výročnízpráva méněnežtištěná dopeněženky...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výročnízpráva méněnežtištěná dopeněženky..."

Transkript

1 R o z h o d l i j s m e s e s n í ž i t č í s l a k t e r á n i k d o n e c h c e v i d ě t v y s o k á n á k l a d y f o n d u P r o t o j e t a t o výročnízpráva e l e k t r o n i c k á S t o j í t o t i ž o 5 0 % 2 méněnežtištěná A j e š t ě s e v e j d e dopeněženky...

2 V naší práci je zvykem vyprávět příběhy a tím ilustrovat, co se v oblasti ženských práv děje, jak neúnavné jsou naše partnerské organizace, jak silné jsou ženy, které bojují za rovnoprávnost a společnost bez diskriminace. Jenže příběhy v současné době ustupují do pozadí...vytlačují je čísla...čím dál více ovlivňují naši práci zprávy, které zasíláme institucím a donorům. Jsou plné čísel...měří se jimi naše úspěchy, naše výkonnost. Statistická čísla pomáhají poukazovat na palčivé problémy, v mnoha případech vydá jedno číslo za víc než mnoho slov. Proto jsme se rozhodli letos prezentovat práci SCWF a našich partnerských organizací v číslech. Pokud programátoři dokážou veškeré informace převést do jedniček a nul, doufáme, že i my dokážeme čísly ukázat víc, než by zmohlo mnoho stránek textu. Několik čísel hned na začátek. Každá 5. žena se setkala s násilím v intimním vztahu, platy žen jsou v průměru o 25% nižší než mužů na stejné pozici za stejnou práci, v politice je zastoupených pouze 20% žen, na Slovensku byl již 5x zamítnut návrh na registrovaná partnerství, pouze 1% mužů využívá možnost odejít na rodičovskou dovolenou se svým dítětem, 32% žen na Slovensku spoléhá na přerušovanou soulož jako formu antikoncepce oproti 0,5% německých žen......scwf je stále jediným ženským fondem v České republice a na Slovensku, existuje již 8 let aza těchto 8 let přidělil 290 grantů. Spolupracuje s 81 partnerskými organizacemi v České republice a na Slovensku, v grantech jsme vyplatili 21,000,000 Kč/ 834,000 Euro. Dokud se růžová čísla radikálně nezmění, budeme pracovat dál. Budeme dál podporovat organizace, které se snaží zlepšit postavení žen a bojovat s jakoukoliv formou diskriminace a nerovnosti. Připojte se k nám! Tým Slovensko-českého ženského fondu PS: Rozhodli jsme se snížit čísla, která nikdo nechce vidět vysoká, náklady fondu. Proto je tato výroční zpráva elektronická. Stojí totiž o 50% méně než tištěná. A ještě se vejde do peněženky...

3 rok let existence SCWF grantů ,772,000 Kč ,000 Euro stipendií podpořených organizací grantů obecné podpory organizací grantů určených na projektové aktivity

4 Rodové štúdiá a odbúravanie stereotypov iba 1% mužov využíva možnosť odísť so svojím dieťaťom na rodičovskú dovolenku grantov...626,000 Kč...24,850 EUR ,000 návštev stránky ročne Klub Anabell združuje už 318 osôb s poruchami príjmu potravy 6,000 titulov v knižnici Aspektu 8 predstavení Nevidím, nepočujem, nehovorím (o sexe) pre takmer 1,000 stredoškolákov

5 Anabell, o.s Gender Studies, o. p. s EsFem Anabell, o. s. obecná podpora organizace Anabell 128,000 Kč Anabell je jedinou organizací v České republice, která pracuje s osobami s poruchami příjmu potravy nejen z lékařského hlediska, ale i z hlediska společenského tlaku a mýtu krásy. Anabell poskytuje své služby již v 6 městech České republiky v Praze, Brně, Kladně, Zlíně, Ostravě a Plzni. Gender Studies, o. p. s. nová vlna feminismu 95,000 Kč Projekt Nová vlna feminismu má za cíl celkovou rekonstrukci a redesign webové stránky nejvíce navštěvované stránky o feminismu, ženskoprávní problematice a genderu v České republice. EsFem všeobecná podpora organizácie 6,000 EUR EsFem je feministická organizácia, ktorá od roku 1999 vyvíja aktivity zamerané na podporu dodržiavania ľudských práv žien a detí, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a presadzovanie rovnosti príležitostí žien a mužov. EsFem sa okrem toho zaoberá rodovou senzibilizáciou, rodovou rovnosťou vo výchove a vzdelávaní a feministickou pedagogikou. Podpora vo forme grantu za rok 2012 smerovala k udržateľnému chodu knižnice, ktorú organizácia spravuje, a na bežné výdavky organizácie.

6 Aspekt Divadlo na opätkoch Záujmové združenie žien ASPEKT všeobecná podpora organizácie 6,000 EUR ASPEKT je feministická vzdelávacia a publikačná organizácia, ktorá zahŕňa rôznorodú skupinu feministických projektov: feministický kultúrny časopis Aspekt, ktorý od roku 2004 vychádza ako webzin; knižná edícia; knižnica a iné. Svojimi aktivitami prispieva k zvyšovaniu rodovej citlivosti a rodovej kompetencie spoločnosti. Slovensko-český ženský fond podporil organizáciu grantom, ktorý bol určený na udržateľný chod organizácie. Divadlo na opätkoch Otvorme oči! 4,000 EUR Cieľom projektu je prebúrať pomyselnú stenu medzi mlčanlivosťou a skrývaním sa pred závažným porušovaním ľudských práv žien. Realizácia verejných akcií a diskusií o tejto problematike napomáha hlbšiemu porozumeniu problémom, akými sú rodová nerovnosť, násilie páchané na ženách či diskriminácia. Formou divadelných predstavení sa snaží scitlivovať verejnosť, obzvlášť študentov a mladých ľudí, otvárať oči a mobilizovať ich aktivitu smerom v prospech žien. Grant z roku 2012 bol určený na prezentáciu divadelného predstavenia Nevidím, nepočujem, nehovorím (o sexe) v školách, na organizáciu podujatia Otvorme oči, ktoré bolo určené pre verejnosť a na prípravu webovej stránky organizácie.

7 Rovnost příležitostí a podpora žen ve veřejném životě v politice je zastoupených pouze 20% žen platy žen jsou v průměru o 25% nižší než mužů na stejné pozici za stejnou práci granty...293,000 Kč...11,630 Euro dobrovolníků pracovalo na aktivitách organizace Fórum 50% advokačních setkání Možností volby s představiteli a představitelkami státních a veřejných institucí týkající se genderové rovnosti

8 Fórum 50% o.p.s. obecná podpora organizace 142,000 Kč Posláním organizace Fórum 50% je odstraňování společenských nerovností mezi ženami a muži, podpora žen při jejich prosazování ve veřejném životě, podpora zapojování veřejnosti do politiky a snaha o její transparentní fungování. Činnost zařízení je zaměřena na širokou škálu cílových skupin od političek po širokou veřejnost se zájmem o veřejné dění. Možnosť voľby všeobecná podpora organizácie 6,000 EUR Možnosť voľby je ľudskoprávna feministická organizácia, aktívne pôsobiaca v oblasti monitorovania a advokácie ľudských práv žien, najmä v oblasti reprodukčných práv a reprodukčného zdravia a násilia páchaného na ženách. V oblasti rodovej rovnosti poskytuje na mieru šité poradenstvo a konzultácie najmä pracovníkom verejných inštitúcií, firmám, študentom, ale aj laickej a odbornej verejnosti. Možnosť voľby expertne pôsobí vo viacerých odborných orgánoch a inštitúciách, zároveň aktívne podporuje sieťovanie ženských neziskových organizácií a iniciatív na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ako člen pôsobí v Bezpečnej ženskej sieti. Grantová podpora z roku 2012 smerovala na udržateľný chod organizácie a realizáciu advokačných aktivít Fórum 50% o.p.s Možnosť voľby

9 Odstraňovanie všetkých foriem násilia páchaného na ženách žena z 5 zažila násilie v intímnom vzťahu grantov 1,023,000 Kč 40,600 EUR rokov fungovania programu Advocats for Women Persefona prevádzkuje 5 kontaktných miest pre osoby, ktoré čelia domácemu či sexuálnemu násiliu v Juhomoravskom kraji telefonátov na krízovú linku Acorus za rok kontaktov La Strady v teréne za rok 1,711 stretnutí organizácie Odyseus so ženami pracujúcimi v sexbiznise... 1,397 kontaktov na krízovú linku Ženy v tiesni za rok Fenestra poskytla klientkam celkovo 3,016 úkonov špecializovaného poradenstva

10 Persefona o.s Acorus o.s la Strada o.p.s Persefona o.s. stabilizace Persefony prostřednictvím rozvoje fundraisingu 99,800 Kč Projekt stabilizace Persefony prostřednictvím rozvoje fundraisingu je navázání na předchozí projekt Úspěch ve fundraisingu. Obsahem projektu je vytvoření pozice fundraisera a jeho následná podpora. Fundraiser bude mít na starosti jednotlivé části fundraisingového plánu (péče o dárce, spravování veřejné sbírky, aktivní vyhledávání dárců ), který vznikl v rámci prvního projektu. Acorus o.s. právem proti bezpráví ,000 Kč Každoročně podporovaný projekt organizace Acorus má za cíl poskytnout komplexní právní pomoc ženám - obětem domácího násilí. Mezi bezplatně poskytované služby patří kromě právního zastupování i právní poradenství. La Strada o.p.s. obecná podpora organizace 150,000 Kč La Strada je jedinou specializovanou organizací v České republice, která se věnuje formou poskytování pomoci obchodovaným či vykořisťovaným osobám. Vyvíjí aktivity ve třech oblastech, jejichž vzájemné propojení umožňuje zohledňovat potřeby a problémy cílové skupiny ve všech činnostech - sociální služby, prevenci a vzdělávání, advokační služby a lobby aktivity.

11 proFem o.p.s., Theia o.s OZ Odyseus profem o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty obecná podpora organizace 150,000 Kč profem o.p.s. je ženská nezisková organizace pracující na poli lidských práv žen. Jedním z hlavních témat, kterým se organizace věnuje, je domácí násilí. Prostřednictvím pilotního programu AdvoCats for Women organizace poskytuje bezplatné právní poradenství a pomoc ženám, které jsou nebo byly ohroženy (nejen) domácím násilím, aktivně lobbuje za změny v zákonodárství a poskytuje školení pomáhajícím pracovníkům v oblasti domácího násilí (městské policii, sociálním pracovníkům/icím ) Theia o.s. právem proti bezpráví ,000 Kč Posláním občanského sdružení Theia je poskytovat poradenství a pomoc osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci a nemohou ji samy vyřešit. Činnost sdružení je zacílena na širokou škálu cílových skupin, od dětí a mládeže, ohrožených společensky nežádoucími vlivy, až po osoby ohrožené domácím násilím. OZ Odyseus všeobecná podpora organizácie 4,000 EUR Organizácia Odyseus sa dlhodobo venuje poskytovaniu služieb pre osoby užívajúce drogy a osoby pracujúce v sexbiznise. Grantom od Slovensko-českého ženského fondu z roku 2012 bola podporená činnosť organizácie v programe Červený dáždnik. Aktivity tohto programu sú špeciálne určené ženám pracujúcim v sexbiznise, prostredníctvom poskytovania poradenstva, ako aj vzdelávania o ľudských právach osôb pracujúcich v sexbiznise a ich obhajobe voči verejnosti a verejným inštitúciám.

12 OZ Žena v tiesni Fenestra OZ Žena v tiesni všeobecná podpora organizácie 4,000 EUR Žena v tiesni je ženská nezisková organizácia, ktorá poskytuje bezplatné špecializované služby ženám, na ktorých je páchané násilie, formou komplexného poradenského servisu, ktorý zahŕňa právne, sociálne a psychologické poradenstvo a krízovú linku. Aktivity organizácie sa zameriavajú aj na prevenciu násilia a vzdelávanie. Organizácia je zastúpená v Bezpečnej ženskej sieti, ktorá združuje ženské organizácie pôsobiace v oblasti obhajoby ľudských práv žien. Grant v podobe všeobecnej podpory smeroval najmä na chod krízovej a právnej poradne určenej ženám ohrozeným násilím. Fenestra všeobecná podpora organizácie 6,000 EUR Činnosť ženskej mimovládnej organizácie Fenestra je cielene zameraná na podporu a obhajobu práv žien, na ktorých je páchané násilie, prostredníctvom poskytovania špecializovaných služieb pre ženy, v oblasti sociálnej, právnej a psychologickej pomoci. Spektrum aktivít organizácie dopĺňajú tréningy pre odborníkov z verejných inštitúcií a pomáhajúcich profesií, ako aj aktivity zamerané na širokú verejnosť, vo forme informačných a mobilizačných kampaní. Fenestra aktívne zastupuje Slovensko v medzinárodnej WAVE sieti (Women Against Violence Europe Ženy proti násiliu), zúčastňuje sa tematických výskumov a na národnej úrovni vystupuje ako člen vládnych výborov a expertných komisií. Grant z roku 2012 bol použitý na udržateľný chod organizácie a zabezpečenie špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie.

13 Reprodukční a rodičovská práva % žen na Slovensku spoléhá na přerušovanou soulož jako formu antikoncepce oproti 0,5% německých žen granty ,000 Kč... 6,800 Euro dul sdružených v České asociaci dul návštěvníků představení Vagina Monology u příležitosti V-day v Košicích organizace A centrum

14 Česká asociace dul zvýšení informovanosti žen o vlastních reprodukčních právech 70,000 Kč Česká asociace dul vzdělává a sdružuje duly, působící v České republice a na Slovensku. Cílem projektu je informovat ženy o existenci dul a jejich činnosti a odbourávat předsudky ohledně spolupráce s dulou. Prezentace činnosti asociace probíhá na veletrzích a výstavách během celého roku A Centrum Košice vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo všeobecná podpora organizácie 4,000 EUR A Centrum Košice pôsobí v oblasti plánovaného tehotenstva a zdravého rodičovstva, presadzovania práv a záujmov žien zo znevýhodnených skupín, bez prístupu ku kvalitným zdravotným službám, obzvlášť v čase tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Primárnym cieľom organizácie A Centrum Košice je prispieť k zvyšovaniu pôrodných a zdravotných služieb pre ženy. Zároveň A Centrum Košice pomáha budovať silné ženské komunity, a to formou organizovania vzdelávacích seminárov a workshopov, svojpomocne pripravených kultúrnych predstavení a happeningov. Vďaka podpore z roku 2012 mohlo A Centrum Košice zorganizovať predstavenie Vagina monology, mini filmový festival a miestny festival pre ženy. Grantová podpora bola použitá aj na aktualizáciu a správu webovej stránky či prevádzku Knižného klubu pre ženy Česká asociace dul A Centrum Košice vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo

15 Ochrana práv LGBTIQ * osôb na Slovensku už 5x zamietnutý návrh na registrované partnerstvá grantov ,000 Kč... 20,600 EUR seminárov organizácie PROUD na 32 školách o právach LGBTIQ osôb a rodovej identite... festivalu Prague Pride 2012 sa zúčastnilo 40,000 osôb v roku 2012 sa konal už 3. ročník festivalu Queer Eye TransFúzia je 1. transorganizáciou na Slovensku, ročne ju kontaktuje 10 osôb s požiadavkami o informácie o procese tranzície filmový festival inakosti ročne navštívi spolu viac ako 2,000 divákov a diváčok * lesbická, gay, bisexuálna, transexuálna a intersexuálna a queer osoba/osoby

16 Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu PROUD Prague Pride o.s Jiný pohled o.s Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu PROUD obecná podpora organizace 100,000 Kč Občanské sdružení PROUD se zaměřuje na zlepšení informovanosti o LGBT tématech, odstraňování homofobie a transfobie a na vyvážený a rozmanitý mediální obraz. Cílovou skupinou, na kterou se PROUD zaměřuje, jsou sexuální menšiny, a to především lesby, gayové, bisexuální a transsexuální lidé. Konkrétně v současné době jsou to především stejnopohlavní rodiče a mladí lidé na středních školách. Prague Pride o.s. obecná podpora organizace 150,000 Kč Občanské sdružení Prague Pride bylo založeno v roce 2010 s úmyslem připravit první pochod hrdosti v Praze. V roce 2013 bude uskutečněn již 3. ročník festivalu Prague Pride včetně průvodu hrdosti. V rámci samotného festivalu probíhá bohatý doprovodný program - odborné semináře, kinovečery, výstavy fotografií, autorské čtení, mše, koncerty vážné i populární hudby, akce pro rodiny s dětmi, sportovní odpoledne a mnoho dalších. Jiný pohled o.s. festival Jiný pohled ,000 Kč Hlavním cílem projektu je organizace festivalu Jiný pohled a s ním spojených workshopů, přednášek a diskuzí ohledně lesbických, bisexuálních a transgender (LBT) témat. Snahou je podnítit ženy k větší aktivitě v rámci komunitního a veřejného dění a poskytnout osvětu v tématech, jako jsou feminismus, genderové role, transgender, etnické sexuální menšiny, alternativní životní styly apod. Dále jde o podporu umění tvořeného ženami a vytvoření prostoru, kde by jednotlivé umělkyně mohly mezi sebou navázat spolupráci.

17 Iniciatíva Inakosť TransFúzia Iniciatíva Inakosť všeobecná podpora organizácie 4,000 EUR Združenie Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej činnosť sa zameriava na podporu a obhajobu ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersex ľudí, na odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a potláčanie homofóbie a transfóbie v spoločnosti. Prostredníctvom kampaní a kultúrnych podujatí, akým je napr. Filmový festival inakosti, sa snaží oslovovať a scitlivovať verejnosť v otázkach dodržiavania ľudských práv LGBTIQ osôb. Popri advokácii sa aktívne angažuje v monitoringu ľudských práv LGBTIQ osôb, lobingu a spolupráci na medzinárodnej úrovni. Grantová podpora v roku 2012 pre Iniciatívu Inakosť bola určená na realizáciu strategických aktivít organizácie. TransFúzia transrodoví ľudia v procese zmeny pohlavia a zdravotnícka starostlivosť 3,930 EUR TransFúzia je nezisková organizácia, ktorá sa zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv transrodových ľudí, pričom sa snaží prispievať k zvyšovania kvality ich života na Slovensku prostredníctvom vytvárania a realizácie komunitných podporných programov. Projekt, ktorý Slovensko-český ženský fond v roku 2012 podporil, pokračuje v komplexnom výskume zameranom na zber údajov o skúsenostiach transrodových ľudí s podobami medicínskej praxe a zdravotníckej starostlivosti určenej pre osoby v procese zmeny pohlavia/rodu. Výskum má slúžiť ako východisko na nastavenie advokačných aktivít organizácie v komunikácii s relevantnými inštitúciami a autoritami.

18 Stipendia Ludmily Čuchranovej ročník stipendií vědeckých disciplín tradičně obsazených muži ,000 Kč... 5,560 Euro

19 Stipendia Ludmily Čuchranovej Jitka Hroudová 3 rd Annual international Conference on Civil Engineering 10,000 Kč Jitka Hroudová je doktorandkou fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, ústav technologie stavebních hmot a dílců. Účastnila se konference s názvem 3 rd Annual International Conference on Civil Engineering v Athénách. Tereza Pavelková The 28 th Miller Conference on Radiation Chemistry 8,000 Kč Tereza Pavelková je doktorandkou jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Účastnila se konference s názvem The 28 th Miller Conference on Radiation Chemistry v Izraeli, která se koná jednou za dva roky. Eva Vahalová 2 nd Central European symposium on building Physics 10,000 Kč Eva Vahalová je doktorandkou stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Účastnila se mezinárodní konference s názvem 2 nd Central European Symposium on Building Physics ve Vídni. Lucie Nenádalová 30 th International NO DIG Sao Paulo 10,000 Kč Lucie Nenádalová je doktorandkou na stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. Účast na konferenci 30 th International NO DIG v Sao Paulu v Brazílii umožnila prezentaci výsledků dizertační práce a rozvinula zpracovávané téma na mezinárodní úrovni.

20 Kseniya Illková 6 th International Light Metals technology Conference 10,000 Kč Kseniya Illková je doktorandkou matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Účastnila se konference 6 th International Light Metals Technology Conference ve Velké Británii, kde prezentovala výsledky svého výzkumu. Magdaléna Dufková ICSA 2013, Second International Conference Structures and Architectures 10,000 Kč Magdaléna Dufková je doktorandkou fakulty stavební na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí Českého vysokého učení technického v Praze. Účastnila se konference ICSA 2013, Second International Conference Structures and Architectures v Portugalsku. Jana Tůmová 51 st IEEE International Conference on Control and Decision 10,000 Kč Jana Tůmová je doktorandkou fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Účastnila se konference 51 st IEEE International Conference on Control and Decision (CDC 2012) v USA Stipendia Ludmily Čuchranovej Jana Púchyová ICDIPC 2013: International conference on digital information processing and communication 350 EUR Jana Púchyová pôsobí ako interná doktorandka na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, v odbore aplikovaná informatika. Štipendium Ľudmily Čuchranovej využila na účasť na konferencii o digitálnom spracovaní informácií a komunikáciách (International Conference on Digital Information Processing and Communications) v Dubaji. Mária Baňasová Federation of European Biochemical Societies CONGRESS EUR Mária Baňasová je internou doktorandkou v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV a na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, v odbore biochémia. Zúčastnila sa medzinárodnej konferencie organizovanej Federáciou európskych biochemických spoločností, CONGRESS 2013: Mechanisms in Biology.

21 Stipendia Ludmily Čuchranovej Miroslava Rysová ESB th European Conference on biomaterials 10,000 Kč Miroslava Rysová je doktorandkou fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Účastnila se mezinárodní konference s názvem ESB th European Conference on Biomaterials, která se konala ve Španělsku. Lenka Angelovičová 3 rd International Conference of Ecosystems (ICE 2013) 400 EUR Lenka Angelovičová je doktorandkou Prešovskej univerzity v Prešove, v odbore environmentálna ekológia. Zúčastnila sa 3. medzinárodnej konferencie o ekosystémoch (3 rd International Conference on Ecosystems), ktorá sa konala v Tirane, v Albánsku. Natalia Podoliak 14 th International Conference on Ferroelectric liquid crystals 8,000 Kč Natalia Podoliak je doktorandkou matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Účastnila se mezinárodní konference 14 th International Conference on Ferroelectric Liquid Crystals, která se konala v Magdeburgu v Německu. Lenka Palaščáková 11 th International Conference on Chemical & Process Engineering 400 EUR Lenka Palaščáková pôsobí ako interná doktorandka na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, v odbore environmentálne inžinierstvo. Zúčastnila sa medzinárodnej konferencie chemického a procesného inžinierstva (11 th International Conference on Chemical & Process Engineering) v talianskom Miláne.

22 Stipendia Ludmily Čuchranovej Marcela Lauková Intranasal peptide delivery to reduce psychological stress injury 400 EUR Marcela Lauková pôsobí ako interná doktorandka v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, v odbore fyziológia živočíchov. Štipendium Ľudmily Čuchranovej bolo v jej prípade určené na uhradenie nákladov spojených s výskumným pobytom v Spojených štátoch amerických. Lucia Škovranová IV. Maďarská ichtyologická spoločnosť 190 EUR Lucia Škovranová je internou doktorandkou Prešovskej univerzity, v odbore environmentálna ekológia. Zaoberá sa výskumom reprodukcie rýb. Štipendium Ľudmily Čuchranovej bolo v jej prípade určené na účasť na konferencii Maďarskej ichtyologickej spoločnosti v Debrecíne

23 Pár čísel navíc ročník MDŽ REMAKE 40,000 Kč (1,700 EUR) získaných na aukciách nepotrebných predmetov viac než 2,000 žien sa zúčastnilo celosvetovej konferencie AWID dní aktivizmu 800 článkov a reportáží o Prague Pride členov Medzinárodnej siete ženských fondov

24 AWID konferencia Transforming Economic Power to Advance Women s Rights and Justice Slovensko-český ženský fond sa od svojho vzniku snaží byť v kontakte s medzinárodným dianím, s novými trendmi a iniciatívami v oblasti ženských ľudských práv. Aj preto sa zúčastnil v poradí už 12. výročnej AWID konferencie, ktorá sa konala v apríli 2012 v tureckom Istanbule. AWID je medzinárodná asociácia žien a ženských organizácií, ktoré sa zasadzujú za zmeny v životoch žien na celom svete a Slovensko-český ženský fond je od svojho vzniku jej členom. Témou konferencie bola transformácia ekonomických síl v záujme posilnenia ženských práv a spravodlivosti. Konferencia hostila viac než individuálnych účastníkov a účastníčok z celého sveta a poukázala na prepojenosť a vplyv ekonomických systémov na životy žien a komunít, v ktorých žijú.konferencia ukázala, že pre zrovnoprávnenie žien s mužmi a pre celkovú podporu sociálnych zmien je dôležitá solidarita, bezpečie a prístup žien k zdrojom. MDŽ REMAKE 2012 V marci 2012 sa v Bratislave v Kultúrnom centre Dunaj konala multižánrová akcia MDŽ Remake 2012, ktorej sa zúčastnili zanietení jednotlivci, aktivisti a aktivistky, zástupcovia a zástupkyne ženských organizácií, umelci a umelkyne prezentujúce svoju prácu a diela. Celé podujatie bolo organizované s cieľom zviditeľniť ženy ktorým sa stále nedostáva dostatok uznania a verejnej podpory. Slovensko-český ženský fond sa na podujatí podieľal ako spoluorganizátor v spolupráci s UN Women Bratislava. Aukcia nepotrebných predmetov Slovensko-český ženský fond usporiadal aj v roku 2012 Aukciu nepotrebných predmetov na potrebné účely ako súčasť novoročného stretnutia so svojimi podporovateľmi a podporovateľkami, ako aj spolupracujúcimi a partnerskými organizáciami. Aukcia sa konala v známej pražskej kaviarni Q-Café. Aukcia sa stáva pravidelnou akciou Slovensko-českého ženského fondu, vďaka ktorej sa darí vyzbierať finančné prostriedky pre vybrané ženské organizácie, zároveň sa stretnúť s priateľmi a podporovateľmi a sprostredkovať nové informácie o činnosti a práci fondu.

25 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách Slovensko-český ženský fond v spolupráci so ženskými mimovládnymi organizáciami, ktoré sú združené v Bezpečnej ženskej sieti (Fenestra Košice, Možnosť voľby Bratislava, MyMamy Prešov, Pomoc rodine Michalovce, Progresfem Poprad, Žena v tiesni Martin), zorganizoval v Bratislave 10. decembra 2012, za účasti viacerých osobností verejného a spoločenského života, verejné zhromaždenie spojené s vypískaním násilia páchaného na ženách. Vypískanie násilia sa koná na celom svete v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách každoročne v termíne od 25. novembra do 10. decembra. Verejnosť môže pískaním na píšťalkách vyjadriť svoj odmietavý postoj voči násiliu páchanému na ženách a potvrdiť nevyhnutnú potrebu zmeny v tejto oblasti. Prague Pride 2012 Aj na druhom ročníku festivalu Prague Pride sa Slovensko-český ženský fond zúčastnil nielen ako podporovateľ, ale taktiež prezentoval svoju činnosť na JarmarQu, stanovom mestečku pre neziskové organizácie na Streleckom ostrove. Tu sa počas odpoludňajšieho festivalového programu vystriedalo ľudí, ktorí sa mohli zoznámiť s prácou českých neziskových organizácií presadzujúcich práva LGBTIQ komunity. International Network of Women s Funds Slovensko-český ženský fond je členom INWF (Medzinárodnej siete ženských fondov) od roku V roku 2012 Markéta Hronková, výkonná riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu, viedla správnu radu tejto medzinárodnej siete, ktorá je zložená z volených zástupkýň ženských fondov zo všetkých regiónov sveta. Stretnutie všetkých ženských fondov združených v sieti sa v roku 2012 konalo v Johannesburgu a zúčastnili sa ho obidve riaditeľky. Na stretnutí sa diskutovali podmienky fungovania ženských fondov a ich potreby, aj vzhľadom na globálne a lokálne možnosti. Najdôležitejšou diskutovanou témou bola otázka financovania ženských fondov a posilnenie ich viditeľnosti, ktorá by mala využiť systematické výskumy a dôsledné monitorovanie dodržiavania ženských ľudských práv.

26 tým země kanceláře zaměstnankyně účetní členek správní rady N á š t ý m Markéta Hronková výkonná ředitelka Slovensko-českého ženského fondu Miroslava Bobáková programová manažerka (do března 2012), ředitelka pro Slovenskou republiku (od listopadu 2012) Barbora Skřivánková office manažerka a grantová administrátorka Viera Böttcher ředitelka pro Slovenskou republiku (do listopadu 2012), programová manažerka (od listopadu 2012, momentálně na rodičovské dovolené) Zuzana Vránová, Soňa Žáčiková účetnictví S p r á v n í r a d a Andrea Vadkerti předsedkyně správní rady Paula Jójart členka správní rady Edita Šilhánová členka správní rady Katarína Mravčáková členka správní rady Hana Kulhánková členka správní rady Jana Zichová členka správní rady Zdenka Almerová revizorka

27 Děkujeme... Zuzana Bajkaiová, Tomáš Bako, Leopold Böttcher, Filip Budák, Petra Burčíková, Silvia Dragan, Marta Drury, Lucia Faltinová, Markéta Hamrlová, Tatiana Hičárová, Eva Hronková, Anna Chudobová, Paula Jójárt, Vladimíra Kašíková, Jana Smigells Kavková, Zuzana Klementová, Alena Králíková, Hana Kulhánková, Michal Krebs, Petra Kutálková, Monika Ladmanová, Kerry Lobel, Hana Machová, Tatiana Maková, Lída Michlová, Marta Miklušáková, Tereza Mikšaníková, Ola Jeżowska-Minárik, Katarína Mravčáková, Zuzana Očenášová, Marcela Ondeková, Henrietta Plíhalová, Martina Renelt, Eva Riečanská, Juraj Róbl, Helena Skálová, Magdaléna Skřivánková, Pavlína Srpová, Soňa Svoreňová, Edita Šilhánová, Ľubica Tornoczyová, Andrea Vadkerti, Radoslava Vanišová, Janka Zichová, Branislav Žilka.

28 Nadační příspěvky přidělené v roce 2011, vyplacené v roce Kč Občanské sdružení Anabell Kč Občanské sdružení Élektra - Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství Kč Fórum 50 %, o.p.s Kč profem, o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty Kč Občanské sdružení THEIA EUR Záujmové združenie žien ASPEKT EUR OZ EsFem EUR Fenestra EUR OZ Žena v tiesni Kč Občanské sdružení Acorus Kč Občanské sdružení elnadruhou Kč Občanské sdružení Persefona Kč Občanské sdružení Prague Pride Kč Občanské sdružení Rozkoš bez rizika Kč Evropská kontaktní skupina Kč Občanské sdružení InBáze Berkat Kč Občanské sdružení Jiný pohled Queer eye Kč Občanské sdružení Prague Pride EUR OZ A centrum Košice - vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo EUR OZ Možnosť Volby EUR Poradňa pre ľudské a občianske práva EUR OZ Inakosť - TransFúzia EUR Únia materských centier EUR Transfúzia Možnosť volby EUR OZ Odyseus

29 Nadační příspěvky přidělené a vyplacené v roce Kč Natalia Podoliak Kč Eva Vahalová Kč Lucie Nenádalová Kč Jitka Hroudová Kč Tereza Pavelková Kč Jana Tůmová Kč Kseniya Illková Kč Miroslava Rysová Kč Magdaléna Dufková 400 EUR Lenka Palaščáková 400 EUR Lenka Angelovičová 400 EUR Mária Baňasová 350 EUR Jana Púchyová 400 EUR Marcela Lauková 190 EUR Lucia Škovranová Kč Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzita - PROUD Kč Občanské sdružení Jiný pohled Kč Fórum 50 % o.p.s Kč La Strada o.p. s Kč Gender Studies o.p.s Kč Občanské sdružení Prague Pride Kč profem, o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty Kč Občanské sdružení Acorus Kč Občanské sdružení Persefona Kč Občanské sdružení Theia Kč Česká asociace dul Kč Občanské sdružení Anabell

30 Nadační příspěvky přidělené a vyplacené v roce EUR OZ A centrum Košice - vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo EUR Záujmové združenie žien ASPEKT EUR OZ EsFem EUR Fenestra EUR OZ Inakosť - TransFúzia EUR OZ Možnosť Volby EUR Divadlo na opatkoch EUR Iniciativa Inakosť EUR OZ Žena v tiesni

31 Nadační příspěvky přidělené v roce a vyplacené v roce Kč Občanské sdružení Anabell Kč Občanské sdružení Jiný pohled Kč Fórum 50 % o.p.s Kč La Strada o.p. s Kč Gender Studies o.p.s Kč Občanské sdružení Prague Pride Kč profem, o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty Kč Občanské sdružení Acorus Kč Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzita - PROUD Kč Občanské sdružení Persefona Kč Občanské sdružení Theia Kč Česká asociace dul EUR OZ A centrum Košice - vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo EUR Záujmové združenie žien ASPEKT EUR OZ EsFem EUR Fenestra EUR OZ Inakosť - TransFúzia EUR OZ Možnosť Volby EUR OZ Odyseus EUR Divadlo na opatkoch EUR Iniciativa Inakosť EUR OZ Žena v tiesni

32 Finanční informace Příspěvky a dary (v tisících Kč) Global Fund for Women 970 Trust for Civil Society Google Community Grants by Tides Foundation 287 OAK Foundation LTD Mama Cash (vyplaceno v roce 2011) Různí drobní a individuální dárci 131 Náklady (v tisících Kč) Přidělené nadační příspěvky Náklady spojené s přidělováním příspěvků 780 PR a fundraising Mezinárodní spolupráce 411 Náklady na správu fondu 402

33 Výkaz zisku a ztráty k v tisících Kč Celkem A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie 35 II. Služby celkem Opravy a udržování 5 6. Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby 855 III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 11 IV. Daně a poplatky celkem Ostatní daně a poplatky 1 V. Ostatní náklady celkem Ostatní pokuty a penále Kursové ztráty Jiné ostatní náklady 22 VII. Poskytnuté příspěvky Poskytnuté příspěvky 22 Náklady celkem B VÝNOSY IV. Ostatní výnosy celkem Úroky Kursové zisky 169 VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) Výnosy celkem C VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů 0 D VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM 1

34 ROZVAHA (bilance) k v tisících Kč AKTIVA Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Samostatné movité věci a soubory movitých věcí IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k samost.mov.věcem a soub. mov. věcí B. Krátkodobý majetek celkem II. Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Jiné pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Ceniny Účty v bankách IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Příjmy příštích období 0 0 Aktiva celkem

35 v tisících Kč PASIVA Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni účetního období účetního období A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem Vlastní jmění Fondy II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 5 5 B. Cizí zdroje celkem III. Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím soc.zab. a veř. zdr. poj Ostatní přímé daně Jiné závazky Dohadné účty pasivní 5 5 IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období Výdaje příštích období Pasiva celkem

36 vyrocka 2013 M_200x200 - CJ :27 Stránka 36

37 vyrocka 2013 M_200x200 - CJ :27 Stránka 37

38 Slovensko-český ženský fond Baštová 5, Bratislava, tel./fax: č. účtu: /1100 Nadační fond Slovak-Czech Women s Fund Bořivojova 105, Praha 3, tel./fax.: č. účtu: /5500 Coypright: Text & překlad: Korektury: Design: Slovensko-český ženský fond SCWF Eva Hronková, Vladimíra Kašíková, Haden Sutton, Maria L. Miksikova Kateřina Horská,

Výroční zpráva Slovensko-český ženský fond 2013

Výroční zpráva Slovensko-český ženský fond 2013 Výroční zpráva Slovensko-český ženský fond 2013 O nás... Slovensko-český ženský fond (Slovak-Czech Women s Fund) pôsobí od roku 2004 ako jediný ženský nadačný fond v Českej i v Slovenskej republike, ako

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice

EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, CZ-110 00 Praha 1, T/F: 222 211 799 www.ekscr.cz office@ecgnet.cz

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 Liga otevřených mužů, o. s. (LOM) CO JE LOM LOM je nezisková organizace pro muže, která vznikla v roce 2006. LOM chce, aby čeští muži vzali život do

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Genderové informační centrum NORA, o. p. s. Adresa sídla: Ševčenkova 2, Brno-Bosonohy, 642 00 Brno Kontaktní adresa: Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická, Milady Horákové 36, 602 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2014 Obsah: 1. Základní informace o PBB a) informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení burzy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Zápis z Valné hromady Hnutí za aktivní mateřství, 25.06.2010

Zápis z Valné hromady Hnutí za aktivní mateřství, 25.06.2010 Zápis z Valné hromady Hnutí za aktivní mateřství, 25.06.2010 Místo konání: A-centrum, Vítkova 10, Praha 8 Přítomno celkem: 13 členek/členů HAM (1 přišla aţ po zahájení, 1 odešla dříve) Začátek 17,30 Prezenční

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti AKADEMIE za období červenec 2011 až červen 2012 Tato výroční zpráva byla projednána na společném zasedání správní a dozorčí rady konaném dne 19. července 2012

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2014 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2014 3. Organizační struktura burzy 4. Rozvaha PBB za rok 2014 5.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Moderují: Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kateřina Lišková, Ph.D.,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více