CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK )"

Transkript

1 Strana: 1 z 18 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB V ROCE 2011 Zpracovala:, DiS. Březen 2012

2 Strana: 2 z 18 PRACOVIŠTĚ PARDUBICE 2011 OSOBNÍ ASISTENCE Průzkum č. 1: Termín: červen 2011 pomocí návratek (dotazník ke zjišťování spokojenosti uživatelů) Celkový počet uživatelů: 13 Osloveno uživatelů: 13 Vyplněných dotazníků: 12 Miroslava Hálová Vyhodnocení č. 1: V rámci průzkumu spokojenosti bylo v červnu 2011 osloveno 13 uživatelů, návratnost dotazníků byla 92 %. Oslovení uživatelé uvedli, že jim osobní asistence poskytovaná CENTREM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE pomáhá v 42 % s péčí o osobu se zdravotním postižením, v 17 % jim umožňuje docházet do školy, a v 8 % jim poskytuje výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost. V 17 % umožňuje rodinným příslušníkům nebo dalším pečujícím osobám docházet do zaměstnání a v 8 % jim dává možnost odpočinout si a nabrat sílu. 8 % uživatelů odpověď na tuto otázku neuvedlo. 29 % uživatelů by se v případě, že by se potřebovalo svěřit nebo poradit obrátilo na osobního asistenta Centra, 19 % na koordinátora osobní asistence, 43 % na rodinného příslušníka a 9 % na ostatní (např. fyzioterapeutka, lékař, ). 100 % uživatelů uvedlo, že je se svým osobním asistentem spokojeno. 92 % uživatelů uvedlo, že je jejich rodina se službou osobní asistence spokojena. 8 % uživatelů odpověď na tuto otázku neuvedlo. 100 % uživatelů uvedlo, že se s žádným problémem při poskytování služby nesetkalo. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe jsou uţivatelé se sluţbou OSOBNÍ ASISTENCE PARDUBICE spokojeni.

3 Strana: 3 z 18 PRACOVIŠTĚ PARDUBICE 2011 OSOBNÍ ASISTENCE Průzkum č. 2: Termín: listopad - prosinec 2011 pomocí návratek (dotazník ke zjišťování spokojenosti uživatelů) Celkový počet uživatelů: 16 Osloveno uživatelů: 13 Vyplněných dotazníků: 13 Miroslava Hálová Vyhodnocení č. 2: V rámci průzkumu spokojenosti bylo v listopadu a prosinci 2011 osloveno 13 uživatelů, návratnost dotazníků byla 100 %. Oslovení uživatelé uvedli, že jim osobní asistence poskytovaná CENTREM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE pomáhá v 39 % s péčí o osobu se zdravotním postižením, v 19 % jim umožňuje docházet do školy a v 13 % jim poskytuje výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost. V 13 % umožňuje rodinným příslušníkům nebo dalším pečujícím osobám docházet do zaměstnání a v 13 % jim dává možnost odpočinout si a nabrat sílu. 3 % uživatelů odpověď na tuto otázku neuvedlo. 28 % uživatelů by se v případě, že by se potřebovalo svěřit nebo poradit obrátilo na koordinátora osobní asistence, 24 % na osobního asistenta Centra, 38 % na rodinného příslušníka a 7 % na ostatní (např. fyzioterapeutka, lékař, ). 3 % uživatelů odpověď na tuto otázku neuvedlo. 97 % uživatelů uvedlo, že je se svým osobním asistentem spokojeno. 3 % uživatelů odpověď na tuto otázku neuvedlo. 100 % uživatelů uvedlo, že je jejich rodina se službou osobní asistence spokojena. 82 % uživatelů uvedlo, že se s žádným problémem při poskytování služby nesetkalo. 18 % uživatelů se s problémem při poskytování služby setkalo, nejednalo se však o problém ze strany CZP PK. Všechny problémy, které uživatelé v rámci návratek uvedli, byly řešeny koordinátorem osobní asistence k maximální možné spokojenosti uživatelů. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe jsou uţivatelé se sluţbou OSOBNÍ ASISTENCE PARDUBICE spokojeni.

4 Strana: 4 z 18 PRACOVIŠTĚ PARDUBICE 2011 SOCIÁLNÍ REHABILITACE Průzkum: Termín: listopad - prosinec 2011 pomocí dotazníku ke zjišťování spokojenosti uţivatelů Vyhodnocení: Internetová učebna pro osoby se zdravotním postiţením: Celkový počet uživatelů: 42 Osloveno uživatelů: 20 Vyplněných dotazníků: 15 Andrea Dubcová, Lukáš Mucha V rámci průzkumu spokojenosti bylo v listopadu a prosinci 2011 osloveno 20 uživatelů internetové učebny pro osoby se zdravotním postižením, návratnost dotazníků byla 75 %. V dotazníku ke zjišťování spokojenosti se službou sociální rehabilitace měli uživatelé internetové učebny u jednotlivých otázek zatrhnout číslo od 1 do 5. A to dle následujícího pokynu: Číslo 1 znamená, že jste plně spokojeni a číslo 5 vyjadřuje úplnou nespokojenost. 1. Jak jste spokojen(a) s celkovou kvalitou poskytované sluţby? Počet 73 % 27% Jak hodnotíte práci koordinátora internetové učebny? Počet 93 % 7 %

5 Strana: 5 z Jak hodnotíte koordinátora internetové učebny, pokud jde o jeho profesionalitu (znalosti, pracovní schopnosti a dovednosti)? Počet 80 % 20 % Vyhovuje vám způsob výuky základní obsluhy PC? nevyuţívá Počet 93 % % V rámci dotazníku měli oslovení uživatelé možnost vyjádřit své připomínky, náměty a postřehy k poskytované službě. 94 % uživatelů nemělo k poskytované službě žádné připomínky. Všechny připomínky, které uživatelé v rámci dotazníků uvedli, byly řešeny vedoucím Centra k maximální možné spokojenosti uživatelů. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe uţivatelé internetové učebny pro osoby se zdravotním postiţením jsou se sluţbou SOCIÁLNÍ REHABILITACE PARDUBICE spokojeni. Kurz anglického jazyka pro osoby se zdravotním postiţením: Celkový počet uživatelů: 9 Osloveno uživatelů: 9 Vyplněných dotazníků: 5 Hana Jarošová V rámci průzkumu spokojenosti bylo v listopadu a prosinci 2011 osloveno 9 uživatelů kurzu anglického jazyka pro osoby se zdravotním postižením, návratnost dotazníků byla 56 %. V dotazníku ke zjišťování spokojenosti se službou sociální rehabilitace měli uživatelé kurzu anglického jazyka pro osoby se zdravotním postižením u jednotlivých otázek zatrhnout číslo od 1 do 5. A to dle následujícího pokynu: Číslo 1 znamená, že jste plně spokojeni a číslo 5 vyjadřuje úplnou nespokojenost.

6 Strana: 6 z Jak jste spokojen(a) s celkovou kvalitou poskytované sluţby? Počet 60 % 20 % 20 % Vyhovuje vám způsob výuky anglického jazyka? Počet 60 % 40 % Jak hodnotíte práci lektora anglického jazyka? Počet 80 % 20 % Jak hodnotíte lektora anglického jazyka, pokud jde o jeho profesionalitu (znalosti, pracovní schopnosti a dovednosti)? Počet 80 % 20 % V rámci dotazníku měli oslovení uživatelé možnost vyjádřit své připomínky, náměty a postřehy k poskytované službě. 80 % uživatelů nemělo k poskytované službě žádné připomínky. Všechny připomínky, které uživatelé v rámci dotazníků uvedli, byly řešeny vedoucím Centra k maximální možné spokojenosti uživatelů. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe uţivatelé kurzu anglického jazyka pro osoby se zdravotním postiţením jsou se sluţbou SOCIÁLNÍ REHABILITACE PARDUBICE spokojeni.

7 Strana: 7 z 18 Pracovní rehabilitace výtvarná činnost pro osoby se zdravotním postiţením: Celkový počet uživatelů: 9 Osloveno uživatelů: 9 Vyplněných dotazníků: 6 Andrea Dubcová, Lukáš Mucha V rámci průzkumu spokojenosti bylo v listopadu a prosinci 2011 osloveno 9 uživatelů pracovní rehabilitace výtvarné činnosti pro osoby se zdravotním postižením, návratnost dotazníků byla 67 %. Všichni oslovení uživatelé v dotazníku uvedli, že je baví chodit na pracovní rehabilitaci - výtvarnou činnost. V rámci této pracovní rehabilitace by uživatelé rádi pracovali s těmito materiály nebo prováděli následující činnosti: Přírodniny 11 % Dřevo 11 % Keramika 17 % Soutěže 11 % Draci 11 % Přáníčka 11 % Zápichy 5,5 % Výrobky z papíru 17 % Malování 5,5 % Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe uţivatelé pracovní rehabilitace výtvarné činnosti pro osoby se zdravotním postiţením jsou se sluţbou SOCIÁLNÍ REHABILITACE PARDUBICE spokojeni.

8 Strana: 8 z 18 PRACOVIŠTĚ PARDUBICE 2011 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Průzkum: Termín: listopad - prosinec 2011 pomocí dotazníku ke zjišťování spokojenosti uţivatelů Celkový počet uživatelů: 198 Osloveno uživatelů: 30 Vyplněných dotazníků: 18 Andrea Dubcová, Lukáš Mucha, Zdeňka Uherková Vyhodnocení: V rámci průzkumu spokojenosti bylo v listopadu a prosinci 2011 osloveno 30 uživatelů, návratnost dotazníků byla 60 %. Oslovení uživatelé, kteří dotazník vyplnili, uvedli, že by celkovou kvalitu poskytované služby v 94 % hodnotili známkou výborně, v 6 % velmi dobře (známkování jako ve škole). Tito uživatelé neměli k poskytované službě v 69 % žádných připomínek a ve 31 % vyjádřili spokojenost s celkovou kvalitou poskytované služby. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe oslovení uţivatelé sluţby byli se sluţbou ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PARDUBICE spokojeni.

9 Strana: 9 z 18 PRACOVIŠTĚ CHRUDIM 2011 OSOBNÍ ASISTENCE Průzkum č. 1: Termín: červen 2011 pomocí návratek (dotazník ke zjišťování spokojenosti uživatelů) Celkový počet uživatelů: 22 Osloveno uživatelů: 16 Vyplněných dotazníků: 16 Miroslava Hálová Vyhodnocení č. 1: V rámci průzkumu spokojenosti bylo v červnu 2011 osloveno 16 uživatelů, návratnost dotazníků byla 100 %. Oslovení uživatelé uvedli, že jim osobní asistence poskytovaná CENTREM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE pomáhá v 69 % s péčí o osobu se zdravotním postižením, v 13 % umožňuje zůstat v domácím prostředí, v 6 % jim umožňuje docházet do školy a v 6 % jim pomáhá při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V 6 % dává rodinným příslušníkům nebo dalším pečujícím osobám možnost odpočinout si a nabrat sílu. 28 % uživatelů by se v případě, že by se potřebovalo svěřit nebo poradit obrátilo na osobního asistenta Centra, 8 % na koordinátora osobní asistence, 56 % na rodinného příslušníka a 8 % na ostatní (např. farářka, jiná nezisková organizace, ). 100 % uživatelů uvedlo, že je se svým osobním asistentem spokojeno. 100 % uživatelů uvedlo, že je jejich rodina se službou osobní asistence spokojena. 94 % uživatelů uvedlo, že se s žádným problémem při poskytování služby nesetkalo. 6 % uživatelů se s problémem při poskytování služby setkalo, nejednalo se však o problémy ze strany CZP PK. Všechny problémy, které uživatelé v rámci návratek uvedli, byly řešeny koordinátorem osobní asistence k maximální možné spokojenosti uživatelů. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe jsou uţivatelé se sluţbou OSOBNÍ ASISTENCE CHRUDIM spokojeni.

10 Strana: 10 z 18 PRACOVIŠTĚ CHRUDIM 2011 OSOBNÍ ASISTENCE Průzkum č. 2: Termín: říjen - listopad 2011 pomocí návratek (dotazník ke zjišťování spokojenosti uživatelů) Celkový počet uživatelů: 16 Osloveno uživatelů: 12 Vyplněných dotazníků: 12 Miroslava Hálová Vyhodnocení č. 2: V rámci průzkumu spokojenosti bylo v říjnu a listopadu 2011 osloveno 12 uživatelů, návratnost dotazníků byla 100 %. Oslovení uživatelé uvedli, že jim osobní asistence poskytovaná CENTREM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE pomáhá v 42 % s péčí o osobu se zdravotním postižením, v 17 % jim pomáhá při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a v 8 % jim umožňuje docházet do školy. V 8 % umožňuje rodinným příslušníkům nebo dalším pečujícím osobám docházet do zaměstnání. 25 % uživatelů odpověď na tuto otázku neuvedlo. 43 % uživatelů by se v případě, že by se potřebovalo svěřit nebo poradit obrátilo na koordinátora osobní asistence, 9 % na osobního asistenta Centra a 48 % na rodinného příslušníka. 100 % uživatelů uvedlo, že je se svým osobním asistentem spokojeno. 100 % uživatelů uvedlo, že je jejich rodina se službou osobní asistence spokojena. 92 % uživatelů uvedlo, že se s žádným problémem při poskytování služby nesetkalo. 8 % uživatelů se s problémem při poskytování služby setkalo, nejednalo se však o problémy ze strany CZP PK. Všechny problémy, které uživatelé v rámci návratek uvedli, byly řešeny koordinátorem osobní asistence k maximální možné spokojenosti uživatelů. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe jsou uţivatelé se sluţbou OSOBNÍ ASISTENCE CHRUDIM spokojeni.

11 Strana: 11 z 18 PRACOVIŠTĚ CHRUDIM 2011 SOCIÁLNÍ REHABILITACE Průzkum: Termín: září 2011 pomocí dotazníku ke zjišťování spokojenosti uţivatelů Celkový počet uživatelů: 20 Osloveno uživatelů: 15 Vyplněných dotazníků: 13 Markéta Divišová, Eva Tomišková Vyhodnocení: V rámci průzkumu spokojenosti bylo v září 2011 osloveno 15 uživatelů internetové učebny pro osoby se zdravotním postižením, návratnost dotazníků byla 87 %. V dotazníku ke zjišťování spokojenosti se službou sociální rehabilitace měli uživatelé internetové učebny u jednotlivých otázek zatrhnout číslo od 1 do 5. A to dle následujícího pokynu: Číslo 1 znamená, že jste plně spokojeni a číslo 5 vyjadřuje úplnou nespokojenost. 1. Jak jste spokojen(a) s celkovou kvalitou poskytované sluţby? Počet 100 % Jak hodnotíte práci koordinátora internetové učebny? Počet 100 %

12 Strana: 12 z Jak hodnotíte koordinátora internetové učebny, pokud jde o jeho profesionalitu (znalosti, pracovní schopnosti a dovednosti)? Počet 100 % Vyhovuje vám způsob výuky základní obsluhy PC? Počet 92 % 8 % V rámci dotazníku měli oslovení uživatelé možnost vyjádřit své připomínky, náměty a postřehy k poskytované službě. 77 % uživatelů nemělo k poskytované službě žádné připomínky. Všechny připomínky, které uživatelé v rámci dotazníků uvedli, byly řešeny vedoucím Centra k maximální možné spokojenosti uživatelů. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe uţivatelé internetové učebny pro osoby se zdravotním postiţením byli se sluţbou SOCIÁLNÍ REHABILITACE CHRUDIM spokojeni. Tato služba byla bohužel kvůli nedostatečné finanční podpoře k ukončena.

13 Strana: 13 z 18 PRACOVIŠTĚ CHRUDIM 2011 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Průzkum: Termín: listopad - prosinec 2011 pomocí dotazníku ke zjišťování spokojenosti uţivatelů Celkový počet uživatelů: 58 Osloveno uživatelů: 20 Vyplněných dotazníků: 16 Markéta Divišová Vyhodnocení: V rámci průzkumu spokojenosti bylo v listopadu a prosinci 2011 osloveno 20 uživatelů, návratnost dotazníků byla 80 %. Oslovení uživatelé, kteří dotazník vyplnili, uvedli, že by celkovou kvalitu poskytované služby v 89 % hodnotili známkou výborně, v 11 % velmi dobře (známkování jako ve škole). Tito uživatelé neměli k poskytované službě v 69 % žádných připomínek a ve 31 % vyjádřili spokojenost s celkovou kvalitou poskytované služby. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe oslovení uţivatelé sluţby byli se sluţbou ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ CHRUDIM spokojeni.

14 Strana: 14 z 18 PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2011 OSOBNÍ ASISTENCE Průzkum č. 1: Termín: červen, červenec 2011 pomocí návratek (dotazník ke zjišťování spokojenosti uživatelů) Celkový počet uživatelů: 45 Osloveno uživatelů: 45 Vyplněných dotazníků: 25 Eva Jiřincová Vyhodnocení č. 1: V rámci průzkumu spokojenosti bylo v červnu a červenci 2011 osloveno 45 uživatelů, návratnost dotazníků byla 56 %. Oslovení uživatelé uvedli, že jim osobní asistence poskytovaná CENTREM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE pomáhá ve 20 % s péčí o osobu se zdravotním postižením, v 16 % jim umožňuje docházet do školy, ve 12 % jim poskytuje výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost, v 8 % jim pomáhá při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a ve 4 % umožňuje zůstat v domácím prostředí. Ve 20 % umožňuje rodinným příslušníkům nebo dalším pečujícím osobám docházet do zaměstnání a v 16 % jim dává možnost odpočinout si a nabrat sílu. 4 % uživatelů odpověď na tuto otázku neuvedlo. 100 % uživatelů uvedlo, že je se svým osobním asistentem spokojeno. 84 % uživatelů uvedlo, že je jejich rodina se službou osobní asistence spokojena, 8 % uživatelů uvedlo, že rodinu nemá a 8 % uživatelů odpověď na tuto otázku neuvedlo. 92 % uživatelů uvedlo, že se s žádným problémem při poskytování služby nesetkalo. 8 % uživatelů se s problémem při poskytování služby setkalo, nejednalo se však o problémy ze strany CZP PK. Všechny problémy, které uživatelé v rámci návratek uvedli, byly řešeny koordinátorem osobní asistence k maximální možné spokojenosti uživatelů. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe jsou uţivatelé se sluţbou OSOBNÍ ASISTENCE ÚSTÍ NAD ORLICÍ spokojeni.

15 Strana: 15 z 18 PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2011 OSOBNÍ ASISTENCE Průzkum č. 2: Termín: listopad 2011 pomocí návratek (dotazník ke zjišťování spokojenosti uživatelů) Celkový počet uživatelů: 45 Osloveno uživatelů: 45 Vyplněných dotazníků: 21 Eva Jiřincová Vyhodnocení č. 2: V rámci průzkumu spokojenosti bylo v listopadu 2011 osloveno 45 uživatelů, návratnost dotazníků byla 47 %. Oslovení uživatelé uvedli, že jim osobní asistence poskytovaná CENTREM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE pomáhá ve 38 % s péčí o osobu se zdravotním postižením, v 19 % jim umožňuje docházet do školy, v 10 % jim umožňuje zůstat v domácím prostředí a v 5 % jim poskytuje výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost. Ve 14 % dává rodinným příslušníkům nebo dalším pečujícím osobám možnost odpočinout si a nabrat sílu. 14 % uživatelů odpověď na tuto otázku neuvedlo. 23 % uživatelů by se v případě, že by se potřebovalo svěřit nebo poradit obrátilo na osobního asistenta Centra, 10 % na koordinátora osobní asistence, 43 % na rodinného příslušníka, 17 % na ostatní (např. vychovatelka, přátelé, ) a 7 % uživatelů odpověď na tuto otázku neuvedlo. 100 % uživatelů uvedlo, že je se svým osobním asistentem spokojeno. 90 % uživatelů uvedlo, že je jejich rodina se službou osobní asistence spokojena, 5 % uživatelů uvedlo, že rodinu nemá a 5 % uživatelů odpověď na tuto otázku neuvedlo. 90 % uživatelů uvedlo, že se s žádným problémem při poskytování služby nesetkalo. 10 % uživatelů se s problémem při poskytování služby setkalo. Všechny problémy, které uživatelé v rámci návratek uvedli, byly řešeny koordinátorem osobní asistence k maximální možné spokojenosti uživatelů. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe jsou uţivatelé se sluţbou OSOBNÍ ASISTENCE ÚSTÍ NAD ORLICÍ spokojeni.

16 Strana: 16 z 18 PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2011 SOCIÁLNÍ REHABILITACE Průzkum: Termín: listopad - prosinec 2011 pomocí dotazníku ke zjišťování spokojenosti uţivatelů Celkový počet uživatelů: 39 Osloveno uživatelů: 25 Vyplněných dotazníků: 22 Radka Venclová Vyhodnocení: V rámci průzkumu spokojenosti bylo v listopadu a prosinci 2011 osloveno 25 uživatelů internetové učebny pro osoby se zdravotním postižením, návratnost dotazníků byla 88 %. V dotazníku ke zjišťování spokojenosti se službou sociální rehabilitace měli uživatelé internetové učebny u jednotlivých otázek zatrhnout číslo od 1 do 5. A to dle následujícího pokynu: Číslo 1 znamená, že jste plně spokojeni a číslo 5 vyjadřuje úplnou nespokojenost. 1. Jak jste spokojen(a) s celkovou kvalitou poskytované sluţby? Počet 100 % Jak hodnotíte práci koordinátora internetové učebny? Počet 86 % 14 %

17 Strana: 17 z Jak hodnotíte koordinátora internetové učebny, pokud jde o jeho profesionalitu (znalosti, pracovní schopnosti a dovednosti)? Počet 86 % 14 % Vyhovuje vám způsob výuky základní obsluhy PC? nevyuţívá Počet 68 % 5 % % V rámci dotazníku měli oslovení uživatelé možnost vyjádřit své připomínky, náměty a postřehy k poskytované službě. 95 % uživatelů nemělo k poskytované službě žádné připomínky. Všechny připomínky, které uživatelé v rámci dotazníků uvedli, byly řešeny vedoucím Centra k maximální možné spokojenosti uživatelů. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe uţivatelé internetové učebny pro osoby se zdravotním postiţením jsou se sluţbou SOCIÁLNÍ REHABILITACE ÚSTÍ NAD ORLICÍ spokojeni.

18 Strana: 18 z 18 PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2011 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Průzkum: Termín: listopad - prosinec 2011 pomocí dotazníku ke zjišťování spokojenosti uţivatelů Celkový počet uživatelů: 71 Osloveno uživatelů: 20 Vyplněných dotazníků: 16 Ţaneta Houfová Vyhodnocení: V rámci průzkumu spokojenosti bylo v listopadu a prosinci 2011 osloveno 20 uživatelů, návratnost dotazníků byla 80 %. Oslovení uživatelé, kteří dotazník vyplnili, uvedli, že by celkovou kvalitu poskytované služby v 89 % hodnotili známkou výborně, v 11 % velmi dobře (známkování jako ve škole). Tito uživatelé neměli k poskytované službě v 63 % žádných připomínek a ve 37 % vyjádřili spokojenost s celkovou kvalitou poskytované služby. Z výše uvedeného zhodnocení vyplývá, ţe oslovení uţivatelé sluţby byli se sluţbou ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ spokojeni.

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2012 - PARDUBICE Strana: 1 z 5. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2012 - PARDUBICE Strana: 1 z 5. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 5 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB V ROCE 2012 Strana:

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2012 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Strana: 1 z 3. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2012 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Strana: 1 z 3. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 3 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB V ROCE 2012 Strana:

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2015 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2015 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících lednu a únoru letošního roku 2015 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00002

CZ.1.04/3.3.05/75.00002 Život bez překážek v Pardubickém kraji CZ.1.04/3.3.05/75.00002 InHelp, o. p. s. Adresa: Tyrše a Fügnera 7, 568 02 Svitavy Kontakt: info@inhelp.cz, 774 602 021 www.inhelp.cz 1 Život bez překážek Pardubickém

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. V prosinci 2016 se naše organizace zabývala dotazníkovým šetřením mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Sledované období: červen 2013 Datum zpracování: 28. 6. 2013 Počet respondentů: 42 Zpracovala: Monika Formáčková 1)

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice Zřejmě většina ambulantních pacientů Stodské nemocnice byla spokojena s úrovní péče a v případě potřeby by doporučili ošetření v nemocnici

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Osoby s mentálním postižením

Osoby s mentálním postižením Hodnocení činnosti pracovní za rok Osoby s mentálním postižením Zapojené organizace Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje o.s. Česká abilympijská asociace, Pardubice, o.s. Denní centrum SVÍTÁNÍ,

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/ VYHODNOCENÍ A ANALÝZA SPOKOJENOSTI KLIENTŮ S PRACÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE 2012 Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00083

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Anketa mezi uživateli osobní asistence

Anketa mezi uživateli osobní asistence Vyhodnocení ankety Anketa mezi uživateli osobní asistence Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tato anketa byla určena pro komunitní

Více

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 POMOCNÍK v akci o.p.s. Kosmonautů 167, 530 09 Pardubice Mobil + 420 723 244 979 www.pomocnikvakci.estranky.cz P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 Zpracovala:

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového šetření bylo

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň OBLAST VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU ŠKOLY

Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň OBLAST VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU ŠKOLY Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň Počet zaslaných dotazníků: I. stupeň: 214 II. stupeň: 175 Celkový počet oslovených respondentů: 389 Návratnost dotazníků: I. stupeň:

Více

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MOST PRO o. p. s. Obecně prospěšná společnost 2013 (o. s. Most pro lidská práva 1998 ) odborné sociální poradenství (2007) CÍLOVÁ SKUPINA PORADNA PRO CIZINCE

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Váţení přátelé, dárci, příznivci,

Váţení přátelé, dárci, příznivci, ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Pardubice 2 0 1 1 Váţení přátelé, dárci, příznivci, rádi bychom Vám přiblíţili činnost Pardubického Centra v roce 2011. Ředitelka organizace

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: Hlavní třída 3/3, Šumperk

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti ambulantních pacientů

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti ambulantních pacientů Vyhodnocení průzkumu spokojenosti ambulantních pacientů Úrazové nemocnice v Brně V období březen září 2013 proběhlo dotazníkové šetření v rámci 8. celostátního průzkumu spokojenosti pacientů českých nemocnic.

Více

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III.

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. Monitoring, sběr a vyhodnocení dat Quality management systému Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 22 - Monitoring, sběr a vyhodnocení dat

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Vážení zákazníci, protože Vám chceme poskytovat kvalitní služby a servisní podporu, zajímá nás, jak jste s jejich poskytovanou kvalitou spokojeni a

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Příloha č. 4 Dotazník analýza výsledku průzkumu u Komerční banky, a.s.

Příloha č. 4 Dotazník analýza výsledku průzkumu u Komerční banky, a.s. Příloha č. 4 Dotazník analýza výsledku průzkumu u Komerční banky, a.s. Spokojenost zákazníka 1 Obsah 1 Základní údaje Náhled dotazníku 3 Statistika respondentů 4 Přehled odpovědí 1. Je pro Vás využití

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro zaměstnavatele v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro zaměstnavatele v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro zaměstnavatele v regionu Zlín Zjišťování názorů, postojů a požadavků zaměstnavatelů, klíčových aktérů trhu práce, na zaměstnávání občanů se zdravotním postižením,

Více

Vypořádání přijatých připomínek. skupina/prio rita/opatření připomínka A/Z vypořádání. p.č. autor 1

Vypořádání přijatých připomínek. skupina/prio rita/opatření připomínka A/Z vypořádání. p.č. autor 1 Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu "Návrh 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015" Připomínkovací řízení bylo vyhlášeno ve městě Kyjově v termínu od 30.října

Více

Dotazníkové šetření spokojenosti občanů se službami Krajského úřadu Jihomoravského kraje za rok 2015

Dotazníkové šetření spokojenosti občanů se službami Krajského úřadu Jihomoravského kraje za rok 2015 Dotazníkové šetření spokojenosti občanů se službami Krajského úřadu Jihomoravského kraje za rok 05 Počet vyplněných dotazníků (007 05) 300 50 60 53 00 50 39 45 3 00 50 00 00 00 6 4 63 30 68 00 0 007 008

Více

Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola a pomocná škola DUHA, spol. s r.o.

Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola a pomocná škola DUHA, spol. s r.o. Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola a pomocná škola DUHA, spol. s r.o. Lesní 859, 735 14 Orlová - Lutyně Identifikátor

Více

Analýza sociálních služeb obce Rohov

Analýza sociálních služeb obce Rohov Analýza sociálních služeb obce Rohov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace potřebné

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15

Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15 Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15 V rámci průzkumu spokojenosti našich klientů CSOP Praha 15 bylo celkově na začátku září 2015 distribuováno 100 dotazníků v DPS, v terénu 40 dotazníků. Z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky TP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky TP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 55/3, Ostrava-Přívoz,

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim Výroční zpráva 2010 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Detašované pracoviště Chrudim Vážené dámy a pánové, Předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2010 Centra pro zdravotně postižené Pardubického

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Na počátku jsme si stanovili několik okruhů otázek, na které jsme pomocí dotazníkového šetření chtěli získat odpověď: 1.

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Do dotazníkové ankety ke zjištění spokojenosti s péčí o své blízké v SENIORu Otrokovice sociální službě

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. p. s.

SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. p. s. Analýza poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Porubě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby:

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Domov pro seniory Chvalkov 41, Trhové Sviny. tel: , fax: ,

Domov pro seniory Chvalkov 41, Trhové Sviny. tel: , fax: , Domov pro seniory Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny tel: 386 323 137, fax:386 322 250, e-mail: chvalkov.senior@seznam.cz www.domovchvalkov.cz Vyhodnocení - Dotazník spokojenosti 2012 - Vážení čtenáři, v

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Oddělení kvality FTNsP ÚVOD Projekt sledování spokojenosti

Více

Výsledky ankety pro rodiče žáků GT

Výsledky ankety pro rodiče žáků GT Výsledky ankety pro rodiče žáků GT Gymnázium Teplice se pravidelně snaží získávat informace od rodičů i žáků a zkvalitňovat svou práci ve všech oblastech. V listopadu 2016 proběhla anketa mezi rodiči,

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí ZPRÁVA O ČINNOSTI 2011 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Váţení, předkládáme Vám zprávu o činnosti CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více