PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1"

Transkript

1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU c a I II e d f b III IV Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům evropské normy EN pro terénní kola (horská kola). Důležté Návod k použtí, stránka 11. Přečtěte s prosím před první jízdou stránky 6-10.

2 OBSAH POPIS KOMPONENT 1 Rám: a horní rámová trubka b dolní rámová trubka c sedlová trubka d řetězová vzpěra zadní stavby e sedlová vzpěra zadní stavby f tlumč odpružení 2 sedlo 3 sedlovka 4 sedlová objímka 5 zadní brzda 6 kazeta pastorků 7 zadní měnč 8 řetěz 9 přesmykač 10 převodník 11 klková souprava 12 pedál UPOZORNĚNÍ K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ NÁSLEDUJÍCÍM SYMBOLŮM VĚNUJTE MIMOŘÁDNOU POZORNOST: Zmíněné možné důsledky nebudou v návodu pokaždé popsány, když budou zobrazeny tyto symboly Tento symbol znamená možnost ohrožení Vašeho zdraví a žvota, nebudete-l postupovat podle pokynů resp. neučníte-l odpovídající preventvní bezpečnostní opatření. 13 představec 14 řídítka 15 ovládací páka brzdy 16 řadcí páčka 17 hlavové složení 18 Odpružená vdlce: I korunka II vntřní noha III vnější noha IV patka 19 přední brzda 20 brzdový kotouč Kolo: 21 rychloupínák 22 ráfek 23 paprsek 24 plášť 25 náboj 26 ventlek Tento symbol varuje před nesprávným chováním, které má za následek věcné škody a škody na žvotním prostředí. Tento symbol nformuje a zacházení s produktem nebo dotyčnou částí návodu k použtí, na nž má být zejména upozorněno. 2 Uvítání 4 Účelové použtí 6 Před první jízdou 9 Před každou jízdou 11 Montáž podle BkeGuardu 23 Zabalení Vašeho kola Canyon 24 Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol 24 Postup pro bezpečné upevnění kola 26 Upozornění k montáž kol s výsuvným čepy 29 Na co musím v souvslost s přístavbam a přestavbam dávat pozor? 30 Zvláštnost karbonového materálu 31 Upozornění k péč 32 Zvláštnost kol freerde 34 Po pádu 36 Soupravy rámů - upozornění k montáž techncké údaje 41 Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu 42 Nastavení správného posedu 44 Nastavení výšky řídítek 44 Představce Aheadset resp. bezzávtový systém 47 Vzdálenost od řídítek a nastavení sedla 48 Posunutí sedla a nastavení sklonu sedla 50 Přzpůsobení řídítek a brzdových pák 50 Nastavení pozce řídítek jejch natočením 52 Vyregulování dosahu k brzdovým pákám 53 Systémy pedálů 53 Způsob funkce různých systémů v přehledu 55 Nastavení a údržba 56 Brzdová soustava 57 Způsob funkce a opotřebení 58 Kontrola a seřízení kotoučových brzd 58 Kontrola funkce 59 AVID, FORMULA, MAGURA a SHIMANO brzdy 60 Řazení 61 Způsob funkce a ovládání 64 Kontrola a seřízení řazení 64 Zadní měnč 64 Nastavení koncových dorazů 66 Přesmykač 67 Převodová klka 67 Péče o řetěz 68 Opotřebení řetězu 69 Kola - pláště, duše a tlak vzduchu 72 Neházvost ráfků, napnutí paprsků 73 Upnutí kol pomocí rychloupínáků 73 Upnutí kola pomocí systému výsuvných čepů 74 Odstranění defektu pneumatky 74 Demontáž kola 75 Demontáž plášťů s drátovou a kevlarovou patkou 76 Montáž plášťů s drátovou a kevlarovou patkou 78 Demontáž bezdušových plášťů 78 Oprava bezdušových plášťů 79 Montáž bezdušových plášťů 80 Montáž kola 81 Hlavové složení 81 Kontrola a dodatečné seřízení 82 Hlavové složení Aheadset 83 Odpružení 83 Glosář - Odpružení 84 Odpružená vdlce 84 Způsob funkce 85 Nastavení a údržba 88 Full Suspenson 88 Zvláštnost posedu 88 Nastavení a údržba 91 Přeprava Vašeho kola Canyon 93 Všeobecná upozornění k péč a nspekce 93 Mytí a péče o Vaše kolo Canyon 95 Uschování a uskladnění Vašeho kola Canyon 96 Údržba a nspekce 98 Intervaly servsu a údržby 100 Doporučené utahovací momenty 104 Zákonné požadavky V České republce 105 Ručení za věcné vady 107 Záruka 108 Crash Replacement

3 2 Uvítání Uvítání 3 Vážená zákaznce, vážený zákazníku frmy Canyon, v této příručce jsme pro Vás shrnul mnoho tpů týkajících se obsluhy Vašeho kola značky Canyon a celou řadu zajímavých nformací k cyklstcké technce, údržbě a péč. Tuto příručku s prosím důkladně pročtěte. Vyplatí se to, když máte s kolem zkušenost, protože už na něm jezdíte celý žvot. Cyklstcká technka se v posledních letech velm zdokonalla. Abyste měl vždy radost a zábavu př jízdě na Vašem kole Canyon a pro Vaš vlastní bezpečnost s důkladně pročtěte celou tštěnou část této příručky a provádějte montáž přesně podle nstrukcí v kaptole Montáž podle BkeGuardu, mějte na zřetel upozornění v kaptole Před první jízdou a řďte se podle nch v kaptole Účelové použtí s přečtěte, k jakému použtí je Vaše nové kolo určeno a jaká je nejvyšší dovolená celková hmotnost (cyklsta, oblečení a zavazadla) a před každou jízdou proveďte mnmální kontrolu funkcí. Jak máte tuto kontrolu provádět najdete v kaptole Před každou jízdou v této příručce. Nejezděte na kole, jestlže neměla kontrola stoprocentní výsledek Na dgtálním médu přloženém k této příručce je obsáhle popsána celá řada údržbářských a opravářských prací. Budete-l je provádět, musíte mít vždy na mysl, že se návody a upozornění týkají výhradně tohoto kola Canyon a nejsou uplatntelné pro jná kola. Kvůl celé řadě provedení a změnám modelu může dojít k tomu, že nejsou popsané práce úplně kompletní. Mějte proto prosím bezpodmínečně na zřetel návody našch dodavatelů komponent, které jsou přloženy V BkeGuardu. Nezapomeňte, že mohou vysvětlvky a tpy na základě různých vlvů, jako např. zkušeností a řemeslncké dovednost provádějící osoby č použtého nářadí vyžadovat doplňky a tudíž přídavné (specální) nářadí nebo nepopsaná opatření. Na naší nternetové stránce najdete navíc četné servsní flmy, které Vás v souvslost s menším opravam č údržbam př prác podporují. V zájmu Vaší vlastní bezpečnost se nepřeceňujte. Nejste-l s naprosto jst nebo máte-l dotazy, obraťte se prosím na naší servsní horkou lnku (+420) Mějte na zřetel: Tato příručka Vám nemůže zprostředkovat schopnost mechanka na jízdní kola. An příručka tlustá jako celý lexkon by nepokryla každou možnost kombnace exstujících kol a součástí, které jsou k dspozc. Proto se tato příručka soustřeďuje na Vaše nové kolo a běžné součást, a obsahuje nejdůležtější upozornění a výstrahy. Kromě toho také není k tomu, aby umožnla montáž celého jízdního kola ze soupravy rámu Canyon Tato příručka Vás nenaučí jezdt na kole. Proto se tato příručka soustřeďuje na Vaše nové kolo a nejdůležtější upozornění a výstrahy. Nemůže Vás však naučt na kole jezdt a dopravní předpsy. Př jízdě na kole s musíte uvědomt, že se jedná o potencálně nebezpečnou aktvtu, a že musí cyklsta své kolo neustále ovládat. Jako př každém sportu se můžete př jízdě na kole zrant. Když s sednete na kolo, musíte s být tohoto nebezpečí vědom a musíte se s ním smířt. Mějte vždy na mysl, že nemáte na kole k dspozc ochranná zařízení automoblu, jako např. karoser nebo bezpečnostní vak. Jezděte proto vždy opatrně a respektujte ostatní účastníky slnčního provozu. Nkdy nejezděte pod vlvem léků, drog nebo alkoholu nebo když jste unaven. Nkdy nevozte na kole druhou osobu a mějte vždy ruce na řídítkách. Na závěr ještě několk našch proseb: Jezděte vždy tak, abyste neohrožoval jak sebe, tak nkoho jného a mějte ohled na přírodu, když jezdíte lesem nebo po loukách. Noste vždy přměřenou cyklstckou výstroj, nejméně přléhavou cyklstckou přlbu, ochranné brýle, pevnou obuv a pro jízdní kolo přměřené, výrazně světlé oblečení. Canyon tým Vám přeje mnoho zábavy s Vaším kolem Toto není žádný návod k sestavení nebo opravě jízdního kola z jednotlvých komponent Změny technckých detalů oprot údajům a zobrazením v příručce vyhrazeny. Tato příručka odpovídá požadavkům CE normy EN Tento návod podléhá evropskému zákonodárství. V případě dodávky jízdního kola musí výrobce přložt doplňující návody. Ohledně doplňujících návodů se obraťte také na Text, koncepce, fotografe a grafcká úprava: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Stav: červenec 2012, vydání 1 Zveřejnění, patsk, překlad a rozmnožování, včetně ve výňatcích a na elektronckých médích, jakož jakékol jné použtí je bez písemného povolení autora zakázáno. Na cestě lesem a polem Vždy s přlbou a brýlem Navštvte nás prosím příležtostně na naší nternetové stránce pod Zde na- jdete novnky, upozornění a užtečné rady jakož adresy našch odbytových partnerů. V zájmu Vaší vlastní bezpečnost nepřeceňujte Vaše schopnost př montážních a seřzovacích pracích. Jste-l na pochybách, obraťte se na naš servsní horkou lnku (+420) E-mal:

4 4 Účelové použtí Účelové použtí 5 Účelové použtí Horská kola Canyon CC-Race a Maraton, jako Lux, Nerve č Grand Canyon, jsou konstruována pro použtí na zpevněných a nezpevněných cestách a stezkách např. sngletrals. Tato horská kola jsou však nezpůsoblá pro těžké sjezdy v terénu s překážkam a pro skoky atd. Horská kola Canyon Tour, All Mountan, Enduro jakož Nerve a Strve jsou koncpována pro nadšené použtí ve středně těžkém terénu. Nejsou však konstruována pro velké skoky a kaskadérské kousky (trkové jízdy). Horská kola Canyon Freerde, jako Torque, jsou způsoblá pro jízdy v těžkém terénu a cyklstckých parcích (bkeparks). Pro velm těžké downhll závody na vysoké úrovn atd. však tato kola nejsou konstruována. Nezapomeňte, že je fyzka neúprosná. Nepřeceňujte Vaše cyklstcké schopnost např. Lux Nezapomeňte, že je fyzka neúprosná. Nepřeceňujte Vaše cyklstcké schopnost Kola Enduro a Freerde jakož Strve jsou na základě jejch použtí vystavena mmořádným namáháním. Pokud jste majtel takovéhoto kola, kontrolujte je před každou jízdou ohledně zeslabení a únavy materálu jako trhln, boulí, zbarvení a lomů. Pro všechna horská kola a sady MTB rámů platí nejvyšší dovolená celková hmotnost (cyklsta, oblečení a zavazadlo např. batoh) 120 kg. Mavc doporučuje pro horská jízdní kola s koly Mavc nepřekračovat nejvyšší dovolenou celkovou hmotnost 100 kg. U horských kol s hlníkovým sedlovkam je povolen nosč zavazadel pro sedlovou vzpěru zadní stavby. Rám modelu Yellowstone má specální závtová pouzdra pro montáž nosče zavazadel. Dbát na nejvyšší dovolenou celkovou hmotnost (Cyklsta, oblečení a zavazadlo např. batoh) např. Nerve např. Strve Dětské sedačky jsou všeobecně zakázány. Přvěšení dětských vozíků za kolo je všeobecně zakázáno. Dbejte také na naš vždy aktuální nternetovou stránku Tam jsou našm modelům přřazena pole použtelnost také grafcky. např. Torque Montáž nosče zavazadel na kola s karbonovým sedlovkam je zakázána. Chcete-l vzít zavazadlo, vozte je výhradně ve specálním batohu pro jízdní kola. Na základě jejch specálního účelu použtí jsou některá drtová kola vybavena jenom jednou brzdou.

5 6 Před první jízdou Před první jízdou 7 Před první jízdou 1. Už jste někdy jel na horském kole? Nezapomeňte, že jízda v terénu vyžaduje mmořádnou koncentrac, tělesnou zdatnost a výcvk. Obeznamte se s Vaším novým horským kolem pozvolna na nefrekventovaném místě a pomalu s zvykejte na terén, v němž chcete jezdt. Navštvte techncký kurz. Více nformací na com 2. Obeznáml jste se s brzdovou soustavou? Kola Canyon se obvykle dodávají konfgurovaná tak, že se přední brzda ovládá levou brzdovou pákou. Překontrolujte, zda můžete ovládat brzdu předního kola stejnou brzdovou pákou, na nž jste zvyklí. Není-l tomu tak, musíte nové uspořádání náležtě trénovat, protože nerozvážné použtí brzdy předního kola může mít za následek pád. V daném případě nechte přřazení brzdových pák změnt odborníkem. Moderní brzdy mohou mít za jstých okolností mnohem slnější brzdný účnek než brzda Vašeho dosavadního kola Na základě jejch specálního účelu použtí jsou některá drtová kola vybavena jenom jednou brzdou. V každém případě proveďte několk zkušebních brzdění mmo slnční provoz Zvykejte s na maxmální možné zpomalení pomalu. Více nformací k brzdám najdete v kaptole Brzdová soustava. Přílšné použtí přední brzdy, nenapodobovat Nezapomeňte, že může být přřazení brzdových páček od země k zem jné Kontrolujte, kterou pákou se ovládá která brzda. Neodpovídá-l to Vašm zvyklostem, nechte přřazení v daném případě změnt 4. Je výška rámu správná a jsou sedlo a řídítka správně nastavené? Postavte se nad horní rámovou trubku Vašeho kola a překontrolujte, zda máte v rozkroku nejméně píď volného prostoru. Pokud tomu tak není, přečtěte s prosím rozšířené kaptoly dále v návodu nebo na přloženém CD, nebo se obraťte na naš servsní horkou lnku (+420) Př jízdě s přílš velkým rámem může dojít př rychlém sestoupení z kola ke zraněním Sedlo má být nastaveno tak, abyste u krosového a maratonského kola mohl právě ještě dosáhnout patou pedálu v jeho nejnžší poloze. Překontrolujte, zda ještě dosáhnete špčkam choddel až na zem, když sedíte v sedle. U všech horských, Enduro a Freerde kol je sedlo nastaveno zpravdla níže. Zejména př horských sjezdech se doporučuje sedlo snížt. Další nformace týkající se pozce najdete v kaptole Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu. 5. Jel jste jž na kole s nášlapným resp. systémovým pedály v příslušné obuv? Před první jízdou s těmto pedály se musíte důkladně obeznámt s našlápnutím a uvolněním na stojícím kole. Nejlépe to jde, když se př výcvku opřete o zeď, abyste se nepřevrátl. V daném případě upravte tvrdost našlápnutí a uvolnění z pedálu. V každém případě s nejprve přečtěte návod k použtí, který je přložen v BkeGuardu. Více k téma pedály najdete v kaptole Systémy pedálů. Kontrola výšky nad horní rámovou trubkou Boty pro systémové pedály 3. Jste obeznámen s druhem řazení a způsobem jeho funkce? Obeznamte se s novým řazení na místě bez dopravního ruchu. Mějte na mysl, že neřadíte současně vpředu a vzadu, a že během řazením nešlapete slně do pedálů. Více nformací k řazení najdete v kaptole Řazení. Řetězové řazení Systémový pedál Pokud držíte řídítka horského kola př jízdě za rohy, nemůžete dosáhnout brzdové páky tak rychle, jako z jných pozc rukou. Vaše brzdná dráha se prodlouží. Jezděte mmořádně předvídavě a počítejte s delším brzdným dráham. V případě nedostatečného výcvku anebo přílš pevného nastavení systémových pedálů se eventuálně nemůžete z pedálu uvolnt Nebezpečí pádu

6 8 Před první jízdou Před každou jízdou 9 6. Dbejte na to, abyste Vaše kolo Canyon používal jenom v souladu se předurčeným účelem Horská kola pro krosové a maratonské použtí nejsou způsoblá pro náročné sjezdy v terénu s překážkam nebo pro skoky atd. Pro All Mountan č Enduro použtí jsou k dspozc specální modely. Torque modely můžete používat také pro takzvaný Freerdng. Mějte na mysl, že některý jízdní kousek profesonála vypadá jednoduchý, vyžaduje však ve skutečnost dlouhý trénnk a mnoho zkušeností. Pro Vaš vlastní bezpečnost nepřeceňujte Vaše schopnost. Jízdní kola Canyon jsou koncpována zpravdla pro celkovou hmotnost (cyklsta a zavazadlo) 120 kg. Tuto mez nkdy nepřekračujte. Blžší nformace týkající se účelu použtí s přečtěte v kaptole Účelové použtí. 7. Sestává Vaše kolo částečně z karbonu? Mějte na zřetel, že tento materál vyžaduje mmořádnou péč a opatrné použtí. V každém případě s přečtěte kaptolu Zvláštnost karbonového materálu. 8. Pokud jste s koupl jízdní kolo s odpružením, překontrolujte tlak vzduchu ve vdlc. V daném případě použjte k nastavení hustlku, přloženou v BkeGuardu. Nesprávné nastavení může mít za následek chybnou funkc nebo poškození odpružené vdlce. V každém případě se zhorší jízdní vlastnost a nedosáhnete maxmální jízdní bezpečnost. Další nformace najdete v kaptolách Opdružená vdlce a Full Supenson. Jízda v terénu Karbonový materál Před každou jízdou PŘED KAŽDOU JÍZDOU MUSÍTE PŘEKONTROLOVAT NÁSLEDUJÍCÍ BODY: 1. Jsou rychloupínáky předního a zadního kola, sedlovky a ostatních komponent a výsuvné čepy kol řádně uzavřeny? Podrobnější v kaptole Zacházení s rychloupínáky a zásuvným čepy kol. 2. Jsou pláště v dobrém stavu a mají dostatečný tlak vzduchu? Protočte obě kola, abyste mohl překontrolovat vycentrování. Přtom je možné zjstt bočně prasklé pláště, zlomené osy a přetržené paprsky včas. Podrobnější v kaptole Kola pláště, duše a tlak vzduchu. 3. Proveďte na nepohybujícím se kole zkoušku brzd slným přtažením brzdové páky k řídítkům. Po malém stsknutí páky se musí vytvořt působště tlaku; páka se však přtom nesmí dotknout řídítek U hydraulckých (kotoučových) brzd nesmí unkat žádná kapalna. Další upozornění k téma brzdy v kaptole Brzdová soustava. Překontrolujte tlak vzduchu v pláštích Páka brzdy se př stsknutí nesmí dotýkat řídítek Odpružené jízdní kolo Jízdní kola Canyon jsou hgh-end sportovní nářadí, představující lehkou konstrukc nejvyššího stupně nženýrství. Zacházejte s tím materálem Vy jako profesonál. Nesprávné použtí, neodborná montáž nebo nedostatečná údržba mohou narušt bezpečnost závodního stroje. Nebezpečí úrazu Nejsou-l rychloupínáky řádně uzavřeny, mohou se uvolnt část jízdního kola. Nebezpečí pádu Nejezděte, jestlže Vaše kolo Canyon jeden z těchto bodů nesplňuje

7 10 Před každou jízdou Montáž podle BkeGuardu Pokud se chystáte jet po veřejných slncích č v noc, přezkoušejte osvětlovací zařízení, vz kaptola Zákonné požadavky. 5. Nechte dopadnout Vaše kolo Canyon z malé výšky na zem. Lokalzujte případné rachocení. V daném případě překontrolujte ložska a šroubová spojení. 6. Freerde kola, jako Strve č Torque, jsou v důsledku jejch použtí vystavena mmořádnému namáhání. Pokud jste majtel takovéhoto kola, kontrolujte je před každou jízdou ohledně zeslabení a únavy materálu jako trhln, boulí a lomů. 7. Nejdůležtější příslušenství pro příjemnou cestu na kole je malá taštčka na nářadí, kterou můžete přpevnt pod sedlo. Ta má obsahovat dvě plastová páčdla na pneumatky, obvyklé nbusové klíče, náhradní duš, záplaty, Váš moblní telefon a trochu peněz. Vezměte s také hustlku, kterou přpevníte k rámu. Nkdy nejezděte za tmy bez osvětlení Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuradu není žádné kouzlo, ale přesto musíte postupovat rozvážně a pečlvě. Neodborná montáž může mít za následek, že nebude jízdní kolo bezpečné. Nejprve bychom Vás chtěl obeznámt s částm Vašeho kola Canyon. Za tímto účelem rozklopte přední skládací stránku této brožury. Zde najdete kolo Canyon, sestávající ze všech důležtých komponent. Nechte tuto stránku př čtení rozklopenou. Tak budete moc v textu zmíněné komponenty rychle nalézt. KONTROLA OBSAHU BIKEGUARDU V BkeGuardu se nachází smontovaný rám se všem přídavným díly, navíc kola, sedlo a krabce s drobným díly, např. rychloupínáky, reflektory a v daném případě pedály. Vybalení 8. Nezapomeňte na soldní zámek, pro případ, že budete chtít Vaše kolo Canyon odstavt. Jenom kolo přpevněné k nepohyblvému předmětu je chráněno prot zneužtí jným osobam. Nouzová souprava Abyste se vyvaroval poškození Vašeho jízdního kola Canyon, dodržujte maxmální celkovou váhu a předpsy pro transport zavazadel a dětí v kaptole Účelové použtí. Před transportem kola osobním automoblem nebo letadlem s navíc přečtěte kaptolu Přeprava Vašeho kola Canyon. Vaše kolo Canyon bude slně namáháno vlvy podloží a slam, kterým budete na kolo působt. Na tyto dynamcké námahy reagují různé komponenty opotřebením a únavou. Kontrolujte Vaše kolo Canyon pravdelně na příznaky opotřebení, ale také na škrábance, zkřvení, změnu barvy nebo počínající trhlny. Komponenty, jejchž žvotnost byla překročena, mohou náhle selhat. Nechte na Vašem kole Canyon provádět pravdelné nspekce, aby bylo možné nejsté součást v daném případě vyměnt. Blžší nformace týkající se péče a provozní bezpečnost najdete v kaptolách Všeobecná upozornění k péč a nspekce, Doporučené utahovací momenty a Intervaly servsu a údržby. Obrázek ukazuje lbovolné horské kolo Canyon - ne každé kolo vypadá stejně. Nejprve otevřete BkeGuard. K tomu použjte nejlépe nože na koberce. Až budete pracovat s nožem na koberce, dbejte na to, abyste nepoškodl an komponentu, an sebe. Řezejte zásadně směrem od sebe a od komponenty Nejsnadnější a nejbezpečnější montáž je na montážním stojanu nebo pokud budete mít pomoc. V daném případě odstraňte ochranné kartony a vyjměte kola z BkeGuardu. Vytáhněte z BkeGuardu sedlo. Odstraňte v daném případě na sedlovce se nacházející ochrannou fól.

8 12 Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuardu 13 Vyjměte z BkeGuardu opatrně rám a dole resp. na straně ležící balíček drobných dílů. Otevřete rychloupínák nebo šroub na objímce sedlové trubky. Nejdříve s přečtěte kaptolu Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol. Než do rámu zamontujete sedlovku, ujstěte se, že je sedlová trubka naprosto zbavena otřepu a nemá žádné ostré hrany. Zavřete rychloupínák nebo šroub na objímce sedlové trubky. Neutahujte šroub resp. rychloupínák objímky sedlové trubky pevně. Mějte na zřetel upozornění v kaptole Nastavení správného posedu a přípustné utahovací momenty v kaptole Všeobecná upozornění k péč a nspekce a dbejte rovněž na příkazy výrobce komponent. Vyšroubujte šrouby víka představce a víko sejměte. MONTÁŽ JÍZDNÍHO KOLA Následovně je jenom stručně popsána montáž. Pokud v této čnnost nejste vycvčen nebo nemáte dostatečné zkušenost, přečtěte s prosím rozšířené kaptoly vzadu v návodu nebo na přloženém CD. Zamontujte hlníkovou sedlovku nebo poproste pomocníka, aby Vám kolo přdržel, když j budete montovat. Pokud nutné, vyčstěte sedlovou trubku a zbavte j otřepu. Sedlovka musí do rámu vklouznout lehce bez tlaku, anž byste j musel otáčet sem a tam. Upněte Vaše kolo Canyon s hlníkovou sedlovkou pro montáž do montážního stojanu nebo požádejte pomocníka, aby Vám kolo přdržel, když je budete montovat. Odstraňte ochrannou fól a ochranná pouzdra z řídítek. Přtom řídítka přdržujte, aby se neotočla a nepoškodla. Zkoušejte to výhradně ručně. Nepodaří-l se to, použjte opatrně nůž na koberce nebo nůžky. K montáž používejte momentový klíč Canyon, který je přložen v BkeGuardu. Uschovejte všechny část balení a celý BkeGuard na suchém místě. Tak budete mít po ruce vše, co budete potřebovat pro eventuální záslku nebo cestu. Př vyjímání rámu přdržte řídítka, aby se neotočla a přtom nepoškodla. Neupínejte Vaše kolo Canyon pro montáž do montážního stojanu za trubku rámu nebo za karbonovou sedlovku Mějte na zřetel rovněž upozornění v kaptole Zvláštnost karbonového materálu. Až budete pracovat s nožem na koberce, dbejte na to, abyste nepoškodl an komponentu, an sebe. Řezejte zásadně směrem od sebe a od komponenty

9 14 Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuardu 15 Umístěte řídítka uprostřed oka představce. Přtom dávejte pozor na to, aby se nepřekroutla nebo nezalomla bowdenová lanka, a aby probíhala ve stejnoměrných poloměrech k závěsům nebo k brzdě. Šrouby víka opět zašroubujte a utáhněte, aby řídítka nevázla. Závěrečné nastavení se bude provádět po montáž kol. Vyjměte rychloupínák předního kola z krabce s drobným díly. Odšroubujte pojstnou matc a stáhněte z rychloupínáku jednu z pružn. Našroubujte pojstnou matc o jednu až dvě otáčky na závt. Další nformace týkající se rychloupínáků najdete v kaptole Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol ; Mějte na zřetel také přložený návod od výrobce komponenty. Zamontujte přední kolo a dbejte na to, abyste zasunul brzdový kotouč mez brzdová obložení. Zavřete rychloupínák tak, aby bylo kolo bezpečně upevněno. Nejdříve s přečtěte kaptolu Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol. MONTÁŽ PŘEDNÍHO KOLA U KOTOUČOVÝCH BRZD Odstraňte obě ochranné krytky z osy předního kola. Zasuňte rychloupínák ze strany brzdového kotouče do duté osy předního kola. Na každé straně náboje musí být umístěno po jedné pružně. Dbejte na to, aby pružna s malým průměrem ukazovala na obou stranách rychloupínáku k ose náboje. Ovládací páka rychloupínáku se montuje na levou stranu (protlehlá strana řetězového pohonu). Nyní odstraňte zajštění pro přepravu na přední brzdě. Další nformace k brzdám najdete v kaptole Brzdová soustava. Před montáží kola překontrolujte u kotoučových brzd, zda sedí brzdová obložení přesně v upevněních ve třmenu kotoučové brzdy. Lze to rozpoznat podle toho, že mezera mez obložením probíhá paralelně a ndkátory opotřebení se nachází na předurčeném místě. Poté překontrolujte, zda sedí přední kolo uprostřed vdlce. Dbejte na správné usazení rychloupínáku a patkových pojstek. K montáž používejte momentový klíč Canyon, který je přložen v BkeGuardu. Nová obložení kotoučových brzd je nutné zajet, aby dosáhla optmálních hodnot zpomalení. Další nformace najdete v kaptole Brzdová soustava.

10 16 Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuardu 17 Po montáž kola a zavření rychloupínáku zatáhněte u kotoučových brzd několkrát za brzdovou páku a poté kolo protočte. Brzdový kotouč se přtom zpravdla nesmí třít o třmen kotoučové brzdy a brzdová obložení. Nyní odstraňte zajštění pro přepravu na zadní brzdě. Další nformace k brzdám najdete v kaptole Brzdová soustava. Před montáží kola překontrolujte u kotoučových brzd, zda sedí brzdová obložení přesně v upevněních ve třmenu kotoučové brzdy. Lze to rozpoznat podle toho, že mezera mez obložením probíhá paralelně a ndkátory opotřebení se nachází na předurčeném místě. Zavřete rychloupínák tak, aby bylo kolo bezpečně upevněno. Nejdříve s přečtěte kaptolu Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol. Brzdový kotouč se přtom zpravdla nesmí třít o třmen kotoučové brzdy a brzdová obložení. Protočte obě kola a překontrolujte, zda jsou řádně vycentrovaná. Další nformace najdete v kaptole Kola pláště, duše a tlak vzduchu. MONTÁŽ ZADNÍHO KOLA U KOTOUČOVÝCH BRZD Otevřete rychloupínák na zadní ose, odstraňte dřevěné prkénko a vytáhněte z něho rychloupínák. Postupujte stejně jako př montáž předního kola. Dbejte také zde zvláště na správnou pozc malých pružn. Další nformace týkající se rychloupínáků najdete v kaptole Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol. Odstraňte ochrannou fól z obou řetězových vzpěr zadní stavby. Pokuste se to provést ručně. Nepodaří-l se to, použjte opatrně nůž na koberce nebo nůžky. Stskněte pravou řadcí páčku tolkrát, až bude zadní měnč stát úplně venku. Zatáhněte zadní měnč o něco dozadu, zavěste řetěz na prvním vnějším ozubeném kolečku kazety a zamontujte zadní kolo. Nezapomeňte zasunout brzdový kotouč mez brzdová obložení. Nejdříve s přečtěte kaptolu Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol. Poté překontrolujte, zda sedí zadní kolo uprostřed vdlce. Dbejte na správné usazení rychloupínáku a patkových pojstek. Zkouška brzdy a řazení Po montáž kola a zavření rychloupínáku zatáhněte u kotoučových brzd několkrát za brzdovou páku a poté kolo protočte. Přezkoušejte funkc řazení. Přeřaďte postupně do všech rychlostních stupňů a ujstěte se, že se zadní měnč nemůže dostat do styku s paprsky kola, když řetěz běží přes největší ozubené kolečko. Další nformac k řazení najdete v kaptole Řazení. Po montáž kol proveďte zkoušku brzd na stojícím kole. Páka musí vykazovat působště tlaku a nesmí se nechat přtáhnout až k řídítkům. Nová obložení kotoučových brzd je nutné zajet.

11 18 Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuardu 19 Montáž zadního měnče Canyon Strve ES / ESX MONTÁŽ PEDÁLŮ Pro bezpečnou přepravu se Strve dodává s odmontovaným zadním měnčem. Zadní měnč lze přmontovat několka hmaty: Zadní měnč je přpevněn na háku. Hák spojuje zadní měnč s rámem. U modelu Strve se hák montuje na zadní pravou patku. Zpočátku zašroubujte šroub jenom lehce do háku. Podle popsu v kaptole Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol zamontujte zadní kolo. Př montáž pedálů s nejdřív prohlédněte náps na osách. R znamená pravý a L levý pedál. Mějte na zřetel, že má levý pedál levotočvý závt, tudíž v protsměru obvyklého závtu, což znamená, že se musí zašroubovat v protsměru hodnových ručček. Zašroubujte pedály o první dvě až tř otáčky do závtu klk ručně. Nejprve prostrčte namazaný šroub patkou. Pak sešroubujte hák pevně momentovým klíčem (toque wrench), který jste obdržel spolu se Strvem. Před zašroubováním závty pedálů natřete lehce tukem. Teprve potom používejte klíč na pedály a oba pedály pevně utáhněte. Přtom dbejte bezpodmínečně na správný utahovací moment 6 Nm. Mějte na zřetel pravdla pro účast na slnčním provozu v zem, v níž horské kolo používáte. Po 100 km jízdy pevné utažení pedálů znovu překontrolujte. Pedály by se mohly uvolnt, znčt závt a eventuálně být příčnou pádu. Překontrolujte také pevné utažení všech ostatních šroubů, odpovídající předepsaným utahovacím momentům.

12 20 Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuardu 21 NAHUSTĚNÍ ODPRUŽENÉ VIDLICE NAHUSTĚNÍ PRUŽICÍ VZPĚRY KONTROLA A NASTAVENÍ Pro přepravu byl vzduch z odpružené vdlce úplně vypuštěn. Musíte Vaš odpruženou vdlc nahustt odpovídajícím tlakem vzduchu. Otevřete víko Vaší odpružené vdlce. U plně odpruženého horského kola (full suspenson) musíte kontrolovat tlak vzduchu. Otevřete víko na pružící vzpěře. Proveďte úpravu posedu, pozce držení jakož kontrolu upevnění řídítek, držadel a sedlovky, jak je popsáno v kaptole Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu této příručky. Nahustěte oba pláště tlakem, označeným na boku pláště. Další nformace týkající se plášťů a duší najdete v kaptole Kola pláště, duše a tlak vzduchu. Na závěr montáže proveďte svědomtě kontroly popsané v kaptole Před první jízdou. Nahustěte odpruženou vdlc specální, v BkeGuardu přloženou hustlkou podle doporučení k nastavení tuhost pružny uvedené výrobcem vdlce. Další nformace k odpružené vdlc najdete v kaptole Odpružená vdlce. Nahustěte pružící vzpěru specální, v BkeGuardu přloženou hustlkou podle doporučení k nastavení tuhost pružny uvedené výrobcem pružící vzpěry. Další nformace k nastavení Vaší pružící vzpěry najdete v kaptole Full Suspenson. Vaše sedlovka musí být zasunuta do rámu nejméně pod úroveň horní rámové trubky resp. až ke značce pro mnmum na sedlovce. Vyjměte kryt řetězové vzpěry zadní stavby z krabce s drobným díly a přpevněte jej k řetězové vzpěře. Nesprávné nastavení může mít za následek chybnou funkc nebo poškození odpružené vdlce. Návod od výrobce vdlce najdete na přloženém CD. Před huštěním s tento návod důkladně pročtěte Nesprávné nastavení pružící vzpěry může mít za následek chybnou funkc nebo poškození pružící vzpěry. Návod od výrobce pružící vzpěry najdete na přloženém CD. Před huštěním s tento návod důkladně pročtěte Nkdy na Vašem kole Canyon nejezděte, jestlže je značka pro mnmum na Vaší sedlovce vdět. Po montáž a kontrole musíte jízdu na Vašem kole Canyon bezpodmínečně na rovném, nefrekventovaném terénu (např. na parkovšt) vyzkoušet Dojdel k výskytu chyb př montáž nebo př nastavení za jízdy v slnčním provozu nebo v terénu, může to mít za následek ztrátu jízdní kontroly

13 22 Montáž podle BkeGuardu Zabalení 23 Zabalení Vašeho kola Canyon Když budete Vaše kolo Canyon balt, např. abyste je zaslal do naší dílny kvůl nspekc nebo když budete na cestách, musíte dbát na několk věcí, aby se Vaše kolo dostalo v pořádku na místo určení. Nyní přpevněte ještě bílou odrazku na řídítka a červenou odrazku na sedlovku. K Vašemu BkeGuradu je přložen návod k balení Takhle Vaše horské kolo zabalíte. Př balení Vašeho kola postupujte přesně podle tohoto návodu. Návod k zabalení, které Vám krok za krokem vysvětluje, jak Vaše kolo Canyon zabalt, najdete také na naší nternetové stránce Pokud budete cestovat letadlem, zabalte Vaše kolo buď do BkeGuradu Canyon, nebo použjte vhodný kufr na kola, např. Canyon BkeShuttle. Canyon BkeShuttle Př přepravě autem dbejte na bezpečné a prot skluzu odolné uložení. Pokud jste na pochybách nebo pokud máte otázky, přečtěte s prosím rozšířené kaptoly dále v návodu nebo na přloženém CD, nebo se obraťte na naš servsní horkou lnku (+420) Canyon BkeGuard Na závěr musíte přpevnt odrazky mez paprsky. Dbejte na to, abyste zamontoval pokaždé dvě odrazky na protlehlé straně mez paprsky jak předního tak zadního kola. Po 100 až 300 km překontrolujte znovu pevné utažení všech šroubů podle momentových údajů. Více k tomuto téma najdete v kaptolách Všeobecná upozornění k péč a nspekce, Doporučené utahovací momenty a Intervaly servsu a údržby. Nepokládejte kolo nebo jeho díly volně do vntřního prostoru Vašeho auta. Sem a tam klouzající díly mohou ohrozt Vaš bezpečnost. Nebude-l Vaše kolo Canyon zabaleno pro přepravu podle přloženého návodu k balení, ne- máte žádný nárok na náhradu eventuálně vznklých dopravních škod frmou Canyon Bcycle GmbH. U velkoobjemových rámových trubek hrozí v souvslost s většnou svorek nosčů kol nebezpečí pomačkání Karbonové rámy mohou z toho důvodu př dalším použtí náhle selhat, rámy z hlníku se velce lehce vyboulí. V prodejnách příslušenství pro auta jsou však k dostání specální, pasující modely. Dbejte na to, aby se př přepravě autem na kole nenacházely žádné součástky (nářadí, zavazadlové tašky, dětské sedačky atd.), protože by se mohly uvolnt. Nebezpečí úrazu

14 24 RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL 25 Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol Navzdory jednoduchého zacházení s rychloupínáky dochází stále znovu k nehodám zavněným nesprávnou manpulací. Rychloupínák sestává v podstatě ze dvou ovládacích prvků: Rukojet na jedné straně náboje kola: Ta převádí zavírací pohyb přes výstředník na sílu sevření. Pružnové svorky na druhé straně náboje kola: Jejím prostřednctvím se na závtové tyč nastavuje předpětí. Otevření rychloupínáku Je-l možné upínací pákou otáčet kolem osy kola, není zaručeno bezpečné upevnění kola. Musíte j znovu otevřít a zvýšt předpětí. Za tímto účelem otočte matc na protlehlé straně o půl otáčky ve směru hodnových ručček. Zavřete rychloupínák a překontrolujte upevnění znovu. Není-l možné upínací pákou dále otáčet, sevřel upínák správně. Na závěr nadzvedněte kolo o několk centmetrů od země a klepněte shora na plášť. Bezpečně upnuté kolo zůstane zavěšeno v patkách rychloupínacího náboje rámu. Na kontrolu rychloupínáku sedlovky se pokuste sedlo v rámu otočt. Zavření rychloupínáku palcovým valem Postup pro bezpečné upevnění kola Otevřete rychloupínák. Nyní má být čtelný náps open. Otočte páku ve směru upínací pozce; znatelný podle toho, že je na páce zvenčí čtelný náps close. Na začátku zavíracího pohybu až do polovny musí být možné pákou velce lehce, tzn. bez upínacího účnku, pohybovat. Během druhé polovny otočení se musí pákový účnek zřetelně zvýšt. Nakonec se nechá pákou pohybovat jenom velce těžce. Použjte palcového valu a na podporu táhněte prsty za vdlc nebo za rám, nkol však za brzdový kotouč. V koncové poloze musí být páka rovnoběžná s kolem. Nesmí tedy odstávat. Páka musí přléhat k rámu tak, aby nebylo možné j neúmyslně otevřít. Překontrolujte utažení tak, že se pokusíte zavřenou páku otevřít. Zavření rychloupínáku Pokuste se sedlo v rámu otočt Chybně montovaná kola mohou být příčnou těžkých pádů a úrazů Nejezděte nkdy na kole, jehož upnutí kol jste před jízdou nepřekontroloval V případě, že se kolo za jízdy uvolní, spadnete z kola Když kolo odstavíte, zamkněte kola, která jsou přpevněna rychloupínáky spolu s rámem k pevnému předmětu. Dbejte na to, aby se páky obou rychloupínáků nacházely vždy na levé straně (protlehlé straně řetězového pohonu) Vašeho kola Canyon. Tímto způsobem se vyvarujete obrácené montáže předního kola. U systému výsuvných čepů RockShox Maxle se páka rychloupínáku Maxle nachází vždy vpravo. V případě nedostatečně zavřeného rychloupínáku se mohou kola uvolnt. Akutní nebezpečí úrazu U kol s kotoučovým brzdam nenahrazujte v žádném případě nkdy sérově zabudovaný rychloupínák za takzvaný upínák lehké konstrukce. Rychloupínáky můžete nahradt zajštěním prot krádež. K tomu potřebujete specálně kódovaný klíč nebo vntřní šesthran. Jste-l na pochybách nebo máte-l dotazy, obraťte se prosím na naší servsní horkou lnku (+420)

15 26 RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL 27 Upozornění k montáž kol s výsuvným čepy Výsuvné čepy kol se používají tehdy, když je kolo vystaveno vysokým námahám, tzn. např. př Freerde, sjezdu atd. nebo př skocích. Propůjčují odpruženým vudlcím odpovídající tuhost. V současné době je na trhu mnoho odlšných systémů výsuvných čepů kol. Některé systémy jsou upevněny rychloupínáky. Pro jné potřebujete k montáž resp. demontáž eventuálně specální nářadí. Jste-l na pochybách nebo máte-l dotazy, obraťte se prosím na naší servsní horkou lnku (+420) U běžných systémů výsuvných čepů kol prostrčte výsuvný čep vdlcí a nábojem tak, aby se šesthranná hlavce nacházela př pohledu ve směru jízdy vpravo. Když je čep zamontován, nechte vdlc několkrát zapérovat, abyste vyloučl, že se čep vzpříčí. Našroubujte matc na čep a pevně j utáhněte. Poté utáhněte 4 šrouby s vntřním šesthranem na přední straně vdlce, aby se čep pevně upnul. Kontrolujte šrouby po jedné nebo dvou provozních hodnách a dále každých 20 hodn. Běžný systém výsuvných čepů (vdlce Fox) Systém výsuvných čepů Maxle (vdlce Rockshox) Když zabere závt čepu do závtu levé rozvdlené opěrky, utáhněte čep ruční slou ve směru hodnových ručček. Rychloupínák Maxle zavřete stejným způsobem jako běžný rychloupínák. Pákou musí být zpočátku možné otáčet lehce a bez upínacího účnku, během druhé polovny otáčky se musí pákový účnek zřetelně zvýšt a na závěr se smí pákou pohybovat jenom velce těžce. Použjte dlaň a zatáhněte na podporu prsty za rozvdlenou opěrku, ale nkdy netahejte za paprsek nebo brzdový kotouč. Po zavření nesmí být možné upínací pákou dále otáčet. Systém E-Thru, společný vývoj frem Shmano a Fox, má z hmotnostních důvodů výsuvný čep 15 mm. Montuje se jako systém Maxle, ovládá se rovněž rychloupínací pákou. Oprot obvyklým rychloupínacím systémům je však u E-Thru pružnová svorka na protlehlé straně rychloupínací páky spojena s vdlcí prostřednctvím šroubu nepohyblvě. K demontáž předního kola potřebujete v závslost na výrobc vdlce a systému výsuvného čepu eventuálně nářadí. K demontáž musíte povolt držák osy na vdlc a poté osu kompletně z náboje odstrant. Př montáž předního kola postupujte v opačném pořadí. Dbejte na to, aby byly všechny šrouby/systémy rychloupínání řádně utaženy. Systém výsuvných čepů E-Thru U systému výsuvných čepů Maxle s upínací pákou vsaďte kolo do vdlce a zaveďte brzdový kotouč do třmenu kotoučové brzdy. Vyrovnejte kolo mez patkam vdlce a prostrčte čep s otevřenou pákou rychloupínáku Maxle zprava patkam a nábojem kola. Nářadí pro demontáž K upevnění osy nepoužívejte nkdy jné nářadí, než které doporučuje výrobce. Pracujte vždy s momentovým klíčem. Přblžujte se v malých krocích (polovční Nm) od nízkého k předepsanému maxmálnímu utahovacímu momentu a přtom kontrolujte opakovaně pevné usazení komponenty. Nepřekračujte výrobcem předepsaný maxmální utahovací moment Jestlže je osa přílš utažena, mohou se osy nebo rozvdlená opěrka poškodt.

16 28 RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL PŘÍSTAVBY A PŘESTAVBY 29 Kromě výsuvných čepů pro vdlce exstují systémy výsuvných čepů pro zadní stavbu např. systém výsuvných čepů Syntace X-12. Vynkají zejména vysokou tuhostí a nízkou hmotností. Systém X-12 exstuje ve dvou odlšných verzích: Key verze (s nbusovým šroubem) QR verze (s rychloupínací pákou RWS) Za účelem demontáže zadního kola musíte u modelů Torque a Strve povolt o dvě až tř otáčky šroub na patce (upevnění háku měnče). Povolte osu (v závslost na systému nbusovým klíčem nebo rychloupínákem) a vytáhněte j. Poté můžete zadní kolo vymontovat obvyklým způsobem. Př montáž dbejte na to, abyste nezastrčl osu do náboje před montáží zadního kola. Montáž se provádí obvyklým způsobem. Prostřednctvím pomůcky k zavádění však není nutné zadní kolo seřzovat, protože sedí automatcky na správném místě. Po vestavbě zadního kola můžete osu zastrčt a pevně utáhnout. U modelů Torque a Strve utáhněte hák měnče 6 Nm. Systém výsuvných čepů Syntace X-12 Pomůcka k zavádění Syntace X-12 Na co musím v souvslost s přístavbam a přestavbam dávat pozor? Jízdní kola Canyon jsou sportovní nářadí, vybavené pro příslušné použtí. Mějte na zřetel, že montáž blatníků a podobně může uškodt funkc a tudíž jízdní bezpečnost. Před koupí a montáží příslušenství s musíte zjstt, zda je toto příslušenství kompatblní s Vaším kolem Canyon. U přídavných zvonků nebo houkaček jakož osvětlovacích zařízení s musíte přesně zjstt, zda je toto příslušenství dovoleno a přezkoušeno a tudíž povoleno pro slnční provoz. Baterová/ akumulátorová světla musí být označena bleskem a písmenem K (por. kaptolu Zákonné požadavky ). Chcete-l přmontovat nosč zavazadel nebo dětskou sedačku nebo táhnout dětský vozík za kolo, ověřte s nejprve v kaptole Účelové použtí, zda je to možné. Pokud to je zásadně možné, nformujte se na naší servsní horké lnce (+420) o vhodných modelech. Provádějte jenom práce, které stoprocentně zvládnete. Canyon s blatníky Nosč Řídítka, představce a vdlce má vždy měnt odborný mechank. Mějte v každém případě na zřetel návod k použtí od výrobce příslušenství. Př montáž jných komponent a příslušenství odpovídáte vždy sam za odbornou montáž komponent. V případě nejmenších pochyb odvezte Vaše kolo Canyon do naší odborné dílny. Dodatečně přpevněné příslušenství, např. blatníky, nosč zavazadel atd., může uškodt funkc Vašeho kola Canyon: proto používejte přednostně příslušenství z našeho sortmentu. Tak budete mít jstotu, že budou použty vhodné komponenty. K upevnění osy nepoužívejte nkdy jné nářadí. Jestlže je osa přílš utažena, mohou se osa nebo rozvdlená opěrka poškodt. Výrobc systémů výsuvných čepů přkládají většnou obsáhlé návody. Před demontáží kola č prováděním údržby s je pozorně pročtěte. V případě nesprávné montáže mohou uvolněné nebo ulomené komponenty zavnt těžké pády. Utáhněte bezpečnostně relevantní závtová spojení předepsaným utahovacím momenty. Máte-l otázky týkající se montáže příslušenství, kompatblty komponent nebo v souvslost s přestavbam s prosím přečtěte rozšířené kaptoly dále v návodu nebo na přloženém CD, nebo se obraťte na naš servsní horkou lnku (+420)

17 30 MATERIÁL Z KARBONU MATERIÁL Z KARBONU 31 Zvláštnost karbonového materálu Karbonový materál, správně: umělá hmota vyztužená uhlíkovým vlákny nebo krátce CFRP, vykazuje oprot jným, běžným materálům lehké konstrukce jsté zvláštnost. Znalost těchto vlastností je krajně důležtá, abyste měl z Vašeho kola Canyon dlouho radost a mohl se kdykol na Váš materál spolehnout. Karbonový materál Upozornění k péč Komponenty z umělé hmoty vyztužené uhlíkovým vlákny čstěte měkkým hadrem a čstou vodou, v daném případě přdejte trochu promývacího prostředku. Houževnatý olej nebo tuk můžete z lakovaných povrchů odstrant čstcím prostředkem na báz petroleje. Nkdy nepoužívejte odmašťovače obsahující aceton, trchlorethylen, methylenchlord atd., nebo rozpouštědla resp. rozpouštědlo obsahující, ne agresvní nebo chemcké čstcí prostředky, které působí korozvně na povrch Čštění vodou a měkkým hadrem Umělá hmota vyztužená uhlíkovým vlákny prokázala její způsoblost v závodní cyklstce nesčetným počtem vítězství. Tento materál umožňuje v konstrukc, zpracování a manpulac odpovídající materálu, krajně pevné a vysoce zatížtelné komponenty velce malé hmotnost. Na ochranu povrchu a za účelem lesku můžete použít vosk na auta. Leštcí prostředky č čstcí prostředky na laky obsahují pevné složky, které by mohly mít korozvní účnek na povrch. Jednou z velce zvláštních vlastností je křehkost materálu. V důsledku této vlastnost se karbon př zatížení nedeformuje trvale, přestože jž může být jeho vntřní struktura poškozena. V extrémním případě se vlákna mohou od sebe oddělt, dochází k takzvané delamnac, následkem čehož pevnost komponenty slně klesá. Eventuální přemáhání, které jž poškodlo vntřní vlákna, není na základě zkřvení jako u ocel nebo hlníku znatelné. Z tohoto důvodu může karbonová součástka po přetížení př dalším použtí selhat, což může mít za následek pád s nepředvídatelným následky. Dáváme Vám na srozuměnou, že máte po nahodlé příhodě příslušnou součástku nebo lépe Vaše celé kolo Canyon nechat prohlédnout naší odbornou dílnou Odstavujte Vaše kolo Canyon vždy opatrně tak, aby se nepřevrátlo. Karbonový rám a díly se mohou poškodt jž př pouhém převrácení. Jezděte pozorně. Eventuální luskání Vaší CFRP komponenty může poukazovat na hrozící defekt materálu. Nepoužívejte dále Vaše kolo, nýbrž zavolejte naš servsní horkou lnku a domluvte se o dalším postupu. Pro Vaš bezpečnost nenechávejte CFRP komponenty nkdy opravovat Poškozenou komponentu okamžtě vyměňte a zabraňte bezpodmínečně dalšímu použtí třetím. Karbonové komponenty se nkdy nesmí dostat do styku s vysokým teplotam, které jsou nutné např. př práškovém nástřku nebo pro vypalování laku. Takové horko by mohlo komponentu poškodt. Vyhněte se také uschování v autě, pokud je vystaveno slnému oslunění a skladování v blízkost zdrojů tepla. U velkoobjemových rámových trubek hrozí v souvslost s většnou svorek nosčů kol nebezpečí pomačkání Karbonové rámy pak mohou př dalším použtí neočekávaně selhat. V prodejnách příslušenství pro auta jsou k dostání specální, pasující modely. Celková hmotnost cyklsty, zavazadla (batohu) a kola nesmí přesahovat 100 kg. Přívěsy jsou zásadně zakázány Neupínejte CFRP rámy nebo sedlovky do montážních stojanů Tím by se mohly poškodt. Za- montujte soldní (hlníkovou) sedlovku, kterou můžete upnout, nebo použjte stojan, který upne rám za tř vntřní body nebo upne vdlc a středové uložení CFRP komponenty mají, stejně jako všechny lehké komponenty, jenom omezenou dobu upotřebtelnost. Vyměňujte proto řídítka, sedlovky, karbonová kola a představce v pravdelných ntervalech, v závslost na používání a namáhání, např. každé 3 roky nebo po km, když nebyly vystaveny nehodě nebo podobným událostem. Chraňte ohrožená místa Vašeho karbonového rámu, např. spodní stranu dolní rámové trubky, specálním nálepkam prot poškození odírajícím se lanky nebo štěrkem. Specální nálepky chrání karbon prot poškození Karbonové komponenty zásadně nepotírejte tuhým mazvem. Tuhé mazvo se zažírá do povrchu a na základě snížených součntelů tření znemožňuje bezpečné upnutí v rozmezí přípustných utahovacích momentů. Jednou mastné komponenty není eventuálně dále možné bezpečně upnout Kontrolujte pravdelně, např. v rámc čštění Vašeho kola, zda Vaše CFRP komponenta vykazuje vnější škody jako rýhy, trhlny, boule, zbarvení atd. Jestlže se hadr na některém místě zadrhne, je nutné toto místo prohlédnout. Canyon dále nepoužívejte. Obraťte se neprodleně na naš servsní horkou lnku (+420)

18 32 kola freerde kola freerde 33 Zvláštnost kol freerde Fourcross, dual slalom, downhll a freerde náleží k nejnáročnějším druhům sportu, které můžete s kolem dělat. Člověk a materál je př skocích, jízdě po schodech, rychlých sjezdech a v ostrých zatáčkách v terénu s překážkam č nerovném terénu atd. vystaven vysokým zatížením. To znamená, že musí být pro tyto druhy sportu kolo velm trvanlvé a v daném případě dobře odpružené. Krosové, trekové č maratonské kolo by selhalo, následkem čehož by byla těžká nehoda. I když jsou kola pro shora zmíněné oblast konstruována pro sportovní a namáhavé použtí, nevydrží každé zatížení. Zejména za následujících okolností bude materál vystaven nadměrné námaze a může selhat: Nesprávně prováděné skoky na ostré hrany nebo skoky, př nchž jízdní kolo dopadá jenom na přední kolo, krátké skoky nebo trky, které nejsou ukončeny před dopadem na zem dopad na protější svah, mez dva svahy, v rovně (flat) př skocích s obrátkou, napříč směru jízdy nebo bez držení řídítek/choddla nejsou na pedálech Navíc se máte vyvarovat následujícího, protože to má za následek nadměrné namáhání materálu a může mít za následek předčasné opotřebení č dokonce selhání: Nadměrné namáhání řetězu v důsledku jízdy s malým napětím řetězu Neodborné grndy (klouzání na řetězu nebo převodníku) Nadměrné namáhání kola př jízdě s nedostatečným tlakem vzduchu Nadměrné namáhání rámu a komponent v důsledku přílš měkce nastaveného odpružení nebo klouzání na rámu a patkách Torque Playzone Noste vždy specální ochranný oblek Komponenty Freerde kol jsou vystaveny vysokému namáhání. Kontrolujte komponenty Vašeho Freerde kola každý rok a v daném případě komponenty vyměňte. Kola pro drtbken, fourcross, dual slalom, downhll a freerde jsou čstokrevné sportovní nářadí. Pro Vaš vlastní bezpečnost se nepřeceňujte. Mnohá akce nebo show profesonála vypadá jednoduchá, skrývá však ohrožení zdraví a žvota. Noste vždy dostatečné a specální oblečení. Nastavení správné výšky sedla U drtových, freerde, dual slalom, downhl atd. kol je v závslost na použtí nezbytné odlšné nastavení sedla. Posed se nedá srovnat s posedem na jných kolech, jde o maxmální kontrolu a pohyblvost na kole. Když ujedete delší cesty, je potřebná výška sedla určena šlapáním. Př sešlápnutí se má bříško choddla nacházet nad středem osy pedálu. V nejnžší pozc klky, nejvzdálenější pozc pedálu od sedla, nesmí být noha úplně natažena, protože by jnak bylo šlapání do pedálů nestejnoměrné. Překontrolujte posed pomocí následující, jednoduché metody. Předpokladem je, že máte boty s plochou podrážkou. Sedněte s na sedlo a postavte patu na pedál v nejnžší pozc. V této pozc má být noha úplně natažena. Dbejte na to, aby zůstal bok rovně. Když jezdíte sportovně freerde, downhll atd., je sedlo nastaveno velm nízko a zpravdla nakloněno dozadu. Zeptejte se Vašeho trenéra, Vašeho klubu nebo naší servsní horké lnky (+420) ohledně správného posedu. Návod ke změně pozce sedla najdete v kaptole Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu. U výškově přestavtelných sedlovek, jako např. Reverb od RockShox, lze výšku sedla přestavt stsknutím knoflíku na řídítkách. Přečtěte s návod k použtí na přloženém CD. Níže nastavené sedlo se doporučuje všeobecně pro strmé sjezdy s MTB. Př delších sjezdech s nízkým sedlem může dojít k problémům s koleny. Strve Pro freerde atd. je sedlo zpravdla nakloněno dozadu Výškově přestavtelná sedlovka Horská kola těchto typů mohou být jž po jedné sezóně opotřebována tak, že je nutné vyměnt hlavní anebo nosné díly. Nechte jízdní kola těchto typů důkladně překontrolovat nejméně každé 3 až 4 měsíce.

19 34 Po pádu Po pádu 35 Po pádu 1. Překontrolujte, zda jsou kola stále ještě pevně upnuta v závěsech (patkách) a zda jsou ráfky uprostřed rámu resp. vdlce. Protočte kola. Tak můžete zjstt, zda se kola nezkřvla. Pokud má kolo zřejmé zkřvení, musí se vycentrovat. Blžší v kaptolách Brzdová soustava jakož Kola. 2. Překontrolujte, zda nejsou řídítka a představec zkřvené nebo nalomené, a zda stojí stále ještě rovně. Překontrolujte, zda sedí představec pevně ve vdlc stsknutím předního kola mez kolena a současným pokusem řídítka vzhledem k přednímu kolu otočt. Opřete se krátce o brzdové páky, abyste mohl překontrolovat bezpečné upevnění řídítek v představc. Blžší v kaptolách Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu a Hlavové složení. 3. Podívejte se, zda řetěz ještě probíhá přes převodník a pastorky. Jestlže padlo kolo na stranu řazení, musíte přezkoušet funkc řazení. Požádejte o pomoc osobu, která bude držet kolo zvednuté za sedlo, a přeřaďte opatrně všechny rychlost. Zejména na menší převody, když se řetěz přesmyká na větší pastorky musíte dbát na to, jak daleko se řazení přblžuje k paprskům. Zkřvené řazení nebo zkřvená patka může mít za následek, že se řazení dostane mez paprsky nebezpečí pádu Překontrolujte, zda jsou kola stále ještě bezpečně upnuta Pokuste se otočt řídítka vůč přednímu kolu Řazení, zadní kolo a rám se mohou poškodt. Přezkoušejte přesmykač. Pokud se přesunul, může řetěz spadnout, kolo ztratí pohon (vz také kaptola Řazení ). 4. Pohlédněte přes sedlo podél horní rámové trubky nebo směrem ke středovému složení, abyste ověřl, že není rám zkřvený. 5. Kolo o několk centmetrů nadzvedněte a nechte je dopadnout dolů. Uslyšíte-l přtom hluk, hledejte volná závtová spojení. 6. Na závěr s celé kolo ještě jednou prohlédněte, abyste zjstl eventuální zkřvení, změnu barvy nebo trhlny. Jeďte na kole zpátky velm opatrně a pouze pokud obstálo zkoušku bezvadně. Vyhněte se velkému zrychlení a brzdění a nepřecházejte na šlapání ve stoj. Máte-l pochyby o způsoblost Vašeho kola, nechte se vyzvednout autem, místo abyste na sebe bral rzko. Po návratu domů musíte kolo znovu důkladně prohlédnout. Poškozené díly je nutné opravt nebo nahradt. Přečtěte s prosím rozšířené kaptoly dále v návodu nebo na přloženém CD, nebo se obraťte na naš servsní horkou lnku (+420) Ověřte s, že se poškozené řazení nemůže dostat do styku s paprsky Pohlédněte přes sedlo podél horní rámové trubky, abyste s ověřl, že není rám zkřvený Pohlédněte zezadu na kazetu pastorků a překontrolujte, zda se vodcí kladky řazení nachází přesně pod špčkam zubů příslušného pastorku Po pádu vyměňte pro Vaš bezpečnost díly lehké konstrukce Mějte na zřetel rovněž upozornění v kaptole Zvláštnost karbonového materálu. Komponenty z karbonu, které obdržely náraz jakož zkřvené hlníkové díly se mohou znenadání zlomt. Nesmí se an rovnat, tzn. neohýbat na rovno, protože akutní nebezpečí zlomu trvá potom. To platí zejména pro vdlc, řídítka, představec, klky, sedlovky a pedály. V případě nejstoty je výměna těchto dílů rozumnějším rozhodnutím, protože Vaše bezpečnost je důležtější.

20 36 SOUPRAVY RÁMŮ - UPOZORNĚNÍ K MONTÁŽI SOUPRAVY RÁMŮ - UPOZORNĚNÍ K MONTÁŽI 37 Soupravy rámů - upozornění k montáž techncké údaje Canyon nabízí velm kvaltní karbonové a hlníkové rámy také samostatně pro ndvduální vybavení díly. Vdlce pro rámy horských kol Canyon se musí volt se zřetelem na vhodný průhyb pružny. Jste-l na pochybách, obraťte se na naš servsní horkou lnku (+420) Ten, kdo kompletuje rám a montuje přídavné díly proto musí zajstt kompatbltu dílů a kvaltu montáže. Kvůl nepřehlednému množství přídavných dílů není možné, aby Canyon v tomto návodu pokryl celé spektrum možností. Canyon nemůže odpovídat za každé možné seskupení komponent. Naléhavě Vám také doporučujeme, číst důkladně návody výrobců komponent. Chyby v seskupení mohou mít zásadně za následek, že Vaše kolo Canyon nebude bezpečné. Proto Vám doporučujeme nechat montáž provést odborníkem nebo v naší odborné dílně. V zájmu Vaší vlastní bezpečnost neočekávejte od sebe přílš mnoho. Souprava rámu Canyon Nerve Rámy jsou přpravené k montáž, tzn. závty jsou vyříznuty, ložsková sedla a sedlovka jsou vybroušeny. Dodatečná práce na rámu není nutná. Neměňte rám a jeho funkční díly, např. změntelné vedení lanka atd., vyplováním, vrtáním apod. Zamontujte všechny přídavné díly (výjmka: karbonové sedlovky, představce na vdlcích s karbonovým sloupkem a všechny vzpěry karbonových rámů) za pomoc velm kvaltního montážního tuhého mazva k rámu. Tak odvrátíte koroz. Jnak nebudete eventuálně moc Vaše kolo Canyon po nějaké době demontovat. U jízdních kol Canyon je hlavové složení a vdlce jž smontována. Zvyšujte vždy pozvolna utahovací momenty až na maxmum a kontrolujte upevnění komponent, jak je popsáno v příslušných kaptolách. U dílů, pro něž nejsou k dspozc žádná rozmezí utahovacích momentů, utahujte šrouby krok za krokem až na maxmální utahovací moment a kontrolujte přtom stále znovu upevnění komponenty. Dodržujte vždy údaje k utahovacím momentům Nkdy nepracujte bez momentového klíče Nechte Vaše kolo Canyon smontovat v naší odborné dílně V závslost na zkušenost anebo řemeslncké dovednost osoby provádějící montáž, může tento návod vyžadovat doplnění. Některé práce mohou vyžadovat přídavné (specální) nářadí, např. specální stahováky nebo doplňující návody. Neupínejte rámy za trubky do montážního stojanu Tenkostěnné trubky by se mohly poško- dt. Zamontujte nejprve soldní (hlníkovou) sedlovku a upněte j ve stojanu, nebo použjte montážní stojan, který upne rám za tř vntřní body nebo uchytí vdlc a středové uložení. Smí se používat jenom přloženého představce. Osoba, která kompletuje Canyon rám na kompletní jízdní kolo, musí sama zajstt, aby byla montáž dílů provedena podle směrnc výrobců, všeobecných norem a podle nejnovější vědecké a techncké úrovně. Máte-l otázky ohledně kompatblty jednotlvých dílů s rámem, zavolejte naš servsní horkou lnku (+420) U Canyon Lux a Ultmate CF rámů byla všechna karbonová vlákna zpracována odpovídajíce zatížení př jízdě. Nýtované zarážky lanek smí být proto zatíženy jenom ve směru vedení řadcího č brzdového lanka. Netahejte škmo od nebo prot směru vedení lanek, tzn. pryč od rámu, např. za účelem jejch předběžného dloužení. Poškození rámu by jnak nebylo možné vyloučt. Na některých komponentách jsou utahovací momenty natštěny nebo nalepeny. Dodržujte tyto hodnoty. Mějte bezpodmínečně na zřetel přložené návody od výrobců komponent

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR 2015 V ceníku naleznete podrobnou nabídku servisních prací prováděných v naší cykloprodejně. Všechny ceny jsou uvedeny bez materiálu a s DPH. RÁMY A VIDLICE Výměna

Více

...find more about us: www.bellelli.com

...find more about us: www.bellelli.com A 19 17 B TAB.1...find more about us: www.bellelli.com 20 18 16 C Rabbit Pepe Mr Fox Tiger 15 13 14 1 3 5 4 6 9 Nanna Guri Tiziano Giotto Eos 2 7 12 11 10 8 D E 03ISFOXST04 B-taxi Caschi/Helmets Windbreak

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE JÍZDNÍHO KOLA

NÁVOD K OBSLUZE JÍZDNÍHO KOLA NÁVOD K OBSLUZE JÍZDNÍHO KOLA OBSAH 1 Informace před první jízdou... 2 1.1 Dělení kol dle kategorií... 2 1.1.1 Silniční kolo... 2 1.1.2 Crossové (Trekkingové)... 2 1.1.3 Horské kolo (26 )/Juniorské horské

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CROSS

NÁVOD K POUŽITÍ CROSS NÁVOD K POUŽITÍ CROSS Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kolo KELLYS. Aby jste byl s Vaším kolem spokojen a jeho používaní bylo bezpečné, přečtěte si prosím tento návod. Pomůže Vám seznámit

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Seznam dílů Č. dílu Tvar dílu kusů Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Obj. č.: 85 72 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup střešního nosiče jízdních kol Evolution.

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4526 Cyklotrenažér insportline ZEUS (SB-530) Důležitá bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Před prvním použitím

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY SKIKE V7 FIX Obsah OBSAH A. ROZSAH DODÁVKY... 1 B. PRVNÍ KROKY... 1 C. NASTAVENÍ BRZD... 1 D.... 2 E. NASTAVENÍ, UPÍNÁNÍ A VYZOUVÁNÍ... 3 E.1 Nastavení kol a základní nastavení...

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag, 8. März 20 9:49 09 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler P22, pro 2 jízdní kola, obj. č. 500 - Uebler P32, pro 3 jízdní kola, obj.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 900 Twist Stepper insportline Jungy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 OBSAH BALENÍ... NÁKRES... SEZNAM DÍLŮ... OVLÁDACÍ POKYNY...5 POČÍTAČ...5 MONTÁŽNÍ POKYNY...6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali vysokozdvižný vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosíme, přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD UŽIVATELSKÝ MANUÁL Posilovací podložka SLIDE BOARD DŮLEŽITÉ: Před použitím si přečtěte pozorně následující pokyny použití a ponechte si manuál připravený pro případ potřeby. Vážení zákazníci, příznivci

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Návod k obsluze Návod na používanie kotoučová brzda kotúčová brzda pastorky pastorky držák měniče patka prehadzovačky zámek sedla zámok sedlovky sedlo sedlo představec predstavec hlavové složení hlavové

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

Brány hřebové BH-138. Návod k používání. CZ Česky původní návod k používání

Brány hřebové BH-138. Návod k používání. CZ Česky původní návod k používání Brány hřebové BH-138 Návod k používání CZ Česky původní návod k používání Obsah 1 CZ Návod k používání 3 2 CZ Obrazová příloha 8 CZ Základní informace Vybalení stroje a instruktáž požadujte u svého prodejce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Invalidní vozík J.O.B.

Invalidní vozík J.O.B. Invalidní vozík J.O.B. CENTROPROJEKT a.s. NÁVOD K POUŽITÍ... C PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FAKSIMILIE NEATECH S.R.L. s oficiálním sídlem ve Via Ponte di Tappia č. 47, Neapol- Itálie a ředitelstvím ve Via A.Festa

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC]

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] Návod k použití [ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] 1 Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Volkswagen Lifestyle. Kolekce jízdních kol 2012/2013

Volkswagen Lifestyle. Kolekce jízdních kol 2012/2013 Volkswagen Lifestyle Kolekce jízdních kol 2012/2013 01 02 01 Pánské trekingové kolo. Sportovní design, state-of-the-art technologie, vysoká spolehlivost: trekingové kolo s matným, černým hliníkovým rámem

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CYKLISTICKÉ PŘILBY GIRO

NÁVOD K POUŽITÍ CYKLISTICKÉ PŘILBY GIRO NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ CYKLISTICKÉ PŘILBY GIRO Čtěte pozorně! Přilba, kterou máte ve svých rukou, je konstruována z lehké tvrzené polystyrénové hmoty tak, aby její pevnost odpovídala požadovaným

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí V této příručce jsou předvedeny základní principy bezpečné jízdy na novém kole. Bez ohledu na rozsah zkušeností v oblasti cyklistiky je důležité,

Více

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY K a t a l o g p r o d u k t ů 2 0 1 4 w w w. k o v y s. c z FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY 22001 22002 22003 21001 22001 Fréza hlavového složení 1" 22002 Fréza hlavového složení 1 1/8" 22003 Fréza hlavového

Více

Kola 10 až 15 let 24 výška postavy 115 až 155 cm, délka nohou 60 až 72 cm, 26 výška postavy nad 155 cm, věk dítěte od 10 let

Kola 10 až 15 let 24 výška postavy 115 až 155 cm, délka nohou 60 až 72 cm, 26 výška postavy nad 155 cm, věk dítěte od 10 let Kola 2 až 5 let 12 výška dítěte 90 až 110 cm, délka nohou 35 až 42 cm ( délka nohou se určuje od rozkroku na zem ) 14 délka nohou 40 až 50 cm, věk dítěte 4 až 6 let Kola 5 až 10 let 16 výška dítěte 100

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. DĚTSKÝ VOZÍK TJ-9 Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje.

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje. Uživatelský manuál - CZ IN 3380 insportline ABS round PRO SEZNAM DÍLŮ Výkyvné ramena (2) Červený disk (1) Kolenní opěrky (2) Koncové krytky (4) Blokovací kolíky (4) Šrouby na kolenní opěrky (2) Chromované

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ WWW.LAZER-HELMETS.CZ OBSAH ÚVOD PŘEHLED KOMPONENTŮ PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU PO NEHODĚ RYCHLOUPÍNÁKY POŽADAVKY PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH NASTAVENÍ KOLA PODLE POTŘEB JEZDCE HLAVOVÉ

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna)

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Návod na údržbu FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Druckstand: 0403/SF/?? Všechny zavírací plechy a excentrické zavírací čepy mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny KEYSTONE Pozorně si pročtěte tyto pokyny Tento symbol označuje důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny. Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Dyna-Sys: 10-rychlostní řadicí systém Nová generace značky SHIMANO pro MTB kola

Dyna-Sys: 10-rychlostní řadicí systém Nová generace značky SHIMANO pro MTB kola Dyna-Sys: 10-rychlostní řadicí systém Nová generace značky SHIMANO pro MTB kola Shimano představuje zcela novou technologii řadicího systému pro MTB kola. Tento revolulční systém je odlišný od předchozích

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě HOBLOVKA NA ROVNÉ DŘEVO pro opracování dřeva model 117 RT Návod k obsluze a údržbě CЄ Důkaz souhlasu - Evropská směrnice 89/392/CEE 91/368/CE a další nařízení pro bezpečnost práce a kvalitu OBSAH Část

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Dlaha Hallufix. Obsah soupravy dlahy. Funkce. cesky

Dlaha Hallufix. Obsah soupravy dlahy. Funkce. cesky Dlaha Hallufix používá se k léčbě vybočeného palce (Hallux valgus): nesprávná pozice základního kloubu palce indikuje se v mírných až středních případech vadného postavení palce, kdy je kloub pohyblivý,

Více

Ing. Eduard Sýkora - Autorizovaný prodejce Hörmann ESAKO Dražkovice 57 533 33 Pardubice tel: 466 303 446 e-mail: info@esako.cz

Ing. Eduard Sýkora - Autorizovaný prodejce Hörmann ESAKO Dražkovice 57 533 33 Pardubice tel: 466 303 446 e-mail: info@esako.cz 3 052 531 RE / (St. 08.2010) 08.2010 Sekční garážová vrata Hörmann Kování Z Návod k montáži Ing. Eduard Sýkora - Autorizovaný prodejce Hörmann ESAKO Dražkovice 57 533 33 Pardubice tel: 466 303 446 e-mail:

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Sulka AV - 650. Původní návod k používání

Sulka AV - 650. Původní návod k používání Sulka AV - 650 Původní návod k používání Obsah 1 Základní informace.... 3 2 Úvod.... 4 2.1 Základní upozornění.... 4 3 Bezpečnost provozu.... 5 3.1 Bezpečnostní předpisy.... 5 4 Použití, technické údaje,

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

ÚVODEM. Než se pokusíte o jízdu s přívěsem, měli byste se seznámit s několika jednoduchými fyzikálními a dopravními zákony.%

ÚVODEM. Než se pokusíte o jízdu s přívěsem, měli byste se seznámit s několika jednoduchými fyzikálními a dopravními zákony.% ÚVODEM než zapřáhneme loď Než se pokusíte o jízdu s přívěsem, měli byste se seznámit s několika jednoduchými fyzikálními a dopravními zákony. Několik důležitých bodů: Vždy dodržujte doporučení výrobce

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více