Uživatelská příručka jízdních kol Ghost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka jízdních kol Ghost"

Transkript

1 Uživatelská příručka jízdních kol Ghost Výrobce: GHOST Bikes GmbH An der Tongrube Waldsassen Německo Telefon: Fax: Výhradní dovozce: Schindler, spol. s.r.o. Slezská 101/ Kobeřice Česká republika Telefon: Fax:

2 1 O uživatelské příručce Uţivatelská příručka Rozsah platnosti Doporučená dokumentace Terminologie a symbolické značky Symbolika Definice pozice Seznam zkratek Definice výrazů Pro vaši bezpečnost Pouţívejte jízdní kolo pouze k činnostem, ke kterým je určeno Kdo smí na vašem jízdním kole jezdit? Jakým způsobem je povoleno na jízdním kole jezdit? Kde je povoleno na jízdním kole jezdit? V jakém stavu musí být jízdní kolo před jízdou? Co nesmíte dělat Další rizika Nebezpečí způsobené nesprávnou montáţí Nebezpečí způsobené nesprávným pouţíváním Likvidace kola Rozsah dodávky, technická data Rozsah dodávky Technická data Konstrukce a funkce Kategorie Horské kolo (AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, 4X, DIRT, RT, HTX, MISS, MISS AMR, MISS RT, SE) Krosové kolo (série CROSS): Silniční kola (série RACE, SPEEDLINE) Trekkingové kolo (série TR) Dětská kola (série POWERKID) Obecné informace Řazení Rámy a vidlice Poznámky ke karbonovým materiálům Informace o konstrukci rámu Jak správně zacházet s karbonovými komponenty Před prvním použitím Před každou jízdou Kontrola předního a zadního kola Uţivatelský manuál // Specifikace

3 6.1.1 Kontrola montáţe Kontrola ráfků Kontrola plášťů Kontrola dalších částí Kontrola sedla a sedlovky Kontrola řídítek a představce Kontrola příslušenství řídítek Kontrola hlavového sloţení Kontrola přední odpruţené vidlice Kontrola odpruţení zadního kola Kontrola brzdového systému Kontrola ráfkových brzd a příslušných lanek (závodní kola) Kontrola ráfkových brzd a příslušných lanek (horská kola) Kontrola hydraulických ráfkových brzd Kontrola hydraulických kotoučových brzd Kontrola zpětné brzdy Kontrola pohonu a řetězu Kontrola osvětlení Kontrola nosiče Kontrola blatníků Kontrola dalších částí Seřízení a obsluha jízdního kola Seřízení nastavitelného představce (jen u některých modelů) Nastavení sedla Nastavení výšky sedla Nastavení přední odpruţené vidlice Nastavení odpruţení zadního kola Obsluha řazení Shimano Rapidfire/ Shimano Rapidfire 2-Way Release/Shimano EZ Fire Sram MTB Grip shift řazení Shimano STI (vztahuje se pouze na série Race) Sram Force / Rival / Red (vztahuje se pouze na série Race) Pouţívání brzd Manipulace s rychloupínací osou kola Pouţití nášlapných pedálů Pouţívání nosiče Poruchy během jízdy Řadicí systém, řízení Brzdy Rám a odpruţení Blatníky, nosiče, světla Uţivatelský manuál // Specifikace

4 8.5 Kola a pláště Po nehodě / pádu z kola Přeprava kola Montáţ a demontáţ kol Všechny modely kromě série RACE Série RACE Montáţ a demontáţ sedlovky Čištění a péče o kolo Dlouhodobé odstavení jízdního kola Garance, záruka Obecné informace Garance ţivotnosti na rámy jízdních kol vyrobených od roku Záruční list Tiráž Uţivatelský manuál // Specifikace

5 Váţený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi jízdního kola a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám tímto projevil. Zakoupil jste kvalitní, ekologický a sportovní dopravní prostředek, se kterým zaţijete nejen mnoho radosti, ale zároveň budete dělat něco prospěšného pro své zdraví a fyzickou kondici. I po poskytnutí poradenství a provedení konečné montáţe je pro Vás prodejce, který Vám jízdní kolo prodal, nadále důleţitý. Můţete se na něj totiţ obrátit i v otázkách údrţby, prohlídky, různých úprav a případných oprav Vámi zakoupeného kola. Pokud máte dotazy týkající se našich produktů, kontaktujte prosím prodejce, u kterého jste jízdní kolo zakoupil. Uţivatelský manuál // Specifikace

6 1 O uživatelské příručce 1.1 Uživatelská příručka Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Nedodržení pokynů uvedených v této uživatelské příručce může vést k nebezpečným situacím během jízdy, případně k pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Před prvním použitím jízdního kola si pozorně přečtěte uživatelskou příručku. Všechny níže uvedené komponenty jízdního kola jsou znázorněny na obrázcích. Uschovejte tuto uživatelskou příručku na bezpečném místě. Pokud budete jízdní kolo prodávat, nebo jej budete chtít darovat, pak k němu přiložte i tento manuál. Je vaší odpovědností zkontrolovat jízdní kolo tak, jak je uvedeno v této uživatelské příručce a nechat opravit všechny případné závady. Jestliže vám není kterákoliv část této uživatelské příručky srozumitelná, pak se prosím obraťte na svého prodejce Rozsah platnosti Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Příručka uživatele pro děti a adolescenty. Uživatelská příručka je určena rodičům, popř. opatrovníkům dětí a adolescentů, kteří jízdní kolo používají. Pokud vaše, nebo vám svěřené, dítě či adolescent nebude respektovat informace uvedené v této příručce uživatele, pak může takovéto chování vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a ke vzniku materiální škody. V této uživatelské příručce jsou věty, které začínají slovy Může nastat, Jízdní kolo apod., určeny zejména dětem a adolescentům používajícím jízdní kolo. Projděte si spolu s nimi tuto uživatelskou příručku a vysvětlete jim všechny body, zejména bezpečnostní opatření. Jako rodiče, popř. opatrovníci, jste odpovědní za bezpečnost při jízdě a správné používání jízdního kola. Tato uţivatelská příručka se vztahuje výhradně na jízdní kola GHOST Bikes GmbH, se kterými je dodávána. Uţivatelský manuál // Specifikace

7 Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Tato uživatelská příručka není určena k tomu, aby Vás naučila na jízdním kole jezdit. Tato uživatelská příručka není určena k tomu, aby Vás naučila technikám jízdy na jízdním kole Doporučená dokumentace Uţivatelské příručky různých komponentů Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Vzhledem k existující široké škále cyklistických komponentů, není možné vytvořit obecně platnou uživatelskou příručku. Proto se vždy seznamte s informacemi uvedenými v uživatelských příručkách komponentů, které jsou dodávány společně s jízdním kolem. Informace, uvedené ve výše zmíněných příručkách, mají vždy přednost před jakýmikoli odlišnými informacemi, které mohou být obsaženy v následujícím textu této příručky. 1.2 Terminologie a symbolické značky Symbolika Poznámka! Upozorňuje na informace zvláštní důleţitosti. Varování! Upozorňuje na možnost lehčího zranění a případného vzniku materiální škody. Nebezpečí! Upozorňuje na možnost těžkého zranění nebo dokonce i smrti. Uţivatelský manuál // Specifikace

8 Nebezpečí popálení! Teplota předmětu, komponentu, nebo tekutiny je vyšší než 45 C a může tak způsobit popáleniny lidské kůže Definice pozice Pokud se v tomto návodu odkazuje na směry vpravo, vlevo nebo vzadu, pak jsou vţdy zamýšleny z pozice jezdce správně sedícího na jízdním kole, tzn. ve směru jízdy Seznam zkratek ZSP VSTZ MTB OHK Souhrnná zkratka pro zákon o silničním provozu a vyhlášku, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení a provozu na pozemních komunikacích Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Horské kolo Obchodní a hospodářská komora Definice výrazů schválený /autorizovaný prodejce svého / vašeho prodejce / prodejce Správně dotaženo Výraz schválený/autorizovaný prodejce je v tomto uţivatelském návodu pouţíván pro obchodníky s kvalifikací mechanika pro dvoustopá vozidla nebo jízdní kola, kteří jsou Obchodní a hospodářskou komorou oprávněni provozovat i. maloobchod. Výše uvedení musí mít rovněţ povolení výrobce, ii. které je opravňuje k inspekci, potvrzování správné montáţe a iii. nezávadnosti kol. Autorizovaný prodejce, který vám jízdní kolo GHOST prodal. Pojem správně dotaţeno definuje stav, kdy je celá plocha šroubu/hlavy šroubu pevně v kontaktu s komponentem. iv. Uţivatelský manuál // Specifikace

9 Nesprávně dotaženo Uvolněný šroub lze rozpoznat podle vyčnívající hlavy šroubu. Osmice Odchylka ve správné geometrii ráfku se hovorově nazývá osmice. Bar Jednotka míry tlaku vzduchu. Palec Symbol: Anglická nebo americká jednotka délky, které se často pouţívá k označení velikosti rámů a kol. 1 = 2.54 cm psi Libra na čtvereční palec; anglická nebo americká jednotka tlaku; 1 psi = bar Nm Newton metr; měrná jednotka utahovacího momentu Ruční síla Síla, kterou mírným úsilím vyvine průměrný člověk pouţitím jedné paţe. Uţivatelský manuál // Specifikace

10 2 Pro vaši bezpečnost 2.1 Používejte jízdní kolo pouze k činnostem, ke kterým je určeno Kdo smí na vašem jízdním kole jezdit? Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Jezdec, který umí jezdit na kole, tj. zná nezbytné základy používání jízdních kol a umí udržet nezbytnou rovnováhu potřebnou k řízení a ovládání jízdního kola. Jezdec, který má pro dané jízdní kolo správnou výšku (zeptejte se svého prodejce). Jezdec, který je fyzicky a psychicky zdatný k jízdě po veřejných komunikacích, za předpokladu, že je dané jízdní kolo k tomu přizpůsobeno. Děti a adolescenti musí být schopni ovládat jízdní kolo bezpečně. Prvky řízení, např. brzdové páky, musí být vhodné pro dětskou velikost rukou Jakým způsobem je povoleno na jízdním kole jezdit? Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Jezděte v sedě nebo ve stoje s chodidly vždy na pedálech. Držte levou rukou levou rukojeť řídítek a pravou rukou pravou rukojeť řídítek. Při jízdě mějte levé chodidlo na levém pedálu a pravé chodidlo na pravém pedálu. Jízdní kolo používejte výhradně jako dopravní prostředek. Uţivatelský manuál // Specifikace

11 2.1.3 Kde je povoleno na jízdním kole jezdit? Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Všechna jízdní kola tohoto výrobce jsou rozdělena do kategorií. Kategorii, do které spadá vaše jízdní kolo, můžete nalézt v servisní knížce, kterou jste dostali společně s jízdním kolem. Příslušná kategorie byla označena vašim prodejcem při zakoupení kola, viz kapitola 4. Následující kategorie se vztahují k ulicím a stezkám: Ulice: asfaltový povrch Stezka: písek, štěrk či podobný povrch (lesní cesta, polní cesta) Zpevněné stezky: zcela bez, nebo s nízkým výskytem kořenů, schodů, kamenů a jiných větších výčnělků. Nezpevněné stezky: s vyšším výskytem kořenů, schodů, kamenů nebo jiných větších výčnělků. Bike park: speciálně vyznačené plochy pro freeride jeţdění, sjezdy, 4X a dirt. Freeride: umělecké a sportovní vyuţití, rychlá sjezdová jízda ve volné přírodě. Downhill: Velmi rychlá sjezdová jízda po speciálně vyznačené trati. 4-X a dirt: Tratě podobné BMX tratím. Vaše bezpečnost na výše uvedených cestách závisí na rychlosti, kterou s jízdním kolem jedete. Čím vyšší rychlost, tím větší riziko! Nezapomeňte, že ulice a stezky mohou být poškozeny, nebo zde mohou být překážky, které mohou ohrozit vaši bezpečnost a poškodit jízdní kolo. V těchto místech jezděte pomalu a zvlášť opatrně. Pokud je to nutné, tlačte jízdní kolo vedle sebe, nebo jej přes překážky přeneste. Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Z technického hlediska jsme schválili následující modely k použití na výše uvedených cestách a stezkách. Uvádíme pouze nejhorší možný povrch, na kterém mohou být zmíněné modely použity. RACE: Silnice, bez skoků. Přední i zadní kola všech kategorií za předpokladu, ţe jsou vybaveny závodními plášti (viz níţe): Silnice, bez skoků. SPEEDLINE: Silnice, stezky pouze za předpokladu, ţe jsou jemného povrchu a pevného podloţí. CROSS: Stezky, bez skoků. TR: Stezky, bez skoků. POWERKID 12 a 16 : Stezky, bez skoků. POWERKID 20 a 24 : Zpevněná stezka, bez skoků. SE, HTX, MISS, RT: Zpevněná stezka, bez skoků. Uţivatelský manuál // Specifikace

12 AMR, ASX: Nezpevněné stezky. AMR Plus, AMR Square, ERT: Nezpevněné stezky pro sportovní vyuţití. 4-X, DIRT: Bike park, bez freeride (volný sjezd) a downhill (sjezd). FR Northshore: Bike park. Sportovní využití: Jízda v takové rychlosti, kdy např. při přejíždění hran různých objektů, schodů a terénních vln vyskočíte s jízdním kolem do vzduchu. Jízdní kola jiných kategorií mohou být vybavena závodními plášti. Takovéto pláště mohou být rozpoznány podle maximální šířky 28 mm, jak je na nich uvedeno ve dvou-číselném značení, např nebo Takováto jízdní kola pak mohou být použita pouze na komunikacích s asfaltovým povrchem. Obraťte se na svého prodejce. Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Kdykoliv používáte jízdní kolo, zejména pro sportovní využití (velmi rychlá jízda přes hrany, schody, terénní vlny atd.) sportovní využití kola v bike parku, kde je vždy větší riziko úrazu Vždy přizpůsobte jízdu svým jízdním schopnostem! V jakém stavu musí být jízdní kolo před jízdou? Vaše nové jízdní kolo je sportovním vybavením a můţe být pouţito na veřejných pozemních komunikacích a stezkách pouze tehdy, je-li vybaveno příslušenstvím, které je stanoveno ve vyhlášce VSTZ (viz ). Aby jízdní kolo vyhovovalo vyhlášce VSTZ, musí být vybaveno příslušným vybavením. Pro plné znění zákonů platných v České republice si přečtěte vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nebo kontaktujte svého prodejce. Budete-li jízdní kolo pouţívat mimo Českou republiku, dodrţujte zákony platné v dané zemi. Poraďte se se svým prodejcem, nebo kontaktujte příslušné orgány. Uţivatelský manuál // Specifikace

13 2.1.5 Co nesmíte dělat Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Mnoho cyklistů si rádo přizpůsobuje jízdní kola dle svých představ. Sedlo, řídítka, pedály, brzdy, pláště, odpružení existuje spousta možností pro dodatečné úpravy jízdního kola. Práce na vašem jízdním kole i zdánlivě jednoduché úkony vyžaduje důkladné školení, hluboké znalosti a rozsáhlé zkušenosti. Nekvalifikovaně provedená práce na jízdním kole může vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Nemontujte na své jízdní kolo jakékoliv komponenty, které nejsou výslovně schváleny pro váš model jízdního kola. Výjimkou jsou tachometry a držáky na láhev, pokud byly vybrány a namontovány vašim prodejcem. Obraťte se na svého prodejce. Veškerou montáž příslušenství, úpravy, servis a další práce nechejte provádět výhradně schváleným servisem. Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Trénink na v trenažéru upnutém jízdním kole s karbonovým rámem a/nebo karbonovou vidlicí: Pokud je jízdní kolo upnuto v trenažéru, pak se karbonové vlákno upnuté části jízdního kola může poškodit a později přetrhnout. To může vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Jízdní kola s karbonovou vidlicí nesmí být upevněna do cyklo trenažéru, na kterém se upíná vidlice. Jízdní kola s karbonovým rámem či sedly a/nebo sedlovkami z karbonu nesmí být upevněna do cyklo trenažéru, na kterém se upíná zadní kolo. Uţivatelský manuál // Specifikace

14 2.2 Další rizika Nebezpečí způsobené nesprávnou montáţí Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Nesprávná montáž může vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Správnou závěrečnou montáž a seřízení správného posedu si nechejte potvrdit svým prodejcem. Použijte prosím předtištěný formulář obsažený v této uživatelské příručce Nebezpečí způsobené nesprávným pouţíváním Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Nedodržení informací uvedených v této uživatelské příručce může vést k nebezpečným situacím během jízdy, nehodám nebo ke vzniku materiální škody. Při jízdě vždy noste helmu. Jezděte předvídavě a defenzivně. Nejezděte pod vlivem alkoholu. Jezděte tak, abyste měli jízdní kolo pod kontrolou po celou dobu a mohli správně zareagovat v případě náhlého nebezpečí. Mějte na paměti, že účinnost brzd a dynama může být za mokrého počasí snížena. Při jízdě noste vhodný oděv, který nebrání samotné jízdě a ani ve výhledu. Při jízdě vždy noste těsné nohavice. Volné oblečení se může zamotat do kola a vést k vážným pádům. V noci a při snížené viditelnosti noste oblečení s reflexními prvky a zapněte světla. Zavazadla přepravujte pouze na vhodných nosných systémech. Těmi jsou cyklistické nosiče schválené výrobcem. Pokud máte jakékoli otázky, kontaktujte svého prodejce. Zvýšené zatížení prodlouží brzdnou dráhu jízdního kola. Nezapomeňte, že některé předměty, oblečení a/nebo použití batohu může omezit vaši pohyblivost. Nepřekračujte přípustnou celkovou hmotnost jízdního kola, viz kapitola 3.2. Zjistěte, zda nepřekračujete celkovou povolenou hmotnost. Postavte se Uţivatelský manuál // Specifikace

15 v cyklistickém oblečení s přepravovaným nákladem a jízdním kolem na kalibrované váhy. Dodržujte údržbu jízdního kola a instrukce o péči, které jsou uvedeny v kapitolách 11 a Likvidace kola Po skončení ţivotnosti jízdní kolo zlikvidujte odpovídajícím způsobem. Obraťte se na svého prodejce, nebo schválenou recyklační společnost. Uţivatelský manuál // Specifikace

16 3 Rozsah dodávky, technická data 3.1 Rozsah dodávky Jízdní kolo GHOST + uţivatelská příručka 3.2 Technická data Přípustná okolní teplota Přípustná celková hmotnost 10 C do +50 C Trekking: MTB: 4X / Dirt: Cross / Speedline: Race: Powerkid 24 (*): Powerkid 20 (*): Powerkid 12 / 16 (*): 140 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 100 kg 80 kg 50 kg (*): 12 / 16, 20 nebo 24 udává velikost předního a zadního kola. Velikost je uvedena na plášti. Obraťte se na svého prodejce. Komponent Výrobce Model/Typ Typ připojení Typ připojení Utahovací moment (Nm) Sedlovka GID Pevný Úchyt sedla Jeden šroub Sedlovka GHOST BMX CroMo Pevný Úchyt sedla Dva šrouby 5-6 Sedlovka Ritchey Pevný Úchyt sedla Dva šrouby Sedlovka Syncros Pevný Úchyt sedla Dva šrouby Sedlovka GID Pevný Úchyt sedla Dva šrouby Sedlovka GID Zavěšení odpruţení Úchyt sedla Dva šrouby 5-6 Úchyt na rámu pro sedlovku Všechny Hliníkový rám Úchyt na rámu Karbonový pro sedlovku Všechny rám Úchyt sedlovky Úchyt sedlovky Jeden šroub 5-6 Jeden šroub 5-6 Tabulka utahovacích momentů Uţivatelský manuál // Specifikace

17 4 Konstrukce a funkce 4.1 Kategorie Jízdní kola rozdělujeme do následujících kategorií. V těchto kategoriích existují různé série. Kategorii a sérii, do které vaše kolo spadá, lze nalézt v servisní kartě na konci této uţivatelské příručky. Horské kolo (AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, 4X, DIRT, RT, HTX, MISS, MISS AMR, MISS RT, SE) Crossové kolo (CROSS) Silniční kolo (RACE, SPEEDLINE) Trekkingové kolo (TR) Dětské kolo (POWERKID) 4.2 Horské kolo (AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, 4X, DIRT, RT, HTX, MISS, MISS AMR, MISS RT, SE) Jízdní kola nejsou vybavena doplňky v souladu s VSTZ (viz ). Výše uvedené modely jsou vybaveny přehazovačkou, ráfkovými, nebo kotoučovými brzdami, kola s průměrem ráfku 559 mm / 26. Série AMR, ASX, Miss AMR: Celoodpruţená jízdní kola (viz kapitola 4.7.2) s předním a zadním odpruţením o zdvihu 120 mm. Vhodné pro jízdu do kopce i sjezd. Uţivatelský manuál // Specifikace

18 Série AMR Plus, AMR Square: Celoodpruţená jízdní kola (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu mm a zadním odpruţením o zdvihu 140 mm. Vhodné pro jízdu do kopce i sjezd. Větší význam je však přiřazen sjezdovým vlastnostem. Série ERT: Celoodpruţené jízdní kolo (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu mm a zadním odpruţením o zdvihu 160 mm. Hlavní důraz je přiřazen sjezdovým vlastnostem, lze jej však pouţít i pro jízdu do kopce. VAROVÁNÍ: K pouţití tohoto sportovního jízdního kola jsou potřebné pokročilé dovednosti a zkušenosti. Uţivatelský manuál // Specifikace

19 Série FR Northshore: Celoodpruţené jízdní kolo (viz kapitola 4.7.2) s předním a zadním odpruţením o zdvihu 180 mm. Hlavní důraz je kladen na sjezdové vlastnosti a vyuţití v bike parku. VAROVÁNÍ: K pouţití tohoto sportovního jízdního kola jsou potřebné pokročilé dovednosti a zkušenosti. Série 4X / Dirt: Jízdní kola s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu 100 mm. Hlavní důraz je kladen na vyuţití v bike parku a skákání. Stejné vybavení jako u horských kol, některé modely jsou osazeny pouze jednou brzdou, bez řazení, nebo jen s řazením pro zadní ozubenou kazetu. VAROVÁNÍ: K pouţití tohoto sportovního jízdního kola jsou potřebné pokročilé dovednosti a zkušenosti! Uţivatelský manuál // Specifikace

20 Série RT, MISS RT: Celoodpruţené jízdní kolo (viz kapitola 4.7.2) s předním a zadním odpruţením o zdvihu 100 mm. Kolo s hmotnostně orientovanou konfigurací pro sportovní jízdu. Uţivatelský manuál // Specifikace

21 Série HTX / MISS: Jízdní kolo s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu 100 mm. Kolo s hmotnostně orientovanou konfigurací pro sportovní jízdu. Série SE: Jízdní kolo s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu mm. Robustní univerzální jízdní kola orientovaná na rekreační jízdu. Uţivatelský manuál // Specifikace

22 4.3 Krosové kolo (série CROSS): Vybaveno stejně jako horské kolo, ale s větším průměrem ráfků kol mm / 28. Série CROSS: Jízdní kolo s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu 60 mm. Univerzální kola pro rychlou jízdu po ulicích a stezkách. 4.4 Silniční kola (série RACE, SPEEDLINE) Jízdní kola nejsou vybavena doplňky v souladu s VSTZ (viz ). Výše uvedené modely jsou vybaveny přehazovačkou, ráfkovými, nebo kotoučovými brzdami a koly s průměrem ráfku 662 mm / 28. Série RACE: Závodní jízdní kola bez odpruţení rámu, s pevnou vidlicí a závodními řídítky pro rychlou jízdu po silnici. Brzdy pro závodní jízdní kola (viz kapitola 6.8.1) Uţivatelský manuál // Specifikace

23 Série SPEEDLINE: Závodní jízdní kola bez odpruţení rámu a s pevnou vidlicí pro rychlou a pohodlnou jízdu po silnici. Rovná nebo MTB řídítka Převodové páky jsou stejné jako u horských kol Ráfkové brzdy jsou stejné jako u horských kol Mírně širší pláště neţ u série RACE 4.5 Trekkingové kolo (série TR) Jízdní kolo je vybaveno v souladu s VSTZ, včetně přehazovačky, dvou ráfkových, nebo kotoučových brzd, nosiče a blatníků. Série TR: Pevný rám (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu 60 mm Univerzální, plně vybavená kola pro pohodlnou jízdu po ulicích a stezkách Rovná, nebo MTB řídítka Řadicí páky jsou stejné jako u horských kol Ráfkové brzdy, nebo kotoučové brzdy, jsou stejné jako u horských kol Dynamo v náboji Uţivatelský manuál // Specifikace

24 4.6 Dětská kola (série POWERKID) Dětská jízdní kola nejsou vybavena příslušenstvím v souladu s VSTZ, osazení přehazovačkou, nebo bez řazení, ráfkovou, nebo zpětnou brzdou. Powerkid 12 a 16 : Rám bez odpruţení, pevná přední vidlice Bez řazení Přední ráfková brzda Zadní zpětná brzda Balanční kolečka Velikost předního a zadního kola 12 nebo 16 Nebezpečí zranění a materiálních škod! Balanční kolečka - stabilizátory 1. Před každou jízdou se ujistěte, že jsou obě matice upevňující balanční kolačka k ose zadního kola bezpečně utažené. 2. Rovněž se ujistěte, že jsou balanční kolečka na obou stranách ve stejné výšce od země. Powerkid 20 : Velmi podobné horským kolům Pevný rám (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu do 50 mm Uţivatelský manuál // Specifikace

25 Přehazovačka se sedmi rychlostmi Ráfkové brzdy jsou stejné jako u horských kol Velikost předního a zadního kola 20 Powerkid 24 : Stejné jako MTB modely, ale s menší velikostí předního a zadního kola Pevný rám (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu do 50 mm Řazení s dvaceti čtyřmi rychlostmi Ráfkové brzdy jsou stejné jako u horských kol Velikost předního a zadního kola Obecné informace Řazení Na kolech s více převody rozlišujeme: Řazení přehazovačkou, rozpoznatelné podle počtu ozubených koleček na zadním náboji a také na převodníku, nebo Nábojové řazení, rozpoznatelné podle robustnějšího zadního náboje. Tato soustava řazení vám poskytuje optimální převod pro jakoukoliv rychlost a zjednodušuje např. jízdu do kopce. Počet převodů je stanoven takto: Řazení přehazovačkou: Počet převodníků vpředu je vynásoben počtem ozubených koleček (pastorků) vzadu, např.: 3 převodníky x 9 pastorků = 27 převodů. Nábojové řazení: Počet řazení odpovídá nejvyššímu číslu na ukazateli řazení. Uţivatelský manuál // Specifikace

26 4.7.2 Rámy a vidlice Rámy jízdních kol jsou dostupné v těchto typech: Bez odpruţení: S pevnou přední vidlicí i rámem Modely série RACE, SPEEDLINE, POWERKID 12 a 16 S poloodpruţením ( hardtail ): S odpruţenou přední vidlicí a pevným rámem Modely série 4X, DIRT, MISS (kromě MISS AMR a MISS RT), HTX, SE, CROSS, TR, POWERKID 20 a 24 Celoodpruţené: S odpruţenou přední vidlicí i zadním kolem Modely série AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, RT, MISS RT, MISS AMR Uţivatelský manuál // Specifikace

27 U celoodpruţených jízdních kol existují různé systémy odpruţení s různým počtem čepových kloubů. Rám se čtyřmi čepovými klouby Počet čepových kloubů lze snadno spočítat. Spojení s pruţinou se nepočítá za čepový kloub. 4.8 Poznámky ke karbonovým materiálům Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Karbon je moderní materiál, používaný v konstrukcích jízdních kol a motorových vozidel. Karbonové části jsou však křehké a citlivé. Chyby během montáže, nebo používání mohou vést k prasknutí karbonových částí, následným nehodám, pádům a vzniku materiální škody. Nezapomeňte dodržovat všechny pokyny týkající se používání karbonových částí. Obraťte se na svého prodejce, pokud máte jakékoli otázky týkající se karbonových částí. Uţivatelský manuál // Specifikace

28 Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Rázové zatížení, které může nastat, pokud jízdní kolo používáte k jiným než schváleným účelům (viz kapitola a 4) a zásahy odletujícími kameny do karbonových částí, mohou způsobit neviditelné poškození karbonových vláken a/nebo delaminaci (= odštěpení lepených karbonových vrstev). Takové poškození pak spolu se silami působícími během jízdy mohou způsobit náhlé prasknutí karbonových částí a tím přivodit nebezpečné situace během jízdy, pády, nehody nebo vznik materiální škody. Používejte jízdní kolo jen k účelu, ke kterému je určeno (viz a 4) Po nehodách nebo jiných mechanických zatíženích, které nebyly způsobeny normálním používáním jízdního kola, nesmí být karbonové rámy a části nadále používány. Po pádu nebo nehodě neprodleně kontaktujte svého prodejce a dotyčné části zašlete výrobci k inspekci. Karbon je hovorový název pro plasty zesílené uhlíkovým vláknem. Tato směs vytváří vláknito-plastový kompozitní materiál, ve kterém jsou uhlíková vlákna zapečena v několika vrstvách do plastové matrice. Tato matrice se skládá z plastické hmoty tvrditelné teplem (epoxidová pryskyřice) a jejím úkolem je přenášet a rozkládat při jízdě vznikající síly a také fixovat karbonová vlákna. Kompozitní materiály, stejně jako všechna vlákna, mají podstatně větší pevnost v tahu než v jejich příčném namáhání. Aby se uhlíková vlákna vyrovnala se všemi působícími silami, jsou ve tkanině uspořádána ve více směrech Informace o konstrukci rámu Přesné analýzy a realistické simulace sil působících v rámu umoţnily v odlišných místech rámu, např. v oblasti šlapacího středu nebo hlavového sloţení, účinnější kladení vláken různými směry. GHOST karbonové rámy jsou vyrobeny pomocí Tube2Tube procesu, který perfektně ovládá jen pár výrobců. Tato technika umoţňuje přidat materiál do míst, kde je jeho větší mnoţství potřebné a naopak ubrat jej tam, kde rám není tolik namáhán. Při tomto technologickém procesu jsou části rámu spojovány postupně, dokud netvoří jednolitý celek. Protoţe jsou tyto vysoce kvalitní produkty vyráběny ručně, mohou se mezi jednotlivými výrobky objevit mírné rozdíly, které však nejsou důvodem k reklamaci Jak správně zacházet s karbonovými komponenty 1. Na karbonové trubky nesmí být ţádné další díly připevňovány sponami, šrouby, svorkami nebo jinými předměty či metodami, které by vyvinuly mechanickou zátěţ na karbonové trubky. Působící síly mohou karbonovou tkaninu poškodit. 2. Upínání na montáţní stojany: Karbonovou trubku nebo sedlovku nikdy neupevňujte do čelistí montáţního stojanu. Uţivatelský manuál // Specifikace

29 Pouţijte hliníkovou sedlovku o stejném průměru a zasuňte ji do rámu svého kola tak, jak je popsáno v kapitole 7.3. Poté můţete kolo uchytit do čelistí montáţního stojanu. 3. Dbejte opatrnosti při pouţití řetězových zámků proti krádeţi jízdních kol. Za určitých okolností mohou poškodit rám jízdního kola. Při pouţívání řetězových zámků se ujistěte, ţe se pouze dotýkají příslušných karbonových trubek a nijak na ně nevyvíjí ţádnou sílu (tlak). 4. Podsedlová objímka / sedlovka: Maximální utahovací moment podsedlové objímky je 6 Nm (minimální utahovací moment 5 Nm). Sedlová trubka nesmí být rozšiřována nebo jinak mechanicky obráběna. Sedlovka a sedlová trubka nesmí být namazány. Pouţívejte výhradně karbonovou montáţní pastu dodávanou s kolem. 5. Drţáky láhví: Pro komerční drţáky láhví jsou dostupné speciální závitové sady. Maximální utahovací moment šroubů pro drţáky láhví je 4 Nm. 6. Cyklo trenaţéry: 7. Přeprava: Pouţívání cyklo trenaţérů s pevným upínáním není povoleno. Pevné upnutí ramen vidlice, nebo rychloupínáků, působí zatíţením, které se výrazně liší od povoleného zatíţení během jízdy. To můţe vést k poškození rámu. Pouţití cyklo trenaţéru bez pevného upnutí je povoleno. VAROVÁNÍ: Za předpokladu potřebných znalostí! Dbejte zvláštní opatrnosti během převáţení jízdních kol s karbonovým rámem. Podobně jako hliníkové rámy, mohou být karbonové rámy převáţeny pouze uvnitř motorových vozidel. Především chraňte rám před kontaktem s jinými částmi jízdního kola. Pouţijte např. deky, nebo jiné ochranné přikrývky. Stejně jako se všemi našimi koly nemohou být k upevnění nebo připoutání pouţity rychloupínací popruhy ani jiné, podobné upínací příslušenství. Síly způsobené takovýmto zařízením mohou způsobit poškození trubek. Nepokládejte další předměty na rám. Ujistěte se, ţe jízdní kolo během přepravy nemůţe sklouznout. Uţivatelský manuál // Specifikace

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj Česko cyklistické Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury návod k použití prostoru na kole i bez něj i bez něj návod k použití prostoru na kole Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury Česko cyklistické

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

í úvrať nasucho" a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte

í úvrať nasucho a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte Návod kroužku) V První žádném a velmi protáčet případě důležitý přes se bod nepokoušejte pro dvoutaktní dvoutaktní motory ABC motory (bez ABC pístního (s hliníkovým kroužku): pístem a tvrdé chromovanou

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA. Casa Med II. Se systémem řízení DEWERT

NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA. Casa Med II. Se systémem řízení DEWERT NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA Casa Med II Se systémem řízení DEWERT Úvod Všechna polohovací lůžka společnosti DMA Praha s.r.o. jsou vyrobena s pomocí nejmodernějších technologií, aby bylo zajištěno co největší

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

IC - 30 v.č. IC/002/2013

IC - 30 v.č. IC/002/2013 www.siltek.cz Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více