TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ"

Transkript

1 TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ HELIOS - S NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 016/11 PLATÍ OD: NAHRAZUJE:

2 Obsah 1. Všeobecný popis infrazářiče str.2 2. Popis infrazářičů, rozdělení str.2 3. Popis funkce str.3 4. Technické parametry - tabulka... str.4 5. Rozměrové řady str.5 6. Elektroschéma zapojení hořákové skříně infrazářiče. str.6 7. Podmínky instalace a uvedení do provozu. str.7 8. Minimální vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů.... str.8 9. Související dokumenty a předpisy.... str.9 10.Návod na montáž... str.9 11.Montážní schéma infrazářiče HELIOS 33-UD str Montážní schéma infrazářiče HELIOS 50-UD. str Montáž tělesa infrazářiče - postup.... str Montáž plynového připojení str Montáž elektrického připojení, propojení s ovládacími skříněmi.. str Odtah spalin str Návod k obsluze str Údržba str Poruchy a jejich odstranění str Hořáková skříň - popis str Komponenty infrazářičů HELIOS str.23 ADRESA VÝROBCE: MANDÍK, a.s. Hostomice 555 HOSTOMICE POD BRDY PSČ Tel: Fax: Tento Návod k instalaci, obsluze a údržbě naleznete též na 1

3 1. Všeobecný popis infrazářičů HELIOS Plynový trubkový infrazářič HELIOS výkonové třídy 33-UD a 50-UD je odvozenou variantou řady HELIOS 10, 20, 30, 40-ID,UD. Je řešen jako moderní ekologické plynové topidlo s lepšími technickými parametry, u kterého bylo přihlédnuto v neposlední řadě též na design. Hlavní technické parametry jsou uvedeny v tab. 1. Z hlediska druhu záření, vyzařování, vlnové délky a povrchové teploty sálavé trubice se řadí do kategorie tzv. infrazářičů,,tmavých. Činnou plochou jsou ocelové kruhové trubky o průměru 127 mm. Trubky reflektoru mají pouze provedení U. Uvnitř trubek probíhá spalování topného plynu a jimi proudí spaliny k ústí odtahového ventilátoru. Spalování je realizováno atmosférickým hořákem, automaticky řízeným. Běžným provozním palivem infrazářičů HELIOS je: zemní plyn ZP (G20, G25) propan-butan PB (G30/G31) propan P (G31) butan B (G30) Kategorie infrazářičů - II 2E3B/P, II 2ELL3B/P, provedení B 22, C 12, C 32. Třída přesnosti NO X 3 (dle ČSN EN 416-1/A1). Infrazářiče se zavěšují pod strop, nebo na stěny ve vrchních prostorách objektů tak, aby vyzařované paprsky směřovaly k podlaze směrem do vytápěné pobytové zóny. Podlahy, stěny,stroje a ostatní předměty se ohřívají a teprve od nich je zahříváno ovzduší. Člověk vnímá tento jev jako slunce na horách. Teplota ovzduší může být i při slunném dni nízká, ale člověk vnímá sálavé teplo, aniž má pocit chladu. Ohřev vzduchu je sekundární jev, daný přirozenou konvencí tepla od ohřátého povrchu tělesa. Princip je tedy opačný než u běžných systémů, kde přenos tepla zajišťuje cirkulující teplý vzduch. Vytváří se tak stabilní přirozené tepelné klima bez průvanu, víření prachu, hluku a hlavně je po elektřině ekologicky nejméně závadný. Velkou výhodou ohřevu zářením v tmavé vlnové oblasti je příjemný fyzický pocit, protože člověk dýchá chladný vzduch a přitom má pocit tepla. 2. Popis infrazářiče Infrazářič HELIOS je sestaven dle obrazové přílohy (obr. 5, 6) z těchto hlavních částí:, Skříň s hořákem a ventilátorem Reflektor se závěsy, zrcadly a s topnou sálavou trubkou ve tvaru U Ostatní příslušenství (není součástí infrazářiče!): Skříň dálkového ovládání, propojovací kabely Příslušenství, pomocný upevňovací a spojovací materiál Potrubí pro odvod spalin Základní provedení hořákové skříně je s přívodem vzduchu pro spalování z interiéru (otvorem v horním plášti skříně) - otevřený plynový spotřebič. Takto lze infrazářiče používat pouze v prostředí základním (normálním) dle kategorizace normy ČSN , čl.32. 2

4 Speciální provedení hořákové skříně s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí - uzavřený plynový spotřebič (ve smyslu ČSN ), je vyráběno na požádání s hrdlem pro vnější přisávání v horní části hořákové skříně. Na toto hrdlo je možno připojit vzduchotechnické potrubí Js125 a zajistit tak přívod spalovacího vzduchu z venkovních prostorů. Dle stupně izolování reflektoru ve vrchní části se infrazářiče HELIOS dělí na: infrazářiče bez izolace infrazářiče s izolací (s tepelnou izolací ORSIL, zakrytou ve vrchní části krytem z pozinkovaného plechu) Skříň dálkového ovládání Slouží k ovládání (spouštění a vypínání) chodu infrazářiče obsluhou. Umísťuje se na vhodném přístupném místě pro obsluhu v pohybové zóně (z ergonomického hlediska výška 1,5 1,8 m od podlahy). Dle typu ovládací skříně lze infrazářiče ovládat v režimu ručním, poloautomatickém nebo plně automatickém provozu. Příslušná elektroschémata propojení s uvedením typu jsou na obr. 14, 15, Popis funkce infrazářiče HELIOS Provoz infrazářiče je řízen automatikou, umístěnou v hořákové skříni. Po připojení na el. síť je proveden nejdříve základní test připojených zařízení na automatiku a je-li vše v pořádku, je uveden do činnosti odtahový ventilátor. Po rozběhu ventilátoru a následném vyvolání podtlaku v hoř. komoře sepne diferenční vzduchový manostat, který snímá tlakovou diferenci vzduchu vyvolanou odtahovým ventilátorem a rozsvítí se červená kontrolka START/BLOKOVÁNÍ s významem start. Sepnutím manostatu začíná běžet provětrávací čas (cca s), který slouží k provětrání odtahového potrubí spalin a vlastní topné trubice. Po uplynutí provětrávací doby zhasne červená kontrolka a je otevřen elektromagnetický zdvojený ventil a do hořáku je vpuštěn plyn. Součastně je automatikou uvedeno do provozu zapalovací zařízení. Zapálení plynové směsi v hořáku zaregistruje ionizační elektroda. V případě, že unikající plynná směs v hořáku není zapálena do 5 s, je zařízení uvedeno do poruchového stavu - rozsvítí se červená kontrolka,,start/blokování s významem blokování a ventil přívod plynu uzavře. Opětný start je možný po odblokování stavu poruchy odpojením a opětovným připojením k elektrické síti Po uvedení hořáku do provozu a zapálení plynné směsi se rozsvítí zelená kontrolka,,provoz. Pozn: Červená kontrolka má význam START/PORUCHA podle stavu, ve kterém se momentálně infrazářič nachází. 3

5 4. TYP INFRAZÁŘIČE HELIOS 33-UD HELIOS 50-UD Výkon jmenovitý [kw] ZP (G20) [kw] 36,0 49,5 ZP (G25) [kw] 30,5 46,0 P, B, PB (G30, G31) [kw] 35,0 49,5 Výkon minimální ZP (G20) [kw] 22,0 29,5 ZP (G25) [kw] 18,0 27,5 P, B, PB (G30, G30/G31) [kw] 19,4 28,2 El. připojení [V/Hz] El. příkon [W] Jištění [A] Připojovací přetlaky ZP (G20, G25) [kpa] P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] Provozní tlak ZP (G20, G25) [kpa] P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] Spotřeba plynu při jmenovitém výkonu ZP (G20) [m 3.h -1 ] 3,75 5,47 ZP (G25) [m 3.h -1 ] 3,76 5,64 P, B, PB (G30, G30/G31) [kg.h -1 ] 2,66 3,94 Spotřeba plynu při minimálním výkonu ZP (G20) [m 3.h -1 ] 2,31 3,10 ZP (G25) [m 3.h -1 ] 2,22 3,38 P, B, PB (G30) [kg.h -1 ] 1,47 2,14 Tryska ZP (G20, G25) [mm] 5,0 6,4 Tryska P, B, PB (G30, G31) [mm] 3,4 4,2 Tlak na trysku při jmenovitém výkonu ZP (G20) [kpa] 1,15 0,9 ZP (G25)[kPa] 1,2 1,2 P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] 1,95 2,1 Tlak na trysku při minimálním výkonu ZP (G20) [kpa] 0,3 0,3 ZP (G25) [kpa] 0,3 0,4 P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] 0,6 0,6 Doporučená výška instalace pro stropní montáž Minimální výška [m] 5,0 6,0 Optimální výška [m] 7,5 8,0 Maximální výška [m] 9,0 15,0 Délka infrazářiče [m] 9,3 13,2 Celková hmotnost izolovaného [kg] Připojení plynu tab. 1 Technické parametry - plynový trubkový infrazářič HELIOS D 230/ ,7-4,5 2,8-4,8 3/4" 4

6 HELIOS 50-UD HELIOS 33-UD 5. Rozměrové řady Obr.1 5

7 6. Elektroschéma zapojení hořákové skříně HELIOS Obr.2 6

8 7. Podmínky instalace a uvedení do provozu - Infrazářiče a jejich příslušenství smí uvést do provozu výhradně servisní technik pověřený firmou MANDÍK, nebo osoba pověřená a zaškolená. - Infrazářiče a jejich příslušenství musí být smontovány dle platných montážních předpisů firmy MANDÍK. - Dodržovat bezpečnostní a požární předpisy dle platných norem. - Před uvedením do provozu je nutné předložit kopii elektrorevize a revize plynu. - Infrazářiče a jejich příslušenství smí být být připojeny pouze k síťovému napětí 230V/50Hz. - Musí být umožněn přístup do rozvodové skříně, ve které jsou zářiče napojeny. - Musí být otevřen HUP, odvzdušněný rozvod a zajištěný příslušný přetlak plynu. - Doporučujeme přítomnost osoby za firmu montážní a za uživatele pro zaškolení obsluhy. - Veškeré požadavky na servis zasílejte faxem na Do provozu se uvádí vždy celkový počet infrazářičů a jejich příslušenství. Instalace infrazářiče musí být provedena tak, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti od stěn a hořlavývh předmětů a zůstal zachován dostatečný prostor pro seřízení a servis viz. obr. 3, 4. Minimální výška zavěšení v případě celkového vytápění uzavřené budovy - viz tab.1. V objektu musí být zabezpečena dostatečná výměna vzduchu, aby bylo umožněno dobré spalování plynu. V těžkých a prašných provozech doporučuje instalaci vnějšího přisávání vzduchu pro spalování. Instalace musí vyhovovat platným normám a musí být provedena dle platných technických postupů. Je nutné respektovat dle specifikace dané instalace: přívod a rozvod plynu - ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , , hořáky - ČSN EN 676, komíny a odvody spalin - ČSN PŘED INSTALOVÁNÍM ZKONTROLUJTE, ZDA MÍSTNÍ PODMÍNKY ROZVÁDĚNÍ PALIVA, VLASTNOSTI PALIVA, PŘETLAK A NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE JSOU KOMPATIBILNÍ! POVRCHOVÁ TEPLOTA SÁLAVÉ TRUBICE DOSAHUJE MAXIMÁLNĚ 450 C! TEPLOTA SPALIN NA VÝSTUPU Z VENTILÁTORU DOSAHUJE MAXIMÁLNĚ 200 C! Instalace zářiče v místech s možným rizikem výbuchu (např. sklady benzínu, rozpouštědel, místa s výskytem par chlóru, trichloretylenu, perchloru, nebo místa s vysokým obsahem hořlavých prachů, dřevěných pilin, atd.), musí být posouzena příslušnými orgány dle platných předpisů. POUŽITÍ ZÁŘIČŮ V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ JE ZAKÁZÁNO! Infrazářiče HELIOS mohou být použity pro vytápění ve veřejných prostorech, ve kterých je tento typ vytápění povolen legislativou.při uplatnění sálavých trubic v těchto objektech je třeba konzultovat následující platné předpisy a normy: ČSN :1997 a dále VH 21/79 6,175/75 24, ČPP 27/76 a č. 33/76. 7

9 Zvláštní případy instalací 1. Při montáži zářiče nad dráhu mostového jeřábu je nutno počítat s ochranou el. instalace jeřábu před teplem. 2. V případě instalace v tělocvičnách doporučujeme montáž ochranné sítě - je možné objednat u výrobce. 3. Při paletovém skladování je nutno dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (obr.3). 4. Při montáži vnějšího přisávání je nutné zabezpečit, aby vstupní otvor nebyl umístěn v místě, kde by mohlo dojít k ucpání, případně nasání znečištěného vzduchu (spalinami, výbušným prachem, hořlavými plyny, atd.). 8. Minimální vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů Obr.3 8 Obr.4

10 9. Související dokumenty a předpisy ČSN EN Změna 1, A1, A2, A3 - Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností Část 1: Požadavky na bezpečnost. ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení. ČSN Změna 1, 2, 3 - Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení. ČSN Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy. ČSN Změna 1, Z2 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. ČSN Změna a, 2, 3 - Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody. ČSN Změna a - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. ČSN Změna a, b, c, d, e, f, 7, 8, Z9 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. ČSN EN Změna A11, A1, A12, A13, A14, A15, A2, A16, Z1 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - část 1: Všeobecné požadavky ČSN Změna 1 - Plynová zařízení. Zásady provozu. ČSN Změna1 Průmyslové plynovody. ČSN Zásobování plynem LPG Tlakové stanice, rozvod a použití. ČSN EN Změna A1, A2 Zásobování plynem Plynovody v budovách Provozní požadavky. ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. ČSN Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv TPG G Technická pravidla Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových Spotřebičů 10. Návod na montáž POKUD NEMÁTE S MONTÁŽÍ INFRAZÁŘIČŮ ŽÁDNÉ ZKUŠENOSTI, DOPORUČUJEME VÁM NÁVŠTĚVU U FIRMY MANDÍK, RÁDI VÁM MONTÁŽ VYSVĚTLÍME. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ VOLEJTE NEBO FAXUJTE: Tel: Fax: Jednotlivé montážní komponenty infrazářiče HELIOS: Hořáková skříň s ventilátorem Topné trubice Spojky trubic, vložky spojek, pružný nerezový oblouk, spony Závěsné konzole, opěrné tyčky, válečky Zrcadla reflektoru, kryt oblouku Spojovací materiál Montáž infrazářiče může provádět pouze osoba oprávněná dle ČSN EN a zák. 174/68 Sb. 9

11 Kryt oblouku s čílkem izolovaný Nutno nejdříve nasadit na poslední závěsnou konzoli před jejím zavěšením! 11. Montážní schéma infrazářiče HELIOS 33-UD Pružný oblouk s přechodkami a sponami GBS Ze spodní strany krytu oblouku jsou otvory pro nasazení na výstupky závěsné konzole Zrcadlo izolované Ze spodní strany zrcadla jsou na obou koncích otvory pro nasazení na výstupky závěsných konzolí Výstupky závěsné konzole (z každé strany 2 horní a 2 dolní) pro nasazení zrcadla Závěsná konzole 10 Svařenec Trubka černá 127x1, nerezová Tyč opěrná Trubka černá 127x1, Sestava spojky (díl 1, díl 2, vložka spojky) Trubka nerezová 102x vevařená do černé Hořáková skříň (na hrdlech jsou navlečené spony GBS) Obr.5 Výstupky na nosiči a opěře zrcadla hořákové skříně (z každé strany 1 horní a 1 dolní) pro nasazení zrcadla

12 Obr.6 Kryt oblouku s čílkem izolovaný Nutno nejdříve nasadit na poslední závěsnou konzoli před jejím zavěšením! Ze spodní strany krytu oblouku jsou otvory pro nasazení na výstupky závěsné konzole Zrcadlo izolované Ze spodní strany zrcadla jsou na obou koncích otvory pro nasazení na výstupky závěsných konzolí Pružný oblouk s přechodkami a sponami GBS 12. Montážní schéma infrazářiče HELIOS 50-UD 11 Výstupky závěsné konzole (z každé strany 2 horní a 2 dolní) pro nasazení zrcadla Sestava spojky (díl 1, díl 2, vložka spojky) Závěsná konzole Tyč opěrná Svařenec Trubka černá 127x1, nerezová Trubka nerezová 102x vevařená do černé Trubka černá 127x1, Hořáková skříň (na hrdlech jsou navlečené spony GBS) Výstupky na nosiči a opěře zrcadla hořákové skříně (z každé strany 1 horní a 1 dolní) pro nasazení zrcadla

13 13. Montáž tělesa infrazářiče POSTUP 1. Rozložte si trubky dle typu infrazářiče. Trubka s vevařenou nerezovou trubkou musí být před hořákem. Spojte topné trubice spojkami a vložkou spojky (obr.1, 5, 6, 7). Trubky spojte vložkou trubek, srovnejte otvory v trubkách k sobě a nasaďte díly spojky. Spojení zajistěte šrouby. Zabezpečovací trny spojek musí přesně zapadnout do otvorů v topných trubicích (oblouku). Třmen spojky stáhněte šrouby napevno - spoj musí být tuhý a těsný. Šroub Díl 1 spojky s trny Podložka Trubka Trny spojky Vložka spojky Díl 2 spojky Trubka Podložka Obr.7 Matice 2. Na konce spojených trubek nasuňte spony (2 x na začátek topných trubic k hořákové skříni a 2 x na konec k oblouku). Osaďte pružný nerezový oblouk, který nejdříve vytvarujte dle obr.8. Na topné trubice nasuňte dle typu infrazářiče a montážního nákresu příslušný počet závěsných konzolí (obr.1, 5, 6). Do otvorů v závěsných konzolích vložte válečky a namontujte opěrné tyčky. Pak osaďte hořákovou skříň. Nasuňte ji na topné trubice až na doraz, spoje dotáhněte sponami, svrtejte s trubkami přes otvory v hrdlech hořákové skříně a zajistěte čepy (šrouby M10x16) s pružnými pojistkami. Potom v přesných roztečích za pomocí zrcadel a dle typu infrazářiče a příslušného montážního nákresu osaďte závěsné konzole (obr. 1, 5, 6). Začínáme se závěsnou konzolí u hořákové skříně a pokračujeme směrem k oblouku. Zrcadlo nasazujeme na výstupky na nosiči hořákové skříně a na závěsných konzolích. Na závěsnou konzoli na konci reflektoru (u oblouku) je nutné nejdříve nasadit kryt oblouku a tento celek nasunout na topné trubice. Poté nasaďte poslední zrcadlo reflektoru. POZOR! Rozteč 1965 mm na osu závěsných konzolí je dána otvory v zrcadle a jejich nasazením na výstupky závěsných konzolí. 12

14 Obr.8 Montáž oblouku HELIOS 33, 50 Obr.9 Závěsná konzola HELIOS 33, 50 Závěsná konzola U, 4 x tyč opěrná, 8 x podložka 6.4, 8 x matice M6, 2 x váleček 13

15 Je-li zrcadlo chráněno fólií, je nutné ji při montáži odstranit! 3. Opatřete všechny závěsné body řetízky, lanky, závěsnými tyčemi apod. Infrazářič v patřičné výšce upevněte a zajistěte tak, aby byl zavěšen ve vodorovné poloze, vždy dbejte, aby měly upevňovací prvky dostatečnou nosnost. Pozn. Infrazářič je možné montovat dvěma způsoby, nahoře pod stropem na předem zavěšené a vyrovnané závěsné konzole nebo dole na pevné rovné podložce a tento pak zavěsit po částech nahoru. Pro druhý případ je třeba zajistit závěsné konzole napevno k trubkám a toto spojení v závěru demontovat. Zavěšení závěsných konzol proveďte tak, aby řetěz byl vždy kolmý na osu zářiče. Hlavní rozměry závěsné konzole Obr Montáž plynového připojení Montáž plynového připojení musí být provedena dle platných norem a předpisů (viz. Související dokumenty a předpisy a Podmínky instalace ). Potrubí musí být ukončeno plynovým kulovým kohoutem v blízkosti připojení infrazářiče cca 0,5 m (obr.11). V potrubí musí být při provozu infrazářiče zaručen stabilní nekolísající tlak plynu ZP, P-PB dle tab.1. Vlastní připojení proveďte pružnou plynovou hadicí. Vzhledem k tomu, že hadice odolává teplotám max. 100 C je nutné zamezit jakémukoliv dotyku hadice se spotřebičem mimo místa připojení. Vedení musí být voleno tak, aby nedošlo ke kontaktu s přímým plamenem a sálavým teplem. Připojení infrazářiče může být provedeno pouze organizací mající k tomuto příslušné oprávnění. Plynová hadice podléhá pravidelným revizím jako plynové rozvody. Je nutné hadice chránit před mechanickým namáháním a agresivními látkami. Hadice nesmí být namáhána tahem. 14

16 Obr.11 Připojovací místa plynu Plynová hadice Hořáková skříň Místo pro připojení plynu Kulový kohout 15. Montáž elektrického připojení Skříň dálkového ovládání osaďte dle projektu tak, aby byla volně přístupná obsluze. Připojení skříně dálkového ovládání na síťový rozvod 230V/50Hz proveďte napevno kabelem CYKY 3Cx1.5. Připojení skříně dálkového ovládání k zářiči proveďte napevno kabelem CYKY 4Cx1.5 (nebo dle typu zářiče též CYKY 5Cx1.5, CYKY 7Cx1.5) a kabel napojte do svorkovnice dle příslušného schéma zapojení (obr.14, 15, 16). Montáž elektrického připojení musí provést pracovník s příslušným oprávněním dle vyhl. č.50/78 Sb. s odzkoušením funkčnosti včetně elektrorevize. Obr.12 Připojovací místa elektroinstalace Konektor propojení HOŘÁKOVÁ SKŘÍŇ OVLÁDACÍ SKŘÍŇ (konektor X1-X1 ) Umístění teplotního čidla Teplotní čidlo sálavé musí být umístěno v prostoru sálání pod infrazářičem 90 Čidlo 2 m Obr.13 Podlaha 15

17 Schéma propojení infrazářičů HELIOS s ovládací skříní OI 16 Obr.14

18 Schéma propojení infrazářičů HELIOS s ovládací skříní OIX 17 Obr.15

19 Schéma propojení infrazářičů HELIOS s ovládací skříní HELREG 18 Obr.16

20 16. Odvod spalin Zásady připojení 1. Spalinovod musí být proveden dle platné normy ČSN Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 2. Minimální vnitřní průměr potrubí je 125 mm. 3. Připojení spalinovodu na ventilátor musí být rozebíratelné. 4. Provedení spalinovodu musí zabránit pronikání kondenzátu do odtahového ventilátoru. 5. Spalinovod musí být zakončen volně v nezakryté pozici tak, aby vystupujícím spalinám nebyl kladen odpor a zároveň, aby spaliny nemohly vnikat okny zpět do objektu. 6. Minimální tlaková ztráta odvodu spalin je 10 Pa. Maximální tlaková ztráta odvodu spalin je 70 Pa. Příklady řešení individuálních odtahů spalin jsou uvedeny v projekčních podkladech pro plynové vytápěcí systémy firmy Mandík. 7. Spalinovod musí být proveden z materiálu odolného korozi a teplotám spalin. Součet hodnot komínových ztrát přívodního a odtahového potrubí nesmí překročit hodnotu 70 Pa. Pozn.: V některých případech není možné dodržet max. hodnoty ztrát ve spalinovodu, v tomto případě se prosím obraťte na firmu Mandík. Pokusíme se společně najít vhodné řešení. 17. Návod k obsluze Obsluhu infrazářiče smí provádět jen osoba poučená a pověřená k této činnosti. Uvedení do provozu platí všeobecně pro ovládací skříně OI, OIX, HELREG 1. Zapneme hlavní elektrický vypínač do polohy Přepínač AUT - 0 RUČ přepněte do polohy RUČ nebo AUT (v tomto případě se provoz infrazářiče řídí příslušným automatickým režimem, který je třeba naprogramovat dle příslušného návodu k ovládací skříni). Rozsvítí se zelená kontrolka (el. síť) na ovládací skříni. 3. Po proběhnutí odvětrávacího času (cca 30 s) se infrazářič uvede do chodu a rozsvítí se zelená kontrolka chodu na ovládací skříni a na spodku hořákové skříně. Po dobu odvětrávacího času svítí na hořákové skříni červená kontrolka, která zhasíná při uvedení infrazářiče do chodu. 4. Pokud nedojde k zapálení hořáku (nerozsvítí se zelená kontrolka chodu a červená kontrolka na hořákové skříni i po 40 s zůstává svítit), je třeba provést odpojení a nové připojení elektrického napájení infrazářiče (přepínač ovladače AUT - 0 RUČ přepněte do polohy 0 a zpět do polohy RUČ nebo AUT. 5. Pokud i po několikanásobném zapalovacím cyklu se infrazářič nepodaří uvést do provozu, volejte servisní organizaci. Odstavení z provozu 1. Přepínač AUT - O RUČ přepnete do polohy Při dlouhodobém odstavení z provozu je vhodné uzavřít plynový uzávěr před zářičem. 19

21 18. Údržba Provádět pravidelné roční kontroly dle ČSN (není součástí záruč. servisu). Výrobce doporučuje provádět 1 x ročně odbornou servisní prohlídku, zejména: - zabezpečovacích prvků spotřebiče, - těsnost plynové instalace spotřebiče, - propustnost topných trubic a odtahového systému a jejich neporušenost. 19. Poruchy infrazářičů HELIOS a jejich odstranění Porucha infrazářiče Příčina Odstranění Není funkční vadný ventilátor vyměnit ventilátor - ventilátor neběží vadná automatika vyměnit automatiku (nereaguje na odblokování) chybné elektropropojení řídící jednotka ventilátor zkontrolovat propojení vadný vzduchový manostat vyměnit vzduch. manostat závada v elektroinstalaci (kabeláž) zkontrolovat zapojení není připojen na elektrickou síť zkontrolovat připojení vadný plynový manostat vyměnit plyn. manostat - je-li jím hořáková skříň osazena nízký tlak plynu v rozvodu zvýšit tlak - ventilátor běží ucpaný odvod spalin vyčistit vadný vzduchový manostat vyměnit vzduch. manostat vadná hadička manostatu - prasklá vyměnit vadná automatika vyměnit automatiku závada v elektroinstalaci (kabeláž) zkontrolovat zapojení Nejde nastartovat neseřízené nebo vadné elektrody - ventilátor běží jen po dobu nebo kabely elektrod zkontrolovat, vyměnit odvětrávání a startování chybná clona (průměr otvoru) zkontrolovat, vyměnit (cca 40s) špatně seřízený tlak na trysku seřídit vadný regulátor plynové armatury vyměnit armaturu vadná automatika vyměnit nízký tlak plynu v rozvodu zvýšit tlak Poznámka: 1) Při nízkém tlaku plynu v rozvodu nejde infrazářič spustit - plynový manostat není sepnut. 2) Při současném startu několika infrazářičů najednou může dojít v rozvodu plynu k momentálnímu poklesu tlaku => nenastartování infrazářičů => opakování startu. ad1,2) Platí pouze pro případ, je-li hořáková skříň plynovým manostatem osazena. UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nesmí dojít k ucpání nebo zanesení sání spalovacího vzduchu, clony nebo vnějšího přisávání, což by mělo za následek zhoršení spalin (nedokonalé spalování nedostatek vzduchu), při nevčasném odstranění zasazení (ucpání) trubek infrazářiče => porucha, odstavení mimo provoz. 20

22 20. Hořáková skříň - popis: Základem hořákové skříně je skelet, ve kterém jsou namontovány jednotlivé komponenty. Skelet hořákové skříně je rozdělen přepážkami na tři části - hořákovou komoru, sací komoru a ovládací část s ventilátorem. Na hořákovou komoru je přišroubováno hrdlo hořáku s přírubou, kterým se hořáková skříň napojuje na topnou (spalovací) trubku. Na sací komoru je přišroubováno hrdlo sání, které prochází dále přes komoru a končí u středové přepážky, na jejíž druhé straně je namontován ventilátor. V ovládací části je plynový ventil* s připojovací trubkou a šroubením, řídící automatika* (zapalovací systém), vzduchový manostat* a ventilátor* se sondou a silikonová hadička, kterou jsou oba tyto prvky propojeny. Připojovací trubka je vyvedena z hořákové skříně a slouží k připojení na rozvod plynu. Tato část je uzavřena dvířky horními nad ventilem a dvířky dolními pod ventilátorem. V hořákové komoře je atmosférický ejekční hořák a tryska, jejíž průměr je závislý na spalovaném plynu a na výkonu. Hořák je nasazen na nosiči a směřuje do hrdla hořáku. Tryska je těsněna teflonovou páskou a je našroubována do držáku trysky. Na skeletu je připevněn držák s elektrodami (zapalovací elektroda a ionizační sonda), které jsou zasunuty do příslušných otvorů v hrdle hořáku. Tato část je shora dvířky hořákové komory. Sací komora je shora zakryta clonou sání a krytem. Průměr clony je přiřazen k určitému typu infrazářiče dle tab.1. Na skeletu jsou připevněny dvě kontrolky - zelená signalizující PROVOZ a červená s významem START-BLOKOVÁNÍ. Dále je na plášti přišroubován konektor k propojení hořákové skříně s ovládacím panelem. Jednotlivé komponenty v hořákové skříni jsou propojeny elektroinstalací dle obr. 2. * Výrobce si vyhrazuje právo změny v osazení hořákové skříně Demontáž elektrod: 6 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1 a uzavřete přívod plynu. 2. Demontujte horní dvířka hořáku. 3. Demontujte držák s elektrodami (2x šroub M4x10 a matice M4). 4. Odpojte kabely od elektrod. 5. Proveďte výměnu elektrod. 6. Zkontrolujte seřízení elektrod dle obr Montáž proveďte v opačném pořadí. 6 Obr.17 21

23 Demontáž hořáku: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením konektoru X1-X1, uzavřete přívod plynu. 2. Demontujte horní dvířka hořáku. 3. Demontujte nosič s hořákem (4x šroub M4x8 na spodní straně skříně). 4. Montáž proveďte v opačném pořadí. 5. Zkontrolujte seřízení elektrod dle obr.17. Demontáž řídící automatiky: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1 a uzavřete přívod plynu. 2. Sejměte horní dvířka ventilu kryjící ovládací část. 3. Demontujte řídící automatiku. 4. Sejměte kryt řídící automatiky a odpojte konektory (podle použité automatiky). 5. Proveďte výměnu řídící automatiky. 6. Montáž proveďte v opačném pořadí. Demontáž manostatu (diferenčního tlakového spínače): 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1 a uzavřete přívod plynu. 2. Sejměte horní dvířka ventilu kryjící ovládací část. 3. Odpojte konektory a hadičku od manostatu. 4. Demontujte manostat (2x závrtný šroub) a proveďte jeho výměnu. 5. Montáž proveďte v opačném pořadí. Demontáž plynového ventilu: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1, uzavřete přívod plynu a odpojte od plynového rozvodu. 2. Sejměte horní dvířka ventilu kryjící ovládací část. 3. Proveďte demontáž řídící automatiky (elektroinstalaci od řídící automatiky neodpojujte). 4. Demontujte rozpěrný kroužek na připojovací trubce vstupu plynu (2x šroub M4x8 a matice M4). 5. Demontujte ventil s připojovací trubkou povolením převlečné matice a proveďte jeho výměnu. 6. Montáž proveďte v opačném pořadí. 7. Proveďte kontrolu těsnosti plynu. 8. Seřiďte tlak plynu na trysku dle tab. 1. Demontáž ventilátoru: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1, uzavřete přívod plynu a odpojte od odvodů spalin. 2. Sejměte horní kryt a clonu nad sací komorou a dolní dvířka pod ventilátorem. 3. Demontujte krycí plech pod dvířky ventilátoru (2x šroub samořezný 3.5x9,5). 4. Odpojte přívodní kabely ventilátoru ze svorkovnice. 5. Povolte 3x šroub M6x12 (1x ve výřezu pod krycím plechem pod dvířky ventilátoru a 2x z horní strany sací komory) a demontujte ventilátor*. 6. Montáž proveďte v opačném pořadí. Zatěsněte spoje silikonem. * Výrobce si vyhrazuje právo změny v osazení odtahové skříně 22

24 21. Komponenty používané u infrazářičů HELIOS Plynové ventily dvoustupňové: SIT 836 TANDEM SIT 843 SIGMA SIT 826 NOVA DUNGS HONEYWELL VK 4105Q HONEYWELL VR 4605Q WHITE-RODGERS 36E WHITE-RODGERS 91B Řídící automatiky: SIT EFD 503 SIT ABC 537 BRAHMA SE 31F HONEYWELL S 4565 Bertelli & Partners type FM INECO typ EPL Ventilátory spalinové: AIRFLOW AACO DROUARD ES EBM G2E120 FERGAS MA.TI.KA MANDÍK Vzduchové manostaty: Plynové ventily dvoustupňové SIT 380 ARIA DUNGS LGW 3 A2 HONEYWELL C 6065A C RE S Detail seřizovacích šroubů Plynový ventil SIT 843 Sigma EV1 EV2 C S RE RE P2 EV3 P1 Plynový ventil SIT 836 Tandem 23

25 Plynové ventily dvoustupňové S RE C EV3 EV1 a EV2 P1 a P2 Plynový ventil DUNGS Plynový ventil HONEYWELL VK 4105Q EV1 C EV3 EV2 C S RE P1 P2 Plynový ventil SIT 826 Nova Legenda: Ev1 Ev2 Ev3 P1 P2 RE S T C Bezpečnostní elektromagnetický ventil Bezpečnostní elektromagnetický ventil pro postupné zapalování (rozběh) Cívka modulačního ventilu Odběrní místo tlaku plynu na vstupu Odběrní místo tlaku plynu na výstupu Regulátor tlaku pro maximální výkon Regulátor tlaku pro minimální výkon Regulátor zapalovacího tlaku Krycí zátka 24

26 MANDÍK a.s. Dobříšská Hostomice Česká Republika Tel.: Fax: , Náš nejbližší zástupce Výrobce si vyhrazuje právo na změny tohoto dokumentu. Aktuální dokument je uveden na 25

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

MPT II. Modul podlahového topení

MPT II. Modul podlahového topení Modul podlahového topení Pro kotle typové řady NIAGARA Delta, AMPHORA Delta, NIAGARA Green Návod k montáži, seřízení a obsluze MPT pro topení a zásobník Výkon do podlahy maximálně 10,5 kw OBSAH POKYNY

Více

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE CAESAR 14 Star Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

DRŽITEL PRESTIŽNÍ EVROPSKÉ CENY ZA KVALITU SVĚTLÝ INFRAČERVENÝ PLYNOVÝ ZÁŘIČ MK..V; MK..S; MK P

DRŽITEL PRESTIŽNÍ EVROPSKÉ CENY ZA KVALITU SVĚTLÝ INFRAČERVENÝ PLYNOVÝ ZÁŘIČ MK..V; MK..S; MK P DRŽITEL PRESTIŽNÍ EVROPSKÉ CENY ZA KVALITU SVĚTLÝ INFRAČERVENÝ PLYNOVÝ ZÁŘIČ MK..V; MK..S; MK P Technické podmínky Bezpečnostní pokyny Konstrukce zářiců Technické údaje Montáž Servis, kontrola Upozornění

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Lersen TMAVÉ INFRAZÁŘIČE IMD NG

Lersen TMAVÉ INFRAZÁŘIČE IMD NG NÁVOD K POUŽITÍ TMAVÝ PLYNOVÝ INFRAZÁŘIČ INFRAMAX IMD NG v3 1 účinnost 4/06 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Poslední aktualizace: 09 2011 Stropní vytápění do průmyslové, obchodní, společenské a sportovní objekty, vhodné pro celoplošný ohřev

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ Elektrický zásobníkový ohřívač VZ Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze CZ Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, že jste se stal majitelem českého výrobku, jehož parametry uspokojí požadavky

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Stacionární litinový kotel GN 2. Návod k montáži obsluze a údržbě

Stacionární litinový kotel GN 2. Návod k montáži obsluze a údržbě Stacionární litinový kotel Návod k montáži obsluze a údržbě Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový kotel FERROLI! Váš nový

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÝCH KONVEKČNÍCH KAMEN

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÝCH KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÝCH KONVEKČNÍCH KAMEN KONVEKČNÍ KAMNA GAMA F25 CZ NO 05/04 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič zn. KARMA nástěnná plynová konvekční kamna Společnost

Více

CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY

CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY Přednášející: Ing. Martin Coufalík Produkt technik Specialista na komínové systémy 25.10.2013 Ing. Martin Coufalík 1 KOMÍN V NULOVÉM DOMĚ: či MÍT? či NEMÍT? 25.10.2013 Ing.

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH Ceník/Cenník 2015/2016 Komínové ventilátory, regulace a příslušenství Platnost od 1.8.2015 Ceny bez DPH EBC20 EXHAUSTO Alarm OK Reset Zajistěte si správný komínový tah Exodraft má vedoucí postavení na

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

PENTA. systém plynového vytápění. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 5.12.10

PENTA. systém plynového vytápění. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 5.12.10 PENTA systém plynového vytápění Návod k použití Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 5.12.10 tmavé infrazářiče PENTA PEN Úvod Infrazářiče PENTA jsou novým typem infrazářičů v nabídce společnosti Lersen.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-07-PLYNOVE_SPOTREBICE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr Tematická

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

SENSEO 10 13 16 CF PV

SENSEO 10 13 16 CF PV SENSEO 10 13 16 CF PV PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Provedení s odvodem spalin do komína Návod pro montáž, instalaci a obsluhu Před uvedením spotřebiče do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody Vyrobeno v Německu Kompletováno v ČR Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pro Vaší maximální spokojenost a dlouhou životnost výrobku

Více

GN4 N. Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva. Návod k montáži, obsluze a údržbě

GN4 N. Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva. Návod k montáži, obsluze a údržbě GN4 N Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva Návod k montáži, obsluze a údržbě Vážení zákazníci, Děkujeme Vám,že jste se rozhodli zakoupit kotel FERROLI GN 4. Váš

Více

PENTA. systém plynového vytápění. Návod k použití

PENTA. systém plynového vytápění. Návod k použití PENTA systém plynového vytápění Návod k použití Projekční podklady, pokyny k montáži, provozu a údržbě 25.05.12.2012 tmavé infrazářiče PENTA PEN Úvod Infrazářiče PENTA jsou novým typem infrazářičů v nabídce

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

VRATOVÁ CLONA DELTA. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11

VRATOVÁ CLONA DELTA. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11 VRATOVÁ CLONA Návod k použití Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11 vratová clona studená Úvod Vratové clony jsou vzduchotechnická zařízení, které pomocí proudu vzduchu oddělují vnitřní a vnější

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl.

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl. VIADRUS HERCULES ECO nový design 1/20 Kotlové těleso Objednací - Kotlové těleso 1 67,128 6 398 Odlitek článku přední ks 1 55,000 2 492 Zátka G 1 1/2 ks 2 0,345 8 853 Těsnění F 60 x 48 x 2 mm ks 2 0,001

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více