PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1"

Transkript

1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU c a I II e d f b III IV Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům evropské normy EN pro terénní kola (horská kola). Důležté Návod k použtí, stránka 11. Přečtěte s prosím před první jízdou stránky 6-10.

2 OBSAH POPIS KOMPONENT 1 Rám: a horní rámová trubka b dolní rámová trubka c sedlová trubka d řetězová vzpěra zadní stavby e sedlová vzpěra zadní stavby f tlumč odpružení 2 sedlo 3 sedlovka 4 sedlová objímka 5 zadní brzda 6 kazeta pastorků 7 zadní měnč 8 řetěz 9 přesmykač 10 převodník 11 klková souprava 12 pedál UPOZORNĚNÍ K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ NÁSLEDUJÍCÍM SYMBOLŮM VĚNUJTE MIMOŘÁDNOU POZORNOST: Zmíněné možné důsledky nebudou v návodu pokaždé popsány, když budou zobrazeny tyto symboly Tento symbol znamená možnost ohrožení Vašeho zdraví a žvota, nebudete-l postupovat podle pokynů resp. neučníte-l odpovídající preventvní bezpečnostní opatření. 13 představec 14 řídítka 15 ovládací páka brzdy 16 řadcí páčka 17 hlavové složení 18 Odpružená vdlce: I korunka II vntřní noha III vnější noha IV patka 19 přední brzda 20 brzdový kotouč Kolo: 21 rychloupínák 22 ráfek 23 paprsek 24 plášť 25 náboj 26 ventlek Tento symbol varuje před nesprávným chováním, které má za následek věcné škody a škody na žvotním prostředí. Tento symbol nformuje a zacházení s produktem nebo dotyčnou částí návodu k použtí, na nž má být zejména upozorněno. 2 Uvítání 4 Účelové použtí 6 Před první jízdou 9 Před každou jízdou 11 Montáž podle BkeGuardu 23 Zabalení Vašeho kola Canyon 24 Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol 24 Postup pro bezpečné upevnění kola 26 Upozornění k montáž kol s výsuvným čepy 29 Na co musím v souvslost s přístavbam a přestavbam dávat pozor? 30 Zvláštnost karbonového materálu 31 Upozornění k péč 32 Zvláštnost kol freerde 34 Po pádu 36 Soupravy rámů - upozornění k montáž techncké údaje 41 Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu 42 Nastavení správného posedu 44 Nastavení výšky řídítek 44 Představce Aheadset resp. bezzávtový systém 47 Vzdálenost od řídítek a nastavení sedla 48 Posunutí sedla a nastavení sklonu sedla 50 Přzpůsobení řídítek a brzdových pák 50 Nastavení pozce řídítek jejch natočením 52 Vyregulování dosahu k brzdovým pákám 53 Systémy pedálů 53 Způsob funkce různých systémů v přehledu 55 Nastavení a údržba 56 Brzdová soustava 57 Způsob funkce a opotřebení 58 Kontrola a seřízení kotoučových brzd 58 Kontrola funkce 59 AVID, FORMULA, MAGURA a SHIMANO brzdy 60 Řazení 61 Způsob funkce a ovládání 64 Kontrola a seřízení řazení 64 Zadní měnč 64 Nastavení koncových dorazů 66 Přesmykač 67 Převodová klka 67 Péče o řetěz 68 Opotřebení řetězu 69 Kola - pláště, duše a tlak vzduchu 72 Neházvost ráfků, napnutí paprsků 73 Upnutí kol pomocí rychloupínáků 73 Upnutí kola pomocí systému výsuvných čepů 74 Odstranění defektu pneumatky 74 Demontáž kola 75 Demontáž plášťů s drátovou a kevlarovou patkou 76 Montáž plášťů s drátovou a kevlarovou patkou 78 Demontáž bezdušových plášťů 78 Oprava bezdušových plášťů 79 Montáž bezdušových plášťů 80 Montáž kola 81 Hlavové složení 81 Kontrola a dodatečné seřízení 82 Hlavové složení Aheadset 83 Odpružení 83 Glosář - Odpružení 84 Odpružená vdlce 84 Způsob funkce 85 Nastavení a údržba 88 Full Suspenson 88 Zvláštnost posedu 88 Nastavení a údržba 91 Přeprava Vašeho kola Canyon 93 Všeobecná upozornění k péč a nspekce 93 Mytí a péče o Vaše kolo Canyon 95 Uschování a uskladnění Vašeho kola Canyon 96 Údržba a nspekce 98 Intervaly servsu a údržby 100 Doporučené utahovací momenty 104 Zákonné požadavky V České republce 105 Ručení za věcné vady 107 Záruka 108 Crash Replacement

3 2 Uvítání Uvítání 3 Vážená zákaznce, vážený zákazníku frmy Canyon, v této příručce jsme pro Vás shrnul mnoho tpů týkajících se obsluhy Vašeho kola značky Canyon a celou řadu zajímavých nformací k cyklstcké technce, údržbě a péč. Tuto příručku s prosím důkladně pročtěte. Vyplatí se to, když máte s kolem zkušenost, protože už na něm jezdíte celý žvot. Cyklstcká technka se v posledních letech velm zdokonalla. Abyste měl vždy radost a zábavu př jízdě na Vašem kole Canyon a pro Vaš vlastní bezpečnost s důkladně pročtěte celou tštěnou část této příručky a provádějte montáž přesně podle nstrukcí v kaptole Montáž podle BkeGuardu, mějte na zřetel upozornění v kaptole Před první jízdou a řďte se podle nch v kaptole Účelové použtí s přečtěte, k jakému použtí je Vaše nové kolo určeno a jaká je nejvyšší dovolená celková hmotnost (cyklsta, oblečení a zavazadla) a před každou jízdou proveďte mnmální kontrolu funkcí. Jak máte tuto kontrolu provádět najdete v kaptole Před každou jízdou v této příručce. Nejezděte na kole, jestlže neměla kontrola stoprocentní výsledek Na dgtálním médu přloženém k této příručce je obsáhle popsána celá řada údržbářských a opravářských prací. Budete-l je provádět, musíte mít vždy na mysl, že se návody a upozornění týkají výhradně tohoto kola Canyon a nejsou uplatntelné pro jná kola. Kvůl celé řadě provedení a změnám modelu může dojít k tomu, že nejsou popsané práce úplně kompletní. Mějte proto prosím bezpodmínečně na zřetel návody našch dodavatelů komponent, které jsou přloženy V BkeGuardu. Nezapomeňte, že mohou vysvětlvky a tpy na základě různých vlvů, jako např. zkušeností a řemeslncké dovednost provádějící osoby č použtého nářadí vyžadovat doplňky a tudíž přídavné (specální) nářadí nebo nepopsaná opatření. Na naší nternetové stránce najdete navíc četné servsní flmy, které Vás v souvslost s menším opravam č údržbam př prác podporují. V zájmu Vaší vlastní bezpečnost se nepřeceňujte. Nejste-l s naprosto jst nebo máte-l dotazy, obraťte se prosím na naší servsní horkou lnku (+420) Mějte na zřetel: Tato příručka Vám nemůže zprostředkovat schopnost mechanka na jízdní kola. An příručka tlustá jako celý lexkon by nepokryla každou možnost kombnace exstujících kol a součástí, které jsou k dspozc. Proto se tato příručka soustřeďuje na Vaše nové kolo a běžné součást, a obsahuje nejdůležtější upozornění a výstrahy. Kromě toho také není k tomu, aby umožnla montáž celého jízdního kola ze soupravy rámu Canyon Tato příručka Vás nenaučí jezdt na kole. Proto se tato příručka soustřeďuje na Vaše nové kolo a nejdůležtější upozornění a výstrahy. Nemůže Vás však naučt na kole jezdt a dopravní předpsy. Př jízdě na kole s musíte uvědomt, že se jedná o potencálně nebezpečnou aktvtu, a že musí cyklsta své kolo neustále ovládat. Jako př každém sportu se můžete př jízdě na kole zrant. Když s sednete na kolo, musíte s být tohoto nebezpečí vědom a musíte se s ním smířt. Mějte vždy na mysl, že nemáte na kole k dspozc ochranná zařízení automoblu, jako např. karoser nebo bezpečnostní vak. Jezděte proto vždy opatrně a respektujte ostatní účastníky slnčního provozu. Nkdy nejezděte pod vlvem léků, drog nebo alkoholu nebo když jste unaven. Nkdy nevozte na kole druhou osobu a mějte vždy ruce na řídítkách. Na závěr ještě několk našch proseb: Jezděte vždy tak, abyste neohrožoval jak sebe, tak nkoho jného a mějte ohled na přírodu, když jezdíte lesem nebo po loukách. Noste vždy přměřenou cyklstckou výstroj, nejméně přléhavou cyklstckou přlbu, ochranné brýle, pevnou obuv a pro jízdní kolo přměřené, výrazně světlé oblečení. Canyon tým Vám přeje mnoho zábavy s Vaším kolem Toto není žádný návod k sestavení nebo opravě jízdního kola z jednotlvých komponent Změny technckých detalů oprot údajům a zobrazením v příručce vyhrazeny. Tato příručka odpovídá požadavkům CE normy EN Tento návod podléhá evropskému zákonodárství. V případě dodávky jízdního kola musí výrobce přložt doplňující návody. Ohledně doplňujících návodů se obraťte také na Text, koncepce, fotografe a grafcká úprava: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Stav: červenec 2012, vydání 1 Zveřejnění, patsk, překlad a rozmnožování, včetně ve výňatcích a na elektronckých médích, jakož jakékol jné použtí je bez písemného povolení autora zakázáno. Na cestě lesem a polem Vždy s přlbou a brýlem Navštvte nás prosím příležtostně na naší nternetové stránce pod Zde na- jdete novnky, upozornění a užtečné rady jakož adresy našch odbytových partnerů. V zájmu Vaší vlastní bezpečnost nepřeceňujte Vaše schopnost př montážních a seřzovacích pracích. Jste-l na pochybách, obraťte se na naš servsní horkou lnku (+420) E-mal:

4 4 Účelové použtí Účelové použtí 5 Účelové použtí Horská kola Canyon CC-Race a Maraton, jako Lux, Nerve č Grand Canyon, jsou konstruována pro použtí na zpevněných a nezpevněných cestách a stezkách např. sngletrals. Tato horská kola jsou však nezpůsoblá pro těžké sjezdy v terénu s překážkam a pro skoky atd. Horská kola Canyon Tour, All Mountan, Enduro jakož Nerve a Strve jsou koncpována pro nadšené použtí ve středně těžkém terénu. Nejsou však konstruována pro velké skoky a kaskadérské kousky (trkové jízdy). Horská kola Canyon Freerde, jako Torque, jsou způsoblá pro jízdy v těžkém terénu a cyklstckých parcích (bkeparks). Pro velm těžké downhll závody na vysoké úrovn atd. však tato kola nejsou konstruována. Nezapomeňte, že je fyzka neúprosná. Nepřeceňujte Vaše cyklstcké schopnost např. Lux Nezapomeňte, že je fyzka neúprosná. Nepřeceňujte Vaše cyklstcké schopnost Kola Enduro a Freerde jakož Strve jsou na základě jejch použtí vystavena mmořádným namáháním. Pokud jste majtel takovéhoto kola, kontrolujte je před každou jízdou ohledně zeslabení a únavy materálu jako trhln, boulí, zbarvení a lomů. Pro všechna horská kola a sady MTB rámů platí nejvyšší dovolená celková hmotnost (cyklsta, oblečení a zavazadlo např. batoh) 120 kg. Mavc doporučuje pro horská jízdní kola s koly Mavc nepřekračovat nejvyšší dovolenou celkovou hmotnost 100 kg. U horských kol s hlníkovým sedlovkam je povolen nosč zavazadel pro sedlovou vzpěru zadní stavby. Rám modelu Yellowstone má specální závtová pouzdra pro montáž nosče zavazadel. Dbát na nejvyšší dovolenou celkovou hmotnost (Cyklsta, oblečení a zavazadlo např. batoh) např. Nerve např. Strve Dětské sedačky jsou všeobecně zakázány. Přvěšení dětských vozíků za kolo je všeobecně zakázáno. Dbejte také na naš vždy aktuální nternetovou stránku Tam jsou našm modelům přřazena pole použtelnost také grafcky. např. Torque Montáž nosče zavazadel na kola s karbonovým sedlovkam je zakázána. Chcete-l vzít zavazadlo, vozte je výhradně ve specálním batohu pro jízdní kola. Na základě jejch specálního účelu použtí jsou některá drtová kola vybavena jenom jednou brzdou.

5 6 Před první jízdou Před první jízdou 7 Před první jízdou 1. Už jste někdy jel na horském kole? Nezapomeňte, že jízda v terénu vyžaduje mmořádnou koncentrac, tělesnou zdatnost a výcvk. Obeznamte se s Vaším novým horským kolem pozvolna na nefrekventovaném místě a pomalu s zvykejte na terén, v němž chcete jezdt. Navštvte techncký kurz. Více nformací na com 2. Obeznáml jste se s brzdovou soustavou? Kola Canyon se obvykle dodávají konfgurovaná tak, že se přední brzda ovládá levou brzdovou pákou. Překontrolujte, zda můžete ovládat brzdu předního kola stejnou brzdovou pákou, na nž jste zvyklí. Není-l tomu tak, musíte nové uspořádání náležtě trénovat, protože nerozvážné použtí brzdy předního kola může mít za následek pád. V daném případě nechte přřazení brzdových pák změnt odborníkem. Moderní brzdy mohou mít za jstých okolností mnohem slnější brzdný účnek než brzda Vašeho dosavadního kola Na základě jejch specálního účelu použtí jsou některá drtová kola vybavena jenom jednou brzdou. V každém případě proveďte několk zkušebních brzdění mmo slnční provoz Zvykejte s na maxmální možné zpomalení pomalu. Více nformací k brzdám najdete v kaptole Brzdová soustava. Přílšné použtí přední brzdy, nenapodobovat Nezapomeňte, že může být přřazení brzdových páček od země k zem jné Kontrolujte, kterou pákou se ovládá která brzda. Neodpovídá-l to Vašm zvyklostem, nechte přřazení v daném případě změnt 4. Je výška rámu správná a jsou sedlo a řídítka správně nastavené? Postavte se nad horní rámovou trubku Vašeho kola a překontrolujte, zda máte v rozkroku nejméně píď volného prostoru. Pokud tomu tak není, přečtěte s prosím rozšířené kaptoly dále v návodu nebo na přloženém CD, nebo se obraťte na naš servsní horkou lnku (+420) Př jízdě s přílš velkým rámem může dojít př rychlém sestoupení z kola ke zraněním Sedlo má být nastaveno tak, abyste u krosového a maratonského kola mohl právě ještě dosáhnout patou pedálu v jeho nejnžší poloze. Překontrolujte, zda ještě dosáhnete špčkam choddel až na zem, když sedíte v sedle. U všech horských, Enduro a Freerde kol je sedlo nastaveno zpravdla níže. Zejména př horských sjezdech se doporučuje sedlo snížt. Další nformace týkající se pozce najdete v kaptole Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu. 5. Jel jste jž na kole s nášlapným resp. systémovým pedály v příslušné obuv? Před první jízdou s těmto pedály se musíte důkladně obeznámt s našlápnutím a uvolněním na stojícím kole. Nejlépe to jde, když se př výcvku opřete o zeď, abyste se nepřevrátl. V daném případě upravte tvrdost našlápnutí a uvolnění z pedálu. V každém případě s nejprve přečtěte návod k použtí, který je přložen v BkeGuardu. Více k téma pedály najdete v kaptole Systémy pedálů. Kontrola výšky nad horní rámovou trubkou Boty pro systémové pedály 3. Jste obeznámen s druhem řazení a způsobem jeho funkce? Obeznamte se s novým řazení na místě bez dopravního ruchu. Mějte na mysl, že neřadíte současně vpředu a vzadu, a že během řazením nešlapete slně do pedálů. Více nformací k řazení najdete v kaptole Řazení. Řetězové řazení Systémový pedál Pokud držíte řídítka horského kola př jízdě za rohy, nemůžete dosáhnout brzdové páky tak rychle, jako z jných pozc rukou. Vaše brzdná dráha se prodlouží. Jezděte mmořádně předvídavě a počítejte s delším brzdným dráham. V případě nedostatečného výcvku anebo přílš pevného nastavení systémových pedálů se eventuálně nemůžete z pedálu uvolnt Nebezpečí pádu

6 8 Před první jízdou Před každou jízdou 9 6. Dbejte na to, abyste Vaše kolo Canyon používal jenom v souladu se předurčeným účelem Horská kola pro krosové a maratonské použtí nejsou způsoblá pro náročné sjezdy v terénu s překážkam nebo pro skoky atd. Pro All Mountan č Enduro použtí jsou k dspozc specální modely. Torque modely můžete používat také pro takzvaný Freerdng. Mějte na mysl, že některý jízdní kousek profesonála vypadá jednoduchý, vyžaduje však ve skutečnost dlouhý trénnk a mnoho zkušeností. Pro Vaš vlastní bezpečnost nepřeceňujte Vaše schopnost. Jízdní kola Canyon jsou koncpována zpravdla pro celkovou hmotnost (cyklsta a zavazadlo) 120 kg. Tuto mez nkdy nepřekračujte. Blžší nformace týkající se účelu použtí s přečtěte v kaptole Účelové použtí. 7. Sestává Vaše kolo částečně z karbonu? Mějte na zřetel, že tento materál vyžaduje mmořádnou péč a opatrné použtí. V každém případě s přečtěte kaptolu Zvláštnost karbonového materálu. 8. Pokud jste s koupl jízdní kolo s odpružením, překontrolujte tlak vzduchu ve vdlc. V daném případě použjte k nastavení hustlku, přloženou v BkeGuardu. Nesprávné nastavení může mít za následek chybnou funkc nebo poškození odpružené vdlce. V každém případě se zhorší jízdní vlastnost a nedosáhnete maxmální jízdní bezpečnost. Další nformace najdete v kaptolách Opdružená vdlce a Full Supenson. Jízda v terénu Karbonový materál Před každou jízdou PŘED KAŽDOU JÍZDOU MUSÍTE PŘEKONTROLOVAT NÁSLEDUJÍCÍ BODY: 1. Jsou rychloupínáky předního a zadního kola, sedlovky a ostatních komponent a výsuvné čepy kol řádně uzavřeny? Podrobnější v kaptole Zacházení s rychloupínáky a zásuvným čepy kol. 2. Jsou pláště v dobrém stavu a mají dostatečný tlak vzduchu? Protočte obě kola, abyste mohl překontrolovat vycentrování. Přtom je možné zjstt bočně prasklé pláště, zlomené osy a přetržené paprsky včas. Podrobnější v kaptole Kola pláště, duše a tlak vzduchu. 3. Proveďte na nepohybujícím se kole zkoušku brzd slným přtažením brzdové páky k řídítkům. Po malém stsknutí páky se musí vytvořt působště tlaku; páka se však přtom nesmí dotknout řídítek U hydraulckých (kotoučových) brzd nesmí unkat žádná kapalna. Další upozornění k téma brzdy v kaptole Brzdová soustava. Překontrolujte tlak vzduchu v pláštích Páka brzdy se př stsknutí nesmí dotýkat řídítek Odpružené jízdní kolo Jízdní kola Canyon jsou hgh-end sportovní nářadí, představující lehkou konstrukc nejvyššího stupně nženýrství. Zacházejte s tím materálem Vy jako profesonál. Nesprávné použtí, neodborná montáž nebo nedostatečná údržba mohou narušt bezpečnost závodního stroje. Nebezpečí úrazu Nejsou-l rychloupínáky řádně uzavřeny, mohou se uvolnt část jízdního kola. Nebezpečí pádu Nejezděte, jestlže Vaše kolo Canyon jeden z těchto bodů nesplňuje

7 10 Před každou jízdou Montáž podle BkeGuardu Pokud se chystáte jet po veřejných slncích č v noc, přezkoušejte osvětlovací zařízení, vz kaptola Zákonné požadavky. 5. Nechte dopadnout Vaše kolo Canyon z malé výšky na zem. Lokalzujte případné rachocení. V daném případě překontrolujte ložska a šroubová spojení. 6. Freerde kola, jako Strve č Torque, jsou v důsledku jejch použtí vystavena mmořádnému namáhání. Pokud jste majtel takovéhoto kola, kontrolujte je před každou jízdou ohledně zeslabení a únavy materálu jako trhln, boulí a lomů. 7. Nejdůležtější příslušenství pro příjemnou cestu na kole je malá taštčka na nářadí, kterou můžete přpevnt pod sedlo. Ta má obsahovat dvě plastová páčdla na pneumatky, obvyklé nbusové klíče, náhradní duš, záplaty, Váš moblní telefon a trochu peněz. Vezměte s také hustlku, kterou přpevníte k rámu. Nkdy nejezděte za tmy bez osvětlení Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuradu není žádné kouzlo, ale přesto musíte postupovat rozvážně a pečlvě. Neodborná montáž může mít za následek, že nebude jízdní kolo bezpečné. Nejprve bychom Vás chtěl obeznámt s částm Vašeho kola Canyon. Za tímto účelem rozklopte přední skládací stránku této brožury. Zde najdete kolo Canyon, sestávající ze všech důležtých komponent. Nechte tuto stránku př čtení rozklopenou. Tak budete moc v textu zmíněné komponenty rychle nalézt. KONTROLA OBSAHU BIKEGUARDU V BkeGuardu se nachází smontovaný rám se všem přídavným díly, navíc kola, sedlo a krabce s drobným díly, např. rychloupínáky, reflektory a v daném případě pedály. Vybalení 8. Nezapomeňte na soldní zámek, pro případ, že budete chtít Vaše kolo Canyon odstavt. Jenom kolo přpevněné k nepohyblvému předmětu je chráněno prot zneužtí jným osobam. Nouzová souprava Abyste se vyvaroval poškození Vašeho jízdního kola Canyon, dodržujte maxmální celkovou váhu a předpsy pro transport zavazadel a dětí v kaptole Účelové použtí. Před transportem kola osobním automoblem nebo letadlem s navíc přečtěte kaptolu Přeprava Vašeho kola Canyon. Vaše kolo Canyon bude slně namáháno vlvy podloží a slam, kterým budete na kolo působt. Na tyto dynamcké námahy reagují různé komponenty opotřebením a únavou. Kontrolujte Vaše kolo Canyon pravdelně na příznaky opotřebení, ale také na škrábance, zkřvení, změnu barvy nebo počínající trhlny. Komponenty, jejchž žvotnost byla překročena, mohou náhle selhat. Nechte na Vašem kole Canyon provádět pravdelné nspekce, aby bylo možné nejsté součást v daném případě vyměnt. Blžší nformace týkající se péče a provozní bezpečnost najdete v kaptolách Všeobecná upozornění k péč a nspekce, Doporučené utahovací momenty a Intervaly servsu a údržby. Obrázek ukazuje lbovolné horské kolo Canyon - ne každé kolo vypadá stejně. Nejprve otevřete BkeGuard. K tomu použjte nejlépe nože na koberce. Až budete pracovat s nožem na koberce, dbejte na to, abyste nepoškodl an komponentu, an sebe. Řezejte zásadně směrem od sebe a od komponenty Nejsnadnější a nejbezpečnější montáž je na montážním stojanu nebo pokud budete mít pomoc. V daném případě odstraňte ochranné kartony a vyjměte kola z BkeGuardu. Vytáhněte z BkeGuardu sedlo. Odstraňte v daném případě na sedlovce se nacházející ochrannou fól.

8 12 Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuardu 13 Vyjměte z BkeGuardu opatrně rám a dole resp. na straně ležící balíček drobných dílů. Otevřete rychloupínák nebo šroub na objímce sedlové trubky. Nejdříve s přečtěte kaptolu Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol. Než do rámu zamontujete sedlovku, ujstěte se, že je sedlová trubka naprosto zbavena otřepu a nemá žádné ostré hrany. Zavřete rychloupínák nebo šroub na objímce sedlové trubky. Neutahujte šroub resp. rychloupínák objímky sedlové trubky pevně. Mějte na zřetel upozornění v kaptole Nastavení správného posedu a přípustné utahovací momenty v kaptole Všeobecná upozornění k péč a nspekce a dbejte rovněž na příkazy výrobce komponent. Vyšroubujte šrouby víka představce a víko sejměte. MONTÁŽ JÍZDNÍHO KOLA Následovně je jenom stručně popsána montáž. Pokud v této čnnost nejste vycvčen nebo nemáte dostatečné zkušenost, přečtěte s prosím rozšířené kaptoly vzadu v návodu nebo na přloženém CD. Zamontujte hlníkovou sedlovku nebo poproste pomocníka, aby Vám kolo přdržel, když j budete montovat. Pokud nutné, vyčstěte sedlovou trubku a zbavte j otřepu. Sedlovka musí do rámu vklouznout lehce bez tlaku, anž byste j musel otáčet sem a tam. Upněte Vaše kolo Canyon s hlníkovou sedlovkou pro montáž do montážního stojanu nebo požádejte pomocníka, aby Vám kolo přdržel, když je budete montovat. Odstraňte ochrannou fól a ochranná pouzdra z řídítek. Přtom řídítka přdržujte, aby se neotočla a nepoškodla. Zkoušejte to výhradně ručně. Nepodaří-l se to, použjte opatrně nůž na koberce nebo nůžky. K montáž používejte momentový klíč Canyon, který je přložen v BkeGuardu. Uschovejte všechny část balení a celý BkeGuard na suchém místě. Tak budete mít po ruce vše, co budete potřebovat pro eventuální záslku nebo cestu. Př vyjímání rámu přdržte řídítka, aby se neotočla a přtom nepoškodla. Neupínejte Vaše kolo Canyon pro montáž do montážního stojanu za trubku rámu nebo za karbonovou sedlovku Mějte na zřetel rovněž upozornění v kaptole Zvláštnost karbonového materálu. Až budete pracovat s nožem na koberce, dbejte na to, abyste nepoškodl an komponentu, an sebe. Řezejte zásadně směrem od sebe a od komponenty

9 14 Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuardu 15 Umístěte řídítka uprostřed oka představce. Přtom dávejte pozor na to, aby se nepřekroutla nebo nezalomla bowdenová lanka, a aby probíhala ve stejnoměrných poloměrech k závěsům nebo k brzdě. Šrouby víka opět zašroubujte a utáhněte, aby řídítka nevázla. Závěrečné nastavení se bude provádět po montáž kol. Vyjměte rychloupínák předního kola z krabce s drobným díly. Odšroubujte pojstnou matc a stáhněte z rychloupínáku jednu z pružn. Našroubujte pojstnou matc o jednu až dvě otáčky na závt. Další nformace týkající se rychloupínáků najdete v kaptole Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol ; Mějte na zřetel také přložený návod od výrobce komponenty. Zamontujte přední kolo a dbejte na to, abyste zasunul brzdový kotouč mez brzdová obložení. Zavřete rychloupínák tak, aby bylo kolo bezpečně upevněno. Nejdříve s přečtěte kaptolu Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol. MONTÁŽ PŘEDNÍHO KOLA U KOTOUČOVÝCH BRZD Odstraňte obě ochranné krytky z osy předního kola. Zasuňte rychloupínák ze strany brzdového kotouče do duté osy předního kola. Na každé straně náboje musí být umístěno po jedné pružně. Dbejte na to, aby pružna s malým průměrem ukazovala na obou stranách rychloupínáku k ose náboje. Ovládací páka rychloupínáku se montuje na levou stranu (protlehlá strana řetězového pohonu). Nyní odstraňte zajštění pro přepravu na přední brzdě. Další nformace k brzdám najdete v kaptole Brzdová soustava. Před montáží kola překontrolujte u kotoučových brzd, zda sedí brzdová obložení přesně v upevněních ve třmenu kotoučové brzdy. Lze to rozpoznat podle toho, že mezera mez obložením probíhá paralelně a ndkátory opotřebení se nachází na předurčeném místě. Poté překontrolujte, zda sedí přední kolo uprostřed vdlce. Dbejte na správné usazení rychloupínáku a patkových pojstek. K montáž používejte momentový klíč Canyon, který je přložen v BkeGuardu. Nová obložení kotoučových brzd je nutné zajet, aby dosáhla optmálních hodnot zpomalení. Další nformace najdete v kaptole Brzdová soustava.

10 16 Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuardu 17 Po montáž kola a zavření rychloupínáku zatáhněte u kotoučových brzd několkrát za brzdovou páku a poté kolo protočte. Brzdový kotouč se přtom zpravdla nesmí třít o třmen kotoučové brzdy a brzdová obložení. Nyní odstraňte zajštění pro přepravu na zadní brzdě. Další nformace k brzdám najdete v kaptole Brzdová soustava. Před montáží kola překontrolujte u kotoučových brzd, zda sedí brzdová obložení přesně v upevněních ve třmenu kotoučové brzdy. Lze to rozpoznat podle toho, že mezera mez obložením probíhá paralelně a ndkátory opotřebení se nachází na předurčeném místě. Zavřete rychloupínák tak, aby bylo kolo bezpečně upevněno. Nejdříve s přečtěte kaptolu Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol. Brzdový kotouč se přtom zpravdla nesmí třít o třmen kotoučové brzdy a brzdová obložení. Protočte obě kola a překontrolujte, zda jsou řádně vycentrovaná. Další nformace najdete v kaptole Kola pláště, duše a tlak vzduchu. MONTÁŽ ZADNÍHO KOLA U KOTOUČOVÝCH BRZD Otevřete rychloupínák na zadní ose, odstraňte dřevěné prkénko a vytáhněte z něho rychloupínák. Postupujte stejně jako př montáž předního kola. Dbejte také zde zvláště na správnou pozc malých pružn. Další nformace týkající se rychloupínáků najdete v kaptole Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol. Odstraňte ochrannou fól z obou řetězových vzpěr zadní stavby. Pokuste se to provést ručně. Nepodaří-l se to, použjte opatrně nůž na koberce nebo nůžky. Stskněte pravou řadcí páčku tolkrát, až bude zadní měnč stát úplně venku. Zatáhněte zadní měnč o něco dozadu, zavěste řetěz na prvním vnějším ozubeném kolečku kazety a zamontujte zadní kolo. Nezapomeňte zasunout brzdový kotouč mez brzdová obložení. Nejdříve s přečtěte kaptolu Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol. Poté překontrolujte, zda sedí zadní kolo uprostřed vdlce. Dbejte na správné usazení rychloupínáku a patkových pojstek. Zkouška brzdy a řazení Po montáž kola a zavření rychloupínáku zatáhněte u kotoučových brzd několkrát za brzdovou páku a poté kolo protočte. Přezkoušejte funkc řazení. Přeřaďte postupně do všech rychlostních stupňů a ujstěte se, že se zadní měnč nemůže dostat do styku s paprsky kola, když řetěz běží přes největší ozubené kolečko. Další nformac k řazení najdete v kaptole Řazení. Po montáž kol proveďte zkoušku brzd na stojícím kole. Páka musí vykazovat působště tlaku a nesmí se nechat přtáhnout až k řídítkům. Nová obložení kotoučových brzd je nutné zajet.

11 18 Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuardu 19 Montáž zadního měnče Canyon Strve ES / ESX MONTÁŽ PEDÁLŮ Pro bezpečnou přepravu se Strve dodává s odmontovaným zadním měnčem. Zadní měnč lze přmontovat několka hmaty: Zadní měnč je přpevněn na háku. Hák spojuje zadní měnč s rámem. U modelu Strve se hák montuje na zadní pravou patku. Zpočátku zašroubujte šroub jenom lehce do háku. Podle popsu v kaptole Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol zamontujte zadní kolo. Př montáž pedálů s nejdřív prohlédněte náps na osách. R znamená pravý a L levý pedál. Mějte na zřetel, že má levý pedál levotočvý závt, tudíž v protsměru obvyklého závtu, což znamená, že se musí zašroubovat v protsměru hodnových ručček. Zašroubujte pedály o první dvě až tř otáčky do závtu klk ručně. Nejprve prostrčte namazaný šroub patkou. Pak sešroubujte hák pevně momentovým klíčem (toque wrench), který jste obdržel spolu se Strvem. Před zašroubováním závty pedálů natřete lehce tukem. Teprve potom používejte klíč na pedály a oba pedály pevně utáhněte. Přtom dbejte bezpodmínečně na správný utahovací moment 6 Nm. Mějte na zřetel pravdla pro účast na slnčním provozu v zem, v níž horské kolo používáte. Po 100 km jízdy pevné utažení pedálů znovu překontrolujte. Pedály by se mohly uvolnt, znčt závt a eventuálně být příčnou pádu. Překontrolujte také pevné utažení všech ostatních šroubů, odpovídající předepsaným utahovacím momentům.

12 20 Montáž podle BkeGuardu Montáž podle BkeGuardu 21 NAHUSTĚNÍ ODPRUŽENÉ VIDLICE NAHUSTĚNÍ PRUŽICÍ VZPĚRY KONTROLA A NASTAVENÍ Pro přepravu byl vzduch z odpružené vdlce úplně vypuštěn. Musíte Vaš odpruženou vdlc nahustt odpovídajícím tlakem vzduchu. Otevřete víko Vaší odpružené vdlce. U plně odpruženého horského kola (full suspenson) musíte kontrolovat tlak vzduchu. Otevřete víko na pružící vzpěře. Proveďte úpravu posedu, pozce držení jakož kontrolu upevnění řídítek, držadel a sedlovky, jak je popsáno v kaptole Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu této příručky. Nahustěte oba pláště tlakem, označeným na boku pláště. Další nformace týkající se plášťů a duší najdete v kaptole Kola pláště, duše a tlak vzduchu. Na závěr montáže proveďte svědomtě kontroly popsané v kaptole Před první jízdou. Nahustěte odpruženou vdlc specální, v BkeGuardu přloženou hustlkou podle doporučení k nastavení tuhost pružny uvedené výrobcem vdlce. Další nformace k odpružené vdlc najdete v kaptole Odpružená vdlce. Nahustěte pružící vzpěru specální, v BkeGuardu přloženou hustlkou podle doporučení k nastavení tuhost pružny uvedené výrobcem pružící vzpěry. Další nformace k nastavení Vaší pružící vzpěry najdete v kaptole Full Suspenson. Vaše sedlovka musí být zasunuta do rámu nejméně pod úroveň horní rámové trubky resp. až ke značce pro mnmum na sedlovce. Vyjměte kryt řetězové vzpěry zadní stavby z krabce s drobným díly a přpevněte jej k řetězové vzpěře. Nesprávné nastavení může mít za následek chybnou funkc nebo poškození odpružené vdlce. Návod od výrobce vdlce najdete na přloženém CD. Před huštěním s tento návod důkladně pročtěte Nesprávné nastavení pružící vzpěry může mít za následek chybnou funkc nebo poškození pružící vzpěry. Návod od výrobce pružící vzpěry najdete na přloženém CD. Před huštěním s tento návod důkladně pročtěte Nkdy na Vašem kole Canyon nejezděte, jestlže je značka pro mnmum na Vaší sedlovce vdět. Po montáž a kontrole musíte jízdu na Vašem kole Canyon bezpodmínečně na rovném, nefrekventovaném terénu (např. na parkovšt) vyzkoušet Dojdel k výskytu chyb př montáž nebo př nastavení za jízdy v slnčním provozu nebo v terénu, může to mít za následek ztrátu jízdní kontroly

13 22 Montáž podle BkeGuardu Zabalení 23 Zabalení Vašeho kola Canyon Když budete Vaše kolo Canyon balt, např. abyste je zaslal do naší dílny kvůl nspekc nebo když budete na cestách, musíte dbát na několk věcí, aby se Vaše kolo dostalo v pořádku na místo určení. Nyní přpevněte ještě bílou odrazku na řídítka a červenou odrazku na sedlovku. K Vašemu BkeGuradu je přložen návod k balení Takhle Vaše horské kolo zabalíte. Př balení Vašeho kola postupujte přesně podle tohoto návodu. Návod k zabalení, které Vám krok za krokem vysvětluje, jak Vaše kolo Canyon zabalt, najdete také na naší nternetové stránce Pokud budete cestovat letadlem, zabalte Vaše kolo buď do BkeGuradu Canyon, nebo použjte vhodný kufr na kola, např. Canyon BkeShuttle. Canyon BkeShuttle Př přepravě autem dbejte na bezpečné a prot skluzu odolné uložení. Pokud jste na pochybách nebo pokud máte otázky, přečtěte s prosím rozšířené kaptoly dále v návodu nebo na přloženém CD, nebo se obraťte na naš servsní horkou lnku (+420) Canyon BkeGuard Na závěr musíte přpevnt odrazky mez paprsky. Dbejte na to, abyste zamontoval pokaždé dvě odrazky na protlehlé straně mez paprsky jak předního tak zadního kola. Po 100 až 300 km překontrolujte znovu pevné utažení všech šroubů podle momentových údajů. Více k tomuto téma najdete v kaptolách Všeobecná upozornění k péč a nspekce, Doporučené utahovací momenty a Intervaly servsu a údržby. Nepokládejte kolo nebo jeho díly volně do vntřního prostoru Vašeho auta. Sem a tam klouzající díly mohou ohrozt Vaš bezpečnost. Nebude-l Vaše kolo Canyon zabaleno pro přepravu podle přloženého návodu k balení, ne- máte žádný nárok na náhradu eventuálně vznklých dopravních škod frmou Canyon Bcycle GmbH. U velkoobjemových rámových trubek hrozí v souvslost s většnou svorek nosčů kol nebezpečí pomačkání Karbonové rámy mohou z toho důvodu př dalším použtí náhle selhat, rámy z hlníku se velce lehce vyboulí. V prodejnách příslušenství pro auta jsou však k dostání specální, pasující modely. Dbejte na to, aby se př přepravě autem na kole nenacházely žádné součástky (nářadí, zavazadlové tašky, dětské sedačky atd.), protože by se mohly uvolnt. Nebezpečí úrazu

14 24 RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL 25 Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol Navzdory jednoduchého zacházení s rychloupínáky dochází stále znovu k nehodám zavněným nesprávnou manpulací. Rychloupínák sestává v podstatě ze dvou ovládacích prvků: Rukojet na jedné straně náboje kola: Ta převádí zavírací pohyb přes výstředník na sílu sevření. Pružnové svorky na druhé straně náboje kola: Jejím prostřednctvím se na závtové tyč nastavuje předpětí. Otevření rychloupínáku Je-l možné upínací pákou otáčet kolem osy kola, není zaručeno bezpečné upevnění kola. Musíte j znovu otevřít a zvýšt předpětí. Za tímto účelem otočte matc na protlehlé straně o půl otáčky ve směru hodnových ručček. Zavřete rychloupínák a překontrolujte upevnění znovu. Není-l možné upínací pákou dále otáčet, sevřel upínák správně. Na závěr nadzvedněte kolo o několk centmetrů od země a klepněte shora na plášť. Bezpečně upnuté kolo zůstane zavěšeno v patkách rychloupínacího náboje rámu. Na kontrolu rychloupínáku sedlovky se pokuste sedlo v rámu otočt. Zavření rychloupínáku palcovým valem Postup pro bezpečné upevnění kola Otevřete rychloupínák. Nyní má být čtelný náps open. Otočte páku ve směru upínací pozce; znatelný podle toho, že je na páce zvenčí čtelný náps close. Na začátku zavíracího pohybu až do polovny musí být možné pákou velce lehce, tzn. bez upínacího účnku, pohybovat. Během druhé polovny otočení se musí pákový účnek zřetelně zvýšt. Nakonec se nechá pákou pohybovat jenom velce těžce. Použjte palcového valu a na podporu táhněte prsty za vdlc nebo za rám, nkol však za brzdový kotouč. V koncové poloze musí být páka rovnoběžná s kolem. Nesmí tedy odstávat. Páka musí přléhat k rámu tak, aby nebylo možné j neúmyslně otevřít. Překontrolujte utažení tak, že se pokusíte zavřenou páku otevřít. Zavření rychloupínáku Pokuste se sedlo v rámu otočt Chybně montovaná kola mohou být příčnou těžkých pádů a úrazů Nejezděte nkdy na kole, jehož upnutí kol jste před jízdou nepřekontroloval V případě, že se kolo za jízdy uvolní, spadnete z kola Když kolo odstavíte, zamkněte kola, která jsou přpevněna rychloupínáky spolu s rámem k pevnému předmětu. Dbejte na to, aby se páky obou rychloupínáků nacházely vždy na levé straně (protlehlé straně řetězového pohonu) Vašeho kola Canyon. Tímto způsobem se vyvarujete obrácené montáže předního kola. U systému výsuvných čepů RockShox Maxle se páka rychloupínáku Maxle nachází vždy vpravo. V případě nedostatečně zavřeného rychloupínáku se mohou kola uvolnt. Akutní nebezpečí úrazu U kol s kotoučovým brzdam nenahrazujte v žádném případě nkdy sérově zabudovaný rychloupínák za takzvaný upínák lehké konstrukce. Rychloupínáky můžete nahradt zajštěním prot krádež. K tomu potřebujete specálně kódovaný klíč nebo vntřní šesthran. Jste-l na pochybách nebo máte-l dotazy, obraťte se prosím na naší servsní horkou lnku (+420)

15 26 RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL 27 Upozornění k montáž kol s výsuvným čepy Výsuvné čepy kol se používají tehdy, když je kolo vystaveno vysokým námahám, tzn. např. př Freerde, sjezdu atd. nebo př skocích. Propůjčují odpruženým vudlcím odpovídající tuhost. V současné době je na trhu mnoho odlšných systémů výsuvných čepů kol. Některé systémy jsou upevněny rychloupínáky. Pro jné potřebujete k montáž resp. demontáž eventuálně specální nářadí. Jste-l na pochybách nebo máte-l dotazy, obraťte se prosím na naší servsní horkou lnku (+420) U běžných systémů výsuvných čepů kol prostrčte výsuvný čep vdlcí a nábojem tak, aby se šesthranná hlavce nacházela př pohledu ve směru jízdy vpravo. Když je čep zamontován, nechte vdlc několkrát zapérovat, abyste vyloučl, že se čep vzpříčí. Našroubujte matc na čep a pevně j utáhněte. Poté utáhněte 4 šrouby s vntřním šesthranem na přední straně vdlce, aby se čep pevně upnul. Kontrolujte šrouby po jedné nebo dvou provozních hodnách a dále každých 20 hodn. Běžný systém výsuvných čepů (vdlce Fox) Systém výsuvných čepů Maxle (vdlce Rockshox) Když zabere závt čepu do závtu levé rozvdlené opěrky, utáhněte čep ruční slou ve směru hodnových ručček. Rychloupínák Maxle zavřete stejným způsobem jako běžný rychloupínák. Pákou musí být zpočátku možné otáčet lehce a bez upínacího účnku, během druhé polovny otáčky se musí pákový účnek zřetelně zvýšt a na závěr se smí pákou pohybovat jenom velce těžce. Použjte dlaň a zatáhněte na podporu prsty za rozvdlenou opěrku, ale nkdy netahejte za paprsek nebo brzdový kotouč. Po zavření nesmí být možné upínací pákou dále otáčet. Systém E-Thru, společný vývoj frem Shmano a Fox, má z hmotnostních důvodů výsuvný čep 15 mm. Montuje se jako systém Maxle, ovládá se rovněž rychloupínací pákou. Oprot obvyklým rychloupínacím systémům je však u E-Thru pružnová svorka na protlehlé straně rychloupínací páky spojena s vdlcí prostřednctvím šroubu nepohyblvě. K demontáž předního kola potřebujete v závslost na výrobc vdlce a systému výsuvného čepu eventuálně nářadí. K demontáž musíte povolt držák osy na vdlc a poté osu kompletně z náboje odstrant. Př montáž předního kola postupujte v opačném pořadí. Dbejte na to, aby byly všechny šrouby/systémy rychloupínání řádně utaženy. Systém výsuvných čepů E-Thru U systému výsuvných čepů Maxle s upínací pákou vsaďte kolo do vdlce a zaveďte brzdový kotouč do třmenu kotoučové brzdy. Vyrovnejte kolo mez patkam vdlce a prostrčte čep s otevřenou pákou rychloupínáku Maxle zprava patkam a nábojem kola. Nářadí pro demontáž K upevnění osy nepoužívejte nkdy jné nářadí, než které doporučuje výrobce. Pracujte vždy s momentovým klíčem. Přblžujte se v malých krocích (polovční Nm) od nízkého k předepsanému maxmálnímu utahovacímu momentu a přtom kontrolujte opakovaně pevné usazení komponenty. Nepřekračujte výrobcem předepsaný maxmální utahovací moment Jestlže je osa přílš utažena, mohou se osy nebo rozvdlená opěrka poškodt.

16 28 RYCHLOUPÍNÁKY A VÝSUVNÉ ČEPY KOL PŘÍSTAVBY A PŘESTAVBY 29 Kromě výsuvných čepů pro vdlce exstují systémy výsuvných čepů pro zadní stavbu např. systém výsuvných čepů Syntace X-12. Vynkají zejména vysokou tuhostí a nízkou hmotností. Systém X-12 exstuje ve dvou odlšných verzích: Key verze (s nbusovým šroubem) QR verze (s rychloupínací pákou RWS) Za účelem demontáže zadního kola musíte u modelů Torque a Strve povolt o dvě až tř otáčky šroub na patce (upevnění háku měnče). Povolte osu (v závslost na systému nbusovým klíčem nebo rychloupínákem) a vytáhněte j. Poté můžete zadní kolo vymontovat obvyklým způsobem. Př montáž dbejte na to, abyste nezastrčl osu do náboje před montáží zadního kola. Montáž se provádí obvyklým způsobem. Prostřednctvím pomůcky k zavádění však není nutné zadní kolo seřzovat, protože sedí automatcky na správném místě. Po vestavbě zadního kola můžete osu zastrčt a pevně utáhnout. U modelů Torque a Strve utáhněte hák měnče 6 Nm. Systém výsuvných čepů Syntace X-12 Pomůcka k zavádění Syntace X-12 Na co musím v souvslost s přístavbam a přestavbam dávat pozor? Jízdní kola Canyon jsou sportovní nářadí, vybavené pro příslušné použtí. Mějte na zřetel, že montáž blatníků a podobně může uškodt funkc a tudíž jízdní bezpečnost. Před koupí a montáží příslušenství s musíte zjstt, zda je toto příslušenství kompatblní s Vaším kolem Canyon. U přídavných zvonků nebo houkaček jakož osvětlovacích zařízení s musíte přesně zjstt, zda je toto příslušenství dovoleno a přezkoušeno a tudíž povoleno pro slnční provoz. Baterová/ akumulátorová světla musí být označena bleskem a písmenem K (por. kaptolu Zákonné požadavky ). Chcete-l přmontovat nosč zavazadel nebo dětskou sedačku nebo táhnout dětský vozík za kolo, ověřte s nejprve v kaptole Účelové použtí, zda je to možné. Pokud to je zásadně možné, nformujte se na naší servsní horké lnce (+420) o vhodných modelech. Provádějte jenom práce, které stoprocentně zvládnete. Canyon s blatníky Nosč Řídítka, představce a vdlce má vždy měnt odborný mechank. Mějte v každém případě na zřetel návod k použtí od výrobce příslušenství. Př montáž jných komponent a příslušenství odpovídáte vždy sam za odbornou montáž komponent. V případě nejmenších pochyb odvezte Vaše kolo Canyon do naší odborné dílny. Dodatečně přpevněné příslušenství, např. blatníky, nosč zavazadel atd., může uškodt funkc Vašeho kola Canyon: proto používejte přednostně příslušenství z našeho sortmentu. Tak budete mít jstotu, že budou použty vhodné komponenty. K upevnění osy nepoužívejte nkdy jné nářadí. Jestlže je osa přílš utažena, mohou se osa nebo rozvdlená opěrka poškodt. Výrobc systémů výsuvných čepů přkládají většnou obsáhlé návody. Před demontáží kola č prováděním údržby s je pozorně pročtěte. V případě nesprávné montáže mohou uvolněné nebo ulomené komponenty zavnt těžké pády. Utáhněte bezpečnostně relevantní závtová spojení předepsaným utahovacím momenty. Máte-l otázky týkající se montáže příslušenství, kompatblty komponent nebo v souvslost s přestavbam s prosím přečtěte rozšířené kaptoly dále v návodu nebo na přloženém CD, nebo se obraťte na naš servsní horkou lnku (+420)

17 30 MATERIÁL Z KARBONU MATERIÁL Z KARBONU 31 Zvláštnost karbonového materálu Karbonový materál, správně: umělá hmota vyztužená uhlíkovým vlákny nebo krátce CFRP, vykazuje oprot jným, běžným materálům lehké konstrukce jsté zvláštnost. Znalost těchto vlastností je krajně důležtá, abyste měl z Vašeho kola Canyon dlouho radost a mohl se kdykol na Váš materál spolehnout. Karbonový materál Upozornění k péč Komponenty z umělé hmoty vyztužené uhlíkovým vlákny čstěte měkkým hadrem a čstou vodou, v daném případě přdejte trochu promývacího prostředku. Houževnatý olej nebo tuk můžete z lakovaných povrchů odstrant čstcím prostředkem na báz petroleje. Nkdy nepoužívejte odmašťovače obsahující aceton, trchlorethylen, methylenchlord atd., nebo rozpouštědla resp. rozpouštědlo obsahující, ne agresvní nebo chemcké čstcí prostředky, které působí korozvně na povrch Čštění vodou a měkkým hadrem Umělá hmota vyztužená uhlíkovým vlákny prokázala její způsoblost v závodní cyklstce nesčetným počtem vítězství. Tento materál umožňuje v konstrukc, zpracování a manpulac odpovídající materálu, krajně pevné a vysoce zatížtelné komponenty velce malé hmotnost. Na ochranu povrchu a za účelem lesku můžete použít vosk na auta. Leštcí prostředky č čstcí prostředky na laky obsahují pevné složky, které by mohly mít korozvní účnek na povrch. Jednou z velce zvláštních vlastností je křehkost materálu. V důsledku této vlastnost se karbon př zatížení nedeformuje trvale, přestože jž může být jeho vntřní struktura poškozena. V extrémním případě se vlákna mohou od sebe oddělt, dochází k takzvané delamnac, následkem čehož pevnost komponenty slně klesá. Eventuální přemáhání, které jž poškodlo vntřní vlákna, není na základě zkřvení jako u ocel nebo hlníku znatelné. Z tohoto důvodu může karbonová součástka po přetížení př dalším použtí selhat, což může mít za následek pád s nepředvídatelným následky. Dáváme Vám na srozuměnou, že máte po nahodlé příhodě příslušnou součástku nebo lépe Vaše celé kolo Canyon nechat prohlédnout naší odbornou dílnou Odstavujte Vaše kolo Canyon vždy opatrně tak, aby se nepřevrátlo. Karbonový rám a díly se mohou poškodt jž př pouhém převrácení. Jezděte pozorně. Eventuální luskání Vaší CFRP komponenty může poukazovat na hrozící defekt materálu. Nepoužívejte dále Vaše kolo, nýbrž zavolejte naš servsní horkou lnku a domluvte se o dalším postupu. Pro Vaš bezpečnost nenechávejte CFRP komponenty nkdy opravovat Poškozenou komponentu okamžtě vyměňte a zabraňte bezpodmínečně dalšímu použtí třetím. Karbonové komponenty se nkdy nesmí dostat do styku s vysokým teplotam, které jsou nutné např. př práškovém nástřku nebo pro vypalování laku. Takové horko by mohlo komponentu poškodt. Vyhněte se také uschování v autě, pokud je vystaveno slnému oslunění a skladování v blízkost zdrojů tepla. U velkoobjemových rámových trubek hrozí v souvslost s většnou svorek nosčů kol nebezpečí pomačkání Karbonové rámy pak mohou př dalším použtí neočekávaně selhat. V prodejnách příslušenství pro auta jsou k dostání specální, pasující modely. Celková hmotnost cyklsty, zavazadla (batohu) a kola nesmí přesahovat 100 kg. Přívěsy jsou zásadně zakázány Neupínejte CFRP rámy nebo sedlovky do montážních stojanů Tím by se mohly poškodt. Za- montujte soldní (hlníkovou) sedlovku, kterou můžete upnout, nebo použjte stojan, který upne rám za tř vntřní body nebo upne vdlc a středové uložení CFRP komponenty mají, stejně jako všechny lehké komponenty, jenom omezenou dobu upotřebtelnost. Vyměňujte proto řídítka, sedlovky, karbonová kola a představce v pravdelných ntervalech, v závslost na používání a namáhání, např. každé 3 roky nebo po km, když nebyly vystaveny nehodě nebo podobným událostem. Chraňte ohrožená místa Vašeho karbonového rámu, např. spodní stranu dolní rámové trubky, specálním nálepkam prot poškození odírajícím se lanky nebo štěrkem. Specální nálepky chrání karbon prot poškození Karbonové komponenty zásadně nepotírejte tuhým mazvem. Tuhé mazvo se zažírá do povrchu a na základě snížených součntelů tření znemožňuje bezpečné upnutí v rozmezí přípustných utahovacích momentů. Jednou mastné komponenty není eventuálně dále možné bezpečně upnout Kontrolujte pravdelně, např. v rámc čštění Vašeho kola, zda Vaše CFRP komponenta vykazuje vnější škody jako rýhy, trhlny, boule, zbarvení atd. Jestlže se hadr na některém místě zadrhne, je nutné toto místo prohlédnout. Canyon dále nepoužívejte. Obraťte se neprodleně na naš servsní horkou lnku (+420)

18 32 kola freerde kola freerde 33 Zvláštnost kol freerde Fourcross, dual slalom, downhll a freerde náleží k nejnáročnějším druhům sportu, které můžete s kolem dělat. Člověk a materál je př skocích, jízdě po schodech, rychlých sjezdech a v ostrých zatáčkách v terénu s překážkam č nerovném terénu atd. vystaven vysokým zatížením. To znamená, že musí být pro tyto druhy sportu kolo velm trvanlvé a v daném případě dobře odpružené. Krosové, trekové č maratonské kolo by selhalo, následkem čehož by byla těžká nehoda. I když jsou kola pro shora zmíněné oblast konstruována pro sportovní a namáhavé použtí, nevydrží každé zatížení. Zejména za následujících okolností bude materál vystaven nadměrné námaze a může selhat: Nesprávně prováděné skoky na ostré hrany nebo skoky, př nchž jízdní kolo dopadá jenom na přední kolo, krátké skoky nebo trky, které nejsou ukončeny před dopadem na zem dopad na protější svah, mez dva svahy, v rovně (flat) př skocích s obrátkou, napříč směru jízdy nebo bez držení řídítek/choddla nejsou na pedálech Navíc se máte vyvarovat následujícího, protože to má za následek nadměrné namáhání materálu a může mít za následek předčasné opotřebení č dokonce selhání: Nadměrné namáhání řetězu v důsledku jízdy s malým napětím řetězu Neodborné grndy (klouzání na řetězu nebo převodníku) Nadměrné namáhání kola př jízdě s nedostatečným tlakem vzduchu Nadměrné namáhání rámu a komponent v důsledku přílš měkce nastaveného odpružení nebo klouzání na rámu a patkách Torque Playzone Noste vždy specální ochranný oblek Komponenty Freerde kol jsou vystaveny vysokému namáhání. Kontrolujte komponenty Vašeho Freerde kola každý rok a v daném případě komponenty vyměňte. Kola pro drtbken, fourcross, dual slalom, downhll a freerde jsou čstokrevné sportovní nářadí. Pro Vaš vlastní bezpečnost se nepřeceňujte. Mnohá akce nebo show profesonála vypadá jednoduchá, skrývá však ohrožení zdraví a žvota. Noste vždy dostatečné a specální oblečení. Nastavení správné výšky sedla U drtových, freerde, dual slalom, downhl atd. kol je v závslost na použtí nezbytné odlšné nastavení sedla. Posed se nedá srovnat s posedem na jných kolech, jde o maxmální kontrolu a pohyblvost na kole. Když ujedete delší cesty, je potřebná výška sedla určena šlapáním. Př sešlápnutí se má bříško choddla nacházet nad středem osy pedálu. V nejnžší pozc klky, nejvzdálenější pozc pedálu od sedla, nesmí být noha úplně natažena, protože by jnak bylo šlapání do pedálů nestejnoměrné. Překontrolujte posed pomocí následující, jednoduché metody. Předpokladem je, že máte boty s plochou podrážkou. Sedněte s na sedlo a postavte patu na pedál v nejnžší pozc. V této pozc má být noha úplně natažena. Dbejte na to, aby zůstal bok rovně. Když jezdíte sportovně freerde, downhll atd., je sedlo nastaveno velm nízko a zpravdla nakloněno dozadu. Zeptejte se Vašeho trenéra, Vašeho klubu nebo naší servsní horké lnky (+420) ohledně správného posedu. Návod ke změně pozce sedla najdete v kaptole Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu. U výškově přestavtelných sedlovek, jako např. Reverb od RockShox, lze výšku sedla přestavt stsknutím knoflíku na řídítkách. Přečtěte s návod k použtí na přloženém CD. Níže nastavené sedlo se doporučuje všeobecně pro strmé sjezdy s MTB. Př delších sjezdech s nízkým sedlem může dojít k problémům s koleny. Strve Pro freerde atd. je sedlo zpravdla nakloněno dozadu Výškově přestavtelná sedlovka Horská kola těchto typů mohou být jž po jedné sezóně opotřebována tak, že je nutné vyměnt hlavní anebo nosné díly. Nechte jízdní kola těchto typů důkladně překontrolovat nejméně každé 3 až 4 měsíce.

19 34 Po pádu Po pádu 35 Po pádu 1. Překontrolujte, zda jsou kola stále ještě pevně upnuta v závěsech (patkách) a zda jsou ráfky uprostřed rámu resp. vdlce. Protočte kola. Tak můžete zjstt, zda se kola nezkřvla. Pokud má kolo zřejmé zkřvení, musí se vycentrovat. Blžší v kaptolách Brzdová soustava jakož Kola. 2. Překontrolujte, zda nejsou řídítka a představec zkřvené nebo nalomené, a zda stojí stále ještě rovně. Překontrolujte, zda sedí představec pevně ve vdlc stsknutím předního kola mez kolena a současným pokusem řídítka vzhledem k přednímu kolu otočt. Opřete se krátce o brzdové páky, abyste mohl překontrolovat bezpečné upevnění řídítek v představc. Blžší v kaptolách Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu a Hlavové složení. 3. Podívejte se, zda řetěz ještě probíhá přes převodník a pastorky. Jestlže padlo kolo na stranu řazení, musíte přezkoušet funkc řazení. Požádejte o pomoc osobu, která bude držet kolo zvednuté za sedlo, a přeřaďte opatrně všechny rychlost. Zejména na menší převody, když se řetěz přesmyká na větší pastorky musíte dbát na to, jak daleko se řazení přblžuje k paprskům. Zkřvené řazení nebo zkřvená patka může mít za následek, že se řazení dostane mez paprsky nebezpečí pádu Překontrolujte, zda jsou kola stále ještě bezpečně upnuta Pokuste se otočt řídítka vůč přednímu kolu Řazení, zadní kolo a rám se mohou poškodt. Přezkoušejte přesmykač. Pokud se přesunul, může řetěz spadnout, kolo ztratí pohon (vz také kaptola Řazení ). 4. Pohlédněte přes sedlo podél horní rámové trubky nebo směrem ke středovému složení, abyste ověřl, že není rám zkřvený. 5. Kolo o několk centmetrů nadzvedněte a nechte je dopadnout dolů. Uslyšíte-l přtom hluk, hledejte volná závtová spojení. 6. Na závěr s celé kolo ještě jednou prohlédněte, abyste zjstl eventuální zkřvení, změnu barvy nebo trhlny. Jeďte na kole zpátky velm opatrně a pouze pokud obstálo zkoušku bezvadně. Vyhněte se velkému zrychlení a brzdění a nepřecházejte na šlapání ve stoj. Máte-l pochyby o způsoblost Vašeho kola, nechte se vyzvednout autem, místo abyste na sebe bral rzko. Po návratu domů musíte kolo znovu důkladně prohlédnout. Poškozené díly je nutné opravt nebo nahradt. Přečtěte s prosím rozšířené kaptoly dále v návodu nebo na přloženém CD, nebo se obraťte na naš servsní horkou lnku (+420) Ověřte s, že se poškozené řazení nemůže dostat do styku s paprsky Pohlédněte přes sedlo podél horní rámové trubky, abyste s ověřl, že není rám zkřvený Pohlédněte zezadu na kazetu pastorků a překontrolujte, zda se vodcí kladky řazení nachází přesně pod špčkam zubů příslušného pastorku Po pádu vyměňte pro Vaš bezpečnost díly lehké konstrukce Mějte na zřetel rovněž upozornění v kaptole Zvláštnost karbonového materálu. Komponenty z karbonu, které obdržely náraz jakož zkřvené hlníkové díly se mohou znenadání zlomt. Nesmí se an rovnat, tzn. neohýbat na rovno, protože akutní nebezpečí zlomu trvá potom. To platí zejména pro vdlc, řídítka, představec, klky, sedlovky a pedály. V případě nejstoty je výměna těchto dílů rozumnějším rozhodnutím, protože Vaše bezpečnost je důležtější.

20 36 SOUPRAVY RÁMŮ - UPOZORNĚNÍ K MONTÁŽI SOUPRAVY RÁMŮ - UPOZORNĚNÍ K MONTÁŽI 37 Soupravy rámů - upozornění k montáž techncké údaje Canyon nabízí velm kvaltní karbonové a hlníkové rámy také samostatně pro ndvduální vybavení díly. Vdlce pro rámy horských kol Canyon se musí volt se zřetelem na vhodný průhyb pružny. Jste-l na pochybách, obraťte se na naš servsní horkou lnku (+420) Ten, kdo kompletuje rám a montuje přídavné díly proto musí zajstt kompatbltu dílů a kvaltu montáže. Kvůl nepřehlednému množství přídavných dílů není možné, aby Canyon v tomto návodu pokryl celé spektrum možností. Canyon nemůže odpovídat za každé možné seskupení komponent. Naléhavě Vám také doporučujeme, číst důkladně návody výrobců komponent. Chyby v seskupení mohou mít zásadně za následek, že Vaše kolo Canyon nebude bezpečné. Proto Vám doporučujeme nechat montáž provést odborníkem nebo v naší odborné dílně. V zájmu Vaší vlastní bezpečnost neočekávejte od sebe přílš mnoho. Souprava rámu Canyon Nerve Rámy jsou přpravené k montáž, tzn. závty jsou vyříznuty, ložsková sedla a sedlovka jsou vybroušeny. Dodatečná práce na rámu není nutná. Neměňte rám a jeho funkční díly, např. změntelné vedení lanka atd., vyplováním, vrtáním apod. Zamontujte všechny přídavné díly (výjmka: karbonové sedlovky, představce na vdlcích s karbonovým sloupkem a všechny vzpěry karbonových rámů) za pomoc velm kvaltního montážního tuhého mazva k rámu. Tak odvrátíte koroz. Jnak nebudete eventuálně moc Vaše kolo Canyon po nějaké době demontovat. U jízdních kol Canyon je hlavové složení a vdlce jž smontována. Zvyšujte vždy pozvolna utahovací momenty až na maxmum a kontrolujte upevnění komponent, jak je popsáno v příslušných kaptolách. U dílů, pro něž nejsou k dspozc žádná rozmezí utahovacích momentů, utahujte šrouby krok za krokem až na maxmální utahovací moment a kontrolujte přtom stále znovu upevnění komponenty. Dodržujte vždy údaje k utahovacím momentům Nkdy nepracujte bez momentového klíče Nechte Vaše kolo Canyon smontovat v naší odborné dílně V závslost na zkušenost anebo řemeslncké dovednost osoby provádějící montáž, může tento návod vyžadovat doplnění. Některé práce mohou vyžadovat přídavné (specální) nářadí, např. specální stahováky nebo doplňující návody. Neupínejte rámy za trubky do montážního stojanu Tenkostěnné trubky by se mohly poško- dt. Zamontujte nejprve soldní (hlníkovou) sedlovku a upněte j ve stojanu, nebo použjte montážní stojan, který upne rám za tř vntřní body nebo uchytí vdlc a středové uložení. Smí se používat jenom přloženého představce. Osoba, která kompletuje Canyon rám na kompletní jízdní kolo, musí sama zajstt, aby byla montáž dílů provedena podle směrnc výrobců, všeobecných norem a podle nejnovější vědecké a techncké úrovně. Máte-l otázky ohledně kompatblty jednotlvých dílů s rámem, zavolejte naš servsní horkou lnku (+420) U Canyon Lux a Ultmate CF rámů byla všechna karbonová vlákna zpracována odpovídajíce zatížení př jízdě. Nýtované zarážky lanek smí být proto zatíženy jenom ve směru vedení řadcího č brzdového lanka. Netahejte škmo od nebo prot směru vedení lanek, tzn. pryč od rámu, např. za účelem jejch předběžného dloužení. Poškození rámu by jnak nebylo možné vyloučt. Na některých komponentách jsou utahovací momenty natštěny nebo nalepeny. Dodržujte tyto hodnoty. Mějte bezpodmínečně na zřetel přložené návody od výrobců komponent

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům

Více

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU PURE CYCLING PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Důležté Návod k použtí, stránka 10. Přečtěte s prosím před první jízdou stránky 5-9..

Více

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU PURE CYCLING PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Důležté! Návod k použtí, stránka 12. Přečtěte s prosím před první jízdou stránky 7-11.!

Více

PŘÍRUČKA K JÍZDNÍMU KOLU SPEEDMAX CF

PŘÍRUČKA K JÍZDNÍMU KOLU SPEEDMAX CF PURE CYCLING PŘÍRUČKA K JÍZDNÍMU KOLU SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tento návod je doplňující návod ke Canyon Speedmax CF. Používejte

Více

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26 Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídají bezpečnostním předpsům

Více

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU PURE CYCLING PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Důležté! Návod k použtí, stránka 12. Přečtěte s prosím před první jízdou stránky 7-11.!

Více

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům

Více

Před první jízdou účelové použití obecná upozornění k montáži. Uvítání a všeobecný popis

Před první jízdou účelové použití obecná upozornění k montáži. Uvítání a všeobecný popis CZ 1 česky Funkční princip VCLS Post 2.0 Přiváděné síly, např. cyklistou na základě nerovností vozovky, působí přes sedlo ohybovými momenty na oba prvky listového pera. Následkem toho se sedlo sníží na

Více

PŘÍRUČKA DĚTSKÉ HORSKÉ KOLO

PŘÍRUČKA DĚTSKÉ HORSKÉ KOLO B PURE CYCLING C PŘÍRUČKA DĚTSKÉ HORSKÉ KOLO 1 12 13 14 2 15 16 3 4 a I II 17 5 6 e d c b III IV 18 19 20 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25 Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídají požadavkům normy

Více

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pravidla a pokyny pro bezpečnou obsluhu Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly nejrychlejší způsob

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník Návod k obsluze Rozsah použití: Nové VITO W 639 Bezpečnost provozu Nebezpečí zranění Na Vašem vozidle jsou k dispozici

Více

Energetický sloup se třemi prázdnými jednotkami, výška 491 mm Energetický sloup s osvětlovacím prvkem a třemi prázdnými jednotkami, výška 769 mm

Energetický sloup se třemi prázdnými jednotkami, výška 491 mm Energetický sloup s osvětlovacím prvkem a třemi prázdnými jednotkami, výška 769 mm Návod k montáž Energetcký sloup se třem prázdným jednotkam, výška 491 mm 1345 26/27/28 Energetcký sloup s osvětlovacím prvkem a třem prázdným jednotkam, výška 769 mm 1349 26/27/28 Energetcký sloup se šest

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáž Energetcký sloup 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energetcký sloup s osvětlovacím prvkem 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Osvětlovací sloup 1343 26/27/28 Osvětlovací sloup, krátký 1344 26/27/28

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

max 40 mm 30-55 mm max 30-55 mm 03ISRABSF01

max 40 mm 30-55 mm max 30-55 mm 03ISRABSF01 A B 30-55 mm max 40 mm 30-55 mm max 40 mm C D 03ISRABSF01 E F M N G H O P I L Q R CZ Než začnete sedačku používat, pozorně si přečtěte návod. Návod si pečlivě uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu.

Více

Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití

Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití Montáž Příslušenství mohou sestavovat pouze dospělé osoby. Upozornění: JD důrazně doporučuje, aby toto příslušenství sestavoval

Více

Návod k použití a záruční list. Ŭwww. ƕąĉģśǝâ.cz

Návod k použití a záruční list. Ŭwww. ƕąĉģśǝâ.cz Návod k použití a záruční list 1 Ŭwww. ƕąĉģśǝâ.cz 2 www. ƕąĉģśǝâ.cz Vážený zákazníku, Děkujeme vám za koupi jízdního kola BULLS. Věříme, že budete spokojeni. Při koupi kola jste obdrželi spolu s návodem

Více

Montážní návod Audi A6 Limousine (4G) 2011

Montážní návod Audi A6 Limousine (4G) 2011 Servis Montážní návod Originální příslušenství Audi Základní nosič 4G5.071. Vydání 01.2011 Servisní služby. Technické informace Servis Obsah 1 Všeobecné pokyny... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Díly... 3.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Vážený zákazníku,

NÁVOD K OBSLUZE. Vážený zákazníku, Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro kolo značky POLYGON. Věříme, že Vám bude spolehlivě sloužit po mnoho let a že s ním budete spokojen natolik, že až se budete rozhodovat o další koupi

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 87 0095 Střešní box Návod k obsluze Účel použití Tento návod k montáži je určen pro instalaci střešních boxů M, L, XL na základní střešní nosič Mercedes-Benz Alustyle a

Více

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte!

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte! Uživatelská příručka Uživatelská příručka Speedkid1 (Model TJ-24A) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice MODEL UŽIVATELSKÝ MANUÁL MAGNETIC Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice K sestavení potřebujete: 14mm klíč, 4mm imbusový klíč Při rozbalení zkontrolujte, zda máte všechny díly OBSAH BALENÍ

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Agri-Fab. Čísla modelů 45-01011 45-01713 190-653A (prodejní označení: AF 653) NÁVOD K OBSLUZE (překlad z originálního návodu) UŽITKOVÉ VOZÍKY 190-368B

Agri-Fab. Čísla modelů 45-01011 45-01713 190-653A (prodejní označení: AF 653) NÁVOD K OBSLUZE (překlad z originálního návodu) UŽITKOVÉ VOZÍKY 190-368B Agri-Fab NÁVOD K OBSLUZE (překlad z originálního návodu) Čísla modelů 45-01011 45-01713 190-653A (prodejní označení: AF 653) 190-368B UŽITKOVÉ VOZÍKY (VIZ TECHNICKÉ ÚDAJE NA STRANĚ 7) UPOZORNĚNÍ: Pozorně

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Návod k obsluze Vak montovaný na palivovou nádrž

Návod k obsluze Vak montovaný na palivovou nádrž BMW Motorrad Radost z jízdy Návod k obsluze Vak montovaný na palivovou nádrž z Obecné pokyny Úvod Vak na palivovou nádrž od BMW Motorrad je ideální společník pro motocyklové výlety. BMW Motorrad je synonymem

Více

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Montáž brzdových válců SAF... 3 Montáž membránových válců... 3 Montáž válců s dvojitou membránou... 5 Mechanické uvolnění

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné dospělé osoby, aby si pečlivě přečetli tento

Více

Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Czech) DM-CN0001-05 Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 4 MONTÁŽ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3. Motorka F918

Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3. Motorka F918 Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3 Motorka F918 Specifikace: Vhodná věková kategorie: 36 83 měsíců. Max. zátěž: 25 kg.

Více

uživatelská příručka

uživatelská příručka kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka Úvod Děkujeme, že jste si koupili elektrické kolo. Doufáme, že Vám přinese spoustu radosti. Kvůli bezpečné přepravě dodáváme el. kolo v rozloženém

Více

Návod k použití Pendix. Platný jen s originálním příslušenstvím

Návod k použití Pendix. Platný jen s originálním příslušenstvím Návod k použtí Pendx Platný jen s orgnálním příslušenstvím Obsah 1. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2. Úvod 3. Pokyny k elektrce a elektronce 4. Přehled komponentů 4.1. Pohon 4.2. Akumulátor 4.3. Nabíječka

Více

Návod k obsluze Montážní stojan

Návod k obsluze Montážní stojan BMW Motorrad Radost z jízdy Návod k obsluze Montážní stojan z Obecné pokyny Úvod Jsme rádi, že jste se rozhodli pro montážní stojan společnosti BMW Motorrad. Zkratky a symboly UPOZORNĚNÍ označuje ohrožení

Více

45-0346 - AF 346 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0346. Bezpečnost Montáž Provoz Údržba Díly

45-0346 - AF 346 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0346. Bezpečnost Montáž Provoz Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0346 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0346 - AF 346 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ Bezpečnost Montáž Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit

Více

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 Návod k obsluze ProfiTech / lanový kladkostroj - napínací zařízení č. 60005

Více

IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod

IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod Dodavatel: Seven Sport s.r.o., Dělnická, Vítkov 749 01 www.insportline.cz Tel.: +420-556 770 199 DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO MANUÁL PŘED POUŽITÍM

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Koloběžka SPARTAN 16-12

Koloběžka SPARTAN 16-12 Koloběžka SPARTAN 16-12 S23191 S23192 Návod na použití Důležité: Před montáží, použitím či prováděním údržby si prosím důkladně pročtěte tento manuál a uschovejte jej tak, aby byl v případě potřeby kdykoliv

Více

Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ

Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ: Stejně jako na jiných pojízdných výrobcích i jízda na dětském odrážedle může být riskantní činnost, při které se

Více

1 Úvodem. Při provádění obsáhle popsané údržby a péče musíte mít vždy na mysli, že se návody a upozornění vztahují výhradně na tato kola.

1 Úvodem. Při provádění obsáhle popsané údržby a péče musíte mít vždy na mysli, že se návody a upozornění vztahují výhradně na tato kola. 1 Úvodem Koupí tohoto kola jste se rozhodli pro jakostní výrobek. Vaše nové kolo bylo sestaveno ze svědomitě vyvinutých a vyrobených dílů s odbornou znalostí. Váš odborný prodejce kol je kompletně smontoval

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU CZ ÚVOD 1 MONTÁŽ RÁMU 3 INSTALACE JEDNOTKY 4 UCHYCENÍ KOLA 5 ODEPNUTÍ KOLA 7 UPOZORNĚNÍ 8 DOPORUČENÍ 8 MONTÁŽ JEDNOTKY 12 Děkujeme, že jste si vybrali trenažér Novo Mag Force.

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

yedoo mezeq disc max 150 kg 330 lbs min 150 cm 59 in user manual

yedoo mezeq disc max 150 kg 330 lbs min 150 cm 59 in user manual yedoo mezeq disc max 150 kg 330 lbs min 150 cm 59 in user manual úvod obsah balení Montáž, seřízení a pravidelnou údržbu doporučujeme svěřit odbornému cykloservisu. Neodborné zásahy mohou vést k poškození

Více

užíváním).v ceně není mazivo,desinfekce a mycí prostř.-cca 200.- 1500,00

užíváním).v ceně není mazivo,desinfekce a mycí prostř.-cca 200.- 1500,00 cena Str.1 KOMPLETNÍ MALÝ SERVIS -obsahuje : 201001 Celková prohlídka a seříz.kola,případná výměna vadných dílů(brz.špalky,lanka,centrování 2 kol,huštění,seř.brzd,seř.řazení,čištění a mazání řetězu,brz.lanek

Více

Provozní příručka. Tažený provzdušňovač s hnojením 45,4 kg

Provozní příručka. Tažený provzdušňovač s hnojením 45,4 kg Provozní příručka Tažený provzdušňovač s hnojením 45,4 kg POKYNY PRO MONTÁŽ A PROVOZ PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ PROVOZ Každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP

kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP Před jízdou dobře zkontrolujte: Baterie je plně nabitá Pláště jsou správně nahuštěny Brzdy jsou zcela funkční Řídítka jsou správně a bezpečně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JÍZDNÍ KOLA EPAC (ELEKTRICKY ASISTOVANÁ JÍZDNÍ KOLA) EN 15194

NÁVOD K POUŽITÍ JÍZDNÍ KOLA EPAC (ELEKTRICKY ASISTOVANÁ JÍZDNÍ KOLA) EN 15194 NÁVOD K POUŽTÍ JÍZDNÍ KOL EPC (ELEKTRCKY SSTOVNÁ JÍZDNÍ KOL) EN 15194 Před první jízdou si prosím přečtěte stránky 6-11! Před každou jízdou proveďte zkoušku funkce podle stránek 12-14! Mějte na zřeteli

Více

SUPERIOR TEAM/XP CRB BF-M03 SERVISNÍ MANUÁL

SUPERIOR TEAM/XP CRB BF-M03 SERVISNÍ MANUÁL SUPERIOR TEAM/XP CRB BF-M03 SERVISNÍ MANUÁL Superior Vám gratuluje ke koupi Vašeho nového jízdního kola. V naší společnosti klademe při volbě materiálů a jejich zpracování důraz na nejvyšší kvalitu, životnost

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR 2015 V ceníku naleznete podrobnou nabídku servisních prací prováděných v naší cykloprodejně. Všechny ceny jsou uvedeny bez materiálu a s DPH. RÁMY A VIDLICE Výměna

Více

Stunt Scooter Výr. Číslo. 2289

Stunt Scooter Výr. Číslo. 2289 Stunt Scooter Výr. Číslo. 2289 Návod k montáži a použití. Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny. Instrukce jsou nedílnou součástí produktu. 1. Kontrola jednotlivých

Více

DM-CN (Czech) Příručka prodejce. Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN (Czech) Příručka prodejce. Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Czech) DM-CN0001-03 Příručka prodejce Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je primárně určená profesionálním cyklomechanikům.

Více

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm Dopadová plocha Kačenka 140 cm Obsah dodávky : Pro věžičku 4 ks noha průměr 9 cm / 235 cm nebo 250 cm 1 ks předmontovaná podesta 2 ks bariera plná 2 ks bariera průlez 1 ks skluzavka 4 ks spodní díl pískoviště

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Návod k nstalac a obsluze PRO FILTRY AF NA STLAČENÝ VZDUCH Prosíme, přečtěte s pozorně následující nstrukce před nstalací a uvedením do provozu. Bezproblémový a bezpečný provoz fltru může být garantován

Více

e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž

e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž Úvod Děkujeme, že jste si koupili elektrické kolo. Doufáme, že Vám přinese spoustu radosti. Kvůli bezpečné přepravě dodáváme elektrické kolo

Více

Montážní návod LWH 030

Montážní návod LWH 030 Montážní návod LWH 030 2 OBSAH Výstražné pokyny... 4 Bezpečnostní pokyny... 4 Instalační sada.... 5 Montáž na stěnu s dřevěnými fošnami... 6 Montáž na plné cihly a betonové tvárnice.................. 7

Více

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK CZ Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK Vážení zákazníci, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho střešního boxu a přejeme Vám, abyste měli užitek a radost z jeho užívání.

Více

TREKKER OUTBACK OBK37A/B - OBK 48A/B CELOHLINÍKOVÉ BOČNÍ KUFRY

TREKKER OUTBACK OBK37A/B - OBK 48A/B CELOHLINÍKOVÉ BOČNÍ KUFRY OBK37AL MAX. ZÁTĚŽ 10 Kg OBJEM 37 lt ROZMĚRY 387 246 495 BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK OBK48AL MAX. ZÁTĚŽ 10 Kg OBJEM 48 lt ROZMĚRY 387 306 495 BEZPEČNOSTNÍ LZE VLOŽIT ZÁMEK OTEVÍRÁNÍ VÍKA 1/4 NASAZENÍ KUFRU NA NOSIČ

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 81-165cm (32" - 65") Max. VESA: 600

Více

yedoo ox max 120 kg 264 lbs min 120 cm 47 in user manual

yedoo ox max 120 kg 264 lbs min 120 cm 47 in user manual yedoo ox max 120 kg 264 lbs min 120 cm 47 in user manual úvod obsah balení Montáž, seřízení a pravidelnou údržbu doporučujeme svěřit odbornému cykloservisu. Neodborné zásahy mohou vést k poškození koloběžky

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

KŘESLO KOMBINOVANÉ DO SPRCHY 808, 808 C

KŘESLO KOMBINOVANÉ DO SPRCHY 808, 808 C KŘESLO KOMBINOVANÉ DO SPRCHY 808, 808 C POUŽITÍ Kombinované křeslo do sprchy je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití

Více

Nenoste volné oblečení nebo modní doplňky během cvičení na AB Ringu Pro.

Nenoste volné oblečení nebo modní doplňky během cvičení na AB Ringu Pro. Art. Nr: 1142 Upozornění: Přečtěte si prosím tento manuál před úpoužitím zařízení. Maximální zátež přístroje AB Ringu je 120 kg Následující upozornění nejdete nalepená na etiketách na přístroji AB Ring,

Více

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686 Travní válec model PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Tento travní válec je navržen, vyroben a testován tak, aby sloužil

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

NÁVOD K OBSLUZE VÝROBKU FOLLOW ME

NÁVOD K OBSLUZE VÝROBKU FOLLOW ME NÁVOD K OBSLUZE VÝROBKU FOLLOW ME Výhradní dovozce pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Dvě plus dvě s.r.o. Nad Soutokem 1 Praha 4 Telefon: 241 741 947 Fax: 241 744 320 E-mail: info@dveplusdve.cz

Více

Vyšší poloha středového složení 421mm- 436mm. Nižší poloha středového složení 425mm- 440mm

Vyšší poloha středového složení 421mm- 436mm. Nižší poloha středového složení 425mm- 440mm Nový Gambler je výsledkem několikaletého vývoje. Při vývoji byl kladen důraz na nízkou váhu, dlouhou životnost, optimalizaci jízdních vlastností a snadnou údržbu. Váha rámové sady je 3.9kg bez tlumiče.

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Dílenský jeřáb HWK2000 HWK2000

Dílenský jeřáb HWK2000 HWK2000 Version 1.2 česky Dílenský jeřáb HWK2000 HWK2000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 15224 Art.-Bez.: HWK2000 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

max 60 kg 132 lbs min 85 cm 33 in yedoo too too too too alu too too I, II user manual

max 60 kg 132 lbs min 85 cm 33 in yedoo too too too too alu too too I, II user manual yedoo too too max 60 kg 132 lbs min 85 cm 33 in too too alu too too I, II user manual úvod obsah balení Montáž, seřízení a pravidelnou údržbu doporučujeme svěřit odbornému cykloservisu. Neodborné zásahy

Více

Skladací minitrampolína. Návod k použití NR: 1254

Skladací minitrampolína. Návod k použití NR: 1254 Skladací minitrampolína Návod k použití NR: 1254 Tento návod si důkladně přečtěte. Je to důležitá část tohoto výrobku, proto si ho odložte pro případ, že by se vyskitly v budoucnu problémi, nebo otázky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1

OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1 Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze

Více

Návod k obsluze. Servomotor řízený rádiem 1187 00

Návod k obsluze. Servomotor řízený rádiem 1187 00 Návod k obsluze Servomotor řízený rádem 1187 00 Obsah K tomuto návodu... 2 Znázornění přístroje... 3 Montáž... 3 Demontáž... 3 Napájení... 4 Vložení baterí... 4 Postup př klesajícím napětí batere... 4

Více

Návod k montáži a k obsluze. Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol na tažné zařízení basisträ.fm Seite 0 Dienstag, 8. März 0 :7 Návod k montáži a k obsluze Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol na tažné zařízení - Rozšiřující sada pro 3. jízdní kolo pro přípojný nosič jízdních kol P,

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

Hlavové složení. Horní rámová trubka. sedlovky. Spodní rámová trubka. Přesmykač. Pedály. Kliky. Převodníky. Přední kotoučová brzda

Hlavové složení. Horní rámová trubka. sedlovky. Spodní rámová trubka. Přesmykač. Pedály. Kliky. Převodníky. Přední kotoučová brzda Pastorky Zadní kotoučová brzda Sedlovka Upínák sedlovky Sedlová trubka Sedlo Zámek sedlovky Přesmykač Hlavové složení Horní rámová trubka Spodní rámová trubka Představec Brzdové a řadící páky Odpružená

Více

...find more about us: www.bellelli.com

...find more about us: www.bellelli.com A 19 17 B TAB.1...find more about us: www.bellelli.com 20 18 16 C Rabbit Pepe Mr Fox Tiger 15 13 14 1 3 5 4 6 9 Nanna Guri Tiziano Giotto Eos 2 7 12 11 10 8 D E 03ISFOXST04 B-taxi Caschi/Helmets Windbreak

Více

SUPERIOR X-ROAD CRB BF-RB03/BF-F05 SERVISNÍ MANUÁL

SUPERIOR X-ROAD CRB BF-RB03/BF-F05 SERVISNÍ MANUÁL SUPERIOR X-ROAD CRB BF-RB03/BF-F05 SERVISNÍ MANUÁL Superior Vám gratuluje ke koupi Vašeho nového jízdního kola. V naší společnosti klademe při volbě materiálů a jejich zpracování důraz na nejvyšší kvalitu,

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Návod k obsluze RST 800. Rotační škrabka (d mm)

Návod k obsluze RST 800. Rotační škrabka (d mm) Návod k obsluze RST 800 Rotační škrabka (d 250-800 mm) Všechna práva vyhrazena, zejména práva na duplikaci, distribuci nebo překlad. Duplikace a reprodukce v jakékoliv formě (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB

PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB MONTÁŽNÍ POKYNY A NÁVOD K OBSLUZE PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ PROVOZ Jakékoli poháněné zařízení může způsobit zranění, je-li nesprávně obsluhováno nebo je-li používáno osobou,

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Project 115 Airless Sprayer 0418A

Project 115 Airless Sprayer 0418A 1 Překlad původního návodu k obsluze A F H Project 115 Arless Sprayer 0418A B C D G PRIME CLEAN ROLL I E 2 d) c) b) a) 3 (b) 1) 2) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 1) 2 roky záruka 7 1) 3) 8 2) (b) O PRIME 2) 9 2)

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více