P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni"

Transkript

1 P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

2 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh chvání Tematické semináře Seminář na klíč Supervize Implementační kurz pr tým pedaggů Knzultace Infrmační servis Další služby P-centra Kntakt

3 P-CENTRUM, STŘEDISKO PRIMÁRNÍ PREVENCE, CPPT, O. P. S. V PLZNI P-centrum, CPPT,. p. s. pskytuje kmplexní služby v blasti specifické primární prevence rizikvéh chvání. Pslání Chceme předcházet vzniku, ppř. rzvji rizikvéh chvání, jak je užívání návykvých látek a sciální selhávání v blasti závislstí, vrstevnických a dalších vztahů. Našimi aktivitami pmáháme dětem i dspělým připravit se a zvládat nárčné živtní situace spjené s bdbím dspívání. Vedeme mladé lidi k zdpvědnému rzhdvání. Okruh sb, kterým služby pskytujeme Třídní klektivy rčníku základních a středních škl. Třídní klektivy hržené rizikvým chváním a jeh důsledky. Děti a dspívající hržení rizikvým chváním a jeh důsledky. Pedaggvé, pedaggičtí pracvníci a další pracvníci škly. Rdiny, sby blízké a angažvané. Hlavní cíle Předcházet vzniku a rzvji rizikvéh chvání u dětí a dspívajících. Pdprvat děti, rdiny a pedaggy, aby se uměli dbře rzhdvat vzhledem ke svým ptřebám i mžnstem. Pdprvat děti, rdiny a pedaggy, aby byli schpni zdravě prsazvat své zájmy a ptřeby v rámci rdiny, škly, vrstevnické skupiny a širší kmunity. Hledat splečně zdrje k řešení btížných situací a psilvat silné stránky dětí, rdin a pedaggů. Psilvat kmpetence pedaggů v primární prevenci. Principy Rvný přístup Zapjení a splupráce Infrmvanst Bezpečí Partnerství Odbrnst Respekt VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY Cílem pskytvaných vzdělávacích služeb je pdpra rzvje dbrných kmpetencí, znalstí, dvednstí a prfesníh růstu pedaggů a dalších dbrníků z blasti šklství v prblematice specifické primární prevence tak, aby mhly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dspívajícími. CPPT,. p. s. je akreditván MŠMT jak vzdělávací instituce č. j.: / Vzdělávací služby jsu pskytvány v suladu se záknem č.563/2004 Sb., pedaggických pracvnících a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů. 3

4 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Dvuletý prakticky rientvaný kurz zaměřený na rzvj kmpetencí šklních metdiků prevence a dalších pedaggických pracvníků v blasti prevence rizikvéh chvání. Odpvídá Standardům studia k výknu specializvaných činnstí dle 9 vyhl. č. 317/2005 Sb. Akreditván Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy (Č. j.:2086/ ). Rzsah: 255 hdiny ve dvu letech. Semináře se knají zhruba jednu měsíčně, bvykle v pátek a sbtu dle harmngramu. Obsah: 14 seminářů a dbrné stáže ve střediscích CPPT,. p. s. Kmunikace v nárčných situacích Kriminalita a delikvence Legislativní rámec Plánvání, příprava a realizace prjektů Práce se skupinu Primární prevence v pdmínkách škly Rdina a kmunikace s rdiči Sekty Syndrm rizikvéh chvání dspívajících Systém péče a psychsciálních služeb Šikana v pedaggickém prcesu Xenfbie, rasismus, extremismus Základy intervence pr pedaggické pracvníky Závislsti Stáž - Drgvé pradenství ve věznici Stáž - K-centrum Stáž - Prgram následné péče Stáž - P-centrum Pdmínky úspěšnéh abslvvání: Aktivní zapjení účastníka d vzdělávání; max. 40 hdin absence; abslvvání závěrečné zkušky skládá se z přezkušení z kruhů vzdělávání a bhajby závěrečné práce. Osvědčení abslvvání Specializačníh kurzu prevence rizikvéh chvání umžňuje žádat příplatek za výkn funkce šklníh metdika prevence dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Lektři kurzu: Lidé s dluhletu praxí v bru a se zkušenstmi se vzděláváním pedaggů. Míst knání: P-centrum - Plachéh 6, Plzeň Kapacita: 16 sb Cena: ,- / sba / celý kurz (platba je mžná frmu splátek). Další běh kurzu tevřeme ve šklním rce 2015/2016. Předpkládané zahájení: únr 2016 Předpkládané uknčení: prsinec 2017 V případě zájmu účast v kurzu nás kntaktujte. 4

5 TEMATICKÉ SEMINÁŘE Semináře zaměřené na knkrétní témata z blasti prevence a rizikvéh chvání. Akreditvány MŠMT v systému dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků, tj. dpvídají Studiu k prhlubvání dbrné kvalifikace pdle 10 vyhl. č. 317/2005 Sb. Frma vzdělávání: Wrkshp, nácvik a praktické ukázky, prstr je věnván i terii. Ve šklním rce 2014/2015 se budu knat tyt semináře: Pedaggická kmunita a další nástrje práce se šklní třídu Termín: (1. část) a (2. část) Psychhygiena pr pedaggy práce s časem Termín: (1. část) a (2. část) Bližší ppis aktuálně nabízených seminářů naleznete na následujících stránkách. Přehled všech tematických seminářů k nahlédnutí na webvých stránkách Infrmace všech tematických seminářích na webvých stránkách Termíny: Semináře se knají bvykle v pátek, vždy d Změna termínu vyhrazena. Aktuální termín knání seminářů naleznete na internetvých stránkách Lektři kurzu: Lidé s dluhletu praxí v bru a se zkušenstmi se vzděláváním pedaggů. Míst knání: P-centrum - Plachéh 6, Plzeň Kapacita: minimálně 8, maximálně 16 sb Přihlášení: Závazná přihláška ke stažení na 5

6 Pedaggická kmunita a další nástrje práce se šklní třídu Termín: 1. část , 2. část Rzsah: 20 výukvých hdin ve dvu dnech Cena: 1.500,- / sba Vhdné pr pedaggy a pedaggické pracvníky, kteří se chtějí seznámit s fungváním pedaggické kmunity a pmcí tht nástrje zefektivnit svu práci se třídu. Antace: Účastníci se zážitkvu a tréninkvu frmu seznámí s pedaggicku kmunitu a dalšími mžnými frmami práce umžňující efektivní vytváření bezpečnéh prstředí a budvání vztahu mezi pedaggem a žáky. Získají základní pvědmí nástrjích, výhdách, limitech a rizicích jedntlivých frem tht pedaggickéh půsbení a základních pstupech dynamické diagnstiky šklní třídy jejíh vývje a patlgických prcesů včetně základníh vhledu d mžnstí evaluace vlastníh půsbení pedagga. Zážitkvá práce je strukturvána tak, aby služila výhradně k mdelvání situací suvisejících se studvaným jevem a prfesnímu růstu účastníků. Zážitkvá práce tedy nesluží k prhlubvání sebepznání ve smyslu prpracvávání sbních témat účastníka. Klíčvé kmpetence, znalsti a dvednsti abslventa blku: Základní vhled d mechanismů a záknitstí utváření pedaggické kmunity a jejíh vývje; základní vhled a psílení kmpetencí pr zakládání a vedení pedaggické kmunity; jasné a strukturvané vymezení pedaggické kmunity, skupinvéh pradenství a skupinvé terapie s dkazem na další vzdělávání a studijní zdrje; znalst pstupů pr stanvení cílů a hranic pedaggickéh půsbení cílenéh na tvrbu bezpečnéh prstředí; znalst rizik, limitů a hranic tht pedaggickéh půsbení a jeh etický rzměr; vhled d sbních předpkladů a hranic pr vlbu vhdné individuálně specifické frmy pedaggickéh nástrje pr budvání bezpečnéh prstředí; základní vhled d dynamické diagnstiky šklní třídy a pedaggických prcesů a znalst základních běžně pužívaných nástrjů. 6

7 Psychhygiena pr pedaggy práce s časem Termín: (1. část) a (2. část) Rzsah: 14 výukvých hdin ve 2 dnech s časvým dstupem 2-3 měsíců (8 + 6 v. h.) Cena: 1.200,- / sba Vhdné pr abslventy úvdní Psychhygieny jak rzšíření infrmací a dvednstí. Účast na předchzím semináři však není pdmínku. Seminář je určen všem pedaggickým pracvníkům i manažerům ve šklství, kteří mají zájem pracvat na své dbré duševní kndici. Antace: Dbré řízení práce s časem znamená více dpčinku, méně stresu, více sustředění a tvřivsti, méně pcitů bezmci, zahlcení a selhání. Práce ve šklství je velmi psychicky nárčná práce s lidmi a infrmacemi, předpkládá u pedaggů vysku míru schpnsti sebeřízení pr zvládání řady pracvních perací a úknů ve škle i dma. Otázka péče psychické a fyzické zdraví je zde klíčvá. Oblast psychhygieny je velmi širká, základní úvd d psychhygieny byl předmětem semináře Psychhygiena. Seminář Psychhygiena práce s časem je zacílen na prblematiku efektivníh nakládání s časem. Účastníci blíže przkumají své způsby práce s časem a identifikují subjektivní a kntextvé překážky na cestě k efektivnějšímu využití pracvníh času. Seznámí se s terií time-managementu, základními strategiemi sebeřízení, s mžnstmi dstranění či minimalizace identifikvaných překážek efektivní práce s časem v kntextu pedaggické činnsti v prstředí škly i dmva. Účastníci se rvněž seznámí s prblematiku prkrastinace (chrbnéh dkládání věcí). Seminář je rzdělen d 2 dnů s dstupem 2-3 měsíce, aby měli účastníci mžnst aplikvat získané pznatky d své praxe. Druhé setkání služí k pdpře účastníků semináře pr uskutečnění žáducích změn v jejich praxi včetně zvládání prkrastinace. Na semináři budu knkrétní situace a zkušensti účastníků z praxe analyzvány z hlediska psychhygieny s knkrétními návrhy patření. Terii bdrží účastníci v listinné pdbě. Klíčvé kmpetence, znalsti a dvednsti abslventa semináře: Znalst základních strategií práce s časem (time-management); seznámení s tématem prkrastinace, zvládáním a prevencí tht jevu; sbní zkušenst s aplikací získaných pznatků ve své praxi. 7

8 SEMINÁŘ NA KLÍČ Vzdělávací a pdpůrná aktivita reagující přím na ptřeby škly. Určen celým pedaggickým sbrům či skupinám pedaggů z jedné škly. Téma semináře si vlí škla sama na základě svých aktuálních ptřeb v blasti prevence rizikvéh chvání. Inspirací pr vaši vlbu mhu být kruhy blastí neb nejčastěji prbíraná témata jak např.: Bezpečné klima třídy; Prevence šikany; Rzpznání prjevů šikany; Pstupy šetření a řešení šklní šikany; Práce s třídním klektivem; Pedaggická kmunita; Šklní pravidla; Třídnické hdiny; Práce s pravidly; Kmunikace mezi žáky a pedaggy; Kmunikace s rdiči; Drgy; Sučasná drgvá prblematika; Sekty; Kmpetence pedaggů ve výchvně vzdělávacím prcesu. Frma i rzsah semináře se přizpůsbí ptřebám škly. Minimální časvá dtace je 2 výukvé hdiny. Míst knání: Na půdě škly neb v prstrách P-centra. Cena: 2.200,- / 2 výukvé hdiny 2.800,- / 4 výukvé hdiny 2.500,- / 3 výukvé hdiny 3.400,- / 6 výukvých hdin 4.000,- / 8 výukvých hdin V případě knání semináře na půdě škly je k ceně připčítán pásmvý tarif dle platnéh ceníku služeb P-centra. Objednání: Objednávka ke stažení na 8

9 SUPERVIZE PRO PEDAGOGY Supervize je zaměřená na pdpru pedaggů a rzvj jejich pracvních a etických kmpetencí, schpnstí i dvednstí. Prstřednictvím supervize získává pedagg pru pr svůj prfesní růst a učí se pracvat vědměji i sám se sebu jak s pracvním nástrjem. Cílem supervize je, aby klientela supervidvaných (žáci, rdiče) byla v c nejlepších rukách, tedy aby pedagg využil maximálně a eticky svéh dbrnéh i lidskéh ptenciálu i ptenciálu týmu. Supervizi je mžné vnímat jak mdel učení, který není zalžen na výkladu, předávání subrů infrmací, ale prfesinálvé se učí prstřednictvím vzájemnéh prcesu sdílení, inspirvání, přemýšlení a zažívání nvých frem phledů na řešené situace či mmenty prcesů z interakcí se žáky, v pedaggickém sbru atd. Supervizr není v pzici nadřízené autrity, nemá žádnu výknnu mc a není ani nsitelem jednznačných řešení a pstjů. Více infrmací supervizi jak metdě práce se můžete dčíst na Frma supervize pr pedaggy: Externí skupinvá supervize pr pedaggy Individuální supervize pr pedaggy Supervize může být zaměřena na: Lepší przumění dané situaci; prhlubení pržívání; uvlnění tvřivéh myšlení; rzvj nvých perspektiv prfesníh chvání. Supervize je určená: Pedaggickým pracvníkům; vedení škly. Supervizrka: Mgr. Dana Šedivá (akreditvaná supervizrka Českéh institutu pr supervizi pd EAS). Míst knání: P-centrum, CPPT,. p. s., Plachéh 6, Plzeň 9

10 Skupinvá supervize pr pedaggy Termíny skupinvých setkání: listpad, leden, duben, červen termíny budu upřesněny, půjde vždy stejný den v týdnu (středa či čtvrtek) v čase 14,00-18,00. Cena: 2.400,- / sba / 4x4 hd. skupinvé supervize (150,-/hd.) Pčet pedaggů ve skupině: max. 10, z th pčet pedaggů z jedné škly ve skupině max. 2. (Skupina bude pltevřená, tedy tevřená bude pr vstup zájemců d naplnění kapacity, pak již bude slžení skupiny neměnné. Důvdem je jednak ptřeba vytvřit bezpečné a důvěrné prstředí pr práci účastníků skupiny i zajištění dbré kntinuity práce skupiny.) Skupina se bude věnvat případvé supervizní práci, tzn. reflexím situací, s nimiž se jak pedaggvé či pedaggičtí pracvníci členvé skupiny ve své praxi setkávají, sdílet zkušensti, btíže i úspěchy. Účastníci mhu za pdpry skupiny klegů bezpečně sdílet nárčné situace své práce, hledat ptimální způsby pstupu při jejich řešení a zvládání. V supervizi se zaměřujeme na situace se žáky, rdiči, klegy, i se sebu samým. V supervizi se prfesinálvé učí prstřednictvím reflexí pracvních situací svých i klegů vědměji a dvedněji nakládat se svými přednstmi, kmpetencemi i limity, emcemi, stresvu zátěží. Supervize je služba zaměřená na pdpru pracvníků a rzvj jejich etických a pracvních kmpetencí. Supervizr není v pzici nadřízené autrity, nemá žádnu výknnu mc a není ani nsitelem jednznačných řešení a pstjů. Přihlášení: Závazná přihláška ke stažení na 10

11 Individuální supervize Termín: dle dhdy Tat služba je pskytvána v průběhu celéh kalendářníh rku. Může jít jedn či něklik sjednaných setkání p sbě. (max. 4 ve šklním rce). Cena: 600,- /60 minut individuální supervize Individuální supervize je vhdná v případech, kdy je učitel, či jiný pedaggický pracvník vystaven např. nějaké nárčné situaci, kteru je pr něj btížné zvládnut či uzavřít neb kde je ptřeba hledat nějaký nvý pstj, pstup a běžně využívaná pdpra klegů nepstačuje či není mžná (např. nárčné etické dilema, zpracvání nárčné krizvé situace, pcity únavy a vyčerpání atd.). V supervizi se prfesinálvé učí prstřednictvím reflexí pracvních situací vědměji a dvedněji nakládat se svými přednstmi, kmpetencemi i limity, emcemi i stresvu zátěží. Supervize becně je služba zaměřená na pdpru pracvníků a rzvj jejich pracvních kmpetencí, jejich prfesní růst. Supervizr není v pzici nadřízené autrity, nemá žádnu výknnu mc a není ani nsitelem jednznačných řešení a pstjů. Pracuje s cílem, aby klientela (žáci, rdiče, pedaggvé) supervidvaných byla v c nejlepších rukách, tedy aby pracvník využíval maximálně a eticky svéh dbrnéh i lidskéh ptenciálu i ptenciálu pedaggickéh týmu škly. Objednání: Telefnicky, em, případně sbně (viz kntakty). 11

12 IMPLEMENTAČNÍ KURZ PRO TÝMY PEDAGOGŮ Vzdělávací a pdpůrná aktivita pr tým pedaggických pracvníků dpvědných za kncepci a prvádění primární prevence na škle. Cílem je pmci škle vytvřit funkční systém pr realizaci efektivní primární prevence rizikvéh chvání a řešení prblémvých situací, prstřednictvím knzultací a supervize. Rzsah: 45 hdin p dbu 1 šklníh rku, tj. 18 hdin knzultace + 24 hdin supervize + 3 hdiny dle výběru škly (knzultace neb supervize) Frma: Knzultace se zaměřují na metdicku pdpru rzvje knkrétních kmpetencí a strategií prevence i řešení rizikvéh chvání na knkrétní škle (tvrba Minimálníh preventivníh prgramu, prgramu prti šikanvání, krizvéh plánu, revize šklníh řádu, témata z pedaggické praxe např. rzhvry s rdiči, atd.). Supervize se zaměřuje na pdpru fungvání preventivníh týmu, reflexi prcesu řešení knkrétních nárčných situací ve škle či jejich týmvé přípravy, dále na vztahy v týmu, pedaggickém sbru, se žáky i rdiči, duševní hygienu práce, hranice kmpetencí a sbní a pracvní sféry pedagga a na další blasti a témata, která se v suvislsti s prací týmu bjevují. Termín: Září až červen, tj. jeden šklní rk. Cena: ,- / škla (preventivní tým škly) Objednání: Závazná přihláška ke stažení na 12

13 KONZULTACE Knzultace je zaměřená na hledání ptimálníh řešení knkrétní situace z blasti primární prevence neb rizikvéh chvání, práce s dětmi, metdické a kncepční práce. Knzultaci můžete využít např. při: Tvrbě strategií, kncepcí a dkumentů pr primární prevenci na škle; přípravě třídnické hdiny, adaptačníh kurzu; dplnění výuky pstup neb metdu zpracvávající knkrétní téma z blasti prevence rizikvéh chvání; řešení rizikvéh chvání ve škle; vedení a krdinaci funkčních, efektivních preventivních a intervenčních prgramů pr jedntlivce a třídní klektivy; přípravě na kmunikaci s rdiči. Knzultace je určená: pedaggickým pracvníkům; týmům pedaggů; vedení škly. Frma knzultace: telefnická; vá; sbní. Knzultaci lze využít jednrázvě neb pakvaně. INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis je zaměřen na zprstředkvání bjektivních a aktuálních infrmací z blasti primární prevence rizikvéh chvání, knzultaci pstupu a mžnsti řešení knkrétních situací ze šklníh prstředí. Infrmační servis je určen: pedaggickým pracvníkům; týmům pedaggů; vedení škly. Frma: telefnická; vá; sbní. Službu lze využít jednrázvě neb pakvaně. 13

14 DALŠÍ SLUŽBY P-CENTRA Služby jsu certifikvané a akreditvané dle standardů MŠMT. Dluhdbý prgram primární prevence: čtyřletý kntinuální prgram pr třídní klektivy 2.st. ZŠ, zaměřený na prblematiku z blasti rizikvých frem chvání a pdpru sciálních dvednstí. Rční prgram: prgram pr třídní klektivy tříd ZŠ, zaměřený na prblematiku z blasti rizikvých frem chvání a pdpru sciálních dvednstí. Interaktivní seminář: tematicky zaměřená aktivita pr třídní klektivy středních škl, která interaktivní frmu zprstředkvává infrmace prblematice různých frem rizikvéh chvání. Služba není certifikvána MŠMT. Prgram včasné intervence: prgram pr třídní klektivy, zaměřený na předcházení a zmírnění následků přítmnéh neb hrzícíh rizikvéh chvání a prblémvých vztahů ve třídě. Individuální a rdinné pradenství: práce s dětmi a dspívajícími, kteří jsu hržení rizikvým chváním a jeh důsledky, s jejich rdiči a rdinami, sbami blízkými a angažvanými. Krizvá pmc škle: služba určená žákům a pracvníkům škly v krizvé situaci či kntextu traumatu (v suvislsti s úmrtím v blízkém klí či jinu ztrátu, pržitkem násilí či jinéh neštěstí neb jejich svědectvím). 14

15 Máte zájem účast ve Specializačním kurzu prevence rizikvéh chvání? Zaujal Vás některý z tematických seminářů a rádi byste se h zúčastnili? Chcete zrealizvat některý z tematických seminářů jen pr pedaggy z vaší škly? Máte zájem téma z blasti primární prevence rizikvéh chvání, které není v naší nabídce? Na vaší škle se čast setkáváte s knkrétním rizikvým jevem a chcete se tét prblematice dzvědět více? Máte neb chcete na škle vytvřit preventivní tým a ptřebujete pmc? Máte zájem vyzkušet si pracvat pd supervizí? Ptřebujete více infrmací k nabízeným službám? Máte další dtazy? Kntaktujte nás! KONTAKT Adresa: P-centrum, CPPT,. p. s., Plachéh 6, Plzeň Web: Telefn: Mbil: Krdinátrka vzdělávání: Mgr. Eva Kuncvá Odbrný garant: Mgr. Jana Kadlecvá 15

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 2 Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 3 OBSAH I. Rdiče a rdina v živtě dítěte MUDr. Petra Uhlíkvá, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy... 5 II. Ptřebnst

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání č. 482/PR/2015 ze dne 30. 8. 2015 nabývá

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více