Upínací technika Clamping Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upínací technika Clamping Technology"

Transkript

1 Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for Gear Wheels

2 Výrobní závody The Company EMUGE-FRANKEN je sdružení podniků, které nabízí špičkovou technologii v oblasti závitořezné, měřicí, upínací a frézovací techniky a to již více než 85 let. Zhruba 1300 zaměstnanců, z toho cca. 8% učňů, se podílí na výrobě široké nabídky více než nejrůznějších precizních nástrojů. Nejmodernější výrobní zařízení a neúprosný důraz na kvalitu jsou předpokladem našeho úspěchu. Díky podnikové organizaci obchodních zástupců ve 48 zemích světa je EMUGE-FRANKEN pro své zákazníky rychle k dosažení. Proto můžeme ve světovém měřítku přistoupit na specifické územní požadavky a poskytovat individuální péči o Vás naše zákazníky. EMUGE-FRANKEN is a company association which has been supplying top technologies in the fields of thread cutting, gauging, clamping and milling technology for more than 85 years now. About 1300 employees, approx. 8% of them apprentices, are in charge of our extensive product range of over different precision tools. The most up-to-date production facilities, together with an inexorable quality control system, are a necessary precondition for our constant and uncompromising top quality. In 48 countries of the world, our agents and sales partners provide easy access to EMUGE-FRANKEN for all customers, and will be happy to help you with any technical or commercial problem you may have. 2

3 Upínací technika Clamping Technology V divizi upínací techniky je za výrobu upínačů nástrojů i obrobků zodpovědných na 200 zaměstnanců. Vedle vyráběných závitořezných pouzder, závitořezných reverzačních aparátů a s tím souvisejících rychlovýměnných pouzder jsou to přesné upínací nástroje pro upínání obrobků. Převážná většina těchto upínačů je konstruována speciálně pro oblasti použití dle konkrétního požadavku zákazníka a vždy optimálně přizpůsobena výrobnímu procesu. The company division Clamping Technology, with over 200 employees, is responsible for the product groups Tool and Workpiece Clamping. In addition to such stock items as tap holders, tapping attachments and quick-change adapters, this means precision clamping tools for workpiece clamping. The larger part of these clamping tools are designed especially for individual customers applications, and are, as a consequence, highly optimised special solutions for specific production processes. 3

4 Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for Gear Wheels Vývoj ozubených kol V průběhu evoluce hledal člověk stále více pomocných prostředků k přenesení sil stejně jako k přeměně energie do pohybu pro rozvoj poháněných strojů. Při tom hrálo vždy důležitou roli ozubené kolo. Kolem roku 330 před naším letopočtem byla ozubená kola zmíněna poprvé Aristotelem. S rozvojem průmyslu a výroby automobilů získával problém přenesení pohybu a tím i samotná převodovka s ozubenými koly stále více na významu. Dnešní převodovky jsou často vysoce komplikované soustavy v nejrůznějších provedeních. The development of the gear In the course of the evolution man has been looking increasingly for means of power transmission and transformation of energy into motion to move forward. The gear wheel has always been playing an important role. It was in 330 B.C. when Aristoteles was the first to mention gear wheels. With the industrial revolution and the development of the automotive industry the problem of motion transmission and of gear mechanism gained more and more relevance. Todays gear mechanisms are mostly highly complicated structures in various layouts. 4

5 Upínací technika Clamping Technology Rozhodujícím faktorem v celkovém vývoji je a navždy zůstane právě ono zmíněné ozubené kolo. Zpracování těchto ozubených kol je velmi komplexní proces a jen díky výběru správných technologií je možná jejich vysoce výkonná i ekonomická výroba. Přitom musí všechny začleněné komponenty splňovat nejvyšší stupeň přesnosti. Jednu neméně důležitou součást tohoto řetězce představuje upínač ozubeného kola v procesu jeho výroby. EMUGE-upínače jsou proto individuálně přizpůsobené specifickým řešením. However, the decisive factor in the whole progression is and remains the gear wheel. Meanwhile, the machining is a very complex process; only the choice of the suitable technologies allows a highly efficient production. All involved components must fulfill a high degree of precision. One of the co-decisive link in this chain is the clamping device. EMUGE clamping devices are therefore specially adapted solutions. 5

6 Proces výroby ozubeného kola Machining Procedures Měření Measuring Soustružení Turning Odporové svařování Welding Strana Page 28 Strana Page Strana Page 26 Vnitřní broušení Internal Grinding Strana Page 24 Vrtání Drilling Strana Page 22 Strana Page 20 Honování ozubení Gear Honing 6

7 Upínací technika Clamping Technology Odvalovací frézování Gear Hobbing 8 Strana Page 10 Válcové obrážení Gear Shaping Strana Page 12 Dokončování ozubení ševingování Soft Shaving Strana Page 14 Strana Page 16 Tvrdé soustružení Hard Turning Strana Page 18 Broušení ozubení Gear Grinding 7

8 Soustružení Turning Při měkkém obrábění jsou předvyrobeny polotovary ozubených kol obvykle na vertikálním nebo horizontálním soustruhu ve 2 upnutích. Automatizované upnutí pomocí EMUGE upínače se v tomto případě uskuteční velmi rychle. When soft turned, the gear wheel blanks are usually pre-manufactured in two settings on vertical and horizontal turning machines. The automatic setting is mostly executed in an overhung position. SZ F R F A F E 8

9 Upínací technika Clamping Technology EMUGE upínací trn s přírubou Systém SZ Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SZ Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 210 mm 175 mm přibližně/about 20 kn přibližně/about 150 Nm 42,96 +0,03 mm 42,76 mm 9

10 Odvalovací frézování Gear Hobbing Odvalovací frézování je díky své vysoké hospodárnosti dominantní obráběcí výrobní postup k vyrobení válcových ozubených kol s vnějším ozubením. Běžná ozubení, jak v automobilovém průmyslu, tak i při výrobě velkých převodovek, jsou většinou předvyrobeny pomocí odvalovacího frézování, pokud není omezeno použití této metody vnějším tvarem dílce. Owing to its high efficiency gear hobbing is the dominating chipping production process for manufacturing external geared cylindrical gear wheels. In the automotive industry as well as for big gear boxes, gear wheels are usually pre-geared by gear hobbing provided the use of the process is not limited by crash contours on the component. SZ SG F R F A F E F E 10

11 Upínací technika Clamping Technology EMUGE upínací trn s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 125 mm 400 mm přibližně/about 10 kn přibližně/about 45 Nm 41,4 ±0,03 mm 41,1 mm 11

12 Válcové obrážení Gear Shaping Válcové obrážení je metoda k výrobě ozubených kol, která se používá převážně tam, kde není možné hospodárnější odvalovací frézování. Toto platí především pro výrobu vnitřních ozubení, stejně tak i pro výrobu vnějších ozubení s nevhodným vnějším tvarem dílce. Gear shaping is a process to produce gear wheels mostly used where the more economic gear hobbing is not possible. This is mainly valid for the manufacturing of internal gearing as well as external gearing with adjacent crash contours. SZ SG F R F A F E F E 12

13 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 300 mm 270 mm 10 kn 70 Nm 69,4-0,19 mm 69,6 mm 13

14 Dokončování ozubení ševingování Soft Shaving Ševingování je metoda jemného opracování s geometricky nastaveným břitem pro ozubená kola a je průmyslově velmi rozšířená. Základem pro toto rozsáhlé rozšíření je vysoká hospodárnost tohoto procesu. Soft shaving is a fine finishing procedure with geometrically defined cutting edge for gear wheels, industrially wide spread. The reason for this being wide spread is the high cost-effectiveness of this process. SZ SG F R F A F E F E 14

15 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn příruby Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 86 mm 283 mm přibližně/about 6 kn přibližně/about 12 Nm 27,857 ±0,012 mm 27,7 mm 15

16 Tvrdé soustružení Hard Turning Tvrdé soustružení přináší možnosti, jak nahradit drahé náročné procesy broušení. V takovém případě, ale musí být na tento způsob obrábění dimenzován celý systém. Rozhodující pro výsledek tvrdého soustružení je použití správného stroje, správného upínače a správného řezného materiálu. Hard turning provides the opportunity to substitute expensive and complex turning processes. To make it work all parts of this system must be accordingly designed. Decisive for the hard turning result is the use of the correct machine, of the clamping device and of the correct cutting material. SZ SM F R F R F A F E F A F E 16

17 Upínací technika Clamping Technology EMUGE membránové upínací pouzdro Systém SM Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Síla k uvolnění: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Diaphragm chuck system SM Features: Outer diameter: Length: Release force: Clamping diameter: Unclamping diameter: 315 mm 310 mm přibližně/about 30 kn 183,878 mm 184,7 mm 17

18 Broušení ozubení Gear Grinding K dosažení přesností, které jsou dnes u ozubených kol požadovány, je v mnoha případech nezbytné jemné obrábění boku zubu natvrdo. Tímto představuje válcové broušení ve velkosériové výrobě malých a středních ozubení velmi produktivní a také výhodnou technologii. Oproti tomu se pro velmi malé výrobní dávky (např. u velkých ozubení) a pro výrobu prototypů nabízí tzv. profilové broušení strany zubu, jelikož při použití nastavitelných brusných nástrojů vykazuje vysokou flexibilitu. To achieve today s required accuracies of gear wheels the fine-tuned hard machining of the tooth flanks is mostly indispensable. Hob grinding is a very productive and cheap procedure for mass production of smaller and middle-sized gearíngs. For very small batch sizes (eg. big gearings) as well as for prototype production it is of advantage to use the tooth flank profile grinding providing high flexibility especially when using adjustable grinding tools. SZ SG F R F A F E F E 18

19 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací pouzdro s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 206 mm 205 mm přibližně/about 10 kn přibližně/about 100 Nm 67,3-0,074 mm 67,5 mm 19

20 Honování ozubení Gear Honing Honování ozubení je obráběcí výrobní metoda s geometricky neurčitým břitem pro dokončovací jemné opracování zakalených ozubených kol. Vedle vysoké hospodárnosti vykazují honovaná ozubená kola také nenarušenou strukturu povrchu. Oproti broušení se při honování pracuje s nízkou řeznou rychlostí (0,5 až 10 m/s) tak, aby se mohlo vyloučit tepelné poškození zpracovávaných ozubených kol. Naopak zůstatkové pnutí se indukují do obráběné povrchové vrstvy zubů a zde působí pozitivně na nosnost celého ozubeného kola. Gear wheel honing is a cutting production process with geometrically undefined cutting edge for the final fine machining of hardened gear wheels. Besides the high efficiency honed gear wheels show a low-noise surface structure. As opposed to grinding, gear honing works with low cutting speeds (0,5 10 m/s) so that a thermic damage of the machined gear wheels can be excluded. Pressure residual stresses are induced into the machined tooth flanks and work out positively onto the component s carrying capacity. SZ SG F R F A F E F E 20

21 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn s přírubou Systém SG Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Požadovaná tlaková síla: Maximální přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SG Features: Outer diameter: Length: Required compressive force: Max. transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 170 mm 185 mm přibližně/about 5 kn přibližně/about 100 Nm 46 +0,016 mm 45,85 mm 21

22 Vrtání Drilling Vrtání je řezný proces s kruhovým pohybem nástroje, při kterém je otáčivá osa nástroje identická s osou vytvářené vnitřní plochy a posuv probíhá ve směru této osy. Otáčivá osa řezného pohybu si zachová svou polohu vůči nástroji nezávisle na pohybu posuvu. Drilling is a chipping process with a circular cutting movement where the tool turning axis and the axis of the internal surface to be produced are identical. The tool makes a feed movement in direction of only the rotation axis. The rotation axis of the cutting movement keeps its position to the tool independently from the feed movement. SZ SG F R F A F E F E 22

23 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací přípravek Systém SG Vlastnosti: Šířka: Výška: Délka: Maximální provozní tlak: Maximální přenášený moment: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Clamping device system SG Features: Width: Height: Length: Max. working pressure: Max. transferable torque: Clamping diameter: Unclamping diameter: 235 mm 182 mm 251 mm 90 bar přibližně/about 80 Nm 41,6 ±0,05 mm 41,5 mm 23

24 Vnitřní broušení Internal Grinding Vnitřní broušení je dokončovací výrobní postup s geometricky neurčitým břitem. Mezi výhody tohoto broušení patří oproti jiným druhům obrábění hlavně dobrá opracovatelnost tvrdých materiálů, vysoká přesnost rozměrů a tvarů (IT 5-6) a jen nepatrné zvlnění a drsnost (R z = 1-3 μm) broušených ploch. Internal grinding is a machining process with a geometrical undefined cutting edge. The advantages of grinding compared to other kinds of chipping are the good machinability of hard materials, the high dimension and shape accuracy (IT 5-6) and the low ripple and roughness (R z = 1-3 µm) of the ground surface. SZ SM F R F R F A F E F A F E 24

25 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-membránové upínací pouzdro Systém SM Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Síla k uvolnění při 7 bar: Doplňující síla upnutí při 7 bar: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Diaphragm chuck system SM Features: Outer diameter: Length: Release force at 7 bar: Additional clamping force at 7 bar: Clamping diameter: Unclamping diameter: 195 mm 173 mm přibližně/about 12 kn přibližně/about 7 Nm 78,749 mm 79 mm 25

26 Odporové svařování výbojem kondenzátoru Condenser Discharging Welding Odporové svařování výbojem kondenzátoru patří ke svařovacím metodám. Je charakterizováno velkým proudovým napětím, při extrémně krátkém čase svařování. Z toho vyplývá mnoho výhod v době stoupajících energetických nákladů lze zvýšit především hospodárnost a efektivitu. The condenser discharging welding procedure belongs to the resistance welding processes. It is characterised by fast slope control, an extremely short welding period and high welding flows. This results in a variety of advantages: Mainly in the time of increasing energy costs, the efficiency and economy of the condenser discharging welding is very important. SZ SG F R F A F E F E 26

27 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-svařovací přípravek Systém SG Vlastnosti: Šířka: Výška: Délka:: Síla stlačení při svařování: Upínací průměr 1: Průměr odepnutý 1: Upínací průměr 2: Průměr odepnutý 2: Welding device system SG Features: Width: Length: Hight: Press capacity for welding: Clamping diameter 1: Unclamping diameter 1: Clamping diameter 2: Unclamping diameter 2: 340 mm 340 mm 164 mm max. 75 kn 85 ±0,2 mm 86,4 mm 48,5 +0,039 mm 47 mm 27

28 Měření / Kontrola Measuring / Controlling Kontrola ozubených kol je velmi rozsáhlá a řídí se druhem ozubeného kola. Při zkoušce ozubených kol se vyhodnocují nejrůznější velikosti ozubených kol pomocí obvyklých postupů pro měření délek a úhlů a pomocí specifických metod pro měření ozubených kol. The inspection of gear wheels is very extensive and acts on the kind of gear wheel. When inspecting a gear wheel, the various parameter of gear wheels are determined by conventional length and angle measuring procedures and special gear wheel measuring processes. SZ SP F R F A FF EE 28

29 Upínací technika Clamping Technology EMUGE-upínací trn s přírubou Systém SP Vlastnosti: Vnější průměr: Délka: Upínací síla: Upínací průměr: Průměr odepnutý: Flanged mandrel system SP Features: Outer diameter: Length: Clamping force: Clamping diameter: Unclamping diameter: 278 mm 590 mm max. 10 kn 141,96 +0,015 mm 141,90 mm 29

30 Ukázky ze sortimentu speciálních upínačů EMUGE Selection of the EMUGE Product Range Upínací pouzdro SG Clamping bush, system SG Přírubový upínací trn SG, upínání ozubených kol Flanged mandrel, system SG, clamping of gear wheels Přírubový upínací trn SZ, upínání dutých kol Flanged mandrel, system SZ, clamping of internal gears Středící přípravek s čelním upínáním, SZ, upínání planetových unašečů Centering device with face clamping, system SZ, clamping of planet carriers Vnitřní upínací pouzdro SP 30 Internal clamping sleeve, system SP

31 Upínací technika Clamping Technology Pinola SP, upínání výstružníků Drawbar, system SP, clamping of reamers Membránové upínací pouzdro SM, upínání ozubených kol za roztečnou kružnici Diaphragm chuck, system SM, clamping in the pitch circle (of the gearing) of gear wheels Upínací přípravek, SV, upínání kloubu kardanového hřídele Clamping device, system SV, clamping of cardan/universal joints 6-ti násobný upínač, SM upínání zdvihátek 6x clamping device, system SM, clamping of control bushings Pro další informace kontaktujte naše obchodní zástupce nebo si vyžádejte EMUGE upínací techniky 135. For further information please contact our sales staff or enquire for our EMUGE Precision Clamping Catalogue

32 Závitořezná pouzdra a reverzační aparáty EMUGE Tap Holders and Tapping Attachments Upínání nástrojů stejně důležité jako výrobek! Kromě systémů k upínání obrobků nabízí EMUGE jako dlouholetý výrobce a dodavatel také rozsáhlou paletu následujících produktů závitořezná pouzdra závitořezné reverzační aparáty rychlovýměnná pouzdra příslušenství a díky tomu nabízí optimální řešení pro každou oblast použití při upínání závitových nástrojů. Pro další informace kontaktujte naše obchodní zástupce nebo si vyžádejte náš hlavní katalog. Tool Clamping as important as the tool itself! Besides the systems for workpiece clamping, EMUGE as manufacturer and supplier also offers an extensive product range of tap holders tapping attachments quick-change adapters accessories and therefore the optimal solution for every application at clamping of thread cutting tools. For further information please contact our sales staff or enquire for our main catalogue. 32

33 Upínací technika Clamping Technology Pouzdra pro rozsah řezání od M1-M160 Cutting range from M1 to M160 S vnitřním přívodem chladícího média do 50 bar Internal coolant-lubrication supply up to 50 bar S chlazením pomocí mlhy a vzduchu (MMS) Minimum quantity lubrication (MQL) Závitořezná pouzdra s minimální délkovou dilatací speciálně pro synchronní řezání (patentově chráněno) Tap holders with minimum length compensation especially for synchronous operations Závitořezné reverzační aparáty (téměř konstantní řezná rychlost) Self-reversing tapping attachments (almost constant cutting speed) Individuální řešení dle Vaší poptávky Individual solutions upon request 33

34 EMUGE-FRANKEN servisní centrum, s.r.o. Molákova Brno-Líšeň CZECH REPUBLIC Tel Fax ZP CZGB EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG Fabrik für Präzisionswerkzeuge Nürnberger Straße Lauf GERMANY Tel. +49 (0) 9123 / Fax +49 (0) 9123 / FRANKEN GmbH & Co. KG Fabrik für Präzisionswerkzeuge Frankenstraße 7/9a Rückersdorf GERMANY Tel. +49 (0) 911 / Fax +49 (0) 911 /

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX ředstavujeme ové rohové frézy WIDIA 6800,, LX OVIA!...navržené speciálně pro urychlení operací při frézování čelní válcovou frézou! Hloubka řezu 7-17 mm! Široký rozsah nájezdových úhlů při sestupném frézování!

Více

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. VERSA DRILLING Vrtací verze stroje je navržena pro vrtání kolíkovacích otvorů ve schématu

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Exteriéry Exteriors. Představení společnosti Company introduction

Exteriéry Exteriors. Představení společnosti Company introduction Exteriéry Exteriors Představení společnosti Company introduction Interiéry Interiors Představení společnosti Company introduction Představení společnosti Company introduction Profil společnosti základní

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

nástrojepro frézování toolsfor milling

nástrojepro frézování toolsfor milling nástrojepro frézování toolsfor milling Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 STANDARDNÍ PROVEDENÍ 15 30 31 36 37 42 43 48 49 54 55 57 58 69 70 76 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ 85 100 81

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

BASIC COMPANY DATA. Stamping and forming of precise metal parts. info@anccomponents.cz. www.anccomponents.cz. industrial zone Zlín Rybníky

BASIC COMPANY DATA. Stamping and forming of precise metal parts. info@anccomponents.cz. www.anccomponents.cz. industrial zone Zlín Rybníky BASIC COMPANY DATA The main business activity: Stamping and forming of precise metal parts Company name: ANC COMPONENTS, s. r. o. Company ID: 276 99218 Company address and seat: Tř. T. Bati 1970, 762 02

Více

iplasma ŘEZÁNÍ KYSLÍKOVOU PLASMOU

iplasma ŘEZÁNÍ KYSLÍKOVOU PLASMOU iplasma ŘEZÁNÍ KYSLÍKOVOU PLASMOU 1950 1971 1974 1981 Společnost MVD vyrobila svůj první stroj. Uvedení prvního stroje pro zpracování plechu - děrovacího lisu na trh. Zahájena výroba těžkých ohraňovacích

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

CNC-Obráběcí centrum 2010

CNC-Obráběcí centrum 2010 CNC-Obráběcí centrum 2010 Venture 08 2 4 5 1 3 wood loves Venture /// German Technology 2 rychlovýměnné systémy nástrojů ve standardu Laserové polohování Elektronické snímání všech dorazových válců 1 2

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

FRENTECH CLAMPING SYSTEM

FRENTECH CLAMPING SYSTEM FRENTECH CLAMPING SYSTEM 2010 Frentech Aerospace s.r.o., Jarní 48, 614 00 Brno, Česká republika mailbox@frentech.eu, www.frentech.eu PŘESNÉ SVĚRÁKY PRO PĚTIOSÉ OBRÁBĚNÍ B B1 D 70 mm 52 mm 12F7 H3 K L 10

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F.

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. Machines HELLER Obráběcí centra Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. V krátkosti FT 2000/4000 Dvě velikosti strojů s různými pracovními prostory: FT 2000 (630/630/830) a FT 4000(800/800/1000)

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Katalog. Nástroje pro frézování Tools for milling

Katalog. Nástroje pro frézování Tools for milling Katalog Nástroje pro frézování Tools for milling NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 3 Skupiny materiálů - doporučené řezné rychlosti Material Groups - Recommended Cutting Speed Skupina

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Drehautomat Soustružnický poloautomat Marke und Typ / Značka a typ: MAS SPT32CNC Baujahr / Rok výroby: 2004 Hersteller / Výrobce: MAS DEMATECH

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices Ráčnový řetězový zvedák / Lever chain hoist specifikace: řetěz a háky z leg. oceli tř.7 / chain, hooks forged and tempered steel použití / appl.: do lehkých provozů, 360 o rotace / for light duty, 360

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců.

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců. Základním impulsem pro vznik společnosti v r. 1990 bylo uvolnění podnikatelského trhu v naší republice a uvolnění výrobních prostor za rodinným domem. Vzhledem k tomu, že současní vlastníci firmy (otec

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více