Newsletter VUFB.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter VUFB. www.vufb.org"

Transkript

1 Newsletter VUFB

2 Obsah Informace o úspěšném kurzu 1 Recenze knihy 2 Nusa Penida 3 Kurzy 5 Kontakty 11

3 1 Informace o úspěšném kurzu Jedním z prvních kurzů realizovaných v rámci působení VUFB byl seminář Fyzikální analytické metody, pořádaný dne v Brně. Kurz pojednával o hodnocení tvaru a velikosti částic a měření dalších vybraných fyzikálních charakteristik materiálů. V rámci celodenního programu byla přednášena témata jako například velikost částic, mikroskopie, obrazová analýza, tvar částic a popisovány metodiky jako pyknometrie, porozimetrie, chemická i fyzikální sorpce, dynamická sorpce par a inverzní plynová chromatografie. Byly diskutovány přednosti i nedostatky různých typů mikroskopie, vývoj a validace metod, chyby měření, způsoby přípravy vzorku. Lektoři se snažili posluchačům předat především praktické znalosti a dovednosti. V rámci jednotlivých výukových modulů i během přestávek v kuloárech byla možnost, aby posluchači podrobně probrali s lektory konkrétní problémy, na něž narazily při řešení svých pracovních úkolů. Semináře se účastnili pracovníci z předních českých a slovenských farmaceutických společností i členové české akademické obce. Seminář byl zakončen v podvečerních hodinách po živé diskuzi všech účastníků předáním certifikátů o účasti.

4 Recenze knihy 2 Modern Pharmaceutical Analysis of Solid State Jiří Dohnal, Martin Čulen, Josef Jampílek (editors), VUFB s.r.o., Česká republika, ISBN Kniha Modern Pharmaceutical Analysis of Solid State přináší přehled aktuálních metodik, které jsou využívány ve farmaceutické analýze v pevné fázi. Kniha vychází z monografie Moderní přístupy k farmaceutické analýze vydané v roce 2009 podobným autorským kolektivem. Toto anglické vydání není ale pouze překlad textu výše uvedené české knihy, ale dokumentuje pokrok, který farmaceutická analýza prodělala za posledních několik let. Jednotlivé metodiky analýzy pevné fáze jsou aktualizovány, diskutovány do hloubky, je uvedeno více příkladů a kniha je rovněž rozšířena o další metody. Čtenář bude moci najít klasické metody pevné fáze jako je spektroskopie v infračervené oblasti, Ramanova spektroskopie, nukleární magnetická resonance v pevné fázi, metody krystalografické analýzy, či různé metody termické analýzy, ale například i mikroskopii, analýzu obrazu, hodnocení velikosti částic apod. Zajímavé jsou kapitoly pojednávající o farmaceutických aplikacích infračervené spektroskopie v blízké oblasti (NIR) nebo terahertzové spektroskopie (THz). V každé kapitole je vždy po nezbytném stručném teoretickém úvodu uveden přehled základních metod, experimentální uspořádání a základy interpretace výsledků. Veškerý výklad je podáván srozumitelně, přehledně, aniž by zabíhal do zbytečných podrobností a je přitom odborně na vysoké úrovni. Text je doprovázen přehlednými schématy, fotografiemi přístrojů nebo jejich podstatných detailů, ukázkami konkrétního provedení, praktickými ukázkami záznamů a komentovanou interpretací výsledků. Je zřejmé, že autoři mají vlastní bohaté praktické zkušenosti s popisovanými technikami a celkově přehled v oboru farmaceutické analýzy. Kniha nesporně vyplňuje mezeru jak v naší tak v zahraniční literatuře neboť podává základní přehled, především ve farmaceutických oborech, používaných analytických technik pevné fáze s vysokým důrazem na praktickou aplikovatelnost. Může se tak stát referenčním textem o farmaceutické analýze jak pro studenty vysokých škol, tak i pro pracovníky farmaceutických společností, kontrolních laboratoří a další zájemce, kteří potřebují osvěžení znalostí a získání rychlého přehledu. Kniha má být dle edičního plánu vydána v elektronické podobě v první polovině roku 2013 nakladatelstvím VUFB.

5 Nusa penida 3 Cesta na ostrov zlých duchů doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA Nusa Penida dvě slova, která mohou implikovat panenskou přírodu, harmonický styl života, který je s ní v souladu, krásu rozeklaných pobřežních skal, které jako obrovské velryby vyfukují z četných otvorů proudy vodní tříště, a také cosi mystického. Ostrov zlých duchů tak mu říkají jeho obyvatelé. Jak toto označení vzniklo? Na ostrově byla kdysi umístěna věznice, kterou podobně jako Alcatraz od větších ostrovů odděluje pás oceánu, jehož silné proudy nedovolily trestancům, kteří pomýšleli na útěk, dosáhnout hustě obydlených ostrovů, jako Bali nebo Lombok. Dnes na trojostroví Penida, Lembongan a Ceningan žije zhruba třicet tisíc lidí, převážně muslimů a hinduistů, kteří se živí rybolovem, pěstováním kokosových palem, tropického ovoce a také řas. Obě dvě komunity žijí v naprostém souladu a míru. Na souostroví je několik základních škol a také střední škola. Všude je však cítit přítomnost čehosi mystického provázeného vůní vonných tyčinek, koření a dalších neidentifikovatelných pachů z všudypřítomných chrámů. Zpěv a modlitba se ozývá téměř neustále jak z hinduistických chrámů, tak z mešit. Vzhledem k tomu, že zde na štěstí chybí infrastruktura nutná k rozšíření turismu, je zde každý turista vítanou atrakcí. Všichni se s ním chtějí pozdravit, podat si ruce nebo se na něj alespoň usmát. Na Nusa Penidu jsem se dostal po prvé v roce 2002, krátce po krvavém atentátu na známou balijskou diskotéku. Musím přiznat, že jsem vůbec nebyl připraven na to, co zde jako potápěč prožiji. Tato zkušenost se nedá sdělit, musí se skutečně prožít. Podmořské údolí mezi ostrovy je totiž velice hluboké a má zvláštní tvar. Stýká se zde Indický oceán s Pacifikem a Indonésie, tvořená cca 18 tisíci ostrovy, zde tvoří jakousi přírodní přehradní hráz, kudy se přelévají ohromné masy vod. Říká se, že nejsilnější proudy jsou právě v okolí Nusa Penidy. To jsme pocítili na vlastní kůži, kdy jsme se zde ve zmíněném roce potápěli bez zkušeného průvodce. Kdy nás proud, který bychom mohli přirovnat k horské řece, rval šikmo dolů a my ručkovali v

6 Nusa penida 4 Cesta na ostrov zlých duchů doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA hloubce metrů po balvanech a korálech jak horolezci, abychom se z něj vymanili. Ale to vůbec nebylo snadné. Proud nás hnal snad několik kilometrů podél ostrova, až jsme šťastně přistáli v zátoce, kam však pro nás nemohla zajet kvůli vlnobití a proudu žádná loď, až nás vysvobodilo dlouhé lano, které nám umožnilo se z tohoto vodního zajetí dostat. Pro mnohé z nás to byl ohromný šok, ze kterého jsme se vzpamatovávali několik dnů. Když jsme si ale odpočali a vzpomínali na toto dobrodružství, zmizel strach, který nás provázel, a objevila se touha znovu se přiblížit k tomuto magickému místu. Tehdy jsem netušil, jak často se sem budu vracet. Letos to bylo již po šesté! A odměnou mi bylo setkání s měsíčníkem svítivým (Mola mola), kterého jsem marně vyhlížel několik let před tím. Měsíčník ale samozřejmě není jediným tvorem, který stojí za pozornost v těchto vodách. Je zde množství mant, trnuch, murén, perutýnů, útesových žraloků, želv a mořských hadů vlnožilů. Korály jsou téměř neporušené a poskytují domov řadě ryb. Ohromnou výhodou tohoto místa je ta skutečnost, že zde již řadu let existuje česká potápěčská základna se zkušenými průvodci, se kterými se nebezpečí při potápění minimalizuje. Nezbývá doufat, že tato lokalita - jeden z posledních potápěčských rájů - bude zachována pro příští generace a nepronikne sem průmyslový způsob rybolovu a nelegální praktiky ničící korálové útesy.

7 5 Kurzy Termín konání Kurz PROKÁZÁNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKŮ DLE DIREKTIVY EC/432/2012 Kurz je určen pro výrobce a distributory potravinových doplňků. Direktiva Evropské unie EC/432/2012, která stanovuje podmínky použití tvrzení o účinnosti zmíněných výrobků, vstupuje v platnost Pokud jsou na výrobku uvedena tvrzení o účinnosti, která ale nemohou být řádně prokázána certifikátem, tvrzení musí být z výrobku odstraněno. V rámci tohoto workshopu jsou diskutovány způsoby získání uvedené certifikace s cílem udržet pozici výrobků na trhu. MOLEKULÁRNÍ SPEKTROSKOPIE Kurz je detailně věnován teorii a aplikacím spektroskopie v infračervené oblasti, terahertzové a Ramanově spektrometrii, včetně spřažených technik s mikroskopií, které jsou využívány pro mapping a imaging, a také metodám chiroptické spektroskopie (ECD, VCD, ROA). Garant: doc. Ing. Vladimír SETNIČKA, Ph.D. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V rámci kurzu jsou podrobně rozebrány principy a techniky ionizace a hmotnostní analyzátory. Rovněž jsou diskutovány různé techniky detekce iontů a různé přístupy k identifikaci a stanovení sloučenin. Velký důraz je kladen na aplikace pro biologicky aktivní molekuly. Garant: Ing. et Ing. Lukáš PLAČEK, Ph.D. Cena v Kč (bez DPH) 3.000, , ,-

8 6 Kurzy ANALÝZA V PEVNÉ FÁZI Kurz podává komplexní přehled o spektrálních, rentgenografických, termických a dalších metodách a technikách používaných pro analýzu pevné fáze. Nedílnou součástí kurzu jsou case studies. Je určen především pro všechny pracovníky zabývající se analýzou v pevné fázi a pracující v průmyslu, školství, státních i soukromých institucích. BIODOSTUPNOST A BIORELEVANTNÍ DISOLUCE Kurz se zabývá problematikou dynamických biorelevantních disolucí metodik, pomocí kterých lze minimalizovat počet neúspěšných bioekvivalenčních studií a navrhnout vhodnou formulaci. Je diskutován přehled jednotlivých používaných systémů a doporučení, jak nejlépe simulovat fyziologické podmínky lidského gastrointestinálního traktu pro jednotlivé typy orálních formulací, aby výsledky byly maximálně objektivní. Jsou diskutovány interakce s potravou a excipienty, možné optimalizace biodostupnosti léčiv, výhody, nevýhody a aplikace jednotlivých lékopisných disolučních technik. Nedílnou součástí kurzu jsou case studies. Garant: Dr. Dionigio FRANCHI, Ph.D. NUTRACEUTIKA Kurz podrobně diskutuje jednotlivé skupiny nutraceutik, jejich vliv na lidský organismus a využití jako doplňků stravy. Kurz je určen jak pro odbornou veřejnost, farmaceuty, střední zdravotnický personál, tak i laiky, kteří by se rádi s tímto tématem seznámili blíže. Garant: Doc. RNDr. Luboš OPLETAL, CSc , , ,-

9 7 Kurzy PROKÁZÁNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKŮ DLE DIREKTIVY EC/432/2012 Kurz je určen pro výrobce a distributory potravinových doplňků. Direktiva Evropské unie EC/432/2012, která stanovuje podmínky použití tvrzení o účinnosti zmíněných výrobků, vstupuje v platnost Pokud jsou na výrobku uvedena tvrzení o účinnosti, která ale nemohou být řádně prokázána certifikátem, tvrzení musí být z výrobku odstraněno. V rámci tohoto workshopu jsou diskutovány způsoby získání uvedené certifikace s cílem udržet pozici výrobků na trhu. FYZIKÁLNÍ ANALYTICKÉ METODY Kurz diskutuje základní metody hodnocení velikosti a tvaru částic a podává přehled aplikací nejčastěji využívaných metod. Je diskutována sítová analýza, sedimentační metody a laserová difrakce, analýza obrazu a mikroskopii. Kurz je rovněž věnován metodikám hodnotícím sorpční vlastnosti látek, smáčivost apod. Garant: Ing. Veronika GRÜNWALDOVÁ, Ph.D. REOLOGIE V rámci kurzu jsou detailně předneseny principy měření tokových vlastností, měření relativní vs absolutní, měření rotační vs oscilační, specifikovány rotační reometry a uvedeny další typy přístrojů. Důraz je kladen na správnou přípravu vzorku, nastavení přístroje a podmínek měření. Diskutovány jsou nejčastější zdroje chyb měření. Garant: Ing. Michal KLIMOVIČ 3.000, , ,-

10 8 Kurzy TERMICKÁ ANALÝZA Kurz seznamuje účastníky s principy měření, experimentálním uspořádáním a především s interpretací naměřených dat. Jsou diskutovány základní termické metody, např. diferenční termická analýza, termogravimetrie, diferenční kompenzační kalorimetrie a její modifikace (hyper DSC, micro DSC, TM DSC) a termicky stimulovaný proud. Součástí kurzu jsou praktické příklady z farmaceutického vývoje a z péče o portfolio. FARMACEUTICKÁ ANALÝZA Kurz se zabývá analýzou chirálních léčiv, strukturní analýzou léčiv, farmaceutickou analýzou v pevné fázi, problematikou validací a transferu analytických metod, stabilitním testováním. Důraz je kladen na aplikační část. Kurz pokrývá i oblast kontroly kvality. VÝZKUM A VÝVOJ LÉČIV, DRUG DESIGN Kurz se zabývá strukturálními faktory ovlivňujícími biologický účinek, faktory ovlivňujícími absorpci a transport léčiva na místo účinku a vazbu léčiva na receptory, polymorfií, vlivem velikosti částic a dalšími fyzikálně-chemickými způsoby modifikace molekuly léčiva. Je podán přehled aktuálních administrativních předpisů z oblasti vývoje léčiv. Garant: doc. PharmDr. Josef JAMPÍLEK, Ph.D , , ,-

11 9 Kurzy POŽADAVKY NA API A LÉKOVÉ FORMY Kurz seznamuje s obsahem a nejnovějšími úpravami základních ICH směrnic pro kvalitu, včetně směrnic týkající se nečistot Q3 a směrnice Q6A pojednávající o specifikacích s hlavním zaměřením na optickou čistotu a polymorfii. Je představena problematiku preformulací a fenomén polymorfie léčiv. Podává se přehled analytických technik používaných pro polymorfní screening, resp. pro stanovení optické čistoty. FARMACEUTICKÝ SYSTÉM KVALITY Kurz seznamuje s obsahem a nejnovějšími úpravami základních ICH směrnic pro kvalitu. Jsou diskutovány základy zásad tvorby analytických metod, jejich kvalifikace, validace a následný transfer, role farmaceutické QA/QC v systému kvality, správných praxích (GxP), IQ, OQ, PQ a validaci a certifikaci farmaceuticko-kontrolních laboratoří. Garant: RNDr. Taťjana GRAFNETTEROVÁ SEPARAČNÍ TECHNIKY V registrační dokumentaci jsou klíčové separační metody. Přestože to nejsou nejnovější techniky, je důležité, aby byly při vývoji metody podchyceny všechny potenciální nejasnosti. V rámci kurzu je diskutován jak základní přístup k vývoji a validaci metody HPLC/UHPLC, tak principy, aplikace, přednosti i nedostatky dalších metodik jako je GC, SFC, extrakční metody nebo elektromigrační techniky. Rovněž jsou zmíněny kombinované metody , , ,-

12 10 Kurzy Všechny uvedené kurzy se konají v Brně. Podrobnější informace o každém kurzu naleznete na. Přihlásit se na zvolený kurz je možné přes webové stránky nebo přímo přes V případě zájmu lze provést školení přímo ve vaší společnosti v individuálně domluveném termínu. Pro bližší informace nás kontaktujte na

13 Kontakty Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, s.r.o. (VUFB) Lidická 1879/ Brno - Černá Pole doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. jednatel Tel.: doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA výkonný ředitel Tel.:

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

3110/F1LK1 Lékárenství

3110/F1LK1 Lékárenství 3110/F1LK1 Lékárenství Cíle studijního předmětu: Detailní seznámení s pravidly pro provádění jednotlivých lékárenských činností. Cílem další části předmětu je získání základních znalostí nejdůležitějších

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub,

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE JAK SE RDÍ LÉK, AEB VYBRAÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVJE CHEMICKÝCH LÉČIV STAISLAV RÁDL Zentiva Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, U kabelovny 130, 10201 Praha 10 stanislav.radl@zentiva.cz Došlo 8.7.04,

Více