Kdy se narodil... Vypracovali: Mrkývka Vojtěch, Mrázek Ondřej, Novotná Marie. Předmět: PLIN08 Projekty II. Semestr: Jaro 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdy se narodil... Vypracovali: Mrkývka Vojtěch, Mrázek Ondřej, Novotná Marie. Předmět: PLIN08 Projekty II. Semestr: Jaro 2015"

Transkript

1 Kdy se narodil... Vypracovali: Mrkývka Vojtěch, Mrázek Ondřej, Novotná Marie Předmět: PLIN08 Projekty II Semestr: Jaro 2015 Vedoucí projektu: Mgr. Marek Grác, Ph.D. Úkolem tohoto projektu bylo vytvořit program/skript umožňující počítači automaticky zodpovídat některé otázky ve hře Česko (jinými slovy: snaha naučit počítač vyhledat v textových souborech jistý typ informací a pracovat s nimi). Česko je stolní (desková) vědomostní hra postavená na týmovém soupeření v zodpovídání otázek vztahujících se nějakým způsobem k České republice. Otázek existuje ve hře velké množství (tedy se dá tvrdit, že otázka není dopředu známá a je náhodná). Ve hře existuje několik okruhů otázek. Náš úkol spočíval ve vytvoření skriptu, který by uměl excerpovat z textového vstupu datum narození známé osobnosti (což je jeden z frekventovaných herních dotazů). 1 Přípravná fáze Základní program, pro který skript vytváříme, pracuje se surovými daty získanými na internetu. Tzn. bylo nutné zjistit, jaký výsledek předá vyhledávač po zadání dotazu na jméno osobnosti. Podle toho bylo později možné navrhnout algoritmus. Po zkoušení velkého počtu dotazů jmen osobností se nám podařilo zjistit, jaké výsledky se zobrazují nejčastěji. U více než 90 % vyhledávaných osobností se jako první ve vyhledávači zobrazují odkazy na portál Wikipedie.org. Zbylých asi 10 % výsledků odkazuje na osobní webové stránky osobností (většinou se jednalo o žijící a mediálně velmi známé osoby). Dotazy jsme zadávali do vyhledávačů Google i Seznam. 1

2 2 Wikipedie Na stránkách Wikipedie jsme v další fázi opět zadávali jména českých osobností. Pozorovali jsme, že jednotlivé výsledky, respektive informace o datech narození, bývají napsány ve velmi podobné formě. To je způsobeno tím, že dnes již na Wikipedii existují pravidla o podobě jednotlivých uváděných informací. Díky tomu se lze spolehnout na to, že i když se může měnit obsah jednotlivých wiki stránek, formát zůstane téměř nezměněn. V této fázi bylo také potřeba zjistit, zda neexistují osobnosti, u nichž se standardní podoba informace o datu narození diferencuje. (Toto vyhledávání muselo být z podstaty informace intuitivní. Znalost existence těchto potenciálně problémových osobností (z hlediska formy zápisu) je totiž závislá na empirických zkušenostech, tzn. nelze algoritmizovat.) 2.1 Formát informací Z průzkumu vyplynulo, že standardní podoba informace o datu narození na wiki stránkách má tento charakter: celá informace je uzavřena v kulatých závorkách v samotné závorce jsou uvedeny informace o době narození (den, měsíc, rok), místě narození, datu úmrtí (den, měsíc, rok) a místě úmrtí 1 formát těchto jednotlivých oblastí (data, místa), tedy struktura textu v závorce, je téměř shodný Př.: Alois Jirásek (23. srpna 1851 Hronov (1) 12. března 1930 Praha) byl český prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu. Cílem této fáze bylo sestavení regulárního výrazu, který by akceptoval co nejvíce variant možných forem zápisů (pokud možno všechny). 1 Pokud osoba žije, pak tyto informace pochopitelně nejsou. 2

3 2.2 Problémové jevy Pokud by byly informace o datu narození na všech stránkách skutečně shodné, nebylo by příliš obtížné sestavit adekvátní regulární výraz. Museli jsme ale zohlednit i to, že některý z údajů v závorce chybí nebo je realizován jinou formou. Pokud hledaná osoba žije, je obsah textu v závorce v podstatě poloviční. Sestavení dotazu může problematizovat např. místo narození nebo úmrtí osoby. Třeba tehdy, je-li jméno města víceslovné, obsahuje-li spojovník aj. (Frýdek-Místek, Borová u Přibyslavi). Příklady problémových jevů: uvedení symbolů * u narození osoby rozdílné pádové formy měsíců (leden, ledna, únor, února,... ) redundatní výrazy asi, nebo (u osob, kdy není daná informace dostatečně doložena) uvedení jiných informací v závorce (např. celé jméno osoby) víceslovné pojmenování místa narození nebo úmrtí Sestavení regulárního výrazu Výše zmíněné problémové jevy nejsou jediné, se kterými jsme se setkali. Pouze ilustrují velkou variantnost možných zápisů v (na první pohled) homonymní podobě obsahu závorky. Samotný regulární výraz pak byl sestaven pro množinu několika standardních zápisů a následně rozšiřován tak, aby vyhovoval i třídám samostatných problémových jevů. I během této fáze jsme se pokoušeli rozšířit okruh osob s nevhodnou podobou zápisu. Jména obsahující přídomky (šlechtický predikát), dvě data narození nebo úmrtí aj. a tyto opět otestovat pro aktuální regulární výraz. 3

4 3 Skript Když byl sestaven dostatečně silný regulární výraz, bylo potřeba jej efektivně aplikovat v rámci skriptu. Samotný výraz pouze najde konkrétní informace, ale dále s nimi nepracuje. Mohli jsme ale tento výraz využít v rámci skriptu, který by pomocí něj přidal do textu metainformaci o datu narození. Výsledný program pak pouze analyzuje námi obohacený text a výslednou informaci předá na výstup. Jedním z řešení byl unixový program sed, který umožňuje nahrazování textových řetězců jinými řetězci. V praxi by to vypadalo tak, že bychom např. řetězec 23. srpna 1851 uzavřeli do párových tagů s metainformací datum narození. Při testování jsme ale zjistili, že program sed není pro náš účel úplně ideální. Skript v něm zapsaný byl velmi nepřehledný a v průběhu testování se ani zkoušené regulární výrazy nechovaly podle očekávání. Vhodnější variantou pak bylo napsat skript v jazyce Python. Tuto metodu jsme nakonec zvolili. 3.1 Popis algoritmu Skript vyžaduje na vstupu textová data, která analyzuje. Pokud najde hledané informace, vrací je na výstup doplněné o metainformace. Základní soubor, tak zůstane nezměněn. Samotný skript je složen ze dvou hlavních regulárních výrazů. Jeden pokrývá skupinu dat obsahujících datum narození i úmrtí osoby. Druhý výraz zachycuje data u osob majících pouze datum narození. Před tiskem výstupních dat jsou provedeny ještě některé, spíše vizuální, úpravy (např. je nahrazen slovní údaj měsíce narození za jeho číselnou reprezentaci: leden = 1, únor = 2 atd.) Přestože cílem bylo zjistit pouze informaci o narození osoby, rozhodli jsme se zpracovat i některé další informace (místo narození, datum a místo úmrtí). 4

5 4 Závěr 4.1 Slabiny skriptu Jak již bylo řečeno, asi 10 % dotazů se nenachází na stránkách Wikipedie. Zjistili jsme, že tyto výsledky jsou natolik rozdílné (formou zápisu informace o narození), že je nemožné je zahrnout do našich regulárních výrazů. Zápisy byly dokonce natolik rozdílné, že by bylo nutné sestavit regulárních výrazů velké množství. Navíc není jisté, jestli by i tak bylo vyhledávání úspěšné. Protože pro těchto 10 % existuje i stránka na Wikipedii, bylo by efektivnější přesměrovat program právě tam, kde by bylo možné použít fungující skript. Další slabinou je pak nefunkčnost získání informací u některých osob; např. tehdy, vyskytují-li se u osoby dvě data narození nebo úmrtí. Tyto případy ale nelze predikovat, takže problém bude vhodné řešit operativně až ve chvíli zjištění nefunkčnosti regulárního výrazu. 4.2 Výhody skriptu Zpracování v jazyce Python umožňuje díky přehlednému zápisu (oproti sedu) snadnou manipulaci s obsahem, a tím dovoluje rychle upravit regulární výrazy nebo podobu výstupu. Získání i jiných informací, než je datum narození, zjednodušuje práci výsledného programu, který v jedné iteraci analýzy textu získá více důležitých dat. Oproti sedu je navíc jednodušší práce se zpětnými referencemi v rámci regulárních výrazů. 5

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

a-didaktické situace identifikovat různé typy institucionalizace při objevování

a-didaktické situace identifikovat různé typy institucionalizace při objevování South Bohemia Mathematical Letters Volume 22, (2014), No. 1, 43 56. DIDAKTICKÉ SITUACE PŘI VYTVÁŘENÍ MATEMATICKÝCH POJMŮ V PŘEDŠKOLNÍ EDUKACI Abstrakt. Vytváření matematických představ v předškolní výchově

Více

Metody řešení problematiky neúplných dat

Metody řešení problematiky neúplných dat Metody řešení problematiky neúplných dat Ing. David Pejčoch, DiS. Katedra informačního a znalostního inženýrství Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 00 Praha

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Podpora integrace cizinců v ČR

Podpora integrace cizinců v ČR Podpora integrace cizinců v ČR obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku Realizátor výzkumu: Institut zdravotní politiky a ekonomiky

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a Petr Lozan revize absolventské práce z Vyšší odborné školy grafické v Praze REVIZE 2 VERZE 2.7 Vyšší odborná škola grafická v Praze Absolventská

Více

Národní v domostní zdroj R

Národní v domostní zdroj R Národní v domostní zdroj R Sdílení odborných v domostí mezi jedinci Homo sapiens sapiens Ivo Holava Univerzita Pardubice 2014 Tato e-kniha je zkrácenou, doplněnou verzí tištěné publikace Národní vědomostní

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO MOŽNÝ INDIKÁTOR JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 1

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO MOŽNÝ INDIKÁTOR JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 1 INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO MOŽNÝ INDIKÁTOR JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 1 Jan Mareš, Josef Lukas Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulta sociálních studií MU Brno Anotace:

Více