Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce Region Břeclav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce Region Břeclav"

Transkript

1 Národních hrdinů 9, Břeclav Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce 2015 Region Břeclav Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí za rok 2015 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Statistika nákupu knih pro knihovny regionu z finančních prostředků obcí

2 Výkon regionálních funkcí v roce 2015: Region: Břeclav Kraj: Jihomoravský Pověřená knihovna: Městská knihovna Břeclav + 3 pobočky Počet obsluhovaných knihoven: 13 profesionálních knihoven + 4 pobočky 56 neprofesionálních knihoven + 1 pobočka Počet pracovníků služeb: 3 Městská knihovna Břeclav pověřená výkonem regionálních funkcí pro knihovny regionu poskytuje služby v následujících oblastech: 1. distribuce (rozvoz) knih z výměnných souborů MěK Břeclav knihovnám regionu 2. metodická pomoc při revizích knihovního fondu včetně sestavení potřebných dokumentů 3. metodická pomoc při aktualizaci knihovních fondů, vyřazování a akvizici (nákupu) 4. pomoc při zavádění automatizace knihovních procesů (Clavius,LANius), zaučení knihovníků do systémů - proškolení knihovníků 5. poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny, metodické návštěvy knihoven 6. pomoc při podávání žádostí z grantových programů MK ČR určených pro knihovny (VISK) 7. statistika knihovnických činností, poskytování všech dostupných informací z oblasti knihovnictví pro knihovníky, řízení a vedení knihovníků v jejich činnostech podle knihovního zákona 257/2001SB. 8. vzdělávání knihovníků, semináře, porady 9. spolupráce se zřizovateli, poskytování informací z oblasti knihovnictví a činnosti knihoven, možnost konzultací, osobních návštěv 10. vykonávání dalších nezbytných činností napomáhajícím rozvoji knihoven a jejich veřejných a informačních služeb pro uživatele 11. Nákup knih pro knihovny z prostředků obcí Jedná se o nákup knih, který zabezpečuje útvar regionálních služeb pro knihovny regionu, a to z finančních prostředků obcí, které o službu projeví zájem. Městská knihovna Břeclav pověřená výkonem regionálních funkcí obsluhuje celkem 77 knihoven včetně poboček. Všechny obsluhované knihovny regionu jsou zaevidovány na MK ČR a každá knihovna má podepsanou smlouvu o poskytování regionálních služeb. Všechny knihovny využívaly nabízené služby dle standardu. Od počátku roku pracovaly na útvaru regionálních služeb celkem 3 pracovnice (vedoucí útvaru regionálních služeb, pracovnice provádějící katalogizaci a zpracování, pracovnice pro VF a nákup z prostředků obcí. Úklid, v rámci šetření finančních prostředků, si provádí stávající pracovnice vlastními silami bez nároku na finanční ohodnocení. Financování činností útvaru regionálních služeb bylo od počátku roku zabezpečeno z finančních prostředků MÚ Břeclav, a to po obdržení dotace z JMK. Proto činnost oddělení byla v některých případech omezena, zaměřena na statistiku knihovnických činností zpracování údajů z Ročních výkazů o knihovnách do STAT-EXEL a NIPOS. Po obdržení dotace se již neomezeně poskytovala metodická pomoc knihovnám regionu i zřizovatelům, pomoc při revizi knihovního fondu, rozvoz výměnných souborů. Metodické návštěvy byly realizovány dle plánu a požadavků knihoven. V období srpen září byl v budově DŠ, kde sídlí útvar regionálních služeb, výtah mimo provoz (výměna). Činnost regionálního oddělení tak byla velmi omezena, nebylo možné distribuovat soubory knih z výměnných fondů ani rozvážet knihy nakoupené z prostředků obcí. Přesto se pracovnice ÚRS se situací vyrovnaly velmi dobře, skluz se podařilo v následujících měsících celkem vyrovnat, jak o tom svědčí výsledky v jednotlivých vykazovaných ukazatelích.

3 - 3 - Zvládl se uspokojivě i přechod na nová katalogizační pravidla, katalogizační záznamy byly včas zkontrolovány a upraveny. Systém funguje bez problémů jak na regionálním oddělení, tak i v knihovnách regionu (přihrávání záznamů VF, ISHARE, aktualizace systému). Rekonstrukce, stěhování a úpravy knihoven, změna knihovníků: - Uherčice- dokončení opravy budovy, aktualizace fondu, přechod na Clavius, zaškolení knihovníka - Bavory výměna oken, provoz omezen po dobu výměny, aktualizace - Milovice přestěhována do jiných prostor (1. patro, větší plocha), aktualizace - Pohořelice stěhování do nových prostor, nové moderní vybavení - Mikulov nový knihovnický nábytek a dokončení úprav - Velké Pavlovice rozšíření prostor - Borkovany havárie vodovodního řádu, opravy a rekonstrukce prostor budovy - Bulhary opravy budovy, omezen provoz knihovny - Přibice vybudování Family Pointu, aktualizace - Týnec stěhování do nových prostor, nové vybavení a zázemí, aktualizace Knihovna v Pohořelicích byla přestěhována do nových prostor, vybavena moderním nábytkem, technickým vybavením, získala větší prostory a zázemí tolik potřebné pro aktivity knihovny. V současné době patří k moderním, plně automatizovaným a velmi pěkným knihovnám. V knihovně v Přibicích byl vybudován Family Point, Uherčice se dočkaly opravy budovy, nového PC a regálů do dětského oddělení. Byl zde zakoupen také systém Clavius a uskutečněn přechod z LANia. Změna knihovníka: V obcích Vranovice, Mikulov, Valtice, Vranovice, Jevišovka, Rakvice, Vlasatice, Drnholec došlo ke změně knihovníků, což obnášelo přítomnost vedoucí útvaru regionálních služeb při předávání knihoven a proškolení nových knihovníků. Vždy byl sestaven Protokol o předání knihovny, je uložen v materiálech o knihovnách na útvaru regionálních služeb, v knihovnách a na obecních úřadech. Knihovnici byli proškoleni v programech LANius a Clavius a byli seznámeni s provozem knihovny, vedením dokumentace, práce se čtenářem, PC, propagací, správou webových stránek knihovny a všichni obdrželi důležité informace z oblasti knihovnictví apod. Internetové připojení: V rámci regionu je většina knihoven připojena k internetu místní poskytovatelé. V současné době ze 77 knihoven včetně poboček má připojení k internetu celkem 74 knihoven (zbývající 3 pobočka Nová Ves a Smolín příslib, že se bude situace řešit po přestěhování mateřské knihovny v Pohořelicích), Nejdek (připojen, není PC, dlouhodobě se řeší, má dodat obec - knihovna se má po rekonstrukci budovy místní školy stěhovat, pak je slíbeno i připojení k internetu a dodání PC pro knihovnu. Zřizovatel byl informován o nutnosti připojení jak ve Smolíně, v Nové Vsi i v Nejdku. Útvar regionálních služeb má k dispozici ové adresy všech knihovníků i zřizovatelů, včetně telefonického spojení (včetně knihovníků bez internetu). ová pošta je využívána pravidelně, knihovníci i zřizovatelé jsou informováni o všech důležitých změnách a novinkách z oblasti knihovnictví, nabídce dotačních programů, vzdělávacích programů apod. Aktuální informace o jednotlivých knihovnách jsou uvedeny v adresáři knihoven MZK Brno a na webových stránkách pověřené knihovny: Knihovny regionu. V oddíle Knihovníkům jsou zveřejňovány veškeré důležité informace, legislativa, metodické materiály apod. Doprava do knihoven regionu: doprava na rozvoz výměnných fondů, knih zakoupených z prostředků obcí, metodické návštěvy a revize je zabezpečena soukromým automobilem řízeným vedoucí útvaru regionálních služeb. Najeto bylo 5004 km a obslouženo bylo 77 knihoven regionu. Doprava soukromým automobilem šetří znatelně výdaje na dopravu. V letech, kdy byl využíván dopravce a řidič, finanční prostředky za dopravu se pohybovaly cca ,- Kč. V současné době se cena za dopravu ( bez ohledu na navýšení cen za pohonné hmoty) soukromým vozidlem pohybuje cca ,- Kč, Metodických návštěv i rozvozů je více a výjezdy jsou efektivněji plánovány dle potřeb knihoven. Porady, konzultace, metodické návštěvy V průběhu roku 2015 útvar regionálních služeb dle Plánu vzdělávání a porad knihovníků regionu na rok 2015 uskutečnil celkem 8 porad 6 porad profesionálních knihovníků (i neprofesionálních knihovníků dle zájmu) spojené se vzdělávací akcí (semináře, školení) a 2 porady určené neprofesionálním knihovníkům (na více místech se stejným

4 - 4 - programem). Porad se zúčastnilo celkem 158 účastníků (o 2 méně) a bylo obslouženo celkem 59 knihoven regionu (o 1 méně oproti roku 2014). Porady byly zaměřeny na výsledky činnosti knihoven, stav automatizace knihovnických procesů, připojení knihoven k internetu, webové stránky knihoven důraz kladen na vlastní webové stránky a jejich pravidelná aktualizace, autorský zákon, grantové programy, revize knihovního fondu, aktualizace, plnění standardů, práce se čtenářem, zdokonalování v práci s knihovními systémy, rekonstrukce, aktualizace systémů a přechod na RDA apod. V neposlední řadě byli knihovníci seznámeni s aktuálními úkoly knihovnické práce a s novinkami v oblasti knihovnictví, nákup z prostředků obcí, nabídkou vzdělávacích aktivit apod. Místo konání Datum Obsah Břeclav Výsledky činnosti, OPAC, VISK 3, K21, Nákup z prostředků obcí, celostátní akce, standardy, aktuality, RDA, adresář knihoven Břeclav Veřejné knihovny regionu 2014, aktualizace, revize, webové stránky, aktuality, RDA aktualizace Clavius Břeclav Vyhodnocení činnosti 1.pololetí, aktuální informace, Vesnice roku Lednice Výjezdní porada, LVA zámek, prezentace knihovny práce s dětským čtenářem Břeclav Grantové programy, standardy, informace z regionu, weby, aktuality, změny, VISK 3 přechod Clavius Břeclav Roční výkazy za rok 2015, aktuality, spolupráce knihoven, Facebook novinky,vyhodnocení knihoven, soustava kvalifikací Neprofesionální knihovníci: Místo konání Datum Obsah Břeclav, Hustopeče, Klobouky u Brna, Mikulov, Pohořelice Břeclav, Hustopeče, Mikulov, Pohořelice Klobouky u Brna Výsledky činnosti za rok 2014, revize a aktualizace, grantové programy, nákup z prostředků obcí, vzdělávání, standardy, propagace, aktuality z knihoven, přechod RDA Statistické výkaznictví RV, realizace žádostí VISK 3, aktualizace údajů o knihovnách, VF, revize, změny, aktuality, dary, propagace, spolupráce, vzdělávání, standardy, Clavius, LANius,, aktualizace systémů, spolupráce knihoven, Facebook, vyhodnocení knihoven, soustava kvalifikací Vzdělávání knihovníků: Pro knihovníky regionu byly připraveny semináře a knihovnické lekce (celkem 7/ 14 hodin) určené jak pro profesionální tak i neprofesionální knihovníky: Vzhledem k přiděleným finančním prostředkům byl zdarma využit lektor MěK Břeclav (Mgr. Jaroslav Čech), servisní technik a pracovnice knihovny a knihovnice K. Weiserová z Valtic. Knihovníci regionu uvítali možnost přihlášení se na e-learningový a poslední běh rekvalifikačního kurzu, které pořádala MZK. Zúčastnili se dalších vzdělávacích aktivit pořádaných MZK. Všichni knihovníci jsou pravidelně informováni o nabízených vzdělávacích aktivitách MZK Brno, případně NK Praha a ostatních. Útvar regionálních služeb vede evidenci účastníků vzdělávání. V oblasti vzdělávání bylo obslouženo 58 (o 1 více) knihoven regionu s celkovým počtem 123 účastníků (o 3 více). 2 hod Regionální autoři, fond studovny 2 hod Knihovna na Facebooku 2 hod Příprava prezentace, program PowerPoint

5 - 5-2 hod Poznáváme mikroregion, kulturní památky LVA, zámecká knihovna a její fond 1+1hod Tvorba letáků. Aktualizace systémů, přechod na nová pravidla RDA 2 hod Práce s dětským čtenářem, ukázky knihovnické lekce, nabídka registrace KJM 1+1 hod Statistiky RV, návody k vyplnění, vyúčtování dotací. Prezentace SKIP malé projekty Metodické návštěvy, Konzultace: V průběhu sledovaného období bylo realizováno 206 metodických návštěv (o 12 méně) a bylo obslouženo 74 knihoven regionu. Další výjezdy do obcí ( 22 ) byly bez metodických návštěv knihoven spojené s rozvozem souborů knih z VF a knih zakoupených z prostředků obcí. V těchto případech většinou probíhala i jednání se zřizovateli nebo pracovníky obecních úřadů (nezapočítáváno do metodických návštěv). Počet metodických návštěv byl vzhledem k finančním možnostem a také vzhledem k rekonstrukci výtahu na budově snížen, ale zvýšil se počet konzultací, jak je uvedeno. Ve sledovaném období bylo uskutečněno 378 konzultací s knihovníky nebo zřizovateli osobně (o 36 více), telefonicky nebo zpracováním informací a požadavků e- mailem. Revize knihovního fondu V roce 2015 dle knihovního zákona bylo provedeno celkem 17 revizí knihovního fondu v knihovnách regionu, z toho 1 klasickým způsobem Bylo zrevidováno celkem svazků. Byly vystaveny Protokoly o provedení revize knihovního fondu a seznamy nezvěstných knih. Po schválení zřizovatelem byly tyto knihy odepsány z fondu knihovny. Při revizi byla prováděna také aktualizace fondu. Veškeré dokumenty související s revizí fondu obdrželi zřizovatelé, knihovníci a Útvar regionálních služeb MěK Břeclav. Aktualizace knihovního fondu v ostatních knihovnách regionu probíhala průběžně dle potřeby a byla spojená se značením signatur na hřbety knih a případným přebalováním do fólie. Výměnné fondy, cirkulace Od počátku roku 2015 bylo nakoupeno a odborně zpracováno knih v celkové hodnotě ,-Kč. Útvar regionálních služeb má ve výměnném fondu celkem knih, které jsou určeny pro tvorbu souborů knih pro knihovny regionu, vyřazeno z fondu bylo celkem 587 svazků. Za sledované období se vyexpedovalo 205 souborů knih výměnného fondu, které obsahovaly svazků. Obslouženo bylo 77 knihoven regionu. Za stejné období se vrátilo 856 souborů knih celých nebo zbytkových s počtem svazků Průměr na 1 distribuovaný soubor /142 sv., což převyšuje standard VKIS o 42 sv. Vícezdrojové financování, dotace, granty Žádost o dotaci z grantového programu MK ČR ( VISK 3) a Knihovna 21. století si podaly a dotaci obdržely knihovny v obci Horní Bojanovice, Zaječí, Strachotín ( všechny přechod z LANia), Klentnice zahájení automatizace systém Clavius, Břeclav. Obec Uherčice zakoupila systém Clavius z finančních prostředků obce. Nákup z prostředků obcí : V letošním roce jsme pokračovali v nákupu knih z prostředků obcí a jejich zpracování. Na podnět zareagovalo celkem 27 obcí v celkovém objemu ,- Kč. Celkem bylo nakoupeno a technicky zpracováno svazků (o 41 více). Dodání knih je zabezpečeno rozvozem při metodických návštěvách nebo podle potřeby. Statistika knihovnických činností: V průběhu měsíce ledna a února byly kontrolovány a zpracovány výkazy o činnosti knihoven regionu za rok Údaje byly převedeny do elektronické podoby a odeslány NIPOS Praha. Statistické údaje byly vkládány také do programu STAT-EXCEL. Útvar regionálních služeb vypracoval celookresní sumáře v materiálu Veřejné knihovny regionu Břeclav v roce 2014, které obdržela také Moravská zemská knihovna v Brně. Vypracované materiály mají k dispozici všechny knihovny regionu i jejich zřizovatelé. Byla poskytnuta metodická pomoc při vykazování statistických údajů v Ročním výkaze o knihovně za rok 2014 všem knihovnám regionu a všechny údaje byly zpracovány elektronicky za všechny knihovny regionu. Stejným způsobem bude postupováno i ve vykazování statistických údajů za rok Po zpracování údajů o činnosti knihoven bude zpracován materiál Veřejné knihovny regionu v roce Stav automatizace knihoven regionu:

6 - 6 - Ze 77 knihoven regionu včetně poboček je automatizováno knihovním systémem Clavius a LANius celkem 67 knihoven. (87%). Knihovny mají modul katalogizace, výpůjční protokol, evidence periodik, program ISHARE, modul revize, katalog. V letošním roce si knihovny se systémem LANius žádaly o dotaci z VISK 3 na přechod na Clavius.(systém LANius - 3 knihovny doporučován přechod na Clavius s využitím VISK 3), systém Clavius - 64 knihoven). Ze zbývajících 10 knihoven bez systému se jedná o 5 malých poboček (Smolín, Nová Ves výhledově budou připojeni on-line k mateřské knihovně v Pohořelicích), Nejdek, Bohumilice, Nové Mlýny), 5 knihoven je velmi malých a prozatím by byl nákup systému nerentabilní (velmi málo registrovaných čtenářů, zřizovatel nemá zájem vzhledem k finančním prostředkům obce a využitelnosti). Do budoucna využití REX nebo VISK 3 na plnohodnotný Clavius, pokud projeví zřizovatel zájem. V regionu preferujeme plnohodnotný systém. V současnosti, i přes nabídky z regionu, zájem o automatizaci od zřizovatelů není pro malou návštěvnost a využitelnost služeb těchto knihoven a také s ohledem na finanční rozpočty obcí. Webové stránky knihoven: Knihovny používají převážně šablonu webu pro malé knihovny nebo webnode.cz. Všechny knihovny regionu mají webové stránky vlastní nebo na webu obce. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány a kontrolovány. Knihovníkům, zvláště profesionálním, je doporučován přechod na jinou formu webu s prvky 2.0.(webnode.cz aj). Knihovníci byli upozorněni na dodržování autorského zákona při použití děl stažených z internetu (zvláště obrázky, fotografie) a zveřejněných na webových stránkách. Řešen jeden případ údajného neoprávněného užití fotografie v řešení /řeší ÚRS, zřizovatel a právní oddělení MZK. Web knihovny a průzkumy, analýzy, dokumentace, hodnocení: Informace o činnosti regionálního oddělení a další potřebné informace pro knihovníky jsou vloženy na webové stránky knihovny do oddílu Knihovníkům. Adresář knihoven je pravidelně aktualizován, údaje jsou doplňovány a průběžně kontrolovány vedoucí útvaru. Údaje o změnách jsou poskytovány MZK Brno. V průběhu roku jsou zpracovávány číselné ukazatele činnosti knihoven v porovnání se standardy, jsou zveřejněny v materiálu Veřejné knihovny regionu Břeclav určenému zřizovatelům a knihovníkům. Pro vnitřní potřebu jsou zpracovávány výsledky činnosti v porovnání s rokem předcházejícím. S těmito výsledky jsou knihovníci seznamováni na poradách. Všichni knihovníci i zřizovatelé se měli možnost seznámit se standardy VKIS, obdrželi materiál Standard pro dobrou knihovnu, Služby knihoven knihovnám. Každoročně zřizovatelé obdrží informace o poskytovaných regionálních službách pověřenou knihovnou včetně informací o službě nákup z prostředků obcí. Je vedena evidence adres webových stránek knihoven. Každý měsíc je zpracován plán činnosti, dále pak výkaz činnosti za dané období. Plán porad a vzdělávání je zpracován vždy počátkem roku a je umístněn na webových stránkách knihovny. S Plánem porad a vzdělávání jsou seznamováni knihovníci na poradách a je jim rozesílán elektronickou poštou. Spolupráce se zřizovateli je na velmi dobré úrovni, ve většině případů projevují zájem o dění v knihovnách. S výsledky činnosti knihovny a s novými informacemi z oblasti knihovnictví jsou knihovníci pravidelně seznamováni na poradách, zřizovatelé pak v zápisech z metodických návštěv knihoven, dále pak elektronickou poštou nebo při osobních návštěvách a konzultacích. Všichni zřizovatelé obdrželi osobní dopis s informacemi o službách poskytovaných pověřenou knihovnou, zvláště pak o nákupu knih z prostředků obcí, internetizaci knihoven a jejich automatizaci s využitím VISK 3. V letošním roce se do soutěže Vesnice roku přihlásila obec Vrbice a její knihovna byla nominována do soutěže Knihovna roku. Při slavnostním předání cen v Zrcadlové kapli v Klementinu si odvezla 4. místo. Knihovnice společně s panem starostou se zúčastnili slavnostního vyhodnocení knihoven JMK, které se konalo v konferenčním sále MZK Brno za přítomnosti zástupců JMK. Knihovnice obdržela drobný dárek a finanční odměnu. Na poradách neprofesionálních knihovníků jsou v červnovém termínu vyhodnocovány nejlépe pracující knihovny (dle porovnání výsledků činnosti s rokem předcházejícím) nebo knihovníci, kterým se podařilo činnost knihovny pozvednout, zapojili se do různých aktivit pro čtenáře nebo knihovník pracuje nad rámec svých povinností apod. Jedná se o interní zhodnocení, knihovníci obdrží pochvalu a poděkování, případně malou pozornost. Zřizovatel knihovny obdrží zhodnocení práce knihovnice a poděkování dopisem. V letošním roce: knihovna v Přibicích Family Point a rozšířené aktivity, Velké Hostěrádky osobnost knihovnice, dlouholetá pečlivá práce pro knihovnu s podporou zřizovatele, Horní Věstonice za bezproblémové a rychlé zahájení

7 - 7 - automatizace Clavius, Křepice za rozvoj kulturně výchovných aktivit pro děti i dospělé, výborná spolupráce, Březí práce s dětským čtenářem, knihovna místem setkávání všech věkových skupin. Knihovna v Pohořelicích byla přestěhována do nových prostor, vybavena moderním nábytkem, technickým vybavením, získala větší prostory a zázemí tolik potřebné pro aktivity knihovny. V knihovně v Přibicích byl vybudován Family Point, Uherčice se dočkaly opravy budovy, nového PC a regálů do dětského oddělení. Byl zakoupen také systém Clavius a uskutečněn přechod z LANia. Porovnání výsledků činnosti v některých oblastech s rokem 2014: Název Rok 2014 Rok 2015 Výměnné soubory/svazky 209/ / /+ Nákup z prostředků obce/obce/sv./kč 25 obcí/1 432 sv ,- Kč. 27/1473 +/+/ ,- Kč Metodické návštěvy/další rozvozy 218/21 206/22 -/+ Konzultace 218/21 378/22 +/+ Vzdělávání/akce/účastníci 7/118 7/123 0/+ Porady/počet akcí/účastníci 7/154 8/158 +/+ Revize/počet/svazky 9/ / /+ Závěr: Úroveň poskytovaných služeb dle standardu pro výkon regionálních funkcí byla zachována, přesto, že byla činnost regionálního oddělení omezena v měsících srpen září. Přechod na nová katalogizační pravidla proběhl v termínu a bez problémů včetně aktualizace systémů (přihrávání záznamů, ISHARE apod). Vyúčtování nákupu knih z prostředků obcí bylo zpracováno a odesláno obcím v termínu. Nákup knih do výměnných fondů byl dle standardu splněn na 24,9%.(25%). V budoucnu bychom chtěli dokončit automatizaci knihoven regionu s využitím grantového programu MK ČR VISK 3- systém Clavius a zaměřit se na metodickou pomoc při přípravě kulturně výchovných akcích knihoven regionu tak, aby každá knihovna uskutečnila alespoň 1 akci širšího charakteru. V letošním roce proběhne šetření zájmu obcí a knihoven o tuto oblast a budou shromažďovány podněty, přání a požadavky obcí a knihoven. Po zpracování údajů bychom využili vhodný grantový program na financování společných aktivit dle zájmu a podmínek jednotlivých obcí. Břeclav, dne 14. ledna 2016 Zpracovala: Jarmila Smolová, vedoucí útvaru regionálních služeb Přílohy: Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Jihomoravský 2 Název knihovny Městská knihovna Břeclav 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3 4 Počet obsluhovaných knihoven 77 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 74 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven 75

8 počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 7 15 z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 7 16 počet všech účastníků z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 8 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF roční úbytek výměnného fondu z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 40 z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 41 Cirkulace VF 42 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis automatizovaného knihovního systému 46 počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu automatizovaného systému 0 47 počet akcí, zásahů 0 48 Doprava v rámci výkonu RF 49 počet obsloužených knihoven počet ujetých km 5 004

9 - 9 - Statistika nákupu knih z prostředků obcí za rok 2015 Knihovna Částka Počet knih Celková cena Kč Nákladová cena Kč Celkový rabat Kč Průměrná cena Kč / 1 ks Borkovany Bulhary Diváky Dobré Pole Dolní Dunajovice Dolní Věstonice Ivaň Jevišovka Kostice Křepice Ladná Milovice Moravská Nová Ves Moravský Žižkov Morkůvky Němčičky Nikolčice Pasohlávky Pavlov Perná Popice Přibice Starovice Starovičky Týnec Uherčice Vrbice CELKEM: průměr 175

10 - 10 -

V Břeclavi dne 26. února 2016

V Břeclavi dne 26. února 2016 V Břeclavi dne 26. února 2016 Program : Zahájení Veřejné knihovny regionu v roce 2015 Vyhodnocení činnosti, porovnání s r. 2014 Plán revizí 2016, Plán porad a vzdělávání na rok 2016 Vzdělávání v MZK Brno

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Název německý 31. 12. 1939-1945

Název německý 31. 12. 1939-1945 Úřední název 31. 12. 1999 List1 1. písemná zmínka Název německý 31. 12. 1939-1945 Bavory 1332 Pardorf Boleradice 1141 Polehraditz Borkovany 1209 Borkowan Bořetice Brod nad Dyjí 1222 Boretitz 1355 Guldenfurth

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a sedmi pověřenými knihovnami o přenesení

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Regionální knihovna Karviná Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Moravská zemská knihovna v Brně 2007 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK Brno Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2 O B S A H K O M E

Více

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou.

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou. Metodický pokyn odboru umění a knihoven Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle 2 písm. h), 9 odst. 2 písm. g) a 11 odst.

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2015 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2015

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2014 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje II. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Městská knihovna Děčín 10. 4. 2014 Obecní knihovna Ratíškovice

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 BŘEZEN 2016 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-231-6 MORAVSKOSLEZSKÁ

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Statistický výkaz předkládá: Městská knihovna v Českém Krumlově Zřizovatel: Město Český Krumlov V roce

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2011

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2011 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2011 únor 2012 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012 MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRACOVNÍCI ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012 KNIHOVNÍ FONDY DOTACE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE PORADY

Více

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ Porada RF Bílovec 16.11.2016 STATISTIKA POVINNOST Každoroční statistické šetření je ze zákona povinné NIPOS, Kult (MK) 12-01 Můžeme ovlivnit, co budeme vykazovat!

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2014

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2014 Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2014 Pověřená knihovna: Městská knihovna Náchod, o.p.s. 1. Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2014 Hlavním cílem regionálních funkcí

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Zápis z porady ředitelů pověřených knihoven JMK 3. 2. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis z porady ředitelů pověřených knihoven JMK 3. 2. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Přítomni: dle prezenční listiny Zápis z porady ředitelů pověřených knihoven JMK 3. 2. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně Přítomni: dle prezenční listiny Program: 9,30 9,40 1. Zahájení Mgr. Tomáš Gec 9,40 10,00 2. Informace z odboru

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2007

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2007 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2007 Moravská zemská knihovna v Brně 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Zápis z porady regionu, konané dne v Městské knihovně Hodonín

Zápis z porady regionu, konané dne v Městské knihovně Hodonín Zápis z porady regionu, konané dne 7.12.2016 v Městské knihovně Hodonín Program: 1. Zahájení 2. Odborný seminář na téma Bezpečnost na internetu praktická ukázka čtenářské lekce, přednášející Alena Přikrylová,

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2010 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, 115 72 IČO: 00064467 DIČ:

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže PEPSI COOP MIKULOV

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže PEPSI COOP MIKULOV Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže PEPSI COOP MIKULOV Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel soutěže PEPSI (dále jen soutěž). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA RF 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 BŘEZEN 2013 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-190-6

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Kladno 2013 Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31.12.2012. Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy regionálních

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2015

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2015 Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2015 Pověřená knihovna: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 1. Výchozí zajištění regionálních funkcí v roce 2015 Výkon regionálních funkcí jsme zajišťovali

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá Regionální funkce v MSK Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá seda@svkos.cz Rekapitulace 2001 Prostějovská výzva 2002 - obnova spolupráce, vznik REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 2003,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech

Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech 2015 2020 Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2015 Blansko Brno-venkov Brno-město Vyškov Znojmo Hodonín Břeclav

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 555 e-mail knihovna@mlp.cz, www.mlp.cz ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2015) Městská knihovna v Praze

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2004 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček)

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček) Stručné hodnocení činnosti Městské knihovny Litovel za rok 2015 Městská knihovna Nám. Svobody 675 telefon 585 342 450 784 01 Litovel knihovna@knih-litovel.cz Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Výroční zpráva 2014 Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Trutnov, leden 2015 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....-

Více

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Knihovny současnosti 2010 Seč, 15. září 2010 Ladislava Zemánková Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Webové stránky a on-line katalogy ve službách

Více

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5.

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová

Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová za rok 2009 Město Česká Třebová spolu s integrovanými obcemi (Kozlov, Skuhrov, Svinná) a městskými částmi (Parník, Lhotka) má ke konci roku 2009 celkem 16273

Více

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5 OP muži Strachotín - Přibice 1:2, Popice - Fk Valtice 0:0, Březí - Novosedly B 0:0, Pohořelice - Hustopeče 1:1, Mor. N. Ves - Nikolčice 3:2, Ch. N. Ves - V. Bílovice 1:3, Nosislav - Cvrčovice 2:4 1 Hustopeče

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA Kladno 2016 Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31. 12. 2015. Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Únor 2016 1 OBSAH: 1. Úvod..3 2. Finanční zabezpečení výkonu RF...4 3. Obsluhované knihovny. 5 4. Pracovníci vykonávající RF....6

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013

REGIONÁLNÍ FUNKCE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013 REGIONÁLNÍ FUNKCE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013 Výkon regionálních funkcí zabezpečovala Krajská knihovna Karlovy Vary a pověřené knihovny: Městská knihovna v Chebu a Městská knihovna Sokolov. S pověřenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Národních hrdinů 9 690 02 Břeclav IČO: 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: město Břeclav MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV V ROCE 2011 Městská knihovna v Břeclavi

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha,

Více