AKUTNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKUTNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ"

Transkript

1 AKUTNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ problematika v INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ARK 1.LF UK a TN Praha

2 AKUTNÍ FORMY ICHS

3 AKUTNÍ FORMY ICHS Nestabilní angina pectoris Akutní infarkt myokardu

4 ICHS nerovnováha mezi metabolickou potřebou myokardu a možnostmi perfuze myokardu - zvýšené nároky myokardu - snížená perfuze myokardu - kombinace zvýšených nároků a snížené perfuze (nejčastěji)

5 KORONÁRNÍ TEPNY

6 KORONÁRNÍ PRŮTOK perfuzní tlak - střední hodnota krevního tlaku, diastolický tlak v aortě extravaskulární tlak v myokardu - v systole klesá koronární průtok vlivem vysokého extravaskulárního tlaku k nule doba trvání diastoly - tepová frekvence, při tachykardii významně klesá koronární průtok ale zvyšuje se spotřeba O2 koronární cévní rezistence - vliv sympatiku

7 ICHS kritické snížení průtoku krve koronárním řečištěm resp. jeho částí organický podklad : aterosklerotické postižení, trombus, embolie, disekce funkční podklad : koronární spasmus

8 ICHS nejčastější patofyziologický vývoj : ateromatózní plát - ruptura plátu - intrakoronární trombóza - ischémie myokardu (NAP) - nekróza myokardu (AIM) - remodelace komory srdce - porušení funkce srdeční komory

9 ICHS akutní infarkt myokardu

10 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ireverzibilní nekrotické postižení srdeční svaloviny způsobené déletrvající ischémií - cca 80% akutní uzávěr koronární tepny trombem - cca 20% déletrvající spasmus zúžené koronární tepny

11 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU transmurální IM - postižení celé stěny od endokardu po epikard netransmurální IM - postižení jen subendokardiální oblasti

12 DIAGNOSTIKA AIM Anamnéza : - typická bolest /trvá déle, nitráty minim. efekt/ - dušnost /zn. kardiálního selhávání/ - synkopa /projev arytmie, krátkodobé KT, KF, blokády převodního sy/ - vegetativní příznaky /pocení, nauzea, tachykardie, pocit úzkosti/

13 DIAGNOSTIKA AIM EKG : vývoj a lokalizace ischemických změn - elevace ST /Pardeeho vlna/, hrotnaté T minuty - elevace ST, negativní T hodiny hodiny - vývoj kmitu Q /u Q IM/,negataivní T vlna dny - přetrvává kmit Q /u Q IM/, normalizace ST, T vlna negativní, nebo se normalizuje měsíce diagnostika poruch rytmu

14 EKG DIAGNOSTIKA AIM

15 DIAGNOSTIKA AIM Laboratorní nálezy : kardiospecifické enzymy : Troponin CK MB nespecifické enzymy : CK, AST, LD

16 DIAGNOSTIKA AIM Další pomocná vyšetření : Echokardiografie Koronární angiografie Scintigrafie myokardu Magnetická rezonance

17 KORONAROGRAFIE koronarografie těžká stenóza RIA

18 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA AIM nestabilní angina pectoris perikarditida disekující aneurysam aorty plicní embolizace pneumothorax náhlá příhoda břišní

19 TERAPIE AIM přednemocniční fáze : - zklidnění, vyloučit fyzickou, psychickou námahu - podávání O2 - analgézie opioidy /morphin, fentanyl/ - léčba arytmií - bradykardie - atropin - tachykardie - betablokátory - zn. LSI diuretika, nitráty - transport na KJ, JIP, ARO

20 TERAPIE AIM Nemocniční fáze : hlavní léčebná snaha co nejdříve otevřít uzavřenou koronární tepnu - nitrožilní / celková/ trombolýza do 3-6 hod streptokináza, nebo tkáňový aktivátor plazminogenu (KI krvácení, traumatizující KPCR, susp disekce aorty, chirurgický výkon v předchozích 3 měsících, CMP, aktivní VCHGD) - PTCA perkutánní transluminální koronární angioplastika katetrizační metoda

21 PTCA

22 PTCA - Stent

23 TERAPIE AIM antikoagulace a antiagregace betablokátory nitráty léčba arytmií farmakologická, elektroimpulzoterapie analgézie oxygenoterapie režimová opatření

24 KOMPLIKACE AIM akutní levostranné srdeční selhání - plicní edém - kardiogenní šok arytmie ruptura myokardu

25 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU krvácení do plaku v koronární tepně

26 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU koronární tepna s čerstvým trombem

27 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU poinfarktové aneurysma LKS s trombem

28 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU poinfarktové aneurysma LKS

29 AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIZACE

30 AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIZACE obstrukce různě velké části plicních tepen a kapilár vmetkem : - krevní sraženina 80-90%, akutní flebotrombóza DK - tuková tkáň fraktury kostí, ortopedické operace - vzduch poranění krku, komplikace CVkanylace - cizí těleso kanyly a katetry

31 PLICNÍ EMBOLIE Patofyziologické důsledky PE : závisí na stupni obstrukce plicního řečiště a případném preexistujícím kardiopulmonálním onemocnění - Hemodynamické následky : Vzestup plicní cévní rezistence - přetížení pravostranných srdečních oddílů - pravostranné kardiální selhávání - Respirační následky : Porucha poměru ventilace a perfuze - zvětšení intrapulmonálního mrtvého prostoru - hypoxemie

32 RIZIKOVÉ FAKTORY PLICNÍ EMBOLIE velké chirurgické výkony, břišní a pánevní operace, ortopedické výkony - aktivace prokoagulačních faktorů zlomeniny DK a pánve - imobilizace, stáza krve srdeční selhávání - obleněný krevní průtok sepse - aktivace koagulace věk nad 70 let - stáza krve, snížení fibrinolýzy CMP - imobilizace primární varixy těhotenství - komprese žil, zvýšená estrogenová aktivita léky - diuretika, kortikosteroidy, perorální kontraceptiva vrozené poruchy hemokoagulace - deficit AT III, proteinu C, S

33 DIAGNOSTIKA PLICNÍ EMBOLIZACE Anamnéza : - výskyt rizikových faktorů - náhle vzniklá dušnost - bolest za hrudní kostí - kašel, event. s hemoptýzou - synkopa

34 DIAGNOSTIKA PLICNÍ EMBOLIZACE Klinické příznaky : - tachykardie - cyanóza - tachypnoe - zvýšená náplň krčních žil - hypotenze, šokový stav - akcentovaná II. ozva nad plicnicí - protodiastolický cval - pleurální třecí šelest

35 DIAGNOSTIKA PLICNÍ EMBOLIZACE EKG známky PE : přítmony asi ve 30 % případů - P pulmonale - deviace srdeční osy doprava - blok pravého Tawarova raménka - negativní T V1-4 - S I, Q III, negativní T III - poruchy rytmu - sinusová tachykardie, fibrilace síní, extrasystoly, AV blokády

36 DIAGNOSTIKA PLICNÍ EMBOLIZACE RTG plic a srdce : více než 50% fyziologický nález - trojúhelníkovité zastření části plicního parenchymu - prořídnutí plicní kresby - pleurální tekutina, ploténkové atelektázy - dilatace pravého srdce - elevace bránice

37 DIAGNOSTIKA PLICNÍ EMBOLIZACE Laboratorní nálezy : - pozitivní (zvýšené) D dimery - snížení PaO2 i PaCO2 (hypokapnie jako důsledek hyperventilace) - snížení SaO2

38 DIAGNOSTIKA PLICNÍ EMBOLIZACE Echokardiografie : - známky plicní hypertenze - dilatace plicnice - dilateace pravé komory - paradoxní pohyb mezikomorové přepážky - duplexní sono žil DK

39 DIAGNOSTIKA PLICNÍ EMBOLIZACE pravostranná srdeční katetrizace zn. plicní hypertenze PAP nad 30/15 torrů prekapilární plicní hypertenze diastolický tlak v plicnicí vyšší o 8-10 torrů než PCWP plicní angiografie CT angio plic umožňují přesnou lokalizaci trombu a posouzení rozsahu postižení cév ventilačně perfuzní scan u hospitalizovaných na JIP většinou nelze provést

40 CT PLICNÍ EMBOLIE aao asc. Aorta dao desc. Aorta PT truncus plicnice rpa pravá plicní tepna lpa levá plicní tepna SE- sedlovitý embolus

41 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA PE akutní infarkt myokardu (EKG, kardioenzymy) akutní astma bronchiale (spastické fenomeny, anamnéza) dekompenzované chronické cor pulmonale (anamnéza, vzestup PaCO2) pneumonie (rtg, zánětlivé markery) levostranné srdeční selhání (pravostranná katetrizace)

42 TERAPIE PLICNÍ EMBOLIE antikoagulace - Heparin bolus tis j, následně j i.v./hod - LMWH - terapeutické dávky aptt 2-3x vyšší než norma, následně Warfarinizace trombolytická léčba - u masivní PE se šokovým stavem, neragující na terapii heparinem, deficit AT III, proteinu C,S

43 TERAPIE PLICNÍ EMBOLIE Podpůrná terapie : - oxygenoterapie, případně ventilační podpora UPV - inotropní podpora při symptomatické hypotenzi nebo šokovém stavu

44 TERAPIE PLICNÍ EMBOLIE Chirurgické postupy : embolektomie - vysoká mortalita výkony na dolní duté žíle prevence dalších embolizací Intervenční radiologické postupy : zavedení cava filtru odstranění embolu především při embolizaci cizích těles

45 CAVA FILTR

46 PLICNÍ EMBOLIE embolus krevní sraženina zasahující do levé i pravé plicní teplny

47 SRDEČNÍ TAMPONÁDA

48 SRDEČNÍ TAMPONÁDA syndrom stísnění srdce zvýšení intraperikardiálního tlaku >> srdeční komory se nemohou v diastole potřebně rozšířit >> klesá jejich výkonnost >> oběhové selhání

49 SRDEČNÍ TAMPONÁDA

50 SRDEČNÍ TAMPONÁDA vyplnění perikardu tekutinou různého původu útlak cévních struktur vstupujících a vystupujích ze srdce resp. perikardu útlak srdečních komor i síní především pravostranné nízkotlaké oddíly snížené plnění srdce i systolická funkce snížený srdeční výdej pokles TK, vzestup CVP šokový stav obstruktivní šok

51 SRDEČNÍ TAMPONÁDA klinické příznaky : - pokles krevního tlaku, snížená tlaková amplituda - vzestup CVP, zvýšená náplň krčních žil - tachykardie - pulsus paradoxus v inspiriu pokles TK - tiché až neslyšné srdeční ozvy Beckova trias zvýšený CVP, hypotenze, tlumené srdeční ozvy Kussmaulovo znamení - rozšíření krčních žil v inspiriu Pulsus paradoxus pokles TK v inspiriu o více než 10 torrů

52 příčiny : SRDEČNÍ TAMPONÁDA - exudativní perikarditis - penetrující poranění srdce - iatrogenní poškození při kateterizaci - srdeční nádory primární i sekundární - ruptura aorty - traumatická - ruptura aneurysmatu vzestupné aorty - uremická perikarditis s výpotkem - krvácení po kardiochirurgické operaci

53 SRDEČNÍ TAMPONÁDA srdeční tamponáda jako následek poranění při katetrizaci

54 SRDEČNÍ TAMPONÁDA Diagnostika : - klinické příznaky - EKG zn. nespecifické /snížení voltáže/ - rtg S+P - rozšíření srdečního stínu /nespolehlivé/ ECHOkardiografie - suverénní dg. metoda

55 SRDEČNÍ TAMPONÁDA - ECHO perikardiální výpotek útlak především pravostranných struktur obraz tančícího srdce

56 terapie : SRDEČNÍ TAMPONÁDA evakuace výpotku z perikardiální dutiny - perikardiocentéza - operační řešení léčba příčiny vzniku výpotku poranění, krvácení, zánětu

57 PERIKARDIOCENTÉZA subxyphoidální přístup punkční jehla připojena k EKG monitoru negativní změna QRS komplexu znamená kontakt s epikardem

58 HYPERTENZNÍ KRIZE

59 HYPERTENZNÍ KRIZE náhlý vzestup krevního tlaku orgánové komplikace - nejsou přesně stanoveny hranice TK - obvykle se udává torrů diastolický TK

60 příčiny : HYPERTENZNÍ KRIZE - vysazení antihypertenziv /nejčastěji/ - feochromocytom - interakce léků a potravin /imao/ - návyk na sympatomimetické látky /kokain/ - eklamspie

61 HYPERTENZNÍ KRIZE klinické příznaky : - zvýšené hodnoty diastolického TK - nález na očním pozadí hemorhagie, exudativní změny, edém papily - neurologické příznaky hypertenzní encefalopatie, bolesti hlavy, poruchy vidění, porucha vědomí neklid somnolence až sopor - kardiologické příznaky rozšíření srdečního stínu, srdeční selhání - renální oligurie - gastrointestinální nauzea, zvracení

62 rizika : HYPERTENZNÍ KRIZE - vznik interacerebrálního, subarachnoidálního krvácení, CMP - levostranné srdeční selhání, plicní edém - AIM - aortální disekce

63 HYPERTENZNÍ KRIZE diferenciální diagnóza : - akutní levostranné srdeční selhání - hypervolémie, renální selhání - CMP - subarachnoidální krvácení - mozkový nádor - požití exitačních drog - st.p. epilepticém záchvatu

64 HYPERTENZNÍ KRIZE terapie : léky aplikovat i.v. nitráty /izosorbit dinitrát, NTG - vasodilatans/ nitroprusid /vasodilatans/ dihydralazin /nepresol - vasodilatans/ fentolamin /regitin - alfa-lytikum/ urapidil /ebrantil - alfa, beta-lytikum/ captopril /tensiomin - ACEi/ labetalol /trandate betablokátor/ furosemid /diuretikum/

65 PORANĚNÍ SRDCE A VELKÝCH CÉV

66 PORANĚNÍ SRDCE A VELKÝCH CÉV často součástí polytraumatu, nebo poranění hrudníku těžká poranění srdce a velkých cév bývají příčinou úmrtí bezprostředně po úrazu

67 POLYTRAUMA Priority počáteční fáze zajištění nemocného : - zajištění průchodnosti dýchacích cest - zajištění adekvátní ventilace a oxygenace - zajištění krevního oběhu vstupy do krevního řečiště, objemová a farmakologická resuscitace oběhu - stavění významného krvácení neodkladné chir. výkony - diagnostika a řešení rozsahu dutinových poranění, poranění CNS, fraktur vyžadujících neodkladné řešení

68 PORANĚNÍ SRDCE A VELKÝCH CÉV Penetrující poranění srdce Kontuze srdce Ruptura aorty Poranění dalších velkých cév

69 PENETRUJÍCÍ PORANĚNÍ SRDCE ruptura srdce s hemoperikardem, hemomediastinem, hemothoraxem - masivní krvácení vyžadující urgentní ošetření bez kterého je resuscitace oběhu nemožná - možný vznik tamponády srdeční tamponáda viz výše možný vznik tamponády i u tupých poranění srdce - často fatální následky

70 KONTUZE MYOKARDU následek deceleračního traumatu či přímé komprese EKG poruchy rytmu, i život ohrožující arytmie - brady i tachyarytmie porucha funkce myokardu až charakteru kardiogenního šoku možný vznik časné i odložené ruptury srdeční pozitivní kardiospecifické enzymy

71 terapie : KONTUZE MYOKARDU - klid na lůžku - monitorování oběhu - léčba případných komplikací arytmií, kardiálního selhávání

72 RUPTURA AORTY nejčastější příčina smrti při autonehodách nebo pádech z velké výšky decelerační mechanismus 90% umrtí na místě nehody bezprostřední přežití záleží na intaktnosti adventicie aorty (jen částečná ruptura intimy a medie) nejčastější místa ruptury pod odstupem a.subclavia l.sin, těsně nad Ao chlopní

73 RUPTURA AORTY decelerační mechanismus ruptury aorty

74 Diagnostika : RUPTURA AORTY - mechanismus úrazu - celkový těžký stav nemocného, zn. hemorhagického šoku, hypotenze - nehmatné pulzace v tříslech, hmatné na HKK - rtg obraz rozšířeného mediastina - při suspekci na rupturu aorty provést potvrzující vyšetření : angiografie, CT, MR, TEE dle dostupnosti

75 RUPTURA AORTY rozšíření mediastina při traumatické ruptuře aorty

76 Terapie : RUPTURA AORTY - chirurgická - na kardiochirurgickém pracovišti - stabilizace oběhu volumoterapií, příp. krevními převody - udržovat systolický TK pod 100torr - v příp. nutnosti s použitím hypotenziv např. nitroprusidem v kont. infuzi

77 DISEKUJÍCÍ ANEURYSMA AORTY Disekce stav kdy v důsledku intramurálního pronikání krve dojde k rozštěpení aortální stěny vzniká tunel pronikající intimou a médií tepny odchlípená část intimy zužuje či obturuje odstupy aortálních větví rozvoj ischemie postižených orgánů

78 DISEKUJÍCÍ ANEURYSMA AORTY Příčiny : - aterosklerotické postižení aorty - hypertenze - úraz - idiopatická cystická medionekróza - Marfanův syndrom - iatrogenní

79 DISEKUJÍCÍ ANEURYSMA AORTY Klinické příznaky : - bolest - náhlá, prudká až šokující, na hrudníku - šelest nad aortou při postižení vzestupné aorty - vymizení pulzací na HKK či DKK často asymetrické - příznaky ischemie postižených orgánů nebo končetin anurie, břišní anginózní bolesti - disekce se může šířit i na koronární tepny, nebo tepny zásobující CNS

80 DISEKUJÍCÍ ANEURYSMA AORTY Diagnostika : - příznaky - rtg S+P rozšíření stínu horního mediastina - ECHOkardiografie TEE suverénní dg. metoda - příp. anigografie, CT, MR

81 DISEKUJÍCÍ ANEURYSMA AORTY rtg obraz akutního disekujícího aneurysmatu aorty

82 DISEKUJÍCÍ ANEURYSMA AORTY Stanfordská klasifikace : typ A - disekce začíná na ascendentní aortě - s případným postupem na další úseky typ B disekce začíná pod odstupem levé podklíčkové tepny

83 DISEKUJÍCÍ ANEURYSMA AORTY terapie : typ A - chirurgická vysoce náročný kardiochirurgický výkon, hluboká hypotermie, vysoká mortalita typ B - konzervativní postup snížení systémového TK systol TK kolem 100torr tak aby diuréza neklesala pod 30ml/hod - intervenční radiologie vytvoření reentry - obnovení peruze ischemických orgánů

84 DISEKUJÍCÍ ANEURYSMA AORTY

85 AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA

86 AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA vznik trombu v hlubokých žilách její nejzávažnější komplikací je plicní embolie

87 AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA patogeneze : uplatňuje se více faktorů - hyperkoagulace - poškození cévní stěny - zpomalení krevního proudu - porucha fibrinolýzy - změna reologických vlastností krve - porucha funkce - aktivace destiček

88 AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA rizikové faktory : trombóza v anamnéze chirurgické výkony imobilita úrazy především DKK malignita varixy srdeční selhávání těhotenství antikoncepce polycytémie věk nad 40 let

89 AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA lokalizace : nejčastěji - žíly DKK a žíly pánevního řečiště v.cava inf. - narůstání trombózy z iliacké žíly, příp. komprese v.cava tumorem v.cava sup. nejčastější příčina prorůstající tumor zánět mediastina v.subclavia komplikace kanylace

90 AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA klinické příznaky : otok bolestivost končetiny zn. zánětlivé reakce cyanóza zvýšený žilní tlak kolaterální oběh

91 AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA Příznaky : teplý otok zarudnutí nebo cyanóza bolestivost patrný kolaterální žilní systém

92 AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA Diagnostika : - klinické příznaky - sonografie žil /duplexní sono/ - flebografie

93 AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA terapie : antikoagulancia - Heparin v kont. infuzi, nízkomolekulární hepariny následně warfarin dlouhodobě /3měsíce/ trombolytika - celková nebo lokální aplikace streptokináza, urokináza, tkáňový plazminogenový aktivátor fyzikální opatření - spíše preventivní charakter elastické punčochy s kompresí cvičení

94 AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA Diferenciální diagnóza : - natržení svalu nebo šlachy - namožení svalu, povrchová tromboflebitida - lymfatický otok

95 TEPENNÁ EMBOLIE

96 TEPENNÁ EMBOLIE tepenný uzávěr na podkladě embolizace - v 80% embolizace trombu - nádodrové masy - cizí těleso - katetry - vzduch - komplikace zavedených katetrů

97 TEPENNÁ EMBOLIE prudký pokles TK pod uzávěrem dochází k ischémii pod uzávěrem závažnost závisí na : - místo embolizace - terminální tepenné větve - přítomnost nebo rychlý rozvoj kolaterálního oběhu

98 TEPENNÁ EMBOLIE

99 TEPENNÁ EMBOLIE původ embolu : - trombus - levé srdce, vlastní tepenné řečiště, ze žil. systému či pravostranných srdečních oddílů při defektu septa síní na vzniku trombu v tepenném řečišti se podílejí stejné patogenetické faktory jako u žilní trombózy - prorůstající tumory nádorové hmoty - cizí tělesa katetry, vzduch z monitorovací linky, vzduch při otevřených operacích srdce

100 TEPENNÁ EMBOLIE rizikové faktory : - fibrilace síní - chlopenní vady - endokarditis - poinfarktové aneurysma LKS - aneurysma břišní aorty

101 příznaky : TEPENNÁ EMBOLIE - ischemie postiženého orgánu - končetiny - náhlá bolest, bledost,lividní až cyanotické zabarvení, chlad, parestezie až anestezie, trofické defekty - vnitřní orgány malfunkce CNS neurologická symptomatologie nitrobřišní orgány NPB, porucha funkce, abdominální angina, paralytický ileus, peritoneání dráždění, enterorhagie, šokový stav

102 TEPENNÁ EMBOLIE diagnostika : - uvedené příznaky - angiografie - sonografie /Doppler/ - angio CT - laboratorní zn. malfunkce orgánů - leukocytóza

103 terapie : TEPENNÁ EMBOLIE - embolektomie - do 6 hod Fogartyho balónkový katetr - trombolytická terapie - celková nebo lokální - chirurgická rekonstrukce bypass - resekce ischemického střeva - antiagregancia a antikoagulancia pouze doplňkový význam terapie nebo jako sekundární prevence

104 TEPENNÁ EMBOLIE Fogartyho katetr k arteriální embolektomii různé modifikace

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Akutní koronární syndrom Forma ICHS = nestabilizovaná forma Zahrnuje: Nestabilní angina pektoris (AP) IM infarkt myokardu STEMI s elevací

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Komplexní péče o pacienta s infarktem myokardu na Koronární jednotce Ludmila Dostálová IKK KJ FN Brno Definice AIM: AIM je definován jako akutní ložisková ischemická nekróza myokardu různé velikosti, vzniká

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Bolest na hrudi. P. Červinka FN Hradec Králové KZ,a.s., MN v Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem

Bolest na hrudi. P. Červinka FN Hradec Králové KZ,a.s., MN v Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem Bolest na hrudi P. Červinka FN Hradec Králové KZ,a.s., MN v Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem (České kardiologické dny 2013, Praha, 28.-29. listopad) Bolest na hrudi Bolesti kdekoli na hrudi (v zádech,

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

8 Onemocnění perikardu

8 Onemocnění perikardu Onemocnění perikardu 8 8 Onemocnění perikardu 8.1 Anatomie perikardu Perikard je tvořen dvěmi serózními listy: viscerálním perikardem srostlým s myokardem a parietálním perikardem, obalujícím srdce a počátky

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé koronárni arterie Pravá koronárni arterie Krevní zásobení vodivého

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT Autor práce: Nikola Cimlová, IX. A Konzultant: Mgr. Irena Petráňová Školní rok: 2013

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA

POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA Kliknutím lze upravit styl předlohy. Sviták R.1,2, Bosman R.1, Šimánek V. 3 1 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 2 Anesteziologicko-resuscitační klinika

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Struktura databáze AHEAD ACS

Struktura databáze AHEAD ACS Anamnéza Formulář: Hospitalizace Struktura databáze AHEAD ACS Odebratelná anamnéza (ano/ne) Hypertenze (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná) DM (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná)

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ ARK 1.LF UK a TN Praha ARYTMIE poruchy srdečního rytmu veškeré srdeční rytmy, které se odlišují od sinusového rytmu ARYTMIE Z klinického hlediska dvě základní skupiny : - tachyarytmie

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Moderní zobrazovací metody v kardiologii Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Cardiovascular Imaging Association (EACVI) ECHO denní chléb kardiologa Endokarditida

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Inclusion Definice Akutní infarkt myokardu (AIM) Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Akutní infarkt myokardu (AIM) lze definovat z několika různých perspektiv dle charakteristik

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA

SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Vlastimil Doupal I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SYNKOPA Synkopa je definována jako náhlá, krátkodobá ztráta vědomí a posturálního tonu, s následnou

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu - emergency

Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu - emergency Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu - emergency Trauma,polytrauma Trauma -Náhlé fyzické poškození mechanickou, chemickou, tepelnou nebo jinou energií, jejíž rozsah překračuje odolnost těla. Sdružená

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých

Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých 1 Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých I. Úvod Mezi endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku prováděné na RDG oddělení NNH patří zejména: - lokální intraarteriální

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Počítačová tomografie - CT CT zobrazení a výpočet množství koronárního kalcia kalciové skóre CT angiografie

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Pavlína Tejnecká, Jana Müllerová Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Péče o pacienty na bezprahové ambulanci (dříve LSPP) o činnost

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Mechanické srdeční podpory Update 2009

Mechanické srdeční podpory Update 2009 Mechanické srdeční podpory Update 2009 Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace Kardiocentrum IKEM, Praha XVI. kongres ČSARIM 2009 60. léta 20. století Historie intraaortální balonková kontrapulzace

Více

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Alena Špalková Erika Sčebelová Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Intrakraniální tlak - Nitrolební tlak - Intracranial pressure - ICP - Je to tlak nitrolebního

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 41 NO: 62letý muž přijatý (na neurologickou kliniku) do nemocnice pro pravostrannou hemiparézu. Pacient byl v dobrém zdravorním stavu až do doby 3 měsíce před přijetím,

Více

RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE 13

RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE 13 Obsah RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE 13 NEODKLADNÁ RESUSCITACE (BLS) 14 NEODKLADNÁ RESUSCITACE (ALS) 15 NEODKLADNÁ RESUSCITACE - FARMAKA 16 ENDOTRACHEÁLNÍ INTUBACE 17 OBTÍŽNÁ INTUBACE 20 UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Infarkt myokardu a zlatá hodina. Jana Poláchová

Infarkt myokardu a zlatá hodina. Jana Poláchová Infarkt myokardu a zlatá hodina Jana Poláchová Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 2 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 3 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 4 UTB

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných Jiří Kettner Výskyt a mortalita chronického srdečního selhání Rose, Gelijns, Moskowitz, et al. NEJM. 345:1435-43, 2001. Rogers,

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Autoři: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. (koordinátor), Doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc., Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Autoři: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. (koordinátor), Doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc., Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc. Doporučení vypracovala Česká kardiologická společnost (ČKS). Text prošel diskuzí na Kardiologických dnech v Praze v listopadu 2001 a poté ještě veřejnou oponenturou na výročním sjezdu ČKS v Brně v květnu

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls9703/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls9703/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls9703/2007 Informace pro použití, čtěte pozorně! ACTILYSE Prášek pro přípravu injekčního a infuzního roztoku s rozpouštědlem. Složení 1 lahvička

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

Výrobce BerliMed S.A., Polino Industrial Santa Rosa, 28806 Alcalá de Henares (Madrid), Španělsko

Výrobce BerliMed S.A., Polino Industrial Santa Rosa, 28806 Alcalá de Henares (Madrid), Španělsko Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls194430/2011 a příloha ke sp. zn. sukls194424/2011 Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! DOBUJECT 50 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více