Systémy kabelových vývodek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy kabelových vývodek"

Transkript

1 Rozsáhlá paleta v robkû s uïivatelsky snadno pouïiteln mi systémy pro celou fiadu aplikaãních oblastí. Kabelové v vodky se vyrábí z rûzn ch materiálû, z plastû, poniklované mosazi atd. Program kompletují doplàkové prvky jako jsou pojistné matice, redukce a roz ífiení, tûsnící podloïky a elektroizolaãní a tûsnící sada. 98 BS

2 ýběrová matice od strany 100 Přehled systému od strany 102 Plast Použití kabelových vývodek v kabelových odbočovacích krabicích od strany 104 Kabelové vývodky -TC od strany 106 Kuželové kabelové vývodky od strany 114 ývodky pro ploché kabely od strany 118 Pojistné matice od strany 120 Závěrná šroubění od strany 122 Redukce/rozšíření od strany 123 Ucpávková vývodka šroubovací od strany 126 Mosaz Kabelové vývodky -TC od strany 132 Kuželové kabelové vývodky od strany 134 Pojistné matice od strany 141 Závěrná šroubění od strany 141 Redukce/rozšíření od strany 143 BS 99

3 ýběrová matice Systémy kabelov ch v vodek Plast robek PouÏití StupeÀ krytí IP ruh pfiipojovacího závitu élka pfiipojovacího závitu Tûsnící krouïek na pfiipojovacím závitu Materiál Odlehãení tahu od strany 106 kabelové vývodky -TC -TC M pro vysoké nároky na tûsnost standardní dlouh není nutn / nastfiíknut tûsnící bfiit polyamid ano, podle IN TC pro vysoké nároky na tûsnost standardní dlouh není nutn / nastfiíknut tûsnící bfiit polyamid ano -TC X pro prostfiedí s nebezpeãím v buchu standardní dlouh není nutn / nastfiíknut tûsnící bfiit polyamid ano od strany 114 Kuželové kabelové vývodky 106 standardní v vodky s tûsnícím krouïkem na pfiipojovacím závitu bez krátk standardní dlouh dodateãnû pouïiteln polystyrol polyamid 106/B s tûsnícím se záfiezov m krou- krouïkem na Ïkem pfiipojovacím závitu ( cibulov krouïek) bez standardní dodateãnû pouïiteln polystyrol 106/R z velkého pfiipojovacího závitu na tenk kabel s tûsnícím krouïkem na pfiipojovacím závitu bez standardní dodateãnû pouïiteln polystyrol 106/Z s tûsnícím z malého pfiipojovacího závitu na tlust pfiipojovacím závitu krouïkem na kabel bez standardní dodateãnû pouïiteln polystyrol 106/ZB zabraàuje deformacím vedení s tûsnícím krouïkem na pfiipojovacím závitu bez standardní dodateãnû pouïiteln polykarbonát 106/FL pro ve keré ploché kabely standardní pfiedmontován polyetylén 100 BS

4 ýběrová matice Systémy mosazn ch kabelov ch v vodek robek PouÏití StupeÀ krytí IP ruh pfiipojovacího závitu élka Tûsnící kroupfiipojovacího Ïek na pfiipojovacím závitu závitu Materiál Odlehãení tahu od strany 132 kabelové vývodky -TC -TC M pro vysoké nároky na tûsnost standardní dlouh pfiedmontován mosaz, poniklovaná ano, podle IN TC pro vysoké nároky na tûsnost standardní dlouh pfiedmontován mosaz, poniklovaná ano od strany 134 Kuželové kabelové vývodky / / standardní v vodky s mnoha moïnostmi s velk m tûsnícím krouïkem se záfiezov m krou- Ïkem ( cibulov krouïek) s tûsnícímcím krouïkem na pfiipojovacím závitu bez s tûsnícímcím krouïkem na pfiipojovacím závitu bez s tûsnícímcím krouïkem na pfiipojovacím závitu bez se záfiezov m krou- s tûsnícímcím Ïkem krouïkem na ( cibulov krouïek) pfiipojovacím závitu a dodateãn m vnûj ím estihra- bez standardní v vodky s dodateãn m vnûj ím estihranem s velk m tûsnícím krouïkem a dodateãn m vnûj ím estihranem 158 s odlehãením tahu 159 s odlehãením tahu a dodateãn m vnûj ím estihranem s tûsnícímcím krouïkem na pfiipojovacím závitu bez s tûsnícímcím krouïkem na pfiipojovacím závitu bez s tûsnícímcím krouïkem na pfiipojovacím závitu bez s tûsnícímcím krouïkem na pfiipojovacím závitu bez standardní dlouh standardní standardní standardní standardní dlouh standardní standardní standardní dodateãnû pouïiteln dodateãnû pouïiteln dodateãnû pouïiteln dodateãnû pouïiteln dodateãnû pouïiteln dodateãnû pouïiteln dodateãnû pouïiteln dodateãnû pouïiteln mosaz, poniklovaná mosaz, poniklovaná mosaz, poniklovaná mosaz, poniklovaná mosaz, poniklovaná mosaz, poniklovaná mosaz, poniklovaná mosaz, poniklovaná BS 101

5 Pfiehled systému Plastové kabelové vývodky str BS

6 Mosazné kabelové vývodky str. 132 BS 103

7 Plastové kabelové vývodky Použití kabelových vývodek v odbočovacích hranatých krabicích Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočovacích krabic a pouzder je použití osvědčených kabelových vývodek -TC M od OBO. S nastříknutým těsnícím břitem a speciální lamelovou technikou OBO se dosahuje stupně krytí IP 68. Odlehčení tahu a utěsnění je zkoušeno podle IN N Připojovací závity kabelových vývodek jsou metrické nebo Pg - a tedy univerzálně a pohodlně použitelné. Jednou zašroubovano a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitu se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím. Použití: od oblasti privátních obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděči. Komponenty systému Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí -TC, kuželová kabelová vývodka, pojistná matice a závěrné šroubení, jakož i těsnící kroužky Instalace v bočních stěnách se závitem Instalace v bočních stěnách bez závitu Namontovaná hranatá odbočovací krabice s přímo našroubovanými vývodkami do její stěny. Namontovaná hranatá kabelová odbočovací krabice s kabelovými vývodkami, které jsou zajištěny zevnitř pojistnou maticí. 01 BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 104 BS objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku

8 Příprava instalace Instalace kabelových vývodek Plastové kabelové vývodky ložení vedení Potřebné otvory lze vylomit v kabelové hranaté odbočovací krabici. Namontované vývodky Kabelové vývodky vložte do otvoru a zevnitř fixujte pojistnými maticemi. Příprava instalace edení a kabely zaveďte kabelovou vývodkou do vnitřního prostoru hranaté krabice a vývodku utáhněte. Instalace kabelových vývodek Hotová montáž a instalace kabelových vývodek na hranaté kabelové odbočovací krabice B60 řady uroplast. Instalace vedení Montáž kabelových odbočovacích krabic B9T na stěně. Zde není třeba vylamovat žádný otvor, protože B9T je opatřena pružnou membránou, kterou lze vedením přímo propíchnout. Hotová instalace Kabelové vývodky lze šroubovat přímo do připravených závitů ve stěně spodního dílu. kládaná vedení lze snadno instalovat pomocí kabelových vývodek. Kompletní instalace vývodek -TC do odbočovacích hranatých krabic B9T se získáním co možná nejlepšího stupně krytí IP BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku BS 105

9 L Systémy kabelových vývodek Plastové kabelové vývodky s kloboučkovou maticí Kabelové vývodky plastové Barva PA -TC M M12 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M M16 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M M20 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M M25 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M M32 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M M40 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M M50 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M M63 x 1,5 stříbřitě šedá , PA S metrickým závitem pro připojení podle IC 423. Robustní kabelová vývodka kloboučkového tvaru pro vysoké nároky na těsnost. Odlehčení tahu, zajištění proti pootočení a utěsnění v celém rozsahu upínání. Těsnící kroužek z polychloroprénového/akrylnitrilbutadienového kaučuku. Nastříknutý těsnící břit na šroubení, proto není nutný těsnící kroužek na připojovacím závitu, schváleno -podle IN N 50262, stupeň krytí IP 68 při 5 bar 1 h. rozsah teplot pro použití -20 C do +65 C. ůležité rozměry kabelové vývodky -TC 01 BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) S L1 -TC M M12 x 1,5 světle šedá , TC M M16 x 1,5 světle šedá , TC M M20 x 1,5 světle šedá , TC M M25 x 1,5 světle šedá , TC M M32 x 1,5 světle šedá , TC M M40 x 1,5 světle šedá , TC M M50 x 1,5 světle šedá , TC M M63 x 1,5 světle šedá , PA -TC M M12 x 1,5 černá , TC M M16 x 1,5 černá , TC M M20 x 1,5 černá , TC M M25 x 1,5 černá , TC M M32 x 1,5 černá , TC M M40 x 1,5 černá , TC M M50 x 1,5 černá , TC M M63 x 1,5 černá , S. min. L1 M12 x 1,5 3, ,5 18,5 23,5 8 5 M16 x 1,5 4, , M20 x 1, ,5 30, M25 x 1, M32 x 1, M40 x 1, M50 x 1, M63 x 1, BS objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku

10 L Systémy kabelových vývodek Plastové kabelové vývodky s kloboučkovou maticí Kabelové vývodky plastové S metrickým závitem pro připojení podle IC 423. Robustní kabelová vývodka kloboučkového tvaru pro vysoké nároky na těsnost. Odlehčení tahu, zajištění proti pootočení a utěsnění v celém rozsahu upínání. Těsnící kroužek z polychloroprénového/akrylnitrilbutadienového kaučuku. Nastříknutý těsnící břit na šroubení, proto není nutný těsnící kroužek na připojovacím závitu, schváleno -podle IN N 50262, stupeň krytí IP 68 při 5 bar 1 h. rozsah teplot pro použití -20 C do +65 C. ůležité rozměry kabelové vývodky -TC 01 BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) S L1 Barva PA -TC M L M12 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M L M16 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M L M20 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M L M25 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M L M32 x 1,5 stříbřitě šedá , TC M L M40x1,5 stříbřitě šedá , TC M L M50x1,5 stříbřitě šedá , TC M L M63x1,5 stříbřitě šedá , PA -TC M L M12x1,5 světle šedá , TC M L M16x1,5 světle šedá , TC M L M20x1,5 světle šedá , TC M L M25x1,5 světle šedá , TC M L M32x1,5 světle šedá , TC M L M40x1,5 světle šedá , TC M L M50x1,5 světle šedá , TC M L M63x1,5 světle šedá , PA -TC M L M12x1,5 černá , TC M L M16x1,5 černá , TC M L M20x1,5 černá , TC M L M25x1,5 černá , TC M L M32x1,5 černá , TC M L M40x1,5 černá , TC M L M50x1,5 černá , TC M L M63x1,5 černá , S. min. L1 M12 x 1,5 3, ,5 17, M16 x 1,5 4, ,5 29, M20 x 1, ,5 32, M25 x 1, , M32 x 1, M40 x 1, M50 x 1, ,5 54, M63 x 1, ,5 60, objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku BS 107

11 Plastové kabelové vývodky s kloboučkovou maticí Kabelové vývodky plastové Barva PA -TC Pg 7 stříbřitě šedá , TC Pg 9 stříbřitě šedá , TC Pg 11 stříbřitě šedá , TC Pg 13,5 stříbřitě šedá , TC Pg 16 stříbřitě šedá , TC Pg 21 stříbřitě šedá , TC Pg 29 stříbřitě šedá , TC Pg 36 stříbřitě šedá , TC Pg 42 stříbřitě šedá , TC Pg 48 stříbřitě šedá , PA 1/2 S L4 L3 S připojovacím závitem Pg podle IN Robustní kabelová vývodka kloboučkového tvaru pro vysoké nároky na těsnost. Odlehčení tahu, zajištění proti pootočení a utěsnění v celém rozsahu upínání. Těsnící kroužek z chloroprénového/nitrilového kaučuku, nastříknutý těsnící břit, proto není nutný těsnící kroužek na připojovacím závitu, schváleno podle 0619 Stupeň krytí IP 68 při 5 bar 1 h. ůležité rozměry kabelové vývodky -TC 01 BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) L L1 -TC Pg 7 světle šedá , TC Pg 9 světle šedá , TC Pg 11 světle šedá , TC Pg 13,5 světle šedá , TC Pg 16 světle šedá , TC Pg 21 světle šedá , TC Pg 29 světle šedá , TC Pg 36 světle šedá , TC Pg 42 světle šedá , TC Pg 48 světle šedá , S. min. L1 L3 Pg 7 2,5-6,5 3-6, , ,6 Pg 9 2,5-8 3, ,5 Pg 11 3,5-10 4, Pg 13, Pg Pg , Pg , ,5 Pg Pg , ,5 Pg BS objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku

12 Plastové kabelové vývodky s kloboučkovou maticí Kabelové vývodky plastové 1/2 S L4 L3 L -TC L: s dlouhým připojovacím závitem Pg podle IN Robustní kabelová vývodka kloboučkového tvaru pro vysoké nároky na těsnost. Odlehčení tahu, zajištění proti pootočení a utěsnění v celém rozsahu upínání. Těsnící kroužek z chloroprénového/nitrilového kaučuku, nastříknutý těsnící břit, proto není nutný těsnící kroužek na připojovacím závitu. Zkoušeno podle, stupeň krytí IP 68 při 5 bar. ůležité rozměry kabelové vývodky -TC 01 BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) L1 Barva PA -TC/L Pg 7 stříbřitě šedá , TC/L Pg 9 stříbřitě šedá , TC/L Pg 11 stříbřitě šedá , TC/L Pg 13,5 stříbřitě šedá , TC/L Pg 16 stříbřitě šedá , TC/L Pg 21 stříbřitě šedá , TC/L Pg 29 stříbřitě šedá , TC/L Pg 36 stříbřitě šedá , TC/L Pg 42 stříbřitě šedá , TC/L Pg 48 stříbřitě šedá , PA -TC/L Pg 7 světle šedá , TC/L Pg 9 světle šedá , TC/L Pg 11 světle šedá , TC/L Pg 13,5 světle šedá , TC/L Pg 16 světle šedá , TC/L Pg 21 světle šedá , TC/L Pg 29 světle šedá , TC/L Pg 36 světle šedá , TC/L Pg 42 světle šedá , TC/L Pg 48 světle šedá , S. min. L1 L3 Pg , , ,6 Pg 9 2,5-8 3, ,5 Pg 11 3,5-10 4, Pg 13, Pg Pg , Pg , ,5 Pg Pg , ,5 Pg objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku BS 109

13 Plastové kabelové vývodky s kloboučkovou maticí Kabelové vývodky plastové Kabelová vývodka s atestem U pro přístroje a ochranné systémy pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. Směrnice 94/9/U Číslo atestu U: PTB 99 ATX 3112X a X. S připojovacím závitem Pg podle IC 423. Robustní kabelová vývodka kloboučkového tvaru s velkou těsnící oblastí, s odlehčením tahu a zajištěním proti pootočení pro vysoké nároky na těsnost. Těsnicí kroužek z chloroprénového/nitrilového kaučuku, nastříknutý těsnící břit, proto není nutný žádný těsnící kroužek na připojovacím závitu, schváleno. Stupeň krytí IP 68 při 5 bar. ůležité rozměry kabelové vývodky -TC 1 S. min. L1 L3 Kabelové vývodky plastové Pg 7 3,5-6, , ,6 Pg Pg 11 4, Pg 13,5 6, Pg Pg , Pg , ,5 Pg Pg , ,5 Pg Barva PA -TC X Pg 7 černá , TC X Pg 9 černá , TC X Pg 11 černá , TC X Pg 13,5 černá , TC X Pg 16 černá , TC X Pg 21 černá , TC X Pg 29 černá , TC X Pg 36 černá , TC X Pg 42 černá , TC X Pg 48 černá , Barva -TC X L Pg 7 černá , TC X L Pg 9 černá , TC X L Pg 11 černá , TC X L Pg 13,5 černá , TC X L Pg 16 černá , TC X L Pg 21 černá , TC X L Pg 29 černá , TC X L Pg 36 černá , TC X L Pg 42 černá , TC X L Pg 48 černá , Kabelová vývodka s atestem U pro přístroje a ochranné systémy pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. Směrnice 94/9/U Číslo atestu U konstrukčního vzoru: PTB 99 ATX 3112X a X. Robustní kabelová vývodka kloboučkového tvaru s velkou těsnící oblastí, s odlehčením tahu a zajištěním proti pootočení pro vysoké nároky na těsnost. Těsnicí kroužek z chloroprénového/nitrilového kaučuku, nastříknutý těsnící břit, proto není nutný žádný těsnící kroužek na připojovacím závitu, schváleno. Stupeň krytí IP 68 při 5 bar. ůležité rozměry kabelové vývodky -TC 1 S. min. PA L1 L3 Pg 7 3,5-6, , ,6 Pg ,5 Pg 11 4, Pg 13,5 6, Pg Pg , Pg , ,5 Pg Pg , ,5 Pg BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 110 BS objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku

14 Plastové kabelové vývodky s kloboučkovou maticí Barva PA -TC X M M12 x 1,5 černá , TC X M M16 x 1,5 černá , TC X M M20 x 1,5 černá , TC X M M25 x 1,5 černá , TC X M M32 x 1,5 černá , TC X M M40 x 1,5 černá , TC X M M50 x 1,5 černá , TC X M M63 x 1,5 černá , Kabelová vývodka s atestem U konstrukčního vzoru pro přístroje a ochranné systémy pro použití k určenému účelu v prostředích s nebezpečím výbuchu. Směrnice 94/9/U Číslo atestu U konstrukčního vzoru: PTB 99 ATX 3112X a X. S metrickým připojovacím závitem podle IC 423. Robustní kabelová vývodka kloboučkového tvaru s velkou těsnící oblastí, s odlehčením tahu a zajištěním proti pootočení pro vysoké nároky na těsnost. Těsnicí kroužek z chloroprénového/nitrilového kaučuku, nastříknutý těsnící břit, proto není nutný žádný těsnící kroužek na připojovacím závitu, schváleno. Stupeň krytí IP 68 při 5 bar.. ůležité rozměry kabelové vývodky -TC 1 S. min. Kabelové vývodky plastové L1 L3 M12 x 1,5 3,5-6, , ,6 M16 x 1, ,5 M20 x 1, M25 x 1, , M32 x 1, , ,5 M40 x 1, M50 x 1, , ,5 M63 x 1, TC/RA 1 11, Čelist pro utahování a povolování již namontovaných kabelových vývodek. Speciální princip této montážní pomůcky umožňuje časově úsporné, neprokluzující dotažení bez obvyklých problémů při šroubování. Snadno dostupné jsou tak i kabelové vývodky, které jsou montovány velmi těsně vedle sebe anebo jsou ve druhé nebo třetí řadě. Čelist je k dispozici v sadě se standardní rukojetí.. případě potřeby je možné používat na tuto montážní pomůcku odpovídající standardní momentový klíč. Zatížitelnost do 20 Nm. /ks Čelist utahovače Rukojeť pro čelist utahovače Sada vložek utahovače 01 BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) /ks -TC/R 1 6, rgonomicky tvarovaná rukojeť pro čelist utahovače, pro pohodlnou montáž kabelových vývodek. elikost S -TC/ST15 M , TC/ST20 M , TC/ST24 M , TC/ST29 M , Bočně otevřené vložky utahovače příslušné čelisti utahovače -TC R. /ks objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku BS 111

15 Plastové kabelové vývodky s kloboučkovou maticí Sestava utahovače Příslušenství -TC/RA/ST 1 čelist utahovače 1 rukojeť pro čelist utahovače 4 vložky utahovače 1 71, Sada se skládá z čelisti utahovače typu -TC RA, rukojeti pro čelist utahovače typu -TC R a čtyř nástavců nástrčných klíčů ve velikostech S 15, S 20, S 24 a S 29. Speciální kleště na kabelové vývodky ícenásobná těsnící vložka , Univerzální nářadí k snadnému utažení všech vývodek do velikosti Pg 21 resp. M25 x 1,5, také použitelné u vývodek, řazených těsně vedle sebe: malý otvor Pg 7-Pg 11 velký otvor Pg 13,5-Pg 21 NBR-SBR 107/C M M20 4 8,1 15, , /C M M20 5 8,1 15, , /C M M20 6 8,1 15, , /C M M , , /C M M , , /C M M , , /C M M , , /C M M , , /C M M ,4 25, , /C M M ,4 25, , ložka pro vyvedení několika tenkých vodičů kabelovou vývodkou -TC M. Stávající těsnící kroužek se na vývodce vymění za vložku. Redukční těsnící vložka elikost Rozměr Rozměr Rozměr Počet H 1 otvorů elikost Rozměr Rozměr Rozměr Počet H 1 otvorů NBR-SBR 107/C Pg ,5 17, , /C Pg ,5 17, , /C Pg ,5 17, , /C Pg 16 6,5 9,5 17, , /C Pg , /C Pg , ložka pro vyvedení několika tenkých vodičů kabelovou vývodkou -TC M. Stávající těsnící kroužek se na vývodce vymění za vložku. /ks /ks elikost Rozsah těsnění NBR-SBR 107CR/M M , CR/M M16 2, , CR/M M , CR/M M , CR/M M , CR/M M , CR/M M , CR/M M , Redukuje těsnící oblast kabelové vývodky -TC M a -TC M L ůležité rozměry těsnícího kroužku 1 2 H M12 5 8,9 7,2 M ,7 8,1 M ,0 9,3 M ,7 10,5 M ,7 12,3 M ,7 15,0 M ,7 18,5 M ,8 20,2 2 H 1 01 BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 112 BS objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku

16 t Plastové kabelové vývodky s kloboučkovou maticí Buněčný polyetylén. Ochranné destičky k prachotěsnému uzavření kabelových vývodek -TC a -TC M MS před instalací kabelu. Použití: destičky se předmontovávají mezi kloboučkovou matici a těsnění. Při zavádění kabelu není třeba je odstranit, nýbrž jednoduše se kabelem propíchnou dovnitř. Poznámka: destičky neposkytují mechanickou ochranu. Protiprachová destička t 01 BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) elikost Rozměr Rozměr t 107/S Pg , , /S Pg , , /S Pg 11 16,5 1, , /S Pg 13,5 18, , /S Pg , /S Pg 21 26, , /S Pg 29 34, , /S Pg , /S Pg , /S Pg , Buněčný polyetylén. Ochranné destičky k prachotěsnému uzavření kabelových vývodek -TC a -TC MS před instalací kabelu. Použití: destičky se předmontovávají mezi kloboučkovou matici a těsnění. Při zavádění kabelu není třeba je odstranit, nýbrž jednoduše se kabelem propíchnou dovnitř. Poznámka: destičky neposkytují mechanickou ochranu. elikost elikost Rozměr Rozměr t ZP 107/S M M , , /S M M , , /S M M , , /S M M , , /S M M , , /S M M , , /S M M , , /S M M , , ZP 107S/M für M12 / Pg9 světle šedá , S/M für M16 / Pg13,5 světle šedá , S/M für M20 / Pg16 světle šedá , S/M für M25 / Pg21 světle šedá , S/M für M32 / Pg29 světle šedá , Ucpávka pro prachotěsné a vodotěsné uzavření instalované, ale zatím kabelem neosazené kabelové vývodky -TC. Barva PA ůležité rozměry závěrné zátky 1 L H 2 Ucpávka pro M12 5,5 9 12,5 10 pro M16 9, ,5 pro M ,5 16,5 pro M ,5 20,5 pro M ,5 24,5 objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku BS 113

17 Plastové kuželové kabelové vývodky Kuželové kabelové vývodky plastové Barva PS 106 M M12 x 1,5 světle šedá , M M16 x 1,5 světle šedá , M M20 x 1,5 světle šedá , M M25 x 1,5 světle šedá , M M32 x 1,5 světle šedá , M M40 x 1,5 světle šedá , M M50 x 1,5 světle šedá , M M63 x 1,5 světle šedá , Standardní kabelová vývodka, tvar A podle IN s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR. S metrickým připojovacím závitem podle IC 423. Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54. S2 S L4 L3 L1 L ůležité rozměry kuželové kabelové vývodky 01 BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) S1 S2 L1 L3 L4 M12 x 1,5 3,5-6,5 16, ,5 23 M16 x 1,5 4,5-7 21,5 10, M20 x 1, ,4 13, ,8 28 M25 x 1, , , M32 x 1, ,5 30, , M40 x 1, , M50 x 1, ,5 40, ,5 48 M63 x 1, , ,5 48 Barva PS 106 Pg 7 světle šedá , Pg 9 světle šedá , Pg 11 světle šedá , Pg 13,5 světle šedá , Pg 16 světle šedá , Pg 21 světle šedá , Pg 29 světle šedá , Pg 36 světle šedá , Pg 42 světle šedá , Pg 48 světle šedá , S2 S L4 L3 L1 L Standardní kabelová vývodka, tvar A podle IN s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR Připojovací závit Pg podle IN Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54. ůležité rozměry kuželové kabelové vývodky S1 S2 L1 L3 L4 Pg 7 3,5-6,5 16, ,5 23 Pg 9 4,5-7 21,5 10,2 10, Pg 11 5, ,3 11, Pg 13, ,4 13, ,8 28 Pg ,8 16, , Pg ,5 21, Pg , , , Pg , Pg ,5 40, ,5 48 Pg , , BS objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku

18 Plastové kuželové kabelové vývodky Kuželové kabelové vývodky plastové S2 S L4 L3 L1 L Barva PA 106 M M12 x 1,5 světle šedá , M M16 x 1,5 světle šedá , M M20 x 1,5 světle šedá , M M25 x 1,5 světle šedá , M M32 x 1,5 světle šedá , M M40 x 1,5 světle šedá , M M50 x 1,5 světle šedá , M M63 x 1,5 světle šedá , Standardní kabelová vývodka, tvar A podle IN s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR. S metrickým připojovacím závitem podle IC 423. Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54. ůležité rozměry kuželové kabelové vývodky S1 S2 L1 L3 L4 M12 x 1,5 3,5-6,5 16, ,5 23 M16 x 1,5 4,5-7 21,5 10, M20 x 1, , M25 x 1, , ,8 28 M32 x 1, , , M40 x 1, ,5 21, M50 x 1, , , , M63 x 1, , S2 S L4 L3 L1 L Barva PA 106 Pg 7 světle šedá , Pg 9 světle šedá , Pg 11 světle šedá , Pg 13,5 světle šedá , Pg 16 světle šedá , Pg 21 světle šedá , Pg 29 světle šedá , Pg 36 světle šedá , Pg 42 světle šedá , Pg 48 světle šedá , Standardní kabelová vývodka tvaru A podle IN s dlouhým závitem Pg podle IN (přednostně k použití s pojistnou maticí) s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR. Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54. ůležité rozměry kuželové kabelové vývodky S1 S2 L1 L3 L4 Pg 7 3,5-6,5 16, ,5 23 Pg 9 4,5-7 21,5 10,2 10, Pg 11 5, ,3 11, Pg 13, ,4 13, ,8 28 Pg ,8 16, , Pg ,5 21, Pg , , , Pg , Pg ,5 40, ,5 48 Pg , , BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) S2 S L4 L3 7 L 106/K M M20x1,5 světle šedá , Kabelová vývodka tvar A podle IN 46320, avšak s kratším připojovacím závitem, přednostně k použití pro odbočovací hranaté krabice s metrickým připojovacím závitem s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR. Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54. Barva ůležité rozměry kuželové kabelové vývodky S1 S2 L3 L4 M20 x 1, , ,8 26 PS objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku BS 115

19 Plastové kuželové kabelové vývodky Kuželové kabelové vývodky plastové Barva 106/K Pg 16 světle šedá 250 PS 25 1, Kabelová vývodka tvar A podle IN 46320, avšak s kratším připojovacím závitem, přednostně k použití pro hranaté odbočovací krabice se závitem Pg s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR. Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54. S2 S1 3 1 L4 L3 7 L ůležité rozměry kuželové kabelové vývodky S1 S2 L3 L4 4 2 Pg ,8 15, , Barva PS 106/L Pg 9 světle šedá , /L Pg 11 světle šedá , /L Pg 13,5 světle šedá , /L Pg 16 světle šedá , /L Pg 21 světle šedá , /L Pg 29 světle šedá , S2 S1 3 1 L3 L4 15 L Kabelová vývodka tvar A podle IN s dlouhým závitem Pg podle IN (přednostně k použití s pojistnou maticí) s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR. Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP ůležité rozměry kuželové kabelové vývodky S1 S2 L3 L4 Pg 9 4,5-7 21,5 10, Pg 11 5, , Pg 13, , ,8 34 Pg , , Pg ,5 21, Pg ,5 30,3 27, , Kuželové kabelové vývodky plastové Barva PS 106/B M M16 x 1,5 světle šedá , /B M M20 x 1,5 světle šedá , /B M M25 x 1,5 světle šedá , /B M M32 x 1,5 světle šedá , /B M M40 x 1,5 světle šedá , /B M M50 x 1,5 světle šedá , /B M M63 x 1,5 světle šedá , Kabelová vývodka, tvar A podle IN se zářezovým kroužkem z NR/SBR, tím rozšířená těsnící oblast s metrickým připojovacím závitem podle IC 423. Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54. S2 S L4 L3 L1 L ůležité rozměry kuželové kabelové vývodky S1 S2 L1 L3 L4 M16 x 1, ,5 10,2 10, M20 x 1,5 7, ,4 13, ,8 M25 x 1,5 7, ,8 16, , M32 x 1, , , , M40 x 1, , M50 x 1, , ,5 48 M63 x 1, , , BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 116 BS objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku

20 Plastové kuželové kabelové vývodky Kuželové kabelové vývodky plastové S2 S L4 L3 L L1 Kabelová vývodka tvar A podle IN Připojovací závit Pg podle IN Se zářezovým kroužkem z NR/SBR, tím rozšířená těsnící oblast. Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54. ůležité rozměry kuželové kabelové vývodky 01 BS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) Barva PS 106/B Pg 9 světle šedá , /B Pg 11 světle šedá , /B Pg 13,5 světle šedá , /B Pg 16 světle šedá , /B Pg 21 světle šedá , /B Pg 29 světle šedá , /B Pg 36 světle šedá , /B Pg 42 světle šedá , /B Pg 48 světle šedá , S1 S2 L1 L3 L4 Pg ,5 10,2 10, Pg 11 7,5-11, ,3 11, Pg 13,5 7, ,4 13, ,8 28 Pg 16 7, ,8 16, , Pg ,5 21, Pg , , , Pg , Pg ,5 40, ,5 48 Pg , ,5 48 Redukční plastová kuželová kabelová vývodka S2 S1 3 1 L3 L4 L1 L Barva vnější PS 106/R Pg 13,5 světle šedá , /R Pg 13,5 světle šedá , /R Pg 16 světle šedá , /R Pg 16 světle šedá , Redukční kabelové vývodky nacházejí uplatnění všude tam, se musí osadit menší průměry při zadaném závitu Pg. Rozměry podle IN Připojovací závit podle IN S jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR. Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54. ůležité rozměry redukční kuželové kabelové vývodky S1 S2 L1 L3 L4 Pg 13,5 Pg 9 4,5-7 25, , Pg 13,5 Pg , Pg 16 Pg , Pg 16 Pg 13, , ,5 5 10,8 29,5 objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku BS 117

2/2007 VOD-KA KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě

2/2007 VOD-KA KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě R D1 D2 2/2007 VOD-KA D3 R1 D R R R1 KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ D VOD-KA a.s. R2 R2 R2 242 D www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě 1 obsah číslo stránky Informace o společnosti

Více

PfiepûÈové ochrany Hromosvody a uzemnûní

PfiepûÈové ochrany Hromosvody a uzemnûní PfiepûÈové ochrany Hromosvody a uzemnûní Zkrácen katalog 2011 ochrana pfied pfiepûtím ochrana pfied bleskem... s jistotou DEHN V bûhové v robky a pouïitelné náhrady pro rok 2011 Výběhové výrobky jsou k

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Estetické spojovací kování o průměru 12 mm, zvláště vhodné pro malé korpusy, police a zásuvky. Vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu

Více

Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém

Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém... profesionální řešení pro podlahové teplovodní vytápění... život plný energie Roth systémy pro plošné vytápění a chlazení Roth systémy

Více

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Přístroje nízkého napětí Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Obsah Rozvodnice modulové Nouzová a poplachová zařízení Rozvodnice prázdné Odbočné, přechodové a montážní krabice Instalační

Více

ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU NABÍDKA ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMŮ PRO PROFESIONÁLNÍ I HOBBY-ZAHRADNÍKY

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb.

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. katalog ASSY Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. Obsah Obsah Obsah 2 Certifikáty 3 4 ASSY 5 6 Oblasti použití

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

PORTAL pro dřevěná a plastová okna.

PORTAL pro dřevěná a plastová okna. PORTAL pro dřevěná a plastová okna. Technické informace: ES, HS, PSK PLUS, PS PLUS, FS PLUS, CS. Okenní kování Dveřní kování POSUVNÉ KOVÁNÍ Větrací technika technika pro budovy POSUVNÉ KOVÁNÍ ECO SLIDE

Více

Funkční dveře pro stavební objekty

Funkční dveře pro stavební objekty Venkovní dveře s přerušeným tepelným mostem jako multifunkční a bezpečnostní dveře Až o 30 % lepší tepelná izolace* díky přerušenému tepelnému mostu Funkční dveře pro stavební objekty Robustní vnitřní

Více

MONTÁŽNÍ MATERIÁL. a díly pro vzduchotechiku. Diskontní prodej pro odborné firmy se zárukou ceny a kvality

MONTÁŽNÍ MATERIÁL. a díly pro vzduchotechiku. Diskontní prodej pro odborné firmy se zárukou ceny a kvality 2009 MONTÁŽNÍ MATERIÁL a díly pro vzduchotechiku Diskontní prodej pro odborné firmy se zárukou ceny a kvality 12 let obchodní značky nízkonákladová distribuce 12 let obchodní značky UNIVENT CZ s.r.o. je

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením V-exact II Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / V-exact II V-exact II Termostatické radiátorové ventily V-exact II

Více

Závitové vloïky pro umûlé hmoty a dfievo

Závitové vloïky pro umûlé hmoty a dfievo technologies for a reliable hold 0 94 00 ET 94 00 společného úspěchu! Závitové vloïky pro umûlé hmoty a dfievo Ensat ancok Mubux-A Sonicok Technický tiskopis Č.30 CZ Spojovací technologie Kerbkonus se

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Šrouby hlavy válců D O B R Á Z K U Š E N O S T. Praktická příručka

Šrouby hlavy válců D O B R Á Z K U Š E N O S T. Praktická příručka Špičková spolehlivost: těsnění hlavy válců a šrouby hlavy válců vše od jediného dodavatele D O B R Á Z K U Š E N O S T Šrouby hlavy válců Praktická příručka Spolehlivost není flexibilní výraz Správné utažení

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16. Katalogový sešit 8460.132/5 -- 64 DANAÏS MT II Class 300 Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.34 a EN 12516 Použití

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Návod k obsluze 818629-00 Hladinová elektroda NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více