viz Vytvoření třmínku kolem hran. Spustí zadání nového třmínku Příkaz je dostupný pouze pro třmínky zadané metodami od přerušované čáry nebo podle hran. Po klepnutí na tlačítko se naplní tabulka v seznamu Hrany a třmínek je možné změnit. Po provedení potřebných změn se třmínek ukončí a uloží klepnutím na [Dokončit třmínek]. Smaže aktuální třmínek Smaže všechny třmínky VYTVOŘENÍ TŘMÍNKU PODÉL PŘERUŠOVANÉ ČÁRY Je-li ve skupině Nový třmínek zapnut přepínač Od přerušované čáry, po klepnutí na [Nový] se vytvoří třmínek na základě přerušované čáry, která leží ve vzdálenosti krytí od okraje průřezu VYTVOŘENÍ TŘMÍNKU OBDÉLNÍKEM KOLEM DVOU VLOŽEK Je-li ve skupině Nový třmínek zapnut přepínač Obdélník kolem dvou vložek, po klepnutí na [Nový] se zobrazí výzva. Po vybrání dvou vložek se vytvoří třmínek, jehož protilehlé rohy jsou v místech vybraných vložek VYTVOŘENÍ TŘMÍNKU KOLEM HRAN Je-li ve skupině Nový třmínek zapnut přepínač Podle hran, po klepnutí na [Nový] se objeví výzva.. Posupným označováním hran na obrázku průřezu myší se vytvoří třmínek. Nejvhodnější je vybírat hrany proti směru hodinových ručiček, to znamená od nejmenšího po nejvyšší index hrany. Již vybrané hrany se zobrazují v tabulce ve skupině Hrany. Příkazy ve skupině Hrany: [Dokončit Ukončí zadávání třmínku a uloží jej do dat. třmínek] [Smazat poslední] [Maž vše] Smaže větev třmínku z poslední označené hrany. Smaže větve třmínku ze všech hran. V tabulce Hrany lze ve sloupci Základní bod klepnutím na příslušnou větev třmínku modifikovat počátek a konec třmínku. Strana 13

17 3.4. VÝPOČET POSOUZENÍ Na této kartě se provádí posouzení vyztuženého průřezu na uživatelem zadané síly. Jednotlivé volby dialogu Skupina Prut-geometrie - nastavení typu prutu pro posouzení. Nosník Je-li přepínač zapnut, je průřez považován za průřez nosníku. Sloup l Obr. 8 Posouzení vyztuženého průřezu Je-li přepínač zapnut, je průřez považován za průřez sloupu. Zadání hodnoty délky nosníku nebo sloupu Iey Zadání hodnoty vzpěrné délky pro vybočení ve směru osy Z. Je dostupné pouze pro sloupy Iez Zadání hodnoty vzpěrné délky pro vybočení ve ve směru osy Y. Je dostupné pouze pro sloupy Seznam Nastavení výpočtu - volba výpočtu, který se bude na průřezu provádět. Pro samostatný průřez jsou k dispozici následující typy výpočtů: Návrh As Posudek metoda Posudek diagram Výpočet šířky trhlin Výpočet nutných ploch výztuže nosníku - jednoose symetrického průřezu, zatíženého N,My sloupu - kruhový, obdélníkový sloup namáhaný N,My,Mz Posouzení obecně vyztuženého průřezu, namáhaného N, My, Mz, pomocí iterační metody založené na metodě mezních přetvoření Posouzení obecně vyztuženého průřezů, namáhaného N,My, Mz, pomocí prostorového interakčního diagramu založené na metodě mezních přetvoření Výpočet šířky trhli dle [1] čl jednoose symetrického průřezu, zatíženého N,My. Dostupné pouze pro ČSN a STN. Strana 14

18 Výpočet tuhostí Výpočet nelineárních tuhostí [Normové parametry] Zjednodušený výpočet dle [1] čl , jednoose symetrického průřezu, namáhaného My - tento výpočet zahrnuje i výpočet průhybů na prostém nosníku. výpočet je popsán v teoretickém manuálu k posouzení železobetonových konstrukcí. Nastavení hodnot obsažených v normě viz. DODO Skupina Vnitřní síly - zadání vnitřních sil použitých ve výpočtu. Jedná se o celkovou složku vnitřní síly a dlouhodobou složku z celkové vnitřní síly N/Nlt Normálová síla /dlouhodobá složka normálové síly Vy/Vylt Vz/Vzlt Mx/Mxlt My/Mylt Mz/Mzlt Posouvající síla ve směru osy y / dlouhodobá složka posouvající sil Posouvající síla ve směru osy z / dlouhodobá složka posouvající síly Kroutící moment /dlouhodobá složka kroutícího momentu Ohybový moment/dlouhodobá složka ohybového momentu Ohybový moment/dlouhodobá složka ohybového momentu Poznámka : vstupní pole pro vnitřní síly jsou automatiky zobrazovány či skrývány v závislosti na typu výpočtu. [Výpočet] spustí výpočet pro zadaná nastavení. Při změně vnitřních sil, či nastavení výpočtu je nutné provést nový výpočet. Skupina Vyhodnocení - nastavení a provedení číselného vyhodnocení. [Změna nastavení] Nastavení rozsahu výstupu v závislosti na typu nastavení výpočtu. [Výstup] Spustí vlastní číselné vyhodnocení na zvolené výstupní zařízení. [Změna průřezu] změna rozměrů průřezu a materiálu, který byl průřezu přiřazen - viz 3.1 Zadání průřezu GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝSLEDKU POSOUZENÍ Po provedení výpočtu jsou na jednotlivých kartách k dispozici grafické výsledky posouzení. Jednotlivé dostupné způsoby grafického zobrazení: Režimy společné pro všechny posudky: Průřez Zobrazení vyztuženého průřezu včetně popisů Zatížení Zobrazení zatížení, působícího na průřez, včetně konvence vnitřních sil. Po posouzení metodou mezních přetvoření jsou k dispozici následující grafická zobrazení: Přetvoření Průběh přetvoření v betonu a ve výztuži (2D zobrazeni) Napětí Přetvoření 3D Napětí 3D Síly 3D Pracovní digram Průběh napětí v betonu a ve výztuži (2D zobrazeni) Průběh přetvoření v betonu a ve výztuži (3D zobrazeni) Průběh napětí v betonu a ve výztuži (3D zobrazeni) Zobrazení výslednic v betonu a ve výztuži Možnost zobrazení přetvoření a napěti na pracovním diagramu příslušného materiály v rámci železobetonového průřezu. Zde je možné ťuknou na příslušný vrchol průřezu a následně zobrazit na pracovním diagramu přetvoření a jemu odpovídající napětí. Totéž platí pro výztuž. Po posouzení metodou mezních přetvoření jsou k dispozici následující grafická zobrazení: Svislý řez Svislý řez prostorovým interakčním diagramem Vodorovný řez Interakční diagram Vodorovný řez prostorovým interakčním diagramem Prostorové zobrazení interakčního diagramu (plochy porušení) Strana 15

19 diagram Strana 16

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

IDEA CSS 5 Obecný průřez

IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka IDEA CSS IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA CSS Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam IDEA Beam IDEA Tendon IDEA RCS IDEA Steel IDEA Beam 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu...

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Provádí se drobný update. Zálohy nejsou kompatibilní s nižšími verzemi. 1. Obecné 1.1 Doplněny a rozšířeny možnosti hledání a výběrů v mnoha evidencích. 1.2 Nové možnosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

IDEA Designer 6. Uživatelská příručka

IDEA Designer 6. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Designer IDEA Designer 6 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Designer Obsah 1.1 Požadavky programu... 7 1.2 Pokyny k instalaci programu... 7 2 Základní pojmy... 8 2.1

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Kubatury komunikace 4

Kubatury komunikace 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 Kubatury komunikace 4 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 První

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. ROADPAC 11 SI 91 SI 91 Kreslení spojených řezů Příručka uživatele Revize 24.02.2011 PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Novinky ve Scia Engineer 15

Novinky ve Scia Engineer 15 Betonové nosníky a sloupy Otevřená platforma Engineering Report Různá vylepšení Alberti Ingenieurs SA - Rosey Concert Hall (CH) Rychlý a přehledný návrh betonových prvků Revoluční řešení pro návrh a posudky

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly:

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: 1. Soubor 2. Úpravy 3. Projekt Otevřít projekt Zavřít projekt Založit nový projekt Editovat projekt

Více

Dříve než začnete. converter 1.3

Dříve než začnete. converter 1.3 Dříve než začnete converter 1.3 Obsah Dříve než začnete... 1 Obsah... 2 Požadavky na počítač... 3 Harware... 3 Operační systém... 3 Instalace... 4 Kompletní instalace... 4 Update, upgrade... 4 Co je converter...

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Příručka pro plánovače IS MPP

Příručka pro plánovače IS MPP Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více