TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ"

Transkript

1 TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ HELIOS - S NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 016/11 PLATÍ OD: NAHRAZUJE:

2 Obsah 1. Všeobecný popis infrazářiče str.2 2. Popis infrazářičů, rozdělení str.2 3. Popis funkce str.3 4. Technické parametry - tabulka... str.4 5. Rozměrové řady str.5 6. Elektroschéma zapojení hořákové skříně infrazářiče. str.6 7. Podmínky instalace a uvedení do provozu. str.7 8. Minimální vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů.... str.8 9. Související dokumenty a předpisy.... str.9 10.Návod na montáž... str.9 11.Montážní schéma infrazářiče HELIOS 33-UD str Montážní schéma infrazářiče HELIOS 50-UD. str Montáž tělesa infrazářiče - postup.... str Montáž plynového připojení str Montáž elektrického připojení, propojení s ovládacími skříněmi.. str Odtah spalin str Návod k obsluze str Údržba str Poruchy a jejich odstranění str Hořáková skříň - popis str Komponenty infrazářičů HELIOS str.23 ADRESA VÝROBCE: MANDÍK, a.s. Hostomice 555 HOSTOMICE POD BRDY PSČ Tel: Fax: Tento Návod k instalaci, obsluze a údržbě naleznete též na 1

3 1. Všeobecný popis infrazářičů HELIOS Plynový trubkový infrazářič HELIOS výkonové třídy 33-UD a 50-UD je odvozenou variantou řady HELIOS 10, 20, 30, 40-ID,UD. Je řešen jako moderní ekologické plynové topidlo s lepšími technickými parametry, u kterého bylo přihlédnuto v neposlední řadě též na design. Hlavní technické parametry jsou uvedeny v tab. 1. Z hlediska druhu záření, vyzařování, vlnové délky a povrchové teploty sálavé trubice se řadí do kategorie tzv. infrazářičů,,tmavých. Činnou plochou jsou ocelové kruhové trubky o průměru 127 mm. Trubky reflektoru mají pouze provedení U. Uvnitř trubek probíhá spalování topného plynu a jimi proudí spaliny k ústí odtahového ventilátoru. Spalování je realizováno atmosférickým hořákem, automaticky řízeným. Běžným provozním palivem infrazářičů HELIOS je: zemní plyn ZP (G20, G25) propan-butan PB (G30/G31) propan P (G31) butan B (G30) Kategorie infrazářičů - II 2E3B/P, II 2ELL3B/P, provedení B 22, C 12, C 32. Třída přesnosti NO X 3 (dle ČSN EN 416-1/A1). Infrazářiče se zavěšují pod strop, nebo na stěny ve vrchních prostorách objektů tak, aby vyzařované paprsky směřovaly k podlaze směrem do vytápěné pobytové zóny. Podlahy, stěny,stroje a ostatní předměty se ohřívají a teprve od nich je zahříváno ovzduší. Člověk vnímá tento jev jako slunce na horách. Teplota ovzduší může být i při slunném dni nízká, ale člověk vnímá sálavé teplo, aniž má pocit chladu. Ohřev vzduchu je sekundární jev, daný přirozenou konvencí tepla od ohřátého povrchu tělesa. Princip je tedy opačný než u běžných systémů, kde přenos tepla zajišťuje cirkulující teplý vzduch. Vytváří se tak stabilní přirozené tepelné klima bez průvanu, víření prachu, hluku a hlavně je po elektřině ekologicky nejméně závadný. Velkou výhodou ohřevu zářením v tmavé vlnové oblasti je příjemný fyzický pocit, protože člověk dýchá chladný vzduch a přitom má pocit tepla. 2. Popis infrazářiče Infrazářič HELIOS je sestaven dle obrazové přílohy (obr. 5, 6) z těchto hlavních částí:, Skříň s hořákem a ventilátorem Reflektor se závěsy, zrcadly a s topnou sálavou trubkou ve tvaru U Ostatní příslušenství (není součástí infrazářiče!): Skříň dálkového ovládání, propojovací kabely Příslušenství, pomocný upevňovací a spojovací materiál Potrubí pro odvod spalin Základní provedení hořákové skříně je s přívodem vzduchu pro spalování z interiéru (otvorem v horním plášti skříně) - otevřený plynový spotřebič. Takto lze infrazářiče používat pouze v prostředí základním (normálním) dle kategorizace normy ČSN , čl.32. 2

4 Speciální provedení hořákové skříně s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí - uzavřený plynový spotřebič (ve smyslu ČSN ), je vyráběno na požádání s hrdlem pro vnější přisávání v horní části hořákové skříně. Na toto hrdlo je možno připojit vzduchotechnické potrubí Js125 a zajistit tak přívod spalovacího vzduchu z venkovních prostorů. Dle stupně izolování reflektoru ve vrchní části se infrazářiče HELIOS dělí na: infrazářiče bez izolace infrazářiče s izolací (s tepelnou izolací ORSIL, zakrytou ve vrchní části krytem z pozinkovaného plechu) Skříň dálkového ovládání Slouží k ovládání (spouštění a vypínání) chodu infrazářiče obsluhou. Umísťuje se na vhodném přístupném místě pro obsluhu v pohybové zóně (z ergonomického hlediska výška 1,5 1,8 m od podlahy). Dle typu ovládací skříně lze infrazářiče ovládat v režimu ručním, poloautomatickém nebo plně automatickém provozu. Příslušná elektroschémata propojení s uvedením typu jsou na obr. 14, 15, Popis funkce infrazářiče HELIOS Provoz infrazářiče je řízen automatikou, umístěnou v hořákové skříni. Po připojení na el. síť je proveden nejdříve základní test připojených zařízení na automatiku a je-li vše v pořádku, je uveden do činnosti odtahový ventilátor. Po rozběhu ventilátoru a následném vyvolání podtlaku v hoř. komoře sepne diferenční vzduchový manostat, který snímá tlakovou diferenci vzduchu vyvolanou odtahovým ventilátorem a rozsvítí se červená kontrolka START/BLOKOVÁNÍ s významem start. Sepnutím manostatu začíná běžet provětrávací čas (cca s), který slouží k provětrání odtahového potrubí spalin a vlastní topné trubice. Po uplynutí provětrávací doby zhasne červená kontrolka a je otevřen elektromagnetický zdvojený ventil a do hořáku je vpuštěn plyn. Součastně je automatikou uvedeno do provozu zapalovací zařízení. Zapálení plynové směsi v hořáku zaregistruje ionizační elektroda. V případě, že unikající plynná směs v hořáku není zapálena do 5 s, je zařízení uvedeno do poruchového stavu - rozsvítí se červená kontrolka,,start/blokování s významem blokování a ventil přívod plynu uzavře. Opětný start je možný po odblokování stavu poruchy odpojením a opětovným připojením k elektrické síti Po uvedení hořáku do provozu a zapálení plynné směsi se rozsvítí zelená kontrolka,,provoz. Pozn: Červená kontrolka má význam START/PORUCHA podle stavu, ve kterém se momentálně infrazářič nachází. 3

5 4. TYP INFRAZÁŘIČE HELIOS 33-UD HELIOS 50-UD Výkon jmenovitý [kw] ZP (G20) [kw] 36,0 49,5 ZP (G25) [kw] 30,5 46,0 P, B, PB (G30, G31) [kw] 35,0 49,5 Výkon minimální ZP (G20) [kw] 22,0 29,5 ZP (G25) [kw] 18,0 27,5 P, B, PB (G30, G30/G31) [kw] 19,4 28,2 El. připojení [V/Hz] El. příkon [W] Jištění [A] Připojovací přetlaky ZP (G20, G25) [kpa] P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] Provozní tlak ZP (G20, G25) [kpa] P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] Spotřeba plynu při jmenovitém výkonu ZP (G20) [m 3.h -1 ] 3,75 5,47 ZP (G25) [m 3.h -1 ] 3,76 5,64 P, B, PB (G30, G30/G31) [kg.h -1 ] 2,66 3,94 Spotřeba plynu při minimálním výkonu ZP (G20) [m 3.h -1 ] 2,31 3,10 ZP (G25) [m 3.h -1 ] 2,22 3,38 P, B, PB (G30) [kg.h -1 ] 1,47 2,14 Tryska ZP (G20, G25) [mm] 5,0 6,4 Tryska P, B, PB (G30, G31) [mm] 3,4 4,2 Tlak na trysku při jmenovitém výkonu ZP (G20) [kpa] 1,15 0,9 ZP (G25)[kPa] 1,2 1,2 P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] 1,95 2,1 Tlak na trysku při minimálním výkonu ZP (G20) [kpa] 0,3 0,3 ZP (G25) [kpa] 0,3 0,4 P, B, PB (G30, G30/G31) [kpa] 0,6 0,6 Doporučená výška instalace pro stropní montáž Minimální výška [m] 5,0 6,0 Optimální výška [m] 7,5 8,0 Maximální výška [m] 9,0 15,0 Délka infrazářiče [m] 9,3 13,2 Celková hmotnost izolovaného [kg] Připojení plynu tab. 1 Technické parametry - plynový trubkový infrazářič HELIOS D 230/ ,7-4,5 2,8-4,8 3/4" 4

6 HELIOS 50-UD HELIOS 33-UD 5. Rozměrové řady Obr.1 5

7 6. Elektroschéma zapojení hořákové skříně HELIOS Obr.2 6

8 7. Podmínky instalace a uvedení do provozu - Infrazářiče a jejich příslušenství smí uvést do provozu výhradně servisní technik pověřený firmou MANDÍK, nebo osoba pověřená a zaškolená. - Infrazářiče a jejich příslušenství musí být smontovány dle platných montážních předpisů firmy MANDÍK. - Dodržovat bezpečnostní a požární předpisy dle platných norem. - Před uvedením do provozu je nutné předložit kopii elektrorevize a revize plynu. - Infrazářiče a jejich příslušenství smí být být připojeny pouze k síťovému napětí 230V/50Hz. - Musí být umožněn přístup do rozvodové skříně, ve které jsou zářiče napojeny. - Musí být otevřen HUP, odvzdušněný rozvod a zajištěný příslušný přetlak plynu. - Doporučujeme přítomnost osoby za firmu montážní a za uživatele pro zaškolení obsluhy. - Veškeré požadavky na servis zasílejte faxem na Do provozu se uvádí vždy celkový počet infrazářičů a jejich příslušenství. Instalace infrazářiče musí být provedena tak, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti od stěn a hořlavývh předmětů a zůstal zachován dostatečný prostor pro seřízení a servis viz. obr. 3, 4. Minimální výška zavěšení v případě celkového vytápění uzavřené budovy - viz tab.1. V objektu musí být zabezpečena dostatečná výměna vzduchu, aby bylo umožněno dobré spalování plynu. V těžkých a prašných provozech doporučuje instalaci vnějšího přisávání vzduchu pro spalování. Instalace musí vyhovovat platným normám a musí být provedena dle platných technických postupů. Je nutné respektovat dle specifikace dané instalace: přívod a rozvod plynu - ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , , hořáky - ČSN EN 676, komíny a odvody spalin - ČSN PŘED INSTALOVÁNÍM ZKONTROLUJTE, ZDA MÍSTNÍ PODMÍNKY ROZVÁDĚNÍ PALIVA, VLASTNOSTI PALIVA, PŘETLAK A NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE JSOU KOMPATIBILNÍ! POVRCHOVÁ TEPLOTA SÁLAVÉ TRUBICE DOSAHUJE MAXIMÁLNĚ 450 C! TEPLOTA SPALIN NA VÝSTUPU Z VENTILÁTORU DOSAHUJE MAXIMÁLNĚ 200 C! Instalace zářiče v místech s možným rizikem výbuchu (např. sklady benzínu, rozpouštědel, místa s výskytem par chlóru, trichloretylenu, perchloru, nebo místa s vysokým obsahem hořlavých prachů, dřevěných pilin, atd.), musí být posouzena příslušnými orgány dle platných předpisů. POUŽITÍ ZÁŘIČŮ V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ JE ZAKÁZÁNO! Infrazářiče HELIOS mohou být použity pro vytápění ve veřejných prostorech, ve kterých je tento typ vytápění povolen legislativou.při uplatnění sálavých trubic v těchto objektech je třeba konzultovat následující platné předpisy a normy: ČSN :1997 a dále VH 21/79 6,175/75 24, ČPP 27/76 a č. 33/76. 7

9 Zvláštní případy instalací 1. Při montáži zářiče nad dráhu mostového jeřábu je nutno počítat s ochranou el. instalace jeřábu před teplem. 2. V případě instalace v tělocvičnách doporučujeme montáž ochranné sítě - je možné objednat u výrobce. 3. Při paletovém skladování je nutno dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (obr.3). 4. Při montáži vnějšího přisávání je nutné zabezpečit, aby vstupní otvor nebyl umístěn v místě, kde by mohlo dojít k ucpání, případně nasání znečištěného vzduchu (spalinami, výbušným prachem, hořlavými plyny, atd.). 8. Minimální vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů Obr.3 8 Obr.4

10 9. Související dokumenty a předpisy ČSN EN Změna 1, A1, A2, A3 - Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností Část 1: Požadavky na bezpečnost. ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení. ČSN Změna 1, 2, 3 - Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení. ČSN Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy. ČSN Změna 1, Z2 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. ČSN Změna a, 2, 3 - Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody. ČSN Změna a - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. ČSN Změna a, b, c, d, e, f, 7, 8, Z9 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. ČSN EN Změna A11, A1, A12, A13, A14, A15, A2, A16, Z1 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - část 1: Všeobecné požadavky ČSN Změna 1 - Plynová zařízení. Zásady provozu. ČSN Změna1 Průmyslové plynovody. ČSN Zásobování plynem LPG Tlakové stanice, rozvod a použití. ČSN EN Změna A1, A2 Zásobování plynem Plynovody v budovách Provozní požadavky. ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. ČSN Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv TPG G Technická pravidla Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových Spotřebičů 10. Návod na montáž POKUD NEMÁTE S MONTÁŽÍ INFRAZÁŘIČŮ ŽÁDNÉ ZKUŠENOSTI, DOPORUČUJEME VÁM NÁVŠTĚVU U FIRMY MANDÍK, RÁDI VÁM MONTÁŽ VYSVĚTLÍME. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ VOLEJTE NEBO FAXUJTE: Tel: Fax: Jednotlivé montážní komponenty infrazářiče HELIOS: Hořáková skříň s ventilátorem Topné trubice Spojky trubic, vložky spojek, pružný nerezový oblouk, spony Závěsné konzole, opěrné tyčky, válečky Zrcadla reflektoru, kryt oblouku Spojovací materiál Montáž infrazářiče může provádět pouze osoba oprávněná dle ČSN EN a zák. 174/68 Sb. 9

11 Kryt oblouku s čílkem izolovaný Nutno nejdříve nasadit na poslední závěsnou konzoli před jejím zavěšením! 11. Montážní schéma infrazářiče HELIOS 33-UD Pružný oblouk s přechodkami a sponami GBS Ze spodní strany krytu oblouku jsou otvory pro nasazení na výstupky závěsné konzole Zrcadlo izolované Ze spodní strany zrcadla jsou na obou koncích otvory pro nasazení na výstupky závěsných konzolí Výstupky závěsné konzole (z každé strany 2 horní a 2 dolní) pro nasazení zrcadla Závěsná konzole 10 Svařenec Trubka černá 127x1, nerezová Tyč opěrná Trubka černá 127x1, Sestava spojky (díl 1, díl 2, vložka spojky) Trubka nerezová 102x vevařená do černé Hořáková skříň (na hrdlech jsou navlečené spony GBS) Obr.5 Výstupky na nosiči a opěře zrcadla hořákové skříně (z každé strany 1 horní a 1 dolní) pro nasazení zrcadla

12 Obr.6 Kryt oblouku s čílkem izolovaný Nutno nejdříve nasadit na poslední závěsnou konzoli před jejím zavěšením! Ze spodní strany krytu oblouku jsou otvory pro nasazení na výstupky závěsné konzole Zrcadlo izolované Ze spodní strany zrcadla jsou na obou koncích otvory pro nasazení na výstupky závěsných konzolí Pružný oblouk s přechodkami a sponami GBS 12. Montážní schéma infrazářiče HELIOS 50-UD 11 Výstupky závěsné konzole (z každé strany 2 horní a 2 dolní) pro nasazení zrcadla Sestava spojky (díl 1, díl 2, vložka spojky) Závěsná konzole Tyč opěrná Svařenec Trubka černá 127x1, nerezová Trubka nerezová 102x vevařená do černé Trubka černá 127x1, Hořáková skříň (na hrdlech jsou navlečené spony GBS) Výstupky na nosiči a opěře zrcadla hořákové skříně (z každé strany 1 horní a 1 dolní) pro nasazení zrcadla

13 13. Montáž tělesa infrazářiče POSTUP 1. Rozložte si trubky dle typu infrazářiče. Trubka s vevařenou nerezovou trubkou musí být před hořákem. Spojte topné trubice spojkami a vložkou spojky (obr.1, 5, 6, 7). Trubky spojte vložkou trubek, srovnejte otvory v trubkách k sobě a nasaďte díly spojky. Spojení zajistěte šrouby. Zabezpečovací trny spojek musí přesně zapadnout do otvorů v topných trubicích (oblouku). Třmen spojky stáhněte šrouby napevno - spoj musí být tuhý a těsný. Šroub Díl 1 spojky s trny Podložka Trubka Trny spojky Vložka spojky Díl 2 spojky Trubka Podložka Obr.7 Matice 2. Na konce spojených trubek nasuňte spony (2 x na začátek topných trubic k hořákové skříni a 2 x na konec k oblouku). Osaďte pružný nerezový oblouk, který nejdříve vytvarujte dle obr.8. Na topné trubice nasuňte dle typu infrazářiče a montážního nákresu příslušný počet závěsných konzolí (obr.1, 5, 6). Do otvorů v závěsných konzolích vložte válečky a namontujte opěrné tyčky. Pak osaďte hořákovou skříň. Nasuňte ji na topné trubice až na doraz, spoje dotáhněte sponami, svrtejte s trubkami přes otvory v hrdlech hořákové skříně a zajistěte čepy (šrouby M10x16) s pružnými pojistkami. Potom v přesných roztečích za pomocí zrcadel a dle typu infrazářiče a příslušného montážního nákresu osaďte závěsné konzole (obr. 1, 5, 6). Začínáme se závěsnou konzolí u hořákové skříně a pokračujeme směrem k oblouku. Zrcadlo nasazujeme na výstupky na nosiči hořákové skříně a na závěsných konzolích. Na závěsnou konzoli na konci reflektoru (u oblouku) je nutné nejdříve nasadit kryt oblouku a tento celek nasunout na topné trubice. Poté nasaďte poslední zrcadlo reflektoru. POZOR! Rozteč 1965 mm na osu závěsných konzolí je dána otvory v zrcadle a jejich nasazením na výstupky závěsných konzolí. 12

14 Obr.8 Montáž oblouku HELIOS 33, 50 Obr.9 Závěsná konzola HELIOS 33, 50 Závěsná konzola U, 4 x tyč opěrná, 8 x podložka 6.4, 8 x matice M6, 2 x váleček 13

15 Je-li zrcadlo chráněno fólií, je nutné ji při montáži odstranit! 3. Opatřete všechny závěsné body řetízky, lanky, závěsnými tyčemi apod. Infrazářič v patřičné výšce upevněte a zajistěte tak, aby byl zavěšen ve vodorovné poloze, vždy dbejte, aby měly upevňovací prvky dostatečnou nosnost. Pozn. Infrazářič je možné montovat dvěma způsoby, nahoře pod stropem na předem zavěšené a vyrovnané závěsné konzole nebo dole na pevné rovné podložce a tento pak zavěsit po částech nahoru. Pro druhý případ je třeba zajistit závěsné konzole napevno k trubkám a toto spojení v závěru demontovat. Zavěšení závěsných konzol proveďte tak, aby řetěz byl vždy kolmý na osu zářiče. Hlavní rozměry závěsné konzole Obr Montáž plynového připojení Montáž plynového připojení musí být provedena dle platných norem a předpisů (viz. Související dokumenty a předpisy a Podmínky instalace ). Potrubí musí být ukončeno plynovým kulovým kohoutem v blízkosti připojení infrazářiče cca 0,5 m (obr.11). V potrubí musí být při provozu infrazářiče zaručen stabilní nekolísající tlak plynu ZP, P-PB dle tab.1. Vlastní připojení proveďte pružnou plynovou hadicí. Vzhledem k tomu, že hadice odolává teplotám max. 100 C je nutné zamezit jakémukoliv dotyku hadice se spotřebičem mimo místa připojení. Vedení musí být voleno tak, aby nedošlo ke kontaktu s přímým plamenem a sálavým teplem. Připojení infrazářiče může být provedeno pouze organizací mající k tomuto příslušné oprávnění. Plynová hadice podléhá pravidelným revizím jako plynové rozvody. Je nutné hadice chránit před mechanickým namáháním a agresivními látkami. Hadice nesmí být namáhána tahem. 14

16 Obr.11 Připojovací místa plynu Plynová hadice Hořáková skříň Místo pro připojení plynu Kulový kohout 15. Montáž elektrického připojení Skříň dálkového ovládání osaďte dle projektu tak, aby byla volně přístupná obsluze. Připojení skříně dálkového ovládání na síťový rozvod 230V/50Hz proveďte napevno kabelem CYKY 3Cx1.5. Připojení skříně dálkového ovládání k zářiči proveďte napevno kabelem CYKY 4Cx1.5 (nebo dle typu zářiče též CYKY 5Cx1.5, CYKY 7Cx1.5) a kabel napojte do svorkovnice dle příslušného schéma zapojení (obr.14, 15, 16). Montáž elektrického připojení musí provést pracovník s příslušným oprávněním dle vyhl. č.50/78 Sb. s odzkoušením funkčnosti včetně elektrorevize. Obr.12 Připojovací místa elektroinstalace Konektor propojení HOŘÁKOVÁ SKŘÍŇ OVLÁDACÍ SKŘÍŇ (konektor X1-X1 ) Umístění teplotního čidla Teplotní čidlo sálavé musí být umístěno v prostoru sálání pod infrazářičem 90 Čidlo 2 m Obr.13 Podlaha 15

17 Schéma propojení infrazářičů HELIOS s ovládací skříní OI 16 Obr.14

18 Schéma propojení infrazářičů HELIOS s ovládací skříní OIX 17 Obr.15

19 Schéma propojení infrazářičů HELIOS s ovládací skříní HELREG 18 Obr.16

20 16. Odvod spalin Zásady připojení 1. Spalinovod musí být proveden dle platné normy ČSN Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 2. Minimální vnitřní průměr potrubí je 125 mm. 3. Připojení spalinovodu na ventilátor musí být rozebíratelné. 4. Provedení spalinovodu musí zabránit pronikání kondenzátu do odtahového ventilátoru. 5. Spalinovod musí být zakončen volně v nezakryté pozici tak, aby vystupujícím spalinám nebyl kladen odpor a zároveň, aby spaliny nemohly vnikat okny zpět do objektu. 6. Minimální tlaková ztráta odvodu spalin je 10 Pa. Maximální tlaková ztráta odvodu spalin je 70 Pa. Příklady řešení individuálních odtahů spalin jsou uvedeny v projekčních podkladech pro plynové vytápěcí systémy firmy Mandík. 7. Spalinovod musí být proveden z materiálu odolného korozi a teplotám spalin. Součet hodnot komínových ztrát přívodního a odtahového potrubí nesmí překročit hodnotu 70 Pa. Pozn.: V některých případech není možné dodržet max. hodnoty ztrát ve spalinovodu, v tomto případě se prosím obraťte na firmu Mandík. Pokusíme se společně najít vhodné řešení. 17. Návod k obsluze Obsluhu infrazářiče smí provádět jen osoba poučená a pověřená k této činnosti. Uvedení do provozu platí všeobecně pro ovládací skříně OI, OIX, HELREG 1. Zapneme hlavní elektrický vypínač do polohy Přepínač AUT - 0 RUČ přepněte do polohy RUČ nebo AUT (v tomto případě se provoz infrazářiče řídí příslušným automatickým režimem, který je třeba naprogramovat dle příslušného návodu k ovládací skříni). Rozsvítí se zelená kontrolka (el. síť) na ovládací skříni. 3. Po proběhnutí odvětrávacího času (cca 30 s) se infrazářič uvede do chodu a rozsvítí se zelená kontrolka chodu na ovládací skříni a na spodku hořákové skříně. Po dobu odvětrávacího času svítí na hořákové skříni červená kontrolka, která zhasíná při uvedení infrazářiče do chodu. 4. Pokud nedojde k zapálení hořáku (nerozsvítí se zelená kontrolka chodu a červená kontrolka na hořákové skříni i po 40 s zůstává svítit), je třeba provést odpojení a nové připojení elektrického napájení infrazářiče (přepínač ovladače AUT - 0 RUČ přepněte do polohy 0 a zpět do polohy RUČ nebo AUT. 5. Pokud i po několikanásobném zapalovacím cyklu se infrazářič nepodaří uvést do provozu, volejte servisní organizaci. Odstavení z provozu 1. Přepínač AUT - O RUČ přepnete do polohy Při dlouhodobém odstavení z provozu je vhodné uzavřít plynový uzávěr před zářičem. 19

21 18. Údržba Provádět pravidelné roční kontroly dle ČSN (není součástí záruč. servisu). Výrobce doporučuje provádět 1 x ročně odbornou servisní prohlídku, zejména: - zabezpečovacích prvků spotřebiče, - těsnost plynové instalace spotřebiče, - propustnost topných trubic a odtahového systému a jejich neporušenost. 19. Poruchy infrazářičů HELIOS a jejich odstranění Porucha infrazářiče Příčina Odstranění Není funkční vadný ventilátor vyměnit ventilátor - ventilátor neběží vadná automatika vyměnit automatiku (nereaguje na odblokování) chybné elektropropojení řídící jednotka ventilátor zkontrolovat propojení vadný vzduchový manostat vyměnit vzduch. manostat závada v elektroinstalaci (kabeláž) zkontrolovat zapojení není připojen na elektrickou síť zkontrolovat připojení vadný plynový manostat vyměnit plyn. manostat - je-li jím hořáková skříň osazena nízký tlak plynu v rozvodu zvýšit tlak - ventilátor běží ucpaný odvod spalin vyčistit vadný vzduchový manostat vyměnit vzduch. manostat vadná hadička manostatu - prasklá vyměnit vadná automatika vyměnit automatiku závada v elektroinstalaci (kabeláž) zkontrolovat zapojení Nejde nastartovat neseřízené nebo vadné elektrody - ventilátor běží jen po dobu nebo kabely elektrod zkontrolovat, vyměnit odvětrávání a startování chybná clona (průměr otvoru) zkontrolovat, vyměnit (cca 40s) špatně seřízený tlak na trysku seřídit vadný regulátor plynové armatury vyměnit armaturu vadná automatika vyměnit nízký tlak plynu v rozvodu zvýšit tlak Poznámka: 1) Při nízkém tlaku plynu v rozvodu nejde infrazářič spustit - plynový manostat není sepnut. 2) Při současném startu několika infrazářičů najednou může dojít v rozvodu plynu k momentálnímu poklesu tlaku => nenastartování infrazářičů => opakování startu. ad1,2) Platí pouze pro případ, je-li hořáková skříň plynovým manostatem osazena. UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nesmí dojít k ucpání nebo zanesení sání spalovacího vzduchu, clony nebo vnějšího přisávání, což by mělo za následek zhoršení spalin (nedokonalé spalování nedostatek vzduchu), při nevčasném odstranění zasazení (ucpání) trubek infrazářiče => porucha, odstavení mimo provoz. 20

22 20. Hořáková skříň - popis: Základem hořákové skříně je skelet, ve kterém jsou namontovány jednotlivé komponenty. Skelet hořákové skříně je rozdělen přepážkami na tři části - hořákovou komoru, sací komoru a ovládací část s ventilátorem. Na hořákovou komoru je přišroubováno hrdlo hořáku s přírubou, kterým se hořáková skříň napojuje na topnou (spalovací) trubku. Na sací komoru je přišroubováno hrdlo sání, které prochází dále přes komoru a končí u středové přepážky, na jejíž druhé straně je namontován ventilátor. V ovládací části je plynový ventil* s připojovací trubkou a šroubením, řídící automatika* (zapalovací systém), vzduchový manostat* a ventilátor* se sondou a silikonová hadička, kterou jsou oba tyto prvky propojeny. Připojovací trubka je vyvedena z hořákové skříně a slouží k připojení na rozvod plynu. Tato část je uzavřena dvířky horními nad ventilem a dvířky dolními pod ventilátorem. V hořákové komoře je atmosférický ejekční hořák a tryska, jejíž průměr je závislý na spalovaném plynu a na výkonu. Hořák je nasazen na nosiči a směřuje do hrdla hořáku. Tryska je těsněna teflonovou páskou a je našroubována do držáku trysky. Na skeletu je připevněn držák s elektrodami (zapalovací elektroda a ionizační sonda), které jsou zasunuty do příslušných otvorů v hrdle hořáku. Tato část je shora dvířky hořákové komory. Sací komora je shora zakryta clonou sání a krytem. Průměr clony je přiřazen k určitému typu infrazářiče dle tab.1. Na skeletu jsou připevněny dvě kontrolky - zelená signalizující PROVOZ a červená s významem START-BLOKOVÁNÍ. Dále je na plášti přišroubován konektor k propojení hořákové skříně s ovládacím panelem. Jednotlivé komponenty v hořákové skříni jsou propojeny elektroinstalací dle obr. 2. * Výrobce si vyhrazuje právo změny v osazení hořákové skříně Demontáž elektrod: 6 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1 a uzavřete přívod plynu. 2. Demontujte horní dvířka hořáku. 3. Demontujte držák s elektrodami (2x šroub M4x10 a matice M4). 4. Odpojte kabely od elektrod. 5. Proveďte výměnu elektrod. 6. Zkontrolujte seřízení elektrod dle obr Montáž proveďte v opačném pořadí. 6 Obr.17 21

23 Demontáž hořáku: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením konektoru X1-X1, uzavřete přívod plynu. 2. Demontujte horní dvířka hořáku. 3. Demontujte nosič s hořákem (4x šroub M4x8 na spodní straně skříně). 4. Montáž proveďte v opačném pořadí. 5. Zkontrolujte seřízení elektrod dle obr.17. Demontáž řídící automatiky: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1 a uzavřete přívod plynu. 2. Sejměte horní dvířka ventilu kryjící ovládací část. 3. Demontujte řídící automatiku. 4. Sejměte kryt řídící automatiky a odpojte konektory (podle použité automatiky). 5. Proveďte výměnu řídící automatiky. 6. Montáž proveďte v opačném pořadí. Demontáž manostatu (diferenčního tlakového spínače): 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1 a uzavřete přívod plynu. 2. Sejměte horní dvířka ventilu kryjící ovládací část. 3. Odpojte konektory a hadičku od manostatu. 4. Demontujte manostat (2x závrtný šroub) a proveďte jeho výměnu. 5. Montáž proveďte v opačném pořadí. Demontáž plynového ventilu: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1, uzavřete přívod plynu a odpojte od plynového rozvodu. 2. Sejměte horní dvířka ventilu kryjící ovládací část. 3. Proveďte demontáž řídící automatiky (elektroinstalaci od řídící automatiky neodpojujte). 4. Demontujte rozpěrný kroužek na připojovací trubce vstupu plynu (2x šroub M4x8 a matice M4). 5. Demontujte ventil s připojovací trubkou povolením převlečné matice a proveďte jeho výměnu. 6. Montáž proveďte v opačném pořadí. 7. Proveďte kontrolu těsnosti plynu. 8. Seřiďte tlak plynu na trysku dle tab. 1. Demontáž ventilátoru: 1. Odpojte hořákovou skříň od elektrické sítě vytažením velkého konektoru X1-X1, uzavřete přívod plynu a odpojte od odvodů spalin. 2. Sejměte horní kryt a clonu nad sací komorou a dolní dvířka pod ventilátorem. 3. Demontujte krycí plech pod dvířky ventilátoru (2x šroub samořezný 3.5x9,5). 4. Odpojte přívodní kabely ventilátoru ze svorkovnice. 5. Povolte 3x šroub M6x12 (1x ve výřezu pod krycím plechem pod dvířky ventilátoru a 2x z horní strany sací komory) a demontujte ventilátor*. 6. Montáž proveďte v opačném pořadí. Zatěsněte spoje silikonem. * Výrobce si vyhrazuje právo změny v osazení odtahové skříně 22

24 21. Komponenty používané u infrazářičů HELIOS Plynové ventily dvoustupňové: SIT 836 TANDEM SIT 843 SIGMA SIT 826 NOVA DUNGS HONEYWELL VK 4105Q HONEYWELL VR 4605Q WHITE-RODGERS 36E WHITE-RODGERS 91B Řídící automatiky: SIT EFD 503 SIT ABC 537 BRAHMA SE 31F HONEYWELL S 4565 Bertelli & Partners type FM INECO typ EPL Ventilátory spalinové: AIRFLOW AACO DROUARD ES EBM G2E120 FERGAS MA.TI.KA MANDÍK Vzduchové manostaty: Plynové ventily dvoustupňové SIT 380 ARIA DUNGS LGW 3 A2 HONEYWELL C 6065A C RE S Detail seřizovacích šroubů Plynový ventil SIT 843 Sigma EV1 EV2 C S RE RE P2 EV3 P1 Plynový ventil SIT 836 Tandem 23

25 Plynové ventily dvoustupňové S RE C EV3 EV1 a EV2 P1 a P2 Plynový ventil DUNGS Plynový ventil HONEYWELL VK 4105Q EV1 C EV3 EV2 C S RE P1 P2 Plynový ventil SIT 826 Nova Legenda: Ev1 Ev2 Ev3 P1 P2 RE S T C Bezpečnostní elektromagnetický ventil Bezpečnostní elektromagnetický ventil pro postupné zapalování (rozběh) Cívka modulačního ventilu Odběrní místo tlaku plynu na vstupu Odběrní místo tlaku plynu na výstupu Regulátor tlaku pro maximální výkon Regulátor tlaku pro minimální výkon Regulátor zapalovacího tlaku Krycí zátka 24

26 MANDÍK a.s. Dobříšská Hostomice Česká Republika Tel.: Fax: , Náš nejbližší zástupce Výrobce si vyhrazuje právo na změny tohoto dokumentu. Aktuální dokument je uveden na 25

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

SENSEO 10 13 16 CF PV

SENSEO 10 13 16 CF PV SENSEO 10 13 16 CF PV PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Provedení s odvodem spalin do komína Návod pro montáž, instalaci a obsluhu Před uvedením spotřebiče do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.1 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 4 SCHÉMA KOTLE 6 PARAMETRY 7 MONTÁŽ A INSTALACE

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

IC - 30 v.č. IC/002/2013

IC - 30 v.č. IC/002/2013 www.siltek.cz Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více