OpenOffice.org CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OpenOffice.org 1.0.1 CZ"

Transkript

1 OpenOffice.org CZ Průvodce instalací Prosinec 2002, Revize E

2

3 Obsah 1. Průvodce systémem OpenOffice.org CZ 7 Ikony v dokumentaci 7 2. Instalace OpenOffice.org CZ 9 Typy instalace 9 Obecné rady při instalaci 11 Požadavky systému 11 Příprava instalace Instalace pro jediného uživatele 15 Požadavky pro instalaci 15 Začátek instalace 16 Procedura setup 16 Vítejte 16 Důležité informace 18 Licenční smlouva 19 Data uživatele 20 Typy instalace 21 Výběr komponent 22 Adresá ř instalace 23 Závěr výběr ů instalace 24 Přidělení typ ů soubor ů systému 25 Aktivní prostředí Java 26 3

4 Kopírování soubor ů 27 Závěr instalace 28 Spuštění OpenOffice.org CZ Instalace pro více uživatelům nebo instalace po síti 31 Instalační fáze 31 Požadavky instalace 31 Začátek instalace 32 Procedura setup 33 Důležité informace 34 Licenční smlouva 35 Typy instalace 36 Adresá ř instalace 37 Výběr komponent 38 Instalace na pracovní stanici 42 Nároky instalace 42 Začátek instalace 42 Procedura setup 43 Vítejte 43 Důležité informace 44 Licenční smlouva 45 Data uživatele 46 Adresá ř instalace 48 Přidělení typ ů soubor ů systému 50 Aktivní prostředí Java 51 Spuštění OpenOffice.org CZ Dodatek 55 Automatická instalace pod systémem Unix 55 Aktivace tiskárny, faxu a font ů pod Unixem 56 Aktivace tiskárny 56 4 OpenOffice.org CZ Průvodce instalací

5 Aktivace faxu 59 Připojení PostScriptu pro PDF převodník 60 Instalace font ů 60 Instalace záplat pod operačním systémem Solaris 63 Úpravy v instalaci OpenOffice.org CZ 64 Modifikace 64 Opravy 65 Odstranění 65 Parametry instalačního programu 66 Obsah 5

6

7 KAPITOLA 1 1 Průvodce instalací OpenOffice.org CZ Ikony v dokumentaci V dokumentaci jsou použity tři ikony, které mají upoutat vaši pozornost a přinést vám dodatečné pomocné informace. Ikona "Důležité" přináší důležité informace o zabezpečení dat a systému. Ikona "Poznámka" přináší informace navíc: například alternativní cesty jak dosáh- nout určitého cíle. Ikona "Tipy" přináší tipy pro hlubší proniknutí a používání systému. 7

8

9 KAPITOLA 2 2 Instalace OpenOffice.org CZ Typy instalace Tato kapitola vám podá obecné informace o různých typech instalace, nezbytných podmínkách a procesu instalace. Informace o modifikaci existující instalace OpenOffice.org CZ najdete v dodatku pod názvem Úpravy v instalaci OpenOffice.org CZ na stran ě 65. Následující tabulka objasňuje různé typy instalace a kdy se používají. Typy instalace Jednouživatelská instalace Víceuživatelská nebo síť ová instalace Použití OpenOffice.org CZ je nainstalován na jednom počítači pouze pro jednoho konkrétního uživatele. (nedoporučuje se pod systémem Unix/ Linux). OpenOffice.org CZ je nainstalován na počítači pro více uživatelů nebo je nainstalován na síť ovém počíta- či pro hromadné použití. Tato instalace se skládá ze dvou fází. V první fázi (typicky prováděné správcem nebo administrátorem) jsou nainstalovány všechny sdílené komponenty na jeden počíta č. V druhé fázi Instalace pracovní stanice je nainstalována konfigurace a soubory specifické pro uživatele. Jednouživatelská instalace je vhodná pro jednouživatelské operační typicky se nepoužívá pro systémy Unix. systémy a 9

10 Jednoduchý instalační skript napomáhá zjednodušit celou instalaci a je dostupný pro uživatele Unixu. Př íklady použití:./install # vytvoř í víceuživatelskou instalaci do /opt./install --prefix=/opt # vytvoř í víceuživatelskou instalaci do /opt Napište./install --help. Viz kapitola Automatická instalace pod systémem Unix na stran ě 55. V dodatku popisujeme, jak použít Pomůcku pro nastavení tiskáren spadmin pro Unix pro nastavení tiskáren, faxu a font ů v OpenOffice.org CZ. 10 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

11 Obecné rady při instalaci Požadavky systému Obecné požadavky systému 250 MB volného místa na pevném disku Grafické nároky: rozlišení minimáln ě 800 x 600, 256 barev Speciální nároky systému pro operační systém Solaris na platformě SPARC. Operační systém Solaris 7 nebo 8 (Solaris 8 se doporučuje pro podporu asijských jazyk ů) Solaris 8 vyžaduje záplatu a (64 bit) Pro podporu asijských jazyk ů je vyžadována dodatečná záplata pro Solaris 8. Solaris 7 vyžaduje záplatu a (64 bit) X server (s rozlišením nejmén ě 800x600, 256 barev) se správcem oken (nap ř. OpenWindows, CDE, GNOME) 128 MB RAM Záplaty pro operační systém Solaris naleznete na adrese: Kapitola 2 Instalace OpenOffice.org CZ 11

12 Speciální systémové nároky pro operační systém Solaris na platform ě Intel. PC s procesorem Pentium nebo kompatibilním procesorem Operační systém Solaris 7 nebo 8 (Solaris 8 se doporučuje pro podporu asijských jazyk ů) Solaris 8 vyžaduje záplatu Pro podporu asijských jazyk ů je vyžadována dodatečná záplata pro Solaris 8. Solaris 7 vyžaduje záplatu X server (s rozlišením minimáln ě 800x600, 256 barev) se správcem oken (nap ř. OpenWindows, CDE, GNOME) 64 MB RAM Záplaty pro operační systém Solaris naleznete na adrese: Speciální systémové nároky pro operační systém Linux (x86 a PPC) PC s procesorem Pentium nebo kompatibilním nebo procesor PowerPC Linux Kernel nebo vyšší X server (s rozlišením nejmén ě 800x600, 256 barev) se správcem oken (nap ř. GNOME) 64 MB RAM Nainstalovaná glibc2 ve verzi nebo vyšší (glibc2 ve verzi nebo vyšší pro PPC Linux) Speciální systémové nároky pro operační systém Windows Windows 95 nebo vyšší. Pro podporu asijských jazyk ů jsou vyžadována Windows 98 nebo vyšší (Windows 2000 doporučena). PC s procesorem Pentium nebo kompatibilním 64 MB RAM 12 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

13 Př íprava instalace Rozbalte komprimovaný instalační soubor pro váš operační systém do dočasného adresáře dle vašeho výběru. Takto vytvoříte podadresář, který obsahuje všechny soubory potřebné k instalaci a instalační program. Důležité tipy k instalaci můžete najít v instalačním adresáři v souboru: readme.txt (Windows) nebo README (Solaris a Linux). Důrazn ě doporučujeme, abyste si tyto sou- bory pročetli, protože mohou obsahovat informace dostupné až po vytisknutí tohoto průvodce. Instalace může být kdykoli přerušena klepnutím na tlačítko Zrušit. Potom ale nebudete schopni spustit OpenOffice.org CZ. Poté, co zrušíte instalaci, může být in- stalační adresá ř automaticky smazán. Pamatujte ale, že v tomto případ ě budou všechny soubory a podadresář e obsažené v tomto adresáři také smazány. Pro verze Windows NT / 2000 a Win9x, které budou instalovány pro více uživatel ů, nebude soubor sversion.ini instalován do adresáře Windows, ale do uživatelského adresáře každého uživatele (nap ř. do C:\Documents and Settings\Username \Application Data). Pod operačním systémem Unix je k dispozici speciální instalační skript nazvaný install, který je schopný vám pomoci při instalaci a je detailn ě popsán v kapitole Automatická instalace pod systémem Unix v Dodatku na stran ě 55. Kapitola 2 Instalace OpenOffice.org CZ 13

14

15 KAPITOLA 3 3 Jednouživatelská instalace Jednouživatelská instalace je instalace, kterou použijete pro jediného specifického uživatele na jednom počítači. Když instalujete OpenOffice.org CZ jednouživatelskou instalací, přihlaste se k počí- tači pod tímto uživatelem a nainstalujte OpenOffice.org CZ do jakéhokoli adresáře, ve kterém máte plná přístupová práva. Tento typ instalace by obvykle neměl být používán v operačních systémech Unix / Linux. Jelikož systém Unix bývá velmi zřídka omezen na jediného uživatele, je důrazně doporučeno k instalaci použít skriptu install nebo provést víceuživatelskou/síovou ť instalaci. Požadavky pro instalaci Adresá ř do kterého OpenOffice.org CZ instalujete by měl mít přibližn ě 190 až 250 MB volného místa podle vašeho výběru komponent při instalaci. Dále potřebujete 40 MB dodatečného volného místa pro dočasné soubory při instalaci. Po úspěšném dokončení instalace budou dočasné soubory automaticky smazány. 15

16 Začátek instalace Pokud již máte nainstalovanou předchozí verzi OpenOffice.org CZ, nejprve zkontrolujte, zda existují tyto soubory:.sversionrc ve vašem domovském adresáři pro systémy sversion.ini v uživatelském adresáři pro systém Unix Windows. Tyto soubory obsahují cestu a číslo verze instalovaného OpenOffice.org CZ. Pokud je číslo verze identické s verzí, která je nainstalovaná, musíte starou instalaci OpenOffice.org CZ nejprve odinstalovat a teprve poté nainstalovat novou verzi. Je-li to potřebné, přihlaste se do systému pod vaším jménem. Pro jednouživatelskou instalaci nebudete potřebovat administrátorská práva. Pod systémem Unix se přesuňte do grafického rozhraní X Windows, pokud již toto prostř edí nebylo dříve aktivováno. Př esuňte se do adresář e, kde jsou instalační soubory, pomocí příkaz ů na příkazové řádce, nebo pomocí správce soubor ů. Spusť te instalaci příkazem./setup Pod systémem Windows mů žete použít Průzkumníka soubor ů ke spuštění in- stalace OpenOffice.org CZ CZ. Pro spuštění instalace s parametrem otevřete Start menu v lišt ě Windows, zde vyberte příkaz Spustit... a zapište následující řádek (můžete také použít tlačítko Hledat, abyste našli daný soubor a přesn ě za- psali cestu do rámeč ku): X:\{tempdir}\install\setup.exe -parametr kde X:\{tempdir} je dočasný adresá ř, kde se nacházejí instalační soubory po roz- balení. Pro spuštění jednouživatelské instalace nemusíte vkládat žádné parametry. Více informací o parametrech instalace se dozvíte v dodatku. 16 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

17 Instalační program Vítejte První co uvidíte na obrazovce je uvítací dialog. U mnoha dialog ů uvidíte tlačítko Nápově da, které zobrazí stručné informace o sou- časném dialogu. Poté co si nápovědu přečtete, použijte tlačítko Zpě t k návratu do původního dialogu. Nezavírejte nápovědu pomocí křížku vpravo nahoře, pomocí tohoto křížku opustíte instalační program Potvrďte uvítací dialog klepnutím na tlačítko Další. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 17

18 Důležité informace Nyní se objeví okno obsahující soubor readme.txt (Windows) nebo soubor README (Solaris a Linux). Tyto soubory lze též otevřít a číst z adresáře OpenOffice.org CZ poté, co je instalace dokončena. Př ečtěte si uvedené informace a potvrďte klepnutím na tlačítko Další. 18 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

19 Licenční smlouva Další dialog obsahuje licenční smlouvu. Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi jejími body, klepněte na tlačítko Přijmout a pokračujte v instalaci. Pokud se smlouvou nesouhlasíte klepněte na tlačítko Zrušit. V tomto případě nebude OpenOffice.org CZ nainstalován. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 19

20 Data uživatele Nyní uvidíte dialog pro vkládání dat uživatele. Vepište svoje osobní data. Tato data budou použita v programu OpenOffice.org CZ například pro automa- tické vkládání vašich osobních dat do hlaviček dopis ů a fax ů. Můžete také tento dialog vyvolat později touto cestou: Nástroje - Volby - OpenOffice.org Údaje o uživateli. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 20 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

21 Typy instalace Další dialog v instalačním programu OpenOffice.org CZ vás vybízí k výběru typu in- stalace, která má být provedena. Diskové nároky, které se zde zobrazují, jsou přibližné. Doporučujeme pro většinu uživatelů Standardní instalaci. Tento typ instalace nainstaluje všechny komponenty společně s výběrem filtr ů. Pokud si vyberete tento typ instalace, budete dotázáni pouze na adresá ř, do kterého chcete OpenOffice.org CZ nainstalovat. Ve Vlastní instalaci se nejprve zobrazí dialog pro výběr adresáře pro instalaci a poté si v dalším dialogu vyberete individuální komponenty, které chcete nainstalovat. Minimální instalace nainstaluje pouze ty soubory, které jsou potřeba ke spuštění OpenOffice.org CZ. Pokud vyberete tento typ instalace, nebudou nainstalovány soubory Nápovědy, ani příklady a šablony. Pokud si vyberete tento typ, budete dotázáni pouze na adresá ř, do kterého chcete OpenOffice.org CZ nainstalovat. Vyberte typ instalace, který bude vyhovovat vašim potř ebám. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 21

22 Výběr komponent Jestliže jste vybrali Vlastní instalaci, uvidíte nyní dialog pro výběr komponent, které chcete nainstalovat. Nainstalovány budou všechny komponenty, které mají barevný rámeček vedle svého jména. Pokud nechcete některou z komponent nainstalovat, klepněte na barevný rá- meček vedle jména a komponenta zešedne. Pokaždé, když klepnete na některou z komponent, změní barvu na šedou, nebo se naopak barevn ě označí a to stejné se stane se všemi jejími podřízenými komponentami. Když klepnete na znaménko plus vedle jména komponenty, odkryje se seznam pod- komponent. Opět, pokud jednotlivé podřízené komponenty označíme (jsou řízených barevné), nebo odznačíme (jsou šedé) klepnutím, rozhodujeme o jejich nainstalování. Pokud se v některé skupin ě budou vyskytovat jak označené, tak i neoznačené kompo- nenty, bude rámeček u názvu celé skupiny poloprůhledný. Například rámeček před OpenOffice.org Writer -> textové filtry je zpočátku nastavený jako poloprůhledný, protože výchozí nastavení nezahrnuje všechny filtry. Můžete použít tlačítko Výchozí a tím vrátit všechna nastavení do stavu, v jakém byla při otevření dialogu. Ty komponenty, které jsou zobrazeny červen ě, musejí být nainstalovány, a nemohou být odznačeny. Označte ty moduly a komponenty, které chcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 22 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

23 Adresá ř instalace Dále se objeví dialog pro výběr instalačního adresáře. Pokud provádíte instalaci v operačním systému Windows, je v horní části dialogu se- znam pevných disk ů vašeho systému s detaily týkající se množství místa, které je volné a množství místa, které je potřeba pro instalaci. Velikost potřebného místa se může lišit na různých pevných discích a různých svazcích. Také můžete vybrat instalační cestu pomocí tlačítka Listovat nebo přímo vy- psáním cesty v příkazovém řádku. Pokud konečný adresá ř neexistuje, budete do- tázáni, zda se má vytvořit. OpenOffice.org CZ nainstaluje soubory a podadresáře se soubory do adresáře, který jste určili. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 23

24 Závěr instalačních voleb Dialog Vám oznámí, že byly zadány veškeré informace, které jsou potřeba k vlastní instalaci. Klepněte na tlačítko Instalovat pro pokračování v instalaci. 24 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

25 Př iř azení typ ů souborů V následujícím dialogu vyberte ty typy soubor ů, které chcete otevírat pomocí OpenOffice.org CZ. OpenOffice.org CZ bude zaregistrován operačním systémem ja- ko výchozí program pro tyto typy soubor ů. Vyberte typy souborů, které se mají také otevírat pomocí OpenOffice.org CZ. Pokud chcete používat OpenOffice.org CZ jako editor pro HTML soubory (Webové stránky), zaškrtněte Výchozí HTML Editor. Toto nastavení se vztahuje pouze k editaci HTML soubor ů. Otevírány budou pomocí vašeho prohlížeče (nap ř. Netscape). Klepněte na OK. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 25

26 Prostředí Java Na dalším dialogu se objeví seznam verzí prostředí Java registrovaných ve vašem systému. V tomto dialogu si vyberte prostředí Java, které chcete používat. Potřebujete verzi 1.3.1, nebo vyšší. Jestliže již máte nainstalovanou novější verzi než 1.3.1, nemusíte instalovat nabízenou verzi, za podmínky, že OpenOffice.org CZ identifikuje vaši verzi jako ověř enou. Vyberte preferovanou verzi a klepněte na OK. 26 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

27 Kopírování souborů Na obrazovce uvidíte průběh instalace a odhad času, který bude ješt ě potřeba k dokončení instalace. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 27

28 Závěr instalace Poté, co se dokončí kopírování soubor ů a registrace, uvidíte tento závěrečný dialog. Klepněte na tlačítko Hotovo, abyste dokončili instalaci. 28 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

29 Spuštění OpenOffice.org CZ Abyste spustili OpenOffice.org CZ pod Unixem, otevřete adresář OpenOffice.org1.0/program, nebo otevřete lokální adresář OpenOffice.org CZ ve vašem domovském adresář i a spusť te OpenOffice.org CZ pomocí příkazu./soffice Můžete také přidat adresář OpenOffice.org1.0/program do cesty pro programy v systému Unix. Potom budete schopni spustit OpenOffice.org CZ použitím příkazu soffice v kterémkoli adresáři. Abyste nastavili výchozí tiskárnu, otevřete Nástroj pro správu tiskáren spadmin, který je popsán v dodatku. Po ukončení instalace pod operačním systémem Solaris se můžete odhlásit a znovu přihlásit, čímž zaktivujete integraci do CDE. Pod systémem Windows ve Start menu pod Programy / OpenOffice.org 1.0.1, najdete položky menu OpenOffice.org CZ, kterými spustíte různé komponenty, které byly nainstalovány. Během instalace OpenOffice.org CZ se vytvořil zástupce ve složce Po spuštění ve Start menu Windows. Tento zástupce spouští OpenOffice.org CZ Quickstarter, který je k dispozici v systémové lišt ě ihned po restartu počítače. Klepnutím na pravé tlačítko na ikoně Quickstarteru aktivujete menu, ze kterého můžete spustit různé komponenty OpenOffice.org CZ. Detailní informace o funkci Quickstarteru můžete "Quickstart". najít v Nápovědě pod slovem Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 29

30

31 KAPITOLA 4 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace Instalační fáze 1 Víceuživatelská nebo síť ová instalace OpenOffice.org CZ se provádí ve dvou fázích. Nejprve se přihlaste jako root nebo administrator nebo jako normální uživatel s odpovídajícími přístupovými právy na cílový nebo síť ový počítač. Proveďte kompletní instalaci OpenOffice.org CZ do adresáře, do kterého mají všichni požadovaní uživatelé přístupová práva. Poté co je fáze 1 dokončena, proveďte fázi 2: každý uživatel se může přihlásit do systému a provést instalaci OpenOffice.org CZ na dané pracovní stanici do složky ve svém domovském adresáři. K zahájení fáze 1 stačí spustit instalační parametr -net. program z instalačního adresáře a připojit Fáze 1 instalace OpenOffice.org CZ nemá za výsledek instalaci, která může být pří- mo spuště na (ani uživatelem root nebo adminstrator). A tak, pokud je to požadováno, musí i root nebo administrator provést i instalaci na pracovní stanici. Požadavky instalace Adresá ř, do kterého OpenOffice.org CZ instalujete, by měl mít přibližn ě 250 MB volného místa. Dále potřebujete 20 MB dodatečného volného místa pro dočasné sou- bory při instalaci. Po úspěšném dokončení instalace jsou dočasné soubory automa- ticky smazány. Pod Unixem potřebujete okolo 80 MB swap prostoru. 31

32 Začátek instalace Př ihlaste se do systému jako root nebo administrator. Př ejděte do grafického prostředí X Windows, pokud toto již nebylo dříve auto- maticky aktivováno. Př esuňte se do instalačního adresáře bu ďpomocí příkaz ů na příkazové řádce ne- bo pomocí správce soubor ů. Spusť te instalační skript pomocí příkazu./setup -net Uživatelé Unixu mohou použít též skript install z příkazového ř ádku k provedení instalace bez grafického uživatelského prostředí. Napište./install --help pro získání nápovědy o dalších parametrech příkazové řádky nebo, pokud po- třebujete více informací, viz Automatická instalace pod systémem Unix v dodatku. Spusť te program setup.exe z instalačního adresář e s parametrem -net. Pro spuštění instalace s parametrem otevřete Start menu ve Windows startovací lišt ě, zde vyberte příkaz Spusit... a napište následující řádek do textového pole (můžete také použít tlačítko Procházet, abyste našli daný soubor a správn ě za- psali cestu do textového pole): X:\{tempdir}\install\setup.exe -net kde X:\{tempdir} je dočasný adresá ř, kde se nacházejí instalační soubory po roz- balení. 32 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

33 Instalační procedura Vítejte První co uvidíte na obrazovce je uvítací dialog. V mnoha dialozích uvidíte tlačítko Nápově da, které zobrazí více informací o sou- dialogu. Poté co si nápovědu přečtete, použijte tlačítko Zpě t k návratu do pů- časném vodního dialogu. Nezavírejte nápovědu pomocí křížku vpravo nahoře, pomocí tohoto křížku opustíte instalační program Potvrďte uvítací dialog klepnutím na tlačítko Další. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 33

34 Důležité informace Nyní se objeví okno obsahující soubor readme.txt (Windows) nebo soubor README (Solaris a Linux). Tyto soubory lze též otevřít a číst z adresáře OpenOffice.org CZ poté co je instalace dokončena. Př ečtěte si uvedené informace a potvrďte klepnutím na tlačítko Další. 34 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

35 Licenční smlouva Další dialog obsahuje licenční smlouvu. Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi jejími body, klepněte na tlačítko Přijmout a pokračujte v instalaci. Pokud se smlouvou nesouhlasíte, klepněte na tlačítko Zrušit. V tomto případě nebude OpenOffice.org CZ nainstalován. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 35

36 Typy instalace Další dialog v instalačním programu OpenOffice.org CZ vám umožňuje vybrat typ in- stalace, která má být provedena. Diskové nároky, které se zde zobrazují, jsou přibližné. Pokud instalujete OpenOffice.org CZ na síť ový server, měli byste nainstalovat všechny dostupné komponenty. Proto zvolte Vlastní instalaci a označte veškeré komponenty, které jsou k dispozici na následujícím dialogu. Vyberte Vlastní instalaci Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 36 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

37 Adresá ř instalace Další dialog vás vybízí k výběru instalačního adresáře. V horní části dialogu je seznam disk ů vašeho systému s detaily týkající se množství místa, které je volné a množství místa, které je potřeba pro instalaci. Velikost po- třebného místa se může lišit na různých pevných discích a různých svazcích Zde můžete vybrat instalační cestu pomocí tlačítka Listovat nebo přímo vypsáním cesty v příkazovém řádku. Pokud cílový adresá ř neexistuje, budete dotázáni, zda se má vytvořit. OpenOffice.org CZ nainstaluje soubory a podadresáře se soubory do adresáře, který jste určili. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. Vyberte adresá ř, ve kterém mají všichni uživatelé potřebná přístupová práva, aby instalace na pracovních stanicích pracovaly správn ě. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 37

38 Výběr komponent Jestliže jste vybrali Vlastní instalaci uvidíte nyní dialog pro výběr komponent, které chcete nainstalovat. Když klepnete na znaménko plus vedle jména komponenty, zobrazí se seznam pod- komponent. Opět, pokud jednotlivé podřízené komponenty označíme (jsou řízených barevné), nebo odznačíme (jsou šedé), rozhodujeme o jejich nainstalování. Pokud se v některé skupin ě budou vyskytovat jak označené, tak i neoznačené komponenty, bude rámeček u názvu celé skupiny poloprůhledný. Například rámeček před OpenOffice. org Writer -> textové filtry je na začátku nastavený jako poloprůhledný, protože vý- chozí nastavení nezahrnuje všechny filtry. Nainstalovány budou všechny komponenty, které mají barevný rámeček vedle svého jména. Pokud nechcete některou z komponent nainstalovat, klepněte na barevný rá- meček vedle jména a komponenta zešedne. Pokaždé, když klepnete na některou z komponent, změní barvu na šedou, nebo se naopak barevn ě označí a to samé se stane se všemi jejími podřízenými komponentami. Můžete použít tlačítko Výchozí a tím vrátit všechna nastavení do původního stavu, v jakém byla při otevření dialogu. Ty komponenty, které jsou zobrazeny červen ě, budou nainstalovány v každém přípa- d ě, a nelze je tedy odznačit. Označte ty moduly a komponenty, které chcete zahrnout do instalace. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 38 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

39 Závěr instalačních voleb Dialog vás upozorní, že byly zadány veškeré informace, které jsou potřeba k vlastní instalaci. Klepněte na tlačítko Instalovat pro pokračování v instalaci. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 39

40 Kopírování souborů Na obrazovce uvidíte průběh instalace a odhad času, který bude ješt ě potřeba k dokončení instalace. 40 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

41 Ukončení instalace Poté co se dokončí kopírování soubor ů a registrace uvidíte tento závěrečný dialog. Klepněte na tlačítko Hotovo, abyste dokončili instalaci. Nyní si každý uživatel může nainstalovat OpenOffice.org CZ ve svém domovském adresáři nebo na lokální disk. Jako administrátor můžete také spustit Nástroj pro správu tiskáren spadmin, abyste mimo jiné definovali nastavení tiskárny pro individuální uživatelskou instalaci a nainstalovali fonty. Více informací najdete v dodatku pod heslem spadmin. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 41

42 Instalace na pracovní stanici Každý uživatel může provést uživatelskou instalaci pod vlastním přihlášením spuštěním instalačního programu z instalace vytvořené ve fázi 1. Nároky instalace Př ibližně 2 až 4 MB volného místa na pevném disku, kde má být OpenOffice.org CZ nainstalován. Začátek instalace Př ed instalací na pracovní stanici musí být úspěšn ě dokončena instalace ve fázi 1, což je popsáno v kapitole Instalač ní fáze 1 na stran ě 31. Pokud již máte nainstalovanou předchozí zkontrolovat, jestli existují tyto soubory: verzi OpenOffice.org CZ, máte nejdříve.sversionrc ve vašem domovském adresáři Unix nebo sversion.ini v uživatelském adresáři Windows. Tyto soubory obsahují cestu a číslo verze instalovaného OpenOffice.org CZ. Pokud je číslo verze identické s verzí která je nainstalovaná, musíte nejprve starou instalaci OpenOffice.org CZ odinstalovat a teprve poté nainstalovat novou verzi. Př ihlašte se do systému pod vaším uživatelským jménem. Pod systémem Unix se přepněte do grafického rozhraní X Windows, pokud již nebylo toto automaticky aktivováno dříve. Otevřete terminálové okno a použijte příkazového řádku, abyste se dostali přes instalační cestu na server a potom do podadresá řů programu. Pokud byla instala- ce na serveru provedena v adresáři /opt/openoffice.org1.0, můžete to provést příkazem: cd /opt/openoffice.org1.0/program Spusť te instalační skript příkazem./setup Spusť te program setup.exe umístěný v adresáři síť ové instalace na serveru. V systému Windows můžete použít Průzkumníka soubor ů ke spuštění instalační- ho programu setup.exe. 42 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

43 Instalační procedura Vítejte První co uvidíte na obrazovce je uvítací dialog. V mnoha dialozích uvidíte tlačítko Nápově da, které zobrazí stručné informace o sou- časném dialogu. Poté, co si nápovědu přečtete, použijte tlačítko Zpě t k návratu do původního dialogu. Nezavírejte nápovědu pomocí křížku vpravo nahoře, pomocí tohoto křížku opustíte instalační program Potvrďte uvítací dialog klepnutím na tlačítko Další. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 43

44 Důležité informace Nyní se objeví okno obsahující soubor readme.txt (Windows) nebo soubor README (Solaris and Linux). Tyto soubory lze též otevřít a číst z adresáře OpenOffice.org CZ poté, co je instalace dokončena. Př ečtěte si uvedené informace a potvrďte klepnutím na tlačítko Další. 44 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

45 Licenční smlouva Další dialog obsahuje licenční smlouvu. Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi jejími body, klepněte na tlačítko Přijmout a pokračujte v instalaci. Pokud se smlouvou nesouhlasíte, klepněte na tlačítko Zrušit. V tomto případě nebude OpenOffice.org CZ nainstalován. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 45

46 Data uživatele Nyní uvidíte dialog pro vkládání dat uživatele. Vepište svoje osobní data. Tato data budou použita v programu OpenOffice.org CZ například pro automa- tické vkládání vašich osobních dat do hlaviček dopis ů a fax ů. Tento dialog také můžete také navštívit později pomocí položky menu: Nástroje - Volby - OpenOffice.org Údaje o uživateli. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 46 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

47 Typy instalace Vyberte Instalace pracovní stanice jako vaši uživatelskou instalaci. Budou nainstalovány pouze soubory obsahující proměnná uživatelská data. Lokální instalace nainstaluje kompletní OpenOffice.org CZ lokáln ě. Serverová instalace bude sloužit jako zdroj. Stiskněte tlačítko Další pro pokračování v instalaci. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 47

48 Adresá ř instalace Další dialog vám umožňuje vybrat instalační adresá ř. V případ ě instalace v sytému Windows je v horní části dialogu je seznam disk ů vaše- ho systému s detaily týkající se množství místa, které je volné a množství místa, které je potřeba pro instalaci. Velikost potřebného místa se může lišit na různých pevných discích a různých svazcích Zde můžete vybrat instalační cestu pomocí tlačítka Listovat nebo přímo vypsáním cesty v příkazovém řádku. Pokud cílový adresá ř neexistuje, budete dotázáni, zda se má vytvořit. OpenOffice.org CZ nainstaluje soubory a podadresáře se soubory do adresáře, který jste určili. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 48 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

49 Závěr instalačních voleb Dialog vám oznámí, že byly zadány veškeré informace, které jsou potřeba k vlastní instalaci. Klepněte na tlačítko Instalovat pro pokračování v instalaci. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 49

50 Př iř azení typ ů souborů V následujícím dialogu vyberte ty typy soubor ů, které chcete otevírat pomocí OpenOffice.org CZ. OpenOffice.org CZ bude zaregistrován operačním systémem Windows jako výchozí program pro tyto typy soubor ů. Vyberte typy souborů, které se mají také otevírat pomocí OpenOffice.org CZ. Pokud chcete používat OpenOffice.org CZ jako editor pro HTML soubory (Webové stránky), zaškrtněte Výchozí HTML Editor. Toto nastavení se vztahuje pouze k editaci HTML soubor ů. Otevírány budou pomocí vašeho prohlížeče (nap ř. Netscape). Klepněte na OK. 50 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Software602 Form Filler

Software602 Form Filler Software602 Form Filler Verze 4 Průvodce instalací, instalací s parametry a spuštěním s parametry Vytvořeno dne: 1.9.2009 Aktualizováno: 31.1.2012 Verze: 4 2012 Software602, a.s. Obsah 1. Průvodce instalací

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci KAPITOLA 6 V této kapitole se dozvíte: Plánování událostí pomocí kalendářů Delegování přístupu do kalendáře pro jiného uživatele Firemní kontakty Využití

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více