Výběrový rozhovor 1. Volný rozhovor 2. Výběrový rozhovor 2. Řízený rozhovor. Obecné pokyny pro vedení. Obecné pokyny pro vedení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrový rozhovor 1. Volný rozhovor 2. Výběrový rozhovor 2. Řízený rozhovor. Obecné pokyny pro vedení. Obecné pokyny pro vedení."

Transkript

1 Zhodnocení nemocného Rozhovor = záměrný slovní postup, který vede k poznání N = větší pravděpodobnost proniknutí do nitra pacienta, poznání a porozumění Typy rozhovoru Dle počtu zúčastněných : Individuální Skupinový Dle standardizace : Volný Výběrový ( nestandardizovaný) Řízený (standardizovaný) Kdy navázat rozhovor? 1 Déletrvající výkon Hygiena N na lůžku Úprava lůžka s N Mytí vlasů Výkon na pokoji N Stlaní lůžek Úprava lůžka pro nového N Kdy navázat rozhovor? 2 Individuální jednání s N mimo pokoj Vysvětlování podstaty výkonu Doprovod N na vyšetření Výkon mimo pokoj N Chce-li nám N sdělit něco důvěrného Zaměstnání dítěte hrou, kreslením a jinou činností Beseda s N Zdr.osvěta O knize O ruční práci, kterou provádí Volný rozhovor 1 Nemá přesně daný cíl (např.první rozhovor s N je vždy tohoto typu), ale má daná svá pravidla Musí probíhat v takovém prostředí a atmosféře, aby se N cítil volně a byl přesvědčen o upřímném lidském zájmu o svou osobu S musí během celého rozhovoru prokázat schopnost citlivě naslouchat 1

2 Volný rozhovor 2 Průběh rozhovoru : S se představí a nabídne ruku k pozdravu N oslovuje plným jménem Po vzájemném seznámení naznačí zájem o N, jeho zdr.stav, rodinu Nezasahuje do řeči N, neusměrňuje sdělení S je přívětivá, vlídná, nespěchá S musí prokázat schopnost citlivě naslouchat Konec rozhovoru rozloučení se s N Výběrový rozhovor 1 = nestandardizovaný má jasně stanovený cíl získat informace o určitém stavu nebo události Předmět je vždy dán dopředu S Otázky a postup vedoucí k cíli jsou proměnlivé S má průběh vždy připravený, promyšlený a má připravené volně formulované otázky Výběrový rozhovor 2 Improvizovat může jen u vedlejších nebo nedůležitých informací Výsledkem je konkrétní představa S o sledovaném jevu 4 fáze: Úvod Vzestup Vrchol závěr Řízený rozhovor = standardizovaný přesně stanovený cíl a podmínky Zjištění nebo objasnění dílčí části většího problému Otázky jsou přesné, stručné, výstižné, S je klade jasně a srozumitelně N nesmí prožívat rozhovor jako výslech, proto vhodné, aby mu předcházel rozhovor volný nebo výběrový rozhovoru 1 Stanovení cíle Předcházet má ochota k vytvoření důvěry a spolupráce N musí být přesvědčen, že jeho důvěra nebude nikdy zneužita S se musí připravit ujasnit si smysl rozhovoru, zvolí vhodný typ, promyslí průběh a zajistí podmínky rozhovoru 2 Rozhovor má probíhat v optimálním prostředí Nutné zajistit si dostatek času S mluví pomalu, jasně vyslovuje Rozhovor začíná nenuceně nějakou indiferentní otázkou (např.počasí, květina na stolku N ) Správné oslovení N + správná výslovnost jména N 2

3 rozhovoru 3 Nezasahuje do projevu N, neovlivňuje svými názory S je trpělivá Svým vystupováním přesvědčuje N o svém zájmu o něho Řečový a jazykový projev S Síla hlasu přiměřená prostoru, sluch ovým schopnostem N rozhovoru 4 Rychlost řeči Zabarvení hlasu působit příjemně Rozvaha, kdy a jak přicházet s přestávkami Pečlivá výslovnost, slova známá N!!! Obecná slušnost prosím, děkuji, dovolte Haptika vhodně volená Délka jedné promluvy je přímo úměrná počtu osob ve skupině Typy otázek 1 Typy otázek 2 Uzavřené = v direktivním rozhovoru, jsou omezované, vyžadují krátkou odpověď. Začínají výrazy kdy, kde, kdo, co, kolik Např. jaký lék jste si vzal, kde Vás to bolí, kolik máte let, kde jste spadla. Otevřené = při nedirektivním rozhovoru, otázky s otevřeným zakončením. Vyzývají N k doplnění pocitů, jsou široké. Očekávaná odpověď je delší než 1-2 slova. Nevýhodou je možnost, že se N rozpovídá o nepodstatných věcech Např. jak se cítíte v poslední době, co Vás přivedlo do nemocnice, co jste mi chtěl dnes říci.. Typy otázek 3 Neutrální Např. co si o tom myslíte, proč si myslíte, že Vás operovali Sugestivní Např. bojíte se zítřejší operace, že? Vezmete si ten lék nebo ne?. Empatická odpověď Často v kombinaci s neverbálním projevem empatie = nabídnutí kapesníku, položení ruky a ruku N Např. to pro Vás muselo být těžké, to Vás muselo ranit. 3

4 Metody jak vést N bez přílišného vyrušování 1 Facilitace Usnadnění, ulehčení, podpora, pomoc Např. ano, rozumím, pokračujte. A co pak? Reflexe Odraz, vzpomínání, uvažování, rozmýšlení, úvaha. Opakování určitých frází a slov, které N použil a které ho podporují, aby pokračoval Např. N obvodní S to používala při převazu. S při převazu? N ano denně s rivanolovým roztokem Metody jak vést N bez přílišného vyrušování 2 Objasnění Vyjasnění odpovědi. N používá slova, která jsou nejasná, dvojsmyslná Např. N- cítím se jako simulant S co tím myslíte jako simulant? N myslím tím Otevřené otázky + a - Uzavřené otázky + a - Výhody Dovolí N vyprávět S může vstupovat s poznámkami Lehká odpověď, nepůsobí zastrašujícím dojmem Odhalují to, co dotazovaný pokládá za důl. Mohou odhalit nedostatek informací, neporozumění Mohou odhalit pocity a myšlenky N Nevýhody Zaberou více času Navozují jen neúplné odpovědi N může zamlčet cenné informace Mohou navodit povídání o nepotřebných věcech Horší dokumentace odpovědí Nutná zručnost při zaznamenávání Výhody Otázky a odpovědi snadno kontrolovatelné Méně náročné pro N Méně zastrašující Odpovědi lehce dokumentovatelné Nevýhody Poskytují omezené informace Nemusí odhalovat, co si N myslí, co cítí Osoba vedoucí rozhovor může N ovládat svými otázkami Závěr rozhovoru 1 Naznačit N, že se blíží konec (např. máte ještě nějaké otázky?) Oznámit splnění účelu (např.tak, to by bylo zatím všechno, co jsem potřebovala vědět) Vyjádření ocenění x spokojenost s dosaženým cílem (např.mám radost z našeho rozhovoru, mnoho jsme vyřešili ) Závěr rozhovoru 2 Vyjádřit zájem o blaho N do budoucna (např.dávejte na sebe dobrý pozor, uvidíme se zase zítra ) Plánovat další setkání (např. uvidíme zase v pátek v 6.30, chc i vidět, jak se Vám daří) Signalizace, že daný čas uplynul (např. čas se naplnil, lituji, musím končit, mám povinnosti ) 4

5 Naslouchání 1 = první a nejdůležitější fáze osobního rozhovoru Slyšení fyziologická záležitost, zachycení zvuku Naslouchání - psychologická záležitost, pochopení, interpretace toho, co slyším Naslouchání 2 Rizika a obtíže s nasloucháním: Slyšené slovo má sugestivní moc (přemlouvání) Posluchač je zranitelnější slovo může zasáhnout Naslouchající je pasivní, rozhovor usměrňuje hovořící Interpretace toho, co slyšíme je obtížná Překážka v komunikaci 1 Pacient nechce komunikovat: Komunikace je pro N traumatizující Má strach Je v časovém stresu Reaguje maladaptivně (negativismus, netouží po kontaktu) Pacient nemůže komunikovat: Cizinec, nerozumí nám Má nízkou úroveň komunikačních dovedností Překážka v komunikaci 2 Pacient nemůže komunikovat: Závažné onemocnění (afázie, porucha vědomí ) Neslyšící Trpí bolestí Demence Psychiatrická diagnóza 5

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným?

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Pro zdravotnické pracovníky jsou komunikativní dovednosti nezbytnou součástí profesionálního přístupu k pacientovi klientovi. Proto je

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Techniky sběru dat (2) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Techniky sběru dat (2) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Techniky sběru dat (2) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pozorování Pozorování (1) Základ zkoumání, těžiště pro ošetřovatelský a klinický výzkum = soustředěné, cílevědomé sledování se záměrem něco

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP Výzkumný ústav pedagogický v Praze červen 2007 1 Obsah 1. Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu přípravné třídy ve ŠVP ZŠ 2. Obecné poznámky

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více