NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 1. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací,neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky. 2. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod. 3. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. 4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci. 5. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C 322 D36 UNI-MAX Reklamační a servisní oddělení Areál bývalého cukrovaru Hlavní Úžice Tel. reklamačního odd T-Mobile O Fax Vodafone Výrobek: Vyvažovačka kol C 322 D38 Typ: C322D Výrobní číslo (série): Datum výroby: Záznamy opravny: Datum prodeje, razítko, podpis: C322D 44

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu. POPIS Automatická vyvažovačka kol většiny osobních i lehkých nákladních automobilů a motocyklů používá technologie 4. generace, má vylepšené vlastnosti proti předchozím typům, je přesnější, rychlejší a výkonnější. Je řízena 32 bit procesorem, vybavena velkým přehledným displejem s jasnou LED indikací hodnot, jednoduchým a přehledným ovládáním pomocí dotykové klávesnice, volbou jednotek měření, funkcí automatického nebo ručního startu, volbou druhu ráfku, nožní brzdou se zastavením v horní poloze a hřídelí z kvalitního materiálu s dlouhou životností. Piezoelektrické snímače zaručují vysokou přesnost detekce hodnot ve všech směrech měření. Napájení 230 V/50 Hz, příkon 200 W, max. průměr pneu 31,5" (800 mm), ráfku 10" 24", šířka pneu 20" (508 mm), ráfku 1,5" 20", vyvažovací rychlost do 180 ot./min, přesnost vyvážení 1 g, max. hmotnost kola 65 kg. Standardní příslušenství: kleště na závaží, kalibrační závaží 100 g, křídlová rychlomatice, 4 ks středové upínací kužele, hřídel průměr 36 mm a 3 ks inbus klíče. Poznámka: Od r jsou dodávány 3 ks středových upínacích kuželů v průměrech 44,1 65 mm; mm a ,5 mm. TECHNICKÁ DATA C322D vyvažovačka kol s vysokou přesností / ruční zadávání hodnot / výstupní hřídel 36 mm Elektrický systém 230 V/50 Hz, 200W Použití výrobku vyvažování kol většiny osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel Maximální průměr pneumatiky 800 mm (31.5 ) Maximální šířka pneumatiky 508 mm (20 ) Průměr ráfku 10 až 24, bez krytu až 30 Minimální / Maximální 38 až 508 mm (1,5 až 20 ) šířka ráfku Maximální hmotnost 65 kg (143 lbs) kola Otáčky při vyvažování méně než 200 ot./min Vyvažovací režimy dynamický, statický, ALU1, ALU2 a ALU-S 2 43

3 DATUM ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ ODBORNÁ OPRAVNA pneumatika / ráfek Doba cyklu Zadávaní hodnot Kalibrace Automatické spuštění Typ brzdy Nožní brzda Volba jednotek hmotnosti / délky Přesnost vyvážení 10 až 16 sekund v závislosti na hmotnosti kola Automatický záznam dat se zabudovanými elektronickými měřícími přístroji, které měří vzdálenost, průměr ráfku a šířku. poloautomatická se zadáváním dat uživatelem (vyžadována při prvním spuštění nebo dle potřeby při běžném provozu) továrně nastavené po uzavření ochranného krytu kol (tato funkce je ovládána obsluhou) automatické zastavení v poloze 12 hodin (pomalé dotáčení) mechanická pro zastavení kola v požadované poloze uživatel zadává hodnoty pomocí klávesnice na panelu s displeji (gramy nebo unce / milimetry nebo palce) < 1 g (0,035 unce) Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. Tento cz návod k použití je volným a upraveným překladem originálního návodu od výrobce. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení. Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce. Význam dodaných samolepících značek s bezpečnostními symboly: Nehas vodou ani pěnovými přístroji Pozor elektrické zařízení Nebezpečí stisku končetiny Pozor nebezpečí vtažení končetiny Používej ochranné rukavice Před použitím čti návod Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho. 42! Obecné Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit. 3

4 O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.). Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.! Sestavy Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.! Vybavení autoservisu Před započetím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.! Elektrické zařízení Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu. Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami GB/T Řemen 380J GB/T5781 Šroub M C Kryt hřídele GB/T 973 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 5 mm GB/T70 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 8 mm GB/T 93 Podložka s průměrem 8 mm D A/B Nosná deska motoru 110 V V C Polohovací základna motoru MY6324-B3 Motor 50 Hz / 220 V / 0,20 kw 1 Motor 60 Hz / 110 V / 0,37 kw C Řemenice Podložka s průměrem 5 mm GB/T 818 Šroub M GB/T41 Matice M GB/T 95 Podložka s průměrem 6 mm GB/T 93 Podložka s průměrem 6 mm GB/T5781 Šroub M GB/T41 Matice M C Pružina C Kolo ukazatele Potenciometr GB/T 70 Šroub M Podložka C366D Přední kryt GB/T 818 Šroub M GB/T77 Šroub M C366D Hlavní držák sestavy pro ukazatel B GB/T 70 Šroub M Kabel pro ukazatel B C366D Konzola pro jednotku ukazatele B Čep Protizávaží Podložka U matice M C366D Držák pro potenciometr B GB/T 70 Šroub M Sekundární ozubené kolo pro potenciometr C366D Šroub M Potenciometr Pružina C366D Hlavní ozubený převod Šroub M C366D Kryt pro ukazatel B C366D Rameno pro ukazatel B C366D Koncovka ukazatele C366D Spojovací jednotka pro ukazatel B GB/T 70 Šroub M GB/T 93 Pojistná podložka s průměrem 12 mm GB/T 70 Šroub M Konektor kabelu ukazatele šířky kola 1 41

5 C Transformátor 10W D322 Základní deska počítače GB/T 70 Šroub M GB/T 41 Matice M GB/T 818 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 4 mm Kabel Kabel Sestava kabel + deska se snímačem Sestava kabelu k mikrospínači Sestava piezoelektrického snímače Kabel pro potenciometr B Kabel pro potenciometr A Kabel pro potenciometr D Napájecí deska D Prostor pro uložení nářadí GB/T 818 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 5 mm GB/T95 Podložka s průměrem 6 mm GB/T 70 Šroub M D Deska D Lišta GB/T Pojistný kroužek s průměrem 42 mm D Vodicí pouzdro D Hřídel D Držák GB/T 818 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 4 mm GB/T 95 Podložka s průměrem 5 mm GB/T 818 Šroub M D Lišta GB/T 819 Šroub M GB/T819 Šroub M D Kryt panelu s displeji (přední) D322 Deska ovládacího panelu s displeji GB/T 818 Plastový šroub M GB/T 41 Matice M D Kryt ovládacího panelu (zadní) D322 Panel s displeji (dotykový) D Základní rám Závěs pro uložení kuželů GB/T70 Šroub M Napájecí kabel C Kabelová průchodka GB/T 973 Šroub M C Hlavní spínač (CE) GB/T 818 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 5 mm D Zadní kryt základního rámu D Podpěrný rám vyvažovací jednotky GB/T5781 Šroub M GB/T 93 Podložka s průměrem 10 mm GB/T 95 Podložka s průměrem 10 mm 6 40 Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit. Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné. Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné tlačítko. Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.) Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě + 40 C. Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách. OBSAH Kapitola Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 2 Základní popis 3 Standardní příslušenství 4 Instalace a příprava 5 Popisy funkcí 5.1 Ovládací panel a displeje 5.2 Tlačítka funkcí 6 Vyvažování kol 6.1 Montáž kola na výstupní hřídel. 6.2 Postupy pro vkládání údajů 6.3 Postup při vyvažování 6.4 Automatický přepočet závaží 6.5 Zobrazení aktuální nevyváženosti, je-li hmotnost závaží nižší než 5 gramů nebo 1/4 unce. 6.6 Přepínání mezi dynamickým a statickým režimem vyvažování 6.7 Režimy ALU. 6.8 Funkce optimalizované vyvažování 7 Kalibrace 8 Kalibrace pro ukazatele údajů o kolech 9 Diagnostický program 10 Řešení problémů 11 Schéma elektrického zapojení 12 Rozkreslená sestava a seznam dílů 5

6 Důležité bezpečnostní pokyny 1.0. Bezpečnostní pokyny 1.1. UDRŽUJTE ČISTOTU A SUCHO NA PRACOVIŠTI. NEPOŘÁDEK NA PRACOVIŠTI A VLHKÁ NEBO MOKRÁ PRACOVNÍ PLOCHA ZVYŠUJÍ RIZIKO ZPŮSOBENÍ NEHOD UDRŽUJTE DĚTI V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD PRACOVNÍHO PROSTORU. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY MANIPULOVALY S TÍMTO STROJEM NENÍ-LI TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVÁNO, PROVEĎTE JEHO ULOŽENÍ. NENÍ-LI TOTO ZAŘÍZENÍ A NÁŘADÍ POUŽÍVÁNO, MĚLO BY BÝT ULOŽENO NA SUCHÉM MÍSTĚ, ABY BYLO OMEZENO PŮSOBENÍ KOROZE. NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ VŽDY ZAJISTĚTE. ZAJISTĚTE, ABY K NÁŘADÍ NEMĚLY PŘÍSTUP DĚTI NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ, JSTE-LI POD VLIVEM ALKOHOLU, LÉKŮ NEBO DROG. PŘEČTĚTE SI VÝSTRAŽNÉ INFORMACE NA OBALECH LÉKŮ, ABYSTE URČILI, ZDA NEMŮŽE DOJÍT K ZHORŠENÍ VAŠICH REAKCÍ NEBO REFLEXŮ. MÁTE-LI JAKÉKOLI POCHYBNOSTI, NEPOKOUŠEJTE SE TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT POUŽÍVEJTE OCHRANU ZRAKU. PŘI OBSLUZE TOHOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVEJTE SCHVÁLENÉ BEZPEČNOSTNÍ NÁRAZUVZDORNÉ OCHRANNÉ BRÝLE BEZPEČNĚ SE OBLÉKEJTE. NENOSTE VOLNÉ OBLEČENÍ NEBO ŠPERKY, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K JEJICH ZACHYCENÍ POHYBUJÍCÍMI SE DÍLY. MÁTE-LI DLOUHÉ VLASY, POUŽÍVEJTE VHODNOU POKRÝVKU HLAVY, ABYSTE ZABRÁNILI ZACHYCENÍ VLASŮ POHYBUJÍCÍMI SE DÍLY NEPŘEKÁŽEJTE SAMI SOBĚ. STÁLE UDRŽUJTE SPRÁVNÝ POSTOJ A ROVNOVÁHU, ABYSTE ZABRÁNILI ZAKOPNUTÍ, PÁDU, ZRANĚNÍ NEBO JINÝM NEHODÁM BUĎTE STÁLE POZORNÍ. STÁLE SLEDUJTE, CO DĚLÁTE. PŘEMÝŠLEJTE O PROVÁDĚNÉ PRÁCI. NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ, JSTE-LI UNAVENI NEBO ROZPTYLOVÁNI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ PROVEĎTE KONTROLU, ZDA NEDOŠLO K POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ JEHO ČÁSTÍ. PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE, ZDA BUDE SPRÁVNĚ PRACOVAT A ZDA BUDE PLNIT URČENOU FUNKCI. ZKONTROLUJTE, ZDA NEDOŠLO K POŠKOZENÍ DÍLŮ NEBO ZDA NEDOŠLO KE STAVU, KTERÝ BY MOHL MÍT VLIV NA PROVOZ TOHOTO ZAŘÍZENÍ. POŠKOZENÉ NEBO OPOTŘEBOVANÉ ČÁSTI OKAMŽITĚ OPRAVTE NEBO VYMĚŇTE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. PŘI OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ POUŽÍVEJTE POUZE IDENTICKÉ NÁHRADNÍ DÍLY. POUŽÍVEJTE POUZE PŘÍSLUŠENSTVÍ URČENÉ PRO TOTO ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚJTE PRAVIDELNOU ÚDRŽBU TOHOTO ZAŘÍZENÍ. UDRŽUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ V ČISTOTĚ A V SUCHU, ABY BYL ZARUČEN JEHO LEPŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ VÝKON C366D Pouzdro pro hřídel ukazatele Čep C366D Hřídel ukazatele C366D Koncovka ukazatele C Brzdový pedál GB/T 77 Šroub M GB/T 70 Šroub M D Držák brzdového pedálu D Táhlo brzdového pedálu D Čep GB/T Pojistný kroužek s průměrem 12 mm D Pouzdro D Konzola GB/T41 Matice M D Závitový šroub D Pružina D Šroub D Táhlo D Brzdové obložení GB/T70 Matice M GB/T93 Pojistná podložka s průměrem 6 mm GB/T95 Podložka s průměrem 6 mm D Pouzdro D Doraz D Ochranný kryt GB/T 818 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 5 mm D Držák krytu GB/T 70 Šroub M GB/T 70 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 8 mm GB/T 41 Podložka M C Mikrospínač D Kryt GB/T 70 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 6 mm C Pouzdro C Pouzdro GB/T 77 Šroub M GB/T 818 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 5 mm D Hřídel C Pružina GB/T 70 Šroub M GB/T41 Matice M D Konzola D Základna elektronického systému GB/T 973 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 3 mm GB/T 41 Matice M C Brzdné odpory C Nylonová kotva počítačové desky C Pojistka DM A 2 39

7 12.2 Seznam dílů Č. Čárový kód Číslo dílu Popis ks HQN Rychloupínací matice Haweka průměr 40 mm Rychloupínací matice Haweka průměr 36 mm C388D Šroub M C388D Závitový hřídel průměr 40 mm Závitový hřídel průměr 36 mm D Kužel č. 4 s průměrem 40 mm Kužel č. 4 s průměrem 36 mm D Kužel č. 3 s průměrem 40 mm Kužel č. 3 s průměrem 36 mm D Kužel č. 2 s průměrem 40 mm Kužel č. 2 s průměrem 36 mm D Kužel č. 1 s průměrem 40 mm Kužel č. 1 s průměrem 36 mm C Krytka dorazu C388D Krytka pružiny C Pružina D Výstupní hřídel GB/T 973 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 3 mm C Snímač polohy C Držák snímače B GB/T 973 Šroub M GB/T 95 Podložka s průměrem 3 mm GB/T 95 Podložka s průměrem 4 mm GB/T 973 Šroub M C Držák snímače A GB/T 41 Matice M GB/T1972 Podložka s průměrem 10 mm GB/T 96 Podložka s průměrem 10 mm C Snímač vibrací GB/T 95 Podložka s průměrem 10 mm C Šroub s okem C Závitová tyč GB/T 70 Šroub M C366D Spojovací jednotka pro ukazatel A a D C366D Hlavní ozubený převod pro ukazatel A a D Pružina Ocelové lanko GB/T 70 Šroub M C366D Řemenice C366D Konzola řemenice Sekundární ozubené kolo pro potenciometr GB/T77 Šroub M C366D Konzola pro potenciometr GB/T 70 Šroub M Potenciometr GB/T 70 Šroub M C366D Konzola pro spojovací jednotku C366D Šroub M12 20 (obrobený) Pouzdro pro pružinu ÚDRŽBA A OPRAVY. VŠECHNY SERVISNÍ ÚKONY, OPRAVY A ÚKONY ÚDRŽBY PROVEDE NEJLÉPE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK VŽDY POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ NÁŘADÍ PRO PROVÁDĚNOU PRÁCI. NEPOKOUŠEJTE SE S MALÝM NÁŘADÍM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM PROVÁDĚT PRÁCI, KTERÁ JE URČENA PRO VELKÁ PRŮMYSLOVÁ NÁŘADÍ. TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO SPECIFICKÉ POUŽITÍ. PRÁCI VYKONÁTE LÉPE A BEZPEČNĚJI V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH, PRO KTERÉ JE URČENO. NEUPRAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ A NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ PRO ÚČELY, PRO KTERÉ NENÍ URČENO VAROVÁNÍ. VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU K OBSLUZE NEMOHOU ZAHRNOVAT VŠECHNY MOŽNÉ PODMÍNKY A SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT. PRACOVNÍKŮM OBSLUHY MUSÍ BÝT JASNÉ, ŽE MUSÍ POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM A ŽE MUSÍ BÝT OPATRNÍ, PROTOŽE TYTO FAKTORY NELZE DO ZAŘÍZENÍ ZABUDOVAT ZAJISTĚTE, ABY BYLO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVÁNO NA SUCHÉM A ROVNÉM BETONOVÉM POVRCHU, KTERÝ NEBUDE ZNEČIŠTĚN OLEJEM A MAZIVY A KTERÝ BUDE MÍT DOSTATEČNOU NOSNOST, ABY UNESL HMOTNOST TOHOTO ZAŘÍZENÍ, VYVAŽOVANÉ PNEUMATIKY A DOPLŇKOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ S NÁŘADÍM PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VŽDY ZKONTROLUJTE, ZDA SE NA ZAŘÍZENÍ NEVYSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁVADY, ZDA NENÍ POŠKOZEN KRYT KOL A ZDA JE FUNKČNÍ ELEKTRICKÝ SYSTÉM. VYHLEDÁVEJTE JAKÉKOLI ODLIŠNÉ STAVY, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT BEZPEČNÝ PROVOZ ZAŘÍZENÍ. NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DOKONCE I V PŘÍPADĚ, JEDNÁ-LI SE POUZE O MALOU ZÁVADU (VIZ OBR. C) ZAJISTĚTE BEZPEČNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ. ZAJISTĚTE SPRÁVNÉ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍHO PROSTORU. ZAJISTĚTE DOSTATEČNĚ VELKÝ PRACOVNÍ PROSTOR. STÁLE DBEJTE NA TO, ABY SE V PRACOVNÍM PROSTORU NENACHÁZELY ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY, MAZIVO, OLEJ, ODPADKY A JINÉ NEČISTOTY. NEPOUŽÍVEJTE TUTO VYVAŽOVAČKU KOL VE VLHKÉM NEBO MOKRÉM PROSTŘEDÍ. NEPOUŽÍVEJTE VYVAŽOVAČKU KOL V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH CHEMIKÁLIÍ A PRAŠNÝCH LÁTEK TATO VYVAŽOVAČKA KOL JE URČENA PRO VYVAŽOVÁNÍ KOL OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A LEHKÝCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL. NEPOKOUŠEJTE SE PŘEKROČIT MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ PRŮMĚR KOLA 800 MM NEBO MAXIMÁLNÍ POVOLENOU ŠÍŘKU KOLA 508 MM PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SE UJISTĚTE, ZDA JE OCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÍ KRYT NASTAVEN SPRÁVNĚ VE SPUŠTĚNÉ POLOZE. NEZVEDEJTE TENTO KRYT, DOKUD NEDOJDE K ÚPLNÉMU ZASTAVENÍ OTÁČEJÍCÍHO SE KOLA. (VIZ OBR. C.) JE-LI ZAŘÍZENÍ V PROVOZU, VŽDY UDRŽUJTE RUCE, PRSTY A NOHY V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD POHYBUJÍCÍCH SE ČÁSTÍ VYVAŽOVAČKY KOL. BĚHEM VYVAŽOVÁNÍ STŮJTE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD OTÁČEJÍCÍHO SE KOLA JE-LI VYVAŽOVAČKA KOL V CHODU, NIKDY NENECHÁVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ BEZ DOZORU. PO UKONČENÍ VYVAŽOVÁNÍ KOL NASTAVTE HLAVNÍ SPÍNAČ DO POLOHY VYPNUTO (OFF) A PŘED OPUŠTĚNÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ POČKEJTE, DOKUD NEDOJDE K JEHO ÚPLNÉMU ZASTAVENÍ (VIZ OBR. C.) URČITĚ SI PŘEČTĚTE A NASTUDUJTE VŠECHNY POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UVEDENÁ V NÁVODU VÝROBCE KOLA, KTERÉ BUDETE VYVAŽOVAT A V NÁVODU PRO VOZIDLO, NA KTERÉM BUDE VYVAŽOVANÉ KOLO POUŽITO. 7

8 1.23. PŘED ZAPNUTÍM STROJE SE UJISTĚTE, ZDA JSOU Z BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI NAMONTOVANÉHO VYVAŽOVANÉHO KOLA ODSTRANĚNY VŠECHNY PŘÍPRAVKY, NÁŘADÍ, ZÁVAŽÍ A JINÉ PŘEDMĚTY NIKDY NESTŮJTE A NEDOVOLTE STÁT ŽÁDNÉ OSOBĚ V OSE KOLA OTÁČEJÍCÍHO SE NA VYVAŽOVAČCE TATO VYVAŽOVAČKA KOL JE DODÁVÁNA SE ZÁSTRČKOU NAPÁJECÍHO KABELU. NIKDY NEODSTRAŇUJTE UZEMŃOVACÍ KOLÍK ZÁSTRČKY A ZÁSTRČKU ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEUPRAVUJTE. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ ADAPTÉRY ZÁSTRČEK MUSÍTE-LI POUŽÍT PRODLUŽOVACÍ KABELY (NENÍ DODÁVÁN A NENÍ K DISPOZICI JAKO VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ), UJISTĚTE SE, ZDA POUŽÍVÁTE POUZE SCHVÁLENÉ KABELY S ODPOVÍDAJÍCÍM PRŮŘEZEM A DÉLKOU. ČÍM VĚTŠÍ JE DÉLKA KABELU, TÍM VĚTŠÍ MUSÍ BÝT JEHO PRŮŘEZ PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLI KONTROLY, ÚDRŽBY NEBO ČIŠTĚNÍ VŽDY ODPOJTE TOTO ZAŘÍZENÍ OD NAPÁJECÍHO ZDROJE VAROVÁNÍ. OSOBY S KARDIOSTIMULÁTOREM BY MĚLY PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ PROVÉST KONZULTACI S LÉKAŘEM. PROVOZ TOHOTO ZAŘÍZENÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI KARDIOSTIMULÁTORU MŮŽE ZPŮSOBIT RUŠENÍ FUNKCE NEBO SELHÁNÍ KARDIOSTIMULÁTORU Základní popis 8 37

9 01 Ochranný kryt 06 Pedál pro zastavení kola 02 Ovládací panel a displeje 07 Základna vyvažovačky 03 Prostor pro uložení nářadí 08 Výstupní hřídel pro montáž kola 04 Ukazatel vzdálenosti a průměru 09 Ukazatel šířky 05 Přední kryt Celkové rozměry (Š D V): mm s otevřeným krytem kola mm se zavřeným krytem kola 3.0. Standardní příslušenství Poznámka: Od r jsou dodávány 3 ks středových upínacích kuželů v průměrech 44,1 65 mm; mm a ,5 mm. Položka Popis Obrázek Počet 1 Kleště na závaží 1 2 Standardní závaží pro kalibraci 100 g. 1 3 Uživatelská příručka 1 4 Středový kužel č Středový kužel č Středový kužel č Středový kužel č

10 8 Rychloupínací matice Haweka Pro-Grip (vyrobeno v Německu). 1 9 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem 12 mm 10 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem 6 mm 11 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem 5 mm Závitový hřídel 1 13 Montážní šroub pro závitový hřídel Instalace a příprava 4.1. Vybalení Při vybalování se nejdříve ujistěte, zda jsou v dodávce všechny položky, které jsou uvedeny na dodacím listu. Schází-li jakákoli část nebo je-li některá část poškozena, kontaktujte prosím co nejdříve autorizovaného prodejce Základní pokyny POZNÁMKA: Další odkazy na níže uvedené části naleznete také v nákresech rozkreslené sestavy a v seznamu dílů na konci tohoto návodu. a. Určení správného místa pro instalaci vyvažovačky kol: VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby byla vyvažovačka používána na suchém a rovném betonovém povrchu, který není znečištěn olejem a mazivy a který bude mít dostatečnou nosnost, aby unesl hmotnost vyvažovačky C322D, vyvažovaného kola a všech potřebných doplňků a nástrojů. b. Model C322D je určen pouze pro použití v dílnách. Neprovádějte instalaci vyvažovačky C322D venku nebo ve vlhkém a mokrém prostředí. c. Zkontrolujte, zda se na zvoleném místě pro instalaci nevyskytují možné překážky, jako jsou nízké stropy, rozvodná vedení pod stropy, jiná pracovní plocha, přístupové cesty a východy. Model C322D by měl být instalován na místech, kde se nevyskytují hořlavé materiály a kapaliny Instalace vyvažovačky kol C322D a. Pomocí vhodného zvedacího zařízení nebo společně s další osobou postavte vyvažovačku C322D na zvoleném místě do vzpřímené polohy. Jako šablonu pro označení bodů, ve 10 35

11 12. Rozkreslená sestava a seznam dílů 12.1 Rozkreslená sestava kterých budou vyvrtány tři kotevní otvory, použijte tři montážní otvory s průměrem 12,7 mm nacházející se v základně vyvažovačky. Postavte vyvažovačku C322D dočasně bokem (viz obr. B). b. Přesuňte vyvažovačku C322D zpět na zvolené místo, srovnejte tři montážní otvory v základně se třemi kotevními otvory vyvrtanými v betonové podlaze. Vyvažovačka musí být dokonale vyrovnána, aby byla zaručena její správná funkce. Vyrovnejte vyvažovačku C322D vložením ocelových srovnávacích podložek mezi základnu vyvažovačky a betonovou podlahu. Podložky by neměly být silnější než 12,7 mm. C Připevněte vyvažovačku kol k betonové podlaze pomocí tří kotevních šroubů. Pomocí vodováhy se ujistěte, zda je vyvažovačka správně vyrovnána. OBR. B KOTEVNÍ ŠROUB,PODLOŽKA, MATICE (NEJSOU DODÁVÁNY) {1/2" ANCHOR BOLT, WASHER, NUT (NOT PROVIDED)} MONTÁŽNÍ OTVOR 12,7 MM (1/2") V ZÁKLADNĚ VYVAŽOVAČKY {1/2" MACHINE MOUNTING HOLE} KOTEVNÍ OTVOR V PODLAZE {FLOOR ANCHOR HOLE} POVRCH BETONOVÉ PODLAHY {CONCRETE FLOOR SURFACE} POHLED SHORA {TOP VIEW} ČELNÍ POHLED {FRONT VIEW} 4.4. Montáž panelu s displeji a krytu kol. d. Vyklopte ovládací panel s displeji tak, aby byl ve svislé poloze, jako na uvedeném obrázku

12 e. Otočte ovládací panel nahoru, jako na uvedeném obrázku a zajistěte jej v této poloze pomocí dodaných šroubů M6 a klíče pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem (dodané položky). f. Namontujte na stroj ukazatel šířky kola, jako na uvedeném obrázku. Nasaďte přírubu, připevněte ji pomocí 4 šroubů a připojte kabel ke konektoru. g. Nasuňte pouzdro na hřídel. Srovnejte montážní otvor pouzdra se zadním montážním otvorem na hřídeli. Potom připevněte pouzdro k hřídeli pomocí dodaného šroubu. h. Je-li vyvažovačka C322D v provozu, vždy by měl být na svém místě kryt kol. i. Namontujte na přírubu závitový hřídel a dodaným klíčem pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem utáhněte pevně montážní šroub

13 11.2 Popis vodičů Č. Označení Označení svorkovnice Popis kabelu 1 1 1# Zdroj stejnosměrného napětí 2 2 2# Snímač polohy (optický snímač) 3 3 3# Snímač vibrací 4 4 4# Mikrospínač ochranného krytu 5 11# 11# Kabel ovládacího panelu s displeji 6 S2 S2 Svorkovnice motoru 2 7 R2 R2 K brzdnému odporu Sekundární vinutí 1 transformátoru 0 0 Svorka N transformátoru 2 2 Sekundární vinutí 2 transformátoru 9 L1 1 Síťové napájení - fáze T1 2 Primární vinutí 1 transformátoru N1 3 Síťové napájení - nulový vodič T2 4 Primární vinutí 2 transformátoru S1 5 K svorkovnici motoru 1 R1 6 K brzdnému odporu PE 7 Zem 10 B 7# Připojení vodiče pro ukazatel šířky kola. 11 A 5# Připojení vodiče pro ukazatel vzdálenosti kola. 12 D 6# Připojení vodiče pro ukazatel průměru ráfku. 5. Popisy funkcí 5.1. Ovládací panel s displeji Schéma elektrického zapojení Elektrické zapojení pro model s napájecím napětím 220 V M C MQS PCB1 PCB2 PCB3 PCB4 QS R PI P2 T CB RA RB RD Motor Kapacita Mikrospínač Napájecí deska Základní deska počítače Deska displejů Deska snímačů Hlavní spínač Odpor Snímač V Snímač H Transformátor Ovládací deska Odpor - A Odpor - B Odpor - D Popis panelu 1. Displej s hodnotou nevyváženosti vnitřní strany ráfku. Indikuje velikost závaží, které by mělo být připevněno na kolo. 2. Místo vnitřní nevyváženosti. Indikuje místo, kde by mělo být závaží připevněno na kolo. 3. Displej s hodnotou nevyváženosti vnější strany ráfku. Indikuje velikost závaží, které by mělo být připevněno na kolo. 4. Místo vnější nevyváženosti. Indikuje místo, kde by mělo být závaží připevněno na kolo. 17. Zobrazuje typ zvoleného vyvažovacího režimu ALU. 18. Udává zvolenou hodnotu v gramech nebo uncích. 20. Displej pro hodnotu vzdálenosti vnitřního okraje ráfku od boku vyvažovačky a. 21. Displej pro hodnotu šířky kola b. 22. Displej pro průměr ráfku d

14 5.1.2 Popis tlačítek 1. Elektrické zapojení 11.1 Popis elektrického zapojení 5. Ruční zadání vzdálenosti ráfku (a). Chcete-li hodnotu zvětšit, stiskněte tlačítko a chcete-li hodnotu zmenšit, stiskněte tlačítko. 6. Ruční zadání šířky ráfku (b). Chcete-li hodnotu zvětšit, stiskněte tlačítko a chcete-li hodnotu zmenšit, stiskněte tlačítko. 7. Ruční zadání průměru ráfku (d). Chcete-li hodnotu zvětšit, stiskněte tlačítko a chce te-li hodnotu zmenšit, stiskněte tlačítko. 8. Tlačítko (START) pro ruční spuštění pracovního cyklu, není-li zapojena funkce automatického spuštění po zavření krytu. 9. Tlačítko (STOP) pro zastavení pracovního cyklu v případě nebezpečí nebo při resetování vstupních hodnot. 10. Tlačítko (FINE) pro indikaci aktuální nevyváženosti, kdy je hmotnost závaží nižší než 5 gramů nebo 1/4 unce. 11. Tlačítko (C) přepočítává hmotnost závaží, které bude připevněno na kolo a je také používáno pro spuštění programu automatické kalibrace. 12. Diagnostické tlačítko. Po stisknutí tohoto tlačítka je provedena diagnostika systé mu. 13. Tlačítko (F) je používáno pro volbu statického nebo dynamického režimu vyvažo vání. 14. Tlačítko (ALU) je používáno pro volbu režimu vyvažování ALU. 15. Tlačítko (OPT) umožňuje optimalizaci závaží, které bude připevněno na kolo 16. Tlačítko (GRAM/OUNCE) umožňuje uživateli volbu provozních jednotek

15 Err -2- Otáčky kola jsou nižší než 60 ot./min. Možné příčiny: 1) Kolo není namontováno 2) Kolo není řádně upnuto 3) Převodový řemen je uvolněn nebo opotřebován 4) Závada motoru Err -3- Indikuje, že je hodnota nevyváženosti vypočítaná programem mimo povolený rozsah. Příliš velká z hlediska celkové hmotnosti. Možné příčiny: 1) Kolo je těžší než 65 kg 2) Pneumatika a ráfek musí být srovnány (program OPT) 3) Volný převodový řemen 4) Závada základní desky počítače Err -4- Opačný směr otáčení. Možné příčiny: 1) Opačné zapojení vodičů motoru 2) Závada ovládací desky motoru Err -5- Kryt kol je v otevřené poloze a je stisknuto tlačítko START - obvykle během kalibrace. Vztahuje se převážně na chybu obsluhy. Err -7- Ztráta údajů kalibrace během normálního otáčení. V tomto případě proveďte kalibraci systému, aby došlo k opravě. Jestliže problém stále přetrvává, vyměňte základní desku počítače. Err Chyba kalibrace. Možné příčiny: 1) Během procesu kalibrace není na kolo připevněno závaží s hmotností 100 gramů 2) Přerušený kabel snímače 3) Závada konektoru 4) Závada desky snímače 5.2. Tlačítka funkcí Režim spouštění pracovního cyklu Ruční - obsluha zavře kryt kola a musí stisknout tlačítko START, aby došlo k zahájení pra covního cyklu. Automatický - obsluha zavře kryt kola a vyvažovačka automaticky zahájí pracovní cyklus. Důležité provozní pokyny: Standardní nastavení z výrobního závodu je automatický režim spuštění pracovního cyklu: Chcete-li provést změnu z ručního na automatický režim a naopak, musíte provést následující kroky: Stiskněte a držte tlačítko a potom stiskněte tlačítko. Všechny kontrolky na panelu s displeji zhasnou. Po 5 sekundách uvolněte tlačítka a. Kontrolky na panelu s displeji se opět rozsvítí. Tímto způsobem je potvrzeno provedení změny režimu spuštění pracovního cyklu Přepínání měrných jednotek u šířky kola - mm/palce Chcete-li provést změnu měrných jednotek u šířky kola mezi palci a mm, stiskněte tlačítko a tlačítko Přepínání měrných jednotek u průměru ráfku - mm/palce Chcete-li provést změnu měrných jednotek u průměru ráfku mezi palci a mm, stiskněte tlačítko a tlačítko (nebo ) Kalibrace ukazatele průměru ráfku Stiskněte tlačítko a tlačítko, aby byl zahájen program kalibrace ukazatele průměru ráfku (d) Kalibrace ukazatele vzdálenosti kola Stiskněte tlačítko a tlačítko, aby byl zahájen program kalibrace ukazatele vzdálenosti kola (a) Kalibrace ukazatele šířky kola Stiskněte tlačítko a tlačítko, aby byl zahájen program kalibrace ukazatele šířky kola (b) Kalibrace pro vyvážení Stiskněte tlačítko pro opuštění programu

16 6.0. Vyvažování kol Důležité - Kalibrace musí být prováděna, je-li vyvažovačka C322D poprvé uváděna do provozu, po přemístění na nové místo nebo v případě, kdy má obsluha dojem, že stroj neposkytuje správné údaje. Postup kalibrace je popsán v kapitole Montáž kola na výstupní hřídel. Stiskněte tlačítko (ALU) potřetí. Zobrazí se referenční údaj ukazatele šířky. Nastavte ukazatel do jakéhokoli úhlu a hodnota na displeji se změní. Zvolte si správnou velikost průměru kuželu, aby bylo zajištěno řádné upnutí ráfku kola (nesmí docházet k žádnému házení kola) k výstupnímu hřídeli. Nasaďte kužel (viz obr.) na výstupní hřídel a částečně do středového otvoru na ráfku kola. Po stisknutí tlačítka dojde k ukončení diagnostického programu v jakémkoli kroku. 10. Řešení problémů Model vyvažovačky C322D je určen pro použití v dílnách pneuservisů nebo autoservisů a bude vám mnoho let poskytovat bezproblémový provoz. Aby byl zaručen výše uvedený bezproblémový provoz, myslete na to, že se jedná také o počítač s programovým vybavením a mechanickými systémy, které vyžadují pravidelnou péči a údržbu. Elektrické zapojení musí být stabilní, řádně uzemněno a opatřeno jističem s minimální proudovou hodnotou 20 A a doporučenou hodnotou 25 A. Na místech nebo v regionech s nestabilní elektrickou sítí je doporučeno použití záložního napájecího zdroje (UPS) s minimálním výkonem 500 W. Model C322D je navržen tak, aby oznámil obsluze případné selhání hardwaru prostřednictvím kódů závad (chyb). Kódy závad jsou řízeny programem pro vyvažování a nemohou být zrušeny obsluhou nebo servisem. Tyto kódy závad jsou pouze vodítkem a neměly by být považovány za jasné důkazy toho, že vaše vyvažovačka nepracuje správně. Zadní montážní kužel Přední montážní kužel Univerzální adaptér namontovaný na vyvažovačku Pojistná matice vačky {Cam Locking Nut} Příruba {Flange} Vačka {Cam} Speciální matice {Special Nut} Softwarové vybavení modelu C322D určuje kódy závad vyhodnocením údajů získaných z provedeného pracovního cyklu a provádí naprogramované rozhodnutí, aby upozornil obsluhu. Následující tabulka popisuje čísla kódů závad, jejich definice a možné příčiny a doporučená řešení. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA - u všech vyvažovaček, dokonce i u vyvažovaček s vyšší cenou, dochází k primárnímu selhání v elektroinstalaci nebo v systému napájení. Proto je před výměnou, demontáží nebo úpravou komponentu z důvodu odstranění závady doporučeno, aby byly zkontrolovány všechny kabely, konektory a neporušenost elektrických systémů. Kódy závad a poruchy a postupy pro jejich odstranění. Proveďte řádné utažení ráfku pomocí dodané rychloupínací matice Haweka Pro-Grip. Zobrazený {Displayed} kód závady Definice kódu závady a postup pro její odstranění {Error codes Error code definitions and trouble shooting} Err Indikuje závadu signalizace otáčení, i když se kolo viditelně otáčí. To znamená, že program nedetekuje správné otáčení kola. Možné příčiny: 1) Závada ovládací desky motoru 2) Motor nepracuje nebo je poškozen 3) Chybné umístění snímače polohy 4) Poškozený snímač 5) Špatný kontakt konektoru 6) Závada základní desky počítače. 29

17 Krok 6. Vytáhněte ukazatel tak, aby se nacházel v kolmé poloze vzhledem k přírubě. Stiskněte tlačítko, aby došlo k dokončení kalibrace. Přesnost měření záleží na přesném nastavení ukazatelů. 6.2 Postupy pro vkládání údajů POZNÁMKA Model C322D je vyvažovačkou kol s automatickým vkládáním údajů. Obsluha může vstoupit do programu vkládání parametrů kola zadáním hodnot vzdálenosti ráfku, šířky ráfku a průměru ráfku pomocí odpovídajících ukazatelů nebo stisknutím tlačítek na ovládacím panelu Vzdálenost kola [hodnota a] a průměr ráfku [hodnota d] Odsuňte ukazatel vzdálenosti ráfku od přední části vyvažovačky, jako na uvedeném obrázku a pohybujte s tímto ukazatelem, dokud se hrot ukazatele nedostane do kontaktu s obvodovou kružnicí ráfku a držte ukazatel několik sekund v této poloze, dokud na displejích nebude zobrazena hodnota a i hodnota d. 9. Diagnostický program Poznámka: Tento program je používán pro diagnostiku funkce snímačů systému vyvažovačky. Tato funkce je doporučena pouze pro zaškolené osoby Šířka kola [hodnota b] Odsuňte ukazatel šířky kola od pravé části vyvažovačky, jako na uvedeném nákresu a pohybujte s tímto ukazatelem, dokud se hrot ukazatele nedostane do kontaktu s obvodovou kružnicí ráfku a držte ukazatel několik sekund v této poloze, dokud na displeji nebude zobrazena hodnota b Stiskněte tlačítko, postupně se rozsvítí všechny displeje, zleva doprava a shora dolů, dokud se na displejích neobjeví údaj POS, jako Ruční zadání hodnot Hodnoty mohou být zadány také ručně stisknutím tlačítek na klávesnici. na uvedeném obrázku. Při kontrole stavu snímače úhlu otáčení otáčejte pomalu výstupním hřídelem, údaje na displejích budou odpovídat uvedeným obrázkům. Při otáčení výstupního hřídele dopředu a dozadu se bude hodnota 0 přesunovat zleva doprava Postup při vyvažování. POZNÁMKA - V tomto případě byl deaktivován režim automatického spuštění pracovního cyklu, a proto musíte při zahájení pracovního cyklu stisknout tlačítko. Postup umožňující použití režimu s automatickým spuštěním je popsán v části Stiskněte tlačítko (ALU) a zobrazí se referenční údaj ukazatele vzdálenosti. Vytáhněte ukazatel do jakékoli polohy a hodnota na displeji se změní. Stiskněte znovu tlačítko (ALU). Zobrazí se referenční údaj ukazatele průměru. Nastavte ukazatel do jakéhokoli úhlu a hodnota na displeji se změní. 28 Zavřete kryt kola a stiskněte tlačítko, aby došlo k zahájení pracovního cyklu. Kolo se začne otáčet a zhruba za 10 až 12 sekund se zastaví. Po zastavení kola bude zobrazena hodnota nevyváženosti. Hodnoty se budou týkat VNITŘNÍ a VNĚJŠÍ roviny kola. Připravte si závaží podle hodnot na displeji (hodnoty v gramech) 17

18 Mírně otočte kolo proti směru pohybu hodinových ručiček a sledujte LED diody zobrazující polohu závaží na VNITŘNÍ straně - jakmile příslušná část kola pro upevnění závaží dosáhne horní polohy (poloha odpovídající 12 hodinám), všechny diody budou svítit. Jakmile uvidíte na displejích stejné údaje, jako na uvedeném obrázku, vraťte ukazatel do ukládací polohy. Kalibrace ukazatele vzdálenosti a je potvrzena Kalibrace ukazatele šířky kola. Sešlápněte nožní pedál, abyste kolo zajistili v požadované poloze. Krok 1. Stiskněte a držte tlačítko a tlačítko, dokud nebudou na displejích zobrazeny údaje, které jsou na obrázku. Připevněte na ráfek kola v poloze odpovídající 12 hodinám vhodné závaží s hmotností uvedenou na displeji. Krok 2. Vytáhněte ukazatel šířky kola k přírubě, jako na uvedeném obrázku Otáčením kola ve směru pohybu hodinových ručiček zopakujte stejný postup i pro VNĚJŠÍ rovinu kola. Jakmile příslušná část kola pro upevnění závaží dosáhne polohy odpovídající 12 hodinám, všechny diody budou svítit. Krok 3. Stiskněte tlačítko, dokud nebudou na displejích údaje CAL 90F. Zavřete kryt kola a stiskněte tlačítko na kterém jsou již připevněna závaží., aby došlo k zahájení dalšího pracovního cyklu s kolem, Jakmile se kolo přestane otáček, na displejích s označením INSIDE a OUTSIDE by měly být zobrazeny hodnoty [00], což bude znamenat, že je kolo správně vyváženo Krok 4. Nastavte ukazatel šířky zpět zcela doprava (rameno ukazatele musí být v kolmé poloze vzhledem k výstupnímu hřídeli). Krok 5. Stiskněte tlačítko, aby na displejích byly zobrazeny uvedené údaje 18 27

19 6.4. Automatický přepočet závaží Do jakékoli polohy na VNĚJŠÍ ploše ráfku přidejte závaží s hmotností 100 gramů nebo 3,5 unce z dodané sady závaží. Stiskněte tlačítko (START) nebo spusťte do pracovní polohy ochranný kryt, aby došlo k zahájení otáčení. Pokud obsluha zjistí, že jsou zadané hodnoty (vzdálenost ráfku, šířka ráfku nebo průměr ráfku) nesprávné, nemusí vyvažování kola provádět znovu. Zadejte pouze znovu správné údaje a nezahajujte pracovní cyklus. Potom stiskněte tlačítko (C) a na displejích budou zobrazeny přepočítané hodnoty hmotnosti závaží. Po ukončení otáčení je proces kalibrace dokončen. Na displeji budou zobrazeny uvedené údaje. POZNÁMKA - údaje získané kalibrací jsou uloženy do paměti 8. Kalibrace pro ukazatele údajů o kolech Kalibrace ukazatele průměru ráfku. Krok 1. Pomocí tlačítek a nastavte průměr ráfku, který máte nasazen na hřídeli vyvažovačky. 6.5 Zobrazení aktuální nevyváženosti, je-li hmotnost závaží nižší než 5 gramů nebo 1/4 unce. Program vyvažovačky C322D je určen pro měření aktuální nevyváženosti kola. Závaží na kola jsou ovšem k dispozici pouze s minimální hmotností 5 gramů nebo 1/4 unce. Proto bude program vyvažovačky poskytovat odečty s hodnotami v krocích, které budou odpovídat 5 gramům nebo 1/4 unci. Chcete-li získat aktuální hodnotu nevyváženosti pro VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ rovinu, stiskněte tlačítko (FINE), abyste získali aktuální odečet. I když byla na kolo připevněna závaží a byl proveden druhý pracovní cyklus a na displeji jsou hodnoty [00], stiskněte tlačítko FINE, abyste viděli zbývající hmotnost závaží, kterou nelze upravit. Nevyváženost kola, při které je hmotnost závaží nižší než 5 gramů nebo 1/4 unce je přijatelná Kalibrace ukazatele vzdálenosti kola od boku vyvažovačky. Krok 1. Stiskněte a držte tlačítko a tlačítko, dokud nebudou na displejích zobrazeny údaje, které jsou na obrázku. Značky na ukazateli označují nulovou polohu a CAL P.20 (20 cm) 6.6 Přepínání mezi dynamickým a statickým režimem vyvažování Program pro vyvažování u modelu C322D umožňuje obsluze přecházet z dynamického režimu do statického a naopak pouhým stisknutím jednoho tlačítka. Tento program provede automaticky a bez dodatečného pracovního cyklu přepočet hmotnostních požadavků a polohy Stiskněte tlačítko ( F), aby došlo k přepnutí do dynamického nebo statického režimu. Krok 2. Nechejte koncovku ukazatele v základní poloze. Stiskněte tlačítko, aby byly na displeji zobrazeny údaje uvedené na obrázku (CAL P.20) Krok 3. Vytáhněte ukazatel do požadované polohy (držte ho nehybně) a současně stiskněte tlačítko, aby došlo k potvrzení kalibrace DYNAMICKÉ VYVAŽOVÁNÍ - nejčastěji využívaný režim pro vyvažování, který je používán pro většinu ocelových ráfků nebo ráfků z lehké slitiny / závaží jsou umísťována na VNITŘNÍ i VNĚJŠÍ plochu kola, jako na uvedeném obrázku (mohou být použita běžná nebo nalepovací závaží) STATICKÉ VYVAŽOVÁNÍ - používané zejména při vyvažování kol motocyklů a v situacích, kdy je nutné provést kontrolu přesnosti požadovaných závaží / v tomto režimu je k dispozici pouze jedna poloha závaží (doporučeno pro nalepovací závaží) 26 19

20 6.7 Režimy ALU. Program pro vyvažování u modelu C322D poskytuje obsluze automatický přístup k několika polohám závaží z pracovního cyklu pouhým stisknutím jednoho tlačítka. Tento program provede automaticky a bez dodatečného pracovního cyklu přepočet hmotnostních požadavků a polohy. Namontujte kolo na vyvažovací hřídel a stiskněte tlačítko. Po zastavení kola budou na displejích zobrazeny následující údaje. Stiskněte tlačít- ko režimu ALU, aby došlo k volbě požadovaného režimu vyvažování. Rozsvítí se odpovídající LED dioda označující vyvažovací režim. Jedná se o přepínač, který bude po každém stisknutí umožňovat přechod do následujícího režimu. Jakmile se rozsvítí LED dioda, budou zobrazeny hodnoty a poloha u VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ roviny kola. ALU-1 Pravý displej zobrazuje snížení hmotnosti statického vyvážení po opětovné montáži pneumatiky v procentech. Levý displej zobrazuje hmotnost, která má být přidána po opětovné montáži pneumatiky. V tomto případě je vypočítána následovně (1-0,80), což odpovídá hmotnosti 20 g. Vyvážení ALU-1 - závaží bude připevněno uvnitř ráfku, jako na uvedeném obrázku (nalepovací závaží) Ještě jednou nasaďte kolo na vyvažovačku a proveďte standardní vyvážení.stisknutím tlačítka přejdete do režimu statického vyvažování.požadavek týkající se STATICKÉHO závaží bude 20 gramů. ALU-2 Stiskněte tlačítko (STOP), abyste opustili program OPT. ALU-S ALU-3 Vyvážení ALU-2 - závaží budou připevněna uvnitř ráfku, jako na uvedeném obrázku (obě nalepovací závaží) Viz podrobnosti v části Vyvážení ALU-3 - závaží budou připevněna na VNITŘNÍ rovinu kola a nalepovací závaží budou nalepena na VNĚJŠÍ rovinu kola, jako na uvedeném obrázku 7. Kalibrace POZNÁMKA - Kalibrace musí být prováděna, je-li vyvažovačka C322D poprvé uváděna do provozu, po přemístění na nové místo nebo v případě, kdy má obsluha dojem, že stroj neposkytuje správné údaje Nasaďte na výstupní hřídel jakýkoli ocelový ráfek s průměrem 13 až 16, který není deformován a ujistěte se, zda je pneumatika na kole správně nahuštěna. Zadejte data týkající se ráfku a,b a d. Stiskněte současně a držte tlačítko a tlačítko. Jakmile přestanou blikat všechny LED diody, uvolněte tlačítka. Vyvažovačka C322D je nyní v režimu kalibrace. Spusťte do pracovní polohy ochranný kryt, aby došlo k zahájení otáčení. Po zastavení kola budou displeje modelu C322D poskytovat následující údaje

C9901 NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA 99-01 ZÁRUČNÍ LIST

C9901 NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA 99-01 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

ZAHRADNÍ KROPÍCÍ A MYCÍ SOUPRAVA 12M

ZAHRADNÍ KROPÍCÍ A MYCÍ SOUPRAVA 12M ZAHRADNÍ KROPÍCÍ A MYCÍ SOUPRAVA 12M Návod k obsluze B81265 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ SOUPRAVA ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ EF0810

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ SOUPRAVA ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ EF0810 NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ SOUPRAVA ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ EF0810 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._35 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz. VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Návod k použití pro Naviják s kabelem

Návod k použití pro Naviják s kabelem Návod k použití pro Naviják s kabelem Katalogové číslo: 508033 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

VENTILÁTOR PRO PÍSKOVACÍ BOX

VENTILÁTOR PRO PÍSKOVACÍ BOX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

Hydraulický zvedák převodovky 500 kg. www.elit.cz

Hydraulický zvedák převodovky 500 kg. www.elit.cz Hydraulický zvedák převodovky 500 kg www.elit.cz Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento manuál řádné prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi

Více

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 NÁVOD K OBSLUZE Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 6.4 Zadání velikosti kol s automatickým pravítkem Na obrázcích vedle textu jsou znázorněna automatická zadání tří nutných parametrů pro dynamický, statický

Více

Příklepová vrtačka W LT62123

Příklepová vrtačka W LT62123 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE Příklepová vrtačka 1 050 W LT62123 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ SOUSTRUH NA KOV CQ9318 MINI CQ9318 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ SOUSTRUH NA KOV CQ9318 MINI CQ9318 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI)

FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI) FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI) 13 1 2 9 10 12 11 4 5 6 7 8 3 1. Obsah 1. Suvné kladivo 10. Šestihranný adaptér velký 2. Montovací přípravek vstřikovačů 11. Adaptér

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE TALÍŘOVÝ STAHOVÁK PRUŽIN - SADA SC1801 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE TALÍŘOVÝ STAHOVÁK PRUŽIN - SADA SC1801 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÍ JEŘÁBOVÁ DRÁHA 1T SB0902 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÍ JEŘÁBOVÁ DRÁHA 1T SB0902 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

SDL-16 NÁVOD K OBSLUZE

SDL-16 NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, účtenkou). 2. Záruka

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO OPRAVY MALÝCH DEFORMACÍ KAROSÉRIE BS9018 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO OPRAVY MALÝCH DEFORMACÍ KAROSÉRIE BS9018 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA KLEŠTIN SKMAX V756

NÁVOD K OBSLUZE SADA KLEŠTIN SKMAX V756 NÁVOD K OBSLUZE SADA KLEŠTIN SKMAX V756 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO 305 INDEX M305

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO 305 INDEX M305 NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO 305 INDEX M305 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/4 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat

Více

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

návod na použití recumbent magnetic

návod na použití recumbent magnetic návod na použití recumbent magnetic 1 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Vyvažovačka MAGNETIC SP733

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Vyvažovačka MAGNETIC SP733 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE Vyvažovačka MAGNETIC SP733 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 3t, s nožním pedálem TR30002 (26835)

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 3t, s nožním pedálem TR30002 (26835) UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 3t, s nožním pedálem TR30002 (26835) DŮLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více