MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 28. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty 1. (43) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (44) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska Jiří Prouza Jiří Prouza 3. (45) 4. (46) Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec Jiří Prouza Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec Jiří Prouza 5. (47) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 6. (48) Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice 7. (49) Prodloužení lesní pěšiny Červený Kostelec 8. (50) Demolice objektu čp.452, ul. 17. listopadu, Červený Kostelec 9. (51) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 10. (52) Rekonstrukce ulic Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza 11. (53) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inženýrské sítě) Jiří Prouza 12. (54) Hlavní investiční akce připravované pro rok (55) Rozpočtové opatření č (56) Rozpočtové opatření č. 58 Jiří Prouza Věra Šimková Věra Šimková 15. (57) Rozpočtové opatření č. 59 file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2014/RM28_2014v/0PDFindex.html[ :56:40]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW 16. (58) Rozpočtové opatření č (59) Rozpočtové opatření č (60) Rozpočtové opatření č (81) Rozpočtové opatření č (61) Odpisové plány PO na rok (41) Žádost o přijetí finančních darů pro MŠ Náchodská Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Kateřina Macková Věra Šimková Irena Petirová 22. (62) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Lidový ples v sokolovně v Č. Kostelci dne Irena Petirová 23. (63) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Taneční zábava v restauraci Sokolovna v Č. Kostelci dne Irena Petirová 24. (64) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Taneční zábava v restauraci U Hobla dne Irena Petirová 25. (65) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Věneček v sokolovně v Č. Kostelci dne Irena Petirová 26. (66) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005-Hudební festival "METALGATE CZECH DEATH FEST"- VII. ročník v autokempu Brodský ve dnech Irena Petirová 27. (67) Výjimku z vyhlášky města č. 7/ akci Hasičský ples v sokolovně Lhota za Č. Kostelcem dne Irena Petirová 28. (68) Finanční odměna ředitelům p.o. za II. pololetí ZŠ V. Hejny 29. (69) Finanční odměna ředitelům p.o. za II. pololetí MŠ Náchodská 30. (70) Finanční odměna ředitelům p.o. za II. pololetí Městská knihovna Irena Petirová Irena Petirová Irena Petirová file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2014/RM28_2014v/0PDFindex.html[ :56:40]

3 Zastupitelstvo a rada - ADW 31. (71) Finanční odměna ředitelům p.o. za II. pololetí ZŠ a MŠ Olešnice 32. (72) Finanční odměna ředitelů p.o. za II. pololetí MŠ Větrník 33. (82) Finanční odměna ředitelů p.o. II. pololetí ZŠ Lhota 34. (73) Oznámení o provozu MŠ o vánočních svátcích 35. (74) Informace z jednání komise výstavby a rozvoje města 36. (75) Informace z jednání majetkové komise 37. (11) Prodej části pozemku p.č. 872 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Irena Petirová Irena Petirová Kateřina Macková Irena Petirová Irena Petirová Luboš Křivda Luboš Křivda 38. (13) Směna části pozemku p.č. 1132/6 za část p.č. 318 v k.ú. Červený Kostelec 39. (76) Žádost SDH Stolín 40. (77) Žádost o zaplacení oprav v provozovně Havlíčkova 1175, Červený Kostelec 41. (78) Pronájem sokolovny pro uspořádání "Věnečku pro dospělé" Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda 42. (79) Smlouva o poskytování forenzního šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec Kateřina Macková Petrák 43. (42) Příprava zastupitelstva města 44. (83) Technický dozor - sběrný dvůr Červený Kostelec 45. (84) Veřejné prostranství mezi školami Kateřina Macková Petrák Emil Košut Kateřina Macková Kateřina Macková Petrák 46. (80) Diskuse Kateřina Macková Petrák file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2014/RM28_2014v/0PDFindex.html[ :56:40]

4 Zastupitelstvo a rada - ADW file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2014/RM28_2014v/0PDFindex.html[ :56:40]

5 č. R-2014/28/1 Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne mezi městem Červený Kostelec a zhotovitelem stavby "Červený Kostelec, Bohdašín splašková kanalizace", kterým je Sdružení Bohdašín společností POHL cz, a.s., Nádraží 25, Roztoky (IČ: ) a Z a D stavby, s.r.o., K Bělidlu 568, Trutnov (IČ: ), týkající se provedení nezbytně nutných prací, aby dílo mohlo být kompletní a provozuschopné (nutnost přeložky stávajícího vodovodního řadu a dešťové kanalizace dle přílohy Změnového listu č.1 ze dne ). Úhrada víceprací bude financována z plánované finanční rezervy, která je uznatelným nákladem a bude pokryta dotací a zbylá část bude hrazena z rozpočtu města. místo

6 č. R-2014/28/2 Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Červený Kostelec a firmou QUANTUM CZ, s.r.o., Kralická 2104/1, Ostrava, Mariánské Hory (IČ: ) týkající se projektového poradenství pro akci s názvem "Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska" v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí verze ke dni s příslušnými prováděcími předpisy. místo

7 č. R-2014/28/3 Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec I. b e r e n a v ě d o m í znění Rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne (identifikační číslo EDS: 115D , Identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP ) vč. přílohy č. 1,2 a 3 předložené Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 (IČ: ) týkající se realizace akce CZ.1.02/4.2.00/ "Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec". II. přijetí dotace na realizaci akce CZ.1.02/4.2.00/ "Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec" na základě vydaného Rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne (identifikační číslo EDS: 115D , Identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP ) vč. přílohy č.1, 2 a 3, které zaslal Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 (IČ: ). III. p o v ě ř u j e starostu města Ing. a Petráka podepsáním Potvrzení o přijetí dotace na realizaci akce CZ.1.02/4.2.00/ "Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec" na základě vydaného Rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne (identifikační číslo EDS: 115D , Identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP ) vč. přílohy č.1, 2 a 3, které zaslal Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 (IČ: ). místo

8 č. R-2014/28/4 Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec uzavření Dohody o vstupu na pozemky a realizaci geologických a hydrogeologických prací na pozemku města p.č v k.ú. Stolín a to mezi městem Červený Kostelec a firmou SANGEO, v.o.s., Bylany 75, PSČ: (IČ: ) v rámci realizace projektu "Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec". místo

9 č. R-2014/28/5 Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec". místo

10 č. R-2014/28/6 Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice". místo

11 č. R-2014/28/7 Prodloužení lesní pěšiny Červený Kostelec b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Prodloužení lesní pěšiny - Červený Kostelec". místo

12 č. R-2014/28/8 Demolice objektu čp.452, ul. 17. listopadu, Červený Kostelec b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu akce "Demolice objektu čp. 452, ul. 17. listopadu, Červený Kostelec". místo

13 č. R-2014/28/9 Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace". místo

14 č. R-2014/28/10 Rekonstrukce ulic Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Rekonstrukce ulic Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci". místo

15 č. R-2014/28/11 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inženýrské sítě) b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inženýrské sítě). místo

16 č. R-2014/28/12 Hlavní investiční akce připravované pro rok 2015 b e r e n a v ě d o m í seznam hlavních investičních akcí připravovaných pro rok 2015 k realizaci. místo

17 č. R-2014/28/13 Rozpočtové opatření č. 57 rozpočtové opatření č. 57. místo

18 č. R-2014/28/14 Rozpočtové opatření č. 58 rozpočtové opatření č. 58. místo

19 č. R-2014/28/15 Rozpočtové opatření č. 59 rozpočtové opatření č. 59. místo

20 č. R-2014/28/16 Rozpočtové opatření č. 60 rozpočtové opatření č. 60. místo

21 č. R-2014/28/17 Rozpočtové opatření č. 61 b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření č. 61. místo

22 č. R-2014/28/18 Rozpočtové opatření č. 62 b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření č. 62. místo

23 č. R-2014/28/19 Rozpočtové opatření č. 63 rozpočtové opatření č. 63 místo

24 č. R-2014/28/20 Odpisové plány PO na rok 2015 I. odpisový plán na rok 2015 pro MŠ Náchodská. II. odpisový plán na rok 2015 pro MŠ Větrník. III. odpisový plán na rok 2015 pro Základní uměleckou školu. IV. odpisový plán na rok 2015 pro ZŠ V.Hejny. V. u k l á d á ředitelce Městského kulturního střediska provádět v roce 2015 čtvrtletně odvod z odpisů v poměrné výši do rozpočtu města. místo

25 č. R-2014/28/21 Žádost o přijetí finančních darů pro MŠ Náchodská I. přijetí finančního daru pro MŠ Náchodská od firmy Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec ve výši 6.000,- Kč. Dar se poskytuje na nákup sady maňásků pro představení pro děti. II. přijetí finančního daru pro MŠ Náchodská od firmy CA SUR s.r.o., Hronov, ve výši 5.000,- Kč. Dar bude použit na nákup materiálu pro dětské aktivity. III. přijetí finančního daru pro MŠ Náchodská od firmy LH-Technik s.r.o., Červený Kostelec, ve výši 5.000,- Kč. Dar bude použit na nákup materiálu pro dětské aktivity. místo

26 č. R-2014/28/22 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Lidový ples v sokolovně v Č. Kostelci dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce Lidový ples v sokolovně v Č. Kostelci dne povolení do hodin místo

27 č. R-2014/28/23 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Taneční zábava v restauraci Sokolovna v Č. Kostelci dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Taneční zábava v restauraci Sokolovna v Č. Kostelci dne povolení do hodin místo

28 č. R-2014/28/24 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Taneční zábava v restauraci U Hobla dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Taneční zábava v restauraci U Hobla dne povolení do hodin místo

29 č. R-2014/28/25 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Věneček v sokolovně v Č. Kostelci dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Věneček v sokolovně v Č. Kostelci dne povolení do hodiny místo

30 č. R-2014/28/26 Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005-Hudební festival "METALGATE CZECH DEATH FEST"-VII. ročník v autokempu Brodský ve dnech výjimku z vyhláčky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Hudební festival "METALGATE CZECH DEATH FEST"-VII. ročník v autokempu Brodský ve dnech povolení do hodin z na do hodiny z na do hodiny místo

31 č. R-2014/28/27 Výjimku z vyhlášky města č. 7/ akci Hasičský ples v sokolovně Lhota za Č. Kostelcem dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Hasičský ples v sokolovně Lhota za Č. Kostelcem pořádaný dne povolení do 03,00 hod místo

32 č. R-2014/28/28 Finanční odměna ředitelům p.o. za II. pololetí ZŠ V. Hejny o d k l á d á udělení finanční odměny řediteli p.o. Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, Mgr. Jiřímu Olejákovi, v souladu s pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

33 č. R-2014/28/29 Finanční odměna ředitelům p.o. za II. pololetí MŠ Náchodská finanční odměnu ředitelce p.o. MŠ Náchodská, Červený Kostelec, Mgr. Šárce Hanušové, v souladu s pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

34 č. R-2014/28/30 Finanční odměna ředitelům p.o. za II. pololetí Městská knihovna finanční odměnu ředitelce p.o. Městská knihovna Červený Kostelec, PhDr. Marcele Fraňkové, v souladu s pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

35 č. R-2014/28/31 Finanční odměna ředitelům p.o. za II. pololetí ZŠ a MŠ Olešnice finanční odměnu ředitelce p.o. ZŠ a MŠ Olešnice, Mgr. Jitce Švidroňové, v souladu s pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

36 č. R-2014/28/32 Finanční odměna ředitelů p.o. za II. pololetí MŠ Větrník finanční odměnu ve výši 75% navrhované částky ředitelce p.o. MŠ Červený Kostelec, Větrník 999, Pavle Švorčíkové, v souladu s pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

37 č. R-2014/28/33 Finanční odměna ředitelů p.o. II. pololetí ZŠ Lhota finanční odměnu ředitelce p.o. ZŠ Lhota, Bratří Čapků 138, Červený Kostelec, Mgr. Haně Benešové, v souladu s pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

38 č. R-2014/28/34 Oznámení o provozu MŠ o vánočních svátcích b e r e n a v ě d o m í informaci o provozu MŠ Náchodská a v MŠ Větrník v době vánočních svátků. místo

39 č. R-2014/28/35 Informace z jednání komise výstavby a rozvoje města b e r e n a v ě d o m í informace z jednání komise výstavby a rozvoje města ze dne místo

40 č. R-2014/28/36 Informace z jednání majetkové komise b e r e n a v ě d o m í informace z jednání majetkové komise konané dne místo

41 č. R-2014/28/37 Prodej části pozemku p.č. 872 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem d o p o r u č u j e prodej části pozemku p.č. 872 (ostatní plocha) o výměře 18 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem pro L. I. a L. P. Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 70,- Kč/m 2 a předkládá ZM k projednání. místo

42 č. R-2014/28/38 Směna části pozemku p.č. 1132/6 za část p.č. 318 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e směnu pozemku z majetku města - p.č. 1132/6 (ostatní plocha) o výměře cca 35 m 2 za část p.č. 318 (zahrada) o výměře cca 21 m 2 v k.ú. Červený Kostelec v majetku žadatele T. P., Tato část textu nemohla být zveřejněna. a předkládá ZM k projednání. místo

43 č. R-2014/28/39 Žádost SDH Stolín o d k l á d á ukončení užívání garáže v budově č.p. 94 Stolín, klubu PETANQUE, Stolín 77, Červený Kostelec do projednání obou stran. místo

44 č. R-2014/28/40 Žádost o zaplacení oprav v provozovně Havlíčkova 1175, Červený Kostelec z a m í t á žádost Romany Hankeové, Tato část textu nemohla být zveřejněna. o zaplacení oprav v provozovně Havlíčkova 1175, Červený Kostelec. místo

45 č. R-2014/28/41 Pronájem sokolovny pro uspořádání "Věnečku pro dospělé" žádost Městského kulturního střediska, Žižkova 365, Červený Kostelec o pronájem hlavního sálu sokolovny pro uspořádání "Věnečku pro dospělé" dne místo

46 č. R-2014/28/42 Smlouva o poskytování forenzního šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec uzavřít Smlouvu o poskytování forenzního šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec, IČ za období 1/2013 4/2014 s firmou FIZA, a.s., Hrozňatova 3, Brno, (IČ: ). místo

47 č. R-2014/28/43 Příprava zastupitelstva města b e r e n a v ě d o m í program a termín zasedání zastupitelstva města dne místo

48 č. R-2014/28/44 Technický dozor - sběrný dvůr Červený Kostelec uzavření Smlouvy příkazní na provedení inženýrských činností pro realizaci stavby Sběrný dvůr Červený Kostelec s firmou Ing. Otto Beneš, Palachova 1742, Náchod, IČ: místo

49 č. R-2014/28/45 Veřejné prostranství mezi školami r e v o k u j e usnesení č. R-2014/18/5 ze dne místo

50 č. R-2014/28/46 Diskuse b e r e n a v ě d o m í připomínky členů RM. místo

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 25. řádné jednání Rady města, konané dne 18.11.2015 kancelář starosty 1. (82) Zázemí tenis, fotbal 2. (83) Veřejné prostranství mezi školami v

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 27. řádné jednání Rady města, konané dne 16.12.2015 kancelář starosty 1. (126) Žádost MKS o proúčtování záloh z r. 2014 2. (127) Odpisový plán

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (89) 2. (90) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 26. řádné jednání Rady města, konané dne 30.11.2015 kancelář starosty Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, k.ú. Olešnice

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 4.3.2015 kancelář starosty 1. (37) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (38) Žádost

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 2.12.2013 kancelář starosty 1. (45) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza 2. (46) I/14 Červený Kostelec, OŽK

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 13.5.2015 kancelář starosty 1. (10) Kanalizace v ul. V Zahradách 2. (1) Žádost ředitele ZŠ V. Hejny o

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 4.11.2015 kancelář starosty 1. (157) Žádost KB o podpis dodatku k úvěru na zateplení paneláků 2. (158)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 17. řádné jednání Rady města, konané dne 30.7.2014 kancelář starosty 1. (49) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace Jiří Prouza

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 28.1.2015 kancelář starosty 1. (10) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska Jiří Prouza 2.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 15.7.2015 kancelář starosty 1. (76) Intenzifikace ČOV 2. (77) Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 17.9.2014 kancelář starosty 1. (24) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska 2. (25) Rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 22. řádné jednání Rady města, konané dne 5.10.2015 kancelář starosty 1. (36) Žádost navýšení kapacity ŠD při ZŠ V. Hejny Červený Kostelec 2. (59)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 17.4.2013 kancelář starosty 1. (37) Sportovní hala v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (15) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 13.6.2012 kancelář starosty 1. (10) Zásobování vodou města Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 28.5.2014 kancelář starosty 1. (1) Zakladatelské listiny Voda Červený Kostelec s.r.o. 2. (2) Volba dozorčí

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání Červený Kostelec Usnesení z 26. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.12.2016 R-2016/26/1-26. Červený Kostelec 19.12.2016 Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace uzavření

Více

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 kancelář starosty 1. (32) Žádost Divadelního souboru NA TAHU 2. (43) Oprava komunikace v Olešnici u Červeného Kostelce

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012 kancelář starosty 1. (10) Stavební úpravy č.p. 26, Komenského, Červený Kostelec 2. (1) Oprava lesních pěšin v lesoparku

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM . (1) 2. (2) Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení firem na dodávku stavby "Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec" Jiří Prouza 3. (3) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 16.5.2011 kancelář starosty 1. (1) Revitalizace parku A.B.Svojsíka Jiří Prouza 2. (2) Hospodaření 1.-4.2011 Věra Šimková 3. (3) Hospodaření

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání Červený Kostelec Usnesení z 2. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 20.1.2016 R-2016/02/1-2. Červený Kostelec 20.1.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci uzavření Dohody o poskytnutí

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 31.7.2013 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská + 17. listopadu (chodníky + inženýrské sítě) Jiří

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel od ul. Komenského na SMK, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Plánovací smlouva

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013 kancelář starosty 1. (1) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (46) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 11. řádné jednání Rady města, konané dne 28.4.2014 kancelář starosty Smlouva na zajištění dotace na opravu městského majetku poškozeného

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 20.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Rekonstrukce vodovodu v ul.bratří Čapků, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 2. (10) Revitalizace

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 7. řádné jednání Rady města, konané dne 19.3.2014 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 25.6.2014 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 4. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 4. jednání Červený Kostelec Usnesení z 4. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 17.2.2016 R-2016/04/1-4. Červený Kostelec 17.2.2016 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí průběh příprav

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 12.8.2015 kancelář starosty 1. (19) Chodník Brodský - Hospoda U Prouzů 2. (20) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 27.5.2015 kancelář starosty 1. (93) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (100) Červený

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013 kancelář starosty 1. (1) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Úvěr na kanalizační přípojky

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání Červený Kostelec Usnesení z 19. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 31.8.2016 R-2016/19/1-19. Červený Kostelec 31.8.2016 Kontrola plnění úkolu z jednání RM kontrolu plnění úkolů z jednání RM.

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 25. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 25. jednání Červený Kostelec Usnesení z 25. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 28.11.2016 R-2016/25/1-25. Červený Kostelec 28.11.2016 Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace změnu vč. přílohy k

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 9.3.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (2) Rekonstrukce vodovodu v ulici

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. koncelář starosty R-2010/19/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova informaci o investiční akci,,rekonstrukce ulice

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 24.6.2015 kancelář starosty 1. (55) Rozpočtové opatření č. 6 2. (56) Rozpočtové opatření č. 7 3. (17)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 26.1.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2. (2) Hospodaření 1.-12.2010

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.5.2016 R-2016/10/1-10. Červený Kostelec 4.5.2016 Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů uzavření Smlouvy o právu provést

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 11.1.2012 kancelář starosty 1. (1) Rozpočtové opatření č. 87 2. (2) Rozpočtové opatření č. 88 3. (3) Rozpočtové opatření č. 89 4.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 26.8.2015 kancelář strosty 1. (61) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005 - dětský den s večerním posezením

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod. R-2010/18/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova I. žádost o prodloužení termínu na stavbě,,rekonstrukce ulice Přemyslova"

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod. kancelář starosty R-2010/15/1 Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace uzavření Smlouvy o budoucí

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 10.5.2017 R-2017/10/1-10. Červený Kostelec 10.5.2017 Žádost o projednání možnosti zasíťování pozemku parc. č. 178/1 v kat.

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání Červený Kostelec Usnesení z 22. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.10.2016 R-2016/22/1-22. Červený Kostelec 19.10.2016 Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace uzavření

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání Červený Kostelec Usnesení z 12. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 1.6.2016 R-2016/12/1-12. Červený Kostelec 1.6.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci 1. vyloučení všech uchazečů

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 9.2.2011 kancelář starosty 1. (1) Opěrné zdi - ulice Na Strži 2. (2) Účelová komunikace ve Lhotě za Červeným Kostelcem 3. (10) Stavební

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.9.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (9) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková

Více

7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012

7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012 sál kina Luník v Červeném Kostelci 1. (20) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 11. řádné jednání Rady města, konané dne 4.5.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Stavební úpravy knihovny 3. (3) Červený

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Rada Souhrn 21. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 21. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 20. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 20. jednání Červený Kostelec Usnesení z 20. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 12.9.2016 R-2016/20/1-20. Červený Kostelec 12.9.2016 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí informace o

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 14.9.2011 kancelář starosty 1. (21) Oprava kanalizace v ulici 17. listopadu, Červený Kostelec 2. (22) Digitalizace kina 3. (23) Hospodaření

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 3. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 3. jednání Červený Kostelec Usnesení z 3. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 1.2.2017 R-2017/03/1-3. Červený Kostelec 1.2.2017 Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec uzavření

Více

U S N E S E N Í 41. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 41. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 41. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 13. 7. 2016 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob158/2016 V Soběšovicích dne 18.7.2016 Zpracoval : Dámek Tomáš Přehled

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 27. řádné jednání Rady města, konané dne 26.11.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (28)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 8.9.2011 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (5) Červený Kostelec Olešnice, splašková kanalizace 2. (6) Kanalizační

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 26.2.2015 malý sál Divadla J. K. Tyla Červený Kostelec 1. (100) Kontrola plnění úkolů z jednání

Více

Rada Souhrn 1. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 1. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 9. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Ewa

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.6.2011 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (10) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 17.02.2014 ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LOUN U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LOUN U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA LOUN U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Loun, které se konalo dne 10.12.2012 80/2012 - Návrh obecně závazné vyhlášky města Loun, kterou se doplňuje OZV č. 2/2008 o

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí-SNK) Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany)

1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí-SNK) Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany) U S N E S E N Í z 12. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 16.6.2004 v budově Obecního úřadu v Dobré obřadní síň. -----------------------------------------------------------------------------------

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 82. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 82. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 82. schůze Rady města Slavičín, konané dne 12.1.2010 Usnesení č. 82/1700/10 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy

Více