StoCretec. Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah. Stavět uvědoměle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "StoCretec. Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah. Stavět uvědoměle."

Transkript

1 StoCretec Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah StoCretec Stavět uvědoměle.

2 Všechny údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich poznatků, jsou založny na dlouhodobých zkušenostech a obsáhlých zkouškách. Uvedené informace platí společně s našimi směrnicemi pro zpracování a technickými listy. Vzhledem k velké šíři možností použití a technik zpracování materiálů můžeme zaručit obecnou platnost a garantujeme pouze systémová řešení. Neustále pracujeme na dalším vývoji našich výrobků a systémů, a proto si vyhrazujeme právo na změny v důsledku technických a technologických změn. O aktuálních technických informacích se prosím informujte na intertu na adrese bo u našich poradců. Při vydání nové verze ztrácí předchozí vydání svoji platnost. Platí od října 2005

3 Obsah Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah Strana 4 Základy Strana 7 Ochranné zóny Strana 8 Předpisy Strana 10 Skladba systému Strana 12 Přehled systémů Strana 14 Uzavírací vrstvy Strana 15 Povrchové úpravy a normy 3

4 Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah Základy Nebezpečí elektrostatického výboje Známý jev: statická elektřina jako jiskra bo výboj při dotyku dveří automobilu. Podobné formy elektrostatického výboje (electrostatical discharge = ESD) mohou mít bohužel také drahé bo dokonce bezpečné důsledky, které jsou hd patrné. Definice Statickou elektřinou nazýváme souhrn elektrických jevů a stavů, tvořených elektrickými náboji v klidu. Vzniká obvykle třením a následným odtržením. Třením se vytváří teplo, které uvede do pohybu molekuly materiálu. Jestliže se dva materiály oddělí, může dojít k přechodu elektronů z jednoho materiálu na druhý. Pokud se elektrony pohybují, pak přebytek bo dostatek elektronů vytváří elektrické pole statickou elektřinu. Tuto výměnu elektronů, a tím vznik elektrostatického pole, může způsobit již pouhé oddělení dvou materiálů, například stažení lepicí pásky z role. Množství vzniklé statické elektřiny závisí na materiálech, u kterých došlo ke tření a odtržení, na intenzitě tření a na relativní vlhkosti vzduchu. Obecně vytváří jvětší statický výboj běžný plast (igelit). Nízká vlhkost vzduchu, která bývá často v zimě, vede rovněž ke vzniku elektrostatických výbojů. Mikročipy jsou jvíce ohroženy elektrostatickým výbojem 4

5 Unterbereich Hauptbereich Materiály, které obsahují volné elektrony a snadno předávají elektrony (bo náboje) mezi atomy, se nazývají vodiče. Příkladem vodičů jsou kovy, uhlík bo i vrstva potu lidského těla. Materiály, které předávají elektrony tak snadno, se nazývají izolanty. Mezi známé izolanty patří plasty, sklo a vzduch. Jak vodiče, tak izolanty mohou být nabity statickou elektřinou. Pokud je vodič nabitý, volné elektrony mu umožňují rychlé vybití, jakmile přijde do kontaktu s jiným vodičem, bo je uzemněn. Typické elektrostatické potenciály Při mnoha každodenních činnostech se mohou na lidském těle hromadit náboje, které jsou často škodlivé pro citlivé elektronické součástky: chůze po koberci = až voltů chůze po ošetřené vinylové podlaze = 250 až voltů práce na desce stolu = 700 až voltů zvednutí obyčejného igelitového sáčku z pracovního stolu = = až voltů. Možné účinky elektrostatických výbojů Elektrostatické potenciály působí přitažlivou silou na malé částice (prach) což může způsobovat velké problémy v prostorách citlivých na čistotu (např. na operačních sálech). Dalším rizikem je výboj elektrostatických potenciálů spojený s jiskřením. V ovzduší s obsahem rozpouštědel bo prachu vzniká riziko exploze, to se týká například skladů hnojiv bo obilných mlýnů. Z čistě finančního hlediska musí jvětší škody způsobené ESD řešit výrobci elektroniky velký problém představuje»svařování«bo pájení citlivých součástek. Vliv na náklady Pokud člověk pocítí elektrostatickou»ránu«, tak se jedná o napětí minimálně voltů. Tato rána, která se označuje jako elektrostatický výboj, je často příčinou velmi vysoké zmetkovitosti elektronických součástek (např. mikročipů) ve výrobě elektroniky. Zatímco elektrostatické výboje nad voltů cítíme, jsou výboje o nižším napětí pod hranicí lidského vnímání. Mnohé součásti tranzistorů a mikročipů, které se používají bo vyrábějí v elektrotechnickém průmyslu, mohou být napětím, které je mnohem nižší ž voltů, poškozeny. Některé citlivější součástky mohou být poškozeny již při jednorázovém napětí 10 voltů. S razantním rozvojem elektrotechniky jsou elektronické součástky stále menší. Aby mohly být přístroje menší, jsou také enormně zmenšeny odstupy mezi izolátory a proudovými obvody, což zvyšuje možnost vzniku elektrostatického výboje. 5

6 Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah Základy Elektrostatika =»infekce«poškození elektrostatickým výbojem (ESD), která vznikají viditelnými a odhalitelnými jevy, lze srovnat s infikováním lidského těla viry bo bakteriemi. I když jsou vidět, mohou způsobit těžké poškození ještě předtím, ž zjistíme jejich přítomnost. Proti tomuto viditelnému bezpečí ve formě ESD je zbytné»očkování«. Podlahy v oblastech ESD Oblasti ohrožené ESD např. výroba mikročipů mohou fungovat pouze tehdy, pokud budou také všechny zde použité materiály a vybavení splňovat dané požadavky. K typickému vybavení v oblastech ESD patří antistatické stoly, židle, obuv, oděv, uzemňovací náramky na zápěstí, ionizátory a samozřejmě také vodivé povrchové úpravy podlah. Ty mají mimořádný význam, protože musí umět odvádět do země náboje, gerované v celé oblasti ESD. Zmetkovitost způsobená elektrostatickými výboji Výrobci kompont Minimální ztráta Maximální ztráta Odhadovaná průměrná ztráta 4 % 97 % % Subdodavatelé 3 % 70 % 9 15 % Prodejci 2 % 35 % 8 14 % Spotřebitelé 5 % 70 % % Zdroj: Stephen Halperin,»Guidelis for Static Control Management«, Eurostat

7 Ochranná zóna ESD (ESD protected area = EPA) Aby bylo možné zajistit spolehlivost a kvalitu současné elektroniky, je nutné pracovat na elektrostaticky citlivých součástkách jen na elektrostaticky chráněných pracovištích (EPA). Z obrázku je zřejmé, že ochranná zóna ESD je komplexním vybavením. Mimořádný význam přitom připadá elektrostaticky vodivé podlaze, boť ta musí být schopná odvádět vznikající náboje do země. Platná norma je ČSN EN kolečka umožňující uzemnění povrch umožňující uzemnění kontrolní zařízení pro zápěstní uzemňovací pásek musí ležet mimo EPA kontrolní zařízení pro obuv musí ležet mimo EPA elektroda pro obuv pro kontrolní zařízení pro obuv, zápěstní pásek a zápěstní kabel zápěstní uzemňovací pásek uzemňovací kabel EPA EPA uzemnění bod připojení uzemnění (EBP) připojovací bod uzemnění vozíku ESD obuv ionizátor pracovní plocha místo k sezení, poloha nohou a chodidel umožňuje uzemnění podlaha oděv regál s uzemněným povrchem regál umožňující uzemnění štítek EPA stroj 7

8 Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah Předpisy Normy a směrnice Zásady ochrany ESD jsou stveny ve zvláštních normách a směrnicích. Vodivé povrchové úpravy podlah se používají ve dvou rozdílných oblastech. Za prvé v oblastech chráněných proti explozi a za druhé v takzvaných oblastech ESD. V oblastech chráněných proti explozi zabraňuje elektrostaticky vodivá povrchová úprava podlah tomu, aby se osoby, které se v nich nacházejí, moc nabíjely. Zabrání se tak explozi uskladněných vznětlivých médií. U oblastí ESD se jedná o ochranu elektronicky citlivých součástek před elektrostatickým výbojem. Obě oblasti jsou regulovány různými normami a je proto nutné je posuzovat samostatně. Napětí: volt (V) Odpor: ohm ( ) Ochrana proti explozi: BGR 132 ( ) Zabránění bezpečí výbuchu zážehem v důsledku elektrostatického výboje (dosud ZH 1/200) Hlavní svaz průmyslových oborových profesních organizací Pravidla oborových profesních organizací, která popisují opatření, jakými je možno zabránit vzniku náboje, jehož výboj by zažehl explozivní atmosféru. Tato pravidla se používají například u: benzinových čerpadel výrobních závodů a skladů munice výroby a manipulace s prachy skladování hořlavých látek. Požadavky na odpor uzemnění vrstvy: < 10 8 (< 10 6 u explozivních látek). ČSN EN 1081 ( ) Pružné podlahové krytiny Určování elektrického odporu U této normy se jedná o normu měření vztahující se k BGR 132. Jako měřicí elektroda se používá takzvaná tříbodová elektroda. Měřicí napětí je 100 voltů. Oblasti použití ochrany ESD: ČSN EN ( ) Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy Všeobecné požadavky U této normy se jedná v podstatě o zastřešující normu pro oblasti ESD. Jsou v ní definovány požadavky na všechny komponty relevantní pro ochranné zóny ESD. Pro podlahy předepisuje norma odpor uzemnění < Pokud je však podlaha použita jako primární uzemňovací opatření, tak norma doporučuje odpor systému (člověk/obuv/podlaha), který by se měl pohybovat mezi 7,5 x 10 5 a 3,5 x 10 7 bo maximální nabití osoby 100 voltů. Metody měření odporů popř. náboje jsou popsány v normách ČSN EN a ČSN EN Měřicí přístroj na zjišťování odporu uzemnění. 8

9 Unterbereich Hauptbereich ČSN EN ( ) Elektrický odpor podlahových krytin a instalovaných podlah U této normy se jedná o jednu normu měření pro ČSN EN Při měření se posuzuje pouze podlaha a celý systém (člověk/obuv/podlaha). ČSN EN ( ) Elektrostatika část 4-5: Standardní zkušební metody pro speciální použití Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou U této normy se jedná o druhou normu měření pro ČSN EN Při měření se posuzuje pouze podlaha, ale celý systém (člověk/obuv/podlaha). Měřeno je: odpor uzemnění v ohmech (kontrola systému) nabití osoby ve voltech (Walking Test). ESD STM (Walking Test 1999) Měření materiálu podlahy a nabití obuvi v kombinaci s osobou Tato americká norma ESD Association používá jako měřenou veličinu odpor uzemnění, ale nabití osoby ve voltech. Tato norma byla často používána v Německu do té doby, ž v březnu 2005 vstoupila v platnost evropská norma EN Tím pozbyla tato norma platnost a platí EN DIN VDE ( ) Budování silnoproudých zařízení s nominálním napětím do 1000 V Tato norma slouží k ochraně osob z hlediska bezpečí, vyplývajících z kontaktu s díly vedoucími napětí. Zatímco dosud citované normy se zabývaly v první řadě horními mezními hodnotami odporů, definuje tato norma spodní mezní hodnoty: RE 5 x 10 4, pokud jmenovité napětí zařízení překračuje 500 V RE 10 x 10 4, pokud jmenovité napětí zařízení překračuje 500 V. Metoda měření se od dříve uvedených norem liší. Proto lze naměřené hodnoty vzájemně porovnávat. Vrstvy ECF (odpor uzemnění < 10 6 ) tyto požadavky splňují. Požadavkům vyhovují pouze vrstvy DIF. 9

10 Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah Skladba systému Obecná skladba elektrostaticky vodivé povrchové úpravy podlah StoCretec nabízí šest různých elektrostaticky vodivých systémů povrchových úprav podlah pro jednotlivé případy použití uzavírací vrstva/příp. vrstva ošetření povrchu 2 krycí vrstva 3 vodivá vrstva s vodivým páskem 4 podkladní nátěr a vyrovnávací stěrková hmota 5 podklad Podklad Zpravidla se povrchová úprava nanáší na cementem vázané podklady, jako jsou cementové potěry bo beton, zřídka také na magzitové, popř. anhydritové potěry. Pokud existuje bezpečí vzlínání vlhkosti z podkladu, je nutno zvolit difúzně otevřený systém. Termoplastické podklady například litý asfalt vyžadují vazce elastické povrchové úpravy. Podkladní nátěr Jako u všech systémů na bázi reakčních pryskyřic zajišťuje podkladní nátěr přídržnost mezi podkladem a povrchovou úpravou. Pro podkladní nátěry se obvykle používají nízkovizkózní, transparentní epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel. Je-li potřeba vyrovnat podklad, pak se podkladní pryskyřice naplní vypalovaným křemičitým pískem. Pro difúzně otevřené systémy se jako podkladní nátěry používají vodou emulgovatelné epoxidové pryskyřice. Vyrovnávací stěrka Svodový odpor systému vodivých povrchových úprav podlah vyplývá v první řadě z tloušťky krycí vrstvy. Aby bylo dosaženo jednotného odporu na celé ploše, je nutno dbát na rovnoměrnou tloušťku krycí vrstvy. Proto je u hrubých a rovných podkladů vhodné, nanést po podkladním nátěru vyrovnávací stěrkovou hmotu z podkladní pryskyřice a křemičitého písku. R E = 10 8 R E = R E = 10 5 Vybíjení schopná povrchová úprava na rovném podkladu bez vyrovnávací stěrkové hmoty. R E = 10 5 R E = 10 5 R E = 10 5 Vodivá vrstva/uzemnění Protože vybíjecí schopnost betonu se postupem času v důsledku vysychání snižuje a kromě toho působí podkladní nátěr jako izolační vrstva, je nutná aplikace takzvané vodivé vrstvy. Díky této elektrostaticky vodivé mezivrstvě s konstantním odporem je možné odvádět po ých drahách elektrostatický výboj. Skládá se z černého vodivého laku a vodivých, samolepicích měděných pásků. Vodivými pásky se vytváří spojení mezi systémem povrchové úpravy a uzemněním. Pásky se lepí zpravidla do méně zatížených oblastí na podkladní nátěr, popř. vyrovnávací stěrkovou hmotu a vytahují se minimálně do výše 30 cm na svislé stěny. Platí pravidlo, že na 100 m 2 podlahové plochy je třeba provést jedno připojení vodivého pásku na uzemnění. Vyrovnávací stěrková hmota zaručuje jednotnou tloušťku vrstvy, a tím jednotný svodový odpor. 10

11 Unterbereich Hauptbereich Alternativní a stabilní uzemnění poskytuje použití takzvané vodivé sady. Ta obsahuje hmoždinky, které se kotví do podkladu. Spojení s uzemněním lze velmi snadno vytvořit pomocí kabelové koncovky. Černý vodivý lak, který se aplikuje válečkem přes vodivé pásky, má v horizontálním směru mnohem větší vodivost ž materiál krycí vrstvy. Krycí vrstva Vodivé vlastnosti materiálu krycí vrstvy jsou zpravidla zajištěny příměsí uhlíkových vláken. Podle typu použití existuje několik možností aplikace krycí vrstvy: tenko- a silnovrstvé nátěry na bázi vodou emulgovaných epoxidových pryskyřic, umožňující difúzi vodních par vysoce mechanicky a chemicky zatížitelné systémy na bázi epoxidových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel vazce tuhé až vazce elastické systémy na bázi polyuretvých pryskyřic bez obsahu rozpouštědel. U vrstvy, vybíjející elektrostatický náboj, lze zvýšit protiskluzný účik dodatečným posypem křemičitým pískem. K tomu se používají speciální karbidy křemíku s vodivými schopnostmi. Vypalované křemičité písky, obvykle používané pro průmyslové podlahy, k tomu jsou vhodné! Uzavírací vrstva Systémy s krycí vrstvou, jejíž vodivost je zajištěna uhlíkovými vlákny, mají dostatečnou vodivost k tomu, aby splnily požadavky na ochranu proti explozi. Nesplňují však aktuální požadavky na ochranu ESD. Pro vyřešení tohoto problému se krycí vrstva dodatečně opatří pigmentovanými vodivými uzavíracími vrstvami. Tyto uzavírací vrstvy jsou vysoce odolné proti otěru a mají ou horizontální vodivost. Tím jsou schopny homogenizovat vodivost celého systému a vzniklý náboj odvádět jen vertikálně, ale i horizontálně. Tím jsou splněny všechny příslušné normy ESD. Vodivé uzavírací vrstvy jsou zpravidla na bázi vodou ředitelných, dvousložkových polyuretvých bo epoxidových disperzí. Vodivá vrstva se skládá ze samolepicích měděných vodivých pásků a černého vodivého laku. Připojení vodivých pásků na uzemňovací okruh smí provádět pouze kvalifikovaný elektroinstalatér. Nanášení krycí vrstvy. Vodivá sada v praktickém boxu. Uzemnění pomocí vodivé sady. 11

12 Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah Přehled systémů Systémy povrchových úprav podlah ESD Pomocí systémů povrchových úprav podlah StoCretec lze vytvářet elektrostaticky vodivé (ECF) i vybíjecí (DIF) podlahy. Systémy ECF (dle ČSN IEC :2003) Vlastnosti silná, paropropustná povrchová úprava ECF dle ČSN IEC vynikající elektrostatická vodivost splňuje ČSN EN (test systému) výboj < 100 V, dle ESD STM (Walking Test), popř. ČSN EN strukturovaná tenká vrstva střední chemická a mechanická odolnost ECF dle ČSN IEC splňuje ČSN EN (test systému) pouze ve spojení se StoPur KV/WV 210 výboj < 100 V, dle ESD STM (Walking Test), popř. ČSN EN pouze ve spojení se StoPur KV/WV 210 silná vrstva extrémně vysoká chemická a mechanická odolnost ECF dle ČSN IEC splňuje ČSN EN (test systému) pouze ve spojení se StoPur KV/WV 210 výboj < 100 V, dle ESD STM (Walking Test), popř. ČSN EN pouze ve spojení se StoPur KV/WV 210 Oblast použití laboratoře prostory s vysoce citlivými elektronickými přístroji výrobní haly pro jemnou elektroniku (zařízení ESD) explozí ohrožené průmyslové a skladovací haly výrobní haly v automobilovém průmyslu explozí ohrožené průmyslové a skladovací haly zařízení pro výrobu, manipulaci a použití vodu ohrožujících látek dle 19 WHG laboratoře operační sály čisté provozy prostory s vysoce citlivými elektronickými přístroji výrobní haly pro jemnou elektroniku (zařízení ESD) Podkladní nátěr StoPox WG 100 a vyrovnávací stěrka StoPox WG 100, plněná křemičitým pískem StoPox GH 205 a vyrovnávací stěrka StoPox GH 205, plněná křemičitým pískem StoPox GH 205 a vyrovnávací stěrka StoPox GH 205, plněná křemičitým pískem Vodivá vrstva StoPox WL 110 s vodivým páskem StoDivers LB 100 StoPox WL 110 s vodivým páskem StoDivers LB 100 StoPox WL 110 s vodivým páskem StoDivers LB 100 Krycí vrstva StoPox WB 110 StoPox KU 410 StoPox KU 611 Uzavírací vrstva StoPox WL 113 možnost: StoPur KV/WV 210 možnost: StoPur KV/WV 210 Vrstva ošetření povrchu možnost: StoDivers P 110 možnost: StoDivers P 110 možnost: StoDivers P 110 Tloušťka vrstvy cca 2 3 mm cca 1 mm cca 2 mm Podklady vzlínající vlhkost magzitový potěr anhydritový potěr cementové podklady cementové podklady 12

13 Unterbereich Hauptbereich Systémy DIF (dle ČSN IEC :2003) vazce elastická, silná vrstva, překlenující trhliny ECF dle ČSN IEC splňuje ČSN EN (test systému) pouze ve spojení se StoPur KV/WV 210 výboj < 100 V, dle ESD STM (Walking Test), popř. ČSN EN pouze ve spojení se StoPur KV/WV 210 vazce elastická, silná vrstva, překlenující trhliny DIF dle ČSN IEC splňuje DIN VDE (přechodový odpor pracoviště > 50 k ) splňuje ČSN EN (test systému) pouze ve spojení se StoPur KV výboj < 100 V, dle ESD STM (Walking Test), popř. ČSN EN pouze ve spojení se StoPur KV silná vrstva extrémně vysoká chemická a mechanická odolnost DIF dle ČSN IEC splňuje DIN VDE (přechodový odpor pracoviště > 50 k ) splňuje ČSN EN (test systému) pouze ve spojení se StoPur KV výboj < 100 V, dle ESD STM (Walking Test), popř. ČSN EN pouze ve spojení se StoPur KV prostory s vysoce citlivými elektronickými přístroji výrobní haly pro jemnou elektroniku (zařízení ESD) balicí prostory počítačové prostory prostory s vysoce citlivými elektronickými přístroji výrobní haly pro jemnou elektroniku (zařízení ESD) balicí prostory počítačové prostory prostory s vysoce citlivými elektronickými přístroji výrobní haly pro jemnou elektroniku (zařízení ESD) balicí prostory počítačové prostory POZOR! ZAŘÍZENÍ CITLIVÁ NA ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ! DBEJTE PŘEDPISŮ PRO MANIPULACI! StoPox GH 205 bo StoPur IB 501 a vyrovnávací stěrka StoPox GH 205 bo StoPur IB 501, plněná křemičitým pískem StoPox GH 205 bo StoPur IB 501 a vyrovnávací stěrka StoPox GH 205 bo StoPur IB 501, plněná křemičitým pískem StoPox GH 205 a vyrovnávací stěrka StoPox GH 205, plněná křemičitým pískem StoPox WL 110 s vodivým páskem StoDivers LB 100 StoPox WL 110 s vodivým páskem StoDivers LB 100 StoPox WL 110 s vodivým páskem StoDivers LB 100 StoPur IB 511 StoPur IB 512 StoPox KU 612 možnost: StoPur KV/WV 210 možnost: StoPur KV možnost: StoPur KV možnost: StoDivers P 110 možnost: StoDivers P 110 možnost: StoDivers P 110 cca 2 mm cca 2 mm cca 2 mm cementové podklady litý asfalt cementové podklady litý asfalt cementové podklady 13

14 Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah Uzavírací vrstvy Vodivé uzavírací vrstvy ESD Vodivé uzavírací vrstvy ESD jsou jednoduchým prostředkem pro zlepšení elektrických vlastností silných krycích vrstev. Běžné vodivé vrstvy mají zpravidla dobrou vodivost dle ČSN EN a ČSN EN 1081, ale: splňují test systému dle ČSN EN způsobují výboje > 100 voltů dle ČSN EN bo ESD STM To znamená, že splňují požadavky aktuálních norem ESD! Nasením speciální vodivé uzavírací vrstvy na tyto nátěry se elektrické vlastnosti enormně zlepší, takže jsou splněny všechny příslušné normy ESD. Walking Test vodivé povrchové úpravy podlahy bez uzavírací vrstvy ESD V x = 100,0 s, y = 250,0 V s Walking Test s antistatickou obuví od firmy Otter na systému povrchové úpravy StoPox IHS BV/StoPox WL 110/StoPox KU 612. Walking Test vodivé povrchové úpravy podlahy s uzavírací vrstvou ESD V x = 50,00 s, y = -12,39 V s Walking Test s antistatickou obuví od firmy Otter na systému povrchové úpravy StoPox IHS BV/StoPox WL 110/StoPox KU 612/StoPur KV. Uzavírací vrstvy ESD od StoCretec Výrobek StoPur KV StoPur WV 210 StoPox WL 113 Vlastnosti dvousložková PUR uzavírací vrstva s obsahem rozpouštědel hedvábně lesklý vzhled odolnost proti UV záření dobrá odolnost proti otěru vysoká elasticita dvousložková PUR uzavírací vrstva ředitelná vodou bez zápachu matný, homogenní vzhled odolnost proti UV záření mnoho barevných odstínů dvousložková EP uzavírací vrstva ředitelná vodou hedvábně lesklý vzhled bez zápachu lze nanášet nástřikem metodou airless extrémně vysoká odolnost proti otěru lze použít na mirální podklady bez vodivého laku paropropustnost Oblasti použití na staré a nové EP a PUR povrchové úpravy na staré vodivé podlahové krytiny (kaučuk, linoleum, PVC atd.) na staré a nové EP a PUR povrchové úpravy na StoPox WB 110 přímo na mirální podklady 14

15 Unterbereich Hauptbereich Která povrchová úprava ESD od StoCretec odpovídá které normě? Nabídka povrchových úprav podlah schopných vybíjení je velmi komplexní. Následující tabulka shrnuje přehled povrchových úprav StoCretec a příslušných platných norem. BGR 132 Nejdůležitější technické požadavky kladené na povrchové úpravy podlah schopných vybíjení. požadavky na odpor uzemnění: < 10 8 (<10 6 při výskytu explozivních látek) měření dle ČSN EN 1081 ČSN EN ochrana elektronických přístrojů před elektrostatickými jevy: svodový odpor (zem): RE < 1 x 10 9 pro uzemnění personálu: 7,5 x 10 5 < RG < 3,5 x 10 7 (primární uzemnění osob přes podlahu) měření dle ČSN EN a ČSN EN Norma Výrobek ČSN EN 1081 ČSN EN ČSN EN (systém člověk/ /obuv/podlaha) ČSN IEC ECF ČSN IEC DIF ESD STM Walking Test DIN VDE Krycí vrstva StoPox KU 410 Krycí vrstva StoPox KU 611 s uzavírací vrstvou StoPur KV s uzavírací vrstvou StoPur WV 210 Krycí vrstva StoPox KU 612 lze lze lze lze s uzavírací vrstvou StoPur KV Krycí vrstva StoPox WB 110 s uzavírací vrstvou StoPox WL 113 lze lze Krycí vrstva StoPur IB 511 s uzavírací vrstvou StoPur KV s uzavírací vrstvou StoPur WV 210 Krycí vrstva StoPur IB 512 s uzavírací vrstvou StoPur KV lze lze lze lze 15

16 StoCretec Hlavní sídlo firmy Sto s.r.o. Radlická Praha 5 Tel /190 Fax StoCretec Stavět uvědoměle. Tech. číslo: Rev. č. 20/04.06 Vytištěno v České republice

Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy povrchových úprav průmyslových podlah. Stavět uvědoměle.

Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy povrchových úprav průmyslových podlah. Stavět uvědoměle. Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah Systémy povrchových úprav průmyslových podlah Stavět uvědoměle. Údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich poznatků, opírají se o dlouholeté zkušenosti a

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Výrobní program Povrchové úpravy podlah

Výrobní program Povrchové úpravy podlah Legenda Volba barevných odstínů úplný výběr barev. odstínů systému StoColor resp. RAL omezený výběr barev. odstínů systému StoColor resp. RAL bílá / přírodní barev. odstín transparentní Zpracování válečkem

Více

Podlahové systémy Sto Cretec

Podlahové systémy Sto Cretec Podlahové systémy Sto Cretec Podlahové systémy Sto Cretec Vezměte to od podlahy. Podlahové systémy Sto Cretec Donedávna byly polymerní podlahy využívány převážně v průmyslové oblasti ve skladech, provozovnách,

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Beton Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Všechny údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich znalostí, jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a rozsáhlých zkouškách.

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy Nátěry podlah pro lehké zatížení Vodou ředitelné Vlastnosti: lehké pochozí a pracovní zatížení v dílnách a skladech. Silně savé Normální podlahy BÜCHNER ELG- Aqua - dobře se

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy. HADALAN PUR tekuté fólie

Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy. HADALAN PUR tekuté fólie Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy HADALAN PUR tekuté fólie Nekonečná problematika balkonů a teras řešením jsou systémy HADALAN PUR tekuté fólie Výtok vápenného sedimentu z cementových

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Ing. Ladislav Hubáček; Ing. Jan Skoupil CSc., Ing. Jiří Husák, CSc., Ing. Ivan Beránek, Ing. Blanka Orságová SYNPO, akciová společnost

Více

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2014 průmysl design komfort krajina

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2014 průmysl design komfort krajina PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2014.průmysl design.komfort krajina 1 Barrikade EW vodouředitelný epoxidový nátěr 1. vrstva EW Pigment 2. vrstva EW Pigme nt EW klar PRODUKT ltr/m2 Kč/ltr Kč/m2 penetrace Barr. EW klar

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 Identifikační kód typu produktu PROD0607 StoPox WL 100 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování Technický list Vydání 16/07/2009 Identifikační č.: 02 07 02 03 002 0 000005 Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

obchodně-technické školení www.spolchemie.cz 1

obchodně-technické školení www.spolchemie.cz 1 www.spolchemie.cz 1 stavební chemie poměrně široký pojem z výroby SPOLCHEMIE nabízíme: penetrační a impregnační materiály, adhezní můstky průmyslové nátěrové hmoty podlahové systémy pojiva pro polymermalty,

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy 59198 a násl. Silnovrstvá lazura na bázi vody s hedvábným leskem na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood TIG a Aquawood

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Poškození a následné prosakování Potenciální nebezpečí prosakování existuje

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

trak systems Systémy trakční energie

trak systems Systémy trakční energie trak systems trak systems Systémy trakční energie trak Hoppecke - systémy trakční energie Žádný pohyb není možné uskutečnit bez energie. Materiál je třeba přepravovat z místa A do místa B. Trh vyžaduje

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

SLOŽENÍ. Euro Vinyl Floor Forever. Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku

SLOŽENÍ. Euro Vinyl Floor Forever. Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku SLOŽENÍ Euro Vinyl Floor Forever Ochranná PUR vrstva Nášlapná vrstva Vrstva se vzorem Podkladní vrstva pro

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé 3M Průmyslová divize Lepicí transferové a oboustranné pásky Rychlé přesné a trvanlivé Předběžné upevnění a nastavení materiálů do správné polohy Oboustranné lepicí pásky 3M jsou ideální ke spojování materiálů

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 11/2002 Sikafloor -350 Elastic

Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 11/2002 Sikafloor -350 Elastic Systém překlenující trhliny na parkoviště a mosty Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 Sikafloor -350 Elastic Druh Sikafloor 350 Elastic je vysoce elastický, 2 - komponentní polyuretanový

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Sto s.r.o. Interiéry. Pro každého správná barva: sortiment vnitřních barev Sto. Stavět uvědoměle.

Sto s.r.o. Interiéry. Pro každého správná barva: sortiment vnitřních barev Sto. Stavět uvědoměle. Interiéry Pro každého správná barva: sortiment vnitřních barev Sto Stavět uvědoměle. NOVINKA! VYLEPŠENÁ KVALITA StoColor Supra. První volba pro vyšší nároky. Nyní ještě lepší kvalita a zpracování! StoColor

Více

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení.

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení. K3/10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení Probarvená S ARDURAPID efektem Rychle schnoucí Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vrstvy od 5 do 10 mm S

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK KAPSOÉ FILTRY KS PAK Třída filtrace G2 - F9 F8 dle EN 779 pro záchyt hrubého a jemného prachu elká filtrační plocha dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty Filtrační médium ze syntetických nebo skelných

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 87.100 Srpen 2010 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot Bezpečnostní požadavky ČSN EN 50176 ed. 2 33 2037 Stationary electrostatic

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ 57631 a násl. Ochranná impregnace na dřevo na bázi vody na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití. Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood DSL HighRes a Aquawood

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

PS EXSTRONG PONTI PKV GG

PS EXSTRONG PONTI PKV GG PS EXSTRONG PONTI PKV GG Hněvkovská 56 148 00 Praha 4 Czech Republic Tel.: +420 267 911 809 Fax: +420 267 911 860 PS PS Vysocehodnotný destilovaný bitumen v syntéze s ataktickým a isotaktickým polypropylenem.

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

PRACOVNÍ PROTIÚNAVOVÉ ERGONOMICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ROHOŽE ERGOLASTEC

PRACOVNÍ PROTIÚNAVOVÉ ERGONOMICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ROHOŽE ERGOLASTEC Stav 01/2012 Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Telefon (+420)371724652 Telefax (+420)371723005 interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.pracovnirohoze.cz www.ergolastec.at

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

Sikagard -186 je 2komponentní epoxidová pryskyřice s příměsí umělých částí, schválená dle ZTV-BEL-B, část 3, TL/TP BEL-EP.

Sikagard -186 je 2komponentní epoxidová pryskyřice s příměsí umělých částí, schválená dle ZTV-BEL-B, část 3, TL/TP BEL-EP. Technický list datum vydání 01/2014 Identifikační číslo: 02 07 02 04 001 0 000003 2komponentní epoxidová penetrace a pojivo pro opravné malty Popis výrobku je 2komponentní epoxidová pryskyřice s příměsí

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Milimetr, který zahřeje

Milimetr, který zahřeje Milimetr, který zahřeje HE 3003 revoluční izolační technologie Společnost Heat Energy s.r.o. představuje unikátní tenkostěnnou technologii termoaktivního nástřiku HE 3003, inspirovanou schopností vlastní

Více

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY Stav: 10. listopad 2011 EGGER EUROSPAN Pracovní desky jsou sendvičové elementy, skládající se z dřevotřískových desek E1 EUROSPAN, jež jsou na ploše a jakož

Více