NÁVODY NA CVIČENÍ. pro program TEX-DESIGN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY NA CVIČENÍ. pro program TEX-DESIGN"

Transkript

1 NÁVODY NA CVIČENÍ pro program TEX-DESIGN 1999

2 OBSAH 1 K ČEMU SLOUŽÍ PROGRAM TEX-DESIGN? JAK SPUSTÍME PROGRAM TEX-DESIGN? CO OBSAHUJE PROGRAM TEX-DESIGN? JAK PRACUJEME SE SOUBOREM? CO NABÍZÍ MENU? NABÍDKA SOUBORU NABÍDKA EDITACE NABÍDKA OBRÁZKU NABÍDKA VARIACE NABÍDKA KRESLENÍ NABÍDKA POHLEDU NABÍDKA NASTAVENÍ NASTAVENÍ OKNA NABÍDKA POMOC CO NABÍZEJÍ IKONY? CO UMOŽŇUJE PALETA KRESLIT? CO UMOŽŇUJE PALETA NÁSTROJE? CO UMOŽŇUJE PALETA EDIT? CO UMOŽŇUJE PALETA BARVY? CO NABÍZÍ OBRAZOVKA PROGRAMU?

3 1 K čemu slouží program TEX-DESIGN? Tímto programem je možno vytvořit návrh na plošnou textilii, nakreslit nebo naskenovat technický nákres, vkládat do předem definovaných plošných útvarů vytvořené motivy ze souborů. Rovněž lze vytvořit návrh na metráž s opakujícím se vzorem (raportem) a velmi elegantní cestou sestavit barevné variace. 2 Jak spustíme program TEX-DESIGN? Program se načte dvojklikem na ikonu TEX-DESIGN nebo cestou přes START PROGRAMY TEX-DESIGN TEX-DESIGN. Objeví se úvodní ikona s logem a nadpisem TEX-DESIGN na bílem pozadí, kterou je nutné nakliknout. Na obrazovce se objeví volba, zda chceme standardní sestavu programu. Klikneme na ikonu OK. Program nabídne hlavní menu a tři palety ikon: kreslit (paintbox), nástroje (toolbox) a edit=úpravy (editbox). 3 Co obsahuje program TEX-DESIGN? Obrázek znázorňuje obrazovku po vložení nového souboru. K dispozici jsou volby z menu, palety ikon a spodní lišty barev. 3

4 4 Jak pracujeme se souborem? Všechny nabídky se stvrzují tlačítkem OK nebo klávesou ENTER. Příkazy z menu se obsluhují standardním způsobem. Myší klikneme na hlavní menu, tím se odhalí vedlejší menu a po zvolení konkrétní funkce se vyobrazí komunikační okno k dané funkci, kde se zvolí potřebné parametry. Ikony aktivujeme nakliknutím levého tlačítka myši, což umožňuje například použít kreslící nástroj na zobrazovaném souboru. Tento kreslící nástroj ovšem kreslí podle předchozí volby, která se definuje dvojklikem na levé tlačítko myši a na příslušnou ikonu. Při kreslení začínáme kliknutím na plochu obrazovky a táhnutím do koncové polohy. Pak je nutné zakončit práci s nástrojem dvojklikem na levé tlačítko myši. Pokud chceme zrušit vytvořený objekt danou ikonou, potom klikneme pravým tlačítkem myši. Znovu se objeví paleta ikon. Některé ikony mají speciální ovládání, ale tím se budeme podrobněji zabývat v kapitole Co nabízejí ikony. Lištu barev užíváme tak, že naklikneme levým tlačítkem myši požadovanou barvu. Prohlížíme si nabídku stlačením černých postranních šipek. Vybraná barva je zobrazována v ikoně KRESLÍCÍ BARVA v paletě ikon KRESLIT. 5 Co nabízí menu? Hlavní menu obsahuje SOUBOR, EDITACE, OBRÁZEK, VARIACE, KRESLENÍ, POHLED, NASTAVENÍ, OKNO a POMOC. 5.1 Nabídka SOUBORU NOVÝ umožňuje nadefinovat parametry nového souboru: velikost v pixlech, mm nebo palcích a rozlišení v DPI. 4

5 OTEVŘI otevírá uložený soubor podle nastavené cesty SPOJ..kompletuje dva různé soubory do jednoho ULOŽ.ukládá soubor na disketu nebo na hard disk podle poslední nastavené cesty ULOŽ JAKO nabízí dialogové okno k vytvoření cesty, uloží do formátu IMP, TIFF či BMP ZAVŘI zavírá aktivní soubor VYMAŽ.maže vybraný soubor SCANUJ spouštění skeneru a nastavení parametrů TYP SCANNERU otevírá dialogové okno s nabídkou typů skenerů TISKNI..spouští tiskárnu TISKNI BAREVNICI tiskne barevnici aktivního souboru ZMĚNA TISKÁRNY umožňuje vybrat aktuální tiskárnu ze všech nainstalovaných KONEC.zavírá program TEX-DESIGN Poslední čtyři řádky nabízejí otevření posledních čtyř souborů s návrhy, na kterých se pracovalo. Vypsána je celá přístupová cesta. 5.2 Nabídka EDITACE KOPÍRUJ kopíruje vybranou oblast z návrhu do schránky počítače, je možné použít i klávesové zkratky Ctrl+Ins KOPÍRUJ SPECIAL kopíruje speciální OLE data do schránky počítače PŘENES..vkládá vybraný objekt ze schránky počítače na zvolenou pozici, je možné použít i klávesové zkratky Shift+Ins PŘENES JAKO NOVÝ vloží obsah schránky do nově vytvořeného souboru v TEX-DESIGNU, přičemž je možné použít klávesové zkratky Alt+Shift+Ins KROK ZPĚT navrací zpět poslední operaci ZRUŠIT KROK ZPĚT po zakliknutí nebude možno vracet poslední krok VELIKOST KROKU ZPĚT volí se z nabídky 100kB, 250kB, 500kB, 1MB, 2MB a 5MB. Školní verze má nastavený 1MB. ZEPTAT SE NA KROK ZPĚT ověřuje zpáteční krok 5

6 5.3 Nabídka OBRÁZKU INFO podává informace o návrhu: jméno souboru, velikost, rozlišení, velikost paměti, počet variant, počet barev a napojené dokumenty POKRYTÍ BAREV vyjadřuje pokrytí použitých barev v bodech obrazovky SCVRKNUTÍ OBR ořezání návrhu do oblasti nebo do užité části VELIKOST OBR umožňuje změnu rozlišení, velikosti a volna ROTACE OBR natočí celý soubor o 90, 180 nebo 270 ZRCADLO OBR překlopení souboru vertikálně nebo horizontálně VYROVNÁNÍ DLE LINIE obraz se zarovná podle vytvořené čáry REDUKCE BAREV podle nabídnutého okna redukce se redukují vytvořené barvy na nižší počet (viz dále ikona REDUKCE BAREV) AUTO REDUKCE BAREV automatická redukce barev s kalkulací na neužité barvy nebo na užité barvy OPRAVA OBRYSU vytváří korekci vnějších obrysových linií, volíme parametry: 6

7 DEFINICE OBRAZOVKY možnost definování barev a vytváření půltónu na obrazovce DEFINICE RAPORTU umožňuje zadat parametry opakování motivu (viz dále ikona DEFINOVÁNÍ RAPORTU) ČIŠTĚNÍ OBR čistí obrazovku podle výběru buď vše nebo oblast vybranou lasem. Nastavuje se rovněž intenzita čištění, možnost obratu vybraných barev a zrušit výběr. Ve školní verzi nutno mazat redukcí nebo překreslením bílou plochou. TRAPING umožňuje vytváření odstínů míšením dvou barev rostoucí a přiléhavé, přičemž lze navolit tloušťku přechodu ULOŽ FILMY mohou se použít TIFF soubory pro jeden nebo více filmů, nadefinují se barvy, velikost filmu, komprese, doprovodný text, vytvoření negativu, barevné specifikace, půltóny, cesta k souboru filmu a možný tisk filmu 7

8 ULOŽ POVRCH provede kalkulaci a uložení povrchu, který je možno použít později při tisku UPLEŤ obsahuje vedlejší menu kalkulaci vzoru simulace vzhledu podle nadefinovaného rozchodu jehel, kontrolu pro stroj, tvorbu předlohy, definici mřížky SPECIFIKACE BAREV pojmenování barev TINT ALL VARS tónování všech variant 5.4 Nabídka VARIACE 8

9 VYMAŽ VYBRANÉ VARIACE maže všechny vytvořené variace VYMAŽ OTEVŘENÉ VARIACE maže všechny otevřené aktualizované variace NOVÝ OBR Z VYBRANÝCH VAR vytvoří se jeden nový návrh slepením vybraných variací NOVÝ OBR Z NAHRANÝCH OBR totéž s nahranými obrázky VARIATIONS USING COLORCHART tvoří barevné variace. Na otevřeném souboru se mohou tvořit barevné variace jen tehdy, když se otevře ještě jeden soubor, ze kterého se čerpá barevnice. Měnící se barvy se musí načíst ze souboru jako první. Motiv, který má být zachován, nutno načíst jako druhý. Po nakliknutí příkazu se objeví barevnice, pod jejímž názvem se skrývají použité barvy prvně otevřeného souboru. Ukázka zobrazuje vytvořenou variaci náhodného setřídění barev po stlačení ikony PŘÍŠTÍ. Ikonou POTVRZENÍ registruji variace do paměti počítače a ten po skončení tvorby variací se zeptá, zda chceme zobrazit vytvořené variace. Po stisknutí ANO se vyobrazí okna s předem zvoleným raportem na obrazovce. Zobrazí se variace B až poslední. Při stisknutí UKAŽ VARIACE se zobrazí písmena (názvy) variace v pořadí, jak se tvořily. Kliknutím do vybrané variace mohu postupně volit všechny písmena variace a tím se mi v aktuálním okně tvoří variace a příslušná barevnice. Počet použitých barev se zachová z původního originálního návrhu. TVOŘENÍ VARIACÍ OBRAZOVKY TVOŘENÍ VARIACÍ OBRAZOVKY PRO SEPARACI 4 BAREV 9

10 5.5 Nabídka KRESLENÍ NAHRAĎ je vytvoření substituce (viz ikona NÁHRADA) VYPLŇ pracuje jako ikona VÝPLŇ, pouze nabrání barvy je zprostředkováno kapátkem a konvičkou se vyplňuje zobrazená vybraná barva VLOŽ TEXT podobně jako ikona VLOŽIT TEXT, nabízí styly písma (viz ikony) RYCHLÉ KRESLENÍ umožňuje rychlejší kladení bodů na obrazovku u ruční kresby PRŮHLEDNÉ POZADÍ GAUGE PAINT míra kresby 10

11 5.6 Nabídka POHLEDU DALŠÍ OKNO vytvoří se kopie okna s návrhem s nadpisem VAR B 4 VARIACE stejné jako u ikony ZOBRAZIT 4 VARIACE, tentýž návrh 4x stejný ZNAČENÉ VARIACE jako ikona ZOBRAZIT OZNAČENÉ VARIACE JEN TATO VARIACE jako ikona ZOBRAZIT POUZE TUTO VARIACI NORMÁLNÍ POHLED stejnojmenná ikona, pohled 1:1 CELÝ POHLED jako ikona ZOBRAZENÍ NA CELOU OBRAZOVKU PŮVODNÍ POHLED skutečný pohled, reálná velikost 1cm na obrazovce=1cm tisku ZMENŠENÍ lupa pro zmenšení obrazu od 2:1, 3:1 až do 16:1 ZVĚTŠENÍ totéž pro zvětšení, poměr opačný ZMENŠENÍ O KROK zmenšení jednoho bodu na obrázku je reprezentováno proporcionálně více body na obrazovce (pokud byl poměr 3:1, tak nyní bude 4:1) ZVĚTŠENÍ O KROK totéž opačně v poměru z 1:3 na 1:4 5.7 Nabídka NASTAVENÍ PREFERENCES trvalé uživatelské nastavení UKAŽ PAINTBOX-KRESLENÍ zobrazení na monitoru palety KRESLIT UKAŽ EDITBOX-EDITACE zobrazení palety EDIT UKAŽ TOOLBOX-NÁSTROJE zobrazení palety NÁSTROJE UKAŽ VARBOX-VARIACE zobrazení variací a jejich pojmenování SHOW COLORMODES zobrazení palety barevných systémů užitých barev UKAŽ UŽITÉ BARVY zobrazení palety užitých barev UKAŽ BAREVNÝ ŘÁDEK zobrazení palety barev v barevnicovém řádku 11

12 5.8 Nastavení OKNA VEDLE SEBE otevřená okna se zobrazují vedle sebe KASKÁDA otevřená okna se zobrazují za sebou kaskádovitě ÚPRAVA IKON ÚPRAVA NÁSTROJŮ palety nástrojů se srovnají okolo aktivního okna ZAVŘI VŠE uzavírá všechny otevřené soubory a ptá se, zda přeuložit Pod číslem 1 a 2 se nabízejí přístupové cesty k otevřeným souborům. 5.9 Nabídka POMOC INDEX možný také vyvolat klávesou F1, slouží k návodu užívání menu, ovládacích panelů, obrazovky, seznamu postupů, klávesnice, myši, slovníku, technického poučení a historie PŘÍKAZY-OKNA podávají návod na užívání ikon, palet a škály barev KLÁVESNICE PROCEDURY 0 TEX-DESIGN 6 Co nabízejí ikony? Ikony umožňují rychlejší obsluhu programu. Jsou přehledné a jejich piktogramy napovídají funkci, kterou zastávají. Všechny ikony se aktivují kliknutím levým tlačítkem myši na požadovanou ikonu. Dvojklikem se aktivuje nabídka jednotlivých ikon. Ukončení úkonu pod danou ikonou se uskutečňuje pravým tlačítkem myši nebo dvojklikem, přičemž se zároveň aktivují palety modu a vybarví se tvar aktivní barvou. V kreslících nástrojích se zlomové body čar vytvoří kliknutím na levou myš. 12

13 Téměř všechny funkce ikon lze získat také z hlavního menu. Rovněž zde vyobrazené palety-boxy lze vyvolat ikonou v nástrojích či z nastavení v menu. 6.1 Co umožňuje paleta KRESLIT? Ikony slouží k nakreslení rovné čáry, čáry od ruky, spojité čáry s inflexními body, kružnice, čtyřúhelníku, polygonu, elipsy, oblouku, obrysu. Je možné zafixovat počáteční bod pro některé druhy útvarů, duplikovat výběr, kreslit vyplněnou Bezierovu křivku, kruh, plný čtyřúhelník a plný polygon. Ohraničené oblasti lze vyplňovat barvami, vyhlazovat křivky, propojovat kontury stínováním, zafixovat barvy proti náhodnému vymazání a sledovat aktuální kreslící barvu Rovná čára nabídka hrotu: kruh, čtverec, obdélník, spray, obvyklý, steh nabídka obvyklý: kreslící čára pod různým úhlem nabídka stehu: volba druhu, tloušťky čáry i stehu, délka stehu, střední linie 13

14 Čára od ruky - tatáž nabídka jako pro čáru rovnou - začíná se kliknutím do obrázku a čára se tvoří tažením myši, která má při tom stlačené levé tlačítko, ukončení vymáčknutím myši Vyhlazovací křivka - spojitá čára, jejíž inflexní body se tvoří v místě kliknutí - volby jsou stejné jako u čáry rovné - čára se zvýrazní až po dvojkliku myši Kružnice - naklikne se střed kružnice a myší se zužuje či rozšiřuje; - nedají se kreslit stehy Čtyřúhelník - tvoří se obdélník od pravého horního rohu soustavným držením myši - CTRL-key tvoří čtverec Polygon drží stále první a poslední bod. Kliknutím se vytvoří jeden z úhlů Elipsa - totéž co kružnice, vytváří se z hlavní osou v x i y směru Oblouk kotví koncové body a střed zaobluje podle táhnoucí myši Obrys klikem na spojitý objekt vytvoří obrysovou linii s hrotem podle volby, jak znázorňuje obrázek v kapitole Nabídka OBRÁZKU/oprava obrysu Jeden pevný bod zafixuje první bod ( platí pro úsečku, kružnici, čtverec, elipsu, oblouk, plný čtverec, plnou kružnici) a nový objekt kreslí opět odtud Rozmnožovaní - definování oblasti výběru ke kopírování podle voleb hrotu (i velikost) SHIFT+levá myš.označení výběru dvojklik vložení Vyplněná Bezierova křivka - drží první bod a poslední při tvorbě obrysové křivky, dvojklikem vyplní objekt. Možno volit barvu a vzor výplně Kruh možná volba výplní jak v oblasti barev tak v oblasti vzorů, které se získají dvojklikem na ikonu 14

15 Plný čtyřúhelník - možná volba výplní, počátek v levém horním rohu, nakliknutí levého tlačítka myši, tažení vykliknutě a ukončení dvojklikem Plný polygon - možná volba výplní, postup identický s předcházejícím Výplň barva nebo vzor z palet; v ikoně KRESLÍCÍ BARVA se zobrazuje aktuální výplň, možnosti volby vzoru jsou znázorněny na předchozím obrázku Výplň z do - nabere se kapátkem a vyplní Vyhlazování - křivou nezaoblenou čáru vyčistí od skoků tak, že do ostřejších úhlů vkládá body. Nutno kliknout na čáru. 15

16 Rozmazání barev - slévání a propojování kontur ve zvoleném rozsahu podle hrotu, možno volit kruh, čtverec a obdélník Definovat masku výběr barev, které nebudou přemalovány. Definujeme paletu barev, znovu klikneme na ikonu. Klikneme na jakoukoli barvu z obrázku či palety zobrazených užitých barev v nabídce a tím ji vložíme do masky Inverzní maska - zafixované barvy budou odfixovány a naopak. Čtverečky se vymění Smazat masku zrušení fixace barev Kreslící barva horní aktuální, spodní podkladová či nový výběr 6.2 Co umožňuje paleta NÁSTROJE? Ikony umožňují práci se souborem, tzn. otevírat, ukládat, slučovat a tisknout. Pomocí nástrojových ikon lze měnit tiskárnu, scanovat, vyvolávat palety ikon, redukovat barvy, předkládat barevné variace v různém seskupení, vkládat text, zvětšovat či zmenšovat obraz, dávat mu různá měřítka, čistit jej a definovat raport. Je zde možnost zobrazovat pravítka, vybírat oblasti objektu a rušit výběr, kopírovat, vkládat, prohlížet film variací, vracet se nazpět o jeden krok a zavírat program TEX-DESIGN. Otevřít soubor - otevře uložený soubor jako z menu, nabídne přístupové cesty Uložit jako uloží do formátu IMP, TIFF a BMP Slučování souborů 16

17 Tisk volíme kontrolní parametry Změna tiskárny Skenování volíme nastavení skeneru, COMBO BOX, PRESCAN, GAMMA korekce, Ukázat Colormodes nastavení a ukázka palety ikon barevnice v okně obrazovky Ukázat Paintbox nastavení a ukázka kreslících nástrojů (ikon) Ukázat Editbox nastavení a ukázka editového panelu úprav Ukázat Used Colors nastavení a ukázka užitých barev v návrhu Redukce barev v první tabulce jsou všechny užité barvy a v druhé vybrané zredukované. Obrázek ukazuje stav před začátkem redukce. 17

18 setřídění podle četnosti výskytu zpět setřídění Výběr barev k záměně do celého obrázku za danou barvu se provádí tak, že dvojklik definuje barvu do spodního řádku a CTRL + klik maže vybranou barvu ze spodního řádku. tvorba redukcí: manuálně - klik na okno v horním řádku, klik na barvu ve spodním řádku - zruším ostatní kresbu automaticky nahradí plochy obrázku vytvořené jinými barvami než zredukovanými nejbližším odstínem z palety zredukovaných barev zpět automatická redukce vše definování všech barev do spodního řádku ukázka obrázku se zvolenou redukcí, lze opakovat redukci 18

19 Ukázat variace každému tlačítku je přiřazena variace - dává možnost prohlížet seznam barevných variací - variace vytvořené z menu VARIACE a VARIATIONS USING COLORCHART jsou automaticky zapsány do registru variací Okna kaskáda - zobrazení oken za sebou Okna kachle uspořádání oken vedle sebe po celé obrazovce Vložit text vkládá text podle nastavení Zobrazit čtyři variace ukáže první 4 vytvořené variace rozložené na obrazovce Zobrazit označené varianty ukáže všechny vytvořené variace návrhu 19

20 Zobrazit pouze tuto variaci zobrazuje variaci aktivního obrázku, ostatní variace jsou minimalizovány Lupa (zvětšení) umožňuje zvětšit obraz podle vytvořeného čtyřúhelníku vzniklého tažením myši z levého horního rohu. Ukončení výběru se potvrdí dvojklikem. Zmenšení vrací do původního základního zobrazení Normální pohled Zobrazení na celou obrazovku Skutečný pohled reálný, 1cm obrazovky = 1cm tisku Čistění (guma) všechno nebo výběr lasem - volba intenzity gumy, stejné jako z menu ČIŠTĚNÍ OBRAZOVKY Definování raportu bez opakování, vertikálně, horizontálně - celý, polovina, třetina, čtvrtina, pětina - možno definovat kroky v bodech, cm, palcích - zobrazení mřížky 20

21 Ukázat pravítka možnost automatického rolování okna při nastavení z menu Vybrat oblast umožňuje červeným čtyřúhelníkem vybrat oblast ke kopírování do jiného souboru apod. Zrušit výběr Vybrat vše Fiktivní automatický výběr Kopírovat kopíruje vybranou oblast do schránky Kopírovat oblast vybranou mnohoúhelníkem Vložit vloží obsah schránky do obrázku Zpět vrací poslední operaci Prohlížení filmu zobrazování aktivních barev z aktivní obrazovky v černi, ostatní neaktivní barvy se zobrazují v odstínech šedi 21

22 Zavřít zavření programu TEX-DESIGN, dialogové okno se zeptá, zda se mají uložit zpracovávané soubory před zavřením 6.3 Co umožňuje paleta EDIT? Edit zpracovává graficky návrh jako celek. Umožňuje manipulaci s návrhem jako je přesun a kopírování. Zprostředkovává záměnu barev či vzoru, změnu kurzoru, proporcí velikosti vybrané oblasti. Vybranou oblast lze dále zpracovávat rotací, horizontálním a vertikálním zrcadlením a sešikmením do strany. Přesunout pravoúhlou oblast začne se vybráním pravoúhlé oblasti nakliknutím levého horního rohu, tažením myši, ukončením dvojklikem. Nyní se musí znovu uchopit vybraná oblast a se stlačeným levým tlačítkem přetáhnout vybranou oblast do požadovaného místa. Při dalším dvojkliku se kopíruje vybraná oblast. Místo prvního výběru má barvu pozadí, většinou bílou. Kopírovat pravoúhlou oblast princip je podobný jako u přesunu, ale oblast prvního vybrání zůstává s vytvořeným motivem beze změn. Kopírování lze opět opakovat s každým následujícím dvojklikem s motivem prvně vybrané oblasti. Náhrada slouží k záměně barvy či vzoru výběr barvy pro záměnu (v levém rámečku) výběr oblasti k záměně výběr mnohoúhelníku z obrázku k záměně výběr nové barvy (v levém rámečku) nová barva či pozadí (v pravém rámečku) 22

23 Nejprve je nutné kliknout na trojúhelník, pak kliknout na barvu v obrázku. Tato barva se zobrazí v levém čtverci. Po stisknutí ikony výběru se ztratí dialogové okno a je možné vymezit oblast záměny barvy. Dvojklikem se potvrdí vybraná oblast a s tím se objeví dialogové okno substituce. Stejným způsobem lze vybrat nepravidelnou oblast lasem. Pokud se mění pouze barva za barvu, stačí kapátkem nabrat požadovanou novou barvu. Ta se objeví v pravém čtverci. Potvrdí se změna tlačítkem substituce. Měníme-li barvu za motiv z jiného souboru, pak místo kapátka stiskneme mašličku, čímž se zobrazí dialogová okna výběru souboru spolu s volbou vlastností vkládaného souboru, jako je redukce a podmínky spojení, ty však volíme až po nahrání souboru. První obrázek ukazuje již upravená nahraný soubor. 23

24 Přesunout oblast ve tvaru polygonu přesouvá se pouze obrázek nad podkladem a opět platí stejná pravidla jako u přesunu pravoúhlé oblasti Kopírovat oblast ve tvaru polygonu kopíruje oblast i několikrát za sebou viz text ke kopírování pravoúhlé oblasti Změna tvaru kurzoru pomáhá sledovat rozměry v návrhu podle měřítek Změna tvaru kurzoru střídá se s souřadnicovým systémem Změna proporcí pro pravoúhlou oblast se provádí tak, že se vytvoří čtyřúhelník, ukončí dvojklikem a na požadované místo se nakreslí myší z levého horního rohu nový čtyřúhelník, který ovšem drží proporční velikosti x a y osy. Motiv se objeví zmenšený nebo zvětšený. Změna velikosti oblasti podmínky tvorby jsou shodné s ikonou změny proporcí, je však možné vytvářet různé deformace tvarů vzorového motivu Rotace pravoúhlé oblasti, možnost výběru stupně, pomocí CTRL-key otáčení po 45 24

25 Horizontální zrcadlení pravoúhlé oblasti, přičemž nejprve po stisknutí se musí myší vytvořit zrcadlící oblast zrcadlení protějšku doleva zrcadlení bodů ve střídě zrcadlení protějšku doprava Vertikální zrcadlení totéž co horizontální Vychýlení šikmí pravoúhlou oblast, přičemž podklad motivu zůstává a obvykle je potřeba ho odstranit překreslením. 25

26 6.4 Co umožňuje paleta BARVY? Barevné systémy jsou k dispozici v paletě BARVY. Je rozdíl, zda pracujeme s systému RGB (red, green, blue) nebo v systému CMYK (cyanid, magenta, yellow a black). Rozdíl je nejen v tom, jak se odstíny z těchto barev skládají, ale také jak jsou jasné a výrazné při tisku. Program nabízí samostatnou tvorbu odstínů, korekci odstínu, sytosti a jasu, regulaci těchto parametrů ve čtverci jas-kontrast, registrace barev, vyhledávání registrů a pojmenovávání užitých barevnic a módních často užívaných barev. Barevný mód RGB možná změna barvy pomocí změny poměru červené, zelené a modré barvy číselně, výběrem z lišty barev, ikonami pro záměnu. Postup je následující: klikneme na ikonu módu, klikneme na barvu do obrázku, v tom se v obdélnících změny objeví barva, kterou chceme odstranit, její souřadnice poměru barev RGB. Odstín měníme buď posuvem na stupnicích nebo číselně. Nově vytvořený odstín se zobrazuje v horním obdélníku. Jsme-li spokojeni s tónem, který se rovněž zobrazuje v návrhu na ploše, potvrdíme barvu. Můžeme ovšem také pokračovat v hledání příhodnějšího odstínu. Barevný mód CMYK totéž co RGB s barvami majenta, yellow, cyanid a black. Když jsou jednotlivé barvy v maximální výšce, tak se jeví směs těchto barev jako černá, opačně jako bílá. 26

27 Barevný mód HSV možná změna barvy, sytosti a světlosti (odstín, sytost, jas) Barevný mód NCS není k dispozici JAS KONTRAST ve čtverci je možná regulace kontrastu a jasu (±100 %) 27

28 Registrace barev záměna či výběr barevné registrace z 1.kolonky - vytváření nové registrace klikem na ikonu - zrušení registrace klikem na ikonu - šipky umožňují prohlížení registrace vyhledání existujících registrů ; do textového pole název požadovaného odstínu vlož barvu do obrázku výběr barvy z obrázku do registru znovuobjevení barev - registrace barev třídění dle barev registrace označení všech barev smazání označených barev vytvoření palety barev v registru tisk všech stran registru tisk vybrané barvy hledání a výměna barvy registrace barev k užití nakliknutí ikony a barvy v obrázku 28

29 vložení nové barvy z obrázku změna barev RGB smazání barvy z registru vyhledá název v barevném systému PANTONE pro barvu nejvíce podobnou vybrané 7 Co nabízí obrazovka programu? LIŠTA BAREV umožňuje výběr jakékoli připravené barvy z obrazovky, jichž je celkem 99 na 101 ikonkách. Posun je prováděn postranními šipkami. Posouvá pás barev o jednu pozici doleva Posouvá pás barev o jednu pozici doprava STAVOVÝ ŘÁDEK je lišta, na které se píše v češtině nebo angličtině prováděná operace ROLOVÁTKA umožňují pohyb po celém obrázku pomocí posuvek nebo trojúhelníčku v ose x a y POJMENOVÁNÍ PROGRAMU spolu se jménem případného otevřeného souboru IKONY K OKNU PROGRAMU slouží ke složení programu, k částečnému rozložení a k zavření programu 29

30 OBRAZOVKA PŘI SPUŠTĚNÍ PROGRAMU A OTEVŘENÍ SOUBORU: ZPRACOVALA: Ing. Stanislava Krupová Případné dotazy jsem k dispozici konzultovat. 30

Programové vyučování TEX-DESIGNU pomocí příkladů:

Programové vyučování TEX-DESIGNU pomocí příkladů: Programové vyučování TEX-DESIGNU pomocí příkladů: Jak nakreslit základní čáry? Po zapnutí počítače tlačítkem POWER, přihlášení se heslem na KOD a na TYTO (popřípadě přes STORNA) dvojklikem spustíme program

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3 Sociomap Viewer Verze 3 1 OBSAH: Sociomap Viewer Základní popis... 3 Panel nástrojů Vieweru...... 4 Nástroje... 4 Bílé pozadí:... 4 Pohled shora po spuštění:... 4 Zobrazit panely:... 5 Klávesové zkratky:...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Projektová dokumentace GED 2006

Projektová dokumentace GED 2006 Projektová dokumentace GED 2006 20.4.2006 Řešitelé týmu a podíl práce na projektu: Kamil Dudka xdudka00 objektový návrh uživatelské rozhraní podpora plug-in programů kreslící plocha vkládání textu programová

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová MALUJEME ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová K ČEMU SLOUŢÍ PROGRAM MALOVÁNÍ Program Malování slouží ke kreslení, barvení a úpravám obrázků.

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno BARVY Příkaz barva Se objeví dialogové okno Lze vybrat barvu přímo Nebo vložíme do programu a za tento prvek číslo Baltíkovy barvy nebo konstantyu Za prvek lze vložit náhodnou barvu přímo nebo pomocí proměnné

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Tomáš Kmínek Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013 je spolufinancován

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

-menu: dává přístup k funkcím programu. v návodech, pokud chceme říct "klikněte na Soubor a pak na volbu Nový", to zapisujeme jako: Soubor / Nový

-menu: dává přístup k funkcím programu. v návodech, pokud chceme říct klikněte na Soubor a pak na volbu Nový, to zapisujeme jako: Soubor / Nový -menu: dává přístup k funkcím programu. v návodech, pokud chceme říct "klikněte na Soubor a pak na volbu Nový", to zapisujeme jako: Soubor / Nový -zoom : Umožňuje měnit zobrazenou velikost obrázku: obrázek

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D INKSCAPE - Základy Tato prezentace se vám bude snažit přiblížit základy práce s vektorovou grafikou, v našem případě v programu Inkscape. Ukážeme si navigaci na plátně, práci s objekty, výplní, seskupováním

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace K vložení grafického, nebo i jiného objektu do dokumentu se použije záložka VLOŽENÍ. Přehledně zde máme pohromadě vše, co lze do Wordu vložit. Ukažme si vložení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Technické kreslení v programu progecad 2009

Technické kreslení v programu progecad 2009 GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Technické kreslení v programu progecad 2009 JAROSLAV ZAVADIL ŠTERNBERK 2009 1. kapitola Úvod 1. kapitola Úvod V následujících kapitolách se seznámíme se základy práce v programu progecad.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uzávěrka časopisu PEXeso

Uzávěrka časopisu PEXeso Uzávěrka časopisu PEXeso Uživatelský manuál Verze 1.0.1. Vytvořeno: 20. 3. 2013 1 1. Úvod... 3 1.1. Technické požadavky... 3 2. Uzávěrka... 3 2.1. Kde provést uzávěrku časopisu?... 3 2.2. Postup tvorby

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Obsah. Úvod 11. Poděkování 9. Použité konvence 12. KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13

Obsah. Úvod 11. Poděkování 9. Použité konvence 12. KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13 Poděkování 9 Úvod 11 Použité konvence 12 KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13 Instalace a spuštění 14 Okno aplikace 17 Základní nastavení 19 Jak pracovat s dialogovými okny 23 Vyhledat složku 23

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

OCAD 11 hlavní menu (1)

OCAD 11 hlavní menu (1) OCAD 11 hlavní menu (1) Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 - hlavní menu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

OCAD 11 - hlavní menu

OCAD 11 - hlavní menu Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 - hlavní menu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz 1. Téma: program malování Cíl: žáci umí používat vybraná tlačítka z panelu nástrojů, smazat obraz, vrátit se o krok zpět, změnit velikost

Více

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ Ministerstvo životního prostředí má zákonnou povinnost zveřejňovat údaje ohlašované do integrovaného registru znečišťování do 30. září běžného

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více