Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty"

Transkript

1 Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy Dne (č.j. 2442/ RTOD- 13/1) Platí od

2 Vlaky pro přepravu pošty Účinnost od Obsah Záznam o změnách...3 Všeobecně....4 Vysvětlivky k uspořádání...4 Seznam použitých zkratek názvů stanic a provozních jednotek DKV Přehled údajů o vozech...7 Řadění vlaků Nex pro přepravu pošty...8 Ostatní vlaky, ve kterých jsou řazeny poštovní vozy

3 Účinnost od Vlaky pro přepravu pošty Záznam o změnách Poř. čís. Číslo změny Věc Platí od Datum opravení Jméno 3

4 Vlaky pro přepravu pošty Účinnost od Všeobecně Vysvětlivky k uspořádání: Jednotná hlavička Nex GVD Poštmistr Ostrava pravé n.(20:08) - Olomouc hl.n.(21:23-21:39) - Č.Třebová(22:30-22:36) - Pardubice hl.n.(23:16) - Praha- Malešice(00:27) Zátěž: Tr. třída: D4 Dopravce: ČD Cargo, a.s., P/C: 67:391 V záhlaví jednotlivých vlaků jsou obsaženy tyto údaje: a) Druhová zkratka a číslo vlaku. b) Platnost jizdního řádu vlaku c) Jméno vlaku. d) Trasa vlaku, vyznačená jeho výchozí a konečnou stanicí a nejdůležitějšími nácestnými stanicemi s časovými údaji odjezdu a příjezdu; názvy výchozích a konečných stanic (u mezistátních vlaků názvy pohraničních stanic) jsou vytištěny tučně. e) Zátěž vlaku f) Traťová třída maximální v celé trase vlaku g) Dopravce vlaku a kooperující dopravci vlaku h) Kód pro kombinovanou dopravu maximální v celé trase vlaku Dopravní body Olomouc hlavní nádraží Dobírá příj. 22:08 / odj. 22:24 nejede v 6 a 7 D4 72:396 Rk 120 km/h 250 t 130 m E, 163 i) Název dopravního bodu j) Úkony v dopravním bodu k) Základní kalendář vlaku a pod ním detailní kalendář vlaku v konkrétním dopravním bodu. l) Příjezd a odjezd v dopravním bodu m) Traťová třída do následujícího bodu n) Kód pro kombinovanou dopravu do následujícího bodu o) Dopravce vlaku z dopravního bodu není-li uveden veze ČD Cargo. p) Typ jízdního odporu 4

5 Účinnost od Vlaky pro přepravu pošty q) Rychlost vlaku, normativ hmotnoti, normativ délky do následujícího dopravního bodu, ve kterém vlak manipuluje. r) Četa: uvádí se složení obsluhy vlaku. s) Hnací vozidlo: plánované hnací vozidlo z dopravního bodu. Případně je uvedeno číslo oběhové skupiny hnacího vozidla Řazení vlaku Řada vozu Čís. vozu Od Vlaku Běh vozu Na vlak Vozy dodá Poznámky Omezení z výchozí stanice Sloupec 1: Řada vozu Údaje se uvádějí pro jednotlivé vozy v pořadí, jak jsou ve vlaku zařazeny. Označení řady vozů je uvedeno tak, jak je obvyklé u vlastnické železniční správy. Jezdí-li vůz jen v určitých dnech nebo v určitém období odchylně od jízdy vlaku, nebo jezdí-li jen podle potřeby, je označení řady podtrženo a doplněno poznámkou ve sloupci 7. Zařazení plánovaných posilových poštovních vozů je v kompetenci České pošty s.p. Zařazení vozu nad rámec pravidelného řazení je nutné odsouhlasit s odd 13/1 GŘ ČDC. Zařazení jiných vozů jiného substrátu(instradací) do vlaků pro přepravu pošty je možné jen s výhradním souhlasem o 13/1 GŘ ČDC. Sloupec 2: Číslo vozu U poštovních vozů se uvádí číslo pošt. kurzu VVPK. Sloupec 3: Od vlaku Uvádí se číslo vlaku, od něhož vůz přechází, a to i ve stanicích mimo obvod ČDC. Je-li použito vozů ze zálohy, je místo číselného údaje vodorovná čárka ( ). Sloupec 4: Běh vozu Běh vozů je vyjádřen jejich výchozí a konečnou stanicí. Neleží-li tyto stanice na trati pojížděné příslušným vlakem, jsou uvedeny stanice, v nichž se vůz do vlaku zařazuje nebo z něho vyřazuje. Skutečné výchozí a konečné stanice jsou v tomto případě uvedeny v závorce. Sloupec 5: Pro vlak Uvádí se číslo vlaku, na který vůz přechází, a to i ve stanicích mimo obvod ČDC. Přechází-li vůz do zálohy, je místo číselného údaje vodorovná čárka ( ). Sloupec 6: Vozy dodá Uvádí se zkratka názvu domovské stanice, případně zařaditele (seznam použitých zkratek na str. 6). Sloupec 7: Poznámka 5

6 Vlaky pro přepravu pošty Účinnost od Seznam použitých zkratek domovských stanic vozů Pa Pardubice hl. n. Mc Praha Malešice Oc Olomouc hl. n. Oa Ostrava hl. n. Čt Česká Třebová Ostrava pravé n. 312 Olomouc hl.n. 325 Česká Třebová 501 Pardubice hl.n. 513 Praha Malešice 546 Opatovice nad Labem 509/22 Břeclav 334 Praha Bubny 544/70 Seznam vybraných směrových bodů 6

7 Účinnost od Vlaky pro přepravu pošty Přehled délek, vlastních hmotností, brzdících vah poštovních vozů. Rok Vlast. Délka Vmax Brzd.váha v t Řada výroby hmotn. vozu km/h P R/Rr R+Mg Pozn. v t v m Vozy zařaditelské železnice ČD Postw , Postw , (2004) Gbkkgs ,0 100/120* 24,5 * - vůz Gbkkgs v prázdném stavu V max 120 km/h Analýza poštovních vlaků, opatření při zpoždění: Analýza zpoždění poštovních vlaků se provádí u každého zpoždění nad 10 minut. Vedoucí směny provozní jednotky v jehož obvodu došlo ke zpoždění poštovního vlaku provede základní analýzu důvodů zpoždění a důvody uvede ve svém hodnocení směny. Hodnocení směny automaticky zašle na oddělení analýzy dispečerského pracoviště ČD Carga. Dojde-li ke zpoždění poštovního vlaku, je povinna provozní jednotka prostřednictvím svých zástupců vedoucích směn informovat zástupce České pošty Hlavního dispečera ČP o zpoždění vlaku, důvodech zpoždění, předpokládaném příjezdu. V případě mimořádných událostí (nesjízdnost tratí) je nutné kontaktovat dispečink České pošty se sídlem v Praze a dohodnout další postup při přepravě zásilek. Pro náhradní řešení přepravy pošty je možné využít kterýkoliv vlak dopravce ČD Carga. Hlavní dispečerská služba nepřetržitá služba tel fax mobil Pouze v případě, že z technických důvodů na jedné či druhé straně bude toto pracoviště nedostupné, je možné podat zprávu na podřízené pracoviště oblastního dispečera: Dispečer SPU Praha 022 nepřetržitá služba tel fax mobil

8 Vlaky pro přepravu pošty Účinnost od Nex Poštovní expres GVD Ostrava hl.n.(20:08) - Olomouc hl.n.(21:23-21:39) - Praha-Malešice(00:27) Zátěž: Tr. třída: D4 Dopravce: ČD Cargo, a.s., P/C: 67:391 Ostrava hlavní nádraží odj. 20:08 D4 78:402 Rk 120 km/h 80 t 50 m E, 163 (105) X jede v x Postw P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc Postw P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc Olomouc hlavní nádraží Dobírá X příj. 21:23 / odj. 21:39 D4 67:391 Rk 120 km/h 170 t 200 m E, 163 (105) jede v x Postw P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc Postw P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc Postw P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc Postw P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc Praha-Malešice příj. 00:27 nejede v 1, 7 a XII., 2.I., 14.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., 8

9 Účinnost od Vlaky pro přepravu pošty Nex Poštmistr GVD Ostrava hl.n.(21:02) - Olomouc hl.n.(22:08-22:26) - Pardubice hl.n.(00:11-00:36) - Praha-Malešice(01:38) Zátěž: Tr. třída: D4 Dopravce: ČD Cargo, a.s., P/C: 67:391 Ostrava hlavní nádraží odj. 21:02 D4 78:402 Rk 120 km/h 250 t 130 m E, 163 (106) místní: 513, 546 X jede v x Postw P Ostrava hl. n. Pardubice hl.n Mc Postw P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc Postw P790 - Ostrava hl. n. Praha Malešice - - pp Olomouc hlavní nádraží Dobírá X příj. 22:08 / odj. 22:26 D4 72:396 Rk 120 km/h 250 t 130 m E, 163 (106) Postw P Ostrava hl. n. Pardubice hl.n Mc Postw P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc Postw P790 - Ostrava hl. n. Praha Malešice - - pp Postw P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc jede v x Pardubice hlavní nádraží Manipuluje příj. 00:11 / odj. 00:36 nejede v 1, 7 a XII., 2.I., 14.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., D4 67:391 Rk 120 km/h 250 t 130 m E, 163 (106) místní: 513 Postw P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc Postw P790 - Ostrava hl. n. Praha Malešice - - pp Postw P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc Postw P Pardubice hl. n. Praha Malešice Mc Praha-Malešice příj. 01:38 nejede v 1, 7 a XII., 2.I., 14.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., 9

10 Vlaky pro přepravu pošty Účinnost od Nex Poštovský panáček GVD Ostrava hl.n.(22:24) - Olomouc hl.n.(23:41-00:02) - Č.Třebová(01:01-01:38) - Pardubice hl.n.(02:25-02:57) - Praha-Malešice(04:09) Zátěž: Tr. třída: D4 Dopravce: ČD Cargo, a.s., P/C: 67:391 Ostrava hlavní nádraží odj. 22:24 D4 78:402 R 100 km/h 140 t 110 m E, 163 (101) místní: 513, 546 nejede v + a 27.XII. Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc (1)-(5) Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc pp Gs P Ostrava hl. n. Pardubice hl. n Pa Olomouc hlavní nádraží Dobírá příj. 23:41 / odj. 00:02 D4 72:396 R 100 km/h 260 t 210 m E, 163 (101) místní: 513, 546 Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc (1)-(5) Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc pp Gs P Ostrava hl. n. Pardubice hl. n Pa Gs P Olomouc hl. n. Pardubice hl. n Pa Gs P Olomouc hl. n. Pardubice hl. n Pa pp Gs P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc Gs P Olomouc hl. n. P raha Malešice Mc Gs P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc pp 10

11 Účinnost od Vlaky pro přepravu pošty Česká Třebová Dobírá příj. 01:01 / odj. 01:38 D4 78:402 R 100 km/h 350 t 280 m E, 163 (101) Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc (1)-(5) Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc pp Gs P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc Gs P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc Gs P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc pp Gs P Česká Třebová Praha Malešice Mc Gs P Ostrava hl. n. Pardubice hl. n Pa Gs P Olomouc hl. n. Pardubice hl. n Pa Gs P Olomouc hl. n. Pardubice hl. n Pa pp Pardubice hlavní nádraží Manipuluje příj. 02:25 / odj. 02:57 D4 67:391 R 100 km/h 350 t 280 m E, 163 (101) místní: 513 Gs P (Opatovice n.l. ) Pardubice Mc pp hl. n. Praha Malešice Gs P Pardubice hl. n. Praha Malešice Mc pp Gs P Pardubice hl. n. Praha Malešice Mc Gs P590 Pardubice hl. n. Praha Malešice - - pp Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc (1)-(5) Gs P Ostrava hl. n. Praha Malešice Mc pp Gs P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc Gs P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc Gs P Olomouc hl. n. Praha Malešice Mc pp Gs P Č. Třebová Praha Malešice Mc Praha-Malešice příj. 04:09 11

12 Vlaky pro přepravu pošty Účinnost od Nex Poštovní expres GVD Praha-Malešice(21:15) - Pardubice hl.n.(22:19-22:39) - Olomouc hl.n.(00:24-00:39) - Ostrava hl.n.(01:45) Zátěž: Tr. třída: D4 Dopravce: ČD Cargo, a.s., P/C: 67:391 Praha-Malešice odj. 21:15 D4 67:391 Rk 120 km/h 130 t 100 m E, 163 (106) místní: 312, 325, 513 X jede v x Postw P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc Postw P Praha Malešice - Pardubice hl. n Mc Postw P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc Pardubice hlavní nádraží Manipuluje X příj. 22:19 / odj. 22:39 D4 72:396 Rk 120 km/h 130 t 100 m E, 163 (106) místní: 513 místní: 312 Postw P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc Postw P Pardubice hl.n. Ostrava hl. n Mc Postw P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc Olomouc hlavní nádraží Odstavuje příj. 00:24 / odj. 00:39 nejede v 1, 7 a XII., 2.I., 14.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., D4 78:402 Rk 120 km/h 130 t 100 m E, 163 (106) místní: 325 Postw P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc Postw P Pardubice hl.n. Ostrava hl.n Mc Ostrava hlavní nádraží příj. 01:45 místní: 312 jede v x nejede v 1, 7 a XII., 2.I., 14.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., 12

13 Účinnost od Vlaky pro přepravu pošty Nex Poštmistr GVD Praha-Malešice(22:34) - Olomouc hl.n.(01:30-01:40) - Ostrava hl.n.(02:46) Zátěž: Tr. třída: D4 Dopravce: ČD Cargo, a.s., P/C: 67:391 Praha-Malešice odj. 22:34 D4 67:391 Rk 120 km/h 210 t 130 m E, 163 (105) místní: 312, 325 X jede v x Postw P791 - Praha Malešice Ostrava hl. n. - pp Postw P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc Postw P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc Postw P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc Postw P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc Olomouc hlavní nádraží Odstavuje příj. 01:30 / odj. 01:40 nejede v 1, 7 a XII., 2.I., 14.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., D4 78:402 Rk 120 km/h 120 t 80 m E, 163 (105) místní: 325 Postw P791 - Praha Malešice Ostrava hl. n. - pp Postw P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc Postw P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc Ostrava hlavní nádraží příj. 02:46 místní: 312 nejede v 1, 7 a XII., 2.I., 14.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., 13

14 Vlaky pro přepravu pošty Účinnost od Nex Poštovský panáček GVD Praha-Malešice(01:20) - Pardubice hl.n.(02:33-03:03) - Č.Třebová(03:50-04:20) - Olomouc hl.n.(05:20-05:44) - Ostrava hl.n.(07:00) Zátěž: Tr. třída: D4 Dopravce: ČD Cargo, a.s., P/C: 67:391 Praha-Malešice odj. 01:20 D4 67:391 R 100 km/h 350 t 280 m E, 163 (101) místní: 312, 325, 501, 513; 509/22 Gs P Praha Malešice Pardubice hl.n Mc Gs P Praha Malešice Pardubice hl.n Mc pp Gs P591 - Praha Malešice Pardubice hl.n. - pp Gs P Praha Malešice Pardubice hl.n Mc pp ( Opatovice n.l.) Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc (2)-(6) Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc pp Gs P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc Gs P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc Gs P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc pp Gs P Praha Malešice Č. Třebová Mc Pardubice hlavní nádraží Manipuluje příj. 02:33 / odj. 03:03 D4 78:402 R 100 km/h 350 t 280 m E, 163 (101) místní: 513 pro 63320: 509/22 místní: 312, 325 Gs P Pardubice hl.n. Ostrava hl.n Pa Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc (2)-(6) Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc pp Gs P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc Gs P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc Gs P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc pp Gs P Pardubice hl. n. Olomouc hl.n Pa Gs P Pardubice hl. n. Olomouc hl.n Pa pp Gs P Praha Malešice Č. Třebová Mc 14

15 Účinnost od Vlaky pro přepravu pošty Česká Třebová Odstavuje příj. 03:50 / odj. 04:20 D4 72:396 R 100 km/h 260 t 210 m E, 163 (101) místní: 501 Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc (2)-(6) Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc pp Gs P Pardubice hl.n. Ostrava hl.n Pa Gs P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc Gs P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc Gs P Praha Malešice Olomouc hl. n Mc pp Gs P Pardubice hl. n. Olomouc hl.n Pa Gs P Pardubice hl. n. Olomouc hl.n Pa pp Olomouc hlavní nádraží Odstavuje příj. 05:20 / odj. 05:44 D4 78:402 R 100 km/h 140 t 110 m E, 163 (101) místní: 325 Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc (2)-(6) Gs P Praha Malešice Ostrava hl. n Mc pp Gs P Pardubice hl.n. Ostrava hl.n Pa Ostrava hlavní nádraží příj. 07:00 místní:

16 Vlaky pro přepravu pošty Účinnost od Ostatní spoje, ve kterých jsou řazeny poštovní vozy podle potřeby Vlak Stanice odjezdu Odjezd Stanice příjezdu Příjezd Kalendář Km Kalendář text Mn Praha-Malešice 18:58 Praha-Libeň 19: ,6 jede v Nex Praha-Libeň 00:11 Brno-Maloměřice 06: ,6 nejede v 1 a XII., 1. 4.I. Rn Brno-Maloměřice 16:55 Břeclav přednádraží 18: ,3 nejede 24.XII. 4.I., 13.IV., 1., 2., 8., 9.V., 6.VII., 28.IX., 16., 17.XI. Mn Praha-Malešice 11:24 Praha-Libeň 11: ,6 jede v Mn Praha-Libeň 15:28 Praha-Bubny 16:02 pp 6,2 jede pp Mn Praha-Bubny 17:31 Praha-Libeň 17:44 pp 6,2 jede pp Mn Praha-Libeň 21:34 Praha-Malešice 21: ,6 jede v Mn Opatovice nad Labem 18:13 Pn Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží 18: ,6 nejede v 6, + a 23.XII. 2.I., 14.IV. 23:21 Pardubice hlavní nádraží 23: ,7 nejede v 7 Nex Pardubice hlavní nádraží 02:57 Praha-Malešice 04: ,9 nejede v 1 a XII., 2.I., 14.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI. 16

17 Účinnost od Vlaky pro přepravu pošty Vlak Stanice odjezdu Odjezd Stanice příjezdu Příjezd Kalendář Km Kalendář text Nex Praha-Malešice 01:20 Pardubice hlavní nádraží 02: ,9 Pn Pardubice hlavní nádraží 03:22 Mn Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží 04: ,7 nejede v 1 nejede v 1 a XII., 2.I., 14.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI. 13:38 Opatovice nad Labem 13: ,6 nejede v 6, + a 23.XII. 2.I., 14.IV. Pn Břeclav přednádraží 15:33 Brno-Maloměřice 16: ,3 nejede v + a 22.XII. 3.I. Nex Brno-Maloměřice 17:53 Kolín seřaďovací nádraží 22: nejede v 7 a XII., 31.XII. 189,8 3.I. Pn Kolín seřaďovací nádraží 01:08 Pardubice hlavní nádraží 02: nejede v 1 a XII., 2.I., 14.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI. Rn Břeclav přednádraží 19:01 Ostrava hlavní nádraží OMH 23: nejede v + a 22.XII. 3.I. Pn Břeclav přednádraží 15:33 Brno-Maloměřice 16: ,3 nejede v + a 22.XII. 3.I. Pn Brno-Maloměřice 02:50 Nezamyslice 04: ,8 nejede v + a 27.XII., 2., 3.I. Mn Nezamyslice 07:58 Olomouc přednádraží 10: ,4 nejede v + a XII. Pn Břeclav přednádraží 15:33 Brno-Maloměřice 16: ,3 nejede v + a 22.XII. 3.I. Nex Brno-Maloměřice 17:53 Praha-Libeň 24: nejede v 7 a XII., 31.XII. 247,6 3.I. Mn Praha-Libeň 06:18 Praha-Malešice 06: ,6 nejede XII., 1.I. 17

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor plánování kapacit VLAKY pro přepravu pošty GVD 2011/12 Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 27.10. 2011 (č.j. 1235/ 2010- ŘTOD - 14/1) Vlaky pro přepravu pošty Účinnost

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty ČESKÉ DRÁHY a. s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61 005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 Vlaky pro přepravu pošty

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Krajské centrum osobní dopravy Pardubice Vlaky osobní dopravy Část 3 - Spěšné a osobní vlaky Jen pro služební potřebu JŘ 2008 / 2009 KCOD Pardubice Platí od 14.12.2008 České dráhy, a.s.

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005 Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 703 pro trať Horní Cerekev Tábor Platí od 11. prosince 2005 Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Plzeň, o.j. Krajské centrum osobní dopravy Č.Budějovice, o.j. Vlaky osobní dopravy Část 3 - Spěšné,

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: 537 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Trnka (osobní

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 501 nákladní pro tratě Svitavy Česká Třebová Česká Třebová Praha-Libeň (Praha) (Kutná Hora hl.n. Kolín) Platí od 15. prosince 2013

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 521 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 521 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 521 nákladní pro tratě Praha-Vršovice seř.n. Praha-Radotín (Praha) Praha-Smíchov Beroun Platí od 14. prosince 2008 Schváleno ředitelem

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303 O K D, D O P R A V A, a. s. O S T R A V A SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303 pro tratě Ostrava střed - Zárubek Zárubek - Ostrava-Kunčice Bohumín - Louky nad Olší Karviná-Doly - Albrechtice u Českého Těšína Karviná-Doly

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy v Praze dne:

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 501 nákladní pro tratě Svitavy Česká Třebová Česká Třebová Praha-Libeň (Praha) (Miedzylesie Ústí nad Orlicí) (Kutná Hora hl.n. Kolín)

Více

PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže

PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy dne 30.10. 2008 (č.j. 2442/ 2008- RTOD- 13/1) GVD 2008/2009 1 Obsah Strana Záznam

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem Lipová Lázně

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 307/310 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 307/310 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 307/310 nákladní pro tratě Hlučín Opava východ Chuchelná Kravaře ve Slezsku Odb Moravice Svobodné Heřmanice Opava východ Hradec nad

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu T a b u l k a 1 3 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a

Více

Železniční jízdní řád 2013 mimořádná změna Platí od pondělí 8. dubna 2013

Železniční jízdní řád 2013 mimořádná změna Platí od pondělí 8. dubna 2013 Železniční jízdní řád 2013 mimořádná změna Platí od pondělí 8. dubna 2013 Změny jsou na těchto vnitrostátních tratích: 010, 016, 017, 019, 021, 022, 024, 025, 031, 032, 033, 040, 061, 062, 070, 090, 091,

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 323 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 323 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 323 nákladní (Brno hl.n.) (Brno-Maloměřice) pro tratě Střelice Hrušovany nad Jevišovkou Moravské Bránice Oslavany Hrušovany nad Jevišovkou

Více

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ České dráhy Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ Platí od 13. prosince 2009 Schváleno řediteli

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 537 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 537 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 537 nákladní pro tratě (Praha) Praha-Vysočany Turnov (Mladá Boleslav hl.n. Mladá Boleslav město) Platí od 9. prosince 2012 Schváleno

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 532 nákladní pro tratě Kralupy nad Vltavou Neratovice (Všetaty) Čelákovice Neratovice Čelákovice Mochov Platí od 9. prosince 2012

Více

Výlukový jízdní řád pokračuje nepřetržitě do 1. června 2015, 24:00 hod.

Výlukový jízdní řád pokračuje nepřetržitě do 1. června 2015, 24:00 hod. 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5161 20200 5601 5211 3 5213 Sp 1861 Sp 1863 20202 5123 Sp 1871 5201 Kolín Meziměstí 0 Praha hl.n. 6 Praha-Vysočany

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 508 nákladní pro tratě Jaroměř Liberec (Stará Paka Nová Paka) Platí od 9. prosince 2012 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2010/2011 platí od (Praha -) Česká Třebová - Brno

JÍZDNÍ ŘÁD 2010/2011 platí od (Praha -) Česká Třebová - Brno 260 (Praha -) Česká Třebová - Brno IDS JMK S22 Březová nad Svitavou - Letovice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 1471 2. Sp 1909 477 4701 IDS JMK S2 Letovice Brno, IDS JMK R2 Březová nad Svitavou

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od do

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od do Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha1 Č.j.: 24667/2016-SŽDC-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 11.12.2016 do 9.12.2017

Více

010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306

010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306 010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306 8650 2 2 5020 RJ 1020 VYDIS Moravany - Chvaletice, IDS IREDO Česká Třebová - Týnec nad Labem R 898 9310 5000 444

Více

Rozkaz o jízdním řádu č.522 CDP Praha

Rozkaz o jízdním řádu č.522 CDP Praha Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Datum: 24. 6. 2014 GVD 2013/2014 Zpracovatel: Rostislav Lampart Telefon: +420 972 244 624 Fax: e-mail: lampart@szdc.cz

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem Lipová Lázně

Více

Sp 1-1851 5201 R 1 R 951 R 951 R 3 5215/5217 1-5215 R 5 R 849. Sp 1851 1-5219 R R 953 R 9 R R 21 R R 853. R 853 Ex R 23 R 5606/7

Sp 1-1851 5201 R 1 R 951 R 951 R 3 5215/5217 1-5215 R 5 R 849. Sp 1851 1-5219 R R 953 R 9 R R 21 R R 853. R 853 Ex R 23 R 5606/7 platný od 22. srpna 2011, 12:20 hod. (od Os 5203 a R 855) nepřetržitě do 31. srpna 2011, 17:30 hod. 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové (- Choceň) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5600/1

Více

300 Brno - Přerov (- Bohumín)

300 Brno - Přerov (- Bohumín) 300 Brno - Přerov (- Bohumín) S2 Brno - Křenovice horní n., R7 Brno - Nezamyslice km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4021 4070 3810 3812 4023 4072 R 821 S71 Vyškov na Moravě - Nezamyslice 4074

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Kouty nad Desnou) (Šumperk Sobotín) Hanušovice

Více

Jízdní řád 2006 / České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006 / 2007 RCP Česká Třebová Platí od:

Jízdní řád 2006 / České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006 / 2007 RCP Česká Třebová Platí od: České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006 / 2007 RCP Česká Třebová Platí od: 15.12.2006 Č. j.: 5493/2006-O11/CST Zpracovatel: Luboš Horský, hlavní zpracovatel e-mail: Horsky@gr.cd.cz tel.: 972 325 089 Zdeněk Kříž,

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 3325 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 4 1 4 3813 Sp

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 701 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 701 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 701 nákladní pro tratě Veselí nad Lužnicí Havlíčkův Brod Dobronín Polná Platí od 15. prosince 2013 Schváleno ředitelem odboru jízdního

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 302 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 302 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 302 nákladní pro tratě (Ostrava uhelné n.) Ostrava-Kunčice Valašské Meziříčí Český Těšín Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Ostravice

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu 2 T a b u l k a 1 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 292 Šumperk - Krnov 15 (Jeseník -) Jindřichov ve Slezsku - Krnov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3571 Sp 1661 3 3 Ze stanice IDSOK Šumperk - Mikulovice, ODIS Jindřichov ve Slezsku - Krnov 3573

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová

010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová VYDIS Chvaletice - Moravany, IDS IREDO Týnec nad Labem - Česká Třebová km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 879 553 477 1 553 5041 5023 8651 4 4 5061 Ex 143

Více

260 (Praha -) Česká Třebová - Brno

260 (Praha -) Česká Třebová - Brno 260 (Praha -) Česká Třebová - Brno IDS IREDO Česká Třebová - Letovice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 477 6 14730 4741 4701 4001 4703 3 4705 S2, R2 Březová nad Svitavou - Brno Sp 1969 4705 4003

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3325 3705 4 6 4 3813 Sp

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 507 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 507 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 507 nákladní pro tratě Havlíčkův Brod Pardubice-Rosice nad Labem (Pardubice hl.n.) Svitavy Žďárec u Skutče Platí od 14. prosince

Více

PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže

PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy Č.j. 183/2010 platí od 12.12. 2010 1 Účinnost od 12.12. 2010 Obsah Strana Záznam

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum Č.Budějovice, Krajské centrum Plzeň Vlaky osobní dopravy Část 4 - Spěšné a osobní vlaky Jen pro služební potřebu

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 701 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 701 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 701 nákladní pro tratě Veselí nad Lužnicí Havlíčkův Brod Dobronín Polná Platí od 13. prosince 2015 Schváleno ředitelem odboru jízdního

Více

1/2. Výlukový jízdní řád. Sp Sp v

1/2. Výlukový jízdní řád. Sp Sp v 1/2 platný od 17.I.16, 8:08 hod. do.i.16, :55 hod. 290 Olomouc - Uničov (- Šumperk) SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3623 1 3625 3627 3 Olomouc hl.n. 270,275,301,310 4 34 5 02 5 19 6 17 6 33 6 41

Více

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Od 17. května do 23. září 2007 budou v úseku Říčany Uhříněves a na nádraží v Říčanech probíhat dlouhodobé nepřetržité výluky kolejí. V této souvislosti

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz úvodní informace

Více

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015 České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015 ROV 33056 Světlá n/s Ledeč n/s Účinnost od: 22.3. 2015 Platí do: 27.3.2015 Zpracoval: Ověřil: Schválil: FUNKCE JMÉNO

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3325 3705 4 6 4 3813 Sp

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 31. ledna 2006 Č.j.: 232 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 31. ledna 2006 Č.j.: 232 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 31. ledna 2006 Č.j.: 232 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Trnka (osobní

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 533 nákladní pro trať

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 533 nákladní pro trať Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 533 nákladní pro trať Kadaň-Prunéřov Cheb Platí od 11. prosince 2016 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu (č.j. 35660/2016-SŽDC-O16)

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 3703 3811 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 3813 Sp 1638 R 881

Více

Rozkaz o výluce č. 33082

Rozkaz o výluce č. 33082 České dráhy, a. s. Jízdní řád 2009/2010 RCP Brno V Brně dne: 14. 6. 2010 611 35 B R N O, Kounicova 688/26 Č.j.: 12178/10-RCP/BNO Věc: Rekonstrukce výhybky č. 401 a rekonstrukce přejezdů v úseku Havlíčkův

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 501 osobní pro tratě Svitavy Česká Třebová Česká Třebová Praha-Libeň (Praha) (Kutná Hora hl.n. Kolín) Platí od 9. prosince 2012 Schváleno

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín JÍZDNÍ ŘÁD 2003/04, stav k 29.2.2004 informace: www.cd.cz e-mail: info@cd.cz tel.: 840 112 113 km km OPŘ Pa Vlak R 209 R 423 Cheb 0 Praha-Holešovice 23 49 0 Praha- 4 0 Praha 22 21 23 15 0 21 5 Praha-Libeň

Více

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Č E S K É D R Á H Y, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Liberec Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy G r a f i k o n

Více

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20. R 200 Anton Bruckner a,b,d 4) Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.40 Hmotn.: SUU-CB 300 t, CB-PHA HN 550 t Brzd.%: 155//155/112, Brzdy

Více

031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6220

031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6220 031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6220 6200 R 1276 6224 Sp 1780 6202 Sp 1840 6226 VYDIS, IDS IREDO Ze stanice 0 Pardubice hl.n. 010 1 11 4 32 5 02 5 32

Více

PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže

PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 25.10. 2011 (č.j. 1235/ 2011- ŘTOD - 14/1) 1 Účinnost od 11.12. 2011 Obsah

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD K É D R Á H Y ŘEDITELSTVÍ DIVIZE OBCHODNĚ PROVOZNÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD K É D R Á H Y ŘEDITELSTVÍ DIVIZE OBCHODNĚ PROVOZNÍ Č E S K É D R Á H Y ŘEDITELSTVÍ DIVIZE OBCHODNĚ PROVOZNÍ SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 528 pro tratě ( Praha ) Praha-Smíchov spol.n. Hostivice ( Praha ) Praha-Bubny Rakovník Lužná u Rakovníka Žatec ( Žatec západ

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 510/511 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 510/511 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 510/511 nákladní pro tratě Trutnov hl.n. Chlumec nad Cidlinou Martinice v Krkonoších Rokytnice nad Jizerou Kunčice nad Labem Vrchlabí

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 305/308 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 305/308 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 305/308 nákladní pro tratě Petrovice u Karviné Nezamyslice Bohumín Přerov (Louky nad Olší) Nedakonice Chalupki Bohumín-Vrbice Chalupki

Více

Nové vlaky RegioShark

Nové vlaky RegioShark Nové vlaky RegioShark Platí od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014 Toto není platný jízdní řád, omezení jízdy vlaků je platné pouze pro jednotku řady 440, omezení jízdy vlaků je uvedeno v platném jízdním řádu

Více

Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. (Protivín) Tábor Písek (Ražice)

Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. (Protivín) Tábor Písek (Ražice) Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 702 pro trať (Protivín) Tábor Písek (Ražice) Platí od 9. prosince 2007 Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 úvodní informace cvičení Ing. Vojtěch Novotný Ústav dopravních systémů (K612) budova Horská, kancelář A433 mail: novotvo4@fd.cvut.cz webové stránky

Více

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU pro období od 10.12.2006 do 8.12.2007. 3701 25300/1 5001 c

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU pro období od 10.12.2006 do 8.12.2007. 3701 25300/1 5001 c u 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová km km ČD, a.s. Vlak R 421 b y f 5031 R 377 b y f 3701 25300/1 5001 R 971 5051 h VDIS Chvaletie - Moravany Ze stanie Cheb Dresden Hrade Králové 1 0 Praha-Holešovie

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Plán řazení nákladních vlaků ND

Plán řazení nákladních vlaků ND Plán řazení nákladních vlaků ND Pn 37350 Plzeň vlečky - Kvitečkov vlak pro PLM r = 20km/h Pn 37351 Kvitečkov - Plzeň Vlečky vlak pro PLM r = 20km/h Pn 37450 pp Lípa - Olomouc Z Plzeně Vlečky pokračovaní

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536/543 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536/543 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 536/543 nákladní pro tratě Mariánské Lázně Karlovy Vary dolní n. Karlovy Vary dolní n. Johanngeorgenstadt Chodov Nová Role Krásný

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 ( -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice, IDSOK Hoštejn - Přerov 3703 3325 3705

Více

Informace o objednávání vlaků ad hoc

Informace o objednávání vlaků ad hoc Informace o objednávání vlaků ad hoc 2 Zjištěna potřeba zavedení mimořádného vlaku ad hoc 3 Zákazníkem vyplněná objednávka vlaku ad hoc Zákazníkem odeslaná objednávka vlaku ad hoc Vlakyadhoc@cdcargo.cz

Více

Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro tratě

Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro tratě Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 528 pro tratě (Praha) Praha-Smíchov spol.n. Hostivice (Praha) Praha-Bubny Rakovník Lužná u Rakovníka Žatec (Žatec

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Grafikon vlakové dopravy grafikon vlakové dopravy JÍZDNÍ ŘÁD určuje časovou polohu konkrétního vlaku na konkrétním úseku grafikon vlakové dopravy

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č

ROZKAZ O VÝLUCE č Jízdní řád 2015/2016 SŽDC, státní organizace Oblastní ředitelství Praha Jízdní řád 2015/2016 V Praze dne 05.01.2016 Č.j.: 38683/2015-SŽDC-OŘ PHA-ÚŘP Zpracovatel: Ing. Kateřina Tomanová, hlavní zpracovatel

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u Jablunkova - Třinec - Český Těšín - Karviná - Bohumín - Ostrava, 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 305/308

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 305/308 Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 305/308 pro tratě (Petrovice u Karviné) Bohumín Přerov Chalupki Bohumín-Vrbice Chalupki Bohumín Prosenice Výh Dluhonice

Více

JŘ 2005/2006. Č. Budějovice 14:58. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 612,3 km Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. Č. Budějovice 14:58. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 612,3 km Zpracoval: Martin Konečný A RIC BDbmrsee 3x B RIC 2x B 244 RIC Provozní jednotka: České Budějovice Oběh celkem: 3x A RIC 3x BDbmrsee 9x B RIC 6x B 244 RIC GŘ Praha Domovská stanice: České Budějovice Číslo oběhu: VO 72000 Platí

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 541/542 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 541/542 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 541/542 nákladní pro tratě Nymburk hl.n. Mladá Boleslav město Jičín Nymburk město (Nymburk hl.n.) Chlumec nad Cidlinou Křinec Mladá

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 519 nákladní pro trať

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 519 nákladní pro trať Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 519 nákladní pro trať Benešov u Prahy Praha-Vršovice (Praha) Platí od 13. prosince 2015 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum Plzeň, Krajské centrum Č.Budějovice Vlaky osobní dopravy Část 3 - Spěšné, osobní a soupravové vlaky Jen pro služební

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 543 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 543 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 543 nákladní pro tratě Cheb Hranice v Čechách (Cheb) Tršnice Bad Brambach Tršnice Luby u Chebu Platí od 14. prosince 2008 Schváleno

Více

Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR

Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových

Více

PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže

PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže PŘEHLED VLAKŮ nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy 5.změna GVD platí od.9. 2010 1 Účinnost od.9. 2010 Obsah Strana Záznam o změnách...

Více

Sp 1601. zastávka otevřena ode dne vyhlášení platí také jízdní doklady ODIS

Sp 1601. zastávka otevřena ode dne vyhlášení platí také jízdní doklady ODIS 321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice 1 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, R1 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, R10 ( -) Moravský Beroun - Bruntál

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

P Ř Í L O H A k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP OSTRAVA

P Ř Í L O H A k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP OSTRAVA České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu OSTRAVA P Ř Í L O H A k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP OSTRAVA Účinnost od: 13.12.2009 Č. j.: 6911/2009-RCP/OVA Celkový počet stran: 9 Titul, jméno, příjmení

Více

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více