NÁVODY NA CVIČENÍ. pro program TEX-DESIGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY NA CVIČENÍ. pro program TEX-DESIGN"

Transkript

1 NÁVODY NA CVIČENÍ pro program TEX-DESIGN 1999

2 OBSAH 1 K ČEMU SLOUŽÍ PROGRAM TEX-DESIGN? JAK SPUSTÍME PROGRAM TEX-DESIGN? CO OBSAHUJE PROGRAM TEX-DESIGN? JAK PRACUJEME SE SOUBOREM? CO NABÍZÍ MENU? NABÍDKA SOUBORU NABÍDKA EDITACE NABÍDKA OBRÁZKU NABÍDKA VARIACE NABÍDKA KRESLENÍ NABÍDKA POHLEDU NABÍDKA NASTAVENÍ NASTAVENÍ OKNA NABÍDKA POMOC CO NABÍZEJÍ IKONY? CO UMOŽŇUJE PALETA KRESLIT? CO UMOŽŇUJE PALETA NÁSTROJE? CO UMOŽŇUJE PALETA EDIT? CO UMOŽŇUJE PALETA BARVY? CO NABÍZÍ OBRAZOVKA PROGRAMU?

3 1 K čemu slouží program TEX-DESIGN? Tímto programem je možno vytvořit návrh na plošnou textilii, nakreslit nebo naskenovat technický nákres, vkládat do předem definovaných plošných útvarů vytvořené motivy ze souborů. Rovněž lze vytvořit návrh na metráž s opakujícím se vzorem (raportem) a velmi elegantní cestou sestavit barevné variace. 2 Jak spustíme program TEX-DESIGN? Program se načte dvojklikem na ikonu TEX-DESIGN nebo cestou přes START PROGRAMY TEX-DESIGN TEX-DESIGN. Objeví se úvodní ikona s logem a nadpisem TEX-DESIGN na bílem pozadí, kterou je nutné nakliknout. Na obrazovce se objeví volba, zda chceme standardní sestavu programu. Klikneme na ikonu OK. Program nabídne hlavní menu a tři palety ikon: kreslit (paintbox), nástroje (toolbox) a edit=úpravy (editbox). 3 Co obsahuje program TEX-DESIGN? Obrázek znázorňuje obrazovku po vložení nového souboru. K dispozici jsou volby z menu, palety ikon a spodní lišty barev. 3

4 4 Jak pracujeme se souborem? Všechny nabídky se stvrzují tlačítkem OK nebo klávesou ENTER. Příkazy z menu se obsluhují standardním způsobem. Myší klikneme na hlavní menu, tím se odhalí vedlejší menu a po zvolení konkrétní funkce se vyobrazí komunikační okno k dané funkci, kde se zvolí potřebné parametry. Ikony aktivujeme nakliknutím levého tlačítka myši, což umožňuje například použít kreslící nástroj na zobrazovaném souboru. Tento kreslící nástroj ovšem kreslí podle předchozí volby, která se definuje dvojklikem na levé tlačítko myši a na příslušnou ikonu. Při kreslení začínáme kliknutím na plochu obrazovky a táhnutím do koncové polohy. Pak je nutné zakončit práci s nástrojem dvojklikem na levé tlačítko myši. Pokud chceme zrušit vytvořený objekt danou ikonou, potom klikneme pravým tlačítkem myši. Znovu se objeví paleta ikon. Některé ikony mají speciální ovládání, ale tím se budeme podrobněji zabývat v kapitole Co nabízejí ikony. Lištu barev užíváme tak, že naklikneme levým tlačítkem myši požadovanou barvu. Prohlížíme si nabídku stlačením černých postranních šipek. Vybraná barva je zobrazována v ikoně KRESLÍCÍ BARVA v paletě ikon KRESLIT. 5 Co nabízí menu? Hlavní menu obsahuje SOUBOR, EDITACE, OBRÁZEK, VARIACE, KRESLENÍ, POHLED, NASTAVENÍ, OKNO a POMOC. 5.1 Nabídka SOUBORU NOVÝ umožňuje nadefinovat parametry nového souboru: velikost v pixlech, mm nebo palcích a rozlišení v DPI. 4

5 OTEVŘI otevírá uložený soubor podle nastavené cesty SPOJ..kompletuje dva různé soubory do jednoho ULOŽ.ukládá soubor na disketu nebo na hard disk podle poslední nastavené cesty ULOŽ JAKO nabízí dialogové okno k vytvoření cesty, uloží do formátu IMP, TIFF či BMP ZAVŘI zavírá aktivní soubor VYMAŽ.maže vybraný soubor SCANUJ spouštění skeneru a nastavení parametrů TYP SCANNERU otevírá dialogové okno s nabídkou typů skenerů TISKNI..spouští tiskárnu TISKNI BAREVNICI tiskne barevnici aktivního souboru ZMĚNA TISKÁRNY umožňuje vybrat aktuální tiskárnu ze všech nainstalovaných KONEC.zavírá program TEX-DESIGN Poslední čtyři řádky nabízejí otevření posledních čtyř souborů s návrhy, na kterých se pracovalo. Vypsána je celá přístupová cesta. 5.2 Nabídka EDITACE KOPÍRUJ kopíruje vybranou oblast z návrhu do schránky počítače, je možné použít i klávesové zkratky Ctrl+Ins KOPÍRUJ SPECIAL kopíruje speciální OLE data do schránky počítače PŘENES..vkládá vybraný objekt ze schránky počítače na zvolenou pozici, je možné použít i klávesové zkratky Shift+Ins PŘENES JAKO NOVÝ vloží obsah schránky do nově vytvořeného souboru v TEX-DESIGNU, přičemž je možné použít klávesové zkratky Alt+Shift+Ins KROK ZPĚT navrací zpět poslední operaci ZRUŠIT KROK ZPĚT po zakliknutí nebude možno vracet poslední krok VELIKOST KROKU ZPĚT volí se z nabídky 100kB, 250kB, 500kB, 1MB, 2MB a 5MB. Školní verze má nastavený 1MB. ZEPTAT SE NA KROK ZPĚT ověřuje zpáteční krok 5

6 5.3 Nabídka OBRÁZKU INFO podává informace o návrhu: jméno souboru, velikost, rozlišení, velikost paměti, počet variant, počet barev a napojené dokumenty POKRYTÍ BAREV vyjadřuje pokrytí použitých barev v bodech obrazovky SCVRKNUTÍ OBR ořezání návrhu do oblasti nebo do užité části VELIKOST OBR umožňuje změnu rozlišení, velikosti a volna ROTACE OBR natočí celý soubor o 90, 180 nebo 270 ZRCADLO OBR překlopení souboru vertikálně nebo horizontálně VYROVNÁNÍ DLE LINIE obraz se zarovná podle vytvořené čáry REDUKCE BAREV podle nabídnutého okna redukce se redukují vytvořené barvy na nižší počet (viz dále ikona REDUKCE BAREV) AUTO REDUKCE BAREV automatická redukce barev s kalkulací na neužité barvy nebo na užité barvy OPRAVA OBRYSU vytváří korekci vnějších obrysových linií, volíme parametry: 6

7 DEFINICE OBRAZOVKY možnost definování barev a vytváření půltónu na obrazovce DEFINICE RAPORTU umožňuje zadat parametry opakování motivu (viz dále ikona DEFINOVÁNÍ RAPORTU) ČIŠTĚNÍ OBR čistí obrazovku podle výběru buď vše nebo oblast vybranou lasem. Nastavuje se rovněž intenzita čištění, možnost obratu vybraných barev a zrušit výběr. Ve školní verzi nutno mazat redukcí nebo překreslením bílou plochou. TRAPING umožňuje vytváření odstínů míšením dvou barev rostoucí a přiléhavé, přičemž lze navolit tloušťku přechodu ULOŽ FILMY mohou se použít TIFF soubory pro jeden nebo více filmů, nadefinují se barvy, velikost filmu, komprese, doprovodný text, vytvoření negativu, barevné specifikace, půltóny, cesta k souboru filmu a možný tisk filmu 7

8 ULOŽ POVRCH provede kalkulaci a uložení povrchu, který je možno použít později při tisku UPLEŤ obsahuje vedlejší menu kalkulaci vzoru simulace vzhledu podle nadefinovaného rozchodu jehel, kontrolu pro stroj, tvorbu předlohy, definici mřížky SPECIFIKACE BAREV pojmenování barev TINT ALL VARS tónování všech variant 5.4 Nabídka VARIACE 8

9 VYMAŽ VYBRANÉ VARIACE maže všechny vytvořené variace VYMAŽ OTEVŘENÉ VARIACE maže všechny otevřené aktualizované variace NOVÝ OBR Z VYBRANÝCH VAR vytvoří se jeden nový návrh slepením vybraných variací NOVÝ OBR Z NAHRANÝCH OBR totéž s nahranými obrázky VARIATIONS USING COLORCHART tvoří barevné variace. Na otevřeném souboru se mohou tvořit barevné variace jen tehdy, když se otevře ještě jeden soubor, ze kterého se čerpá barevnice. Měnící se barvy se musí načíst ze souboru jako první. Motiv, který má být zachován, nutno načíst jako druhý. Po nakliknutí příkazu se objeví barevnice, pod jejímž názvem se skrývají použité barvy prvně otevřeného souboru. Ukázka zobrazuje vytvořenou variaci náhodného setřídění barev po stlačení ikony PŘÍŠTÍ. Ikonou POTVRZENÍ registruji variace do paměti počítače a ten po skončení tvorby variací se zeptá, zda chceme zobrazit vytvořené variace. Po stisknutí ANO se vyobrazí okna s předem zvoleným raportem na obrazovce. Zobrazí se variace B až poslední. Při stisknutí UKAŽ VARIACE se zobrazí písmena (názvy) variace v pořadí, jak se tvořily. Kliknutím do vybrané variace mohu postupně volit všechny písmena variace a tím se mi v aktuálním okně tvoří variace a příslušná barevnice. Počet použitých barev se zachová z původního originálního návrhu. TVOŘENÍ VARIACÍ OBRAZOVKY TVOŘENÍ VARIACÍ OBRAZOVKY PRO SEPARACI 4 BAREV 9

10 5.5 Nabídka KRESLENÍ NAHRAĎ je vytvoření substituce (viz ikona NÁHRADA) VYPLŇ pracuje jako ikona VÝPLŇ, pouze nabrání barvy je zprostředkováno kapátkem a konvičkou se vyplňuje zobrazená vybraná barva VLOŽ TEXT podobně jako ikona VLOŽIT TEXT, nabízí styly písma (viz ikony) RYCHLÉ KRESLENÍ umožňuje rychlejší kladení bodů na obrazovku u ruční kresby PRŮHLEDNÉ POZADÍ GAUGE PAINT míra kresby 10

11 5.6 Nabídka POHLEDU DALŠÍ OKNO vytvoří se kopie okna s návrhem s nadpisem VAR B 4 VARIACE stejné jako u ikony ZOBRAZIT 4 VARIACE, tentýž návrh 4x stejný ZNAČENÉ VARIACE jako ikona ZOBRAZIT OZNAČENÉ VARIACE JEN TATO VARIACE jako ikona ZOBRAZIT POUZE TUTO VARIACI NORMÁLNÍ POHLED stejnojmenná ikona, pohled 1:1 CELÝ POHLED jako ikona ZOBRAZENÍ NA CELOU OBRAZOVKU PŮVODNÍ POHLED skutečný pohled, reálná velikost 1cm na obrazovce=1cm tisku ZMENŠENÍ lupa pro zmenšení obrazu od 2:1, 3:1 až do 16:1 ZVĚTŠENÍ totéž pro zvětšení, poměr opačný ZMENŠENÍ O KROK zmenšení jednoho bodu na obrázku je reprezentováno proporcionálně více body na obrazovce (pokud byl poměr 3:1, tak nyní bude 4:1) ZVĚTŠENÍ O KROK totéž opačně v poměru z 1:3 na 1:4 5.7 Nabídka NASTAVENÍ PREFERENCES trvalé uživatelské nastavení UKAŽ PAINTBOX-KRESLENÍ zobrazení na monitoru palety KRESLIT UKAŽ EDITBOX-EDITACE zobrazení palety EDIT UKAŽ TOOLBOX-NÁSTROJE zobrazení palety NÁSTROJE UKAŽ VARBOX-VARIACE zobrazení variací a jejich pojmenování SHOW COLORMODES zobrazení palety barevných systémů užitých barev UKAŽ UŽITÉ BARVY zobrazení palety užitých barev UKAŽ BAREVNÝ ŘÁDEK zobrazení palety barev v barevnicovém řádku 11

12 5.8 Nastavení OKNA VEDLE SEBE otevřená okna se zobrazují vedle sebe KASKÁDA otevřená okna se zobrazují za sebou kaskádovitě ÚPRAVA IKON ÚPRAVA NÁSTROJŮ palety nástrojů se srovnají okolo aktivního okna ZAVŘI VŠE uzavírá všechny otevřené soubory a ptá se, zda přeuložit Pod číslem 1 a 2 se nabízejí přístupové cesty k otevřeným souborům. 5.9 Nabídka POMOC INDEX možný také vyvolat klávesou F1, slouží k návodu užívání menu, ovládacích panelů, obrazovky, seznamu postupů, klávesnice, myši, slovníku, technického poučení a historie PŘÍKAZY-OKNA podávají návod na užívání ikon, palet a škály barev KLÁVESNICE PROCEDURY 0 TEX-DESIGN 6 Co nabízejí ikony? Ikony umožňují rychlejší obsluhu programu. Jsou přehledné a jejich piktogramy napovídají funkci, kterou zastávají. Všechny ikony se aktivují kliknutím levým tlačítkem myši na požadovanou ikonu. Dvojklikem se aktivuje nabídka jednotlivých ikon. Ukončení úkonu pod danou ikonou se uskutečňuje pravým tlačítkem myši nebo dvojklikem, přičemž se zároveň aktivují palety modu a vybarví se tvar aktivní barvou. V kreslících nástrojích se zlomové body čar vytvoří kliknutím na levou myš. 12

13 Téměř všechny funkce ikon lze získat také z hlavního menu. Rovněž zde vyobrazené palety-boxy lze vyvolat ikonou v nástrojích či z nastavení v menu. 6.1 Co umožňuje paleta KRESLIT? Ikony slouží k nakreslení rovné čáry, čáry od ruky, spojité čáry s inflexními body, kružnice, čtyřúhelníku, polygonu, elipsy, oblouku, obrysu. Je možné zafixovat počáteční bod pro některé druhy útvarů, duplikovat výběr, kreslit vyplněnou Bezierovu křivku, kruh, plný čtyřúhelník a plný polygon. Ohraničené oblasti lze vyplňovat barvami, vyhlazovat křivky, propojovat kontury stínováním, zafixovat barvy proti náhodnému vymazání a sledovat aktuální kreslící barvu Rovná čára nabídka hrotu: kruh, čtverec, obdélník, spray, obvyklý, steh nabídka obvyklý: kreslící čára pod různým úhlem nabídka stehu: volba druhu, tloušťky čáry i stehu, délka stehu, střední linie 13

14 Čára od ruky - tatáž nabídka jako pro čáru rovnou - začíná se kliknutím do obrázku a čára se tvoří tažením myši, která má při tom stlačené levé tlačítko, ukončení vymáčknutím myši Vyhlazovací křivka - spojitá čára, jejíž inflexní body se tvoří v místě kliknutí - volby jsou stejné jako u čáry rovné - čára se zvýrazní až po dvojkliku myši Kružnice - naklikne se střed kružnice a myší se zužuje či rozšiřuje; - nedají se kreslit stehy Čtyřúhelník - tvoří se obdélník od pravého horního rohu soustavným držením myši - CTRL-key tvoří čtverec Polygon drží stále první a poslední bod. Kliknutím se vytvoří jeden z úhlů Elipsa - totéž co kružnice, vytváří se z hlavní osou v x i y směru Oblouk kotví koncové body a střed zaobluje podle táhnoucí myši Obrys klikem na spojitý objekt vytvoří obrysovou linii s hrotem podle volby, jak znázorňuje obrázek v kapitole Nabídka OBRÁZKU/oprava obrysu Jeden pevný bod zafixuje první bod ( platí pro úsečku, kružnici, čtverec, elipsu, oblouk, plný čtverec, plnou kružnici) a nový objekt kreslí opět odtud Rozmnožovaní - definování oblasti výběru ke kopírování podle voleb hrotu (i velikost) SHIFT+levá myš.označení výběru dvojklik vložení Vyplněná Bezierova křivka - drží první bod a poslední při tvorbě obrysové křivky, dvojklikem vyplní objekt. Možno volit barvu a vzor výplně Kruh možná volba výplní jak v oblasti barev tak v oblasti vzorů, které se získají dvojklikem na ikonu 14

15 Plný čtyřúhelník - možná volba výplní, počátek v levém horním rohu, nakliknutí levého tlačítka myši, tažení vykliknutě a ukončení dvojklikem Plný polygon - možná volba výplní, postup identický s předcházejícím Výplň barva nebo vzor z palet; v ikoně KRESLÍCÍ BARVA se zobrazuje aktuální výplň, možnosti volby vzoru jsou znázorněny na předchozím obrázku Výplň z do - nabere se kapátkem a vyplní Vyhlazování - křivou nezaoblenou čáru vyčistí od skoků tak, že do ostřejších úhlů vkládá body. Nutno kliknout na čáru. 15

16 Rozmazání barev - slévání a propojování kontur ve zvoleném rozsahu podle hrotu, možno volit kruh, čtverec a obdélník Definovat masku výběr barev, které nebudou přemalovány. Definujeme paletu barev, znovu klikneme na ikonu. Klikneme na jakoukoli barvu z obrázku či palety zobrazených užitých barev v nabídce a tím ji vložíme do masky Inverzní maska - zafixované barvy budou odfixovány a naopak. Čtverečky se vymění Smazat masku zrušení fixace barev Kreslící barva horní aktuální, spodní podkladová či nový výběr 6.2 Co umožňuje paleta NÁSTROJE? Ikony umožňují práci se souborem, tzn. otevírat, ukládat, slučovat a tisknout. Pomocí nástrojových ikon lze měnit tiskárnu, scanovat, vyvolávat palety ikon, redukovat barvy, předkládat barevné variace v různém seskupení, vkládat text, zvětšovat či zmenšovat obraz, dávat mu různá měřítka, čistit jej a definovat raport. Je zde možnost zobrazovat pravítka, vybírat oblasti objektu a rušit výběr, kopírovat, vkládat, prohlížet film variací, vracet se nazpět o jeden krok a zavírat program TEX-DESIGN. Otevřít soubor - otevře uložený soubor jako z menu, nabídne přístupové cesty Uložit jako uloží do formátu IMP, TIFF a BMP Slučování souborů 16

17 Tisk volíme kontrolní parametry Změna tiskárny Skenování volíme nastavení skeneru, COMBO BOX, PRESCAN, GAMMA korekce, Ukázat Colormodes nastavení a ukázka palety ikon barevnice v okně obrazovky Ukázat Paintbox nastavení a ukázka kreslících nástrojů (ikon) Ukázat Editbox nastavení a ukázka editového panelu úprav Ukázat Used Colors nastavení a ukázka užitých barev v návrhu Redukce barev v první tabulce jsou všechny užité barvy a v druhé vybrané zredukované. Obrázek ukazuje stav před začátkem redukce. 17

18 setřídění podle četnosti výskytu zpět setřídění Výběr barev k záměně do celého obrázku za danou barvu se provádí tak, že dvojklik definuje barvu do spodního řádku a CTRL + klik maže vybranou barvu ze spodního řádku. tvorba redukcí: manuálně - klik na okno v horním řádku, klik na barvu ve spodním řádku - zruším ostatní kresbu automaticky nahradí plochy obrázku vytvořené jinými barvami než zredukovanými nejbližším odstínem z palety zredukovaných barev zpět automatická redukce vše definování všech barev do spodního řádku ukázka obrázku se zvolenou redukcí, lze opakovat redukci 18

19 Ukázat variace každému tlačítku je přiřazena variace - dává možnost prohlížet seznam barevných variací - variace vytvořené z menu VARIACE a VARIATIONS USING COLORCHART jsou automaticky zapsány do registru variací Okna kaskáda - zobrazení oken za sebou Okna kachle uspořádání oken vedle sebe po celé obrazovce Vložit text vkládá text podle nastavení Zobrazit čtyři variace ukáže první 4 vytvořené variace rozložené na obrazovce Zobrazit označené varianty ukáže všechny vytvořené variace návrhu 19

20 Zobrazit pouze tuto variaci zobrazuje variaci aktivního obrázku, ostatní variace jsou minimalizovány Lupa (zvětšení) umožňuje zvětšit obraz podle vytvořeného čtyřúhelníku vzniklého tažením myši z levého horního rohu. Ukončení výběru se potvrdí dvojklikem. Zmenšení vrací do původního základního zobrazení Normální pohled Zobrazení na celou obrazovku Skutečný pohled reálný, 1cm obrazovky = 1cm tisku Čistění (guma) všechno nebo výběr lasem - volba intenzity gumy, stejné jako z menu ČIŠTĚNÍ OBRAZOVKY Definování raportu bez opakování, vertikálně, horizontálně - celý, polovina, třetina, čtvrtina, pětina - možno definovat kroky v bodech, cm, palcích - zobrazení mřížky 20

21 Ukázat pravítka možnost automatického rolování okna při nastavení z menu Vybrat oblast umožňuje červeným čtyřúhelníkem vybrat oblast ke kopírování do jiného souboru apod. Zrušit výběr Vybrat vše Fiktivní automatický výběr Kopírovat kopíruje vybranou oblast do schránky Kopírovat oblast vybranou mnohoúhelníkem Vložit vloží obsah schránky do obrázku Zpět vrací poslední operaci Prohlížení filmu zobrazování aktivních barev z aktivní obrazovky v černi, ostatní neaktivní barvy se zobrazují v odstínech šedi 21

22 Zavřít zavření programu TEX-DESIGN, dialogové okno se zeptá, zda se mají uložit zpracovávané soubory před zavřením 6.3 Co umožňuje paleta EDIT? Edit zpracovává graficky návrh jako celek. Umožňuje manipulaci s návrhem jako je přesun a kopírování. Zprostředkovává záměnu barev či vzoru, změnu kurzoru, proporcí velikosti vybrané oblasti. Vybranou oblast lze dále zpracovávat rotací, horizontálním a vertikálním zrcadlením a sešikmením do strany. Přesunout pravoúhlou oblast začne se vybráním pravoúhlé oblasti nakliknutím levého horního rohu, tažením myši, ukončením dvojklikem. Nyní se musí znovu uchopit vybraná oblast a se stlačeným levým tlačítkem přetáhnout vybranou oblast do požadovaného místa. Při dalším dvojkliku se kopíruje vybraná oblast. Místo prvního výběru má barvu pozadí, většinou bílou. Kopírovat pravoúhlou oblast princip je podobný jako u přesunu, ale oblast prvního vybrání zůstává s vytvořeným motivem beze změn. Kopírování lze opět opakovat s každým následujícím dvojklikem s motivem prvně vybrané oblasti. Náhrada slouží k záměně barvy či vzoru výběr barvy pro záměnu (v levém rámečku) výběr oblasti k záměně výběr mnohoúhelníku z obrázku k záměně výběr nové barvy (v levém rámečku) nová barva či pozadí (v pravém rámečku) 22

23 Nejprve je nutné kliknout na trojúhelník, pak kliknout na barvu v obrázku. Tato barva se zobrazí v levém čtverci. Po stisknutí ikony výběru se ztratí dialogové okno a je možné vymezit oblast záměny barvy. Dvojklikem se potvrdí vybraná oblast a s tím se objeví dialogové okno substituce. Stejným způsobem lze vybrat nepravidelnou oblast lasem. Pokud se mění pouze barva za barvu, stačí kapátkem nabrat požadovanou novou barvu. Ta se objeví v pravém čtverci. Potvrdí se změna tlačítkem substituce. Měníme-li barvu za motiv z jiného souboru, pak místo kapátka stiskneme mašličku, čímž se zobrazí dialogová okna výběru souboru spolu s volbou vlastností vkládaného souboru, jako je redukce a podmínky spojení, ty však volíme až po nahrání souboru. První obrázek ukazuje již upravená nahraný soubor. 23

24 Přesunout oblast ve tvaru polygonu přesouvá se pouze obrázek nad podkladem a opět platí stejná pravidla jako u přesunu pravoúhlé oblasti Kopírovat oblast ve tvaru polygonu kopíruje oblast i několikrát za sebou viz text ke kopírování pravoúhlé oblasti Změna tvaru kurzoru pomáhá sledovat rozměry v návrhu podle měřítek Změna tvaru kurzoru střídá se s souřadnicovým systémem Změna proporcí pro pravoúhlou oblast se provádí tak, že se vytvoří čtyřúhelník, ukončí dvojklikem a na požadované místo se nakreslí myší z levého horního rohu nový čtyřúhelník, který ovšem drží proporční velikosti x a y osy. Motiv se objeví zmenšený nebo zvětšený. Změna velikosti oblasti podmínky tvorby jsou shodné s ikonou změny proporcí, je však možné vytvářet různé deformace tvarů vzorového motivu Rotace pravoúhlé oblasti, možnost výběru stupně, pomocí CTRL-key otáčení po 45 24

25 Horizontální zrcadlení pravoúhlé oblasti, přičemž nejprve po stisknutí se musí myší vytvořit zrcadlící oblast zrcadlení protějšku doleva zrcadlení bodů ve střídě zrcadlení protějšku doprava Vertikální zrcadlení totéž co horizontální Vychýlení šikmí pravoúhlou oblast, přičemž podklad motivu zůstává a obvykle je potřeba ho odstranit překreslením. 25

26 6.4 Co umožňuje paleta BARVY? Barevné systémy jsou k dispozici v paletě BARVY. Je rozdíl, zda pracujeme s systému RGB (red, green, blue) nebo v systému CMYK (cyanid, magenta, yellow a black). Rozdíl je nejen v tom, jak se odstíny z těchto barev skládají, ale také jak jsou jasné a výrazné při tisku. Program nabízí samostatnou tvorbu odstínů, korekci odstínu, sytosti a jasu, regulaci těchto parametrů ve čtverci jas-kontrast, registrace barev, vyhledávání registrů a pojmenovávání užitých barevnic a módních často užívaných barev. Barevný mód RGB možná změna barvy pomocí změny poměru červené, zelené a modré barvy číselně, výběrem z lišty barev, ikonami pro záměnu. Postup je následující: klikneme na ikonu módu, klikneme na barvu do obrázku, v tom se v obdélnících změny objeví barva, kterou chceme odstranit, její souřadnice poměru barev RGB. Odstín měníme buď posuvem na stupnicích nebo číselně. Nově vytvořený odstín se zobrazuje v horním obdélníku. Jsme-li spokojeni s tónem, který se rovněž zobrazuje v návrhu na ploše, potvrdíme barvu. Můžeme ovšem také pokračovat v hledání příhodnějšího odstínu. Barevný mód CMYK totéž co RGB s barvami majenta, yellow, cyanid a black. Když jsou jednotlivé barvy v maximální výšce, tak se jeví směs těchto barev jako černá, opačně jako bílá. 26

27 Barevný mód HSV možná změna barvy, sytosti a světlosti (odstín, sytost, jas) Barevný mód NCS není k dispozici JAS KONTRAST ve čtverci je možná regulace kontrastu a jasu (±100 %) 27

28 Registrace barev záměna či výběr barevné registrace z 1.kolonky - vytváření nové registrace klikem na ikonu - zrušení registrace klikem na ikonu - šipky umožňují prohlížení registrace vyhledání existujících registrů ; do textového pole název požadovaného odstínu vlož barvu do obrázku výběr barvy z obrázku do registru znovuobjevení barev - registrace barev třídění dle barev registrace označení všech barev smazání označených barev vytvoření palety barev v registru tisk všech stran registru tisk vybrané barvy hledání a výměna barvy registrace barev k užití nakliknutí ikony a barvy v obrázku 28

29 vložení nové barvy z obrázku změna barev RGB smazání barvy z registru vyhledá název v barevném systému PANTONE pro barvu nejvíce podobnou vybrané 7 Co nabízí obrazovka programu? LIŠTA BAREV umožňuje výběr jakékoli připravené barvy z obrazovky, jichž je celkem 99 na 101 ikonkách. Posun je prováděn postranními šipkami. Posouvá pás barev o jednu pozici doleva Posouvá pás barev o jednu pozici doprava STAVOVÝ ŘÁDEK je lišta, na které se píše v češtině nebo angličtině prováděná operace ROLOVÁTKA umožňují pohyb po celém obrázku pomocí posuvek nebo trojúhelníčku v ose x a y POJMENOVÁNÍ PROGRAMU spolu se jménem případného otevřeného souboru IKONY K OKNU PROGRAMU slouží ke složení programu, k částečnému rozložení a k zavření programu 29

30 OBRAZOVKA PŘI SPUŠTĚNÍ PROGRAMU A OTEVŘENÍ SOUBORU: ZPRACOVALA: Ing. Stanislava Krupová Případné dotazy jsem k dispozici konzultovat. 30

Programové vyučování TEX-DESIGNU pomocí příkladů:

Programové vyučování TEX-DESIGNU pomocí příkladů: Programové vyučování TEX-DESIGNU pomocí příkladů: Jak nakreslit základní čáry? Po zapnutí počítače tlačítkem POWER, přihlášení se heslem na KOD a na TYTO (popřípadě přes STORNA) dvojklikem spustíme program

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Tvorba mapy mapové značky (1)

Tvorba mapy mapové značky (1) Tvorba mapy mapové značky (1) OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Prohlídka pracovní plochy

Prohlídka pracovní plochy Prohlídka pracovní plochy Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se seznámíte s terminologií

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky

OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz 1. Téma: program malování Cíl: žáci umí používat vybraná tlačítka z panelu nástrojů, smazat obraz, vrátit se o krok zpět, změnit velikost

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Corel PhotoPaint pokud jsou problémy s výběry, hodí se někdy v Objektech v kontextovém menu Vybrat vše. Vůbec kontextové menu využívejme. (Zarovnání, pořadí apod.)okno programu podobné Corel Draw, analogická

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC textový editor MS WORD Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 0 MS Word - úvod Po spuštění programu MS WORD (ať z ikony nebo pomocí pracovní lišty a tlačítka

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

OCAD 11 hlavní menu (1)

OCAD 11 hlavní menu (1) OCAD 11 hlavní menu (1) Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 - hlavní menu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více