MSK 82246/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015"

Transkript

1 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé části integrvanéh pvlení čj. MSK /2006 ze dne (nabytí právní mci dne ), ve znění pzdějších změn: změna č. čj. ze dne nabytí právní mci 1. MSK 69299/ MSK / MSK / MSK / MSK 31499/ MSK 38437/ MSK / MSK / MSK 65701/ MSK 12690/ MSK 23454/ MSK 40769/ MSK 62269/ MSK 68550/ MSK / MSK / MSK / MSK / MSK / MSK / MSK 63877/ MSK / MSK /2014 MSK 60362/ MSK 82246/ Výrkvá část Krajský úřad Mravskslezskéh kraje, dbr živtníh prstředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jak věcně a místně příslušný správní úřad pdle 29 dst. 1 zákna č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení), ve znění pzdějších předpisů, a pdle 33 písm. a) zákna integrvané prevenci, p prvedení správníh řízení pdle zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákna č. 413/2005 Sb., rzhdl takt: Právnické sbě BONATRANS GROUP a.s., se sídlem Revluční 1234, Bhumín, IČ (účastník řízení pdle 27 dst. 1 správníh řádu, dále prvzvatel zařízení ), se vydává integrvané pvlení pdle 13 dst. 3 zákna integrvané prevenci. 1/21

2 Identifikační údaje: Název zařízení: Kvárna náprav a válcvna kl, bručí a ktučů Prvzvatel zařízení: BONATRANS GROUP a.s., Revluční 1234, Bhumín, IČ Kategrie činnstí: 2.3. Zpracvání železných kvů a) prvz válcven za tepla kapacitě větší než 20 t survé celi za hdinu, b) prvz kváren s buchary energii větší než 50 kj na jeden buchar, kde je tepelný výkn větší než 20 MW Umístění zařízení: Kraj: Mravskslezský Obec: Bhumín Katastrální území: Bhumín I. Ppis zařízení a s ním přím spjených činnstí: a) Technické a technlgické jedntky pdle přílhy č.1 zákna integrvané prevenci Kategrie 2.3. a) Válcvna kl, bručí a ktučů - Prjektvaná kapacita 25 t/h Karuselvá pec, prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 18,36 MW t Karuselvá pec služí k přímému prcesnímu hřevu vsázkvéh materiálu (kntislitky řezané na špalky) na tvářecí tepltu (1300 C). Pec je vytápěna zemním plynem. Kategrie 2.3. b) - Kvárna náprav prjektvaná kapacita 10 t/h (limitující výkn krkvé hřívací pece) Ohřívací krkvá pec, prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 5,3 MW t Ohřívací krkvá pec služí k přímému prcesnímu hřevu vsázkvéh materiálu (schrů) na kvací tepltu (1250 C). Pec je vytápěna degazačním plynem a zálžním palivem je zemní plyn. b) Technické a technlgické jedntky mim rámec přílhy č. 1 zákna integrvané prevenci Nejsu. c) Přím spjené činnsti Starý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí Tunelvá pec č. 1 - prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 4,8 MW t. Tunelvá pec č. 2 - prjektvaný tepelný příkn 11,66 MW t. Tunelvá pec č. 3 - prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 4,32 MW t. 2/21

3 Tunelvé pece služí k tepelnému zpracvání kl za účelem získání jejich ptimálních pžadvaných vlastnstí. Jedná se pece s přímým prcesním hřevem, jsu vytápěny zemním plynem. Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí - zahrnuje technlgická zařízení, která zajišťují pžadvané parametry tepelnéh zpracvání kl, bručí, výlisků a ktučů p vyválcvání. Jedná se prces, který navazuje na výrbu survých kl a bručí na válcvně. Tepelným zpracváním se zajišťují knečným výrbkům pžadvané mechanické vlastnsti a struktura. P tepelném zpracvání následuje tryskání kl, kntrla tvrdsti na brinellvací lince, předepsané mechanické zkušky, mechanické pracvání, kntrla rzměru, nátěry, knzervace a expedice. V rámci celéh prcesu výrby kl a bručí se jedná dílčí uzavřený technlgický prces. Prjektvaná kapacita nvéh uzlu tepelnéh zpracvání je ks kl a bručí za rk, při třísměnném nepřetržitém prvzu. Hdinvá kapacita zařízení (teplá vsázka přím z válcvny) je 66 ks za hdinu. Při vstupu materiálu (studená vsázka ze skladu) na tepelné zpracvání je hdinvá kapacita zařízení 45 ks za hdinu. Vysktepltní hřívací pec A 1 služí pr hřev vsázky přím z teplty cca 450 C p tváření neb pr hřev studených kl na pžadvanu kalicí tepltu. Jedná se tunelvu pec s 28 vzy. Na každý vůz se ukládají v jedné úrvni 4 kla na šířku vzu vedle sebe. Vzy jsu pmcí tlačky a psuvných zařízení prtlačvány pecí a p vratné kleji dpravvány zpětně před pec. Tpný systém tvří 60 ks rekuperačních hřáků rvnměrně umístěných p délce pece. Prjektvaný jmenvitý tepelný příkn je 7,08 MW t. Jedná se pec s přímým prcesním hřevem, která je vytápěna zemním plynem. 2 Nízktepltní ppuštěcí pece C 1 a C 2 - služí pr ppuštění kl a bručí p kalení s mžnsti řízenéh chlazvání a pr nrmalizační žíhání. Jedná se tunelvé pece s 24 vzy/pec. Na každý vůz se ukládají v jedné úrvni 4 kla na šířku vzu vedle sebe. Vzy jsu pmcí tlačky a psuvných zařízení prtlačvány pecí a p vratné kleji dpravvány zpětně před pec. Tpný systém tvří 52 ks impulsních vyskrychlstních hřáků rvnměrně umístěných p délce pece. Prjektvaný jmenvitý tepelný příkn je 7,12 MW t (2 x 3,56 MW t ). Jedná se pece s přímým prcesním hřevem, které jsu vytápěny zemním plynem. Chladicí tunel s řetězvým dpravníkem před vysktepltní hřívací pecí A 1 (sekce 1) - služí pr řízené chlazvání kl tepltě cca 920 C vzduchem přiváděným axiálními ventilátry na tepltu min. 600 C. Chladicí tunel s řetězvým dpravníkem před vysktepltní hřívací pecí A 1 (sekce 2) - služí pr řízené chlazvání kl tepltě max. 600 C vzduchem přiváděným axiálními ventilátry na tepltu 450 C (250 C). Chladicí tunel s řetězvými dpravníky za nízktepltními ppuštěcími pecemi C 1, C 2 - služí pr chlazení kl z teplty cca 530 C vzduchem přiváděným axiálními ventilátry na tepltu cca 60 C. Kalicí strje pr bvdvé kalení kl a bručí (8 ks) - skládají se ze tří rzvdných prstenců chladicí vdy pr střik vrchní (vnitřní čel věnce) a spdní čelní plchy (vnější čel věnce) a jízdní plchy. Vrchní čelní plchu je mžn kalit také pmcí vzduchu. Vana pr celbjemvé kalení (1 ks) pr celbjemvé kalení služí kalicí vana s regulvanu tepltu kalicí lázně. Ohřátá kla se ukládají manipulátrem na spuštěcí ršt ve vaně. Pmcí spuštěcíh rštu jsu kla pnřená d vdy a za spuštění a zvedání rštu ve vdě prbíhá kalení. 3/21

4 Manipulátry a dpravníky kl a bručí služí k debírání a převzu kl a bručí mezi jedntlivými technlgickými prcesy. Vdní hspdářství včetně chladičů služí pr zajištění chladící vdy pr bvdvé kalení (přímé chlazení) kl a bručí v smi kalících strjích a pr bjemvé kalení v kalící vaně. Tepelné zpracvání náprav Žíhací krkvá pec č. 1, prjektvaný max. tepelný příkn 4,94 MW t Žíhací krkvá pec č. 2, prjektvaný max. tepelný příkn 4,39 MW t Pece služí k tepelnému zpracvání vyrbených náprav za účelem získání jejich pžadvané struktury a mechanických vlastnstí. Jedná se pece s přímým prcesním hřevem, jsu vytápěny zemním plynem. Linka kl Výrbní kapacita linky je kusů brbených kl rčně. Je určena k mechanickému pracvání tepelně upravených válcvenských pltvarů na bráběcích (vrtacích) strjích. Výrbky jsu následně vyvažvány a pdrbvány nedestruktivním zkuškám k zjištění případných pvrchvých či vnitřních vad. Navazující perací je mntáž dvjklí na lince mntáže neb expedice vlných kl. Před expedicí je mžn prdukt patřit pvrchvu chranu chranným nátěrem neb knzervací a vhdným balem. Pvrchvá chrana je prváděna linkvě neb ručně u manipulátrů: Linka pr dmašťvání železničních kl: technlgický prces spčívá v dmašťvání železničních kl pnrem. Zařízení se skládá z vanvé linky (chemická předúprava), pjezdvé dráhy (manipulátrů, transprtníh systému), přívdní a dsávací vzduchtechnické jedntky, stanice na výrbu demineralizvané vdy (demi stanice) a zneškdňvaní stanice dpadních vd. Chemická předúprava (chemické dmašťvání, vdní plachy, pasivace, a dále následuje prces sušení a chlazení) železničních kl před dalším zpracváním je řešena pmcí nerezvých van v pčtu 4 kusů, celkvém bjemu 26,8 m 3, z th van s aktivními lázněmi je bjemu 14,3 m 3. Vany jsu umístěny na pdlaze výrbní haly vlných kl. Kapacita dmašťvaných kl sučasně je 4 kusy. Rční kapacita dmašťvání je kl za rk. Linka dmašťvání zahrnuje tyt činnsti: - chemické dmašťvání prbíhá ve vaně bjemu 8,3 m 3 v alkalické lázni. Lázeň vany je vyhřívána na tepltu 70 C, a t pmcí tpnéh výměníku a plynvéh hřáku na zemní plyn typu Weishaupt WG20N/1-C tepelném výknu 200 kw t, - vdní plach prvníh stupně pmcí užitkvé vdy ve vaně bjemu 5,5 m 3 při tepltě cca 20 C, - vdní plach druhéh stupně (pstřikvým rámem) pmcí demineralizvané vdy ve vaně bjemu 5,6 m 3 při tepltě cca 20 C, - pasivaci v pasivační lázni s následným plachem demineralizvanu vdu pmcí pstřikvéh rámu ve vaně bjemu 5,7 m 3 při tepltě cca 35 C, - sušení, kde suška je sestavena ze samstatných izlvaných panelů z nerezu zasazených d rámu. Suška je zakryta víkem. Z pracvníh prstru sušky je pmcí ventilátrů nasáván vzduch a přes tpný výměník, kde je vyhříván na tepltu cca 50 C se vrací zpět. 4/21

5 Pr hřev služí plynvý hřák na zemní plyn typu Weishaupt WG10N/1-D tepelném výknu 110 kw t. Suška je vybavena dtahem spalin, - chlazení je prváděn ve vaně z pzinkvéh plechu, kde ventilátry zajišťují cirkulaci vzduchu, který chlazuje kla umístěná v kších, a t při tepltě cca 20 C, - manipulaci a transprt. Kla jsu přepravvána v kších p 4 kusech. Na jedné straně vstupují d linky pmcí transprtníh zařízení, kde si kš přebírá dpravní manipulátr, který jej prveze celým prcesem dmašťvání. Na knci prcesu je kš s kly plžen na transprtní zařízení, které zaveze kš s kly na další zpracvání. - výrbu demineralizvané vdy pmcí demi stanice, která je slžena z filtru s aktivním uhlím, klnu naplněnu změkčvací náplní, zařízení na úpravu vdy reverzní smózu a zásbní nádrží bjemu 8 m 3. Prvz zařízení je plně autmatický, - přívd a dvd vzduchu zajišťuje vzduchtechnická jedntka, která je patřena celplšnu klapu, kapsvým filtrem, ventilátrem, vlnu kmru a výměníkvým dílem a bypassem. Jedntka je vytápěna plynvým hřákem na zemní plyn typu Weishaupt WG20N/1-C tepelném výknu 200 kw t, - ruční dstavná zneškdňvací stanice. Služí k dstranění dpadních vd vznikající na pracvišti předúpravy pvrchu pr dmašťvání vlných kl. Jedná se alkalické kncentráty (lázně alkalickéh dmašťvání), lázně z plachů a pasivační lázně z vany pasivace. Sučástí stanice je reaktr účinném bjemu 2 m 3, válcvé nádrže účinném bjemu 2 x 6 m 3 (k jímání vd plachvých a z vd pasivace) a nádrže užitném bjemu 1 x 8 m 3 (k jímání alkalických kncentrátů). Zneškdňvací stanice dále služí rvněž pr likvidaci dpadních vd z statních zařízení dmašťvání prvzvatele zařízení. Celkvá kapacita zneškdňvací stanice je cca 0,5 m 3 dpadních vd za hdinu, tj. max. 12 m 3 dpadních vd za den. Výstup z linky pr dmašťvání železničních kl je dále vstupem pr pracviště: - linka pvrchvých úprav vlných kl 1 KEH, - linka pvrchvých úprav vlných kl 2 KEH, - pracviště ručních pvrchvých úprav kl KEH. Linka pvrchvých úprav vlných kl 1 - KEH: technlgie spčívá v ručním nanášení nátěrvých hmt (jedn neb víceslžkvých) pmcí stříkací pistle, a dále v dsušení nátěru. Veškeré činnsti jsu prváděny v uzavřeném prstru linky. Linka se sestává ze stříkací kabiny, kde prbíhá kntrla dmaštění, případné ruční dčištění a prces samtnéh nanášení nátěrvých hmt, a dále ze sušící kabiny, která navazuje na stříkací kabinu. Pracviště je umístěn v kntrlní a expediční hale (KEH). Stříkací kabina pracuje jak pdtlakvá se suchým dlučvacím zařízením, které je ulžen pd pdlahvým rštem a v bčních stěnách kabiny. Vzduchu přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvých hřáků na zemní plyn typu Weishaupt WG10N/1-D a WG20N/0-A tepelném výknu 100 kw t a 90 kw t. Pr hřev vzduchu d prstru sušení služí hřák typu Blwtherm GVPF 20/MCE tepelném výknu 232 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Linka pvrchvých úprav vlných kl 2 - KEH: technlgie spčívá v nanášení nátěrvých hmt včetně víceslžkvých stříkacím rbtem a v dsušení nátěru. Pracviště 5/21

6 je umístěn v kntrlní a expediční hale (KEH). Linka se skládá ze stříkací a sušící kabiny. V jedné části stříkací kabiny prbíhá autmatický nástřik nátěrvých hmt stříkacím rbtem a druhé prbíhá kntrla. Sučásti kabiny je suchý dlučvací systému umístěny v pdlaze, tvřený dsávacím kanálem, který je v úrvni pdlahy kryt kvvými ršty. Kazetvý mezistrp je sazen filtrací a rzděluje přiváděný hřátý vzduch d pracvníh prstru. Sučástí linky je dále barvvé hspdářství. Vzduchu přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvéh hřáku na zemní plyn typu Blwtherm GVPF 20/CETL tepelném výknu 168 kw t. Pr hřev vzduchu d prstru sušení služí hřák typu Blwtherm GVPF 20/MP tepelném výknu 232 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Pracviště je umístěn v kntrlní a expediční hale (KEH). Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl KEH: technlgický prces začíná kntrlu dmaštění s případným manuálním dčištěním kl, pkračuje ručním nanášení nátěrvých hmt (jedn neb víceslžkvých) pmcí stříkací pistle a v dsušení nátěru. Lakvnu tvří dvě pracviště, která jsu umístěna v kntrlní a expediční hale (KEH). Vlastní nanášení nátěrvých hmt se prvádí ve vlném prstru haly. Odpadní plyn je dsáván ršty v pdlaze haly a dveden zemními kanály d termventilační jednty umístěné vně haly, která zajišťuje dsávání, rekuperaci, filtraci, hřev a přívd vzduchu na pracviště. Vzduch přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvéh hřáku na zemní plyn typu Weishaupt WG30N/1-C tepelném výknu 350 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Obrbna 4: tvří ji dvě haly. Hala V 26 je rzdělena na pracviště meziperační sklad vlných kl, balení, expedice a závěrečné kntrly (měření železničních kl p jejich pracvání). V hale V-27 je instalván technlgické zařízení pr třískvé brábění železničních kl pmcí 3 bráběcích center. Jedn bráběcí centrum zahrnuje 4 svislé sustruhy VDM. Kapacita jednh bráběcíh centra je 20 tis. kl/rk. Celkvá kapacita Obrbny 4 je 60 tis. kl/rk. V hale V-27 je dále nainstalván technlgické zařízení pr manipulaci s materiálem, dále zařízení pr třískvé a vdní hspdářství, značení, vyvažvání, měření a kntrlu kl. Třískvé hspdářství bráběcích center se skládá z třískvé dpravy (dprava třísek d bráběcích strjů p přepravní kntejnery), zařízení pr filtraci, regeneraci a chlazení řezné emulze. Při samtné dpravě třísek prbíhá čtyř stupňvá separace třísek d zbytků řezné emulze. Na jedntlivých dpravnících kapalina dkapává d uzavřených vyspádvaných van a žlabů (patřených izlací prti průsaku) pd dpravníky a následně je přečerpávaná ze sběrných jímek d zařízení pr filtraci, regeneraci a chlazení řezné kapaliny (uzavřený kruh), umístěnéh v suterénu třískvé dpravy. Zkušebny, výzkum a vývj (VaV): tvří ji dvě haly. Hala Z-1 zkušebny a dílny VaV Tlukárna, bsahuje zařízení pr zkušky kvality výrbků, např. zkušební reznanční zařízení. V hale Z-4 jsu umístěna technlgická zařízení pr závěrečnu kntrlu (měření) železničních kl p jejich pracvání, které je tvřen z laservéh měření rzměrů kl (WCC), dtykvéh měření tvrů v klech (HCK), autmatické manipulace pr přesun kl v úseku měření WCC, HCK a tčnéh manipulátru. 6/21

7 Linka náprav Služí k pracvání výkvků survých náprav na hrubvacích sustruzích a brušením. Nápravy jsu následně pdrbvány nedestruktivním zkuškám k zjištění případných pvrchvých či vnitřních vad. Navazující perací je mntáž dvjklí v lince mntáže neb expedice vlných náprav. Před expedicí je mžn prdukt patřit pvrchvu chranu chranným nátěrem neb knzervací a vhdným balem. Pvrchvá chrana je prváděna linkvě neb ručně u manipulátrů: Pvrchvá úprava vlných náprav: technlgie spčívá ve strjním dmaštění náprav, v ručním nanášení nátěrvých hmt, včetně víceslžkvých, pmcí stříkací pistle v kabině lakvny linky pvrchvých úprav vlných náprav neb na dsávaném pracvišti pvrchvých úprav vlných náprav, a v dsušení nátěru. - Linka pvrchvých úprav vlných náprav (linka): je sestavena ze stříkací kabiny, suchéh dlučvacíh systému, vytěkací zóny a sušárny nátěrvých hmt. Prjektvaná kapacita linky je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Sučásti linky je hřev vzduchu lakvací a sušící kabiny (hřák BLOWTHERM GVPF 20/2/MCE tepelném výknu 232 kw t a hřák Weishaupt WG 30N/1A tepelném výknu 300 kw t ) - Pracviště pvrchvých úprav vlných náprav (pracviště): je technlgicky rzdělen na dvě části, a t na část aplikace vysksušinvých syntetických nátěrvých hmt pmcí stříkací pistle a na část pr vytěkání a zasychání nátěrvých hmt při tepltě klí. Pracviště je vybaven suchým dlučvacím systémem a dsávací skříní. Prjektvaná kapacita pracviště pvrchvé úpravy vlných náprav je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt včetně tužidel je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Prjektvaná kapacita pvrchvých úprav vlných náprav (bě pracviště) je 4 ks/hd, tj ks/rk, m 2 /rk plchy nátěru. Linka mntáže a expedice dvjklí Zajišťuje mntáž dvjklí na lisech za studena neb za tepla včetně mntáže ddaných kmpnentů s úpravami pdle pžadavků dběratelů. Návazně na mntáž dvjklí je dle specifikace zákazníka prváděna finální pvrchvá úprava nátěrvými hmtami na lince pvrchvých úprav dvjklí, knzervace, balení a expedice. Linka pvrchvých úprav dvjklí: technlgie spčívá v dmaštění železničních dvjklí na pstřikvé dmašťvací lince (dmaštění, pasivace, plachy, sušení a chlazení), v ručním nanášení nátěrvých hmt včetně víceslžkvých pmcí stříkací pistle a v dsušení nátěru. Veškeré činnsti jsu prváděny v uzavřeném prstru linky. Vzduch přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvéh hřáku na zemní plyn typu Blwtherm GVPF 20 tepelném výknu 232 kw t. Pr hřev vzduchu d prstru sušení služí hřák typu Blwtherm GVPF 30 tepelném výknu 348 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. 7/21

8 Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Vdní hspdářství Jedná se úpravu cirkulační technlgické vdy k zajištění vdy pr chlazení technlgickéh zařízení. Mechanické dílny Zajišťují pr všechny prvzy výrbu náhradních dílů a nástrjů na kvbráběcích strjích včetně případnéh specifickéh tepelnéh zpracvání. Sučástí mechanických dílen je: Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl: technlgie spčívá v manuálním způsbu dmaštění kl, v ručním nanášení nátěrvých hmt včetně víceslžkvých pmcí stříkací pistle a v dsušení nátěru. Veškeré činnsti jsu prváděny v uzavřeném prstru linky, kteru tvří dvě stříkací pdlahvé kabiny (typu SK PE 4000) se suchu filtrací. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Sučástí linky je vzduchtechnický agregát pr hřev média sušárny jmenvitém tepelném výknu 232 kw t.. Odpadvé hspdářství Jedná se třídění a shrmažďvání veškerých dpadů vzniklých na prvzu zařízení Kvárna náprav a válcvna kl, bručí a ktučů. Plynvá ktelna Plynvá ktelna AZ FIN - zahrnuje 2 plynvé ktle typu Viadrus G 100 tápěné zemním plynem jmenvitém tepelném příknu 2 x 209 kw t, služí pr vytápění administrativních budv. Plynvá ktelna BTS (3 ktle LOOS) - zahrnuje 3 plynvé ktle LOOS typu UNIMAT UTL 24 + ECO7, každý jmenvitém tepelném příknu kw t. V ktlích je spalván zemní plyn. Spaliny z jedntlivých ktlů jsu dváděny d vnějšíh vzduší třemi samstatnými kmíny. Centrální sklady (hala A, hala B) haly služí ke skladvání kvvých kmpnentů pr železniční suklí, jak pracviště vstupní kntrly, centrální příjem, sklad dřeva, náhradních dílů, barev, ředidel, lejů a maziv. Obě haly jsu vzájemně prpjeny. Na haly navazují zpevněné plchy (manipulační plchy, venkvní sklad dřeva, stjanů a výkvků). Dieselagregát typ C 330 Služí jak zálžní zdrj elektrické energie. Jde stacinární zdrj - dieselagregát typu C 330 jmenvitém tepelném příknu 620 kw t a elektrickém výknu 300 kva. Jak paliv je využívána mtrvá nafta. Spaliny jsu dváděny d vnějšíh vzduší kmínem ve výšce 3 m nad klním terénem. Umístěný je ve stanici vdníh hspdářství, které spadá pd prvz Válcvna, kvárna. Prvzní zásba mtrvé nafty je cca 250 l. Nafta je ulžena v nádrži, která je sučástí dieselagregátu. 8/21

9 Tryskače kl a náprav Tryskač kl MAXIMA je průběžná tryskací tunelvá kmra typu MAXIMA Sp 15x06-2+1/22 s metacími kly za využití kvvéh granulátu jak abraziva. Kmra je vybavena patrnvým filtračním zařízením s autmatickým čištěním. Zařízení je vybaven výduchem d venkvníh vzduší. Tryskač kl je umístěn v prstrách Zušlechťvny. Tryskač kl ŠKODA - je průběžná tryskací tunelvá kmra typu TMKK 13 s metacími kly za využití kvvéh granulátu jak abraziva. Kmra je vybavena patrnvým filtračním zařízením s autmatickým čištěním. Zařízení je vybaven výduchem d venkvníh vzduší. Tryskač kl je umístěn v prstrách Zušlechťvny. Tryskač náprav - je průběžná tryskací tunelvá kmra typu MAXIMA OT DFLMet-3/12 s metacími kly za využití kvvéh granulátu jak abraziva. Kmra je vybavena patrnvým filtračním zařízením s autmatickým čištěním. Zařízení je vybaven výduchem d venkvníh vzduší. Tryskač náprav je umístěn v prstrách Kvárny náprav. II. Krajský úřad stanvuje splečnsti BONATRANS GROUP a.s., se sídlem Revluční 1234, Bhumín, IČ , jak prvzvateli uvedenéh zařízení dle 13 dst. 3 písm. d), dst. 4 a dst. 5 zákna integrvané prevenci a t: závazné pdmínky prvzu zařízení, 1. Emisní limity dle 14 dst. 1 a 3 zákna integrvané prevenci 1.1 Ovzduší a) Plynvá ktelna AZ FIN (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 1.1. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj 022 Plynvá ktelna Ktel č. 1 a 2 (výduch č. 022) Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) NO x 200 CO 100 Vztažné pdmínky Četnst měření A * Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý CO - xid uhelnatý Pznámka: * neprvádí se měření emisí znečišťujících látek, pr zjištění úrvně znečišťvání se pužije výpčet 9/21

10 b) Válcvna kl, bručí a ktučů (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 4.4. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky Četnst měření NO x Karuselvá pec (výduch č. 101) SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Starý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí 105 Tunelvá pec č. 1 (výduch č fiktivní kmín) 106 Tunelvá pec č. 2 (výduch č. 106) 107 Tunelvá pec č. 3 (výduch č. 106) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí 120 Vysktepltní hřívací pec A 1 (výduch č. 120) 121 Nízktepltní ppuštěcí pec C 1 (výduch č. 121) 122 Nízktepltní ppuštěcí pec C 2 (výduch č. 122) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý SO 2 - xidy síry vyjádřené jak xid siřičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: 1) 2) Emisní limit na SO 2 neplatí pr pece pužívající jak paliv zemní plyn Emisní limit platný d c) Tepelné zpracvání náprav (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 4.4. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) 10/21

11 Stacinární zdrj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky Četnst měření 102 Žíhací krkvá pec č. 1 (výduch č. 103) 103 Žíhací krkvá pec č. 2 (výduch č. 103) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý SO 2 - xidy síry vyjádřené jak xid siřičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: 1) 2) Emisní limit na SO 2 neplatí pr pece pužívající jak paliv zemní plyn Emisní limit platný d d) Kvárna náprav (Jedná se vyjmenvaný stacinární zdrj značený kódem 4.5. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky Četnst měření 104 Ohřívací krkvá pec (výduch č. 103) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý SO 2 - xidy síry vyjádřené jak xid siřičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: 1) 2) Emisní limit na SO 2 neplatí pr pece pužívající jak paliv zemní plyn Emisní limit platný d e) Válcvna, kvárna (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) 11/21

12 Stacinární zdrj 111 Tryskač kl MAXIMA (výduch č. 111) 112 Tryskač kl ŠKODA (výduch č. 112) 113 Tryskač náprav (výduch č. 113) Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky TZL 20 C Četnst měření 3 kalendářní rky Vztažné pdmínky C pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v dpadním plynu za bvyklých prvzních pdmínek. TZL tuhé znečišťující látky f) Aplikace nátěrvých hmt (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 1.4. a 9.8. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj 209 Linka pvrchvých úprava dvjklí (výduch 208, 209) 008 Termventilační jedntka stříkací a sušící kabiny (výduch 008) 211 Pvrchvá úprava vlných náprav (linka, pracviště) (výduch 211) 009 Termventilační jedntky stříkací a sušící kabiny linka (výduch 009) 213 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl Mechanické dílny (výduch 213) 214 Linka pvrchvých úprav vlných kl 1 KEH (výduch 214) 010 Termventilační jedntky stříkací a sušící kabiny (výduch 010) 215 Linka pvrchvých úprav vlných kl 2 KEH (výduch 215) 011 Termventilační jedntky stříkací a sušící kabiny (výduch 011) Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 A CO 100 (hřev sušárny) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 CO 100 VOC 20 % TOC 1) 60 g/m 2 TOC 1) 50 A (hřev sušárny) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 A (hřev CO 100 sušárny) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 A CO 100 (hřev sušárny) B Četnst měření kalendářní rk 5 kalendářních rků kalendářní rk 5 kalendářních rků kalendářní rk kalendářní rk 5 kalendářních rků kalendářní rk 5 kalendářních rků 12/21

13 216 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl KEH (výduch 216) 012 Termventilační jedntka pr pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl (výduch 012) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 80 A CO 100 (hřev sušárny) kalendářní rk 5 kalendářních rků Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek Vztažné pdmínky B pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za nrmálních pdmínek. VOC těkavé rganické látky TOC - těkavé rganické látky vyjádřené jak TOC Pznámka: 1) Nelze-li technicky a eknmicky dsáhnut stanvenéh hdnty emisníh limitu v g/m 2, neb pkud technicky nelze stanvit velikst upravvanéh pvrchu, nesmí být překrčen emisní limit TOC 50 mg/m 3 v žádném z výduchů pr dpadní plyn z jedntlivých prstrů - nanášení, vytěkání, sušení, vypalvání. g) Plynvá ktelna BTS (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 1.1. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj 017 Plynvá ktelna BTS Ktel K1 (výduch č. 017) Ktel K2 (výduch č. 018) Ktel K3 (výduch č. 019) Znečišťující látka NO x CO Emisní limit (mg/m 3 ) ) ) Vztažné pdmínky Četnst měření A * Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: * Zdrj č. 017 služí jak zálžní zdrj energie. Jeh prvzní hdiny, stanvené způsbem pdle prváděcíh právníh předpisu, v daném kalendářním rce nepřekrčí 300 hdin. Neprvádí se měření emisí znečišťujících látek, pr zjištění úrvně znečišťvání se pužije výpčet. 1) Emisní limity platné d h) Dieselagregát typ C 330 (Jedná se vyjmenvaný stacinární zdrj značený kódem 1.2. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) 13/21

14 Stacinární zdrj 021 Dieselagregát typ C x 620 kw t (výduch č. 021) Znečišťující látka Emisní limit 1) (mg/m 3 ) NO X 4000 CO 650 Referenční bsah kyslíku Vztažné pdmínky Mnitring 5 % A Výpčtem Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý CO - xid uhelnatý Pznámka: 1) Emisní limity neplatí, pkud prvzní hdiny stanvené způsbem pdle prváděcíh právníh předpisu v daném kalendářním rce nepřekrčí 300 hdin. 1.2 Vda Nejsu stanveny. 1.3 Hluk, vibrace a neinizující záření Nejsu stanveny. 2. Opatření k vylučení rizik mžnéh znečišťvání živtníh prstředí a hržvání zdraví člvěka pcházejících ze zařízení p uknčení jeh činnsti, pkud k takvému riziku či hržení zdraví člvěka může djít 2.1 Tři měsíce před uknčením prvzu zařízení předlží prvzvatel zařízení krajskému úřadu plán pstupu uknčení prvzu. Pr případ uknčení činnsti zařízení z důvdu nepravitelné havárie a jiné nepředvídatelné událsti bude plán patření předlžen krajskému úřadu d 30 dnů p havárii neb jiné nepředvídatelné událsti. 2.2 V případě uknčení prvzu zařízení bude při dekntaminaci půdy pd zařízením a v jeh klí pstupván mj. v suladu se základní zprávu, schválenu v části III. integrvanéh pvlení. 3. Pdmínky zajišťující chranu zdraví člvěka a živtníh prstředí při nakládání s dpady 3.1 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby HALY V-26 A V-27 PRO OPRACOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍCH KOL-OBROBNA 4 : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit 14/21

15 průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.2 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby CENTRÁLNÍ SKLADY v areálu BONATRANS GROUP a.s. : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.3 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby Pracviště pvrchvých úprav dvjklí v areálu firmy BONATRANS GROUP a.s. : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.4 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby Rzšíření bráběcích kapacit Obrbny 4 na 40 tis. kl/rk Rzšíření bráběcích kapacit Obrbny 4 na 60 tis. kl/rk a Přístavek na kntejnery u haly V-27 : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. 15/21

16 c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.5 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby Využití dpadníh tepla z Karuselvé pece splečnsti BONATRANS GROUP a.s., Bhumín : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.6 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci staveb Přístavba haly V-26-Rzměrvá kntrla v areálu BONATRANS GROUP a.s. a Hala Z-4 pr centrum zkušebnictví VaV v areálu BONATRANS GROUP a.s. : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 4. Pdmínky zajišťující chranu zdraví člvěka, zvířat a chranu živtníh prstředí, zejména chranu vzduší, půdy, lesa, pdzemních a pvrchvých vd, přírdy a krajiny 4.1 Pvlení prvzu stacinárníh zdrje Aplikace nátěrvých hmt v technlgické části č. 211 Pvrchvá úprava vlných náprav (linka, pracviště) se stanvuje za těcht pdmínek: a) Pvlení prvzu se vydává na dbu d /21

17 b) V rámci prvzu bude prveden autrizvané měření emisí, a t d 3 měsíců d zahájení prvzu. c) Uvedení d prvzu bude krajskému úřadu a ČIŽP písemně hlášen 14 dní předem. d) Vypracvat hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle přílhy č. 5 části IV. vyhlášky č. 415/2012 Sb., a t za bdbí min. 6 měsíců d uvedení d prvzu. e) Před uvedením technlgické části č. 211 Pvrchvá úprava vlných náprav (linka, pracviště) d nemezenéh prvzu bude krajskému úřadu hlášena plánvaná změna v prvzu zařízení v suladu s 16 dst. 1 písm. b) zákna integrvané prevenci, a t nejpzději 3 měsíce před datem uknčení pvlenéh prvzu. Sučasně budu krajskému úřadu předlženy: - Prvzní řád aplikace nátěrvých hmt s prjektvanu sptřebu rganických rzpuštědel d 0,6 t/rk z hlediska chrany vzduší dplněný případné nvé skutečnsti vyplývající z prvzu, - prtkl z autrizvanéh měření emisí prvedených dle písm. b) bdu 4.3, - hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle písm. d) bdu 4.3, - vyhdncení pdmínek stanvených v písm. b) až e) bdu 4.3, - zprávu vyhdncení průběhu prvzu. 4.2 Pvlení prvzu stacinárníh zdrje č. 120 Vysktepltní hřívací pec A 1, č. 121 Nízktepltní ppuštěcí pec C 1 a č. 122 Nízktepltní ppuštěcí pec C 2 (Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí) v rámci stavby Stavební úpravy hal V1 a V4 Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí za následujících pdmínek: a) Prces tepelnéh zpracvání bude zabezpečen technicky a technlgicky tak, aby tepelné zpracvání materiálu prbíhal vždy jen na jednm z uzlů s tím, že druhý je p dbu práce prvníh uzlu udržván v phtvstním režimu. b) Pvlení prvzu stacinárníh zdrje č. 105 Tunelvá pec č. 1, č. 106 Tunelvá pec č. 2 a č. 107 Tunelvá pec č. 3 (Starý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí) se mezuje na dbu Prvzvatel zařízení je pvinen prvzvat zařízení v suladu s dkumenty uvedenými v části III. kapitle A. výrkvé části integrvanéh pvlení. 4.4 V termínu d předlží prvzvatel zařízení vyhdncení schpnsti plnění specifickéh emisníh limitu pr NO x platnéh d dle vyhl.č. 415/2012 Sb., přípustné úrvni znečišťvání a jejím zjišťvání a prvedení některých dalších ustanvení zákna chraně vzduší, přílhy č. 2, části II, tabulky 1.1., a t pr zdrje č. 209, 211, 214 a 215, a t včetně návrhu na zajištění minimalizace emisí NO x u předmětných zdrjů. 4.5 Pvlení změny stavby a prvzu stacinárníh zdrje Aplikace nátěrvých hmt v technlgické části č. 213 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl Mechanické dílny se stanvuje za těcht pdmínek: a) Pvlení prvzu se vydává na dbu d b) V rámci prvzu bude prveden autrizvané měření emisí, a t d 3 měsíců d zahájení prvzu. c) Uvedení d prvzu bude krajskému úřadu a ČIŽP písemně hlášen 14 dní předem. d) Vypracvat hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle přílhy č. 5 části IV. vyhlášky č. 415/2012 Sb., a t za bdbí min. 6 měsíců d uvedení d prvzu. 17/21

18 e) Před uvedením technlgické části č. 213 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl Mechanické dílny d nemezenéh prvzu bude krajskému úřadu hlášena plánvaná změna v prvzu zařízení v suladu s 16 dst. 1 písm. b) zákna integrvané prevenci, a t nejpzději 3 měsíce před datem uknčení pvlenéh prvzu. Sučasně budu krajskému úřadu předlženy: - Prvzní řád aplikace nátěrvých hmt s prjektvanu sptřebu rganických rzpuštědel d 0,6 t/rk z hlediska chrany vzduší dplněný případné nvé skutečnsti vyplývající z prvzu, - prtkl z autrizvanéh měření emisí prvedených dle písm. b) bdu 4.7, - hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle písm. d) bdu 4.7, - vyhdncení pdmínek stanvených v písm. b) až e) bdu 4.7, - zprávu vyhdncení průběhu prvzu. 5. Další zvláštní pdmínky chrany zdraví člvěka a živtníh prstředí, které úřad shledá nezbytnými s hledem na místní pdmínky živtníh prstředí a technicku charakteristiku zařízení Nejsu stanveny. 6. Pdmínky pr hspdárné využívání survin a energie Nejsu stanveny 7. Opatření pr předcházení haváriím a mezvání jejich případných následků 7.1 Opatření pr předcházení haváriím z hlediska chrany vzduší budu řešena v suladu s vydanými prvzními řády, patření pr předcházení haváriím z hlediska chrany vd budu řešena v suladu se schváleným havarijním plánem. Dkumenty jsu vydány a schváleny v části III. kapitle A: výrkvé části integrvanéh pvlení. 7.2 Příslušní pracvníci budu s dkumenty vydanými a schválenými v části III. kapitle A: výrkvé části integrvanéh pvlení prkazatelně seznámeni, pravidelně pršklváni a dkumenty budu sučástí výbavy zařízení. O prvedených škleních prvést záznam d prvzní dkumentace. 8. Pstupy neb patření pr prvz týkající se situací dlišných d pdmínek běžnéh prvzu (například uvedení zařízení d prvzu, pruchy zařízení, krátkdbá přerušení prvzu zařízení), při kterých může vzniknut nebezpečí hržení živtníh prstředí neb zdraví člvěka V případě havárií a jakýchkliv dalších situací dlišných d pdmínek běžnéh prvzu bude pstupván v suladu s vydanými prvzními řády a schváleným havarijním plánem. 9. Způsb mnitrvání emisí a přensů, případně technických patření, včetně specifikace metdiky měření, včetně jeh frekvence, vedení záznamů mnitrvání O mnitrvání budu vedeny záznamy, které budu bsahvat datum a čas dběru vzrků a jmén pvěřené, ppřípadě autrizvané sby zajišťující dběr. Při zápisu budu dále zaznamenávány skutečnsti, které mhu výsledky měření vlivnit Ovzduší Mnitring k věření emisních limitů vyplývající z příslušných právních předpisů je stanven v části II. kapitle 1. bdu 1.1 výrkvé části rzhdnutí. 18/21

19 9.2 Vda Není stanven 10. Opatření k minimalizaci dálkvéh přemísťvání znečištění či znečištění překračujícíh hranice států a k zajištění vyské úrvně chrany živtníh prstředí jak celku Opatření nejsu ulžena. 11. Pstup vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení včetně pvinnsti předkládat úřadu údaje pžadvané k věření shdy s integrvaným pvlením Zpráva pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení bude za uplynulý kalendářní rk zasílána krajskému úřadu vždy k následujícíh rku. 12. Pžadavky k chraně živtníh prstředí vyplývající ze stanviska psuzení vlivů na živtní prstředí Nejsu stanveny. 13. Pdmínky uvedené ve vyjádření (stanvisku) příslušnéh rgánu chrany veřejnéh zdraví - Krajské hygienické stanice Mravskslezskéh kraje se sídlem v Ostravě (dále KHS ), č.j. HOK/OV-2285/213.5/06 ze dne Hlukvá situace ve venkvním chráněném prstru bude kntrlvána pravidelným měřením ve dvuletých intervalech na měřících místech stanvených v hlukvé studii. Zpráva výsledcích měření hluku bude na KHS pdána vždy d tří měsíců d prvedenéh měření. III. A: Tímt rzhdnutím se dle 13 dst. 6 zákna integrvané prevenci: 1) ukládá plnění: a) Prvzní řád pr uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí, přidělen č /2013/I; b) Prvzníh řádu aplikace nátěrvých hmt s prjektvanu sptřebu rganických rzpuštědel d 0,6 t/rk, přidělen č /2014/I; c) Prvzníh řádu pr Tryskač kl Maxima OTECO, přidělen č /2015/I; d) Prvzníh řádu pr Tryskač kl ŠKODA, přidělen č /2015/II; e) Prvzníh řádu pr Tryskač náprav, přidělen č /2015/III; f) Prvzníh řádu pr Tunelvé pece, přidělen č /2015/IV; g) Prvzníh řádu pr Karuselvu pec, přidělen č /2015/V; 19/21

20 h) Prvzníh řádu pr Ohřívací krkvu pec a Žíhací krkvu pec č. 1 a č. 2., přidělen č /2015/VI; 2) schvaluje: a) Plán patření pr případ úniku látek závadných vdám, přidělen č /2015/VII. b) Bhumín BONATRANS GROUP základní zpráva k IPPC, přidělen č /2014/I, kteru vypracvala splečnst AZ GEO s.r.. s datem únr ) vydává: a) Pvlení prvzu stacinárníh zdrje znečišťvání vzduší, a t pr: č. 022 Plynvu ktelnu č. 021 Dieselagregát typ C 330 č. 017 Plynvu ktelnu BTS č. 101 Karuselvu pec č. 105, 106 a 107 Tunelvé pece č. 1, 2, 3 č. 120 Vysktepltní hřívací pec A 1 č. 121, 122 Nízktepltní ppuštěcí pece C 1, C2 č. 102, 103 Žíhací krkvé pece č. 1, 2 č. 104 Ohřívací krkvá pec č. 111 Tryskač kl MAXIMA č. 112 Tryskač kl ŠKODA č. 113 Tryskač náprav b) Pvlení prvzu stacinárníh zdrje Aplikace nátěrvých hmt v technlgických částech: č. 209 Linka pvrchvých úprav dvjklí č. 214 Linka pvrchvých úprav vlných kl 1 KEH č. 215 Linka pvrchvých úprav vlných kl 2 KEH č. 216 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl KEH B: Krajský úřad pdle 44 dst. 2 zákna integrvané prevenci ruší následující pravmcná rzhdnutí neb jejich části: 1) Rzhdnutí krajskéh úřadu č.j. ŽPZ/5870/03/H ze dne ve věci pvlení vydání prvzníh řádu dle 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 2) Rzhdnutí krajskéh úřadu č.j. ŽPZ/5350/04/Br ze dne ve věci pvlení vydání prvzníh řádu dle 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 3) Rzhdnutí krajskéh úřadu č.j. ŽPZ/9799/04/Kd ze dne ve věci pvlení vydání prvzníh řádu dle 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 4) Rzhdnutí krajskéh úřadu ŽPZ/2203.2/04/RO ze dne , kterým byl vydán suhlas k nakládání s nebezpečnými dpady pdle 16 dst. 3 zákna č. 185/2001 Sb., dpadech a změně některých dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů; 5) Rzhdnutí krajskéh úřadu čj. MSK 2526/2007 ze dne ve věci: a) vydání pvlení k uvedení velkéh spalvacíh stacinárníh zdrje znečišťvání vzduší d trvaléh prvzu pdle 17 dst. 1 písm. d) zákna chraně vzduší; b) schválení a vydání pvlení k prvzníh řádu pdle 11 dst. 2 a 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 20/21

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU Prdej části pdniku splečnsti EXCON Steel a.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU stav k 6.2.2015 Dkument služí puze pr získání základníh přehledu prdávaném pdniku a nenahrazuje DueDilligence ani jiný

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Zkrácený skript D. Stavební hmoty, stavební díly a materiály při výstavbě skládek a ve vodním stavitelství

Zkrácený skript D. Stavební hmoty, stavební díly a materiály při výstavbě skládek a ve vodním stavitelství Zkrácený skript D Stavební hmty, stavební díly a materiály při výstavbě skládek a ve vdním stavitelství 1. Úvd Stavební hmty, stavební díly a materiály, pužívané při výstavbě skládek pr izlace pdlží neb

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Záruka Opel Basic Economy

Záruka Opel Basic Economy Vydán 03/2013 Záruka Opel Basic Ecnmy Pkrytí prdluženu záruku Basic Ecnmy je d 6-ti let stáří vzu neb d 100 000 km nájezdu. Kryté jsu kmpnenty mtru, převdvky a rzvdvky. Detailní rzsah kmpnentů je sučástí

Více