Postupy při vyhlášené evakuaci pro MOK u Lidlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy při vyhlášené evakuaci pro MOK u Lidlu"

Transkript

1 Pstupy při vyhlášené evakuaci pr MOK u Lidlu (evakuace má přednst před prvzem MHD): Jedntlivé bdy: - termíny stavebních prací, kdy bude hrzit reálná mžnst vyhlášení evakuace: únr 2015 listpad na dispečinku je dstatek náhradních map a ppisů Nástupních míst a evakuačních tras, - v autbusech jsu kmpletní sady ppisů a mapek Nástupních míst, evakuačních tras a Evakuačních středisek, - dispečer bude neprdleně infrmvat vyhlášení evakuace vedení splečnsti a veducí středisek, - v pracvní dbě bude dispečer infrmvat evakuaci i řidiče speciální dpravy sb s mezenu schpnstí phybu, - dispečer zajistí splupráci traťvéh dispečera, ppř. pvlá na směnu traťvéh dispečera z vlna, - v případě vyhlášení evakuace: zóna 600 m se DP netýká (hranice je na Milheimvě ulici), zóna 1100 m - dsud není jasné, zda bude nutné dispečink evakuvat, - v případě vyhlášení evakuační zóny je třeba se vyvarvat panice, na všechn bude pměrně dst času, řidiči určení na evakuaci si v klidu v plánku nastudují příjezdvu trasu k určenému Nástupnímu místu, zde vyčkají na evakuvané bčany a p určené trase je dvezu na určené evakuační míst, vlastní evakuaci budu řídit příslušníci krizvéh štábu vždy na místě, pravděpdbně se vzy budu pakvaně vracet na Nástupní místa pr další evakuvané sby až d známení uknčení evakuace, - evakuační autbusy budu na panelech značeny EVAKUACE kód na PP linka 805 výstražný trjúhelník a cíl 814 EVAKUACE, - DP zajišťuje i rzvz evakuvaných sb p uknčení evakuace z evakuačníh místa d nástupníh místa; na panelech budu A značeny: linka 805 výstražný trjúhelník a dle cílvých blastí cíle: 450 EVAKUACE návrat U TROJICE 451 EVAKUACE návrat HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 452 EVAKUACE návrat POLABINY 453 EVAKUACE návrat DUKLA 454 EVAKUACE návrat SVÍTKOV 455 EVAKUACE návrat POPKOVICE 456 EVAKUACE návrat STARÉ ČÍVICE 457 EVAKUACE návrat ROSICE - d PP je nahrána hláška: Vážení cestující, byla vyhlášena evakuace byvatel západní části města. Spje MHD nebudu vedeny d prstru vyhlášené evakuační zóny. a na příkaz dispečera ji budu řidiči pakvaně vysílat d vzidel; v režimu výdeje vybere řidič MENU Dplňkvá hlášení 1 evakuace, - autbus, který dispečer pužije na evakuaci z linky, pdle mžnsti dveze cestující na knečnu (rzhdne dispečer), řidič v ZPV zaznamená knečný a zárveň d další klnky i shdný pčáteční stav km z tachmetru, na vlný řádek pd čísl kurzu uvede záznam Evakuace a najede na určené Nástupní míst. P uknčení evakuace řidič uvede i pčet ujetých km a hdiny (čísl vzu, RZ, s. čísl a jmén řidiče zůstává), - univerzální CCS karta je na elektrdispečinku, pkud bude nutné tankvat vzidla mim čerpací stanici DP, dručí CCS kartu zaměstnanec měníren na dispečink DP; dispečer bude CCS kartu vydávat tankvači puze v případě tankvání mim areál DP, - pr případ, že bude nutné tankvat naftvé autbusy mim areál DP, bude na ČS ÖMV na Hradecké ul. tankvač s CCS kartu a bude zajišťvat tankvání autbusů včetně evidence natankvané nafty, - karta RWE karta na plnění plynvých autbusů je k dispzici na dispečinku, - p dbu reálnéh nebezpečí vyhlášení evakuace se budu plynvé autbusy plnit i během dpledne p ranní dělené směně, - rzpisářky budu průběžně připravvat denní rzpisy s dstatečným předstihem, nebť v případě evakuace DP nebudu mít d DP přístup, - stř. DO a VV bude zřízen na měnírně v Plabinách, - kam autbusy pjedu a d jakých lkalit, bude řídit krizvý štáb, kde bude mít DP zástupce, tzn., že bude dispečer včas infrmván kam a klik vzů vypravit.

2 V případě vyhlášení evakuace I. zóny - kruh 600 m: dispečer vyšle na určené míst 1 autbus pr zaměstnance magistrátu (přadatelů) pr rzvz d evakuačních zón, dispečer neprdleně zajistí přistavení níže uvedenéh pčtu autbusů na určená Nástupní místa krizvým štábem: - v pracvní dbě d 6:00 d 15:00 hdin: 10 autbusů d 30 min autbusů d 60 min. v dbě d 6:00 d 9:00 a d 12:00 d 15:00 hdin, neb 15 autbusů v dbě d 9:00 d 12:00 hdin - v mimpracvní dbě d 15:00 d 22:00 hdin: 10 autbusů d 45 min autbusů d 90 min. - v dbě d 22:00 d 6:00 hdin: 10 autbusů d 60 min autbusů d 120 min. - k uvedenému času je třeba připčítat čas nájezdu na evakuační míst. dispečer pužije vzy zaparkvané v areálu DP a přednstně řidiče z řad přítmných zaměstnanců (zálha, mechanici DO, TÚ, THZ, příp. řidiče z vlna neb p uknčení směny) seznam zaměstnanců s ŘP sk. D je na dispečinku, dispečer pstupně vyšle evakuační autbusy na Nástupní místa (pr cíl: Tipsprt aréna je výstupním místem zastávka Zimní stadin ve směru k mstu): Nástupní míst č. 1 v Přervské ul. u křižvatky s ul. K Rybníčku vjezd d areálu KVABS Param a.s. (viz mapka č. 1) cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 2 Nadjezd Param cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 3: ZŠ Resslva ul. Sklvská před křiž. pd vzrstlými smrky (asi 430 žáků a učitelů ZŠ) 2 x tčit 3 A cíl: ZŠ Štefánikva, Nástupní míst č. 4: zast DP ve směru d centra cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 5: nám. Jana Pernera u zábradlí parkviště OA prti zahrádce - cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 6: Dukla nám. zast. MHD směr Tepléh cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 7: Tepléh zast. MHD směr centrum cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 8: zast. MHD Dukla,u náměstí ve směru KD (200 dětí a učitelek MŠ) cíl: ZŠ Benešv nám. Nástupní míst č. 9: křiž. ul. Sklvská a A. Krause směr atletický stadin cíl: Tipsprt aréna; Omezení dpravy: v dbě vyhlášení zóny 600 m pr kruhvý bjezd (u Lidlu) budu uzavřeny části ul. Palackéh, Závdu míru, Kpt. Bartše, Bělehradské a Gen. Svbdy + nadjezd Param a nám. J. Pernera: spje na dklnvých trasách bsluhují nácestné zastávky, změně trasy disp. infrmuje řidiče radistanicí, spje linky č. 2 budu busměrně vedeny z nám. Republiky, ul. Hradecku a Bělehradsku na Plabiny,tčnu, spje linky č. 3 a 33: v dbě uzavírky tř. Míru uknčí na Masarykvě nám. a prázdné se pjedu tčit d Jesničánek, na svůj čas najedu na Masarykv nám., p tevření tř. Míru: ve směru z L. Bhdaneč pjede d ZS p Sukvě tř. a ul. Sladkvskéh na zast. Tř. Míru, kde uknčí, na čas najede na výchzí zast. Masarykv nám. a dále dle JŘ d L. Bhdaneč, spje linky č. 4 v dbě reknstrukce tř. Míru nebude prvzvána (ptm ve své trase p tř. Míru), spje linky č. 13 a 21 budu busměrně vedeny z nám. Republiky, ul. Hradecku a Bělehradsku na Sluneční, linka č. 6 ve směru: na Sluneční pjede dle JŘ na Masarykv nám., dále p dklnvé trase ul. K Plabinám, prdluženu Sukvu tř., vlev Hradecku a Bělehradsku ul. na zast. Okrajvá a dále dle JŘ, na Duklu pjede ze zast. Sluneční dklnvu trasu ul. Bělehradsku, Hradecku, prdluženu Sukvu tř., ul. K Plabinám a vlev ul. Palackéh na zast. Masarykv nám. a dále dle své trasy,

3 spje linky č. 8, které mají výchzí a cílvu zastávku Hl. nádraží, budu vedeny p své trase na Masarykv nám., tčí se na MOK K Plabinám a na svůj čas najedu na zast. Masarykv nám., spje linky č. 8 a 88, které bsluhují Svítkv, budu v bu směrech vedeny v trase Masarykv nám. 17. listpadu Tepléh Závdiště a dále p své trase, spje linky č. 9 busměrně budu vedeny z Masarykva nám. ul. K Plabinám, Hradecku a Bělehradsku na zast. Sluneční, kde uknčí zpět p shdné trase, spje linky č. 10 ze zast. Dukla,náměstí budu busměrně vedeny dklnvu trasu ul. Tepléh, J. Palacha s 17. listpadu na Masarykv nám. a dále p své trase; spje linky č. 10, které knčí a začínají na Hl. nádraží, budu mít knečnu a výchzí zast. Masarykv nám., spje linky č. 12 budu vedeny z Černé za Bry na knečnu a výchzí zastávku Masarykv nám. (táčení na MOK v ul. K Plabinám za OD Tesc), v prvzvaném úseku jedu spje dle JŘ, spje linky č. 15 budu vedeny ze zastávky Závdiště busměrnu dklnvu trasu ul. Tepléh, J. Palacha, 17. listpadu, Palackéh na tčnu Závdu míru a zpět, spje linky č. 16 z Cihelny a spje linky č. 17 ze Srchu budu vedeny na knečnu a výchzí zastávku Masarykv nám. (táčení na MOK v ul. K Plabinám; v prvzvaném úseku jedu spje dle JŘ, spje linky č. 18 budu vedeny busměrně ze zast. 17. listpadu přes Masarykv nám., ul. Hradecku a Bělehradsku na zast. Okrajvá a dále p své trase, spje linek č. 22 a 28 budu mít náhradní výchzí a knečnu zast. K Plabinám, spje linky č. 23 budu vedeny ze zastávky Závdiště busměrnu dklnvu trasu ul. Tepléh, J. Palacha, 17. listpadu na Masarykv nám. a dále ve své trase, spje linky č. 23, které knčí a začínají na Hl. nádraží, budu mít knečnu a výchzí zast. Masarykv nám., spj linky č. 23, který knčí na Sluneční, pjede z Masarykva nám. ul. Hradecku a Bělehradsku na zast. Sluneční, spje linky č. 24 z Čepí (St. Mateřva) budu vedeny na knečnu zastávku Palackéh; výchzí zastávka je Masarykv nám., (kam přejedu ul. K Plabinám), v prvzvaném úseku jedu spje dle JŘ, spje linky č. 26 budu ze zast. Hlaváčva vedeny na zast. Autbusvé nádraží, kde uknčí tčí se přes MOK v ul. K Plabinám, na svůj čas najedu na zast. Autbusvé nádr. a dále p své trase, spje linky č. 98 budu vedeny ze zastávky Palackéh ul. K Plabinám, Hradecku a Bělehradsku - tčí se na kruhvém bjezdu, bsluží dle JŘ zastávku Bělehradská a dále p své trase na Sluneční a dklnem ul. Bělehradsku a Hradecku bsluží zast. Masarykv nám. a dále p své trase, spje linky č. 99 budu vedeny ze zastávky Dukla,vzvna, ul. 17. listpadu na Masarykv nám. a dále p své trase až na Masarykv nám., dkud pkračuje ul. 17. listpadu a Tepléh na zast. Dukla,vzvna, ranní spj linky č. 910 ze zast. Palackéh pjede dklnvu trasu ul. K Plabinám, Hradecku a Bělehradsku ul. na zast. Okrajvá a dále dle JŘ; dplední spj l. č. 910 pjede ze zast. Sluneční dklnvu trasu ul. Bělehradsku, Hradecku, K Plabinám a Palackéh na Masarykv nám.; Šklu Svítání infrmvat změně trasy, V případě vyhlášení evakuace II. zóny - kruh m v případě vyhlášení evakuace II. zóny (kruh 1100m) dispečer kntaktuje (aktivuje) řidiče ve vlnu, příp. infrmuje řidiče na kurzech, které uknčí prvz a budu pužiti i s vzem na evakuaci II. zóny, časech a místech uknčení prvzu na kurzu a časech a místech přistavení na Nástupní místa. dispečer pdle aktuálníh pčetníh stavu autbusů přidělí určité pčty vzů na jedntlivá Nástupní místa (pkud jsu nástupní místa shdná pr ZŠ, MŠ a statní /sídliště ZM/, musí být pr každu skupinu samstatná skupina vzidel žáci a učitelé ZŠ budu evakuváni d určené škly, děti z MŠ d určené šklky a statní d ČEZ arény zastávka Zimní stadin ve směru d Plabin), dispečer dle aktuální situace s pčtem vlných vzů a řidičů rzhdne případném stažení autbusů z linek a přednstně je i s řidiči diriguje na evakuaci byvatel, na každé Nástupní míst přistavit neprdleně alespň 1 autbus, pčty a dby přistavení jsu shdné se zónu 600 m, dispečer pstupně vyšle evakuační autbusy na Nástupní míst (pr cíl: Tipsprt aréna je výstupním místem zastávka Zimní stadin ve směru k mstu): Nástupní míst č. 10: ZŠ Svítkv, na zastávce Svítkv,škla směr Kstnická (asi 450 žáků a učitelů ZŠ) 2 x tčit 3 A cíl: ZŠ Dubina, Ern Kšťála 973; zastávka MHD Dubina,penz. ve směru Dubina,tčna, Nástupní míst č. 11: MŠ Svítkv na křiž. Kstnické ul. s ul. K Dubině u ubytvny TAXIS (asi 50 dětí a učitelek MŠ) 1 A najednu cíl: MŠ Dubek Lány na Důlku 35; zastávka MHD Lány na Důlku směr Opčínek,

4 Nástupní míst č. 12: Svítkv, křiž. Šklní ul. s ul. Na Klínku (u fy. Beran Tuning zelený bjekt) ve směru k ZŠ cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 13: Svítkv, Šklní u křiž. s Dluhu ul. ve směru k Pražské ul. cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 14 a 16: Plabiny Bržíkva na křiž, s ul. Sedláčkvu 1 nízkpdlažní A (79 senirů špatně chdících, mžná i 3 vzíčkáři) je mžné 2x tčit + 1 A statní cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 15 a 28: Závdu míru parkviště před ZŠ (565 žáků a učitelů ZŠ 3 x tčit 3 A, asi 125 dětí a učitelek MŠ 1 A najednu ppř. 2x tčit /50 dětí jde pěšky na MŠ K Plabinám/). Pzr, rzvz jedntlivých skupin ZŠ, MŠ a statní bude na jiná evakuační místa: cíl: Evakuační stř. pr MŠ je MŠ Na třísle 70, pr ZŠ je ZŠ Br. Veverkvých (výstup na zast. Tř. Míru) a ZŠ Spřilv, Ktkva A statní cíl: Tipsprt Z aréna; Nástupní míst č. 17: Dukla,tčna zastávka MHD cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 18: Dukla, ul. Jilemnickéh zast. MHD směr Staňkva cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 19: Dukla KD NEPŘISTAVOVAT, PĚŠÍ PŘESUN!!! Nástupní míst č. 20: Dmv mládeže zast. MHD směr centrum cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 21: Závdu míru před rest. Mega Sprtvka směr centrum cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 22: Autbusvé nádraží zastávka MHD směr Dům služeb cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 23: ul. Kpt. Bartše zastávka MHD Lidická směr Kaufland cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 24: ZŠ Staňkva před vchdem d ZŠ (asi 570 žáků a učitelů ZŠ cíl: ZŠ Plabiny II, Prdlužená 283; Nástupní míst č. 25: v Přervské ul. u křižvatky s ul. K Rybníčku vjezd d areálu KVABS Param a.s. (viz mapka č. 1) cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 26: ZŠ praktická a MŠ Artura Krause před vchdem d ZŠ (asi 50 žáků a učitelů ZŠ cíl: MŠ Benešv nám. 2115; Nástupní míst č. 27: Dukla, křiž. ul. Kpt. Nálepky a Čs. armády směr centrum cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 29: Grkéh ul. před služebnu MP směr kruhvý bjezd cíl: Tipsprt aréna; Nástupní míst č. 30: MŠ Kamarád Tepléh ul. před vchdem d MŠ (asi 100 žáků a učitelů ZŠ cíl: ZŠ Benešv nám. 590; Omezení dpravy: bude uknčen prvz l. č. 14, 15, 23, 24, 25 a 26 tyt autbusy mhu být nasazeny na evakuaci sb, seznam kurzů, které nebudu v dbě uzavření evakuační zóny prvzvány: prac. dny: K 1401 R/O, 1402 O, 1403 O, 1501 R/O, 1502 R/O, 2301 O, 2401 R, 2402 O, 4005 R (PO ČT), 4008 R (PÁ) dny prac. vlna a klidu: K 1401 R/O, 2401 R/O, pkud nebude k dispzici dstatek autbusů na bsazení kurzů, lze dčasně zrušit nejkratší dělené směny včetně výpmcných spjů K ; t se netýká l. č. 910, pkud dpvědný zástupce Škly Svítání neznámí, že p dbu evakuace byl vyučvání zrušen, spje linek vedených p dklnvých trasách bsluhují všechny nácestné zastávky, spje linek č. 2, 3, 4, 33, 12, 16 a 17 budu vedeny p shdných dklnvých trasách, jak v případě zóny 600 m, spje linek č. 13 a 21 budu busměrně vedeny z nám. Republiky, ul. Hradecku, Bělehradsku a Ksmnautů na knečnu a výchzí zast. Plabiny,tčna, spje linky č. 5, 7 a 27 budu busměrně vedeny ze zast. Na Spravedlnsti (Zbrvské nám.) na náhradní knečnu a výchzí zast. Jesničánky,tčna, linka č. 6 ve směru: na Sluneční pjede dle JŘ na Masarykv nám., dále p dklnvé trase ul. K Plabinám, Hradecku, Bělehradsku, Ksmnautů a ul. Karla Šípka na zast. Plabiny TÚ a dále dle JŘ (spje, které knčí na zast. Sluneční, budu mít knečnu a výchzí zast. Plabiny,tčna), na Duklu pjede ze zast. Plabiny,TÚ dklnvu trasu ul. Karla Šípka, Ksmnautů, Bělehradsku, Hradecku, ul. K Plabinám a vlev ul. Palackéh na zast. Masarykv nám. a dále dle své trasy, všechny spje linky č. 8 a 88 budu vedeny puze v trase Dubina Masarykv nám. a zpět (táčení na MOK v ul. K Plabinám) s minimálním pčtem vzů, dispečer nařídí djezdy z výchzích zastávek mim JŘ v jedntném intervalu (10-20 min.), ve špičce asi 3 A pužije na případnu evakuaci, spje linky č. 9 budu vedeny puze v trase Hůrka (Sezemice, Spjil) Masarykv nám. a zpět (táčení na MOK v ul. K Plabinám), v prvzvaném úseku jedu spje dle JŘ,

5 linka č. 10: ve směru na Univerzitu bude vedena na výstupní zast. U Kapitána dklnvu trasu ul. J. Palacha a 17. listpadu na Masarykv nám. a dále ve své trase, ve směru d Nemšic (Ostřešan) bude z Masarykva nám. vedena ul. 17. listpadu a J. Palacha na zast. U Kapitána a dále p své trase, spje, které knčí a začínají na Hl. nádraží, budu mít knečnu a výchzí zast. Masarykv nám spje linky č. 18 budu vedeny busměrně ze zast. 17. listpadu přes Masarykv nám. ul., Hradecku, Bělehradsku, Ksmnautů a Karla Šípka na zast. Plabiny TÚ a dále p své trase, spje linek č. 22 a 28 budu mít výchzí a knečnu zast. K Plabinám táčení v ul. K Plabinám na MOK, nční prvz l. č. 98: výchzí a knečná zastávka je Dukla,náměstí, spje budu vedeny ze zastávky Palackéh, ul. K Plabinám, Hradecku a Bělehradsku - tčí se na kruhvém bjezdu, bsluží dle JŘ zastávku Bělehradská a dále p své trase na Sluneční a dklnem ul. Bělehradsku, Hradecku bsluží zast. Masarykv nám. a dále p své trase na knečnu zast. Dukla,nám. (DP a Svítkv nebsluhuje), spje nčníh prvzu l. č. 99 uknčí na zast. Masarykv nám. a ulicí K Plabinám, tčí se na MOK a na svůj čas najedu na výchzí zastávku Masarykv nám. dále dle JŘ, ranní spj linky č. 910 bude mít výchzí zastávku Dukla,nám., ze zast. Palackéh pjede dklnvu trasu ul. K Plabinám, Hradecku, Pděbradsku, J. Ptůčka a Karla Šípka na zast. K. Šípka a dále dle JŘ; dplední spj l. č. 910 pjede ze zast. Plabiny,TÚ dklnvu trasu ul. K. Šípka, Ksmnautů, Bělehradsku, Hradecku, K Plabinám a Palackéh na Masarykv nám.; uknčí na zastávce Dukla nám., Šklu Svítání infrmvat změně trasy, spjů linek č. 1, 4 (p tevření tř. Míru) a 11 se mezení netýká, nebť jejich trasa není v evakuační zóně, Prvzní dba ZŠ: ZŠ Jsefa Ressla :00 16:15, družina 6:30 16:30 tel neb ZŠ A Krause :40 15:30, družina 12:00 15:15 tel neb ZŠ Staňkva 128 6:00 17:00, družina 6:00 16:30 tel neb ZŠ Šklní 748, Svítkv 7:50 15:00, družina 7:00 16:30 tel neb ZŠ Závdu míru :30 16:30, družina 6:30 16:30 tel neb ZŠ npr. Eliáše 344 7:00 15:30, družina 6:00 17:00 tel neb DDM Alfa Družby 334 7:00 21:00 tel neb Škla Svítání inf. změně trasy l. č. 910 na tel Ing. Švadlenkvá Prvzní dba MŠ: MŠ Mtýlek, J. Ressla :30 16:30 tel MŠ Dubek, K Dubině 693 6:30 16:30 tel neb MŠ Závdu míru :30 16:30 tel neb MŠ Kamarád, Tepléh :30-16:30 tel neb MŠ Bržíkva 450 6:30 17:00 tel neb MŠ A. Krause :00 15:30 tel neb MŠ Duha, Pražská 89 6:30 16:30 tel neb MŠ Sluníčk, Grkéh :30 16:30 tel neb MŠ Klubíčk, Grusva 448 6:15 16:30 tel neb MŠ Odbrářů 345 6:30. 17:00 tel MŠ Prkpa Hléh 160 6:30 16:30 tel Zálžní evakuační střediska: ZŠ Studánka, Pd Zahradami 317 výstup před ZŠ na křiž. Luční a U Škly ZŠ Kyjevská 25 výstup před budvu ZŠ Místa nuzvéh ubytvání rzvz z Evak. míst v případě, že bude nutné ubytvat evakuvané sby: ZŠ Spřilv, Ktkva 1287 výstup před ZŠ ZŠ Studánka, Pd Zahradami 317 výstup před ZŠ na křiž. Luční a U Škly ZŠ Plabiny II., Prdlužená 283 výstup před ZŠ ZŠ Br. Veverkvých 866 výstup na tř. Míru před Česku spřitelnu dispečer bude telefnicky infrmvat alespň jednh z níže uvedených dpvědných zástupců firem v Průmyslvé zóně St. Čívice přerušení prvzu na linkách č. 14, 23 a 25: Kayaba:

6 p. Rbert Frank ředitel KMCZ p. Šimn Balla gen. ředitel pr administrativu p. Milan Brkl ředitel závdu pí. Eunika Debská HR Panasnic: pí. Lucie Mickvá HR asistent JTEKT: neb vrátnice Rnal: pí. Kubálkvá vrátnice (nepřetržitý prvz) pí. Hrbkvá Evakuace dpravních prstředků v areálu DP všebecně: zaměstnanci DP, kteří vlastní ŘP skupiny D příp. průkaz k řízení drážních vzidel se shrmáždí u dispečera pr instrukce k evakuaci vzidel (jmenný seznam řidičů z řad zaměstnanců je k dispzici na dispečinku), v pracvní dbě veducí stř. TÚ a stř. DO ve splupráci s mistry TÚ-A, TÚ-TR a DO rganizují navážení vzidel MHD d haly TÚ-A, TÚ-TR, DO a na diagnstický kanál; v mimpracvní dbě tut činnst rganizuje směnvý mistr stř. DO, A i TR budu přednstně umístěny v halách, autbusy, které nebudu evakuvat bčany a autbusy p sknčení evakuace, budu dstaveny na parkvací plše za ČEZ arénu, (pkud bude parkviště bsazené, je náhradním parkvištěm nástupiště v bývalých kasárnách na Hůrkách), trlejbusy budu zataženy na Sukvu tř. ppř. na Hradecku ul. shdně s bývalým parkváním OA při hkeji; Sukva tř. ve směru na nám. Republiky pjme 15 a ve směru k ZS 19 krátkých TR, Hradecká ul. ve směru d Plabin 8 a ve směru d centra 20 krátkých TR, dstavená vzidla mim areál DP musí být p celu dbu dstavení pd dzrem zaměstnance DP, referentské vzy budu zavezeny d garáží a na haly, mikrbus Frd Tranzit pr přepravu sb se sníženu schpnstí phybu bude dvezen na určené parkvací míst d ul. Terezy Nvákvé před Vilu Terezu (bjekt s chráněnu dílnu), Evakuace dpravních prstředků z areálu DP v dbě dpravní špičky: ve vzvně by měl být 25 autbusů včetně 3 zálh a nepjízdných vzidel; pr evakuaci byvatel lze využít autbusů z vzvny (dle aktuální nepjízdnsti) a přibližně stejné mnžství A z linek, dispečer může pdle ptřeby psílit některá evakuační místa, ve vzvně by měl být asi 17 TR včetně 3 zálh a nepjízdných vzidel; TR, které nebudu zavezeny d haly, budu evakuvány na určená parkviště, Evakuace dpravních prstředků z areálu DP v dbě dpravníh sedla: ve vzvně by měl být asi 50 autbusů včetně 3 zálh a nepjízdných vzidel; pr evakuaci byvatel lze využít autbusů z vzvny, dispečer pdle aktuální psílí všechna evakuační místa; v dbě mim šklní vyučvání neprběhne evakuace ZŠ, MŠ a DDM Alfa, ve vzvně by měl být asi 31 TR včetně 3 zálh a nepjízdných vzidel; TR, které nebudu zavezeny d haly, budu evakuvány na určená parkviště, Evakuace dpravních prstředků z areálu DP v nci: bude ve vzvně 70 autbusů včetně nepjízdných vzidel; pr evakuaci byvatel lze využít všechny autbusy z vzvny mim nepjízdných vzidel, bude ve vzvně 55 TR včetně nepjízdných vzidel; TR, které nebudu zavezeny d haly, budu evakuvány na určená parkviště, nebudu evakuvány ZŠ, MŠ a DDM Alfa, ptřebný pčet vzů na výpravu, které by měly parkvat mim areál DP, pkud nebude evakuace uknčena d následujícíh dne: pracvní den: 38 TR + min. 2 zálhy 48 A včetně NP + min. 3 zálhy (39 bez výp. spjů), SO, NE a SV: 20 TR + min. 2 zálhy 16 A včetně NP + min. 3 zálhy, v pracvní dbě musí djít k evakuaci zaměstnanců řeší t Evakuační plán DPMP a.s., míst nástupu řidičů na směnu určí dispečer dle místa dstavení evakuvaných vzidel mim areál DP,

7 p uknčení kurzu neb p uknčení evakuace budu vzy zataženy dle dispzic dispečera na určená dstavná místa, pr každé míst dstavení vzidel mim areál DP musí být určen zaměstnanec na střežení vzidel a zajištění řazení a výpravy vzidel (u dstavených TR přednstně traťvý dispečer), s předstihem bude ve vzech a na zastávkách vyvěšena infrmace pr cestující případném mezení dpravy při vyhlášené evakuaci. V Pardubicích: Zpracval: Vladislav Štěpánek

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13 Vánční a silvestrvský prvz 2012/13 d 24.12.2012 d 6.1.2013 Není-li napsán čas, pak uvedené termíny platí vždy d zahájení denníh prvzu danéh dne d uknčení denníh prvzu danéh dne. Vážení cestující, předkládáme

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Záruka Opel Basic Economy

Záruka Opel Basic Economy Vydán 03/2013 Záruka Opel Basic Ecnmy Pkrytí prdluženu záruku Basic Ecnmy je d 6-ti let stáří vzu neb d 100 000 km nájezdu. Kryté jsu kmpnenty mtru, převdvky a rzvdvky. Detailní rzsah kmpnentů je sučástí

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘÍLOHA USNESENÍ I. A II. STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2011 O REGULACI PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY OZNÁMENÍ O ZÁPISE DO MŠ

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY OZNÁMENÍ O ZÁPISE DO MŠ Vydává Obec Chtýšany jak měsíčník pr sdělvání reginálních infrmací. // Rčník 10 / Čísl 3 / Březen 2006 Březen, za kamna vlezem. A budeme si s sebu muset patrně vzít i dmácí peřence, aby nám nedstali chřipku.

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více