Soluble New Years Resolutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soluble New Years Resolutions"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: Soluble New Years Resolutions soluble resolution Big Ben chime toast decision achieve to be lucky resolve dissolve carry on sound familiar subsequently maintain fully experience apply sober commitment miserable affect mood desire NYE motivational lasting stick achievable measurable destined [ soljubl] [ rezə lu:šn] [ big ben] [ čaim] [ təust] [ di sižn] [ ə či:v] [ tə bi: laki] [ ri zolv] [ di zolv] [ kæri on] [ saund] [ fə miliə] [ sabsikwəntli] [ mein tein] [ fuli] [ ik spiəriəns] [ ə plai] [ səubə] [ kə mitmənt] [ mizərəbl] [ ə fekt] [ mu:d] [ di zaiə] New Year s Eve [ məuti veišnəl] [ la:stiŋ] [ stik] [ ə či:və bl] [ mežərəbl] [ destind] nesplněné předsevzetí zvon ve věži Britského Parlamentu odbíjet připít rozhodnutí dosáhnout mít štěstí rozhodnutí rozpustit pokračovat znít povědomě následně udržet, dodržet zcela, úplně zkušenosti týkat se střízlivý závazek bídný, depresivní ovlivnit nálada touha, chuť Silvestr motivující trvalý přilnout, dodržet dosažitelný měřitelný předurčený

3 fail look forward focus avoid head towards celebration [ feil] [ luk fo:wəd] [ fəukəs] [ ə void] [ hed tə wo:dz] [ selə breišn] selhat hledět do budoucna zaměřit se vyhnout se směřovat, mířit oslava Tato slova jsou k článku: How To Make Incredible New Orleans Gumbo incredible gumbo unique cuisine melting pot diverse culture diversity settler give birth known Cajun Creole [ in kredibl] [ gambəu] [ ju: ni:k] [ kwi zi:n] [ meltiŋ pot] [ dai və:s] [ kalčə] [ dai və:siti] [ setlə] [ giv bə:θ] [ nəun] [ keidžn] [ kri:əul] neuvěřitelné, neskutečné druh polévky nebo dušené maso z jihu USA unikátní, jedinečná kuchyně tavící kotel odlišná kultura rozmanitost, pestrost osadník dát vzniknout, zplodit známý obyvatelé, styl z okolí Louisiany kreolský

4 marriage cooking originated mix influence quintessential dish require wonderful recipe element extracting bit flavor crucial outcome certain overlooked stock cornerstone although unnoticed homemade essential establishing base roux equally contributing consistency pairing correct amount success [ mæridž] [ kukiŋ] [ ə ridžineitid] [ mix] [ influəns] [ kwintiˈsenšl] [ diš] [ ri kwaiə] [ wandəfəl] [ resəpi] [ elimənt] [ ik stræktiŋ] [ bit] [ fleivə] [ kru:šl] [ autkam] [ sə:tn] [ əuvə lukt] [ stok] [ ko:nəstəun] [ o:l ðəu] [ an nəutist] [ həum meid] [ i senšl] [ i stæblišiŋ] [ beis] [ ru:] [ i:kwəli] [ kən tribju:t] [ kən sistənsi] [ peəriŋ] [ kə rekt] [ ə maunt] [ sək ses] spojení, snoubení vaření vzniklo směs, mix vliv typické jídlo, pokrm vyžadovat skvělý, úžasný recept součást, ingredience získat, vytěžit troška, kousek chuť, aroma rozhodující, kritický výsledek určité, zaručené přehlédnuty vývar základní kámen i když, přestože není vidět, nepozorovaný domácí nezbytný, základní stanovení, vytvoření základ jíška stejně tak přispívající hustota spojení, párování správné množství úspěch

5 sausage seasoning hot sauce filé wonderful addition kick beauty creative freedom follow ground rule however component combination endless taste own adding ham turkey completely unconventional ingredient outcome proves creativity rule improvise the world is your oyster fresh [ sosidž] [ si:zəniŋ] [ hot] [ so:s] [ filei] [ wandəfəl] [ ə dišn] [ kik] [ bju:ti] [ kri eitiv] [ fri:dəm] [ foləu] [ graund] [ ru:l] [ hau evə] [ kəm pəunənt] [ kombi neišn] [ endləs] [ teist] [ əun] [ ædiŋ] [ hæm] [ tə:ki] [ kəm pli:tli] [ ankən venšnəl] [ in gri:diənt] [ autkam] [ pru:vz] [ kri:ei tiviti] [ ru:l] [ imprəvaiz] [ ðə wə:ld iz jo: oistə] [ freš] párek, klobása koření ostrá, pálivá omáčka filé báječná, skvělá přísada síla krása kreativní, tvůrčí svoboda držet se základní pravidlo nicméně, ale složka, komponenta kombinace, kombinování nekonečné chuť, příchuť vlastní přidání šunka krůtí maso naprosto, úplně neobvyklé, nekonveční ingredience, přísada výsledek dokazuje tvořivost, kreativita pravidlo improvizujte, vymýšlejte svět vám leží u nohou čerstvé

6 seasonal complementary be sure protein seafood result overcooked mushy mess extract thicken okra taste bud [ si:zənəl] [ kompli mentəri] [ bi šuə] [ prəuti:n] [ si:fu:d] [ ri zalt] [ əuvə kukt] [ maši] [ mes] [ ik strækt] [ θikən] [ əukrə] [ teist bad] sezónní doplňující ujistit se protein plody moře následek rozvařený rozměklá kaše získat, vytěžit zahustit tropická zelenina chuťový pohárek Tato slova jsou k článku: I Love Italian Wine And Food noble Tuscany carry allegedly top of the line classification stand for guaranteed wallet [ nəubəl] [ taskəni] [ kæri] [ ə ledžədli] [top əv ðə lain] [ klæsifi keišn] [ stænd fo:] [ gærən ti:d] [ wolət] vybrané, ušlechtilé Toskánsko nosit, nést údajně prvotřídní, nejlepší klasifikace znamenat, značit garantované, zaručené peněženka

7 brimming cash not mind max out find known reviewing at least turn around wine store I jumped on the chance taste reputed date back based on clone grape remember scorching part of world spared vintage considered relish opportunity tasting multiple southern fairly close border hill town century square [ brimiŋ] [ kæš] [ not maind] [ mæks aut] [ faind] [ nəun] [ ri vju:iŋ] [ æt li:st] [ tə:n ə raund] [ wain sto:] [ ai džampt on ðə ča:ns] [ teist] [ ri pju:tid] [ deit bæk] [ beist on] [ kləun] [ greip] [ ri membə] [ sko:čiŋ] [ pa:t əv wə:ld] [ speəd] [ vintidž] [ kən sidəd] [ reliš] [ opə tju:niti] [ teistiŋ] [ maltipl] [ saðən] [ feəli kləuz] [ bo:də] [ hil taun] [ senčəri] [ skweə] překypovat, přetékat hotovost nevadit maximálně vybrat objevit, zjistit známé posouzení, recenze alespoň obrátit se obchod prodávající víno skočil jsem po šanci ochutnat údajně pocházet, sahat do doby založeno klon hrozno pamatovat, vzpomínat si spalující, horké část světa vynecháno, ušetřeno ročník považován, pokládán těšit se, mít radost možnost, příležitost degustace, ochutnávání mnohé jižní, na jihu docela blízko hranice město na kopci století náměstí

8 ready spend try even a few suggestion indigenous artichoke heart mousse course sausage sauce indulge almond dipped taste purchased retail price particular first come first served quoting description amount nose rather hesitantly reveal ripe eloquently expressed spicy note [ redi] [ spend] [ trai] [ i:vn] [ ə fju:] [ sə džesčn] [ in didžənəs] [ a:tičəuk] [ ha:t] [ mu:s] [ ko:s] [ sosidž] [ so:s] [ in daldž] [ a:mənd] [ dipt] [ teist] [ pə:čəst] [ ri:teil] [ pə tikjulə] [ fə:st kam fə:st sə:vd] [ kwəutiŋ] [ di skripšn] [ ə maunt] [ nəuz] [ ra:ðə] [ hezitəntli] [ ri vi:l] [ raip] [ eləkwəntli] [ ik spres] [ spaisi] [ nəut] připravený utratit, utrácet snažit se, pokusit se dokonce několik rada původní, domácí artyčok srdce šlehaná pěna chod párek, klobása omáčka dopřejte si, vychutnejte mandle, mandlové namočen ochutnat, degustovat zakoupeny maloobchodní cena konkrétní kdo dřív přijde, ten dřív mele uvedení popis množství vůně, aroma spíše váhavě odhalit, vyjevit zralé výmluvně zvýrazněné okořeněný nádech, tón

9 palate own displaying extract tanginess sip mouth-filling persistent tannin acidity barbecued chicken wing sweet and sour sauce I tasted cherry oak main dish spare rib predominant shoulder steak slathered composed mustard garlic powerful among grease roasted fat pick up facing salsa [ pælət] [ əun] [ di spleiiŋ] [ ik strækt] [ tæŋinəs] [ sip] [ mauθ filiŋ] [ pə sistənt] [ tænin] [ ə siditi] [ ba:bikju:d] [ čikin wiŋ] [ swi:t ænd sauə so:s] [ ai teistid] [ čeri] [ əuk] [ mein diš] [ speə rib] [ pri dominənt] [ šəuldə steik] [ slæðəd] [ kəm pəuzd] [ mastəd] [ ga:lik] [ pauəfəl] [ ə maŋ] [ gri:s] [ rəustid] [ fæt] [ pik ap] [ feisiŋ] [ sælsə] patro vlastní ukazující, vyjadřující koncentrát, extrakt ostrá příchuť, pikantnost upíjet, popíjet plné, dlouhé, impozantní trvalé, stálé tanin kyselost opékané kuřecí křidélka sladkokyselá omáčka ochutnal jsem třešeň dub, dubové dřevo hlavní chod vepřové žebírko převládající stejk z plecka pokrytý vytvořený, skládající se hořčice česnek silné, intenzivní obklopen, spolu s mastnota pečené tuk získat v kontaktu s salsa (pálivá, ostrá omáčka)

10 commercial shepherd's pie as well maintain force add spicy jalapeno pepper involved weakened both instance frankly wasted sense moral don't waste pedestrian pass even [ kə mə:šl] [ šepədz pai] [ əz wel] [ mein tein] [ fo:s] [ æd] [ spaisi] [ hælə peinjəu pepə] [ in volvd] [ wi:kənəd] [ bəuθ] [ instəns] [ fræŋkli] [ weistid] [ sens] [ morəl] [ dount weist] [ pə destriən] [ pa:s] [ i:vn] běžně kupovaná, obyčejná sekaná s bramborovou kaší také udrželo, zachovalo síla, intenzita přidat ostrá, pikantní mexická jalapeno paprika obsahovalo oslabilo obě, oběma příklad upřímně řečeno zbytečné smysl ponaučení neplýtvejte obyčejný, tuctový nechat, nevzít dokonce

11 Tato slova jsou k článku: Antique Jewelry - Investment and Fashion antique jewelry investment fashion major reason purchasing while fashionable might appear oxymoron wear tasteful regarded both and acceptable society in fact age history culture purpose originally adorn then status ability afford rare expensive gem [ æn ti:k] [ džu:əlri] [ in vestmənt] [ fæšn] [ meidžə] [ ri:zn] [ pə:čəsiŋ] [ wail] [ fæšnəbəl] [ mait] [ ə piə] [ oksi mo:ron] [ weə] [ teistfəl] [ ri ga:did] [ bəuθ ænd] [ ək septəbl] [ sə saiəti] [ in fækt] [ eidž] [ histəry] [ kalčə] [ pə:pəs] [ ə ridžinəli] [ ə do:n] [ ðen] [ steitəs] [ ə biliti] [ ə fo:d] [ reə] [ ik spensiiv] [ džem] starožitnost, starožitné šperky investice móda hlavní důvod nákup zatímco módní, elegantní možná zdá se, připadá oxymóron nosit, mít na sobě vkusné, elegantní považován, pokládán jak tak přijatelné společnost ve skutečnosti historie, věk historie kultura účel, smysl prvotně, původně zdobit, krášlit poté status, postavení schopnost dovolit si, dopřát si vzácné drahý drahokam, klenot

12 metal displayed publicly richer increasingly famous born unique capability century come along setting piece increase actual raw cost opposed perceived value doubtful sought after purchase snap up place collection capable to be found affordable it is worn of course although nevertheless replace [ metl] [ di spleid] [ pablikli] [ ričə] [ in kri:siŋli] [ feiməs] [ bo:n] [ ju: ni:k] [ keipə biliti] [ senčəri] [ kam ə loŋ] [ setiŋ] [ pi:s] [ in kri:s] [ ækčuəl] [ ro:] [ kost] [ ə pəuzd] [ pə si:vd] [ vælju:] [ dautfəl] [ so:t a:ftə] [ pə:čəs] [ snæp ap] [ pleis] [ kə lekšn] [ keipəbəl] [ tə bi faund] [ ə fo:dəbəl] [ it iz wo:n] [ əv ko:s] [ o:l ðəu] [ nevəðə les] [ ri pleis] kov vystaven, ukázán na veřejnosti bohatší stále více, více a více slavné vznikl, zrodil se jedinečné, mimořádné schopnost století přijít, dorazit umístění, zasazení kus, kousek zvýšit, zvětšit skutečný, aktuální surový, nezpracovaný cena, náklady na rozdíl od vnímaná hodnota, cena nejisté, diskutabilní vyhledávané koupit, zakoupit skočit po čem umístit, dát sbírka schopný k nalezení dostupné nosí se samozřejmě ačkoli nicméně nahradit

13 less suit particular fabric bright glittering supersed sensitive whether or hand-made slightly fastening barrel clasp earring smooth jaggy edge catch silver keep in mind gem stone cutting machine cut elongated baguette cut introduced art deco art nouveau intend therefore entirely value intrinsic value [ les] [ sju:t] [ pə tikjulə] [ fæbrik] [ brait] [ glitəriŋ] [ su:pə si:did] [ sensətiv] [ weðə o:] [ hænd meid] [ slaitli] [ fa:səniŋ] [ bærəl kla:sp] [ iəriŋ] [ smu:ð] [ džægi edž] [ kæč] [ silvə] [ ki:p in maind] [ džem stəun] [ katiŋ mə ši:n] [ kat] [ i:loŋgeitid] [ bæ get kat] [ intrə dju:st] [ a:t dekəu] [ a:t nu:vəu] [ in tend] [ ðeəfo:] [ in taiəli] [ vælju:] [ in trinsik] [ vælju:] méně vyhovovat, hodit se konkrétní látka jasné třpytivé, zářivé nahradil citlivý ať už nebo ručně dělané nepatrně upevnění, připevnění váleček dva konce na závit náušnice hladká, hladký zubatý okraj zachytit stříbro pamatovat si drahokam brusné přístroje řez, řezat, krájet protáhlá, podlouhlá tvar brusu - bagetový představen Art Deco Art Nouveau secese zamýšlet, mít v úmyslu proto, tudíž úplně, zcela význam, důležitost skutečná cena, hodnota

14 proportion label corollary mitigating feature statement enjoying resurgence regarded irrespective true imagine applied fashionable raise a question vis-a-vis acquired item perhaps doubtful rather than projected certain wise advice prior parting purpose however even choose show off [ prə po:šn] [ leibl] [ kə roləri] [ mitigeitiŋ] [ fi:čə] [ steitmənt] [ in džoiiŋ] [ ri sə:džəns] [ ri ga:did] [ iri spektiv] [ tru:] [ i mædžin] [ ə plaid] [ fæšnəbl] [ reiz ə kwesčn] [ vi:z a: vi:] [ ə kwaiəd] [ aitəm] [ pə hæps] [ dautfəl] [ ra:ðə ðæn] [ prodžektid] [ sə:tn] [ waiz] [ əd vais] [ praiə] [ pa:tiŋ] [ pə:pəs] [ hau evə] [ i:vn] [ ču:z] [ šəu of] procento, část značka, jmenovka následek, závěr zmírňující, uklidňující znak, vlastnost výpověď, vyjádření těšit se oživení, vzkříšení považován, pokládán bez ohledu pravdivé představit si užitý, aplikovaný módní vznést (položit) otázku vztah, porovnání získané, nabýté předmět snad, možná nejistý, pochybující spíše než plánované jistá moudré, rozumné rada před, dříve než loučení se účel ale, avšak i, dokonce vybrat si předvádět se, chlubit se

15 Tato slova jsou k článku: Anime Designs Methods and Skills anime skill variety way series depend on artist draw relate art apply structure create relying storyboard contain plot main flow add further generally abstract feel final project vague idea mind progress lettering [ anime] [ skil] [ və raiəti] [ wei] [ siəri:z] [ di pend on] [ a:tist] [ dro:] [ ri leit] [ a:t] [ ə plai] [ strakčə] [ kri eit] [ ri laiiŋ] [ sto:ri bo:d] [ kən tein] [ plot] [ mein] [ fləu] [ æd] [ fə:ðə] [ dženərəli] [ æbstrækt] [ fi:l] [ fainl] [ prodžekt] [ veig] [ ai diə] [ maind] [ prəugres] [ letəriŋ] Japanese animation dovednost, technika různé druhy, mnohotvárnost způsob seriál záležet na umělec, výtvarník kreslit týkat se, vztahovat se umění použít, aplikovat struktura vytvořit spoléhající se storyboard obsahovat dějová linie, zápletka hlavní děj přidat dále, později obecně abstraktní pocítit, dojem finální, závěrečný project neurčitý, nejasný nápad mysl plán, postup popsat

16 imagination run wild stage artist solely visual script arc despite remember storyline delivered remain in focus reduce waste effort deadline try improve themselves especially field industry keep substitute dedication apply become gain knowledge through own lead [ imædži neišn] [ ran waild] [ steidž] [ a:tist] [ səul li] [ vižuəl] [ skript] [ a:k] [ di spait] [ ri membə] [ sto:rilain] [ di livəd] [ ri mein] [ in fəukəs] [ ri dju:s] [ weist] [ efət] [ dedlain] [ trai] [ im pru:v] [ ðəm selvz] [ i spešli] [ fi:ld] [ indəstri] [ ki:p] [ sabstitju:t] [ dedi keišn] [ ə plai] [ bi kam] [ gein] [ nolidž] [ θru:] [ əun] [ li:d] představivost, fantazie bujet fáze, stupeň umělec, výtvarný umělec jedině, pouze vizuální, zrakové scénář příběh, oblouk navzdory pamatovat dějová linie příběhu předána zůstat, stále být zaměřen snížit, zredukovat ztráta, plýtvání námaha, síla termín snažit se zlepšit, zdokonalit se, sebe zvláště, hlavně oblast, obor průmysl, odvětví držet nahradit oddanost, horlivost použít stát se získat, nabýt znalosti, vědomosti skrz, prostřednictvím své, vlastní vést

17 creative stimulus idea expression research even boring structured overall increase considered limited mean convention applied fool movement role exposure fandom through community raising amount image increase growth gain advertising revenue billion [ kri eitiv] [ stimjuləs] [ ai diə] [ ik sprešn] [ ri:sə:č] [ i:vn] [ bo:riŋ] [ strakčəd] [ əuvər o:l] [ in kri:s] [ kən sidəd] [ limitid] [ mi:n] [ kən venšn] [ ə plaid] [ fu:l] [ mu:vmənt] [ rəul] [ ik spəužə] [ fændəm] [ θru:] [ kə mju:niti] [ reiziŋ] [ ə maunt] [ imidž] [ in kri:s] [ grəuθ] [ gein] [ ædvətaiziŋ] [ revənju:] [ biljən] tvořivý podnět, impuls nápad, myšlenka vyjádření zkoumat, prozkoumat i, dokonce nudný strukturovaný, členěný celková zlepšit se považován, pokládán omezené, limitované znamenat zvyklost, konvence užité, aplikované blázen, hlupák pohyb, změna role, úloha publicita fandové, svět fanoušků přes, prostřednictvím komunita, společenství získání množství imidž, obrázek zvýšit růst získat, nabýt inzerce, reklama příjem miliarda

10 Family Vacation Ideas for the South of France

10 Family Vacation Ideas for the South of France VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 10 Family Vacation Ideas for the South of France vacation idea charming amalgamation archaic contemporary several celebrated artist coastal locale wish list world traveller

Více

10 Family Vacation Ideas for the South of France

10 Family Vacation Ideas for the South of France VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 10 Family Vacation Ideas for the South of France vacation idea charming amalgamation archaic contemporary several celebrated artist coastal locale wish list world traveller

Více

An Introduction To Tuscany Italy

An Introduction To Tuscany Italy VOCABULARY Tato slova jsou k článku: An Introduction To Tuscany Italy introduction movie invoke arouse sense smell taste budding artist master fashion cue rekindle flame celebrate perhaps known masterpiece

Více

Soluble New Years Resolutions

Soluble New Years Resolutions VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Soluble New Years Resolutions soluble resolution Big Ben chime toast decision achieve to be lucky resolve dissolve carry on sound familiar subsequently maintain fully

Více

Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping

Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping boutique paradise witnessed unexpected growth few exclusive gear increased tremendously major role significant

Více

The Health Benefits of Drinking Wine

The Health Benefits of Drinking Wine VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Health Benefits of Drinking Wine health benefit numerous in moderation medical studies surprisingly somewhat sceptical normally recommended health care provider

Více

PIZZERIE NA JÍZDÁRNĚ

PIZZERIE NA JÍZDÁRNĚ PIZZA Z ČESKÝCH SUROVIN 200 Pizza Margerita (tomato,eidam,mozarella,rajčata) 201 Pizza houbová (tomato,eidam,mozarella,žampiony) 202 Pizza šunková (tomato,eidam,mozarella,šunka,rajče) 203 Pizza se šunkou

Více

Rugby Avoiding Injuries

Rugby Avoiding Injuries VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Rugby Avoiding Injuries avoiding injury considered violent trauma serious demand amount physical known include shoulder knee ankle joint concussion spinal dangerous

Více

Memory Improvement in a Nutshell

Memory Improvement in a Nutshell VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Memory Improvement in a Nutshell improvement memory in a nutshell mind amazing resource first step towards utilizing believe power be able to improve based on processing

Více

What Is Biodiesel Fuel

What Is Biodiesel Fuel VOCABULARY Tato slova jsou k článku: What Is Biodiesel Fuel fuel several save way try through gas money individual spend gallon ensure ability ride might memory become common discover profit wallet environment

Více

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with cracklings,onion, bread

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with cracklings,onion, bread V souladu s čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, jsou u všech jídel označeny alergeny v jídle obsažené, a to číselným kódem. Seznam alergenů pod

Více

Ceny platné od 8.11.2013. Restaurace MILPA STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK. Smluvní ceny

Ceny platné od 8.11.2013. Restaurace MILPA STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK. Smluvní ceny Ceny platné od 8.11.2013 Restaurace MILPA STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK Smluvní ceny 100g Matjesy s cibulí, chléb 1ks... 39,- 100g Tlačenka světlá s cibulí, chléb 1ks... 27,- 200g Sýrové prkno, obloha (sýr Eidam,Niva,Hermelín,uz.sýr)...

Více

Pa-Kua Feng Shui Basics

Pa-Kua Feng Shui Basics VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Pa-Kua Feng Shui Basics basics literally environment darkness and so forth individual differently particular suited find however troubled relationship woe likely discord

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více

Common Questions About Hot-Air Balloons

Common Questions About Hot-Air Balloons VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Common Questions About Hot-Air Balloons common air like flying a few topic rise burner heat within heat up warmer basket content envelope airtight lightweight withstand

Více

Ferrari: The History of an Italian Legend

Ferrari: The History of an Italian Legend VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Ferrari: The History of an Italian Legend recognizable wealth status founder build race car instead sponsorship originally independent division taken over part war

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Polar Bears, Rulers of the Arctic North

Polar Bears, Rulers of the Arctic North VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Polar Bears, Rulers of the Arctic North polar bear ruler region main source seal huge adult excellent camouflage when hunting most northerly mammal earth unlike species

Více

Seychelles What To Know Before You Go

Seychelles What To Know Before You Go VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Seychelles What To Know Before You Go truly paradise extraordinary island virtually deserted beautifully lush amazing dream whilst spellbound man made sight lack high

Více

Freeport, Bahamas. The Majesty of Sistine Chapel. Tato slova jsou k článku:

Freeport, Bahamas. The Majesty of Sistine Chapel. Tato slova jsou k článku: VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Freeport, Bahamas discovered voyage mean shallow arrived search fleeing settled southerner independent nearby resort located island past opposed to grow out of docked

Více

Text: 4. Gastronomic experiences fondue

Text: 4. Gastronomic experiences fondue Klíčová slova: 4. Keywords: fondue, cheese, sauce, chocolate, fondue set Text: 4. Gastronomic experiences fondue Fondue is most often consumed in Switzerland. The word fondue comes from the French word

Více

KATALOG VÝROBKŮ OBCHODNÍ

KATALOG VÝROBKŮ OBCHODNÍ KATALOG VÝROBKŮ OBCHODNÍ Speciality Anglická slanina Kat. číslo výrobku 54110 vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, dusitanová solící směs (konzervant E250), směs koření(pepř, muškát, zázvor), konzervant

Více

The Wonders of Egypt Holidays

The Wonders of Egypt Holidays VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Wonders of Egypt Holidays wonder familiar amazing temple synonym attraction explorer couple bit mystery along tomb cast monument dating back then mean enjoy vibrant

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

Pestrost chutí. produkty

Pestrost chutí. produkty Pestrost chutí produkty Kečupy KAND Základní surovinou pro výrobu kečupů je kvalitní rajčatový protlak. Přídavkem dalších vybraných složek vzniká několik variací kečupů: sladký, chilli a s česnekem. Oproti

Více

The Joy Of Flower Garden Designs

The Joy Of Flower Garden Designs VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Joy Of Flower Garden Designs joy choosing matter of choice entire according specific a few sensible element mind whether try select landscaping idea plant accessories

Více

Ways to Make Money with Digital Photography

Ways to Make Money with Digital Photography VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Ways to Make Money with Digital Photography ways make money both and knowing make decisions than may media project image difficult occupy fun and harmless besides bring

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 JÍDELNÍ LÍSTEK Speciality podniku 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 400 g Smažená směs pro 2 osoby 248 Kč 1,3,7 (hovězí svíčková, vepřové

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Cabernet Franc. D.O.C. Friuli Colli Orientali. Odrůdy: 100% Cabernet Franc. Sklizeň období: Poslední týden v září. Alkohol: 13,00 % objemových.

Cabernet Franc. D.O.C. Friuli Colli Orientali. Odrůdy: 100% Cabernet Franc. Sklizeň období: Poslední týden v září. Alkohol: 13,00 % objemových. Cabernet Franc 100% Cabernet Franc Poslední týden v září Barva intenzivně rubínová, červená s fialovými odlesky v jeho mládí. Víno s tóny vůně vojtěšky a sladkého koření. Vyvážené a hladké, se zralými

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 12. květen Hovězí polévka s játrovými knedlíčky Krémová česnečka s krutóny Pečený kapr na česneku s vařeným bramborem Kuřecí medailonky na lůžku fazolových lusku na slanině a šťouchaný brambor

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Studené předkrmy. Saláty. Studená kuchyně. Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem.

Studené předkrmy. Saláty. Studená kuchyně. Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem. 80g Studené předkrmy Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem 43 Kč 80g Variace šunkových roliček s křenovou šlehačkou a chřestem, pečivo Saláty Těstovinový

Více

Co tak něco na zub k pivu..

Co tak něco na zub k pivu.. Škvar ky, chléb 1 ks Co tak něco na zub k pivu.. 100g Grilované koleno bez kosti, hořčice, křen, okurek, chléb (1,3,10) 30,- 5 ks Grilovaná křidélka (1,3,10) (Okurek, hořčice, křen, chléb) 1 ks Topinka

Více

The Chocolate Fantasy

The Chocolate Fantasy VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Chocolate Fantasy produced cocoa bean cacao tree grow main ingredient numerous recipe constitute adult appreciate unique taste texture in comparison cocoa bean

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

POLÉVKY Česnečka se slaninou a bramborami sypaná sýrem a krutony 35,- Dle denní nabídky 25,-

POLÉVKY Česnečka se slaninou a bramborami sypaná sýrem a krutony 35,- Dle denní nabídky 25,- POLÉVKY Česnečka se slaninou a bramborami sypaná sýrem a krutony 35,- Dle denní nabídky 25,- STUDENÉ PŘEDKRMY Utopenec s cibulí a feferonkami, pečivo 1ks 38,- Nakládaný hermelín s feferonkou, pečivo 1ks

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Sokolovská 67, 136 00 Praha 8. Platný k 31.8.2012 Zdroj: Oficiální stránky restaurace Karlínský mlýn

Sokolovská 67, 136 00 Praha 8. Platný k 31.8.2012 Zdroj: Oficiální stránky restaurace Karlínský mlýn Sokolovská 67, 136 00 Praha 8 Platný k 31.8.2012 Zdroj: Oficiální stránky restaurace Karlínský mlýn Předkrmy 100g Buffalo Mozzarella Caprese 85,- Kč (Mozzarella, rajčata, bazalka, olivový olej) 100g Pikantní

Více

80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka

80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka Jídelní lístek Studené předkrmy 80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka 80 g Pečené papriky, marinované ve vinném octu, olivovém oleji 85,- a česneku,

Více

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak American Language Course Level II. (Books 7-12) () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 124 slovíček (rozsah všech 24 lekcí - 998 slovíček - po registraci) Copyright

Více

Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor)

Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor) Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor) 200 g Hovězí steak z roštěné (Highland - biomaso) 350,- (steak from

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

od 4.1.2016 do 8.1.2016

od 4.1.2016 do 8.1.2016 od 4.1.2016 do 8.1.2016 Pondělí 4.1.2016 Polévka VLOČKOVÁ S VEJCI obsahuje al.: 01,03,09 Oběd 1 PIKANTNÍ VEPŘOVÉ RAGÚ, RÝŽE obsahuje al.: 01,09 Oběd 2 RYBÍ FILÉ V TĚSTÍČKU, BRAMBOROVÁ KAŠE obsahuje al.:

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU

JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU PŘEDKRMY / STARTERS TOPINKA S VEPŘOVOU PANENKOU (1, 9) 89,- Pikantní pečená topinka s vepřovou panenkou, rajčaty a cibulí Baked bread with pork tenderloin, tomatoes and onion TOPINKA

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19. Klíčová slova: 19. Key words: glasses, tube, wine cooler, decanter, wine-tasting, cork stopper, wine temperature, ordering, presentation, opening of wine, pouring of wine, topping of wine Text: Service

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with cracklings,onion, bread

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with cracklings,onion, bread V souladu s čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, jsou u všech jídel označeny alergeny v jídle obsažené, a to číselným kódem. Seznam alergenů pod

Více

BUSINESS LUNCH MENU. Pondělí 9. března. Lišky na smetaně

BUSINESS LUNCH MENU. Pondělí 9. března. Lišky na smetaně Pondělí 9. března Černá houbová polévka s česnekem a opečeným chlebem (1,9) Polévka z mangoldu se sýrem niva a tousty z bagetky (1,3,7,9) Salátová mísa se smaženými krůtími nugetami, tousty a francouzským

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Grundle smažené dozlatova, koprový dip, citron 100g 65,-

Grundle smažené dozlatova, koprový dip, citron 100g 65,- Jídelní lístek Předkrmy Grilovaný ovčí sýr na salátku s cherry rajčátky 100g 85,- Staročeská šunka od kosti (křen, hořčice, okurka) 100g 75,- Tatarský biftek z pravé svíčkové, topinky 100g 140,- Carpaccio

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_198 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky Studené předkrmy 1. 70g Šunkové rolky se smetanovým křenem 60,- 2. Moravské uzené rolky 60,- Teplé předkrmy 3. Zapékaný toust se zeleninou a sýrem 40,- 4. Smažená palačinka 70,- Polévky 5. Moravská svatební

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Text: Basic rules for combination of meals and drinks

Text: Basic rules for combination of meals and drinks Klíčová slova: 21. Keywords: basic rules, meals, drinks, order of wines Text: Basic rules for combination of meals and drinks The right combination of meals and drinks creates a unit where the drink doesn

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Freeport, Bahamas. Maldives Holidays Important Facts. Tato slova jsou k článku:

Freeport, Bahamas. Maldives Holidays Important Facts. Tato slova jsou k článku: VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Freeport, Bahamas discovered voyage mean shallow arrived search fleeing settled southerner independent nearby resort located island past opposed to grow out of docked

Více

Kde jsem. Co jsem při Množství

Kde jsem. Co jsem při Množství Poznámky 30.5.2006 16.30-17 mozzarella 17% obývací pokoj s dcerou rajčata 2 sušená kýta 1 hodina badmintonu 20.15-22.15 masová směs se zeleninou restaurace se společností bavila se pivo 0,5 l 3 31.5.2006

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Cateringový servis Simply River city Prague

Cateringový servis Simply River city Prague Cateringový servis Simply River city Prague platnost pro rok 2010 VZOROVÁ NABÍDKA 600,-Kč VELCOME DRINKBohemia demi sekt s jahodou -nabízeno při příchodu CANAPÉS canapés s klobásou a cherry rajčetem canapés

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Atlas výrobků MASNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14

Atlas výrobků MASNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14 Atlas výrobků MASNÉ VÝROBKY KA 2210/up_4_14 Bohemia šunka - výběrová vepřová kýta (min. 75 %), voda, jedlá sůl (max. 3 %), stabilizátory (trifosforečnany a guma euchema), antioxidant (erythorban sodný),

Více

Vaříme pro vás rádi 6:00. 6:00 Do práce přichází šéfkuchař, cukrář a tzv. salátka zodpovědná za studenou v kuchyni

Vaříme pro vás rádi 6:00. 6:00 Do práce přichází šéfkuchař, cukrář a tzv. salátka zodpovědná za studenou v kuchyni Vaříme pro vás rádi 6:00 7:00 6:00 Do práce přichází šéfkuchař, cukrář a tzv. salátka zodpovědná za studenou v kuchyni 7:00 3 pomocníci přicházejí, aby pomohli s nádobím a byli k ruce tam, kde je potřeba

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10 JÍDELNÍ LÍSTEK Speciality podniku 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10 300 g Vepřový steak na barevném pepři s opraženou cibulkou 167 Kč 7 400 g Grilované medailonky s kachními

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Pokrmy z hovězího a vepřového masa Společná pro

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

Polévky/ Soups. 008/ 2 dcl dle denní nabídky Soup of the Day 35,- Kč

Polévky/ Soups. 008/ 2 dcl dle denní nabídky Soup of the Day 35,- Kč Smluvní ceny vč. DPH Předkrmy/Starters 001/ 130 g Domácí paštika s kachními játry a cibulovou marmeládou Homemade duck liver pate served with onion marmelade 002/ 100 g Tataráček z lososa s bazalkovým

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Art. V23044075NU01 VINO DELL'AMORE PELATO MOSCATO STILL BOTTEGA

Art. V23044075NU01 VINO DELL'AMORE PELATO MOSCATO STILL BOTTEGA Art. V23044075NU01 VINO DELL'AMORE PELATO MOSCATO STILL BOTTEGA PŮVOD: Colli Euganei (Padova, Benátsko) ODRŮDA: Muškát BARVA A VZHLED: Brilantní. Slámově žlutá OBSAH ALKOHOLU: 9 BOUQUET: Čistý, charakteristická

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The colours of food. The colours of food. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The colours of food. The colours of food. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) The colours of food Stručná anotace S pomocí krátkých filmových ukázek a krátkého textu se žáci seznámí se slovní

Více

Minutky z kuřecího masa

Minutky z kuřecího masa Předkrmy 80 g Tyrolská šunka s cherry rajčátkem, rukolou a toastem 89,- 80 g Paleta evropských sýrů podávaná s ořechy 89,- Polévky 0,33 l Polévka dle denní nabídky 26,- 0,33 l Silný hovězí vývar s kousky

Více

150 g Obložený talíř šunka, sýr, herkules, máslo, okurka. 100 g Šunkové kornoutky šunka, tvaroh, okurka, cibule

150 g Obložený talíř šunka, sýr, herkules, máslo, okurka. 100 g Šunkové kornoutky šunka, tvaroh, okurka, cibule Studené předkrmy 100 g Nakládaný hermelín 50 Kč 150 g Obložený talíř 60 Kč šunka, sýr, herkules, máslo, okurka 100 g Šunkové kornoutky 50 Kč šunka, tvaroh, okurka, cibule Teplé předkrmy 120 g Opečená klobása

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Polévky Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Lycée Français de Prague Menu

Lycée Français de Prague Menu 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 Krémová tomatová polévka s těstovinami Zeleninová polévka s pórkem a vejcem Čočková polévka Květáková polévka s vejcem Česká bramborová polévka loupaná rajčata, česnek, celer,

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

1 porc. Domácí sádlo se škvarky, chléb (1) 49,- Kč Home fat with cracklings, bread

1 porc. Domácí sádlo se škvarky, chléb (1) 49,- Kč Home fat with cracklings, bread V souladu s čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, jsou u všech jídel označeny alergeny v jídle obsažené, a to číselným kódem. Seznam alergenů pod

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: Italy, Italian, cuisine, pizza, pasta, typical Italian ingredients

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: Italy, Italian, cuisine, pizza, pasta, typical Italian ingredients Klíčová slova: 1. Keywords: Italy, Italian, cuisine, pizza, pasta, typical Italian ingredients Text: 1. The Italian cuisine The Italian cuisine belongs to the most popular world cuisines. It is full of

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Předkrmy. Hors d oeuvre. Polévky. Soups. 0,33l Česneková polévka s šunkou a chlebovými krutónky

Předkrmy. Hors d oeuvre. Polévky. Soups. 0,33l Česneková polévka s šunkou a chlebovými krutónky 150g Caprese s pečivem Předkrmy Hors d oeuvre Caprese with roll 60,-Kč 150g Grilovaná zeleninka se sýrem Feta Grilled vegateble with Feta cheese 77,-Kč Polévky Soups 0,33l Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou Studený předkrm: Cena Kč Utopenec, chléb 35,- Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo 25,- Nakládaný Camembert, pečivo 39,- Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo 49,-

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 14. duben Hovězí vývar s masem a vlasovými nudlemi Zeleninová bílá polévka se smetanou Pečená kachna s míchaným knedlíkem a dušeným zelím Do růžova pečená vepřová panenka s restovanými žampiony

Více

Každý den polévka dle Denního menu/ Every day Soup of the Day menu

Každý den polévka dle Denního menu/ Every day Soup of the Day menu Každý den polévka dle Denního menu/ Every day Soup of the Day menu 8.7.2013 1. Výpečky, knedlík, zelí/pork roasts, dumplings, cabbage 2. Smažený květák, brambory, tatarka/ Fried cauliflower, potatoes,

Více

Polední nabídka na PONDĚLÍ

Polední nabídka na PONDĚLÍ Polední nabídka na PONDĚLÍ.. 1. KUŘECÍ KATŮV ŠLEH S RÝŽÍ 120 g 2. KANČÍ KÝTA NA SMETANĚ S HOUSKOVÝM KNEDLÍKEM 120 g Menu č.1. 99 Kč Menu č.2. 125 Kč HOVĚZÍ VÝVAR se zeleninou a vejcem DOMÁCÍ BRAMBORAČKA

Více

Předkrmy a Chuťovky. Polévky. Hotová jídla

Předkrmy a Chuťovky. Polévky. Hotová jídla Předkrmy a Chuťovky 100g Restovaná krůtí jatýrka na grilu, podávané na strouhané cuketové placičce s rozpečenou bagetou (1,3,7) 75,- Kč 400g Domácí bramborové lupínky z čerstvých brambor, s česnekovým

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Hlavní jídla Složení a charakteristika 100g masa/porce cena bez DPH 150 g/porce Maso kuřecí stehenní - kousky: Kuřecí

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více