PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 13. března 1997 č.j /97-O11 Účinnost od

2 SŽDC (ČD) D2 - Účinnost od

3 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 9 ROZSAH ZNALOSTÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení Kapitola II Základní pojmy Kapitola III Obecná ustanovení o dopravní službě A. PŘEDPOKLADY ZAMĚSTNANCŮ K VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY B. POKYNY A DOPRAVNÍ DOKUMENTACE C. ODEVZDÁVKA A PŘEVZETÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY D. OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ E. VSTUP DO SLUŽEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A STYK S VEŘEJNOSTÍ Kapitola IV Staniční a traťová zařízení A. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ B. KOLEJE Staniční koleje Traťové koleje C. VÝHYBKY A KOLEJOVÉ KŘIŽOVATKY Všeobecná ustanovení Klíče od zámků výhybek Ošetřování výhybek D. VÝKOLEJKY Všeobecná ustanovení Klíče od zámků výkolejek Ošetřování výkolejek E. JINÁ ZAŘÍZENÍ F. STAVĚDLA, VÝHYBKÁŘSKÁ A JINÁ STANOVIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ G. ČAS, HODINY, ROZHLAS A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ H. TABULKY TRAŤOVÝCH POMĚRŮ ČÁST DRUHÁ ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Kapitola I Grafikon vlakové dopravy A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. JÍZDNÍ ŘÁDY C. RYCHLOSTI VLAKŮ D. DRUHY VLAKŮ A JEJICH DRUHOVÉ ZKRATKY E. NÁSKOK A ZPOŽDĚNÍ

4 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Kapitola II Řízení drážní dopravy A. JÍZDY VLAKŮ Všeobecná ustanovení Předvídaný odjezd a hlášení skutečného odjezdu Jízda bez zabezpečovacího zařízení Telefonické dorozumívání a) Nabídka a přijetí b) Odhláška c) Předhláška Poloautomatický blok a) Souhlas k odjezdu vlaku b) Odhláška c) Předhláška Automatické hradlo a) Postup za normální činnosti b) Postup při poruše automatického hradla Automatický blok Jízda podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí a) Všeobecná ustanovení b) Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí vybavených zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz c) Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí vybavených zabezpečovacím zařízením pro jednosměrný provoz Přechod na telefonické dorozumívání a) Všeobecná ustanovení b) Poloautomatický blok c) Automatické hradlo d) Automatický blok Dopravní deník Vlakové cesty Příprava vlakové cesty Výprava a odjezd vlaku Vjezdové koleje a místo, kde má vlak zastavit Vjezdy vlaků na kusou nebo obsazenou kolej Změna trasy vlaku Mimořádné projíždění a zastavení vlaku ve stanici Současné jízdní cesty Jízda vlaku na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel Výluka služby dopravních zaměstnanců Písemné rozkazy B. POSUN Všeobecná ustanovení - základní pojmy Základní povinnosti zaměstnanců při posunu a) všeobecné povinnosti b) povinnosti zaměstnance řídícího posun c) povinnosti strojvedoucího d) povinnosti výpravčího e) povinnosti výhybkáře f) povinnosti ostatních členů posunové čety

5 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Rychlost při posunu Posun současně na více místech Posun kolem neobsluhovaných nepřenosných návěstidel platných pro posun Posun sunutím Posun odrážením a spouštěním Posun trhnutím Zvláštní opatření při posunu Posun silničními vozidly, ruční, mechanizačními zařízeními a prostředky Posun na kolejích určených pro jízdu vlaků Posun na ostatních kolejích Posun vzhledem k jízdám vlaků Posun na kolejích s trakčním vedením Posun na kolejích ve spádu Posun přes přejezdy Posun za námezník Posun za označník Posun bez posunové čety Zajištění vozidel proti ujetí a povinnosti před uvedením těchto vozidel do pohybu Používání brzd a zarážek C. POSUN MEZI DOPRAVNAMI Všeobecná ustanovení Sjednávání posunu mezi dopravnami Dokumentace posunu mezi dopravnami Písemné pokyny k PMD Povinnosti zaměstnanců Posun na širé trati a obsluha PZZ Uvolnění traťové koleje Posun mezi dopravnami za vlakem D. PŘEJEZDY Všeobecná ustanovení Zabezpečení přejezdů Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZZ) Poruchy přejezdových zabezpečovacích zařízení Jízda přes přejezdy při výlukách kolejí Jízda přes přejezdy při vypnutí PZZ Jízda přes přejezdy za nemožného dorozumění Přejezdy otevírané podle potřeby E. VÝLUKY KOLEJÍ A TRAKČNÍHO VEDENÍ A JÍZDY VOZIDEL NA VYLOUČENÉ KOLEJI A ZA NAPĚŤOVÉ VÝLUKY TRAKČNÍHO VEDENÍ Všeobecná ustanovení Zahájení, ukončení a přerušení výluky Jízdy vozidel na vyloučené koleji Napěťové výluky trakčního vedení Kapitola III Sledování jízdy vozidla A. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

6 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od B. OPATŘENÍ PŘI ZJIŠTĚNÝCH ZÁVADÁCH Postup při závadách v označení začátku a konce vlaku Kapitola IV Zvláštní ustanovení pro elektrizované tratě A. ŘÍZENÍ JÍZD VLAKŮ B. OBSLUHA ÚSEKOVÝCH ODPOJOVAČŮ C. HLÁŠENÍ ZÁVAD Kapitola V Dispoziční služba A. OHLÁŠENÍ A POUKAZ VOZIDEL B. HLÁŠENÍ O ODJEZDU VLAKU A ZPRÁVA O ODJEZDU VLAKU C. ROZBOR VLAKU D. ZAVÁDĚNÍ A ODŘÍKÁNÍ VLAKŮ, OHLAŠOVÁNÍ VLAKOVÉ DOPRAVY STANICÍM E. OHLAŠOVÁNÍ VLAKOVÉ DOPRAVY ZAMĚSTNANCŮM NA TRATI F. POŘADÍ VLAKŮ ČÁST TŘETÍ PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Kapitola I Použití vozidla A. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU HNACÍCH VOZIDEL B. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU SPECIÁLNÍCH VOZIDEL Všeobecné podmínky Dopravní poloha speciálních vozidel Lehké kolejové prostředky C. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU OSTATNÍCH VOZIDEL Všeobecné podmínky pro zařazování vozidel do vlaku Správkové vozy a náběžníky Koncové nakládání Kapitola II Zkušební jízdy vozidel Kapitola III Sestavení a brzdění vlaku A. SESTAVENÍ VLAKU Délka vlaku Hmotnost vlaku (PMD) a dopravní hmotnost vlaku (PMD) Prohlídky vozů a prohlídky vlaků Svěšování vozidel Zařazování vozů naložených zásilkami nebezpečného zboží Doprava mimořádných zásilek Řadění vlaku s postrkem, dvěma postrky nebo s vloženým hnacím vozidlem

7 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Kapitola IV Doprovod vlaku A. POKYNY PRO OBSAZOVÁNÍ VLAKŮ ČLENY DOPROVODU VLAKU Obsazování hnacích vozidel Obsazování vlaků členy obsluhy vlaku Povinnosti členů doprovodu vlaku před odjezdem vlaku z výchozí stanice Povinnosti členů doprovodu vlaku za odjezdu vlaku (všeobecně) Povinnosti členů doprovodu vlaku za jízdy vlaku B. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA POBYTU VLAKU NA ŠIRÉ TRATI Pravidelné zastavení vlaku na širé trati Mimořádné zastavení vlaku na širé trati C. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU PŘED ZASTAVENÍM A ZA POBYTU VLAKU VE STANICI D. NEPŘEDVÍDANÝ NÁVRAT VLAKU ZE ŠIRÉ TRATI E. JÍZDA VLAKU PO ČÁSTECH F. SELHÁNÍ PRŮBĚŽNÉ BRZDY A ZAŘÍZENÍ KONTROLY BDĚLOSTI G. SUNUTÉ VLAKY H. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ STANICE I. VLAKOVÁ DOKUMENTACE Zpráva o vlaku a výkaz vozidel Vlakopis pro lokomotivní vlak J. SLUŽEBNÍ VLAKY A NUTNÉ POMOCNÉ VLAKY K. NESCHOPNOST ČLENA DOPROVODU VLAKU ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Mimořádné události Mimořádné povětrnostní podmínky Kapitola II Přechodná ustanovení pro organizování a provozování drážní dopravy A. POUŽITÍ VOZIDEL NEZARUČUJÍCÍCH SOUČINNOST S KOLEJOVÝMI OBVODY NEBO POČÍTAČI NÁPRAV B. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ PRO STANICE BEZ ODJEZDOVÝCH NÁVĚSTIDEL C. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PŘI VJEZDU VLAKU DO STANICE Kapitola III Povolování výjimek SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

8 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od PŘÍLOHY Příloha 1 Seznam předpisů a pomůcek, které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci při výkonu dopravní služby u sebe (na pracovišti) Příloha 2 Seznam předpisů potřebných pro výkon dopravní služby, které musí být ve sbírce u přednosty provozního obvodu, náměstka přednosty provozního obvodu, dozorčího provozu a na pracovišti výpravčího (dirigujícího dispečera) Příloha 3 Pomůcky a vývěsky potřebné pro výkon dopravní služby Příloha 4 Vzor dálnopisné zprávy pro dopravu speciálního vozidla Příloha 5 Seznam vlaků pro staniční zaměstnance (normativní) Příloha 6 Seznam vlaků pro traťové zaměstnance (normativní) Příloha 7 Zápisník předvídaných odjezdů (normativní) Příloha 8 Zápisník odhlášek a předvídaných odjezdů (normativní) Příloha 9 Dopravní deník (normativní) Příloha 10 Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty (normativní) Příloha 11 Vlakopis pro lokomotivní vlak (normativní) Příloha 12 Vlaková hlášenka pro nákladní vlak (normativní) Příloha 13 Zpráva o vlaku (normativní) Příloha 14 Zmocnění, stanovující odbornou způsobilost zaměstnance (normativní) Příloha 15 Povolenka - barva bílá (normativní) Příloha 16 Povolenka - barva červená (normativní) Příloha 17 Povolenka - barva modrá (normativní) Příloha 18 Všeobecný rozkaz (normativní) Příloha 19 Rozkaz k opatrné jízdě (normativní) Příloha 20 Rozkaz Z (normativní) Příloha 21 Příkaz vlaku (normativní) Příloha 22 Výkaz vozidel pro vlaky osobní dopravy (normativní) Příloha 23 Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných hnacích vozidel Příloha 24 Všeobecný rozkaz pro PMD (normativní) Příloha 25 Doprava dlouhodobě odstavených vozidel (normativní) Příloha 26 Evidence dočasných změn stavebně technických parametrů dráhy (pomalých jízd a nepředpokládaných napěťových výluk trakčního vedení) a pracovních míst (normativní) Příloha 27 Přechod na nový jízdní řád, přechod na letní nebo středoevropský čas, pomůcky jízdního řádu (normativní) Příloha 28 Povinnosti zaměstnanců vzhledem k přepravě cestujících, přeprava zaměstnanců ČD na širou trať (normativní) Příloha 29 Obsah Tabulek traťových poměrů, Smluv o styku vzájemně zaústěných drah, Smluv o provozování drážní dopravy a Přípojových provozních řádů (normativní)

9 SŽDC (ČD) D2 - Účinnost od číslo č.j. za tisku /97-O /98-O /2001-O /2001-O /2004-O /2007-O /2008-O /08-OKS Výnos č. 1 k SŽDC (ČD) D /08-OŘ Výnos č. 2 k SŽDC (ČD) D2 824/09-OŘ Výnos č. 3 k SŽDC (ČD) D /10-OŘ Výnos č. 4 k SŽDC (ČD) D /11-OŘ Změna ZÁZNAM O ZMĚNÁCH x) Předpis účinnost od opravil dne podpis zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována x) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 9

10 SŽDC (ČD) D2 - Účinnost od

11 Pracovní zařazení: - zaměstnanci, kteří řídí nebo kontrolují výkon dopravní služby nebo provádí školení - zaměstnanci, kteří se podílejí na předpisové činnosti pro organizování a provozování drážní dopravy nebo stanovují odbornou způsobilost - zaměstnanci, kteří pro výkon své funkce musí mít zkoušku dopravního minima - zaměstnanci s odbornou zkouškou výpravčí - zaměstnanci s odbornou zkouškou D-09 - zaměstnanci se zkouškou odbavení vlaku Výňatek v Katalogu 1 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou posunová četa Výňatek v Katalogu 1 (D) SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 3 - Účinnost od ROZSAH ZNALOSTÍ Znalost: podle rozsahu znalosti zaměstnanců, které řídí, kontrolují nebo školí úplná: celý předpis a přílohy 13, 14, 23, 25-29; informativní: přílohy 1-12, 15-22, 24. úplná: články 1-4, 7-14, 19, 20, 24, 27-35, 38, 41, 42, 51, 52, 58-60, 65-67, 70, 72, 73, 84, 110, 126, 142, 143, 149, 184, 185, 190, 192, 524, 584, 621, 624, 807, 849, 911, 928, 976, 1004, 1005, 1016, 1403, , , 1425, 1427, 1439; informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530, 570, 585, 604, 622, 632, 633, 933, úplná: celý předpis a přílohy 13, 23, 25-28; informativní: přílohy 1-12, 14-22, 24, 29. úplná: celý předpis a přílohy 13, 14, 23, 25-29; informativní: přílohy 1-12, 15-22, 24. úplná: články 1-21, , , 160, 162, 164, 165, , 524, 584, 586, 591, 592, 604, 621, 622, 624, 685, , , , 807, 849, 911, 915, 928, 976, , 1016, 1063, 1064, 1070, , 1107, 1108, 1110, 1164, , , 1219, 1221, 1226, , 1241, 1242, , 1264, 1382, , 1403, , , 1425, , 1431, a přílohy 13, 23, 25; informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530, 570, 632, 633, 933 a přílohy 1, 12, 22 úplná: články 1-143, , 160, 162, 164, 165, , 499, 524, , 577, , , 604, , , , , 753, 758, 766, 767, , , , , , , , , , 928, , 976, , 1063, 1064, 1070, 1092, 1093, , 1104, 1105, 1107, 1108, 1110, 1164, , , 1226, , 1241, 1242, , 1308, 1317, 1319, 1334, , , 1382, , 1398, 1403, 1406, 1409, , , 1425, , 1431, a přílohy 23, 25; informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530 a přílohy 1, 3, 5, 18, 19, 22,

12 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 3 - Účinnost od Pracovní zařazení: - zaměstnanci s odbornou zkouškou posunová četa, vykonávající činnosti pro provozovatele dráhy Znalost: stejná jako zaměstnanci s odbornou zkouškou posunová četa, doplněná o úplnou znalost článků 1161, 1163, , 1211, 1212, 1225, , , 1252, 1253, 1273, 1278, 1279, 1282, 1284, 1285, Výňatek v Katalogu 1 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou vlaková četa Výňatek v Katalogu 1 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou výhybkář Výňatek v Katalogu 2 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou strážník oddílu Výňatek v Katalogu 3 (D) úplná: články 1-21, , , , , 318, 347, 353, 354, 356, 357, 359, 364, 392, 397, 445, , 502, 503, 505, 508, 509, 513, , 524, 541, 545, 546, 548, 551, 570, 572, 574, , 589, , 599, , 606, 607, 617, 618, , , , , , 802, , , , , , 907, 911, 928, 976, 1004, 1005, 1016, , , 1123, 1126, 1205, 1206, 1210, , , , 1241, 1242, 1258, 1295, , , , 1367, , , 1398, 1402, 1403, 1409, , , , 1431, , , 1451 a přílohy 13, 23, 27, 28. informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 320, 401, 529, 530, 933 a přílohy 1, 12, 18, 22, 24. úplná: články 1-21, , , 159, 160, 162, 165, , , 226, 232, 236, 237, 255, 271, 279, 280, 281, 286, 304, 318, 333, 337, 344, 347, 352, 359, 361, 362, 392, 395, 396, 440, , 508, 509, 513, 516, 517, , , , 552, 561, , 575, , , 591, 592, 599, , 607, 610, , , , 645, 646, , 657, , 676, 678, , 693, , , 758, 759, , , , 797, 806, 807, 812, , 820, 826, 828, 832, 849, , , , 911, 915, 921, , 944, , 963, 969, , 984, 990, 1004, 1005, 1007, 1009, 1010, 1016, 1063, 1064, 1068, 1070, 1092, , 1101, 1140, , 1241, 1242, 1310, 1312, 1318, 1333, 1339, 1340, 1357, 1359, 1361, 1362, 1382, 1391, 1403, , , 1425, , 1434, 1435, 1439, 1446, 1448, 1462 a přílohy 25, 27; informativní: články 238, 252, 265, 320, 401, 933 a přílohy 1, 3, 5, 10, 11, 18, 19, 20, 24. úplná: články 1-14, 19, 20, 23-84, 110, 126, , , , 159, 161, 162, 164, 165, , , , 284, 286, , , 341, 344, 347, 353, 359, , , , 439, 524, 561, , , 591, 592, 599, , , 621, 624, , 815, 827, 828, , 843, 849, 850, 853, 875, 890, 891, , 920, 921, , , 946, 963, 976, , , 1004, 1005, 1016, 1063, 1064, , 1080, 1092, , 1101, 1103, 1194, 1195, , 1310, 1318, 1320, 1324, 1339, 1340, 1343, 1348, 1350, , 1375, 1398, 1402, 1403, , , 1430, 1432, 1434, 1435, 1439, a přílohy 25, 27, 28; informativní: články 304, 445, 513, 529, 530, 622, 632, 633 a přílohy 1, 3, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18,

13 Pracovní zařazení: - zaměstnanci s odbornou zkouškou závorář Výňatek v Katalogu 3 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou operátor železniční dopravy Výňatek v Katalogu 3 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou V-01 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 3 - Účinnost od Znalost: úplná: články 1-14, 19, 20, 23-38, 41-84, 110, 126, , , , 159, 161, 162, 164, 165, , 200, , , , 243, , , 318, 336, 350, 396, 439, 524, , , , 599, 609, 610, 621, 623, 806, 807, 827, 828, , , 911, 921, , 946, 976, 980, , 986, 990, 991, 1004, 1005, 1016, 1063, 1064, , 1080, 1092, , 1101, 1103, 1195, 1200, 1343, 1357, 1360, 1403, , , 1430, 1432, 1434, 1435, 1439, a příloha 25, 27, 28; informativní: články 238, 252, 271, 286, 304, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530, 604, 622, 632, 633, 933, 1278 a přílohy: 1, 3, 6, 7, 18, 19. úplná: články 1-4, 7-14, 17-20, 23-25, 27-35, 38, 41, 42, 51, 52, 58-60, 65-67, 70, 72, 73, 80, 84, 110, 122, 126, 142, 143, 149, , 164, 165, 184, 185, 190, 192, 197, 210, 213, , , 240, 243, 244, 248, 252, 253, , 271, 284, 286, 304, 318, 320, 322, 339, 344, 347, 359, 392, 401, 406, , 445, 496, 513, , 524, , 537, 541, 542, 563, , 574, , 582, 584, 585, 604, 607, , 707, , , 786, 787, , 824, 825, 827, 828, 843, 849, 853, 911, 921, 922, , 933, 939, 946, 963, 974, 976, 995, 1004, 1005, 1016, 1040, 1042, 1043, 1063, , 1075, , , 1205, 1206, 1210, , 1403, , , 1425, 1427, 1439, 1462 a přílohy 27, 28. informativní: článek 632, 633, 1278 a přílohy 1, 5, 9, 12, 29. úplná: články 1-4, 7-21, 24, 27-35, 38, 41, 42, 51, 52, 58-60, 65-67, 70-75, 80, 84-88, , 110, 126, 127, 142, 143, 149, 153, 184, 185, 190, 192, 524, 584, , , 636, , 656, , , 717, , 758, , 802, 807, 849, 911, 928, 976, 1004, 1005, 1016, 1092, , 1104, 1241, 1242, 1403, , , 1425, 1427, 1439 a příloha 25. informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530, 570, 585, 604, 632, 633, 933, strojvedoucí úplná: články 1-43, 51, 52, 58-60, 65-67, 70-75, 80, 84, 86, 110, 111, 122, , , 153, 154, 156, 157, 164, 165, , , , 197, 198, 201, 212, 213, 255, 261, 271, 281, , 301, 302, 304, , 312, 318, 320, 322, 328, 330, , 338, 342, 343, 347, , , 365, 392, 395, 397, , , 502, 503, , , 520, 521, 524, 525, , , , 561, 562, , 570, 574, 575, 580, 581, , 599, 602, , , , , , , , 753, , , , 831, 832, 836, 838, 840, , 849, 850, 855, 856, 859, , , , 907, 911, 928, , 940, 941, 944, , , 970, 976, 980, , 1008, , 1065, 1088, 1089, , 1194, 1197, , 1210, , 1219, 1221, , 1241, 1242, 1261, 1262, 1295, , , , 1367, 1372, 1373, 1375, 1382, , , 1398, 1399, 1402, 1403, 1406, 1409, , , , 1439, , 1451, 1455, 1456 a přílohy 13, 23, 25, 27, 28. informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 401, 513 a přílohy 1, 11-12, 15-22, strojvedoucí speciálního hnacího vozidla stejná jako strojvedoucí, doplněná o úplnou znalost článků

14 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 3 - Účinnost od Pracovní zařazení: Znalost: - vozmistr úplná: články 1-21, 23, 24, 27-38, 41, 42, 51, 52, 58-60, 65-67, 70-80, 84, 110, 126, 142, 143, 149, 153, 154, 159, 160, 162, 164, 165, 175, 176, , 524, 584, , 685, , 694, 704, 705, 807, 849, 911, 928, 976, , 1016, 1089, 1090, 1092, , 1099, 1103, , 1123, 1124, , , 1205, 1206, 1210, , 1219, 1221, 1226, , 1241, 1242, , , 1398, 1403, , , 1425, 1427, 1439 a příloha 25. informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530, 570, 585, 604, 632, 633, zaměstnanec, úplná: články 1-4, 7-14, 16-24, 27-35, 38-44, 51, 52, 58-60, 65-67, udržující 70-75, 80, 84-88, 92-98, , , 114, 118, 122, , zabezpečovací , 149, 184, 185, 190, 192, 220, 221, , 252, 265, 267, zařízení 271, 273, 274, , 284, , 290, , 302, 304, 307, , , 326, 333, , , , , , , 440, , 455, , 472, 473, 497, 502, 508, 510, 514, 523, 524, 529, 530, 557, , , 575, 576, , 594, 605, , , 650, 714, 719, 726, , , 849, 853, , 868, 872, 873, 875, 882, 883, 885, , , , 925, 926, 928, , 976, 1004, 1005, 1016, 1100, 1137, 1310, , 1367, 1403, 1413, , , 1425, 1427, 1439, , 1456, 1462 a příloha zaměstnanci, kteří organizují údržbu zabezpečovacího zařízení a zajišťují a kontrolují jeho technické parametry informativní: články 513, 604, 622, 632, 633, 933, stejná jako zaměstnanci, udržující zabezpečovací zařízení, doplněná o úplnou znalost článků 254, 255, 261, 321, 322, 342, 449, 456, 458, 496, , 656, 661, , 720, 724, 725, , 742, 743, , 758, 761, 762, 764, 765, 768, 769, 772, 809, 810, 812, , 820, 831, 832, 844, 845, 855, , 1098, , , 1320, 1321, 1339, 1340, 1343, , 1434 a přílohy 29, a o informativní znalost příloh 15-21, 24. Znalost článků 501, 504, , , 1041, , , , 1211, 1212, , 1220, 1225, , , , 1252, 1253, 1273, 1274, , , 1296, 1301, 1307, 1315, 1366, 1368 je určena pouze pro dopravce, který pro příslušná pracovní zařazení určí rozsah jejich znalosti. Zaměstnancům s odbornou zkouškou výpravčí a s odbornou zkouškou D-09 je rozsah znalostí uvedených článků určen tímto předpisem. Ostatním zaměstnancům provozovatele dráhy může být rozsah znalostí těchto článků určen pouze v případě, že tito zaměstnanci vykonávají pro dopravce činnosti na základě smluvního vztahu; tento rozsah znalosti musí být uveden v ZDD. Pro zaměstnance v pracovních zařazeních zde neuvedených může rozsah znalosti stanovit předpis SŽDC Zam1. 14

15 ČD DAP DDC DKV DOP DŘD GVD HZS MZ ND OJ OOR OS OZOV PČR PMD PN PZM PZS PZZ RCP ROV ROVZZ RPN SDC SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK = České dráhy, státní organizace = dokumenty a předpisy, tj. dokumenty vnitropodnikové legislativy SŽDC (řídící akty, strategické dokumenty, technickonormativní dokumenty a vnitřní předpisy) = Divize dopravní cesty = Depo kolejových vozidel = Divize obchodně provozní = dopravní řád drah = grafikon vlakové dopravy = Hasičská záchranná služba = mimořádná zásilka = Plán řadění nákladních vlaků = organizační jednotka = opravárenská organizace = organizační složka = odpovědný zástupce objednavatele výluky = Policie České republiky = posun mezi dopravnami = Přivolávací návěst = přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým = přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným = přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením = Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy = rozkaz o výluce = rozkaz o vypnutí a zapnutí zabezpečovacího zařízení = Ruční přivolávací návěst = Správa dopravní cesty, popř. SŽDC pověřená organizace, zabývající se údržbou zařízení železniční dopravní cesty = speciální hnací vozidlo = sešitový jízdní řád = souhrnný rozkaz o výluce = staniční řád = stanice technických prohlídek = Správa železniční dopravní cesty, státní organizace = technologické postupy úkonů = Tabulky traťových poměrů SHV SJŘ SROV SŘ STP SŽDC TPÚ TTP URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek VJ = výkonná jednotka 15

16 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od VR ZDD ŽST = výlukový rozkaz (souhrnný název pro ROV, SROV, ROVZZ, Rozkaz přednosty VJ o výluce) = základní dopravní dokumentace = železniční stanice 16

17 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Tento předpis obsahuje základní ustanovení pro výkon dopravní služby na dráhách, které jsou v provozu SŽDC. Jednotlivá ustanovení jsou odvozena od pravidel pro provozování dráhy podle Dopravního řádu drah 1) a doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy. Předpis SŽDC (ČD) D2 je základním vnitřním předpisem pro provozování dráhy a drážní dopravy na SŽDC, s nímž musí být všechny ostatní vnitřní předpisy a normy SŽDC, které se dotýkají organizování drážní dopravy, v souladu. 2. Pro tratě se zvláštními provozními poměry (např. s dálkově obsluhovaným zabezpečovacím zařízením) se podle potřeby mohou vydávat předpisy nebo prováděcí nařízení s upřesňujícími ustanoveními. Předpis SŽDC (ČD) D2, včetně všech k němu vydaných souvisejících dokumentů, je závazný pro: všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na organizování, řízení nebo provozování drážní dopravy, všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se podílejí na provozování dráhy a při jejich pracovní činnosti dochází k ovlivňování provozování drážní dopravy, ostatní cizí právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu se SŽDC využívají jimi provozovanou dopravní cestu a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány (dále jen externí dopravci), ostatní cizí právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu se SŽDC vykonávají pro SŽDC práce nebo jinou činnost, v důsledku které dochází k ovlivňování provozu dráhy nebo drážní dopravy, kterou zajišťuje SŽDC a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. Pokud ustanovení tohoto předpisu nařizují při organizování a provozování drážní dopravy dodržovat ustanovení jiných vnitřních předpisů SŽDC (provozovatele dráhy) [viz Související předpisy a normy], musí tato ustanovení plnit i externí dopravci. Pokud ustanovení tohoto předpisu nařizují při organizování a provozování drážní dopravy dodržovat ustanovení vnitřních předpisů SŽDC (dopravce) [viz Související předpisy a normy], musí externí dopravci dodržovat ustanovení svých obdobných vnitřních předpisů. 1) Vyhláška MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění. 17

18 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Výjimky z tohoto předpisu povoluje a jeho změny nebo doplňky schvaluje generální ředitel SŽDC, není-li u příslušných ustanovení uvedeno jinak, kromě ustanovení, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 4. Závazná slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy, jsou v tomto předpisu vytištěna kurzívou a nesmějí být měněna. Výjimkou jsou názvy dopraven, příjmení osob, čísel vlaků, kolejí, kilometrických a časových údajů, pořadí vjezdů (na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy), a to i s příslušnými předložkovými vazbami. Pod pojmem pokyn se rozumí i rozkaz, příkaz, hlášení, informace, popř. sdělení. Kromě základních pojmů, uvedených v úvodní části tohoto předpisu, jsou další pojmy a jejich vysvětlení uvedeny v jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu. 5. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší: a) předpis ČD D2 (platnost od ), b) předpis ČD D2a, ČD D2b, ČD D2c, ČD D2d, ČD D2e (platnost od ), c) předpis ČD D2/8 (platnost od ), d) předpis ČD D8 (platnost od ), e) předpis malého rozsahu PMR 3/94, f) všechny vztažné výnosy a nařízení vydané útvary generálního ředitelství ČD, ředitelstvími divizí, OPŘ a předchozích řídících útvarů včetně všech vydaných výjimek. 6. Neobsazeno. Kapitola II Základní pojmy 7. Základní pojmy jsou převzaté z Dopravního řádu drah a pro účely tohoto předpisu jsou použity další pojmy uvedené v následujících článcích. Ve vzájemném styku zaměstnanců a při uplatňování tohoto předpisu při výkonu dopravní služby je bezpodmínečně nutné zamezit omylům a nedorozuměním. Proto jsou v jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu vymezeny a dále používány odborné pojmy, které se musí důsledně dodržovat. Záměna určeného významu těchto pojmů není v souvislosti s výkonem dopravní služby dovolena. 18

19 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Železniční kolejové vozidlo, dále jen vozidlo, je společný název pro drážní vozidla vedená a nesená železniční kolejí. Je to společný název pro hnací i tažená vozidla. Hnací vozidlo je vozidlo schopné vyvíjet tažnou, případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných vozidel. Za hnací vozidla označujeme lokomotivy, elektrické a motorové vozy a elektrické a motorové jednotky. Tažené vozidlo (vůz) je vozidlo, které není hnací nebo speciální, bez ohledu na to, zda je uváděno do pohybu tažením nebo sunutím. Je to společný název pro vozy osobní dopravy, nákladní vozy a vozy speciálního určení. Vůz osobní dopravy je vůz, zařízený pro přepravu cestujících, zavazadel, pošty nebo pro poskytování služeb cestujícím (osobní, zavazadlové, poštovní, restaurační, lůžkové, lehátkové nebo salonní vozy, popř. kombinované vozy). Řídící vůz je vozidlo bez vlastního pohonu, které je vybaveno technickým zařízením k dálkovému ovládání určených typů hnacích vozidel. Je-li jízda vlaku ovládána z řídícího vozu, vztahují se na jeho strojvedoucího povinnosti, uložené strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla. Vlak s řídícím vozem v čele není pro účely předpisů pro organizování a provozování drážní dopravy považován za sunutý. Přípojný vůz je osobní vůz, určený zpravidla pro vozbu elektrickým nebo motorovým vozem. Speciální vozidlo je vozidlo konstruované pro stavbu, údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, odstraňování následků mimořádných událostí. Speciální hnací vozidlo je speciální vozidlo vybavené vlastním pohonem o jmenovité hmotnosti vyšší než 20 t nebo s vlastním pohonem, umožňujícím vozidlu rychlost vyšší než 10 km/h bez ohledu na hmotnost vozidla. Pro účely tohoto předpisu pro ně platí stejná ustanovení jako pro hnací vozidlo, není-li v konkrétních ustanoveních stanoveno jinak. 9. Vlak je sestavená a kromě nezavěšeného postrku svěšená skupina vozidel (i speciálních), tvořená alespoň jedním hnacím a jedním taženým vozidlem, označená stanovenými návěstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynů odborně způsobilé osoby řídící drážní dopravu. Vlakem se rozumí také samostatné hnací vozidlo (i speciální) nebo svěšená hnací vozidla (i speciální), označená stanovenými návěstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynu odborně způsobilé osoby řídící drážní dopravu. 10. Železniční síť SŽDC je souhrn jednotlivých železničních tratí provozovaných SŽDC na územním celku ČR. 19

20 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Trať je vymezená část dráhy, určená pro jízdu vlaku, zpravidla rozdělená na traťové úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením a na koleje v dopravnách. 11. Dopravna je místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami. Dopravny s kolejovým rozvětvením jsou železniční stanice, výhybny a odbočky. Dopravny bez kolejového rozvětvení jsou hradla, hlásky, oddílová návěstidla automatického bloku a automatického hradla nebo neproměnná návěstidla, označující hranice prostorového oddílu. 12. Železniční stanice (dále jen stanice) je dopravna s kolejovým rozvětvením a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb. Výhybna je dopravna s kolejovým rozvětvením umožňujícím křižování a předjíždění vlaků. Ustanovení platná pro stanice se vztahují vždy i na výhybny, pokud není v jednotlivých případech stanoveno jinak. Odbočka je dopravna s kolejovým rozvětvením na širé trati umožňující přechod vlaků z jedné trati na druhou. Je obsluhována buď výpravčím, nebo staničním dozorcem s odbornou způsobilostí a povinnostmi výhybkáře a strážníka oddílu. Odbočkou mohou být i kolejové spojky umožňující přechod vlaků z jedné traťové koleje na druhou na dvou a vícekolejné trati. Dle VR může být zřízena i dočasná odbočka. Hláska je dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení a bez závislostí traťového zabezpečovacího zařízení. Je obsazena hláskařem. Hradlo je dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení s poloautomatickým zabezpečovacím zařízením, které obsluhuje hradlář. Oddílové návěstidlo automatického bloku a automatického hradla je neobsazená dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení zapojená do traťového zabezpečovacího zařízení se samočinnou obsluhou závislou na obsazení a uvolnění traťového oddílu. Traťové stanoviště je společný název pro stanoviště závorářů, strážníků oddílů a strážníků trati. 13. Širá trať je traťový úsek mezi dvěma sousedními stanicemi nebo mezi stanicí a zakončením tratě na zastávce nebo nákladišti. Hranicí mezi širou tratí a stanicí je vjezdové návěstidlo; u traťové koleje bez vjezdového návěstidla je to úroveň vjezdového návěstidla u správné koleje. Prostorový oddíl je část trati mezi dvěma sousedními dopravnami nebo mezi dopravnou a zakončením tratě na zastávce nebo nákladišti. Mezistaniční oddíl je prostorový oddíl ohraničený z obou stran stanicemi. 20

21 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Traťový oddíl je prostorový oddíl ohraničený alespoň z jedné strany oddílovým návěstidlem nebo vjezdovým návěstidlem odbočky. Mezistaniční úsek je širá trať bez zřetele, zda je rozdělena na traťové oddíly. 14. Pro obsluhu dráhy mohou být zřízena též stanoviště, která slouží k obsluze kolejových splítek, kolejových křižovatek, vleček, nákladišť, zastávek a přejezdových zabezpečovacích zařízení. Kolejová splítka jsou dvě souběžné koleje, jejichž osy mají takovou vzdálenost, při které se průjezdné průřezy navzájem překrývají. Kolejová křižovatka je místo křižování dvou kolejí v úrovni bez možnosti přechodu vozidel z jedné koleje na druhou. Dráha - vlečka (dále jen vlečka) je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěna do dráhy celostátní, dráhy regionální nebo do jiné vlečky. Vlečky na širé trati se mohou obsluhovat buď za současného uvolnění traťové koleje, anebo bez jejího uvolnění. Nákladiště je místo na širé trati s odbočnou kolejí. Zastávka je označené místo na dráze, určené pro nástup a výstup cestujících do a z vozidla, s omezeným rozsahem poskytovaných přepravních služeb. 15. Doplněk s technickými údaji k předpisu SŽDC (ČD) D2 - předpis SŽDC (ČD) D2/1 (dále jen Doplněk) je předpis obsahující technické údaje o hnacích vozidlech, řídících vozech a některých dalších vozidlech, údaje o používání a regulaci tažných sil hnacích vozidel ve vztahu k řadění vlaku a tabulky normativů hmotnosti jednotlivých hnacích vozidel. 16. Tabulky traťových poměrů (TTP) jsou tabulky, ve kterých jsou uvedeny seznamy a označení částí dráhy (traťové úseky) a technickoprovozní údaje, rozhodné pro bezpečné provozování dráhy. Údaje, které musí TTP obsahovat, jsou uvedeny v příloze Základní dopravní dokumentace (ZDD) je souhrnný název pro SŘ, technologické postupy úkonů stanice, přípojové provozní řády, obsluhovací řády a prováděcí nařízení k předpisu SŽDC (ČD) D3. Staniční řád (SŘ) je souhrn místních opatření pro výkon dopravní služby ve stanici včetně popisu zařízení dopravní cesty, jeho umístění, účelu a využití. SŘ upravuje podmínky pro výkon služby. 21

22 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Obsluhovací řád je souhrn opatření, obsahující místní ustanovení o technologických postupech činností na odbočce, nákladišti, hradle, hlásce, závorářském stanovišti, kolejové splítce nebo pracovní koleji včetně popisu zařízení dopravní cesty, jeho umístění, účelu a využití. Obsluhovací řád upravuje podmínky pro výkon dopravní služby a musí tvořit přílohu SŘ sousedních stanic. 19. Styk drah je zaúsťování, souběh a křížení drah a z toho vyplývající vztahy. Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah je smlouva o vztahu mezi dvěma provozovateli drah. Ustanovení, týkající se provozování a organizování drážní dopravy ze smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah musí být zapracována buď v SŘ stanic, ze kterých tato dráha odbočuje, nebo v SŘ stanic sousedících s místem odbočení dráhy na širé trati. Smlouva o provozování drážní dopravy je smlouva, obsahující potřebné údaje pro organizování a provozování drážní dopravy, uzavřená buď mezi SŽDC (dopravcem) a provozovatelem jiné dráhy, na které bude SŽDC provozovat drážní dopravu, nebo mezi SŽDC (provozovatelem dráhy) a jiným dopravcem, který bude provozovat drážní dopravu na tratích SŽDC. Přípojový provozní řád obsahuje údaje o dráze vlečce, které jsou potřebné pro organizování a provozování drážní dopravy na styku drah. Přípojový provozní řád je přílohou SŘ přípojové stanice. Údaje, které musí Smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah, Smlouvy o provozování drážní dopravy a Přípojové provozní řády obsahovat, jsou uvedeny v příloze Odborně způsobilou osobou (zaměstnancem) se rozumí osoba určená provozovatelem dráhy nebo dopravcem, zajišťující při provozování dráhy nebo drážní dopravy činnosti přímo ovlivňující bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy, která je odborně způsobilá podle právního předpisu 2) a vnitřního předpisu provozovatele dráhy pro činnosti při provozování dráhy nebo podle právního předpisu a vnitřního předpisu dopravce pro činnosti při provozování drážní dopravy. 2) Vyhláška MD č.101/1995 Sb., kterou se vydává řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění. 22

23 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Výpravčí je společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení drážní dopravy. Strojvedoucí je v tomto předpise společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení hnacího (speciálního hnacího) vozidla bez zřetele na jeho typ. Výhybkář je společný název pro všechny zaměstnance určené k obsluze výhybek. Strážník oddílu je společný název pro hláskaře, hradláře, staničního dozorce na odbočce a pro účely tohoto předpisu i pro výpravčího na odbočce. Závorář je společný název pro všechny zaměstnance, kterým přísluší obsluha přejezdového zabezpečovacího zařízení (i místní nouzová), nebo kteří vyhodnocují na svém stanovišti jeho kontrolní zařízení. Závorářem není zaměstnanec určený ke střežení přejezdu. Lokomotivní četu tvoří zpravidla jen strojvedoucí, popř. ještě další odborně způsobilý zaměstnanec. Posunovou četu tvoří zaměstnanci určení k vykonávání posunu, popř. k obsluze vlaku, vyjma strojvedoucího řídícího posun. Obsluha vlaku je stanovené obsazení vlaku vlakovou četou, posunovou četou nebo jinými odborně způsobilými osobami, vyjma lokomotivní četu. Obsluhu vlaku osobní dopravy s přepravou cestujících tvoří vlaková četa nebo i jiné odborně způsobilé osoby. Obsluhu vlaku nákladní dopravy tvoří posunová četa nebo i jiné odborně způsobilé osoby; u nákladního vlaku s přepravou cestujících musí mít příslušní členové posunové čety navíc odbornou způsobilost vlakové čety a vztahují se na ně i veškeré povinnosti jako na členy vlakové čety. Doprovod vlaku je stanovené obsazení vlaku určenými osobami. Jedná se o společný název pro obsluhu vlaku a lokomotivní četu, u vlaku bez obsluhy vlaku i jen pro lokomotivní četu. Je-li doprovod vlaku tvořen více osobami, po dopravní stránce řídí ostatní osoby doprovodu vlaku strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla. Vlakovými náležitostmi se rozumějí hnací vozidla a členové doprovodu vlaku. Vlakovou četu tvoří vlakvedoucí osobní přepravy, průvodčí osobní přepravy a vlakový manipulant; při provádění posunu mají její členové veškeré povinnosti členů posunové čety, kromě svěšování a rozvěšování vozidel. Vedoucím vlakové čety je vlakvedoucí osobní přepravy. Pokud je ve vlakové četě více vlakvedoucích, určí Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, který z nich je vedoucím vlakové čety. Staniční dozorce je odborně způsobilý zaměstnanec, který může vykonávat více pracovních činností při organizování a provozování drážní dopravy podle náplně vykonané odborné zkoušky. Strážník trati je odborně způsobilý zaměstnanec, který střeží trať v určeném obvodu z důvodu stavební činnosti nebo zajištění bezpečnosti železničního provozu. 23

24 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Každý pracovní kolektiv (četa), který je sestaven minimálně ze dvou zaměstnanců, musí mít svého vedoucího. Pokud je vlaková nebo posunová četa, popř. obsluha vlaku sestavena jen z jednoho zaměstnance, přecházejí na něho veškeré povinnosti vedoucího této čety (obsluhy vlaku), stanovené předpisy pro organizování a provozování drážní dopravy. 21. Jízda podle rozhledových poměrů je takový způsob jízdy, při kterém musí strojvedoucí zastavit vlak nebo posunový díl před stojícími nebo stejným směrem jedoucími vozidly ve společné jízdní cestě a podle možností i před jinou překážkou, ohrožující jeho jízdu (včetně protijedoucích vozidel), přičemž nejvyšší dovolená rychlost nesmí být překročena. V dopravnách s kolejovým rozvětvením nesmí být překročena v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlost 40 km/h; u dopraven, které jsou v tabelárním jízdním řádu označeny značkou 3>, nesmí být překročena rychlost 30 km/h. Při jízdě podle rozhledových poměrů nesmí být překročena rychlost 40 km/h přes výhybky na širé trati, pokud nejsou tyto výhybky kryty krycím návěstidlem s návěstí dovolující jízdu vlaku (kromě PN). Je-li návěstidlem návěstěna návěst přikazující jízdu podle rozhledových poměrů, jedná se v dopravně s kolejovým rozvětvením o úsek koleje od tohoto návěstidla až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, k návěsti Konec vlakové cesty nebo k návěsti Hlavní návěstidlo je na opačné straně. V případě hlavního návěstidla, plnícího funkci odjezdového návěstidla, se jedná o úsek koleje k vjezdovému návěstidlu pro opačný směr jízdy; za odjezdu na trať s automatickým blokem (kromě automatického bloku bez oddílových návěstidel) se jedná o úsek koleje k prvnímu oddílovému návěstidlu automatického bloku. Návěstidla hradel a hlásek jízdu podle rozhledových poměrů nenařizují. Jízda se zvýšenou opatrností je takový způsob jízdy, při kterém musí strojvedoucí od vzdálenosti alespoň 250 m před přejezdem dávat opakovaně návěst Pozor, dokud čelo vlaku nemine přejezd. V úseku alespoň 60 m před přejezdem až do okamžiku, kdy čelo vlaku mine přejezd, smí jet strojvedoucí rychlostí nejvíce 10 km/h. Pokud byl strojvedoucí zpraven o jízdě se zvýšenou opatrností ve vzdálenosti menší než 250 m, popř. než 60 m před přejezdem, jedná takto až od místa zpravení. Před náhle vzniklou překážkou musí strojvedoucí využít všech dostupných prostředků (rychlobrzda, pískování, dynamická brzda apod.) pro zastavení vlaku. 22. Je-li jízda vlaku kolem odjezdového nebo oddílového návěstidla dovolena PN nebo RPN, popř. je-li uskutečněna jízda vlaku kolem oddílového návěstidla automatického bloku nebo automatického hradla s návěstí Stůj, s pochybnou 24

25 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 3 - Účinnost od návěstí nebo zhaslého, nesmí strojvedoucí překročit rychlost 40 km/h přes výhybky na širé trati v následujícím prostorovém oddílu, nejsou-li kryty tyto výhybky krycím návěstidlem s návěstí dovolující jízdu vlaku (kromě PN). Je-li výhybka na širé trati závislá na jiném než bezprostředně předcházejícím hlavním návěstidle, musí být strojvedoucí při jízdě na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla, na kterém je výhybka závislá, zpraven o snížení rychlosti přes tuto výhybku písemným rozkazem. V ZDD musí být uvedeno, kterých návěstidel se toto opatření týká. Je-li jízda vlaku kolem neobsluhovaného (neplatného) oddílového nebo odjezdového návěstidla dovolena písemným rozkazem, musí být strojvedoucí o snížení rychlosti přes tyto výhybky zpraven písemným rozkazem. 23. Odklonová trasa - je úsek trati, potřebný pro jízdu vlaku po jiné trati, než stanoví jeho jízdní řád. Vlak musí při jízdě po odklonové trase jet podle jízdního řádu (včetně čísla vlaku), který je pro tuto trasu sestaven. Objízdná trasa - je úsek trati, potřebný pro jízdu vlaku po jiné trati nebo do jiného obvodu stanice (nádraží), než stanoví jeho tabelární jízdní řád. Vlak jede po objízdné trase pod svým původním číslem podle podmínek, stanovených tabulkou 3 SJŘ (jízdní doby, stanovená rychlost, předepsaná brzdící procenta apod.). Variantní cesta - jízdní cesta v dopravně s kolejovým rozvětvením, která má stejný začátek a konec jako základní cesta (závěrovou tabulkou určená z dopravního hlediska jako nejvýhodnější), od které se odlišuje polohou a případně i počtem pojížděných výhybek. 24. Telekomunikačním zařízením se pro účely tohoto předpisu rozumí telefon, rádiové zařízení (včetně mobilního telefonu) a v obvodu stanice staniční rozhlas. Pro spojení výpravčích mezi sebou je to i fax nebo počítač s příslušným vybavením. Staniční rozhlas lze použít k udělení pokynů, u kterých je nutná oboustranná komunikace, jen pokud je vybaven zpětným dotazem. Dálnopisná zpráva je pro účely tohoto předpisu pojem pro zprávu doručenou elektronickou poštou. 25. Tabelární jízdní řád je jízdní řád jednoho nebo více vlaků, uspořádaný do tabulky. Sešitový jízdní řád je pomůcka, obsahující souhrn tabelárních jízdních řádů a dalších nutných pokynů pro jízdu vlaků na jedné nebo několika tratích. 26. Neobsazeno. 25

26 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 3 - Účinnost od Kapitola III Obecná ustanovení o dopravní službě A. PŘEDPOKLADY ZAMĚSTNANCŮ K VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY 27. Dopravní služba je souhrn činností vykonávaných podle vnitřních předpisů SŽDC, popř. dalších řídících aktů pro zabezpečení jízd vlaků, posunu v obvodu dopraven s kolejovým rozvětvením, posunu mezi dopravnami a jízd vozidel na vyloučenou a z vyloučené koleje, včetně organizace a kontroly této činnosti. Při výkonu dopravní služby je zaměstnanec povinen zabývat se jen činnostmi, kterými plní pracovní úkoly nebo které jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních povinností. 28. Bezpečnost železniční dopravy spočívá v její pravidelnosti, ve znalosti a důsledném dodržování vnitřních předpisů SŽDC, popř. i dalších opatření, týkajících se provozu, všemi zúčastněnými osobami. Tyto si musí být vždy vědomy, že i zdánlivě nepatrné porušení ustanovení těchto předpisů nebo vydaných opatření může ohrozit bezpečnost lidí a provozu a způsobit značné hmotné škody, a musí proto vždy dbát na jejich přesné a svědomité dodržování. 29. Ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) D2 je nutné jednat i v těch případech, které v nich nejsou výslovně uvedeny, a to podle nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby byla zaručena bezpečnost, pravidelnost a plynulost železniční dopravy. Každý zaměstnanec dopravní služby je plně odpovědný za zajištění bezpečnosti dopravy v rozsahu své odborné způsobilosti. 30. Předpis SŽDC Zam1 předepisuje pro jednotlivé funkce (činnosti) související s provozováním dráhy a drážní dopravy organizační pokyny a náplně pro odborné zkoušky, které jsou předepsány pro dosažení požadovaného stupně odborné způsobilosti jednotlivých pracovních činností (funkcí). Požadavky na odbornou způsobilost osob řídících vozidla ve vztahu k jejich řízení jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva dopravy. 31. Všichni zaměstnanci musí trvale ovládat ustanovení předepsaná pro jejich službu. Musí si proto obnovovat a doplňovat znalosti předpisů a souvisejících opatření, seznamovat se s jejich změnami, zúčastňovat se školení a podrobovat se nařízeným zkouškám v rozsahu nezbytném pro předepsanou odbornou způsobilost. 26

27 SŽDC (ČD) D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Zjistí-li se u zaměstnance takové porušení předpisů nebo souvisejících opatření, které by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti dopravy, nebo že stav zaměstnance nezaručuje předpoklady pro bezpečný výkon práce, postupuje se podle příslušných ustanovení pracovního řádu, popř. podle předpisu SŽDC Zam Samostatně mohou vykonávat dopravní službu nebo dozor nad ní jenom odborně způsobilí zaměstnanci, kteří byli k výkonu své činnosti (profese) zmocněni a jsou ve službě. Za správný výkon vykonávané činnosti odpovídá každý zaměstnanec osobně. Jsou-li zaměstnanci známy okolnosti ohrožující bezpečnost, musí ihned učinit všechna opatření k odvrácení nebezpečí a upozornit na ně bezprostředně nadřízeného zaměstnance. Je zakázáno, aby zaměstnanci ve službě přenechávali jim určené úkony zaměstnancům, kteří k tomu nejsou oprávněni. 33. Každý zaměstnanec podílející se na výkonu dopravní služby musí mít přiděleny na svém pracovišti předpisy a pomůcky uvedené v příloze 1, 2 a 3 předpisu SŽDC (ČD) D Do dopravní služby mohou být zařazeni také zaměstnanci nesplňující podmínky odborné způsobilosti. Tito zaměstnanci mohou vykonávat dopravní úkony pouze za přítomnosti a pod dozorem zaměstnance, jemuž byli svěřeni, nebo předsedy zkušební komise při odborné zkoušce D-08. Podmínky pro získání odborné způsobilosti k výkonu dopravní služby vzhledem k teoretické a praktické průpravě zaměstnance stanoví předpis SŽDC Zam1. Zaměstnanci, kteří jsou ve výcviku (připravují se ke složení odborné zkoušky nebo ke zkoušce způsobilosti), musí v hlášeních a zápisech používat příjmení zaměstnance, pod jehož dozorem pracují. Zaměstnanci, kteří jsou v zácviku (splňují příslušnou odbornou způsobilost, ale připravují se ke složení zkoušky praktické způsobilosti) nebo zaměstnanci, kteří vykonávají odbornou zkoušku D-08, musí v hlášeních a zápisech používat svoje příjmení a mají plnou odpovědnost za výkon dopravní služby podle své odborné způsobilosti. Zaměstnanci, kteří jsou pověřeni dozorem nad zaměstnancem v zácviku nebo ve výcviku, a předsedové zkušebních komisí při odborných zkouškách D-08 mají plnou odpovědnost za výkon dopravní služby. 27

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU Účinnost od: 1.12.2006 Josef Štefko v.r.... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 118/2006 dne: 3.11.2006 Karel

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s.

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s. Obchodní společnost Advanced World Transport a.s., IČ: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, (dále jen Advanced World Transport a.s. ) tímto oznamuje, že tento dokument

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y České dráhy ČD V 2 P ř e d p i s p r o l o k o m o t i v n í č e t y Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní dne 8.1.1998 č.j.: 60 796/97- O18 Účinnost od 22.4.1998 ČD V 2 - Účinnost

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Bakov nad Jizerou Účinnost od 1.7.2002 Ing.Pecháček J. v.r. Merta J. v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka posunu mezi dopravnami s uvázlým vlakem

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka drážních vozidel při nedovolené jízdě na

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010 Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy Schváleno generálním

Více

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-006 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně způsobilá

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. CHOMUTOV osobní nádraží. Účinnost od 1. 7. 2002 ...

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. CHOMUTOV osobní nádraží. Účinnost od 1. 7. 2002 ... České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE CHOMUTOV osobní nádraží Účinnost od 1. 7. 2002 Rudolf Galbavý v.r. Tomáš Fryč v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vlečení zaměstnance dopravce, nedovoleně se nacházejícího mezi

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 1/29 POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Výklady z předpisových porad

Výklady z předpisových porad , 45 a), 83 b), 83 d), 102, 142 Výklady z předpisových porad 02/09 Otázka: Kdo může vykonávat odborné zkoušky D-30 pro zaměstnance s odbornou zkouškou D-03, D-04, D-04a - podle předpisu ČD Ok2 to provádí

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více