Uživatelská příručka jízdních kol Ghost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka jízdních kol Ghost"

Transkript

1 Uživatelská příručka jízdních kol Ghost Výrobce: GHOST Bikes GmbH An der Tongrube Waldsassen Německo Telefon: Fax: Výhradní dovozce: Schindler, spol. s.r.o. Slezská 101/ Kobeřice Česká republika Telefon: Fax:

2 1 O uživatelské příručce Uţivatelská příručka Rozsah platnosti Doporučená dokumentace Terminologie a symbolické značky Symbolika Definice pozice Seznam zkratek Definice výrazů Pro vaši bezpečnost Pouţívejte jízdní kolo pouze k činnostem, ke kterým je určeno Kdo smí na vašem jízdním kole jezdit? Jakým způsobem je povoleno na jízdním kole jezdit? Kde je povoleno na jízdním kole jezdit? V jakém stavu musí být jízdní kolo před jízdou? Co nesmíte dělat Další rizika Nebezpečí způsobené nesprávnou montáţí Nebezpečí způsobené nesprávným pouţíváním Likvidace kola Rozsah dodávky, technická data Rozsah dodávky Technická data Konstrukce a funkce Kategorie Horské kolo (AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, 4X, DIRT, RT, HTX, MISS, MISS AMR, MISS RT, SE) Krosové kolo (série CROSS): Silniční kola (série RACE, SPEEDLINE) Trekkingové kolo (série TR) Dětská kola (série POWERKID) Obecné informace Řazení Rámy a vidlice Poznámky ke karbonovým materiálům Informace o konstrukci rámu Jak správně zacházet s karbonovými komponenty Před prvním použitím Před každou jízdou Kontrola předního a zadního kola Uţivatelský manuál // Specifikace

3 6.1.1 Kontrola montáţe Kontrola ráfků Kontrola plášťů Kontrola dalších částí Kontrola sedla a sedlovky Kontrola řídítek a představce Kontrola příslušenství řídítek Kontrola hlavového sloţení Kontrola přední odpruţené vidlice Kontrola odpruţení zadního kola Kontrola brzdového systému Kontrola ráfkových brzd a příslušných lanek (závodní kola) Kontrola ráfkových brzd a příslušných lanek (horská kola) Kontrola hydraulických ráfkových brzd Kontrola hydraulických kotoučových brzd Kontrola zpětné brzdy Kontrola pohonu a řetězu Kontrola osvětlení Kontrola nosiče Kontrola blatníků Kontrola dalších částí Seřízení a obsluha jízdního kola Seřízení nastavitelného představce (jen u některých modelů) Nastavení sedla Nastavení výšky sedla Nastavení přední odpruţené vidlice Nastavení odpruţení zadního kola Obsluha řazení Shimano Rapidfire/ Shimano Rapidfire 2-Way Release/Shimano EZ Fire Sram MTB Grip shift řazení Shimano STI (vztahuje se pouze na série Race) Sram Force / Rival / Red (vztahuje se pouze na série Race) Pouţívání brzd Manipulace s rychloupínací osou kola Pouţití nášlapných pedálů Pouţívání nosiče Poruchy během jízdy Řadicí systém, řízení Brzdy Rám a odpruţení Blatníky, nosiče, světla Uţivatelský manuál // Specifikace

4 8.5 Kola a pláště Po nehodě / pádu z kola Přeprava kola Montáţ a demontáţ kol Všechny modely kromě série RACE Série RACE Montáţ a demontáţ sedlovky Čištění a péče o kolo Dlouhodobé odstavení jízdního kola Garance, záruka Obecné informace Garance ţivotnosti na rámy jízdních kol vyrobených od roku Záruční list Tiráž Uţivatelský manuál // Specifikace

5 Váţený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi jízdního kola a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám tímto projevil. Zakoupil jste kvalitní, ekologický a sportovní dopravní prostředek, se kterým zaţijete nejen mnoho radosti, ale zároveň budete dělat něco prospěšného pro své zdraví a fyzickou kondici. I po poskytnutí poradenství a provedení konečné montáţe je pro Vás prodejce, který Vám jízdní kolo prodal, nadále důleţitý. Můţete se na něj totiţ obrátit i v otázkách údrţby, prohlídky, různých úprav a případných oprav Vámi zakoupeného kola. Pokud máte dotazy týkající se našich produktů, kontaktujte prosím prodejce, u kterého jste jízdní kolo zakoupil. Uţivatelský manuál // Specifikace

6 1 O uživatelské příručce 1.1 Uživatelská příručka Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Nedodržení pokynů uvedených v této uživatelské příručce může vést k nebezpečným situacím během jízdy, případně k pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Před prvním použitím jízdního kola si pozorně přečtěte uživatelskou příručku. Všechny níže uvedené komponenty jízdního kola jsou znázorněny na obrázcích. Uschovejte tuto uživatelskou příručku na bezpečném místě. Pokud budete jízdní kolo prodávat, nebo jej budete chtít darovat, pak k němu přiložte i tento manuál. Je vaší odpovědností zkontrolovat jízdní kolo tak, jak je uvedeno v této uživatelské příručce a nechat opravit všechny případné závady. Jestliže vám není kterákoliv část této uživatelské příručky srozumitelná, pak se prosím obraťte na svého prodejce Rozsah platnosti Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Příručka uživatele pro děti a adolescenty. Uživatelská příručka je určena rodičům, popř. opatrovníkům dětí a adolescentů, kteří jízdní kolo používají. Pokud vaše, nebo vám svěřené, dítě či adolescent nebude respektovat informace uvedené v této příručce uživatele, pak může takovéto chování vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a ke vzniku materiální škody. V této uživatelské příručce jsou věty, které začínají slovy Může nastat, Jízdní kolo apod., určeny zejména dětem a adolescentům používajícím jízdní kolo. Projděte si spolu s nimi tuto uživatelskou příručku a vysvětlete jim všechny body, zejména bezpečnostní opatření. Jako rodiče, popř. opatrovníci, jste odpovědní za bezpečnost při jízdě a správné používání jízdního kola. Tato uţivatelská příručka se vztahuje výhradně na jízdní kola GHOST Bikes GmbH, se kterými je dodávána. Uţivatelský manuál // Specifikace

7 Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Tato uživatelská příručka není určena k tomu, aby Vás naučila na jízdním kole jezdit. Tato uživatelská příručka není určena k tomu, aby Vás naučila technikám jízdy na jízdním kole Doporučená dokumentace Uţivatelské příručky různých komponentů Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Vzhledem k existující široké škále cyklistických komponentů, není možné vytvořit obecně platnou uživatelskou příručku. Proto se vždy seznamte s informacemi uvedenými v uživatelských příručkách komponentů, které jsou dodávány společně s jízdním kolem. Informace, uvedené ve výše zmíněných příručkách, mají vždy přednost před jakýmikoli odlišnými informacemi, které mohou být obsaženy v následujícím textu této příručky. 1.2 Terminologie a symbolické značky Symbolika Poznámka! Upozorňuje na informace zvláštní důleţitosti. Varování! Upozorňuje na možnost lehčího zranění a případného vzniku materiální škody. Nebezpečí! Upozorňuje na možnost těžkého zranění nebo dokonce i smrti. Uţivatelský manuál // Specifikace

8 Nebezpečí popálení! Teplota předmětu, komponentu, nebo tekutiny je vyšší než 45 C a může tak způsobit popáleniny lidské kůže Definice pozice Pokud se v tomto návodu odkazuje na směry vpravo, vlevo nebo vzadu, pak jsou vţdy zamýšleny z pozice jezdce správně sedícího na jízdním kole, tzn. ve směru jízdy Seznam zkratek ZSP VSTZ MTB OHK Souhrnná zkratka pro zákon o silničním provozu a vyhlášku, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení a provozu na pozemních komunikacích Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Horské kolo Obchodní a hospodářská komora Definice výrazů schválený /autorizovaný prodejce svého / vašeho prodejce / prodejce Správně dotaženo Výraz schválený/autorizovaný prodejce je v tomto uţivatelském návodu pouţíván pro obchodníky s kvalifikací mechanika pro dvoustopá vozidla nebo jízdní kola, kteří jsou Obchodní a hospodářskou komorou oprávněni provozovat i. maloobchod. Výše uvedení musí mít rovněţ povolení výrobce, ii. které je opravňuje k inspekci, potvrzování správné montáţe a iii. nezávadnosti kol. Autorizovaný prodejce, který vám jízdní kolo GHOST prodal. Pojem správně dotaţeno definuje stav, kdy je celá plocha šroubu/hlavy šroubu pevně v kontaktu s komponentem. iv. Uţivatelský manuál // Specifikace

9 Nesprávně dotaženo Uvolněný šroub lze rozpoznat podle vyčnívající hlavy šroubu. Osmice Odchylka ve správné geometrii ráfku se hovorově nazývá osmice. Bar Jednotka míry tlaku vzduchu. Palec Symbol: Anglická nebo americká jednotka délky, které se často pouţívá k označení velikosti rámů a kol. 1 = 2.54 cm psi Libra na čtvereční palec; anglická nebo americká jednotka tlaku; 1 psi = bar Nm Newton metr; měrná jednotka utahovacího momentu Ruční síla Síla, kterou mírným úsilím vyvine průměrný člověk pouţitím jedné paţe. Uţivatelský manuál // Specifikace

10 2 Pro vaši bezpečnost 2.1 Používejte jízdní kolo pouze k činnostem, ke kterým je určeno Kdo smí na vašem jízdním kole jezdit? Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Jezdec, který umí jezdit na kole, tj. zná nezbytné základy používání jízdních kol a umí udržet nezbytnou rovnováhu potřebnou k řízení a ovládání jízdního kola. Jezdec, který má pro dané jízdní kolo správnou výšku (zeptejte se svého prodejce). Jezdec, který je fyzicky a psychicky zdatný k jízdě po veřejných komunikacích, za předpokladu, že je dané jízdní kolo k tomu přizpůsobeno. Děti a adolescenti musí být schopni ovládat jízdní kolo bezpečně. Prvky řízení, např. brzdové páky, musí být vhodné pro dětskou velikost rukou Jakým způsobem je povoleno na jízdním kole jezdit? Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Jezděte v sedě nebo ve stoje s chodidly vždy na pedálech. Držte levou rukou levou rukojeť řídítek a pravou rukou pravou rukojeť řídítek. Při jízdě mějte levé chodidlo na levém pedálu a pravé chodidlo na pravém pedálu. Jízdní kolo používejte výhradně jako dopravní prostředek. Uţivatelský manuál // Specifikace

11 2.1.3 Kde je povoleno na jízdním kole jezdit? Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Všechna jízdní kola tohoto výrobce jsou rozdělena do kategorií. Kategorii, do které spadá vaše jízdní kolo, můžete nalézt v servisní knížce, kterou jste dostali společně s jízdním kolem. Příslušná kategorie byla označena vašim prodejcem při zakoupení kola, viz kapitola 4. Následující kategorie se vztahují k ulicím a stezkám: Ulice: asfaltový povrch Stezka: písek, štěrk či podobný povrch (lesní cesta, polní cesta) Zpevněné stezky: zcela bez, nebo s nízkým výskytem kořenů, schodů, kamenů a jiných větších výčnělků. Nezpevněné stezky: s vyšším výskytem kořenů, schodů, kamenů nebo jiných větších výčnělků. Bike park: speciálně vyznačené plochy pro freeride jeţdění, sjezdy, 4X a dirt. Freeride: umělecké a sportovní vyuţití, rychlá sjezdová jízda ve volné přírodě. Downhill: Velmi rychlá sjezdová jízda po speciálně vyznačené trati. 4-X a dirt: Tratě podobné BMX tratím. Vaše bezpečnost na výše uvedených cestách závisí na rychlosti, kterou s jízdním kolem jedete. Čím vyšší rychlost, tím větší riziko! Nezapomeňte, že ulice a stezky mohou být poškozeny, nebo zde mohou být překážky, které mohou ohrozit vaši bezpečnost a poškodit jízdní kolo. V těchto místech jezděte pomalu a zvlášť opatrně. Pokud je to nutné, tlačte jízdní kolo vedle sebe, nebo jej přes překážky přeneste. Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Z technického hlediska jsme schválili následující modely k použití na výše uvedených cestách a stezkách. Uvádíme pouze nejhorší možný povrch, na kterém mohou být zmíněné modely použity. RACE: Silnice, bez skoků. Přední i zadní kola všech kategorií za předpokladu, ţe jsou vybaveny závodními plášti (viz níţe): Silnice, bez skoků. SPEEDLINE: Silnice, stezky pouze za předpokladu, ţe jsou jemného povrchu a pevného podloţí. CROSS: Stezky, bez skoků. TR: Stezky, bez skoků. POWERKID 12 a 16 : Stezky, bez skoků. POWERKID 20 a 24 : Zpevněná stezka, bez skoků. SE, HTX, MISS, RT: Zpevněná stezka, bez skoků. Uţivatelský manuál // Specifikace

12 AMR, ASX: Nezpevněné stezky. AMR Plus, AMR Square, ERT: Nezpevněné stezky pro sportovní vyuţití. 4-X, DIRT: Bike park, bez freeride (volný sjezd) a downhill (sjezd). FR Northshore: Bike park. Sportovní využití: Jízda v takové rychlosti, kdy např. při přejíždění hran různých objektů, schodů a terénních vln vyskočíte s jízdním kolem do vzduchu. Jízdní kola jiných kategorií mohou být vybavena závodními plášti. Takovéto pláště mohou být rozpoznány podle maximální šířky 28 mm, jak je na nich uvedeno ve dvou-číselném značení, např nebo Takováto jízdní kola pak mohou být použita pouze na komunikacích s asfaltovým povrchem. Obraťte se na svého prodejce. Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Kdykoliv používáte jízdní kolo, zejména pro sportovní využití (velmi rychlá jízda přes hrany, schody, terénní vlny atd.) sportovní využití kola v bike parku, kde je vždy větší riziko úrazu Vždy přizpůsobte jízdu svým jízdním schopnostem! V jakém stavu musí být jízdní kolo před jízdou? Vaše nové jízdní kolo je sportovním vybavením a můţe být pouţito na veřejných pozemních komunikacích a stezkách pouze tehdy, je-li vybaveno příslušenstvím, které je stanoveno ve vyhlášce VSTZ (viz ). Aby jízdní kolo vyhovovalo vyhlášce VSTZ, musí být vybaveno příslušným vybavením. Pro plné znění zákonů platných v České republice si přečtěte vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nebo kontaktujte svého prodejce. Budete-li jízdní kolo pouţívat mimo Českou republiku, dodrţujte zákony platné v dané zemi. Poraďte se se svým prodejcem, nebo kontaktujte příslušné orgány. Uţivatelský manuál // Specifikace

13 2.1.5 Co nesmíte dělat Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Mnoho cyklistů si rádo přizpůsobuje jízdní kola dle svých představ. Sedlo, řídítka, pedály, brzdy, pláště, odpružení existuje spousta možností pro dodatečné úpravy jízdního kola. Práce na vašem jízdním kole i zdánlivě jednoduché úkony vyžaduje důkladné školení, hluboké znalosti a rozsáhlé zkušenosti. Nekvalifikovaně provedená práce na jízdním kole může vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Nemontujte na své jízdní kolo jakékoliv komponenty, které nejsou výslovně schváleny pro váš model jízdního kola. Výjimkou jsou tachometry a držáky na láhev, pokud byly vybrány a namontovány vašim prodejcem. Obraťte se na svého prodejce. Veškerou montáž příslušenství, úpravy, servis a další práce nechejte provádět výhradně schváleným servisem. Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Trénink na v trenažéru upnutém jízdním kole s karbonovým rámem a/nebo karbonovou vidlicí: Pokud je jízdní kolo upnuto v trenažéru, pak se karbonové vlákno upnuté části jízdního kola může poškodit a později přetrhnout. To může vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Jízdní kola s karbonovou vidlicí nesmí být upevněna do cyklo trenažéru, na kterém se upíná vidlice. Jízdní kola s karbonovým rámem či sedly a/nebo sedlovkami z karbonu nesmí být upevněna do cyklo trenažéru, na kterém se upíná zadní kolo. Uţivatelský manuál // Specifikace

14 2.2 Další rizika Nebezpečí způsobené nesprávnou montáţí Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Nesprávná montáž může vést k nebezpečným situacím během jízdy, pádům, nehodám a vzniku materiální škody. Správnou závěrečnou montáž a seřízení správného posedu si nechejte potvrdit svým prodejcem. Použijte prosím předtištěný formulář obsažený v této uživatelské příručce Nebezpečí způsobené nesprávným pouţíváním Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Nedodržení informací uvedených v této uživatelské příručce může vést k nebezpečným situacím během jízdy, nehodám nebo ke vzniku materiální škody. Při jízdě vždy noste helmu. Jezděte předvídavě a defenzivně. Nejezděte pod vlivem alkoholu. Jezděte tak, abyste měli jízdní kolo pod kontrolou po celou dobu a mohli správně zareagovat v případě náhlého nebezpečí. Mějte na paměti, že účinnost brzd a dynama může být za mokrého počasí snížena. Při jízdě noste vhodný oděv, který nebrání samotné jízdě a ani ve výhledu. Při jízdě vždy noste těsné nohavice. Volné oblečení se může zamotat do kola a vést k vážným pádům. V noci a při snížené viditelnosti noste oblečení s reflexními prvky a zapněte světla. Zavazadla přepravujte pouze na vhodných nosných systémech. Těmi jsou cyklistické nosiče schválené výrobcem. Pokud máte jakékoli otázky, kontaktujte svého prodejce. Zvýšené zatížení prodlouží brzdnou dráhu jízdního kola. Nezapomeňte, že některé předměty, oblečení a/nebo použití batohu může omezit vaši pohyblivost. Nepřekračujte přípustnou celkovou hmotnost jízdního kola, viz kapitola 3.2. Zjistěte, zda nepřekračujete celkovou povolenou hmotnost. Postavte se Uţivatelský manuál // Specifikace

15 v cyklistickém oblečení s přepravovaným nákladem a jízdním kolem na kalibrované váhy. Dodržujte údržbu jízdního kola a instrukce o péči, které jsou uvedeny v kapitolách 11 a Likvidace kola Po skončení ţivotnosti jízdní kolo zlikvidujte odpovídajícím způsobem. Obraťte se na svého prodejce, nebo schválenou recyklační společnost. Uţivatelský manuál // Specifikace

16 3 Rozsah dodávky, technická data 3.1 Rozsah dodávky Jízdní kolo GHOST + uţivatelská příručka 3.2 Technická data Přípustná okolní teplota Přípustná celková hmotnost 10 C do +50 C Trekking: MTB: 4X / Dirt: Cross / Speedline: Race: Powerkid 24 (*): Powerkid 20 (*): Powerkid 12 / 16 (*): 140 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 100 kg 80 kg 50 kg (*): 12 / 16, 20 nebo 24 udává velikost předního a zadního kola. Velikost je uvedena na plášti. Obraťte se na svého prodejce. Komponent Výrobce Model/Typ Typ připojení Typ připojení Utahovací moment (Nm) Sedlovka GID Pevný Úchyt sedla Jeden šroub Sedlovka GHOST BMX CroMo Pevný Úchyt sedla Dva šrouby 5-6 Sedlovka Ritchey Pevný Úchyt sedla Dva šrouby Sedlovka Syncros Pevný Úchyt sedla Dva šrouby Sedlovka GID Pevný Úchyt sedla Dva šrouby Sedlovka GID Zavěšení odpruţení Úchyt sedla Dva šrouby 5-6 Úchyt na rámu pro sedlovku Všechny Hliníkový rám Úchyt na rámu Karbonový pro sedlovku Všechny rám Úchyt sedlovky Úchyt sedlovky Jeden šroub 5-6 Jeden šroub 5-6 Tabulka utahovacích momentů Uţivatelský manuál // Specifikace

17 4 Konstrukce a funkce 4.1 Kategorie Jízdní kola rozdělujeme do následujících kategorií. V těchto kategoriích existují různé série. Kategorii a sérii, do které vaše kolo spadá, lze nalézt v servisní kartě na konci této uţivatelské příručky. Horské kolo (AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, 4X, DIRT, RT, HTX, MISS, MISS AMR, MISS RT, SE) Crossové kolo (CROSS) Silniční kolo (RACE, SPEEDLINE) Trekkingové kolo (TR) Dětské kolo (POWERKID) 4.2 Horské kolo (AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, 4X, DIRT, RT, HTX, MISS, MISS AMR, MISS RT, SE) Jízdní kola nejsou vybavena doplňky v souladu s VSTZ (viz ). Výše uvedené modely jsou vybaveny přehazovačkou, ráfkovými, nebo kotoučovými brzdami, kola s průměrem ráfku 559 mm / 26. Série AMR, ASX, Miss AMR: Celoodpruţená jízdní kola (viz kapitola 4.7.2) s předním a zadním odpruţením o zdvihu 120 mm. Vhodné pro jízdu do kopce i sjezd. Uţivatelský manuál // Specifikace

18 Série AMR Plus, AMR Square: Celoodpruţená jízdní kola (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu mm a zadním odpruţením o zdvihu 140 mm. Vhodné pro jízdu do kopce i sjezd. Větší význam je však přiřazen sjezdovým vlastnostem. Série ERT: Celoodpruţené jízdní kolo (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu mm a zadním odpruţením o zdvihu 160 mm. Hlavní důraz je přiřazen sjezdovým vlastnostem, lze jej však pouţít i pro jízdu do kopce. VAROVÁNÍ: K pouţití tohoto sportovního jízdního kola jsou potřebné pokročilé dovednosti a zkušenosti. Uţivatelský manuál // Specifikace

19 Série FR Northshore: Celoodpruţené jízdní kolo (viz kapitola 4.7.2) s předním a zadním odpruţením o zdvihu 180 mm. Hlavní důraz je kladen na sjezdové vlastnosti a vyuţití v bike parku. VAROVÁNÍ: K pouţití tohoto sportovního jízdního kola jsou potřebné pokročilé dovednosti a zkušenosti. Série 4X / Dirt: Jízdní kola s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu 100 mm. Hlavní důraz je kladen na vyuţití v bike parku a skákání. Stejné vybavení jako u horských kol, některé modely jsou osazeny pouze jednou brzdou, bez řazení, nebo jen s řazením pro zadní ozubenou kazetu. VAROVÁNÍ: K pouţití tohoto sportovního jízdního kola jsou potřebné pokročilé dovednosti a zkušenosti! Uţivatelský manuál // Specifikace

20 Série RT, MISS RT: Celoodpruţené jízdní kolo (viz kapitola 4.7.2) s předním a zadním odpruţením o zdvihu 100 mm. Kolo s hmotnostně orientovanou konfigurací pro sportovní jízdu. Uţivatelský manuál // Specifikace

21 Série HTX / MISS: Jízdní kolo s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu 100 mm. Kolo s hmotnostně orientovanou konfigurací pro sportovní jízdu. Série SE: Jízdní kolo s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu mm. Robustní univerzální jízdní kola orientovaná na rekreační jízdu. Uţivatelský manuál // Specifikace

22 4.3 Krosové kolo (série CROSS): Vybaveno stejně jako horské kolo, ale s větším průměrem ráfků kol mm / 28. Série CROSS: Jízdní kolo s pevným rámem (viz kapitola 4.7.2) a předním odpruţením o zdvihu 60 mm. Univerzální kola pro rychlou jízdu po ulicích a stezkách. 4.4 Silniční kola (série RACE, SPEEDLINE) Jízdní kola nejsou vybavena doplňky v souladu s VSTZ (viz ). Výše uvedené modely jsou vybaveny přehazovačkou, ráfkovými, nebo kotoučovými brzdami a koly s průměrem ráfku 662 mm / 28. Série RACE: Závodní jízdní kola bez odpruţení rámu, s pevnou vidlicí a závodními řídítky pro rychlou jízdu po silnici. Brzdy pro závodní jízdní kola (viz kapitola 6.8.1) Uţivatelský manuál // Specifikace

23 Série SPEEDLINE: Závodní jízdní kola bez odpruţení rámu a s pevnou vidlicí pro rychlou a pohodlnou jízdu po silnici. Rovná nebo MTB řídítka Převodové páky jsou stejné jako u horských kol Ráfkové brzdy jsou stejné jako u horských kol Mírně širší pláště neţ u série RACE 4.5 Trekkingové kolo (série TR) Jízdní kolo je vybaveno v souladu s VSTZ, včetně přehazovačky, dvou ráfkových, nebo kotoučových brzd, nosiče a blatníků. Série TR: Pevný rám (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu 60 mm Univerzální, plně vybavená kola pro pohodlnou jízdu po ulicích a stezkách Rovná, nebo MTB řídítka Řadicí páky jsou stejné jako u horských kol Ráfkové brzdy, nebo kotoučové brzdy, jsou stejné jako u horských kol Dynamo v náboji Uţivatelský manuál // Specifikace

24 4.6 Dětská kola (série POWERKID) Dětská jízdní kola nejsou vybavena příslušenstvím v souladu s VSTZ, osazení přehazovačkou, nebo bez řazení, ráfkovou, nebo zpětnou brzdou. Powerkid 12 a 16 : Rám bez odpruţení, pevná přední vidlice Bez řazení Přední ráfková brzda Zadní zpětná brzda Balanční kolečka Velikost předního a zadního kola 12 nebo 16 Nebezpečí zranění a materiálních škod! Balanční kolečka - stabilizátory 1. Před každou jízdou se ujistěte, že jsou obě matice upevňující balanční kolačka k ose zadního kola bezpečně utažené. 2. Rovněž se ujistěte, že jsou balanční kolečka na obou stranách ve stejné výšce od země. Powerkid 20 : Velmi podobné horským kolům Pevný rám (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu do 50 mm Uţivatelský manuál // Specifikace

25 Přehazovačka se sedmi rychlostmi Ráfkové brzdy jsou stejné jako u horských kol Velikost předního a zadního kola 20 Powerkid 24 : Stejné jako MTB modely, ale s menší velikostí předního a zadního kola Pevný rám (viz kapitola 4.7.2) s předním odpruţením o zdvihu do 50 mm Řazení s dvaceti čtyřmi rychlostmi Ráfkové brzdy jsou stejné jako u horských kol Velikost předního a zadního kola Obecné informace Řazení Na kolech s více převody rozlišujeme: Řazení přehazovačkou, rozpoznatelné podle počtu ozubených koleček na zadním náboji a také na převodníku, nebo Nábojové řazení, rozpoznatelné podle robustnějšího zadního náboje. Tato soustava řazení vám poskytuje optimální převod pro jakoukoliv rychlost a zjednodušuje např. jízdu do kopce. Počet převodů je stanoven takto: Řazení přehazovačkou: Počet převodníků vpředu je vynásoben počtem ozubených koleček (pastorků) vzadu, např.: 3 převodníky x 9 pastorků = 27 převodů. Nábojové řazení: Počet řazení odpovídá nejvyššímu číslu na ukazateli řazení. Uţivatelský manuál // Specifikace

26 4.7.2 Rámy a vidlice Rámy jízdních kol jsou dostupné v těchto typech: Bez odpruţení: S pevnou přední vidlicí i rámem Modely série RACE, SPEEDLINE, POWERKID 12 a 16 S poloodpruţením ( hardtail ): S odpruţenou přední vidlicí a pevným rámem Modely série 4X, DIRT, MISS (kromě MISS AMR a MISS RT), HTX, SE, CROSS, TR, POWERKID 20 a 24 Celoodpruţené: S odpruţenou přední vidlicí i zadním kolem Modely série AMR, AMR Plus, AMR Square, ASX, ERT, FR Northshore, RT, MISS RT, MISS AMR Uţivatelský manuál // Specifikace

27 U celoodpruţených jízdních kol existují různé systémy odpruţení s různým počtem čepových kloubů. Rám se čtyřmi čepovými klouby Počet čepových kloubů lze snadno spočítat. Spojení s pruţinou se nepočítá za čepový kloub. 4.8 Poznámky ke karbonovým materiálům Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Karbon je moderní materiál, používaný v konstrukcích jízdních kol a motorových vozidel. Karbonové části jsou však křehké a citlivé. Chyby během montáže, nebo používání mohou vést k prasknutí karbonových částí, následným nehodám, pádům a vzniku materiální škody. Nezapomeňte dodržovat všechny pokyny týkající se používání karbonových částí. Obraťte se na svého prodejce, pokud máte jakékoli otázky týkající se karbonových částí. Uţivatelský manuál // Specifikace

28 Nebezpečí úrazu a vzniku materiální škody! Rázové zatížení, které může nastat, pokud jízdní kolo používáte k jiným než schváleným účelům (viz kapitola a 4) a zásahy odletujícími kameny do karbonových částí, mohou způsobit neviditelné poškození karbonových vláken a/nebo delaminaci (= odštěpení lepených karbonových vrstev). Takové poškození pak spolu se silami působícími během jízdy mohou způsobit náhlé prasknutí karbonových částí a tím přivodit nebezpečné situace během jízdy, pády, nehody nebo vznik materiální škody. Používejte jízdní kolo jen k účelu, ke kterému je určeno (viz a 4) Po nehodách nebo jiných mechanických zatíženích, které nebyly způsobeny normálním používáním jízdního kola, nesmí být karbonové rámy a části nadále používány. Po pádu nebo nehodě neprodleně kontaktujte svého prodejce a dotyčné části zašlete výrobci k inspekci. Karbon je hovorový název pro plasty zesílené uhlíkovým vláknem. Tato směs vytváří vláknito-plastový kompozitní materiál, ve kterém jsou uhlíková vlákna zapečena v několika vrstvách do plastové matrice. Tato matrice se skládá z plastické hmoty tvrditelné teplem (epoxidová pryskyřice) a jejím úkolem je přenášet a rozkládat při jízdě vznikající síly a také fixovat karbonová vlákna. Kompozitní materiály, stejně jako všechna vlákna, mají podstatně větší pevnost v tahu než v jejich příčném namáhání. Aby se uhlíková vlákna vyrovnala se všemi působícími silami, jsou ve tkanině uspořádána ve více směrech Informace o konstrukci rámu Přesné analýzy a realistické simulace sil působících v rámu umoţnily v odlišných místech rámu, např. v oblasti šlapacího středu nebo hlavového sloţení, účinnější kladení vláken různými směry. GHOST karbonové rámy jsou vyrobeny pomocí Tube2Tube procesu, který perfektně ovládá jen pár výrobců. Tato technika umoţňuje přidat materiál do míst, kde je jeho větší mnoţství potřebné a naopak ubrat jej tam, kde rám není tolik namáhán. Při tomto technologickém procesu jsou části rámu spojovány postupně, dokud netvoří jednolitý celek. Protoţe jsou tyto vysoce kvalitní produkty vyráběny ručně, mohou se mezi jednotlivými výrobky objevit mírné rozdíly, které však nejsou důvodem k reklamaci Jak správně zacházet s karbonovými komponenty 1. Na karbonové trubky nesmí být ţádné další díly připevňovány sponami, šrouby, svorkami nebo jinými předměty či metodami, které by vyvinuly mechanickou zátěţ na karbonové trubky. Působící síly mohou karbonovou tkaninu poškodit. 2. Upínání na montáţní stojany: Karbonovou trubku nebo sedlovku nikdy neupevňujte do čelistí montáţního stojanu. Uţivatelský manuál // Specifikace

29 Pouţijte hliníkovou sedlovku o stejném průměru a zasuňte ji do rámu svého kola tak, jak je popsáno v kapitole 7.3. Poté můţete kolo uchytit do čelistí montáţního stojanu. 3. Dbejte opatrnosti při pouţití řetězových zámků proti krádeţi jízdních kol. Za určitých okolností mohou poškodit rám jízdního kola. Při pouţívání řetězových zámků se ujistěte, ţe se pouze dotýkají příslušných karbonových trubek a nijak na ně nevyvíjí ţádnou sílu (tlak). 4. Podsedlová objímka / sedlovka: Maximální utahovací moment podsedlové objímky je 6 Nm (minimální utahovací moment 5 Nm). Sedlová trubka nesmí být rozšiřována nebo jinak mechanicky obráběna. Sedlovka a sedlová trubka nesmí být namazány. Pouţívejte výhradně karbonovou montáţní pastu dodávanou s kolem. 5. Drţáky láhví: Pro komerční drţáky láhví jsou dostupné speciální závitové sady. Maximální utahovací moment šroubů pro drţáky láhví je 4 Nm. 6. Cyklo trenaţéry: 7. Přeprava: Pouţívání cyklo trenaţérů s pevným upínáním není povoleno. Pevné upnutí ramen vidlice, nebo rychloupínáků, působí zatíţením, které se výrazně liší od povoleného zatíţení během jízdy. To můţe vést k poškození rámu. Pouţití cyklo trenaţéru bez pevného upnutí je povoleno. VAROVÁNÍ: Za předpokladu potřebných znalostí! Dbejte zvláštní opatrnosti během převáţení jízdních kol s karbonovým rámem. Podobně jako hliníkové rámy, mohou být karbonové rámy převáţeny pouze uvnitř motorových vozidel. Především chraňte rám před kontaktem s jinými částmi jízdního kola. Pouţijte např. deky, nebo jiné ochranné přikrývky. Stejně jako se všemi našimi koly nemohou být k upevnění nebo připoutání pouţity rychloupínací popruhy ani jiné, podobné upínací příslušenství. Síly způsobené takovýmto zařízením mohou způsobit poškození trubek. Nepokládejte další předměty na rám. Ujistěte se, ţe jízdní kolo během přepravy nemůţe sklouznout. Uţivatelský manuál // Specifikace

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR 2015 V ceníku naleznete podrobnou nabídku servisních prací prováděných v naší cykloprodejně. Všechny ceny jsou uvedeny bez materiálu a s DPH. RÁMY A VIDLICE Výměna

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC]

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] Návod k použití [ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] 1 Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

NÁVOD K OBSLUZE JÍZDNÍHO KOLA

NÁVOD K OBSLUZE JÍZDNÍHO KOLA NÁVOD K OBSLUZE JÍZDNÍHO KOLA OBSAH 1 Informace před první jízdou... 2 1.1 Dělení kol dle kategorií... 2 1.1.1 Silniční kolo... 2 1.1.2 Crossové (Trekkingové)... 2 1.1.3 Horské kolo (26 )/Juniorské horské

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

...find more about us: www.bellelli.com

...find more about us: www.bellelli.com A 19 17 B TAB.1...find more about us: www.bellelli.com 20 18 16 C Rabbit Pepe Mr Fox Tiger 15 13 14 1 3 5 4 6 9 Nanna Guri Tiziano Giotto Eos 2 7 12 11 10 8 D E 03ISFOXST04 B-taxi Caschi/Helmets Windbreak

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD UŽIVATELSKÝ MANUÁL Posilovací podložka SLIDE BOARD DŮLEŽITÉ: Před použitím si přečtěte pozorně následující pokyny použití a ponechte si manuál připravený pro případ potřeby. Vážení zákazníci, příznivci

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Návod k montáži a použití Popis zařízení Regulace se pouţívá samostatně pro kaţdou místnost. Jedním termostatem lze ovládat i více topných panelů. Díky ukotvení drţáků v mramorové desce jen ze zadní strany

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4526 Cyklotrenažér insportline ZEUS (SB-530) Důležitá bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Před prvním použitím

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CROSS

NÁVOD K POUŽITÍ CROSS NÁVOD K POUŽITÍ CROSS Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kolo KELLYS. Aby jste byl s Vaším kolem spokojen a jeho používaní bylo bezpečné, přečtěte si prosím tento návod. Pomůže Vám seznámit

Více

Volkswagen Lifestyle. Kolekce jízdních kol 2012/2013

Volkswagen Lifestyle. Kolekce jízdních kol 2012/2013 Volkswagen Lifestyle Kolekce jízdních kol 2012/2013 01 02 01 Pánské trekingové kolo. Sportovní design, state-of-the-art technologie, vysoká spolehlivost: trekingové kolo s matným, černým hliníkovým rámem

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU. Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY SKIKE V7 FIX Obsah OBSAH A. ROZSAH DODÁVKY... 1 B. PRVNÍ KROKY... 1 C. NASTAVENÍ BRZD... 1 D.... 2 E. NASTAVENÍ, UPÍNÁNÍ A VYZOUVÁNÍ... 3 E.1 Nastavení kol a základní nastavení...

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí V této příručce jsou předvedeny základní principy bezpečné jízdy na novém kole. Bez ohledu na rozsah zkušeností v oblasti cyklistiky je důležité,

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. DĚTSKÝ VOZÍK TJ-9 Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Návod k obsluze Návod na používanie kotoučová brzda kotúčová brzda pastorky pastorky držák měniče patka prehadzovačky zámek sedla zámok sedlovky sedlo sedlo představec predstavec hlavové složení hlavové

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ WWW.LAZER-HELMETS.CZ OBSAH ÚVOD PŘEHLED KOMPONENTŮ PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU PO NEHODĚ RYCHLOUPÍNÁKY POŽADAVKY PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH NASTAVENÍ KOLA PODLE POTŘEB JEZDCE HLAVOVÉ

Více

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Seznam dílů Č. dílu Tvar dílu kusů Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Obj. č.: 85 72 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup střešního nosiče jízdních kol Evolution.

Více

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje.

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje. Uživatelský manuál - CZ IN 3380 insportline ABS round PRO SEZNAM DÍLŮ Výkyvné ramena (2) Červený disk (1) Kolenní opěrky (2) Koncové krytky (4) Blokovací kolíky (4) Šrouby na kolenní opěrky (2) Chromované

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY K a t a l o g p r o d u k t ů 2 0 1 4 w w w. k o v y s. c z FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY 22001 22002 22003 21001 22001 Fréza hlavového složení 1" 22002 Fréza hlavového složení 1 1/8" 22003 Fréza hlavového

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser)

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Laserový zaměřovač Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora.

Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora. Nabídka nosičů jízdních kol značek: Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora. 10287119 THULE EuroClassic G6 LED

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 900 Twist Stepper insportline Jungy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 OBSAH BALENÍ... NÁKRES... SEZNAM DÍLŮ... OVLÁDACÍ POKYNY...5 POČÍTAČ...5 MONTÁŽNÍ POKYNY...6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

Ate Bosch Ferodo TRW Lucas

Ate Bosch Ferodo TRW Lucas Vibrace předních kotoučových brzd vozů Škoda Octavia I roků výroby 1997 až 2006 Technická informace výrobců brzdových kotoučů značek Ate Bosch Ferodo TRW Lucas Týká se brzdových kotoučů následných katalogových

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi kola GT. Přejeme Vám hodně příjemných okamžiků a pěkných zážitků na cestách s kolem naší značky. Při nákupu Vám doporučujeme

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag, 8. März 20 9:49 09 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler P22, pro 2 jízdní kola, obj. č. 500 - Uebler P32, pro 3 jízdní kola, obj.

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŢALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali vysokozdvižný vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosíme, přečtěte

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Tady začíná off-roadové dobrodružství.

Tady začíná off-roadové dobrodružství. Tady začíná off-roadové dobrodružství. Pokud jde o minikrosy, je Yamaha jasnou jedničkou. Díky uživatelsky přátelskému designu je snadné poznat, proč je tento dvoutakt o objemu 49 ccm tak oblíbený u dětí

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Invalidní vozík J.O.B.

Invalidní vozík J.O.B. Invalidní vozík J.O.B. CENTROPROJEKT a.s. NÁVOD K POUŽITÍ... C PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FAKSIMILIE NEATECH S.R.L. s oficiálním sídlem ve Via Ponte di Tappia č. 47, Neapol- Itálie a ředitelstvím ve Via A.Festa

Více

Brány hřebové BH-138. Návod k používání. CZ Česky původní návod k používání

Brány hřebové BH-138. Návod k používání. CZ Česky původní návod k používání Brány hřebové BH-138 Návod k používání CZ Česky původní návod k používání Obsah 1 CZ Návod k používání 3 2 CZ Obrazová příloha 8 CZ Základní informace Vybalení stroje a instruktáž požadujte u svého prodejce

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Cyklotrenažér Insportline GAMA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko:

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Výrobek (stroj) - typ Mulčovač sekačka KBM 100/120 KOMBINOVANÁ SEKAČKA se zadním/bočním výhozem / MULČOVACÍ SEKAČKA

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více