OpenOffice.org CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OpenOffice.org 1.0.1 CZ"

Transkript

1 OpenOffice.org CZ Průvodce instalací Prosinec 2002, Revize E

2

3 Obsah 1. Průvodce systémem OpenOffice.org CZ 7 Ikony v dokumentaci 7 2. Instalace OpenOffice.org CZ 9 Typy instalace 9 Obecné rady při instalaci 11 Požadavky systému 11 Příprava instalace Instalace pro jediného uživatele 15 Požadavky pro instalaci 15 Začátek instalace 16 Procedura setup 16 Vítejte 16 Důležité informace 18 Licenční smlouva 19 Data uživatele 20 Typy instalace 21 Výběr komponent 22 Adresá ř instalace 23 Závěr výběr ů instalace 24 Přidělení typ ů soubor ů systému 25 Aktivní prostředí Java 26 3

4 Kopírování soubor ů 27 Závěr instalace 28 Spuštění OpenOffice.org CZ Instalace pro více uživatelům nebo instalace po síti 31 Instalační fáze 31 Požadavky instalace 31 Začátek instalace 32 Procedura setup 33 Důležité informace 34 Licenční smlouva 35 Typy instalace 36 Adresá ř instalace 37 Výběr komponent 38 Instalace na pracovní stanici 42 Nároky instalace 42 Začátek instalace 42 Procedura setup 43 Vítejte 43 Důležité informace 44 Licenční smlouva 45 Data uživatele 46 Adresá ř instalace 48 Přidělení typ ů soubor ů systému 50 Aktivní prostředí Java 51 Spuštění OpenOffice.org CZ Dodatek 55 Automatická instalace pod systémem Unix 55 Aktivace tiskárny, faxu a font ů pod Unixem 56 Aktivace tiskárny 56 4 OpenOffice.org CZ Průvodce instalací

5 Aktivace faxu 59 Připojení PostScriptu pro PDF převodník 60 Instalace font ů 60 Instalace záplat pod operačním systémem Solaris 63 Úpravy v instalaci OpenOffice.org CZ 64 Modifikace 64 Opravy 65 Odstranění 65 Parametry instalačního programu 66 Obsah 5

6

7 KAPITOLA 1 1 Průvodce instalací OpenOffice.org CZ Ikony v dokumentaci V dokumentaci jsou použity tři ikony, které mají upoutat vaši pozornost a přinést vám dodatečné pomocné informace. Ikona "Důležité" přináší důležité informace o zabezpečení dat a systému. Ikona "Poznámka" přináší informace navíc: například alternativní cesty jak dosáh- nout určitého cíle. Ikona "Tipy" přináší tipy pro hlubší proniknutí a používání systému. 7

8

9 KAPITOLA 2 2 Instalace OpenOffice.org CZ Typy instalace Tato kapitola vám podá obecné informace o různých typech instalace, nezbytných podmínkách a procesu instalace. Informace o modifikaci existující instalace OpenOffice.org CZ najdete v dodatku pod názvem Úpravy v instalaci OpenOffice.org CZ na stran ě 65. Následující tabulka objasňuje různé typy instalace a kdy se používají. Typy instalace Jednouživatelská instalace Víceuživatelská nebo síť ová instalace Použití OpenOffice.org CZ je nainstalován na jednom počítači pouze pro jednoho konkrétního uživatele. (nedoporučuje se pod systémem Unix/ Linux). OpenOffice.org CZ je nainstalován na počítači pro více uživatelů nebo je nainstalován na síť ovém počíta- či pro hromadné použití. Tato instalace se skládá ze dvou fází. V první fázi (typicky prováděné správcem nebo administrátorem) jsou nainstalovány všechny sdílené komponenty na jeden počíta č. V druhé fázi Instalace pracovní stanice je nainstalována konfigurace a soubory specifické pro uživatele. Jednouživatelská instalace je vhodná pro jednouživatelské operační typicky se nepoužívá pro systémy Unix. systémy a 9

10 Jednoduchý instalační skript napomáhá zjednodušit celou instalaci a je dostupný pro uživatele Unixu. Př íklady použití:./install # vytvoř í víceuživatelskou instalaci do /opt./install --prefix=/opt # vytvoř í víceuživatelskou instalaci do /opt Napište./install --help. Viz kapitola Automatická instalace pod systémem Unix na stran ě 55. V dodatku popisujeme, jak použít Pomůcku pro nastavení tiskáren spadmin pro Unix pro nastavení tiskáren, faxu a font ů v OpenOffice.org CZ. 10 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

11 Obecné rady při instalaci Požadavky systému Obecné požadavky systému 250 MB volného místa na pevném disku Grafické nároky: rozlišení minimáln ě 800 x 600, 256 barev Speciální nároky systému pro operační systém Solaris na platformě SPARC. Operační systém Solaris 7 nebo 8 (Solaris 8 se doporučuje pro podporu asijských jazyk ů) Solaris 8 vyžaduje záplatu a (64 bit) Pro podporu asijských jazyk ů je vyžadována dodatečná záplata pro Solaris 8. Solaris 7 vyžaduje záplatu a (64 bit) X server (s rozlišením nejmén ě 800x600, 256 barev) se správcem oken (nap ř. OpenWindows, CDE, GNOME) 128 MB RAM Záplaty pro operační systém Solaris naleznete na adrese: Kapitola 2 Instalace OpenOffice.org CZ 11

12 Speciální systémové nároky pro operační systém Solaris na platform ě Intel. PC s procesorem Pentium nebo kompatibilním procesorem Operační systém Solaris 7 nebo 8 (Solaris 8 se doporučuje pro podporu asijských jazyk ů) Solaris 8 vyžaduje záplatu Pro podporu asijských jazyk ů je vyžadována dodatečná záplata pro Solaris 8. Solaris 7 vyžaduje záplatu X server (s rozlišením minimáln ě 800x600, 256 barev) se správcem oken (nap ř. OpenWindows, CDE, GNOME) 64 MB RAM Záplaty pro operační systém Solaris naleznete na adrese: Speciální systémové nároky pro operační systém Linux (x86 a PPC) PC s procesorem Pentium nebo kompatibilním nebo procesor PowerPC Linux Kernel nebo vyšší X server (s rozlišením nejmén ě 800x600, 256 barev) se správcem oken (nap ř. GNOME) 64 MB RAM Nainstalovaná glibc2 ve verzi nebo vyšší (glibc2 ve verzi nebo vyšší pro PPC Linux) Speciální systémové nároky pro operační systém Windows Windows 95 nebo vyšší. Pro podporu asijských jazyk ů jsou vyžadována Windows 98 nebo vyšší (Windows 2000 doporučena). PC s procesorem Pentium nebo kompatibilním 64 MB RAM 12 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

13 Př íprava instalace Rozbalte komprimovaný instalační soubor pro váš operační systém do dočasného adresáře dle vašeho výběru. Takto vytvoříte podadresář, který obsahuje všechny soubory potřebné k instalaci a instalační program. Důležité tipy k instalaci můžete najít v instalačním adresáři v souboru: readme.txt (Windows) nebo README (Solaris a Linux). Důrazn ě doporučujeme, abyste si tyto sou- bory pročetli, protože mohou obsahovat informace dostupné až po vytisknutí tohoto průvodce. Instalace může být kdykoli přerušena klepnutím na tlačítko Zrušit. Potom ale nebudete schopni spustit OpenOffice.org CZ. Poté, co zrušíte instalaci, může být in- stalační adresá ř automaticky smazán. Pamatujte ale, že v tomto případ ě budou všechny soubory a podadresář e obsažené v tomto adresáři také smazány. Pro verze Windows NT / 2000 a Win9x, které budou instalovány pro více uživatel ů, nebude soubor sversion.ini instalován do adresáře Windows, ale do uživatelského adresáře každého uživatele (nap ř. do C:\Documents and Settings\Username \Application Data). Pod operačním systémem Unix je k dispozici speciální instalační skript nazvaný install, který je schopný vám pomoci při instalaci a je detailn ě popsán v kapitole Automatická instalace pod systémem Unix v Dodatku na stran ě 55. Kapitola 2 Instalace OpenOffice.org CZ 13

14

15 KAPITOLA 3 3 Jednouživatelská instalace Jednouživatelská instalace je instalace, kterou použijete pro jediného specifického uživatele na jednom počítači. Když instalujete OpenOffice.org CZ jednouživatelskou instalací, přihlaste se k počí- tači pod tímto uživatelem a nainstalujte OpenOffice.org CZ do jakéhokoli adresáře, ve kterém máte plná přístupová práva. Tento typ instalace by obvykle neměl být používán v operačních systémech Unix / Linux. Jelikož systém Unix bývá velmi zřídka omezen na jediného uživatele, je důrazně doporučeno k instalaci použít skriptu install nebo provést víceuživatelskou/síovou ť instalaci. Požadavky pro instalaci Adresá ř do kterého OpenOffice.org CZ instalujete by měl mít přibližn ě 190 až 250 MB volného místa podle vašeho výběru komponent při instalaci. Dále potřebujete 40 MB dodatečného volného místa pro dočasné soubory při instalaci. Po úspěšném dokončení instalace budou dočasné soubory automaticky smazány. 15

16 Začátek instalace Pokud již máte nainstalovanou předchozí verzi OpenOffice.org CZ, nejprve zkontrolujte, zda existují tyto soubory:.sversionrc ve vašem domovském adresáři pro systémy sversion.ini v uživatelském adresáři pro systém Unix Windows. Tyto soubory obsahují cestu a číslo verze instalovaného OpenOffice.org CZ. Pokud je číslo verze identické s verzí, která je nainstalovaná, musíte starou instalaci OpenOffice.org CZ nejprve odinstalovat a teprve poté nainstalovat novou verzi. Je-li to potřebné, přihlaste se do systému pod vaším jménem. Pro jednouživatelskou instalaci nebudete potřebovat administrátorská práva. Pod systémem Unix se přesuňte do grafického rozhraní X Windows, pokud již toto prostř edí nebylo dříve aktivováno. Př esuňte se do adresář e, kde jsou instalační soubory, pomocí příkaz ů na příkazové řádce, nebo pomocí správce soubor ů. Spusť te instalaci příkazem./setup Pod systémem Windows mů žete použít Průzkumníka soubor ů ke spuštění in- stalace OpenOffice.org CZ CZ. Pro spuštění instalace s parametrem otevřete Start menu v lišt ě Windows, zde vyberte příkaz Spustit... a zapište následující řádek (můžete také použít tlačítko Hledat, abyste našli daný soubor a přesn ě za- psali cestu do rámeč ku): X:\{tempdir}\install\setup.exe -parametr kde X:\{tempdir} je dočasný adresá ř, kde se nacházejí instalační soubory po roz- balení. Pro spuštění jednouživatelské instalace nemusíte vkládat žádné parametry. Více informací o parametrech instalace se dozvíte v dodatku. 16 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

17 Instalační program Vítejte První co uvidíte na obrazovce je uvítací dialog. U mnoha dialog ů uvidíte tlačítko Nápově da, které zobrazí stručné informace o sou- časném dialogu. Poté co si nápovědu přečtete, použijte tlačítko Zpě t k návratu do původního dialogu. Nezavírejte nápovědu pomocí křížku vpravo nahoře, pomocí tohoto křížku opustíte instalační program Potvrďte uvítací dialog klepnutím na tlačítko Další. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 17

18 Důležité informace Nyní se objeví okno obsahující soubor readme.txt (Windows) nebo soubor README (Solaris a Linux). Tyto soubory lze též otevřít a číst z adresáře OpenOffice.org CZ poté, co je instalace dokončena. Př ečtěte si uvedené informace a potvrďte klepnutím na tlačítko Další. 18 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

19 Licenční smlouva Další dialog obsahuje licenční smlouvu. Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi jejími body, klepněte na tlačítko Přijmout a pokračujte v instalaci. Pokud se smlouvou nesouhlasíte klepněte na tlačítko Zrušit. V tomto případě nebude OpenOffice.org CZ nainstalován. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 19

20 Data uživatele Nyní uvidíte dialog pro vkládání dat uživatele. Vepište svoje osobní data. Tato data budou použita v programu OpenOffice.org CZ například pro automa- tické vkládání vašich osobních dat do hlaviček dopis ů a fax ů. Můžete také tento dialog vyvolat později touto cestou: Nástroje - Volby - OpenOffice.org Údaje o uživateli. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 20 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

21 Typy instalace Další dialog v instalačním programu OpenOffice.org CZ vás vybízí k výběru typu in- stalace, která má být provedena. Diskové nároky, které se zde zobrazují, jsou přibližné. Doporučujeme pro většinu uživatelů Standardní instalaci. Tento typ instalace nainstaluje všechny komponenty společně s výběrem filtr ů. Pokud si vyberete tento typ instalace, budete dotázáni pouze na adresá ř, do kterého chcete OpenOffice.org CZ nainstalovat. Ve Vlastní instalaci se nejprve zobrazí dialog pro výběr adresáře pro instalaci a poté si v dalším dialogu vyberete individuální komponenty, které chcete nainstalovat. Minimální instalace nainstaluje pouze ty soubory, které jsou potřeba ke spuštění OpenOffice.org CZ. Pokud vyberete tento typ instalace, nebudou nainstalovány soubory Nápovědy, ani příklady a šablony. Pokud si vyberete tento typ, budete dotázáni pouze na adresá ř, do kterého chcete OpenOffice.org CZ nainstalovat. Vyberte typ instalace, který bude vyhovovat vašim potř ebám. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 21

22 Výběr komponent Jestliže jste vybrali Vlastní instalaci, uvidíte nyní dialog pro výběr komponent, které chcete nainstalovat. Nainstalovány budou všechny komponenty, které mají barevný rámeček vedle svého jména. Pokud nechcete některou z komponent nainstalovat, klepněte na barevný rá- meček vedle jména a komponenta zešedne. Pokaždé, když klepnete na některou z komponent, změní barvu na šedou, nebo se naopak barevn ě označí a to stejné se stane se všemi jejími podřízenými komponentami. Když klepnete na znaménko plus vedle jména komponenty, odkryje se seznam pod- komponent. Opět, pokud jednotlivé podřízené komponenty označíme (jsou řízených barevné), nebo odznačíme (jsou šedé) klepnutím, rozhodujeme o jejich nainstalování. Pokud se v některé skupin ě budou vyskytovat jak označené, tak i neoznačené kompo- nenty, bude rámeček u názvu celé skupiny poloprůhledný. Například rámeček před OpenOffice.org Writer -> textové filtry je zpočátku nastavený jako poloprůhledný, protože výchozí nastavení nezahrnuje všechny filtry. Můžete použít tlačítko Výchozí a tím vrátit všechna nastavení do stavu, v jakém byla při otevření dialogu. Ty komponenty, které jsou zobrazeny červen ě, musejí být nainstalovány, a nemohou být odznačeny. Označte ty moduly a komponenty, které chcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 22 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

23 Adresá ř instalace Dále se objeví dialog pro výběr instalačního adresáře. Pokud provádíte instalaci v operačním systému Windows, je v horní části dialogu se- znam pevných disk ů vašeho systému s detaily týkající se množství místa, které je volné a množství místa, které je potřeba pro instalaci. Velikost potřebného místa se může lišit na různých pevných discích a různých svazcích. Také můžete vybrat instalační cestu pomocí tlačítka Listovat nebo přímo vy- psáním cesty v příkazovém řádku. Pokud konečný adresá ř neexistuje, budete do- tázáni, zda se má vytvořit. OpenOffice.org CZ nainstaluje soubory a podadresáře se soubory do adresáře, který jste určili. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 23

24 Závěr instalačních voleb Dialog Vám oznámí, že byly zadány veškeré informace, které jsou potřeba k vlastní instalaci. Klepněte na tlačítko Instalovat pro pokračování v instalaci. 24 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

25 Př iř azení typ ů souborů V následujícím dialogu vyberte ty typy soubor ů, které chcete otevírat pomocí OpenOffice.org CZ. OpenOffice.org CZ bude zaregistrován operačním systémem ja- ko výchozí program pro tyto typy soubor ů. Vyberte typy souborů, které se mají také otevírat pomocí OpenOffice.org CZ. Pokud chcete používat OpenOffice.org CZ jako editor pro HTML soubory (Webové stránky), zaškrtněte Výchozí HTML Editor. Toto nastavení se vztahuje pouze k editaci HTML soubor ů. Otevírány budou pomocí vašeho prohlížeče (nap ř. Netscape). Klepněte na OK. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 25

26 Prostředí Java Na dalším dialogu se objeví seznam verzí prostředí Java registrovaných ve vašem systému. V tomto dialogu si vyberte prostředí Java, které chcete používat. Potřebujete verzi 1.3.1, nebo vyšší. Jestliže již máte nainstalovanou novější verzi než 1.3.1, nemusíte instalovat nabízenou verzi, za podmínky, že OpenOffice.org CZ identifikuje vaši verzi jako ověř enou. Vyberte preferovanou verzi a klepněte na OK. 26 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

27 Kopírování souborů Na obrazovce uvidíte průběh instalace a odhad času, který bude ješt ě potřeba k dokončení instalace. Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 27

28 Závěr instalace Poté, co se dokončí kopírování soubor ů a registrace, uvidíte tento závěrečný dialog. Klepněte na tlačítko Hotovo, abyste dokončili instalaci. 28 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

29 Spuštění OpenOffice.org CZ Abyste spustili OpenOffice.org CZ pod Unixem, otevřete adresář OpenOffice.org1.0/program, nebo otevřete lokální adresář OpenOffice.org CZ ve vašem domovském adresář i a spusť te OpenOffice.org CZ pomocí příkazu./soffice Můžete také přidat adresář OpenOffice.org1.0/program do cesty pro programy v systému Unix. Potom budete schopni spustit OpenOffice.org CZ použitím příkazu soffice v kterémkoli adresáři. Abyste nastavili výchozí tiskárnu, otevřete Nástroj pro správu tiskáren spadmin, který je popsán v dodatku. Po ukončení instalace pod operačním systémem Solaris se můžete odhlásit a znovu přihlásit, čímž zaktivujete integraci do CDE. Pod systémem Windows ve Start menu pod Programy / OpenOffice.org 1.0.1, najdete položky menu OpenOffice.org CZ, kterými spustíte různé komponenty, které byly nainstalovány. Během instalace OpenOffice.org CZ se vytvořil zástupce ve složce Po spuštění ve Start menu Windows. Tento zástupce spouští OpenOffice.org CZ Quickstarter, který je k dispozici v systémové lišt ě ihned po restartu počítače. Klepnutím na pravé tlačítko na ikoně Quickstarteru aktivujete menu, ze kterého můžete spustit různé komponenty OpenOffice.org CZ. Detailní informace o funkci Quickstarteru můžete "Quickstart". najít v Nápovědě pod slovem Kapitola 3 Jednouživatelská instalace 29

30

31 KAPITOLA 4 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace Instalační fáze 1 Víceuživatelská nebo síť ová instalace OpenOffice.org CZ se provádí ve dvou fázích. Nejprve se přihlaste jako root nebo administrator nebo jako normální uživatel s odpovídajícími přístupovými právy na cílový nebo síť ový počítač. Proveďte kompletní instalaci OpenOffice.org CZ do adresáře, do kterého mají všichni požadovaní uživatelé přístupová práva. Poté co je fáze 1 dokončena, proveďte fázi 2: každý uživatel se může přihlásit do systému a provést instalaci OpenOffice.org CZ na dané pracovní stanici do složky ve svém domovském adresáři. K zahájení fáze 1 stačí spustit instalační parametr -net. program z instalačního adresáře a připojit Fáze 1 instalace OpenOffice.org CZ nemá za výsledek instalaci, která může být pří- mo spuště na (ani uživatelem root nebo adminstrator). A tak, pokud je to požadováno, musí i root nebo administrator provést i instalaci na pracovní stanici. Požadavky instalace Adresá ř, do kterého OpenOffice.org CZ instalujete, by měl mít přibližn ě 250 MB volného místa. Dále potřebujete 20 MB dodatečného volného místa pro dočasné sou- bory při instalaci. Po úspěšném dokončení instalace jsou dočasné soubory automa- ticky smazány. Pod Unixem potřebujete okolo 80 MB swap prostoru. 31

32 Začátek instalace Př ihlaste se do systému jako root nebo administrator. Př ejděte do grafického prostředí X Windows, pokud toto již nebylo dříve auto- maticky aktivováno. Př esuňte se do instalačního adresáře bu ďpomocí příkaz ů na příkazové řádce ne- bo pomocí správce soubor ů. Spusť te instalační skript pomocí příkazu./setup -net Uživatelé Unixu mohou použít též skript install z příkazového ř ádku k provedení instalace bez grafického uživatelského prostředí. Napište./install --help pro získání nápovědy o dalších parametrech příkazové řádky nebo, pokud po- třebujete více informací, viz Automatická instalace pod systémem Unix v dodatku. Spusť te program setup.exe z instalačního adresář e s parametrem -net. Pro spuštění instalace s parametrem otevřete Start menu ve Windows startovací lišt ě, zde vyberte příkaz Spusit... a napište následující řádek do textového pole (můžete také použít tlačítko Procházet, abyste našli daný soubor a správn ě za- psali cestu do textového pole): X:\{tempdir}\install\setup.exe -net kde X:\{tempdir} je dočasný adresá ř, kde se nacházejí instalační soubory po roz- balení. 32 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

33 Instalační procedura Vítejte První co uvidíte na obrazovce je uvítací dialog. V mnoha dialozích uvidíte tlačítko Nápově da, které zobrazí více informací o sou- dialogu. Poté co si nápovědu přečtete, použijte tlačítko Zpě t k návratu do pů- časném vodního dialogu. Nezavírejte nápovědu pomocí křížku vpravo nahoře, pomocí tohoto křížku opustíte instalační program Potvrďte uvítací dialog klepnutím na tlačítko Další. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 33

34 Důležité informace Nyní se objeví okno obsahující soubor readme.txt (Windows) nebo soubor README (Solaris a Linux). Tyto soubory lze též otevřít a číst z adresáře OpenOffice.org CZ poté co je instalace dokončena. Př ečtěte si uvedené informace a potvrďte klepnutím na tlačítko Další. 34 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

35 Licenční smlouva Další dialog obsahuje licenční smlouvu. Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi jejími body, klepněte na tlačítko Přijmout a pokračujte v instalaci. Pokud se smlouvou nesouhlasíte, klepněte na tlačítko Zrušit. V tomto případě nebude OpenOffice.org CZ nainstalován. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 35

36 Typy instalace Další dialog v instalačním programu OpenOffice.org CZ vám umožňuje vybrat typ in- stalace, která má být provedena. Diskové nároky, které se zde zobrazují, jsou přibližné. Pokud instalujete OpenOffice.org CZ na síť ový server, měli byste nainstalovat všechny dostupné komponenty. Proto zvolte Vlastní instalaci a označte veškeré komponenty, které jsou k dispozici na následujícím dialogu. Vyberte Vlastní instalaci Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 36 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

37 Adresá ř instalace Další dialog vás vybízí k výběru instalačního adresáře. V horní části dialogu je seznam disk ů vašeho systému s detaily týkající se množství místa, které je volné a množství místa, které je potřeba pro instalaci. Velikost po- třebného místa se může lišit na různých pevných discích a různých svazcích Zde můžete vybrat instalační cestu pomocí tlačítka Listovat nebo přímo vypsáním cesty v příkazovém řádku. Pokud cílový adresá ř neexistuje, budete dotázáni, zda se má vytvořit. OpenOffice.org CZ nainstaluje soubory a podadresáře se soubory do adresáře, který jste určili. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. Vyberte adresá ř, ve kterém mají všichni uživatelé potřebná přístupová práva, aby instalace na pracovních stanicích pracovaly správn ě. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 37

38 Výběr komponent Jestliže jste vybrali Vlastní instalaci uvidíte nyní dialog pro výběr komponent, které chcete nainstalovat. Když klepnete na znaménko plus vedle jména komponenty, zobrazí se seznam pod- komponent. Opět, pokud jednotlivé podřízené komponenty označíme (jsou řízených barevné), nebo odznačíme (jsou šedé), rozhodujeme o jejich nainstalování. Pokud se v některé skupin ě budou vyskytovat jak označené, tak i neoznačené komponenty, bude rámeček u názvu celé skupiny poloprůhledný. Například rámeček před OpenOffice. org Writer -> textové filtry je na začátku nastavený jako poloprůhledný, protože vý- chozí nastavení nezahrnuje všechny filtry. Nainstalovány budou všechny komponenty, které mají barevný rámeček vedle svého jména. Pokud nechcete některou z komponent nainstalovat, klepněte na barevný rá- meček vedle jména a komponenta zešedne. Pokaždé, když klepnete na některou z komponent, změní barvu na šedou, nebo se naopak barevn ě označí a to samé se stane se všemi jejími podřízenými komponentami. Můžete použít tlačítko Výchozí a tím vrátit všechna nastavení do původního stavu, v jakém byla při otevření dialogu. Ty komponenty, které jsou zobrazeny červen ě, budou nainstalovány v každém přípa- d ě, a nelze je tedy odznačit. Označte ty moduly a komponenty, které chcete zahrnout do instalace. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 38 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

39 Závěr instalačních voleb Dialog vás upozorní, že byly zadány veškeré informace, které jsou potřeba k vlastní instalaci. Klepněte na tlačítko Instalovat pro pokračování v instalaci. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 39

40 Kopírování souborů Na obrazovce uvidíte průběh instalace a odhad času, který bude ješt ě potřeba k dokončení instalace. 40 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

41 Ukončení instalace Poté co se dokončí kopírování soubor ů a registrace uvidíte tento závěrečný dialog. Klepněte na tlačítko Hotovo, abyste dokončili instalaci. Nyní si každý uživatel může nainstalovat OpenOffice.org CZ ve svém domovském adresáři nebo na lokální disk. Jako administrátor můžete také spustit Nástroj pro správu tiskáren spadmin, abyste mimo jiné definovali nastavení tiskárny pro individuální uživatelskou instalaci a nainstalovali fonty. Více informací najdete v dodatku pod heslem spadmin. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 41

42 Instalace na pracovní stanici Každý uživatel může provést uživatelskou instalaci pod vlastním přihlášením spuštěním instalačního programu z instalace vytvořené ve fázi 1. Nároky instalace Př ibližně 2 až 4 MB volného místa na pevném disku, kde má být OpenOffice.org CZ nainstalován. Začátek instalace Př ed instalací na pracovní stanici musí být úspěšn ě dokončena instalace ve fázi 1, což je popsáno v kapitole Instalač ní fáze 1 na stran ě 31. Pokud již máte nainstalovanou předchozí zkontrolovat, jestli existují tyto soubory: verzi OpenOffice.org CZ, máte nejdříve.sversionrc ve vašem domovském adresáři Unix nebo sversion.ini v uživatelském adresáři Windows. Tyto soubory obsahují cestu a číslo verze instalovaného OpenOffice.org CZ. Pokud je číslo verze identické s verzí která je nainstalovaná, musíte nejprve starou instalaci OpenOffice.org CZ odinstalovat a teprve poté nainstalovat novou verzi. Př ihlašte se do systému pod vaším uživatelským jménem. Pod systémem Unix se přepněte do grafického rozhraní X Windows, pokud již nebylo toto automaticky aktivováno dříve. Otevřete terminálové okno a použijte příkazového řádku, abyste se dostali přes instalační cestu na server a potom do podadresá řů programu. Pokud byla instala- ce na serveru provedena v adresáři /opt/openoffice.org1.0, můžete to provést příkazem: cd /opt/openoffice.org1.0/program Spusť te instalační skript příkazem./setup Spusť te program setup.exe umístěný v adresáři síť ové instalace na serveru. V systému Windows můžete použít Průzkumníka soubor ů ke spuštění instalační- ho programu setup.exe. 42 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

43 Instalační procedura Vítejte První co uvidíte na obrazovce je uvítací dialog. V mnoha dialozích uvidíte tlačítko Nápově da, které zobrazí stručné informace o sou- časném dialogu. Poté, co si nápovědu přečtete, použijte tlačítko Zpě t k návratu do původního dialogu. Nezavírejte nápovědu pomocí křížku vpravo nahoře, pomocí tohoto křížku opustíte instalační program Potvrďte uvítací dialog klepnutím na tlačítko Další. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 43

44 Důležité informace Nyní se objeví okno obsahující soubor readme.txt (Windows) nebo soubor README (Solaris and Linux). Tyto soubory lze též otevřít a číst z adresáře OpenOffice.org CZ poté, co je instalace dokončena. Př ečtěte si uvedené informace a potvrďte klepnutím na tlačítko Další. 44 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

45 Licenční smlouva Další dialog obsahuje licenční smlouvu. Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi jejími body, klepněte na tlačítko Přijmout a pokračujte v instalaci. Pokud se smlouvou nesouhlasíte, klepněte na tlačítko Zrušit. V tomto případě nebude OpenOffice.org CZ nainstalován. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 45

46 Data uživatele Nyní uvidíte dialog pro vkládání dat uživatele. Vepište svoje osobní data. Tato data budou použita v programu OpenOffice.org CZ například pro automa- tické vkládání vašich osobních dat do hlaviček dopis ů a fax ů. Tento dialog také můžete také navštívit později pomocí položky menu: Nástroje - Volby - OpenOffice.org Údaje o uživateli. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 46 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

47 Typy instalace Vyberte Instalace pracovní stanice jako vaši uživatelskou instalaci. Budou nainstalovány pouze soubory obsahující proměnná uživatelská data. Lokální instalace nainstaluje kompletní OpenOffice.org CZ lokáln ě. Serverová instalace bude sloužit jako zdroj. Stiskněte tlačítko Další pro pokračování v instalaci. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 47

48 Adresá ř instalace Další dialog vám umožňuje vybrat instalační adresá ř. V případ ě instalace v sytému Windows je v horní části dialogu je seznam disk ů vaše- ho systému s detaily týkající se množství místa, které je volné a množství místa, které je potřeba pro instalaci. Velikost potřebného místa se může lišit na různých pevných discích a různých svazcích Zde můžete vybrat instalační cestu pomocí tlačítka Listovat nebo přímo vypsáním cesty v příkazovém řádku. Pokud cílový adresá ř neexistuje, budete dotázáni, zda se má vytvořit. OpenOffice.org CZ nainstaluje soubory a podadresáře se soubory do adresáře, který jste určili. Klepněte na tlačítko Další pro pokračování v instalaci. 48 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

49 Závěr instalačních voleb Dialog vám oznámí, že byly zadány veškeré informace, které jsou potřeba k vlastní instalaci. Klepněte na tlačítko Instalovat pro pokračování v instalaci. Kapitola 4 Víceuživatelská nebo síť ová instalace 49

50 Př iř azení typ ů souborů V následujícím dialogu vyberte ty typy soubor ů, které chcete otevírat pomocí OpenOffice.org CZ. OpenOffice.org CZ bude zaregistrován operačním systémem Windows jako výchozí program pro tyto typy soubor ů. Vyberte typy souborů, které se mají také otevírat pomocí OpenOffice.org CZ. Pokud chcete používat OpenOffice.org CZ jako editor pro HTML soubory (Webové stránky), zaškrtněte Výchozí HTML Editor. Toto nastavení se vztahuje pouze k editaci HTML soubor ů. Otevírány budou pomocí vašeho prohlížeče (nap ř. Netscape). Klepněte na OK. 50 OpenOffice.org CZ Prů vodce instalací Prosinec 2002

OpenOffice.org 1.1 CZ

OpenOffice.org 1.1 CZ OpenOffice.org 1.1 CZ Průvodce instalací Červenec 2003, Revize B Upozornění Public Documentation License Obsah tohoto dokumentu je předmětem Public Documentation License Verze 1.0 ( Licence ); tento dokument

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

MS Windows - SafeQ Client

MS Windows - SafeQ Client MS Windows - SafeQ Client Instalace SafeQ klienta a ovladačů tiskáren na žákovských počítačích Tento návod je určen pro ty žáky, kteří v rámci školní WiFi počítačové sítě chtějí posílat tisk na kopírku

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Software602 Form Designer. Verze 4. Průvodce instalací. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: Software602, a.s.

Software602 Form Designer. Verze 4. Průvodce instalací. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: Software602, a.s. Form Filler Software602 Form Designer Verze 4 Průvodce instalací Vytvořeno dne: 18.5.2011 Aktualizováno: 18.5.2011 Verze: 4 2011 Software602, a.s. Obsah 1 Úvod...2 2 Příprava před instalací...2 2.1 Licenční

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Průvodce instalací a spuštěním. Pro WebReporter 2012

Průvodce instalací a spuštěním. Pro WebReporter 2012 Pro WebReporter 2012 Poslední aktualizace: 13. září 2012 Obsah Instalace nezbytných komponentů... 1 Přehled... 1 Krok 1: Aktivace Internet Information Services... 1 Krok 2: Spusťte soubor setup.exe a

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org)

Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org) MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org) aktuální verze OOCorru: 2.0.0 RC Jaroslav Moravec 207912@mail.muni.cz Brno, 27. 10. 2009 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalace...4

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows Middleware eop Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows 1 Obsah: 1 Co byste měli vědět před zahájením instalace... 3 2 Karta eop na MS Windows XP/Vista/7... 4 2.1 Instalace software...

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z u

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z  u Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2017 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2017 si můžete stahovat až v době,

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více