Uživatelská příručka jízdních kol Ghost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka jízdních kol Ghost"

Transkript

1 Uživatelská příručka jízdních kol Ghost Výrobce: GHOST Bikes GmbH An der Tongrube Waldsassen Německo Telefon: Fax: Výhradní dovozce: Schindler, spol. s.r.o. Slezská 101/ Kobeřice Česká republika Telefon: Fax:

2 1 O uživatelské příručce Uţivatelská příručka Rozsah platnosti Doporučená dokumentace Terminologie a symbolické značky Symbolika Definice pozice Seznam zkratek Definice výrazů Pro vaši bezpečnost Pouţívejte jízdní kolo pouze k činnostem, ke kterým je určeno Kdo smí na vašem jízdním kole jezdit? Jakým způsobem je povoleno na jízdním kole jezdit? Kde je povoleno na jízdním kole jezdit? V jakém stavu musí být jízdní kolo před jízdou? Co nesmíte dělat Další rizika Nebezpečí způsobené nesprávnou montáţí Nebezpečí způsobené nesprávným pouţíváním Likvidace kola Rozsah dodávky, technická data Rozsah dodávky Technická data Konstrukce a funkce Kategorie Horské kolo (AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, 4X, DIRT, RT, HTX, MISS, MISS AMR, MISS RT, SE) Krosové kolo (série CROSS): Silniční kola (série RACE, SPEEDLINE) Trekkingové kolo (série TR) Dětská kola (série POWERKID) Obecné informace Řazení Rámy a vidlice Poznámky ke karbonovým materiálům Informace o konstrukci rámu Jak správně zacházet s karbonovými komponenty Před prvním použitím Před každou jízdou Kontrola předního a zadního kola Uţivatelský manuál // Specifikace

3 6.1.1 Kontrola montáţe Kontrola ráfků Kontrola plášťů Kontrola dalších částí Kontrola sedla a sedlovky Kontrola řídítek a představce Kontrola příslušenství řídítek Kontrola hlavového sloţení Kontrola přední odpruţené vidlice Kontrola odpruţení zadního kola Kontrola brzdového systému Kontrola ráfkových brzd a příslušných lanek (závodní kola) Kontrola ráfkových brzd a příslušných lanek (horská kola) Kontrola hydraulických ráfkových brzd Kontrola hydraulických kotoučových brzd Kontrola zpětné brzdy Kontrola pohonu a řetězu Kontrola osvětlení Kontrola nosiče Kontrola blatníků Kontrola dalších částí Seřízení a obsluha jízdního kola Seřízení nastavitelného představce (jen u některých modelů) Nastavení sedla Nastavení výšky sedla Nastavení přední odpruţené vidlice Nastavení odpruţení zadního kola Obsluha řazení Shimano Rapidfire/ Shimano Rapidfire 2-Way Release/Shimano EZ Fire Sram MTB Grip shift řazení Shimano STI (vztahuje se pouze na série Race) Sram Force / Rival / Red (vztahuje se pouze na série Race) Pouţívání brzd Manipulace s rychloupínací osou kola Pouţití nášlapných pedálů Pouţívání nosiče Poruchy během jízdy Řadicí systém, řízení Brzdy Rám a odpruţení Blatníky, nosiče, světla Uţivatelský manuál // Specifikace

4 8.5 Kola a pláště Po nehodě / pádu z kola Přeprava kola Montáţ a demontáţ kol Všechny modely kromě série RACE Série RACE Montáţ a demontáţ sedlovky Čištění a péče o kolo Dlouhodobé odstavení jízdního kola Garance, záruka Obecné informace Garance ţivotnosti na rámy jízdních kol vyrobených od roku Záruční list Tiráž Uţivatelský manuál // Specifikace

5 Váţený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi jízdního kola a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám tímto projevil. Zakoupil jste kvalitní, ekologický a sportovní dopravní prostředek, se kterým zaţijete nejen mnoho radosti, ale zároveň budete dělat něco prospěšného pro své zdraví a fyzickou kondici. I po poskytnutí poradenství a provedení konečné montáţe je pro Vás prodejce, který Vám jízdní kolo prodal, nadále důleţitý. Můţete se na něj totiţ obrátit i v otázkách údrţby, prohlídky, různých úprav a případných oprav Vámi zakoupeného kola. Pokud máte dotazy týkající se našich produktů, kontaktujte prosím prodejce, u kterého jste jízdní kolo zakoupil. Uţivatelský manuál // Specifikace

6 1 O uživatelské příručce 1.1 Uživatelská příručka Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Nedodržení pokynů uvedených v této uživatelské příručce může vést k nebezpečným situacím během jízdy, případně k pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Před prvním použitím jízdního kola si pozorně přečtěte uživatelskou příručku. Všechny níže uvedené komponenty jízdního kola jsou znázorněny na obrázcích. Uschovejte tuto uživatelskou příručku na bezpečném místě. Pokud budete jízdní kolo prodávat, nebo jej budete chtít darovat, pak k němu přiložte i tento manuál. Je vaší odpovědností zkontrolovat jízdní kolo tak, jak je uvedeno v této uživatelské příručce a nechat opravit všechny případné závady. Jestliže vám není kterákoliv část této uživatelské příručky srozumitelná, pak se prosím obraťte na svého prodejce Rozsah platnosti Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Příručka uživatele pro děti a adolescenty. Uživatelská příručka je určena rodičům, popř. opatrovníkům dětí a adolescentů, kteří jízdní kolo používají. Pokud vaše, nebo vám svěřené, dítě či adolescent nebude respektovat informace uvedené v této příručce uživatele, pak může takovéto chování vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a ke vzniku materiální škody. V této uživatelské příručce jsou věty, které začínají slovy Může nastat, Jízdní kolo apod., určeny zejména dětem a adolescentům používajícím jízdní kolo. Projděte si spolu s nimi tuto uživatelskou příručku a vysvětlete jim všechny body, zejména bezpečnostní opatření. Jako rodiče, popř. opatrovníci, jste odpovědní za bezpečnost při jízdě a správné používání jízdního kola. Tato uţivatelská příručka se vztahuje výhradně na jízdní kola GHOST Bikes GmbH, se kterými je dodávána. Uţivatelský manuál // Specifikace

7 Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Tato uživatelská příručka není určena k tomu, aby Vás naučila na jízdním kole jezdit. Tato uživatelská příručka není určena k tomu, aby Vás naučila technikám jízdy na jízdním kole Doporučená dokumentace Uţivatelské příručky různých komponentů Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Vzhledem k existující široké škále cyklistických komponentů, není možné vytvořit obecně platnou uživatelskou příručku. Proto se vždy seznamte s informacemi uvedenými v uživatelských příručkách komponentů, které jsou dodávány společně s jízdním kolem. Informace, uvedené ve výše zmíněných příručkách, mají vždy přednost před jakýmikoli odlišnými informacemi, které mohou být obsaženy v následujícím textu této příručky. 1.2 Terminologie a symbolické značky Symbolika Poznámka! Upozorňuje na informace zvláštní důleţitosti. Varování! Upozorňuje na možnost lehčího zranění a případného vzniku materiální škody. Nebezpečí! Upozorňuje na možnost těžkého zranění nebo dokonce i smrti. Uţivatelský manuál // Specifikace

8 Nebezpečí popálení! Teplota předmětu, komponentu, nebo tekutiny je vyšší než 45 C a může tak způsobit popáleniny lidské kůže Definice pozice Pokud se v tomto návodu odkazuje na směry vpravo, vlevo nebo vzadu, pak jsou vţdy zamýšleny z pozice jezdce správně sedícího na jízdním kole, tzn. ve směru jízdy Seznam zkratek ZSP VSTZ MTB OHK Souhrnná zkratka pro zákon o silničním provozu a vyhlášku, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení a provozu na pozemních komunikacích Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Horské kolo Obchodní a hospodářská komora Definice výrazů schválený /autorizovaný prodejce svého / vašeho prodejce / prodejce Správně dotaženo Výraz schválený/autorizovaný prodejce je v tomto uţivatelském návodu pouţíván pro obchodníky s kvalifikací mechanika pro dvoustopá vozidla nebo jízdní kola, kteří jsou Obchodní a hospodářskou komorou oprávněni provozovat i. maloobchod. Výše uvedení musí mít rovněţ povolení výrobce, ii. které je opravňuje k inspekci, potvrzování správné montáţe a iii. nezávadnosti kol. Autorizovaný prodejce, který vám jízdní kolo GHOST prodal. Pojem správně dotaţeno definuje stav, kdy je celá plocha šroubu/hlavy šroubu pevně v kontaktu s komponentem. iv. Uţivatelský manuál // Specifikace

9 Nesprávně dotaženo Uvolněný šroub lze rozpoznat podle vyčnívající hlavy šroubu. Osmice Odchylka ve správné geometrii ráfku se hovorově nazývá osmice. Bar Jednotka míry tlaku vzduchu. Palec Symbol: Anglická nebo americká jednotka délky, které se často pouţívá k označení velikosti rámů a kol. 1 = 2.54 cm psi Libra na čtvereční palec; anglická nebo americká jednotka tlaku; 1 psi = bar Nm Newton metr; měrná jednotka utahovacího momentu Ruční síla Síla, kterou mírným úsilím vyvine průměrný člověk pouţitím jedné paţe. Uţivatelský manuál // Specifikace

10 2 Pro vaši bezpečnost 2.1 Používejte jízdní kolo pouze k činnostem, ke kterým je určeno Kdo smí na vašem jízdním kole jezdit? Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Jezdec, který umí jezdit na kole, tj. zná nezbytné základy používání jízdních kol a umí udržet nezbytnou rovnováhu potřebnou k řízení a ovládání jízdního kola. Jezdec, který má pro dané jízdní kolo správnou výšku (zeptejte se svého prodejce). Jezdec, který je fyzicky a psychicky zdatný k jízdě po veřejných komunikacích, za předpokladu, že je dané jízdní kolo k tomu přizpůsobeno. Děti a adolescenti musí být schopni ovládat jízdní kolo bezpečně. Prvky řízení, např. brzdové páky, musí být vhodné pro dětskou velikost rukou Jakým způsobem je povoleno na jízdním kole jezdit? Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Jezděte v sedě nebo ve stoje s chodidly vždy na pedálech. Držte levou rukou levou rukojeť řídítek a pravou rukou pravou rukojeť řídítek. Při jízdě mějte levé chodidlo na levém pedálu a pravé chodidlo na pravém pedálu. Jízdní kolo používejte výhradně jako dopravní prostředek. Uţivatelský manuál // Specifikace

11 2.1.3 Kde je povoleno na jízdním kole jezdit? Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Všechna jízdní kola tohoto výrobce jsou rozdělena do kategorií. Kategorii, do které spadá vaše jízdní kolo, můžete nalézt v servisní knížce, kterou jste dostali společně s jízdním kolem. Příslušná kategorie byla označena vašim prodejcem při zakoupení kola, viz kapitola 4. Následující kategorie se vztahují k ulicím a stezkám: Ulice: asfaltový povrch Stezka: písek, štěrk či podobný povrch (lesní cesta, polní cesta) Zpevněné stezky: zcela bez, nebo s nízkým výskytem kořenů, schodů, kamenů a jiných větších výčnělků. Nezpevněné stezky: s vyšším výskytem kořenů, schodů, kamenů nebo jiných větších výčnělků. Bike park: speciálně vyznačené plochy pro freeride jeţdění, sjezdy, 4X a dirt. Freeride: umělecké a sportovní vyuţití, rychlá sjezdová jízda ve volné přírodě. Downhill: Velmi rychlá sjezdová jízda po speciálně vyznačené trati. 4-X a dirt: Tratě podobné BMX tratím. Vaše bezpečnost na výše uvedených cestách závisí na rychlosti, kterou s jízdním kolem jedete. Čím vyšší rychlost, tím větší riziko! Nezapomeňte, že ulice a stezky mohou být poškozeny, nebo zde mohou být překážky, které mohou ohrozit vaši bezpečnost a poškodit jízdní kolo. V těchto místech jezděte pomalu a zvlášť opatrně. Pokud je to nutné, tlačte jízdní kolo vedle sebe, nebo jej přes překážky přeneste. Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Z technického hlediska jsme schválili následující modely k použití na výše uvedených cestách a stezkách. Uvádíme pouze nejhorší možný povrch, na kterém mohou být zmíněné modely použity. RACE: Silnice, bez skoků. Přední i zadní kola všech kategorií za předpokladu, ţe jsou vybaveny závodními plášti (viz níţe): Silnice, bez skoků. SPEEDLINE: Silnice, stezky pouze za předpokladu, ţe jsou jemného povrchu a pevného podloţí. CROSS: Stezky, bez skoků. TR: Stezky, bez skoků. POWERKID 12 a 16 : Stezky, bez skoků. POWERKID 20 a 24 : Zpevněná stezka, bez skoků. SE, HTX, MISS, RT: Zpevněná stezka, bez skoků. Uţivatelský manuál // Specifikace

12 AMR, ASX: Nezpevněné stezky. AMR Plus, AMR Square, ERT: Nezpevněné stezky pro sportovní vyuţití. 4-X, DIRT: Bike park, bez freeride (volný sjezd) a downhill (sjezd). FR Northshore: Bike park. Sportovní využití: Jízda v takové rychlosti, kdy např. při přejíždění hran různých objektů, schodů a terénních vln vyskočíte s jízdním kolem do vzduchu. Jízdní kola jiných kategorií mohou být vybavena závodními plášti. Takovéto pláště mohou být rozpoznány podle maximální šířky 28 mm, jak je na nich uvedeno ve dvou-číselném značení, např nebo Takováto jízdní kola pak mohou být použita pouze na komunikacích s asfaltovým povrchem. Obraťte se na svého prodejce. Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Kdykoliv používáte jízdní kolo, zejména pro sportovní využití (velmi rychlá jízda přes hrany, schody, terénní vlny atd.) sportovní využití kola v bike parku, kde je vždy větší riziko úrazu Vždy přizpůsobte jízdu svým jízdním schopnostem! V jakém stavu musí být jízdní kolo před jízdou? Vaše nové jízdní kolo je sportovním vybavením a můţe být pouţito na veřejných pozemních komunikacích a stezkách pouze tehdy, je-li vybaveno příslušenstvím, které je stanoveno ve vyhlášce VSTZ (viz ). Aby jízdní kolo vyhovovalo vyhlášce VSTZ, musí být vybaveno příslušným vybavením. Pro plné znění zákonů platných v České republice si přečtěte vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nebo kontaktujte svého prodejce. Budete-li jízdní kolo pouţívat mimo Českou republiku, dodrţujte zákony platné v dané zemi. Poraďte se se svým prodejcem, nebo kontaktujte příslušné orgány. Uţivatelský manuál // Specifikace

13 2.1.5 Co nesmíte dělat Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Mnoho cyklistů si rádo přizpůsobuje jízdní kola dle svých představ. Sedlo, řídítka, pedály, brzdy, pláště, odpružení existuje spousta možností pro dodatečné úpravy jízdního kola. Práce na vašem jízdním kole i zdánlivě jednoduché úkony vyžaduje důkladné školení, hluboké znalosti a rozsáhlé zkušenosti. Nekvalifikovaně provedená práce na jízdním kole může vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Nemontujte na své jízdní kolo jakékoliv komponenty, které nejsou výslovně schváleny pro váš model jízdního kola. Výjimkou jsou tachometry a držáky na láhev, pokud byly vybrány a namontovány vašim prodejcem. Obraťte se na svého prodejce. Veškerou montáž příslušenství, úpravy, servis a další práce nechejte provádět výhradně schváleným servisem. Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Trénink na v trenažéru upnutém jízdním kole s karbonovým rámem a/nebo karbonovou vidlicí: Pokud je jízdní kolo upnuto v trenažéru, pak se karbonové vlákno upnuté části jízdního kola může poškodit a později přetrhnout. To může vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Jízdní kola s karbonovou vidlicí nesmí být upevněna do cyklo trenažéru, na kterém se upíná vidlice. Jízdní kola s karbonovým rámem či sedly a/nebo sedlovkami z karbonu nesmí být upevněna do cyklo trenažéru, na kterém se upíná zadní kolo. Uţivatelský manuál // Specifikace

14 2.2 Další rizika Nebezpečí způsobené nesprávnou montáţí Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Nesprávná montáž může vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Správnou závěrečnou montáž a seřízení správného posedu si nechejte potvrdit svým prodejcem. Použijte prosím předtištěný formulář obsažený v této uživatelské příručce Nebezpečí způsobené nesprávným pouţíváním Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Nedodržení informací uvedených v této uživatelské příručce může vést k nebezpečným situacím během jízdy, nehodám nebo ke vzniku materiální škody. Při jízdě vždy noste helmu. Jezděte předvídavě a defenzivně. Nejezděte pod vlivem alkoholu. Jezděte tak, abyste měli jízdní kolo pod kontrolou po celou dobu a mohli správně zareagovat v případě náhlého nebezpečí. Mějte na paměti, že účinnost brzd a dynama může být za mokrého počasí snížena. Při jízdě noste vhodný oděv, který nebrání samotné jízdě a ani ve výhledu. Při jízdě vždy noste těsné nohavice. Volné oblečení se může zamotat do kola a vést k vážným pádům. V noci a při snížené viditelnosti noste oblečení s reflexními prvky a zapněte světla. Zavazadla přepravujte pouze na vhodných nosných systémech. Těmi jsou cyklistické nosiče schválené výrobcem. Pokud máte jakékoli otázky, kontaktujte svého prodejce. Zvýšené zatížení prodlouží brzdnou dráhu jízdního kola. Nezapomeňte, že některé předměty, oblečení a/nebo použití batohu může omezit vaši pohyblivost. Nepřekračujte přípustnou celkovou hmotnost jízdního kola, viz kapitola 3.2. Zjistěte, zda nepřekračujete celkovou povolenou hmotnost. Postavte se Uţivatelský manuál // Specifikace

15 v cyklistickém oblečení s přepravovaným nákladem a jízdním kolem na kalibrované váhy. Dodržujte údržbu jízdního kola a instrukce o péči, které jsou uvedeny v kapitolách 11 a Likvidace kola Po skončení ţivotnosti jízdní kolo zlikvidujte odpovídajícím způsobem. Obraťte se na svého prodejce, nebo schválenou recyklační společnost. Uţivatelský manuál // Specifikace

16 3 Rozsah dodávky, technická data 3.1 Rozsah dodávky Jízdní kolo GHOST + uţivatelská příručka 3.2 Technická data Přípustná okolní teplota Přípustná celková hmotnost 10 C do +50 C Trekking: MTB: 4X / Dirt: Cross / Speedline: Race: Powerkid 24 (*): Powerkid 20 (*): Powerkid 12 / 16 (*): 140 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 100 kg 80 kg 50 kg (*): 12 / 16, 20 nebo 24 udává velikost předního a zadního kola. Velikost je uvedena na plášti. Obraťte se na svého prodejce. Komponent Výrobce Model/Typ Typ připojení Typ připojení Utahovací moment (Nm) Sedlovka GID Pevný Úchyt sedla Jeden šroub Sedlovka GHOST BMX CroMo Pevný Úchyt sedla Dva šrouby 5-6 Sedlovka Ritchey Pevný Úchyt sedla Dva šrouby Sedlovka Syncros Pevný Úchyt sedla Dva šrouby Sedlovka GID Pevný Úchyt sedla Dva šrouby Sedlovka GID Zavěšení odpruţení Úchyt sedla Dva šrouby 5-6 Úchyt na rámu pro sedlovku Všechny Hliníkový rám Úchyt na rámu Karbonový pro sedlovku Všechny rám Úchyt sedlovky Úchyt sedlovky Jeden šroub 5-6 Jeden šroub 5-6 Tabulka utahovacích momentů Uţivatelský manuál // Specifikace

17 4 Konstrukce a funkce 4.1 Kategorie Jízdní kola rozdělujeme do následujících kategorií. V těchto kategoriích existují různé série. Kategorii a sérii, do které vaše kolo spadá, lze nalézt v servisní kartě na konci této uţivatelské příručky. Horské kolo (AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, 4X, DIRT, RT, HTX, MISS, MISS AMR, MISS RT, SE) Crossové kolo (CROSS) Silniční kolo (RACE, SPEEDLINE) Trekkingové kolo (TR) Dětské kolo (POWERKID) 4.2 Horské kolo (AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, 4X, DIRT, RT, HTX, MISS, MISS AMR, MISS RT, SE) Jízdní kola nejsou vybavena doplňky v souladu s VSTZ (viz ). Výše uvedené modely jsou vybaveny přehazovačkou, ráfkovými, nebo kotoučovými brzdami, kola s průměrem ráfku 559 mm / 26. Série AMR, ASX, Miss AMR: Celoodpruţená jízdní kola (viz kapitola 4.7.2) s předním a zadním odpruţením o zdvihu 120 mm. Vhodné pro jízdu do kopce i sjezd. Uţivatelský manuál // Specifikace

18 Série AMR Plus, AMR Square: Celoodpruţená jízdní kola (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu mm a zadním odpruţením o zdvihu 140 mm. Vhodné pro jízdu do kopce i sjezd. Větší význam je však přiřazen sjezdovým vlastnostem. Série ERT: Celoodpruţené jízdní kolo (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu mm a zadním odpruţením o zdvihu 160 mm. Hlavní důraz je přiřazen sjezdovým vlastnostem, lze jej však pouţít i pro jízdu do kopce. VAROVÁNÍ: K pouţití tohoto sportovního jízdního kola jsou potřebné pokročilé dovednosti a zkušenosti. Uţivatelský manuál // Specifikace

19 Série FR Northshore: Celoodpruţené jízdní kolo (viz kapitola 4.7.2) s předním a zadním odpruţením o zdvihu 180 mm. Hlavní důraz je kladen na sjezdové vlastnosti a vyuţití v bike parku. VAROVÁNÍ: K pouţití tohoto sportovního jízdního kola jsou potřebné pokročilé dovednosti a zkušenosti. Série 4X / Dirt: Jízdní kola s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu 100 mm. Hlavní důraz je kladen na vyuţití v bike parku a skákání. Stejné vybavení jako u horských kol, některé modely jsou osazeny pouze jednou brzdou, bez řazení, nebo jen s řazením pro zadní ozubenou kazetu. VAROVÁNÍ: K pouţití tohoto sportovního jízdního kola jsou potřebné pokročilé dovednosti a zkušenosti! Uţivatelský manuál // Specifikace

20 Série RT, MISS RT: Celoodpruţené jízdní kolo (viz kapitola 4.7.2) s předním a zadním odpruţením o zdvihu 100 mm. Kolo s hmotnostně orientovanou konfigurací pro sportovní jízdu. Uţivatelský manuál // Specifikace

21 Série HTX / MISS: Jízdní kolo s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu 100 mm. Kolo s hmotnostně orientovanou konfigurací pro sportovní jízdu. Série SE: Jízdní kolo s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu mm. Robustní univerzální jízdní kola orientovaná na rekreační jízdu. Uţivatelský manuál // Specifikace

22 4.3 Krosové kolo (série CROSS): Vybaveno stejně jako horské kolo, ale s větším průměrem ráfků kol mm / 28. Série CROSS: Jízdní kolo s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu 60 mm. Univerzální kola pro rychlou jízdu po ulicích a stezkách. 4.4 Silniční kola (série RACE, SPEEDLINE) Jízdní kola nejsou vybavena doplňky v souladu s VSTZ (viz ). Výše uvedené modely jsou vybaveny přehazovačkou, ráfkovými, nebo kotoučovými brzdami a koly s průměrem ráfku 662 mm / 28. Série RACE: Závodní jízdní kola bez odpruţení rámu, s pevnou vidlicí a závodními řídítky pro rychlou jízdu po silnici. Brzdy pro závodní jízdní kola (viz kapitola 6.8.1) Uţivatelský manuál // Specifikace

23 Série SPEEDLINE: Závodní jízdní kola bez odpruţení rámu a s pevnou vidlicí pro rychlou a pohodlnou jízdu po silnici. Rovná nebo MTB řídítka Převodové páky jsou stejné jako u horských kol Ráfkové brzdy jsou stejné jako u horských kol Mírně širší pláště neţ u série RACE 4.5 Trekkingové kolo (série TR) Jízdní kolo je vybaveno v souladu s VSTZ, včetně přehazovačky, dvou ráfkových, nebo kotoučových brzd, nosiče a blatníků. Série TR: Pevný rám (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu 60 mm Univerzální, plně vybavená kola pro pohodlnou jízdu po ulicích a stezkách Rovná, nebo MTB řídítka Řadicí páky jsou stejné jako u horských kol Ráfkové brzdy, nebo kotoučové brzdy, jsou stejné jako u horských kol Dynamo v náboji Uţivatelský manuál // Specifikace

24 4.6 Dětská kola (série POWERKID) Dětská jízdní kola nejsou vybavena příslušenstvím v souladu s VSTZ, osazení přehazovačkou, nebo bez řazení, ráfkovou, nebo zpětnou brzdou. Powerkid 12 a 16 : Rám bez odpruţení, pevná přední vidlice Bez řazení Přední ráfková brzda Zadní zpětná brzda Balanční kolečka Velikost předního a zadního kola 12 nebo 16 Nebezpečí zranění a materiálních škod! Balanční kolečka - stabilizátory 1. Před každou jízdou se ujistěte, že jsou obě matice upevňující balanční kolačka k ose zadního kola bezpečně utažené. 2. Rovněž se ujistěte, že jsou balanční kolečka na obou stranách ve stejné výšce od země. Powerkid 20 : Velmi podobné horským kolům Pevný rám (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu do 50 mm Uţivatelský manuál // Specifikace

25 Přehazovačka se sedmi rychlostmi Ráfkové brzdy jsou stejné jako u horských kol Velikost předního a zadního kola 20 Powerkid 24 : Stejné jako MTB modely, ale s menší velikostí předního a zadního kola Pevný rám (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu do 50 mm Řazení s dvaceti čtyřmi rychlostmi Ráfkové brzdy jsou stejné jako u horských kol Velikost předního a zadního kola Obecné informace Řazení Na kolech s více převody rozlišujeme: Řazení přehazovačkou, rozpoznatelné podle počtu ozubených koleček na zadním náboji a také na převodníku, nebo Nábojové řazení, rozpoznatelné podle robustnějšího zadního náboje. Tato soustava řazení vám poskytuje optimální převod pro jakoukoliv rychlost a zjednodušuje např. jízdu do kopce. Počet převodů je stanoven takto: Řazení přehazovačkou: Počet převodníků vpředu je vynásoben počtem ozubených koleček (pastorků) vzadu, např.: 3 převodníky x 9 pastorků = 27 převodů. Nábojové řazení: Počet řazení odpovídá nejvyššímu číslu na ukazateli řazení. Uţivatelský manuál // Specifikace

26 4.7.2 Rámy a vidlice Rámy jízdních kol jsou dostupné v těchto typech: Bez odpruţení: S pevnou přední vidlicí i rámem Modely série RACE, SPEEDLINE, POWERKID 12 a 16 S poloodpruţením ( hardtail ): S odpruţenou přední vidlicí a pevným rámem Modely série 4X, DIRT, MISS (kromě MISS AMR a MISS RT), HTX, SE, CROSS, TR, POWERKID 20 a 24 Celoodpruţené: S odpruţenou přední vidlicí i zadním kolem Modely série AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, RT, MISS RT, MISS AMR Uţivatelský manuál // Specifikace

27 U celoodpruţených jízdních kol existují různé systémy odpruţení s různým počtem čepových kloubů. Rám se čtyřmi čepovými klouby Počet čepových kloubů lze snadno spočítat. Spojení s pruţinou se nepočítá za čepový kloub. 4.8 Poznámky ke karbonovým materiálům Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Karbon je moderní materiál, používaný v konstrukcích jízdních kol a motorových vozidel. Karbonové části jsou však křehké a citlivé. Chyby během montáže, nebo používání mohou vést k prasknutí karbonových částí, následným nehodám, pádům a vzniku materiální škody. Nezapomeňte dodržovat všechny pokyny týkající se používání karbonových částí. Obraťte se na svého prodejce, pokud máte jakékoli otázky týkající se karbonových částí. Uţivatelský manuál // Specifikace

28 Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Rázové zatížení, které může nastat, pokud jízdní kolo používáte k jiným než schváleným účelům (viz kapitola a 4) a zásahy odletujícími kameny do karbonových částí, mohou způsobit neviditelné poškození karbonových vláken a/nebo delaminaci (= odštěpení lepených karbonových vrstev). Takové poškození pak spolu se silami působícími během jízdy mohou způsobit náhlé prasknutí karbonových částí a tím přivodit nebezpečné situace během jízdy, pády, nehody nebo vznik materiální škody. Používejte jízdní kolo jen k účelu, ke kterému je určeno (viz a 4) Po nehodách nebo jiných mechanických zatíženích, které nebyly způsobeny normálním používáním jízdního kola, nesmí být karbonové rámy a části nadále používány. Po pádu nebo nehodě neprodleně kontaktujte svého prodejce a dotyčné části zašlete výrobci k inspekci. Karbon je hovorový název pro plasty zesílené uhlíkovým vláknem. Tato směs vytváří vláknito-plastový kompozitní materiál, ve kterém jsou uhlíková vlákna zapečena v několika vrstvách do plastové matrice. Tato matrice se skládá z plastické hmoty tvrditelné teplem (epoxidová pryskyřice) a jejím úkolem je přenášet a rozkládat při jízdě vznikající síly a také fixovat karbonová vlákna. Kompozitní materiály, stejně jako všechna vlákna, mají podstatně větší pevnost v tahu než v jejich příčném namáhání. Aby se uhlíková vlákna vyrovnala se všemi působícími silami, jsou ve tkanině uspořádána ve více směrech Informace o konstrukci rámu Přesné analýzy a realistické simulace sil působících v rámu umoţnily v odlišných místech rámu, např. v oblasti šlapacího středu nebo hlavového sloţení, účinnější kladení vláken různými směry. GHOST karbonové rámy jsou vyrobeny pomocí Tube2Tube procesu, který perfektně ovládá jen pár výrobců. Tato technika umoţňuje přidat materiál do míst, kde je jeho větší mnoţství potřebné a naopak ubrat jej tam, kde rám není tolik namáhán. Při tomto technologickém procesu jsou části rámu spojovány postupně, dokud netvoří jednolitý celek. Protoţe jsou tyto vysoce kvalitní produkty vyráběny ručně, mohou se mezi jednotlivými výrobky objevit mírné rozdíly, které však nejsou důvodem k reklamaci Jak správně zacházet s karbonovými komponenty 1. Na karbonové trubky nesmí být ţádné další díly připevňovány sponami, šrouby, svorkami nebo jinými předměty či metodami, které by vyvinuly mechanickou zátěţ na karbonové trubky. Působící síly mohou karbonovou tkaninu poškodit. 2. Upínání na montáţní stojany: Karbonovou trubku nebo sedlovku nikdy neupevňujte do čelistí montáţního stojanu. Uţivatelský manuál // Specifikace

29 Pouţijte hliníkovou sedlovku o stejném průměru a zasuňte ji do rámu svého kola tak, jak je popsáno v kapitole 7.3. Poté můţete kolo uchytit do čelistí montáţního stojanu. 3. Dbejte opatrnosti při pouţití řetězových zámků proti krádeţi jízdních kol. Za určitých okolností mohou poškodit rám jízdního kola. Při pouţívání řetězových zámků se ujistěte, ţe se pouze dotýkají příslušných karbonových trubek a nijak na ně nevyvíjí ţádnou sílu (tlak). 4. Podsedlová objímka / sedlovka: Maximální utahovací moment podsedlové objímky je 6 Nm (minimální utahovací moment 5 Nm). Sedlová trubka nesmí být rozšiřována nebo jinak mechanicky obráběna. Sedlovka a sedlová trubka nesmí být namazány. Pouţívejte výhradně karbonovou montáţní pastu dodávanou s kolem. 5. Drţáky láhví: Pro komerční drţáky láhví jsou dostupné speciální závitové sady. Maximální utahovací moment šroubů pro drţáky láhví je 4 Nm. 6. Cyklo trenaţéry: 7. Přeprava: Pouţívání cyklo trenaţérů s pevným upínáním není povoleno. Pevné upnutí ramen vidlice, nebo rychloupínáků, působí zatíţením, které se výrazně liší od povoleného zatíţení během jízdy. To můţe vést k poškození rámu. Pouţití cyklo trenaţéru bez pevného upnutí je povoleno. VAROVÁNÍ: Za předpokladu potřebných znalostí! Dbejte zvláštní opatrnosti během převáţení jízdních kol s karbonovým rámem. Podobně jako hliníkové rámy, mohou být karbonové rámy převáţeny pouze uvnitř motorových vozidel. Především chraňte rám před kontaktem s jinými částmi jízdního kola. Pouţijte např. deky, nebo jiné ochranné přikrývky. Stejně jako se všemi našimi koly nemohou být k upevnění nebo připoutání pouţity rychloupínací popruhy ani jiné, podobné upínací příslušenství. Síly způsobené takovýmto zařízením mohou způsobit poškození trubek. Nepokládejte další předměty na rám. Ujistěte se, ţe jízdní kolo během přepravy nemůţe sklouznout. Uţivatelský manuál // Specifikace

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte!

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte! Uživatelská příručka Uživatelská příručka Speedkid1 (Model TJ-24A) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Vážený zákazníku,

NÁVOD K OBSLUZE. Vážený zákazníku, Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro kolo značky POLYGON. Věříme, že Vám bude spolehlivě sloužit po mnoho let a že s ním budete spokojen natolik, že až se budete rozhodovat o další koupi

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice MODEL UŽIVATELSKÝ MANUÁL MAGNETIC Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice K sestavení potřebujete: 14mm klíč, 4mm imbusový klíč Při rozbalení zkontrolujte, zda máte všechny díly OBSAH BALENÍ

Více

Návod k použití a záruční list. Ŭwww. ƕąĉģśǝâ.cz

Návod k použití a záruční list. Ŭwww. ƕąĉģśǝâ.cz Návod k použití a záruční list 1 Ŭwww. ƕąĉģśǝâ.cz 2 www. ƕąĉģśǝâ.cz Vážený zákazníku, Děkujeme vám za koupi jízdního kola BULLS. Věříme, že budete spokojeni. Při koupi kola jste obdrželi spolu s návodem

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR 2015 V ceníku naleznete podrobnou nabídku servisních prací prováděných v naší cykloprodejně. Všechny ceny jsou uvedeny bez materiálu a s DPH. RÁMY A VIDLICE Výměna

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Czech) DM-CN0001-05 Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 4 MONTÁŽ...

Více

Uživatelský manuál pro elektrokolo

Uživatelský manuál pro elektrokolo Uživatelský manuál pro elektrokolo Obsah Všeobecné instrukce Inspekce před jízdou Nabíjení Údržba Řešení problémů Záruka Všeobecné instrukce Balení - Odstraňte obalové materiály. Nejlepší je vyříznout

Více

Uživatelská příručka. Horské kolo. Trekingové/Krosové/Fitness kolo. Dirt/Street kolo. Single speed. Juniorské kolo. V souladu s normou EN14766

Uživatelská příručka. Horské kolo. Trekingové/Krosové/Fitness kolo. Dirt/Street kolo. Single speed. Juniorské kolo. V souladu s normou EN14766 Uživatelská příručka Horské kolo Trekingové/Krosové/Fitness kolo Dirt/Street kolo Single speed Juniorské kolo V souladu s normou EN14766 Pedelek/E-kolo V souladu s normou EN15194 Obsah Představení... 4

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MECHANICKÉMU VOZÍKU ALTO PLUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MECHANICKÉMU VOZÍKU ALTO PLUS Des produits à vivre UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K M E CH A N I C K É M U V O Z Í K U Alto PLUS ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si pořídili mechanický vozík Alto Plus a blahopřejeme k dobrému výběru. Tato příručka

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ Jízdní kola Devron

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ Jízdní kola Devron UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ Jízdní kola Devron 1 OBSAH KLASIFIKACE JÍZDNÍCH KOL... 5 NA ÚVOD... 7 INFORMACE V UŽIVATELSKÉM MANUÁLU... 7 ZNAČENÍ... 7 SYMBOLY... 7 ORIENTACE... 7 TERMINOLOGIE... 8 BEZPEČNOSTNÍ

Více

max 40 mm 30-55 mm max 30-55 mm 03ISRABSF01

max 40 mm 30-55 mm max 30-55 mm 03ISRABSF01 A B 30-55 mm max 40 mm 30-55 mm max 40 mm C D 03ISRABSF01 E F M N G H O P I L Q R CZ Než začnete sedačku používat, pozorně si přečtěte návod. Návod si pečlivě uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu.

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné dospělé osoby, aby si pečlivě přečetli tento

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP

kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP Před jízdou dobře zkontrolujte: Baterie je plně nabitá Pláště jsou správně nahuštěny Brzdy jsou zcela funkční Řídítka jsou správně a bezpečně

Více

Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti.

Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické kolo patří do kategorie PEDELEC (Pedal Electric

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Uživatelská příručka a záruční list pro teleskopickou sedlovku FOX DOSS

Uživatelská příručka a záruční list pro teleskopickou sedlovku FOX DOSS Uživatelská příručka a záruční list pro teleskopickou sedlovku FOX DOSS Autorizované FOX servisní centrum: CYKLOŠVEC s.r.o., 397 01 Písek, Harantova 1317, tel. servis: 382 206 451, mobil: 605 215 801,

Více

DM-CN (Czech) Příručka prodejce. Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN (Czech) Příručka prodejce. Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Czech) DM-CN0001-03 Příručka prodejce Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je primárně určená profesionálním cyklomechanikům.

Více

Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití

Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití Montáž Příslušenství mohou sestavovat pouze dospělé osoby. Upozornění: JD důrazně doporučuje, aby toto příslušenství sestavoval

Více

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání AL-KO Automobilová technika Kvalita a bezpečnost AL - KO Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004 Návod k používání Pozor: Před uvedením do provozu se seznamte s návodem k používání a dbejte bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka. Silniční kolo. Cyklokrosové kolo. Triatlonové kolo / Kolo na časovku. Single speed / Fixka. V souladu s normou EN14871

Uživatelská příručka. Silniční kolo. Cyklokrosové kolo. Triatlonové kolo / Kolo na časovku. Single speed / Fixka. V souladu s normou EN14871 Uživatelská příručka Silniční kolo Cyklokrosové kolo Triatlonové kolo / Kolo na časovku Single speed / Fixka V souladu s normou EN14871 Pedelek/E-kolo V souladu s normou EN15194 Obsah Představení. 3 Části

Více

OBSAH. Popis odrážedla. Obecné informace. 1.1. Nastavení. 1.2. Kontrola před jízdou a po jízdě. 1.3. Principy a pravidla bezpečné jízdy

OBSAH. Popis odrážedla. Obecné informace. 1.1. Nastavení. 1.2. Kontrola před jízdou a po jízdě. 1.3. Principy a pravidla bezpečné jízdy Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral odrážedlo značky AGang. Tento návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí s technikou jízdy. Jeho součástí je rovněž záruční list a podmínky

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 87 0095 Střešní box Návod k obsluze Účel použití Tento návod k montáži je určen pro instalaci střešních boxů M, L, XL na základní střešní nosič Mercedes-Benz Alustyle a

Více

Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ

Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ: Stejně jako na jiných pojízdných výrobcích i jízda na dětském odrážedle může být riskantní činnost, při které se

Více

Přečtěte si a uschovejte tento návod.

Přečtěte si a uschovejte tento návod. Výr. Číslo: 305 CZ: Přečtěte si a uschovejte tento návod. JD Bug Scooter-vlastní manuál + bezpečnostní příručka Skútr - díly a komponenty Rozložení Bug JD skútry při prvním použití Kontrola před jízdou

Více

Made in. Návod na použití Návod na použitie User Manual. www.insportline.eu

Made in. Návod na použití Návod na použitie User Manual. www.insportline.eu Made in EU Návod na použití Návod na použitie User Manual www.insportline.eu OBSAH KOMPONENTY... 4 KLASIFIKACE JÍZDNÍCH KOL... 5 NA ÚVOD... 7 INFORMACE V UŽIVATELSKÉM MANUÁLU... 7 ZNAČENÍ... 7 SYMBOLY...

Více

Hodnoticí standard. Mechanik jízdních kol (kód: 23-069-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Mechanik jízdních kol (kód: 23-069-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Mechanik jízdních kol (kód: 23-069-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik jízdních kol Kvalifikační

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník Návod k obsluze Rozsah použití: Nové VITO W 639 Bezpečnost provozu Nebezpečí zranění Na Vašem vozidle jsou k dispozici

Více

Před používáním tohoto výrobku si přečtěte a pochopte tento návod. Výr. Číslo 2340

Před používáním tohoto výrobku si přečtěte a pochopte tento návod. Výr. Číslo 2340 Před používáním tohoto výrobku si přečtěte a pochopte tento návod. Výr. Číslo 2340 Nabíjení baterie Po každé jízdě vypnout. Když ponecháte bez používání, baterie se nebude muset dát nabít. Opravy a

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 86 8303 Dětská sedačka KID Návod k obsluze -2- Dětská bezpečnostní sedačka Mercedes-Benz (KID) Blahopřejeme Vám k Vaší nové dětské bezpečnostní sedačce Mercedes-Benz (KID).

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Speedkid2 (Model TJ-20A-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Speedkid2 (Model TJ-20A-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Speedkid2 (Model TJ-20A-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ 102

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ 102 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ 102 POUŽITÍ Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ DĚTSKÝCH KOL HELLO KITTY

NÁVOD NA POUŽITÍ DĚTSKÝCH KOL HELLO KITTY NÁVOD NA POUŽITÍ DĚTSKÝCH KOL HELLO KITTY Dětská kola HELLO KITTY jsou vyrobena podle evropské normy EN 14765 +A1: 2008, která je určena pro dětská jízdní kola. Dětská kola jsou určená pro použití jen

Více

Koloběžka SPARTAN 16-12

Koloběžka SPARTAN 16-12 Koloběžka SPARTAN 16-12 S23191 S23192 Návod na použití Důležité: Před montáží, použitím či prováděním údržby si prosím důkladně pročtěte tento manuál a uschovejte jej tak, aby byl v případě potřeby kdykoliv

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU CZ ÚVOD 1 MONTÁŽ RÁMU 3 INSTALACE JEDNOTKY 4 UCHYCENÍ KOLA 5 ODEPNUTÍ KOLA 7 UPOZORNĚNÍ 8 DOPORUČENÍ 8 MONTÁŽ JEDNOTKY 12 Děkujeme, že jste si vybrali trenažér Novo Mag Force.

Více

Návod k obsluze Vak montovaný na palivovou nádrž

Návod k obsluze Vak montovaný na palivovou nádrž BMW Motorrad Radost z jízdy Návod k obsluze Vak montovaný na palivovou nádrž z Obecné pokyny Úvod Vak na palivovou nádrž od BMW Motorrad je ideální společník pro motocyklové výlety. BMW Motorrad je synonymem

Více

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití.

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití. DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití. Pokud se nebudete držet těchto instrukci, mohla by být ohrožena bezpečnost

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod

IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod Dodavatel: Seven Sport s.r.o., Dělnická, Vítkov 749 01 www.insportline.cz Tel.: +420-556 770 199 DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO MANUÁL PŘED POUŽITÍM

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Návod k použití kola

Návod k použití kola Návod k použití kola Obsah 1 Úvod... 2 2 Bezpečnostní informace... 2 2.1 Základní bezpečnostní informace... 2 2.2 Informace pro rodiče a opatrovníky... 2 2.3 Bezpečnost v silničním provozu... 3 2.4 Správné

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

VDPCRGB2. DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály. Návod pro uživatele

VDPCRGB2. DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály. Návod pro uživatele VDPCRGB2 DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály Návod pro uživatele A výběr adresy B DMX vstup C DMX výstup D výstupy DMX IN DMX OUT 1=GND 2= SIG (-) 3= SIG (+) 1. Úvod Důleţité informace o tomto produktu

Více

Návod k obsluze. jízdních kol GHOST. Verze 06/14

Návod k obsluze. jízdních kol GHOST. Verze 06/14 06/14 Návod k obsluze jízdních kol GHOST Verze 06/14 2 1. Základní informace o vašem novém jízdním kole a o tomto návodu k obsluze 7 1.1 Rozsah platnosti 7 1.2 Součásti dodávky 7 1.2.1 Základní výbava

Více

Návod k sestavení a provozu

Návod k sestavení a provozu Návod k sestavení a provozu Obsah 1 Varování 2 Provoz 3 Konstrukce a provoz 3.1 Konstrukce Montáž hlavy Montáž pedálů Demontáž sedla 3.2 Provoz 4 Bezpečnostní opatření 5 Údržba Varování Provoz Děti by

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

Hlavové složení. Horní rámová trubka. sedlovky. Spodní rámová trubka. Přesmykač. Pedály. Kliky. Převodníky. Přední kotoučová brzda

Hlavové složení. Horní rámová trubka. sedlovky. Spodní rámová trubka. Přesmykač. Pedály. Kliky. Převodníky. Přední kotoučová brzda Pastorky Zadní kotoučová brzda Sedlovka Upínák sedlovky Sedlová trubka Sedlo Zámek sedlovky Přesmykač Hlavové složení Horní rámová trubka Spodní rámová trubka Představec Brzdové a řadící páky Odpružená

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky.

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Montážní návod KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Posuvné dveře bez rámu Obr. 1. Kování na posuvné dveře-vyobrazení (Skleněné dveře nejsou součástí dodávky). Seite 1

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 Návod k obsluze ProfiTech / lanový kladkostroj - napínací zařízení č. 60005

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Směřující proti směru jízdy. Skupina Hmotnost Věk. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Směřující proti směru jízdy. Skupina Hmotnost Věk. 0+ 0-13 kg 0-12 m Směřující proti směru jízdy Návod k obsluze ECE R44 04 Skupina Hmotnost Věk 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Děkujeme, že jste si vybrali BeSafe izi Go ISOfix BeSafe vytvořil tuto sedačku s velkou péčí, aby ochránila

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Montáž brzdových válců SAF... 3 Montáž membránových válců... 3 Montáž válců s dvojitou membránou... 5 Mechanické uvolnění

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

Handlefix: Dodávají se dve plastové redukce odlišných rozmeru: Vyberte si tu, která je pro Váš rám vhodnější (obr. C).

Handlefix: Dodávají se dve plastové redukce odlišných rozmeru: Vyberte si tu, která je pro Váš rám vhodnější (obr. C). CZ Než začnete sedačku používat, pozorně si přečtěte návod. Návod si pečlivě uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu. Než začnete výrobek používat, ověřte si dopravní předpisy v zemi, ve které se

Více

Návod Contact Switch Návod Contact Switch

Návod Contact Switch Návod Contact Switch Návod Contact Switch Návod Contact Switch OBSAH Úvod strana 3 Přehled součástí strana 3 Technický popis strana 5 Demontáž a zpětná montáž patrony strana 6 Montáž sedlovky na kolo strana 7 Ovládání sedlovky

Více

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK CZ Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK Vážení zákazníci, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho střešního boxu a přejeme Vám, abyste měli užitek a radost z jeho užívání.

Více

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ 103

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ 103 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ 103 POUŽITÍ Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních

Více

TREKKER OUTBACK OBK37A/B - OBK 48A/B CELOHLINÍKOVÉ BOČNÍ KUFRY

TREKKER OUTBACK OBK37A/B - OBK 48A/B CELOHLINÍKOVÉ BOČNÍ KUFRY OBK37AL MAX. ZÁTĚŽ 10 Kg OBJEM 37 lt ROZMĚRY 387 246 495 BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK OBK48AL MAX. ZÁTĚŽ 10 Kg OBJEM 48 lt ROZMĚRY 387 306 495 BEZPEČNOSTNÍ LZE VLOŽIT ZÁMEK OTEVÍRÁNÍ VÍKA 1/4 NASAZENÍ KUFRU NA NOSIČ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. Elektrokolo DHS a Devron

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. Elektrokolo DHS a Devron UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ Elektrokolo DHS a Devron 1 Blahopřejeme! Nyní jste se stal majitelem elektrokola PRIMAS. Toto jízdní kolo je vybaveno tzv. elektrickým asistentem šlapání, který vám poskytne zcela

Více

Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel Obsah

Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel Obsah Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel Obsah Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel... 1 Úvod... 2 Bezpečnostní varování... 2 INSTALACE PRO VŠECHNY TLUMIČE... 4 Tělo tlumiče InLine... 5 Tělo

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

12-16 palcový skútr pokyny a montážní brožura Výr. Číslo. 2320

12-16 palcový skútr pokyny a montážní brožura Výr. Číslo. 2320 12-16 palcový skútr pokyny a montážní brožura Výr. Číslo. 2320 Důležité: Před montáží, jízdou na skútru nebo před provedením údržby si prosím důkladně přečtěte tento návod. Uchovejte si tuto brožuru pro

Více

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr. Návod k obsluze ZZT Verze 1 Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.com Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí

Více

užíváním).v ceně není mazivo,desinfekce a mycí prostř.-cca 200.- 1500,00

užíváním).v ceně není mazivo,desinfekce a mycí prostř.-cca 200.- 1500,00 cena Str.1 KOMPLETNÍ MALÝ SERVIS -obsahuje : 201001 Celková prohlídka a seříz.kola,případná výměna vadných dílů(brz.špalky,lanka,centrování 2 kol,huštění,seř.brzd,seř.řazení,čištění a mazání řetězu,brz.lanek

Více

Záruční list a dodací kontrolní seznam pro prodejce...03. VRO představec...07. Flat Pak představec...08. Kloub sloupu řídítek...10

Záruční list a dodací kontrolní seznam pro prodejce...03. VRO představec...07. Flat Pak představec...08. Kloub sloupu řídítek...10 Servisní Pokyny Obsah Záruční list a dodací kontrolní seznam pro prodejce...03 VRO představec...07 Flat Pak představec...08 Kloub sloupu řídítek...10 Hlavové složení...12 Západka rámu...14 Seřízení kloubu

Více

Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA. Jednomístná houpačka SWING - 1 -

Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA. Jednomístná houpačka SWING - 1 - Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA Jednomístná houpačka SWING mm - 1 - Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. V PŘÍPADĚ CHYBĚJÍCÍCH NEBO ROZBITÝCH DÍLŮ, PROSÍM KONTAKTUJTE PRODEJCE. PARTS, PLEASE

Více

Uživatelský manuál ODPRUŽENÉ VIDLICE CZECH

Uživatelský manuál ODPRUŽENÉ VIDLICE CZECH Uživatelský manuál ODPRUŽENÉ VIDLICE CZECH OBSAH Důležité bezpečnostní informace 3 Před každou jízdou 4 Montáž vidlice 5 Instrukce k montáži 5 Přizpůsobení dvojité korunky 6 Výška pláště 6 Zkouška výšky

Více

ELEKTROKOLO LOVELEC ORION. Manuál Záruční list

ELEKTROKOLO LOVELEC ORION. Manuál Záruční list ELEKTROKOLO LOVELEC ORION Manuál Záruční list 2 Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

yedoo mezeq disc max 150 kg 330 lbs min 150 cm 59 in user manual

yedoo mezeq disc max 150 kg 330 lbs min 150 cm 59 in user manual yedoo mezeq disc max 150 kg 330 lbs min 150 cm 59 in user manual úvod obsah balení Montáž, seřízení a pravidelnou údržbu doporučujeme svěřit odbornému cykloservisu. Neodborné zásahy mohou vést k poškození

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 12.4.2014 BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste si pozorně přečetli návod, abyste jej pochopili

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS Návod k obsluze 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS 1 8 7 6 2 10 9 5 3 11 4 1 řídítka 2 vidlice 3 motor v náboji 4 převodník (integrovaný senzor točivého momentu) 5 řídící jednotka 6 nosič 7

Více

Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Ilustrační foto

Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Ilustrační foto Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Obsah Obsah Hlavní technické a výkonnostní ukazatele Hlavní technické parametry motoru Metoda brzdění

Více

yedoo ox max 120 kg 264 lbs min 120 cm 47 in user manual

yedoo ox max 120 kg 264 lbs min 120 cm 47 in user manual yedoo ox max 120 kg 264 lbs min 120 cm 47 in user manual úvod obsah balení Montáž, seřízení a pravidelnou údržbu doporučujeme svěřit odbornému cykloservisu. Neodborné zásahy mohou vést k poškození koloběžky

Více

max 60 kg 132 lbs min 85 cm 33 in yedoo too too too too alu too too I, II user manual

max 60 kg 132 lbs min 85 cm 33 in yedoo too too too too alu too too I, II user manual yedoo too too max 60 kg 132 lbs min 85 cm 33 in too too alu too too I, II user manual úvod obsah balení Montáž, seřízení a pravidelnou údržbu doporučujeme svěřit odbornému cykloservisu. Neodborné zásahy

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu,

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 5, 4 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +40 556 0 11, email: servis@insportline.cz pre

Více

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Převodový set 1:20 s rukojetí (dále jen nářadí) je určený výhradně k instalaci zemních vrutů BAYO.S DIY do rostlé zeminy do max. hloubky 1000

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag,. März 0 10:19 10 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler X1 nano, pro jízdní kola, obj. č. 15650 - Uebler X31 nano, pro 3 jízdní

Více

e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž

e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž e-scooter kola s podporou elektrického motoru Návod na montáž Úvod Děkujeme, že jste si koupili elektrické kolo. Doufáme, že Vám přinese spoustu radosti. Kvůli bezpečné přepravě dodáváme elektrické kolo

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 Obsah: 1. ÚVOD.. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 3 2.1. Před jízdou 2.2. Při jízdě 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4. Ovládání.. 6 4.1. Ovládací panel 4.2. Ovládání stroje 4.3.

Více