VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011

2 Výroční zpráva ZŠ 09/10 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové adresa školy Kozelkova 123., Chlumec n.c. právní forma příspěvková organizace IČ IZO vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Bernartová zástupce ředitelky: Mgr. Eva Grundová Mgr. Vladimír Pacák kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Město Chlumec nad Cidlinou adresa zřizovatele Klicperovo nám. 64/I., Chlumec n.c. kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Základní škola 810 žáků Školní družina 225 žáků 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga (přepočteno na plné úvazky) 1. stupeň ZŠ ,1 17,7 2. stupeň ZŠ ,4 14,1 celkem ,8 15,5 Školní družina ,4 34,6 2

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 56 Odborné pracovny 26 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano Sportovní zařízení 2 tělocvičny, venkovní hřiště, školní dvůr Dílny a pozemky dílna a pozemky v areálu školy Žákovský nábytek vyhovující, výškově nastavitelný Komentář: Tento školní rok jsme vyměnili starý skříňový nábytek na I. stupni za nový. Podařilo se i nově zrekonstruovat dva kabinety zeměpis a dějepis. Ve dvou učebnách II. stupně byly vyměněny podlahy (OSB desky, PVC). Škola úspěšně zpracovala dvouletý projekt Lépe a více (šablony, EU) z MŚMT, kterým škola získá Kč. Přes prázdniny jsme jej začali realizovat. Mimo jiné přinese i plné dovybavení školy interaktivní technikou ve všech kmenových třídách.s tím souviselo i dokončení zasíťování všech učeben. Každý učitel má k dispozici notebook, který mu umožňuje se připravovat na výuku na vyšší úrovni. Z grantu byla i zmodernizována jedna počítačová učebna výkonnějšími počítači. V prostorách za ŠD přes prázdniny byly nainstalovány nové herní prvky na dětském hřišti, které získal zřizovatel z grantu přes Společnou Cidlinu. SRPŠ ve spolupráci s městem a školou vybudovalo přes prázdniny i další dětské hřiště, které bude moci škola využívat, neboť bezprostředně navazuje na areál školního dvora (opět grant přes Společnou Cidlinu). 1.6 Údaje o radě školy Počet členů školské rady 9 Kontakt Mgr. Otakar Kuchař, Zapečská 36/II Chlumec nad Cidlinou Komentář: Rada školy pracovala dle zákona a sešla se 2x za rok. 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole - SRPŠ Zaměření spolupráce rodičů a dalších zájemců při výchově a vzdělávání Kontakt Vladimír Maslák, Spravedlnost294/IV., Chlumec nad Cidlinou Komentář:Ve spolupráci se SRPŠ škola pořádá většinu akcí. SRPŠ akce zajišťuje i finančně. Opět jsme uspořádali školní ples. 1.8 Údaje o odborové organizaci ČMOS Kolektivní smlouva Platnost na dobu neurčitou Zásady použití prostředků FKSP Platnost na dobu neurčitou Rozpočet Platnost do Kontakt Mgr.Vladimír Novák, K Jezu 182/I., Chlumec nad Cidlinou Komentář: Předseda ČMOS je pravidelně informován o čerpání prostředků FKSP, projednávány jsou zásadní personální otázky. 3

4 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Obor vzdělání Učební plán vzděl.programu ZŠ č..j. Zařazené třídy Základní škola 16847/ ŠVP MOZAIKA 6008/ Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzické/přepočtené Počet pracovníků celkem 53/48.33 Počet učitelů ZŠ 36/33,8 (+1 x MD) Počet ped. asitentů 0/0 Počet vychovatelů ŠD 8/4,1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 11/ (-1 x dlouhodob. nemoc, od ledna -1.25) 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň vzdělání Funkce Úvazek. pracovníci Aprobace 1. učitelka 1,0 VŠ r. 2. ředitelka 1,0 VŠ r. 3. učitelka 1,0 VŠ r. 4. učitelka 1,0 VŠ Př 5. učitelka 1,0 VŠ Čj - Ov 6. učitelka 0,95 SŠ bez aprobace 7. zástupce řed. 1,0 VŠ r. 8. učitelka 1,0 VŠ r. 9. učitelka 0,18 SŠ bez aprobace 10. učitelka 1,0 VŠ Aj - Inf 11. učitelka 1,0 VŠ Čj - Ov 12. učitelka 1,0 VŠ r. 13. učitel 1,0 VŠ M - Tv 14. učitelka 1,0 VŠ r. 15. učitel 1,0 VŠ r. 16. učitelka 1,0 VŠ M - Tv 17. učitel 0,82 SŠ doplňuje kvalif. 18. učitelka 1,0 VŠ r. 19. učitelka 0,91 VŠ Čj - Vv 20. učitel 1,0 VŠ r. 21. zástupce řed. 1,0 VŠ F - Ch 22. učitelka 1,0 VŠ r. 23. učitelka 1,0 VŠ r. 24. učitelka 1,0 VŠ r. 4

5 25. učitelka 1,0 VŠ M - Ch 26. učitelka 1,0 VŠ Čj - Vv 27. učitelka 1,0 VŠ M - Ch - Inf 28. učitel 0,82 VŠ odborná kvalif. 29. učitelka 1,0 VŠ r. 30. učitelka 0,14 SŠ bez aprobace 31. učitelka 1,0 VŠ Čj - Hv 32. učitelka 1,0 VŠ Bi - Ch 33. učitelka 1,0 VŠ M - Tv 34. učitelka 1,0 VŠ M - F 35. učitelka 1,0 VŠ Čj - Rj - Nj 36. učitel 1,0 VŠ D - Ov 37. vychovatel 0,04 SŠ nekvalifik. 38. ved.vychov. 1,00 VŠ ŠD 39. vychovatelka 0,04 VŠ ŠD 40. vychovatelka 0,32 SŠ nekvalifik. 41. vychovatelka 0,86 SŠ ŠD 42. vychovatelka 1,0 SŠ ŠD 43. vychovatelka 0,11 VŠ ŠD 44. vychovatelka 0,71 SŠ ŠD Komentář: pět učitelů II. stupně bylo nekvalifikovaných ( 4 částečný úvazek, 1 plný). Tři měli ukončené pouze středoškolské vzdělání. Jeden z nich studoval VŠ a úspěšně ukončil první rok studia. Učitel I. stupně absolvoval řadu kurzů v Aj a vyučoval na II. stupni (tedy nekvalifikovaný). Učitel s VŠ jiného směru má ukončené studium odborné způsobilosti a úspěšně ukončil první rok studia pedagogické způsobilosti na VŠ. Družinářka vyučovala pouze Tv v jedné třídě. Výuka na I. stupni je plně kvalifikovaná. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100,00 Učitelé 2. stupně 97,91 Vychovatelky ŠD 99, Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. uklízečka 0,875 výuční list 2. uklízeč 0,25 výuční list 3. uklízečka 1,0 výuční list 4. uklízečka 1,0 výuční list 5. uklízečka 1,0 výuční list 6. uklízečka 1,0 základní 7. uklízečka 1,0 výuční list 8. školník údržbář zám. 1,0 vyučen v oboru 9. školník údržbář el./truh. 1,0 vyučen v oboru 10. mzdová účetní 1,0 SŠ 11. účetní - rozpočtář 1,0 SŠ Komentář: Od října byla jedna uklízečka dlouhodobě nemocná. Počet nepedagogických pracovníků se dále měnil od února, kdy jsme z důvodu 5

6 nadbytečnosti museli ukončit pracovní poměr školníkovi a na škole zůstal pouze jeden (nedostatek finančních prostředků na platy pro neped. pracovníky). 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 10/ Komentář: 1 žák plnil školní docházku v zahraničí. 8 žáků je cizinců (Vietnam, Slovensko, Rusko). 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 5 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 17 2 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 75 2 Komentář: Škola se snažila opět, prostřednictvím výchovné poradkyně, rodičům maximálně ulehčit administrativu spojenou s podáním přihlášek na SŠ (informační schůzka, vyplnění přihlášek, osobní jednání). 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků přehled prospěchu a údaje o zameškaných hodinách Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2009/10 6

7 Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C Předmět Počet Průměr zpracováno dne: Chv Chování klasif. žáků Čj Český jazyk a literatura Nj Německý jazyk Vla Vlastivěda Ov Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis Aj1 Anglický jazyk Aj2 Anglický jazyk Aj3 Anglický jazyk Aj4 Anglický jazyk KNj1 Konverzace v německém jazyce KAj3 Konverzace v anglickém jazyce KAj4 Konverzace v anglickém jazyce V0Č Výchova k občanství Aj5 Anglický jazyk Aj6 Anglický jazyk M Matematika Fy Fyzika Ch Chemie Aj7 Anglický jazyk Aj8 Anglický jazyk Př Přírodopis Aj9 Anglický jazyk Tv Tělesná výchova Pří Přírodověda Pr Prvouka Pc Pracovní činnosti RoV Rodinná výchova Vv Výtvarná výchova Hv Hudební výchova Inf Informatika KAj1 Konverzace v anglickém jazyce Dv Dramatická výchova RjVo Ruský jazyk Ker Keramika Sph Sportovní hry VRC Výtvarně - řemeslné činnosti NjV Německý jazyk Info Informatika PPř Praktika z přírodopisu Sbzp Sborový zpěv Pěv Pěvecký kroužek AjRM Aj s rodilým mluvčím FjZU Francouzský jazyk VyHr Výtvarné hrátky Šik Šikula Douč Hravé doučování PSAk Sportovní hry K Keramika

8 Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 261 omluvených hodnocení prospěl 264 neomluvených prospěchu neprospěl 12 nehodnocen 0 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2009/10 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C Předmět Počet Průměr Chv Chování klasif. žáků Čj Český jazyk a literatura Nj Německý jazyk Vla Vlastivěda Ov Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis Aj1 Anglický jazyk Aj2 Anglický jazyk Aj3 Anglický jazyk Aj4 Anglický jazyk KNj1 Konverzace v německém jazyce KAj3 Konverzace v anglickém jazyce KAj4 Konverzace v anglickém jazyce V0Č Výchova k občanství Aj5 Anglický jazyk Aj6 Anglický jazyk M Matematika Fy Fyzika Ch Chemie Aj7 Anglický jazyk Aj8 Anglický jazyk Př Přírodopis Aj9 Anglický jazyk Tv Tělesná výchova Pří Přírodověda Pr Prvouka Pc Pracovní činnosti RoV Rodinná výchova Vv Výtvarná výchova Hv Hudební výchova Inf Informatika KAj1 Konverzace v anglickém jazyce Dv Dramatická výchova RjVo Ruský jazyk Sph Sportovní hry VRC Výtvarně - řemeslné činnosti NjV Německý jazyk Info Informatika PPř Praktika z přírodopisu Sbzp Sborový zpěv Pěv Pěvecký kroužek AjRM Aj s rodilým mluvčím FjZU Francouzský jazyk VyHr Výtvarné hrátky Šik Šikula Douč Hravé doučování PSAk Sportovní hry K Keramika

9 Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 243 omluvených hodnocení prospěl 280 neomluvených prospěchu neprospěl 11 nehodnocen 0 Komentář: Na škole je tradičně umožňováno žákům účastnit se testování SCIO. Řada žáků dosahuje extrémně dobrých výsledků. Získané certifikáty mohou žáci přikládat k přihláškám na SŠ. Letos nám udělala největší radost tři děvčata. Nejlepší test v Královehradeckém kraji v kategorii ZŠ a víceletých gymnázií se podařilo obsadit žákyni ze sedmé třídy i žákyni z osmé třídy. V testu z českého jazyka sedmých tříd ZŠ další žákyně obsadila 3. místo. Velkou radost nám udělaly třídy, které často svými výsledky předhonily víceletá gymnázia. Celkově byly tyto výsledky nadprůměrné. Přehled o chování I. pololetí / II. pololetí 1. stupeň Třída Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ NTU DTU DŘŠ 2.stupeň I.A 10/9 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 I.B 16/12 0/0 3/3 0/1 0/2 0/0 II.A 18/11 0/0 3/1 2/0 1/0 0/1 II.B 18/13 0/0 0/4 0/0 0/0 0/0 III.A 11/13 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 III.B 14/10 0/0 1/0 0/0 1/0 1/0 IV.A 6/8 0/0 1/0 0/1 0/0 0/0 IV.B 5/4 0/0 0/2 2/0 0/1 0/1 IV.C 14/14 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 V.A 4/10 0/0 2/5 1/4 0/4 0/0 V.B 0/0 0/0 4/3 1/11 0/0 1/0 Celkem 116/104 0/0 16/18 5/17 2/7 2/2 2. stupeň Třída Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ TU ŘŠ VI.A 6/6 0/0 7/6 0/0 0/1 0/0 0/0 VI.B 12/8 0/0 1/2 0/5 0/0 0/0 0/1 VI.C 3/5 0/0 2/2 0/4 0/0 0/0 0/0 VII.A 2/2 0/0 0/0 7/3 0/8 0/0 0/0 VII.B 3/5 0/0 5/5 0/2 0/0 0/0 0/0 VII.C 2/6 0/0 0/4 1/1 0/2 0/0 1/2 VIII.A 1/7 0/0 4/4 10/7 7/3 2/1 0/2 VIII.B 4/3 0/0 2/4 2/2 7/3 1/0 0/0 VIII.C 0/4 0/0 4/3 2/5 1/4 0/0 1/1 IX.A 13/7 0/0 1/6 1/2 0/0 1/2 0/0 IX.B 11/11 0/1 1/1 1/1 1/2 0/0 0/0 IX.C 0/5 0/0 4/5 1/3 1/2 1/1 0/0

10 Celkem 57/69 0/0 31/42 25/35 17/25 5/4 2/6 Celkový přehled: Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ TU 1. stupeň 116/104 0/0 16/18 5/17 2/7 2/2 0/0 2. stupeň 57/69 0/0 31/42 25/35 17/25 5/4 2/6 Celkem 173/173 0/0 47/60 30/52 19/32 7/6 2/6 Komentář: Pochvaly byly udělovány hlavně za reprezentaci školy na veřejnosti, sběrovou aktivitu, příkladný přístup k plnění zadaných úkolů. Zřizovatel umožnil škole ohodnotit příkladnou práci našich žáků volnou vstupenkou na nově otevřené koupaliště. Při udělování výchovných opatření bylo postupováno v souladu s platným školním řádem. V tomto školním roce byly řešeny stížnosti podané ředitelce školy a následně ČŠI prostřednictvím zákonných zástupců ohledně udělení výchovných opatření. Stížnosti byly vyhodnoceny ČŠI i ředitelkou jako neoprávněné. 5.2 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 38 S vývojovými poruchami chování 7 Autisté 1 Komentář: Žáci, kteří byli integrovaní docházeli 1 x týdně k dyslektickému asistentovi, nebo na nápravu dyskalkulie. U dvou žáků si rodiče nepřáli zařazení do dyslektické skupiny a nápravu prováděli pouze doma. Jeden žák měl koncem šk. roku diagnostikován autismus. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 6.1 Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků cena Personální řízení 1 0 Celostátní konference pracovníků ŠD 1 900,- Prevence patologických jevů ,- Jazykový kurz angličtiny ,- Školení ředitelů právní normy ,- Kolokvium ředitelů ,- Brána jazyků otevřená - Aj ,- Celkem ,- 10

11 Program vzdělávání specializované Počet pracovníků cena programy (podle předmětů) Tiffany 1 500,- Motivační náměty a nápady ve výuce 1 480,- zeměpisu Doškolovací kurz zdravotníků ,- Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ,- Celkem ,- Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků cena /hrazeno z provozních prostředků/ Školení VEMA ,- Závěr roku v účetnictví PO, daně 1 500,- Účetní směrnice 1 700,- Školení VEMA ,- Aktuální problémy v účetnictví PO 1 420,- Inventarizace ,- Školení VEMA ,- Nemocenská 1 500,- Aktuální problémy v účetnictví PO 1 420,- Celkem 8.200,- Komentář: Opět jsme uskutečnili vzdělávací akci určenou pro všechny ped. pracovníky na téma základy práce s interaktivní tabulí. Toto školení bylo pro ped. Pracovníky zdarma v rámci dotace EU. V těchto akcích bychom chtěli pokračovat. Dále využívali zaměstnanci hlavně nabídku NIDV a CVKHK, která je finančně příznivá a vyučující si mohou vybrat dle své aprobovanosti nebo potřeb školy. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Velice dobrá spolupráce se zřizovatelem, SRPŠ a některými podnikateli.tradičně školu podporuje závodní lékařka. Příprava na vstup žáků do školy s místními MŠ. Akce pro zdejší domov důchodců, spolupráce s DDM a ZUŠ. Škola v září slavnostně ukončila projekt Moderními výukovými metodami ke zdokonalování a modernizaci zákl. vzděl. prezentováním na veřejnosti o dni otevřených dveří. Tímto projektem škola získala téměř 10 mil. Kč na modernizaci vybavení. Škola je zapojena do partnerského projektu Výchova k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Významné akce školy Vítání prvňáčků, Zátopkův maratón, Mikuláš na ledě, vánoční výstava v kostele M. Jana Husa, zdobení vánočních stromečků pro kostel sv. Voršily, ve spolupráci s OS Město v zahradách zahájení adventu a tradiční jarmark, den otevřených dveří.. Nohejbalový turnaj, rozloučení se školním rokem na zámku, besídky a vystoupení pro rodiče, prezentace školní docházky žáky devátých ročníků pro rodiče. Vzdělávací akce pro pedagogy z naší školy i okolních škol. Pomoc při veřejné sbírce a zajištění Tříkrálové sbírky. Adopce v Indii. Třetí ročník literární soutěže Cena A. Lauterbacha. Ve spolupráci se SRPŠ byl uspořádán ples školy. 11

12 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Přístupnost školního areálu i v době mimo vyučování má napomoci mládeži smysluplně trávit volný čas. Nabídka zájmových kroužků, přístup na internet pod dohledem pedagoga a poučení o bezpečném internetu mají eliminovat rizika současného světa. V této oblasti škola zajišťuje pomoc dětem prostřednictvím kvalifikovaných pedagogů - výchovné poradkyně a preventistky soc. pat. jevů. Škola podporuje účast na soutěžích, osvědčila se spolupráce žákovského parlamentu s vedením školy. Osvědčily se projektové práce žáků, práce výchovné komise při řešení problémů ve spolupráci s rodiči, projekt Bezpečná třída zaštítěná Dominem (později změna názvu na Mozaiku) z HK. Pořádání školních výletů, exkurzí a škol v přírodě. Lyžařský výcvik byl opět uskutečněn v Jeseníkách za příznivých finančních i sněhových podmínek. Na lyžařský výcvik vyjelo 47 žáků. Po absolvování tohoto výcviku se všichni žáci stali lyžaři. Žáci I. stupně se tradičně účastnili výuky plavání v Hradci Králové (119 žáků). Začal se realizovat projekt Výchova k různosti..., kde jsme proškolili pedagoga a získali materiály pro výuku.. Na škole probíhala výuku anglického, německého a ruského jazyka (forma běžné výuky i přes doplňkovou činnost). Na škole působila rodilá mluvčí AJ. Podíleli jsme se na zpracování projektu Online lektorství AJ pro ZŠ, který byl finančně podpořen pro příští období. Podali jsme projekt Pomůžeme vám, kterým škola chtěla získat finanční prostředky na zřízení místa školního psychologa. Tento projekt nebyl finančně podpořen. Ve škole využíváme školní informační kanál (ŠIK), kde usilujeme o nový způsob komunikace s našimi žáky prostřednictvím výchovných videospotů. Škola podala několik žádostí o grant z KHK, pro tento rok nebyly finančně podpořeny. Akce k environmentální výchově Uspořádali jsme opět sběr starého papíru a nově i velkých elektospotřebičů. Byl uskutečněn sběr šípků, žaludů a kaštanů, sběr citrónové a pomerančové kůry.vítězné třídy a nejlepší sběrači byli odměněni. Pořádali jsme různé besedy a přednášeky pro žáky. Po celý rok vycházel již VIII.. ročník školního časopisu Školní perličky.škola je zapojena do programu Recyklohraní - umožnění sběru baterií a drobných elektrozařízení do speciálních nádob.po škole jsou nainstalovány sběrné nádoby (získané z projektu KÚ) na třídění papíru, plastů a nápojových kartonů. Odebíráme mléko a ovoce pro žáky. 7.2 Účast žáků školy v soutěžích a na akcích Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků 12 Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání ,3.,4. roč. Lyžařské kurzy žákodnů Zotavovací pobyty žákodnů Exkurze žákodnů Školní výlety žákodnů Žákovská 6 76 DD, rodiče vystoupení Den otevřených dveří Prezentace projektu DRV - divadlo 9 72 DRV- pro rod Vánoce pro rod. Výstavy 6, 23,3, 5 100, 540, 4, 4 Vánoce-Husův sbor, sv. Voršila, trhy v Nepolisech, Ohnišťanech

13 Soutěže 7 42 Zátopkův maraton Sportovní den 6 9 Recitační soutěžreg. 2 2 Dějepisná olymp. 1 1 Zeměpisná olymp. 2 2 Olympiáda Čj 5 13 Vybíjená 7 21 Dokážu, umím, znám pro rodiny Nohejbal. turnaj 7 18 Poznávání živoč MDD Slavík 9 25 Pythagoriáda 5., Pythagoriáda 7., Mineralogická olympiáda 4 12 Přespolní běh roč. Ceny Ant. Lauterbacha 6 18 Pohár rozhlasu ml. žáci 7.3 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Region Recitační soutěž r. 3 4.,5.. místo r. 3 1.,2.,9.,.místo Novobydžovský slavík 14 Kategorie tř. 2 3.,7. místo tř 4 1.,3.,9. místo tř 4 1.,4.,5., 9. místo tř. 4 2.,3.,4.,5. místo Poznávání rostlin 17 Kategorie tř místo tř místo tř místo Vybíjená Preven Cup 4.,5. třídy místo McDonald s CUP1.-3.roč místo 4.-5.roč místo Okres Dějepisná olympiáda místo Olympiáda v Čj 2 3. místo Pythagoriáda 5. roč. 7 5.místo (počtem bodů 4.) Pythagoriáda 6. roč. 1 6.místo (počtem bodů 3.) Pythagoriáda 7. roč. 4 počtem bodů 6. Pythagoriáda 8. roč místo (počtem bodů 4.) Minikopaná starší ž místo Mc Donalďs CUP1.-3.roč místo Pohár rozhlasu 39 ml. d.-10. místo, ml.ch.-3. místo., st. d.-8. místo, st.ch.-7. místo mladší ch. výška místo dálka 5. místo 13

14 míček 2.,4. místo Kraj Olympiáda v Čj 1 5. místo Minikopaná starší ž místo CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE Zátopkův maraton 42 Komentář : V tabulce uvádím pouze umístění do desátého místa. 7.4 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání: Výuka jazyků Živnostenský list - název : Výchova a mimoškolní vzdělávání Poskytování tělovýchovných služeb Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzděl. akcí včetně lektorské činnosti pro dospělé Název zájmové čínnosti Anglický jazyk AJ s rodilou mluvčí Keramika Taneční aerobic Šikula Hravé učení Logopedický kroužek Příprava k přijímacím zk. mat. Příprava k přijímacím zk. č.j. Výtvarné soboty Vybíjená Sborový zpěv Točení na hrnčířském kruhu Gymnastika Sportovní příprava Výuka jazyků Výtvarné soboty Komentář: Škola na živnostenský list s názvem Poskytování tělovýchovných služeb umožňuje půjčovat žákům a veřejnosti lyže a lyžařské boty. V případě pořádání lyžařského kurzu školou mají při půjčování přednost žáci ze soc. slabých rodin. 8. Údaje o výsledcích provedených kontrol proběhlo na škole šetření stížnosti ČŠI. Stížnost byly podána na postup ředitelky školy ve věci pololetní klasifikace chovaní některých žáků. Závěr šetření prováděný pracovnicemi ČŠI na škole je, že ředitelka školy postupovala při klasifikaci chování a udělení výchovného opatření u dotyčných žáků v souladu s platnými předpisy a stížnost byla shledána jako nedůvodná. Škola předložila monitorovací zprávu ke grantu Moderními výukovými metodami ke zdokonalování a modernizaci základního vzdělávání., která byla přijata RR Královéhradeckého kraje. 14

15 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 a) Finanční neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu přidělené Královéhradeckým krajem v tis. Kč MZDOVÉ PROSTŘEDKY, OPPP, ODVODY Z MEZD 1. Mzdové prostředky na platy 2. Ostatní osobní náklady 3. Zdravotní pojištění organizací 4. Sociální pojištění organizací 5. Základní příděl 2% mzdových prostředků do FKSP 6. fyzické osoby - průměrný stav k OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY 7. Školní potřeby poskytnuté zdarma 8. Učebnice, metodiky 9. Knihy, učební pomůcky 11. Cestovné - DVPP 12. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 13. Plavecká výuka (prostředky na platy) 14. Výukové programy 15. Náhrady pracovní neschopnost ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY 16. Mzdové prostředky na platy pedagog. 1.etapa 17. Zdravotní pojištění organizací 18. Sociální pojištění organizací 19. Základní příděl 2% mzdových prostředků do FKSP 20. Mzdové prostředky na platy nepedagog. 1.a 2.etapa 21. Zdravotní pojištění organizací 22. Sociální pojištění organizací 23. Základní příděl 2% mzdových prostředků do FKSP Zvýšení nenárokových složek platů 24. Mzdové prostředky na platy pedagog. 2.etapa 25. Zdravotní pojištění organizací 26. Sociální pojištění organizací 27. Základní příděl 2% mzdových prostředků do FKSP 28. Služby 29. Ostatní osobní náklady ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY 30. Školní potřeby poskytnuté zdarma Grant Škola bez šikany Pomůcky pro žáky 1. tříd 31. Státní dotace na projekt - neinvestice 32. Státní dotace na projekt - investice DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 15

16 33. Královéhradecký kraj 34. Účelová dotace Zvýšení nenárokových složek platů ped Účelová dotace Zvýšení nenárokových složek platů neped. 36. Účelová dotace Zvýšení nenárokových složek platů ped Účelová dotace pomůcky l. třídy 38. Účelová dotace Grant Škola bez šikany 39. NÁKLADY CELKEM 40. VÝNOSY CELKEM 41. ROZDÍL 42. Výše neinvestičních prostředků na 1 žáka DOTACE Z ÚSC b) Finanční neinvestiční prostředky - Město Chlumec nad Cidlinou na provoz školy SPOTŘEBA MATERIÁLU 1. Všeobecný materiál 3. Pohonné látky a mazadla 4. Drobný hmotný dlouhodobý majetek do ,- Kč 5. Učební pomůcky - pracovní sešity 6. Předplatné novin a časopisů 7. Spoluúčast projekt Šikana 8. Spotřebované věcné dary 9. Den dětí 10. Pomůcky výtvarná výchova II.st.- hrazeno žáky 11. Pomůcky výtvarná výchova I.st.- hrazeno žáky 12. Materiál ŠD 14. Kaštany, žaludy - odvod na SRPŠ 15. Starý papír - odvod na SRPŠ 16. Příspěvky SRPŠ - odvod SRPŠ 17. Keramický kroužek ŠD - hrazeno žáky 18. Kroužek ŠD - Řemesla - hrazeno žáky 19. Povinně volitelný předmět VŘČ materiál 20. Materiál škola v přírodě - hrazeno žáky SPOTŘEBA ENERGIE 21. Elektrická energie 22. Vodné, stočné 23. Plyn OPRAVY A ÚDRŽBA 24. Opravy a údržba CESTOVNÉ 25. Cestovné mimo DVPP OSTATNÍ SLUŽBY 26. Služby a práce nevýrobní povahy 27. Školní akce - náklady 28. Telekomunikační poplatky, spotřeba cenin 29. Software 30. Fotografie - hrazeno žáky 16

17 31. Školní akce - hrazeno žáky 32. Plavecká výuka - hrazeno žáky 33. Autobus - hrazeno žáky 34. Lyžařský výcvikový zájezd - hrazeno žáky 35. Školy v přírodě - hrazeno žáky MZDOVÉ NÁKLADY 36. Příkazní smlouva - školník TV ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 37. Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnanců 38. FKSP refundace OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 39. Vzdělávání mimo DVPP 40. Preventivní prohlídky zaměstnanců 41. Stravování zaměstnanců - věcná režie 42. Ochranné pomůcky a pracovní oděvy JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 43. Bankovní a jiné finanční služby 44. Pojištění majetku školy 45. Bankovní a jiné finanční náklady FKSP 46. Povinný podíl ZPS 47. Odpisy majetku NÁKLADY CELKEM c) Náklady na projekt spolufinancovaný EU "Moderními výukovými metodami ke zdokonalování a modenizaci základního vzdělávání" - dvouletý projekt, zatím bez dotace a finančního pokrytí SLUŽBY SPOJENÉ S PROJEKTEM EU 48. Projektová dokumentace, výběrové řízení, konzultační a poradenské služby, povinná publicita 49. Bankovní poplatky účtu na projekt d) Výnosy Základní školy Chlumec nad Cidlinou VÝNOSY 1. Tržby z prodeje služeb 2. Výstava 3. Kopírování 4. Prodej knihy Proměny našeho města očima dětí 5. Provozní náhrady PPP Hradec Králové 6. Úplata ŠD 17

18 Úroky 7. Úroky BÚ 8. Úroky FKSP 9. Úroky účtu projektu Zúčtování fondů 10. Použití rezervního fondu - dary Jiné ostatní výnosy 11. Nájemné TV 12. Nájemné ZŠ praktická 13. Nájemné služebních bytů 14. Nájemné Pedagogicko-psychologická poradna 15. Nájemné keramická pec 16. Pronájem místností ZŠ 17. Nájemné školní bufet 18. Ztracené učebnice - platba žáků 19. Vodné, stočné - ŠJ, služební byty 20. Teplo, teplá voda ŠJ 21. Fotografie - platba žáků 22. Ztracené žákovské knížky - platba žáků 23. Pracovní sešity - platby žáků 24. Pomůcky výtvarná výchova II.st. - platba žáků 25. Školní akce - platba žáků 26. Školní mléko - automat 27. Ostatní výnosy 28. Voda ZŠ praktická 29. Teplo ZŠ praktická 30. Elektrická energie ZŠ praktická 31. Komunální odpad ZŠ praktická 32. ŠJ teplo, teplá voda 33. školní byty voda 34. Pomůcky výtvarná výchova I.st.- platba žáků 35. Pomůcky pro povinně volitelný předmět VŘČ 36. Pojistné plnění 37. Spotřebované věcné dary 38. Sběr pro SRPŠ - kaštany, žaludy 39. Sběr pro SRPŠ - starý papír 40. Příspěvky SRPŠ 41. Keramický kroužek ŠD 42. Kroužek ŠD - Řemesla 43. Plavecká výuka - platba žáků 44. Lyžařský výcvikový zájezd - platba žáků 45. Školy v přírodě - platby žáků 46. DDM Chlumec - vodné, stočné 47. DDM Chlumec - teplo 48. DDM Chlumec - el. energie 49. DDM Chlumec - komunální odpad 50. DDM Chlumec - provozní náklady na úklid Tržby z prodeje majetku 51. Prodej majetku 18

19 VÝNOSY CELKEM d) Doplňková činnost ZŠ NÁKLADY 1. Všeobecný materiál 2. Elektrická energie 3. Vodné, stočné 4. Plyn 5. Služby 6. Kooperativa 7. Bankovní a jiné finanční služby OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY 8. Dohody 9. Zdravotní pojištění placené organizací 10. Sociální pojištění placené organizací CELKEM náklady DČ VÝNOSY 11. Úroky 12. Tržby z prodeje služeb CELKEM výnosy DČ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 CELKEM 1. Provozní dotace Města 2. Výnosy celkem 3. Státní dotace na projekt - neinvestice 4. Státní dotace na projekt - investice 5. Náklady celkem 6. CELKEM VÝSLEDEK V HLAVNÍ ČINNOSTI 7. Výnosy doplňková činnost 8. Náklady doplňková činnost 9. CELKEM VÝSLEDEK V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM 10. Přepočtený počet žáků v roce Výše neinvestičních provozních prostřednů na 1 žáka a) Finanční neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu přidělené Královéhradeckým krajem 19 SKUTEČNOST 2009 v tis. Kč MZDOVÉ PROSTŘEDKY, OPPP, ODVODY Z MEZD ,42 1. Mzdové prostředky na platy ,80 2. Ostatní osobní náklady 32,50 3. Zdravotní pojištění organizací 1 138,08 4. Sociální pojištění organizací 3 041,22

20 5. Základní příděl 2% mzdových prostředků do FKSP 252,82 6. fyzické osoby - průměrný stav k ,43 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY 588,78 7. Školní potřeby poskytnuté zdarma 7,50 8. Učebnice, metodiky 167,04 9. Knihy, učební pomůcky 242, Kompenzační pomůcky 0, Cestovné - DVPP 39, Další vzdělávání pedagogických pracovníků 22, Plavecká výuka (prostředky na platy) 83, Výukové programy - Dx 8, Náhrady pracovní neschopnost 17,78 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY nenárokových složek platů 20 Zvýšení 1 224, Mzdové prostředky na platy pedagog. 1.etapa 546, Zdravotní pojištění organizací 49, Sociální pojištění organizací 136, Základní příděl 2% mzdových prostředků do FKSP 10, Mzdové prostředky na platy nepedagog. 1.a 2.etapa 85, Zdravotní pojištění organizací 7, Sociální pojištění organizací 21, Základní příděl 2% mzdových prostředků do FKSP 1, Mzdové prostředky na platy pedagog. 2.etapa 268, Zdravotní pojištění organizací 24, Sociální pojištění organizací 67, Základní příděl 2% mzdových prostředků do FKSP 5,37 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Grant Škola bez šikany 13, Služby 12, Ostatní osobní náklady 1,00 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Pomůcky pro žáky 1. tříd 44, Školní potřeby poskytnuté zdarma 44,00 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY méně vyučovaných cizích jazyků Podpora 31. Mzdové prostředky na platy 0, Ostatní osobní náklady 0, Zdravotní pojištění organizací 0, Sociální pojištění organizací 0, Základní příděl 2% mzdových prostředků do FKSP 0,00 0,00 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Grant Dokážu-umím-znám 0, Materiál 0, Pronájem 0,00 DOTACE , Královéhradecký kraj , Účelová dotace Zvýšení nenárokových složek platů ped , Účelová dotace Zvýšení nenárokových složek platů neped. 116, Účelová dotace Zvýšení nenárokových složek platů ped , Účelová dotace pomůcky l. třídy 44, Účelová dotace Grant Škola bez šikany 13, Účelová dotace Podpora méně vyučovaných jazyků 0, Účelová dotace grant Dokážu-umím-znám 0, NÁKLADY CELKEM ,20

21 47. VÝNOSY CELKEM , ROZDÍL 0, Výše neinvestičních prostředků na 1 žáka 33,29 b) Finanční neinvestiční prostředky - Město Chlumec nad Cidlinou na provoz školy SKUTEČNOST 2009 SPOTŘEBA MATERIÁLU 944,99 1. Všeobecný materiál 304,13 2. Materiál výstava 0,00 3. Pohonné látky a mazadla 8,11 4. Drobný hmotný dlouhodobý majetek do ,- Kč 291,48 5. Učební pomůcky - pracovní sešity 58,45 6. Předplatné novin a časopisů 16,92 7. Spoluúčast projekt Šikana 5,00 8. Výzdoba 0,00 9. Den dětí 0, Pomůcky výtvarná výchova II.st.- hrazeno žáky 36, Pomůcky výtvarná výchova I.st.- hrazeno žáky 23, Materiál ŠD 72, Pomerančová kůra - odvod SRPŠ 0, Kaštany, žaludy - odvod na SRPŠ 11, Starý papír - odvod na SRPŠ 3, Příspěvky SRPŠ - odvod SRPŠ 67, Keramický kroužek ŠD - hrazeno žáky 31, Kroužek ŠD - Řemesla - hrazeno žáky 5, Povinně volitelný předmět VŘČ materiál 7, Materiál škola v přírodě - hrazeno žáky 0,54 SPOTŘEBA ENERGIE 2 357, Elektrická energie 665, Vodné, stočné 172, Plyn 1 520,08 OPRAVY A ÚDRŽBA 861, Opravy a údržba 861,75 CESTOVNÉ 2, Cestovné mimo DVPP 2,87 OSTATNÍ SLUŽBY 1 646, Služby a práce nevýrobní povahy 560, Stravování zaměstnanců - věcná režie 95, Telekomunikační poplatky, spotřeba cenin 125, Software 3, Fotografie - hrazeno žáky 46, Akce SRPŠ 0, Školní akce - hrazeno žáky 279, Plavecká výuka - hrazeno žáky 66, Zájezd Anglie - hrazeno žáky 0, Autobus - hrazeno žáky 2, Lyžařský výcvikový zájezd - hrazeno žáky 132, Školy v přírodě - hrazeno žáky 334,88 MZDOVÉ NÁKLADY 9, Příkazní smlouva - školník TV 9, Mzdové náklady - výstava 0,00 21

22 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 57, Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnanců 56, FKSP refundace O. Kuchař 0,17 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 11, Ochranné pomůcky a pracovní oděvy 11,31 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 66, Bankovní a jiné finanční služby 31, Pojištění majetku školy 33, Bankovní a jiné finanční náklady FKSP 1, Povinný podíl ZPS 0, Daň z příjmů 0,00 NÁKLADY CELKEM 5 958,90 c) Náklady na projekt spolufinancovaný EU "Moderními výukovými metodami ke zdokonalování a modenizaci základního vzdělávání" - dvouletý projekt, zatím bez dotace a finančního pokrytí 22 SKUTEČNOST 2009 SLUŽBY SPOJENÉ S PROJEKTEM EU 157, Projektová dokumentace, výběrové řízení, konzultační a poradenské 154,98 služby, povinná publicita 49. Bankovní poplatky účtu na projekt 2,11 d) Výnosy Základní školy Chlumec nad Cidlinou VÝNOSY SKUTEČNOST Tržby z prodeje služeb 69,76 2. Výstava 0,00 3. Kopírování 0,00 4. Prodej knihy Proměny našeho města očima dětí 0,31 5. Úplata ŠD 69,45 Úroky 0,94 6. Úroky BÚ 0,93 7. Úroky FKSP 0,01 8. Úroky účtu projektu 0,00 Zúčtování fondů 3,95 9. Použití rezervního fondu - dary 3,95 Jiné ostatní výnosy 2 003, Nájemné TV 279, Nájemné ZŠ praktická 72, Nájemné služebních bytů 64, Nájemné Pedagogicko-psychologická poradna 32, Nájemné keramická pec 0, Pronájem místností ZŠ 37, Nájemné školní bufet 10, Ztracené učebnice - platba žáků 11, Vodné, stočné - ŠJ, služební byty 69, Teplo, teplá voda ŠJ 106,70 SKUTEČNOST Fotografie - platba žáků 46, Ztracené žákovské knížky - platba žáků 1,35

23 22. Pracovní sešity - platby žáků 55, Pomůcky výtvarná výchova II.st. - platba žáků 36, Školní akce - platba žáků 279, Školní mléko - automat 6, Ostatní výnosy 0, Voda ZŠ praktická 9, Teplo ZŠ praktická 94, Elektrická energie ZŠ praktická 36, Komunální odpad ZŠ praktická 6, Pomůcky výtvarná výchova I.st.- platba žáků 23, Pomůcky pro povinně volitelný předmět VŘČ 7, Sběr pro SRPŠ - pomerančová kůra 0, Sběr pro SRPŠ - kaštany, žaludy 11, Sběr pro SRPŠ - starý papír 3, Příspěvky SRPŠ 67, Akce SRPŠ 0, Keramický kroužek ŠD 31, Kroužek ŠD - Řemesla 5, Plavecká výuka - platba žáků 66, Lyžařský výcvikový zájezd - platba žáků 132, Zájezd Anglie - platba žáků 0, Školy v přírodě - platby žáků 335, DDM Chlumec - vodné, stočné 2, DDM Chlumec - teplo 27, DDM Chlumec - el. energie 9, DDM Chlumec - komunální odpad 2, DDM Chlumec - provozní náklady na úklid 18,01 Tržby z prodeje majetku 0, Prodej majetku 0,02 VÝNOSY CELKEM 2 078,39 d) Doplňková činnost ZŠ SKUTEČNOST 2009 NÁKLADY 51,94 1. Všeobecný materiál 1,66 2. Elektrická energie 4,94 3. Vodné, stočné 1,28 4. Plyn 11,28 5. Služby 31,17 6. Kooperativa 0,01 7. Bankovní a jiné finanční služby 1,6 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY 91,76 8. Dohody 91,05 9. Zdravotní pojištění placené organizací 0, Sociální pojištění placené organizací 0,52 CELKEM náklady DČ 143,7 VÝNOSY 184, Úroky 0, Tržby z prodeje služeb 184,8 CELKEM výnosy DČ 184,89 23

24 HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 CELKEM 1. Provozní dotace Města 3 918,00 2. Výnosy celkem 2 078,39 3. Náklady celkem 6 115,99 4. CELKEM -119,60 5. Výnosy doplňková činnost 184,89 6. Náklady doplňková činnost 143,70 7. CELKEM 41,19 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM -78,41 8. Přepočtený počet žáků v roce ,00 9. Výše neinvestičních provozních prostřednů na 1 žáka 10, Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Rozvojový program: Realizace Zvýšení nenárok. složek platu a motivač. Složek mezd ped. prac. s ohledem na kvalitu jejich práce I. etapa (3. a 4. čtvrtletí 09) ,- Kč Zvýšení nenárok. složek platu a motivač. Složek mezd ped. prac. s ohledem na kvalitu jejich práce II. etapa (vyplaceno v 12/09) ,- Kč Posílení úrovně odměňování nepedagog. pracovníků ,- Kč Školní vybavení pro žáky 1. ročníku ,- Kč Komentář: Škola obdržela finanční prostředky na posílení platů (a odvody), které byly vyplaceny zaměstnancům dle daných kriterií do konce kalendářního roku Od ledna 2010 rozpočet na platy zaměstnanců školy není příznivý. Mgr. Jana Bernartová, ředitelka školy Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne... 24

25 25

26 26

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ 12/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové adresa školy Kozelkova 123., 503

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok /2012 Výroční zpráva ZŠ 11/12 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové adresa školy Kozelkova 123/IV. 503

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2004/2005 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více