OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3"

Transkript

1 Exarchát 3 OBSAH SLOVO OTCE BISKUPA 4 INFORMACE A AKTUALITY 5 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SMRŤ JEŽIŠA KRISTA? 6 NOVÝ VRCHNÍ ARCIBISKUP UKRAJINSKÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE 8 RECENZE: ÚTĚK ZE SIBIŘE 9 OSLAVA 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ AE 10 NOVÝ BISKUP V HRADCI KRÁLOVÉ LET OD NAROZENÍ SPOLUPATRONKY AE SV. ANEŽKY ČESKÉ 12 ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLOVEM: NEDĚLE SAMARITÁNKY 12 NOC KOSTELŮ: 27. KVĚTNA ROZDÍLY MEZI KATOLICKOU A PRAVOSLAVNOU CÍRKVÍ: PODSTATA A VÍRA A ROZUM 15 BOŽÍ LIDÉ JSOU SI BLÍZKO: ROZHOVOR S PROF. PAVLEM AMBROSEM VÝROČÍ SPOLEČNÉHO ŽIVOTA: SVĚDECTVÍ O MANŽELSKÉM ŽIVOTĚ V KRISTU 21 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: SLOVANSKÁ DUCHOVNOST A MYSTIKA 22 K BEATIFIKACE SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. 22 ZÁMOJSKÁ SYNODA - ČÁST IV 24 EDITORIAL Vážení čtenáři, od okamžiku, kdy Kristus zvítězil nad smrtí, bude po celou věčnost z úst všech zachráněných zaznívat chvalozpěv: Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt přemohl, všem kdo jsou v hrobě život daroval, ale i nám jej daroval. Aleluja! Povzbuzení Kristova vzkříšení zaznívá zvláště naléhavě ve chvílích těžkých životních situací, jak je mohou zažívat lidé v zemích stižených ničivými katastrofami, které jen ztěžka obnovují obvyklý život. Tato naděj zaznívá také pronásledovaným křesťanům všude po celém světě, stejně jako opuštěným, nemocným, nebo uvězněným. Naši naději proto povzbuzuje každý projev Boží milosti, se kterou se můžeme setkávat: požehnání, jež se dostává našemu exarchátu v patnácti letech jeho působení, nebo v očekáváních, jež jsou kladena do rukou novým představeným místních církví, ale i v běžném životě jednotlivců... Kristus tak zůstává s námi ať je radostný den, nebo temná noc. Toto číslo Zpravodaje Exarchát chce poukázat na reálnou naději s životem v Bohu v konkrétních událostech Církve... Christos voskrese! Tomáš F. Král EXARCHÁT Vydává a rozšiřuje Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, Haštalské nám. 4, Praha 1, tel , fax , Pro vnitřní potřebu vychází šestkrát do roka. NEPRODEJNÉ. Distribuováno za dobrovolný dar (náklady na jeden výtisk činí cca 20,-). Redakce: Ladislav Hučko, Viera Folkmanová, Milan Hanuš, Jan Klobušický, Ján Kočerha, Tomáš F. Král, Jana Zassiedko. Fotografie obálky: Viera Folkmanová a Karel Lojka. Příspěvky mohou být kráceny. Tisk: FOKUS, s. r. o., Dolákova 24/ 536, Praha 8.

2 4 Zpravodaj SLOVO OTCE BISKUPA Radost z něčeho můžeme nejintenzivněji prožít tehdy, když jsme dosáhli to, po čem jsme dlouho toužili, když se nám dostalo to, co nám dlouho chybělo. Před dvaceti lety jsme nadšeně oslavovali na ulicích pád komunismu a získání politické svobody, když jsme předtím čtyřicet let úpěli pod jarmem totalitního režimu. Máme také větší radost z toho, když se setkáme s někým blízkým, koho jsme už dlouho neviděli, více než s někým, i když také milým, koho vidíme každý den. Máme větší radost z chutného jídla po delším hladovění, než z toho samého jídla, pokud je máme každý den, především když je ho mnoho, a už nám ani nechutná. Proto rozumné sebezapírání, odpírání si některých dovolených věcí nám radost ze života nebere, ale naopak, zintenzivňuje ji a prohlubuje. Proto lidé, kteří nikdy nezažili nedostatek, těžko dokážou hlouběji prožívat radost z dostatku. To je často i případ některých a nejen mladých - lidí, kteří mají všechno, nikdy netrpěli nouzí, a tak marně hledají intenzivnější radost v alkoholu, drogách, sexu Po období velikého postu, když jsme se modlili, odpírali si světské radosti, jídlo, slušné zábavy, jako výraz prožívání naší odluky od světa, jako výraz naší smrtelné přirozenosti, můžeme teď plněji prožívat radost z toho, že náš život tady nekončí, že má perspektivu věčnosti, která v přítomnosti Ježíše, ve spojení s Ním v Eucharistii, začíná již zde na světě. Kdo žije v přítomnosti Boží už tady na světě - a to je možné právě Ježíšovou smrtí a vzkříšením, přechodem do věčnosti jen změní tento způsob přítomnosti, avšak ne samotnou skutečnost. Sebezapírání, nezištná oběť a pomoc bližním nám umožňuje hlouběji pochopit a existenciálně prožít, že pravým cílem života je věčná radost, v porovnání se kterou jakákoli šlechetná pozemská radost může být jen jejím bledým stínem. Tedy i tato pozemská není zbytečná: jejím cílem je nám dát alespoň vytušit, co nás v nevyslovitelně vyšší míře čeká, když půjdeme po Ježíšových stopách. žehná X Ladislav

3 Exarchát 5 INFORMACE A AKTUALITY Dne 19. ledna 2011 obdržel emeritní řeckokatolický biskup pražský Ivan Ljavinec řád třetího stupně Přeosvíceného vladyky Andreja Bačinského za materiální pomoc a podporu při rozvoji mukačevské eparchie. Řád mu osobně odevzdal mukačevský řeckokatolický biskup Milan Šášik v Domově sv. Alžběty v Žernůvce u Brna. Dne 12. března 2011 se v katedrále sv. Klimenta v Praze uskutečnila liturgie sv. Jana Zlatoústého u příležitosti 15. výročí založení apoštolského exarchátu v ČR. Tuto liturgii celebroval apoštolský exarcha Ladislav Hučko, který poukázal na postupný rozvoj řeckokatolické církve v ČR a zároveň vzdal Bohu díky za požehnání, kterým provází pastorační činnost duchovních. Na této liturgii kázal pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, který zdůraznil význam Řeckokatolické církve i z hlediska cyrilo-metodějské kontinuity. Dne 23. března 2011 Synod biskupů Ukrajinské řeckokatolické církve zvolil Mons. Svjatoslava Ševčuka za kyjevsko-haličského vyššího arcibiskupa. Dne 25. března 2011 papež Benedikt XVI. tuto volbu potvrdil a požehnal a 31. března 2011 přijal nového vyššího arcibiskupa na audienci. Synoda byla svolána v důsledku uvolnění úřadu vyššího Kyjevsko- -Haličského arcibiskupa, po rezignaci kardinála Lubomíra Huzara z důvodu vysokého věku, kterou přijal papež Benedikt XVI. 10. února Dne 5. dubna 2011 slavili generální vikář Mons. Milan Hanuš a o. Jan Kotas spolu s dalšími kněžími sv. liturgii v chrámě akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Bohoslužba se konala na pozvání místního faráře Mons. Tomáše Halíka. Po liturgii byli o. Hanuš a o. Kotas pozváni o. Halíkem na besedu o východní křesťanské spiritualitě. Svojí první pastorační návštěvu ve farnosti v Mělníku vykonal dne 10. dubna 2011 biskup Ladislav Hučko. Již dva roky o farní společenství pečuje o. Jaroslav Huljak. Společenství v tomto městě existuje už více let, ale až v posledních letech se rozšířilo natolik, že v neděli naplní chrám sv. Ludmily, který řeckokatolíkům propůjčuje římskokatolická farnost. Dne 16. dubna 2011 se uskutečnilo v pastoračním centru mládeže Apoštolského exarchátu v Praze setkání mládeže s o. biskupem Ladislavem. V rámci programu vystoupil se zamyšlením o. Anton Verbovský, CSsR. Po sv. liturgii odpovídal o. biskup na otázky mladých lidí, které se týkaly především života řeckokatolíků v ČR. Tak jako každý rok v úterý před velikonočními svátky se i letos 19. dubna 2011 setkali duchovní řeckokatolického exarchátu v ČR, aby v pražské katedrále sv. Klimenta sloužili společnou liturgii se svým biskupem. Dvacet sedm kněží ze všech koutů exarchátu tak vyjádřilo spolupatřičnost s hlavou svého exarchátu. Svátky Paschy, největšího církevního svátku roku, vyvrcholily 24. dubna Nedělní bohoslužby byly slouženy ve všech farnostech exarchátu, a také v pražském chrámě sv. Mikuláše na Malé Straně. Bohoslužby, která začínala v pět hodin ráno, se zúčastnilo velké množství věřících. Vysoká účast byla zaznamenána prakticky ve všech našich chrámech. vf

4 6 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SMRŤ JEŽIŠA KRISTA? Zpravodaj Dňa 10. marca 2011 vyšla kniha Benedikta XVI., Ježiš z Nazaretu. Od vstupu do Jeruzalema po vzkriesenie. Je to ďalší diel široko založenej štúdie Jozefa Ratzingera-Benedikta XVI. o Ježišovi Kristovi, ktorú terajší pápež vydáva aj pod osobným menom ako teológ, otvorený prijať aj kritiku. Medzitým však on už pracuje na treťom diele životopisu Ježiša Krista. Nová kniha vzbudila široký záujem vo svete napriek tomu, že sa ihneď ukazuje nie ako zbožná meditácia, ale ako dôkladná, prísne vedecká štúdia o histórii Zakladateľa kresťanského náboženstva. Pritom používa štýl ľahko zrozumiteľný aj pre priemerného čitateľa. So súhlasom u nekresťanov a u židov sa stretlo najmä vysvetlenie pápeža-teológa, že podľa evanjelia nie izraelský národ ako taký je zodpovedný za smrť Ježiša z Nazaretu. Autor ju do hĺbky študuje v siedmej hlave svojej knihy, keď pojednáva o Ježišovom procese. Aký je teda dôvod smrti, pre ktorý bol Ježiš odsúdený? Autor skúma dopodrobna štyri správy, ktoré nám zanechali evanjelisti. Tvrdí o nich: Štyri evanjelia v opise priebehu procesu súhlasia vo všetkých podstatných bodoch. Potom však sa pýta: Kto boli žalobci Ježiša z Nazaretu? Kto nástojil na tom, aby Ježiš bol odsúdený na smrť? V odpovediach evanjelií sú rozličnosti, nad ktorými treba uvažovať. Podľa Jána sú to jednoducho Židia. Tento výraz v Jánovi neznačí izraelský národ ako taký, a ešte menej má význam rasistický...u Jána má tento výraz presný a rigorózne vymedzený význam: on ním tak označuje chrámovú aristokraciu, ale aj tú nie bez výnimky, ako to vidieť zo zmienky o Nikodémovi. O Nikodémovi je známe, že obdivoval Ježiša a skôr schladil náruživých kolegov (por. Jn 7,51). U Marka, keď ide o veľkonočnú amnestiu (Barabáš alebo Ježiš?), sa kruh žalobcov ukazuje rozšírený: objaví sa zástup (po grécky ochlos) a vyberie si Barabáša... Zástup značí jednoducho isté množstvo ľudí akoby masu. Nezriedka má negatívnu príchuť ako zberba. Každopádne tým sa neoznačuje národ ako taký, ale skupina prívržencov Barabáša, ktorá stojí popri vysoko postavenými kruhmi kňazov. Evanjelista Matúš síce referuje, že váhajúcemu Pilátovi všetok ľud odpovedal: Jeho (to je Ježišova) krv na nás a na naše deti (Mt 27,25), ale ani takto Matúš dozaista neopisuje historickú skutočnosť: veď ako by mohol byť v tom momente prítomný celý národ a žiadať Ježišovu smrť? Okrem toho v tom zástupe pred Pilátom,

5 Exarchát 7 ktorý Matúš označuje ako všetok ľud, boli aj prívrženci Ježiša Krista, ktorí ale mlčali. Ozajstnými žalobcami teda ostávajú vlastne tí, ktorých presnejšie označil Ján a Marek a s nimi aj Lukáš: chrámová aristokracia, alebo ináč veľkňazi a zákoníci, ale s výnimkami. Tým pomohli spojenci Barabáša. Kto však bol v Ježišovom procese sudca? Hovoríme o sudcovi, ktorý mohol vyniesť rozsudok, a to aj ortieľ smrti: o rímskom správcovi krajiny, Pontskom Pilátovi. Ježiša už predtým vypočúvala židovská veľrada, synedrium. Na jej zasadaní veľkňaz Kaifáš zaprisahal Ježiša, aby povedal, či je Mesiáš, Boží Syn. Ježiš to otvorene vyznal a pridal: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch (por. Mt 26, 59-66). Nato ho veľrada uznala za vinného z bohorúhania, pre ktoré platil trest smrti. Lenže trest smrti patril pod právomoc Rimanov. Ako píše autor našej knihy, Ježiš sa prehlásil za Mesiáša, nárokoval si teda kráľovskú hodnosť, aj keď na zvláštny spôsob. Nárokovať si na mesiášsku hodnosť bol politický prečin, ktorý mal byť potrestaný rímskou spravodlivosťou. Preto sa Ježiš ocitol na súde pred Pilátom. Ako sa teda zachoval sudca Pilát v Ježišovom procese? Piláta ihneď zaujímalo iba to, či Ježiš nejako politicky ohrozoval moc Ríma. Ježišovi nepriatelia to dobre vedeli, preto rímskemu prokurátorovi predniesli ťažkú obžalobu, že mladý rabín sa robí kráľom; tým chceli naznačiť, že je nebezpečný pre rímsku moc. Pilát sa teda chcel presvedčiť, či obžalovaný je iba náboženský zanietený fanatik, ktorý však nevzbudil okolo seba nijaké revolučné hnutie, preto najprv zamýšľal ho prepustiť. Ale prebití členovia veľrady poznali aj Pilátovu obavu o vlastnú kariéru a pridali ešte osobnú hrozbu: Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára (Jn 19,12). Prokurátor začal teda bližšie vyšetrovať, či a za akého kráľa sa vyhlasoval Ježiš. Položí mu teda priamu otázku, či je židovský kráľ a dostane nielen potvrdenie, ale aj nečakané vysvetlenie: Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta, on nemá prívržencov, ktorí by sa za neho bili, nemá svetskú, vojenskú moc. On prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde. Na takú čudnú odpoveď má pragmatický prokurátor iba pochybovačnú otázku: Čo je pravda? (Jn 18,38). Autor knihy sa venuje zaujímavej úvahe o tejto otázke. Zacitujem len krátku stať: Je to otázka, ktorú kladie aj moderné učenie o štáte: môže politika zobrať pravdu ako kategóriu do svojej štruktúry? Alebo musí nechať pravdu ako

6 8 Zpravodaj nedostupnú hodnotu pre subjektívne pole a hľadať utvoriť mier a spravodlivosť len prostriedkami, ktoré sú po ruke v oblasti moci?...ale z druhej strany, čo sa stane, keď pravda nič neznačí? Aká spravodlivosť bude možná?...čo je pravda? to je veľmi vážna otázka, od ktorej závisí osud ľudstva. Zdá sa, že Piláta sa zmocnil nielen strach o kariéru, ale aj obava pred čímsi tajuplným, božským, čo vyžarovalo z mladého učiteľa z Nazareta a čo vycítila aj Pilátova žena. V rozpakoch si umyje ruky na znak, že sa necíti zodpovedný za rozsudok smrti, ktorý vynesie nad Ježišom. Ako vidieť už z tejto krátkej ukážky, aj tento zväzok je mimoriadne zaujímavý, prehĺbený a obohatený aktuálnymi úvahami. Nie je to nejaké románové vyprávanie, ale výskumná vedecká práca o živote a smrti historickej osoby Ježiša z Nazareta. Pritom však autor, pápež a teológ, nezabúda, že je to Boh, ktorý sa stal z lásky k ľuďom človekom. Kardinál Jozef Tomko pre Vatikánsky rozhlas NOVÝ VRCHNÍ ARCIBISKUP UKRAJINSKÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE Dne 23. března 2011 zvolil čtyřicetičlenný biskupský synod Ukrajinské řeckokatolické církve svého představitele vrchního arcibiskupa Kievo-haličského Mons. Svjatoslava Ševčuka, dosavadního apoštolského administrátora sede vacante eparchie v Buenos Aires (Argentina). Svatý otec tuto volbu potvrdil 25. března. Mons. Ševčuk se tak stal nástupcem kardinála Lubomyra Huzara a hlavou eparchií spojených v Ukrajinské řeckokatolické církvi (eparchie Ukrajiny, Polska, některých eparchií v Německu, Francii, Velké Británii a dvou eparchií v USA a Kanadě, v Austrálii a v některých dalších zemích). Vladyka Svjatoslav byl do úřadu uveden 27. března v katedrálním chrámě Kristova vzkříšení v Kievě. Jeho Blaženost Svjatoslav se narodil v městě Stryj (Ukrajina) 5. května V letech 1991/1992 studoval v Centru Don Bosco filosofii a teologii v Buenos Aires (Argentina) a pak v semináři Svatého Ducha ve Lvově ( ).

7 Exarchát 9 Na jáhna byl vysvěcen pro Lvovskou archieparchii 21. května 1994 a na kněze 26. června V roce 1999 obhájil dizertační práci z morální teologie na Papežské univerzitě svatého Tomáše v Římě. 14. ledna 2009 jej Jeho Svatost Benedikt XVI. jmenoval za pomocného biskupa eparchie v Buenos Aires, a za titulárního biskupa Castra di Galba. Biskupskou konsekraci přijal 7. dubna 2009 v katedrále svatého Jiří ve Lvově. 10. dubna 2010 byl biskup Svjatoslav jemnován apoštolským administrátorem sede vacante v Buenos Aires. Kromě ukrajinštiny ovládá ještě španělský, anglický, italský, polský, ruský a řecký jazyk. Vrchní arcibiskup je metropolitou stojícím v čele východní církve sui iuris. Ukrajinská řeckokatolická církev je největší východní katolickou církví na světě. Celkem čítá okolo 5,5 milionu věřících. Mnohaja i Blahaja lita, vladyko! RECENZE: ÚTĚK ZE SIBIŘE Film australského režiséra Petera Weira Útěk ze Sibiře (The Way Back, USA, 2010) vypráví příběh Slawomira Rawicza, který byl v roce 1940 poslán komunistickým režimem do sibiřského gulagu ve vykonstruovaném procesu. Podle vylhaných soudních akt se měl dopustit špionáže proti režimu. Aby jej donutili podepsat protokol, mučili však místo něj jeho vlastní manželku. Nespravedlnost, lež, násilí a nesvoboda a na druhé straně touha po životě, svobodě a spravedlnosti jej nutí pokusit se o útěk z pracovního tábora. S sebou vezme ještě několik vězňů různých národností, kteří pak společně prožívají mnohé kruté útrapy na cestě k jezeru Bajkal, pouští Gobi až přes Himaláje na cestě do Indie, jediné svobodné země široko daleko. Útěk se však může podařit jen pokud si budou důvěřovat, pokud budou táhnout za jeden provaz, pokud budou dávat pozor jeden na druhého. Postavy však také prozrazují jeden z nejtěžších zápasů, jaké člověk může vést: boj o odpuštění svým věznitelům, nebo těm, kteří je zradili, ale i sami sobě... Film natočený podle skutečných událostí poukazuje na zvrhlost a absurditu komunistického režimu, ale i na odvahu člověka, který se rozhodne riskovat a přitom si dokáže zachovat lidskost, i když může ohrozit celou akci. Tomáš F. Král

8 10 OSLAVA 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ AE Zpravodaj Slavnostní liturgií sv. Jana Zlatoústého vyvrcholily v sobotu 12. března 2011 oslavy patnáctého výročí založení pražského Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR. Hlavním celebrantem bohoslužby byl apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, který hned v úvodu shrnul vývoj a růst exarchátu během posledních patnácti let. Připomněl postupný nárůst počtu duchovních, věřících a celkový rozvoj struktur exarchátu. Slavnostní homilii pronesl arcibiskup pražský Dominik Duka. Ten nejdřív poukázal na úplné počátky historie řeckokatolického obřadu na českém území, počínaje cyrilometodějskou misí, přes významné české panovníky, až po arcibiskupa Františka Kordače, který před 80. lety v roce 1931 věnoval řeckokatolíkům chrám sv. Klimenta v Praze. Arcibiskup Duka poděkoval všem řeckokatolickým kněžím za pomoc, kterou v rámci vzájemné spolupráce prokazují římskokatolickým duchovním. Zároveň zdůraznil, že řeckokatolíci v ČR mohou ze strany latinské církve vždy očekávat hodnotnou a účinnou pomoc a podporu. Dalšími významnými hosty, kteří se slavnosti zúčastnili, byli rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora Mons. Tomáš Halík a velmistr řádu Křížovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejsko OCr. V závěru bohoslužby otec biskup Ladislav vyznamenal za zásluhy při rozvoji života exarchátu titulem stavroforní protojerej Mons. Štefana Suchého, titulem protojerej o. Adriána Kostilníka, právem nosit nábederník o. Ludvíka Šťastného, právem nosit stříbrný kříž o. Jiřího Floriana, o. Vasyla Gorblyanského, o. Jána Kočerhu, o. Tomáše Mrňávka, o. Adolfa Jiřího Pleskače a o. Radima Tutra. Viera Folkmanová Foto: č. 1: Viera Folkmanová, č. 2: Karel Lojka

9 Exarchát 11 NOVÝ BISKUP V HRADCI KRÁLOVÉ Papež Benedikt XVI. jmenoval dne 3. března 2011 novým biskupem v Hradci Králové Mons. Jana Vokála. Stal se tak v pořadí již 25. biskupem královéhradeckým. Jan Vokál se narodil 25. září 1958 v Hlinsku v Čechách. Po absolvování studia technické kybernetiky v Praze odešel v roce 1983 do Říma. O šest let později byl v bazilice sv. Petra ve Vatikánu vysvěcen Janem Pavlem II. na kněze. V letech působil jako farní vikář v USA. V roce 1991 nastoupil do služeb Státního sekretariátu ve Vatikánu. V letech byl osobním sekretářem kardinála Corrado Bafile. Roku 1997 mu byl udělen titul kaplana Jeho Svatosti a roku 2007 titul papežského preláta. Získal diplom Kongregace pro bohoslužbu a svátosti za studium manželských kauz a diplom Kongregace pro blahořečení a svatořečení za studium postulátů kauz. V roku 1995, 1997 a 2009 byl členem papežského doprovodu při pastoračních návštěvách Svatého otce v České republice. Na biskupa o. Jana Vokála vysvětí státní sekretář Vatikánu kardinál Tarcisio Bertone dne 7. května 2011 v Římě. V rozhovoru po svém jmenování Jan Vokál řekl: Ač je mi velmi těžké najednou z ničeho nic změnit celý svůj život o sto procent, moc se tam těším. Ve víře spoléhám na kněze, kteří v diecézi působí. Vždyť kdybych neměl mimořádně dobrý vztah ke kněžství, knězem bych se přece sám nestal. Mám tedy důvěru v jejich dobrotu a bratrskou podporu. Rád bych, aby i oni ve mně našli někoho, kdo je jeden z nich a s kým mohou vždycky počítat. Do následujících let přejeme nově jmenovanému biskupovi Boží požehnání, moudrost od Boha sestupující a mnohá a blahá léta! Viera Folkmanová

10 12 Zpravodaj 800 LET OD NAROZENÍ SPOLUPATRONKY AE SV. ANEŽKY ČESKÉ V letošním roce připadlo na den 20. ledna 2011 osmisté výročí narození sv. Anežky České. První apoštolský exarcha Mons. Ivan Ljavinec vybral tuto světici s dalšími světci (sv. Klimentem, sv. Cyrilem a Metodějem a sv. Mikulášem) za spolupatronku Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR, aby bděla nad jeho zdárným vývojem a vyprošovala Boží požehnání pro členy řeckokatolické církve. Nahrávalo tomu hned několik souvislostí: 1) klášter, který sv. Anežka založila, sousedí se sídlem našeho Exarchátu a 2) podle historických pramenů je možné předpokládat, že Anežka se svými sestrami navštěvovala bohoslužby ve starobylém chrámě sv. Haštala, než byl postaven kostel v areálu jejího kláštera. V roce osmistého výročí jejího narození pořádá Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou, který sama světice založila, celou řadu připomínkových akcí. Jejich přehled spolu s dalšími informacemi je možné najít na jejich webových stránkách (další zajímavosti o sv. Anežce České je možné najít také: Tomáš F. Král ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLOVEM NEDĚLE SAMARITÁNKY Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však zvěstovali jenom židům. Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich, jménem Agabus, veden Duchem předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi jeruzalémským starším. (Sk 11,19-30)

11 Exarchát 13 V době smrti sv. Štěpána, jáhna a prvního mučedníka, existovaly v Jeruzalémě dvě skupiny Ježíšových učedníků: jednak Židé místní, tradičně spjatí s mojžíšským Chrámem a jeho obřady, jednak Židé narození mimo Palestinu, kteří se v Jeruzalémě zdržovali jen přechodně. Protože pocházeli ze světa, kde se obecně hovořilo řecky, říkalo se jim Helénisté. Ti, jak hned uvidíme, projevili tvůrčí aktivitu. V důsledku pronásledování, jež po ukamenování Štěpánově následovalo, prchají učedníci na sever - do Samařska, do Fénície, t.j. na území dnešního Libanonu a do Antiochie Syrské, vzdálené z Jeruzaléma asi 500 km. Právě toto město ležící dnes na jihovýchodním okraji Turecka, tehdy hlavní město římské provincie Sýrie a po Římu a Alexandrii v Egyptě třetí největší, sehrálo pro šíření křesťanství klíčovou roli. Nalézalo se na důležité obchodní cestě do Babylonie, Persie a dále do Indie, s vlastním přístavem a rozvinutou řemeslnou výrobou, s vodovodem zavedeným do jednotlivých domů a četnými lázněmi. K jeho výstavnosti přispívala centrální, 8 km dlouhá hlavní třída, zastřešená proti dešti a slunci, budova senátu, socha Apollónova, Jupiterův chrám, divadlo a palác římského konsula - správce Sýrie, jemuž podléhal prokurátor Judeje. Nad městem se tyčila do skály vytesaná podoba zasmušilého Chárona, podsvětního převozníka mrtvých. Háj Dafné s chrámem Apollónovým, a Venušiným, divadly, hospodami a tančírnami, byl vyhlášeným sídlem neřesti, jímž byla Antiochie proslulá tak, že do těchto míst měli římští vojáci pod trestem propuštění z armády přístup zakázán. Když do Antiochie uprchlíci dorazili - došlo k tomu asi v r. 40 po Kr. - obrátili se na svoje soukmenovce v tamější synagóze a zvěstovali jim nové učení. Naproti tomu učedníci Helénisté, jejichž vlastí byl ostrov Kypr a Kyréna (přístav v severní Africe), a kteří dokonale ovládali řečtinu, se zaměřili na pohany a záhy s nimi vytvořili novou obec Kristových vyznavačů. Okolní obyvatelstvo pokládalo titul Kristus (to je Mesiáš, Vykupitel) za jméno vlastní a začalo učedníky nazývat Kristovci, křesťany. Tedy označení křesťan pochází ze slova Kristus a nikoli křest, jak by se snad mohlo zdát. Že byli mezi křesťany přijati pohané, bylo něco naprosto neslýchaného, neboť pravověrní Židé - a tím byli apoštolové i první Ježíšovi vyznavači - nesměli s pohany hovořit, zasednout ke stolu a vůbec se s nimi stýkat. A teď to mají být jejich bratři a sestry ve víře! Když se o tom dověděla církevní obec v Jeruzalémě, vyslala na inspekční cestu Barnabáše, aby na místě posoudil

12 14 Zpravodaj situaci a podal zprávu. Barnabáš se projevil jako člověk velkého ducha a samostatného myšlení. Správně rozpoznal, že to, k čemu došlo, je výsledek působení Ducha Svatého, tedy Boží vůle, jíž se nemůže odporovat. V této souvislosti si povšimněme, že jeruzalémská křesťanská obec, kterou po odchodu apoštolů vedl Jakub zvaný bratr Páně, měla řídící a dohlédací právo nad nově vznikajícími křesťanskými sbory. To je princip od těch dob obvyklý a pro naši Katolickou církev typický: papež-biskup-farář-věřící lid. Barnabáš bystře vycítil vhodnou příležitost k evangelizaci a zašel do Tarsu (v dnešním jižním Turecku) pro Saula-Šavla, což je hebrejské jméno apoštola Pavla. Sv. Pavel byl spřízněnou duší, muž geniálních vlastností, výtečný organizátor, dnes bychom řekli manažer a současně charismatik, mystik. Lidé s takovými vlastnostmi jsou vyjímeční a Barnabáš to věděl. Oba potom působili celý rok v Antiochii a měli úspěch: tamní křesťanská obec se svým rozsahem vyrovnala mateřské církvi jeruzalémské. V dalších letech se stala Antiochie výchozím bodem Pavlových misijních cest a posléze jednou z nejvýznamnějších křesťanských metropolí. Zde byl biskupem sv. Ignác Antiochijský, umučený v Římě okolo r. 115, odtud pocházel sv. Jan Zlatoústý (+ 407), jeden v nejvýznamnějších církevních učitelů východní církve. Zlom nastal v r. 526, kdy v ničivém zemětřesení zahynulo na 100 tis. obyvatel. S Antiochií se posléze setkáváme v době 1. křížové výpravy, kdy se r stala centrem křesťanského Knížectví antiochijského. Za zvláštní pozornost stojí, že utečenci z Jeruzaléma nebyli zdeptaní, vystrašení, nebyli v depresi, že musejí prchat. Přitom jim hrozilo vězení, možná smrt. A přece, když dorazili do Antiochie, nenechali si svoji víru pro sebe, nestáhli se do soukromí, ale získávali další věřící. To nadšení jim můžeme závidět. Po pronásledování naší Katolické církve v Československu v uplynulých desetiletích, které ji srazilo na kolena, jako bychom propadli malomyslnosti, zalezli se svým přesvědčením do kouta a ztratili iniciativu. Komunistům se podařilo vtisknout nám stigma tmářů, zpátečníků, reakčníků, zabedněnců a v lepším případě pomýlených hlupáků. A my jsme tomu do jisté míry podlehli, což se stále projevuje tím, že se za svou víru stydíme a ohlížíme se za sebe, jestli nás někdo nevidí, když jdeme v neděli na bohoslužby. Jistě, je smutné, že jdeme sami a všichni ostatní teprve vstávají nebo se chystají na výlet. Vždycky je těžké nejít s proudem, vyčnívat z okolí. Ale nic jiného nezbývá. Kdybychom byli stejní jako všichni ostatní, už bychom křesťany nebyli. Proto: nebojme se! Jako působil Duch Svatý v Antiochii, vane i dnes. Dnešní liturgické čtení ukazuje, jak se z malé, uzavřené, skupiny Ježíšových učedníků mohlo stát světové náboženství. V Antiochii velkoryse překonali etnické a náboženské bariéry, a tím vykročili vstříc netušené budoucnosti. Pro křesťany je to stálá inspirace. o. Pavel Vácha

13 Exarchát 15 NOC KOSTELŮ: 27. KVĚTNA 2011 Motto: Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá (Žl 77,7). Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy a hloubky křesťanské tradice, jejího výtvarného a hudebního umění, ale zároveň současné kreativity křesťanů, kteří se chtějí podělit o svou víru, o svědectví svého života a obdarovat návštěvníky některým z duchovních pokladů křesťanského společenství: duchovností, modlitbou, službou potřebným atd. V ČR se od roku 2009, kdy se tato akce uskutečnila poprvé, zapojují desítky dalších farností. Pomyslné dveře svých farností otevřou také řeckokatolíci v Praze (katedrála sv. Klimenta, chrám Nejsvětější Trojice), v Plzni (kostel sv. Mikuláše), v Pardubicích (kostel Panny Marie Sedmibolestné), v Karlových Varech (kostel sv. Ondřeje) a v Českých Budějovicích (Kaple Smrtelných úzkostí Páně) (přehled vytvořen k datu uzávěrky zpravodaje). Další informace o programu najdete na Tomáš F. Král ROZDÍLY MEZI KATOLICKOU A PRAVOSLAVNOU CÍRKVÍ Podstata a energie PODSTATA A VÍRA A ROZUM Pravoslavná argumentace: Církevní otcové v otázce poznatelnosti Boha byli velmi opatrní a rozlišovali mezi nepoznatelnou esencí Boží (která zachovává ontologický rozdíl mezi člověkem a stvořením) a jeho božskými energiemi (jsou nestvořené a tvoří zdroj komunikace Boha s člověkem). Rozlišování mezi esencí a energiemi je jedním z nejhlubších učení svatých Otců o zbožštění člověka a poskytuje vysvětlení o povaze vidění Boha a duchovních zkušenostech. Toto učení odmítla západní scholastika, která učí o vidění božské podstaty. Toto učení by otcové jako sv. Bazil a sv. Jan Zlatoústý považovali za rouhání. Přes to, že Západ přehodnocuje patristickou teologii týkající se podstaty a energií, ještě v současném Katechismu katolické církve ( 1023) se stav blaženosti nazývá viděním božské podstaty.

14 16 Zpravodaj Katolická odpověď: V této krátké odpovědi není možné podat vyčerpávající vysvětlení rozdílu mezi katolickou a pravoslavnou naukou o reálném rozlišování mezi esencí a energiemi v Bohu, zavedeném do pravoslavné teologie Řehořem Palamou v 14. století a pak celý následný vývoj polemiky trvající až dodnes. Je to polemika, která naštěstí nemá veliký vliv na běžný náboženský život jednotlivých věřících a omezuje se jen na specialisty. Tady můžeme jen říct, že pojmy jako esence či podstata a energie se týkají našeho pohledu na Boží (a lidskou) skutečnost po dobu našeho pozemského života. Tyto pojmy by už v nebeské blaženosti neměli hrát zásadní roli. Když sv. Pavel říká, že v nebi budeme vidět Boha tváří v tvář, tedy jinak než tady na zemi, kde ho vidíme jen jako v zrcadle, jednoznačně to svědčí o tom, že toto vidění musí být nesmírně dokonalejší a hlubší než tady na zemi. Jestli to bude nebo nebude podstata, na tom nám už nezáleží, protože to jsou lidské pojmy. My o těchto věcech můžeme jen brebtat, ale nemůžeme si na základě rozmanitých spekulací přivlastňovat absolutní pravdu. Pravda se nachází jen ve zjevení, v Božím slově a v tom, co je přímo Církví učeno a odvozeno ze Zjevení a z tradice. Proto je Katolická církev v oblasti teologických názorů velmi tolerantní. Jedna věc se dá vyjádřit více způsoby, ale ani jeden způsob pak nemusí vyjadřovat celou realitu. Pokud nejde o vyslovenou herezi a tam se Církev musí jasně vyslovit - spíše považuje tyto teologické názory za vzájemně se doplňující než za vzájemně se vylučující. Víra a rozum Pravoslavná argumentace: Podle učení svatých Otců pravoslaví si slouží vědou a filozofií, aby obraňovala a vysvětlovala vlastní víru, ale bez toho, aby se snažila smířit víru a rozum, anebo aby dokazovala víru logikou a vědou: v tomto postoji by viděla spíše nebezpečí ke změně víry při pokusu o přizpůsobení se intelektuálním procesům doby. Od období scholastiky respekt pro lidský rozum přivedl římský katolicismus k hlubokým změnám na teologickém poli, v oblasti svátostí a církevních institucí. Římský katolicismus učí, že rozum může dokázat Boží existenci a z něj také odvodit jeho atributy (věčnost, dobrotu, netělesnost, všemohoucnost, vševědoucnost ); Pravoslaví tvrdí naopak, že poznání Boha je vloženo do lidské přirozenosti; kromě zásahu Božího, lidský rozum nemůže odhalit nic jiného. Důležitost rozumu, který je základem dogmatického rozvoje, se odvozuje od specifické antropologie řím-

15 Exarchát 17 ského katolicismu: tato tvrdí, že ze všech lidských schopností byl rozum nejmíň zasažen prvotním hříchem. Pravoslaví tvrdí naopak, že prvotním pádem stejně jako všechny jiné lidské schopnosti byl zasažen i rozum. Katolická odpověď: V katolické Církvi je odsouzený takzvaný fideismus, který se vzdává možnosti dojít po cestě přirozeného poznání k jistotě o existenci Boha a skutečnosti zjevení, a proto hledá prameny našich náboženských a mravních poznatků výlučně v Božím zjevení. Fideismu je velmi blízký tradicionalismus, který na základě té samé nedůvěry vůči lidskému rozumu hledá v lidské tradici jediný pramen svého náboženského života. Církev učí, že rozumové usuzování může s jistotou dokázat existenci Boha a jeho nekonečnou dokonalost. Není to však ještě víra. Víra je dar z nebe a nastupuje až po Zjevení. I když je víra nad rozumem, přece však nemůže být mezi nimi skutečný nesoulad anebo protiklad. Nemůžeme očekávat od nevěřícího, aby přijal vzkříšení našeho božského Vykupitele dřív, než mu předložíme jisté důkazy; a tyto důkazy se dají odvodit z té samé tradice rozumovými úvahami. Ve všech těchto otázkách rozum předchází víru a musí k ní vést. I když se rozum dědičným hříchem oslabil a zatemnil, přece mu zůstalo dost světla a síly, aby nás s jistotou vedl k poznání existence Boha a Zjevení. To je učení katolické Církve a církevních Otců už od počátku, které se pak postupně zpřesňovalo a prohlubovalo. Svatý Bazil například píše: Rozumný člověk se však nemá ničemu vyhýbat více než tomu, aby žil svůj život podle mínění někoho jiného a aby se přizpůsoboval běžným názorům většiny namísto toho, aby si za průvodce života zvolil správné uvažování. A na jiném místě: Přitom je naše mysl upevňována Duchem Svatým, abychom se nevzdálili od jedné skutečnosti, když usměrňujeme své kroky k druhé; abychom ulpěním k nauce o Bohu neznevažovali zákonitosti světa; aby v nás při naší nedokonalosti nevyrostla bezbožnost. Papež Jan Pavel II. v souladu s celou tradici Církve ve své encyklice Fides et Ratio píše: Jen zdravá filozofie může pomáhat lidskému vědomí rozvíjet základní vztah mezi lidským duchem a pravdou, která se nám plně zjevuje v Ježíši Kristu (FeR 52). A náš současný papež Benedikt XVI. dodává: Pokud nejsou objasněny filozofické základy, teologii chybí půda pod nohami. Protože není jasné, do jaké míry člověk skutečně pozná realitu a jaké jsou východiska, která udávají, co je možné myslet a mluvit. Je třeba dodat, že na přelomu devatenáctého a dvacátého století v Rusku vzniklo velké hnutí, nazývané zlatý věk ruského náboženského myšlení. Mezi protagonisty tohoto hnutí patří Vladimír Solovjev, Pavel Florenskij, Nikolaj Berďajev, Vasilij Zeňkovskij a celá řada dalších. Tito právě rozum nezapírali, ale snažili se dát mu pravé místo i v náboženském životě. Uvědomili si tak jasně velikou mezeru pravoslavné argumentace. (lh)

16 18 Zpravodaj BOŽÍ LIDÉ JSOU SI BLÍZKO ROZHOVOR S PROF. PAVLEM AMBROSEM O. Pavel Ambros je profesorem pastorální a spirituální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Již 15 let je ředitelem kulturního a badatelského CentraAletti v Olomouci. Obrátili jsme se na něj s prosbou o rozhovor a povídali si nejen na téma blížícího se cyrilometodějského výročí. Jak jste Vy, člověk narozený v západní kultuře, našel cestu ke křesťanskému Východu? Narodil jsem se ve farnosti Bílavsko, odkud pochází nejslavnější český katolický historik František Dvorník. Mluvilo se o něm u nás doma s velkou úctou. Když mohl po dlouhé době navštívit vlast, slyšeli jsme jej hovořit o Americe, o církvi i o Byzanci. V době totality jsem zcela nečekaně mohl shlédnout film Andreje Tarkovského o Rublevovi. Nemohl jsem si dát dohromady, jak takové dílo mohlo vzniknout v tehdejším Sovětském svazu, jak jsem jej znal. Rozhodující ale bylo, že mě představení v roce 1991 poslali jako jezuitu na vyšší studia na Papežský východní institut. Poslechl jsem je a nikdy jsem toho nelitoval. I když tím není život snazší. Přijmout účast na poslání církve znamená i podíl na Kristově nevysvětlitelné bolesti, kterou musí křesťan nést na cestě k dovršení tohoto ještě nehotového tajemství jednoty zde na zemi.na proměnu čekáme až do věčnosti, a čekání je někdy těžší než smrt. Napsal jste knížku, ve které se zmiňujete o Denní modlitbě církve na Východě a na Západě. V čem jsou modlitba na Východě a na Západě jiné? Na podobu modlitby má velký vliv liturgie a mnišství. A jak je rozdílná liturgie a mnišství na Východě a na Západě, tak je rozdílná i modlitba. Podstata modlitby je však na Východě i Západě stejná: je dílem Božím v nás. Ale právě proto, že nachází tolik různých vyjádření navenek, můžeme se od velkých učitelů modlitby nechat vést. Nakonec se rozdíly mohou i zcela vytratit, když se modlitba stane osobní. Znal jsem pravoslavného kněze, který se s užitkem modlil křížovou cestu. A stejně tak jsem poznal benediktina, který si osvojil Ježíšovu modlitbu. Bůh hovoří k člověku jako k jedinečné osobě totiž neopakovatelně. Zdůrazňování rozdílů může mít jistý význam, když se člověk modlitbě učí. Když se však modlitba stane stavem duše, pak rozdíly přestanou existovat, všechno se stane Boží. Zdůrazňování rozdílů, jakési tvrdošíjné, může být spíše znakem

17 Exarchát 19 kulturní identity než duchovních zkušeností. Boží lidé jsou si velmi blízko. Ve svých textech uvádíte, že poslání české církve vidíte v propojení se slovanským východem. Jak by toto propojení mělo konkrétně vypadat a kterých oblastí by se mělo dotýkat? Tajemství církve se projevuje různým způsobem. Je odrazem života Nejsvětější Trojice na jedné straně, na straně druhé přijímá podobu určité historické a kulturní tváře. Božské se projevuje v lidském. Jestliže přijmeme za pravdu to, že Duch Svatý tajemně přebývá v lidském společenství, tak můžeme jeho působení nacházet ve všem lidském, kulturním. Slovanské národy nežijí jen na Východě, ale jsou významným evropským činitelem. Proč bychom si například nemohli představit, že se sejdou ministři školství České republiky, Slovenska, Polska, Srbska, Ruska, Ukrajiny a nebudou se společně tázat, jak má vypadat například výchova v dnešní době? Slovanský východ jsou pro mě i křesťané, kteří společně jako my ve Střední Evropě se učíme nalézt vztah k dnešnímu světu a uchovat si přitom víru a také ji předávat dále. Stejně jako na Západě jenom proto, že to má nějakou známou značku nemohu jako dospělý křesťan lacině přejímat vše bez ladu a skladu, podobně tomu je i s Východem. Rozlišování je znak křesťana dnes. A k tomu patří dobré vzdělávání se. A dnes ke křesťanské násobilce patří poznání celého křesťanství, co je totiž jediná víra a co jsou možné různé její projevy. Cyrilometodějský odkaz u nás žije víc než tisíc let, přesto si zde východní křesťané teprve nacházejí své místo. Řeckokatolická církev v ČR buduje svoji strukturu exarchát nedávno slavil 15 let svého založení. Čím to je, že tento nepoměr je tak velký? Je to dáno pouze historickými důvody? Východní křesťanství, tak jak jej pojímáme v současnosti, v Čechách a na Moravě nebylo po rozpadu Velké Moravy přítomné, jen zlomkově. A nezapomeňme, že sv. Cyril a Metoděj jsou světci nerozdělené církve. Úcta k nim nebyla vázáná výlučně k obřadu, ale především k jurisdikci a slovanské kultuře. Jurisdikce byla v druhé - a pro naše křesťanství důležitější - fázi jejich poslání římská, měli svěřený úkol od římského papeže, i když byli představitelé velké byzantské civilizace. Přítomnost křesťanů východního obřadu je záležitost 20. století a je spojena s evropskou migrací. Exarchát byl zřízen proto, aby mohlo být systematicky pastoračně pečováno o katolíky východního obřadu, kteří po rozpadu Československa zůstali bez pastýře. Farnosti se postupně budují, každá z nich má svá specifika, kněžstvo má velmi dobrý věkový průměr i vzdělání. A tak nezapomínejme na evangelní pravdu o tom, že je čas setí a čas žní. Že často jedni zasévají, aby druzí mohli sklízet.

18 20 Zpravodaj Na Moravě se v minulosti konaly tzv. velehradské sjezdy. Nakolik je tato tradice sjezdů na Moravě živá i dnes? Dá se v pravidelných setkáních - sjezdech pokračovat i nyní, i když možná s poněkud jiným cílem? Velehradská tradice je unikátní. Jak vznikla? Nadšení katoličtí kněží postřehli, že mnozí jejich farníci přijali nabídky zprostředkované centrální vládou ve Vídni nebo jinde ve světě. Stali se z nich kolonizátoři nehostinných částí nebo kvalifikovaní, velmi žádaní, dělníci. A tam se setkávali i s východním křesťanstvím. Kontakty, které s nimi byly navázány, přivedly k poznávání tradice druhých zevnitř. Od nás jim pomáhali se školami i v oblasti sociální, hlavně s výchovou kněží. Bezprostřední zkušenosti byly pak systematicky shromažďovány a vznikla velká organizace Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou Panny Marie. A z těchto malých počátků vzniklo velké dílo. Největší plod však ještě ani nebyl objeven. Velehrad se stal místem setkání budoucích světců. Metoděj Dominik Trčka, vladyka Vasil Hopko, Pavol Peter Gojdič, ruský exarcha Leonid Fjodorov, Josafat Josef Kocylovskij, Mikuláš Čarneckyj to jsou všechno blahoslavení mučedníci, kteří se aktivně podíleli na celém velehradském díle. A nakonec Jan Pavel II. to je rovněž velehradských poutník, zanedlouho bude blahořečen. Velehradská bazilika je strážkyní svědků víry 20. století. Když budeme mít tento Velehrad víry rádi, Bůh sám nás povede, aby i naše současná generace našla cestu k tomu, co nás spojuje s dílem počátků sv. Cyrila a Metoděje. Podílel jste se na práci na slovníku křesťanského Východu. Co všechno tato práce obnášela? Pět let intenzivního studia a spolupráce s mnoha mladými i staršími odborníky u nás. Jim patří velký dík. A nezapomeňme, že základní podmínkou pro takový počin je dobrá knihovna. Díky knihovně Centra Aletti mohlo být dílo dokončeno. Jak probíhají konkrétní přípravy oslav příchodu C+M na Velehradě? Pokud vím, probíhají přípravy na různých úrovních parlamentu, České biskupské konference, jednotlivých diecézí. Výročí 2013 můžeme spojit ještě s jiným výročím: připomeneme si 1700 let od vydání ediktu milánského. Bylo by dobré hovořit o významu náboženské svobody. Nedávný zápas o možnost vyvěšovat kříže ve školách u Evropského soudního dvora ukázal, že křesťané musí o svoji svobodu stát a postavit se za ni. Velehradská farnost se připravuje velmi intenzivně: připravuje generální opravu velehradské baziliky největšího moravského chrámu. Celý poutní areál dostane novou podobu a moderní zázemí, které umožní zapojení do mezinárodní sítě evropských míst, které vědomě ukazují na evropské kořeny křesťanství. To bude představovat nový ambit s kaplemi národů, památník

19 Exarchát 21 mučedníků a svědků víry, Galerie bible a nová expozice s názvem Velehrad, toť úhrn dějin našich (František Palacký) a Přicházíme, abychom byli spolu (Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje). A jak doufáme, bude mít i východní křesťan možnost v kapli Cyrilka slavit liturgii s novým ikonostasem 60. VÝROČÍ SPOLEČNÉHO ŽIVOTA: Viera Folkmanová SVĚDECTVÍ O MANŽELSKÉM ŽIVOTĚ V KRISTU Farnost sv. Barbory v Chomutově si připomene dne 15. května 2011 zvláštní výročí svých farníků Jana a Marie Makovských, kteří oslaví 60. výročí uzavření svého manželství. Milou vzpomínku těmto dvěma manželům věnovala paní Kateřina Romaňáková, která připomíná jejich věrnost i obětavou službu řeckokatolické církvi a svědčí o jejich láskyplném manželství. Spolu se sborem Skejušan vyslovují mnoho díků za pomoc a přátelství a přejí manželům Makovským mnoho Božích milostí do dalších let společného života. Naše redakce se k těmto přáním připojuje zvoláním: mnohá a blahá léta! Manželé Makovští poskytli naší redakci krátké svědectví o svém manželském životě: Co je podle Vašich zkušeností v manželství nejdůležitější? V manželství je nejdůležitější láska, tolerance, odpuštění a víra v Boha. Bůh je stále s námi, na každém kroku v dobrotě i zlobě. Je třeba věřit jeden druhému, nedávat zbytečně popud k hádkám... A pokud se to přeci stane, dokázat odpouštět. Může se stát, že padnete až na samé dno, ale vždy je potřeba najít sílu, zvednout se a jít dál, třeba i za cenu trestu. Ježíš Kristus také padal pod tíhou kříže, ale dokázal se zvednout a nést kříž až na konec své cesty. Co byste poradili mladým lidem, kteří dnes vstupují do manželství? Věřte v Boha, mějte se vzájemně rádi, buďte k sobě laskaví a tolerantní. Milujte se s takovou láskou, s jakou vás miluje Bůh. Před 60 lety si řekli své ano v římskokatolickém kostele sv. Václava v Troskovicích. Vychovali dva syny a mají už čtyři vnoučata. Jejich společný život je a byl vždy plný lásky a porozumění. Nikomu neodmítali svou pomoc.

20 22 Zpravodaj Jakmile byla obnovena řeckokatolická církev v Chomutově, byli mezi prvními, kdo se k této církvi hlásil. Jsou zakládajícími členy souboru Skejušan v Chomutově. Pomáhají organizovat akce pořádané souborem a ještě v těchto letech vystupují a jezdí po celé republice, i do zahraničí. Ve spolupráci s o. Tomášem Mrňávkem, o. Jánem Kočerhou a paní Kateřinou Romaňákovou MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: SLOVANSKÁ DUCHOVNOST A MYSTIKA Ve dnech dubna se konala Mezinárodní konference v Centru spirituality Východ Západ Michala Lacka v Košicích. Proběhla v rámci příprav na výročí příchodu Cyrila a Metoděje, které se uskuteční v roce Tématem mezinárodní konference byla duchovnost a mystika. Konferenci zahájil prešovský arcibiskup-metropolita Ján Babjak SJ za přítomnosti košického eparchy Milana Chautura CSSR, otců jezuitů, na jejichž půdě se konference konala, kněží a mnoha dalších posluchačů. Účastnili se jí přednášející ze Slovenska, Polska, Itálie a České republiky. Mezi nejvýznamnějšími účastníky figuroval P. Richard Čemus SJ. Apoštolský exarchát a Institut sv. Kosmy a Damiána při AE zastupoval jako již tradičně o. Tomáš Mrňávek s příspěvkem Sázavský klášter a slovanská liturgie. Do konce tohoto roku bude publikován sborník se všemi přednáškami. Centrum řídí Milan Lach SJ a na organizování konference se významně podílel Šimon Marinčák (další informace o tomto centru: K BEATIFIKACE SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. o. Tomáš Mrňávek Svatý otec Jan Pavel II., světským jménem Karol Józef Wojtyła se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích jako druhý syn a nejmladší ze tří dětí armádního důstojníka Karola Wojtyły ( ) a jeho ženy Emilie, rozené Kaczorowské ( ). Otec byl etnický Polák, matka měla litevské předky. Jediným stálým zdrojem obživy byla mzda otce, který pracoval jako úředník na Okresním doplňovacím velitelství. Matka pracovala příležitostně jako švadlena. Karolův bratr Edmund studoval po ukončení wadowického gymnázia medicínu v Krakově. V dětství Karolovi říkali nejčastěji zdrobnělou formou Lolek. Byl to chlapec velmi talentovaný a sportovní. Pravidelně hrál fotbal, v zimě jezdil na lyžích. Často se vydával na vlastivědné výlety a na procházky

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

prosinec 2015

prosinec 2015 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz prosinec 2015 Prosinec v naší farnosti Advent je doba ztišení, modlitby a pokání, čas přípravy na slavení svátků. Tak vnímáme období, které odvozuje svůj název od latinského

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více