Kamera se zabudovaným GPS přijímačem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kamera se zabudovaným GPS přijímačem"

Transkript

1 Kamera se zabudovaným GPS přijímačem DVRB2 Uživatelská příručka Obsah Funkce výrobku... 2 Obsah balení... 2 Popis kamery... 3 Montáž... 4 Před zahájením montáže...4 Postup montáže...4 Důležitá upozornění...5 Upozornění na poškozenou SD kartu... 6 LED diody a tlačítka... 6 Význam LED diod...6 Akustická signalizace a LED diody...7 Aktualizace softwaru... 8 Počítačový program SZ Instalace programu...8 Základní obrazovka programu...10 Zobrazení údajů o programu...10 Přidání záznamů do seznamu k přehrávání Vymazání záznamů ze seznamu...12 Uložení záznamů z SD karty do počítače...12 Přehrávání záznamů...13 Údaje o rychlosti a zrychlení vozidla...13 GPS údaje...14 Průběh jízdy...14 Zobrazení trasy na mapě...14 Nastavení hesla...15 Nastavení základních parametrů programu...16 Osobní nastavení...17 Seznam událostí...18 Technické parametry Možné problémy a jejich řešení Záruční podmínky Údaje uvedené v této příručce byly platné v době jejího vydání. Z důvodu neustálého vývoje a zlepšování výrobku mohou být jeho aktuální funkce trochu odlišné od uvedeného popisu. 1

2 Funkce kamery Automatické uložení video záznamu nehody Pokud dojde během jízdy k nehodě a tato skutečnost bude zaznamenána zabudovaným senzorem, kamera provede automatické uložení video záznamu v rozsahu od 15 sekund před nehodou do 15 sekund po nehodě. Manuální spuštění nahrávání Stisknutím tlačítka EMERGENCY lze kdykoli zahájit nahrávání video záznamu. Záznam polohy a rychlosti při nehodě K video záznamu nehody budou prostřednictvím zabudovaného GPS přijímače uloženy také údaje o poloze, času a rychlosti vozidla. Záznam průběhu jízdy Zabudovaný akcelerometr umožňuje sledování a následný záznam síly nárazu a dále údajů o zrychlení nebo brzdění vozidla. Záznam trasy Zařízení umožňuje ukládat během jízdy údaje o trase, času a rychlosti vozidla a dále také odpovídající snímky. Tyto uložené údaje je možné prohlížet prostřednictvím dodávaného počítačového programu. Prohlížení údajů a přehrávání video záznamů Prohlížení uložených údajů o poloze a rychlosti vozidla a síle nárazu, stejně tak jako přehrávání video záznamů, je možné prostřednictvím dodávaného počítačového programu. Obsah balení Před zahájením montáže zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto součásti: Kamera Paměťová SD karta Napájecí kabel 2

3 Držáky Oboustranná lepící páska Uživatelská příručka Popis kamery 1 Čočka kamery. Čočku kamery je vhodné před prvním využitím a dále občas vyčistit. 2 GPS přijímač: záznam údajů o poloze vozidla 3 Tlačítko naklápění: umožňuje nastavit úhel kamery 4 Zdířka pro vložení paměťové SD karty. SD kartu je zapotřebí vložit před spuštěním kamery. 5 Napájecí konektor 6 LED dioda POWER: indikace spuštění zařízení 7 LED dioda SD CARD: bliká, pokud probíhá ukládání údajů na SD kartu 8 LED dioda GPS: svítí, pokud jsou přijímány údaje z GPS systému 9 LED dioda MUTE: indikace, zda je spuštěno nebo vypnuto nahrávání zvuku 10 Tlačítko EVENT: přepínání mezi stálým nahráváním a nahráváním pouze 3

4 v případě nehody 11 Tlačítko MUTE: spuštění resp. vypnutí nahrávání se zvukem 12 Tlačítko EMERGENCY: stisknutím zahájíte nahrávání. Dlouhým stisknutím spustíte resp. vypnete režim dozoru při parkování. 13 Mikrofon 14 Lepicí páska: slouží k připevnění kamery na čelní sklo vozidla 15 AV výstup: konektor k připojení externího displeje Montáž kamery Před zahájením montáže Před zahájením montáže si přečtěte následující pokyny: 1. Ujistěte se, že jsou v balení všechny součásti. 2. Před zahájením montáže vypněte motor vozidla. 3. Dbejte, aby nedošlo ke zlomení nebo jinému poškození napájecího kabelu. 4. Zvolte takové umístění kamery, aby nebyl omezen výhled řidiče vozidla. 5. Zajistěte, aby kamera neovlivnila funkci dalších zařízení ve vozidle. 6. Místo, kam bude přilepena kamera, pečlivě očistěte. 7. Využívejte pouze přiloženou SD kartu, napájecí kabel a další příslušenství. Výrobce nenese odpovědnost za možná poškození vzniklá využitím neoriginálního příslušenství. Postup montáže Doporučené umístění kamery je v horní nebo dolní části čelního skla vozidla. Dbejte, aby kamera neomezovala bezpečné ovládání vozidla. 1. Zvolte vhodné umístění kamery, sejměte krycí fólii z oboustranné lepicí pásky a přilepte ji na podstavec kamery. 2. Sejměte krycí fólii z druhé strany lepicí pásky a přilepte kameru na požadované místo na čelním skle. 4

5 3. Nastavte vhodný úhel kamery. 4. Vložte paměťovou SD kartu 5. Připojte napájecí kabel ke kameře 6. Napájecí kabel veďte tak, aby nepřekážel výhledu. Následně připojte konektor do cigaretového zapalovače vozidla. Důležitá upozornění Během užívání kamery dbejte následujících upozornění: 1. Kameru nerozebírejte ani se ji nepokoušejte neopravit. Jakýmkoli neodborným zásahem zaniká nárok na záruku. 2. Při čištění vnitřního prostoru vozidla dbejte, aby se na kameru nedostala voda nebo jiná tekutina, protože by mohlo dojít k elektrickému zkratu a případně také vzniku požáru. 3. Dbejte, aby se do blízkosti kamery nedostala čistidla nebo jiné chemické látky, které by mohly poškodit povrch nebo vnitřní součásti kamery. 4. Dbejte, aby nedošlo k prudkému úderu do kamery. Dále zajistěte, aby se do jejího vnitřního prostoru nedostaly žádné cizí objekty. 5. Dbejte, aby nedošlo k zakrytí čočky kamery a aby byla čočka čistá. Dále mějte na paměti, že objekty umístěné poblíž kamery by se mohly zrcadlit v čelním skle, což by mohlo vést ke zhoršení kvality zaznamenaného obrazu. 6. Při jízdě po značně nerovných cestách může dojít ke změně úhlu kamery. Z tohoto důvodu občas zkontrolujte správnost nastavení tohoto úhlu. 7. Během řízení neprovádějte nastavení kamery. 8. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno nadměrně vlhkému nebo slanému vzduchu. 9. Za určitých podmínek nemusí být zabudovaným akcelerometrem zaznamenána nehoda a nedojde tedy k automatickému uložení video záznamu. V tomto případě je možné provést manuální spuštění kamery stisknutím 5

6 tlačítka EMERGENCY. 10. Video záznam a uložené údaje nemusí být přijaty jako důkaz při případném soudním sporu. 11. Aktuální čas je získáván ze systému GPS. 12. Kamera je určena k využití v automobilech s palubním napětím 12 až 24 V DC. 13. Údaje jsou ukládány na vloženou SD kartu. Pokud dojde k poruše této karty, je možné ji vyměnit. 14. Kamera splňuje podmínky elektromagnetické kompatibility pro Evropu a USA. Pokud by však přece docházelo k rušení okolních zařízení nebo antén, umístěte kameru na jiné místo. 15. Všechna práva vyhrazena. Tuto uživatelskou příručku ani její část není dovoleno bez písemného souhlasu výrobce kopírovat nebo přenášet jakýmkoli způsobem včetně využití hardwaru nebo softwaru. Upozornění na poškozenou SD kartu Pokud bude při zapnutí kamery zjištěno poškození SD karty, bude uživatel upozorněn 5 pípnutími. V tomto případě je možné zkusit vypnout kameru, vyjmout SD kartu a opětovně ji vložit. Pokud bude po zapnutí opět hlášeno poškození SD kary, bude patrně nutné tuto kartu vyměnit. LED diody a tlačítka Význam LED diod LED dioda Stav Popis POWER SD CARD Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí Bliká pomalu Bliká Svítí Nesvítí Kamera vypnuta nebo poškozena Kamera zapnuta Spuštěn režim dozoru při parkování, zároveň bliká LED dioda SD CARD Prázdná SD karta nebo karta není vložena Spuštěn režim dozoru při parkování, zároveň bliká LED dioda POWER Probíhá ukládání údajů SD karta je v pořádku Není možný příjem údajů ze systému GPS 6

7 GPS Bliká Přijímač čeká na údaje ze systému GPS Svítí GPS přijímač funguje správně MUTE Nesvítí Režim ztišeno je vypnut dochází k nahrávání zvuku Svítí Režim ztišeno je spuštěn nedochází k nahrávání zvuku Všechny Blikají Došlo k chybě v systému kamery Akustická signalizace a LED diody Tlačítko Provedená operace Stav Akustická signalizace LED diody - Zapnutí napájení Spouštění kamery Pi Pi Pi Všechny LED se rozsvítí po dobu 2 sekund - Zapnutí napájení Chyba SD karty 5 pípnutí Všechny LED svítí - Aktualizace softwaru Aktualizace z SD karty Stisknutí tlačítka EVENT Stisknutí tlačítka EMER- GENCY Stisknutí tlačítka MUTE Stisknutí v režimu vypnuto Stisknutí v režimu zapnuto Stisknutí tlačítka EMERGENCY Stisknutí tlačítka EMERGENCY po dobu 2 sekund, pokud je režim dozoru vypnut Stisknutí tlačítka EMERGENCY po dobu 2 sekund, pokud je režim dozoru zapnut Krátké stisknutí, pokud je režim ztišeno vypnut Spuštění režimu stálého nahrávání Vypnutí režimu stálého nahrávání Manuální spuštění nahrávání video záznamu Spuštění režimu dozoru při parkování Návrat do předchozího režimu Spuštění režimu ztišeno (nedochází k nahrávání zvuku) Pípnutí na začátku a konci procesu aktualizace Dvě pípnutí, pokud dojde k zaznamenání události. Jedno pípnutí po ukončení nahrávání. Dvě pípnutí, pokud dojde k zaznamenání události. Jedno pípnutí po ukončení nahrávání. Dvě pípnutí při zahájení nahrávání, jedno po jeho ukončení. Dvě krátká pípnutí Dvě krátká pípnutí Krátké pípnutí Všechny LED se pravidelně rozsvěcí a zhasínají LED dioda SD CARD bliká LED dioda SD CARD svítí, při ukládání dat bliká LED dioda SD CARD bliká při ukládání dat LED diody POWER a SD CARD pomalu blikají LED diody dle předchozího režimu Rozsvítí se LED dioda MUTE 7

8 Krátké stisknutí, pokud je režim ztišeno zapnut Stisknutí po dobu 2 sekund, pokud je režim signalizace zapnut Stisknutí po dobu 2 sekund, pokud je režim signalizace vypnut Vypnutí režimu ztišeno Vypnutí režimu signalizace Zapnutí režimu signalizace Zhasne LED dioda MUTE Dvě krátká pípnutí - Dvě krátká pípnutí - Aktualizace softwaru Aktualizaci softwaru kamery je možné provést bez asistence výrobce nebo servisního střediska. Postupujte následujícím způsobem. Navštivte webové stránky výrobce a stáhněte si aktuální verzi softwaru pro váš výrobek. Následně vložte nebo připojte SD kartu k počítači a nahrajte na ni aktualizační soubor app.bin. Poté SD kartu vložte do kamery a zapněte ji. Aktualizace bude probíhat automaticky a o jejím průběhu budete informováni následovně: 1. Všechny LED diody se rozsvítí a ozve se 2-sekundové pípnutí. 2. Aktualizace bude probíhat po dobu přibližně 3 sekund, při čemž budou blikat všechny LED diody popořadě. 3. Všechny LED diody se rozsvítí a ozve se 2-sekundové pípnutí. 4. Po zhasnutí všech LED diod vypněte kameru odpojením napájecího kabelu a následně kameru opět zapněte. Poznámka: aktualizační soubor app.bin bude automaticky smazán. Počítačový program SZ-1000 K prohlížení uložených video záznamů a dalších údajů slouží počítačový program SZ Instalace programu Před prvním použitím je zapotřebí provést jeho instalaci do počítače. Postupujte následujícím způsobem. 1. Do kamery vložte SD kartu, následně bude do její paměti automaticky uložen instalační soubor k programu SZ SD kartu připojte k počítači prostřednictvím čtečky SD karet. 3. Spusťte instalační soubor s názvem SZ1000.exe. 4. Potvrďte jeho instalaci stisknutím tlačítka NEXT (Další). 8

9 5. Zvolte umístění programu na pevném disku počítače, případně potvrďte výchozí umístění stisknutím tlačítka NEXT (Další). 6. Potvrďte dokončení instalace stisknutím tlačítka FINISH. 9

10 Základní obrazovka programu Po spuštění programu se objeví základní obrazovka: Význam jednotlivých částí obrazovky je následující: 1. Prostor pro přehrávání videa. 2. Údaje o rychlosti vozidla a akceleraci. 3. Mapa: zobrazení polohy vozidla vzhledem k video záznamu. 4. GPS údaje: údaje z GPS přijímače v textovém zobrazení. 5. Seznam záznamů. Zobrazení údajů o programu Po stisknutí tlačítka se symbolem i v levém horním rohu základní obrazovky se zobrazí údaje o programu SZ1000 aktuální verze a další údaje. 10

11 Přidání záznamů do seznamu k přehrávání Přidání výběrem záznamu Po připojení SD karty k počítači a spuštění programu lze přidat záznamy do seznamu k přehrávání stisknutím tlačítka se symbolem Otevřená složka v pravé dolní části základní obrazovky programu. Otevře se dialogové okno, ve kterém máte možnost zvolit záznamy, které si přejete přehrát. Zvolené záznamy se po potvrzení výběru zobrazí v seznamu záznamů na základní obrazovce programu. Dvojitým kliknutím na daný záznam spustíte jeho přehrávání. Přidání prostřednictvím vyhledávání Druhou možností přidání záznamů k přehrávání je prostřednictvím dialogového okna Detail Search s funkcí vyhledávání, které se zobrazí po stisknutí tlačítka se symbolem Lupa. V tomto dialogovém okně je nejprve zapotřebí zvolit složku, ve které má být 11

12 vyhledávání provedeno (položka Search Folder). Následně zadejte parametry vyhledávání, tedy počáteční a koncový čas pořízení záznamu. Záznamy, které odpovídají zvoleným kritériím, budou zobrazeny v seznamu a bude je možné přehrát. Vymazání záznamů ze seznamu Vymazání zvoleného záznamu lze provést stisknutím tlačítka se symbolem Koš v pravé dolní části základní obrazovky programu. Druhou možností je vymazání všech záznamů ze seznamu, což lze provést stisknutím tlačítka se symbolem Koš a nápisem All. Uložení záznamů z SD karty do počítače Po připojení SD karty je možné stisknutím tlačítka Download uložit záznamy do paměti počítače. Ve zobrazeném dialogovém okně Download SD Data zvolte ty záznamy, které si přejete uložit, dále cílovou složku (Dowload Folder) a potvrďte uložení stisknutím tlačítka Download. 12

13 Přehrávání záznamů Přehrávání zvoleného záznamu ze seznamu lze zahájit stisknutím tlačítka ( ). Přehrávání lze pozastavit stisknutím tlačítka ( ) nebo ukončit pomocí tlačítka ( ). Pomocí zobrazeného posuvníku lze rychle posunout přehrávání na požadovaný čas. Rychlost přehrávání je možné snížit nebo zvýšit tlačítky (<<) resp. {>>). Dále je možné nastavit hlasitost přehrávání pomocí tlačítek (+) a (-). Prostřednictvím tlačítka se symbolem Obdélník s tečkou (viz obrázek vpravo) lze zaznamenat aktuální snímek, který se následně uloží do požadované složky. Prostřednictvím tlačítka se symbolem Tiskárna lze daný snímek vytisknout. Údaje o rychlosti a zrychlení vozidla Pod přehrávaným video záznam jsou ve formě grafu zobrazovány údaje o rychlosti resp. zrychlení vozidla. Mezi zobrazením jednotlivých veličin lze přepínat prostřednictvím tlačítka (V) resp. (G). 13

14 GPS údaje V tabulce v pravé části základní obrazovky programu jsou zobrazovány uložené GPS údaje. Jedná se o čas záznamu, rychlost a zeměpisnou šířku a délku. Průběh jízdy Stisknutím tlačítka se symbolem Šipka (viz obrázek vpravo) lze zobrazit průběh jízdy (Driving History). Výběr souboru (*.dat) s uloženou historií jízdy lze provést stisknutím tlačítka se symbolem Otevřená složka. Zobrazení trasy na mapě Na zobrazené mapě v pravé horní části obrazovky bude zobrazována aktuální poloha vozidla vzhledem k přehrávanému záznamu. 14

15 Prostřednictvím tlačítek (+) a (-) lze provést přiblížení resp. oddálení mapy. Stisknutím tlačítka viz obrázek vpravo lze provést uložení aktuálního snímku mapy do složky C:\Capture Data, což bude potvrzeno příslušným oznámením: Nastavení hesla Po stisknutí tlačítka se symbolem Zámek bude možné nastavit přístupové heslo, které zabraňuje neoprávněnému požití souborů. Ve zobrazeném dialogovém okně nejprve zvolte složku na SD kartě (Password Folder), ve které bude heslo uloženo. Následně zadejte heslo do položky Password a pro kontrolu také do položky Confirm Password. 15

16 Stisknutím tlačítka (viz obrázek vpravo) zobrazíte nabídku osobního nastavení. Zde lze spustit zabezpečení (kódování) souboru výběrem On u položky File Encrypton. Zabezpečení potvrdíte stisknutím tlačítka Save. Opětovné odemknutí zvoleného souboru lze provést stisknutím tlačítka se symbolem Odemčený zámek (viz obrázek vpravo), což bude potvrzeno oznámením The encrypted file is decrypted successfully. Nastavení základních parametrů programu Stisknutím tlačítka se symbolem Ozubené kolo (viz obrázek vpravo) se zobrazí základní nabídka nastavení (Setup Viewer). V této nabídce je možné nastavit následující položky: Data Download Folder Složka, do které budou ukládána data z SD karty. Screen Capture Folder Složka, do které budou ukládány snímky zaznamenané během přehrávání. Password Decryption Složka, do které budou ukládány dekódované video záznamy. 16

17 Language Preferovaný jazyk. Speed Unit Požadované jednotky rychlosti: km/h nebo mile/h. Map Route Zobrazení trasy na mapě. Display Interval Interval mezi zobrazením jednotlivých bodů. Osobní nastavení Stisknutím tlačítka (viz obrázek vpravo) zobrazíte nabídku osobního nastavení. V nabídce lze nastavit následující položky: Driver Jméno řidiče. 17

18 License Number Registrační značka. Setup Impact Nastavení úrovně nárazu (akcelerace). Recording Frame Rate Počet snímků za sekundu u uloženého videa. File Encryption Kódování souboru. Buzzer Sound Zvuk bzučáku. Time Zone Aktuální časové pásmo. Seznam událostí Po stisknutí tlačítka (viz obrázek vpravo) bude možné zvolit a následně zobrazit seznam událostí (Event Log), které byly zaznamenány během jízdy. Zobrazený seznam lze také uložit jako textový soubor prostřednictvím tlačítka Save As File. 18

19 Technické parametry Kamera Počet bodů (pixelů) Rozlišení video záznamu GPS přijímač Akcelerometr (G-senzor) Paměťové médium Zvuk Rozměry Hmotnost Napájecí napětí Příkon Rozsah pracovních teplot Rozsah teplot pro skladování Barevná CMOS digitální kamera 320k pixelů 640 x 480 (VGA) Zabudovaný GPS přijímač Zabudovaný, snímání ve třech osách Paměťová SD karta: minimální kapacita 512 MB, maximální SDHC 16 GB Zabudovaný mikrofon a bzučák 87 x 90 x 30 mm 115 g 12 až 24 V DC Méně než 2 W -20 C až + 70 C -40 C až + 85 C Požadavky na počítač Operační systém Procesor Paměť RAM Kapacita pevného disku Windows XP / Vista Minimálně Pentium 4 1,5 GHz Minimálně 256 MB, doporučeno 512 MB Minimálně 10 GB Možné problémy a jejich řešení Pokud zařízení nefunguje správně, zkuste nejprve najít možnou příčinu s pomocí informací v této kapitole. 1. Zkontrolujte napájecí kabel, při připojeném napájení by měla svítit LED dioda POWER. 2. Zkontrolujte, zda je do kamery vložena přiložená SD karta. 3. Zkontrolujte, zda SD karta není uzamčena proti zápisu (zamykání se většinou provádí malým posuvníkem na okraji karty, ne všechny karty tuto funkcí mají). 4. Za určitých podmínek nemusí být zabudovaným akcelerometrem zaznamenána nehoda a nedojde tedy k automatickému uložení video záznamu. 19

20 V tomto případě je možné provést manuální spuštění kamery stisknutím tlačítka EMERGENCY. 5. Z důvodu co nejvyšší kvality video záznamu zajistěte, aby se v blízkosti kamery nenacházely žádné zdroje světla a dále by se pokud možno nemělo světlo z okolních zdrojů odrážet od čelního skla do kamery. 6. Údaje o poloze získávané ze systému GPS není možné přijímat v podzemních garážích, v tunelech, mezi vysokými budovami atp. 7. Pokud je kvalita video záznamu nízká, zkuste očistit čočku kamery. 8. Pokud video záznam není pořízen z požadovaného úhlu, zkuste provést nastavení úhlu kamery. Záruční podmínky Výrobce provede opravu nebo výměnu vadných dílů zařízení, k jejichž poškození došlo z důvodu nesprávné výroby nebo vady materiálu. Záruka se nevztahuje na poškození zařízení způsobená následujícími okolnostmi: Nevhodné používání nebo úpravy zařízení, připojením nesprávného napájecího napětí, neprofesionálně provedená oprava Použití neoriginálního příslušenství Poškození během přepravy nebo pádem zařízení Poškození vzniklá požárem, zemětřesením a jinými přírodními katastrofami. Záruku lze uplatňovat pouze v zemi, kde byl výrobek zakoupen. 20

DVRB31-33 VIEW-i Kamera se zabudovaným GPS přijímačem

DVRB31-33 VIEW-i Kamera se zabudovaným GPS přijímačem DVRB31-33 VIEW-i Kamera se zabudovaným GPS přijímačem Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Upozornění... 2 Péče o výrobek...2 Paměťová SD karta...3 Obsah balení... 4 Funkce kamery... 5 Popis

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

DVRB5 Černá skříňka. se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS. Uživatelská příručka

DVRB5 Černá skříňka. se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS. Uživatelská příručka DVRB5 Černá skříňka se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS Uživatelská příručka Obsah Funkce černé skříňky...2 Popis kamery...3 Začínáme...4 Základní funkce...5 Nabídka nastavení...6 Senzor zrychlení...6

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Real HD BH-300 BH-300

Real HD BH-300 BH-300 Real HD BH-300 BH-300 BH-300 OBSAH 03 Poznámka 12 Instalace 04 Upozornění 14 LED a bzučák 04... Instalace a starostlivost 14... Signalizace LED a bzučáku 05... Použití SD karty 14... Tlačítko REC 05...

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

DIGITUS Plug&View MiniNVR

DIGITUS Plug&View MiniNVR DIGITUS Plug&View MiniNVR Průvodce rychlou instalací (PRI) DN-16150 Obsah balení 1 x Rekordér DIGITUS Plug&View MiniNVR 1 x Napájecí adaptér USB 5 V/2 A 1 x Infračervený přijímač 1 x Průvodce rychlou instalací

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox Návod k použití 2,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve SlimBox 1. Montáž pevného disku 1. Oddělte horní kryt. 2. Vytáhněte fixační držák. 3. Připojte pevný disk do konektoru. 4. Upevněte pevný disk do rámečku.

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze R216A Návod k obsluze USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x Děkujeme Vám za zakoupení našeho USB digitálního mikroskopu, je to pomůcka tenkého typu a může být používána v rozdílných prostředích, včetně:

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Digitální LCD Mikroskop

Digitální LCD Mikroskop Digitální LCD Mikroskop Model #44310 Celestron UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah ÚVOD... 4 Popis zařízení:... 5 Specifikace... 6 Začínáme... 6 Vložení baterií... 6 Nastavení... 7 A. Zobrazovací režim / režim

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více