a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = 13 28 = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2"

Transkript

1 Obsah Definiční obory výrazů s proměnnou... Zápisy výrazů...3 Sčítání a odčítání mnohočlenů...4 Násobení mnohočlenů...5 Dělení mnohočlenů...7 Rozklad mnohočlenů na součin vytýkání...9 Rozklad mnohočlenů na součin vzorec...0 Krácení a rozšiřování zlomků... Sčítání a odčítání lomených výrazů...3 Násobení a dělení lomených výrazů...6

2 Definiční obory výrazů s proměnnou 0 minut + 5 minut; aspoň 3.Určete definiční obor výrazu 4 a jeho hodnotu pro =.Určete definiční obor výrazu 3 a jeho hodnotu pro = 6; = 3 3.Určete definiční obor výrazu 4 3 a jeho hodnotu pro = 4.Určete definiční obor výrazu a jeho hodnotu pro = - 5.Určete definiční obor výrazu. 6.Určete definiční obor výrazu. 7.Určete definiční obor výrazu Určete definiční obor výrazu 4 a jeho hodnotu pro = podmínka: 0 ; definiční obor: R {} ; pro = 4 =0 3.Určete definiční obor výrazu a jeho hodnotu pro = 6; = 3 podmínka: ; definiční obor 3; { } ; pro = = 3 4 ; pro = = 4 8 = 7 3.Určete definiční obor výrazu 4 3 a jeho hodnotu pro = podmínka ; definiční obor R { 4 3 } ; 4 3 =0 4.Určete definiční obor výrazu a jeho hodnotu pro = - podmínka: 0 ze zlomku, 0 z odmocniny, tedy ; definiční obor ; ; = 4 = 5.Určete definiční obor výrazu. podmínka: 0 a 0, druhá mocnina nikdy nebude záporná, tedy stačí podmínka ; definiční obor ; 6.Určete definiční obor výrazu. podmínka: 0, což je z povahy absolutní hodnoty; definiční obor 7.Určete definiční obor výrazu podmínka: ; definiční obor R { 4; ;3}

3 Zápisy výrazů ; 5 minut + 5 minut.součin dvojnásobku třetí mocniny proměnné a druhé mocniny proměnné y.součet třetí mocniny libovolného čísla a dvojnásobku druhé mocniny jiného libovolného čísla 3.Rozdíl čtyřnásobku druhé mocniny libovolného čísla a dvojnásobku druhé mocniny stejného čísla 4.Podíl druhé mocniny součtu dvou libovolných čísel a rozdílu druhých mocnin stejných čísel 5.Podíl druhé mocniny libovolného čísla zvětšeného o dva a druhé mocniny stejného čísla zmenšeného o tři.součin dvojnásobku třetí mocniny proměnné a druhé mocniny proměnné y 3 y.součet třetí mocniny libovolného čísla a dvojnásobku druhé mocniny jiného libovolného čísla 3 y 3.Rozdíl čtyřnásobku druhé mocniny libovolného čísla a dvojnásobku druhé mocniny stejného čísla 4 4.Podíl druhé mocniny součtu dvou libovolných čísel a rozdílu druhých mocnin stejných čísel y y 5.Podíl druhé mocniny libovolného čísla zvětšeného o dva a druhé mocniny stejného čísla zmenšeného o tři 3 3

4 Sčítání a odčítání mnohočlenů 3 příklady - 0 minut; 5 minut.sečtěte mnohočleny 4 y 3 y.sečtěte mnohočleny 4 a a 5 a 3 a 5 a 3.Sečtěte mnohočleny a [ a b 3 a b a b ] 4.Sečtěte mnohočleny y y y y 3 y 7 5.Sečtěte mnohočleny,5 y {8 5 y [ 0 5,5 6 y ]} 6.Sečtěte mnohočleny 3 a n 0 a n 7 a a 9 a n 0 a n 7.Sečtěte mnohočleny a b {3 a b b [a a b b a b ]}.Sečtěte mnohočleny 4 y 3 y 4 y 3 y = y.sečtěte mnohočleny 4 a a 5 a 3 a 5 a 4 a a 5 a 3 a 5 a 4 a a 3 a a 5 a 5 =3 a 7 a 6 3.Sečtěte mnohočleny a [ a b 3 a b a b ] a a b 3 a b a b a [ a b 3 a b a b] nebo b 3 a b a b=4 a 4 b a [ a 4 b]= a a 4 b 4.Sečtěte mnohočleny y y y y 3 y 7 y y y y 3 y 7 3 y y y y y 7 y 3 y y 7 5.Sečtěte mnohočleny,5 y {8 5 y [ 0 5,5 6 y ]},5 y 8 5 y [ 0 5,5 6 y ] 4,5 6 y 0 5,5 6 y 4,5 0 5,5 6 y 6 y =0,5 y {8 5 y 0 5,5 6 y },5 y {8 5 y 5,5 6 y } nebo,5 y {,5 y },5 y,5 y =0 6.Sečtěte mnohočleny 3 a n 0 a n 7 a a 9 a n 0 a n 3 a n 0 a n 7 a a 9 a n 0 a n 3 a n 9 a n 0 a n 0 a n 7 a a 6 a n 6 a 7.Sečtěte mnohočleny a b {3 a b b [a a b b a b ]} a b 3 a b b [a a b b a b ] a b 3 a b a a b b a b= a nebo a b {3 a b b [a a b b a b]} a b {3 a b b [a 3 a b b ]} a b {3 a b b a 3 a b b } a b { b a }=a b b a = a

5 Násobení mnohočlenů 4; minut.násobte mnohočleny 0 a b c a b 3 a c.násobte mnohočleny 3 y 5 y y 3.Násobte mnohočleny a b a b a {b 3 b a [a b 3 a b ]} 4.Vynásobte dvojčleny Vynásobte dvojčleny a 3 b 3 6.Vynásobte mnohočleny Vynásobte mnohočleny a b c a b c 8.Vynásobte mnohočleny Vynásobte mnohočleny a 4 a 3 b a b a b 3 b 4 a b 0.Vynásobte mnohočleny 3 y { y 3 y [ 3 y 4 3 y y ]}.Násobte mnohočleny 0 a b c a b 3 a c 0 3 a a a b b c c =60 a 3 b 3 c 4.Násobte mnohočleny 3 y 5 y y 3 3 y 5 y 5 y =3 8 y 5 y 3.Násobte mnohočleny a b a b a {b 3 b a [a b 3 a b ]} a b a b a {3 b a b [a 3 a b b ]}=a b a b a {3 b a b a 3 a b b } a b a b a {b a b a }=a b a b a b a b a 3 =a 3 4.Vynásobte dvojčleny =5 0 5.Vynásobte dvojčleny a 3 b 3 3 a b 3 a 3 b 3 6.Vynásobte mnohočleny = Vynásobte mnohočleny a b c a b c a a b a c a b b b c a c b c c =a b b c c 8.Vynásobte mnohočleny = = 4 9.Vynásobte mnohočleny a 4 a 3 b a b a b 3 b 4 a b a 5 a 4 b a 4 b a 3 b a 3 b a b 3 a b 3 a b 4 a b 4 b 5 =a 5 b 5 0.Vynásobte mnohočleny 3 y { y 3 y [ 3 y 4 3 y y ]}

6 3 y { y 3 y [ 3 y 4 4 y 3 y 3 y ]} 3 y { y 3 y [3 y 4 y 3 y ]} 3 y y 3 y 3 y [3 y 4 y 3 y ] 5 y 3 y 4 9 y [3 y 4 y 3 y ] 5 y 3 y 3 8 y y y 7 y 8 y 3 36 y 9 y 3 7 y 4 5 y 3 y 3 8 y y 48 y 7 y 8 y 3 9 y 3 7 y 4

7 Dělení mnohočlenů ; 5 +5 minut.dělte mnohočlen jednočlenem 8 a a a 5 :6 a 3.Dělte mnohočlen dvojčlenem 5 9 a 5 a 3 a 3 : 5 3 a 3.Dělte mnohočlen dvojčlenem m 4 m 3 n m n m n 3 : m n 4.Dělte mnohočlen mnohočlenem : Dělte mnohočlen mnohočlenem : 6.Dělte mnohočlen mnohočlenem 3 y y 4 6 y y 8 3 y : y 3 y Dělte mnohočlen dvojčlenem 00 m 4 64 n 6 : 8 n 3 0 m.dělte mnohočlen jednočlenem 8 a a a 5 :6 a 3 3 a 4 a.dělte mnohočlen dvojčlenem 5 9 a 5 a 3 a 3 : 5 3 a 3 a 3 5 a 9 a 5 : 3 a 5 =a 3 3 a 3 5 a 9 a 5 9 a Dělte mnohočlen dvojčlenem m 4 m 3 n m n m n 3 : m n m 4 m 3 n m n m n 3 : m n =m m n m 4 m n m 3 n m n 3 m 3 n m n Dělte mnohočlen mnohočlenem : : 3 7 = Dělte mnohočlen mnohočlenem : : =

8 6.Dělte mnohočlen mnohočlenem 3 y y 4 6 y y 8 3 y : y 3 y y 8 3 y 3 y 3 y 4 6 y 5 : 3 3 y 3 y 3 =3 7 y y y 9 y 3 4 y 8 3 y 4 y 3 y 4 6 y 5 4 y 4 3 y y y 4 y 3 6 y y 4 y 3 6 y Dělte mnohočlen dvojčlenem 00 m 4 64 n 6 : 8 n 3 0 m 64 n 6 00 m 4 : 8 n 3 0 m = 8 n 3 0 m 64 n 6 80 m n 3 80 m n 3 00 m 4 80 m n 3 00 m 4 0

9 Rozklad mnohočlenů na součin vytýkání 4; minut.rozložte 9 a 3 6 a b.rozložte 4 3 y 6 y 8 y 3 3.Rozložte Rozložte Rozložte 5 c m c n 5 d m 3 d n 6.Rozložte a b b 4 a y y 7.Rozložte Rozložte 5 r u 6 u s 5 r v s v.rozložte 9 a 3 6 a b 3 a 3 a b.rozložte 4 3 y 6 y 8 y 3 y 3 y 4 y 3.Rozložte = 5 5 = 5 = 5 4.Rozložte = Rozložte 5 c m c n 5 d m 3 d n c 5 m n 3 d 5 m n = 5 m n c 3 d 6.Rozložte a b b 4 a y y b a y a = a b y 7.Rozložte = 4 8.Rozložte 5 r u 6 u s 5 r v s v 3 u 5 r s v 5 r s = 5 r s 3 u v

10 Rozklad mnohočlenů na součin vzorec 3; minut.rozložte a 6 b 6 c.rozložte 5 a a b 3.Rozložte a 6 4 a 3 b 4 b 4 4.Rozložte 4 y 3 y y 4 5.Rozložte, a 0,44 0,04 a 6.Rozložte 9 a 4 b 6 a 3 b a b 7.Rozložte a 48 a 8 a 3 8.Rozložte 7 8 a 3 9.Rozložte Rozložte 4 a b 9 a b.rozložte a 6 b 6 c a 3 b 3 c = a 3 b 3 c a 3 b 3 c.rozložte 5 a a b 5 a a b = 5 a a b 5 a a b = 4 a b 6 a b 3.Rozložte a 6 4 a 3 b 4 b 4 a 3 a 3 b b = a 3 b 4.Rozložte 4 y 3 y y 4 y y 3 y 3 y = y 3 y = y 3 y 5.Rozložte, a 0,44 0,04 a, a, a 0, a 0, a 0, =, a a 6.Rozložte 9 a 4 b 6 a 3 b a b 3 a b 3 a b a b a b = 3 a b a b =a b 3 a 7.Rozložte a 48 a 8 a a 3 4 a a 3 = 4 a 3 =8 a 3 8.Rozložte 7 8 a a 3 = 3 a 9 6 a 4 a 9.Rozložte = = = 4 a Rozložte 4 a b 9 a b a b 3 a b = a b 3 a b a b 3 a b a b 3 a 3 b a b 3 a 3 b = 5 b a 5 a b

11 Krácení a rozšiřování zlomků 3; minut.zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: 0 a b y 5 a 4 b y 3.Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: m m m n n 3.Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: 3 3 y 4 y 4.Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: a 4 b 4 a b 6.Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: a b c a b a b c a c 7.Chybějící čitatele a jmenovatele doplňte tak, aby se zlomky rovnaly: 4 y = 8 3 y 5 8.Chybějící čitatele a jmenovatele doplňte tak, aby se zlomky rovnaly: a b b a b =3 a 9.Chybějící čitatele a jmenovatele doplňte tak, aby se zlomky rovnaly: a b a b = 4 a a b 3.Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: 3 a y ; a,b 0 y.zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: m m n m =m n ; n 0 m 3.Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: 3 y y = y y ;, y 0 y 0 a b y 5 a 4 b y 3 m m m n n 3 3 y 4 y 4.Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: 3 4 = = = = ; ± a 4 b 4 5.Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: a b a b a b =a b ; a b 0 a a b se nesmí rovnat nule zároveň a b

12 a b c a b 6.Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají smysl: a b c a c a a b b c c a a c c b = a b a c b = a b c a b c a c b a c b =a b c a c b ; a b c 0 a c b 0 7.Chybějící čitatele a jmenovatele doplňte tak, aby se zlomky rovnaly: 4 y 5 = 4 y 5 = 8 3 y 0 ; 0 8.Chybějící čitatele a jmenovatele doplňte tak, aby se zlomky rovnaly: a b a b = 3 a b a b b a b 3 a b =3 a 6 a b ; a b 9.Chybějící čitatele a jmenovatele doplňte tak, aby se zlomky rovnaly: a b a b = a b a a b b a b a a b = a a 4 a a b 3 ; a b 4 y 5 = 8 3 y a b b a b =3 a a b a b = 4 a a b 3

13 Sčítání a odčítání lomených výrazů 3; minut. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: a a b. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: 3. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: 4. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: 5. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: 6. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: 7. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: 8. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: a b b c a c 9. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: 0. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti:. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: a a b a a a a b a = a a b a = a a b = b a a ; podmínka. a 0 a 4 r s s r y 3 y y 3 y y a b 3 a b a 3 b 3 b a a a b b a b b b a a a. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: 4 r s r s = 4 r s = 5 r s ; podmínka: r s 4 r s s r 3. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: y 3 y y 3 y y y 3 y y 3 y y y = y y y 3 y y y y 3 y y y y 3 y y 3 y = y 3 y 3 y 3 y = y y y y y y podmínky: ± y 4. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti:

14 3 3 6 = = = = podmínky: ± 3 5. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: = = 0 0 Podmínky: ± 6. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: a b 3 a b a 3 b 3 a b 3 a b a b a a b b b a a a b b a b b a b a a a b b 3 a b a b a a b b b a a a b b a b a a b b 3 a b b a b a a b b a a a b b a b a a b b a a b b a b b a = a a b b a b a a b b a b a a b b = a b a b a a b b = a b a a b b Podmínky: a b 7. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: a b b a b a = a b b a a a b a b b a b a b b a = b a Podmínky: a b b a a b b b a a 8. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: a b b c a c a b c c b c a a a c b b = c a b a c b b a c a c b Podmínky: a b c 9. Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: 3

15 Podmínky: = = Sečtěte lomené výrazy a stanovte podmínky jejich platnosti: = Podmínky: 3

16 Násobení a dělení lomených výrazů 3; minut. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů 3. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů 4. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů 5. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů 6. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů 7. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů 8. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů a b a4 a a b y y y : y y [ y ] a m a n m m n n : a m a m n a n 3 m 3 n y y 3 a b 5 a b 6 a b 35 y y : y y. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů a b a b a4 a a b = a b a a b ; podmínky: a 0 a b. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů 4 4 podmínky: ± 4 4 a b a a4 a b = 4 = Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů y y y [ y y y y y ] = podmínky: y 0 ± y y y y y : y y [ y ] 4. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů a m a n m m n n : a m a m n a n 3 m 3 n

17 a m n : a m m n n = a m n m n : a m n m n 3 m n m n 3 m n = a m n m n 3 m n m n a m n = 3 m n podmínky: a 0 m ±n 5. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů y y y = y y y y = y y Podmínky: y y, y 0 ±y 6. Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů 3 a b 5 a b 35 6 a b a b = 7 a b Podmínky: a ±b 3 a b 5 a b 6 a b Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů = = = = = = 3 3 Podmínky: Násobte a stanovte podmínky platnosti lomených výrazů y y : y y y y y y Podmínky:, y 0 ±y = y y : y y = y y y y y = y y y : y y y

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou @06 6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou rovnice Když se řekne s odmocninou, znamená to, že zadaná rovnice obsahuje neznámou pod odmocninou. není (ne)rovnice s odmocninou neznámá x není pod odmocninou

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Definiční obor funkce, obor hodnot funkce. Funkce. Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Gymnázium Uherské Hradiště. Digitální učební materiály, 2012-14

Definiční obor funkce, obor hodnot funkce. Funkce. Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Gymnázium Uherské Hradiště. Digitální učební materiály, 2012-14 Funkce Definiční obor funkce, obor hodnot funkce Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Gymnázium Uherské Hradiště Digitální učební materiály, 01-14 Obsah 1 Definiční obor funkce příklady na určení oboru hodnot funkce

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

ϵ = b a 2 n a n = a, pak b ϵ < a n < b + ϵ (2) < ϵ, což je spor, protože jsme volili ϵ = b a

ϵ = b a 2 n a n = a, pak b ϵ < a n < b + ϵ (2) < ϵ, což je spor, protože jsme volili ϵ = b a MA 6. cvičení výpočet limit posloupností Lukáš Pospíšil,202 Malý (ale pěkný) důkaz na úvod V dnešním cvičení se naučíme počítat jednoduché limity, nicméně by na začátek bylo vhodné ukázat, že to co hledáme,

Více

Příloha 1. 1. Jazyk Coach

Příloha 1. 1. Jazyk Coach Příloha 1 1. Jazyk Coach 1.1 Úvod Součástí integrovaného prostředí Coach jsou programy Modelování a Řídicí prostředí, ve kterých je možno navrhovat, zapisovat, ladit a provádět modelové výpočty a řídicí

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Aritmetika s didaktikou I.

Aritmetika s didaktikou I. Katedra matematiky PF UJEP Aritmetika s didaktikou I. KM1 / 0001 Přednáška 11 Nejmenší společný násobek Největší společný dělitel O čem budeme hovořit: Nejmenší společný násobek a jeho vlastnosti Největší

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT 1 VÝVOJ ČÍSELNÝCH SOUSTAV Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje užívaly k vyjádření přirozených čísel a zlomků, v některých případech se

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno 12 Délka výpočtu algoritmu Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno neméně důležité hledisko k posouzení vhodnosti algoritmu k řešení zadané úlohy. Jedná se o čas,

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více