Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny"

Transkript

1 Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco v roce 1992 představovala 12,6 %, v současné době je to více než 27 %. Důsledkem toho je hospodaření na úkor staré půdní síly, což se při dlouhodobém trvání projeví negativně na půdní úrodnosti a tím na výnosu a kvalitě produkce. Výsledky stacionárních pokusů jasně ukazují na nezbytnost vyvážené výživy draslíkem u všech plodin včetně zelenin. Pro efektivní produkci zeleniny je tedy třeba věnovat vetší pozornost i hnojení draslíkem.

2 Draslík v půdě Obsah draslíku v půdě závisí na konkrétních půdních podmínkách. Nejbohatší jsou jílovité půdy, pouze extrémně písčité a rašelinné obsahují menší množství této živiny. V podmínkách České republiky kolísá celkový obsah draslíku v rozmezí 0,05-3,2 %. Zásoby půdního draslíku se rozdělují podle přístupnosti pro rostlinu, vyměnitelnosti a rozpustnosti na tři frakce: 1. Draslík vodorozpustný je součástí půdního roztoku a tvoří pohotovou zásobu přijatelného K pro rostliny. Přitom tato forma K představuje pouze velmi malý podíl z výměnného draslíku (1-10 %) a tvoří část draslíku využitelného rostlinami. 2. Draslík výměnný představuje podíl půdního draslíku vázaný na půdních koloidech a vytváří hlavní zásobu přijatelného draslíku rostlinám. Výměnný draslík představuje pouze 0,8 3 % z celkového K v půdě. Pro výživu rostlin má mimořádný význam. 3. Draslík nevýměnný tvoří více než 95 % z veškerého draslíku v půdě. Není přístupný pro rostliny a patří sem draslík pevně vázaný v krystalové mřížce silikátových minerálů, fixovaný a organicky vázaný draslík. Draslík v rostlině Draslík patří k živinám, které rozhodujícím způsobem ovlivňují výnos plodin a jeho kvalitu. Jeho příjem probíhá velmi rychle a nejvíce ho rostlina potřebuje na začátku růstu. Jednou z podmínek dobrého příjmu draslíku je zásobování rostlin i jinými živinami, zejména dusíkem. Bylo prokázáno, že draslík plní v rostlině řadu fyziologických funkcí.

3 Ovlivňuje tvorbu sacharidů, jejich přeměny a přemis ování do zásobních orgánů, Zlepšuje využití dusíku a podporuje tvorbu bílkovin, Aktivuje celou řadu různých enzymů, Koordinuje osmotický tlak v buňkách a vodní režim rostliny, Zvyšuje odolnost proti mrazu, Způsobuje silnější růst kořenového systému a tím ovlivňuje velikost, tvar a anatomickou stavbu nadzemní části rostliny.

4 Při nedostatku draslíku dochází zpočátku k mírnému poškození rostlin, které později nabude plošných a zřetelných projevů. Nedostatek vyvolává: Změnu habitu rostliny tvoří se boční výhony a rostlina nabývá keřovitého vzhledu. Změny na listech od okrajů se tvoří nekrózy okrajová spála. Změny generativních orgánů rostliny předčasně shazují květy, semena a plody jsou zakrnělé. Význam draslíku ve výživě zelenin Potřeba K u jednotlivých druhů zeleniny je vysoká. K- hnojení zvyšuje obsah cukru, škrobu, celulózy a některých vitamínů. Působí příznivě na vybarvení květů a plodů. Při dostatečné zásobenosti draslíkem (Tab.1 a 2) se prodlužuje skladovatelnost zeleniny a rostliny jsou odolnější proti napadení chorobami. Tab. 1: odběr draslíku 1 tunou produkce zeleniny v kg Koš áloviny K Plodová zel. K Kořenová zel. K zelí bílé 3,57 rajčata 3,00 mrkev 6,67 zelí červené 5,80 paprika 3,00 celer 8,50 květák 4,00 okurky 2,33 petržel 4,00 kapusta 3,00 baklažán 4,15 pastinák 9,96 kedlubny 6,50 meloun cukr. 4,15 ředkvička 4,15 brokolice 6,60 tykev 2,60 křen 8,50 zelí pekingské 3,30 meloun vodní 5,53 řepa salátová 5,30 Tab. 2: Odběr draslíku 1 tunou produkce zeleniny v kg Cibuloviny K Listová zel. K Luskoviny K cibule 3,30 salát 4,00 fazol 6,00 česnek 4,70 špenát 4,00 hrách 6,60 pór 4,80 štěrbák 5,40 bob 10,80 pažitka 3,30 čínské zelí 3,00 čočka 5,00 Typické symptomy K- deficience: Zeleniny mají světle zelené listy a opož ují růst. U květáku se objevuje kadeřavost listů a růžice není pěkně vyvinutá. Salát špatně tvoří hlávky a listy má zkadeřené. U zelí jsou špatně vyvinuté hlávky a snadno podléhají skládkovým chorobám. U rajčat dochází ke snížení kvality praskáním plodů. Okurky tvoří zdeformované plody. Dochází ke snížení obsahu vitamínu C a zhoršují se chu ové vlastnosti. Nedostatek draslíku se promítá do potravního řetězce. Snížený obsah K v zeleninách má nepříznivý vliv na hypertenzi u člověka a může docházet ke vzniku hypokálie.

5 Hnojeni draslíkem u zeleniny Při stanovení dávky draslíku se vychází z odběru 1 tunou produkce a z předpokládaného výnosu. Korekce se provádí na statková hnojiva, zásobu draslíku v půdě a podle poměru K:Mg. Pro zeleniny je nutno udržovat hladinu draslíku v půdě na úrovni dobrého obsahu (Tab. 3). Pokud je hladina nízká, je třeba dávku K úměrně zvyšovat, při vysokém se dávka K o 50% snižuje, při velmi vysokém je možno draselné hnojení vypustit. Typické příznaky nedostatku draslíku: Zelené skvrny na plodech rajčat. Mezižeberní nekrózy na listech kvítáku. Okrajová nekróza listů fazolu. Nekrotické spičky listů u mrkve. Chloróza na listech pórku. Mezižeberní nekrózy na listech okurek.

6 Tab. 3: Obsah draslíku v půdách podle Mehlicha III (mg.kg -1 ) Obsah půda lehká střední těžká nízký do 100 do 105 do 170 vyhovující dobrý vysoký velmi vysoký nad 380 nad 420 nad 510 V zelinářství se počítá s 60% využitím draslíku z draselných hnojiv. Výnosy listových zelenin a druhů snášejících chlór bývají zpravidla příznivě ovlivňovány chloridovými formami hnojiv. Oproti tomu u kořenové a plodové zeleniny je vhodné použít síranovou formu K- hnojiv pro vyšší tvorbu výnosu a dobrou kvalitu. Zvýšenou potřebou síry se vyznačují zejména cibule, česnek, hlávkové zelí, kedlubna, ředkvička, a jiné. Při výživě draslíkem je nezbytné brát současně ohled i na výživu hořčíkem (Tab. 4). Při vyhovujícím poměru K:Mg nemusí být sice dávka K korigována, ale dávka Mg by měla být o % zvýšena, zvláště u náročných druhů zeleniny (celer, mrkev, luskoviny). Na půdách Mg- deficitních se doporučuje použít draselná hnojiva s tímto prvkem. Tab. 4: Kriteria hodnocení poměru K : Mg v půdě (hmotnostní poměr) Hodnota K : Mg Hodnocení poměru do 1,6 dobrý 1,6 3,2 vyhovující nad 3,2 nevyhovující

7

8 Doporučené dávky živin pro zeleniny Pro optimální tvorbu výnosu je nezbytný vyvážený přísun všech živin. Jsou doporučovány následující dávky živin (Tab. 5). Tab. 5: Doporučené dávky živin pro zeleniny (kg.ha -1 ) Zelenina dusík fosfor draslík hořčík síra N P2O5 K2O MgO S Zelí hlávkové Květák Kapusta Kedlubny Celer Mrkev Petržel Okurky Rajčata Paprika Cibule Česnek Salát hlávkový Špenát Fazol luskový Hrách na lusky Autor: Doc. ing. Jaroslav Hlušek, CSc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ústav agrochemie a výživy rostlin Zemědělská 1, 613 Brno International Potash Institute, Coordinator Central/Eastern Europe CH-4001 Basel/Switzerland P.O. Box 1609 Phone (41) /24, Telefax (41) website:

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě 2.3.1 Síra v půdě Celkový obsah síry v půdách kolísá ve značném rozmezí, většinou od 100 do 5000 ppm, tj. 0,01-0,5 % (FECENKO, LOŽEK, 2000). Písčité půdy však mohou obsahovat i méně než 100 ppm síry, zatímco

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Jak se stravovat při diabetu 2. typu

Jak se stravovat při diabetu 2. typu Jak se stravovat při diabetu 2. typu Diabetes mellitus Diabetes mellitus (cukrovka) je metabolická porucha, projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Jde o onemocnění, při kterém je relativní nebo

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

PRAVIDLA SPRÁVNÉ ŽIVOTOSPRÁVY

PRAVIDLA SPRÁVNÉ ŽIVOTOSPRÁVY Součástí režimu zdravého životního stylu je široká škála živin, kterou získáváte konzumací řady různých typů potravin. PRAVIDLA SPRÁVNÉ ŽIVOTOSPRÁVY Naše zdraví ve velké míře závisí na dobrém trávení.

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

měsíčník pro trvale udržitelný život

měsíčník pro trvale udržitelný život měsíčník pro trvale udržitelný život vydává vh press Hradec Králové ročník 16 cena 21 Kč / 1 E 1/2012 Rozvrat klimatu? Mékařská družstva Pěstujme si semínka biopotraviny ekozemědělství ekologie biodiverzita

Více

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13.1. VÝVOJ KVĚTU Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? Půda je produkt života Život

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více