CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE detašované pracoviště Opava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE detašované pracoviště Opava"

Transkript

1 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE detašované pracoviště Opava

2 OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Vznik organizace a její poslání 4 3. Základní informace Místo realizace projektu Návštěvní hodiny Vymezení cílové populace Cílová skupina 6 4. Poskytované služby 7 5. Stručný obsah zajišťovaných projektů Centrum pro zdravotně postižené Služby osobní asistence těžce zdravotně postiženým občanům Spolupráce s občanskými organizacemi zdravotně postižených Přehled o hospodaření Poděkování sponzorům Organizační schéma Centra pro zdravotně postižené 15 Moravskoslezského kraje

3 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu k seznámení se s činností a hospodařením Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašovaného pracoviště Opava za rok V roce 2003 jsme se zaměřili na rozšiřování služeb osobní asistence pro těžce zdravotně postižené, o kterých jsme přesvědčeni, že mají vysoce kladný dopad na kvalitu života těžce zdravotně postižených občanů. I když s jistotou můžu konstatovat, že ze strany těžce zdravotně postižených klientů zájem o poskytování služeb osobní asistence velice vzrůstá, k jejich plnému pokrytí nám, i přes pochopení a finanční pomoc MPSV ČR a Magistrátu města Opavy, brání nedostatek finančních prostředků. V roce 2003 jsme navázali spolupráci s ostravským Informačním a poradenským centrem pro sluchově postižené a rozšířili nabídku služeb o opravy sluchadel a prodej vybraných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené (včetně pomoci při vyřízení příspěvků na jejich pořízení, instalace a zácviku do užívání). Ve spolupráci s tímto centrem plánujeme výhledově také výuku znakového jazyka pro zájemce z opavského regionu. Nové územně-správní uspořádání státu a s tím související změna ve finančních tocích (oslabování či zánik centrálního financování, zvyšování váhy kraje a obcí) vytváří pro naši činnost nové podmínky. Postupné přitvrzování podmínek státní dotační politiky zvyšuje nároky na vyhledávání a zabezpečování alternativních zdrojů financování aktivit centra. Do značných nesnází nás rovněž uvádí zavedený systém vyhlašování výsledků dotačního řízení na MPSV ČR. Díky tomu dostáváme první zálohu na státní dotaci koncem prvního čtvrtletí. To znamená, že do té doby fungujeme jaksi na dluh a v nejistotě v jakém rozsahu bude stanovené cíle možno uskutečnit vzhledem k výši dotace. Na základě popisu dosažených výsledků v roce 2003, které jsou obsaženy v následujících kapitolách, lze konstatovat, že stanovené cíle byly splněny. Pozitivních výsledků v rozvoji sociálních služeb bylo navíc dosaženo v době, kdy jsme museli, v souvislosti s transformací Sdružení zdravotně postižených a vznikem samostatných krajských Center pro zdravotně postižené k , vybudovat novou organizační strukturu. Nový začátek byl velkou výzvou a šancí uspořádat poměry v organizaci nově. Centrum pro zdravotně postižené jsou nástupnickými organizacemi, které mohou stavět na dosavadních úspěších. Vývoj okolo nás však jde rychle dopředu, a tak je třeba rozvíjet nové formy práce, předkládat nové projekty a být aktivní v regionální spolupráci. Na závěr chci poděkovat za úzkou a přínosnou spolupráci okresním výborům Sdružení zdravotně postižených, Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami, Svazu neslyšících a nedoslýchavých a jejich organizačním složkám. Významná část uživatelů našich služeb totiž přichází na doporučení právě těchto organizací. Poděkování patří rovněž Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Magistrátu města Opavy za významnou finanční podporu. Dagmar S l a n i n o v á vedoucí DP CZP MSK v Opavě 3

4 2. Vznik organizace a její poslání Projekt Center pro zdravotně postižené vychází z usnesení Vlády ČR č. 256 ze dne Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním psotižením a věcného záměru zákona o sociální pomoci. Jedná se o kontinuální projekt realizovaný od roku Rozhodnutím Výboru Sdružení zdravotně postižených v ČR, jako statutárního orgánu organizace, došlo s účinností od k transformaci stávajících 80 Center služeb pro zdravotně postižené. Tato celostátní síť odborných pracovišť podporovaná MPSV ČR na základě projektu S 0102/004 se s účinností od rozdělila na 14 krajských Center pro zdravotně postižené. Tato nová občanská sdružení jsou nástupnickými organizacemi Sdružení zdravotně postižených v oblasti regionálně poskytovaných sociálních služeb. Nově ustavená krajská Centra pro zdravotně postižené přebrala bezúplatně veškerý majetek, zakoupený ze státních dotací za období posledních 10 let a kontinuálně navazují jak zaměřením služeb, tak i jejich rozsahem na Centra služeb pro zdravotně postižené Sdružení zdravotně postižených. Centra pro zdravotně postižené jsou občanská sdružení s právní subjektivitou a krajskou působností. Na jejich ustavení se dohodlo pět zakladatelských organizací: Národní rada zdravotně postižených ČR Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz tělesně postižených v ČR Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR (ze svazku zakladatelů vystoupil k ) Zakladatelské organizace mají i nadále možnost ovlivňovat činnost CZP prostřednictvím svých zástupců na valných hromadách a ve výkonném výboru. 4

5 3. Základní informace Název: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Sídlo: Liptovská Opava 6 Telefon/fax: Právní statut: občanské sdružení Zastoupeno: Dagmar SLANINOVOU vedoucí detašovaného pracoviště Opava IČ: DIČ: Číslo účtu: /0300 Statutární zástupci: Jiří MYŠKA, ředitel Bieblova Ostrava tel./fax: Jana KUBICOVÁ, předsedkyně výkonného výboru Nádražní Ostrava tel./fax: Místo realizace projektu Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava se nachází v městské části Kylešovice, v bezprostřední blízkosti nákupního a zdravotního střediska Žabka a nového kostela. Z nejbližších zastávek MHD na Bílovecké ulici (konečná trolejbusů č. 201, 204, 206, 207 a zastávka autobusů č. 218, 221), Gudrichově ulici (zastávka autobusu č. 213) a Kylešovice - škola (zastávka autobusu č. 215), je vzdáleno cca 100 m. Před budovou jsou 3 parkovací místa. Přístup do budovy jakož i všechny prostory jsou bezbariérové. Můžeme konstatovat, že prostředí, ve kterém poskytujeme služby je na vysoké úrovni odpovídající potřebám všech postižených občanů k jejich plné spokojenosti. 5

6 3.2 Návštěvní hodiny Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00 Úterý 8:00-12:00 13:00-16:00 Středa 8:00-12:00 13:00-17:00 V ostatních dnech jsou řešeny především individuální potřeby klientů, včetně osobních návštěv u imobilních osob většinou na základě předběžného objednání, probíhají jednání na úřadech, v nejrůznějších institucích a organizacích, jsou připravovány podklady pro organizační zajištění různých akcí, iniciativ a intervencí ve prospěch zdravotně postižených občanů. 3.3 Vymezení cílové populace Údaje o počtu zdravotně postižených uvedené v Národním plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení /usnesení vlády z r. 1993/ výskyt na 10 tis. obyvatel dle NP vozíčkáři vady pohybového ústrojí epileptici diabetici psociatici poruchy řeči zrakově postižení sluchově postižení mentálně postižení duševně nemocní 3.4 Cílová skupina Z povahy CZP jako kontaktního pracoviště vyplývá, že poskytované služby a informace jsou určeny pro celou populaci, bez ohledu na věk, rozsah a druh zdravotního postižení. 6

7 4. Poskytované služby Sociálně právní poradenství včetně pomoci při sepisování žádostí a odvolání, doprovodu na úřady, vyřizování v zájmu zdravotně postižených občanů a ochrana jejich práv Právní poradna ve spolupráci s externími odborníky Služby osobní asistence pro těžce zdravotně postižené pro dospělé v domácím prostředí, pro děti ve škole Poradenství při výběru kompenzačních pomůcek pro různé druhy zdravotního postižení včetně výběru vhodné firmy Doporučování přednostního a zvýhodněného zřízení telefonních stanic pro těžce zdravotně postižené, včetně doporučování speciálních telefonních zařízení pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených Pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť pro tělesně postižené občany Nabídka klubové a sportovní činnosti aktivační činnosti v rámci určité skupiny zdravotně postižených Skupinové sociální poradenství v rozsáhlé síti organizací Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami atd. Informace o ozdravných, relaxačních a rehabilitačních pobytech, kurzech, rehabilitačním plavání a cvičení Zprostředkování odborných konzultací v oblasti životního prostředí zdravotně postižených (stavební úpravy bytů apod.) spolupráce s externími odborníky Pomoc při zabezpečování společenských a kulturních akcí zdravotně postižených Vydávání zpravodajů a prodej publikací s tématikou zdravotně postižených 7

8 5. Stručný obsah zajišťovaných projektů Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava zajišťuje tyto projekty: Centrum pro zdravotně postižené Služby osobní asistence těžce zdravotně postiženým občanům Uvedené projekty byly realizovány díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotačního programu Program podpory sociálních služeb na místní úrovni a grantů Magistrátu města Opavy. 5.1 Centrum pro zdravotně postižené A. Cíle projektu Cílem poskytovaných služeb v roce 2003 bylo stejně jako v předchozích letech podávání kvalifikovaných informací osobám se zdravotním postižením o jejich právech a oprávněných zájmech a potřebách, společné hledání možností řešení jejich problémů a situací a napomáhat tyto možnosti realizovat. Komplex služeb se skládá především z: poskytnutí informace, pomoci při prosazování práv, zájmů a potřeb, výchovné, vzdělávací a aktivační služby, sociální a psychosociální terapie, sociální intervence, organizování a koordinace služeb osobní asistence, specifické poradenství při využití, servisu a zácviku do rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Cílem působení služeb poskytovaných v Centru pro zdravotně postižené je podpora integrace osob s těžkým zdravotním postižením do běžného života, jejich seberealizace a nezávislost. Prostřednictvím služeb napomáhá Centrum pro zdravotně postižené v uplatňování oprávněných potřeb a zájmů svých klientů. S uspokojením je možno konstatovat, že i přes ekonomické problémy, které provázely realizaci projektu v roce 2003, byly hlavní cíle splněny. B. Personální zajištění Zajišťování sociálních služeb CZP provádějí kvalifikovaní pracovníci, kteří vedle požadované odbornosti a využitelné předchozí praxe, absolvovali navíc specializovaný kvalifikační kurs, akreditovaný od roku 1995 MŠMT ČR. Jedná se o kvalifikační kurs v rozsahu 200 výukových hodin. Na odborné přípravě včetně potřebné metodiky se podílejí odborníci z několika oborů, zejména v oblasti nových 8

9 právních předpisů, nácviku potřebných technik a sociálních dovedností - např. JUDr. Hutař a Mgr. Jesenská. Realizaci projektu v rámci bývalého opavského okresu zajišťuje pracovnice (vedoucí centra), jejíž mzda je hrazena ze státní dotace a část prací s méně odbornou náročností zajišťuje pracovnice, jejíž mzdu v rámci programu na vytvoření společensko-účelného pracovního místa refunduje Úřad práce v Opavě. Při zajišťování některých odborných služeb spolupracujeme s externími odborníky. Při organizaci pomoci osamělým těžce zdravotně postiženým občanům na venkově, pracovnice CZP úzce spolupracují s dobrovolníky sociálními referenty organizačních složek Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami. Podmínkou této spolupráce je nezbytné, průběžně seznamovat dobrovolníky s novými právními předpisy. C. Kvantitativní údaje o poskytnutých službách Sociálně právní poradenství Právní poradenství Skupinové poradenství (přednášky, besedy) Individuální pomoc (žádost, odvolání apod.) Doporučování přednostního a zvýhodněného zřízení telefonních stanic Pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť Poradenství při výběru kompenzačních pomůcek Nabídka klubové činnosti Informace o ozdravných, kulturních a společenských akcích pro ZP Konzultace s osobními asistenty a jejich klienty Počet kontaktů celkem: 4113 Počet klientů celkem: 3553 D. Finanční zajištění Projekt Center pro zdravotně postižené je kontinuální projekt, financovaný od roku 1992 z prostředků MZ ČR a od roku 1994 z prostředků MPSV ČR. Smlouvou o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu č. S 0102/004 byla na tento projekt v roce 2003 poskytnuta celková státní dotace ve výši Kč, což představuje snížení dotace oproti roku 2002 o částku Kč. Z tohoto důvodu nebylo možno v celém rozsahu původní rozpočet dodržet (např. počet odborných školení). Následné přehodnocení rozpočtu po této redukci bylo provedeno tak, aby se snížení dotace 9

10 neprojevilo na množství a kvalitě poskytovaných služeb. Z dotace MPSV ČR byly hrazeny mzdové náklady sedmi pracovníků (ředitele a vedoucích detašovaných pracovišť v Bruntále, Frýdku-Místku, Havířově, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě), dále pak náklady na vedení mzdové agendy, vedení podvojného účetnictví a pojištění majetku. Zbývající část dotace MPSV byla rozdělena šesti detašovaným pracovištím na ostatní provozní náklady související s realizací projektu (á Kč na pracoviště). 5.2 Služby osobní asistence těžce zdravotně postiženým občanů A. Cíle projektu Cílem poskytování osobní asistence je umožnit těžce zdravotně postiženým občanům zůstat v domácím prostředí, chodit do školy, do zaměstnání, za kulturou, začlenit se do společenství, žít samostatnější a perspektivnější život. Služby osobní asistence v nejvyšší možné míře kompenzují důsledky těžkého zdravotního postižení klienta. Klient sám určuje, kdy a jakou službu potřebuje, v jakém rozsahu a na jakém místě (zpravidla ve vlastní domácnosti). Osobní asistenti pomáhají při zvládání základních životních úkonů, v domácnosti, při studiu nebo zaměstnání a při různých jiných činnostech dle volby klienta. Zvláštní úkoly pak mají osobní asistenti TZP dětí pomoc při zajištění aktivit spojených se vzděláváním, využíváním volného času a s rozvojem zájmů dítěte a dalších činností. Podstatou služby je pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo těžké zdravotní postižení. Hlavním cílem osobní asistence je napomoci těžce zdravotně postiženému člověku zůstat ve vlastním domácím prostředí a umožnit mu i rovnocenné pracovní společenské kontakty jako mají zdraví lidé. B. Personální zajištění Výběru vhodných osobních asistentů je věnována velká pozornost. Je kladen důraz na jejich morální a sociální cítění, mravní a občanskou bezúhonnost. Veliký nedostatek ovšem spatřujeme v tom, že vzhledem k omezenému objemu finančních prostředků nejsme schopni dostatečně finančně ocenit náročnou a zodpovědnou práci osobních asistentů. V roce 2003 se na realizaci projektu podílelo celkem 11 pracovníků (koordinátor a osobní asistenti), kteří odpracovali 3133 hodin. Pracovní poměr s těmito pracovníky je uzavírán zásadně na dobu určitou (do konce kalendářního roku). Tato nutnost vychází ze způsobu financování projektu v současné době. 10

11 C. Hlavní okruhy náplně práce osobních asistentů Zabezpečení základních životních potřeb včetně pomoci při fyziologických záležitostech. Schopnost asistenta samostatného nácviku v základních úkonech sebeobsluhy a soběstačnosti včetně užívání kompenzačních a pracovních pomůcek. Pomoc při domácích pracích úklid, vaření, nákupy, pomoc při vedení domácnosti, pomoc v zařizování oprav a úprav bydlení apod. Zajištění mobility doprovod na nejrůznější instituce, do vzdělávacích zařízení, na pracoviště, za aktivitami ve volném čase apod. Pomoc a spolupráce při řešení sociálních, osobních a sociálně právních potřeb umožňujících zdravotně postiženému vstup a co nejširší zapojení do běžného společenského života. Pomoc a spolupráce při studijních a pracovních potřebách, které umožní zdravotně postiženému další vzdělávání a zapojení do pracovního procesu. U dětí jde o zajištění aktivit spojených se školním vzděláním, využíváním volného času a rozvoj jejich zájmů. D. Kvantitativní údaje o poskytnutých službách V roce 2003 byly služby osobní asistence poskytovány těmto klientům: Klient Ročník Bezmocnost Průkaz Vozík Počet hod. za r BLOKŠA Jan 1933 převážná ZTP/P ano 432 GAVENDA Jiří 1941 převážná ZTP/P ano 20 GAVENDOVÁ Miroslava 1946 převážná ZTP/P ano 21 GORNIAK David 1971 převážná ZTP/P ano 468 HUFOVÁ Irena 1950 úplná ZTP/P ano 1390 KALUSOVÁ Edeltrauda 1938 ZTP 556 MURÍN Tomáš 1984 úplná ZTP/P ano 140 SVITÁK Jiří 1967 úplná ZTP/P ano 34 Celkem 3061 D. Finanční zajištění Ze strany klientů je o služby osobní asistence zájem, který se bohužel díky finančnímu omezení nedaří plně uspokojovat. Smlouvou o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu č. S 0102/001 byla na tento projekt v roce 2003 poskytnuta celková státní dotace ve výši Kč, z které bylo detašovanému pracovišti Opava přiděleno Kč. Dalším zdrojem příjmů byl grant Magistrátu města Opavy ve výši

12 Kč. Od klientů je vybírán příspěvek ve výši 15 Kč za jednu hodinu poskytnutých služeb. Při výši tohoto příspěvku je brán zřetel na tíživou finanční situaci těžce zdravotně postižených i rodin, ve kterých žijí. Ve srovnání s úkony pečovatelské služby dle vyhl. č. 182/91 Sb. a ústavy sociální péče je zajišťování asistentských služeb výrazně ekonomicky výhodnější. V žádném případě se ale ekonomicky nedá vyčíslit skutečnost, že zdravotně postižený občan může žít v domácím prostředí a tím se jeho život stává kvalitnější. 6. Spolupráce s občanskými sdruženími zdravotně postižených Díky společnému prostorovému zázemí s okresními organizacemi Sdružení zdravotně postižených, Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami a Svazu neslyšících a nedoslýchavých je spolupráce s občanskými sdruženími, které zajišťují spolkovou a zájmovou činnost pro občany se zdravotním postižením, velmi intenzivní. Podpora činnosti občanských sdružení zdravotně postižených se v roce 2003 soustřeďovala zejména do těchto oblastí: poskytování administrativního servisu okresním organizacím Sdružení zdravotně postižených, Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami organizační a technická pomoc při zajišťování akcí okresního výboru Sdružení zdravotně postižených každoroční doškolování hospodářů všech organizačních složek Sdružení zdravotně postižených, Svazu tělesně postižených a Svazu neslyšících a nedoslýchavých vydávání zpravodaje o aktuálním dění ve Sdružení zdravotně postižených, Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami a Svazu neslyšících a nedoslýchavých a novinkách týkajících se sociálně právního zabezpečení zdravotně postižených v roce 2003 jsme vydali čtyři čísla á 200 ks informování klientů CZP o spolkové a zájmové činnosti pro zdravotně postižené přednášky a besedy na členských schůzích místních organizací Svazu tělesně postižených a základních organizacích Svazu postižených civilizačními chorobami 12

13 7. Přehled o hospodaření Získané finanční prostředky od: Celkem v tis. Kč Centrum pro zdrav. post. z toho: Osobní asistence 1. MPSV ČR Kraj Magistrátní, městské a obecní úřady Úřad práce Opava Dary a přísp. fyzických a práv. osob Příspěvky org. složek OV SZdP Opava Příspěvky klientů Ostatní výnosy organizace Celkové příjmy na realizaci projektů Nákladová položka Celkem v tis. Kč Centrum pro zdrav. post. z toho: Osobní asistence 1. Provozní náklady celkem Materiálové náklady celkem vybavení (DHIM) kancelářské pomůcky odborná literatura a tisk z toho: - ostatní drobný materiál Energie celkem Služby celkem zpracování účetnictví fakturace právních služeb bankovní poplatky z toho: - ostatní služby Cestovní náklady celkem Opravy, údržba celkem Spoje celkem telekomunikace poštovné Stravenky Mzdové náklady celkem Hrubé mzdy zaměstnanců Ostatní osobní náklady celkem dohody o provedení práce dohody o pracovní činnosti Odvody soc. a zdr. pojištění celkem Celkové náklady na realizaci projektu Hospodaření a účetní údaje jsou auditovány. 13

14 8. Poděkování sponzorům Děkujeme všem, kteří finančně, materiálně anebo jinou formou podpořili naši činnost nebo přispěli k naší prezentaci. Velmi si této pomoci vážíme a doufáme ve spolupráci i v dalších letech. Jedná se zejména o: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Magistrát města Opavy Městský úřad Hlučín Obecní úřady: Holasovice, Uhlířov, Štáblovice, Strahovice, Velké Heraltice Sdružení zdravotně postižených v ČR okresní výbor Opava a jeho organizační složky: OV SPCCH, OV STP, ZO Dolní Benešov, MO Kobeřice, MO Opava 1, MO Opava 5, MO Štěpánkovice, ZO Vítkov firmy: IVAX CR, Agromarket H+B 14

15

16 3

17 4

18 5

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Vznik organizace a její poslání 4 3. Základní informace 5 3.1 Prostorové zázemí 5 3.2 Detašovaná pracoviště kontakty,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

5.2 Služby osobní asistence těžce zdravotně postiženým občanům. 6. Spolupráce s občanskými organizacemi zdravotně postižených

5.2 Služby osobní asistence těžce zdravotně postiženým občanům. 6. Spolupráce s občanskými organizacemi zdravotně postižených CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE detašované pracoviště Opava OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Vznik organizace a její poslání 3. Základní informace 3.1 Místo realizace projektu 3.2 Návštěvní

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

výroční zpráva za rok 2011 Obsah

výroční zpráva za rok 2011 Obsah výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvodní slovo ředitele....................................4 Organizace a její poslání.................................5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - 1 - Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 2 2. Složení Krajského výboru

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vážení spoluobčané, klienti, uplynul další rok a já vám předkládám výroční zprávu naší organizace za rok 2008.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv.

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv. Hodnocení projektů přihlášených do Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezské krajské plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Poř. č. žádos ti Doba spoluúčast Požadovaná

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2008 Odborné sociální

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Schválené neinvestiční účelové v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Dotační program: 1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 "o.s.naděje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1 NIF 2014 strana 1 Registrační číslo (doplní poskytovatel). 1. Název projektu: 2. Identifikační údaje o předkládající organizaci 2.1. Název... 2.2. Organizační forma (forma právní subjektivity)... 2.3.

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více