Krevní oběh raktavaha sansthána

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krevní oběh raktavaha sansthána"

Transkript

1 Krevní oběh raktavaha sansthána

2 Krevní oběh raktavaha sansthána Termín raktavaha sansthána znamená systém (sansthána), který po těle roznáší krev (rakta) a jde tedy o systém krevního oběhu. Ten patří opět mezi životně důležité orgánové systémy a je zodpovědný nejen za vlastní oběh/cirkulaci krve v těle, ale i za tvorbu krve a její odbourávání. Z pohledu áyurvédy se systém krevního oběhu skládá ze 3 orgánů, kterými jsou: srdce/hrdaya pumpa oběhu játra/yakrta orgán tvorby krve/rakta slezina/plihá zásobárna krve a místo jejího odbourávání...a dále sem musíme zařadit ještě další 2 složky: krevní (a lymfatické cévy) krev Pro jednoduchost si můžeme celý krevní oběh představit jako systém potrubí, jímž pumpa/srdce rozhání po těle tekutinu, kterou je krev.

3 Srdce - hrdaya Srdce je ustředním orgánem našeho oběhu. Jde o nepárový, dutý orgán o velikosti cca pěsti, uložený v hrudní dutině Funkčně jde o pumpu, která neustále přečerpává krev vnašem krevním oběhu. Uložení: Srdce je uloženo vlevé polovině dutiny hrudní, vprostoru, kterému říkáme mediastinum. Jde o prostor mezi ostatními orgány hrudníku (srdcem, plícemi, jícnem, průdušnicí, velkými cévami), který je vyplněn řídkým vazivem. Srdce tak spočívá na bránici, po jeho stranách leží plíce, nad ním jsou průdušky/bronchy a průdušnice/trachea. Za ním probíhá jícen a velké cévy, které ze srdce vycházejí. aorta/srdečnice srdce levá a pravá plíce bránice

4 Srdce - hrdaya prsní kost/sternum srdce a jeho části srdce plíce pleurální dutina aorta/srdečnice jícen plíce páteř resp. obratel žebra CT snímek hrudíku - příčný řez (pohled zespodu)

5 Srdce - hrdaya Stavba srdce: Srdce, jako dutý orgán, je tvořeno stěnami, které dutiny ohraničují. Celá srdeční stěna se skládá ze3 typů tkání epitelu, svalové tkáně a vaziva. Na řezu má potom srdeční stěna tyto 3 základní vrstvy: endokard - nesmáčivá epitelová výstelka, podobná jako uvnitř cév, která brání srážení krve myokard vlastní svalovina srdce (ta je dvojího typu viz. dále) osrdečník (epikard/ perikard) dvojvrstevný vazivový obal mezi jehož oběma vrstvami je tenká dutina vyplněná filmem tekutiny. Zcelkového pohledu pak srdeční stěna formuje 4 dutiny pravou a levou srdeční předsíň/síň a pravou a levou komoru. Mezi pravou a levou stranou srdce je za normálních okolností nepropustná přepážka, tzv. septum. Naopak síně a komory jsou na levé i pravé straně propojeny a oddělují je pouze pohyblivé srdeční chlopně. Chlopně jsou klíčové pro udržení správného toku krve a vsrdci popisujeme celkem 4: trojcípá (trikuspidální) mezi pravou síní a pravou komorou poloměsíčitá plicní (pulmonální) mezi pravou komorou a plicnicí dvojcípá (mitrální) - mezi levou síní a levou komorou poloměsíčitá aortální mezi levou komorou a aortou Chlopně jsou tenké vazivové listy, pokryté vrstvou epitelu (endokardu viz srdeční vrstvy) a jde o méda dhátu.

6 Srdce - hrdaya Stěna srdeční Celé srdce je kombinací především mámsa a méda dhátú Perikard/vnější list vazivového obalu srdce Perikardiální dutina vyplněná tekutinou Myokard/svalovina srdce Endokard/epitelová Výstelka srdce Epikard/vnitřní list vazivového obalu srdce V perikardiální dutině, mezi oběma vazivovými listy je tekutina, která v áurvédě odpovídá avalambaka KAFa, a která chrání srdce před přehřátím.

7 Srdce - hrdaya Pohled na srdce shora uzavřené poloměsíčité chlopně pravá síň plicní chlopeň Plicnice a její větve dvojcípá chlopeň otevřené poloměsíčité chlopně trojcípá chlopeň levá komora šlašinky chlopně pravá komora mezikomorová Přepážka/septum uzavřená dvojcípá chlopeň uzavřená trojcípá chlopeň

8 Srdce - hrdaya Srdce a jeho cévy: Obrazně můžeme říci, že srdce je jako pumpa napojená na potrubí, kterým tekutina/krev proudí. Proto do srdce ústí a stejně tak ze srdce vycházejí následující velké cévy: horní a dolní dutá žíla ústí do pravé síně plicnice/plicní tepna vychází zpravé komory 4 plicní žíly ústí do levé síně aorta/srdečnice vychází zlevé komory Kromě těchto velkých cév, kterými srdce pumpuje krev, má srdce ještě vlastní menší cévy, které jej zásobují krví a tím i živinami. Těmito srdečními cévami jsou: srdeční/koronární tepny odstupují z aorty hned při jejím začátku srdeční žíly ústí do pravé srdeční síně Významné zúžení/ucpání koronární tepny vede knedostatečnému zásobení myokardu krví což se může projevit bolestmi na hrudi nebo až tzv. infarktem myokardu. Ten je projevem nedostatku zásobenítkáně kyslíkem a jejím odumíráním.

9 Srdce - hrdaya horní dutá žíla oblouk aorty plicnice a plicní tepny plicnice a plicní tepny plicní žíly plicní žíly Cévy srdce aorta horní dutá žíla dolní dutá žíla aorta/srdečnice plicní žíly levá srdeční tepna dolní dutá žíla plicnice a plicní tepny plicní žíly

10 Srdce - hrdaya Činnost srdce: Srdce funguje jako pumpa jen proto, že jako svalový orgán je schopno kontrakce a relaxace, a tím i vypuzení krve a opětovného naplnění krví. Svalovina srdce je dvojího typu: pracovní svalovina/myokard zodpovědná za vlastní svalovou práci srdce převodní systém srdeční tkáň, která sama automaticky generuje elektrické impulsy vyvolávající následně svalovou kontrakci vpracovním myokardu Metabolismus srdce a tím i jeho mechanické vlastnosti řídí jeden z typů PITTa - sádhaka PITTa, proud pad řídí prána a vyána vayu/váta Pracovní myokard reaguje na impulsy stahem/kontrakcí a následným uvolněním/relaxací. Stahu zde říkáme systola a uvolnění pak diastola. Za normálních podmíněk probíhá systola obou síní současně a po ní, zatímco probíhá diastola síní, následuje systola komor. Tyto 2 fáze, systola a diastola, se neustále opakují vytvářejí tzv. srdeční cyklus nebo též. srdeční revoluci. Rychlost sjakou se tento cyklus opakuje označujeme jako srdeční frekvence. Normální srdeční frekvence dospělého je cca /min, ale při tělesné námaze nebo emocionálním vypětí může vzrůst i na mnohem více.

11 Srdce - hrdaya Převodní systém srdeční SA uzel levé Tawarovo raménko Hissův svazek Purkyňova vlákna AV uzel pravé Tawarovo raménko Srdeční impulsy vznikají v pravé síni v SA uzlu a postupně jsou převáděny nižší srdeční oddíly.

12 Srdce - hrdaya Výsledkem celého srdečního cyklu je čerpání krve a množství přečerpané krve za 1 min. se pohybuje od 5 litrů vklidů kaž 30 litrům při fyzické námaze. Srdce má tedy, co do svého výkonu, velikou funkční rezervu. I v klidu tedy srdce přečerpá všechnu krev těla za 1 minutu. Proudění krve v srdci: Proudění krve vsrdci je vždy ve směru tlakového gradientu. Jinak řečeno, srdce se vdiastole plní krví a ta je při systole vypuzena ven ve směru nižšího tlaku. Za normálních okolností je proto proudění krve následující: krev přitéká zcelého těla (z velkého tělního oběhu viz. dále) do srdce prostřednictvím horní a dolní duté žíly, které obě ústí do pravé síně zpravé síně pokračuje krev do pravé komory a odsud dál do plicnice (a dále do malého plicního oběhu viz. dále) krev potom projde plícemi, je zde okysličena a vrací se nyní už do levého srdce, do levé síně zlevé síně pokračuje do levé komory a odsud konečně do aorty, skrze kterou jde do velkého tělního oběhu odkud se nakonec vrací dutými žilami zpět do srdce.

13 Srdce - hrdaya Řízení srdeční činnosti: Srdce pracuje automaticky a impulsy pro kontrakci si generuje zcela samo, bez jakékoli vnější stimulace. Jediné co potřebuje je zásobení živinami a energií. Pokud srdce vyřízneme ztěla a vložíme do slaného roztoku, bude samo bít tak dokud mu vystačí zásoby energie. Teprve pak se zastaví. Základní aktivita srdce zajišťuje tepovou frekvenci cca 60-75/min, které někdy říkáme tzv. klidová frekvence. Při zátěži, ať už fyzické nebo emocionální, ale základní aktivita srdce nestačí, a proto je srdce pod kontrolním vlivem několika regulačních mechanismů. Tyto mechanismy ovlivnňují srdeční frekvenci, sílu srdečního vztahu a pod. a to 3 způsoby: mechanicky - čím více se srdce naplní, tím větší silou vypudí krev při kontrakci nervově prostřednictvím vegetativního nervového systému (sympatikus zvyšuje tepovou frekvenci, sílu stahu atd. a naopak parasympatikus toto snižuje) humorálně prostřednitvím hormonů a dalších látek, asi neznámější jsou adrenalin a noradrenalin, které působí obdobně jako sympatikus a acetylcholin působící naopak jako parasympatikus. Hormonů, které se na regulaci podílejí je ale mnohem více.

14 Krevní cévy - širá Krevní cévy řadíme k upadhátu rakta a dělíme je do 3 kategorií: tepny/arterie a tepénky/arterioly vedou od srdce žíly/vény a žilky/venuly vedou do srdce vlásečnice/kapiláry leží na pomezí těchto dvou Ze srdce vycházejí velké tepny (aorta a plicnice), které se posléze větví nejprve na drobnější tepénky a nakonec vcílové tkáni až na ultra tenké vlásečnice. Vlásečnice se potom naopak postupně spojují nejdříve v žilky a jejich spojováním zase ve vetší a větší žíly, které nakonec ústí do srdce jako velké žíly (horní a dolní dutá žíla, plicní žíly). tepna žíla kapiláry

15 Krevní cévy - širá Krevní tlak: Tlak vcévách, resp. rozdíl v tlaku mezi dvěma místy vcévním řečišti, je hlavní příčinou pohybu krve v oběhu. Hodnota tlaku závisí na objemu krve vcévním řečišti, síle jakou srdce krev do cév pumpuje a také odporu cév, proti kterému srdce pumpuje. Typickým faktorem ovlivňujícím vznik vysokého krevního tlaku je cévní odpor. V tepnách je obecně vysoký tlak a krev, zatímco v žilách je tlak nízký a tomu odpovídá i rychlost proudění krve. Pokud mluvíme o krevním tlaku obecně, máme většinou na mysli tlak vtepnách (ateriální tlak) a vsouvislosti sním mluvíme o 2 hodnotách: systolický tlak tlak během srdeční systoly/kontrakce diastolický tlak během diastoly/uvolnění srdce Normální hodnoty se pohybují okolo 120/80 mm Hg (milimetrů rtuťového sloupce). *Toto platí ale jen pro velký tělní oběh, vplicním oběhu je tlak mnohem nižší (cca 25/10 mm Hg) a stejně tak i v žilách. Tlak nad 140/90 označujeme jako vysoký krevní tlak/hypertenze. Naopak nízký kervní tlak se označuje jako hypotenze.

16 Krevní cévy - širá Funkce cév: tepny jsou vysokotlakým cévním řečištěm rozvádí krev do tkání, akumulují sílu srdce do své stěny a pomocí ní udržují vysoký tlak, který je tím co v tepnách zajišťuje tok krve. Tlak krve je nevyšší blízko srdce srdce (v aortě atd.) ale směrem do periferie postupně klesá. kapiláry jsou místem výměny látek - zkrve do tkání a naopak. Výměna látek je hnána tlakem, který je zpočátku vyšší ve vlásečnicích (a proto se tekutina filtruje do tkáně), ale posléze se tlak nejen vyrovná (filtrace se zastaví), ale nakonec i obrátí (tekutina se filtruje/prosakuje zpět do vlásečnic). *Při zpětné filtraci tekutiny ztkáně do vlásečnic ale část tekutiny vtkáni zůstane a je odvedena lymfatickými cévami (viz. dále) žíly jsou nízkotlakým/kapacitním cévním řečištěm - odvádí krev ztkání a slouží i jako rezervoár velkého množství krve. Proudění krve vžilách je složitější než v tepnách, protože tlak tu je nízký. Proto se tu navíc uplatňuje několik mechanismů: svalová pumpa, vliv dýchání,vliv srdce a žilní pumpa. Díky pomalému toku krve vžilách má krevzde mnohem větší tendenci se srážet. Pokud se tak stane, mluvíme o žilní trombóze a pokud se část sraženiny uvolní a putuje žilami dál až nakonec se zasekne vnějaké menší cévě, mluvíme o embolii.

17 Krevní oběh Krev proudící krevními cévami a celý systém cirkulace krve si můžeme představit jako 2 smyčky o tvaru čísla 8 vjejichž středu leží sdrce. Každá smyčka představuje jeden oběh: malý plicní oběh začíná vpravém srdci, vede do plic, kde se krev okysličí a míří zpět do levého srdce kde končí velký tělní oběh začíná vlevém srdci, rozvádí krev okysličenou vmalém oběhu do všech tkání a zpět kpravému srdci přivádí veškerou odkysličenou krev zcelého těla. Kdykoli vznikne problém v některé části oběhu projeví se to jak směrem vpřed, tak i vzad. směrem vpřed nedostatečná dodávka krve do dané tkáně/orgánu směrem vzad městnání krve před překážkou projevující otoky (plic nebo periferie)

18 Krevní oběh Regulace krevního oběhu: Krevní oběh je zásadní pro správné fungování našich tkání, protože zajišťuje nejen transport nezbytných látek do tkání, ale i odvod odpadních látek ztkání pryč. A protože požadavky různých tkání a orgánů na zásobení krví se včase mění, podléhá celý krevní oběh řadě regulačních mechanismů. Obecně lze do oběhu zasáhnout: ovlivněním srdce -frekvence, síla stahu atd. ovlivněním cév - jejich průsvit/kolik krve cévou proteče ovlivněním objemu krve/tekutiny jak plné je cévní řečiště A protože o srdci a jeho řízení jsme se již zmínili, zaměříme se zde hlavně na zbývající 2 ovlivnitelné položky. Regulace oběhu prostřednictví změny průsvitu cévy nebo množství tekutiny vní fungují obě na principu regulace tlaku krve. Vcévách existuje řada mechanismů somezeným místním působením a jsou jimi např. odpadní látky, které vdaném místě tkáně vyvolávají rozšíření cév a tím i větší dodávku krve.

19 Krevní oběh Dále to je vegetativní systém sympatiku (především vkůži, kosterních svalech, zažívacím ústrojí a vledvinách), který zužuje průsvit cév a naopak parasympatikus (např. vpohlavních orgánech), který cévy rozšiřuje dle aktuální potřeby. A konečně místně na cévy působí i některé tkáňové hormony. Kromě místních existují ještě mechanismy celkové spůsobením na celé naše tělo. Patří sem opět sympatikus a parasympatikus a dále řada hormonů, zejm. dřeně nadlevin (adrenalin a noradrenalin), které mají obdobné působení jako sympatikus. Mimo ovlivnění cév je možné oběh regulovat i prostřednictví objemu cirkulující tekutiny. Tuto regulaci zajišťují především některé hormony (antiduiretický hormon, aldosteron atd.) svým působením na ledviny.

20 Lymfatické cévy a oběh lymfy Lymfatický oběh doplňuje krevní oběh a uzavírá kruh vproudění tekutiny tělem. Jak jsme již uvedli, při proudění krve kapilárami se krev filtruje zcév do tkáně a vytváří zde tzv. tkáňový mok (mezibuněčnou tekutinu). Ten je sice částečně zpětně vstřebáván na žilním konci kapilárního řečiště, ale určitá jeho část se už vstřebat nedokáže. Tento zbytek potom je ztkáně odváděn pomocí zvláštních cév, kterým říkáme lymfatické cévy vpodobě tekutiny, kterou nazýváme lymfa. Je to bezbarvá, čirá tekutina, podobná krevní plazmě. Ve srovnání s ní ale obsahuje méně bílkovin. Lymfa odvádí ztkáně jak přebytečnou tekutinu, tak ale i některé odpadní látky, které nemohou být odvedeny krevními cevami. Lymfatické cévy: Mají podobnou stavbu jako žíly a základně je dělíme na lymfatické kapiláry, sběrné lymfatické cévy a tzv. kolektory /lymfatické kmeny. Tyto cévy jsou až na vyjímky (nervová tkáň, kostní dřeň atd.) obsaženy ve všech tkáních těla. Odvod lymfy zperiferních tkání probíhá prostřednictvím lymfatických kapilár do sběrných lymfatických cév a dále až do 2 hlavních lymfatických kmenů, které nakonec ústí do velkých žil vpodklíčkové oblasti na levé straně trupu. Průběh lymfatických cév je přerušen na mnoha místech tzv. lymfatickými uzlinami, které fungují jako jakési filtry.

21 Lymfatické cévy a oběh lymfy Řez lymfatickou uzlinou

22 Lymfatické cévy a oběh lymfy Pohyb lymfy: Díky nízkému tlaku v lymfatických cévách připomíná proudění lymfy situaci v žilách. Pohyb je pomalý je zajišťován: tlakem vkrevních kapilárách, které udávají rychlost tvorby mezibuněčné tekutiny dále tlakem tekutiny vtkáni kontrakcí kosterní svaloviny (svalová pumpa) dýchacími pohyby (podtlak vhrudníku) a kontrakcí svalů přím vlymfat. cévách (stahují se spontálně cca 6x za minutu). Směr toku lymfy udržují (podobně jako vžilách) chlopně. Lymfa je cévami přiváděna do uzlin, skrz které je filtrována a odváděna dál až nakonec se se vlévá do žilní krve. Uzliny mohu být zneprůchodněny díky onemocění, lymfa pak nemůže odtékat, hromadí se a vdané oblasti vzniká lymfatický otok lymfedém.

23 Játra - yakrta Jsou největší žlázou našeho těla, hlavním detoxikačním orgánem a dle áyurvédy, jsou spolu se slezinou, i základním orgánem krvetvorby. Stavbou: jde o měkký, pružný, ale i křehký orgán hnědo- červené barvy, uložený v pravé brániční klenbě. Tvarem jsou shora klenutá a zespodu téměř plochá (jako šikmo seřízlé vejce), jsou srostlá s bránicí (pohybují se proto spolu s ní) a jsou obalena vazivovým pouzdrem. Na játrech popisujeme: pravý a levý lalok (+2 menší laloky) a na spodní ploše jater výstup pravého a levého žlučového vývodu, žlučník, vrátnicovou/portální žíla, jaterní tepna a nervová pleteň. Pravý jaterní lalok Žlučník Levý jaterní lalok Jaterní tepna Žlučovod Dvanáctník Slinivka/pankreas

24 Játra - yakrta Játra mají zvláštní, dvojí krevní zásobení: cestou jaterní tepny přináší jen menší část kyslíku cestou vrátnicové/portální žíly přivádí krev z nepárových břišních orgánů (žaludek, slezina, slinivka, střeva), která je bohatá nejen na kyslík, ale obsahuje i látky vstřebané při trávení i některé odpadní látky. žilní krev z jater odtéká společně do dolní duté žíly Játra tak fungují nejen jako filtr pro vše (téměř) co bylo vstřebáno ze zažívacího traktu, ale i jako základní orgán pro přeměn látek Schéma portálního oběhu: 1.Dolní dutá žíla 2.Vrátnicová/portální žíla 3.Slezina a její žíly 4.Mesenterické žíly odvádějící krev z tlsutého střeva 5. Žíly odvádějící krev ze žaludku Kapacitu jater využíváme je z cca 10% A játra mají velkou schopnost regenerace

25 Játra - yakrta Struktura jater: Játra jsou tvořena žlázovým epitelem, který vytváří tzv. trámce a mezi trámci probíhají cévy, umožňující jaterním buňkám kontakt s krví. Trámce pak tvoří větší jednotky, který říkáme lalůčky. Struktura úzce odráží krevní zásobení... Krev přiváděná jak jaterní tepnou, tak z portální žíly je vedena mezi trámce kde dochází k výměně látek. odpadní látky jsou vyloučeny do mezilalůčkových žlučovodů a do žluči očištěná krev prochází dál do centra lalůčku a dál do dolní duté žíly Schéma centrálního Jaterního lalůčku:

26 Játra - yakrta Krvetvorba: Proces tvorby krve (míněno rakta) se označuje jako randžana a tím kdo je zodpovědný za kontrolu tohoto procesu je jednak raktágni a hlavně randžaka PITTa se sídlem v játrech (a dle některých zdrojů i ve slezině). Játra a slezina jsou vůči sobě v úzkém vztahu, mají podobné funkce a společně jsou označovány za raktášaya (zásobárna krve). Vlastní proces krvetvorby začíná z rasa, kde díky raságni dochází jednak: k dozrání dozrání vlastní rasa dhátú, vytvoření jejích upadhátú a mala vytvoření nezralé rakta dhátú (astháyi rakta dhátú) Tato nezralá rakta dhátú je potom prostřednictvím raktágni přeměněna na: zralou rakta (stháyi rakta dhátú) upadhátú (širá, khandara) mala (PITTa, žluč) nezralou mámsa dhátú Z pohledu západní medicíny probíhá krvetvorba v játrech a slezině pouze běhěm vývoje plodu v děloze, ale posléze krvetvorbu přebírá kostní dřeň.

27 Slezina - plihá Měkký orgán uložený vlevé brániční klenbě mezi bránicí a žaludkem, velikost závisí na množství krve zde obsažené (obvykle cca 12cm dlouhá, 7cm široká), podélná osa sleziny jde podél 10.žebra Slezina se skládá ztzv. bílé a červené dřeně. Bílá je nahromaděním lymfatické tkáně (lymfocytů), červená je tvořena provazci tkáně napojené na krevní cévy a funguje jako určitý filtr pro krev. Funkce sleziny: rezervoár krve při fyzické aktivitě se ze sleziny může uvolnit až 200ml krve během 1 minuty proto se někdy i raktašaya krvetvorba dle áyurvédy je spolu s játry hlavním sídle randžaka PITTa filtrace krve staré krvinky, nečistoty jsou zachytávány v červené dřeni imunita jsou zde přítomny bílé krviky (B/T lymfocyty), které jsou vkontaktu sjak skrví, tak i lymfou a podílejí se na produkci protilátek. Kromě toho zde dozrávání některé buňky imunitního systému. Slezina patří mezi velmi křehké vnitřní orgány, relativně snadno se trhá a může být zdrojem život ohrožujícího krvácení do břišní dutiny.

28 Slezina - plihá slezina plíce játra žaludek slezina ledvina slinivka břišní játra žaludek

29 Slezina - plihá Řez dutinou břišní játra žaludek slezina dolní dutá žíla ledvina páteř a meziobratlová ploténka ledvina aorta CT snímek žaludek játra slezina

30 Krevní oběh raktavaha sansthána 1

31 Krevní oběh raktavaha sansthána Termín raktavaha sansthána znamená systém (sansthána), který po těle roznáší krev (rakta) a jde tedy o systém krevního oběhu. Ten patří opět mezi životně důležité orgánové systémy a je zodpovědný nejen za vlastní oběh/cirkulaci krve v těle, ale i za tvorbu krve a její odbourávání. Z pohledu áyurvédy se systém krevního oběhu skládá ze 3 orgánů, kterými jsou: srdce/hrdaya pumpa oběhu játra/yakrta orgán tvorby krve/rakta slezina/plihá zásobárna krve a místo jejího odbourávání...a dále sem musíme zařadit ještě další 2 složky: krevní (a lymfatické cévy) krev Pro jednoduchost si můžeme celý krevní oběh představit jako systém potrubí, jímž pumpa/srdce rozhání po těle tekutinu, kterou je krev. 2

32 Srdce - hrdaya Srdce je ustředním orgánem našeho oběhu. Jde o nepárový, dutý orgán o velikosti cca pěsti, uložený v hrudní dutině Funkčně jde o pumpu, která neustále přečerpává krev vnašem krevním oběhu. Uložení: Srdce je uloženo vlevé polovině dutiny hrudní, vprostoru, kterému říkáme mediastinum. Jde o prostor mezi ostatními orgány hrudníku (srdcem, plícemi, jícnem, průdušnicí, velkými cévami), který je vyplněn řídkým vazivem. Srdce tak spočívá na bránici, po jeho stranách leží plíce, nad ním jsou průdušky/bronchy a průdušnice/trachea. Za ním probíhá jícen a velké cévy, které ze srdce vycházejí. aorta/srdečnice srdce levá a pravá plíce bránice 3

33 Srdce - hrdaya prsní kost/sternum srdce a jeho části srdce plíce pleurální dutina aorta/srdečnice jícen plíce páteř resp. obratel žebra CT snímek hrudíku - příčný řez (pohled zespodu) 4

34 Srdce - hrdaya Stavba srdce: Srdce, jako dutý orgán, je tvořeno stěnami, které dutiny ohraničují. Celá srdeční stěna se skládá ze3 typů tkání epitelu, svalové tkáně a vaziva. Na řezu má potom srdeční stěna tyto 3 základní vrstvy: endokard - nesmáčivá epitelová výstelka, podobná jako uvnitř cév, která brání srážení krve myokard vlastní svalovina srdce (ta je dvojího typu viz. dále) osrdečník (epikard/ perikard) dvojvrstevný vazivový obal mezi jehož oběma vrstvami je tenká dutina vyplněná filmem tekutiny. Zcelkového pohledu pak srdeční stěna formuje 4 dutiny pravou a levou srdeční předsíň/síň a pravou a levou komoru. Mezi pravou a levou stranou srdce je za normálních okolností nepropustná přepážka, tzv. septum. Naopak síně a komory jsou na levé i pravé straně propojeny a oddělují je pouze pohyblivé srdeční chlopně. Chlopně jsou klíčové pro udržení správného toku krve a vsrdci popisujeme celkem 4: trojcípá (trikuspidální) mezi pravou síní a pravou komorou poloměsíčitá plicní (pulmonální) mezi pravou komorou a plicnicí dvojcípá (mitrální) - mezi levou síní a levou komorou poloměsíčitá aortální mezi levou komorou a aortou Chlopně jsou tenké vazivové listy, pokryté vrstvou epitelu (endokardu viz srdeční vrstvy) a jde o méda dhátu. 5

35 Srdce - hrdaya Stěna srdeční Celé srdce je kombinací především mámsa a méda dhátú Perikard/vnější list vazivového obalu srdce Perikardiální dutina vyplněná tekutinou Myokard/svalovina srdce Endokard/epitelová Výstelka srdce Epikard/vnitřní list vazivového obalu srdce V perikardiální dutině, mezi oběma vazivovými listy je tekutina, která v áurvédě odpovídá avalambaka KAFa, a která chrání srdce před přehřátím. 6

36 Srdce - hrdaya Pohled na srdce shora uzavřené poloměsíčité chlopně pravá síň plicní chlopeň Plicnice a její větve dvojcípá chlopeň otevřené poloměsíčité chlopně trojcípá chlopeň levá komora šlašinky chlopně pravá komora mezikomorová Přepážka/septum uzavřená dvojcípá chlopeň uzavřená trojcípá chlopeň 7

37 Srdce - hrdaya Srdce a jeho cévy: Obrazně můžeme říci, že srdce je jako pumpa napojená na potrubí, kterým tekutina/krev proudí. Proto do srdce ústí a stejně tak ze srdce vycházejí následující velké cévy: horní a dolní dutá žíla ústí do pravé síně plicnice/plicní tepna vychází zpravé komory 4 plicní žíly ústí do levé síně aorta/srdečnice vychází zlevé komory Kromě těchto velkých cév, kterými srdce pumpuje krev, má srdce ještě vlastní menší cévy, které jej zásobují krví a tím i živinami. Těmito srdečními cévami jsou: srdeční/koronární tepny odstupují z aorty hned při jejím začátku srdeční žíly ústí do pravé srdeční síně Významné zúžení/ucpání koronární tepny vede knedostatečnému zásobení myokardu krví což se může projevit bolestmi na hrudi nebo až tzv. infarktem myokardu. Ten je projevem nedostatku zásobenítkáně kyslíkem a jejím odumíráním. 8

38 Srdce - hrdaya horní dutá žíla oblouk aorty plicnice a plicní tepny plicnice a plicní tepny plicní žíly plicní žíly Cévy srdce aorta horní dutá žíla dolní dutá žíla aorta/srdečnice plicní žíly plicnice a plicní tepny plicní žíly levá srdeční tepna dolní dutá žíla 9

39 Srdce - hrdaya Činnost srdce: Srdce funguje jako pumpa jen proto, že jako svalový orgán je schopno kontrakce a relaxace, a tím i vypuzení krve a opětovného naplnění krví. Svalovina srdce je dvojího typu: pracovní svalovina/myokard zodpovědná za vlastní svalovou práci srdce převodní systém srdeční tkáň, která sama automaticky generuje elektrické impulsy vyvolávající následně svalovou kontrakci vpracovním myokardu Metabolismus srdce a tím i jeho mechanické vlastnosti řídí jeden z typů PITTa - sádhaka PITTa, proud pad řídí prána a vyána vayu/váta Pracovní myokard reaguje na impulsy stahem/kontrakcí a následným uvolněním/relaxací. Stahu zde říkáme systola a uvolnění pak diastola. Za normálních podmíněk probíhá systola obou síní současně a po ní, zatímco probíhá diastola síní, následuje systola komor. Tyto 2 fáze, systola a diastola, se neustále opakují vytvářejí tzv. srdeční cyklus nebo též. srdeční revoluci. Rychlost sjakou se tento cyklus opakuje označujeme jako srdeční frekvence. Normální srdeční frekvence dospělého je cca /min, ale při tělesné námaze nebo emocionálním vypětí může vzrůst i na mnohem více. 10

40 Srdce - hrdaya Převodní systém srdeční SA uzel levé Tawarovo raménko Hissův svazek Purkyňova vlákna AV uzel pravé Tawarovo raménko Srdeční impulsy vznikají v pravé síni v SA uzlu a postupně jsou převáděny nižší srdeční oddíly. 11

41 Srdce - hrdaya Výsledkem celého srdečního cyklu je čerpání krve a množství přečerpané krve za 1 min. se pohybuje od 5 litrů vklidů kaž 30 litrům při fyzické námaze. Srdce má tedy, co do svého výkonu, velikou funkční rezervu. I v klidu tedy srdce přečerpá všechnu krev těla za 1 minutu. Proudění krve v srdci: Proudění krve vsrdci je vždy ve směru tlakového gradientu. Jinak řečeno, srdce se vdiastole plní krví a ta je při systole vypuzena ven ve směru nižšího tlaku. Za normálních okolností je proto proudění krve následující: krev přitéká zcelého těla (z velkého tělního oběhu viz. dále) do srdce prostřednictvím horní a dolní duté žíly, které obě ústí do pravé síně zpravé síně pokračuje krev do pravé komory a odsud dál do plicnice (a dále do malého plicního oběhu viz. dále) krev potom projde plícemi, je zde okysličena a vrací se nyní už do levého srdce, do levé síně zlevé síně pokračuje do levé komory a odsud konečně do aorty, skrze kterou jde do velkého tělního oběhu odkud se nakonec vrací dutými žilami zpět do srdce. 12

42 Srdce - hrdaya Řízení srdeční činnosti: Srdce pracuje automaticky a impulsy pro kontrakci si generuje zcela samo, bez jakékoli vnější stimulace. Jediné co potřebuje je zásobení živinami a energií. Pokud srdce vyřízneme ztěla a vložíme do slaného roztoku, bude samo bít tak dokud mu vystačí zásoby energie. Teprve pak se zastaví. Základní aktivita srdce zajišťuje tepovou frekvenci cca 60-75/min, které někdy říkáme tzv. klidová frekvence. Při zátěži, ať už fyzické nebo emocionální, ale základní aktivita srdce nestačí, a proto je srdce pod kontrolním vlivem několika regulačních mechanismů. Tyto mechanismy ovlivnňují srdeční frekvenci, sílu srdečního vztahu a pod. a to 3 způsoby: mechanicky - čím více se srdce naplní, tím větší silou vypudí krev při kontrakci nervově prostřednictvím vegetativního nervového systému (sympatikus zvyšuje tepovou frekvenci, sílu stahu atd. a naopak parasympatikus toto snižuje) humorálně prostřednitvím hormonů a dalších látek, asi neznámější jsou adrenalin a noradrenalin, které působí obdobně jako sympatikus a acetylcholin působící naopak jako parasympatikus. Hormonů, které se na regulaci podílejí je ale mnohem více. 13

43 Krevní cévy - širá Krevní cévy řadíme k upadhátu rakta a dělíme je do 3 kategorií: tepny/arterie a tepénky/arterioly vedou od srdce žíly/vény a žilky/venuly vedou do srdce vlásečnice/kapiláry leží na pomezí těchto dvou Ze srdce vycházejí velké tepny (aorta a plicnice), které se posléze větví nejprve na drobnější tepénky a nakonec vcílové tkáni až na ultra tenké vlásečnice. Vlásečnice se potom naopak postupně spojují nejdříve v žilky a jejich spojováním zase ve vetší a větší žíly, které nakonec ústí do srdce jako velké žíly (horní a dolní dutá žíla, plicní žíly). tepna žíla kapiláry 14

44 Krevní cévy - širá Krevní tlak: Tlak vcévách, resp. rozdíl v tlaku mezi dvěma místy vcévním řečišti, je hlavní příčinou pohybu krve v oběhu. Hodnota tlaku závisí na objemu krve vcévním řečišti, síle jakou srdce krev do cév pumpuje a také odporu cév, proti kterému srdce pumpuje. Typickým faktorem ovlivňujícím vznik vysokého krevního tlaku je cévní odpor. V tepnách je obecně vysoký tlak a krev, zatímco v žilách je tlak nízký a tomu odpovídá i rychlost proudění krve. Pokud mluvíme o krevním tlaku obecně, máme většinou na mysli tlak vtepnách (ateriální tlak) a vsouvislosti sním mluvíme o 2 hodnotách: systolický tlak tlak během srdeční systoly/kontrakce diastolický tlak během diastoly/uvolnění srdce Normální hodnoty se pohybují okolo 120/80 mm Hg (milimetrů rtuťového sloupce). *Toto platí ale jen pro velký tělní oběh, vplicním oběhu je tlak mnohem nižší (cca 25/10 mm Hg) a stejně tak i v žilách. Tlak nad 140/90 označujeme jako vysoký krevní tlak/hypertenze. Naopak nízký kervní tlak se označuje jako hypotenze. 15

45 Krevní cévy - širá Funkce cév: tepny jsou vysokotlakým cévním řečištěm rozvádí krev do tkání, akumulují sílu srdce do své stěny a pomocí ní udržují vysoký tlak, který je tím co v tepnách zajišťuje tok krve. Tlak krve je nevyšší blízko srdce srdce (v aortě atd.) ale směrem do periferie postupně klesá. kapiláry jsou místem výměny látek - zkrve do tkání a naopak. Výměna látek je hnána tlakem, který je zpočátku vyšší ve vlásečnicích (a proto se tekutina filtruje do tkáně), ale posléze se tlak nejen vyrovná (filtrace se zastaví), ale nakonec i obrátí (tekutina se filtruje/prosakuje zpět do vlásečnic). *Při zpětné filtraci tekutiny ztkáně do vlásečnic ale část tekutiny vtkáni zůstane a je odvedena lymfatickými cévami (viz. dále) žíly jsou nízkotlakým/kapacitním cévním řečištěm - odvádí krev ztkání a slouží i jako rezervoár velkého množství krve. Proudění krve vžilách je složitější než v tepnách, protože tlak tu je nízký. Proto se tu navíc uplatňuje několik mechanismů: svalová pumpa, vliv dýchání,vliv srdce a žilní pumpa. Díky pomalému toku krve vžilách má krevzde mnohem větší tendenci se srážet. Pokud se tak stane, mluvíme o žilní trombóze a pokud se část sraženiny uvolní a putuje žilami dál až nakonec se zasekne vnějaké menší cévě, mluvíme o embolii. 16

46 Krevní oběh Krev proudící krevními cévami a celý systém cirkulace krve si můžeme představit jako 2 smyčky o tvaru čísla 8 vjejichž středu leží sdrce. Každá smyčka představuje jeden oběh: malý plicní oběh začíná vpravém srdci, vede do plic, kde se krev okysličí a míří zpět do levého srdce kde končí velký tělní oběh začíná vlevém srdci, rozvádí krev okysličenou vmalém oběhu do všech tkání a zpět kpravému srdci přivádí veškerou odkysličenou krev zcelého těla. Kdykoli vznikne problém v některé části oběhu projeví se to jak směrem vpřed, tak i vzad. směrem vpřed nedostatečná dodávka krve do dané tkáně/orgánu směrem vzad městnání krve před překážkou projevující otoky (plic nebo periferie) 17

47 Krevní oběh Regulace krevního oběhu: Krevní oběh je zásadní pro správné fungování našich tkání, protože zajišťuje nejen transport nezbytných látek do tkání, ale i odvod odpadních látek ztkání pryč. A protože požadavky různých tkání a orgánů na zásobení krví se včase mění, podléhá celý krevní oběh řadě regulačních mechanismů. Obecně lze do oběhu zasáhnout: ovlivněním srdce -frekvence, síla stahu atd. ovlivněním cév - jejich průsvit/kolik krve cévou proteče ovlivněním objemu krve/tekutiny jak plné je cévní řečiště A protože o srdci a jeho řízení jsme se již zmínili, zaměříme se zde hlavně na zbývající 2 ovlivnitelné položky. Regulace oběhu prostřednictví změny průsvitu cévy nebo množství tekutiny vní fungují obě na principu regulace tlaku krve. Vcévách existuje řada mechanismů somezeným místním působením a jsou jimi např. odpadní látky, které vdaném místě tkáně vyvolávají rozšíření cév a tím i větší dodávku krve. 18

48 Krevní oběh Dále to je vegetativní systém sympatiku (především vkůži, kosterních svalech, zažívacím ústrojí a vledvinách), který zužuje průsvit cév a naopak parasympatikus (např. vpohlavních orgánech), který cévy rozšiřuje dle aktuální potřeby. A konečně místně na cévy působí i některé tkáňové hormony. Kromě místních existují ještě mechanismy celkové spůsobením na celé naše tělo. Patří sem opět sympatikus a parasympatikus a dále řada hormonů, zejm. dřeně nadlevin (adrenalin a noradrenalin), které mají obdobné působení jako sympatikus. Mimo ovlivnění cév je možné oběh regulovat i prostřednictví objemu cirkulující tekutiny. Tuto regulaci zajišťují především některé hormony (antiduiretický hormon, aldosteron atd.) svým působením na ledviny. 19

49 Lymfatické cévy a oběh lymfy Lymfatický oběh doplňuje krevní oběh a uzavírá kruh vproudění tekutiny tělem. Jak jsme již uvedli, při proudění krve kapilárami se krev filtruje zcév do tkáně a vytváří zde tzv. tkáňový mok (mezibuněčnou tekutinu). Ten je sice částečně zpětně vstřebáván na žilním konci kapilárního řečiště, ale určitá jeho část se už vstřebat nedokáže. Tento zbytek potom je ztkáně odváděn pomocí zvláštních cév, kterým říkáme lymfatické cévy vpodobě tekutiny, kterou nazýváme lymfa. Je to bezbarvá, čirá tekutina, podobná krevní plazmě. Ve srovnání s ní ale obsahuje méně bílkovin. Lymfa odvádí ztkáně jak přebytečnou tekutinu, tak ale i některé odpadní látky, které nemohou být odvedeny krevními cevami. Lymfatické cévy: Mají podobnou stavbu jako žíly a základně je dělíme na lymfatické kapiláry, sběrné lymfatické cévy a tzv. kolektory /lymfatické kmeny. Tyto cévy jsou až na vyjímky (nervová tkáň, kostní dřeň atd.) obsaženy ve všech tkáních těla. Odvod lymfy zperiferních tkání probíhá prostřednictvím lymfatických kapilár do sběrných lymfatických cév a dále až do 2 hlavních lymfatických kmenů, které nakonec ústí do velkých žil vpodklíčkové oblasti na levé straně trupu. Průběh lymfatických cév je přerušen na mnoha místech tzv. lymfatickými uzlinami, které fungují jako jakési filtry. 20

50 Lymfatické cévy a oběh lymfy Řez lymfatickou uzlinou 21

51 Lymfatické cévy a oběh lymfy Pohyb lymfy: Díky nízkému tlaku v lymfatických cévách připomíná proudění lymfy situaci v žilách. Pohyb je pomalý je zajišťován: tlakem vkrevních kapilárách, které udávají rychlost tvorby mezibuněčné tekutiny dále tlakem tekutiny vtkáni kontrakcí kosterní svaloviny (svalová pumpa) dýchacími pohyby (podtlak vhrudníku) a kontrakcí svalů přím vlymfat. cévách (stahují se spontálně cca 6x za minutu). Směr toku lymfy udržují (podobně jako vžilách) chlopně. Lymfa je cévami přiváděna do uzlin, skrz které je filtrována a odváděna dál až nakonec se se vlévá do žilní krve. Uzliny mohu být zneprůchodněny díky onemocění, lymfa pak nemůže odtékat, hromadí se a vdané oblasti vzniká lymfatický otok lymfedém. 22

52 Játra - yakrta Jsou největší žlázou našeho těla, hlavním detoxikačním orgánem a dle áyurvédy, jsou spolu se slezinou, i základním orgánem krvetvorby. Stavbou: jde o měkký, pružný, ale i křehký orgán hnědo- červené barvy, uložený v pravé brániční klenbě. Tvarem jsou shora klenutá a zespodu téměř plochá (jako šikmo seřízlé vejce), jsou srostlá s bránicí (pohybují se proto spolu s ní) a jsou obalena vazivovým pouzdrem. Na játrech popisujeme: pravý a levý lalok (+2 menší laloky) a na spodní ploše jater výstup pravého a levého žlučového vývodu, žlučník, vrátnicovou/portální žíla, jaterní tepna a nervová pleteň. Pravý jaterní lalok Žlučník Levý jaterní lalok Jaterní tepna Žlučovod Dvanáctník Slinivka/pankreas 23

53 Játra - yakrta Játra mají zvláštní, dvojí krevní zásobení: cestou jaterní tepny přináší jen menší část kyslíku cestou vrátnicové/portální žíly přivádí krev z nepárových břišních orgánů (žaludek, slezina, slinivka, střeva), která je bohatá nejen na kyslík, ale obsahuje i látky vstřebané při trávení i některé odpadní látky. žilní krev z jater odtéká společně do dolní duté žíly Játra tak fungují nejen jako filtr pro vše (téměř) co bylo vstřebáno ze zažívacího traktu, ale i jako základní orgán pro přeměn látek Schéma portálního oběhu: 1.Dolní dutá žíla 2.Vrátnicová/portální žíla 3.Slezina a její žíly 4.Mesenterické žíly odvádějící krev z tlsutého střeva 5. Žíly odvádějící krev ze žaludku Kapacitu jater využíváme je z cca 10% A játra mají velkou schopnost regenerace

54 Játra - yakrta Struktura jater: Játra jsou tvořena žlázovým epitelem, který vytváří tzv. trámce a mezi trámci probíhají cévy, umožňující jaterním buňkám kontakt s krví. Trámce pak tvoří větší jednotky, který říkáme lalůčky. Struktura úzce odráží krevní zásobení... Krev přiváděná jak jaterní tepnou, tak z portální žíly je vedena mezi trámce kde dochází k výměně látek. odpadní látky jsou vyloučeny do mezilalůčkových žlučovodů a do žluči očištěná krev prochází dál do centra lalůčku a dál do dolní duté žíly Schéma centrálního Jaterního lalůčku: 25

55 Játra - yakrta Krvetvorba: Proces tvorby krve (míněno rakta) se označuje jako randžana a tím kdo je zodpovědný za kontrolu tohoto procesu je jednak raktágni a hlavně randžaka PITTa se sídlem v játrech (a dle některých zdrojů i ve slezině). Játra a slezina jsou vůči sobě v úzkém vztahu, mají podobné funkce a společně jsou označovány za raktášaya (zásobárna krve). Vlastní proces krvetvorby začíná z rasa, kde díky raságni dochází jednak: k dozrání dozrání vlastní rasa dhátú, vytvoření jejích upadhátú a mala vytvoření nezralé rakta dhátú (astháyi rakta dhátú) Tato nezralá rakta dhátú je potom prostřednictvím raktágni přeměněna na: zralou rakta (stháyi rakta dhátú) upadhátú (širá, khandara) mala (PITTa, žluč) nezralou mámsa dhátú Z pohledu západní medicíny probíhá krvetvorba v játrech a slezině pouze běhěm vývoje plodu v děloze, ale posléze krvetvorbu přebírá kostní dřeň. 26

56 Slezina - plihá Měkký orgán uložený vlevé brániční klenbě mezi bránicí a žaludkem, velikost závisí na množství krve zde obsažené (obvykle cca 12cm dlouhá, 7cm široká), podélná osa sleziny jde podél 10.žebra Slezina se skládá ztzv. bílé a červené dřeně. Bílá je nahromaděním lymfatické tkáně (lymfocytů), červená je tvořena provazci tkáně napojené na krevní cévy a funguje jako určitý filtr pro krev. Funkce sleziny: rezervoár krve při fyzické aktivitě se ze sleziny může uvolnit až 200ml krve během 1 minuty proto se někdy i raktašaya krvetvorba dle áyurvédy je spolu s játry hlavním sídle randžaka PITTa filtrace krve staré krvinky, nečistoty jsou zachytávány v červené dřeni imunita jsou zde přítomny bílé krviky (B/T lymfocyty), které jsou vkontaktu sjak skrví, tak i lymfou a podílejí se na produkci protilátek. Kromě toho zde dozrávání některé buňky imunitního systému. Slezina patří mezi velmi křehké vnitřní orgány, relativně snadno se trhá a může být zdrojem život ohrožujícího krvácení do břišní dutiny. 27

57 Slezina - plihá slezina plíce játra žaludek slezina ledvina slinivka břišní játra žaludek 28

58 Slezina - plihá Řez dutinou břišní játra žaludek slezina dolní dutá žíla ledvina páteř a meziobratlová ploténka ledvina aorta CT snímek žaludek játra slezina 29

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava 1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou

Více

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Rozdělení oběhového ústrojí SRDCE CÉVNÍ SOUSTAVA Srdce hmotnost 230 340 g má tvar

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE

7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE 7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE Oběhová soustava prostřednictvím tělních tekutin zabezpečuje: Transport živin, hormonů, vitamínů, iontů a O 2 do tkání. Odvod zplodin látkového metabolismu (hlavně CO 2 )

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT Autor práce: Nikola Cimlová, IX. A Konzultant: Mgr. Irena Petráňová Školní rok: 2013

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_03_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY TRÁVICÍ ŽLÁZY SLINIVKA BŘIŠNÍ (PANCREAS) protáhlá 14-18 cm 60-90 g uložená v ohbí dvanáctníku

Více

P?EVODNÍ SYSTÉM SRDE?NÍ:

P?EVODNÍ SYSTÉM SRDE?NÍ: Základy kardiologie by Biologie -?tvrtek, Únor 20, 2014 http://biologie-chemie.cz/zaklady-kardiologie/ Otázka: Základy kardiologie P?edm?t: Biologie P?idal(a): LaLa SRDCE (cor): -je dutý svalový orgán

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Fyziologie srdce a krevního oběhu

Fyziologie srdce a krevního oběhu KAPITOLA I TÉMA 1: Kardiovaskulární systém - ÚVOD Povinná literatura: 1. Soulek V.: Přehled biologicko-medicinských předmětů. Gaudeamus 1995, I.-II. 311s. 2. Rokyta R. a kol. : Fyziologie ISV nakladatelství,

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Anatomie I přednáška 2 Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Renol Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Bioinformační přípravek Renol je určený především k regeneraci ledvin, močového

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

COR = srdce. (stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

COR = srdce. (stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové COR = srdce (stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zevní tvar srdce (1) dutý, nepárový orgán, tvar trojboké pyramidy; 260320g uložené v dutině hrudní mezi pravou a levou plící za sternem

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

7. Systém látkové výměny

7. Systém látkové výměny 7. Systém látkové výměny 7.1. Začínáme Systém látkové výměny zahrnuje všechny části živého organismu, které se podílejí na příjmu, přeměně, uchovávání a vylučování látek (živin) a energie. Energií zásobuje

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Oběhová soustava I. Pro potřeby

Více

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem Jednobuněčné organismy přijímají dýchací plyny celým povrchem těla z okolní vody Také někteří mnohobuněční vodní živočichové dýchají celým povrchem těla. Krev transportuje dýchací plyny mezi povrchem těla

Více

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition 1. Odpovězte na zadané otázky (odpovědi se také dozvíte v průběhu exkurze): A) Kdo má silnější svaly, muži, nebo ženy? Zdůvodněte: B) Kde se nacházejí nejmenší kosti v lidském těle? C) Co je to syndrom

Více

Jak srdce a cévy fungují

Jak srdce a cévy fungují Podstata Srdeční infarkt a periferní cévní onemocnění (zúžení tepen s porušením prokrvení tepnou zásobovaných tkání) nepředstavují osudové příhody. Lze jim předcházet cílenými preventivními opatřeními.

Více

Zdravotní nauka 1. díl

Zdravotní nauka 1. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost ISBN 978-80-247-3709-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 21. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

8 Onemocnění perikardu

8 Onemocnění perikardu Onemocnění perikardu 8 8 Onemocnění perikardu 8.1 Anatomie perikardu Perikard je tvořen dvěmi serózními listy: viscerálním perikardem srostlým s myokardem a parietálním perikardem, obalujícím srdce a počátky

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

X-Wave. Estetická rázová vlna

X-Wave. Estetická rázová vlna X-Wave Estetická rázová vlna BTL zdravotnická technika, a. s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 mobil: +420 777 759 204 Ing. Ondřej Sojka +420 773 920 299 Pavel

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT Srdeční infarkt nečeká 2.ročník kampaně TISKOVÉ MATERIÁLY Tisková konference, 15.5.2014 City Tower Praha 4 Obsah Fakta o srdečním infarktu 3 Národní kardiovaskulární program

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Pohybová soustava Renáta Řezníčková žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle; usiluje o pozitivní změny ve

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Přijímací zkoušky 2015 verze C

Přijímací zkoušky 2015 verze C Přijímací zkoušky 2015 verze C 1. Jako agregát je v sociální psychologii označován/o: a) náhodné seskupení lidí, které pojí lokalita, v níž se nacházejí, ale neprobíhá mezi nimi vztahová sociální interakce

Více

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u dopravních nehod Ďatko M.¹, Zelený M.¹ ¹ Ústav soudního lékařství LF MU Brno a FN u sv. Anny v Brně III. národní kongres - DOPRAVNÍ ÚRAZY 2015 4. 6. 2015, Brno, hotel

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Přehled uvedených systémů: Soustava kosterní Pohybový aparát Srdce a cévní systém Dýchací ústrojí Trávicí systém Neurofyziologie Specifika dětského věku Kostra

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

fitn ss síla k tness sí ondice fi tness síla ondice fi tness síla ondice ondice fi ice fi íla k ness síla k ondice fi ess síla k fi tness síla k

fitn ss síla k tness sí ondice fi tness síla ondice fi tness síla ondice ondice fi ice fi íla k ness síla k ondice fi ess síla k fi tness síla k LY M FAT I C K É M A S Á Ž E Vlastimil Tesař ss síla kon a kondice fitness sí ness síla kondice fi ondice fi tness síla ess síla k ondice fit ice fitnes s síla íla kondic efi fitness síl Vlastimil Tesař masáže

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více