Upínací technika Clamping Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upínací technika Clamping Technology"

Transkript

1 Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for Gear Wheels

2 Výrobní závody The Company EMUGE-FRANKEN je sdružení podniků, které nabízí špičkovou technologii v oblasti závitořezné, měřicí, upínací a frézovací techniky a to již více než 85 let. Zhruba 1300 zaměstnanců, z toho cca. 8% učňů, se podílí na výrobě široké nabídky více než nejrůznějších precizních nástrojů. Nejmodernější výrobní zařízení a neúprosný důraz na kvalitu jsou předpokladem našeho úspěchu. Díky podnikové organizaci obchodních zástupců ve 48 zemích světa je EMUGE-FRANKEN pro své zákazníky rychle k dosažení. Proto můžeme ve světovém měřítku přistoupit na specifické územní požadavky a poskytovat individuální péči o Vás naše zákazníky. EMUGE-FRANKEN is a company association which has been supplying top technologies in the fields of thread cutting, gauging, clamping and milling technology for more than 85 years now. About 1300 employees, approx. 8% of them apprentices, are in charge of our extensive product range of over different precision tools. The most up-to-date production facilities, together with an inexorable quality control system, are a necessary precondition for our constant and uncompromising top quality. In 48 countries of the world, our agents and sales partners provide easy access to EMUGE-FRANKEN for all customers, and will be happy to help you with any technical or commercial problem you may have. 2

3 Upínací technika Clamping Technology V divizi upínací techniky je za výrobu upínačů nástrojů i obrobků zodpovědných na 200 zaměstnanců. Vedle vyráběných závitořezných pouzder, závitořezných reverzačních aparátů a s tím souvisejících rychlovýměnných pouzder jsou to přesné upínací nástroje pro upínání obrobků. Převážná většina těchto upínačů je konstruována speciálně pro oblasti použití dle konkrétního požadavku zákazníka a vždy optimálně přizpůsobena výrobnímu procesu. The company division Clamping Technology, with over 200 employees, is responsible for the product groups Tool and Workpiece Clamping. In addition to such stock items as tap holders, tapping attachments and quick-change adapters, this means precision clamping tools for workpiece clamping. The larger part of these clamping tools are designed especially for individual customers applications, and are, as a consequence, highly optimised special solutions for specific production processes. 3

4 Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for Gear Wheels Vývoj ozubených kol V průběhu evoluce hledal člověk stále více pomocných prostředků k přenesení sil stejně jako k přeměně energie do pohybu pro rozvoj poháněných strojů. Při tom hrálo vždy důležitou roli ozubené kolo. Kolem roku 330 před naším letopočtem byla ozubená kola zmíněna poprvé Aristotelem. S rozvojem průmyslu a výroby automobilů získával problém přenesení pohybu a tím i samotná převodovka s ozubenými koly stále více na významu. Dnešní převodovky jsou často vysoce komplikované soustavy v nejrůznějších provedeních. The development of the gear In the course of the evolution man has been looking increasingly for means of power transmission and transformation of energy into motion to move forward. The gear wheel has always been playing an important role. It was in 330 B.C. when Aristoteles was the first to mention gear wheels. With the industrial revolution and the development of the automotive industry the problem of motion transmission and of gear mechanism gained more and more relevance. Todays gear mechanisms are mostly highly complicated structures in various layouts. 4

5 Upínací technika Clamping Technology Rozhodujícím faktorem v celkovém vývoji je a navždy zůstane právě ono zmíněné ozubené kolo. Zpracování těchto ozubených kol je velmi komplexní proces a jen díky výběru správných technologií je možná jejich vysoce výkonná i ekonomická výroba. Přitom musí všechny začleněné komponenty splňovat nejvyšší stupeň přesnosti. Jednu neméně důležitou součást tohoto řetězce představuje upínač ozubeného kola v procesu jeho výroby. EMUGE-upínače jsou proto individuálně přizpůsobené specifickým řešením. However, the decisive factor in the whole progression is and remains the gear wheel. Meanwhile, the machining is a very complex process; only the choice of the suitable technologies allows a highly efficient production. All involved components must fulfill a high degree of precision. One of the co-decisive link in this chain is the clamping device. EMUGE clamping devices are therefore specially adapted solutions. 5

6 Proces výroby ozubeného kola Machining Procedures Měření Measuring Soustružení Turning Odporové svařování Welding Strana Page 28 Strana Page Strana Page 26 Vnitřní broušení Internal Grinding Strana Page 24 Vrtání Drilling Strana Page 22 Strana Page 20 Honování ozubení Gear Honing 6

7 Upínací technika Clamping Technology Odvalovací frézování Gear Hobbing 8 Strana Page 10 Válcové obrážení Gear Shaping Strana Page 12 Dokončování ozubení ševingování Soft Shaving Strana Page 14 Strana Page 16 Tvrdé soustružení Hard Turning Strana Page 18 Broušení ozubení Gear Grinding 7

8 Soustružení Turning Při měkkém obrábění jsou předvyrobeny polotovary ozubených kol obvykle na vertikálním nebo horizontálním soustruhu ve 2 upnutích. Automatizované upnutí pomocí EMUGE upínače se v tomto případě uskuteční velmi rychle. When soft turned, the gear wheel blanks are usually pre-manufactured in two settings on vertical and horizontal turning machines. The automatic setting is mostly executed in an overhung position. SZ F R F A F E 8

9 Upínací technika Clamping Technology EMUGE upínací trn s přírubou Systém SZ Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SZ Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 210 mm 175 mm přibližně/about 20 kn přibližně/about 150 Nm 42,96 +0,03 mm 42,76 mm 9

10 Odvalovací frézování Gear Hobbing Odvalovací frézování je díky své vysoké hospodárnosti dominantní obráběcí výrobní postup k vyrobení válcových ozubených kol s vnějším ozubením. Běžná ozubení, jak v automobilovém průmyslu, tak i při výrobě velkých převodovek, jsou většinou předvyrobeny pomocí odvalovacího frézování, pokud není omezeno použití této metody vnějším tvarem dílce. Owing to its high efficiency gear hobbing is the dominating chipping production process for manufacturing external geared cylindrical gear wheels. In the automotive industry as well as for big gear boxes, gear wheels are usually pre-geared by gear hobbing provided the use of the process is not limited by crash contours on the component. SZ SG F R F A F E F E 10

11 Upínací technika Clamping Technology EMUGE upínací trn s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 125 mm 400 mm přibližně/about 10 kn přibližně/about 45 Nm 41,4 ±0,03 mm 41,1 mm 11

12 Válcové obrážení Gear Shaping Válcové obrážení je metoda k výrobě ozubených kol, která se používá převážně tam, kde není možné hospodárnější odvalovací frézování. Toto platí především pro výrobu vnitřních ozubení, stejně tak i pro výrobu vnějších ozubení s nevhodným vnějším tvarem dílce. Gear shaping is a process to produce gear wheels mostly used where the more economic gear hobbing is not possible. This is mainly valid for the manufacturing of internal gearing as well as external gearing with adjacent crash contours. SZ SG F R F A F E F E 12

13 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 300 mm 270 mm 10 kn 70 Nm 69,4-0,19 mm 69,6 mm 13

14 Dokončování ozubení ševingování Soft Shaving Ševingování je metoda jemného opracování s geometricky nastaveným břitem pro ozubená kola a je průmyslově velmi rozšířená. Základem pro toto rozsáhlé rozšíření je vysoká hospodárnost tohoto procesu. Soft shaving is a fine finishing procedure with geometrically defined cutting edge for gear wheels, industrially wide spread. The reason for this being wide spread is the high cost-effectiveness of this process. SZ SG F R F A F E F E 14

15 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn příruby Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 86 mm 283 mm přibližně/about 6 kn přibližně/about 12 Nm 27,857 ±0,012 mm 27,7 mm 15

16 Tvrdé soustružení Hard Turning Tvrdé soustružení přináší možnosti, jak nahradit drahé náročné procesy broušení. V takovém případě, ale musí být na tento způsob obrábění dimenzován celý systém. Rozhodující pro výsledek tvrdého soustružení je použití správného stroje, správného upínače a správného řezného materiálu. Hard turning provides the opportunity to substitute expensive and complex turning processes. To make it work all parts of this system must be accordingly designed. Decisive for the hard turning result is the use of the correct machine, of the clamping device and of the correct cutting material. SZ SM F R F R F A F E F A F E 16

17 Upínací technika Clamping Technology EMUGE membránové upínací pouzdro Systém SM Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Síla k uvolnění: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Diaphragm chuck system SM Features: Outer diameter: Length: Release force: Clamping diameter: Unclamping diameter: 315 mm 310 mm přibližně/about 30 kn 183,878 mm 184,7 mm 17

18 Broušení ozubení Gear Grinding K dosažení přesností, které jsou dnes u ozubených kol požadovány, je v mnoha případech nezbytné jemné obrábění boku zubu natvrdo. Tímto představuje válcové broušení ve velkosériové výrobě malých a středních ozubení velmi produktivní a také výhodnou technologii. Oproti tomu se pro velmi malé výrobní dávky (např. u velkých ozubení) a pro výrobu prototypů nabízí tzv. profilové broušení strany zubu, jelikož při použití nastavitelných brusných nástrojů vykazuje vysokou flexibilitu. To achieve today s required accuracies of gear wheels the fine-tuned hard machining of the tooth flanks is mostly indispensable. Hob grinding is a very productive and cheap procedure for mass production of smaller and middle-sized gearíngs. For very small batch sizes (eg. big gearings) as well as for prototype production it is of advantage to use the tooth flank profile grinding providing high flexibility especially when using adjustable grinding tools. SZ SG F R F A F E F E 18

19 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací pouzdro s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 206 mm 205 mm přibližně/about 10 kn přibližně/about 100 Nm 67,3-0,074 mm 67,5 mm 19

20 Honování ozubení Gear Honing Honování ozubení je obráběcí výrobní metoda s geometricky neurčitým břitem pro dokončovací jemné opracování zakalených ozubených kol. Vedle vysoké hospodárnosti vykazují honovaná ozubená kola také nenarušenou strukturu povrchu. Oproti broušení se při honování pracuje s nízkou řeznou rychlostí (0,5 až 10 m/s) tak, aby se mohlo vyloučit tepelné poškození zpracovávaných ozubených kol. Naopak zůstatkové pnutí se indukují do obráběné povrchové vrstvy zubů a zde působí pozitivně na nosnost celého ozubeného kola. Gear wheel honing is a cutting production process with geometrically undefined cutting edge for the final fine machining of hardened gear wheels. Besides the high efficiency honed gear wheels show a low-noise surface structure. As opposed to grinding, gear honing works with low cutting speeds (0,5 10 m/s) so that a thermic damage of the machined gear wheels can be excluded. Pressure residual stresses are induced into the machined tooth flanks and work out positively onto the component s carrying capacity. SZ SG F R F A F E F E 20

21 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Požadovaná tlaková síla: Maximální přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Required compressive force: Max. transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 170 mm 185 mm přibližně/about 5 kn přibližně/about 100 Nm 46 +0,016 mm 45,85 mm 21

22 Vrtání Drilling Vrtání je řezný proces s kruhovým pohybem nástroje, při kterém je otáčivá osa nástroje identická s osou vytvářené vnitřní plochy a posuv probíhá ve směru této osy. Otáčivá osa řezného pohybu si zachová svou polohu vůči nástroji nezávisle na pohybu posuvu. Drilling is a chipping process with a circular cutting movement where the tool turning axis and the axis of the internal surface to be produced are identical. The tool makes a feed movement in direction of only the rotation axis. The rotation axis of the cutting movement keeps its position to the tool independently from the feed movement. SZ SG F R F A F E F E 22

23 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací přípravek Systém SG Vlastnosti: Šířka: Výška: Délka: Maximální provozní tlak: Maximální přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Clamping device system SG Features: Width: Height: Length: Max. working pressure: Max. transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 235 mm 182 mm 251 mm 90 bar přibližně/about 80 Nm 41,6 ±0,05 mm 41,5 mm 23

24 Vnitřní broušení Internal Grinding Vnitřní broušení je dokončovací výrobní postup s geometricky neurčitým břitem. Mezi výhody tohoto broušení patří oproti jiným druhům obrábění hlavně dobrá opracovatelnost tvrdých materiálů, vysoká přesnost rozměrů a tvarů (IT 5-6) a jen nepatrné zvlnění a drsnost (R z = 1-3 μm) broušených ploch. Internal grinding is a machining process with a geometrical undefined cutting edge. The advantages of grinding compared to other kinds of chipping are the good machinability of hard materials, the high dimension and shape accuracy (IT 5-6) and the low ripple and roughness (R z = 1-3 µm) of the ground surface. SZ SM F R F R F A F E F A F E 24

25 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-membránové upínací pouzdro Systém SM Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Síla k uvolnění při 7 bar: Doplňující síla upnutí při 7 bar: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Diaphragm chuck system SM Features: Outer diameter: Length: Release force at 7 bar: Additional clamping force at 7 bar: Clamping diameter: Unclamping diameter: 195 mm 173 mm přibližně/about 12 kn přibližně/about 7 Nm 78,749 mm 79 mm 25

26 Odporové svařování výbojem kondenzátoru Condenser Discharging Welding Odporové svařování výbojem kondenzátoru patří ke svařovacím metodám. Je charakterizováno velkým proudovým napětím, při extrémně krátkém čase svařování. Z toho vyplývá mnoho výhod v době stoupajících energetických nákladů lze zvýšit především hospodárnost a efektivitu. The condenser discharging welding procedure belongs to the resistance welding processes. It is characterised by fast slope control, an extremely short welding period and high welding flows. This results in a variety of advantages: Mainly in the time of increasing energy costs, the efficiency and economy of the condenser discharging welding is very important. SZ SG F R F A F E F E 26

27 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-svařovací přípravek Systém SG Vlastnosti: Šířka: Výška: Délka:: Síla stlačení při svařování: Upínací průměr 1: Průměr odepnutý 1: Upínací průměr 2: Průměr odepnutý 2: Welding device system SG Features: Width: Length: Hight: Press capacity for welding: Clamping diameter 1: Unclamping diameter 1: Clamping diameter 2: Unclamping diameter 2: 340 mm 340 mm 164 mm max. 75 kn 85 ±0,2 mm 86,4 mm 48,5 +0,039 mm 47 mm 27

28 Měření / Kontrola Measuring / Controlling Kontrola ozubených kol je velmi rozsáhlá a řídí se druhem ozubeného kola. Při zkoušce ozubených kol se vyhodnocují nejrůznější velikosti ozubených kol pomocí obvyklých postupů pro měření délek a úhlů a pomocí specifických metod pro měření ozubených kol. The inspection of gear wheels is very extensive and acts on the kind of gear wheel. When inspecting a gear wheel, the various parameter of gear wheels are determined by conventional length and angle measuring procedures and special gear wheel measuring processes. SZ SP F R F A FF EE 28

29 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn s přírubou Systém SP Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SP Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Clamping diameter: Unclamping diameter: 278 mm 590 mm max. 10 kn 141,96 +0,015 mm 141,90 mm 29

30 Ukázky ze sortimentu speciálních upínačů EMUGE Selection of the EMUGE Product Range Upínací pouzdro SG Clamping bush, system SG Přírubový upínací trn SG, upínání ozubených kol Flanged mandrel, system SG, clamping of gear wheels Přírubový upínací trn SZ, upínání dutých kol Flanged mandrel, system SZ, clamping of internal gears Středící přípravek s čelním upínáním, SZ, upínání planetových unašečů Centering device with face clamping, system SZ, clamping of planet carriers Vnitřní upínací pouzdro SP 30 Internal clamping sleeve, system SP

31 Upínací technika Clamping Technology Pinola SP, upínání výstružníků Drawbar, system SP, clamping of reamers Membránové upínací pouzdro SM, upínání ozubených kol za roztečnou kružnici Diaphragm chuck, system SM, clamping in the pitch circle (of the gearing) of gear wheels Upínací přípravek, SV, upínání kloubu kardanového hřídele Clamping device, system SV, clamping of cardan/universal joints 6-ti násobný upínač, SM upínání zdvihátek 6x clamping device, system SM, clamping of control bushings Pro další informace kontaktujte naše obchodní zástupce nebo si vyžádejte EMUGE upínací techniky 135. For further information please contact our sales staff or enquire for our EMUGE Precision Clamping Catalogue

32 Závitořezná pouzdra a reverzační aparáty EMUGE Tap Holders and Tapping Attachments Upínání nástrojů stejně důležité jako výrobek! Kromě systémů k upínání obrobků nabízí EMUGE jako dlouholetý výrobce a dodavatel také rozsáhlou paletu následujících produktů závitořezná pouzdra závitořezné reverzační aparáty rychlovýměnná pouzdra příslušenství a díky tomu nabízí optimální řešení pro každou oblast použití při upínání závitových nástrojů. Pro další informace kontaktujte naše obchodní zástupce nebo si vyžádejte náš hlavní katalog. Tool Clamping as important as the tool itself! Besides the systems for workpiece clamping, EMUGE as manufacturer and supplier also offers an extensive product range of tap holders tapping attachments quick-change adapters accessories and therefore the optimal solution for every application at clamping of thread cutting tools. For further information please contact our sales staff or enquire for our main catalogue. 32

33 Upínací technika Clamping Technology Pouzdra pro rozsah řezání od M1-M160 Cutting range from M1 to M160 S vnitřním přívodem chladícího média do 50 bar Internal coolant-lubrication supply up to 50 bar S chlazením pomocí mlhy a vzduchu (MMS) Minimum quantity lubrication (MQL) Závitořezná pouzdra s minimální délkovou dilatací speciálně pro synchronní řezání (patentově chráněno) Tap holders with minimum length compensation especially for synchronous operations Závitořezné reverzační aparáty (téměř konstantní řezná rychlost) Self-reversing tapping attachments (almost constant cutting speed) Individuální řešení dle Vaší poptávky Individual solutions upon request 33

34 EMUGE-FRANKEN servisní centrum, s.r.o. Molákova Brno-Líšeň CZECH REPUBLIC Tel Fax ZP CZGB EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG Fabrik für Präzisionswerkzeuge Nürnberger Straße Lauf GERMANY Tel. +49 (0) 9123 / Fax +49 (0) 9123 / FRANKEN GmbH & Co. KG Fabrik für Präzisionswerkzeuge Frankenstraße 7/9a Rückersdorf GERMANY Tel. +49 (0) 911 / Fax +49 (0) 911 /

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Časově náročná výměna patří včerejšku Time-intensive changing was yesterday EMUGE systémy pro rychlou výměnu patří dnešku EMUGE Quick-change systems are today Rychlovýměnné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Technická část Technical section

Technická část Technical section Technická část POSUV NA ZUB PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNĺ A DRÁŽKOVACĺ FEED PER TOOTH FOR END MILLS AND SLOT DRILLS Průměr Posuv na zub fz Posuv na zub fz Posuv na zub fz Diameter Feed/tooth Feed/tooth

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013 Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013 Porovnání výsledků obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí let 2013 a 2012 Vývoz Export

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Friction drives have constant or variable drives (it means variators). Friction drives are used for the transfer of smaller outputs.

Friction drives have constant or variable drives (it means variators). Friction drives are used for the transfer of smaller outputs. Third School Year FRICTION DRIVES 1. Introduction In friction drives the peripheral force between pressed wheels is transferred by friction. To reach peripheral forces we need both a pressed force and

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

SEMI-PRODUCTS. 2. The basic classification of semi-products is: standardized semi-products non-standardized semi-products

SEMI-PRODUCTS. 2. The basic classification of semi-products is: standardized semi-products non-standardized semi-products Second School Year SEMI-PRODUCTS 1. Semi-products are materials used for further processing. We produce them from incoming materials, for example from ingots, powders and other materials. We most often

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS PR rev. 02/2011 HSK 63A DIN 69871 JIS B 6339 (MAS BT) DIN 2080 9 22 23 46 47 60 61 68 69 73 75 86 87 96 1 DIN 2080 JIS B 6339 DIN 69871 HSK 63A DIN 2080 JIS B

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

THE HIGH-SPEED CAMERA IN MACHINING VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERA V OBRÁBĚNÍ

THE HIGH-SPEED CAMERA IN MACHINING VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERA V OBRÁBĚNÍ ACTA FACULTATIS TECHNICAE XVI ZVOLEN SLOVAKIA 2011 THE HIGH-SPEED CAMERA IN MACHINING VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERA V OBRÁBĚNÍ Martin NOVÁK Nataša NÁPRSTKOVÁ ABSTRACT: Presently by taking up of progressive technologies,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Page Strana. 15 Typ 7645-A. Page Strana. Page Strana. 17 Typ 1613-AD. Page Strana. Page Strana. 19 Typ 1663. Page Strana. Typ 1694-AD+B.

Page Strana. 15 Typ 7645-A. Page Strana. Page Strana. 17 Typ 1613-AD. Page Strana. Page Strana. 19 Typ 1663. Page Strana. Typ 1694-AD+B. 4 Obsah IN 69871 Typ 1606 Typ 1681 15 Typ 7645- Typ 9882- Typ 9882-B 29 30 Typ 1681 +B Typ 1682 16 MS 403-BT Typ 1684 Typ 1695 17 Typ 1613- Typ 1660 33 Typ 1695 Typ 2191 18 Typ 1661 Typ 1661 Typ 1661-+B

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Katalog. Upínací nářadí Clamping tool. NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 4

Katalog. Upínací nářadí Clamping tool. NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 4 Katalog Upínací nářadí Clamping tool NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 4 Katalog Upínací nářadí Clamping tool NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 4 Obsah Content 1 2 3 4

Více

Pull-link / Pull-link

Pull-link / Pull-link Pull-link / Pull-link Charakteristika / Features Řada produktů Pull-link je ruční nýtovací nářadí určené pro instalaci trhacích, maticových a šroubových nýtů vyvinuté pro montážní práce menšího a malého

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za rok 2010

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za rok 2010 Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za rok 2010 Vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů - Česká republika za rok 2010 Porovnání výsledků za rok 2010 obráběcích a tvářecích strojů za

Více

Řada MS Nářadí / MS Nářadí series

Řada MS Nářadí / MS Nářadí series Řada MS Nářadí / MS Nářadí series Charakteristika / Features Řada produktů MS Nářadí je profesionální ruční nýtovací nářadí určené pro instalici trhacích, maticových a šroubových nýtů, vyvinuté s ohledem

Více

Milling Full Screen Brno University of Technology Faculty of Mechanical Engineering The Institute of Manufacturing Technology.

Milling Full Screen Brno University of Technology Faculty of Mechanical Engineering The Institute of Manufacturing Technology. µ Contents Page 1 of 9 Go Back Milling Full Screen Brno University of Technology Faculty of Mechanical Engineering The Institute of Manufacturing Technology Milling Authors: Ing. Miroslav PÍŠKA, PhD.,

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Vyvrtávací hlavy universální Vhu Universal boring heads Vhu

Vyvrtávací hlavy universální Vhu Universal boring heads Vhu Vyvrtávací hlavy universální Vhu Universal boring heads Vhu ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY BASIC TECHNICAL DATA Pohyb saní Slide motion Obráběný průměr čela Rozměr. Vhu6 Vhu56 Vhu80 Vhu110 Vhu125 Vhu160

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets anlate wheels to work s standard ŘETĚY VMBERK ŘETĚY VMBERK aloženo 1952 Established in 1952 Firma Řetězy Vamberk je jedním z největších výrobců

Více

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Řezáky trubek z neželezných kovů a plastů RIDGID jsou určeny pro čisté řezy po

Více

5.1 Ostřící a povlakovací servis EMUGE-FRANKEN 5.1 Regrinding and recoating service

5.1 Ostřící a povlakovací servis EMUGE-FRANKEN 5.1 Regrinding and recoating service Spiralbohrer Spirálové Twist vrtáky drills Twist drills 5.1 Ostřící a povlakovací servis EMUGE-FRANKEN 5.1 Regrinding and recoating service Ostření a povlakování je pro ekonomické využití moderních vrtacích

Více

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX ředstavujeme ové rohové frézy WIDIA 6800,, LX OVIA!...navržené speciálně pro urychlení operací při frézování čelní válcovou frézou! Hloubka řezu 7-17 mm! Široký rozsah nájezdových úhlů při sestupném frézování!

Více

Nová generace strojů od firmy SAACKE The new machine generation of the SAACKE Group

Nová generace strojů od firmy SAACKE The new machine generation of the SAACKE Group 8 Nová generace strojů od firmy SAACKE The new machine generation of the SAACKE Group Inovace je výsledkem zkušeností a dynamiky True innovation is the product of Experience and Dynamics SAACKE UW I F

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 OBSAH I. Hlavní součásti obuvnického stroje. II. Konstrukce III. Schéma elektrického zapojení IV. Instalace a uvedení do provozu V. Obsluha stroje VI.

Více

SPECIAL FORMING METHODS. Use: It is used for the production of cylindrical and conical parts of exact shapes, which needn t be further machined.

SPECIAL FORMING METHODS. Use: It is used for the production of cylindrical and conical parts of exact shapes, which needn t be further machined. Third School Year 1) Rotary die SPECIAL FORMING METHODS Use: It is used for the production of cylindrical and conical parts of exact shapes, which needn t be further machined. Basics: Hammers with hardened

Více

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Originál! Více než 65 let partnerství s našimi zákazníky Zákaznický servis, spolehlivost, kvalita a pružnost jsou základy naší společnosti po více než 65

Více

Katalog. Nástroje pro soustružení, dělení a broušení Tools for turning, cutting and grinding

Katalog. Nástroje pro soustružení, dělení a broušení Tools for turning, cutting and grinding Katalog Nástroje pro soustružení, dělení a broušení Tools for turning, cutting and grinding Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 119 124 14 16 28 34 35 45 46 54 17 27 1 13 55 118 Třetí vydání / Third Edition

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 Vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů - Česká republika 1. 3. čtvrtletí 2010 Porovnání výsledků za 1. 3. čtvrtletí

Více

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ Martin Pavliska Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.,českolipská 9, 412 01 Litoměřice, ČR, pavliska@hennlich.cz Abstrakt

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za leden - květen roku 2010

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za leden - květen roku 2010 Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za leden - květen roku 21 Vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů - Česká republika leden - květen 21 Porovnání výsledků za leden - květen 21 a 29

Více

TKGA6. Pružiny a výkres součásti. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA6. Pružiny a výkres součásti. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pružiny a výkres součásti TKGA6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Pružiny Pružiny jsou strojní součásti

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Transfer inovácií 5/009 009 PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Katedra technologie obrábění, FST, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, 306 4, Plzeň, ČR e-mail: jandecka@kto.zcu.cz

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

MONOLITNÍ FRÉZY SOLID END MILLS

MONOLITNÍ FRÉZY SOLID END MILLS MONOLITNÍ FRÉZY PR rev. 07/2009 3 11 12 47 48 49 50 63 64 75 77 84 1 2 ABECEDNÍ SEZNAM MONOLITNÍCH FRÉZ ALPHABETICAL LIST OF Fréza / End mill Fréza / End mill Fréza / End mill B2R L HERU 73 B2R L KERU

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. VERSA DRILLING Vrtací verze stroje je navržena pro vrtání kolíkovacích otvorů ve schématu

Více

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws f NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY 211 F Skluzné kompresní šrouby Dynamic Hip and Condylar Screws

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Optimalizace obráběcího procesu

Optimalizace obráběcího procesu Optimalizace obráběcího procesu Ing. Vladislav Koukol, Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, Horská 3, Praha 2 v.koukol@rcmt.cvut.cz; Jan.Madl@fs.cvut.cz

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Simple je řadou lišt zaměřenou na jednoduchost a barevnost. Jedná se převážně o slabé lišty vyznačující se pestrou a širokou paletou barevného dokončení, které je

Více

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH 2015 PIXEL LABYRINTH 2015 Série Pixel Labyrint nás vrací zpět labyrintem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Upínací pouzdra Clamping Bushes

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Upínací pouzdra Clamping Bushes TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika Upínací pouzdra Clamping Bushes Katalog puzder - Obsah Product Range - Bushes - Content Označení výrobku / Product Strana/Page Upínací pouzdra 1. Upínací

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA. finger jointing / linka délkového napojení. Maschinenart / Druh stroje: KEILZINKENANLAGE /

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA. finger jointing / linka délkového napojení. Maschinenart / Druh stroje: KEILZINKENANLAGE / PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: KEILZINKENANLAGE / finger jointing / linka délkového napojení Marke und Typ / Značka a typ: FX160 LNV6000 Baujahr / Rok výroby: 2008 Hersteller

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výhradní zastoupení v České republice: PM-TECH s.r.o. - www.pm-tech.cz - Tel: (00420) 774 454 024

Výhradní zastoupení v České republice: PM-TECH s.r.o. - www.pm-tech.cz - Tel: (00420) 774 454 024 Výhradní zastoupení v České republice: PM-TECH s.r.o. - www.pm-tech.cz - Tel: (0040) 774 454 04 Reduction Sleeves.1 Features Benefits. Information.3 Concentricity.4 Mounting Instructions.6 ER 8 ER 8-UP

Více

RYCHLÁ A LEVNÁ VÝROBA NÁSTROJŮ PRO TVÁŘENÍ MALÝCH SÉRIÍ PLECHOVÝCH DÍLŮ METODOU HYDROFORMING

RYCHLÁ A LEVNÁ VÝROBA NÁSTROJŮ PRO TVÁŘENÍ MALÝCH SÉRIÍ PLECHOVÝCH DÍLŮ METODOU HYDROFORMING RYCHLÁ A LEVNÁ VÝROBA NÁSTROJŮ PRO TVÁŘENÍ MALÝCH SÉRIÍ PLECHOVÝCH DÍLŮ METODOU HYDROFORMING Pavel Šuchmann 1, Michal Duchek 1 Abstract 1 COMTES FHT s.r.o., Plzeň, Česká republika psuchmann@comtesfht.cz,

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Výrobní program. TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA.

Výrobní program. TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA. Výrobní program TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA www.sub.cz Česká republika Váš partner Tradiční výrobce obráběcích strojů Brusky: BUA 25B NC Practic BUA 25B CNC Profi BUB 40B, 50B

Více