OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3"

Transkript

1 Exarchát 3 OBSAH SLOVO OTCE BISKUPA 4 INFORMACE A AKTUALITY 5 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SMRŤ JEŽIŠA KRISTA? 6 NOVÝ VRCHNÍ ARCIBISKUP UKRAJINSKÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE 8 RECENZE: ÚTĚK ZE SIBIŘE 9 OSLAVA 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ AE 10 NOVÝ BISKUP V HRADCI KRÁLOVÉ LET OD NAROZENÍ SPOLUPATRONKY AE SV. ANEŽKY ČESKÉ 12 ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLOVEM: NEDĚLE SAMARITÁNKY 12 NOC KOSTELŮ: 27. KVĚTNA ROZDÍLY MEZI KATOLICKOU A PRAVOSLAVNOU CÍRKVÍ: PODSTATA A VÍRA A ROZUM 15 BOŽÍ LIDÉ JSOU SI BLÍZKO: ROZHOVOR S PROF. PAVLEM AMBROSEM VÝROČÍ SPOLEČNÉHO ŽIVOTA: SVĚDECTVÍ O MANŽELSKÉM ŽIVOTĚ V KRISTU 21 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: SLOVANSKÁ DUCHOVNOST A MYSTIKA 22 K BEATIFIKACE SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. 22 ZÁMOJSKÁ SYNODA - ČÁST IV 24 EDITORIAL Vážení čtenáři, od okamžiku, kdy Kristus zvítězil nad smrtí, bude po celou věčnost z úst všech zachráněných zaznívat chvalozpěv: Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt přemohl, všem kdo jsou v hrobě život daroval, ale i nám jej daroval. Aleluja! Povzbuzení Kristova vzkříšení zaznívá zvláště naléhavě ve chvílích těžkých životních situací, jak je mohou zažívat lidé v zemích stižených ničivými katastrofami, které jen ztěžka obnovují obvyklý život. Tato naděj zaznívá také pronásledovaným křesťanům všude po celém světě, stejně jako opuštěným, nemocným, nebo uvězněným. Naši naději proto povzbuzuje každý projev Boží milosti, se kterou se můžeme setkávat: požehnání, jež se dostává našemu exarchátu v patnácti letech jeho působení, nebo v očekáváních, jež jsou kladena do rukou novým představeným místních církví, ale i v běžném životě jednotlivců... Kristus tak zůstává s námi ať je radostný den, nebo temná noc. Toto číslo Zpravodaje Exarchát chce poukázat na reálnou naději s životem v Bohu v konkrétních událostech Církve... Christos voskrese! Tomáš F. Král EXARCHÁT Vydává a rozšiřuje Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, Haštalské nám. 4, Praha 1, tel , fax , Pro vnitřní potřebu vychází šestkrát do roka. NEPRODEJNÉ. Distribuováno za dobrovolný dar (náklady na jeden výtisk činí cca 20,-). Redakce: Ladislav Hučko, Viera Folkmanová, Milan Hanuš, Jan Klobušický, Ján Kočerha, Tomáš F. Král, Jana Zassiedko. Fotografie obálky: Viera Folkmanová a Karel Lojka. Příspěvky mohou být kráceny. Tisk: FOKUS, s. r. o., Dolákova 24/ 536, Praha 8.

2 4 Zpravodaj SLOVO OTCE BISKUPA Radost z něčeho můžeme nejintenzivněji prožít tehdy, když jsme dosáhli to, po čem jsme dlouho toužili, když se nám dostalo to, co nám dlouho chybělo. Před dvaceti lety jsme nadšeně oslavovali na ulicích pád komunismu a získání politické svobody, když jsme předtím čtyřicet let úpěli pod jarmem totalitního režimu. Máme také větší radost z toho, když se setkáme s někým blízkým, koho jsme už dlouho neviděli, více než s někým, i když také milým, koho vidíme každý den. Máme větší radost z chutného jídla po delším hladovění, než z toho samého jídla, pokud je máme každý den, především když je ho mnoho, a už nám ani nechutná. Proto rozumné sebezapírání, odpírání si některých dovolených věcí nám radost ze života nebere, ale naopak, zintenzivňuje ji a prohlubuje. Proto lidé, kteří nikdy nezažili nedostatek, těžko dokážou hlouběji prožívat radost z dostatku. To je často i případ některých a nejen mladých - lidí, kteří mají všechno, nikdy netrpěli nouzí, a tak marně hledají intenzivnější radost v alkoholu, drogách, sexu Po období velikého postu, když jsme se modlili, odpírali si světské radosti, jídlo, slušné zábavy, jako výraz prožívání naší odluky od světa, jako výraz naší smrtelné přirozenosti, můžeme teď plněji prožívat radost z toho, že náš život tady nekončí, že má perspektivu věčnosti, která v přítomnosti Ježíše, ve spojení s Ním v Eucharistii, začíná již zde na světě. Kdo žije v přítomnosti Boží už tady na světě - a to je možné právě Ježíšovou smrtí a vzkříšením, přechodem do věčnosti jen změní tento způsob přítomnosti, avšak ne samotnou skutečnost. Sebezapírání, nezištná oběť a pomoc bližním nám umožňuje hlouběji pochopit a existenciálně prožít, že pravým cílem života je věčná radost, v porovnání se kterou jakákoli šlechetná pozemská radost může být jen jejím bledým stínem. Tedy i tato pozemská není zbytečná: jejím cílem je nám dát alespoň vytušit, co nás v nevyslovitelně vyšší míře čeká, když půjdeme po Ježíšových stopách. žehná X Ladislav

3 Exarchát 5 INFORMACE A AKTUALITY Dne 19. ledna 2011 obdržel emeritní řeckokatolický biskup pražský Ivan Ljavinec řád třetího stupně Přeosvíceného vladyky Andreja Bačinského za materiální pomoc a podporu při rozvoji mukačevské eparchie. Řád mu osobně odevzdal mukačevský řeckokatolický biskup Milan Šášik v Domově sv. Alžběty v Žernůvce u Brna. Dne 12. března 2011 se v katedrále sv. Klimenta v Praze uskutečnila liturgie sv. Jana Zlatoústého u příležitosti 15. výročí založení apoštolského exarchátu v ČR. Tuto liturgii celebroval apoštolský exarcha Ladislav Hučko, který poukázal na postupný rozvoj řeckokatolické církve v ČR a zároveň vzdal Bohu díky za požehnání, kterým provází pastorační činnost duchovních. Na této liturgii kázal pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, který zdůraznil význam Řeckokatolické církve i z hlediska cyrilo-metodějské kontinuity. Dne 23. března 2011 Synod biskupů Ukrajinské řeckokatolické církve zvolil Mons. Svjatoslava Ševčuka za kyjevsko-haličského vyššího arcibiskupa. Dne 25. března 2011 papež Benedikt XVI. tuto volbu potvrdil a požehnal a 31. března 2011 přijal nového vyššího arcibiskupa na audienci. Synoda byla svolána v důsledku uvolnění úřadu vyššího Kyjevsko- -Haličského arcibiskupa, po rezignaci kardinála Lubomíra Huzara z důvodu vysokého věku, kterou přijal papež Benedikt XVI. 10. února Dne 5. dubna 2011 slavili generální vikář Mons. Milan Hanuš a o. Jan Kotas spolu s dalšími kněžími sv. liturgii v chrámě akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Bohoslužba se konala na pozvání místního faráře Mons. Tomáše Halíka. Po liturgii byli o. Hanuš a o. Kotas pozváni o. Halíkem na besedu o východní křesťanské spiritualitě. Svojí první pastorační návštěvu ve farnosti v Mělníku vykonal dne 10. dubna 2011 biskup Ladislav Hučko. Již dva roky o farní společenství pečuje o. Jaroslav Huljak. Společenství v tomto městě existuje už více let, ale až v posledních letech se rozšířilo natolik, že v neděli naplní chrám sv. Ludmily, který řeckokatolíkům propůjčuje římskokatolická farnost. Dne 16. dubna 2011 se uskutečnilo v pastoračním centru mládeže Apoštolského exarchátu v Praze setkání mládeže s o. biskupem Ladislavem. V rámci programu vystoupil se zamyšlením o. Anton Verbovský, CSsR. Po sv. liturgii odpovídal o. biskup na otázky mladých lidí, které se týkaly především života řeckokatolíků v ČR. Tak jako každý rok v úterý před velikonočními svátky se i letos 19. dubna 2011 setkali duchovní řeckokatolického exarchátu v ČR, aby v pražské katedrále sv. Klimenta sloužili společnou liturgii se svým biskupem. Dvacet sedm kněží ze všech koutů exarchátu tak vyjádřilo spolupatřičnost s hlavou svého exarchátu. Svátky Paschy, největšího církevního svátku roku, vyvrcholily 24. dubna Nedělní bohoslužby byly slouženy ve všech farnostech exarchátu, a také v pražském chrámě sv. Mikuláše na Malé Straně. Bohoslužby, která začínala v pět hodin ráno, se zúčastnilo velké množství věřících. Vysoká účast byla zaznamenána prakticky ve všech našich chrámech. vf

4 6 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SMRŤ JEŽIŠA KRISTA? Zpravodaj Dňa 10. marca 2011 vyšla kniha Benedikta XVI., Ježiš z Nazaretu. Od vstupu do Jeruzalema po vzkriesenie. Je to ďalší diel široko založenej štúdie Jozefa Ratzingera-Benedikta XVI. o Ježišovi Kristovi, ktorú terajší pápež vydáva aj pod osobným menom ako teológ, otvorený prijať aj kritiku. Medzitým však on už pracuje na treťom diele životopisu Ježiša Krista. Nová kniha vzbudila široký záujem vo svete napriek tomu, že sa ihneď ukazuje nie ako zbožná meditácia, ale ako dôkladná, prísne vedecká štúdia o histórii Zakladateľa kresťanského náboženstva. Pritom používa štýl ľahko zrozumiteľný aj pre priemerného čitateľa. So súhlasom u nekresťanov a u židov sa stretlo najmä vysvetlenie pápeža-teológa, že podľa evanjelia nie izraelský národ ako taký je zodpovedný za smrť Ježiša z Nazaretu. Autor ju do hĺbky študuje v siedmej hlave svojej knihy, keď pojednáva o Ježišovom procese. Aký je teda dôvod smrti, pre ktorý bol Ježiš odsúdený? Autor skúma dopodrobna štyri správy, ktoré nám zanechali evanjelisti. Tvrdí o nich: Štyri evanjelia v opise priebehu procesu súhlasia vo všetkých podstatných bodoch. Potom však sa pýta: Kto boli žalobci Ježiša z Nazaretu? Kto nástojil na tom, aby Ježiš bol odsúdený na smrť? V odpovediach evanjelií sú rozličnosti, nad ktorými treba uvažovať. Podľa Jána sú to jednoducho Židia. Tento výraz v Jánovi neznačí izraelský národ ako taký, a ešte menej má význam rasistický...u Jána má tento výraz presný a rigorózne vymedzený význam: on ním tak označuje chrámovú aristokraciu, ale aj tú nie bez výnimky, ako to vidieť zo zmienky o Nikodémovi. O Nikodémovi je známe, že obdivoval Ježiša a skôr schladil náruživých kolegov (por. Jn 7,51). U Marka, keď ide o veľkonočnú amnestiu (Barabáš alebo Ježiš?), sa kruh žalobcov ukazuje rozšírený: objaví sa zástup (po grécky ochlos) a vyberie si Barabáša... Zástup značí jednoducho isté množstvo ľudí akoby masu. Nezriedka má negatívnu príchuť ako zberba. Každopádne tým sa neoznačuje národ ako taký, ale skupina prívržencov Barabáša, ktorá stojí popri vysoko postavenými kruhmi kňazov. Evanjelista Matúš síce referuje, že váhajúcemu Pilátovi všetok ľud odpovedal: Jeho (to je Ježišova) krv na nás a na naše deti (Mt 27,25), ale ani takto Matúš dozaista neopisuje historickú skutočnosť: veď ako by mohol byť v tom momente prítomný celý národ a žiadať Ježišovu smrť? Okrem toho v tom zástupe pred Pilátom,

5 Exarchát 7 ktorý Matúš označuje ako všetok ľud, boli aj prívrženci Ježiša Krista, ktorí ale mlčali. Ozajstnými žalobcami teda ostávajú vlastne tí, ktorých presnejšie označil Ján a Marek a s nimi aj Lukáš: chrámová aristokracia, alebo ináč veľkňazi a zákoníci, ale s výnimkami. Tým pomohli spojenci Barabáša. Kto však bol v Ježišovom procese sudca? Hovoríme o sudcovi, ktorý mohol vyniesť rozsudok, a to aj ortieľ smrti: o rímskom správcovi krajiny, Pontskom Pilátovi. Ježiša už predtým vypočúvala židovská veľrada, synedrium. Na jej zasadaní veľkňaz Kaifáš zaprisahal Ježiša, aby povedal, či je Mesiáš, Boží Syn. Ježiš to otvorene vyznal a pridal: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch (por. Mt 26, 59-66). Nato ho veľrada uznala za vinného z bohorúhania, pre ktoré platil trest smrti. Lenže trest smrti patril pod právomoc Rimanov. Ako píše autor našej knihy, Ježiš sa prehlásil za Mesiáša, nárokoval si teda kráľovskú hodnosť, aj keď na zvláštny spôsob. Nárokovať si na mesiášsku hodnosť bol politický prečin, ktorý mal byť potrestaný rímskou spravodlivosťou. Preto sa Ježiš ocitol na súde pred Pilátom. Ako sa teda zachoval sudca Pilát v Ježišovom procese? Piláta ihneď zaujímalo iba to, či Ježiš nejako politicky ohrozoval moc Ríma. Ježišovi nepriatelia to dobre vedeli, preto rímskemu prokurátorovi predniesli ťažkú obžalobu, že mladý rabín sa robí kráľom; tým chceli naznačiť, že je nebezpečný pre rímsku moc. Pilát sa teda chcel presvedčiť, či obžalovaný je iba náboženský zanietený fanatik, ktorý však nevzbudil okolo seba nijaké revolučné hnutie, preto najprv zamýšľal ho prepustiť. Ale prebití členovia veľrady poznali aj Pilátovu obavu o vlastnú kariéru a pridali ešte osobnú hrozbu: Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára (Jn 19,12). Prokurátor začal teda bližšie vyšetrovať, či a za akého kráľa sa vyhlasoval Ježiš. Položí mu teda priamu otázku, či je židovský kráľ a dostane nielen potvrdenie, ale aj nečakané vysvetlenie: Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta, on nemá prívržencov, ktorí by sa za neho bili, nemá svetskú, vojenskú moc. On prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde. Na takú čudnú odpoveď má pragmatický prokurátor iba pochybovačnú otázku: Čo je pravda? (Jn 18,38). Autor knihy sa venuje zaujímavej úvahe o tejto otázke. Zacitujem len krátku stať: Je to otázka, ktorú kladie aj moderné učenie o štáte: môže politika zobrať pravdu ako kategóriu do svojej štruktúry? Alebo musí nechať pravdu ako

6 8 Zpravodaj nedostupnú hodnotu pre subjektívne pole a hľadať utvoriť mier a spravodlivosť len prostriedkami, ktoré sú po ruke v oblasti moci?...ale z druhej strany, čo sa stane, keď pravda nič neznačí? Aká spravodlivosť bude možná?...čo je pravda? to je veľmi vážna otázka, od ktorej závisí osud ľudstva. Zdá sa, že Piláta sa zmocnil nielen strach o kariéru, ale aj obava pred čímsi tajuplným, božským, čo vyžarovalo z mladého učiteľa z Nazareta a čo vycítila aj Pilátova žena. V rozpakoch si umyje ruky na znak, že sa necíti zodpovedný za rozsudok smrti, ktorý vynesie nad Ježišom. Ako vidieť už z tejto krátkej ukážky, aj tento zväzok je mimoriadne zaujímavý, prehĺbený a obohatený aktuálnymi úvahami. Nie je to nejaké románové vyprávanie, ale výskumná vedecká práca o živote a smrti historickej osoby Ježiša z Nazareta. Pritom však autor, pápež a teológ, nezabúda, že je to Boh, ktorý sa stal z lásky k ľuďom človekom. Kardinál Jozef Tomko pre Vatikánsky rozhlas NOVÝ VRCHNÍ ARCIBISKUP UKRAJINSKÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE Dne 23. března 2011 zvolil čtyřicetičlenný biskupský synod Ukrajinské řeckokatolické církve svého představitele vrchního arcibiskupa Kievo-haličského Mons. Svjatoslava Ševčuka, dosavadního apoštolského administrátora sede vacante eparchie v Buenos Aires (Argentina). Svatý otec tuto volbu potvrdil 25. března. Mons. Ševčuk se tak stal nástupcem kardinála Lubomyra Huzara a hlavou eparchií spojených v Ukrajinské řeckokatolické církvi (eparchie Ukrajiny, Polska, některých eparchií v Německu, Francii, Velké Británii a dvou eparchií v USA a Kanadě, v Austrálii a v některých dalších zemích). Vladyka Svjatoslav byl do úřadu uveden 27. března v katedrálním chrámě Kristova vzkříšení v Kievě. Jeho Blaženost Svjatoslav se narodil v městě Stryj (Ukrajina) 5. května V letech 1991/1992 studoval v Centru Don Bosco filosofii a teologii v Buenos Aires (Argentina) a pak v semináři Svatého Ducha ve Lvově ( ).

7 Exarchát 9 Na jáhna byl vysvěcen pro Lvovskou archieparchii 21. května 1994 a na kněze 26. června V roce 1999 obhájil dizertační práci z morální teologie na Papežské univerzitě svatého Tomáše v Římě. 14. ledna 2009 jej Jeho Svatost Benedikt XVI. jmenoval za pomocného biskupa eparchie v Buenos Aires, a za titulárního biskupa Castra di Galba. Biskupskou konsekraci přijal 7. dubna 2009 v katedrále svatého Jiří ve Lvově. 10. dubna 2010 byl biskup Svjatoslav jemnován apoštolským administrátorem sede vacante v Buenos Aires. Kromě ukrajinštiny ovládá ještě španělský, anglický, italský, polský, ruský a řecký jazyk. Vrchní arcibiskup je metropolitou stojícím v čele východní církve sui iuris. Ukrajinská řeckokatolická církev je největší východní katolickou církví na světě. Celkem čítá okolo 5,5 milionu věřících. Mnohaja i Blahaja lita, vladyko! RECENZE: ÚTĚK ZE SIBIŘE Film australského režiséra Petera Weira Útěk ze Sibiře (The Way Back, USA, 2010) vypráví příběh Slawomira Rawicza, který byl v roce 1940 poslán komunistickým režimem do sibiřského gulagu ve vykonstruovaném procesu. Podle vylhaných soudních akt se měl dopustit špionáže proti režimu. Aby jej donutili podepsat protokol, mučili však místo něj jeho vlastní manželku. Nespravedlnost, lež, násilí a nesvoboda a na druhé straně touha po životě, svobodě a spravedlnosti jej nutí pokusit se o útěk z pracovního tábora. S sebou vezme ještě několik vězňů různých národností, kteří pak společně prožívají mnohé kruté útrapy na cestě k jezeru Bajkal, pouští Gobi až přes Himaláje na cestě do Indie, jediné svobodné země široko daleko. Útěk se však může podařit jen pokud si budou důvěřovat, pokud budou táhnout za jeden provaz, pokud budou dávat pozor jeden na druhého. Postavy však také prozrazují jeden z nejtěžších zápasů, jaké člověk může vést: boj o odpuštění svým věznitelům, nebo těm, kteří je zradili, ale i sami sobě... Film natočený podle skutečných událostí poukazuje na zvrhlost a absurditu komunistického režimu, ale i na odvahu člověka, který se rozhodne riskovat a přitom si dokáže zachovat lidskost, i když může ohrozit celou akci. Tomáš F. Král

8 10 OSLAVA 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ AE Zpravodaj Slavnostní liturgií sv. Jana Zlatoústého vyvrcholily v sobotu 12. března 2011 oslavy patnáctého výročí založení pražského Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR. Hlavním celebrantem bohoslužby byl apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, který hned v úvodu shrnul vývoj a růst exarchátu během posledních patnácti let. Připomněl postupný nárůst počtu duchovních, věřících a celkový rozvoj struktur exarchátu. Slavnostní homilii pronesl arcibiskup pražský Dominik Duka. Ten nejdřív poukázal na úplné počátky historie řeckokatolického obřadu na českém území, počínaje cyrilometodějskou misí, přes významné české panovníky, až po arcibiskupa Františka Kordače, který před 80. lety v roce 1931 věnoval řeckokatolíkům chrám sv. Klimenta v Praze. Arcibiskup Duka poděkoval všem řeckokatolickým kněžím za pomoc, kterou v rámci vzájemné spolupráce prokazují římskokatolickým duchovním. Zároveň zdůraznil, že řeckokatolíci v ČR mohou ze strany latinské církve vždy očekávat hodnotnou a účinnou pomoc a podporu. Dalšími významnými hosty, kteří se slavnosti zúčastnili, byli rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora Mons. Tomáš Halík a velmistr řádu Křížovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejsko OCr. V závěru bohoslužby otec biskup Ladislav vyznamenal za zásluhy při rozvoji života exarchátu titulem stavroforní protojerej Mons. Štefana Suchého, titulem protojerej o. Adriána Kostilníka, právem nosit nábederník o. Ludvíka Šťastného, právem nosit stříbrný kříž o. Jiřího Floriana, o. Vasyla Gorblyanského, o. Jána Kočerhu, o. Tomáše Mrňávka, o. Adolfa Jiřího Pleskače a o. Radima Tutra. Viera Folkmanová Foto: č. 1: Viera Folkmanová, č. 2: Karel Lojka

9 Exarchát 11 NOVÝ BISKUP V HRADCI KRÁLOVÉ Papež Benedikt XVI. jmenoval dne 3. března 2011 novým biskupem v Hradci Králové Mons. Jana Vokála. Stal se tak v pořadí již 25. biskupem královéhradeckým. Jan Vokál se narodil 25. září 1958 v Hlinsku v Čechách. Po absolvování studia technické kybernetiky v Praze odešel v roce 1983 do Říma. O šest let později byl v bazilice sv. Petra ve Vatikánu vysvěcen Janem Pavlem II. na kněze. V letech působil jako farní vikář v USA. V roce 1991 nastoupil do služeb Státního sekretariátu ve Vatikánu. V letech byl osobním sekretářem kardinála Corrado Bafile. Roku 1997 mu byl udělen titul kaplana Jeho Svatosti a roku 2007 titul papežského preláta. Získal diplom Kongregace pro bohoslužbu a svátosti za studium manželských kauz a diplom Kongregace pro blahořečení a svatořečení za studium postulátů kauz. V roku 1995, 1997 a 2009 byl členem papežského doprovodu při pastoračních návštěvách Svatého otce v České republice. Na biskupa o. Jana Vokála vysvětí státní sekretář Vatikánu kardinál Tarcisio Bertone dne 7. května 2011 v Římě. V rozhovoru po svém jmenování Jan Vokál řekl: Ač je mi velmi těžké najednou z ničeho nic změnit celý svůj život o sto procent, moc se tam těším. Ve víře spoléhám na kněze, kteří v diecézi působí. Vždyť kdybych neměl mimořádně dobrý vztah ke kněžství, knězem bych se přece sám nestal. Mám tedy důvěru v jejich dobrotu a bratrskou podporu. Rád bych, aby i oni ve mně našli někoho, kdo je jeden z nich a s kým mohou vždycky počítat. Do následujících let přejeme nově jmenovanému biskupovi Boží požehnání, moudrost od Boha sestupující a mnohá a blahá léta! Viera Folkmanová

10 12 Zpravodaj 800 LET OD NAROZENÍ SPOLUPATRONKY AE SV. ANEŽKY ČESKÉ V letošním roce připadlo na den 20. ledna 2011 osmisté výročí narození sv. Anežky České. První apoštolský exarcha Mons. Ivan Ljavinec vybral tuto světici s dalšími světci (sv. Klimentem, sv. Cyrilem a Metodějem a sv. Mikulášem) za spolupatronku Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR, aby bděla nad jeho zdárným vývojem a vyprošovala Boží požehnání pro členy řeckokatolické církve. Nahrávalo tomu hned několik souvislostí: 1) klášter, který sv. Anežka založila, sousedí se sídlem našeho Exarchátu a 2) podle historických pramenů je možné předpokládat, že Anežka se svými sestrami navštěvovala bohoslužby ve starobylém chrámě sv. Haštala, než byl postaven kostel v areálu jejího kláštera. V roce osmistého výročí jejího narození pořádá Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou, který sama světice založila, celou řadu připomínkových akcí. Jejich přehled spolu s dalšími informacemi je možné najít na jejich webových stránkách (další zajímavosti o sv. Anežce České je možné najít také: Tomáš F. Král ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLOVEM NEDĚLE SAMARITÁNKY Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však zvěstovali jenom židům. Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich, jménem Agabus, veden Duchem předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi jeruzalémským starším. (Sk 11,19-30)

11 Exarchát 13 V době smrti sv. Štěpána, jáhna a prvního mučedníka, existovaly v Jeruzalémě dvě skupiny Ježíšových učedníků: jednak Židé místní, tradičně spjatí s mojžíšským Chrámem a jeho obřady, jednak Židé narození mimo Palestinu, kteří se v Jeruzalémě zdržovali jen přechodně. Protože pocházeli ze světa, kde se obecně hovořilo řecky, říkalo se jim Helénisté. Ti, jak hned uvidíme, projevili tvůrčí aktivitu. V důsledku pronásledování, jež po ukamenování Štěpánově následovalo, prchají učedníci na sever - do Samařska, do Fénície, t.j. na území dnešního Libanonu a do Antiochie Syrské, vzdálené z Jeruzaléma asi 500 km. Právě toto město ležící dnes na jihovýchodním okraji Turecka, tehdy hlavní město římské provincie Sýrie a po Římu a Alexandrii v Egyptě třetí největší, sehrálo pro šíření křesťanství klíčovou roli. Nalézalo se na důležité obchodní cestě do Babylonie, Persie a dále do Indie, s vlastním přístavem a rozvinutou řemeslnou výrobou, s vodovodem zavedeným do jednotlivých domů a četnými lázněmi. K jeho výstavnosti přispívala centrální, 8 km dlouhá hlavní třída, zastřešená proti dešti a slunci, budova senátu, socha Apollónova, Jupiterův chrám, divadlo a palác římského konsula - správce Sýrie, jemuž podléhal prokurátor Judeje. Nad městem se tyčila do skály vytesaná podoba zasmušilého Chárona, podsvětního převozníka mrtvých. Háj Dafné s chrámem Apollónovým, a Venušiným, divadly, hospodami a tančírnami, byl vyhlášeným sídlem neřesti, jímž byla Antiochie proslulá tak, že do těchto míst měli římští vojáci pod trestem propuštění z armády přístup zakázán. Když do Antiochie uprchlíci dorazili - došlo k tomu asi v r. 40 po Kr. - obrátili se na svoje soukmenovce v tamější synagóze a zvěstovali jim nové učení. Naproti tomu učedníci Helénisté, jejichž vlastí byl ostrov Kypr a Kyréna (přístav v severní Africe), a kteří dokonale ovládali řečtinu, se zaměřili na pohany a záhy s nimi vytvořili novou obec Kristových vyznavačů. Okolní obyvatelstvo pokládalo titul Kristus (to je Mesiáš, Vykupitel) za jméno vlastní a začalo učedníky nazývat Kristovci, křesťany. Tedy označení křesťan pochází ze slova Kristus a nikoli křest, jak by se snad mohlo zdát. Že byli mezi křesťany přijati pohané, bylo něco naprosto neslýchaného, neboť pravověrní Židé - a tím byli apoštolové i první Ježíšovi vyznavači - nesměli s pohany hovořit, zasednout ke stolu a vůbec se s nimi stýkat. A teď to mají být jejich bratři a sestry ve víře! Když se o tom dověděla církevní obec v Jeruzalémě, vyslala na inspekční cestu Barnabáše, aby na místě posoudil

12 14 Zpravodaj situaci a podal zprávu. Barnabáš se projevil jako člověk velkého ducha a samostatného myšlení. Správně rozpoznal, že to, k čemu došlo, je výsledek působení Ducha Svatého, tedy Boží vůle, jíž se nemůže odporovat. V této souvislosti si povšimněme, že jeruzalémská křesťanská obec, kterou po odchodu apoštolů vedl Jakub zvaný bratr Páně, měla řídící a dohlédací právo nad nově vznikajícími křesťanskými sbory. To je princip od těch dob obvyklý a pro naši Katolickou církev typický: papež-biskup-farář-věřící lid. Barnabáš bystře vycítil vhodnou příležitost k evangelizaci a zašel do Tarsu (v dnešním jižním Turecku) pro Saula-Šavla, což je hebrejské jméno apoštola Pavla. Sv. Pavel byl spřízněnou duší, muž geniálních vlastností, výtečný organizátor, dnes bychom řekli manažer a současně charismatik, mystik. Lidé s takovými vlastnostmi jsou vyjímeční a Barnabáš to věděl. Oba potom působili celý rok v Antiochii a měli úspěch: tamní křesťanská obec se svým rozsahem vyrovnala mateřské církvi jeruzalémské. V dalších letech se stala Antiochie výchozím bodem Pavlových misijních cest a posléze jednou z nejvýznamnějších křesťanských metropolí. Zde byl biskupem sv. Ignác Antiochijský, umučený v Římě okolo r. 115, odtud pocházel sv. Jan Zlatoústý (+ 407), jeden v nejvýznamnějších církevních učitelů východní církve. Zlom nastal v r. 526, kdy v ničivém zemětřesení zahynulo na 100 tis. obyvatel. S Antiochií se posléze setkáváme v době 1. křížové výpravy, kdy se r stala centrem křesťanského Knížectví antiochijského. Za zvláštní pozornost stojí, že utečenci z Jeruzaléma nebyli zdeptaní, vystrašení, nebyli v depresi, že musejí prchat. Přitom jim hrozilo vězení, možná smrt. A přece, když dorazili do Antiochie, nenechali si svoji víru pro sebe, nestáhli se do soukromí, ale získávali další věřící. To nadšení jim můžeme závidět. Po pronásledování naší Katolické církve v Československu v uplynulých desetiletích, které ji srazilo na kolena, jako bychom propadli malomyslnosti, zalezli se svým přesvědčením do kouta a ztratili iniciativu. Komunistům se podařilo vtisknout nám stigma tmářů, zpátečníků, reakčníků, zabedněnců a v lepším případě pomýlených hlupáků. A my jsme tomu do jisté míry podlehli, což se stále projevuje tím, že se za svou víru stydíme a ohlížíme se za sebe, jestli nás někdo nevidí, když jdeme v neděli na bohoslužby. Jistě, je smutné, že jdeme sami a všichni ostatní teprve vstávají nebo se chystají na výlet. Vždycky je těžké nejít s proudem, vyčnívat z okolí. Ale nic jiného nezbývá. Kdybychom byli stejní jako všichni ostatní, už bychom křesťany nebyli. Proto: nebojme se! Jako působil Duch Svatý v Antiochii, vane i dnes. Dnešní liturgické čtení ukazuje, jak se z malé, uzavřené, skupiny Ježíšových učedníků mohlo stát světové náboženství. V Antiochii velkoryse překonali etnické a náboženské bariéry, a tím vykročili vstříc netušené budoucnosti. Pro křesťany je to stálá inspirace. o. Pavel Vácha

13 Exarchát 15 NOC KOSTELŮ: 27. KVĚTNA 2011 Motto: Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá (Žl 77,7). Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy a hloubky křesťanské tradice, jejího výtvarného a hudebního umění, ale zároveň současné kreativity křesťanů, kteří se chtějí podělit o svou víru, o svědectví svého života a obdarovat návštěvníky některým z duchovních pokladů křesťanského společenství: duchovností, modlitbou, službou potřebným atd. V ČR se od roku 2009, kdy se tato akce uskutečnila poprvé, zapojují desítky dalších farností. Pomyslné dveře svých farností otevřou také řeckokatolíci v Praze (katedrála sv. Klimenta, chrám Nejsvětější Trojice), v Plzni (kostel sv. Mikuláše), v Pardubicích (kostel Panny Marie Sedmibolestné), v Karlových Varech (kostel sv. Ondřeje) a v Českých Budějovicích (Kaple Smrtelných úzkostí Páně) (přehled vytvořen k datu uzávěrky zpravodaje). Další informace o programu najdete na Tomáš F. Král ROZDÍLY MEZI KATOLICKOU A PRAVOSLAVNOU CÍRKVÍ Podstata a energie PODSTATA A VÍRA A ROZUM Pravoslavná argumentace: Církevní otcové v otázce poznatelnosti Boha byli velmi opatrní a rozlišovali mezi nepoznatelnou esencí Boží (která zachovává ontologický rozdíl mezi člověkem a stvořením) a jeho božskými energiemi (jsou nestvořené a tvoří zdroj komunikace Boha s člověkem). Rozlišování mezi esencí a energiemi je jedním z nejhlubších učení svatých Otců o zbožštění člověka a poskytuje vysvětlení o povaze vidění Boha a duchovních zkušenostech. Toto učení odmítla západní scholastika, která učí o vidění božské podstaty. Toto učení by otcové jako sv. Bazil a sv. Jan Zlatoústý považovali za rouhání. Přes to, že Západ přehodnocuje patristickou teologii týkající se podstaty a energií, ještě v současném Katechismu katolické církve ( 1023) se stav blaženosti nazývá viděním božské podstaty.

14 16 Zpravodaj Katolická odpověď: V této krátké odpovědi není možné podat vyčerpávající vysvětlení rozdílu mezi katolickou a pravoslavnou naukou o reálném rozlišování mezi esencí a energiemi v Bohu, zavedeném do pravoslavné teologie Řehořem Palamou v 14. století a pak celý následný vývoj polemiky trvající až dodnes. Je to polemika, která naštěstí nemá veliký vliv na běžný náboženský život jednotlivých věřících a omezuje se jen na specialisty. Tady můžeme jen říct, že pojmy jako esence či podstata a energie se týkají našeho pohledu na Boží (a lidskou) skutečnost po dobu našeho pozemského života. Tyto pojmy by už v nebeské blaženosti neměli hrát zásadní roli. Když sv. Pavel říká, že v nebi budeme vidět Boha tváří v tvář, tedy jinak než tady na zemi, kde ho vidíme jen jako v zrcadle, jednoznačně to svědčí o tom, že toto vidění musí být nesmírně dokonalejší a hlubší než tady na zemi. Jestli to bude nebo nebude podstata, na tom nám už nezáleží, protože to jsou lidské pojmy. My o těchto věcech můžeme jen brebtat, ale nemůžeme si na základě rozmanitých spekulací přivlastňovat absolutní pravdu. Pravda se nachází jen ve zjevení, v Božím slově a v tom, co je přímo Církví učeno a odvozeno ze Zjevení a z tradice. Proto je Katolická církev v oblasti teologických názorů velmi tolerantní. Jedna věc se dá vyjádřit více způsoby, ale ani jeden způsob pak nemusí vyjadřovat celou realitu. Pokud nejde o vyslovenou herezi a tam se Církev musí jasně vyslovit - spíše považuje tyto teologické názory za vzájemně se doplňující než za vzájemně se vylučující. Víra a rozum Pravoslavná argumentace: Podle učení svatých Otců pravoslaví si slouží vědou a filozofií, aby obraňovala a vysvětlovala vlastní víru, ale bez toho, aby se snažila smířit víru a rozum, anebo aby dokazovala víru logikou a vědou: v tomto postoji by viděla spíše nebezpečí ke změně víry při pokusu o přizpůsobení se intelektuálním procesům doby. Od období scholastiky respekt pro lidský rozum přivedl římský katolicismus k hlubokým změnám na teologickém poli, v oblasti svátostí a církevních institucí. Římský katolicismus učí, že rozum může dokázat Boží existenci a z něj také odvodit jeho atributy (věčnost, dobrotu, netělesnost, všemohoucnost, vševědoucnost ); Pravoslaví tvrdí naopak, že poznání Boha je vloženo do lidské přirozenosti; kromě zásahu Božího, lidský rozum nemůže odhalit nic jiného. Důležitost rozumu, který je základem dogmatického rozvoje, se odvozuje od specifické antropologie řím-

15 Exarchát 17 ského katolicismu: tato tvrdí, že ze všech lidských schopností byl rozum nejmíň zasažen prvotním hříchem. Pravoslaví tvrdí naopak, že prvotním pádem stejně jako všechny jiné lidské schopnosti byl zasažen i rozum. Katolická odpověď: V katolické Církvi je odsouzený takzvaný fideismus, který se vzdává možnosti dojít po cestě přirozeného poznání k jistotě o existenci Boha a skutečnosti zjevení, a proto hledá prameny našich náboženských a mravních poznatků výlučně v Božím zjevení. Fideismu je velmi blízký tradicionalismus, který na základě té samé nedůvěry vůči lidskému rozumu hledá v lidské tradici jediný pramen svého náboženského života. Církev učí, že rozumové usuzování může s jistotou dokázat existenci Boha a jeho nekonečnou dokonalost. Není to však ještě víra. Víra je dar z nebe a nastupuje až po Zjevení. I když je víra nad rozumem, přece však nemůže být mezi nimi skutečný nesoulad anebo protiklad. Nemůžeme očekávat od nevěřícího, aby přijal vzkříšení našeho božského Vykupitele dřív, než mu předložíme jisté důkazy; a tyto důkazy se dají odvodit z té samé tradice rozumovými úvahami. Ve všech těchto otázkách rozum předchází víru a musí k ní vést. I když se rozum dědičným hříchem oslabil a zatemnil, přece mu zůstalo dost světla a síly, aby nás s jistotou vedl k poznání existence Boha a Zjevení. To je učení katolické Církve a církevních Otců už od počátku, které se pak postupně zpřesňovalo a prohlubovalo. Svatý Bazil například píše: Rozumný člověk se však nemá ničemu vyhýbat více než tomu, aby žil svůj život podle mínění někoho jiného a aby se přizpůsoboval běžným názorům většiny namísto toho, aby si za průvodce života zvolil správné uvažování. A na jiném místě: Přitom je naše mysl upevňována Duchem Svatým, abychom se nevzdálili od jedné skutečnosti, když usměrňujeme své kroky k druhé; abychom ulpěním k nauce o Bohu neznevažovali zákonitosti světa; aby v nás při naší nedokonalosti nevyrostla bezbožnost. Papež Jan Pavel II. v souladu s celou tradici Církve ve své encyklice Fides et Ratio píše: Jen zdravá filozofie může pomáhat lidskému vědomí rozvíjet základní vztah mezi lidským duchem a pravdou, která se nám plně zjevuje v Ježíši Kristu (FeR 52). A náš současný papež Benedikt XVI. dodává: Pokud nejsou objasněny filozofické základy, teologii chybí půda pod nohami. Protože není jasné, do jaké míry člověk skutečně pozná realitu a jaké jsou východiska, která udávají, co je možné myslet a mluvit. Je třeba dodat, že na přelomu devatenáctého a dvacátého století v Rusku vzniklo velké hnutí, nazývané zlatý věk ruského náboženského myšlení. Mezi protagonisty tohoto hnutí patří Vladimír Solovjev, Pavel Florenskij, Nikolaj Berďajev, Vasilij Zeňkovskij a celá řada dalších. Tito právě rozum nezapírali, ale snažili se dát mu pravé místo i v náboženském životě. Uvědomili si tak jasně velikou mezeru pravoslavné argumentace. (lh)

16 18 Zpravodaj BOŽÍ LIDÉ JSOU SI BLÍZKO ROZHOVOR S PROF. PAVLEM AMBROSEM O. Pavel Ambros je profesorem pastorální a spirituální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Již 15 let je ředitelem kulturního a badatelského CentraAletti v Olomouci. Obrátili jsme se na něj s prosbou o rozhovor a povídali si nejen na téma blížícího se cyrilometodějského výročí. Jak jste Vy, člověk narozený v západní kultuře, našel cestu ke křesťanskému Východu? Narodil jsem se ve farnosti Bílavsko, odkud pochází nejslavnější český katolický historik František Dvorník. Mluvilo se o něm u nás doma s velkou úctou. Když mohl po dlouhé době navštívit vlast, slyšeli jsme jej hovořit o Americe, o církvi i o Byzanci. V době totality jsem zcela nečekaně mohl shlédnout film Andreje Tarkovského o Rublevovi. Nemohl jsem si dát dohromady, jak takové dílo mohlo vzniknout v tehdejším Sovětském svazu, jak jsem jej znal. Rozhodující ale bylo, že mě představení v roce 1991 poslali jako jezuitu na vyšší studia na Papežský východní institut. Poslechl jsem je a nikdy jsem toho nelitoval. I když tím není život snazší. Přijmout účast na poslání církve znamená i podíl na Kristově nevysvětlitelné bolesti, kterou musí křesťan nést na cestě k dovršení tohoto ještě nehotového tajemství jednoty zde na zemi.na proměnu čekáme až do věčnosti, a čekání je někdy těžší než smrt. Napsal jste knížku, ve které se zmiňujete o Denní modlitbě církve na Východě a na Západě. V čem jsou modlitba na Východě a na Západě jiné? Na podobu modlitby má velký vliv liturgie a mnišství. A jak je rozdílná liturgie a mnišství na Východě a na Západě, tak je rozdílná i modlitba. Podstata modlitby je však na Východě i Západě stejná: je dílem Božím v nás. Ale právě proto, že nachází tolik různých vyjádření navenek, můžeme se od velkých učitelů modlitby nechat vést. Nakonec se rozdíly mohou i zcela vytratit, když se modlitba stane osobní. Znal jsem pravoslavného kněze, který se s užitkem modlil křížovou cestu. A stejně tak jsem poznal benediktina, který si osvojil Ježíšovu modlitbu. Bůh hovoří k člověku jako k jedinečné osobě totiž neopakovatelně. Zdůrazňování rozdílů může mít jistý význam, když se člověk modlitbě učí. Když se však modlitba stane stavem duše, pak rozdíly přestanou existovat, všechno se stane Boží. Zdůrazňování rozdílů, jakési tvrdošíjné, může být spíše znakem

17 Exarchát 19 kulturní identity než duchovních zkušeností. Boží lidé jsou si velmi blízko. Ve svých textech uvádíte, že poslání české církve vidíte v propojení se slovanským východem. Jak by toto propojení mělo konkrétně vypadat a kterých oblastí by se mělo dotýkat? Tajemství církve se projevuje různým způsobem. Je odrazem života Nejsvětější Trojice na jedné straně, na straně druhé přijímá podobu určité historické a kulturní tváře. Božské se projevuje v lidském. Jestliže přijmeme za pravdu to, že Duch Svatý tajemně přebývá v lidském společenství, tak můžeme jeho působení nacházet ve všem lidském, kulturním. Slovanské národy nežijí jen na Východě, ale jsou významným evropským činitelem. Proč bychom si například nemohli představit, že se sejdou ministři školství České republiky, Slovenska, Polska, Srbska, Ruska, Ukrajiny a nebudou se společně tázat, jak má vypadat například výchova v dnešní době? Slovanský východ jsou pro mě i křesťané, kteří společně jako my ve Střední Evropě se učíme nalézt vztah k dnešnímu světu a uchovat si přitom víru a také ji předávat dále. Stejně jako na Západě jenom proto, že to má nějakou známou značku nemohu jako dospělý křesťan lacině přejímat vše bez ladu a skladu, podobně tomu je i s Východem. Rozlišování je znak křesťana dnes. A k tomu patří dobré vzdělávání se. A dnes ke křesťanské násobilce patří poznání celého křesťanství, co je totiž jediná víra a co jsou možné různé její projevy. Cyrilometodějský odkaz u nás žije víc než tisíc let, přesto si zde východní křesťané teprve nacházejí své místo. Řeckokatolická církev v ČR buduje svoji strukturu exarchát nedávno slavil 15 let svého založení. Čím to je, že tento nepoměr je tak velký? Je to dáno pouze historickými důvody? Východní křesťanství, tak jak jej pojímáme v současnosti, v Čechách a na Moravě nebylo po rozpadu Velké Moravy přítomné, jen zlomkově. A nezapomeňme, že sv. Cyril a Metoděj jsou světci nerozdělené církve. Úcta k nim nebyla vázáná výlučně k obřadu, ale především k jurisdikci a slovanské kultuře. Jurisdikce byla v druhé - a pro naše křesťanství důležitější - fázi jejich poslání římská, měli svěřený úkol od římského papeže, i když byli představitelé velké byzantské civilizace. Přítomnost křesťanů východního obřadu je záležitost 20. století a je spojena s evropskou migrací. Exarchát byl zřízen proto, aby mohlo být systematicky pastoračně pečováno o katolíky východního obřadu, kteří po rozpadu Československa zůstali bez pastýře. Farnosti se postupně budují, každá z nich má svá specifika, kněžstvo má velmi dobrý věkový průměr i vzdělání. A tak nezapomínejme na evangelní pravdu o tom, že je čas setí a čas žní. Že často jedni zasévají, aby druzí mohli sklízet.

18 20 Zpravodaj Na Moravě se v minulosti konaly tzv. velehradské sjezdy. Nakolik je tato tradice sjezdů na Moravě živá i dnes? Dá se v pravidelných setkáních - sjezdech pokračovat i nyní, i když možná s poněkud jiným cílem? Velehradská tradice je unikátní. Jak vznikla? Nadšení katoličtí kněží postřehli, že mnozí jejich farníci přijali nabídky zprostředkované centrální vládou ve Vídni nebo jinde ve světě. Stali se z nich kolonizátoři nehostinných částí nebo kvalifikovaní, velmi žádaní, dělníci. A tam se setkávali i s východním křesťanstvím. Kontakty, které s nimi byly navázány, přivedly k poznávání tradice druhých zevnitř. Od nás jim pomáhali se školami i v oblasti sociální, hlavně s výchovou kněží. Bezprostřední zkušenosti byly pak systematicky shromažďovány a vznikla velká organizace Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou Panny Marie. A z těchto malých počátků vzniklo velké dílo. Největší plod však ještě ani nebyl objeven. Velehrad se stal místem setkání budoucích světců. Metoděj Dominik Trčka, vladyka Vasil Hopko, Pavol Peter Gojdič, ruský exarcha Leonid Fjodorov, Josafat Josef Kocylovskij, Mikuláš Čarneckyj to jsou všechno blahoslavení mučedníci, kteří se aktivně podíleli na celém velehradském díle. A nakonec Jan Pavel II. to je rovněž velehradských poutník, zanedlouho bude blahořečen. Velehradská bazilika je strážkyní svědků víry 20. století. Když budeme mít tento Velehrad víry rádi, Bůh sám nás povede, aby i naše současná generace našla cestu k tomu, co nás spojuje s dílem počátků sv. Cyrila a Metoděje. Podílel jste se na práci na slovníku křesťanského Východu. Co všechno tato práce obnášela? Pět let intenzivního studia a spolupráce s mnoha mladými i staršími odborníky u nás. Jim patří velký dík. A nezapomeňme, že základní podmínkou pro takový počin je dobrá knihovna. Díky knihovně Centra Aletti mohlo být dílo dokončeno. Jak probíhají konkrétní přípravy oslav příchodu C+M na Velehradě? Pokud vím, probíhají přípravy na různých úrovních parlamentu, České biskupské konference, jednotlivých diecézí. Výročí 2013 můžeme spojit ještě s jiným výročím: připomeneme si 1700 let od vydání ediktu milánského. Bylo by dobré hovořit o významu náboženské svobody. Nedávný zápas o možnost vyvěšovat kříže ve školách u Evropského soudního dvora ukázal, že křesťané musí o svoji svobodu stát a postavit se za ni. Velehradská farnost se připravuje velmi intenzivně: připravuje generální opravu velehradské baziliky největšího moravského chrámu. Celý poutní areál dostane novou podobu a moderní zázemí, které umožní zapojení do mezinárodní sítě evropských míst, které vědomě ukazují na evropské kořeny křesťanství. To bude představovat nový ambit s kaplemi národů, památník

19 Exarchát 21 mučedníků a svědků víry, Galerie bible a nová expozice s názvem Velehrad, toť úhrn dějin našich (František Palacký) a Přicházíme, abychom byli spolu (Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje). A jak doufáme, bude mít i východní křesťan možnost v kapli Cyrilka slavit liturgii s novým ikonostasem 60. VÝROČÍ SPOLEČNÉHO ŽIVOTA: Viera Folkmanová SVĚDECTVÍ O MANŽELSKÉM ŽIVOTĚ V KRISTU Farnost sv. Barbory v Chomutově si připomene dne 15. května 2011 zvláštní výročí svých farníků Jana a Marie Makovských, kteří oslaví 60. výročí uzavření svého manželství. Milou vzpomínku těmto dvěma manželům věnovala paní Kateřina Romaňáková, která připomíná jejich věrnost i obětavou službu řeckokatolické církvi a svědčí o jejich láskyplném manželství. Spolu se sborem Skejušan vyslovují mnoho díků za pomoc a přátelství a přejí manželům Makovským mnoho Božích milostí do dalších let společného života. Naše redakce se k těmto přáním připojuje zvoláním: mnohá a blahá léta! Manželé Makovští poskytli naší redakci krátké svědectví o svém manželském životě: Co je podle Vašich zkušeností v manželství nejdůležitější? V manželství je nejdůležitější láska, tolerance, odpuštění a víra v Boha. Bůh je stále s námi, na každém kroku v dobrotě i zlobě. Je třeba věřit jeden druhému, nedávat zbytečně popud k hádkám... A pokud se to přeci stane, dokázat odpouštět. Může se stát, že padnete až na samé dno, ale vždy je potřeba najít sílu, zvednout se a jít dál, třeba i za cenu trestu. Ježíš Kristus také padal pod tíhou kříže, ale dokázal se zvednout a nést kříž až na konec své cesty. Co byste poradili mladým lidem, kteří dnes vstupují do manželství? Věřte v Boha, mějte se vzájemně rádi, buďte k sobě laskaví a tolerantní. Milujte se s takovou láskou, s jakou vás miluje Bůh. Před 60 lety si řekli své ano v římskokatolickém kostele sv. Václava v Troskovicích. Vychovali dva syny a mají už čtyři vnoučata. Jejich společný život je a byl vždy plný lásky a porozumění. Nikomu neodmítali svou pomoc.

20 22 Zpravodaj Jakmile byla obnovena řeckokatolická církev v Chomutově, byli mezi prvními, kdo se k této církvi hlásil. Jsou zakládajícími členy souboru Skejušan v Chomutově. Pomáhají organizovat akce pořádané souborem a ještě v těchto letech vystupují a jezdí po celé republice, i do zahraničí. Ve spolupráci s o. Tomášem Mrňávkem, o. Jánem Kočerhou a paní Kateřinou Romaňákovou MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: SLOVANSKÁ DUCHOVNOST A MYSTIKA Ve dnech dubna se konala Mezinárodní konference v Centru spirituality Východ Západ Michala Lacka v Košicích. Proběhla v rámci příprav na výročí příchodu Cyrila a Metoděje, které se uskuteční v roce Tématem mezinárodní konference byla duchovnost a mystika. Konferenci zahájil prešovský arcibiskup-metropolita Ján Babjak SJ za přítomnosti košického eparchy Milana Chautura CSSR, otců jezuitů, na jejichž půdě se konference konala, kněží a mnoha dalších posluchačů. Účastnili se jí přednášející ze Slovenska, Polska, Itálie a České republiky. Mezi nejvýznamnějšími účastníky figuroval P. Richard Čemus SJ. Apoštolský exarchát a Institut sv. Kosmy a Damiána při AE zastupoval jako již tradičně o. Tomáš Mrňávek s příspěvkem Sázavský klášter a slovanská liturgie. Do konce tohoto roku bude publikován sborník se všemi přednáškami. Centrum řídí Milan Lach SJ a na organizování konference se významně podílel Šimon Marinčák (další informace o tomto centru: K BEATIFIKACE SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. o. Tomáš Mrňávek Svatý otec Jan Pavel II., světským jménem Karol Józef Wojtyła se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích jako druhý syn a nejmladší ze tří dětí armádního důstojníka Karola Wojtyły ( ) a jeho ženy Emilie, rozené Kaczorowské ( ). Otec byl etnický Polák, matka měla litevské předky. Jediným stálým zdrojem obživy byla mzda otce, který pracoval jako úředník na Okresním doplňovacím velitelství. Matka pracovala příležitostně jako švadlena. Karolův bratr Edmund studoval po ukončení wadowického gymnázia medicínu v Krakově. V dětství Karolovi říkali nejčastěji zdrobnělou formou Lolek. Byl to chlapec velmi talentovaný a sportovní. Pravidelně hrál fotbal, v zimě jezdil na lyžích. Často se vydával na vlastivědné výlety a na procházky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Ignatios Magnesijským

Ignatios Magnesijským Ignatios Magnesijským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

IKONA OKNO DO NEBE. Michail Procenko, sv. velká mučednice Barbora, chrám sv. Barbory v obci Debř nad Jizerou.

IKONA OKNO DO NEBE. Michail Procenko, sv. velká mučednice Barbora, chrám sv. Barbory v obci Debř nad Jizerou. Ikona ve Slaném Výstava ikon Antona Jaržombeka a Michaila Procenka, které doplňují ikony z muzejních a soukromých sbírek Vlastivědné muzeum Slaný, říjen prosinec 2011 IKONA OKNO DO NEBE Cílem této historicky

Více