Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1401/2013 RM 53 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1402/2013 RM 53 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Martin Drietomský, p. Zdeněk Kašpárek. 1403/2013 RM 53 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1187/2013-RM 46, 1188/2013-RM 46, 1209/2013-RM 47, 1292/2013-RM 49, 1297/2013-RM 49, 1319/2013-RM 50, 1320/2013-RM 50, 1321/2013-RM 50, 1322/2013-RM 50, 1323/2013-RM 50, 1324/2013-RM 50, 1330/2013-RM 50, 1351/2013-RM 51, 1352/2013-RM 51, 1353/2013-RM 51, 1354/2013-RM 51, 1355/2013-RM 51, 1356/2013-RM 51, 1358/2013-RM 52, 1359/2013-RM 52, 1360/2013-RM 52, 1361/2013-RM 52, 1362/2013-RM 52, 1364/2013-RM 52, 1365/2013-RM 52, 1366/2013-RM 52, 1367/2013-RM 52, 1368/2013-RM 52, 1

2 1369/2013-RM 52, 1370/2013-RM 52, 1371/2013-RM 52, 1372/2013-RM 52, 1373/2013-RM 52, 1376/2013-RM 52, 1377/2013-RM 52, 1378/2013-RM 52, 1379/2013-RM 52, 1380/2013-RM 52, 1381/2013-RM 52, 1382/2013-RM 52, 1383/2013-RM 52, 1384/2013-RM 52, 1385/2013-RM 52, 1389/2013-RM 52, 1390/2013-RM 52, 1391/2013-RM 52, 1392/2013-RM 52, 1394/2013-RM /2013 RM 53 Směrnice pro přijímání a vyřizování peticí a stížností RM po projednání schvaluje, na základě ust. 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Směrnici pro přijímání a vyřizování peticí a stížností. 1405/2013 RM 53 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 24A v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou, s panem Milanem Velešíkem, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. 3. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2013 RM 53 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Darji Mikové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. 2

3 1407/2013 RM 53 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Lucie Glonerové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. 1408/2013 RM 53 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Věry Letkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. 1409/2013 RM 53 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Růženy Křistkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. 3

4 1410/2013 RM 53 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Jiřího Siváka na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. 1411/2013 RM 53 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje odměnu ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. 1412/2013 RM 53 Sociální komise výstup z jednání RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1413/2013 RM 53 Stanovení ceny dříví 1. RM po projednání schvaluje stanovené ceny dříví dle důvodové zprávy. 2. RM pověřuje prodejem dříví odbor životního prostředí. T:

5 1414/2013 RM 53 Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 1415/2013 RM 53 Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou technologické vybavení - zadání zadávacího řízení 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou technologické vybavení b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 1416/2013 RM 53 Pořízení obrazu a schválení kupní smlouvy RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1417/2013 RM 53 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku 1. RM, po projednání, na základě ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku vozidla T 815 8x8 VVN, uzavřenou mezi Českou republikou Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje a Městem Lipník nad Bečvou, dle důvodové zprávy. 2. RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu majetku. T:

6 1418/2013 RM 53 Použití znaku města Lipník nad Bečvou 1. RM na základě ust. 34a) a ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání uděluje souhlas s užitím znaku města Lipník nad Bečvou za podmínek dodržení schváleného grafického vzhledu znaku města Českému svazu ochránců přírody na publikaci PŘÍRODA POBEČVÍ. 2. RM ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka informovat žadatele a poskytnout mu v elektronické podobě vyobrazení znaku města v požadovaném formátu. T : /2013 RM 53 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace, IČ , k použití investičního fondu na posílení zdrojů určených na financování oprav sociálního zařízení v 1. NP a pravé poloviny střechy vč. okapů a svodů a výměnu osvětlení učebny fyziky a kabinetu ve 2. NP. 2. RM ukládá a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, b) řediteli příspěvkové organizace realizaci údržby a oprav. T: /2013 RM 53 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi informovat ředitele příspěvkových organizací. 1421/2013 RM 53 Informace Střediska volného času Lipník nad Bečvou, p. o. RM po projednání bere na vědomí informaci o změně organizační struktury Střediska volného času Lipník nad Bečvou, p.o. od v souvislosti s přípravou na zprovoznění kulturního a společenského centra ECHO. 6

7 1422/2013 RM 53 Schválení DODATKU č. 1 k nájemní smlouvě k umístění kamerového terminálů v ul. Bratrská č.p RM po projednání schvaluje DODATEK č. 1 k nájemní smlouvě č uzavřené mezi Stavebním bytovým družstvem Přerov a Městem Lipník nad Bečvou. Předmětem nájmu je část střechy na domě č.p v ul. Bratrská za účelem umístění kamerového terminálu. 2. RM pověřuje starostu podpisem DODATKU č. 1 k nájemní smlouvě č T: /2013 RM 53 Obnova zeleně v parku Komenského sady v Lipníku nad Bečvou - dodatek č.1 1. RM po projednání schvaluje dodatek č.1 k SOD č. 1/2013 ze dne na akci Obnova zeleně v parku Komenského sady v Lipníku nad Bečvou. 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 1424/2013 RM 53 Návrh rozpočtu na rok stanovení objemu provozních výdajů 1. RM po projednání schvaluje pro sestavení návrhu provozní části rozpočtu města Lipník nad Bečvou na rok 2014 objem provozních výdajů ve výši provozních výdajů schválené v rozpočtu města na rok 2013 (nárůst 0,00%). 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního zabezpečit zaslání zadání pro sestavení provozní části rozpočtu na rok 2014 všem ředitelům příspěvkových organizací, předsedům osadních výborů, vrchnímu strážníkovi městské policie a vedoucím odborů městského úřadu. T:

8 1425/2013 RM 53 Smlouva o odstraňování odpadů 1. RM po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o odstraňování odpadů v areálu skládky AVELI, z. s., mezi městem Lipník nad Bečvou zastoupené pověřenou organizací Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o., Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou a společností AVELI z. s., Hodolanská 31, Olomouc, jejímž předmětem je zneškodňování odpadů na skládce zatříděných dle katalogu odpadu. 2. RM pověřuje ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p. o., podpisem smlouvy. 1426/2013 RM 53 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2013 změna Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2013 změna 1. RM po projednání schvaluje příspěvkovým organizacím zřízeným městem Lipník nad Bečvou změny: a) závazných ukazatelů na rok 2013 v hlavní činnosti dle důvodové zprávy, b) odpisových plánů na rok 2013 dle příloh. 2. RM ukládá vedoucím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Odboru správy majetku a Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkových organizací. 1427/2013 RM 53 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 8

9 1428/2013 RM 53 Vnitřní směrnice o hospodaření s majetkem města, jeho evidenci a účtování dodatek č. 2 RM po projednání schvaluje dodatek č. 2 k vnitřní směrnici o hospodaření s majetkem města, jeho evidenci a účtování. 1429/2013 RM 53 Vnitřní směrnice Rozbory a vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací dodatek č. 2 RM po projednání schvaluje dodatek č. 2 k vnitřní směrnici Rozbory a vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací. 1430/2013 RM 53 Vnitřní směrnice o inventarizaci majetku a závazků dodatek č. 1 RM po projednání schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o inventarizaci majetku a závazků. 1431/2013 RM 53 Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů dodatek č. 4 RM po projednání schvaluje dodatek č. 4 k vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů. 1432/2013 RM 53 Zásady pro schvalování cen u městského úřadu a příspěvkových organizací 1. RM po projednání schvaluje předložené Zásady pro schvalování cen u městského úřadu a příspěvkových organizací. 2. RM ukládá vedoucím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Odboru správy majetku a Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkových organizací. 9

10 1433/2013 RM 53 Vyřazení majetku 1. RM po projednání schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucím odborů zabezpečit doložení dokladů o provedených likvidacích vyřazeného majetku Odboru finančnímu k dalšímu řízení. 1434/2013 RM 53 Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz důvodová zpráva), a to: dílna 1 o výměře 61,10 m 2, dílna 2 o výměře 13,00 m 2, celková výměra pronajímaných prostor 74,10 m 2, a to za účelem provozování autoservisu panu Jaroslavu Pospíšilovi, bytem. za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné 2.902,- Kč), - nájemce se zavazuje hradit zálohové platby na služby spojené s užíváním nebytových prostor, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. Upozornění: nebytové prostory jsou do obsazené nájemcem. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor. T:

11 1435/2013 RM 53 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a MAS Moravská brána, o.s., IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 (jako nájemcem), týkající se změny v článku III. odst. 1 výše uvedené smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č /2013 RM 53 Vzájemná výměna bytů 1. RM po projednání nesouhlasí s vzájemnou výměnou bytů mezi paní Petrou Matouškovou, bytem. a paní Janou Šantovou, bytem.. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 53 Nájemní smlouva k bytu č. 5 v domě č.p. 997, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, ve III. NP domu č.p. 997, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Zdeňkem Filipem, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, ve III. NP domu č.p. 997, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s panem Pavlem Sivákem, bytem., s paní Markétou Žigovou, bytem., s paní Miroslavou Wölflovou, bytem., s paní Lenkou Hlavoňovou, bytem., s paní Veronikou Metelkovou, bytem., s paní Gabrielou Suchou, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

12 1438/2013 RM 53 Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č.p. 993, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č.p. 993, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 1186/2, st. 1186/1, st. 1186/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Květoslavou Švecovou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č.p. 993, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s paní Boženou Haluškovou, bytem., s paní Gabriela Suchá, bytem., s panem Václavem Přidalem, bytem., s paní Monikou Dohnalovou, bytem., s panem Tomášem Drábkem, bytem., s panem Martinem Čižmárem, bytem., s panem Pavlem Golombem, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 53 Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Petrou Pompovou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s panem Jiřím Sivákem, bytem., s paní Markétou Žigovou, bytem., s panem Tomášem Drábkem, bytem., 12

13 s panem Petrem Novákem, bytem., s panem Jaroslavem Prokšem, bytem., s paní Veronikou Metelkovou, bytem.., s paní Růženou Vláčilovou, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 53 Nájemní smlouva k bytu č. 1 v domě č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s panem Jiřím Sivákem, bytem., s panem Tomášem Drábkem, bytem.. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 53 Nájemní smlouva k bytu č. 14 v domě č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 0+1, ve II. NP domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku par. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Bohumilem Ošlejškem, bytem. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

14 1442/2013 RM 53 Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č.p. 1034, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, standard, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č.p. 1034, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Hanou Zlámalovou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, standard, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č.p. 1034, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou: s panem Zdeňkem Filipem, bytem., s paní Zdenkou Žůrovou, bytem., s paní Markétou Žigovou, bytem., s paní Petrou Pompovou, bytem., s panem Tomášem Drábkem, bytem., s paní Michaelou Gardiánovou, bytem., s panem Petrem Novákem, bytem., s panem Jaroslavem Prokšem, bytem., s paní Lenkou Hlavoňovou, bytem., s paní Veronikou Metelkovou, bytem., s paní Gabrielou Suchou, bytem., s paní Růženou Vláčilovou, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 53 Dodatky k nájemním smlouvám Vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou (zemědělské pozemky) 1. RM po projednání schvaluje předložené dodatky: a) č. 1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , a společností Agrochov Jezernice, a.s., IČ , se sídlem Jezernice 42, b) č. 1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , a Zemědělským družstvem PODHRADÍ Týn nad Bečvou, IČ , se sídlem Týn nad Bečvou, Lipnická

15 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatků. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou - parc.č orná půda o výměře 148 m 2 - parc.č. 2230/62 orná půda o výměře 473 m 2 - parc.č. 2230/67 orná půda část o výměře 640 m 2 (viz. situační plán). Pozemky budou pronajaty za těchto podmínek: - využití nemovitostí k zemědělským účelům, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1.000,- Kč/ha/rok, - nájemné bude každoročně upravováno podle míry inflace dle informací českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků. Výpověď musí být doručena druhému účastníkovi nejpozději do běžného roku. Výpovědní lhůta činí 1 rok, a počíná běžet od toho roku, v němž byla výpověď doručena. jednostranným odstoupením pronajímatele v případě, že se nájemce ocitne po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného, - nájemné bude hrazeno ročně pozadu vždy do následujícího roku, - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2013 RM 53 Předání majetku k hospodaření a převzetí z hospodaření p.o. Technické služby Lipník nad Bečvou (ul. Svat. Čecha x ul. Bratrská) 1. RM po projednání schvaluje předání majetku k hospodaření a převzetí z hospodaření p.o. Technické služby Lipník nad Bečvou, IČ dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit předání majetku. T:

16 1445/2013 RM 53 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Na Bečvě, 1398-DTS,VNk 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním energetického zařízení zemního kabelového vedení VN v délce cca 90m na pozemku parc.č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , a to v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Na Bečvě, DTS, VNk na předmětném pozemku v k. ú. Lipník nad Bečvou, b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ , IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování energetického zařízení zemního kabelového vedení VN v délce cca 90m na pozemku parc.č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán) a právo přístupu k tomuto zařízení na předmětném pozemku v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného energetického zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: /2013 RM 53 Smlouva o zřízení věcného břemene REKO NTL MS Lipník, Osecká k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ (jako povinným z věcného břemene), společností SMP Net, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava Moravská Ostrava, zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ (jako oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je zřízení a provozování plynárenského zařízení NTL plynovodního vedení a přípojek na pozemcích parc.č. st. 309 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště, parc.č. 2633/9 ostatní plocha komunikace, parc.č 2634/3 ostatní plocha komunikace, parc.č. 2642/2 ostatní plocha komunikace, parc.č ostatní plocha jiná plocha, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2012 ze dne , vyhotovený Ing. Miroslavem Poučem), a to v rámci stavby REKO NTL MS Lipník, Osecká. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. T:

17 1447/2013 RM 53 Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě 1. RM po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako povinným) a společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ m DIČ CZ , se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ (jako oprávněným), uzavřenou ve smyslu ust. 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu ust. 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. 2. RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě. 1448/2013 RM 53 Smlouvy o provozování jízdního pruhu pro parkování 1. RM po projednání schvaluje: a) předloženou Smlouvu o provozování jízdního pruhu pro parkování mezi Olomouckým krajem zastoupeným organizací Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Olomouci, Lipenská 120, IČ: a městem Lipník nad Bečvou, se sídlem Městského úřadu Lipník nad Bečvou, v Lipníku nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89, IČ: , jejímž předmětem je vymezení práv a povinnosti při provozování parkovacího pruhu, který je dle zákona o pozemních komunikací č. 13/1997 Sb odst. 7 součástí pozemní komunikace v lokalitě ul. Komenského sady, ul. Neffova, ul. Piaristická a ul. Novosady v Lipníku nad Bečvou, b) předloženou Smlouvu o provozování jízdního pruhu pro parkování mezi Olomouckým krajem zastoupeným organizací Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Olomouci, Lipenská 120, IČ: a městem Lipník nad Bečvou, se sídlem Městského úřadu Lipník nad Bečvou, v Lipníku nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89, IČ: , jejímž předmětem je vymezení práv a povinnosti při provozování parkovacího pruhu, který je dle zákona o pozemních komunikací č. 13/1997 Sb odst. 7 součástí pozemní komunikace v lokalitě ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou. 2. RM pověřuje starostu podpisem smluv. T:

18 1449/2013 RM 53 Výjimka zřizovatele ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek p. o. Samosběrný čisticí vůz a mycí cisterna zadání zadávacího řízení okruh obeslaných zájemců 1. RM po projednání schvaluje výjimku z čl. 2 bod 4 Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou s tím, že zadavatelem veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou ,- Kč vč. DPH na pořízení samosběrného čisticího vozu a mycí cisterny budou Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou. 2. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele Samosběrný čisticí vůz a mycí cisterna. b) okruh obesílaných zájemců. 3. RM pověřuje ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. realizací výběrového řízení v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou. 4. RM ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit výsledky výběrového řízení ke schválení Radě města. T: ihned 1450/2013 RM 53 Dodatek č.5 k nájemní smlouvě ze dne (pozemek pod kontejnerovým stáním ul. Tyršova) 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č.5 k nájemní smlouvě, uzavřené dne mezi Jiřím a Janou Sklářovými, oba bytem. (jako pronajímateli) a městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89 (jako nájemcem), týkající se změny doby nájmu a výše nájemného. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy. T:

19 1451/2013 RM 53 Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Janem Matušincem, podnikajícím pod obchodním jménem Jan Matušinec, s místem podnikání Zahradní 903, Lipník nad Bečvou, Lukášem Matušincem, podnikajícím pod obchodním jménem Lukáš Matušinec, s místem podnikání Tyršova 1590, Lipník nad Bečvou (jako nájemci), týkající se změny měsíčních zálohových plateb. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 7. Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 19

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 30.06.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429)

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429) U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 25. dubna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Provoz MŠ Kojetín, příspěvkové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 25. 6. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 14. 4. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více