P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni"

Transkript

1 P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

2 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh chvání Tematické semináře Seminář na klíč Supervize Implementační kurz pr tým pedaggů Knzultace Infrmační servis Další služby P-centra Kntakt

3 P-CENTRUM, STŘEDISKO PRIMÁRNÍ PREVENCE, CPPT, O. P. S. V PLZNI P-centrum, CPPT,. p. s. pskytuje kmplexní služby v blasti specifické primární prevence rizikvéh chvání. Pslání Chceme předcházet vzniku, ppř. rzvji rizikvéh chvání, jak je užívání návykvých látek a sciální selhávání v blasti závislstí, vrstevnických a dalších vztahů. Našimi aktivitami pmáháme dětem i dspělým připravit se a zvládat nárčné živtní situace spjené s bdbím dspívání. Vedeme mladé lidi k zdpvědnému rzhdvání. Okruh sb, kterým služby pskytujeme Třídní klektivy rčníku základních a středních škl. Třídní klektivy hržené rizikvým chváním a jeh důsledky. Děti a dspívající hržení rizikvým chváním a jeh důsledky. Pedaggvé, pedaggičtí pracvníci a další pracvníci škly. Rdiny, sby blízké a angažvané. Hlavní cíle Předcházet vzniku a rzvji rizikvéh chvání u dětí a dspívajících. Pdprvat děti, rdiny a pedaggy, aby se uměli dbře rzhdvat vzhledem ke svým ptřebám i mžnstem. Pdprvat děti, rdiny a pedaggy, aby byli schpni zdravě prsazvat své zájmy a ptřeby v rámci rdiny, škly, vrstevnické skupiny a širší kmunity. Hledat splečně zdrje k řešení btížných situací a psilvat silné stránky dětí, rdin a pedaggů. Psilvat kmpetence pedaggů v primární prevenci. Principy Rvný přístup Zapjení a splupráce Infrmvanst Bezpečí Partnerství Odbrnst Respekt VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY Cílem pskytvaných vzdělávacích služeb je pdpra rzvje dbrných kmpetencí, znalstí, dvednstí a prfesníh růstu pedaggů a dalších dbrníků z blasti šklství v prblematice specifické primární prevence tak, aby mhly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dspívajícími. CPPT,. p. s. je akreditván MŠMT jak vzdělávací instituce č. j.: / Vzdělávací služby jsu pskytvány v suladu se záknem č.563/2004 Sb., pedaggických pracvnících a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů. 3

4 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Dvuletý prakticky rientvaný kurz zaměřený na rzvj kmpetencí šklních metdiků prevence a dalších pedaggických pracvníků v blasti prevence rizikvéh chvání. Odpvídá Standardům studia k výknu specializvaných činnstí dle 9 vyhl. č. 317/2005 Sb. Akreditván Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy (Č. j.:2086/ ). Rzsah: 255 hdiny ve dvu letech. Semináře se knají zhruba jednu měsíčně, bvykle v pátek a sbtu dle harmngramu. Obsah: 14 seminářů a dbrné stáže ve střediscích CPPT,. p. s. Kmunikace v nárčných situacích Kriminalita a delikvence Legislativní rámec Plánvání, příprava a realizace prjektů Práce se skupinu Primární prevence v pdmínkách škly Rdina a kmunikace s rdiči Sekty Syndrm rizikvéh chvání dspívajících Systém péče a psychsciálních služeb Šikana v pedaggickém prcesu Xenfbie, rasismus, extremismus Základy intervence pr pedaggické pracvníky Závislsti Stáž - Drgvé pradenství ve věznici Stáž - K-centrum Stáž - Prgram následné péče Stáž - P-centrum Pdmínky úspěšnéh abslvvání: Aktivní zapjení účastníka d vzdělávání; max. 40 hdin absence; abslvvání závěrečné zkušky skládá se z přezkušení z kruhů vzdělávání a bhajby závěrečné práce. Osvědčení abslvvání Specializačníh kurzu prevence rizikvéh chvání umžňuje žádat příplatek za výkn funkce šklníh metdika prevence dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Lektři kurzu: Lidé s dluhletu praxí v bru a se zkušenstmi se vzděláváním pedaggů. Míst knání: P-centrum - Plachéh 6, Plzeň Kapacita: 16 sb Cena: ,- / sba / celý kurz (platba je mžná frmu splátek). Další běh kurzu tevřeme ve šklním rce 2015/2016. Předpkládané zahájení: únr 2016 Předpkládané uknčení: prsinec 2017 V případě zájmu účast v kurzu nás kntaktujte. 4

5 TEMATICKÉ SEMINÁŘE Semináře zaměřené na knkrétní témata z blasti prevence a rizikvéh chvání. Akreditvány MŠMT v systému dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků, tj. dpvídají Studiu k prhlubvání dbrné kvalifikace pdle 10 vyhl. č. 317/2005 Sb. Frma vzdělávání: Wrkshp, nácvik a praktické ukázky, prstr je věnván i terii. Ve šklním rce 2014/2015 se budu knat tyt semináře: Pedaggická kmunita a další nástrje práce se šklní třídu Termín: (1. část) a (2. část) Psychhygiena pr pedaggy práce s časem Termín: (1. část) a (2. část) Bližší ppis aktuálně nabízených seminářů naleznete na následujících stránkách. Přehled všech tematických seminářů k nahlédnutí na webvých stránkách Infrmace všech tematických seminářích na webvých stránkách Termíny: Semináře se knají bvykle v pátek, vždy d Změna termínu vyhrazena. Aktuální termín knání seminářů naleznete na internetvých stránkách Lektři kurzu: Lidé s dluhletu praxí v bru a se zkušenstmi se vzděláváním pedaggů. Míst knání: P-centrum - Plachéh 6, Plzeň Kapacita: minimálně 8, maximálně 16 sb Přihlášení: Závazná přihláška ke stažení na 5

6 Pedaggická kmunita a další nástrje práce se šklní třídu Termín: 1. část , 2. část Rzsah: 20 výukvých hdin ve dvu dnech Cena: 1.500,- / sba Vhdné pr pedaggy a pedaggické pracvníky, kteří se chtějí seznámit s fungváním pedaggické kmunity a pmcí tht nástrje zefektivnit svu práci se třídu. Antace: Účastníci se zážitkvu a tréninkvu frmu seznámí s pedaggicku kmunitu a dalšími mžnými frmami práce umžňující efektivní vytváření bezpečnéh prstředí a budvání vztahu mezi pedaggem a žáky. Získají základní pvědmí nástrjích, výhdách, limitech a rizicích jedntlivých frem tht pedaggickéh půsbení a základních pstupech dynamické diagnstiky šklní třídy jejíh vývje a patlgických prcesů včetně základníh vhledu d mžnstí evaluace vlastníh půsbení pedagga. Zážitkvá práce je strukturvána tak, aby služila výhradně k mdelvání situací suvisejících se studvaným jevem a prfesnímu růstu účastníků. Zážitkvá práce tedy nesluží k prhlubvání sebepznání ve smyslu prpracvávání sbních témat účastníka. Klíčvé kmpetence, znalsti a dvednsti abslventa blku: Základní vhled d mechanismů a záknitstí utváření pedaggické kmunity a jejíh vývje; základní vhled a psílení kmpetencí pr zakládání a vedení pedaggické kmunity; jasné a strukturvané vymezení pedaggické kmunity, skupinvéh pradenství a skupinvé terapie s dkazem na další vzdělávání a studijní zdrje; znalst pstupů pr stanvení cílů a hranic pedaggickéh půsbení cílenéh na tvrbu bezpečnéh prstředí; znalst rizik, limitů a hranic tht pedaggickéh půsbení a jeh etický rzměr; vhled d sbních předpkladů a hranic pr vlbu vhdné individuálně specifické frmy pedaggickéh nástrje pr budvání bezpečnéh prstředí; základní vhled d dynamické diagnstiky šklní třídy a pedaggických prcesů a znalst základních běžně pužívaných nástrjů. 6

7 Psychhygiena pr pedaggy práce s časem Termín: (1. část) a (2. část) Rzsah: 14 výukvých hdin ve 2 dnech s časvým dstupem 2-3 měsíců (8 + 6 v. h.) Cena: 1.200,- / sba Vhdné pr abslventy úvdní Psychhygieny jak rzšíření infrmací a dvednstí. Účast na předchzím semináři však není pdmínku. Seminář je určen všem pedaggickým pracvníkům i manažerům ve šklství, kteří mají zájem pracvat na své dbré duševní kndici. Antace: Dbré řízení práce s časem znamená více dpčinku, méně stresu, více sustředění a tvřivsti, méně pcitů bezmci, zahlcení a selhání. Práce ve šklství je velmi psychicky nárčná práce s lidmi a infrmacemi, předpkládá u pedaggů vysku míru schpnsti sebeřízení pr zvládání řady pracvních perací a úknů ve škle i dma. Otázka péče psychické a fyzické zdraví je zde klíčvá. Oblast psychhygieny je velmi širká, základní úvd d psychhygieny byl předmětem semináře Psychhygiena. Seminář Psychhygiena práce s časem je zacílen na prblematiku efektivníh nakládání s časem. Účastníci blíže przkumají své způsby práce s časem a identifikují subjektivní a kntextvé překážky na cestě k efektivnějšímu využití pracvníh času. Seznámí se s terií time-managementu, základními strategiemi sebeřízení, s mžnstmi dstranění či minimalizace identifikvaných překážek efektivní práce s časem v kntextu pedaggické činnsti v prstředí škly i dmva. Účastníci se rvněž seznámí s prblematiku prkrastinace (chrbnéh dkládání věcí). Seminář je rzdělen d 2 dnů s dstupem 2-3 měsíce, aby měli účastníci mžnst aplikvat získané pznatky d své praxe. Druhé setkání služí k pdpře účastníků semináře pr uskutečnění žáducích změn v jejich praxi včetně zvládání prkrastinace. Na semináři budu knkrétní situace a zkušensti účastníků z praxe analyzvány z hlediska psychhygieny s knkrétními návrhy patření. Terii bdrží účastníci v listinné pdbě. Klíčvé kmpetence, znalsti a dvednsti abslventa semináře: Znalst základních strategií práce s časem (time-management); seznámení s tématem prkrastinace, zvládáním a prevencí tht jevu; sbní zkušenst s aplikací získaných pznatků ve své praxi. 7

8 SEMINÁŘ NA KLÍČ Vzdělávací a pdpůrná aktivita reagující přím na ptřeby škly. Určen celým pedaggickým sbrům či skupinám pedaggů z jedné škly. Téma semináře si vlí škla sama na základě svých aktuálních ptřeb v blasti prevence rizikvéh chvání. Inspirací pr vaši vlbu mhu být kruhy blastí neb nejčastěji prbíraná témata jak např.: Bezpečné klima třídy; Prevence šikany; Rzpznání prjevů šikany; Pstupy šetření a řešení šklní šikany; Práce s třídním klektivem; Pedaggická kmunita; Šklní pravidla; Třídnické hdiny; Práce s pravidly; Kmunikace mezi žáky a pedaggy; Kmunikace s rdiči; Drgy; Sučasná drgvá prblematika; Sekty; Kmpetence pedaggů ve výchvně vzdělávacím prcesu. Frma i rzsah semináře se přizpůsbí ptřebám škly. Minimální časvá dtace je 2 výukvé hdiny. Míst knání: Na půdě škly neb v prstrách P-centra. Cena: 2.200,- / 2 výukvé hdiny 2.800,- / 4 výukvé hdiny 2.500,- / 3 výukvé hdiny 3.400,- / 6 výukvých hdin 4.000,- / 8 výukvých hdin V případě knání semináře na půdě škly je k ceně připčítán pásmvý tarif dle platnéh ceníku služeb P-centra. Objednání: Objednávka ke stažení na 8

9 SUPERVIZE PRO PEDAGOGY Supervize je zaměřená na pdpru pedaggů a rzvj jejich pracvních a etických kmpetencí, schpnstí i dvednstí. Prstřednictvím supervize získává pedagg pru pr svůj prfesní růst a učí se pracvat vědměji i sám se sebu jak s pracvním nástrjem. Cílem supervize je, aby klientela supervidvaných (žáci, rdiče) byla v c nejlepších rukách, tedy aby pedagg využil maximálně a eticky svéh dbrnéh i lidskéh ptenciálu i ptenciálu týmu. Supervizi je mžné vnímat jak mdel učení, který není zalžen na výkladu, předávání subrů infrmací, ale prfesinálvé se učí prstřednictvím vzájemnéh prcesu sdílení, inspirvání, přemýšlení a zažívání nvých frem phledů na řešené situace či mmenty prcesů z interakcí se žáky, v pedaggickém sbru atd. Supervizr není v pzici nadřízené autrity, nemá žádnu výknnu mc a není ani nsitelem jednznačných řešení a pstjů. Více infrmací supervizi jak metdě práce se můžete dčíst na Frma supervize pr pedaggy: Externí skupinvá supervize pr pedaggy Individuální supervize pr pedaggy Supervize může být zaměřena na: Lepší przumění dané situaci; prhlubení pržívání; uvlnění tvřivéh myšlení; rzvj nvých perspektiv prfesníh chvání. Supervize je určená: Pedaggickým pracvníkům; vedení škly. Supervizrka: Mgr. Dana Šedivá (akreditvaná supervizrka Českéh institutu pr supervizi pd EAS). Míst knání: P-centrum, CPPT,. p. s., Plachéh 6, Plzeň 9

10 Skupinvá supervize pr pedaggy Termíny skupinvých setkání: listpad, leden, duben, červen termíny budu upřesněny, půjde vždy stejný den v týdnu (středa či čtvrtek) v čase 14,00-18,00. Cena: 2.400,- / sba / 4x4 hd. skupinvé supervize (150,-/hd.) Pčet pedaggů ve skupině: max. 10, z th pčet pedaggů z jedné škly ve skupině max. 2. (Skupina bude pltevřená, tedy tevřená bude pr vstup zájemců d naplnění kapacity, pak již bude slžení skupiny neměnné. Důvdem je jednak ptřeba vytvřit bezpečné a důvěrné prstředí pr práci účastníků skupiny i zajištění dbré kntinuity práce skupiny.) Skupina se bude věnvat případvé supervizní práci, tzn. reflexím situací, s nimiž se jak pedaggvé či pedaggičtí pracvníci členvé skupiny ve své praxi setkávají, sdílet zkušensti, btíže i úspěchy. Účastníci mhu za pdpry skupiny klegů bezpečně sdílet nárčné situace své práce, hledat ptimální způsby pstupu při jejich řešení a zvládání. V supervizi se zaměřujeme na situace se žáky, rdiči, klegy, i se sebu samým. V supervizi se prfesinálvé učí prstřednictvím reflexí pracvních situací svých i klegů vědměji a dvedněji nakládat se svými přednstmi, kmpetencemi i limity, emcemi, stresvu zátěží. Supervize je služba zaměřená na pdpru pracvníků a rzvj jejich etických a pracvních kmpetencí. Supervizr není v pzici nadřízené autrity, nemá žádnu výknnu mc a není ani nsitelem jednznačných řešení a pstjů. Přihlášení: Závazná přihláška ke stažení na 10

11 Individuální supervize Termín: dle dhdy Tat služba je pskytvána v průběhu celéh kalendářníh rku. Může jít jedn či něklik sjednaných setkání p sbě. (max. 4 ve šklním rce). Cena: 600,- /60 minut individuální supervize Individuální supervize je vhdná v případech, kdy je učitel, či jiný pedaggický pracvník vystaven např. nějaké nárčné situaci, kteru je pr něj btížné zvládnut či uzavřít neb kde je ptřeba hledat nějaký nvý pstj, pstup a běžně využívaná pdpra klegů nepstačuje či není mžná (např. nárčné etické dilema, zpracvání nárčné krizvé situace, pcity únavy a vyčerpání atd.). V supervizi se prfesinálvé učí prstřednictvím reflexí pracvních situací vědměji a dvedněji nakládat se svými přednstmi, kmpetencemi i limity, emcemi i stresvu zátěží. Supervize becně je služba zaměřená na pdpru pracvníků a rzvj jejich pracvních kmpetencí, jejich prfesní růst. Supervizr není v pzici nadřízené autrity, nemá žádnu výknnu mc a není ani nsitelem jednznačných řešení a pstjů. Pracuje s cílem, aby klientela (žáci, rdiče, pedaggvé) supervidvaných byla v c nejlepších rukách, tedy aby pracvník využíval maximálně a eticky svéh dbrnéh i lidskéh ptenciálu i ptenciálu pedaggickéh týmu škly. Objednání: Telefnicky, em, případně sbně (viz kntakty). 11

12 IMPLEMENTAČNÍ KURZ PRO TÝMY PEDAGOGŮ Vzdělávací a pdpůrná aktivita pr tým pedaggických pracvníků dpvědných za kncepci a prvádění primární prevence na škle. Cílem je pmci škle vytvřit funkční systém pr realizaci efektivní primární prevence rizikvéh chvání a řešení prblémvých situací, prstřednictvím knzultací a supervize. Rzsah: 45 hdin p dbu 1 šklníh rku, tj. 18 hdin knzultace + 24 hdin supervize + 3 hdiny dle výběru škly (knzultace neb supervize) Frma: Knzultace se zaměřují na metdicku pdpru rzvje knkrétních kmpetencí a strategií prevence i řešení rizikvéh chvání na knkrétní škle (tvrba Minimálníh preventivníh prgramu, prgramu prti šikanvání, krizvéh plánu, revize šklníh řádu, témata z pedaggické praxe např. rzhvry s rdiči, atd.). Supervize se zaměřuje na pdpru fungvání preventivníh týmu, reflexi prcesu řešení knkrétních nárčných situací ve škle či jejich týmvé přípravy, dále na vztahy v týmu, pedaggickém sbru, se žáky i rdiči, duševní hygienu práce, hranice kmpetencí a sbní a pracvní sféry pedagga a na další blasti a témata, která se v suvislsti s prací týmu bjevují. Termín: Září až červen, tj. jeden šklní rk. Cena: ,- / škla (preventivní tým škly) Objednání: Závazná přihláška ke stažení na 12

13 KONZULTACE Knzultace je zaměřená na hledání ptimálníh řešení knkrétní situace z blasti primární prevence neb rizikvéh chvání, práce s dětmi, metdické a kncepční práce. Knzultaci můžete využít např. při: Tvrbě strategií, kncepcí a dkumentů pr primární prevenci na škle; přípravě třídnické hdiny, adaptačníh kurzu; dplnění výuky pstup neb metdu zpracvávající knkrétní téma z blasti prevence rizikvéh chvání; řešení rizikvéh chvání ve škle; vedení a krdinaci funkčních, efektivních preventivních a intervenčních prgramů pr jedntlivce a třídní klektivy; přípravě na kmunikaci s rdiči. Knzultace je určená: pedaggickým pracvníkům; týmům pedaggů; vedení škly. Frma knzultace: telefnická; vá; sbní. Knzultaci lze využít jednrázvě neb pakvaně. INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis je zaměřen na zprstředkvání bjektivních a aktuálních infrmací z blasti primární prevence rizikvéh chvání, knzultaci pstupu a mžnsti řešení knkrétních situací ze šklníh prstředí. Infrmační servis je určen: pedaggickým pracvníkům; týmům pedaggů; vedení škly. Frma: telefnická; vá; sbní. Službu lze využít jednrázvě neb pakvaně. 13

14 DALŠÍ SLUŽBY P-CENTRA Služby jsu certifikvané a akreditvané dle standardů MŠMT. Dluhdbý prgram primární prevence: čtyřletý kntinuální prgram pr třídní klektivy 2.st. ZŠ, zaměřený na prblematiku z blasti rizikvých frem chvání a pdpru sciálních dvednstí. Rční prgram: prgram pr třídní klektivy tříd ZŠ, zaměřený na prblematiku z blasti rizikvých frem chvání a pdpru sciálních dvednstí. Interaktivní seminář: tematicky zaměřená aktivita pr třídní klektivy středních škl, která interaktivní frmu zprstředkvává infrmace prblematice různých frem rizikvéh chvání. Služba není certifikvána MŠMT. Prgram včasné intervence: prgram pr třídní klektivy, zaměřený na předcházení a zmírnění následků přítmnéh neb hrzícíh rizikvéh chvání a prblémvých vztahů ve třídě. Individuální a rdinné pradenství: práce s dětmi a dspívajícími, kteří jsu hržení rizikvým chváním a jeh důsledky, s jejich rdiči a rdinami, sbami blízkými a angažvanými. Krizvá pmc škle: služba určená žákům a pracvníkům škly v krizvé situaci či kntextu traumatu (v suvislsti s úmrtím v blízkém klí či jinu ztrátu, pržitkem násilí či jinéh neštěstí neb jejich svědectvím). 14

15 Máte zájem účast ve Specializačním kurzu prevence rizikvéh chvání? Zaujal Vás některý z tematických seminářů a rádi byste se h zúčastnili? Chcete zrealizvat některý z tematických seminářů jen pr pedaggy z vaší škly? Máte zájem téma z blasti primární prevence rizikvéh chvání, které není v naší nabídce? Na vaší škle se čast setkáváte s knkrétním rizikvým jevem a chcete se tét prblematice dzvědět více? Máte neb chcete na škle vytvřit preventivní tým a ptřebujete pmc? Máte zájem vyzkušet si pracvat pd supervizí? Ptřebujete více infrmací k nabízeným službám? Máte další dtazy? Kntaktujte nás! KONTAKT Adresa: P-centrum, CPPT,. p. s., Plachéh 6, Plzeň Web: Telefn: Mbil: Krdinátrka vzdělávání: Mgr. Eva Kuncvá Odbrný garant: Mgr. Jana Kadlecvá 15

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH P-CENTRUM 3 VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 3 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 4 SETKÁNÍ

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 OBSAH VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 3 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 4 SUPERVIZE PRO PEDAGOGY

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj čtenářské gramtnsti a k rzvji ptenciálu

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno Péče uživatele drg v českých věznicích phled NNO Olga Škvařilvá Sdružení Pdané ruce,.s. Brn Urban Drug Plicies in The Glbalised Wrld Praha 2010 1 Osnva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Situace v českých

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ Kurz vhdný pr ty, kteří chtějí rzumět výsledkům klinických studií a umět je interpretvat JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ Dpručen pr lékaře, dbrné garanty a další sby aktivně prezentující

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

CENTRUM PREVENCE SVĚTLO

CENTRUM PREVENCE SVĚTLO CENTRUM PREVENCE SVĚTLO INFORMACE O PROGRAMU SVĚTLEM K PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK REALIZOVANÝ V RÁMCI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2012/2013

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 11. 14. 4. 2017, Brn 32. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst DUBEN čt 20. 4. Vystupení dětí z 15h tělcvična škly LeGrand pá 21. 4. Měsíční slavnst pá ne 21.-23. 4. Přednáška

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem Závěrečná prezentace prjektu: Strategie efektivníh prpjení ZSF JU s neziskvým sektrem Prgram:č. 4c Prgram na pdpru tevřensti vyských škl Pdprgram: Pdpra splupráce vyských škl s neziskvými rganizacemi Řešitel:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více