6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity, etiologie a patogeneze edémů 8. Hyponatrémie, hypernatrémie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity, etiologie a patogeneze edémů 8. Hyponatrémie, hypernatrémie"

Transkript

1 6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity, etiologie a patogeneze edémů 8. Hyponatrémie, hypernatrémie prof. MUDr. Zuzana Kubová

2 6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity

3 Rozdělení tělních tekutin

4 Regulace objemu tekutin Hypovolémie aktivace RAAS renin-angiotensin-aldosteronový systém Oblongate medulla Vasomor c. Sympato-adrenal activation kidney hypoperfusion RAAS cascade Angiotensinogen Renin juxtaglom. apparatus Angiotensin I Baroreceptors Hypovolemia Hypotension Angiotensin II ACE (angiotensin converting enzyme)

5 Aktivita sympatiku reabsorpce Na a H 2 O výměnou za K a H Angiotenzin II působení na AT1 receptory Aldosteron vazokonstrikce arteriol vzestup TK Retence vody a Na Stoupá objem krve ADH vstřebání vody ve sběr. kanálku RAAS

6 Působení aldosteronu Sběrací kanálek - kortikální č. ENa + kanál amiloridový + K kanál hlavní b K + H 2 O 3 Na + MR Aldosteron aldosteron reabsorpce Na + vody (s Na) žádná změna natrémie ani osmolarity!! exkrece K + H protonová pumpa H + + Aldosteron MR = mineralokortikoidní receptor lumen ɑ-interkalární b. ENa + = epiteliální Na kanál, lze ho zablokovat amiloridem

7 Regulace objemu tekutin Natriuretické peptidy: - Atriální (ANP) uvolňovaný při dilataci srdečních síní hl. při srdečním selhání produkci reninu a aldosteronu a GF (vd vas afferens) výdej Na (+ vody) v ledvinách (hl. u srdečního selhávání) žádná změna osmolarity! - Mozkový (BNP) uvolňovaný kardiomyocyty při dilataci komor podobné účinky jako ANP - CNP vzniká v mozku, v ledvinách a v endotelu cév

8 Osmolarita osmolarita - mosmol/l roztoku x osmolalita - mosmol/kg rozpustidla normální osmolarita plazmy = mosm/l osmolarita plazmy - 90% Na, zbytek glukóza a urea Výpočet: 2Na ( mmol/l) + urea (2,5-7,1 mmol/l) + glukóza (3,9-6,7 mmol/l) = mosm/l Regulace osmolarity ADH hypothalamus - vyžaduje normální fci ledvin uvolnění při - osmolarity (detegováno osmoreceptory v hypothalamu) - TK (detegováno baroreceptory v ao a a. carotis) méně (až při velké hypovolémii)

9 ADH Účinky: reabsorpce vody ve sběracím kanálku změna osmolarity apical membrane basolateral membrane H 2 0 H 2 0 H 2 0 AQ2 AQ2 ATP AQ3 V2 camp ADH - oscilace PKA PKA protein kinase A

10 Faktory ovlivňující sekreci ADH

11 Dehydratace nutno rozlišovat, o jaký typ dehydratace se jedná Izoosmotická dehydratace Hyperosmolární dehydratace Hypoosmolární dehydratace

12 Izo-osmotická dehydratace Etiologie krvácení popáleniny ztráty tek. do 3. prostoru - edémy, ascites, ileus ztráty GIT - zvracení, průjmy, odsávání GIT šťáv ztráty ledvinami - hypoaldosteronismus - Adisonova ch. - diuretika (inhibitory karboanhydrázy, kličková, thiazidová a K šetřící)

13 Resorpce Na + vody v ledvinách Proximální kanálek Na + /H + výměna spjatá s resorpcí HCO 3+ (větší resorpce HCO 3+, větší resorpce Na + ) s Na i voda Sestupné r. H. kličky jen voda Vzestupné raménko H. kličky Na + /K + /2Cl - kotransport, bez vody dist. tubulus - Na + /Cl - kotransport, bez vody Korová č. sběr. k. aldosteron, s Na i voda Sběrací kanálek ADH jen voda Na (50-55%) HCO 3 H 2 O H 2 O Na (35-40%) K 2 Cl Na (5-8%) Cl H 2 O Na Aldosterone (2-3%) K, H H 2 O ADH

14 Diuretika 1 Inhibitory carboanhydrázy Acetazolamid 5 Na HCO 3 H 2 O H 2 O Osmotická diuretika Manitol x x 2 x Na K 2 Cl Kličková diuretika Furosemid x 3 Na K Thiazidy Hydrochlorthiazid 4 H 2 O Na H 2 O K šetřící diuretika x K, H Spironolakton x 5 Amilorid Triamteren ADH Osmotická diuretika Manitol

15 Hypokalémie u léčby diuretiky Všechna diuretika kromě K šetřících vyvolávají hypok Mechanismus: Zvýšený průtok distálním nefronem resorpci Na lumen je negativnější sekrece K nařeďuje mn. K v lumen sekrece K Hypovolémie vzniklá působením diuretika aktivuje RAAS aldosteron sekrece K Kličková diuretika navíc přímo brání resorpci K + snižují osmolaritu dřeně

16 K šetřící diuretika Spironolakton - kompetitivní anatgonista aldosteronu Amilorid a Triamteren - blokují amiloridový kanál Při předávkování může dojít k hyperkalémii a k acidóze Sběrací kanálek - kortikální č. Sběrací kanálek - kortikální č. ENa + kanál amiloridový 3 Na + ENa + channel amiloride 3 Na + 2 K + 2 K + Na MR Aldosterone Na MR Aldosteron Spironolakton Amilorid, Triamteren

17 Důsledky izoosmotické dehydratace (obecné důsledky jakékoliv dehydratace) projeví se při ztrátě od 2% ECT náplň krčních žil, turgor kůže, zanořené oči pálení očí ( produkce slz), suchá kůže produkce moči hematokrit, viskozita krve nebezpečí trombóz hypotenze (nejprve ortostatické a posturální), kolaps až hypovolemický cirkulační šok kompenzace aktivace sympatiku tachykardie, periferní vasokonstrikce (i v ledvinách) aktivace RAAS aldosteron Pozor! těžká dehydratace cirkulační šok aldosteron se neuplatní kvůli vystupňované a protrahované splanchnické vk

18 Hyperosmolární dehydratace - ztrácí se víc vody než solutů (ztráta hypo-osmolární tekutiny) nebo je příjem vody Etiologie profuzní pocení (pot je hypoosmolární tekutina) fyzický výkon, horečka snížený příjem vody (muž na poušti nebo při normálním či zvýšeném obsahu soli v potravě) vodnaté průjmy pití slané vody (trosečník) diabetes insipidus osm. diuréza u diabetes mellitus, osmotická diuretika (Manito

19 Hyperosmolární dehydratace Diabetes insipidus (DI) Centrální DI nádory granulomatózní choroby (TBC) záněty meningitis, encefalitis akutní snížení - alkohol Nefrogenní DI defekt genu pro V 2 receptor (X chromozom) nebo mutace genu pro akvaporin 2 znecitlivění V 2 receptoru tlakem (hydronefróza) hypokalémie kaliopenická nefróza rezistence na ADH

20 Osmotická diuretika Manitol, stejně působí glukóza při hyperglykémii drží vodu v tubulech snížená reabsorpce vody a částečně i solutů únik vody je ale větší než únik solutů, proto vzniká hyperosmolarita plazmy

21 Hyperosmolární dehydratace Důsledky V obecné důsledky dehydratace hypotenze aktivace sympatiku tachykardie, vasokonstrikce ve splanchniku RAAS hyperosmolarita centrální osmoreceptory žízeň, ADH přestup vody z ICT do ECT exikóza buněk manické chování, zvýšená teplota, kóma až smrt nebezpečí rychlého doplnění objemu čistou vodou po pocení! nebezpečí hypo-osmolarity a mozkového edému

22 Hypoosmolární dehydratace ztrácí se víc solutů než vody Etiologie Centrální sy ztráty soli (Cerebral salt wasting sy CSWS) - např. u subarachn. krvácení, meningitid - mechanismus není dosud plně objasněn - vzniká natriuréza, polyurie, hyponatrémie a deficit extracelulární tekutiny s hypovolémií (ztrácí se víc Na než vody!) Důsledky Hypoosmolarita plasmy voda z ECT do ICT intracelulární edém Hypovolémie - Hypotenze aktivace sympatiku aktivace RAAS doplní objem teprve pak se upl. ADH

23 Hyperhydratace při normální funkci ledvin nadměrné pití vody k hyperhydrataci nevede! Etiologie 1) isoosmotická hyperaldosteronismus hypervolémie + hypokalémie + metab. alkalóza Primární: o Hyperaldosteronismus - Connův sy o Juxtaglomerulární hyperplázie hypereninismus Sekundární: o Jaterní cirhóza a selhání (nedost. odbour. Aldosteronu) o Pravostranné srdeční selhání o Bartterův sy, Gitelmanův sy Pseudohyperaldosteronismus o Liddleův sy - hl. A je nízká!

24 Bartterův sy vrozený defekt Na + /K + /2Cl - symportu (podobný mechanizmus jako u kličkových diuretik) chron. diuréza sekundární hyperaldosteronismus se značnou hypok a metabolickou alkalózou Pseudo-Bartterův sy chr. abúzus diuretik (Furosemid) Ascendentní r. Henleovy kličky Ascendentní r. Henleovy kličky lumen medula lumen medula Na + K + kotransport 2 Cl - Na + K + kotransport 2 Cl - Na K Cl

25 Gitelmanův sy vrozené vada symportu Na, Cl v distálním tubulu mech podobný jako u thiazidových diuretik symptomy jako Bartterův sy - hypok a alkalóza Distální kanálek Na + Cl - kotransport Na + Cl - kotransport Na Cl

26 genetická mutace - mn ENa kanálů resorpce Na exkrece K + H jako hyperaldosteronismus, ale je hl. aldosteronu = pseudohyperaldosteronismus Sběrací kanálek - kortikální č. ENa + kanál amiloridový Liddleův sy 3 Na + ENa + kanál amiloridový Na 2 K + MR Aldosteron K Liddleův sy

27 1) isoosmotická pokr. Hyperhydratace glukokortikoidů (i mineralokortikoidní efekt!, ale slabší 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenáza (11BHD) efekt glukok. na mineralokort. receptory) Cushingův sy předávkování lékořicí (kyselina glycyrrhizinová inhibuje 11BHD) nadm. infůze isoosmotické tekutiny poruchy ledvin se snížením glomerulární filtrace (glomerulonefritidy, akutní ledvinné selhání + příjem vody a soli) Důsledky izoosmotické hyperhydratace (obecné důsledky hyperhydratace) hypervolémie TK hydrostatické otoky práce srdce, neb. náhlých mozkových příhod ANP, BNP hyperfiltrace v ledvinách

28 Hyperhydratace 2) hypoosmolární otrava vodou - nadměrný přísun čisté vody (hypotonické tek.) při snížené glomerulární filtraci (glomerulonefritis, renální selhání) - pití čisté vody po extrémním pocení SIADH - Syndrom of Inappropriate ADH (Schwartz-Bartterův sy) - sy nepřiměřeného (= nadměrného!!) vylučování ADH etiologie různá - CNS - např. meningitis, mozkové tu, abscesy, ischemie - maligní tu plic, GIT - plicní infekce hypervolémie zvýšení TK + hypoosmolární sy přesun vody z ECT do ICT intracelulární edém, ev. edém mozku, herniace, conus occipitalis, změny chování, nauzea, zvracení, ev. kóma, smrt

29 Hyperhydratace 3) hyperosmolární nadbytek hypertonické tekutiny - infúze hypertonické tekutiny - nadměrné pití mořské vody hyperosmolární sy hyperv, Hze, extracell. edémy žízeň, uvolnění ADH ev. exikóza buněk koma, smrt

30 Změny osmolarity

31 Hyperosmolarita A) Hypernatrémie 1) ztráty hypoosmolární tekutiny relativní hyperna pocení, muž ztracený na poušti osmotická diuréza centrální diabetes insipidus (nedostatek ADH) nefrogenní diab. insipidus (insensitivita receptorů na ADH) vodnaté průjmy 2) příjem hyperosmolární tekutiny absol. hyperna pití slané vody muž ztracený na moři hypertonická infúze B) Hromadění jiných osm. aktivních ll. hyperglykémie diabetes mellitus (hyperosmolární, ketoacidotické kóma) zvýšení močoviny anurická fáze selhání ledvin hyperosmolární sy exikóza buněk, žízeň, ADH

32 Hypoosmolarita Etiologie nadměrný přísun čisté vody (hypotonické tek.) při fci ledvin pití čisté vody po velkém pocení dysequilibrium sy (náhlá změna močoviny při dialýze) CSWS SIADH sy ( ADH) rozdíl mezi SIADH a CSWS - etiologie může být stejná (meningitis, subarach. krvácení) - CSWS hypovolémie x SIADH hypervolémie - CSWS bývá častější hypoosmolární sy přesun vody z ECT do ICT intracelulární edém, ev. edém mozku

33 8. Hyponatrémie, Hypernatrémie

34 Sodík = hlavní ECT kation (ECT mmol/l, ICT - 10 mmol/l) Na = zodpovědný za 90% osmolarity, váže vodu v ECT změny Na, kt. nejsou doprovázeny stejnou změnou vody = změny osmolarity změna natrémie přesun vody mezi ICT a ECT změny Na doprovázené stejnou změnou vody = změny objemu cirkulující tekutiny nevedou ke změnám natrémie!!

35 Regulace hladiny Na Na sám o sobě není ničím regulován! regulována je: osmolarita ECT, objem ECT a K 1) Regulace osmolarity ECT ADH 2) Regulace objemu: V perfúze ledvin RAAS - Aldosteron reabsorpce Na (+ H 2 O) + exkrece K + H V atriální natriuretický faktor (ANF) GF, aktivaci reninu + uvolnění aldosteronu 3) Regulace K aldosteron

36 Hyponatrémie = nízká koncentrace Na v plazmě - pod 135 mmol/l nejčastější iontová porucha Etiologie: doprovází především neurologická onemocnění (úrazy hlavy a náhlé mozkové příhody, hl. spojené se subarachnoideálním krvácením, meningitidy) CSWS a SIADH hypona může být depleční nebo diluční

37 Hyponatrémie Absolutní (depleční) hyponatrémie - CSWS Relativní (diluční) hyponatrémie - nadm. přívod hypoosmolární t. - SIADH - selhání ledvin (nízká glom. filtrace) při nedost. přívodu soli + nadměrném přívodu čisté vody - pití čisté vody u muže v poušti a po velkém fyzickém výkonu - nadměrné mn. estrogenů (menstruace, antikoncepce ADH) - psychogenní, iatrogenní (srovná se samo ADH) Důsledky: hypoosmolární sy

38 Důsledky hyponatrémie Kritická je náhlá hypona v prvních 3 hodinách (hrozí rozvoj hyponatremické encefalopatie), pak se uplatňují adaptační mechanismy, chronická tak může být asymptomatická voda se dostává hlavně do astrocytů, méně do neuronů Astrocyty - významná role pro HEB, pokud je jejich fce narušená, zvyšuje se permeabilita HEB

39 Hyponatremické encefalopatie otok mozku až conus occipitalis

40 Mozkové adaptační mechanizmy při hyponatrémii Adaptační mechanizmy: týkají se hlavně astrocytů exkrece osm. aktivních ll + vody nejprve Na exkrece pomocí Na/K pumpy pak exkrece Ca, K, Cl pozdní do 48 hod, ale dlouho přetrvává organické osmolyty některé AK (např. glutamát) a další látky (myoinositol) Aquaporin water channels Přetrvávající adapt. mech. mohou při rychlé korekci Na vést k přestřelení do exikózy buněk

41 Rizika terapie hyponatrémie Rizikem rychlé úpravy hyponatrémie je vznik syndromu pontinní a extrapontinní myelinolýzy = osmotický demyelinizační sy (ODS) - vzniká až za několik dní po nápravě Na demyelinizace nejčastěji v oblasti pontu náchylní jsou hl. pacienti s malnutricí, hypok a hypoxií

42 Klinické příznaky ODS ireverzibilní nebo jen částečně reverzibilní dysartrie, dysfágie, para až kvadruparézy desorientace, zmatenost, záchvaty až koma někdy i syndrom uzamčení

43 Hypernatrémie = vysoká koncentrace Na v plazmě - nad 145 mmol/l Etiologie Nadměrný přísun Na absolutní hypernatrémie - infúze NaCl - nadměrný přísun soli v potravě - topení se ve slané vodě Dehydratace (ztrácí se víc vody než Na) relativní hypernatrémie - pocení - diabetes insipidus - vodnaté průjmy - nedostatečný perorální přísun vody Důsledky - hyperosmolární sy

44 Symptomy hypernatrémie žízeň exikóza buněk CNS - agitace, neklid, manické chování - snížené reflexy - záchvaty, kóma zvýšená teplota

45 10. Etiologie a patogeneza edémů

46 Edémy intracelulární při hypoosmolaritě plazmy, ischémii bb extracelulární Hydrostatický tlak 36 torrů Tekutina je vypuzována ven Onkotický tlak 25 torrů Hydrostatický tlak 15 torrů Tekutina je nasávána dovnitř

47 Etiologie edémů 1) hydrostatické edémy Hypervolemie - hypertenze - selhání ledvin - hyperaldosteronismus - SIADH stáza krve na periférii - dlouhé stání, tromboflebitis, trombózy - pravostranné srdeční selhávání edém plic - levostranné srdeční selhání - mitrální stenóza

48 Diferenciální diagnostika edémů pravostranné srdeční selhání - symetrické otoky DK ve vertikální pozici těla (na zádech v poloze vleže) doprovázené GIT problémy (nauzea, nechuť k jídlu) renální edémy - kolem očí, hl. po ránu ( GF v noci), zároveň Hze)

49 Etiologie ie edémů 2) onkotického tlaku příjem bílkovin malnutrice (Kwashiokor), malabsorpce ztráty bílkovin popáleniny nefrotický sy exsudativní gastropatie a enteropatie jaterní poruchy nedostatečná tvorba bílkovin

50 Etiologie ie edémů 3) permeabilita kapilár - zánět lokální edém - alergická reakce, anafylaktický šok - acidóza - sepse, septický šok, ARDS (adult respiratory distress sy) 4) porucha odtoku lymfy nádory trauma, chirurgický zákrok filarióza

51 Filarióza

52 Ascites tekutina v břišní dutině Etiologie Jaterní cirhóza, tu jater Pravostranné srdeční selhávání Akutní pankreatitis, tu pankreatu Renální selhávání, nefrotický sy Patogeneza ascitu u cirhózy jater hydrostatický tlak v portálním systému onkotický tlak ( produkce proteinů v játrech, ascitická tekutina je bohatá na proteiny) sekundární hyperaldosteronismus - objem cirkulující tekutiny (přesun tekutiny do ascitu) aktivaci RAAS - aldosteron je sníženě odbouráván v cirhotických játrech

Poruchy vnitřního prostředí

Poruchy vnitřního prostředí Poruchy vnitřního prostředí Poruchy objemu, osmolarity a tonicity Etiopatogeneze jednotlivých poruch Homeostáza vnitřní prostředí (nitrobuněčné a v okolí buněk) není totožné se zevním prostředím vnitřní

Více

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního Metabolizmus vody a elektrolytů 1. Fyziologie a obecná patofyziologie Kompartmenty tělesných tekutin Regulace volumu a tonicity (osmolality) Kombinace poruch volumu a tonicity v extracelulárním prostoru

Více

Vnitřní rozdělení tělních tekutin

Vnitřní rozdělení tělních tekutin Vnitřní prostředí Spolu s krevním oběhem, plícemi, ledvinami zajišťuje tkáním přísun kyslíku, živin a odsun katabolitů regulace osmolality,, iontového složení, acidobazické rovnováhy a teploty normální

Více

Akutní a chronické renální selhání

Akutní a chronické renální selhání Akutní a chronické renální selhání Selhání ledvin stav, kdy ledviny nejsou schopny vylucovat odpadové produkty dusíkatého metabolizmu udržovat rovnováhu vody a elektrolytu acidobazickou rovnováhu ani za

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč Helena Brodská kapitola ve skriptech - 3.7 Tělesná voda-rozložení Celková tělesná voda /CTV/ 55-60% hmotnosti organismu.

Více

Homeostáza. Rozdělení vody v těle. Kompartmenty těl. tekutin. Etiopatogeneze jednotlivých poruch. voda je v organismu rozdělena do několika oddílů:

Homeostáza. Rozdělení vody v těle. Kompartmenty těl. tekutin. Etiopatogeneze jednotlivých poruch. voda je v organismu rozdělena do několika oddílů: Poruchy vnitřního prostředí Poruchy objemu, osmolarity a tonicity Etiopatogeneze jednotlivých poruch Homeostáza vnitřní prostředí (nitrobuněčné a v okolí buněk) není totožné se zevním prostředím vnitřní

Více

PATOFYZIOLOGIE LEDVINNÝCH TUBULOPATIÍ. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE LEDVINNÝCH TUBULOPATIÍ. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE LEDVINNÝCH TUBULOPATIÍ MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PORUCHY FUNKCE TUBULŮ Příčiny: Vrozené Dědičné Ischemie akutní tubulární nekróza Toxické soli těžkých

Více

Poruchy vnitřního prostředí

Poruchy vnitřního prostředí Poruchy vnitřního prostředí Poruchy objemu, osmolarity a tonicity Etiopatogeneze jednotlivých poruch Homeostáza vnitřní prostředí (nitrobuněčné a v okolí buněk) není totožné se zevním prostředím vnitřní

Více

Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace

Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace Voda a elektrolyty jsou hlavními složkami vnitřního prostředí. Tělesná voda celková tělesná voda CTV je 50 70 % celkové tělesné hmotnosti

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Osmolarita versus tonicita:

Osmolarita versus tonicita: Nemoci z poruch volumu a tonicity 9. 4. 2008 Osmolarita versus tonicita: Osmolarita měří efektivní gradient pro vodu za předpokladu, že osmoticky účinné látky nikam neprostupují. Je to jednoduše počet

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické mechanismy šoku Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Šok Klinický syndrom projevující

Více

11 Poruchy vnitřního prostředí

11 Poruchy vnitřního prostředí 11 Poruchy vnitřního prostředí (Jiří Kofránek) Francouzský fyziolog Claude Bernard zavedl pojem vnitřní prostředí (dnes se častěji používá termín extracelulární, resp. intersticiální tekutina) a upozornil

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

ší šířenší. html/urin_sys_fin.html

ší šířenší.  html/urin_sys_fin.html VYLUČOVÁNÍ VYLUČOVACÍ SYSTÉM VÝZNAM 1) Vylučování = tvorba moči exkrece odpadních d hlá látek (metabolity, škodlivé a cizorodé látky) vylučování přebytků potřebných látek (voda, soli) 2) Homeostatická

Více

Poruchy hospodaření s vodou a minerály.

Poruchy hospodaření s vodou a minerály. Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec 2003 1 Poruchy hospodaření s vodou a minerály. Podíl vody na tělesné hmotnosti: 60% (muži), 55% (ženy) ICT 40% (muži), 35% (ženy) ECT 20% - 5%

Více

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 17th Colours of sepsis 27-30.1.2015 Ostrava Uosmol (mmol/l) norma

Více

Organa uropoetica ledviny

Organa uropoetica ledviny Organa uropoetica ledviny (stavba a funkce ledvin) http://www.mewarkidneycare.com/gallery.html Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vylučovací systém odvádí z těla odpadní látky nadbytečné látky jedovaté

Více

CTV je rozdělena v organismu do následujících prostorů:

CTV je rozdělena v organismu do následujících prostorů: Poruchy hydratace a efektivní osmolality A. Kazda Katedra klinické biochemie IPVZ, Praha a ÚKBLD 1. LF UK a VFN Praha CTV je rozdělena v organismu do následujících prostorů: Intracelulární tekutina (ICT)

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr.

Více

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta Chloridy v séru Abstrakt Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, jejich koncentrace v séru je nižší než v arteriální krvi. Stanovení koncentrace chloridů v séru je základem pro interpretaci

Více

Elektrolyty Na+ K+ Ca++ Mg++ Chloridy Fosfáty Sulfáty Organické kyseliny Proteiny Kationty: Kationty celkově: Anionty Bikarbonáty Anionty celkově: Pla

Elektrolyty Na+ K+ Ca++ Mg++ Chloridy Fosfáty Sulfáty Organické kyseliny Proteiny Kationty: Kationty celkově: Anionty Bikarbonáty Anionty celkově: Pla Obecná patofyziologie metabolismu vody a elektrolytů. Poruchy intravaskulárního objemu a tonicity 7. 4. 004 4. 4. 004 Tělesné kompartmenty tekutin Voda je v organismu kompartmentalizovaná do několika oddílů.

Více

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Renální tubulární acidózy Akutní selhání ledvin Prerenální syndrom je dán schopností ledvin udržet v organismu sůl a vodu tváří v tvář zaznamenané hypoperfúzi ledvin. Při obnovení renální hemodynamiky

Více

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů Otto Schück Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů s klinickými případy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Otto Schück Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů s klinickými případy Grada

Více

ECT = tekutina mimo buňky ICT = tekutina v buňkách

ECT = tekutina mimo buňky ICT = tekutina v buňkách DRASLÍ ( i sodík ) VE ZDRAVÍ A NEMOCI seminář pro U3V Ondřej Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Dětská endokrinologická ambulance Svitavy 1 Zastoupení + v organismu 98% draslíku je v buňkách nejvýznamnější

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Diabetická ketoacidóza a edém mozku

Diabetická ketoacidóza a edém mozku Diabetická ketoacidóza a edém mozku Michal Šitina, Jan Maňák Klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové Interní JIP Kazuistika muž 40 let, DM 1. typu nalezen v motelu soporozní, výrazná dehydatace,

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Kóma Z. Rozkydal Kóma je stav hlubokého bezvědomí Příčiny intrakraniální: Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Tumory Epilepsie Příčiny extrakraniální:

Více

Fyziologie vylučování ledvinami

Fyziologie vylučování ledvinami Fyziologie vylučování ledvinami Udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy) je nesmírně důležité pr normální funkci organizmu. Jedním z orgánů, které se na homeostáze podílejí, jsou orgány vylučování

Více

VÝZNAM. 1) Vylučov exkrece. látky)

VÝZNAM. 1) Vylučov exkrece. látky) VYLUČOV OVÁNÍ VYLUČOVAC OVACÍ SYSTÉM VÝZNAM 1) Vylučov ování = tvorba moči exkrece odpadních látek l (metabolity, škodlivé a cizorodé látky) vylučov ování přebytků potřebných látek (voda, soli) 2) Homeostatická

Více

Fyziologie a patofyziologie ledvin

Fyziologie a patofyziologie ledvin Fyziologie a patofyziologie ledvin Anatomické poznámky Ledvina je párový orgán, z každé vychází ureter, oba ústí do močového měchýře z něhož vychází uretra. - parenchym ledviny - kůra, dřeň - kalichy -

Více

MUDr.Katarína Klučková

MUDr.Katarína Klučková MUDr.Katarína Klučková Udržení dynamické homeostázy- 1. glomerulární filtrace,tubulární reabsorpce,tubulární sekrece,močení 2. regulace objemu tělesných tekutin 3. regulaci acidobazické rovnováhy 4. dlouhodobá

Více

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů Lepší péče o Vaše pacienty Více než 20 dialyzačních center v ČR a SR vybavených nejnovější technologií B. Braun B. Braun Avitum s.r.o. www.bbraun-avitum.cz V Parku 2335/20 CZ-148 00 Praha Avitum_CZ_144x207_2012-08-24_v4.indd

Více

Ztráty minerálů a možnosti ovlivnění eliminačních cest. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Ztráty minerálů a možnosti ovlivnění eliminačních cest. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Ztráty minerálů a možnosti ovlivnění eliminačních cest František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Main Diagnoses in HPN Patients mmol/l Distribuce vody a elektrolytů v lidském těle mmol

Více

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Fyziologické hodnoty ABR Parametr Jednotka Normální meze Kritické hodnoty ph 7.35-7.45 < 7.1; > 7.6 pco 2 kpa

Více

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Infúze. Markéta Vojtová. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Infúze. Markéta Vojtová. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Infúze Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Infúze Podání většího množství tekutin parenterální cestou Tekutiny Léky Elektrolyty Vitamíny Nutrice Úpravy ABR Doplnění cirkulujícího objemu tekutin Vyvolání

Více

9. Poruchy metabolismu draslíku 14. Acidózy 15. Alkalózy. Draslík ) Regulace K mezi tělem a zevním prostředím

9. Poruchy metabolismu draslíku 14. Acidózy 15. Alkalózy. Draslík ) Regulace K mezi tělem a zevním prostředím 9. Poruchy metabolismu draslíku 14. Acidózy 15. Alkalózy Prof. MUDr. Zuzana Kubová, CSc. Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Draslík K hl. ICT kation 160 mmol/l konc. v séru

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum 2 5% tělesné hmotnosti 25 30% srdečního výdeje játra obsahují 10-15% celkového krevního objemu játra hepatocyty

Více

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí B. Sokolová, T. Gucký, M. Branný, V. Krečman, H. Skřičíková, L.

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Periferní oběhové selhání Šokové stavy

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Koncentrační a zřeďovací schopnost ledvin. Koncentrační a zřeďovací schopnost ledvin. Hydronefróza Akutní a chronické renální selhání

Koncentrační a zřeďovací schopnost ledvin. Koncentrační a zřeďovací schopnost ledvin. Hydronefróza Akutní a chronické renální selhání Hydronefróza Akutní a chronické renální selhání Prof. MUDr. Zuzana Kubová, CSc. Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Koncentrační a zřeďovací schopnost ledvin Koncentrační

Více

Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Akutní a chronické selhání ledvin Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá,, PhD. Selhání ledvin Patofyziologický stav, kdy ledviny nejsou schopny a) vylučovat

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Renální tubulární acidózy VKP

Renální tubulární acidózy VKP Akutní selhání ledvin Renální tubulární acidózy VKP- 31.3.2008 Způsobeno významným poklesem glomerulární filtrace a exkrečních funkcí obou ledvin náhle vzniklá neschopnost ledvin přiměřeně regulovat solnou

Více

Analyt Proxim. tubulus Henleova klička Distální tubulus a sběrný kanálek Voda NaCl KCl (sekrece) HCO 3

Analyt Proxim. tubulus Henleova klička Distální tubulus a sběrný kanálek Voda NaCl KCl (sekrece) HCO 3 - vylučování se součastní = plíce (voda, CO2 ) viz dýchací soustava 2. ročník = kůží ( NaCl, voda, mastné kyseliny )viz. kůže 1. ročník = játry a trávicím ústrojím (zbytky potravy, žluč.) viz. trávicí

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Akutní iontové dysbalance centrální etiologie. Antonín Jabor, Janka Franeková IKEM Praha a 3. LF UK Praha

Akutní iontové dysbalance centrální etiologie. Antonín Jabor, Janka Franeková IKEM Praha a 3. LF UK Praha Akutní iontové dysbalance centrální etiologie Antonín Jabor, Janka Franeková IKEM Praha a 3. LF UK Praha Akutní iontové dysbalance centrální etiologie SIADH vs. CSWS vs. RSW vs. ODS Hyponatrémie Adaptace

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologie stresu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Stres - pojmy Stres zátěž organismu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls212686/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chlorid sodný 0,9% Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 000 ml roztoku obsahuje: natrii chloridum Koncentrace

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls40076/2007. Souhrn údajů o přípravku

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls40076/2007. Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls40076/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hartmann s solution BP Fresenius Infuzní roztok Souhrn údajů o přípravku 2.SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Peroperační osmoterapie v neurochirurgii - manitol nebo natrium?

Peroperační osmoterapie v neurochirurgii - manitol nebo natrium? Peroperační osmoterapie v neurochirurgii - manitol nebo natrium? Vlasta Dostálová Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Osmoticky aktivní látky

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Diuretika 2014 Jindřich Špinar

Diuretika 2014 Jindřich Špinar Diuretika 2014 Jindřich Špinar ČKD 27.11.2014 Místa účinku diuretika Ernst M, Moser M. N Engl J Med 2009;361:2153-2164 Diuretika v léčbě hypertenze Sulfonamidová thiazidová: hydrochlorothiazid nethiazidová

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

MONOGENNÍ HYPERTENZE. Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

MONOGENNÍ HYPERTENZE. Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno MONOGENNÍ HYPERTENZE Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno Dětský věk a hypertenze (HT) - měření TK, percentilové grafy preventivní prohlídky -

Více

Infúze Homeostáza Tělesné tekutiny: Intracelulární Extracelulární intravaskulární extravaskulární Elektrolyty kationty anionty

Infúze Homeostáza Tělesné tekutiny: Intracelulární Extracelulární intravaskulární extravaskulární Elektrolyty kationty anionty Infúze Tekutiny a minerály pro zdraví člověka nezbytné. Homeostáza = udržována tekutinami a elektrolyty. Narušení při např. vysoké tělesné námaze, průjmech, u malých dětí a starých, vyšší teplota, nedostatečná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hartmannův roztok Viaflo 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum Kalii chloridum Calcii chloridum dihydricum Natrii lactas 6,00 g/l 0,40 g/l

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hydrogenuhličitan sodný 4,2% (w/v) - BRAUN infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Poruchy hydratace a efektivní osmolality

Poruchy hydratace a efektivní osmolality Poruchy hydratace a efektivní osmolality A. Kazda Katedra klinické biochemie IPVZ, Praha a ÚKBLD 1. LF UK a VFN Praha CTV je rozdělena v organismu do následujících prostorů: Intracelulárnírní tekutina

Více

ŠOK. Porucha mezi potřebou a nabídkou kyslíku tkáním organismu vznikající jako následek nedostatečné perfúze vitálně důležitých orgánů

ŠOK. Porucha mezi potřebou a nabídkou kyslíku tkáním organismu vznikající jako následek nedostatečné perfúze vitálně důležitých orgánů ŠOK Porucha mezi potřebou a nabídkou kyslíku tkáním organismu vznikající jako následek nedostatečné perfúze vitálně důležitých orgánů Základní mechanismy Snížení minutového srdečního výdeje Snížení intravazálního

Více

LÉČBA HYPERTENZE V DĚTSKÉM VĚKU. Zdeněk Doležel, Jiří Štarha, Dana Dostálková II. dětská klinika LF MU a FN Brno

LÉČBA HYPERTENZE V DĚTSKÉM VĚKU. Zdeněk Doležel, Jiří Štarha, Dana Dostálková II. dětská klinika LF MU a FN Brno LÉČBA HYPERTENZE V DĚTSKÉM VĚKU Zdeněk Doležel, Jiří Štarha, Dana Dostálková II. dětská klinika LF MU a FN Brno HYPERTENZE - pohlaví - věk - tělesná výška (percentilové grafy) Normální TK < 90. perc. Prehypertenze

Více

Patogeneze nefrotického syndromu. Věra Čertíková Chábová Klinika nefrologie 1. LF a VFN

Patogeneze nefrotického syndromu. Věra Čertíková Chábová Klinika nefrologie 1. LF a VFN Patogeneze nefrotického syndromu Věra Čertíková Chábová Klinika nefrologie 1. LF a VFN Nefrotický syndrom Infekce Ateroskleróza Hypercholesterolémie Proteinurie Hypoproteinémie Tromboembolie Otoky Malnutrice

Více

sp.zn. sukls199052/2012

sp.zn. sukls199052/2012 sp.zn. sukls199052/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerův roztok Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku obsahuje: natrii chloridum kalii

Více

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37 OBSAH Ročník 1 Ročník 1, č. 1-2007 Měření glomerulární filtrace v klinické praxi...2 Cévní přístup a srdeční onemocnění existuje mezi nimi nějaký vztah?...7 Antihypertenzní léčba obézních hypertoniků...12

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

Cerebral salt wasting syndrome (CSWS) - myslíme na riziko rozvoje kritické hyponatrémie v souvislosti s komocí mozku?

Cerebral salt wasting syndrome (CSWS) - myslíme na riziko rozvoje kritické hyponatrémie v souvislosti s komocí mozku? Cerebral salt wasting syndrome (CSWS) - myslíme na riziko rozvoje kritické hyponatrémie v souvislosti s komocí mozku? Radovan Uvízl KARIM FN Olomouc I.P. Pavlova 6, 77900, Olomouc XVIII. kongres ČSARIM

Více

Obsah S u m m ary...9 Slovo úvodem Diagnostika renálních o n e m o c n ě n í Poruchy metabolismu vody a elek trolytů...

Obsah S u m m ary...9 Slovo úvodem Diagnostika renálních o n e m o c n ě n í Poruchy metabolismu vody a elek trolytů... Obsah Sum m ary...9 Slovo úvodem... 10 1 Diagnostika renálních onem ocnění... 12 1.1 Celkové vyšetření nemocných... 12 1.2 Vyšetření moči a močového sedim entu... 15 1.2.1 Močový s e d im e n t...15 1.2.2

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

SRDEČNÍ INSUFICIENCE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

SRDEČNÍ INSUFICIENCE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové SRDEČNÍ INSUFICIENCE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Srdeční insuficience Pravostranné levostranné oboustranné Akutní chronické Kompenzované dekompenzované Akutní levostranné selhání (LSI) 1

Více

Patologie ledvin a vývodných cest močových

Patologie ledvin a vývodných cest močových Patologie ledvin a vývodných cest močových Ledviny funkce tvorba moči udržení acidobazické rovnováhy (vylučování kyselých látek) endokrinní fce primární moč v glomerulech 180 l/den x sekundární (definitivní)

Více

Patofyziologie ledvin

Patofyziologie ledvin Patofyziologie ledvin 5. 12. 2007 Tři základní ledvinné procesy určující a modifikující složení moče Filtrace Reabsorpce Sekrece Nefron Je základní funkční jednotka ledvin Každá část je tvořena buňkami

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nadledviny 1 Anatomie a fyziologie Hormony Glukokortikoidy (kortizol) ovlivněno ACTH Glukoneogenetický

Více

MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Diabetická ketoacidóza (DKA) Akutní život ohrožující stav

Více

Základní typy patologických změn (obecně)

Základní typy patologických změn (obecně) Cirkulační poruchy Základní typy patologických změn (obecně) Zánikové změny (nekróza, apoptóza) Adaptace (hypertrofie, hyperplazie, atrofie, metaplazie) Poruchy metabolismu a patologické hromadění metabolitů

Více

SLEDOVÁNÍ ČINNOSTI LEDVIN (osmoregulace a exkrece )

SLEDOVÁNÍ ČINNOSTI LEDVIN (osmoregulace a exkrece ) SLEDOVÁNÍ ČINNOSTI LEDVIN (osmoregulace a exkrece ) Teoretický úvod Osmoregulační a exkreční pochody, které probíhají u savců a člověka ve vylučovací soustavě v ledvině, slouží k udržování stálého vnitřního

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

Poruchy vodního a minerálového metabolismu. Jiří Vymětal

Poruchy vodního a minerálového metabolismu. Jiří Vymětal Poruchy vodního a minerálového metabolismu Jiří Vymětal Distribuce vody v organismu Celková tělesná hmotnost (100%) CTV (Celková tělesná voda) muži (60%) - ženy (55%) Pevné látky muži (40%) -- ženy (45%)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls176277/2011 a sp.zn. sukls129930/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chlorid sodný 10% Braun koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu

Více