Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010"

Transkript

1

2 Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková listopad 2010

3 Obsah Úvod Vývoj mezd v Plzeňském kraji ve srovnání s ostatními kraji ČR Mzdy podle stupně vzdělání Mzdy podle skupin povolání Mzdy v Plzeňském kraji podle skupin povolání Shrnutí...17 Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

4 Úvod Mzdy vypovídají nejen o ceně práce v daném čase a v daném území, ale zároveň dobře indikují celkový vývoj a situaci na trhu práce, i když s určitým zpožděním. Poznání vývoje mezd v Plzeňském kraji bylo hlavní cílem zpracování studie Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku Bezprostředním důvodem zpracování studie pak byly změny ve vývoji mezd v ČR a v Plzeňském kraji, které se projevily již v roce 2009 a které naznačovaly zastavení růstu mezd v souvislosti s ekonomickou krizí. Ta se růstem nezaměstnanosti a především silným poklesem volných pracovních míst projevila již v polovině roku Mzdy byly hodnoceny jednak z hlediska vývoje od roku 2004 do roku 2009 a pro některé údaje do 1. poloviny roku 2010, a také z hlediska rozdílů ve mzdách zaměstnanců vybraných skupin podle různých kritérií, jak je publikuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Český statistický úřad (ČSÚ). V celé studii byly použity pouze údaje o průměrných hrubých měsíčních mzdách. Na tomto základě bylo možno zhodnotit úroveň mezd v Plzeňském kraji v republikovém kontextu celkem i odděleně za podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru (viz kapitola 1). Zvláštní pozornost byla věnována vztahu stupně dosaženého vzdělání zaměstnanců a úrovni mezd v ČR podle věku, odvětví a skupin povolání (viz kapitola 2), neboť to jsou významné faktory, které ovlivňují cenu práce. Informace o těchto vlivech by však měly být jen jedním z hledisek, při rozhodování o vlastním profesním směřování. Kapitola 3 shrnuje vývoj mezd podle skupin povolání v ČR v letech i rozdíly ve mzdách mezi kraji v roce 2009 podle skupin povolání. Hlavní snahou je poskytnout zájemcům co nejúplnější informace o vývoji mezd podle povolání v Plzeňském kraji. V první části kapitoly 4 je shrnut vývoj mezd v Plzeňském kraji podle devíti hlavních tříd Katalogu zaměstnání (KZAM). Ve druhé části kapitoly 4 jsou v tabulkách uvedena vybraná povolání (podskupiny Katalogu zaměstnání) s nejvyšší a nejnižší mzdou v Plzeňském kraji za podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru. Výčet vybraných povolání je doplněn údaji o průměrných hrubých měsíčních mzdách v letech 2008, 2009 a za 1. pololetí Hlavní poznatky studie jsou shrnuty v kapitole 5. Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

5 1. Vývoj mezd v Plzeňském kraji ve srovnání s ostatními kraji ČR Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd podle krajů České republiky v letech , jak je publikuje ČSÚ, dokumentuje graf 1. Z něj je zřejmé, že v letech rostly ve všech krajích mzdy poměrně rovnoměrně, ale v roce 2009 došlo v důsledku ekonomické krize ke zpomalení růstu mezd a v některých krajích dokonce mzdy poklesly. Graf1: Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd kraje ČR Nejvíce vzrostly mzdy v celém sledovaném období v Praze (o 36 %), v Libereckém (o 35 %), Jihomoravském a Pardubickém kraji (oba o 34 %). Plzeňský kraj se v tomto období zařadil se svým růstem o 30 % (stejný je i průměr ČR) na šesté místo. V roce 2009 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda v ČR jen o málo více než o 1 %, nejvíce v Pardubickém a Libereckém kraji (oba o 3 %). V Plzeňském kraji mzdy spíše stagnovaly (růst o 0,6 % místo). V kraji Zlínském a Moravskoslezském došlo k mírnému poklesu průměrných hrubých měsíčních mezd. Výsledkem je větší diferenciace krajů podle mezd v roce I přes uvedené vývojové změny si Plzeňský kraj udržoval vyšší úroveň mezd. Do roku 2008 se střídal s Jihomoravským krajem na třetím nebo čtvrtém místě mezi kraji ČR podle průměrné hrubé měsíční mzdy (za Prahou a Středočeským krajem). V roce 2009 však byl Plzeňský kraj odsunut na 5. místo Libereckým krajem. Praha svou mzdovou úrovní po celé sledované období natolik převyšovala všechny ostatní kraje, že druhý Středočeský kraj se pohyboval na úrovni republikového průměru a všechny zbývající kraje výrazněji zaostávaly. Podrobnější vývoj průměrných hrubých mezd rozdělených na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru podle krajů po pololetích od roku 2006 na základě dat MPSV dokládají grafy 2 a 3. Pro přehlednost byly do obou grafů zařazeny pouze Plzeňský kraj, kraje s ním sousedící a kraj s nejvyšší a nejnižší průměrnou hrubou měsíční mzdou. V legendě je uvedeno také pořadí vybraného kraje v rámci ČR ve druhém pololetí roku Oba grafy se od sebe výrazněji liší v několika ohledech. V nepodnikatelské sféře (graf 2) se v krajích minimálně od roku 2007 projevuje výrazná periodicita vývoje mezd s maximem na konci roku. V podnikatelské sféře tomu tak není. Dále se v nepodnikatelské sféře dosud neprojevil klesající trend vývoje mezd. Pokles v 1. pololetí 2010 bylo možno alespoň u některých krajů považovat za projev roční periodicity. V souvislosti s chystanými úspornými opatřeními vlády však lze v dalším období očekávat pokles mzdové úrovně i v této sféře podobně, jako tomu je nyní v podnikatelské sféře (viz graf 3). Další odlišností je relativně malý odstup Prahy na 1. místě v nepodnikatelské sféře od ostatních krajů (od Plzeňského kraje na 2. místě to jsou 4 tisíce Kč). V podnikatelské sféře Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

6 byla ve druhém pololetí 2010 průměrná hrubá měsíční mzda v Praze o více než 10 tisíc Kč vyšší než ve Středočeském kraji, který byl na druhém místě. Graf 2: Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd vybrané kraje ČR ( ) nepodnikatelská sféra (řazeno podle 1. pololetí 2010) Graf 3: Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd vybrané kraje ČR ( ) podnikatelská sféra (řazeno podle 1. pololetí 2010) V nepodnikatelské sféře byl podle průměrné hrubé měsíční mzdy Plzeňský kraj po celé sledované období, tj. od roku 2006, na druhém místě za Prahou. Tempo růstu měl Plzeňský kraj ale jen průměrné a jeho odstup od ostatních krajů se tím zmenšoval. Pokles v 1. pololetí roku 2010 však byl v nepodnikatelské sféře v Plzeňském kraji relativně malý. V podnikatelské sféře došlo za první pololetí roku 2010 téměř ve všech krajích ČR k podobnému poklesu průměrných hrubých měsíčních mezd jako o rok dříve. To znamená, že odměny na konci roku zlepšují úroveň mezd za kvartál. V této sféře byl Plzeňský kraj po většinu sledovaného období na čtvrtém místě. Sousední kraje Jihočeský a Karlovarský patří podle úrovně mezd v podnikatelské sféře mezi nejhorší v ČR. Kraje se tedy liší nejen výší průměrné hrubé měsíční mzdy v podnikatelské a nepodnikatelské sféře, ale také svým postavením podle úrovně mezd v těchto sférách. Relace mezi úrovní průměrných hrubých měsíčních mezd mezi oběma sférami přehledně za všechny kraje dokumentuje graf 4. Kraje jsou řazeny podle rozdílu mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou. Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

7 Graf 4: Průměrná hrubá měsíční mzda podle sfér kraje ČR (1. pololetí 2010) V 1. pololetí 2010 byla v šesti krajích ČR průměrná hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře vyšší než v nepodnikatelské. Největší rozdíl byl v Praze (o více než 8 tisíc Kč) a ve Středočeském kraji (o 3 tisíce Kč). Plzeňský kraj patřil ve stejné době mezi osm krajů, kde byly průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře vyšší než v podnikatelské. Tento rozdíl činil v Plzeňském kraji 443 Kč. Vyšší rozdíl v úrovni mezd ve prospěch nepodnikatelské sféry měly v 1. pololetí 2010 ze sousedních krajů kraje Jihočeský (o více než 1 tisíc Kč) a Karlovarský (o více než 2 tisíce Kč). 2. Mzdy v ČR podle stupně vzdělání Dosažená úroveň vzdělání je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje cenu práce zaměstnanců. Z tohoto důvodu se v této kapitole budeme zabývat vztahem stupně vzdělání a mezd podrobněji. Tento vztah je analyzován na úrovni ČR, pro kterou je dostatek údajů. Graf 5: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy podle stupně dosaženého vzdělání ČR Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v letech podle stupně dosaženého vzdělání dokumentuje graf 5. V roce 2009 měli zaměstnanci se středním vzděláním s maturitou v ČR více než jedenapůlkrát (1,6x) vyšší mzdy než zaměstnanci se základním vzděláním. V případě zaměstnanců s magisterským vzděláním to bylo téměř třikrát více (2,8x). Z grafu je také patrné, že se neustále zvětšovaly rozdíly v průměrných mzdách podle stupně vzdělání, a to nejen v absolutním, ale i v relativním vyjádření. V období vzrostly mzdy zaměstnanců s magisterským vzděláním o 30 %, zatímco u zaměstnanců se základním vzděláním pouze o 21 %. U ostatních tří stupňů vzdělání bylo tempo růstu stejné (26 %). Ekonomická krize, která se na úrovni mezd projevila v ČR až v roce 2009, tyto rozdíly ještě zvýraznila. Prudký pokles pracovních příležitostí pro méně kvalifikované pracovníky (pokles Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

8 volných pracovních míst a nárůst počtu nezaměstnaných) se promítl také do vývoje mezd. V roce 2009 klesly průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců se základním vzděláním o 2 % a se středním vzděláním bez maturity téměř o 3 %. Ostatním skupinám zaměstnanců podle vzdělání v roce 2009 mzdy vzrostly, nejvíce zaměstnancům s magisterským vzděláním (o 3 %). Úroveň průměrných hrubých měsíčních mezd se neliší pouze podle stupně dosaženého vzdělání, ale také podle věku zaměstnance, jak za rok 2009 dokládá graf 6. Vyšší věk znamená jednak delší praxi, ale na druhé straně také nižší mzdovou úroveň v minulosti či menší flexibilitu starších pracovníků a jejich větší ochotu pracovat za méně peněz. Tak si lze vysvětlit pokles průměrné úrovně mezd pracovníků s věkem (od 40 let), který je patrný zvláště u skupin s vyšším stupněm dosaženého vzdělání (od středního s maturitou). Na konci období ekonomické aktivity (60-64 let) se průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců opět zvyšují, u některých skupin dokonce na maximum (střední bez maturity a střední s maturitou). Tyto dvě skupiny se také vyznačují relativně největší stabilitou průměrných hrubých měsíčních mezd podle věku. U zaměstnanců se středním vzděláním bez maturity činí pokles průměrných mezd s věkem proti maximu nejvýše 4 %, u zaměstnaců s maturitou do 6 %, u zaměstnanců se základním nebo nedokončeným vzděláním je to do 9 %, u vyššího odborného a bakalářského až 16 % a magisterského 15 %. Vzhledem k odlišné době přípravy na povolání se jednotlivé skupiny podle stupně dosaženého vzdělání liší také věkem, kdy dosahují nejvyššího mzdového ocenění na počátku kariéry. S rostoucím stupněm vzdělání (a delší dobou přípravy na povolání) roste věk, kdy je nejvyšší průměrná hrubá měsíční mzda. Graf 6: Průměrná hrubá měsíční mzda podle stupně dosaženého stupně a věku zaměstnance ČR (rok 2009) Mzdy zaměstnaců se neliší výrazně pouze stupně dosaženého vzdělání nebo podle věku, ale velký vliv na mzdovou úroveň má ekonomické odvětví, v němž zaměstnanec své vzdělání uplatňuje. K tomu je však nejprve nutné si uvědomit, jaká je průměrná mzdová úroveň v jednotlivých odvětvích, neboť ta se velmi liší (viz graf 7). Sektory jsou v grafu odlišeny barevně. V sekundárním sektoru je kromě odvětví uveden také průmysl celkem, tj. všechny předchozí odvětví vyznačené v grafu modře. Stavebnictví je vyznačeno šedě. Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

9 Graf 7: Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví ČR (rok 2009) Z hlediska výše mezd vynikala odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla; Informační a komunikační činnosti; Peněžnictví a pojišťovnictví a Profesní, vědecké a technické činnosti. Naopak nejnižší průměrné mzdy jsou v odvětvích Administrativní a podpůrné činnosti a Ubytování, stravování a pohostinství, kde průměrné hrubé měsíční mzdy nedosahovaly v roce 2009 ani 20 tisíc Kč. Těsně nad 20 tisíci Kč se ve stejném roce držely mzdy v odvětvích Zemědělství, lesnictví a rybářství a Kulturní, zábavní a rekreační činnost. Průměrná výše mezd podle odvětví je silně ovlivněna vzdělanostní strukturou zaměstnanců. Vyšší průměrná mzda v odvětví také zpravidla znamená vyšší podíl zaměstnanců s vyšším stupněm vzdělání. Graf 8: Průměrná hrubá měsíční mzda podle stupně vzdělání celkem a za vybraná odvětví (primér a sekundér) ČR (rok 2009) Úroveň mezd v priméru (Zemědělství, lesnictví a rybářství) byla v roce 2009 relativně nízká (viz graf 8), což se projevilo především u skupin zaměstnanců s vyšším stupněm vzdělání. Relativně vysoké mzdové ocenění dosahovali nejkvalifikovanější zaměstnanci ve stavebnictví. V tomto odvětví byli také vysoce nadprůměrně oceňováni zaměstnanci se středním vzděláním s maturitou. Graf 9 doplňuje informaci o úrovni mezd podle stupně dosaženého vzdělání a podle odvětví v ČR, neboť obsahuje údaje za všechna odvětví terciárního sektoru v roce Dokládá, Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

10 jak rozdílná je úroveň mezd mezi odvětvími ve službách i podle stupně dosaženého vzdělání. Graf 9: Průměrná hrubá měsíční mzda podle stupně vzdělání za odvětví terciárního sektoru ČR (rok 2009) Úrovní mezd ve službách, a to pro všechny stupně vzdělání, vynikala v roce 2009 dvě odvětví: Informační a komunikační činnosti a Peněžnictví a pojišťovnictví. Magisterské vzdělání bylo vysoce hodnoceno také v odvětví Obchod, opravy motorových vozidel (průměrně 66 tisíc Kč). Zaměstnanci se základním nebo nedokončeným vzděláním byli výrazně nadprůměrně honorováni i v odvětví Doprava a skladování (průměrně 21,2 tisíc Kč). Nejnižší průměrné hrubé měsíční mzdy v terciárním sektoru měli zaměstnanci s nižším stupněm vzdělání (základní a střední s maturitou) v odvětvích Administrativní a podpůrné činnosti a Vzdělávání. U zaměstnanců s vyšším vzděláním (od středního s maturitní zkouškou až po magisterské) měli nejnižší mzdy zaměstnanci v odvětví Kulturní, zábavní a rekreační činnost. Totéž platilo pro zaměstnance s magisterským vzděláním také pro odvětví Vzdělávání. Dalším hlediskem, které je možno uplatnit při analýze výše mezd podle stupně dosaženého vzdělání je zaměstnání, resp. hlavní třídy KZAM (Katalog zaměstnání), které dělí zaměstnání do devíti skupin (viz graf 10). Pro srovnání jsou pro každou hlavní třídu vyznačena též průměrná hodnota (šedá linka). Jednotlivé hlavní třídy se liší svou početností. Celkový počet zaměstnanců v každé z nich přesahuje 100 tisíc kromě KZAM 6 (dělníci v zemědělství a lesnictví), kde jich bylo méně než 8 tisíc. V hlavní třídě 2 (věděčtí a odborní duševní pracovníci) nebyla do grafu 10 zahrnuta skupina se základním nebo nedokončeným vzděláním, neboť byla velmi málo početná (jen 26 zaměstnaců). Z grafu 10 vyplývá, že největší rozdíly ve mzdách byly v roce 2009 v hlavní třídě 1 (vedoucí a řídící pracovníci). V této třídě mají tedy zaměstnanci nejlepší předpoklady uplatnit svoje Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

11 vzdělání i po stránce finančního ohodnocení. To platí, i když zaměstnanci se základním vzděláním měli v této hlavní třídě KZAM mírně vyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu než se středním vzděláním bez maturity. Zaměstnanci se středním vzděláním s maturitou i s vyšším odborným a bakalářským vzděláním v hlavní třídě 1 měli v roce 2009 vyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu než pracovníci s jakýmkoliv vzděláním ve zbývajících hlavních třídách KZAM. Graf 10: Průměrná hrubá měsíční mzda podle hlavních tříd KZAM a stupně vzdělání ČR (rok 2009) S rostoucí hlavní třídou KZAM klesají rozdíly mezi skupinami zaměstnanců podle stupně dosaženého vzdělání. Příčinou je relativně nízké uplatnění vyššího vzdělání ve vyšších hlavních třídách KZAM (třídy 6 až 9). V těchto třídách, a také v hlavní třídě 5, převážují zaměstnanci se středním vzděláním bez maturity. V roce 2009 činil v hlavních třídách 5 až 9 jejich podíl 55 až 73 %. V hlavních třídách KZAM 6 až 9 odpovídají průměrné mzdy zaměstnanců se středním vzděláním bez maturity průměrným mzdám za všechny zaměstnance. Průměrné mzdy zaměstnanců s magisterským vzděláním byly v roce 2009 v hlavních třídách 8 (obsluha strojů a zařízení) a 9 (pomocní a nekvalifikovaní) pouze o 20 % vyšší než u zaměstnanců se základním vzděláním. Ve třídách 6 (dělníci v zemědělství a lesnictví) a 7 (kvalifikovaní dělníci a výrobci) činil tento rozdíl 40 %. V hlavních třídách KZAM 4 (nižší administrativní pracovníci) a 5 (provozní ve službách a obchodě) měli podprůměrné mzdy zaměstnanci se základním i se středním vzděláním bez maturity. Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

12 3. Mzdy podle skupin povolání Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd podle skupin povolání (dále hlavní třída KZAM) v ČR v období dokumentuje graf 11. Graf 11: Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM - ČR ( ) Do roku 2008 průměrné hrubé měsíční mzdy u všech hlavních tříd KZAM v ČR stoupaly. V roce 2009 se však dopad ekonomické krize na mzdy promítl v různém vývoji průměrných hrubých měsíčních mezd rozdělených podle hlavních tříd KZAM. Mezi roky 2008 a 2009 klesly průměrné mzdy u hlavních tříd KZAM 6 až 8 (o 0,9 až 2,8 %), stagnovaly u tříd 4 a 9 a vzrostly u tříd 1 až 3 (o 0,5 až 3,1 %) a také u třídy 5 (o 0,4 %). Z grafu 11 je patrné, že nad celkovým průměrem se po celé sledované období nacházely průměrné mzdy hlavních tříd 1 až 3. Průměrné mzdy ve třídě 1 (vedoucí a řídící pracovníci) výrazně převyšovaly mzdy v ostatních třídách, když po celé sledované období byly vždy alespoň dvojnásobné proti průměru. V hlavní třídě 2 (vědečtí a odborní duševní pracovníci) byly mzdy vyšší přibližně o třetinu a ve třídě 3 (technici, zdravotníci, pedagogové) o 8 až 10 %. Průměrné mzdy v hlavních třídách 4, 7 a 8 byly velmi podobné a pohybovaly se kolem 80 % celkového průměru. Pouze v roce 2008 se nedostatek kvalifikovaných dělníků v době vrcholící konjunktury promítl do rychlejšího růstu průměrných mezd třídy 7 (kvalifikovaní dělníci a výrobci). V roce 2009 ale následoval u této třídy největší pokles mezd (o 2,8 %). Průměrné mzdy třídy 6 (dělníci v zemědělství, lesnictví) se v letech vyvíjely lépe než u třídy 5 (provozní ve službách a obchodě) a dostaly se až nad dvě třetiny celkového průměru. U hlavní třídy 9 (pomocní a nekvalifikovaní) po celé sledované období mzdy stále více zaostávaly za celkovým průměrem. Dále je z grafu 11 zřejmé, že se po celé sledované období s rostoucím číslem KZAM snižovalo tempo růstu průměrných hrubých měsíčních mezd. Např. u hlavní třídy 1 došlo k růstu o 35 %, u třídy 9 jen o 22 %. Výjimkou je z tohoto pohledu již zmíněná hlavní třída 7 (kvalifikovaní dělníci a výrobci), u které se průměrné mzdy zvýšily během pěti let o 34 %. Stejně jako se kraje ČR liší celkovou průměrnou mzdou, liší se také průměrnou mzdou podle hlavních tříd KZAM (viz graf 12). Pro úplnost jsou v grafu uvedeny také průměrné hodnoty za celou ČR. V komentáři se zaměříme pouze na postavení Plzeňského kraje z hlediska průměrných hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM. Připomeňme, že mzdová úroveň v Plzeňském kraji je mírně vyšší než ve většině krajů ČR. Přesto v roce 2009 byla průměrná hrubá měsíční mzda v Plzeňském kraji (stejně jako ve Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

13 všech krajích kromě Prahy) nižší než průměr ČR, který Praha výrazně deformuje směrem vzhůru (viz kapitola 1). Graf 12: Průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd KZAM kraje ČR (2009) V mezikrajském srovnání úrovně mezd v roce 2009 na tom byl Plzeňský kraj nejhůře v hlavní třídě 1 (vedoucí a řídící pracovníci), kde klesl ze 6. až na 7. místo a zaostával o 13 % za republikovým průměrem této třídy. Podobný odstup od průměru ČR (11 %) měl Plzeňský kraj také v hlavní třídě 2 (vědečtí a odborní duševní pracovníci), kde mu patřilo 5. místo. K největšímu propadu Plzeňského kraje v pořadí (ze 3. na 6. místo) došlo v roce 2009 ve třídě 5 (provozní pracovníci ve službách a obchodu). Také průměrná mzda v kraji v této třídě se dostala pod průměr třídy za celou ČR. Poslední hlavní třídou KZAM, kde Plzeňský kraj zaostává za průměrem třídy v rámci ČR (o 4 %) je třída 3 (technici, zdravotníci, pedagogové), a to i když se tento kraj v roce 2009 posunul z 5. na 4. místo. V mezikrajském srovnání jsou na tom v Plzeňském kraji relativně nejlépe zaměstnanci v hlavní třídě 4 (nižší administrativní pracovníci), kterým patří 2. místo hned za Prahou, a jejich mzdy jsou o 8 % vyšší než je tomu pro tuto třídu za celou ČR. Také všechny zbývající hlavní třídy KZAM (třídy 6 až 9) v Plzeňském kraji měly v roce 2009 vyšší mzdy, než byl republikový průměr ČR dané třídy (o 3 až 6 %) a nedošlo u nich ke zhoršení v pořadí mezi kraji, tj. zachovaly si 3., resp. 4. místo. Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

14 4. Mzdy v Plzeňském kraji podle povolání Nyní se budeme podrobněji zabývat vývojem průměrných hrubých měsíčních mezd podle sfér a podle skupin povolání (hlavních tříd KZAM) po pololetích od roku 2006 až do 1. pololetí 2010 v Plzeňském kraji (viz grafy 13 a 14). Graf 13: Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM Plzeňský kraj ( pololetí 2010) nepodnikatelská sféra U většiny hlavních tříd KZAM bylo ve sledovaném období v Plzeňském kraji v nepodnikatelské sféře patrné zvýšení mezd za celý rok oproti prvnímu pololetí. Výjimku tvořila v letech 2006 až 2008 třída 6 (dělníci v zemědělství a lesnictví), která měla v prvním pololetí v průměru až o 5 tisíc Kč vyšší plat než za celý rok. Za celý rok 2009 se proti roku 2008 zvýšily mzdy všech hlavních tříd KZAM v nepodnikatelské sféře v Plzeňském kraji, nejvíce právě u třídy 6 (dělníci v zemědělství a lesnictví) a u třídy 7 (kvalifikovaní dělníci a výrobci), a to o více než 8 %, nejméně u tříd 8 (obsluha strojů a zařízení) a 5 (provozní pracovníci ve službách a obchodě), obě přibližně o 2 %. Také v prvním pololetí roku 2010 se ve všech hlavních třídách KZAM v nepodnikatelské sféře v Plzeňském kraji hrubé měsíční mzdy zvýšily proti stejnému období předchozího roku. Nejvíce (o 7 %) to bylo v hlavních třídách vyžadující zpravidla jen nižší kvalifikaci, tj. třída 8 (obsluha strojů a zařízení) a třída 9 (pomocní a nekvalifikovaní pracovníci). Nejméně se v prvním pololetí meziročně zvýšily mzdy v hlavní třídě 2 (vědečtí a odborní duševní pracovníci - o 1,0 %) a 1 (vedoucí a řídící pracovníci - o 1,2 %). Mzdy těchto dvou tříd v nepodnikatelské sféře v Plzeňském kraji se přitom do roku 2009 vyvíjely naporosto rozdílně. Průměrná hrubá měsíční mzda třídy 2 (vědečtí a odborní duševní pracovníci) rostla v letech nejpomaleji (v průměru o 4,2 % ročně), zatímco mzda třídy 1 (vedoucí a řídícívpracovníci) rostla nejrychleji (v průměru o 8,3 % ročně). V roce 2010 se tedy v nepodnikatelské sféře v Plzeňském kraji nejvíce projevily důsledky ekonomické krize ve mzdách v zaměstnáních, která zpravidla vyžadují nejvyšší kvalifikaci. V podnikatelské sféře se v Plzeňském kraji vyvíjely mzdy jinak než v nepodnikatelské (viz graf 14). Z grafu je zřejmé, že do roku 2008 nedocházelo v podnikatelské sféře v hlavních třídách KZAM k periodickým změnám mezd během roku. Hlavní odlišností je však pokles nebo minimálně stagnace mezd, která se po období poměrně rychlého růstu mezd projevila už od roku 2009! Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

15 Graf 14: Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM Plzeňský kraj ( ) podnikatelská sféra U některých hlavních tříd KZAM se pokles mezd projevil při meziročním srovnáním již v 1. pololetí roku 2009 (hlavní třídy 4, 7 a především 8 a 9). K nim se podle meziročního srovnání průměrných hrubých měsíčních mezd za celý rok 2009 přidaly i některé další třídy (1, 5 a 6). V 1. pololetí 2010 došlo poprvé v podnikatelské sféře v Plzeňském kraji meziročně také k poklesu mezd třídy 2 (vědečtí a odborní duševní pracovníci) a třídy 3 (technici, zdravotníci a pedagogové). Naopak po poklesu se výrazněji zvýšily mzdy třídy 1 (vedoucí a řídící pracovníci - meziročně o 3 %) a třídy 6 (dělníci v zemědělství a lesnictví - meziročně o 4 %). Data publikovaná MPSV umožňují sledovat vývoj mezd v podrobnějším členění podle podskupin KZAM (dále povolání ), kterých je téměř 500. Informace jsou opět rozděleny na nepodnikatelskou a podnikatelskou sféru. Pro některá povolání s menším počtem vykazovaných zaměstnaných v Plzeňském kraji chybí data úplně nebo v některých obdobích. Takové povolání jsme neuvažovali. Tabulky 1 a 2 obsahují pouze povolání s nejvyšší a nejnižší mzdou a jsou řazeny podle výše průměrné hrubé měsíční mzdy za 1. pololetí V tabulkách jsou uvedeny také dva vývojové indexy v % - hodnoty menší než 100 znamenají pokles v daném období (mezi roky 2008 a 2009 a za 1. pololetí 2010 ve srovnání s rokem 2009) a tyto hodnoty jsou barevně zvýrazněny. V nepodnikatelské sféře sice patří vedoucí a řídící pracovníci k nejlépe hodnoceným, ale srovnatelně nebo ještě lépe jsou na tom někteří specialisté ve zdravotnictví a souvisejících oborech. Další skupinu zaměstnanců s vysokou úrovní mezd v nepodnikatelské sféře v Plzeňském kraji tvoří některá technická povolání. Nejedná se však pouze o odborníky v oblasti IT. Mezi nejhůře placená (do Kč) v této sféře patří většinou povolání bez specifických nároků na kvalifikaci. Výjimku tvoří např. kuchaři, zahradníci nebo krejčí. Naprosté většině vybraných povolání v nepodnikatelské sféře mezi roky 2008 a 2009 v kraji mzdy rostly (viz vývojový index 2009/2008 v tabulce 1). K velkému poklesu mezd (o více než 10 %) došlo u pomocných montérů a u metařů a čističů. V 1. pololetí 2010 se v Plzeňském kraji poměr vybraných povolání, ve kterých došlo k poklesu nebo k nárůstu mezd, obrátil a v nepodnikatelské sféře mezi 40 vybranými povoláními dominovala povolání s poklesem průměrných hrubých měsíčních mezd. Příčinou jsou pravděpodobně především sezónní změny mezd v nepodnikatelské sféře. K největšímu poklesu (ze 60 na 50 tisíc Kč, tj. o 15 %) došlo u vedoucích pracovníků výpočetních útvarů. Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

16 Tabulka 1: Průměrné hrubé měsíční mzdy - Plzeňský kraj ( pololetí 2009) nepodnikatelská sféra (výběr podskupin KZAM s nejvyšší a nejnižší mzdou) kód KZAM název (zkrácený) rok 2008 rok pololetí 2010 vývojové indexy (%) pol.2010 /2008 / Lékaři (kromě zubních lékařů) Farmaceuti, lékárníci Vedoucí pracovníci výpočetních útvarů Zubní lékaři (dentisté) Ředitelé a prezidenti velkých organizací Vyšší úředníci bezpečnosti a ochrany Vedoucí pracovníci finan. a hospodářských útvarů Vedoucí pracovníci správních úřadů Projektanti a analytici výpočetních systémů Tajemníci a vedoucí pracovníci obecních úřadů Vedoucí dílčích celků v kultuře, zdravotnictví apod Farmakologové, biochemici, patologové Kolaudační technici a technici protipožární ochrany Technici železničního provozu Hasiči, požárníci Obsluha lékařských zařízení Vedoucí a ředitelé malých organizací Hlavní architekti, urbanisté Policejní inspektoři, komisaři Celní a daňoví pracovníci Programátoři Úředníci ve skladech Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé Domovníci, správci domu Dámští a pánští krejčí Zahradníci a pěstitelé Hospodyně Písařky - opisovačky, stenotypistky Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dopravě Školníci vč. školníků - údržbářů Pomocní montéři Sběrači odpadků, popeláři Prodavači vstupenek, jízdenek apod Kuchaři Telefonisté Průvodci Vrátní, hlídači, uváděči a šatnářky Obsluha strojů na čištění a žehlení textilu Pomocníci a uklízeči Metaři, čističi žump, kanálů a podobných zařízení Zdroj dat: MPSV, portál Zaměstnanost - Statistiky - Statistika výdělků Z tabulky 2, která dokládá stav a vývoj mezd povolání s nejvyšší a nejnižší průměrnou hrubou měsíční mzdou v Plzeňském kraji v podnikatelské sféře v 1. pololetí 2010, byly vyjmuty všechny podskupiny vedoucích a řídících pracovníků podle KZAM, neboť ve většině případů jejich průměrné hrubé mzdy převyšovaly ostatní podskupiny. Např. za 1. pololetí 2010 obsadily tyto podskupiny prvních patnáct míst (53 tisíc až 158 tisíc Kč). Poněkud hůře na tom byli jen ředitelé a vedoucí pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti, v dopravě a spojích, ve velkoobchodě a v maloobchodě, v restauracích a hotelích a v pečovatelských, úklidových a podobných službách. Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

17 V 1. pololetí 2010 na tom z ostatních povolání byli v Plzeňském kraji podle výše mezd nejlépe farmaceuti a lékárníci. S odstupem 7 tisíc Kč průměrné hrubé měsíční mzdy následují odborní pracovníci v oblasti podnikání, lékaři a právníci. Teprve za nimi jsou tři podskupiny oborníků v oblasti elektroniky a IT podle KZAM. Také v podnikatelské sféře mezi povoláními s nejnižšími mzdami v Plzeňském kraji převažují povolání, která nevyžadují speciální přípravu. Opakem jsou např. aranžéři, čalouníci, kuchaři, ale také knihvazači nebo švadleny, kteří patří vůbec k nejhůře placeným povoláním v kraji. V Plzeňském kraji jsou rozdíly ve vývoji mezd v podnikatelské sféře zřetelnější než v nepodnikatelské. Pokles mezd mezi roky 2008 a 2009 i v 1. pololetí 2010 je v podnikatelské sféře četnější u povolání s nejnižšími průměrnými hrubými měsíčními příjmy. Z vybraných povolání došlo v podnikatelské sféře v kraji k největšímu poklesu průměrných mezd ve sledovaných časových intervalech u právníků (o 17 % mezi roky 2008 a 2009 a o 8 % v 1. pololetí 2010 proti roku 2009). Tabulka 2: Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd - Plzeňský kraj ( pololetí 2010) podnikatelská sféra (výběr podskupin KZAM s nejvyšší a nejnižší mzdou) kód KZAM název (zkrácený) rok 2008 rok pololetí 2010 vývojové indexy (%) pol.2010 /2008 / Farmaceuti, lékárníci Odborní pracovníci v oblasti podnikání Lékaři (kromě zubních lékařů) Právníci (mimo advokacie a soudnictví) Projektanti a analytici výpočetních systémů Projektanti elektronických systémů Poradci ve výpočetní technice Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté Projektanti a konstruktéři strojních zařízení Pojišťovací agenti Chemičtí inženýři, technologové Projektanti elektrotechnických zařízení Hlavní účetní Odborní pracovníci v bankovnictví Důlní a hutní technici Projektanti staveb a areálů Odborní pracovníci v informacích Číšníci, servírky Aranžéři Čalouníci (vč. autočalouníků) Pečovatelé v sociálních zařízeních a nemocnicích Výrobci pekárenských a cukrářských výrobků Prodavači v obchodech Seřizovači dřevoobráběcích strojů Pokladníci v obchodě a společného stravování Kuchaři Ruční baliči a pytlovači Telefonisté Pracovníci ochrany a ostrahy Dělníci pro pěstění a ošetřování lesa Vrátní, hlídači, uváděči a šatnářky Sběrači odpadků, popeláři Knihvazači Švadleny Pomocníci a uklízeči Zdroj dat: MPSV, portál Zaměstnanost - Statistiky - Statistika výdělků Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

18 5. Shrnutí V roce 2009 se výrazně zpomalil růst mezd v ČR. V Plzeňském kraji bylo zpomalení tempa růstu průměrných hrubých měsíčních mezd větší než republikový průměr, což kraj odsunulo ze 4. na 5. místo v rámci ČR (podle údajů ČSÚ). Lépe je na tom kraj podle úrovně mezd v nepodnikatelské sféře, kde mu patří 2. místo za Prahou (podle údajů MPSV). Také v 1. pololetí 2010 byly průměrné hrubé měsíční mzdy v této sféře v Plzeňském kraji vyšší ( Kč) než v podnikatelské sféře ( Kč). V podnikatelské sféře se již v roce 2009 projevila stagnace, resp. pokles mezd, na rozdíl od nepodnikatelské sféry. Tyto změny se netýkají pouze Plzeňského kraje, ale probíhají v rámci všech krajů ČR, i když s různou intenzitou. V roce 2009 měli zaměstnanci se středním vzděláním s maturitou v ČR přibližně jedenapůlkrát vyšší mzdy než zaměstnanci se základním vzděláním, u zaměstnanců s magisterským vzděláním to bylo téměř třikrát více. Stupeň dosaženého vzdělání měl podstatný vliv nejen na úroveň mezd zaměstnanců, ale také na vývoj mezd v uplynulých letech. Průměrné mzdy zaměstnanců se základním a se středním vzděláním bez maturity v roce 2009 v ČR klesly, zatímco v případě zaměstnanců se středním vzděláním s maturitou nebo vyšším rostly mzdy po celé sledované období Také průměrné tempo růstu mezd se zvyšovalo s rostoucím stupněm dosaženého vzdělání. U vyšších stupňů vzdělání však dochází nejen ke kulminaci výše průměrných mezd v pozdějším věku, ale také k hlubšímu poklesu těchto mezd ve vyšším věku. Průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR se výrazně liší i podle odvětví a skupin povolání. Nejvyšší úroveň mezd byla v roce 2009 v odvětvích Informační a komunikační činnosti a Peněžnictví a pojišťovnictví, nejnižší v odvětvích Ubytování, stravování a pohostinství a Administrativní a podpůrné činnosti. Z 9 hlavních tříd KZAM (skupin povolání) měli výrazně nejvyšší úroveň průměrných hrubých měsíčních mezd v ČR třída 1 (vedoucí a řídící pracovníci). Plzeňskému kraji patřilo v této třídě KZAM až 7. místo ze 14 krajů ČR, což je nejhorší umístění kraje ze všech hlavních tříd. Z dělnických profesí měla v ČR nejvyšší průměrné hrubé měsíční mzdy třída 7 (kvalifikovaní dělníci a výrobci). V této skupině patří Plzeňskému kraji 3. místo. V nepodnikatelské sféře měli v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2010 nejvyšší mzdy kromě některých vedoucích pracovníků odborníci ve zdravotnictví. V podnikatelské sféře byli na prvních 15 místech pouze vedoucí pracovníci. Za nimi následovali farmaceuti, odborní pracovníci v oblasti podnikání, lékaři, právníci a odborníci v IT a elektronice. K nejhůře hodnoceným povoláním z hlediska mezd patřila kromě zaměstnanců bez zvláštních požadavků na kvalifikaci také některá povolání vyžadující náročnější specifickou odbornou přípravu, tj. střední vzdělání s výučním listem (aranžéři, čalouníci, kuchaři, knihvazači, krejčí a švadleny nebo zahradníci). Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

19 Použité podklady Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Portál Zaměstnanost Statistiky Statistika výdělků. [online]. Dostupné z: Vývoj cen, příjmů a spotřebních vydání domácností v letech 2000 až Český statistický úřad. Praha [online]. Dostupné z: Struktura mezd zaměstnancův roce Český statistický úřad. Praha [on-line]. Dostupný z: Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

PRIORITY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PRIORITY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ PRIORITY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004

Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004 Příloha 2-2004.doc Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004 1 OBSAH Strana ÚVOD 3 1 PŘEHLED UKAZATELŮ.. 3 1.1 Absolutní ukazatele. 3 1.2 Relativní ukazatele.. 4 2 VÝVOJ PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v nepodnikatelské

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Finanční analýza podnikové sféry

Finanční analýza podnikové sféry Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červen 214 Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví za rok 213 1 O B S A H... STRANA 1. ÚVOD... 5 2. NEFINANČNÍ

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2008 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v roce 2008... 1 B.

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE. V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014

SITUACE NA TRHU PRÁCE. V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014 SITUACE NA TRHU PRÁCE V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014 Zpracoval: oddělení trhu práce Frýdek-Místek leden 2015 Zdrojem číselných údajů v tabulkách a grafech jsou, pokud není uveden jiný zdroj, údaje

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2009 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více