Upínací technika Clamping Technology

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upínací technika Clamping Technology"

Transkript

1 Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for Gear Wheels

2 Výrobní závody The Company EMUGE-FRANKEN je sdružení podniků, které nabízí špičkovou technologii v oblasti závitořezné, měřicí, upínací a frézovací techniky a to již více než 85 let. Zhruba 1300 zaměstnanců, z toho cca. 8% učňů, se podílí na výrobě široké nabídky více než nejrůznějších precizních nástrojů. Nejmodernější výrobní zařízení a neúprosný důraz na kvalitu jsou předpokladem našeho úspěchu. Díky podnikové organizaci obchodních zástupců ve 48 zemích světa je EMUGE-FRANKEN pro své zákazníky rychle k dosažení. Proto můžeme ve světovém měřítku přistoupit na specifické územní požadavky a poskytovat individuální péči o Vás naše zákazníky. EMUGE-FRANKEN is a company association which has been supplying top technologies in the fields of thread cutting, gauging, clamping and milling technology for more than 85 years now. About 1300 employees, approx. 8% of them apprentices, are in charge of our extensive product range of over different precision tools. The most up-to-date production facilities, together with an inexorable quality control system, are a necessary precondition for our constant and uncompromising top quality. In 48 countries of the world, our agents and sales partners provide easy access to EMUGE-FRANKEN for all customers, and will be happy to help you with any technical or commercial problem you may have. 2

3 Upínací technika Clamping Technology V divizi upínací techniky je za výrobu upínačů nástrojů i obrobků zodpovědných na 200 zaměstnanců. Vedle vyráběných závitořezných pouzder, závitořezných reverzačních aparátů a s tím souvisejících rychlovýměnných pouzder jsou to přesné upínací nástroje pro upínání obrobků. Převážná většina těchto upínačů je konstruována speciálně pro oblasti použití dle konkrétního požadavku zákazníka a vždy optimálně přizpůsobena výrobnímu procesu. The company division Clamping Technology, with over 200 employees, is responsible for the product groups Tool and Workpiece Clamping. In addition to such stock items as tap holders, tapping attachments and quick-change adapters, this means precision clamping tools for workpiece clamping. The larger part of these clamping tools are designed especially for individual customers applications, and are, as a consequence, highly optimised special solutions for specific production processes. 3

4 Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for Gear Wheels Vývoj ozubených kol V průběhu evoluce hledal člověk stále více pomocných prostředků k přenesení sil stejně jako k přeměně energie do pohybu pro rozvoj poháněných strojů. Při tom hrálo vždy důležitou roli ozubené kolo. Kolem roku 330 před naším letopočtem byla ozubená kola zmíněna poprvé Aristotelem. S rozvojem průmyslu a výroby automobilů získával problém přenesení pohybu a tím i samotná převodovka s ozubenými koly stále více na významu. Dnešní převodovky jsou často vysoce komplikované soustavy v nejrůznějších provedeních. The development of the gear In the course of the evolution man has been looking increasingly for means of power transmission and transformation of energy into motion to move forward. The gear wheel has always been playing an important role. It was in 330 B.C. when Aristoteles was the first to mention gear wheels. With the industrial revolution and the development of the automotive industry the problem of motion transmission and of gear mechanism gained more and more relevance. Todays gear mechanisms are mostly highly complicated structures in various layouts. 4

5 Upínací technika Clamping Technology Rozhodujícím faktorem v celkovém vývoji je a navždy zůstane právě ono zmíněné ozubené kolo. Zpracování těchto ozubených kol je velmi komplexní proces a jen díky výběru správných technologií je možná jejich vysoce výkonná i ekonomická výroba. Přitom musí všechny začleněné komponenty splňovat nejvyšší stupeň přesnosti. Jednu neméně důležitou součást tohoto řetězce představuje upínač ozubeného kola v procesu jeho výroby. EMUGE-upínače jsou proto individuálně přizpůsobené specifickým řešením. However, the decisive factor in the whole progression is and remains the gear wheel. Meanwhile, the machining is a very complex process; only the choice of the suitable technologies allows a highly efficient production. All involved components must fulfill a high degree of precision. One of the co-decisive link in this chain is the clamping device. EMUGE clamping devices are therefore specially adapted solutions. 5

6 Proces výroby ozubeného kola Machining Procedures Měření Measuring Soustružení Turning Odporové svařování Welding Strana Page 28 Strana Page Strana Page 26 Vnitřní broušení Internal Grinding Strana Page 24 Vrtání Drilling Strana Page 22 Strana Page 20 Honování ozubení Gear Honing 6

7 Upínací technika Clamping Technology Odvalovací frézování Gear Hobbing 8 Strana Page 10 Válcové obrážení Gear Shaping Strana Page 12 Dokončování ozubení ševingování Soft Shaving Strana Page 14 Strana Page 16 Tvrdé soustružení Hard Turning Strana Page 18 Broušení ozubení Gear Grinding 7

8 Soustružení Turning Při měkkém obrábění jsou předvyrobeny polotovary ozubených kol obvykle na vertikálním nebo horizontálním soustruhu ve 2 upnutích. Automatizované upnutí pomocí EMUGE upínače se v tomto případě uskuteční velmi rychle. When soft turned, the gear wheel blanks are usually pre-manufactured in two settings on vertical and horizontal turning machines. The automatic setting is mostly executed in an overhung position. SZ F R F A F E 8

9 Upínací technika Clamping Technology EMUGE upínací trn s přírubou Systém SZ Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SZ Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 210 mm 175 mm přibližně/about 20 kn přibližně/about 150 Nm 42,96 +0,03 mm 42,76 mm 9

10 Odvalovací frézování Gear Hobbing Odvalovací frézování je díky své vysoké hospodárnosti dominantní obráběcí výrobní postup k vyrobení válcových ozubených kol s vnějším ozubením. Běžná ozubení, jak v automobilovém průmyslu, tak i při výrobě velkých převodovek, jsou většinou předvyrobeny pomocí odvalovacího frézování, pokud není omezeno použití této metody vnějším tvarem dílce. Owing to its high efficiency gear hobbing is the dominating chipping production process for manufacturing external geared cylindrical gear wheels. In the automotive industry as well as for big gear boxes, gear wheels are usually pre-geared by gear hobbing provided the use of the process is not limited by crash contours on the component. SZ SG F R F A F E F E 10

11 Upínací technika Clamping Technology EMUGE upínací trn s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 125 mm 400 mm přibližně/about 10 kn přibližně/about 45 Nm 41,4 ±0,03 mm 41,1 mm 11

12 Válcové obrážení Gear Shaping Válcové obrážení je metoda k výrobě ozubených kol, která se používá převážně tam, kde není možné hospodárnější odvalovací frézování. Toto platí především pro výrobu vnitřních ozubení, stejně tak i pro výrobu vnějších ozubení s nevhodným vnějším tvarem dílce. Gear shaping is a process to produce gear wheels mostly used where the more economic gear hobbing is not possible. This is mainly valid for the manufacturing of internal gearing as well as external gearing with adjacent crash contours. SZ SG F R F A F E F E 12

13 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 300 mm 270 mm 10 kn 70 Nm 69,4-0,19 mm 69,6 mm 13

14 Dokončování ozubení ševingování Soft Shaving Ševingování je metoda jemného opracování s geometricky nastaveným břitem pro ozubená kola a je průmyslově velmi rozšířená. Základem pro toto rozsáhlé rozšíření je vysoká hospodárnost tohoto procesu. Soft shaving is a fine finishing procedure with geometrically defined cutting edge for gear wheels, industrially wide spread. The reason for this being wide spread is the high cost-effectiveness of this process. SZ SG F R F A F E F E 14

15 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn příruby Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 86 mm 283 mm přibližně/about 6 kn přibližně/about 12 Nm 27,857 ±0,012 mm 27,7 mm 15

16 Tvrdé soustružení Hard Turning Tvrdé soustružení přináší možnosti, jak nahradit drahé náročné procesy broušení. V takovém případě, ale musí být na tento způsob obrábění dimenzován celý systém. Rozhodující pro výsledek tvrdého soustružení je použití správného stroje, správného upínače a správného řezného materiálu. Hard turning provides the opportunity to substitute expensive and complex turning processes. To make it work all parts of this system must be accordingly designed. Decisive for the hard turning result is the use of the correct machine, of the clamping device and of the correct cutting material. SZ SM F R F R F A F E F A F E 16

17 Upínací technika Clamping Technology EMUGE membránové upínací pouzdro Systém SM Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Síla k uvolnění: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Diaphragm chuck system SM Features: Outer diameter: Length: Release force: Clamping diameter: Unclamping diameter: 315 mm 310 mm přibližně/about 30 kn 183,878 mm 184,7 mm 17

18 Broušení ozubení Gear Grinding K dosažení přesností, které jsou dnes u ozubených kol požadovány, je v mnoha případech nezbytné jemné obrábění boku zubu natvrdo. Tímto představuje válcové broušení ve velkosériové výrobě malých a středních ozubení velmi produktivní a také výhodnou technologii. Oproti tomu se pro velmi malé výrobní dávky (např. u velkých ozubení) a pro výrobu prototypů nabízí tzv. profilové broušení strany zubu, jelikož při použití nastavitelných brusných nástrojů vykazuje vysokou flexibilitu. To achieve today s required accuracies of gear wheels the fine-tuned hard machining of the tooth flanks is mostly indispensable. Hob grinding is a very productive and cheap procedure for mass production of smaller and middle-sized gearíngs. For very small batch sizes (eg. big gearings) as well as for prototype production it is of advantage to use the tooth flank profile grinding providing high flexibility especially when using adjustable grinding tools. SZ SG F R F A F E F E 18

19 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací pouzdro s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 206 mm 205 mm přibližně/about 10 kn přibližně/about 100 Nm 67,3-0,074 mm 67,5 mm 19

20 Honování ozubení Gear Honing Honování ozubení je obráběcí výrobní metoda s geometricky neurčitým břitem pro dokončovací jemné opracování zakalených ozubených kol. Vedle vysoké hospodárnosti vykazují honovaná ozubená kola také nenarušenou strukturu povrchu. Oproti broušení se při honování pracuje s nízkou řeznou rychlostí (0,5 až 10 m/s) tak, aby se mohlo vyloučit tepelné poškození zpracovávaných ozubených kol. Naopak zůstatkové pnutí se indukují do obráběné povrchové vrstvy zubů a zde působí pozitivně na nosnost celého ozubeného kola. Gear wheel honing is a cutting production process with geometrically undefined cutting edge for the final fine machining of hardened gear wheels. Besides the high efficiency honed gear wheels show a low-noise surface structure. As opposed to grinding, gear honing works with low cutting speeds (0,5 10 m/s) so that a thermic damage of the machined gear wheels can be excluded. Pressure residual stresses are induced into the machined tooth flanks and work out positively onto the component s carrying capacity. SZ SG F R F A F E F E 20

21 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Požadovaná tlaková síla: Maximální přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Required compressive force: Max. transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 170 mm 185 mm přibližně/about 5 kn přibližně/about 100 Nm 46 +0,016 mm 45,85 mm 21

22 Vrtání Drilling Vrtání je řezný proces s kruhovým pohybem nástroje, při kterém je otáčivá osa nástroje identická s osou vytvářené vnitřní plochy a posuv probíhá ve směru této osy. Otáčivá osa řezného pohybu si zachová svou polohu vůči nástroji nezávisle na pohybu posuvu. Drilling is a chipping process with a circular cutting movement where the tool turning axis and the axis of the internal surface to be produced are identical. The tool makes a feed movement in direction of only the rotation axis. The rotation axis of the cutting movement keeps its position to the tool independently from the feed movement. SZ SG F R F A F E F E 22

23 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací přípravek Systém SG Vlastnosti: Šířka: Výška: Délka: Maximální provozní tlak: Maximální přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Clamping device system SG Features: Width: Height: Length: Max. working pressure: Max. transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 235 mm 182 mm 251 mm 90 bar přibližně/about 80 Nm 41,6 ±0,05 mm 41,5 mm 23

24 Vnitřní broušení Internal Grinding Vnitřní broušení je dokončovací výrobní postup s geometricky neurčitým břitem. Mezi výhody tohoto broušení patří oproti jiným druhům obrábění hlavně dobrá opracovatelnost tvrdých materiálů, vysoká přesnost rozměrů a tvarů (IT 5-6) a jen nepatrné zvlnění a drsnost (R z = 1-3 μm) broušených ploch. Internal grinding is a machining process with a geometrical undefined cutting edge. The advantages of grinding compared to other kinds of chipping are the good machinability of hard materials, the high dimension and shape accuracy (IT 5-6) and the low ripple and roughness (R z = 1-3 µm) of the ground surface. SZ SM F R F R F A F E F A F E 24

25 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-membránové upínací pouzdro Systém SM Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Síla k uvolnění při 7 bar: Doplňující síla upnutí při 7 bar: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Diaphragm chuck system SM Features: Outer diameter: Length: Release force at 7 bar: Additional clamping force at 7 bar: Clamping diameter: Unclamping diameter: 195 mm 173 mm přibližně/about 12 kn přibližně/about 7 Nm 78,749 mm 79 mm 25

26 Odporové svařování výbojem kondenzátoru Condenser Discharging Welding Odporové svařování výbojem kondenzátoru patří ke svařovacím metodám. Je charakterizováno velkým proudovým napětím, při extrémně krátkém čase svařování. Z toho vyplývá mnoho výhod v době stoupajících energetických nákladů lze zvýšit především hospodárnost a efektivitu. The condenser discharging welding procedure belongs to the resistance welding processes. It is characterised by fast slope control, an extremely short welding period and high welding flows. This results in a variety of advantages: Mainly in the time of increasing energy costs, the efficiency and economy of the condenser discharging welding is very important. SZ SG F R F A F E F E 26

27 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-svařovací přípravek Systém SG Vlastnosti: Šířka: Výška: Délka:: Síla stlačení při svařování: Upínací průměr 1: Průměr odepnutý 1: Upínací průměr 2: Průměr odepnutý 2: Welding device system SG Features: Width: Length: Hight: Press capacity for welding: Clamping diameter 1: Unclamping diameter 1: Clamping diameter 2: Unclamping diameter 2: 340 mm 340 mm 164 mm max. 75 kn 85 ±0,2 mm 86,4 mm 48,5 +0,039 mm 47 mm 27

28 Měření / Kontrola Measuring / Controlling Kontrola ozubených kol je velmi rozsáhlá a řídí se druhem ozubeného kola. Při zkoušce ozubených kol se vyhodnocují nejrůznější velikosti ozubených kol pomocí obvyklých postupů pro měření délek a úhlů a pomocí specifických metod pro měření ozubených kol. The inspection of gear wheels is very extensive and acts on the kind of gear wheel. When inspecting a gear wheel, the various parameter of gear wheels are determined by conventional length and angle measuring procedures and special gear wheel measuring processes. SZ SP F R F A FF EE 28

29 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn s přírubou Systém SP Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SP Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Clamping diameter: Unclamping diameter: 278 mm 590 mm max. 10 kn 141,96 +0,015 mm 141,90 mm 29

30 Ukázky ze sortimentu speciálních upínačů EMUGE Selection of the EMUGE Product Range Upínací pouzdro SG Clamping bush, system SG Přírubový upínací trn SG, upínání ozubených kol Flanged mandrel, system SG, clamping of gear wheels Přírubový upínací trn SZ, upínání dutých kol Flanged mandrel, system SZ, clamping of internal gears Středící přípravek s čelním upínáním, SZ, upínání planetových unašečů Centering device with face clamping, system SZ, clamping of planet carriers Vnitřní upínací pouzdro SP 30 Internal clamping sleeve, system SP

31 Upínací technika Clamping Technology Pinola SP, upínání výstružníků Drawbar, system SP, clamping of reamers Membránové upínací pouzdro SM, upínání ozubených kol za roztečnou kružnici Diaphragm chuck, system SM, clamping in the pitch circle (of the gearing) of gear wheels Upínací přípravek, SV, upínání kloubu kardanového hřídele Clamping device, system SV, clamping of cardan/universal joints 6-ti násobný upínač, SM upínání zdvihátek 6x clamping device, system SM, clamping of control bushings Pro další informace kontaktujte naše obchodní zástupce nebo si vyžádejte EMUGE upínací techniky 135. For further information please contact our sales staff or enquire for our EMUGE Precision Clamping Catalogue

32 Závitořezná pouzdra a reverzační aparáty EMUGE Tap Holders and Tapping Attachments Upínání nástrojů stejně důležité jako výrobek! Kromě systémů k upínání obrobků nabízí EMUGE jako dlouholetý výrobce a dodavatel také rozsáhlou paletu následujících produktů závitořezná pouzdra závitořezné reverzační aparáty rychlovýměnná pouzdra příslušenství a díky tomu nabízí optimální řešení pro každou oblast použití při upínání závitových nástrojů. Pro další informace kontaktujte naše obchodní zástupce nebo si vyžádejte náš hlavní katalog. Tool Clamping as important as the tool itself! Besides the systems for workpiece clamping, EMUGE as manufacturer and supplier also offers an extensive product range of tap holders tapping attachments quick-change adapters accessories and therefore the optimal solution for every application at clamping of thread cutting tools. For further information please contact our sales staff or enquire for our main catalogue. 32

33 Upínací technika Clamping Technology Pouzdra pro rozsah řezání od M1-M160 Cutting range from M1 to M160 S vnitřním přívodem chladícího média do 50 bar Internal coolant-lubrication supply up to 50 bar S chlazením pomocí mlhy a vzduchu (MMS) Minimum quantity lubrication (MQL) Závitořezná pouzdra s minimální délkovou dilatací speciálně pro synchronní řezání (patentově chráněno) Tap holders with minimum length compensation especially for synchronous operations Závitořezné reverzační aparáty (téměř konstantní řezná rychlost) Self-reversing tapping attachments (almost constant cutting speed) Individuální řešení dle Vaší poptávky Individual solutions upon request 33

34 EMUGE-FRANKEN servisní centrum, s.r.o. Molákova Brno-Líšeň CZECH REPUBLIC Tel Fax ZP CZGB EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG Fabrik für Präzisionswerkzeuge Nürnberger Straße Lauf GERMANY Tel. +49 (0) 9123 / Fax +49 (0) 9123 / FRANKEN GmbH & Co. KG Fabrik für Präzisionswerkzeuge Frankenstraße 7/9a Rückersdorf GERMANY Tel. +49 (0) 911 / Fax +49 (0) 911 /

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF 1. ÚVOD Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ čtvrtek 19. 5. 2005 Oficiální zpravodajství výstavy Official fairs news Oфицияльнoe выставочнoe агентство ELT Inkcool VIP Firma ELT Inkdry ing. Františka Trojtlera se věnuje nejen sušicím systémům k tiskovým

Více

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 9 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA Inzerat_JMO_0909:Festo FINE MECHANICS AND OPTICS 28.8.2009 11:56 Stránka 1 Bezpečnost strojů ISSN 0447-6441 Index 46 723 Všechny výrobní stroje a zařízení musejí od nového

Více

Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2

Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č. 4. 2005 Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2 MUDr. Jarmila Šulová, MUDr.Hana

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps 1.1 zářivkové trubice fluorescent lamps ZÁŘIVKOVÉ TRUICE lineární zářivky v atypických délkách Zářivkové trubice LT- Tyto zářivkové trubice dosahují při používání s elektronickými předřadníky s teplým

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES (hluk) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps 1.1 zářivkové trubice fluorescent lamps TŘÍPÁSMOVÉ ZÁŘIVKOVÉ TRUICE Tri-Phosphor Fluorescent Lamps Zářivkové trubice Ø 12 mm Série LT-T4 MINI LT-T4 MINI Zářivkové trubice COLOURLUX plus série T4 MINI jsou

Více

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové transformátory Obecné informace àáïâappleëúâî Ì Â Úapple ÌÒÙÓappleÏ ÚÓapple é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové

Více

Novinky 2013. LED systémy & přístřešky. w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m

Novinky 2013. LED systémy & přístřešky. w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m Novinky 2013 ED systémy & přístřešky w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete tomuto katalogu a rádi bychom Vám připomenuli, že

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Magnes II. Česky English

Magnes II. Česky English Magnes II Česky English Dvojitá síla přitažlivosti Double the power of attraction Magnes II stále přitahuje nyní dvakrát tak velkou silou. Jednoduchost, rozmanitost tvarů a nespočet možných kombinací z

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020

DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020 GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 TOMÁŠ HUDEČEK, RADEK CHURAŇ, JAN KUFNER DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020 HUDEČEK, T., CHURAŇ, R., KUFNER, J. (2011): Accessibility

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB. TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB. TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz aplikace O firmě TYMA TEAM Více výkonu, více jistoty. Technický pokrok, vývoj nových materiálů, technologií

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma...

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma... Děrovací stroj mtx flex 12 1250/30-2500 Firma...... 2 Company profile Euromac je známý po celém světě jako dodavatel strojů pro zpracování plechů, např. CNC vysekávací (děrovací) lisy, ohýbací a vyštipovací

Více

Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding

Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding MUDr. Alena Bryšová, MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika FN u sv.

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více