OBSAH DRIVER SETU 1. SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ SPOLEČNOSTÍ 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 3. PŘEDÁNÍ VOZIDLA 4. UŽÍVÁNÍ VOZIDLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH DRIVER SETU 1. SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ SPOLEČNOSTÍ 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 3. PŘEDÁNÍ VOZIDLA 4. UŽÍVÁNÍ VOZIDLA"

Transkript

1 DRIVER SET

2 OBSAH DRIVER SETU 1. SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ SPOLEČNOSTÍ ŠkoFIN 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 3. PŘEDÁNÍ VOZIDLA 4. UŽÍVÁNÍ VOZIDLA 5. SLUŽBY OPERATIVNÍHO LEASINGU, FULL SERVICE LEASINGU A FLEETMANAGEMENTU 5.1 ÚDRŽBA, OPRAVY A PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY VOZIDLA 5.2 PNEUSERVIS 5.3 ASISTENČNÍ SLUŽBY 5.4 POJIŠTĚNÍ 6. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI 7. NORMY OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ 8. POSTUP PŘI VRÁCENÍ VOZIDLA 9. DALŠÍ INFORMACE A SEZNAMY

3 Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás jako nového řidiče využívajícího služeb společnosti ŠkoFIN s.r.o. Dovolujeme si Vám předložit tzv. Driver set. Naleznete zde údaje o svém vozidle, přehled nabízených služeb a pokyny k těmto službám. Doporučujeme mít Driver set ve vozidle, kterého se týká, a dodržovat dané postupy a rady. Můžete tak předejít možným nedorozuměním či případným škodám. V případě, že se Vámi uzavřená smlouva na Driver set odkazuje, stanovuje Driver Set také Vaše práva a povinnosti z takové smlouvy a je její nedílnou přílohou. V případě rozporu v určení práv a povinností mezi Driver setem a obchodními podmínkami takovéto smlouvy platí podmínky uvedené v Driver setu. V případě, kdy se smlouva na Driver set neodkazuje, vymezují vzájemná práva a povinnosti obchodní podmínky společnosti ŠkoFIN s.r.o. pro Operativní leasing a Full Service Leasing.

4 1. SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ SPOLEČNOSTÍ ŠkoFIN

5 1. SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ SPOLEČNOSTÍ ŠKOFIN LS č.: RZ: 1) Pneuservis (více v kapitole 5.2) a) dodatečné pneumatiky a související služby v závislosti na délce smlouvy a počtu celkově najetých km: Dodatečný počet sad pneumatik* celkový nájezd km: zimní letní * ke standardně dodanému vozidlu s jednou sadou letních pneumatik od výrobce (všechny pneumatiky dle stanoveného rozměru a rychlostního indexu vč. plechových disků dané TP, resp. specifikací výrobce)

6 b) v každém roce běhu smlouvy je nárok na 2 výměny kol c) s každou dodatečnou sadou pneumatik vzniká nárok na přezutí sady a vyvážení d) služba obsahuje uskladnění právě nepoužívané sady kol u dealera 2) Údržba, opravy a pravidelné prohlídky vozidla (více kap. 5.1) dle plánu údržby předepsaného výrobcem, odpovídající běžnému opotřebení vozidla vzhledem k době nájmu a sjednanému počtu najetých km (týká se zejména všech filtrů, brzdových kapalin a komponentů, olejů a 1 ročně stíracích lišt) 3) Asistenční služby (více kap. 5.3) varianta v maximálním rozsahu ( Asistence 3 ) platné pro ČR/Evropu obsahující opravu na místě, odtah do nejbližšího servisu, parkovné a další doplňkové služby, chybu řidiče, repatriaci neopraveného vozu v zahraničí, poskytnutí půjčky po nehodě/poruše v zahraničí, náhradního řidiče, právní služby v zahraničí či předání vzkazu blízké osobě * Pozn.: Na pořízení jiného druhu pneumatik či disků než standardně dodávaných výrobcem se vztahuje následující omezení maximální ceny: Kč bez DPH/1 ks pneumatiky (pro značky Škoda a SEAT), resp Kč bez DPH/1 ks pneu (pro značky VW a Audi); Kč bez DPH/1 ks ocelového disku pro zimní sadu s rozměrem dle TP, resp. platným dle předpisů výrobce a schválených hodnot.

7 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 2.

8 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA ŠkoFIN ŠkoFIN Infoline Technické oddělení ŠkoFINu Oddělení pojištění ŠkoFINu Telefonní číslo nebo nebo Faxové číslo Výše uvedená telefonní čísla jsou vám k dispozici v pracovní době společnosti ŠkoFIN. ŠkoFIN Fleet Services Asistence nebo Číslo ŠkoFIN Fleet Services Asistence využívejte mimo pracovní dobu společnosti ŠkoFIN nebo v případě nehody či poruchy vozidla. NOUZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Linka tísňového volání Hasiči Záchranná služba Policie

9 3. PŘEDÁNÍ VOZIDLA 3.

10 3. PŘEDÁNÍ VOZIDLA Při předání vozidla sepíšete s odpovědnou osobou předávací protokol Doporučujeme Vám dokumenty a příslušenství, které obdržíte při předání, pečlivě uschovat (po ukončení smlouvy je budete vracet spolu s vozidlem) VE VOZIDLE NALEZNETE Příručku k obsluze a údržbě vozidla Servisní knížku PŘI PŘEVZETÍ OBDRŽÍTE Protokol o předání předmětu leasingu Osvědčení o registraci vozidla (dále jen ORV ) Klíče a kódy od vozidla (2 ) Driver set OBDRŽÍTE DLE SMLOUVY Dále podle sjednaných služeb můžete obdržet následující (více naleznete v kapitole č. 1): Doklad o povinném ručení + zelenou kartu Povinnou výbavu vozidla (lékárnu, trojúhelník, sadu žárovek) Bezpečnostní vestu Dálniční známku Servisní kartu Tankovací kartu (+ PIN) Klíče k zabezpečení (3 + bezpečnostní kartu) A další dle nadstandardní výbavy vozidla

11 4. UŽÍVÁNÍ VOZIDLA 4.

12 4. UŽÍVÁNÍ VOZIDLA Vozidlo musí být řádně udržováno a provozováno v souladu s přiloženou příručkou o údržbě a užívání vozidla, vydanou výrobcem (servisní knížkou) Jako řidič vozidla mějte na paměti, že jste povinen/povinna pravidelně kontrolovat stav vozidla před jízdou V žádném případě nenechávejte v nestřeženém vozidle ORV, bezpečnostní karty, náhradní klíč a doklad o povinném ručení, zelenou kartu, tankovací kartu, servisní kartu a kódy, pokud jste je k vozidlu obdržel/a Údržba a opravy vozidla se mohou provádět pouze v autorizovaných servisních střediscích příslušné tovární značky vozidla. V případě čerpání služby Pravidelný servis dle předpisů výrobce nebo při opravě v rámci námi sjednaného pojištění využívejte pouze smluvní střediska společnosti ŠkoFIN (seznam středisek viz dále nebo na U vozidla mohou být používány pouze pneumatiky a ráfky, jejichž rozměr je pro daný typ vozidla uveden v technickém průkazu, popř. v leasingové smlouvě. CO JE TŘEBA BEZOKLADNĚ OZNÁMIT ŠkoFINu Dodatečné změny, vestavby a jiné úpravy mohou být na vozidle prováděny pouze s písemným souhlasem společnosti ŠkoFIN s.r.o. V případě nedodržení tohoto ustanovení jste jako leasingový nájemce povinen/povinna nahradit ŠkoFINu způsobenou škodu. V případě poruchy tachometru, příp. počítadla kilometrů, kontaktujte společnost ŠkoFIN. Dále jste povinen/povinna informovat ŠkoFIN v případě jakékoli pojistné události, ztráty/odcizení RZ, ORV, servisní nebo tankovací karty (více viz jednotlivé kapitoly dále).

13 5. SLUŽBY OPERATIVNÍHO LEASINGU, FULL SERVICE LEASINGU A FLEETMANAGEMENTU 5.

14 5.1 ÚDRŽBA, OPRAVY A PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY VOZIDLA Dodržujte plán údržby předepsaný výrobcem vozu, který naleznete ve vozidle (v servisní knížce) Objednávejte se přímo do autorizovaných servisních míst, jejichž seznam naleznete dále nebo na V servisním středisku se prokažte servisní kartou a osvědčením o registraci vozidla (ORV) obdržel/a jste při převzetí vozidla Mějte ve vozidle servisní knížku daného vozidla POSTUP PŘI NÁVŠTĚVĚ SERVISU Vaší povinností je provádět všechny opravy a servisní údržbu v autorizovaných servisních střediscích určených společností ŠkoFIN s.r.o. Seznam servisních míst naleznete dále v tomto Driver setu nebo na internetových stránkách ŠkoFINu pod odkazem V případě garančních prohlídek a oprav v servisních střediscích je nutné předložit servisní knížku, kde musí být tyto prohlídky a opravy zaznamenány. Po přistavení vozidla do servisního střediska jste povinen/povinna se prokázat servisní kartou společnosti ŠkoFIN s.r.o. a osvědčením o registraci vozidla (ORV). Nepředložíte-li tyto doklady, přejímací technik odmítne vykonat požadovanou opravu, ledaže ji uhradíte v hotovosti přímo servisnímu středisku. Jako řidič jste povinen/povinna při převzetí vozidla zkontrolovat služby provedené servisním střediskem. Zjištěné vady jste povinen/povinna nechat bez zbytečného odkladu tímto střediskem odstranit, zároveň o tomto informujte technické oddělení ŠkoFINu. Faktury za prohlídky a opravy, pokud jste se prokázal/a servisní kartou a ORV, musí být vystaveny na ŠkoFIN s.r.o. V případě garančních oprav je nutné mít v daném vozidle servisní knížku.

15 VÝDAJE NEZAHRNUTÉ DO TECHNICKÉHO SERVISU Obsahem této služby jsou úkony a položky dané výrobcem předepsaným plánem údržby, který jste povinen/povinna dodržovat. V případě jeho nedodržení, promeškání záruky apod. nesete plnou odpovědnost za vzniklé škody. Položky, které nejsou součástí běžné údržby, si jako leasingový nájemce hradíte sám/sama bez ohledu na služby sjednané v rámci servisní smlouvy. Jedná se např. o montáž běžných demontovatelných autodoplňků atd. Do této služby se dále nezapočítávají především Opravy a výměny v důsledku nehody, nedbalosti, neoprávněného používání nebo nedodržení návodů a doporučení výrobce či jiného porušení povinnosti leasingového nájemce; pokud jsou tyto položky kryty pojistkou, leasingový pronajímatel odečte leasingovému nájemci od nákladů na opravu pojistné plnění vyplacené pojišťovnou. Náklady na výměnu světlometů nebo skel, pokud tyto nehradí pojišťovna; na opravy prováděné za speciální tarify nebo mimo běžnou pracovní dobu na žádost leasingového nájemce; na odtahovou službu; na mytí, voskování a úklid interiéru; vzniklé v důsledku havárie, nedbalosti nebo neoprávněného používání předmětu leasingu, pokud tyto nejsou kryty asistenční službou nebo pojišťovnou; spojené s firemními a rozpoznávacími označeními vozu; se ztrátou klíčů nebo dálkového ovládání; vzniklé nepřiměřeným nebo nadměrným používáním předmětu leasingu.

16 REVIZE PASIVNÍHO ZABEZEPEČENÍ Máte-li ve vozidle namontované pasivní zabezpečení (tj. Construct, Defend Lock atd.), jste dle výrobce povinen/povinna jej 1 ročně nechat překontrolovat v servisním středisku a tento úkon nechat vyznačit v zakázkovém listě. SERVISNÍ SLUŽBY V ZAHRANIČÍ Je-li potřeba navštívit servisní středisko v zahraničí, můžete využít garanci dané značky (označované nejčastěji jako záruka mobility více najdete v příručce k obsluze a údržbě vozidla), nebo máte-li tuto službu sjednanou, technickou asistenci (postupujte dle instrukcí v kapitole 5.3). V jiném případě nechte fakturu (doklad) za opravu vystavit na společnost ŠkoFIN s.r.o. a uhraďte ji hotově, případně kartou. Po doručení originálu dokladu společnosti ŠkoFIN s.r.o. vám bude tato částka proplacena; případně kontaktujte společnost ŠkoFIN (telefonní čísla viz kapitola 2). V zahraničí se provádějí pouze neodkladné opravy závad znemožňujících řidiči pokračovat v jízdě nebo závad, u kterých hrozí zvětšení rozsahu škody v případě, že nebudou okamžitě odstraněny.

17 5.2 PNEUSERVIS Objednávejte se přímo do servisních míst společnosti ŠkoFIN, jejichž seznam naleznete dále nebo na V servisním středisku se prokažte servisní kartou a ORV obdržel/a jste při převzetí vozidla Konkrétní rozsah této služby naleznete v kapitole č. 1 Služba Pneuservis zahrnuje výměnu pneumatik, jejich nákup, montáž, demontáž, vyvážení, popř. uskladnění. Jako leasingový nájemce jste povinen/povinna provádět všechny opravy a servisní údržbu pouze v servisních střediscích určených společností ŠkoFIN. POSTUP PŘI NÁVŠTĚVĚ PNEUSERVISU Jako řidič se v servisním středisku prokazujete servisní kartou a ORV. Nepředložíte-li výše uvedené doklady, má servisní středisko nárok odmítnout vámi požadovanou službu, ledaže ji uhradíte v hotovosti sám/sama. Jako řidič jste povinen/povinna při převzetí vozidla zkontrolovat služby provedené servisním střediskem. Zjištěné vady jste povinen/povinna nechat bez zbytečného odkladu servisním střediskem odstranit, zároveň o tomto informujte technické oddělení ŠkoFINu. Faktury za pneuservis, pokud jste se prokázal/a servisní kartou a ORV, musí být vystaveny na ŠkoFIN s.r.o. VÝDAJE NEZAHRNUTÉ DO PNEUSERVISU Položky, které nejsou součástí služby Pneuservis, si jako leasingový nájemce hradíte sám/sama bez ohledu na služby sjednané v rámci servisní smlouvy. Jedná se např. o pneumatiky jiného typu atd.

18 KDY PŘEZOUT Jakmile se venkovní teploty začnou dlouhodobě pohybovat nad 7 C, nastal ten správný čas na obutí letních pneumatik. Pohybují-li se venkovní teploty dlouhodobě pod 7 C, je naopak ten správný čas na obutí zimních pneumatik. PNEUSERVIS V ZAHRANIČÍ Služby pneuservisu v zahraničí využívejte pouze v neodkladných případech. Máte-li sjednanou službu Technická asistence, využijte vždy jejích služeb (postup naleznete v kapitole 5.3). V jiném případě nechte fakturu (doklad) za opravu vystavit na společnost ŠkoFIN s.r.o. a uhraďte ji hotově, příp. kartou. Po doručení originálu dokladu společnosti ŠkoFIN s.r.o. vám bude tato částka proplacena; případně kontaktujte společnost ŠkoFIN (telefonní čísla viz kapitola 2).

19 5.3 ASISTENČNÍ SLUŽBY Nárok na službu a typ ŠkoFIN Fleet Services Asistence naleznete v kapitole č. 1 V případě nehody, poruchy, odcizení nebo chyby řidiče v ČR nebo v zahraničí (dle sjednané smlouvy) volejte ŠkoFIN Fleet Services Asistence Limity finančního krytí naleznete dále (platí v případě sjednané služby Asistence 3) TYP SLUŽBY ŠkoFIN Fleet Services Asistence Asistence 1 platí v ČR i v zahraničí, hradíte ji přeúčtováním 1 : 1 Asistence 2 platí pouze v ČR, je zahrnuta ve splátkách Asistence 3 platí v ČR i v zahraničí, je zahrnuta ve splátkách KDO MŮŽE VYUŽÍT SLUŽEB ŠkoFIN Fleet Services Asistence Službu můžete využít vy a další pasažéři vozidla. Počet osob, na něž se služby vztahují, je omezen počtem pasažérů povolených v technickém průkazu vozidla. Služby se nevztahují na osoby přepravované ve vozidle za úplatu. KDE JE MOŽNÉ VYUŽÍT SLUŽEB ŠkoFIN Fleet Services Asistence Asistenční služby jsou poskytovány na území České republiky a případně v zemích nacházejících se na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny. ŠkoFIN Fleet Services Asistence je možno využívat opakovaně. POSTUP PŘI OHLÁŠENÍ ASISTENČNÍ UDÁLOSTI V případě výskytu asistenční události na cestách zachovejte následující postup: V případě nehody, poruchy, chyby řidiče, nebo pokud bylo vaše vozidlo odcizeno, spojte se neprodleně s centrálou ŠkoFIN Fleet Services Asistence, která je vám k dispozici 24 hodin denně po celý rok. Centrála ŠkoFIN Fleet Services Asistence: nebo

20 Uveďte operátorovi následující informace: Jméno a příjmení Telefonní číslo, ze kterého voláte, aby vás mohl zpětně kontaktovat (může to být i telefonní číslo na nejbližší pevnou linku, např. do telefonní budky nebo na čerpací stanici. Toto je pro vás výhodné zejména při volání ze zahraničí, neboť nebudete platit poplatky za příchozí hovory) Co se stalo Místo, kde se nacházíte Typ vozidla, jeho barvu, SPZ a VIN identifikační číslo vozidla OPRAVA NA MÍSTĚ Servisní vozidlo, které za vámi přijede, provádí opravy v případě drobných poruch zpravidla na místě, a pouze pokud nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a bude-li přístup k vozidlu možný a právně přípustný. ODTAH DO NEJBLIŽŠÍHO SERVISU, PARKOVNÉ Pokud nelze vozidlo po dopravní nehodě/poruše opravit, bude odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu, kde bude předáno do opravy. Případně bude vaše nepojízdné vozidlo uschováno až na 3 dny Non stop service

21 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY Pokud se vozidlo nepodaří opravit v případě nehody/poruchy do 2 hodin na místě nebo od jeho předání do autorizovaného servisu, můžete využít jednu z níže uvedených služeb: Náhradní doprava Pomocí jiného dopravního prostředku se vy a ostatní členové posádky můžete vrátit do místa bydliště, případně se dopravit do cíle své cesty. Jiný dopravní prostředek bude zvolen tak, aby byl v souladu s cílem vaší cesty (vlak I. třídy, autobus atd.). nebo Zapůjčení náhradního vozidla K dosažení cíle vaši cesty vám bude zapůjčeno náhradní vozidlo až na 5 dní. Kategorie a výbava nemusí souhlasit s parametry vašeho vozu, záleží na místních podmínkách. Tato služba nezahrnuje náklady na pohonné hmoty, provozní kapaliny, dálniční a jiné poplatky. Nebo Ubytování v hotelu Je-li to nutné, můžete se ubytovat v hotelu až na 3 noci (tato služba se vztahuje na celou posádku vozidla vyjma stopařů). Máte-li ve smlouvě sjednanou Asistenci 1 nebo 3 a k poruše nebo nehodě dojde po 18. hodině: Pokud nebude možné ihned zabezpečit přistavení náhradního vozu, příp. pokračování v cestě náhradní dopravou, můžete se s posádkou vozidla ubytovat na 1 noc v hotelu. Navíc je možno ubytování kombinovat s náhradní dopravou nebo náhradním vozidlem.

22 CHYBA ŘIDIČE V ČR/ZAHRANIČÍ I přes veškerou pozornost může dojít při provozu k tzv. chybě řidiče. Za chybu řidiče se považuje: Nedostatek či záměna paliva nebo jiných provozních kapalin Ztráta, odcizení či zabouchnutí klíčů od vozidla nebo zalomení klíčů v zámku vozidla Vybití baterie Defekt pneumatiky Máte-li toto ve smlouvě sjednáno a dojde k chybě řidiče, pomůže vám asistenční služba na místě, kde se budete nacházet, příp. odveze vozidlo do autorizovaného servisního střediska. Náklady na náhradní materiál hradíte vy jako uživatel vozu. REPATRIACE NEOPRAVENÉHO VOZU V ZAHRANIČÍ V případě, že toto máte sjednáno ve smlouvě a předpokládaná délka opravy vozidla v zahraničí přesáhne 2 dny, bude vaše vozidlo odtaženo do servisu v České republice nejblíže k místu vašeho bydliště. POSKYTNUTÍ PŮJČKY PO NEHODĚ/PORUŠE V ZAHRANIČÍ V případě, že to máte sjednáno ve smlouvě a dostanete se v důsledku dopravní nehody/poruchy v zahraničí do finanční tísně, může vám být zálohově poskytnuta půjčka na nutnou opravu vozidla až do výše 400 EUR. Tato půjčka musí být předem schválena. NÁHRADNÍ ŘIDIČ Pokud je řidič pojištěného vozidla hospitalizován a nikdo jiný z posádky vozidla není schopen vozidlo řídit, můžete zažádat o náhradního řidiče na max. 2 dny. Náklady na pohonné hmoty, provozní kapaliny, dálniční a jiné poplatky hradí uživatel vozu.

23 PRÁVNÍ SLUŽBY V případě, že budete v zahraničí uvězněn/a v souvislosti s provozem svého motorového vozidla, můžete využít služby právního zástupce asistenční služby. PŘEDÁNÍ VZKAZU BLÍZKÉ OSOBĚ V případě potíží v souvislosti s nehodou, poruchou, chybou řidiče nebo odcizením vašeho vozidla předá asistenční služba vzkaz jedné vámi určené osobě, a to telefonicky, elektronickou poštou nebo faxem. VÝLUKY Z POSKYTNUTÍ SLUŽEB Služby ŠkoFIN Fleet Services Asistence nelze poskytnout v případě, kdy: Asistenční událost byla způsobena asistovaným po požití alkoholu, drog či omamných látek. Asistenční služby hradil asistovaný přímo bez předchozího souhlasu ŠkoFIN Fleet Services Asistence, s výjimkou případů opravy nepojízdného vozidla na místě události či jeho odtažení do autoopravny, jestliže prokážete, že jste se nemohl/a z objektivních důvodů spojit s asistenční centrálou ŠkoFIN Fleet Services Asistence Vozidlo bylo řízeno osobou bez platného řidičského oprávnění. Vozidlo bylo nezpůsobilé k silničnímu provozu, neprocházelo pravidelnou servisní údržbou podle pokynů výrobce nebo s ním bylo nesprávně zacházeno, příp. jste již byl/a vyzván/a k odstranění příčin škod. Asistenční událost byla vyvolána neodbornými zásahy na vozidle. Asistenční událost vznikla v důsledku nehody, již jste sám/sama úmyslně způsobil/a, či v důsledku pokusu o sebevraždu. K asistenční události došlo při motoristické soutěži, závodu jakéhokoliv druhu, přehlídce, při sázce či vaší účasti na trestné činnosti nebo přestupku. Prokáže-li se, že k nepojízdnosti vedl některý z výše uvedených důvodů, budete jako nájemce zpětně hradit všechny vzniklé náklady.

24 Limity krytí ŠkoFIN Fleet Services Asistence Popis asistenčních služeb Vozidlo je následkem nehody, poruchy či chyby řidiče nepojízdné nebo bylo odcizeno: Silniční služba oprava na místě + příjezd, odjezd Odtah do nejbližšího autorizovaného servisu, včetně naložení, složení, vyproštění (i jeřábem) Úschova nepojízdného vozidla až na 3 dny do doby přijetí do servisu Česká republika ANO až Kč Limity krytí Zahraničí ANO až Kč Doplňkové asistenční služby: Zaslání náhradních dílů Pokud vozidlo nelze opravit do 2 hodin od jeho předání autorizovanému servisu nebo není převzato do úschovy odtahovou službou, zabezpečíme a uhradíme ubytování v hotelu NEBO: * Zapůjčení náhradního vozidla a náklady na přistavení, odstavení vozidla NEBO: Jízdné na pokračování v cestě/ návrat domů; jízdenku na vlak 1. třídy či autobus Právní služby Repatriace neopraveného vozu do servisu v ČR nejblíže místu bydliště, pokud by délka opravy měla přesáhnout 2 dny Předání vzkazu blízké osobě Finanční pomoc Nemoc/úraz poskytnutí náhradního řidiče: Poskytnutí náhradního řidiče na návrat do bydliště NE ANO Po dobu opravy vozidla, max. 3 noci ANO Po dobu opravy vozidla, max. 5 dnů, reálné náklady ANO Reálné náklady NE NE NE NE NE ANO reálné náklady ANO Po dobu opravy vozidla, max. 3 noci ANO Po dobu opravy vozidla, max. 5 dnů, reálné náklady ANO Reálné náklady ANO Do výše 500 EUR ANO Reálné náklady ANO Reálné náklady ANO Do výše 400 EUR ANO Max. po dobu 2 dnů * Pokud k nepojízdnosti vozidla dojde po 18. hodině a z objektivních důvodů nebude možné ihned zabezpečit přistavení náhradního vozu, případně pokračování v cestě náhradní dopravou, zabezpečíme a uhradíme ubytování v hotelu na jednu noc pro celou posádku vozu. Tuto službu lze kombinovat se službou náhradní dopravy, resp. náhradního vozidla.

25 5.4 POJIŠTĚNÍ Ve smlouvě může být sjednané následující pojištění: Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla Havarijní pojištění Právní ochrana Nárok na pojištění a jeho rozsah naleznete ve smlouvě, případně v kapitole č. 1. Postup při řešení pojistné události naleznete v kapitole č. 6.

26 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Pojištění odpovědnosti pokrývá případné škody způsobené vámi jako řidičem vozidla na cizím majetku nebo zdraví, a to nejen na území České republiky, ale ve všech státech akceptujících mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu (tzv. zelenou kartu). Jejich přesný seznam naleznete na rubu zelené karty. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Havarijní pojištění pokrývá škody způsobené na vámi užívaném vozidle při havárii, živelné události, případně vzniklé vandalizmem nebo odcizením. Pojištění je platné na území Evropy. V rámci havarijního pojištění mohou být navíc sjednána následující doplňková pojištění: Pojištění čelního skla Pojištění zavazadel Úrazové pojištění osob přepravovaných vozidlem Pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla Pojištění GAP POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY V rámci pojištění právní ochrany můžete mít sjednaný následující rozsah (více viz kapitola 1): Pojištění pro náhradu škody Vztahuje se pouze na řidiče vozidla při uplatnění nároků na náhradu škody. Komplexní právní ochrana Vztahuje se na řidiče a celou posádku při právních sporech souvisejících s vozidlem nebo pojistnými událostmi, např. nezaviněnou nebo složitou dopravní nehodou, podezřením ze spáchání přestupku atd.).

27 6. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI 6.

28 6. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI Níže naleznete možné postupy při řešení pojistné události podle typu nehody (nehoda se zraněním, do jaké výše škodu odhadujete, atd.) Nehoda nad Kč, nehoda se zraněním nebo nehoda, při níž došlo k poškození komunikace, obecně prospěšného zařízení či životního prostředí Volejte policii a poté oddělení pojištění ŠkoFINu Nehoda do Kč a bez zranění Volejte oddělení pojištění ŠkoFINu Sepište záznam dopravní nehody (formulář je součástí Driver setu) Vandalizmus nebo krádež Volejte policii a poté oddělení pojištění ŠkoFINu Nepojízdnost či pojistná událost v zahraničí Volejte ŠkoFIN Fleet Services Asistence Vhodný formulář pro záznam o dopravní nehodě naleznete ve 2 vyhotoveních na konci driver setu (včetně pokynů k použití) POSTUP PŘI LIKVIDACI POJISTNÉ UDÁLOSTI DOPRAVNÍ NEHODA NAD Kč, NEHODA SE ZRANĚNÍM, NEHODA S POŠKOZENÍM KOMUNIKACE, OBECNĚ PROSPĚŠNÉHO ZAŘÍZENÍ ČI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V případě nehody se škodou nad Kč, nehody se zraněním nebo nehody, kdy došlo k poškození komunikace, obecně prospěšného zařízení či životního prostředí vždy přivolejte policii.

29 Při vyplňování policejního protokolu mějte na paměti, že majitelem vozidla je společnost ŠkoFIN s.r.o. Pokud neobdržíte kopii policejního protokolu, poznamenejte si číslo jednací nebo adresu policie, případně jméno, adresu, SPZ a číslo pojistné smlouvy protistrany. Nejpozději do 2 dnů zašlete oddělení pojištění ŠkoFINu kopii policejního protokolu, záznam o dopravní nehodě (formulář je součástí Driver setu) a kopii řidičského průkazu (řidiče v době nehody) Nárok na pojistné plnění zaniká, pokud nebyla k nehodě přivolána policie nebo pokud byl u řidiče zjištěn alkohol nebo jiná omamná či psychotropní látka, popř. se řidič odmítl podrobit zkoušce na alkohol. DOPRAVNÍ NEHODA DO Kč A ŽÁDNÉ ZRANĚNÍ Při nehodě se škodou do výše spoluúčasti a nikdo z účastníků nehody nebyl zraněn vám odpadá, výše uvedená, povinnost přivolat policii. Zůstává však povinnost neprodleně informovat oddělení pojištění ŠkoFINu, popř. ŠKoFIN Infoline (tel. čísla viz kapitola 2). Dále jste povinen/povinna sepsat s účastníky dopravní nehody, pokud nezavoláte policii, společný záznam o dopravní nehodě (formulář je součástí Driver setu). Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Pro 2 zúčastněná vozidla používejte jen 1 sadu formulářů (pro 3 vozidla 2 sady atd.), důležité je, aby byla čitelná kopie. Není důležité, kdo formulář dodá a vyplní, formulář může být i v jiném jazyce. Nejpozději do 2 dnů zašlete oddělení pojištění ŠkoFINu záznam dopravní nehody a kopii řidičského průkazu řidiče (v době nehody). VANDALIZMUS NEBO KRÁDEŽ V případě vandalizmu nebo krádeže vašeho vozidla či jeho částí jste povinen/povinna zajistit vyšetření takovéto škodní události policií. Při vyplňování policejního protokolu mějte na paměti, že majitelem vozidla je společnost ŠkoFIN s.r.o. Pokud neobdržíte kopii policejního protokolu, poznamenejte si číslo jednací nebo adresu policie.

30 Následující pracovní den zašlete oddělení pojištění ŠkoFINu kopii policejního protokolu a záznam o dopravní nehodě (formulář je součástí Driver setu, do formuláře napište, že se jedná o vandalizmus nebo krádež). V případě odcizení vozidla jste povinen/povinna odevzdat společnosti ŠkoFIN dokumenty a příslušenství, které jste obdržel/a při převzetí (je-li to možné). Z bezpečnostních důvodů nenechávejte ve vozidle doklady od vozidla, odnímatelné panely od rádia, tankovací a jiné karty, atd. POSTUP PŘI NEPOJÍZDNOSTI VOZIDLA Pokud je vozidlo po nehodě nepojízdné, volejte ŠkoFIN Fleet Services Asistence, případně ŠkoFIN Infoline (tel. čísla viz kapitola 2). POJISTNÁ UDÁLOST V ZAHRANIČÍ V zahraničí prokazujete sjednané povinné pojištění zelenou kartou, kterou jste obdrželi při převzetí vozidla. V případě pojistné události v zahraničí volejte ŠkoFIN Fleet Services Asistence (tel. čísla viz kapitola 2). POŠKOZENÍ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY Po pojistné události může být poškozeno přední sklo natolik, že je potřeba jej vyměnit. Mějte jako řidič vozidla na paměti, že je nutné vyměnit i dálniční známku. Novou dálniční známku Vám vydají na České poště výměnou za ústřižek a poškozenou dálniční známku s alespoň jedním sériovým číslem. Pokud poškozenou dálniční známku nemáte, budete potřebovat protokol od policie.

31 7. NORMY OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ 7.

32 7. NORMY OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ Vozidlo vracíte kompetentní osobě v řádném technickém a provozním stavu. Rozsahy poškození, které se mohou na vozidle objevit Drobné poškození ŠkoFIN jej akceptuje Poškození klientem nutno hlásit jako pojistnou událost Nadměrné opotřebení poškození, které není akceptováno Po ukončení leasingu dbejte na to, aby vracené vozidlo bylo v řádném technickém a provozním stavu, v jakém se nacházelo ke dni předání, s ohledem na běžné opotřebení odpovídající řádnému užívání. Zde uvádíme několik příkladů poškození, která při vrácení vozidla budou akceptovaná, a která nikoli.

33 ROZSAH POŠKOZENÍ VOZIDLA Drobné poškození (tzv. provozní) - společnost ŠkoFIN jako jediné akceptuje Poškození klientem - je již nahlášené jako pojistná událost Nadměrné opotřebení (přesněji viz níže) - poškození, které není pojistnou událostí (chybějící části aj.) nebo nenahlášená pojistná událost. Takové poškození bude vaší společnosti přefakturováno INTERIÉR, OVLÁDACÍ PRVKY A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ VOZIDLA ŠkoFIN akceptuje: běžné opotřebení koberců, plastových a textilních dílů nebo vnitřního vybavení a sedadel (např. od slunce). Dále je akceptován drobný vryp na přístrojové desce o max. délce 3 cm. Fakturováno klientovi: roztržený, propálený, poskvrněný nebo poškozený interiér včetně vnitřního vybavení, případně zašlé čalounění a koberce, které není možné vyčistit mokrou cestou. Není akceptováno nefunkční osvětlení interiéru, přístrojové desky, panelů přístrojů včetně světlení ovládacích prvků, pokud se na nefunkčnost nevztahuje záruka poskytovaná výrobcem vozidla. Mějte na paměti, že po demontování příslušenství (např. hands-free sady mobilního telefonu, rádia a jiného nestandardního vybavení) musí být všechny otvory nebo poškození uvedeny do původního stavu a všechny původní ovládací prvky musí být neporušené a správně fungovat. Neakceptováno:

34 ZAVAZADLOVÝ PROSTOR ŠkoFIN akceptuje: povrchové rýhy v plastových dílech a drobné skvrny na textilních dílech, které odrážejí běžné používání, lze je odstranit a není nutné použít čištění mokrou cestou. Fakturováno klientovi: znečištění zavazadlového prostoru, které je nutné čistit mokrou cestou, případně znečištění od oleje nebo barev apod., jež není možné vyčistit mokrou cestou. Dále pak roztržená, propálená čalounění zadní části sedadel, případně prasklá nebo jinak znehodnocená podlahová krytina, stahovací roleta a obkladové desky. Neakceptováno: KAROSERIE ŠkoFIN akceptuje: stopu po dopadu kamínku nebo opravení provedené dle standardů. Max. 2 malé prohlubeniny o velikosti 8 mm bez poškození laku. Fakturováno klientovi: prohlubeniny nebo jejich počet, který je vyšší než 2. Poškození způsobené pojistnou nebo jinou událostí. Neopravené poškození nebo poškození opravené neodborným způsobem. Akceptováno: Neakceptováno:

35 BARVA (LAK) ŠkoFIN akceptuje: rýhy, které mohou být odstraněny přeleštěním (max. délka 3 cm a max. jedna rýha na jeden díl) nebo retuší. Poškození laku barvy nesmí být na základový plnič. Dále se jedná o rýhy (většinou od větví), které jsou pouze ve vrchní vrstvě clar laku a odstranitelné přeleštěním (max. délka 10 cm a max. jedna rýha na jeden díl). Fakturováno klientovi: hluboké rýhy, případně rýhy nebo jejich počet, který je nad akceptovanou normu. Akceptováno: Neakceptováno:

36 NÁRAZNÍKY ŠkoFIN akceptuje: povrchové rýhy na náraznících, které mohou být zaleštěny. Fakturováno klientovi: nárazníky poškozené hlubšími povrchovými rýhami, rozbité nárazníky, případně nárazníky prasklé. Akceptováno: Neakceptováno: ČELNÍ SKLO ŠkoFIN akceptuje: velmi drobné vlásečnicové rýhy v malém rozsahu, které však nepřekáží bezpečnosti a způsobilosti vozidla v provozu. Fakturováno klientovi: jakékoli poškození čelního skla stopa po dopadu kamínku, i částečně prasklé čelní sklo. Neakceptováno:

37 PŘEDNÍ A ZADNÍ SVĚTLOMETY ŠkoFIN akceptuje: malé poškození, lehké rýhy, které nejsou viditelné a nepřekáží bezpečnosti a způsobilosti vozidla v provozu. Fakturováno klientovi: světlomety rozbité, prasklé nebo s hlubokými rýhami. Nefunkční žárovky. KRYTY, DISKY KOL A PNEUMATIKY ŠkoFIN akceptuje: provozní poškození ozdobných krytů kol (dále jen krytů ) a disků od odletujících kamínků, případně jemné poškrábání v malém rozsahu. Fakturováno klientovi: prasklý kryt nebo disk, případně s většími rýhami nebo ostrou hranou. Mechanicky poškozený kryt, disk nebo pneumatika, např. od najetí na obrubník. Pokud je na vozidle neoriginální kryt, disk nebo nevyhovující rozměr pneumatiky, případně pneumatika s nevyhovující hloubkou dezénu pro provoz na pozemních komunikacích. Akceptováno: Neakceptováno:

38 SPODNÍ ČÁST VOZU A VÝFUKOVÝ SYSTÉM ŠkoFIN akceptuje: provozní poškození spodní části vozu od odletujících kamínků, případně jemné poškrábání v malém rozsahu. Fakturováno klientovi: mechanicky poškozená a promáčklá spodní část, práh nebo náprava včetně ochranného nátěru. Pozn.: Výfukový systém musí být v účinném, provozuschopném stavu, bez unikání plynu nebo náznaku vyfukování ze spár výfukového systému a musí být nepoškozený. Výfukový systém musí být schopen vyhovět legislativním požadavkům ve všech aspektech, a to zejména pokud je vybaven katalyzátorem. ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ Příklady poškození způsobené špatným zacházením, které se nepovažují za přiměřené opotřebení a budou fakturovány klientovi: Brzdy rýhované brzdové kotouče způsobené stykem kovu s kovem. Motor poškození v důsledku nedostatku provozních kapalin (např. oleje nebo chladicí kapaliny). Převodovka a spojka obtížné řazení převodových stupňů, prokluzování spojky, hlučná převodovka nebo neúčinná synchronizace.

39 8. POSTUP PŘI VRÁCENÍ VOZIDLA 8.

40 8. POSTUP PŘI VRÁCENÍ VOZIDLA Datum konce smlouvy naleznete v kapitole č dní před datem konce smlouvy volejte ŠkoFIN Infoline Vozidlo vracejte v řádném technickém a provozním stavu Po ukončení leasingu jste jako řidič povinen vrátit vozidlo s veškerým příslušenstvím a doklady k vozidlu, které jste obdržel/a při jeho převzetí. Zároveň jste povinen/povinna vrátit sadu zimních (příp. letních) pneumatik s disky, byla-li tato služba sjednána ve smlouvě. Vozidlo musí být v řádném technickém a provozním stavu (viz kapitola 13). Je-li nutné před vrácením vozidla nechat jej opravit, mějte na paměti, že oprava musí být dokončena ještě před vrácením vozidla společnosti ŠkoFIN s.r.o. Při vrácení vozidla vám bude vystaven protokol o zpětném převzetí předmětu leasingu, kde bude popsán optický a technický stav vozidla v okamžiku předání. Zároveň s vozidlem je nájemce povinen vrátit veškeré klíče vč. kódů, doklady a technické doklady, které obdržel/a při převzetí vozidla. PŘED VRÁCENÍM VOZIDLA 3 měsíce před vrácením vozidla budete písemně upozorněn/a na možnost prodloužit smlouvu, odkoupit nebo vrátit vozidlo, příp. nechat si zaslat novou nabídku. 15 dní před vrácením vozidla volejte ŠkoFIN Infoline a domluvte si přesné datum a místo předání. Vzhledem k tomu, že vozidlo musí být vráceno v řádném technickém a provozním stavu, doporučujeme vozidlo před předáním zkontrolovat a příp. zajistit nezbytnou opravu, vyčištění atd. Máte-li ve vozidle namontované vlastní hands-free sadu či jiné příslušenství, doporučujeme toto před odevzdáním demontovat. Jakékoliv úpravy ukazatele ujetých kilometrů jsou nepřípustné a v případě jejich prokázání budou mít trestněprávní důsledky. Nebude-li vozidlo v řádném stavu, budou náklady vaší společnosti přefakturovány.

41 VE VRACENÉM VOZIDLE NECHÁTE Příručku k obsluze a údržbě vozidla Servisní knížku Sadu pneumatik (dle ročního období) PŘI VRÁCENÍ ODEVZDÁTE KOMPETENTNÍ OSOBĚ ORV Klíče od vozidla (2 ), včetně bezpečnostních štítků Driver set DÁLE DLE VÝBAVY VOZU A SJEDNANÝCH SLUŽEB ODEVZDÁTE Doklad o povinném ručení + zelenou kartu Povinnou výbavu vozidla Bezpečnostní vestu Kontrolní ústřižek dálniční známky Servisní kartu Tankovací kartu (nastřihnout a vrátit bez PINu) Klíče k zabezpečení (3 + bezpečnostní karta) A další příslušenství, které jste obdržel/a při převzetí PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Protokol o vrácení vozidla obsahuje údaje o užívaném vozidle, kde svým podpisem souhlasíte s uvedenými údaji. Odmítnete-li protokol podepsat, odpovědná osoba vozidlo nepřevezme, a tudíž se ani nepovažuje za vrácené. Dále se postupuje v souladu s obchodními podmínkami společnosti ŠkoFIN s.r.o. pro Operativní leasing nebo Full service leasing. PO PŘEDÁNÍ VOZIDLA Technické oddělení ŠkoFINu posoudí předávací protokol, který jste při vrácení sepsali, a případně vyčíslí náklady přesahující normy opotřebení vozidla, které budou vaší společnosti přefakturované.

42 9. DALŠÍ INFORMACE 9.

43 9. DALŠÍ INFORMACE Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně nabídek, technické podpory, smlouvy, plateb atd., neváhejte nás kontaktovat na ŠkoFIN Infoline nebo na naší adrese. INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŠKOFIN ŠkoFIN s.r.o. Pekařská PRAHA 5 IČO: Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka PRACOVNÍ DOBA Po Čt 8:30 17:00 Pá 8:30 16:00 ŠkoFIN s.r.o. Přejeme Vám šťastnou cestu

44 POZNÁMKY

Přiměřené a nadměrné opotřebení. Pokyny k navrácení vozidla v řádném technickém a provozním stavu

Přiměřené a nadměrné opotřebení. Pokyny k navrácení vozidla v řádném technickém a provozním stavu Přiměřené a nadměrné opotřebení Pokyny k navrácení vozidla v řádném technickém a provozním stavu Přiměřené a nadměrné opotřebení Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám jako uživateli vozidla doporučení,

Více

OBSAH DRIVER SETU 1. SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ SPOLEČNOSTÍ 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 3. PŘEDÁNÍ VOZIDLA 4. UŽÍVÁNÍ VOZIDLA 5

OBSAH DRIVER SETU 1. SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ SPOLEČNOSTÍ 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 3. PŘEDÁNÍ VOZIDLA 4. UŽÍVÁNÍ VOZIDLA 5 DRIVER SET OBSAH DRIVER SETU 1. SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ SPOLEČNOSTÍ ŠkoFIN 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 3. PŘEDÁNÍ VOZIDLA 4. UŽÍVÁNÍ VOZIDLA 5. SLUŽBY OPERATIVNÍHO LEASINGU, FULL SERVICE LEASINGU A FLEETMANAGEMENTU

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

ÚVOD. Vážená paní, vážený pane,

ÚVOD. Vážená paní, vážený pane, DRIVER SET ÚVOD Vážená paní, vážený pane, vítáme vás jako nového řidiče využívajícího služeb společnosti ŠkoFIN. Dovolujeme si vám předložit instrukce určené řidiči, tzv. driver set. Naleznete zde údaje

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Asistenční služby Naše auto

Asistenční služby Naše auto Asistenční služby Naše auto 800 100 777 www.csobpoj.cz ÚVOD Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji,

Více

ČSOB Pojišťovna Asistence. 800 100 777 www.csobpoj.cz

ČSOB Pojišťovna Asistence. 800 100 777 www.csobpoj.cz ČSOB Pojišťovna Asistence 800 100 777 www.csobpoj.cz Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji,

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Asistenční služby AS 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. Zároveň s pojištěním vozidel se sjednává dále uvedený rozsah asistenčních služeb.

Asistenční služby AS 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. Zároveň s pojištěním vozidel se sjednává dále uvedený rozsah asistenčních služeb. AS 2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

DPP AS 2011. Doplňkové pojistné podmínky. Pojištění asistenčních služeb jako součást pojištění vozidel

DPP AS 2011. Doplňkové pojistné podmínky. Pojištění asistenčních služeb jako součást pojištění vozidel ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B,

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

CELKOVÉ PŘIMĚŘENÉ OPOTŘEBENÍ

CELKOVÉ PŘIMĚŘENÉ OPOTŘEBENÍ JAK OBSAH: Dokumentace a příslušenství... 2 Opravy a dokumentace... 2 Vzhled... 2 Přídavná zařízení... 2 Firemní a reklamní polepy... 2 Klíče a zabezpečení... 2 Exteriér vozidla... 2 Čelní sklo... 2 Pneumatiky...

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU ARVAL CZ 2012 Presented by Radka Vodrážková 1 KONTAKTY: Servisní linka autorizace oprav: + 420 261 109 025 fax: + 420 261 109 012 email: servis@arval.cz

Více

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s.

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s. Vážený kliente, dovolte, abychom Vám na tomto místě poděkovali za Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu komplexního autopojištění u Allianz pojišťovny, a. s. Rádi bychom Vás informovali o nejzajímavějších

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 630

1/9 Číslo protokolu: csob cr 630 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk PAP 01/14 ze dne 1.5.2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména příslušná ustanovení zákona

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961 1/11 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

1/14 Číslo protokolu: demo ls 170 Datum prohlídky:

1/14 Číslo protokolu: demo ls 170 Datum prohlídky: 1/14 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4L52359 Tovární značka (výrobce): Peugeot Obchodní označení: 208 Výrobní číslo

Více

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům. Podmínky pronájmu Podmínky - autopůjčovny Drelante s.r.o Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Více

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893 1/8 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo při

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si pořídil tísňové zařízení naší společnosti do svého vozidla. Díky tomuto unikátnímu systému máte možnost využít další služby, které Vám naše společnost touto cestou

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

Všeobecné podmínky autopůjčovny

Všeobecné podmínky autopůjčovny Všeobecné podmínky autopůjčovny Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi: Autodoprava Benke, Svitavská 299, Ráječko 679 02, IČO:75130955, DIČ:CZ8906204021, Zapsaný MÚ Blansko

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé Smlouva o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou Níže uvedeného dne, měsíce

Více

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Smlouva o pronájmu vozidla č. 2

Smlouva o pronájmu vozidla č. 2 uzavřená mezi: Pronajímatelem vozidla: Smlouva o pronájmu vozidla č. 2 firma: VISPA spol. s.r.o. sídlo: Blaženice 8, 257 44 Netvořice IČ: 62955730 DIČ: CZ62955730 zastupuje: Pavel Vrňák Tel.: 777 719 388

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Allianz Autoflotily Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Obsah 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl Allianz 2 1 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:...

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... uzavřená mezi Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... pronajímatelem vozidla Firma: Miroslava Hlaváčová IČ: 76091449 Sídlo: Nová Brtnice 2, 675 21 Zašovice a nájemcem včetně dalších osob řídících

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, PNEUSERVISU A NÁKUPU PNEU

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, PNEUSERVISU A NÁKUPU PNEU PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, PNEUSERVISU A NÁKUPU PNEU ARVAL CZ 2012 Presented by Radka Vodrážková 1 KONTAKTY technické oddělení: Servisní linka autorizace oprav či nákupu: + 420 261 109 025 fax: + 420 261

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel I. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi fyzickou osobou Petr Vychodil, IČ: 68924721, se sídlem

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

PŘIJEĎTE NA ZIMNÍ PROHLÍDKU A

PŘIJEĎTE NA ZIMNÍ PROHLÍDKU A PŘIJEĎTE NA ZIMNÍ PROHLÍDKU A OD 15. 10. DO 15. 12. 2012 ZIMNÍ SERVISNÍ AKCE 2012 25 DŮKLADNÝCH KONTROL VAŠEHO VOZIDLA SEZNAM VÝHER: Vážený zákazníku, přijeďte v období od 15. 10. 2012 do 15. 12. 2012

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

Smlouva o pronájmu obytného karavanu

Smlouva o pronájmu obytného karavanu Smlouva o pronájmu obytného karavanu Pronajímatel: VaJaMi s.r.o. Prof. Seemana 86 tel.: +420 722 903 370 email: vainer.milan@vajami.cz Nájemce: Příjmení, jméno (firma): Adresa: Rodné číslo: Číslo OP: Číslo

Více

Přijeďte na zimní prohlídku a OD 15. 10. DO 15. 12. 2012

Přijeďte na zimní prohlídku a OD 15. 10. DO 15. 12. 2012 Přijeďte na zimní prohlídku a OD 15. 10. DO 15. 12. 2012 ZIMNÍ SERVISNÍ AKCE 2012 SOUTĚŽ 4. 5. Sada pneumatik značky Barum nebo Continental Vážený zákazníku, přijeďte v období od 15. 10. 2012 do 15. 12.

Více

Přechod z finančního na operativní leasing důsledky a hlubší návaznosti na chod firmy

Přechod z finančního na operativní leasing důsledky a hlubší návaznosti na chod firmy Přechod z finančního na operativní leasing důsledky a hlubší návaznosti na chod firmy Ing. David Kubálek, konference Fleet Management 2008 Základní kritéria pro přechod z finančního na operativní leasing

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VOZIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VOZIDLA JAK VYUŽÍT JAK VYUŽÍT JAK VYUŽÍT OBSAH: Na úvod... 2 Předání vozidla... 2 Naše služby... 2 Technický servis... 2 Pneuservis... 4 Pick up & Delivery... 5 Asistenční služby... 5 Silniční daň / Zákonné poplatky

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu LAMA PB s.r.o. se sídlem Příbram I - Kozičín 48 IČO: 24749044 jednající Michalem Maškem, jednatelem (dále jen "pronajímatel")

Více

530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 12 EVERYWHERE ASSISTANCE Po celou dobu platnosti smluvní záruky nabízí organizace Lancia silniční asistenci,

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA. Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA. Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla(dále jen VOP ) 1. Úvodní

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Stránka 1 z 7

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Stránka 1 z 7 Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci se Servisní pojišťovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné uzavření havarijního pojištění Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 10 fotografií Vašeho

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více