OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví Nakladatelství a vydavatelství R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R"

Transkript

1 OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví

2 tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing. Michal Jiříček Návrh vnitřního layoutu: Pavel Navrátil Zlom a sazba: Petr Fajks Návrh obálky: Ing. Michal Jiříček Jazyková úprava: PhDr. Dagmar Procházková Computer Media s.r.o., 2007 Vydání první Všechna práva vyhrazena ISBN: Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez písemného svolení vydavatele. Adresa: Computer Media, s.r.o. Hrubčická Kralice na Hané Česká republika Telefon: Fax: Web: Zajímá nás Váš názor! Líbí se Vám tato učebnice? Co v ní postrádáte? Tipy, postřehy a názory pište na adresu Děkujeme Vám. Nakladatelství a vydavatelství R Partnerským serverem této knihy je i škola.cz Vaše elektronická škola 2

3 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 8 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...8 JAK PRACOVAT S KNIHOU? JAK JE KNIHA ČLENĚNA?...9 OpenOffice.org CO JE TO OPENOFFICE.ORG?...10 POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ...10 PROČ OPENOFFICE.ORG?...10 PŘECHOD NA OPENOFFICE.ORG...11 KDE VZÍT OPENOFFICE.ORG?...11 Co je to Calc? Spuštění Calcu Prostředí Calcu Základní operace s buňkami TYPY BUNĚK...13 POHYB PO BUŇKÁCH ZADÁVÁNÍ DAT DO BUNĚK...13 OPRAVA OBSAHU BUŇKY F PŘEPSÁNÍ PŮVODNÍHO OBSAHU BUŇKY...14 VYMAZÁNÍ OBSAHU BUŇKY...14 DLOUHÝ TEXT V BUŇCE...14 NASTAVENÍ ŠÍŘKY SLOUPCE...15 Blok označování buněk do bloku OZNAČENÍ CELÉ TABULKY DO BLOKU...15 OZNAČENÍ CELÉHO SLOUPCE...16 OZNAČENÍ CELÉHO ŘÁDKU...16 OZNAČENÍ VÍCE OBLASTÍ SOUČASNĚ DO BLOKU...16 ZRUŠENÍ OZNAČENÉHO BLOKU...16 Základní operace s Calcem VYTVOŘENÍ JEDNODUCHÉ TABULKY...17 Jednoduché vzorce (+; -; *; /; SUM) SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ...18 ZÁVORKY...19 OBLAST BUNĚK VE VZORCI...19 SUM...19 STAVOVÝ ŘÁDEK OKAMŽITÁ INFORMACE...20 PŘESOUVÁNÍ BUNĚK A ČÁSTI TABULKY...21 KOPÍROVÁNÍ BUNĚK A ČÁSTI TABULKY...21 Schránka a operace se schránkou ZKOPÍROVÁNÍ TABULKY DO SCHRÁNKY (CTRL+C) VYJMUTÍ TABULKY DO SCHRÁNKY (CTRL+X) VLOŽENÍ DAT ZE SCHRÁNKY (CTRL+V) VLOŽIT JINAK...22 Operace s řádky a sloupci VLOŽENÍ ŘÁDKU...24 VLOŽENÍ SLOUPCE...24 ODSTRANĚNÍ ŘÁDKU / SLOUPCE...25 ROZDĚLENÍ TABULKY NA DVĚ ČÁSTI...25 ROZDĚLENÍ TABULKY POMOCÍ PŘÍČEK...26 Úprava buněk a tabulky ZAROVNÁNÍ OBSAHU BUŇKY...27 ŘEZ PÍSMA

4 tabulkový kalkulátor Calc TYP PÍSMA...27 VELIKOST PÍSMA...28 BAREVNÝ PODKLAD BUŇKY...28 BARVA PÍSMA TEXTU V BUŇCE...28 ČÁRY A OHRANIČENÍ V BUŇKÁCH...28 Formát buňky detailní nastavení...29 ZÁLOŽKA ČÍSLA...29 ZÁLOŽKA ZAROVNÁNÍ...32 ZÁLOŽKA PÍSMO A EFEKTY PRO PÍSMO...33 ZÁLOŽKA OHRANIČENÍ...34 ZÁLOŽKA POZADÍ...35 ZÁLOŽKA OCHRANA BUŇKY...36 Automatický formát Styly a formátování JAK KONFIGUROVAT EXISTUJÍCÍ STYL?...37 JAK VYTVOŘIT STYL?...37 JAK POUŽÍT STYL?...38 Hledání a nahrazování AKTIVACE OKNA PRO HLEDÁNÍ A NAHRAZOVÁNÍ...38 Tvorba vzorců TVORBA VZORCE NAPSÁNÍM...39 TVORBA VZORCE POMOCÍ PRŮVODCE...39 ÚPRAVA JIŽ VYTVOŘENÉHO VZORCE...41 Aplikace nejpoužívanějších funkcí SUM...41 MIN, MAX...42 IF...42 COUNT...43 VLOOKUP...44 Funkce uvnitř funkcí Rozkopírování údajů do ostatních buněk Absolutní a relativní adresování Listy a práce s listy PŘEPÍNÁNÍ MEZI LISTY...48 VYTVOŘENÍ NOVÉHO LISTU...49 PŘEJMENOVÁNÍ LISTU...50 SMAZÁNÍ LISTU...50 PŘEKOPÍROVÁNÍ LISTU...50 PŘEUSPOŘÁDÁNÍ LISTŮ...51 SKRYTÍ LISTU...51 VZORCE V RÁMCI LISTŮ...51 VZORCE V RÁMCI VÍCE SOUBORŮ (SEŠITŮ)...53 Grafy ZÁKLADNÍ VYTVOŘENÍ GRAFU...55 Úprava grafu MANIPULACE S GRAFEM...58 PŘEMÍSTĚNÍ GRAFU...58 ZMĚNA MĚŘÍTKA GRAFU...59 ZMĚNA VELIKOSTI A TYPU PÍSMA POPISKŮ OS GRAFU A NADPISŮ...60 Nástroje pro editaci grafu ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ (PRVKŮ) GRAFU

5 Obsah PLOCHA (OBLAST) GRAFU...61 ZÁLOŽKA ČÁRY...61 ZÁLOŽKA OBLAST...62 ZÁLOŽKA PRŮHLEDNOST...62 MŘÍŽKA...62 ZÁLOŽKA ČÁRA...62 LEGENDA...62 ZÁLOŽKA OHRANIČENÍ...63 ZÁLOŽKA OBLAST...63 ZÁLOŽKA PRŮHLEDNOST...63 ZÁLOŽKA ZNAKY...63 ZÁLOŽKA EFEKTY PRO PÍSMO...63 ZÁLOŽKA UMÍSTĚNÍ...63 NADPIS A POPISKY OS...64 OSA...64 ZÁLOŽKA POPISEK...64 STĚNA GRAFU...65 DATOVÉ ŘADY GRAFU...65 ZOBRAZENÍ PŘESNÉ HODNOTY Z DATOVÉ ŘADY U SLOUPCE / SPOJNICE GRAFU...65 ZMĚNA TVARU SLOUPCE / SPOJNICE DATOVÉ ŘADY...66 Další možnosti úpravy grafu ROTACE GRAFU...67 ROTACE GRAFEM POMOCÍ MYŠI...67 ROTACE GRAFEM POMOCÍ OKNA 3D POHLED D EFEKTY GRAFU...68 SMAZÁNÍ GRAFU...68 Grafika v Calcu Vkládání obrázků a grafických objektů VEKTOR, NEBO RASTR?...69 FORMÁT RASTROVÉ GRAFIKY A JEJICH PODPORA ZE STRANY CALCU...69 VLOŽENÍ OBRÁZKU Z EXTERNÍHO (vlastního) ZDROJE...69 AUTOMATICKÉ TVARY...70 JAK PŘENÉST AUTOMATICKÝ TVAR DO TABULKY?...71 ZMĚNA PARAMETRŮ U NĚKTERÝCH AUTOMATICKÝCH TVARŮ...71 PÍSMOMALBA...72 TEXTOVÉ POLE...73 Operace s grafickým objektem ZMĚNA VELIKOSTI...74 PŘEMÍSTĚNÍ OBJEKTU...74 SMAZÁNÍ OBJEKTU...74 BARVY, ČÁRY A VÝPLŇ GRAFICKÝCH OBJEKTŮ ZMĚNA PARAMETRŮ U OBJETŮ TYPU AUTOMATICKÝ TVAR...75 ZMĚNA PARAMETRŮ U RASTROVÉ GRAFIKY...75 Vkládání dalších objektů do tabulky PSANÍ ROVNIC A MATEMATICKÝCH SYMBOLŮ...75 TVOBA VZORCŮ A SYNTAXE JEJICH ZÁPISU...76 Pokročilá práce s Calcem SEŘAZOVÁNÍ DAT (PODLE ABECEDY A HODNOT)...78 SEŘAZOVÁNÍ PO ŘÁDCÍCH...78 FILTRY (AUTOMATICKÝ APOD.)...79 SLOŽITĚJŠÍ FILTRY...80 POUŽÍVÁNÍ A DEFINICE ŘADY...80 POUŽITÍ ŘADY...80 POUŽÍVÁNÍ LOGICKÝCH ŘAD - POSLOUPNOSTI...81 OVĚŘENÍ

6 tabulkový kalkulátor Calc OVĚŘENÍ TYPU SEZNAM...84 ZAMKNUTÍ BUNĚK (LISTU, SEŠITU)...84 ZAMKNUTÍ BUNĚK...85 ZAMKNUTÍ LISTU...85 ZAMKNUTÍ SEŠITU (DOKUMENTU) CALCU...85 PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ...86 NASTAVENÍ PODMÍNĚNÉHO FORMÁTOVÁNÍ...86 SMAZÁNÍ PODMÍNEK PODMÍNĚNÉHO FORMÁTOVÁNÍ...87 Kontingenční tabulka PŘÍKLAD VYTVOŘENÍ KONTINGENČNÍ TABULKY...88 PRÁCE S KONTINGENČNÍ TABULKOU...90 ZOBRAZENÍ POUZE NĚKTERÝCH HODNOT...90 ROTACE POHLEDŮ...90 POUŽITÍ FILTRU V KONTINGENČNÍ TABULCE...91 PODROBNÁ KONFIGURACE VÝSLEDNÉHO ZOBRAZENÍ KONTINGENČNÍ TABULKY...91 NASTAVENÍ A ZMĚNA VÝPOČTU HODNOT V KONTINGENČNÍ TABULCE...92 VYTVOŘENÍ GRAFU Z KONTINGENČNÍ TABULKY...93 Práce se souborem (sešitem) ULOŽENÍ SOUBORU...95 PRVNÍ ULOŽENÍ...95 DRUHÉ A DALŠÍ ULOŽENÍ...96 ULOŽENÍ POD JINÝM JMÉNEM (ULOŽIT JAKO...)...97 OTEVŘENÍ SOUBORU...97 VYTVOŘENÍ NOVÉHO SOUBORU ŠABLONY...98 ŠABLONY V PROSTŘEDÍ OPENOFFICE.ORG...98 SYSTÉMOVÉ ZAČLENĚNÍ ŠABLON DO PROSTŘEDÍ OPENOFFICE.ORG VYTVOŘENÍ NOVÉHO SOUBORU POMOCÍ ŠABLONY ULOŽENÍ VLASTNÍ ŠABLONY NASTAVENÍ CEST K SOUBORŮM Import dat a uložení v jiném formátu IMPORT DAT DO TABULKY CALCU ULOŽENÍ DOKUMENTU V JINÉM FORMÁTU Formuláře - interaktivní prvky v Calcu PANEL NÁSTROJŮ S FORMULÁŘI ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO TLAČÍTKO VOLBY SEZNAM ROLOVACÍ TLAČÍTKO Tisk a předtisková příprava NEJSNADNĚJŠÍ TISK TLAČÍTKO TISKÁRNY NÁHLED NA TABULKU PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA ZAVŘENÍ NÁHLEDU FORMÁT STRÁNKY ZÁLOŽKA STRÁNKA ZÁLOŽKA OHRANIČENÍ ZÁLOŽKA POZADÍ ZÁLOŽKA ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ ZÁLOŽKA LIST SAMOTNÝ TISK TABULKY TISK POUZE ČÁSTI TABULKY Calc a internet IMPLICITNÍ VYTVÁŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU V CALCU BLOKOVÁNÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU TVORBA HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU

7 Obsah VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU Z TEXTU VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU TYPU POŠTA A ZPRÁVY Další užitečné schopnosti Calcu EXPORT DO PDF POSTUP PŘI EXPORU DOKUMENTU CALCU DO PDF NAVIGÁTOR Nastavení Calcu VOLBY OPENOFFICE.ORG VOLBY NAČÍTÁNÍ / UKLÁDÁNÍ VOLBY OPENOFFICE.ORG CALC PŘÍLOHA I NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ FUNKCE - NÁZVOSLOVÍ CALC A EXCEL PŘÍLOHA II NEJZÁKLADNĚJŠÍ OPERACE S BUŇKAMI Upozornění: Tato kniha popisuje program OpenOffice.org 2.1 Calc. Tento program můžete mít nainstalovaný pod několika verzemi systému Windows (Windows 98, 2000, XP apod.). Otisky obrazovek v knize jsou vytvořeny se vzhledem Windows XP. To znamená, že pokud používáte systém Windows XP s nastavenou maskou klasický, mohou mít okna v horní části vizuálně odlišnou lištu a tlačítka umístěná vpravo v horní části okna jinou podobu. Tato skutečnost nemá absolutně žádný vliv na obrazovku Calcu jako takovou a obsah oken se v ničem neliší od obsahu oken na vašem počítači! 7

8 tabulkový kalkulátor Calc Vysvětlivky k prvkům použitým v knize V knize naleznete několik značek, které mají svůj smysl. Na první pohled tak snadno vizuálně pochopíte, zda je text důležitý, zda se jedná o poznámku, nebo na co si máte dávat pozor. Poznámka: Tímto symbolem jsou v textu označeny poznámky, tedy text, který není nezbytně nutný pro pochopení vysvětlovaného problému. Má za úkol pouze upřesnit nebo doplnit význam textu, případně odkázat na jiné stránky s podobným tématem. Tip: Tímto symbolem jsou v textu označeny všechny tipy. Tip je text, který podává návod na vyzkoušení dalších postupů a ukazuje i jiné možnosti řešení daného problému. Upozornění: Tímto symbolem jsou v textu označena všechna upozornění. Varují před záludnými překážkami a úskalími, na něž je nutné dávat pozor, a upozorňují na nebezpečí v programech a na časté chyby v postupech. Pamatujte: Tímto symbolem jsou v textu označeny pasáže, které je dobré si zapamatovat a znát. Většinou se jedná o základy probírané látky daného tématu. Bez znalosti těchto pasáží obvykle není možné úspěšně pokračovat v dalším studiu. POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU Pro popis OpenOffi ce.org Calcu jsou v knize použity termíny, které se odkazují na konkrétní prvek. Jedná se o následující: Zatržítka nabízejí uživateli k výběru určitou akci. Pokud je zatržítko zafajfkováno, funkce je aktivní v opačném případě nikoliv. Vždy v jednom seskupení několika zatržítek může být zatrženo libovolné množství nezávisle na ostatních. Může vzniknout případ, kdy není zatržena žádná volba, nebo jsou označeny všechny. Přepínače jsou obdobou zatržítka, ale s tím rozdílem, že v seskupení přepínačů může být vždy pouze jediná (právě jedna) volba aktivní. Přepínací nabídka je určena ke zpřesnění většinou číselných hodnot. Klepnutím na šipku nahoru se hodnota zvyšuje a šipkou dolů snižuje. Obvykle je možné dopsat konkrétní hodnotu do nabídky i přímo. Dialog slouží k zadávání názvů, příkazů nebo čísel. Velmi často se vyskytuje v systému i v této knize. Rozevírací nabídka umožňuje výběr z několika předdefi novaných hodnot (textových i číselných), které budou zobrazeny po klepnutí na malou šipku dolů v pravé části nabídky. Záložky zejména v konfiguračních oknech často používaný prvek. Záložky většinou blíže kategorizují obsah okna. Mezi záložkami lze pohodlně přepínat myší. Aktivní záložka je vždy v popředí a částečně překrývá ostatní. 8

9 Jak pracovat s knihou Poznámka autora: Tato kniha si klade za cíl seznámit žáky a studenty s aplikací OpenOffi ce.org Calc. Přestože obsahuje popis všech důležitých oblastí Calcu, neobsahuje (a není cílem autora, aby obsahovala) popis naprosto všech nabídek a možností, které Calc skýtá. JAK PRACOVAT S KNIHOU? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? Kniha je členěna tematicky do samostatných kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny tak, jak by měl začínající uživatel do tajů tabulkového kalkulátoru OpenOffi ce.org Calc pronikat. Ucelenost tématu v každé kapitole ale zároveň umožňuje přeskakovat jednotlivé kapitoly a vyhledat vždy takovou informaci, která je v dané chvíli potřebná. Pokud se třeba momentálně chcete zabývat tiskem, stačí vyhledat kapitolu o tisku a předtiskové přípravě a zde naleznete ucelený blok informací o tisku v aplikaci OpenOffi ce.org Calc. Takové členění rovněž umožňuje velmi snadno přizpůsobit výuku Calcu podle potřeby. Jinými slovy, není problém podle vlastních potřeb uspořádat jednotlivé kapitoly. 9

10 OpenOffice.org CO JE TO OPENOFFICE.ORG? tabulkový kalkulátor Calc OpenOffi ce.org je balík kancelářských programů pro použití doma nebo v úřadu, ve škole či v kanceláři, jinými slovy všude tam, kde potřebujete napsat dopis, upravit obrázek, vytvořit tabulku, prezentaci apod. Jedná se o několik nejpoužívanějších kancelářských programů: Writer - textový editor Impress - prezentační manažer Draw - program pro práci s grafi kou Calc - tabulkový kalkulátor Base - databázový program Math - editor rovnic POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ Pokud jste někdy stáli před problémem, jaký program pro psaní textu, tvorbu tabulek či třeba prezentaci si na svůj počítač nainstalovat, určitě jste při hledání narazili na programy, jakými jsou například Word, Excel, 602Text, 602Tab a další. Jestliže jste hledali skutečně důkladně, pak nepochybně neunikl vaší pozornosti ani balík s kancelářskými produkty OpenOffi ce.org. Je velmi obtížné porovnávat jednotlivé balíky programů, protože rozdíly mezi nimi jsou pro běžného uživatele velmi zanedbatelné. V zásadě lze říci, že všechny výše uvedené programy mají zhruba stejné funkce, téměř stejně se ovládají a mají přibližně stejný vzhled. PROČ OPENOFFICE.ORG? A proč ne? I když to je asi odpověď, která vás jako náročnějšího uživatele asi moc neuspokojila. Tak tedy pěkně popořádku. Proč byste tedy vlastně měli používat balík programů OpenOffi ce.org mezi tolika podobnými kancelářskými balíky? Důvody jsou následující: OpenOffice.org je volně šiřitelný a zdarma. Je to sice neuvěřitelné, ale je to skutečně tak. I dnes můžete dostat něco kvalitního, což OpenOffi ce.org je, zcela zdarma. Nulová pořizovací cena je při zachování vysoké úrovně a kvality natolik přesvědčivou výhodou, že právě to je oním nejpádnějším argumentem pro jeho stažení a používání. To, že si například z internetu stáhnete nejaktuálnější lokalizovanou (českou) verzi programu a máte ji legálně nainstalovanou ve vašem počítači, je více než dobrý pocit. Navíc pokud víte, že konkurenční, zhruba stejně rozsáhlý balík programů stojí cca Kč. Silný, stabilní, kvalitní a spolehlivý nástroj. Výše uvedený argument vás může nahlodat v tom smyslu, zda to, co je zdarma, může být vůbec kvalitní? Vězte, že určitě ano! OpenOffi ce.org totiž není nějakou narychlo vytvořenou náhražkou pro fandy a nadšence, kteří nechtějí platit za komerční software, a tak si vytvořili svůj vlastní. OpenOffi ce.org je dlouhodobě vyvíjený, ostře testovaný a plně funkční celek vzájemně propojených aplikací, které svým rozsahem, možnostmi a počtem funkcí zcela konkurují velkým komerčním balíkům. OpenOffice.org v porovnání s ostatními kancelářskými balíky zabere podstatně méně místa. Samotný instalační soubor i velikost dat na disku po instalaci jsou velmi malé. Je fakt, že v dnešní době Xset gigabytových harddisků to nehraje příliš velkou roli, ale je alespoň vidět, že i rozsáhlý program plný funkcí a možností lze udělat jako poměrně datově nenáročný balíček. OpenOffice.org umí export do PDF. I kdyby tato funkce byla opravdu jedinou výhodou balíku OpenOffi ce.org, už to stojí za to o OpenOffi ce.org uvažovat. Formát PDF je totiž celosvětově uznávaným formátem pro elektronickou výměnu dokumentů. Pokud tedy někomu pošlete cokoliv v elektronické podobě (dopis, tabulku, obrázek) ve formátu PDF, je velmi pravděpodobné, že i když nevíte, jaký má tento člověk operační systém, textový editor či tabulkový kalkulátor, určitě si data bude moci přečíst. Kompatibilita s MS Office. Možnou obavou, kterou ovšem tato skutečnost vyvrací, je kompatibilita s balíkem MS Office. Jinými slovy, pokud již máte řadu dokumentů napsaných ve Wordu či tabulky vytvořené v Excelu, nemusíte se bát, že s OpenOffi ce.org budete zcela odříznuti od okolního světa. OpenOffi ce.org umí načítat a ukládat do většiny aktuálních verzí MS Offi ce i jiných aplikací podobného typu. Pokud tedy například přecházíte na OpenOffi ce.org z jiného programu, např. z MS Offi ce, nejsou pochybnosti o datové kompatibilitě rozhodně na místě. Ovládání, na které jste zvyklí. Většina kancelářských balíků má velmi podobné ovládání. Nepsaným standardem je, že například tlačítko B značí tučné písmo, jiné tlačítko je určeno pro změnu velikosti 10

11 Základní operace v Calcu a jiné pro změnu typu písma. Samozřejmě že OpenOffi ce.org se drží těchto zavedených standardů, a proto veškeré typy ovládání konkrétních operací zavedené v jiných balících jsou i zde zachovány. Můžete si tak být jisti, že pokud jste pracovali například s MS Offi ce nebo 602PC Suite, bude práce s OpenOffi ce.org v podstatě stejná jako s těmito aplikacemi. Nemusíte se tak bát, že OpenOffi ce.org je něco úplně jiného než programy, na které jste byli zvyklí. NIKDO NENÍ DOKONALÝ... Nic na světě není dokonalé, proto považujeme za seriózní a objektivní zmínit zde i negativa při práci s OpenOffi ce.org. Naštěstí jsou ale spíše kosmetického charakteru. Kompatibilita s MS Office není vždy 100%. Zejména u velkých nebo rozsáhlých dokumentů či u složitých záhlaví není převod mezi dokumenty MS Offi ce a OpenOffi ce.org vždy ideální. U běžných nebo standardně používaných dokumentů je však převod v podstatě bezproblémový. Lehce vyšší nároky na RAM. Přestože instalační program i instalace jako taková jsou velmi úsporné, nároky na paměť RAM jsou ve srovnání s tím relativně vyšší. U současných moderních počítačů se tímto příznakem nemusíte vůbec zabývat, ale zejména u starších strojů s omezenou kapacitou RAM můžete pocítit delší dobu startu jednotlivých aplikací a častější swapování (odkládání dat na disk). Vzhled. Tento záporný argument možná není úplně podstatný a tvůrci OpenOffi ce.org se na mě budou asi zlobit, ale je pravda, že vhled ikonek, tlačítek a vůbec celkový vizuální dojem OpenOffi ce.org je slabší než vzhled například MS Office. Samozřejmě se nejedná o nic tragického a to, že lišty a ikonky nejsou stínované či že nabídky nejsou přeplácané nejrůznějšími efekty, vůbec nevadí. Na druhou stranu je fakt, že v porovnání s verzemi OpenOffice.org 1.x je vizuální vzhled verze 2.x o pořádný kus dále. Absence vychytávek. To, co teď napíšu, asi rovněž příznivce Calcu lehce nadzvedne ze židle, ale napsat to prostě musím, neboť si troufám tvrdit, že znám MS Offi ce velmi dobře a mohu srovnávat. Zdá se mi totiž, že MS Offi ce má přece jen víc tzv. vychytávek. Například u nabídky pro ohraničení tabulky chybí v Calcu pohodlné tlačítko pro volbu tenké či tučné čáry, nebo u barev není možné snadno namíchat vlastní atd. Samozřejmě všechno, co jsem uvedl, je možné v Calcu provést, ale poněkud obtížněji nebo přes více kroků, než je tomu například u MS Offi ce. PŘECHOD NA OPENOFFICE.ORG Mnozí uživatelé, kteří chtějí používat programy OpenOffi ce.org, již mohou mít nějaké zkušenosti s jinými kancelářskými programy a chtějí na OpenOffi ce.org pouze přejít. Dobrou zprávou je, že přechod například z Wordu či Excelu na Writer či Calc je velmi snadný, neboť ovládání jednotlivých programů je velmi podobné. Znamená to tedy, že pokud umíte pracovat s jiným kancelářským programem, pak se rozhodně při přechodu na OpenOffi ce.org nemusíte učit pracovat s textovým editorem nebo tabulkovým procesorem úplně od začátku. Spíš naopak, učíte se pouze změny a chápání lehce pozměněné logiky. Většina funkcí se provádí logicky i principiálně stejně, dokonce velká část funkcí má u aplikací i velmi podobná tlačítka. KDE VZÍT OPENOFFICE.ORG? Možností jak získat OpenOffi ce.org je hned několik. Pokud máte k dispozici alespoň trochu rozumné připojení k internetu, můžete si aktuální verzi stáhnout ze stránek Velikost stažených dat je zhruba 70 MB. Další možnou variantou je objednat si CD. Za jeho zaslání se platí manipulační poplatek, který je ale natolik nízký, že ani tato varianta získání softwaru vaši kapsu rozhodně nezruinuje. Co je to Calc? Calc je tabulkový procesor, někdy též tabulkový kalkulátor. Programy této kategorie jsou spolu s textovými editory bezpochyby jedny z nejpoužívanějších programů na světě. Prostřednictvím tabulkových procesorů můžete pohodlně vytvářet rozsáhlé tabulky a třídit je podle zadaných klíčů, defi novat prakticky neomezené vzorce a funkce, vytvářet fi ltry podle nadefi novaných parametrů a v návaznosti na data v tabulce vytvářet grafy. Možností je skutečně mnoho, a ač se to na první pohled nezdá, tabulkový procesor OpenOffi ce.org Calc je silný nástroj pro zpracování, výpočty a vyhodnocování dat v tabulkové podobě. 11

12 tabulkový kalkulátor Calc Spuštění Calcu Po instalaci balíku Offi ce se umístí ikony všech nainstalovaných programů do nabídky Start Programy OpenOffice.org Klepněte na tlačítko Start, umístěné v levé dolní části Windows. 2. V rozevřené nabídce zvolte položku Programy a poté položku OpenOffice.org Windows otevře nabídku s nainstalovanými programy. Zde vyhledejte položku OpenOffice.org Calc a klepněte na ni. Calc bude spuštěn. Spuštění pomocí panelu snadného spuštění Po instalaci OpenOffi ce.org jste si možná všimli, že se do pravé části dolní lišty umístila ikonka s logem OpenOffi ce.org. Pokud na ikonu klepnete jednou pravým tlačítkem myši, zobrazí se nabídka s položkami, připravenými k otevření nového dokumentu odpovídajícího typu. Stačí tedy klepnout na Sešit a otevře se Calc připravený s prázdným sešitem pro vaši práci. Prostředí Calcu Po spuštění programu se zobrazí prostředí Calcu, které se skládá z několika částí. V horní části je hlavní nabídka (menu), kde jsou v podnabídkách umístěny všechny funkce Calcu. Do hlavní nabídky se dostanete buď stisknutím klávesy F10, nebo klepnutím levým tlačítkem myši na některou z položek nabídky. Protože aktivovat určitou funkci prostřednictvím hlavní nabídky může být únavné, umístili tvůrci Calcu často používané operace na tlačítka. Stačí klepnout na tlačítko a funkce je aktivována. Například pro změnu velikosti písma není nutné projít složitou cestou nabídek, ale stačí jednoduše klepnout na správnou ikonu. Tlačítka, jež spolu úzce souvisí, jsou logicky uspořádána do tzv. panelů nástrojů. Ty jsou umístěny pod hlavní nabídkou. Aktuální počet panelů nástrojů a jejich momentální zobrazení je plně v rukou uživatele. Panely nástrojů s tlačítky Řádek vzorců - zde se zobrazuje úplný a skutečný obsah aktivní buňky. Pozice aktivní buňky Označení sloupců písmeny Označená / aktivní buňka Označení řádků čísly Záložky sešitu. Jeden sešit může mít až 256 záložek. Každá záložka může obsahovat jinou tabulku, buď zcela nezávislou na jiné záložce, nebo s jinou záložkou úzce propojenou. Posuvníky pro pohyb v tabulce Stavový řádek s aktuálními pracovními informacemi 12

13 Základní operace v Calcu Uprostřed okna Calcu je viditelná síť - mřížka. Šedé čáry mřížky rozdělují pracovní oblast na takzvané buňky. Každá buňka je malou pracovní oblastí Calcu a je schopna nést samostatně určitou informaci nezávisle na ostatních. Právě v těchto buňkách budou vytvářeny tabulky. Pamatujte: Aby bylo možné se v buňkách orientovat a pohybovat se po nich, je každá buňka označena písmenem ve vodorovném směru a číslem ve směru svislém (podobně jako u populární hry Lodě ). Název buňky je pak tvořen sloučením těchto hodnot např. A5, B4, C32 apod. Při práci je pochopitelně nutné vidět, ve které buňce právě stojíme a která buňka je takzvaně aktivní. Tato buňka je zvýrazněna tučnou černou čarou. Na předchozím obrázku je to buňka C5. Řádek vzorců. Zde se zobrazuje obsah aktivní buňky (tj. buňky, ve které právě stojíte). Těsně nad mřížkou, resp. nad písmeny (A, B, C, D ) je velmi důležitý řádek vzorců. Tato oblast zobrazuje aktuální obsah každé buňky a zároveň může sloužit i k editaci buněk. V dolní části jsou patrné listy (List1, List2 ). V Calcu může mít jeden soubor až 256 listů. Přitom každý list je jedna samostatná tabulka, naprosto nezávislá na ostatních listech. Možnost implementace několika listů do jednoho souboru je velmi výhodná. Dejme tomu, že bude existovat soubor žáci.ods, obsahující 10 listů. Každý list bude seznamem jmen žáků v jedné třídě. Protože jsou všechny informace uloženy v jednom souboru (ale zároveň rozděleny do několika tabulek), je evidence snadno přenosná a zároveň pohromadě. Poměrně jednoduchými funkcemi lze ale jednotlivé listy mezi sebou provázat tak, aby data spolupracovala. Základní operace s buňkami TYPY BUNĚK Každá buňka může nést informaci nezávisle na jiné buňce. Podle toho, o jakou informaci se jedná, můžeme rozdělit typ informací v buňce do několika kategorií. Základní typy dat jsou následující: Řetězec (text) jedná se o jakýkoliv text. Textová buňka může obsahovat prakticky cokoliv - čísla, text, znaménka, ale například i kombinaci prostého textu s číslem. Číslo jakákoliv číselná hodnota. Pokud má být číselná buňka skutečně číselná, nesmí obsahovat NIC jiného než číslo, a to bez jakýchkoliv dalších znaků! Vzorec vzorec vždy začíná znakem =. Vzorec je důležitým prvkem, bez něhož by nebylo možné provést žádný výpočet. Vše, co je za rovnítkem, považuje Calc za defi nici vzorce. Datum buňka obsahující datum v předem stanovené formě zápisu. POHYB PO BUŇKÁCH ZADÁVÁNÍ DAT DO BUNĚK Po buňkách se v Calcu můžete pohybovat kurzorovými šipkami nebo klepnutím myší vždy na tu buňku, kterou si přejete vybrat. Aktuální buňka je vždy zvýrazněna tučnou černou čarou. Buňku, se kterou budete pracovat, je nutné zvýraznit, resp. postavit se na ni. Kromě toho, že obsah je vidět v buňce samotné, její skutečný obsah je také zobrazen v řádku vzorců. Obsah aktivní buňky je zobrazen i v řádku vzorců. Obsah buňky tak, jak je vidět na své pozici v tabulce. 13

14 tabulkový kalkulátor Calc Termín skutečný obsah používám proto, že ne vždy je skutečný obsah takový, jaký vidíte v buňce. Může být pozměněn formátem, může být delší apod. Nehledě na to, že například v případě vzorců se v buňce zobrazí výsledek vzorce, zatímco v řádku vzorců je vidět skutečný vzorec, který výsledek spočítal. Text, číselnou hodnotu, datum nebo vzorec zadáte do buňky pouhým napsáním. 1. Nastavte se klepnutím myši nebo kurzorovými klávesami do buňky, do níž si přejete zadat hodnotu. 2. Zadejte do buňky text nebo jakoukoliv hodnotu. 3. Obsah buňky potvrďte klávesou Enter nebo některou z kurzorových kláves. Klávesy pro pohyb po buňkách Kurzorová klávesa Kurzorová klávesa Kurzorová klávesa Kurzorová klávesa Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+ Page Up Page Down OPRAVA OBSAHU BUŇKY F2 Přejdi o jednu buňku nahoru Přejdi o jednu buňku dolů Přejdi o jednu buňku doprava Přejdi o jednu buňku doleva Přejdi na horní okraj celé tabulky Přejdi na dolní okraj celé tabulky Přejdi na pravý okraj celé tabulky Přejdi na levý okraj celé tabulky Přejdi o obrazovku nahoru Přejdi o obrazovku dolů Pokud potřebujete opravit obsah již napsané buňky, pak k editaci slouží klávesa F2. Přitom nezáleží na tom, zda se jedná o buňku obsahující text, číslo, vzorec apod. 1. Nastavte kurzor na buňku, která bude opravována. 2. Stiskněte klávesu F2 a proveďte opravu obsahu buňky, nebo klepněte myší na opravované místo v řádku vzorců. F2 3. Změny potvrďte klávesou Enter. PŘEPSÁNÍ PŮVODNÍHO OBSAHU BUŇKY Jestliže potřebujete buňku přepsat jiným, novým obsahem, nastavte se na tuto buňku a rovnou začněte psát nový text. Po potvrzení klávesou Enter bude starý obsah automaticky nahrazen novým. VYMAZÁNÍ OBSAHU BUŇKY Smazání buňky je velmi jednoduché. Stačí nastavit kurzor na buňku, jež má být smazána, a stisknout klávesu Delete. V tom okamžiku zobrazí Calc okno s nabídkou, co přesně chcete v buňce smazat. Je totiž nutné si uvědomit, že buňka - to není jen její obsah, ale také formátování, ohraničení apod. Pokud tedy chcete smazat veškerý obsah buňky se všemi vlastnostmi, zvolte zatržítko Smazat vše a poté klepněte na tlačítko OK. DLOUHÝ TEXT V BUŇCE Snadno se může stát, že text v buňce je příliš dlouhý a v buňce se nezobrazí. Na obrázku obsahuje buňka B2 text Toto je dlouhý text v buňce. Přestože text prochází buňkou C2 a končí v buňce D2, vztahuje se k buňce B2. Dlouhý text přesahuje i do dalších buněk, protože jsou prázdné. Pokud je text dlouhý a sousední buňka vpravo nedovolí zobrazit text celý, objeví se u pravé čáry buňky červená šipka a text je vizuálně zkrácen. Ve skutečnosti ovšem buňka obsahuje celý text. 14

15 Základní operace v Calcu Na dalším řádku obsahuje buňka B3 naprosto stejný text ( Toto je dlouhý text v buňce ), ale tento již není zobrazen celý, protože následující buňka vpravo (C3) je již plná. To ale neznamená, že by byl původní text zkrácen - pouze není vidět. Pokud bychom buňku C3 smazali, uvolnila by prostor pro zbytek textu z buňky B3. Zároveň si také všimněte malé červené šipečky u pravé hrany buňky. Ta se v Calcu zobrazuje všude tam, kde je textový obsah buňky větší, než se do buňky může vejít. NASTAVENÍ ŠÍŘKY SLOUPCE Podobně jako s textem mohou vzniknout problémy i s číslem. Jestliže je číslo v buňce příliš dlouhé, zobrazí se místo něj několik křížků (obr. vlevo). V takovém případě je nutné natáhnout šířku sloupce tak, aby se číslo do buňky vešlo. 1. Nastavte myš v záhlaví řádků na pravou hranici buňky, jejíž šířku si přejete změnit. Myš by měla získat tvar oboustranné šipky (viz obrázek vpravo). 2. Stiskněte a držte levé tlačítko myši a táhněte vlevo nebo vpravo na požadovanou pozici. 3. Uvolněte levé tlačítko myši - šířka sloupce je změněna. Šířku sloupce lze nastavit i přesně podle nejširšího obsahu buňky ve sloupci. Podobně jako v předchozím případě nastavte myš v záhlaví řádků na pravou hranici buňky, jejíž šířku si přejete změnit. Až se tvar myši změní na oboustrannou šipku, poklepejte dvakrát levým tlačítkem myši. Šířka celého sloupce bude změněna přesně podle nejširší buňky, která se ve sloupci nachází. Blok označování buněk do bloku V Calcu budete velmi často pracovat s více buňkami a modifi kovat více buněk současně. V celé tabulce bude např. nutné upravit formát zobrazení čísla nebo celou tabulku přemístit apod. Abyste nemuseli každou buňku upravovat zvlášť, můžete označit několik buněk do bloku a operaci pak provést s celým blokem najednou. Blok lze označit mnoha způsoby. Rovněž záleží na tom, jaká oblast buněk má blok tvořit. Pokud se bude jednat o klasické označení několika buněk v tabulce (jako na obrázku), pak postupujte následovně: 1. Nastavte myš na buňku, která bude tvořit levý horní roh budoucího bloku. 2. Stiskněte a držte levé tlačítko myši. 3. Táhněte levým tlačítkem myši k pomyslnému pravému dolnímu rohu bloku tabulky. Při tažení se označuje oblast buněk budoucí blok. 4. V okamžiku, kdy je blok označen podle vašich požadavků, uvolněte levé tlačítko myši. Blok je označen. OZNAČENÍ CELÉ TABULKY DO BLOKU Poměrně snadno lze označit do bloku celou tabulku, lépe řečeno celý list. U takového bloku je zaručeno, že bude obsahovat skutečně vše, co se na daném listě nachází. 15

16 tabulkový kalkulátor Calc Celou tabulku označíte do bloku tak, že klepnete jednou levým tlačítkem myši do šedého prostoru nad čísla, která označují řádky, a vlevo od písmen označujících sloupce. Tento prostor naleznete v levém horním rohu oblasti buněk. Jedná se o jedinou šedou prázdnou oblast bez písmena či čísla, kde se protínají popisky sloupců a řádků. OZNAČENÍ CELÉHO SLOUPCE Velmi snadno je možné označit jeden či více sloupců. Opět se jedná o označení kompletně celého sloupce, to znamená od prvního do úplně posledního řádku tabulky. K označení stačí klepnout na název takového sloupce v záhlaví sloupců. Například chcete-li označit sloupec E, klepněte v záhlaví na šedé políčko E. Pro označení více sloupců postupujte následovně: 1. Na záhlaví sloupce, který bude z levé strany začínat výběr více sloupců, stiskněte a držte levé tlačítko myši. Například při označení sloupců B až F stiskněte levé tlačítko myši na záhlaví sloupce B. 2. Táhněte myší směrem doprava. Spolu s tažením se budou postupně označovat další sloupce. 3. Po označení požadovaného počtu sloupců uvolněte levé tlačítko myši. OZNAČENÍ CELÉHO ŘÁDKU Postup označení celého řádku je velmi podobný označení sloupce. I zde platí, že řádek bude tímto způsobem označen kompletně celý, tedy od písmene A až do konce. K označení stačí klepnout v záhlaví řádků na číslo řádku, které potřebujete označit. Pro označení více řádků postupujte následovně: 1. V záhlaví řádku, který bude shora začínat jako první, stiskněte a držte levé tlačítko myši. Například při označení řádků 3 až 10 stiskněte levé tlačítko myši na záhlaví řádku Táhněte myší směrem dolů (event. nahoru). Spolu s tažením se budou postupně označovat další řádky. 3. Po označení požadovaného počtu řádků uvolněte levé tlačítko myši. OZNAČENÍ VÍCE OBLASTÍ SOUČASNĚ DO BLOKU Více označených oblastí současně využijete, pokud byste například chtěli pracovat s různými částmi tabulky, které nejsou u sebe, abyste nemuseli každou část tabulky označit vždy samostatně a provést požadovanou operaci několikrát. Jak vytvořit více bloků? 1. Standardním způsobem vytvořte první blok. 2. Stiskněte a držte klávesu Ctrl. 3. Začněte označovat druhý blok. 4. Po označení druhého bloku můžete začít označovat se stále stisknutou klávesou Ctrl třetí a další blok. Počet celkově označených bloků není nijak omezen. Nakonec uvolněte klávesu Ctrl. Po označení všech potřebných bloků je možné s nimi začít pracovat stejně jako s jediným blokem. ZRUŠENÍ OZNAČENÉHO BLOKU Zrušení označeného bloku provedete buď klepnutím levým tlačítkem myši na jakoukoliv buňku v tabulce, nebo stisknutím jedné z kurzorových kláves (šipek) na klávesnici. 16

17 Základní operace v Calcu Základní operace s Calcem VYTVOŘENÍ JEDNODUCHÉ TABULKY Abyste mohli dále pracovat s reálnými daty, vytvořte si jednoduchou tabulku. Bude se jednat o tržby cestovní kanceláře za zájezdy do jednotlivých destinací za měsíce červen až září. Tabulka bude vypadat asi takto: Jedná se o velmi jednoduchou tabulku, ze které budete vycházet při další práci v Calcu. 1. Pokud tomu tak není, vytvořte nový prázdný soubor. Po spuštění tabulkového kalkulátoru Calc je prázdný soubor vytvořen automaticky. 2. Sloupec A nechte prázdný. Jednak proto, aby tabulka při vytváření v Calcu nebyla vizuálně nalepena k levému okraji, a jednak proto, aby bylo snazší k levé straně tabulky doplnit případné údaje. 3. Nastavte se kurzorem do buňky B2. Můžete tak učinit buď pomocí šipek na klávesnici, nebo klepnutím na tuto buňku levým tlačítkem myši. 4. Začněte psát text Cestovní kancelář v jednotlivých destinacích. 5. Po napsání textu stiskněte klávesu Enter. Všimněte si, že text, přestože je delší než délka buňky, se automaticky roztáhl i do dalších buněk směrem doprava. Pokud by ale vpravo byly buňky plné, text by se nezobrazil celý. 6. Nastavte se do buňky B5. 7. Napište text první země Chorvatsko a stiskněte Enter. Po stisknutí klávesy Enter budete posunuti o jednu buňku dolů. 8. Tímto způsobem dopište další země. 9. Přesuňte se do buňky C4. Zde napište název měsíce červen. 10. Chcete-li se dostat do sousední buňky vpravo (tzn. do buňky D4), není nutné stisknout nejprve klávesu Enter a následně se znovu pracně nastavovat na sousední buňku D4. Je možné po dopsání názvu měsíce (v tomto případě června) přímo stisknout na klávesnici šipku doprava. Calc potvrdí červen podobně, jako byste stiskli klávesu Enter, a zároveň přímo přesune kurzor do sousední buňky vpravo. 11. Tímto způsobem doplňte názvy měsíců. 12. Nastavte se na buňku C5 a opište číselný údaj tržby. Stiskněte Enter pro potvrzení a přesun do další buňky dole. Podobným způsobem doplňte všechny zbývající číselné údaje v tabulce. 13. Názvy zemí (Chorvatsko, Itálie apod.) zřejmě budou širší a do buněk se nevejdou. Roztáhněte proto šířku sloupce B následujícím způsobem: 13.1 V záhlaví řádků se nastavte myší na čáru, která rozděluje sloupec B a sloupec C Tvar myši by se měl změnit na oboustrannou šipku. Pozice myši musí být nastavena poměrně přesně vyžaduje určitou citlivost v ruce, která začátečníkům může činit potíže Stiskněte a držte levé tlačítko myši. 17

18 tabulkový kalkulátor Calc 13.4 Táhněte se stisknutým tlačítkem myši směrem doprava sloupec se bude rozšiřovat Na požadované pozici uvolněte levé tlačítko myši. Sloupec by měl být rozšířen. 14. Pokud se vám do nastavené šířky sloupce nevejdou ani číselné hodnoty, rozšiřte obdobným způsobem i tyto sloupce. 15. Celou tabulku uložte do složky Dokumenty pod názvem Cestovka.ods. TLAČÍTKO ZPĚT A ZNOVU Ještě předtím, než se pustíme do skutečné práce s Calcem, považuji za nezbytně nutné zmínit nástroj tlačítka Zpět a Znovu. Jedná se o funkce, kterými je možné vrátit poslední provedenou operaci zpátky anulovat ji, jako by se nikdy nestala. Prostřednictvím těchto funkcí je dokonce možné vrátit nejen poslední provedenou operaci, ale i x operací nazpět či znovu. To je obrovská výhoda! Pokud totiž omylem provedete v Calcu nějakou operaci, která například nechtěně smazala data, způsobila potíže se vzorci či jakýkoliv jiný problém, pak se jediným klepnutím tlačítka jakoby vrátíte v čase před tuto osudnou operaci. Tlačítko Zpět má tvar modré zkroucené šipky směřující doleva. Je rozděleno na dvě oblasti na zmíněnou zkroucenou modrou šipku a rozevírací nabídku (malou šipku směřující dolů). Každým následujícím klepnutím na modrou šipku budete vráceni o jeden krok zpět. Pokud chcete vrátit práci s Calcem naráz o několik kroků, klepněte na malou černou šipku u pravé části tlačítka směřující dolů. Bude zobrazena nabídka se seznamem posledních prováděných operací. Pouhým klepnutím myši na některý z řádků vrátí Calc všechny předcházející operace zpět nebudete tak muset mnohokrát po sobě klepat na šipku tlačítka Zpět. Opakem tlačítka Zpět je tlačítko Znovu. Nachází se vpravo od tlačítka Zpět a má tvar zrcadlově obrácené šipky. Tlačítko Znovu anuluje operace provedené tlačítkem Zpět. Jeho použití je naprosto shodné s tlačítkem Zpět. Jednoduché vzorce (+; -; *; /; SUM) Ještě předtím než se ponoříte do tvorby opravdových a komplikovaných vzorců, je nezbytné dokonale ovládat základní fi lozofi i Calcu, a tedy i ty nejzákladnější vzorce. Těmi je v Calcu myšleno sčítání, odčítání, násobení, dělení a funkce SUM. SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ Dejme tomu, že v tabulce cestovní kanceláře, kterou jste si vytvořili, budete chtít sečíst červnové tržby z Chorvatska a z Itálie. Pouze z těchto dvou míst. Konkrétně se jedná o součet čísel Výsledek necháte zobrazit do buňky C10 pod sloupcem s hodnotami června. 1. Nastavte se do buňky C10. Při tvorbě vzorce je vždy nutné nastavit se do té buňky, ve které se má zobrazit vypočítaná hodnota vzorce. 2. Napište přesně =C5+C6. Tento zápis Calc pochopí tak, že obsah buňky C5 sečte s obsahem buňky C6. Je bezpodmínečně nutné, aby první znak byl rovnítko, jinak by Calc buňku nepovažoval za vzorec a žádný výpočet by neproběhl! 3. Stiskněte klávesu Enter. 4. Obsah buňky se okamžitě změní na číselnou hodnotu. To proto, že Calc již stačil vzorec vypočítat a vzorce standardně zobrazuje jako jejich výsledek, nikoliv zápis. Ještě jednou podotýkám, proč se v calcových vzorcích používá takzvané adresování buněk, neboli proč při psaní vzorce píšeme C5 namísto konkrétního čísla. Je to proto, že Calc v každém okamžiku počítá s aktuálním obsahem buněk, na které se odkazujeme. V tomto případě to byla buňka C5 a buňka C6. Zkuste 18

19 Základní operace v Calcu změnit číslo v buňce C5 a výsledek vzorce v buňce C10 bude okamžitě přepočítán. Celá calcová tabulka, složená z adresovaných vzorců, je tak vždy aktuální. Je samozřejmě možné zadat Calcu vzorec i přímo, tedy napsat = I v takovém případě byste se dočkali výsledku. Ovšem pokud by kdokoliv změnil výši tržby za červen v Chorvatsku (tedy například obsah buňky C5), pak by se buňka s takto zadaným vzorcem nepřepočítala! Význam znaků pro nejzákladnější vzorce + plus běžné plus - minus pomlčka nebo minus na numerické klávesnici * krát hvězdička / děleno lomítko zprava doleva Jednoduché vzorce mohou mít mnoho podob. Můžete prakticky jakkoliv kombinovat jednotlivá znaménka. Příklad: =C5+C6-C7+D8*D9 =C5-C6-C7-D8*D9 =A1+A2*B3-B4 ZÁVORKY Ve vzorcích v Calcu lze stejně jako v matematice používat závorky. Přitom pravidla pro výpočty se závorkami jsou stejná jako v matematice, tj. že to, co je v závorce, bude počítáno jako celek vzhledem k okolí závorky. Není zde ale tak jako v matematice několik typů závorek podle úrovně (kulaté, hranaté, složené), ve všech vzorcích se používá jeden jediný typ závorky kulaté ( ). Příklad: =C5*(C5+C6+C7) + (C5*C6+C5) S jednou úrovní závorek byste ale jistě brzy nevystačili. Kulaté závorky je proto možné do sebe nořit, a to teoreticky do jakékoliv úrovně. Příklad: =((C1+C2)*(C2/C3))+B5 OBLAST BUNĚK VE VZORCI Při vytváření vzorců pomocí základních znamének (+ -*/) jste se odkazovali vždy pouze na jednu jedinou buňku. Například bylo třeba sečíst buňku C5 s buňkou C8. Představte si ale, že bude k dispozici seznam dvou set položek pod sebou, které bude potřeba sečíst. V případě předchozího příkladu by to bylo např. 200 míst, do kterých by cestovní kancelář pořádala zájezdy. Kdybyste postupovali dosud popsaným způsobem, byl by takový vzorec neskutečně dlouhý a vytvořit jej by zabralo spoustu času (=C5+C6+C7+C C200). S podobnými příklady se jistě ještě mnohokrát setkáte. Aby nebylo nutné vytvářet takové dlouhé a pracné vzorce, existuje možnost označit oblast buněk, na které se má určitá funkce vztahovat. Jinými slovy, pokud bude potřeba sečíst všechny buňky od pátého do dvoustého řádku, prostě řekneme Calcu, aby sečetl všechno, co se nachází mezi pátým a dvoustým řádkem, a o víc se nebudeme starat. Určíme takzvanou oblast buněk. U oblasti buněk je vždy potřeba určit její začátek a konec. Začátek určuje první buňka oblasti, konec poslední buňka v oblasti. Mezi začátkem a koncem oblasti je dvojtečka. Oblast buněk se vždy zapisuje do závorek. Příklad: (C5:C10) (C5:D20) (H15:J56) Samotná oblast buněk je však k ničemu, pokud ji nemáme jak použít. Proto každá oblast buněk musí být spojena s určitou konkrétní funkcí. Ukázkovým příkladem je funkce SUM vysvětlená v dalším odstavci. Příklad: =SUM(C5:C10) =MAX(C5:D20) =AVERAGE(H15:J56) SUM Ačkoliv je vytváření vzorců pomocí základních znamének jistě užitečné, dlouho byste s nimi zřejmě nevystačili. Budete-li chtít využít sílu výpočtů v Calcu skutečně pořádně, pak nezbývá než sáhnout po některé 19

20 tabulkový kalkulátor Calc z calcových funkcí. Přitom nejzákladnější funkcí Calcu je jednoznačně SUM funkce pro sečtení oblasti buněk. Vzhledem k tomu, že je velmi často používána, má na řádku vzorců i své tlačítko (pochopitelně v podobě sumy). Použití funkce SUM aplikujeme na příkladu s cestovní kanceláří. Dejme tomu, že budete chtít sečíst tržby cestovní kanceláře za jeden měsíc (tj. ze všech míst). 1. Nastavte se do té buňky, ve které má být zobrazen výsledek. V příkladu je to buňka C Klepněte na tlačítko sumy. 3. Calc označí blikající čarou oblast buněk nad (někdy též pod nebo vedle) buňkou, ve které má být vzorec. Do této buňky se vzorec zároveň dopíše. a) Pokud s navrženou oblastí buněk souhlasíte, stiskněte klávesu Enter, vzorec bude vytvořen a součet buněk vypočítán. b) Pokud s navrženou oblastí nesouhlasíte, označte do bloku jinou oblast, která má být funkcí SUMA sečtena. Postup označování je stejný jako při označování běžných buněk do bloku, jen namísto černě zvýrazněného bloku bude mít tento blikající okraje. Teprve nyní můžete potvrdit blok klávesou Enter. Upozornění: V bodě č. 3 předchozího postupu Calc navrhl oblast, označenou do bloku, která má být použita pro výpočet sumy. Calc navrhl právě tuto oblast proto, že je bezprostředně svázána (sousedí) s buňkou, ve které má být zobrazen výsledek (resp. umístěn vzorec). To ale neznamená, že oblast, kterou Calc navrhne, musí uživatel akceptovat. Pokud s oblastí souhlasí, potvrdí to klávesou Enter. Pokud ale nesouhlasí, pak je možné Calcem navrženou blikající oblast buněk upravit libovolně podle vlastní potřeby viz bod č. 3b. Všimněte si, že vzorec vymezuje oblast buněk, které budou sečteny. Na příkladu je to oblast buněk C5 až C9. Vše mezi těmito buňkami bude tedy do vzorce zahrnuto. Odpadá vypisování C5+C6+C7+ atd. Tip: Tlačítko SUM na panelu nástrojů pouze zjednodušuje, resp. automatizuje zadávání vzorce SUM. Pokud byste do příslušné buňky dopsali celý text (tzn. =SUM(C5:C9)) ručně, výsledek by byl stejný, nicméně dosažený pracnější cestou. STAVOVÝ ŘÁDEK OKAMŽITÁ INFORMACE Stavovým řádkem je v Calcu poslední dolní řádek - lišta s doplňujícími informacemi o právě prováděných akcích v Calcu. Stavový řádek v každém okamžiku informuje o dění v Calcu. Může poskytnout určité informace tak rychle, že předčí i vytváření funkcí. Calc má v sobě po instalaci zabudováno, že jakmile je označeno do bloku více buněk s čísly, pak tyto buňky automaticky sčítá a výsledek součtu zobrazí právě na stavovém řádku. Případné textové buňky ignoruje. Tuto funkci můžete ihned vyzkoušet. Na obrázku vlevo slouží stavový řádek k zobrazení součtu označených číselných buněk. Na obrázku vpravo je stavový řádek přepnut na zobrazování průměru právě označených číselných buněk. Je zajímavé, že ač má každý uživatel Calcu tuto funkci na očích, jen málokdo o ní ví. Na stavovém řádku se ale mohou automaticky provádět i jiné funkce, než je zrovna součet. K dispozici je i průměr, určení minima, maxima apod. Stačí do příslušného políčka na stavovém řádku klepnout jednou pravým tlačítkem myši a v otevřené nabídce vybrat jednu z nabízených funkcí. 20

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010 Obsah Josef Pecinovský Pinnacle Studio 14 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3931. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více