TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ"

Transkript

1 TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ HELIOS - S NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 016/11 PLATÍ OD: NAHRAZUJE:

2 Obsah 1. Všeobecný popis infrazářiče str.2 2. Popis infrazářičů, rozdělení str.2 3. Popis funkce str.3 4. Technické parametry - tabulka... str.4 5. Rozměrové řady str.5 6. Elektroschéma zapojení hořákové skříně infrazářiče. str.6 7. Podmínky instalace a uvedení do provozu. str.7 8. Minimální vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů.... str.8 9. Související dokumenty a předpisy.... str.9 10.Návod na montáž... str.9 11.Montážní schéma infrazářiče HELIOS 33-UD str Montážní schéma infrazářiče HELIOS 50-UD. str Montáž tělesa infrazářiče - postup.... str Montáž plynového připojení str Montáž elektrického připojení, propojení s ovládacími skříněmi.. str Odtah spalin str Návod k obsluze str Údržba str Poruchy a jejich odstranění str Hořáková skříň - popis str Komponenty infrazářičů HELIOS str.23 ADRESA VÝROBCE: MANDÍK, a.s. Hostomice 555 HOSTOMICE POD BRDY PSČ Tel: Fax: Tento Návod k instalaci, obsluze a údržbě naleznete též na 1

3 1. Všeobecný popis infrazářičů HELIOS Plynový trubkový infrazářič HELIOS výkonové třídy 33-UD a 50-UD je odvozenou variantou řady HELIOS 10, 20, 30, 40-ID,UD. Je řešen jako moderní ekologické plynové topidlo s lepšími technickými parametry, u kterého bylo přihlédnuto v neposlední řadě též na design. Hlavní technické parametry jsou uvedeny v tab. 1. Z hlediska druhu záření, vyzařování, vlnové délky a povrchové teploty sálavé trubice se řadí do kategorie tzv. infrazářičů,,tmavých. Činnou plochou jsou ocelové kruhové trubky o průměru 127 mm. Trubky reflektoru mají pouze provedení U. Uvnitř trubek probíhá spalování topného plynu a jimi proudí spaliny k ústí odtahového ventilátoru. Spalování je realizováno atmosférickým hořákem, automaticky řízeným. Běžným provozním palivem infrazářičů HELIOS je: zemní plyn ZP (G20, G25) propan-butan PB (G30/G31) propan P (G31) butan B (G30) Kategorie infrazářičů - II 2E3B/P, II 2ELL3B/P, provedení B 22, C 12, C 32. Třída přesnosti NO X 3 (dle ČSN EN 416-1/A1). Infrazářiče se zavěšují pod strop, nebo na stěny ve vrchních prostorách objektů tak, aby vyzařované paprsky směřovaly k podlaze směrem do vytápěné pobytové zóny. Podlahy, stěny,stroje a ostatní předměty se ohřívají a teprve od nich je zahříváno ovzduší. Člověk vnímá tento jev jako slunce na horách. Teplota ovzduší může být i při slunném dni nízká, ale člověk vnímá sálavé teplo, aniž má pocit chladu. Ohřev vzduchu je sekundární jev, daný přirozenou konvencí tepla od ohřátého povrchu tělesa. Princip je tedy opačný než u běžných systémů, kde přenos tepla zajišťuje cirkulující teplý vzduch. Vytváří se tak stabilní přirozené tepelné klima bez průvanu, víření prachu, hluku a hlavně je po elektřině ekologicky nejméně závadný. Velkou výhodou ohřevu zářením v tmavé vlnové oblasti je příjemný fyzický pocit, protože člověk dýchá chladný vzduch a přitom má pocit tepla. 2. Popis infrazářiče Infrazářič HELIOS je sestaven dle obrazové přílohy (obr. 5, 6) z těchto hlavních částí:, Skříň s hořákem a ventilátorem Reflektor se závěsy, zrcadly a s topnou sálavou trubkou ve tvaru U Ostatní příslušenství (není součástí infrazářiče!): Skříň dálkového ovládání, propojovací kabely Příslušenství, pomocný upevňovací a spojovací materiál Potrubí pro odvod spalin Základní provedení hořákové skříně je s přívodem vzduchu pro spalování z interiéru (otvorem v horním plášti skříně) - otevřený plynový spotřebič. Takto lze infrazářiče používat pouze v prostředí základním (normálním) dle kategorizace normy ČSN , čl.32. 2

4 Speciální provedení hořákové skříně s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí - uzavřený plynový spotřebič (ve smyslu ČSN ), je vyráběno na požádání s hrdlem pro vnější přisávání v horní části hořákové skříně. Na toto hrdlo je možno připojit vzduchotechnické potrubí Js125 a zajistit tak přívod spalovacího vzduchu z venkovních prostorů. Dle stupně izolování reflektoru ve vrchní části se infrazářiče HELIOS dělí na: infrazářiče bez izolace infrazářiče s izolací (s tepelnou izolací ORSIL, zakrytou ve vrchní části krytem z pozinkovaného plechu) Skříň dálkového ovládání Slouží k ovládání (spouštění a vypínání) chodu infrazářiče obsluhou. Umísťuje se na vhodném přístupném místě pro obsluhu v pohybové zóně (z ergonomického hlediska výška 1,5 1,8 m od podlahy). Dle typu ovládací skříně lze infrazářiče ovládat v režimu ručním, poloautomatickém nebo plně automatickém provozu. Příslušná elektroschémata propojení s uvedením typu jsou na obr. 14, 15, Popis funkce infrazářiče HELIOS Provoz infrazářiče je řízen automatikou, umístěnou v hořákové skříni. Po připojení na el. síť je proveden nejdříve základní test připojených zařízení na automatiku a je-li vše v pořádku, je uveden do činnosti odtahový ventilátor. Po rozběhu ventilátoru a následném vyvolání podtlaku v hoř. komoře sepne diferenční vzduchový manostat, který snímá tlakovou diferenci vzduchu vyvolanou odtahovým ventilátorem a rozsvítí se červená kontrolka START/BLOKOVÁNÍ s významem start. Sepnutím manostatu začíná běžet provětrávací čas (cca s), který slouží k provětrání odtahového potrubí spalin a vlastní topné trubice. Po uplynutí provětrávací doby zhasne červená kontrolka a je otevřen elektromagnetický zdvojený ventil a do hořáku je vpuštěn plyn. Součastně je automatikou uvedeno do provozu zapalovací zařízení. Zapálení plynové směsi v hořáku zaregistruje ionizační elektroda. V případě, že unikající plynná směs v hořáku není zapálena do 5 s, je zařízení uvedeno do poruchového stavu - rozsvítí se červená kontrolka,,start/blokování s významem blokování a ventil přívod plynu uzavře. Opětný start je možný po odblokování stavu poruchy odpojením a opětovným připojením k elektrické síti Po uvedení hořáku do provozu a zapálení plynné směsi se rozsvítí zelená kontrolka,,provoz. Pozn: Červená kontrolka má význam START/PORUCHA podle stavu, ve kterém se momentálně infrazářič nachází. 3

5 4. TYP INFRAZÁŘIČE HELIOS 33-UD HELIOS 50-UD Výkon jmenovitý [kw] ZP (G20) [kw] 36,0 49,5 ZP (G25) [kw] 30,5 46,0 P, B, PB (G30, G31) [kw] 35,0 49,5 Výkon minimální ZP (G20) [kw] 22,0 29,5 ZP (G25) [kw] 18,0 27,5 P, B, PB (G30, G30/G31) [kw] 19,4 28,2 El. připojení [V/Hz] El. příkon [W] Jištění [A] Připojovací přetlaky ZP (G20, G25) [kpa] P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] Provozní tlak ZP (G20, G25) [kpa] P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] Spotřeba plynu při jmenovitém výkonu ZP (G20) [m 3.h -1 ] 3,75 5,47 ZP (G25) [m 3.h -1 ] 3,76 5,64 P, B, PB (G30, G30/G31) [kg.h -1 ] 2,66 3,94 Spotřeba plynu při minimálním výkonu ZP (G20) [m 3.h -1 ] 2,31 3,10 ZP (G25) [m 3.h -1 ] 2,22 3,38 P, B, PB (G30) [kg.h -1 ] 1,47 2,14 Tryska ZP (G20, G25) [mm] 5,0 6,4 Tryska P, B, PB (G30, G31) [mm] 3,4 4,2 Tlak na trysku při jmenovitém výkonu ZP (G20) [kpa] 1,15 0,9 ZP (G25)[kPa] 1,2 1,2 P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] 1,95 2,1 Tlak na trysku při minimálním výkonu ZP (G20) [kpa] 0,3 0,3 ZP (G25) [kpa] 0,3 0,4 P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] 0,6 0,6 Doporučená výška instalace pro stropní montáž Minimální výška [m] 5,0 6,0 Optimální výška [m] 7,5 8,0 Maximální výška [m] 9,0 15,0 Délka infrazářiče [m] 9,3 13,2 Celková hmotnost izolovaného [kg] Připojení plynu tab. 1 Technické parametry - plynový trubkový infrazářič HELIOS D 230/ ,7-4,5 2,8-4,8 3/4" 4

6 HELIOS 50-UD HELIOS 33-UD 5. Rozměrové řady Obr.1 5

7 6. Elektroschéma zapojení hořákové skříně HELIOS Obr.2 6

8 7. Podmínky instalace a uvedení do provozu - Infrazářiče a jejich příslušenství smí uvést do provozu výhradně servisní technik pověřený firmou MANDÍK, nebo osoba pověřená a zaškolená. - Infrazářiče a jejich příslušenství musí být smontovány dle platných montážních předpisů firmy MANDÍK. - Dodržovat bezpečnostní a požární předpisy dle platných norem. - Před uvedením do provozu je nutné předložit kopii elektrorevize a revize plynu. - Infrazářiče a jejich příslušenství smí být být připojeny pouze k síťovému napětí 230V/50Hz. - Musí být umožněn přístup do rozvodové skříně, ve které jsou zářiče napojeny. - Musí být otevřen HUP, odvzdušněný rozvod a zajištěný příslušný přetlak plynu. - Doporučujeme přítomnost osoby za firmu montážní a za uživatele pro zaškolení obsluhy. - Veškeré požadavky na servis zasílejte faxem na Do provozu se uvádí vždy celkový počet infrazářičů a jejich příslušenství. Instalace infrazářiče musí být provedena tak, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti od stěn a hořlavývh předmětů a zůstal zachován dostatečný prostor pro seřízení a servis viz. obr. 3, 4. Minimální výška zavěšení v případě celkového vytápění uzavřené budovy - viz tab.1. V objektu musí být zabezpečena dostatečná výměna vzduchu, aby bylo umožněno dobré spalování plynu. V těžkých a prašných provozech doporučuje instalaci vnějšího přisávání vzduchu pro spalování. Instalace musí vyhovovat platným normám a musí být provedena dle platných technických postupů. Je nutné respektovat dle specifikace dané instalace: přívod a rozvod plynu - ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , , hořáky - ČSN EN 676, komíny a odvody spalin - ČSN PŘED INSTALOVÁNÍM ZKONTROLUJTE, ZDA MÍSTNÍ PODMÍNKY ROZVÁDĚNÍ PALIVA, VLASTNOSTI PALIVA, PŘETLAK A NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE JSOU KOMPATIBILNÍ! POVRCHOVÁ TEPLOTA SÁLAVÉ TRUBICE DOSAHUJE MAXIMÁLNĚ 450 C! TEPLOTA SPALIN NA VÝSTUPU Z VENTILÁTORU DOSAHUJE MAXIMÁLNĚ 200 C! Instalace zářiče v místech s možným rizikem výbuchu (např. sklady benzínu, rozpouštědel, místa s výskytem par chlóru, trichloretylenu, perchloru, nebo místa s vysokým obsahem hořlavých prachů, dřevěných pilin, atd.), musí být posouzena příslušnými orgány dle platných předpisů. POUŽITÍ ZÁŘIČŮ V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ JE ZAKÁZÁNO! Infrazářiče HELIOS mohou být použity pro vytápění ve veřejných prostorech, ve kterých je tento typ vytápění povolen legislativou.při uplatnění sálavých trubic v těchto objektech je třeba konzultovat následující platné předpisy a normy: ČSN :1997 a dále VH 21/79 6,175/75 24, ČPP 27/76 a č. 33/76. 7

9 Zvláštní případy instalací 1. Při montáži zářiče nad dráhu mostového jeřábu je nutno počítat s ochranou el. instalace jeřábu před teplem. 2. V případě instalace v tělocvičnách doporučujeme montáž ochranné sítě - je možné objednat u výrobce. 3. Při paletovém skladování je nutno dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (obr.3). 4. Při montáži vnějšího přisávání je nutné zabezpečit, aby vstupní otvor nebyl umístěn v místě, kde by mohlo dojít k ucpání, případně nasání znečištěného vzduchu (spalinami, výbušným prachem, hořlavými plyny, atd.). 8. Minimální vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů Obr.3 8 Obr.4

10 9. Související dokumenty a předpisy ČSN EN Změna 1, A1, A2, A3 - Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností Část 1: Požadavky na bezpečnost. ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení. ČSN Změna 1, 2, 3 - Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení. ČSN Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy. ČSN Změna 1, Z2 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. ČSN Změna a, 2, 3 - Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody. ČSN Změna a - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. ČSN Změna a, b, c, d, e, f, 7, 8, Z9 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. ČSN EN Změna A11, A1, A12, A13, A14, A15, A2, A16, Z1 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - část 1: Všeobecné požadavky ČSN Změna 1 - Plynová zařízení. Zásady provozu. ČSN Změna1 Průmyslové plynovody. ČSN Zásobování plynem LPG Tlakové stanice, rozvod a použití. ČSN EN Změna A1, A2 Zásobování plynem Plynovody v budovách Provozní požadavky. ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. ČSN Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv TPG G Technická pravidla Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových Spotřebičů 10. Návod na montáž POKUD NEMÁTE S MONTÁŽÍ INFRAZÁŘIČŮ ŽÁDNÉ ZKUŠENOSTI, DOPORUČUJEME VÁM NÁVŠTĚVU U FIRMY MANDÍK, RÁDI VÁM MONTÁŽ VYSVĚTLÍME. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ VOLEJTE NEBO FAXUJTE: Tel: Fax: Jednotlivé montážní komponenty infrazářiče HELIOS: Hořáková skříň s ventilátorem Topné trubice Spojky trubic, vložky spojek, pružný nerezový oblouk, spony Závěsné konzole, opěrné tyčky, válečky Zrcadla reflektoru, kryt oblouku Spojovací materiál Montáž infrazářiče může provádět pouze osoba oprávněná dle ČSN EN a zák. 174/68 Sb. 9

11 Kryt oblouku s čílkem izolovaný Nutno nejdříve nasadit na poslední závěsnou konzoli před jejím zavěšením! 11. Montážní schéma infrazářiče HELIOS 33-UD Pružný oblouk s přechodkami a sponami GBS Ze spodní strany krytu oblouku jsou otvory pro nasazení na výstupky závěsné konzole Zrcadlo izolované Ze spodní strany zrcadla jsou na obou koncích otvory pro nasazení na výstupky závěsných konzolí Výstupky závěsné konzole (z každé strany 2 horní a 2 dolní) pro nasazení zrcadla Závěsná konzole 10 Svařenec Trubka černá 127x1, nerezová Tyč opěrná Trubka černá 127x1, Sestava spojky (díl 1, díl 2, vložka spojky) Trubka nerezová 102x vevařená do černé Hořáková skříň (na hrdlech jsou navlečené spony GBS) Obr.5 Výstupky na nosiči a opěře zrcadla hořákové skříně (z každé strany 1 horní a 1 dolní) pro nasazení zrcadla

12 Obr.6 Kryt oblouku s čílkem izolovaný Nutno nejdříve nasadit na poslední závěsnou konzoli před jejím zavěšením! Ze spodní strany krytu oblouku jsou otvory pro nasazení na výstupky závěsné konzole Zrcadlo izolované Ze spodní strany zrcadla jsou na obou koncích otvory pro nasazení na výstupky závěsných konzolí Pružný oblouk s přechodkami a sponami GBS 12. Montážní schéma infrazářiče HELIOS 50-UD 11 Výstupky závěsné konzole (z každé strany 2 horní a 2 dolní) pro nasazení zrcadla Sestava spojky (díl 1, díl 2, vložka spojky) Závěsná konzole Tyč opěrná Svařenec Trubka černá 127x1, nerezová Trubka nerezová 102x vevařená do černé Trubka černá 127x1, Hořáková skříň (na hrdlech jsou navlečené spony GBS) Výstupky na nosiči a opěře zrcadla hořákové skříně (z každé strany 1 horní a 1 dolní) pro nasazení zrcadla

13 13. Montáž tělesa infrazářiče POSTUP 1. Rozložte si trubky dle typu infrazářiče. Trubka s vevařenou nerezovou trubkou musí být před hořákem. Spojte topné trubice spojkami a vložkou spojky (obr.1, 5, 6, 7). Trubky spojte vložkou trubek, srovnejte otvory v trubkách k sobě a nasaďte díly spojky. Spojení zajistěte šrouby. Zabezpečovací trny spojek musí přesně zapadnout do otvorů v topných trubicích (oblouku). Třmen spojky stáhněte šrouby napevno - spoj musí být tuhý a těsný. Šroub Díl 1 spojky s trny Podložka Trubka Trny spojky Vložka spojky Díl 2 spojky Trubka Podložka Obr.7 Matice 2. Na konce spojených trubek nasuňte spony (2 x na začátek topných trubic k hořákové skříni a 2 x na konec k oblouku). Osaďte pružný nerezový oblouk, který nejdříve vytvarujte dle obr.8. Na topné trubice nasuňte dle typu infrazářiče a montážního nákresu příslušný počet závěsných konzolí (obr.1, 5, 6). Do otvorů v závěsných konzolích vložte válečky a namontujte opěrné tyčky. Pak osaďte hořákovou skříň. Nasuňte ji na topné trubice až na doraz, spoje dotáhněte sponami, svrtejte s trubkami přes otvory v hrdlech hořákové skříně a zajistěte čepy (šrouby M10x16) s pružnými pojistkami. Potom v přesných roztečích za pomocí zrcadel a dle typu infrazářiče a příslušného montážního nákresu osaďte závěsné konzole (obr. 1, 5, 6). Začínáme se závěsnou konzolí u hořákové skříně a pokračujeme směrem k oblouku. Zrcadlo nasazujeme na výstupky na nosiči hořákové skříně a na závěsných konzolích. Na závěsnou konzoli na konci reflektoru (u oblouku) je nutné nejdříve nasadit kryt oblouku a tento celek nasunout na topné trubice. Poté nasaďte poslední zrcadlo reflektoru. POZOR! Rozteč 1965 mm na osu závěsných konzolí je dána otvory v zrcadle a jejich nasazením na výstupky závěsných konzolí. 12

14 Obr.8 Montáž oblouku HELIOS 33, 50 Obr.9 Závěsná konzola HELIOS 33, 50 Závěsná konzola U, 4 x tyč opěrná, 8 x podložka 6.4, 8 x matice M6, 2 x váleček 13

15 Je-li zrcadlo chráněno fólií, je nutné ji při montáži odstranit! 3. Opatřete všechny závěsné body řetízky, lanky, závěsnými tyčemi apod. Infrazářič v patřičné výšce upevněte a zajistěte tak, aby byl zavěšen ve vodorovné poloze, vždy dbejte, aby měly upevňovací prvky dostatečnou nosnost. Pozn. Infrazářič je možné montovat dvěma způsoby, nahoře pod stropem na předem zavěšené a vyrovnané závěsné konzole nebo dole na pevné rovné podložce a tento pak zavěsit po částech nahoru. Pro druhý případ je třeba zajistit závěsné konzole napevno k trubkám a toto spojení v závěru demontovat. Zavěšení závěsných konzol proveďte tak, aby řetěz byl vždy kolmý na osu zářiče. Hlavní rozměry závěsné konzole Obr Montáž plynového připojení Montáž plynového připojení musí být provedena dle platných norem a předpisů (viz. Související dokumenty a předpisy a Podmínky instalace ). Potrubí musí být ukončeno plynovým kulovým kohoutem v blízkosti připojení infrazářiče cca 0,5 m (obr.11). V potrubí musí být při provozu infrazářiče zaručen stabilní nekolísající tlak plynu ZP, P-PB dle tab.1. Vlastní připojení proveďte pružnou plynovou hadicí. Vzhledem k tomu, že hadice odolává teplotám max. 100 C je nutné zamezit jakémukoliv dotyku hadice se spotřebičem mimo místa připojení. Vedení musí být voleno tak, aby nedošlo ke kontaktu s přímým plamenem a sálavým teplem. Připojení infrazářiče může být provedeno pouze organizací mající k tomuto příslušné oprávnění. Plynová hadice podléhá pravidelným revizím jako plynové rozvody. Je nutné hadice chránit před mechanickým namáháním a agresivními látkami. Hadice nesmí být namáhána tahem. 14

16 Obr.11 Připojovací místa plynu Plynová hadice Hořáková skříň Místo pro připojení plynu Kulový kohout 15. Montáž elektrického připojení Skříň dálkového ovládání osaďte dle projektu tak, aby byla volně přístupná obsluze. Připojení skříně dálkového ovládání na síťový rozvod 230V/50Hz proveďte napevno kabelem CYKY 3Cx1.5. Připojení skříně dálkového ovládání k zářiči proveďte napevno kabelem CYKY 4Cx1.5 (nebo dle typu zářiče též CYKY 5Cx1.5, CYKY 7Cx1.5) a kabel napojte do svorkovnice dle příslušného schéma zapojení (obr.14, 15, 16). Montáž elektrického připojení musí provést pracovník s příslušným oprávněním dle vyhl. č.50/78 Sb. s odzkoušením funkčnosti včetně elektrorevize. Obr.12 Připojovací místa elektroinstalace Konektor propojení HOŘÁKOVÁ SKŘÍŇ OVLÁDACÍ SKŘÍŇ (konektor X1-X1 ) Umístění teplotního čidla Teplotní čidlo sálavé musí být umístěno v prostoru sálání pod infrazářičem 90 Čidlo 2 m Obr.13 Podlaha 15

17 Schéma propojení infrazářičů HELIOS s ovládací skříní OI 16 Obr.14

18 Schéma propojení infrazářičů HELIOS s ovládací skříní OIX 17 Obr.15

19 Schéma propojení infrazářičů HELIOS s ovládací skříní HELREG 18 Obr.16

20 16. Odvod spalin Zásady připojení 1. Spalinovod musí být proveden dle platné normy ČSN Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 2. Minimální vnitřní průměr potrubí je 125 mm. 3. Připojení spalinovodu na ventilátor musí být rozebíratelné. 4. Provedení spalinovodu musí zabránit pronikání kondenzátu do odtahového ventilátoru. 5. Spalinovod musí být zakončen volně v nezakryté pozici tak, aby vystupujícím spalinám nebyl kladen odpor a zároveň, aby spaliny nemohly vnikat okny zpět do objektu. 6. Minimální tlaková ztráta odvodu spalin je 10 Pa. Maximální tlaková ztráta odvodu spalin je 70 Pa. Příklady řešení individuálních odtahů spalin jsou uvedeny v projekčních podkladech pro plynové vytápěcí systémy firmy Mandík. 7. Spalinovod musí být proveden z materiálu odolného korozi a teplotám spalin. Součet hodnot komínových ztrát přívodního a odtahového potrubí nesmí překročit hodnotu 70 Pa. Pozn.: V některých případech není možné dodržet max. hodnoty ztrát ve spalinovodu, v tomto případě se prosím obraťte na firmu Mandík. Pokusíme se společně najít vhodné řešení. 17. Návod k obsluze Obsluhu infrazářiče smí provádět jen osoba poučená a pověřená k této činnosti. Uvedení do provozu platí všeobecně pro ovládací skříně OI, OIX, HELREG 1. Zapneme hlavní elektrický vypínač do polohy Přepínač AUT - 0 RUČ přepněte do polohy RUČ nebo AUT (v tomto případě se provoz infrazářiče řídí příslušným automatickým režimem, který je třeba naprogramovat dle příslušného návodu k ovládací skříni). Rozsvítí se zelená kontrolka (el. síť) na ovládací skříni. 3. Po proběhnutí odvětrávacího času (cca 30 s) se infrazářič uvede do chodu a rozsvítí se zelená kontrolka chodu na ovládací skříni a na spodku hořákové skříně. Po dobu odvětrávacího času svítí na hořákové skříni červená kontrolka, která zhasíná při uvedení infrazářiče do chodu. 4. Pokud nedojde k zapálení hořáku (nerozsvítí se zelená kontrolka chodu a červená kontrolka na hořákové skříni i po 40 s zůstává svítit), je třeba provést odpojení a nové připojení elektrického napájení infrazářiče (přepínač ovladače AUT - 0 RUČ přepněte do polohy 0 a zpět do polohy RUČ nebo AUT. 5. Pokud i po několikanásobném zapalovacím cyklu se infrazářič nepodaří uvést do provozu, volejte servisní organizaci. Odstavení z provozu 1. Přepínač AUT - O RUČ přepnete do polohy Při dlouhodobém odstavení z provozu je vhodné uzavřít plynový uzávěr před zářičem. 19

21 18. Údržba Provádět pravidelné roční kontroly dle ČSN (není součástí záruč. servisu). Výrobce doporučuje provádět 1 x ročně odbornou servisní prohlídku, zejména: - zabezpečovacích prvků spotřebiče, - těsnost plynové instalace spotřebiče, - propustnost topných trubic a odtahového systému a jejich neporušenost. 19. Poruchy infrazářičů HELIOS a jejich odstranění Porucha infrazářiče Příčina Odstranění Není funkční vadný ventilátor vyměnit ventilátor - ventilátor neběží vadná automatika vyměnit automatiku (nereaguje na odblokování) chybné elektropropojení řídící jednotka ventilátor zkontrolovat propojení vadný vzduchový manostat vyměnit vzduch. manostat závada v elektroinstalaci (kabeláž) zkontrolovat zapojení není připojen na elektrickou síť zkontrolovat připojení vadný plynový manostat vyměnit plyn. manostat - je-li jím hořáková skříň osazena nízký tlak plynu v rozvodu zvýšit tlak - ventilátor běží ucpaný odvod spalin vyčistit vadný vzduchový manostat vyměnit vzduch. manostat vadná hadička manostatu - prasklá vyměnit vadná automatika vyměnit automatiku závada v elektroinstalaci (kabeláž) zkontrolovat zapojení Nejde nastartovat neseřízené nebo vadné elektrody - ventilátor běží jen po dobu nebo kabely elektrod zkontrolovat, vyměnit odvětrávání a startování chybná clona (průměr otvoru) zkontrolovat, vyměnit (cca 40s) špatně seřízený tlak na trysku seřídit vadný regulátor plynové armatury vyměnit armaturu vadná automatika vyměnit nízký tlak plynu v rozvodu zvýšit tlak Poznámka: 1) Při nízkém tlaku plynu v rozvodu nejde infrazářič spustit - plynový manostat není sepnut. 2) Při současném startu několika infrazářičů najednou může dojít v rozvodu plynu k momentálnímu poklesu tlaku => nenastartování infrazářičů => opakování startu. ad1,2) Platí pouze pro případ, je-li hořáková skříň plynovým manostatem osazena. UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nesmí dojít k ucpání nebo zanesení sání spalovacího vzduchu, clony nebo vnějšího přisávání, což by mělo za následek zhoršení spalin (nedokonalé spalování nedostatek vzduchu), při nevčasném odstranění zasazení (ucpání) trubek infrazářiče => porucha, odstavení mimo provoz. 20

22 20. Hořáková skříň - popis: Základem hořákové skříně je skelet, ve kterém jsou namontovány jednotlivé komponenty. Skelet hořákové skříně je rozdělen přepážkami na tři části - hořákovou komoru, sací komoru a ovládací část s ventilátorem. Na hořákovou komoru je přišroubováno hrdlo hořáku s přírubou, kterým se hořáková skříň napojuje na topnou (spalovací) trubku. Na sací komoru je přišroubováno hrdlo sání, které prochází dále přes komoru a končí u středové přepážky, na jejíž druhé straně je namontován ventilátor. V ovládací části je plynový ventil* s připojovací trubkou a šroubením, řídící automatika* (zapalovací systém), vzduchový manostat* a ventilátor* se sondou a silikonová hadička, kterou jsou oba tyto prvky propojeny. Připojovací trubka je vyvedena z hořákové skříně a slouží k připojení na rozvod plynu. Tato část je uzavřena dvířky horními nad ventilem a dvířky dolními pod ventilátorem. V hořákové komoře je atmosférický ejekční hořák a tryska, jejíž průměr je závislý na spalovaném plynu a na výkonu. Hořák je nasazen na nosiči a směřuje do hrdla hořáku. Tryska je těsněna teflonovou páskou a je našroubována do držáku trysky. Na skeletu je připevněn držák s elektrodami (zapalovací elektroda a ionizační sonda), které jsou zasunuty do příslušných otvorů v hrdle hořáku. Tato část je shora dvířky hořákové komory. Sací komora je shora zakryta clonou sání a krytem. Průměr clony je přiřazen k určitému typu infrazářiče dle tab.1. Na skeletu jsou připevněny dvě kontrolky - zelená signalizující PROVOZ a červená s významem START-BLOKOVÁNÍ. Dále je na plášti přišroubován konektor k propojení hořákové skříně s ovládacím panelem. Jednotlivé komponenty v hořákové skříni jsou propojeny elektroinstalací dle obr. 2. * Výrobce si vyhrazuje právo změny v osazení hořákové skříně Demontáž elektrod: 6 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1 a uzavřete přívod plynu. 2. Demontujte horní dvířka hořáku. 3. Demontujte držák s elektrodami (2x šroub M4x10 a matice M4). 4. Odpojte kabely od elektrod. 5. Proveďte výměnu elektrod. 6. Zkontrolujte seřízení elektrod dle obr Montáž proveďte v opačném pořadí. 6 Obr.17 21

23 Demontáž hořáku: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením konektoru X1-X1, uzavřete přívod plynu. 2. Demontujte horní dvířka hořáku. 3. Demontujte nosič s hořákem (4x šroub M4x8 na spodní straně skříně). 4. Montáž proveďte v opačném pořadí. 5. Zkontrolujte seřízení elektrod dle obr.17. Demontáž řídící automatiky: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1 a uzavřete přívod plynu. 2. Sejměte horní dvířka ventilu kryjící ovládací část. 3. Demontujte řídící automatiku. 4. Sejměte kryt řídící automatiky a odpojte konektory (podle použité automatiky). 5. Proveďte výměnu řídící automatiky. 6. Montáž proveďte v opačném pořadí. Demontáž manostatu (diferenčního tlakového spínače): 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1 a uzavřete přívod plynu. 2. Sejměte horní dvířka ventilu kryjící ovládací část. 3. Odpojte konektory a hadičku od manostatu. 4. Demontujte manostat (2x závrtný šroub) a proveďte jeho výměnu. 5. Montáž proveďte v opačném pořadí. Demontáž plynového ventilu: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1, uzavřete přívod plynu a odpojte od plynového rozvodu. 2. Sejměte horní dvířka ventilu kryjící ovládací část. 3. Proveďte demontáž řídící automatiky (elektroinstalaci od řídící automatiky neodpojujte). 4. Demontujte rozpěrný kroužek na připojovací trubce vstupu plynu (2x šroub M4x8 a matice M4). 5. Demontujte ventil s připojovací trubkou povolením převlečné matice a proveďte jeho výměnu. 6. Montáž proveďte v opačném pořadí. 7. Proveďte kontrolu těsnosti plynu. 8. Seřiďte tlak plynu na trysku dle tab. 1. Demontáž ventilátoru: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1, uzavřete přívod plynu a odpojte od odvodů spalin. 2. Sejměte horní kryt a clonu nad sací komorou a dolní dvířka pod ventilátorem. 3. Demontujte krycí plech pod dvířky ventilátoru (2x šroub samořezný 3.5x9,5). 4. Odpojte přívodní kabely ventilátoru ze svorkovnice. 5. Povolte 3x šroub M6x12 (1x ve výřezu pod krycím plechem pod dvířky ventilátoru a 2x z horní strany sací komory) a demontujte ventilátor*. 6. Montáž proveďte v opačném pořadí. Zatěsněte spoje silikonem. * Výrobce si vyhrazuje právo změny v osazení odtahové skříně 22

24 21. Komponenty používané u infrazářičů HELIOS Plynové ventily dvoustupňové: SIT 836 TANDEM SIT 843 SIGMA SIT 826 NOVA DUNGS HONEYWELL VK 4105Q HONEYWELL VR 4605Q WHITE-RODGERS 36E WHITE-RODGERS 91B Řídící automatiky: SIT EFD 503 SIT ABC 537 BRAHMA SE 31F HONEYWELL S 4565 Bertelli & Partners type FM INECO typ EPL Ventilátory spalinové: AIRFLOW AACO DROUARD ES EBM G2E120 FERGAS MA.TI.KA MANDÍK Vzduchové manostaty: Plynové ventily dvoustupňové SIT 380 ARIA DUNGS LGW 3 A2 HONEYWELL C 6065A C RE S Detail seřizovacích šroubů Plynový ventil SIT 843 Sigma EV1 EV2 C S RE RE P2 EV3 P1 Plynový ventil SIT 836 Tandem 23

25 Plynové ventily dvoustupňové S RE C EV3 EV1 a EV2 P1 a P2 Plynový ventil DUNGS Plynový ventil HONEYWELL VK 4105Q EV1 C EV3 EV2 C S RE P1 P2 Plynový ventil SIT 826 Nova Legenda: Ev1 Ev2 Ev3 P1 P2 RE S T C Bezpečnostní elektromagnetický ventil Bezpečnostní elektromagnetický ventil pro postupné zapalování (rozběh) Cívka modulačního ventilu Odběrní místo tlaku plynu na vstupu Odběrní místo tlaku plynu na výstupu Regulátor tlaku pro maximální výkon Regulátor tlaku pro minimální výkon Regulátor zapalovacího tlaku Krycí zátka 24

26 MANDÍK a.s. Dobříšská Hostomice Česká Republika Tel.: Fax: , Náš nejbližší zástupce Výrobce si vyhrazuje právo na změny tohoto dokumentu. Aktuální dokument je uveden na 25

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 201-01-10 TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ HELIOS

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 201-01-10 TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ HELIOS NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 201-01-10 TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ HELIOS Obsah 1. Všeobecný popis infrazářiče str.2 2. Popis funkce str.3 3. Technické parametry,

Více

1. Objednávkový klíè... 3. 2. Popis... 3 3. Provedení... 4 4. Rozmìry, hmotnosti... 4 5. Schéma elektrozapojení... 6 6. Popis funkce...

1. Objednávkový klíè... 3. 2. Popis... 3 3. Provedení... 4 4. Rozmìry, hmotnosti... 4 5. Schéma elektrozapojení... 6 6. Popis funkce... . Objednávkový klíè.... Popis.... Provedení.... Rozmìry, hmotnosti... 5. Schéma elektrozapojení... 6 6. Popis funkce... 6 7. Tlakové ztráty... 9 8. Pøíklady øeení odtahù spalin a pøívodu spalovacího vzduchu...

Více

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE www.teplovhale.cz SCHULTE CZ, s.r.o. Pivovarská 501 686 01 Uherské Hradiště Mobil: 602 564 847 Tel./ fax: 572 551 048 cerny@schulte-etastar.cz Nádražní 334 267 11 Vráž

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 030/13 PLATÍ OD: 13.6.2013 NAHRAZUJE: 206-02-05 OHŘÍVAČ DO VZT SESTAV PLYNOVÝ MONZUN EUROKLIM

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 030/13 PLATÍ OD: 13.6.2013 NAHRAZUJE: 206-02-05 OHŘÍVAČ DO VZT SESTAV PLYNOVÝ MONZUN EUROKLIM NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 030/13 PLATÍ OD: 13.6.2013 NAHRAZUJE: 206-02-05 OHŘÍVAČ DO VZT SESTAV PLYNOVÝ MONZUN EUROKLIM Obsah: 1. Všeobecný popis str. 2 2. Technické parametry str. 3 3. Schéma

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

4. Rozměry Modelové situace odvodu spalin a přisávání vzduchu pro spalování Tlakové ztráty Montáž Materiál...

4. Rozměry Modelové situace odvodu spalin a přisávání vzduchu pro spalování Tlakové ztráty Montáž Materiál... Tyto technické podmínky stanovují provedení a rozměrové řady systémů pro odvod spalin a přisávání vzduchu pro spalování (dále jen systémů). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání a dodávky. 1. Objednávkový

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ

TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ Změna 2 PLATÍ OD: 1.11.2010 TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ HELIOS 10-I, 20-I, 30-I, 40-I, 10-U, 20-U, 30-U, 40-U, 50-U, 10-ID, 20-ID, 30-ID, 40-ID, 10-UD, 20-UD, 30-UD, 40-UD, 50-UD, 33S-UD, 50S-UD

Více

BAYARD Star 10-13 - 16 CF

BAYARD Star 10-13 - 16 CF NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE BAYARD Star 10-13 - 16 CF Plynový průtokový ohřívač vody s automatickou modulací výkonu kategorie II 2H3P BAYARD Star 10 CF 8.7 až 17.4 kw BAYARD Star 13 CF 11.3 až 21.0 kw

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 017/11 PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 225-01-09 TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA PLYNOVÁ MONZUN - VH, CV

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 017/11 PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 225-01-09 TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA PLYNOVÁ MONZUN - VH, CV TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA PLYNOVÁ MONZUN - VH, CV NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 017/11 PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 225-01-09 Obsah: 1. Všeobecný popis str. 3 2. Technické parametry str. 4 3. Schéma

Více

TPM 043/05. I. VŠEOBECNĚ 1. Popis

TPM 043/05. I. VŠEOBECNĚ 1. Popis Rozměry v mm, hmotnosti v kg. Tyto technické podmínky stanovují provedení a výkonové řady plynových ohřívačů do vzduchotechnických sestav Monzun CV Euroklim (dále jen ohřívačů). Platí pro výrobu, navrhování,

Více

MEC 25 85 - MEC 35 85 C

MEC 25 85 - MEC 35 85 C www.accorroni-cz.cz Již 20 let se generátory řady MEC řadí svým výkonem a spolehlivostí mezi nejlepší vytápěcí zařízení ve své kategorii v Česku a na Slovensku. Technické parametry vysoce přesahují kritéria

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití

PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití P80, PX80, P140, PX140 PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití Výhradní zastoupení firmy KROLL v ČR. EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Plynová propanová teplovzdušná topidla P11, P30, P43, PX30, PX43, Px60 Návod k obsluze

Plynová propanová teplovzdušná topidla P11, P30, P43, PX30, PX43, Px60 Návod k obsluze Plynová propanová teplovzdušná topidla P11, P30, P43, PX30, PX43, Px60 Návod k obsluze EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech

Více

TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA PLYNOVÁ SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU MONZUN VH-RTI, CV-RTI NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 018/11

TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA PLYNOVÁ SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU MONZUN VH-RTI, CV-RTI NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 018/11 TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA PLYNOVÁ SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU MONZUN VH-RTI, CV-RTI NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 018/11 PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 206-04-03 Obsah: 1. Všeobecný popis str. 2 2. Technické

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M7742190014 Důležité poznámky Náhradní díly smí instalovat pouze servisní pracovník s platným oprávněním! Ceník náhradních dílů

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotec plus VU turbotec plus Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu VU atmotec plus atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotec plus

Více

1. VŠEOBECNÝ POPIS TECHNICKÉ PARAMETRY ROZMĚRY A NÁZVOSLOVÍ 4 4. SCHÉMA ELEKTROZAPOJENÍ POPIS FUNKCE. 8

1. VŠEOBECNÝ POPIS TECHNICKÉ PARAMETRY ROZMĚRY A NÁZVOSLOVÍ 4 4. SCHÉMA ELEKTROZAPOJENÍ POPIS FUNKCE. 8 1. VŠEOBECNÝ POPIS. 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY. 3 3. ROZMĚRY A NÁZVOSLOVÍ 4 4. SCHÉMA ELEKTROZAPOJENÍ.. 5 5. POPIS FUNKCE. 8 6. DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.. 8 7. MONTÁŽ VRATOVÉ CLONY NA STĚNU POMOCÍ KONZOLE...

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmotec plus turbotec plus Protože myslí dopředu. Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu Závěsné kotle pro

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

SVĚTLÉ INFRAZÁŘIČE KASPO K7 K50

SVĚTLÉ INFRAZÁŘIČE KASPO K7 K50 R P L Y N O V É I N F R A Z Á Ř I Č E SVĚTLÉ INFRAZÁŘIČE KASPO K7 K50 KASPO PRAHA s.r.o. 2006 1. TECHNICKÝ POPIS Provedení a rozměry jsou na obrázku a v tabulce. Fyzikální jednotky jsou uvedené v soustavě

Více

GAMAT Návod k obsluze

GAMAT Návod k obsluze GAMAT Návod k obsluze Konvekční kamna RGA 35/373 RGA 50/471 RGA 50/473 CZ NO 18/06 OBSLUHA Topidlo je vybaveno plynoventilovou kombinací italské firmy SIT s indikací nebo bez indikace.hoření 1. Zapnutí

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle CZ_2016_49 CZ_2016_28 Obsah: str. 1 Použití a přednosti kotle... 3 2 Technické údaje kotle po přestavbě...

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

1. Objednávkový klíč Popis Rozměry a názvosloví Schémata elektrozapojení Popis funkce... 7

1. Objednávkový klíč Popis Rozměry a názvosloví Schémata elektrozapojení Popis funkce... 7 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití vratové clony AIRSTREAM. Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování, montáž,

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Olejová teplovzdušná topidla GK20, GK28, GK40, GK60 Návod k použití MAK 25, MAK 40

Olejová teplovzdušná topidla GK20, GK28, GK40, GK60 Návod k použití MAK 25, MAK 40 Olejová teplovzdušná topidla GK20, GK28, GK40, GK60 Návod k použití MAK 25, MAK 40 EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE NADSTAVBA ODTAHU SPALIN POLOTURBO K PLYNOVÝM LITINOVÝM STACIONÁRNÍM KOTLUM ATTACK

NÁVOD K OBSLUZE NADSTAVBA ODTAHU SPALIN POLOTURBO K PLYNOVÝM LITINOVÝM STACIONÁRNÍM KOTLUM ATTACK CZ ÁVOD K OBSLUZE ADSTAVBA ODTAHU SPALI POLOTURBO K PLYOVÝM LITIOVÝM STACIOÁRÍM KOTLUM ATTACK, s.r.o. s.r.o. - aktualizácia - 08/2010 04/2010 ATTACK SV 2 Úvod Odtahové spalinové ventilátory SV jsou doplňující

Více

Tabulka 1: Technické parametry

Tabulka 1: Technické parametry II. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. Technické parametry, hmotnosti Tabulka 1: Technické parametry Technické parametry - plynový trubkový infrazářič RODA H Velikost, typ 10-ID 10-UD 20-ID 20-UD 30-ID 30-UD 40-ID 40-UD

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

CENÍK tmavých (trubkových) plynových infrazářičů PANRAD

CENÍK tmavých (trubkových) plynových infrazářičů PANRAD Nepasice 90, 50346 Třebechovice p/o, Tel/Fax: 495 593 068, GSM: 603 498 051 E-mail: info@brka.cz, Internet: www.brka.cz, IČO: 25919288, DIČ: CZ25919288 CENÍK tmavých (trubkových) plynových infrazářičů

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2 Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3 Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Minimální rozměry Nová generace kotlů Nová generace závěsných kotlů atmotop/turbotop Pro se vyznačuje minimálními rozměry: výška 800 mm, šířka

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč III. VŠEOBECNĚ 3 2. Popis... 3 IV. TECHNICKÉ ÚDAJE Schémata elektrozapojení...

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč III. VŠEOBECNĚ 3 2. Popis... 3 IV. TECHNICKÉ ÚDAJE Schémata elektrozapojení... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití vratové clony AIRSTREAM. Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování, montáž,

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

Popis modelu Karma Beta Electronic 02

Popis modelu Karma Beta Electronic 02 Beta Elektronic : Popis modelu Karma Beta Electronic 02 Plynové topidlo o výkonu 2 kw s odtahem spalin přes zeď a velmi jednoduchou obsluhou. Nastavená teplota je udržována automaticky. Topidlo je vybaveno

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

4. Rozměry, hmotnosti Popis funkce Technické parametry Materiál Údajový štítek Kontrola...

4. Rozměry, hmotnosti Popis funkce Technické parametry Materiál Údajový štítek Kontrola... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. 1. Objednávkový klíč... 2 2. Popis...

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ B A BAXI X I H HEATING E A T I N G B A X I H E A T I N G STACIONÁRNÍ LITINOVÉ SERVISNÍ PŘÍRUČKA SERVISNÍ PŘÍRUČKA KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 71/2008 / 2010 1/2008 www.baxi.cz www.baxi.cz

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

C Z. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži

C Z. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži THERM 28 TKZA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži Y Tento návod k instalaci a používání je určen pro přístroje instalované

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PROJEKT DPS Doplnění ohřevu teplé vody v kotelně v objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz. Vítkov D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.b ZDRAVOTNĚ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK KONVEKČNÍ KAMNA KONVEKČNÉ PECE BETA BETA NO 25/05 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 07/ PLATÍ OD:.9.0 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Montážní otvor... Příklady instalace... Přesah klapek...

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

dp danex-plast spol. s r.o.

dp danex-plast spol. s r.o. dp danex-plast spol. s r.o. SVĚTLÉ KERAMICKÉ ZÁŘIČE SBM TECHNICKÁ DOKUMENTACE Údržba a servis VÝROBCE: SBM OBCHODNÍ ZASTOUPENI PRO ČR: DANEX PLAST s.r.o. 3. cottages de la Norges Novoveská 7 214 490 CLENAY

Více

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KATALOGOVÝ LIST PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KM 12 0439a Vydání: 3/96 Strana: 1 Stran: 2 Tvarové přechody kruh - čtverec (dále jen přechody) se používají jako samostatné montážní

Více

Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31

Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31 CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31 Strana Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Více

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ OBSAH: 1. ÚVOD... 1 2. Technické údaje a popis... 2-3 3. Návod k použití... 3-5 I. Podmínky pro umístění regulátoru. 3 II. Způsoby

Více

Odtahový ventilátor Biopel

Odtahový ventilátor Biopel Odtahový ventilátor Biopel Odtahové ventilátory jsou dodatkovým příslušenstvím ke kotlům řady Biopel. Tyto ventilátory mají za cíl navýšit přirozený tah komína na hodnoty požadované pro řádný provoz kotlů

Více

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV F 1. 4.F.1 T ECHNICKÁ ZPRÁVA R OZVODY PB 1 Stavba: Plynofikace objektu OÚ Vrátkov č.p. 17 Místo: parc.č. 65, k. ú. Vrátkov Stupeň

Více

protiproudé zařízení Příručka k montáži a používání protiproudého zařízení V - JET

protiproudé zařízení Příručka k montáži a používání protiproudého zařízení V - JET V - JET protiproudé zařízení Příručka k montáži a používání protiproudého zařízení V - JET 1. Montáž zařízení Nákupem protiproudého zařízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zpříjemní

Více

Regulátor komínového tahu ESREKO

Regulátor komínového tahu ESREKO Regulátor komínového tahu ESREKO Návod k použití Energeticky úsporný regulátor komínového tahu ESREKO automaticky udržuje správný odtah komínu pro ekonomický a ekologický provoz vašeho kotle. Strana 1

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace:

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace: Obsah: str. 1. Použití a přednosti kotle... 3 2. Technické údaje kotle VIADRUS G 300... 4 2.1 Všeobecně... 7 3. Montáž kotle... 7 3.1 Montáž kotlového tělesa... 7 3.1.1 Potřeba součástí... 7 3.1.2 Postup

Více

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

SYSTÉMY ODVODU SPALIN A PŘISÁVÁNÍ

SYSTÉMY ODVODU SPALIN A PŘISÁVÁNÍ SYSTÉMY ODVODU SPALIN A PŘISÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU NÁVOD K INSTALACI 020/11 PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 200-02-02 Obsah I. VŠEOBECNĚ 1. Popis................................................ 3 2.

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I KATALOGOVÝ LIST PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I KM 12 0440a Vydání: 3/96 Strana: 1 Stran: 4 Tvarové přechody kruh - obdélník (dále jen přechody) se používají jako samostatné

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 Kotle COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv C 278/6 Úřední věstník Evropské unie 18.11.2009 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv (Text

Více