Transevropská dopravní síť: nové směrnice a finanční pravidla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transevropská dopravní síť: nové směrnice a finanční pravidla"

Transkript

1 Transevropská dopravní síť: nové směrnice a finanční pravidla Návrhy Komise Transevropská dopravní síť (TEN-T) potřebuje rozšířit, aby se zlepšila územní soudržnost a podpořila konkurenceschopnost a potenciál růstu rozšířené Evropské unie. Rozšíření sítě na budoucí členské státy poskytuje novou příležitost snížit kongesce a hlavních trasách a podpořit intermodalitu v rozšířené Evropě. S touto perspektivou navrhla Komise 1. října 2003 novou revizi směrnic transevropské dopravní sítě a finančních pravidel pro TEN-T s ohledem na jejich nový požadovaný rozměr. Tato navrhovaná revize doplňuje a aktualizuje návrhy na přijetí směrnic z roku 2001 a na přijetí finančních pravidel TEN-T. Cílem je soustředit zdroje na prioritní projekty infrastruktury a usnadnit Radě a Parlamentu dohodu o těchto nových návrzích, aby mohly vstoupit v platnost co nejdříve, jak požaduje Evropská rada. 1. Co je to transevropská dopravní síť? Transevropská dopravní síť (TEN-T) má klíčovou roli v zajištění volného pohybu zboží v Evropské unii. Znamená to asi polovinu všeho nákladu a osob. Směrnice pro TEN-T definují priority Unie připojením značky sítě k určitým trasám, a tak přivádějí finanční podporu EU k projektům s větší přidanou hodnotou Společenství. Rozpočet TEN-T, Fond soudržnosti, ERDF hrají důležitou roli tím, že podporují projekty TEN-T prostřednictvím přímých subvencí, zatímco EIB poskytuje půjčky. Síť slouží jako referenční rámec pro další legislativu Společenství a podporuje ekonomickou, sociální a územní soudržnost Unie. Některé hlavní projekty jsou zahrnuty v seznamu prioritních projektů. Představují pouze část početných projektů TEN-T, nicméně jejich výběr ze širokého okruhu projektů jim dává obrysy a umožňuje koncentrovat, přitáhnout a koordinovat finanční zdroje. Současná TEN-T v číslech km silnic km železničních tratí 330 letišť 270 mezinárodních námořních přístavů 210 vnitrozemských přístavů Systémy řízení provozu, navigační systémy a systémy informací pro uživatele jsou také součástí TEN-T 2. Revize směrnic a finančních pravidel TEN-T První směrnice pro síť TEN-T byly zavedeny v r Je třeba je revidovat. Jak zdůraznila v r Bílá kniha o dopravě 2, měly by být přizpůsobeny tak, aby braly v úvahu 1 Rozhodnutí 1692/96 2 Zveřejněná 12. září 2001a dostupná pro nahlédnutí na (Bílá kniha o dopravě vyšla jako svazek 88 Knižnice dokumentů EU vztahujících se k dopravě)

2 varovný nárůst kongescí kvůli přetrvávajícím dopravně přetíženým místům, chybějícím spojením a nedostatku interoperability a aby uspokojily naléhavou potřebu podpořit změnu rovnováhy mezi druhy dopravy. Vyhlídka na rozšíření zahrnující 12 nových zemí zvýrazňuje potřebu nového přístupu, aby se ochránila konkurenceschopnost evropské ekonomiky a zaručil vyrovnaný udržitelný rozvoj dopravy. Od té doby se Evropské rady v Göteborgu, Barceloně a Bruselu opakovaně obracely na instituce Společenství, aby přijaly revidované směrnice do r a nové prioritní projekty. První omezená revize byla navržena Komisí v říjnu 2001 a byla přijata ve svých širokých obrysech Evropským parlamentem 20. května Komise vydala revidovaný návrh v září 2002, aby nastínila svůj postoj k pozměňovacímu návrhu Parlamentu, ale tento revidovaný návrh dosud čeká na dohodu v Radě pro dopravu. Vzhledem ke zpožděním to ovlivnilo mnoho klíčových prioritních projektů, zejména v jejich přeshraničních úsecích; revize finančních pravidel pro TEN-T 3 byla také navržena v říjnu 2001 s ohledem na zvýšení finanční podpory EU z 10 % na 20 % u železničních projektů ovlivněných obtížnými geografickými podmínkami v jejich přeshraničních úsecích nebo pro přeshraniční úseky s kandidátskými zeměmi. Komise vydala revidovaný návrh v lednu 2003 po dohodě s Parlamentem, ale tento revidovaný návrh dosud čeká na dohodu s Radou. Bez toho, aby čekala na konečné přijetí těchto návrhů, se místopředsedkyně Komise Loyola de Palacio, zodpovědná za dopravu a energetiku, rozhodla iniciovat druhý krok k hlubší revizi směrnic pro TEN-T. Komisí byla vytvořena skupina na vysoké úrovni pro TEN-T, aby byly státy a Evropská investiční banka zapojeny hned od začátku do tohoto rozsáhlého úkolu, vzhledem k důležitému územnímu a finančnímu dopadu hlavních projektů infrastruktury. Skupina, vedená bývalým komisařem Karlem Van Miertem, vydala svou zprávu 30. června Po pečlivém zkoumání zprávy skupiny se Komise rozhodla navrhnout bez čekání nové revidované návrhy směrnic pro transevropskou dopravní síť a finanční nařízení pro TEN-T s ohledem na usnadnění dohody Rady a Parlamentu, jak požaduje Evropská rada. Návrhy Komise nejen definují projekty evropského zájmu, ale také navrhují množství řešení pro usnadnění jejich financování a jejich aktuální zavedení. 3. Navržená revize 3.1. Nové prioritní projekty a) Propracovaný koncept Transevropská dopravní síť je tvořena mnoha projekty společného zájmu. Některé projekty nicméně mají obzvláštní význam pro Evropskou unii, daný jejich rozsahem, jejich rolí v podpoře mezinárodního obchodu, posílením soudržnosti v Unii nebo proto, že pomáhají koncentrovat dopravní proudy na dlouhou vzdálenost na druhy dopravy přátelské k životnímu prostředí. Zvláštní úsilí Společenství podpořit tyto projekty je tedy ospravedlnitelné a nezbytné pro zajištění soudržného vývoje sítě a podporu společné vize hlavních os u národních a regionálních úřadů. Tyto projekty, vybrané podle striktní metodologie zahrnuté ve směrnicích, jsou nazývány prioritní projekty. Komise navrhuje pro každý z nich Deklaraci evropského zájmu, která znamená: 3 Nařízení 2236/95 4 Více informací na

3 Koncentraci finančních zdrojů EU. Nový článek návrhu rozhodnutí navrhuje, aby fondy TEN-T, fondy soudržnosti, strukturální fondy a fondy ISPA byly koncentrovány na prioritní projekty. Podnět pro členské státy držet se schváleného rozvrhu zavedením možnosti stáhnout projekt ze seznamu v případě neomluvitelného zpoždění. Hodnocení ex-post každého projektu pro přípravu příští revize a zlepšení metod hodnocení projektu. Tato hodnocení by měla být dostupná Komisi. Koordinované hodnocení a veřejné konzultační procedury, před schválením projektu. V případě určitých přeshraničních úseků, jako jsou tunely nebo mosty, budou mít členové možnost zavést jednotný transnacionální průzkum pro zhodnocení a konzultaci projektu. b) Nový seznam prioritních projektů Komise navrhuje zahrnout všechny projekty definované v seznamu 1 zprávy skupiny na vysoké úrovni publikované 30. června a tři projekty, o kterých se diskutovalo ve skupině a kterým nový vývoj od června umožní splnit kritéria. Tyto nové projekty tedy přicházejí jako dodatek k 6 novým projektům a 2 novým rozšířením navrženým Komisí v říjnu 2001 a schváleným Evropským parlamentem v květnu Nové navržené projekty (v porovnání s návrhem z r. 2001) jsou kurzívou. Předpokládané datum dokončení je v závorce Železniční osa Berlín - Verona/Milán - Bologna - Neapol - Messina - Palermo Halle/Lipsko - Norimberk (2015) Norimberk - Mnichov (2006) Mnichov - Kufstein (2015) Kufstein - Innsbruck (2009) Brennerský tunel (2015), přeshraniční úsek Verona - Neapol (2007) Milán - Bologna (2006) Železniční most přes Messinskou úžinu (2015) 2. Vysokorychlostní osa Paříž - Brusel - Kolín - Amsterodam - Londýn Tunel pod kanálem la Manche - Londýn (2007) Brusel/Liège - Kolín (2007) Brusel-Rotterdam - Amsterodam (2007) 6 3. Vysokorychlostní osa jihozápadní Evropy Lisabon/Porto - Madrid (2011) Madrid - Barcelona (2005) Barcelona - Figueras - Perpignan (2008) Perpignan - Montpellier (2015) Montpellier - Nîmes (2010) Madrid-Vitoria - Irun/Hendaye (2010) 5 Pro přehlednost nejsou uvedeny všechny dokončené úseky. 6 Včetně 2 stanic TGV (Rotterdam a Amsterodam), nepředvídaných v projektu přijatém Evropskou radou v Essenu v r

4 Irun/Hendaye - Dax, přeshraniční úsek (2010) Dax - Bordeaux (2020) Bordeaux - Tours (2015) 4. TGV Jih Paříž - Baudrecourt (2007) Mety - Lucemburk (2007) Saarbrücken - Mannheim (2007) 5. Trať Betuwe (2007) 6. Železniční osa Lyon - Terst/ Koper - Lublaň - Budapešť - ukrajinská hranice Lyon - St-Jean-de-Maurienne (2015) tunel Mont-Cenis ( ), přeshraniční úsek Bussoleno - Turín (2011) Turín - Benátky (2010) Benátky - Terst/Koper - Divača (2015) Lublaň - Budapešť (2015) 7. Dálniční osa Igoumenitsa/Patra - Athény - Sofie - Budapešť Via Egnatia (2006) Pathe (2008) Dálnice Sofie - Kulata - řecko/bulharská hranice (2010), s přeshraničním úsekem Promachon - Kulata Dálnice Nadlac - Sibiu - (úsek směr Bukurešť a Konstanca) (2007) 8. Multimodální osa Portugalsko/Španělsko se zbytkem Evropy Železniční trať Coruña - Lisabon - Sines (2010) Železniční trať Lisabon - Valladolid (2010) Železniční trať Lisabon - Faro (2004) Dálnice Lisabon - Valladolid (2010) Dálnice Coruña - Lisabon (2003) Dálnice Sevilla - Lisabon (dokončena-2001) Lisabonské nové letiště (2015) 9. Železniční spojení Cork - Dublin - Belfast - Stranraer 7 (2001) 10. Letiště Malpensa (dokončeno-2001) 11. Pevné spojení Øresund (dokončeno-2000) 12. Železniční/silniční osa nordického trojúhelníku Silniční a železniční projekty ve Švédsku 8 (2010) Dálnice Helsinky - Turku (2010) Železniční spojení Kerava - Lahti (2006) Dálnice Helsinky - Vaalimaa (2015) Železniční spojení Helsinky - Vainikkala (ruská hranice) (2014) 13. Silniční spojení Velká Británie/Irsko/Benelux (2010) 14. West Coast Main Line (2007) 7 O novém nárůstu kapacity tratě bylo rozhodnuto v r a byl zanesen do projektu č Některé malé silniční a železniční úseky budou dokončeny mezi roky 2010 a 2015.

5 15. Galileo (2008) 16. Nákladní železniční spojení Sines - Madrid - Paříž Nové transpyrenejské vysokokapacitní železniční spojení (2020) Železniční spojení Sines - Badajoz (2010) 17. Železniční osa Paříž - Štrasburk - Stuttgart - Vídeň - Bratislava Baudrecourt - Štrasburk - Stuttgart (2015) s mostem v Kehlu jako přeshraničním úsekem Stuttgart - Ulm (2012) Mnichov - Salzburg (2015), přeshraniční úsek Salzburg - Vídeň (2012) Vídeň - Bratislava (2010), přeshraniční úsek. 18. Rýn/Maas - Mohan - Dunaj vnitrozemská vodní cesta Rýn - Maas (2019) se zdymadlem Lanay jako přeshraniční úsek Vilshofen - Straubing (2013) Vídeň - Bratislava (2015) přeshraniční úsek Palkovičovo - Mohács (2014) Dopravně přetížené úseky v Rumunsku a Bulharsku (2011) 19. Vysokorychlostní železniční interoperabilita Iberského poloostrova Madrid - Andalucia (2010) Nordeste (2010) Madrid - Levante y Mediterráneo (2010) Corredor Norte - Noroeste, včetně Vigo - Porto (2010) Extremadura (2010) 20. Železniční osa Fehmarn Belt Pevné železniční/silniční spojení Fehmarn Belt (2014) Železniční trať pro přístup do Dánska z Øresundu (2015) Železniční trať pro přístup do Německa z Hannoveru (2015) Železniční trať Hannover - Hamburk/Brémy(2015) 21. Námořní dálnice Projekty se týkají jedné z následujících námořních dálnic: Dálnice Baltického moře (spojující členské země u Baltického moře se členskými státy střední a západní Evropy) (2010) Námořní dálnice západní Evropy (vedoucí z Iberského poloostrova přes Atlantický oblouk k Severnímu moři a Irskému moři) (2010) Námořní dálnice jihovýchodní Evropy (propojující Jaderské moře s Jónským mořem a východním Středomořím včetně Kypru) (2010) Námořní dálnice jihozápadní Evropy (západní Středomoří) propojující Španělsko, Francii, Itálii a zahrnující Maltu, a spojující námořní dálnice jihovýchodní Evropy 9 (2010) 22. Železniční osa Athény - Sofie - Budapešť - Vídeň - Praha - Norimberk /Drážďany Železniční trať řecko/bulharská hranice - Kulata - Sofie - Vidin/Calafat (2015) Železniční trať Curtici - Brašov (směr Bukurešť a Konstanca) (2010) 9 Včetně směru k Černému moři.

6 Železniční trať Budapešť - Vídeň (2010), přeshraniční úsek Železniční trať Brno - Praha - Norimberk (2010), Norimberk - Praha jako přeshraniční úsek. 23. Železniční osa Gdaňsk - Varšava - Brno/Bratislava - Vídeň Železniční trať Gdaňsk - Varšava - Katovice (2015) Železniční trať Katovice - Brno - Břeclav (2010) Trať Katovice - Žilina - Nové Město n.v. (2010) 24. Železniční osa Lyon/Ženeva - Basilej - Duisburg - Rotterdam/Antverpy Lyon - Mulhouse - Mülheim, 10 Mulhouse - Mülheim jako přeshraniční úsek (2018) Ženeva - Milán/Novara - švýcarská hranice (2013) Basilej - Karlsruhe (2015) Frankfurt - Mannheim (2012) Duisburg - Emmerich (2009) 11 "Železný Rýn" Rheidt - Antverpy (2010) 25. Dálnice Gdaňsk - Brno/Bratislava - Vídeň Dálnice Gdaňsk - Katovice (2010) Dálnice Katovice - Brno/Žilina (2010), přeshraniční úsek Dálnice Brno - Vídeň (2009), přeshraniční úsek 26. Železniční/silniční osa Irsko/Velká Británie/kontinentální Evropa Silniční/železniční koridor spojující Dublin se severem (Belfast - Larne) a s jihem (Cork) (2010) 12 Silniční/železniční koridor Hull - Liverpool (2015) Železniční trať Felixstowe - Nuneaton (2011) Železniční trať Crewe - Holyhead (2008) West Coast Main Line (2007) 27. Rail Baltica : železniční osa Varšava - Kaunas - Riga - Tallinn Varšava - Kaunas (2010) Kaunas - Riga (2014) Riga - Tallinn (2016) 28. Eurocaprail Železniční osa Brusel - Lucemburk - Štrasburk (2012) 29. Jónský/jaderský intermodální koridor Kozani - Kalambaka - Igoumenitsa (2012) Ioannina - Antirrio - Rio - Kalamata (2014) c) Nový mechanizmus na podporu námořních dálnic Nový prioritní projekt se týká rozvoje námořních dálnic, aby se zajistilo, že transnacionální námořní spojení mezi zeměmi izolovanými ze zeměpisných důvodů nebo dotčenými silničními kongescemi bude mít stejnou důležitost jako pozemní spojení. Cílem je koncentrovat nákladní 10 Včetně TGV Rýn-Rhôna, bez západní větve. 11 Projekt č. 5 (trať Betuwe) spojuje Rotterdam a Emmerich. 12 Včetně úseků essenského projektu č. 13.

7 dopravu pro některá klíčová spojení na omezený počet přístavů, aby se zvýšila životaschopnost těchto spojení. Členské státy budou povzbuzovány, aby společně vytvořily transnacionální námořní linky, aby se vyhnuly výkyvům v konkurenci: Nákladní toky námořních dálnic (včetně surové ropy) Výchozí rok 2000 (miliony tun) > _ < 100 Projekty mohou zahrnovat jak přístavní infrastrukturu, tak přístupovou infrastrukturu, elektronické systémy pro řízení logistiky a pomoc do začátku. Projekty se musí dotýkat omezeného počtu přístavů a cílů v rozvoji transnacionálních spojení, aby se snížily kongesce nebo propojily okrajové země. Projekty musí být navrženy nejméně dvěma členskými státy, které organizují společně otevřené výběrové řízení. Projekty mohou být potom předloženy Komisi, aby se prokázala jejich vhodnost pro financování ze Společenství.

8 PRIORITNÍ PROJEKTY TEN-T V EVROPSKÉM ZÁJMU 3.2. Zesílení mezinárodní spolupráce Členské státy mají tradičně v oblasti dopravní infrastruktury vlastní plánovací systémy, poskytují většinu veřejných financí, shánějí soukromé investory, řídí komplexní administrativní procesy, které předcházejí schvalování konstrukce, a dohlížejí na udělování kontraktů a schvalování prací. Vzhledem k tomu, že členské státy vykonávají všechny tyto úkoly odděleně, koordinace se stává důležitým problémem. Ziskovost investic je také úzce spojena s pořadím uvádění do provozu různých úseků, o kterých se diskutuje. Investice tedy musí být synchronizovány podél transnacionálních tras. Jak je dáno transnacionálním rozměrem projektů vyhlašovaných

9 v evropském zájmu, Komise využívá příležitosti revize směrnic pro zavedení nových koordinačních mechanizmů. Evropští koordinátoři Pro některé velké projekty umístěné na hlavních evropských trasách tedy Komise navrhuje vytvořit koordinační tým. Po konzultaci s dotčenými členskými státy Komise jmenuje osobu odpovědnou za tuto koordinaci. Tento evropský koordinátor, jednající jménem Komise, bude podporovat spolupráci s uživateli a provozovateli, propagovat projekty mezi soukromými investory a finančními institucemi, včetně EU, a bude informovat EU o pokroku, tak aby, když to bude nutné, mohla být přijata opatření pro překonání jakýchkoliv možných potíží. Komise bude hodnotit činnost těchto evropských koordinátorů, aby mohla plánovat, zda vytvořit společnou strukturu odpovědnou za propagaci projektů mezi soukromými a veřejnými investory, a dokonce je možné uskutečňování projektů. Transnacionální anketa před schválením Některé přeshraniční projekty zažívají obtíže, vzhledem k odděleným hodnotícím a veřejným konzultačním postupům, prováděným členskými státy před administrativním schválením. Aby se překonaly těžkosti spojené s oddělením těchto procedur, Komise navrhuje, aby Deklarace evropského zájmu požadovala po členských státech, aby koordinovaly své národní postupy pro hodnocení environmentálních, ekonomických a sociálních dopadů projektů. V případě určitých přeshraničních úseků, jako jsou mosty nebo tunely, budou muset členské státy provést jednotnou transnacionální anketu založenou na transnacionálním zplnomocnění k anketě, která by zpracovávala hodnotící studie dopadů a získala stanovisko všech zainteresovaných stran v dotčených členských státech před schválením Nová finanční pravidla pro přeshraniční projekty Navrhovaná revize směrnic je doprovázena navrhovanou modifikací finančních pravidel pro TEN-T tak aby přeshraniční úseky projektů deklarovaných v evropském zájmu mohly těžit z fondů EU až do 30 % spolufinancování. Současná maximální úroveň spolufinancování je 10 % a dosavadní pokyny Komise omezují navýšení podíl spolufinancování na 20 % pouze pro železniční projekty na přeshraničních úsecích charakterizovaných přírodními překážkami nebo pro přeshraniční úseky s kandidátskými zeměmi. Tento nový zvýšený podíl spolufinancování EU by vytvořil dostatek podnětů pro vytvoření partnerství soukromého a veřejného sektoru na některých přeshraničních úsecích. Návrh také zavádí víceleté finanční plánování, které dá záruku investorům a zároveň umožní pružnost ve finančních procesech Nové navrhované směrnice v číslech Odhadovaný objem investic požadovaných pro provedení všech prioritních projektů (projektů již navržených v r plus nové projekty podle skupiny na vysoké úrovni) je kolem 220 mld., z toho 80 mld. do r pro projekty nejvíce technicky a finančně zralé. Očekávaný příspěvek ze soukromého sektoru je odhadován na 20 %, zbývající část bude financována národními rozpočty s účinnou podporou z rozpočtu Společenství. Do r dosáhne

10 celkový rozpočet transevropské sítě včetně projektů společného zájmu, které nejsou definovány jako prioritní projekty, 600 mld.. Hodnocení dopadů prováděné pro Komisi 13 svědčí o tom, že splnění těchto projektů, když bude koordinováno s intermodalitou, interoperabilitou a zpoplatněním infrastruktury, jak je navrhováno v Bílé knize o evropské dopravní politice 14, by: - přineslo významné úspory času, které by mohly dosáhnout téměř 8 mld. za rok; - snížilo emise CO 2, vytvářené meziregionálními dopravními proudy, až o 17 mil. tun ročně; - snížilo ostatní emise, což by omezilo externí náklady na znečištění ovzduší o více než 700 mil. ročně; - změnilo rovnováhu mezi jednotlivými druhy dopravy na segmentech mezinárodního trhu; - stimulovalo mezinárodní obchod, zejména v přistupujících zemích; - přineslo další výhody včetně snížení silničních kongescí až o 14 % a zlepšení bezpečnosti jako výsledek podpory alternativ silniční dopravy a tím snížení počtu dopravních nehod na silnicích; - zlepšilo blahobyt, což by mohlo vést ke zvýšení ekonomického růstu až o 0,23 % HDP. Zdroj: MEMO DG Energy and Transport Překlad a korektura: ODIS 13 Viz SEC (2003) 1060 (Vyšlo v edici Dokumenty Evropských společenství č. 11/2003) 14 Více informací na

Postup transevropské dopravní sítě: Loyola de Palacio vítá dnes přijaté nové směrnice

Postup transevropské dopravní sítě: Loyola de Palacio vítá dnes přijaté nové směrnice Postup transevropské dopravní sítě: Loyola de Palacio vítá dnes přijaté nové směrnice Evropský parlament přijal 21. dubna 2004 směrnice k transevropské dopravní síti, pouze týden po jejich přijetí Radou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.7.2009 KOM(2009) 391 v konečném znění 2009/0110 (COD) Svazek VI Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o hlavních směrech Společenství pro

Více

Vysokorychlostní železniční tratě

Vysokorychlostní železniční tratě Vysokorychlostní železniční tratě L u k á š T ý f a Ústav dopravních systémů (K612) Téma č. 4 Evropská síť vysokorychlostních tratí Anotace: Vývoj evropské sítě VRT Transevropské dopravní sítě Klíčové

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2007 (04.10) (OR. en) 13057/07 TRANS 277 MAR 72 ECOFIN 373

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2007 (04.10) (OR. en) 13057/07 TRANS 277 MAR 72 ECOFIN 373 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. října 2007 (04.10) (OR. en) 13057/07 TRANS 277 MAR 72 ECOFIN 373 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy,

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.3.2007 KOM(2007) 94 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Transevropská

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury souvislosti

Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury souvislosti EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 17. října 2013 Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury souvislosti Čím se vyznačuje politika EU v oblasti infrastruktury? Doprava má pro evropské hospodářství zásadní

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2002 Část doprava Kapitola 2: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Železnice 1.2.1 Železnice:

Více

STŘEDNĚDOBÝ PŘEZKUM portfolia projektů v rámci víceletého programu TEN-T za období 2007 2013

STŘEDNĚDOBÝ PŘEZKUM portfolia projektů v rámci víceletého programu TEN-T za období 2007 2013 MEMO/10/526 V Bruselu dne 27. října 2010 STŘEDNĚDOBÝ PŘEZKUM portfolia projektů v rámci víceletého programu TEN-T za období 2007 2013 1. Co je politika a program TEN-T? Dobře fungující dopravní infrastruktura

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

Rozšíření a dopravní politika Evropské unie

Rozšíření a dopravní politika Evropské unie Rozšíření a dopravní politika Evropské unie Výzvy a přínosy pro nové členské státy v oblasti dopravy (případ České republiky) Předmluva Rozšíření je neopakovatelnou historickou příležitostí k dalšímu prohloubení

Více

Transevropské sítě Základní informace

Transevropské sítě Základní informace Transevropské sítě Základní informace Myšlenka transevropských sítí (TEN) vyvstala v 80. letech v souvislosti s navrhovaným jednotným trhem. Nemělo příliš smysl hovořit o velkém trhu se svobodou pohybu

Více

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky C/03/80 Lucemburk 9. října 003 1845/03 (Tisk 80) 531. zasedání Rady - Doprava, telekomunikace a energie Lucemburk 9. října 003 Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2003 Část doprava Kapitola 2: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.2.1 Železnice: délka

Více

Nová politika EU pro dopravní infrastrukturu souvislosti

Nová politika EU pro dopravní infrastrukturu souvislosti EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 11. září 2014 Nová politika EU pro dopravní infrastrukturu souvislosti Čím se vyznačuje politika EU v oblasti infrastruktury? Doprava má pro evropské hospodářství zásadní

Více

Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Strategická pozice Moravskoslezského kraje 2 Motiv Slezského

Více

31996D1692. Avis juridique important. Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104

31996D1692. Avis juridique important. Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104 Avis juridique important 31996D1692 Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj

Více

Informace o vývoji ERTMS v České republice

Informace o vývoji ERTMS v České republice Informace o vývoji ERTMS v České republice Petr Varadinov varadinov@szdc szdc.czcz www.szdc.cz 1 Interoperabilita Základní cíl Evropského společenství volný pohyb osob, zboží a kapitálu vyžaduje flexibilní

Více

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu Evropská investiční banka, hlavní zdroj bankovních financí pro infrastrukturu transevropské dopravy, rozšiřuje významné financování půjček na železniční infrastrukturu spojení vysokorychlostními vlaky,

Více

2

2 2 Úvod Je třeba přijmout opatření ke zmírnění závažných obtíží, jimž členské státy, zejména regionální a místní orgány, čelí při provádění a řízení činností v souvislosti s územní spoluprací v rámci rozdílných

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA. Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému

EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA. Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému Římská smlouva - neexistence společné dopravní politiky Maastrichtská

Více

L 194/60 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2009

L 194/60 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2009 L 194/60 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2009 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. července 2009, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o mezinárodní nástroj, jejž mají vypracovat

Více

Evropská dopravní politika kritika a geografické hodnocení

Evropská dopravní politika kritika a geografické hodnocení Evropská dopravní politika kritika a geografické hodnocení Daniel Seidenglanz Geografický ústav Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno 1. EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA - ÚVOD Hlavní cíle: trvale

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0114 (COD) 9672/17 ADD 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: SWD(2017)

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE VÝSLEDKY

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE VÝSLEDKY TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ HLAVNÍ SMĚRY Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) zachovává transevropské sítě v odvětví dopravy, energetiky a telekomunikací. Tyto sítě byly poprvé zmíněny v Maastrichtské smlouvě

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Nově přijatá a připravovaná TSI

Nově přijatá a připravovaná TSI Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Radek Čech ACRI Akademie 2011, Praha, 04.05.2011 RISC Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost zřízený na základě směrnice 2008/57/ES

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování

Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování Filip Zelenka Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování dopravních služeb pro všechny členské státy

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-19

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-19 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 10. 12. 2010 2010/2139(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-19 Jaromír Kohlíček (PE450.650v01-00) o zprávě za rok 2010 o provádění programů politiky

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2150(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2150(INI) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 18. 7. 2012 2012/2150(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit pro rok 2012 (2012/2150(INI))

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice Veřejná konzultace Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice V letošním roce uskuteční Komise střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice do r. 2010. Toto přezkoumání

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ Realizace transevropských sítí (TEN) je financována částečně Evropskou unií a částečně členskými státy. Finanční podpora EU slouží jako katalyzátor, přičemž většinu finančních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 475 v konečném znění 2004/0154 (KOD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(200.) NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se přijímá operační program Praha adaptabilita pro pomoc Společenství z Evropského

Více

Transevropská osa BALT- JADRAN

Transevropská osa BALT- JADRAN Transevropská osa BALT- JADRAN a BATCo Balticko Adriatická dopravní spolupráce Prezentaci zpracovalo leden 2012 Obsah 1) Co je Balticko Jaderská osa 2) Přínosy dopravní osy pro rozvoj přilehlých regionů

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Evropská politika. soudržnosti. Návrhy Evropské komise. Politika. soudržnosti

Evropská politika. soudržnosti. Návrhy Evropské komise. Politika. soudržnosti Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Jaký je dopad politiky soudržnosti EU? 2. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 3. Jaké

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

ANNEX PŘÍLOHA. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,

ANNEX PŘÍLOHA. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2018 COM(2018) 438 final ANNEX PŘÍLOHA Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět:

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3261. zasedání Rady Evropské unie LIMITE PUBLIC PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460 (DOPRAVA,

Více

Propojená Evropa: Nová hlavní dopravní síť EU

Propojená Evropa: Nová hlavní dopravní síť EU MEMO/11/706 V Bruselu dne 19. října 2011 Propojená Evropa: Nová hlavní dopravní síť EU Komise dnes přijala návrh, jehož cílem je přetvořit stávající nesourodý systém evropských silnic, železnic, letišť

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

14127/14 ADD 1 zs/lk 1 DPG

14127/14 ADD 1 zs/lk 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2014 (OR. en) 14127/14 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 47 TRANS 470 TELECOM 176 ENER 426 3335. zasedání Rady Evropské unie(doprava, TELEKOMUNIKACE

Více

Řešení tranzitní dopravy kolem Prahy

Řešení tranzitní dopravy kolem Prahy Řešení tranzitní dopravy kolem Prahy Tranzitní vs. městská doprava SOKP je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T multimodálního koridoru č. IV, jejíž základní principy jsou definovány v rozhodnutí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

Geografie České republiky. Doprava

Geografie České republiky. Doprava Geografie České republiky Doprava Doprava Poloha ČR uvnitř Evropy usnadňuje rozvoj dopravy a dopravních cest Rozsáhlá dopravní infrastruktura co do rozsahu dopravních sítí (výsledek roztříštěnosti sídelní

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Lenka Kárová DG ENV, Evropská komise

Lenka Kárová DG ENV, Evropská komise Lenka Kárová DG ENV, Evropská komise 1 Obsah prezentace 1. Představení GŘ ŽP 2. Natura 2000 3. Financování Natura 2000 4. Finanční rámec EU 5. Navazující projekt 2 Generální ředitelství životní prostředí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Budování hlavní dopravní sítě: Koridory hlavní sítě a Nástroj pro propojení Evropy. {SWD(2013) 542 final}

SDĚLENÍ KOMISE. Budování hlavní dopravní sítě: Koridory hlavní sítě a Nástroj pro propojení Evropy. {SWD(2013) 542 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.1.2014 COM(2013) 940 final SDĚLENÍ KOMISE Budování hlavní dopravní sítě: Koridory hlavní sítě a Nástroj pro propojení Evropy {SWD(2013) 542 final} CS CS SDĚLENÍ KOMISE Budování

Více

Adriatic CESKY ˇ. European TEN-T Core Network

Adriatic CESKY ˇ. European TEN-T Core Network The Baltic Adriatic Axis Element CESKY ˇ of the future European TEN-T Core Network Transevropské dopravní síteˇ Na základě Maastrichtské dohody z roku 1992 Evropská unie (EU) v roce 1996 vydala Pokyny

Více

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce. Standard Project Presentation

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce. Standard Project Presentation BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce Standard Project Presentation V současné době Evropská unie reviduje Evropský dopravní systém (TEN-T). Nastává tedy vhodný

Více

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en) 13231/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada 12390/16

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady k přijetí

Více

Evropská politika soudržnosti

Evropská politika soudržnosti Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Jakou roli může sehrát Moravskoslezský pakt zaměstnanosti? Prezentace vychází z pracovních návrhů nové evropské legislativy Politika soudržnosti Zůstávají rozdíly

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2017

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 2 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu. Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu. Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.6.2017 COM(2017) 299 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků CS CS

Více

Fakulta Dopravní ČVUT v Praze. Semestrální práce z předmětu Y2VT. LGV Est - trasa 2.fáze (Baudrecourt Vendenheim)

Fakulta Dopravní ČVUT v Praze. Semestrální práce z předmětu Y2VT. LGV Est - trasa 2.fáze (Baudrecourt Vendenheim) Fakulta Dopravní ČVUT v Praze Semestrální práce z předmětu Y2VT LGV Est - trasa 2.fáze (Baudrecourt Vendenheim) Marek Sýkora, 2 56 2009/2010 Celá trať LGV Paris - Strasbourg je součástí 1500 km dlouhé

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.2005 KOM(2005) 612 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552} CS CS OBSAH

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ondřej Mátl Praha, 30. března 2006 Postavení zdravotnictví v Evropské unii Národní nebo evropská záležitost? 0% 20% 40% 60%

Více

Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice

Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice Úvod Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice Ing. Petr Varadinov SŽDC, Odbor koncepce a strategie Mezi základní cíle Evropského společenství (dále jen ES) patří zajistit volný pohyb osob, zboží

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EUROPEAN COMMISSION Brussels, 25.7.2013 COM(2013) 557 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK Zahraniční projekty VLC Materiálové toky Doplňkový průzkum Co je Veřejné logistické centrum? Veřejné logistické centrum (VLC) je definováno jako ohraničený prostor,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU)

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2011 K(2011) 6362 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 16.9.2011 o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU) DOPORUČENÍ

Více

Budování transevropské dopravní sítě

Budování transevropské dopravní sítě Budování transevropské dopravní sítě Inovativní řešení kapitálového krytí Interoperabilita systémů elektronického mýta Úvod Tato zpráva zkoumá stav infrastruktury v transevropské síti a její financování

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ SHRNUTÍ

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ SHRNUTÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ P SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie je hloubkovou analýzou dohod o partnerství přijatých

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Hodnotící tabulka jednotného trhu

Hodnotící tabulka jednotného trhu Hodnotící tabulka jednotného trhu Výsledky členských států Česká republika (Sledované období: 2015) Transpozice právních předpisů Transpoziční deficit: 0,8 % (v minulé zprávě: 0,5 %) další zvýšení, nyní

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Příprava Rychlých železničních spojení

Příprava Rychlých železničních spojení Evropská železnice 21. století Příprava Rychlých železničních spojení Ing. Pavel Surý Generální ředitel Praha, 21.11.2017 Rychlá spojení RS Provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR

Více

ŠPANIELSKO. Andorra. Francúzsko. Španielsko Stredozemné more. Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid MONAKO. Belgicko Nemecko

ŠPANIELSKO. Andorra. Francúzsko. Španielsko Stredozemné more. Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid MONAKO. Belgicko Nemecko Atlantický oceán Portugalsko PORTUGALSKO ŠPANIELSKO ANDORRA Andorra Španielsko Španielsko Počet obyv.: 10,5 mil. Hlavné mesto: Lisabon Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid Počet obyv.: 84,5 tisíc

Více