Analýza systému zdrojů poskytovatelů sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza systému zdrojů poskytovatelů sociálních služeb"

Transkript

1 Analýza systému zdrojů poskytovatelů sociálních služeb v ORP Veselí nad Moravou Zpracováno pro účely komunitního plánování v ORP Veselí nad Moravou pro projekt Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou reg. č. CZ.1.04/3.1.03/ Analýzu vypracoval PhDr. Ing. Petr Krohe

2 Obsah PŘEDMLUVA... 4 Hlavními cíli zpracování analýzy jsou zejména:... 4 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 STRUKTURA KATEGORIÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP VESELÍ NAD MORAVOU... 6 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 ROZDĚLENÍ ORGANIZACÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PŮSOBENÍ... 8 HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ... 9 FINANCOVÁNÍ V KATEGORII SENIOŘI V %... 9 FINANCOVÁNÍ V KTEGORII OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V % FINANCOVÁNÍ V KATEGORII RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V % ZAMĚŘENÍ, POČTY KLIENŮ, KAPACITA ORGANIZACÍ KATEGORIE SENIOŘI KATEGORIE OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KATEGORIE RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM CELKOVÉ NÁKLADY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKOVÝ PŘEHLED POŽADAVKŮ NA DOTACE Z MPSV KATEGORIE SENIOŘI PŘEHLED POŽADAVKŮ NA DOTACE Z MPSV V KATEGORII SENIOŘI CELKOVÁ STRUKTURA PŘÍJMŮ V KATEGORII SENIOŘI Charita Strážnice charitní pečovatelská služba příjmy Charita Strážnice osobní asistence Charita Veselí nad Moravou pečovatelská služba Charita Veselí nad Moravou osobní asistence Zdislava Veselí, o.p.s. pečovatelská služba Zdislava Veselí, o.p.s. osobní asistence Zdislava Veselí, o.p.s. denní stacionář Domov pro seniory Strážnice, p.o. domov pro seniory Domov pro seniory Strážnice, p.o. domov se zvláštním režimem PŘEHLED NÁKLADŮ V KATEGORII SENIOŘI KATEGORIE OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CELKOVÁ STRUKTURA PŘÍJMŮ V KATEGORII OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘEHLED POŽADAVKŮ NA DOTACE Z MPSV V KATEGORII OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STRUKTURA PŘÍJMŮ V KATEGORII OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Charita Veselí nad Moravou stacionář Toník Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. tlumočnické služby Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. sociáně aktivizační služby ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 2

3 Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. sociální rehabilitace Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská oblast sociálně aktivizační služby Charita strážnice sociálně terapeutická dílna Kotva Ing. Adéla Kolouchová tísňová péče ProDeep, o.s PŘEHLED NÁKLADŮ V KATEGORII OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KATEGORIE RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM.. 49 CELKOVÁ STRUKTURA PŘÍJMŮ V KATEGORII RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PŘEHLED POŽADAVKŮ NA DOTACE Z MPSV V KATEGORII RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM STRUKTURA PŘÍJMŮ V KATEGORII RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Charita Veselí nad Moravou občanská poradna Charita Kyjov terénní služby STRUKTURA NÁKLADŮ V KATEGORII RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 53 POUŽITÉ ZDROJE ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 3

4 Předmluva Analýza finančních zdrojů poskytovatelů v ORP Veselí nad Moravou si klade za cíl analyzovat systémy zdrojů organizací poskytující sociální služby s působností na území ORP Veselí nad Moravou. V podkladech budou dále zpracovány materiály poskytnuté samotnými poskytovateli a ORP Veselí nad Moravou. Analýza vychází z informací od všech zařízení sociálních služeb daného území. Analýza bude obsahovat popis příjmů a výnosů, výdajů a nákladů a finanční zdroje organizací poskytující sociální služby na území ORP Veselí nad Moravou. Tato analýza byla vypracována pro potřeby ORP Veselí nad Moravou a komunitního plánování v dotčeném ORP. Hlavními cíli zpracování analýzy jsou zejména: Provést analýzu zdrojů organizací poskytujících sociální služby identifikovat jednotlivé typy zdrojů financování poskytnout informace o struktuře finančních zdrojů na území ORP Veselí nad Moravou vytvořit podklad pro účinnou komunikaci s orgány kraje, státu i EU při jednání, legislativních úpravách a jiných formách pomoci. ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 4

5 Základní identifikační údaje Cílem této studie je především provést sběr a prezentaci dat uživatelů sociálních služeb v ORP Veselí nad Moravou, která bude sloužit ke kvalitnějšímu rozhodování ORP. Rovněž tato analýza může sloužit jako podklad pro další projekty, které vyžadují přehled o poskytovatelích na území ORP Veselí nad Moravou. Objednatel: Centrum pro komunitní práci východní Morava nám. T. G. Masaryka Zlín zastoupené: Bc. Gabrielou Fellingerovou ředitelkou tel.: Zhotovitel: PHDR. ING PETR KROHE Staňkova 27, Opava tel.: ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 5

6 Struktura kategorií poskytovatelů sociálních služeb v ORP Veselí nad Moravou Uživatelé v oblasti sociálních služeb se člení do tří základních kategorií: senioři osoby se zdravotním postižením rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 6

7 Vymezení základních pojmů Poskytovatel: Pod pojmem poskytovatel rozumíme v této analýze organizace, které poskytují sociální služby na území ORP Veselí nad Moravou. Komunitní plánování Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je neustálý proces hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, stanovování priorit a porovnání potřeb s dostupnými zdroji. Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce ORP s uživateli a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Komunitní plánování vychází z předpokladu, že lidé sami nejlépe vědí, co chtějí a potřebují, a často také dokážou nalézat nejvhodnější řešení. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. Při plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů služeb. Výsledek provedeného srovnání slouží jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit sociálních služeb. ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 7

8 Rozdělení organizací do jednotlivých oblastí působení V oblasti Senioři působí tyto organizace: Charita Strážnice charitní pečovatelská služba Charita Strážnice osobní asistence Charita Veselí nad Moravou pečovatelská služba Charita Veselí nad Moravou osobní asistence Zdislava Veselí, o.p.s. pečovatelská služba Zdislava Veselí, o.p.s. osobní asistence Zdislava Veselí, o.p.s. denní stacionář Domov pro seniory Strážnice, p.o. domov pro seniory Domov pro seniory Strážnice, p.o. domov se zvláštním režimem V oblasti Osoby se zdravotním postižením působí tyto organizace: Charita Veselí nad Moravou stacionář Toník Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. tlumočnické služby Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. sociálně aktivizační služby Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. sociální rehabilitace Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská oblast sociálně aktivizační služby Charita strážnice sociálně terapeutická dílna Kotva Středisko rané péče Brno SONS Kyjov Nemocnice Kyjov sociální lůžko Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. Kyjov Ing. Adéla Kolouchová tísňová péče ProDeep, o.s. V Oblasti rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením působí tyto organizace: Charita Veselí nad Moravou občanská poradna Charita Kyjov terénní služby ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 8

9 Hlavní zdroje financování Vzhledem k velkému rozdílu ve formách financování a práce jednotlivých organizací lze vytvořit pouze obrysový popis jednotlivých zdrojů financování. Financování bylo rozděleno do tří kategorií: 1. financování ze zdrojů města a přilehlých obcí (ORP) 2. financování od klientů a 3. financování z ostatních zdrojů (sponzorství, ministerstvo, EU). Financování v kategorii Senioři v % V této oblasti působí: Charita Strážnice charitní pečovatelská služba Charita Strážnice osobní asistence Charita Veselí nad Moravou pečovatelská služba Charita Veselí nad Moravou osobní asistence Zdislava Veselí, o.p.s. pečovatelská služba Zdislava Veselí, o.p.s. osobní asistence Zdislava Veselí, o.p.s. denní stacionář Domov pro seniory Strážnice, p.o. domov pro seniory Domov pro seniory Strážnice, p.o. domov se zvláštním režimem ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 9

10 Celkové náklady v kategorii: ,- Kč Celkové příjmy v kategorii: ,- Kč ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 10

11 Financování v kategorii Osoby se zdravotním postižením v % V této oblasti působí: Charita Veselí nad Moravou stacionář Toník Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. tlumočnické služby Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. sociálně aktivizační služby Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. sociální rehabilitace Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská oblast sociálně aktivizační služby Charita strážnice sociálně terapeutická dílna Kotva Středisko rané péče Brno SONS Kyjov Nemocnice Kyjov sociální lůžko Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. Kyjov Ing. Adéla Kolouchová tísňová péče ProDeep, o.s. Celkové náklady v kategorii: ,- Kč Celkové příjmy v kategorii: ,- Kč ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 11

12 Financování v kategorii rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením v % V této oblasti působí: Charita Veselí nad Moravou občanská poradna Charita Kyjov terénní služby Celkové náklady v kategorii: ,- Kč Celkové příjmy v kategorii: ,- Kč ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 12

13 Zaměření, počty klientů, kapacita organizací Kategorie Senioři Název poskytovatele Sociální služba Charita Strážnice Charitní pečovatel ská služba Strážnice Charita Veselí n.m. Pečovat elská služba Zdislava Veselí, o.p.s. Pečovat elská služba Zdislava Veselí Charita Strážni ce Osobní asisten ce Charit a Veselí. Osob ní asiste nce Zdisla va Veselí o.p.s. Osob ní asiste nce Zdislav a Veselí o.p.s Denní stacion ář Domov pro seniory Strážn. Domov pro seniory Domov pro seniory Strážn. Domov se zvláštní m režimem Poskytnutné jednotky služeb klientům z jednotlivých obcí Veselí nad Moravou Blatnice pod Svatým Antonínkem Blatnička 0 7 Hroznová Lhota Hrubá Vrbka Javorník Kněždub Kozojídky 2 32 Kuželov Lipov Louka Malá Vrbka 9 9 Moravský Písek Nová Lhota 0 7 Radějov Strážnice Suchov 0 13 Tasov Tvarožná Lhota Velká nad Veličkou Vnorovy Žeraviny 6 18 Celkem hodin uživ. 56 uživ. ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 13

14 Pracovníci celkem daného projektu: Název poskytovatele 1. pracovníci v přímé péči - přepočtené úvazky 2. přepočtené úvazky celkem za službu 3. počet uživatelů na pracovníka v př.péči Charita Strážnice Charita Veselí n.m. Zdislava Veselí, o.p.s. Charita Strážni ce Charit a Veselí. Zdisla va Veselí o.p.s. 3,83 22,97 7,6 1,25 1,5 1,5 1,7 5,17 26,3 9,1 1,7 1,75 1,7 2,1 6 uživatelů 14,7 uživatelů 339 uživ.celk em 20 uživatel ů 1 uživatel 7 uživat elů 6 uživat elů Zdislav a Veselí o.p.s 7 uživatel ů Domov pro seniory Strážn. 13,1 přímá péče 2,52 už./ 1 prac. Domov pro seniory Strážn. 28,9 přímá péče 1,94 už./ 1 prac. ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 14

15 Kategorie Osoby se zdravotním postižením Název poskytovatele Charita Veselí nad Mor. Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko Občanské sdružení zdrav.postiž., Veselská oblast Sociální služba Stacionář Toník Tlumočnické služby sociálně aktivizační služby sociální rehabilitace sociálně aktivizační služby Poskytnutné jednotky služeb klientům z jednotlivých obcí hodiny nebo lůžka 8 uživatelů 321 uživatelů 256 uživatelů 3000 služeb Veselí nad Moravou Blatnice pod Svatým Antonínkem 85:45: :59:00 838:50: :45:00 17:10:00 14:30: Blatnička 0 3:35:00 7:10:00 8 Hroznová Lhota 0 32:10:00 25:10:00 88 Hrubá Vrbka 0 1:25:00 1:40:00 3 Javorník 0 1:55:00 1:10:00 33 Kněždub 0 28:04:00 58:45:00 70 Kozojídky 0 1:45:00 2:00:00 90 Kuželov 0 0:55:00 1:00:00 4 Lipov 36:45:00 41:15:00 180:25:00 8 Louka 0 2:50:00 11:20:00 4 Malá Vrbka 0 1:20:00 1:05:00 Moravský Písek 0 6:55:00 7:25:00 32 Nová Lhota 0 5:20:00 6:35:00 Radějov 0 1:20:00 1:00:00 4 Strážnice 0 45:50:00 54:35:00 30 Suchov 0 2:05:00 4:40:00 30 Tasov 0 0:00:00 0:00:00 16 Tvarožná Lhota 0 5:15:00 6:00:00 2 Název poskytovatele Charita Veselí nad Mor. Centrum pro sluchově postižené Centrum pro sluchově postižené Centrum pro sluchově postižené Občanské sdružení zdrav.postiž., ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 15

16 Hodonínsko Hodonínsko Hodonínsko Veselská oblast Velká nad Veličkou 19:20:00 28:30:00 139:35:00 10 Vnorovy 0 41:10:00 98:45: Žeraviny 0 0 0:00:00 Celkem hodin péče :35: :48: :40:00 1. pracovníci v přímé péči - přepočtené úvazky 2. přepočtené úvazky celkem za služby 2,9 0,7 1,7 1,8 4,25 3,3 0,7 1,7 1, počet uživatelů na 1.pr. v př.péči 3,4 uživ. /1 prac.v př.péči okamžitá kapacita 5 klientů ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 16

17 Název poskytovatele Sociální služba Poskytnuté jednotky služeb klientům z jednotlivých obcí hodiny nebo lůžka Veselí nad Moravou Blatnice pod Svatým Antonínkem Kotva - Charita Strážnice sociálněterapeut.dílna denní kapacita 15 osob Celková kapacita 21 osob 4 Blatnička 0 Hroznová Lhota Kněždub, Lipov Středisko rané péče Brno raná péče v roce 2012 nebyly klienti z ORP Veselí n.m. proto nejsou uvedena 0 data 0 3 Hrubá Vrbka 0 Celkem hodin péče 2012 Pracovníci celkem daného projektu: hod. - jen klienti z ORP Středisko rané péče Brno hledá klienty a nabízí pomoc zrakově postiženým dětem Nemocnice Kyjov - sociální lůžko sociální lůžko vznik v roce 2013 proto nejsou uvedena data Centrum duševního zdraví Fénix psychiatrická pomoc vznik v roce 2013 proto nejsou uvedena data Ing. Adéla Kolouchová ProDeep,o.s. tísňová péče 2130/měsíc průvodcovské a předčitatelské služby 78 hodin/ měsíc 1. pracovníci v přímé péči - přepočtené úvazky 2. přepočtené úvazky celkem za služby 2,56 3,66 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 17

18 Uživatelé anonymní Analýza zdrojů 2. počet uživatelů na 1.pr. v př.péči 5 klientů/prac./den 0,6 klientů na 1 pr. V př. Péči Kategorie Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením Název poskytovatele Charita Veselí nad Mor. Charita Kyjov Sociální služba Občanská poradna terénní služby Prům.výše příspěvku na péči o klienta Poskytnutné jednotky služeb klientům z jednotlivých obcí hodiny nebo lůžka Veselí nad Moravou uživatelů 42 klientů 644 intervencí 6248/6164 přijaté/vydané inj.stři. Blatnice pod Svatým Antonínkem Blatnička Hroznová Lhota Hrubá Vrbka Javorník Kněždub Kozojídky Kuželov Lipov Louka Malá Vrbka Moravský Písek Nová Lhota Radějov Strážnice Suchov Tasov Tvarožná Lhota Velká nad Veličkou Vnorovy Žeraviny Celkem hodin péče pracovníci v přímé péči - přepočtené úvazky 1 0,5 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 18

19 2. přepočtené úvazky celkem za služby 2. počet uživatelů na 1.pr. v př.péči 1,15 0,7 451 uživatelů 42 uživatelů celkem Celkové náklady v sociálních službách Graf s tabulkou ukazuje podíl finančních nákladů v procentech mezi jednotlivými hlavními kategoriemi sociálních služeb. Senioři Zdrav. Postižení Rodina, děti celkem náklady ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 19

20 Celkové investiční náklady Graf s tabulkou představuje rozložení celkových investičních nákladů v jednotlivých hlavních kategoriích sociálních služeb. Senioři ,- Zdrav. Postižení15.000,- Rodina, děti 0 celkem investiční náklady ,- ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 20

21 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 21

22 Celkový přehled požadavků na dotace z MPSV Graf s tabulkou představuje procentuální podíl požadavků na dotace z MPSV u jednotlivých kategorií poskytovatelů. Senioři ,- Zdravotně postižení ,- Rodina, děti Celkem požadavky na dotace , ,- ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 22

23 Kategorie senioři V oblasti Senioři působí tyto organizace: Charita Strážnice charitní pečovatelská služba Charita Strážnice osobní asistence Charita Veselí nad Moravou pečovatelská služba Charita Veselí nad Moravou osobní asistence Zdislava Veselí, o.p.s. pečovatelská služba Zdislava Veselí, o.p.s. osobní asistence Zdislava Veselí, o.p.s. denní stacionář Domov pro seniory Strážnice, p.o. domov pro seniory Domov pro seniory Strážnice, p.o. domov se zvláštním režimem Přehled požadavků na dotace z MPSV v kategorii senioři Graf a následná tabulka ukazují na podíl jednotlivých organizací v kategorii senioři v oblasti požadavků na dotace z MPSV. ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 23

24 Charita Strážnice pečov. sl. Charita Veselí n.m. pečov. sl. Zdislava Veselí, o.p.s. Charita Strážnice osobní asistence Charita Veselí n.m. osobní asistence , , , , ,00 Zdislava Veselí, o.p.s. osobní asistence Zdislava Veselí, o.p.s. denní stacionář Domov pro seniory Strážnice Domov pro seniory Strážnice zvl. režim , , , ,00 Celková struktura příjmů v kategorii senioři Příjmová struktura v celé kategorii senioři má toto rozdělení: ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 24

25 Celková struktura příjmů kategorie částka uživatelé ,- MPSV ,- ÚP ,- kraj ,- obce ,- zřizovatel ,- ZP ,- ostatní ,- ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 25

26 Charita Strážnice charitní pečovatelská služba příjmy Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Charita Strážnice pečovatelská služba kategorie uživatelé MPSV ÚP kraj obce zřizovatel ZP ostatní částka , , , , , ,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 26

27 Charita Strážnice osobní asistence Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Charita Strážnice osobní asistence kategorie uživatelé MPSV kraj obce ostatní částka , , , , ,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 27

28 Charita Veselí nad Moravou pečovatelská služba Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Charita Veselí nad Moravou pečovatelská služba kategorie uživatelé MPSV ÚP kraj obce zřizovatel ZP ostatní částka , , , , ,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 28

29 Charita Veselí nad Moravou osobní asistence Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Charita Veselí nad Moravou osobní asistence kategorie uživatelé MPSV ÚP kraj obce částka , , , ,00 zřizovatel ZP ostatní 8 059,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 29

30 Zdislava Veselí, o.p.s. pečovatelská služba Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Zdislava Veselí, o.p.s. pečovatelská služba kategorie uživatelé MPSV ÚP kraj obce zřizovatel ZP ostatní částka , , , , , ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 30

31 Zdislava Veselí, o.p.s. osobní asistence Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Zdislava Veselí, o.p.s. osobní asistence kategorie uživatelé MPSV ÚP kraj obce zřizovatel ZP částka , , , , ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 31

32 ostatní - Zdislava Veselí, o.p.s. denní stacionář Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Zdislava Veselí, o.p.s. denní stacionář kategorie uživatelé MPSV ÚP kraj obce zřizovatel částka , , , ,00 - ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 32

33 ZP ostatní - - Domov pro seniory Strážnice, p.o. domov pro seniory Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Domov pro seniory domov pro seniory kategorie uživatelé MPSV částka , ,00 ÚP kraj obce ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 33

34 zřizovatel ZP ostatní , , ,00 Domov pro seniory Strážnice, p.o. domov se zvláštním režimem Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Domov pro seniory domov se zvláštním režimem kategorie uživatelé MPSV ÚP kraj částka , , ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 34

35 obce zřizovatel ZP ostatní , , ,00 Přehled nákladů v kategorii senioři Náklady organizací v kategorii senioři dokládá následující sloupcový graf a tabulka. Charita Strážnice Charita Veselí n.m. Zdislava Veselí, o.p.s. Charita Strážnice Charita Veselí n.m , , , , ,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 35

36 Zdislava Veselí, o.p.s. Zdislava Veselí, o.p.s. Domov pro seniory Strážnice Domov pro seniory Strážnice zvl. režim , , , ,00 Náklady v kategorii činí celkem: ,- Kč Kategorie osoby se zdravotním postižením V této oblasti působí: Charita Veselí nad Moravou stacionář Toník Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. tlumočnické služby Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. sociálně aktivizační služby Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. sociální rehabilitace Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská oblast sociálně aktivizační služby Charita strážnice sociálně terapeutická dílna Kotva Středisko rané péče Brno SONS Kyjov Nemocnice Kyjov sociální lůžko Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. Kyjov Ing. Adéla Kolouchová tísňová péče ProDeep, o.s. Celková struktura příjmů v kategorii Osoby se zdravotním postižením Struktura příjmů v kategorii osoby se zdravotním postižením je vyjádřena v následujícím grafu a tabulce. ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 36

37 uživatelé MPSV ÚP kraj obce zřizovatel ZP ostatní , , , , , , ,00 Přehled požadavků na dotace z MPSV v kategorii osoby se zdravotním postižením Struktura požadavků na dotace z MPSV u jednotlivých organizací v kategorii osoby se zdravotním postižením jsou shrnuty v následujícím grafu a tabulce. ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 37

38 Charita Veselí nad Mor. Toník Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko tlumočníci Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko sociálně akt. Služby Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko sociální rehabilitace , , ,00 0 Občanské sdružení zdrav.postiž., Veselská oblast Kotva - Charita Strážnice Ing. Adéla Kolouchová ProDeep,o.s ,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 38

39 Struktura příjmů v kategorii Osoby se zdravotním postižením Charita Veselí nad Moravou stacionář Toník Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Charita Veselí nad Moravou stacionář Toník kategorie částka uživatelé ,00 MPSV ,00 ÚP - kraj ,00 obce ,00 zřizovatel - ZP - ostatní ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 39

40 Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. tlumočnické služby Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko tlumočnické služby kategorie částka uživatelé - MPSV ,00 ÚP ,00 kraj ,00 obce ,00 zřizovatel - ZP - ostatní - ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 40

41 Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. sociálně aktivizační služby Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko sociálně aktivizační služby kategorie částka uživatelé - MPSV ,00 ÚP ,00 kraj ,00 obce ,00 zřizovatel - ZP - ostatní - ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 41

42 Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o.p.s. sociální rehabilitace Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující tabulka. Příjmy jsou pouze z jedné kategorie. Struktura příjmů Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko sociální rehabilitace kategorie částka uživatelé - MPSV - ÚP - kraj - obce zřizovatel ZP ostatní ,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 42

43 Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská oblast sociálně aktivizační služby Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Občanské sdružení postižených Veselská oblast kategorie částka uživatelé ,00 MPSV ,00 ÚP ,00 kraj ,00 obce ,00 zřizovatel - ZP - ostatní - ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 43

44 Charita strážnice sociálně terapeutická dílna Kotva Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Charita Strážnice - Kotva kategorie částka uživatelé - MPSV - ÚP ,00 kraj ,00 obce ,00 zřizovatel - ZP - ostatní ,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 44

45 Ing. Adéla Kolouchová tísňová péče Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Ing. Adéla Kolouchová kategorie částka uživatelé - MPSV - ÚP ,00 kraj - obce - zřizovatel ,00 ZP - ostatní - ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 45

46 ProDeep, o.s. Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů ProDeep, o.s. kategorie částka uživatelé 4 650,00 MPSV - ÚP 2 367,00 kraj - obce - zřizovatel - ZP - ostatní 6 000,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 46

47 Přehled nákladů v kategorii osoby se zdravotním postižením Celkové finanční náklady v kategorii osoby se zdravotním postižením jsou vyjádřeny v následujícím sloupcovém grafu a tabulce. Charita Veselí nad Mor. Denní stacionář Toník Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko tlumočníci Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko sociálně akt. Služby Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko sociální rehabilitace , , ,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 47

48 Občanské sdružení zdrav. postiž., Veselská oblast Kotva - Charita Strážnice Ing. Adéla Kolouchová ProDeep,o.s , , , ,00 Celkové náklady v kategorii osoby se zdravotním postižením činí: ,- Kč. ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 48

49 Kategorie rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením V této oblasti působí: Charita Veselí nad Moravou občanská poradna Charita Kyjov terénní služby Celková struktura příjmů v kategorii rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením Struktura příjmů v celé kategorii rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením je vyjádřena v následujícím grafu a tabulce. příjmy od uživatelů příjmy z MPSV příjmy od ÚP příjmy z JMK příjmy od obcí celkem příjmy od zřizovatele příjmy od zdr. Poj. ostatní příjmy ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 49

50 Přehled požadavků na dotace z MPSV v kategorii rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením Požadavky na dotace z MPSV u kategorie rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením je zastoupena organizací Charita Kyjov terénní služby. Požadavek na dotace činí u tohoto subjektu částku ,- Kč. Charita Veselí nad Moravou - Občanská poradna požadovala dotace od MPSV na provoz služby ve výši ,- Kč. ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 50

51 Struktura příjmů v kategorii rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením Charita Veselí nad Moravou občanská poradna Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Charita Veselí nad Moravou, občanská poradna kategorie částka uživatelé - MPSV ,00 ÚP - kraj ,00 obce ,00 zřizovatel ZP ostatní 302,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 51

52 Charita Kyjov terénní služby Příjmy a strukturu příjmů vyjadřuje následující graf a tabulka. Struktura příjmů Charita Kyjov, terénní služby kategorie částka uživatelé MPSV ÚP kraj ,00 obce ,00 zřizovatel ZP ostatní ,00 ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 52

53 Struktura nákladů v kategorii rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením Celková příjmová struktura v kategorii rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením je vyjádřena následujícím sloupcovým grafem a tabulkou: Charita Veselí nad Mor. Občanská poradna Charita Kyjov terénní služby , ,00 Celkové náklady v kategorii rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením činí: ,- Kč. ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 53

54 Použité zdroje Podklady v ORP Veselí nad Moravou Podklady z pracovních skupi senioři, osoby se zdravotním postižením a rodina, mládež a děti. Podklady z materiálu Analýza poskytovatelů sociálních služeb v ORP veselí nad Moravou. Zápisy z pracovních skupin. KROHE, Petr. Andragogický výzkum a kvalitativní metody. 1. vyd. Vysoká škola J.A.Komenského, Praha, 2006, ISBN KROHE, Petr. Výzkum postojů nezaměstnaných a ohrožených nezaměstnaností v regionu severozápad k problematice dalšího vzdělávání.brno : ECON publishing, 2002 ISBN PATTON, M, Q. Qualitative Research and Evaluation Methods. 3. vyd. London : Sage Publ ISBN ORP Veselí nad Moravou 2013 Stránka 54

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracováno pro účely komunitního plánování v ORP Veselí nad Moravou pro projekt Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkové náklady ORP KYJOV: SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENTVÍ 6 237 697 Kč počet MAXIMÁLNÍ PROCENTNÍ ORP POSKYTOVATEL IČO NÁZEV SLUŽBY REG. ČÍSLO POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018 MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018 Služby jsou v rámci doporučení multidisciplinárního týmu u zařazeny do následujících kategorií: skupina A: u je doložena deklarace potřebnosti

Více

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017 Příloha č. 5 Minimální síť u pro rok 2017 Služby jsou v rámci doporučení multidisciplinárního týmu komunitního plánování u zařazeny do následujících kategorií: skupina A: u je doložena deklarace potřebnosti

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok (dále jen Akční plán) je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Více

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin Financování sociáln lních služeb v roce 2012 Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19.04.2012 Mgr. Taťána Nersesjan

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35).

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35). Vážení zastupitelé města, předkládáme Vám ke schválení Minimální síť sociálních služeb města Hodonína - souhrn sociálních služeb fungujících na území města Hodonína, na jejichž existenci, rozvoji nebo

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2014 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne 12. 6. 2012 Termín Místo Zapisovatel Ověřovatel Přítomni Omluveni

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. za rok 2011

4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. za rok 2011 4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska za rok Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/4500142 je financován

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Rozhodnutí. Sídlo: Přemyslovců 13/26, Opava - Jaktař, Opava 7 IČ: (dále jen poskytovatel),

Rozhodnutí. Sídlo: Přemyslovců 13/26, Opava - Jaktař, Opava 7 IČ: (dále jen poskytovatel), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0108A4Q* Čj: MSK 1076/2012 553.1 V10 Vyřizuje: Bc. Monika Urbánková Odbor: Odbor sociálních věcí Telefon: 595

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště PROJEKT PODPORA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště Sběr dat Registrovaní poskytovatelé sociálních

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Zadávací dokumentace Vytvoření veřejného elektronického

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

5 Individuální projekty Plzeňského kraje

5 Individuální projekty Plzeňského kraje Dodatek č. 1 Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v ském kraji na období 2015 2018 Tento dodatek se vztahuje ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v ském kraji na období 2015-2018, který byl schválen

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

Financování a plánování sociálních služeb

Financování a plánování sociálních služeb Financování a plánování sociálních služeb Hradec Králové, únor 2014 L. Maršíková, A. Waageová, A. Shejbal Odbor sociálních služeb Základní charakteristiky systému Počet a struktura služeb Nákladovost jednotlivých

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015

Vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015 Červen 2015 Vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015 (SPRSS) byl vytvořen v rámci procesu komunitního

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ),

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Q9KOD* Čj: MSK 141584/2016 Sp. zn.: SOC/31068/2016/Zon 553.7 V10 Vyřizuje: Ing. Martina Zonková Odbor: Odbor

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny Sociálníslužby Od 1. ledna 2007 nováprávníúprava Účel sociálních služeb: sociální začleňování Individualizace: plánování a financování příspěvek na péči

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Dotace na sociální služby - p.o. (MPSV dofinancování 2) PR01837 PR01837.0001 PR01837.0002 PR01837.0003 PR01837.0004 PR01837.0005 PR01837.0006 PR01837.0007 PR01837.0008 PR01837.0009 PR01837.0010 PR01837.0011

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více