Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti"

Transkript

1 ř ř Hs řskzvřata liy rasatjak vh iagstickmaterilraktickzkušesti Ý š T. JIRÁEK, P. Á ÁCLEK2Á 'MEETsl. r.., Praha 2ttveterirústavJihlava ú UHRN. l JirsekT.,clavekP. liyrasatjakvhiagstickmateril- raktickzkušesti. š eteriřstv 2014;64: slechletechje labratrveteririagsticestlečastjivyužvvzreksli č rasat. raxise tvril,žež liy,res.ústtekutiy,lzeú využtk Ž iagsticekterchzvažch ž emc,ktermajvlivjak a zrav,tak a retabilitukmerčhchvurasat.mezijimič se vzreksli svčil Č iagsticercihrerukčha č resiračhsyrmu(prr), č viru chřiky(i) ř a rcihcirkvìrutyu 2 (PC2).liyjak vzrekmajširktecil a rcea vvjivchtestůa ů a valiacistvajcchtestůk ů využitvzrkuslirasatlerb-ž haj.brvzrkůsli ů a jejichvyšetřemajsvš ř secifika.jese jeuchu,eivaziv techikubruiagstickhvzrku,bez stresurasat.msvzrekje rerezetativ r au ulacirasat a lze h využt Ž r cev vhmitrigvybrachchrb. Pvažujemeza Ž utifrmvataši š veterira chvatelskubec techicebruvzrků, Ů ale i mžstech,beefitecha Ž limitechthtzůsbuvzrkva ů vyšetře. š ř UMMRY l JirsekT., clavekp. Prcieralfluisamlesas arriateiagsticmaterial- ractical exeriece.eteriřstv ř 2014;64: Prcieralfluisamleis icreasiglyuse i veteriarylabratryiagsticsi recetyears.l racticewas cfirmethatsaliva,resectivelyral fluisca be use t iagsecertaiserius iseasesthataffectbththehealthatherfitabilityfcmmercialigfarmig.mgthers,the salivasamlehas rvewell i the iagsisf rciereructivea resiratrysyrme (PRR), ifluezavirus (I), a rciecircvirustye 2 (PC2).aliva as a amle have huge tetiala the Wrk theevelmetf ewtestsas Well as thevaliatif existigtestst use ralfluifigsctiues.amliga examiatifsalivahavetheirw characteristics. It is a simle,-ivasiveiagsticsamlecllectitechique,withutay stressf igs. le samleis reresetative frcertaiulatifigsaca be usefrcsteffectivemitrigf selecteiseases.we csierit ecessaryt ifrmur veteriarya breeigcmmuityf amligtechique,but alsthe rtuities, beefitsa limitatisf thismethf amlig a examiati. Úv liyrasat,res.jejichústtekutiy,seú abz tak i secifickchrtiltekrti im jak ař. ř jakvhbilgickmaterilk labratria- gsticekterchvzamchemc.ze PRRl*2aPC22,viruschřikyrasat5aErysielthrix ř rhusiathaeó. ó e slichmůžemervžeteksli ůž Ž rasatje mžjakž řmetekceatgeů, ří ů vat atibitika?a slevzkum se zamřuje 714 ETERINÁŘTÍ9/2014 ÁŘ

2 I Hsřsk Zvřata taka etekcirteiůakut ů fze?u rasatclme zsk vhh vzrkuslitak,žeumstmeabsrčž č materil, tj.bavlrvaz,ktcea echme h určitubuzvřatažvkat. č Ž Tattechika jestlečastjš č raxve veterir meic. Hlavvhuje,že Ž se je jeuchu, eivaziv techikubruia- Maltskuhrečku č (Brucella meiitess).2 Nyjsu využvytestyzesliliař.asaličky, ř č HI,Estei-Barr virus, ž heatitiu (, B, C), řušice, š zarky, M. tuberculsis, R,arvvirus, heresvirus a alš.2 9 kterchřa-ech,jakař.hi,bylyvyviuty ř i tzv.rychltesty(10-20 mi.).dalšbimarkery veslich jsu hum meic gstickh vzrku, kterjezrveňrerezetativ ň r využvyař. Ž ř iagstice karcimůhlavya ů krku, auulaci rasata lzehvyužtrcevvh- mitrig vybrach chrb. k iagstice erititis, k etekcizubhkazu,ale i k mitrigu rgajejichmetablitů ů(ař. řthc).9 eveterir iagstice bylysliyjak iagstick liy,či čústtekutiy? vzreksuvelmimlvyužva. Ž evkrmusktu bylyužvyk Ž etekciescherchia c/i'157:h7 a almella s.12, u kčeč k iagstice virukčičč č leukemiea exerimetl ž tž suvislstis mžmře- Ž ř Bžužvajem,,sliy ž je tchtsuvislstech esrv a mlbyse užvatsšejemústtekutiy Ž š ú (Zagl.ralfluis). ÚsttekutiyÚ jsuslžeyz ž vlastch sli,kterjsu sekretemslich žlz,leakzeslizič-htrasutu, č semkterchchrbjakař.viruvztekliy.2 ř U rasatbylveslichexerimetl tvrzeskyt secifickch rtiltek ifekcitretcccus sk. E cervikl gigivltekutiy, buč- hetritu, ezymů, ůatisetickch ltek,zbytkůtravy ů a bakteri.9 řaifekceakústtekutiy ú bsahuj (1973),ctibacllus leureumiae (1993)a jetky B chleratxiu (2004).2 - atgey(lkl č či z bhvsustavy) a rtiltky (lkl č či srv). Jaklklatgeyzemůžeme učasmžstilabratrč Ž etekvat ař.virusklasickhmrurasat,kterse ř iagstiky ze slirasat relikuje tsilch.2 Lklrtiltky chzej slich žlz(bbuňky)a ž ň lymfi tk(bbuňkymlt/ ň U rasatbylavřeaiagstika ze sliař.viru ř DLT).Z krveseakslistvaj mcslizičh č trasutu růzjiatgey(ař.virusprr), ů ř srvrtiltky (lgli, lgg),atibitika, lkya.2*9 MPI3,viruKMF1,viruLK,viruujeszkyh chrby a viruezikulr stmatitiy. všemejčastjš š č š yužit ž achz raxivzreksliřietekci ř viruprr,l *l4 I8 viru chřiky5a ř PC-2235, a tjakřmmrůkazemviru,tak ů Histrieyužitsli Ž iagstice růkazemsecifickch ů rtiltek. Nejistzatmjevyužit ž slik řmetekcimyclasma hyeumaea t kvůlimžmfalešegativmvslekům ů Ž š ů testu yužit ž sli iagstice ev blastihum PCR. Je zm,že Ž k itravitl řmiagstice meicy?přtmst secifickch rtiltek ve slich bylarvrkza jižž rce1909 suvislstis tzv. /I/lyclasma hyeumiaejsu vhjš sšehlubktrya lavže. Ž Limitymi řmrůkazctbacllus Ů leureumiae ze sli,ebťbylyzazamey ť Testykiagstice chrbzeslirasat, zitiv vsleky testupcruze1.-7.eifekci.l5dalšvzkumvyužit š Ž vzrkůslirasatbuerav- ů kterbylyzaveeyale irlgie ÚJihlava Ú l Průkaz ů bslevat iagstice Myclasma hyrhs,lavvsa. Patge PRR viru/rtiltek irus Diagsticky test kveč č RT PCR estepcr tracellularis, viruped(rci eiemic- k iarrhea), almella s.,haemhi/us arasus a ve slev TB(mitrig, burv a.). tabulcejsuuveeytestyurčekč iagstice chrbzesliu rasat, kterbylyzaveey ale irlgie ÚJihlava, Ú bylyzevalivy mezirmkruhvmtestua jsuzejižtmřvarkyvyuž- Ž Ž qrtpcr vyk rutiiagstice. by se zabrilfaleš š egativmvslekům, ů PCR testyurčeůvč ů _, ELIıDE><><PRR k etekci zesračitkbylutvalivat č a vu ' 'aí'< vaıfııżıflhtefl matrici, tj.sliy.i5 I7 ELItestybylytšiuzsami š krkyřizůsbey ř ů a etekcirtiltek zesli- ař. ř virus grea -Time PCR timalizva ře vzrku, zma ikubaci vzrků, Ů Zmakjugtu a.l*l8 <;\/_2 serelis Pc\/2h iviøø i., ifl0 mgıajsz-eflkva Drtllatky tativ (ybitics + lieria / LD22) Pstubrua zracv vzrku I irus BTPCR Nejvhjšm materilemrbrvzrkuslijebavlrvaz(vizbr.1).dbřeabsrbuje ř a saz j ETERINŘTÍ ÁŘ 9/

3 Hsřsk H s ř s k zvřata zviřata -e r br vzrku sli rasat -- bavl br. uravarbrvzrkuslirasat br. II -_ urava bavlla, zkumavka, gelitvsčkya zkumavka, iigelitv rukavice sóčkya rukavice rvaz br.2 rvazzavese br. 2 - Bavl Bavl zavšev ktci ktci v v _ I ~ ; Ť I = >ł 2 0 j0 mi br. bavlh rvazu rvazuzhruba br.33 -_ yžclirai' yžmó bavlh zhruba 30 mi br.4 čku, br. 4 -_ litzskach slitzskachtekutijeh tekuti jeh rhulastikvh rhu lastikvhssóčku, ačrh ačrh střiheme střiheme r žava žava vytlačmestatečmžstvtekuti vyt ačme stateč mžstv tekuti r je vh rvazu, r chvy vyšetře.c vh vyšetře. C se tčesly tče s yrvazu,r chvy je růmr 1,3 r rasata rasata ve vkrmu růmr vkrmu kl 1,3 cm a r k 1,6 ],6 cm. rvaz a Dručuje Dručuje se vatjee rasat. Ce vat jee rvaza 10_25 rasat.cel stu bru vzrků s ije mrjeuch.l*2 4 mr jeuch.],2'a stubruvzrkůslije timl e, kyž zskmealesň4-5 tim jje, zskme a esň 4_5 ml m ústch ústch tekuti, ž ebvrblm(viz tekuti, c cž ebv rb m (viz brzky3-5 brzky 3_5 ). ). Takt Takt zskavzrek zska vzrek ihe ihe zchlamea zch ame a c ejřve ejřve je schvzrky trasrtujeme terje trasrtujeme labratře, labratře, k kter sch vzrky ústchtekutivyšetřit br.6 a 7). ústchtekuti vyšetřit ((br.6 7), Při brusli v tšiubez bru s i v rmci rmci růzchkategri růzch kategrivtšiu bez rb mu ebereme rblmu chvebereme vzrkyu vzrky u staršchzvřata zviatachvcha rasičky. rasičky.dsl ch a ve vkrmu,ř.chvva vkrmu, ř. chvva Ds zvřatajsu zvřata jsu e vžy vžy chtastateč chta stateč žvkatrvaz, Žvkat rvaz, rt je ručv a rtje ručv trika trik a chucv chucv žvkacch žvkacch ( a ř. rztkem r v a z ů (ař. rvazů r z t k e m cukru, c u k r u, eb e b žusem). žusem). chucv rvazu mh i u selat,kterjsu chucv rvazumhi se at,kter jsu emcemcři trv, eb lachselat.zrkujeme eb ři trv m m ach selat. zrkujeme sše sše r,kyjsurasatavceaktiv bruse r. ky jsu rasata vce aktiv a úsšst úsšst bru se tm zvyšuje.na r se ručuje še zvyšuje. Na rse ručuje vzrkvat zrkvat ssše jsu agresivjš starš staršselata se ata klem k em e, 20._25. e, kter kter jsu řitahuje ežmlašselata.dručujeme arvazjevce a rvazjevce řitahuje ež miašseiata. Dručujeme brukažstrait bru kaž strait z ktců všechyrvazy. všechy rvazy. rvaz řes c, rchybuby rvazv ktci Chybu by byl echvat byl echvat ktci ii řes ak tat rasata se tže ak tat hračka ztrc ztrc a atraktivit atraktivit a rasatase j řestauzajmat.pužitrvazikyeužřestau zajmat. Pužit Ívaz iky eužvejtezva vejte zva k alšmbrům. a šmbrům. Jetlivkrkybruvzrků Jet iv krkybruzrků rvaz ktcese Uvazemebavl UvŽeme bav rvaz ktce se zvřaty. zvřaty.jjee třeba třeba bt rvazu. b t a a ůklaueva ů k a u e v a srvulku s r v u k u rvazu. Prvazuchytme Prvaz uchytme tak,aby tak, aby byl by kecasi kec asi ve všcerykuči všce ryku či latkyrasat.mla latky rasat. M a by a j j sashut, sa shut, zrzrveň rvazu rvazutrusem, veň ale musme zamezitktamiaci a e musme zamezit ktamiaci trusem, je rvaz mča mča krmivem.nečistvzrekčastzač,že krmivem. Nečistvzrek čast zač,žeje rvaz mc mc luh. uh. JJee vhrvazt vh rvaz t a mst,kam mst,kam mhu mhu všecharasata,ku všecha rasata, ku mž mž v čistščsti čistščsti ktce ktce a e řm u zrjevya řmu zrje vy a u krmiva. krmiva. Zavšervaz echme zvřatům r žvk Zavše rvaz echmezvřatům žvk (viz br. 2). raxise bu alesň raxi se tvrzuje, tvrzuje, a esň bu 30 mi mi (vizbr.2). že rasat zvyk ch a rvazje rvaz je 20-30mi že u rasatzvyklcha 20_30 mi stateč stateč /zvřat čas čas a t, aby aby se a m m vystřal70-90 vystřa 7_9 % zvřat (25 z ktce(25 kusů/ktec), ktce kusů/ktec),cžjejiž cžjejiž stateč stateč rerezetarerezetativvzrekr t i v v z r e k r celuskuiu? ceiu skuiu.3 Prvaz Prvaz vyžmme astikvh sčku, zskau vyžmme lastikvh zskau j e h rhu tekutiu t e k u t i u slejeme s e j e m e jeh r h u sčku, s č k u, ruh r u h rh rh střiheme ř e k e m řelejeme ř e e j e m e vvzrek s t ř i h e m e a řeklem ři z r e k řil(ej e50ml žezkumavky astv zkumavka). žezkumavky (ejle 50mI lastv zkumavka). ı 716 v Jak zachzetse JakzachZet vzrkem s i se vzrkemsli P celubu řeravy vzrku elmi ce u bu řeravy vzrku labratřeje abratře je vve mi ůležitzachvatchlacřetzec.zrky,kter ů ežitzachvat ch acřetzec. zrkv' kter buu buu gtzu ETERINŘTÍ 9/2014 ETERINÁŘsT

4 J^.^^4ř., i -',;ř-rh z4 vvi l ř La t a v u u r I r u) s ) Nřs k b r.55 -_ slitvzrku l i t rv' z r k susli l i zzkumavky kumavky br. zrek zkumavce b r.6 -_ z r essli, kl i rres., e s ú.ústch s t c ttekuti, he k u t i v,lastv l a s t v550ml 0 m Z l kumavce br. ut e e s l vy e b r ujjee, u t zzach ait a c h l a aai trrychle y c h l e ees y e bru, + 33.c), ss at l a t a b r a t ((4 ř 4e± C ), ej e e j l ve cch aicm h l a i c b bxu m x učči i llabratře a a l eu. e u.p Pku k u e ze e l z e vzrky zrk yručit ruč i t l abratře a b r a t vř e e e vzrky kamžit bru zamra b r ujjee, u t v z r k ss i y l i k a m ž i t bru Z amrabru, ut ut, ebť bsahuj mh zzit. itt.tat a t a t ř e jsu j s uut, e b ss iy ť l i y b s a h um j h atře ař. RN b a k t e r iaae e z y m yaa a ř.vvirus i r u spprr R R aa jjeh e h R N vvee ssiilibakterie ezymy rces ve mi Ch ac egra c hv e l m rrych e i y c h l e e g r a uc jh. l a c r c e tstut u t egrach egrauj. ch a c izzmaluje. m a l u jkke. a l š m zzracv u r a c v vvzrků z r k ůssii l i chaci a šmu třeba s i e e zz v l abratři. a b r a t Č ř ii.r vvzrky z r k sy l i e t ř e b a l ezzracracčir cetrifugujeme eset vvvat, v a t v,vraz raz zzečišt e č i š t vvzrky z r k yc e t r i f u g u j e mees e t ak řeietujeme 4 "C) e ččist m i u t(( gg Íi ři4 C ) aa ak řeietujem ist miut ak EL zzkumavky.testv k u m a v kty e. s t v jje e a kv E L I ttestu e s t ussueratat. ueratat. k a ' y l up. l v i vvzrků az r k ůb y l azzracva r a c v a ((cetce t k y u. Plvia byla lvia Zrveň rrifugace i f u g a c ae ffi trace) i l t r a c ea) lvia e z r a c v a Z. r v e ň ezracva. ti rasat e b r assrum l i r u m t i r a s azzkažh t k a ž h kktce. t c e eva i. levali ebra i rti tky rti rtiltk yr t vviru i i r upprr R R aa cce kv e l k vm mžstv ž s t viimug m uglb u l i ů(( 9' I g, 9M g Maa 9G). g G ).N Nezracva e z r a c v avvzrky z r k yb by y y l yttestestbuiiů mc vvy yaa P R R m cqqrt-pcr R T - P C Ra zzracva r a c v a vvzrky z r k yaa PRR rti tky. užipprr R R eutraliza č r t i l t k y.s l e kuukza y, yk z a l yžže,e užieutraiizač s eky rti tky tt m a t e r i l e m l l i v aa l 9G g G PPRR RR r t i l t k yttestu estu materi em v iv E L I,aa e le m a t e r i zzsa l s a v l i v vvs eky i l s l e kqqrt-pcr' yr T - P C R, EL, materi v ivi c rrh g 9 h Il aai i P RRRRs t it il tetkea kh llaai i y Iy uu eeuut rt ar Iai zl iazčač ch Z r raa c cv v v zzr kr ů vv li vi v i i l a l g9 M M.. Z k ůtt aakk v zza m am ravb kvatifikace, s l e k yk v a t i f i k a cae,tt r a v b ssžem ž e m vs eky zitivch čtu kkcetrace c e t r a c ei r v R N.N e j v y š š h č t u zitivch virv RN. Nejvyššh mc vvzrků z r k ůqqrt-pcr R T - P C Rb y l s a ž e m cbbav y.a avly.4 byl saže trategie zrkv trategievzrkv skytrvvaii e M l. 3 rvva lci h t u žžvkat v k a tskytm.. Y Y.. a kk.3 chtu e rvazy rasat ut r v a z yu r a s a tu s t j e ca ha rrštech š t e c h((44 ut ustjech est ce, u ads i t c e )aa aa estlce ss m l, m ((čtyři č t y ř ikktce). t c e ).D sli vzrek au l i jsu y j s um s z r e rkrerezetujc e r e z e t u j ac u u l a - kktce) liy sms jsu r rasata rvazy atraktiv k zzvru, v r užže,e r v a z y j s vvce uc ea t r a k t i v r r a s a t cchah úrvi ccii ((ktec). k t e c )P. r v mttak ea k i a g s t i ka ua ú r v ssta i ta Prvme iagstiku r ůsb skytuj v stimui ex a aa rrštech, š t e c hkke, e ů s bjak j a k v t i m u l r e xlmžst aa ssiiy l i yjjak a k vvzrek z r e k m ttak ak s k y t um j ž sccev t e v vva m rgramu eš rrač a č cchv. h v K. e zzvše v š e a t r a k t i v ia t ay ss m l m ešl Ke atraktivity v h h r g r a m ssurvei ace. uu r v e i l l a c et. j zzaa ú v a h u zza, a vhh 9tj úvahu, u rvazů rstře. a i m s t vvce c e r v a z ů r s t ř e JJak a. k l ai umst e a h r a rruti iut t i ssurvei ace, u r v e i l l a ckky e,ysse e ttestuje e s t u j 11 e xx vvzrzreahrait růbhu erimi, s t a t e č sseejjev e v b a4455 m i,kky yv r ů b httt u t eripčet stateč ba kků ů ssr r zzaa m s c, k l i k vvzrky az r k yssli l i zzaa tte.r e.p č e t msc, klika /zzvřat rvaz rvazů) ah y žžvka v k a l r v a zm i i m l /0 v ř a zt ah y miim vvzrků z r k ů((čet č e t r v a z ůaa)ffrekvece r e k v e cvvzrkv ez r k v zz ež l e ža a řičemž čtu čtu reva eci t c e, ř i č e m ž e j v y š š r ů s t č t uzzvřat v ř a žžvkajcch t vkajcch ejvyšš růst č t uzzvřat v ř a((a t affarm, a r m v, kktci), t c i ), r e v a l e ci e m c, kktce, emc, rvch rvaz růbhu rvab zby y lv r ů b h u r v c 115 h5 m i.r erezetativst mi. Rerezetativst ssecifit e c i f i taassezitivit e z i t i v i iagstickh t i a g s t i c k ttestu ehst uaa a a ůvu ůvu akaeem rvazu řa vvzrku z r k ul ze z evvylešit y l e šu i tm s t ma l š h r v a z vu řa umstm a šh tt e (( iiaaggs tsi tki mc c m m,, i ti tr iri g)g. ). e ssttvv růbhu rr vv i š t v hu ustje. s t j e. r ů b h uttt t s stuie t u i e va val P l iiiaaggs tsi kt iuk ueemmc c rrštvh P kkuu b b yycchhmm rvazu užt t rvazů z r e zkzska s k a zjjeh e h r v a z sskui uk u i 1 17_24zvřat z v ř a t. 3 vzrek ((PRR' PRRP,Pc2' C 2, I ),m l b e u ž va t v aaaž ž t rvazů ). m byy sse ((vzrků) v z r k ůa ) a jjeu e uffarmu/ha u. a r m u / h a lc C u. sse e ttče če ačasv ačasv rav b r uuu, emcch e m c czzvřats hv ř ast a akut k u t iifekc, f e k c kke, e ravbru, b rbh b r b h vviremie, i r e m i eb bueme, u e m ettesty e s t yssmřvat m ř v aa ta t řm růkaz PRR va ř m r ů k a vviru z i r um metu e t P PCR u C R ((ař. a řp. R R v aaaž ž t řzaků, ttů ůvviremie). i r e m i e )P P. ezí e z kk iickch l i i c k c hř z a k ůkky, y t rů s t uje u u ss j erkve r k vrze, e r zl ze zee,vyyužt u ž r ůkazu k a z su secifi e c ickc f i c kh c h aastu rti tek úče em urče r t i l t ttestem eeks t e me EL. L I N Na. am mitrig i t r i zzaagú č e l e mu rče PRR' k a z v hsstatusu t a t u s ussta t a((ař. a ř.sstatus t a t u ssse at e l a t-- P RR, kazvh I ) r u č u j e ttři mř i ervazy r v a z((vzrky) yv z r k ya )a ffarmu/haiu a r m u / h avve l eu 5 ) ručujeme vvku k u110 0 tt;1..,t ů.l raktickaasekty Nkter sekty Nkterraktick zitiv l s e C l. 4ttestvali e s t v a v l iv P PRR R R z i t i v ffarmy a r m y C.. a kkl.a lse užit a cce kem e l k e m1 04k t c ůzzvřat. v ř a tz ZjišťvaIi. j i š ť v avv iv lli i v u ž i tb bav y, a v l y, 104 ktců ETERINŘT 9 stzlc / 2Í vttttnářsrv '*-,,4 I -,.. ı ı ı. b r.7 -_zrek z r eřirave k ř i r a v e kk zachiaze z a c h l a z ea kk ittrasrtu ar a s r t u br.7 llabratře abratře

5 ř Hsřskzvřata PrickettJ. R. a kl.2jakrvvalivali techikubru vzrků ů sli _a iagstikuprr a PC2 kmerčch č chvechrasat.na třechfarmchbylyř akvaebryzrkysli rasatz šestiktcůkažfarmy(20-30š ů Ž rasat/ktec).brybylyve třetmtustř, ř a tm 5., 8., 12. a 16. te, řičemžuvj,žeř č Ž Ž irus PRR je etekvatel bu tř ažž smi tů ů a PC2 le ežž sm tů. ů Meta vzrkvsli je le tt stuiehrzravtmitrigprr a PC2 ve sts bremve vu-ažžč čtyřtechitervalech? ř Zvr Nabzse tzka,za mhuvzrkysli ahraitvzrky sra ař. ř surveillaceprr. Je zřejm,že ř ž vzrky sli jsu vbru vu můcku ů r veterir lkaře ř i eiemilgy.je tak ravu,že Ž vzrky sli jsu sice rerezetativr ulaci, ale emhu ikyzcelaahraitiiviulzrky kterchse-cifickchsituacch,jakař.u ř kvatitativhvyh- cvvsleků(ař.qpcr ů ř u PC2),čič řiř saze izlaci/sekveacimikrrgaismů(ze ů sli rblematick). Jistuevhuzůstvutstzachvchlach ů řetzceař zůsbeslvzrkůsli,cžzsavliv-ňujekvalitusleků.jeň ů srvukzat,že ž vzrkv- ů Ž sli je evhči č řm eužitel ž kterch řaech r sajc selata a r rasice. Pstat rvž je, žež r vyšetřesliš ř jsu ut secifick labratrtesty.yužitsli ž jak vzrku ravb evhr kterrutitestvaatgey jak ař. ř PP čič M. hyeumiae.hutestv sli zůstvů mžstcev Ž vhhmitrigu ulace(prr,pc2, I),ř. ř rgramusurveillace. Důležitje, ů Ž že Ž se je jeucheivaziv brvzrkubez stresuzvřat.zjeušezrkv- š by tak mhl umžit Ž rzshlmitrig,častjš č š testv,yššsezitivitua úrvifarmyaú skytut tak řesjšmaveiemilgicksituace.pkuř vezmeme tazi ekmickustrkus celkvižšmi klaya bra testv,můžemtvyužitvzrků ůž Ž ů Žš sli rasat buucuzsavzam. Literatura: 1. Kittawrrat,., Prickett,J., Wag, C., lse, C., Irwi,C., Payasig,Y., Ballagi,., Rice,., Mai, R., Jhs,J., Raemacher,C., Hgla,M., Rwla,R., Zimmerma,J. Detectif Prciereructivea resiratrysyrmevirus (PRR)atibiesi ral fluisecimesusig a cmmercialprr serum atibyezyme-likeimmusrbet assay.j et DiagIvest.2012;24(2): Prickett,J. R., Kim,W., imer,r., Y,K. J., Zimmerma,J. ral-fluisamlesfrsurveillacefcmmercialgrwigigsfrrciereructive a resiratrysyrmevirusa circvirustye 2 ifectis.j wie HealthPr2008;16: e,m. Y., Guy, H. J., Ewars,.. tirisigral flui cllecti frmgrusf igs:effectf husigsystema rvisif res.et Jural2012;193: lse, C., Karrlker, L., Wag, C., Bijawaagi,B., Reukarahya,G., Kittawrrat,., Lìza,., Cetzee,J., Mai,R., Meiszberg,., Payasig, Y., Zimmerma,J. Effectf cllectimateriala samlercessig ig ralfluitestigresults.etj 2013;198(1): Detmer,. E., Patayak,D. P., Jiag,Y., Gramer,M. R., Gyal,. M. Detecti f lflueza virus i rcieral flui samles.j et Diag Ivest 2011;23(2): Gimez-Lirla,L. G., Xia, C. T., Zavala,M., Halbur, P. G., riessig,t. lmrvigatemrtemiagsisferysielthrixrhusiathiaeifecti Í Í by use f ral fluisfr bacterial,ucleicaci,a atibyetecti.j MicrbilMeths2013;92(2): Meiszberg,et al., Detectifcefthifura xytetracycliei ralfluis f swiewithe-siecmetitiveelitestafteritramuscular ijecti. J et PharmaclThera2011;34:5I Gutirrez,. M., Martiez-ubiela,., ler,l., Pallars,F. J., Ceró,J. ó J. Use fsalivafrhatglbia C-reactiverteiquatificatis i rcie resiratrya reructivesyrmeaffecteigs i fielcitis. et lmmullmmuathl2009;132, Pik,R. Hlaiaeutrfilůve ů slijakmcukazatelúsšstiři-hje eutrfilůů autlgtraslatacieriferchkrvetvrch ú š ř buk.lf'uiverzitapalackh lmuci.2008:1-70. Kittawrrat,., Egle,M.,Jhs,J., Prickett,J., chwartz,t.,whitey,d., lse,c., Chittick,W., chwartz,k.,wag,c., Zimmerma,J. Prciereructivea resiratrysyrmevirus (PRR) i serum a ral flui samlesfrm iiviualbars:will ral flui relaceserum fr PRR surveillace?irusres 2010;154: Prickett,J., imer, R., Christher-I-ieigs, J., Y, K. J., Evas, R. B., Zimmerma,J. J. Detectif rciereructivea resiratrysyrmevirusifectii rcieral fluisamles: lgituialstuy uerexerimetalcitis.j et DiagIvest2008;20: mith,d. R., Mxley,R.., Clwser,. L., Flmer,J. D., Hikley,., Ericks, G. E., Klfestei,T. J. Use f re evicest escribea exlaithe feelteclgyf almellaby timea lace.fbrepathl Dis 2005;2: Mur, L., Gallar,C., ler,., Zimmermma,J., Pelay,., Niet, R., chez-izca, J. M., rlas M. Ptetialuse f ral flui samlesfr serlgicaliagsisf fricaswie fever.et Micrbil2013;165(1-2): Ramirez,., Wag,C., Prickett,J. R., Pgraichiy,R., Y, K. J., Mai,R., Jhs,J. K., Raemacher,C., Hglacl,M., Hffma,P., Kurtz,., Kurtz, E., Zimmerma,J. Efficietsurveillacef ig ulatisusig ral fluis.prevet Me 2012;104(3-4): Prickett,J. R., Jhs,J., Murtaugh,M. P., Puvaeira,., Wag, C., Zimmerma,J. J., riessig,t. PrlgeDetectif PC2 a ti- PC2 tiby i ral Fluis Fllwig Exerimetallculati. Í TrasbuEmergDis 2011;58: Csta,G., liveira,., Trris,J., Dee,. Evaluatifctibacillusleureumiaeiagstictestsusigsamleserivefrm exerimetally ifecteigs.et Micrbil2011;148(2-4): Chittick,W.., tesla,w. R., Prickett,J. R., trait,e. L., Harm,K., Y, K. J., Wag, C., Zimmerma,J. J. Cmarisf RN extracti a real-time reverse trascritilymerase chai reacti methsfr the etectif Prcie reructivea resiratry syrmevirus i rcieral flui secimes.j et Diag Ivest 2011;23(2): Kittawrrat,., Wag,C., ers,g., Ballagi,., Bres,., Carma,., Dlittle,K., Galeta,J., Jhs,J., Liza,., Nels,E., Patayak,D., Pgraichiy,R., Rice,., cherba,g., Zimmerma,J. Rigtestevaluati f the reeatabilitya rerucibilityf a Prcie reructivea resiratrysyrmevirus ral fluiatibyezyme-likeimmusrbetassay.j et DiagIvest2012;24(6): resaautra: MDr.TmšJirsek MEETsl. r.. P vahem1791/6a Praha4 Dc.l\ Marti vbı chr F\/L 718 ETERINÁŘTI'9/2014 Í

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Ž ž ť Ž Ž ž š š Ž Ž Ť Ž š Ž Ž Ž Ť š Ť š Ť Ě Ú š ž Č Ž ž Ž Ě ž š Ž Ž Ě ž Ě Ě Ě Ť ť ť Ť Ě Ž Ě ž ž Ě ž Ť Ž š Ť ť Ž š ť Ž Ž Ž Č Ě Ť Š Š žš š Ě Š š Ť š š Ú š š ť Ž Ž ž š Ť Č š ť Ž š Ť š šť ž š ť ú Ó Ě š Ž

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Á Í á á á š ú ě š Č á á ř á á é ě é úř é á á ř á é ř ý á á č ú á á š á ř ě á č č ě á ř š č ěř á č š ě š ě Č á č á č ř ě ř é á ř ě ř é á á š ú ě Š ů ě ý é á é é č á ě č ě ů ý ě á é č á ř é á é áš ú č é

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

á ě č č ú řá ě řá ř č Ú č á ě ú řá ě řá á úř ř ř š á č ú á řá á ě ě š ř ů á é ěř š á á ě á řá ě ě š ř ů á á řá é ě ú úč ůú ř ě ů č ř ř čá ř Ž ř š é ř šť é ě é ř ř ů č ř ř čá ř Ž ř ď é ř š é ě é ř Ť č á

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ě č č Č Č Í ěř ý é ý ě é á á ř á Č á á ě é Č á á šť ř ž Č á á Š ě á á ě č Č Č ž é á ě é á ýš č á á ů é ýš č é á ě é á á ě é á é á š č é ř ú ě á ů á á á é ě č ě á ě ě š á á ř é á é č ý áá é ě š ř ů á ř

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

ň ě ě ě Á ě ř ž ýš ý ř ř ň ý ě ř ž ěž ě ž ý ž ě řů ý řů ú ž ě ž ř ý ú ů ř ř š ě ř ě ý ě ě ř ě ě ú ř ů ž ě ř ř ž Á ě ě ý ý ý ý ý ě ý ř ý ů ý ě ě ř ý ě ř ě ř Č ě ě ř š ě ě ě ý ý ř š ÁŘ ř š ř ů ý ě ř ě ě

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ř ř ř ó é ř ř é ř ř ů ř ř ó ř ř é ř ť Ď ž ň é ř ň ř ň ř é ž ů ň ř ň řú é ň ř ů ň ř ň ř ž ž ň ř é ž ů é ů é ň ů ů ž ř é ř ů š é ů ř é ř ů ř ů é ň ň é ř ň é ř ř ž ů ů ř ž ž ž ř é ř ř ů ř é ř ů ř ú ů ú ů

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

Č á Í é úř á ě é ř ťé ý ď ě ý Í ě á ě é ó á Ť é Ýá á ý ř ú é š Á Á ž á ř š á řá á ř ó á á é řá á ř ř Ť ó ř ž á ř ž ú á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř ř ó é ž Í ť á é ř ž Ž Ž é á á é ž ž š á ž é á á ó ř ě á ř ý Ž

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á ž Ů Ž É Č Í ř č ě š á ž š ž ř Č ě ě ů ý žá ý ů á š ř č ě čů á ž ř š é ý š é ř é ě ý ř š ř š á ř ě ř š á ě ž žá é ř á ř á ě ž ř ě ř ě ě é ř á ř é š ý á ě Ě Í á ž š é ě ý ě á é á é á ě á ě ž ř ř á á á

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Á č é č č ě ěž Ř ě ě ě Í ý Ž Řč č ý ě éš č Ž Í Ů Š ÍŘ ú š é š ě é č Í é č Í Š ň Ř ě Ř ě ú Ř ě ú č ěž é é é ě ň č é Í Ř Á Ě Ž é ú Š č é Ž ý ě č Ž š é Ů é ě ý Ů ě ú Ž č Ž é ú ý Í č ú Ž ý Í Ž éí é ý ěž ý

Více

ú ě ě š š Č ě Í Í č ě č ó č č Í š ě ě š ě ě č č Ř úč č č úč Íúč č úč ů ě ě č š č č ě ůž ě ů ů Í ě úč č ů ě ůž ě ů ů čí ě Č ó ú ť š ě ě ě š š Č Í č ď ě č č č ó š ě ě ž Í š ě Í ú š ě ě ě š šť Č Ř ň č ě č

Více

Ťěš é š é ů ěš ó Š ň ř Ú ť ý š é ť é é řž Ú ě ě ě ť ů ě ů ě ň ý ě Ú ď é ž ČČ é ě é ř é ž Č ý é ť Ý ů ť ů ŘĚ Áú Ň ě é Š ý é ž ě ď ř é é ř ě ř é ěž ý é Č Č ú ů ě Č é ě ý Č ý ě Č é ý š ě ě ý ěž ě š é š ú

Více

ů Č š Š É É Í Ě ť ú Č ů ž č ú ý ů ý ú Ú Č á ě á ý ř š ě šš ř č š ě š ě ý ř š š ě ř š ě šš č š ě ž ěř ý ř ř řá ý ů á ě š ě ř č řá č řá š ě ř ý ř č č á Č á á áš č á á č ě š Č š ů ž č ě ý úř ž ř á ě č ě ě

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

ČÁ š Č Á ř š ú Č Š š Č É Ó ť Ů Ě Ž Ó Ó Ž ť Ž Ě Ú Ž ď Á Á Ř Á Ž Ě Ř Ž Ě Ř ÁŘ Á Á š š Ě š Č ď Č Ě Á Ě Š ÁŘ Á š Ě ť ÁŘ Ý Ů É Ř š ř ť Ž Ú Ů ť š ř š Ž ť ř Ž š š š š Ž Ž Ž ť ť ň ť ť š ť ť Ž ť Ž ť ť Ř Ř Ž š ť

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

ů ů ů ú Č é č ý ž ě ž č ř ž š ó ř é ž é ě ž ž ž ř éč é ě ý ř ů éě ě Ž é ň é č ě Ž ěž č ě ě Ť ř ů ž ř ó é ý ů Ž ý ň ú Ž é ý Á ý ě ě ž š ř ý ý ě ěž č Č Č ůž ž ý ó ě ě ě ú ů Ž Ž ů ř š Č ř ě ě é é ř š ě Č

Více