M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim Číslo jednací : ODSH 16866/16 LuE Číslo spisu: 511/2016 Číslo evidenční: 2016/064 Oprávněná úřední osoba: Eva Lupačová Telefon: e mail: Ve Vlašimi SDS EXMOST spol. s r.o. Údolní 413/ Brno R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech silnic II a III. třídy příslušný dle ustanovení 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích ), rozhodl v řízení o žádosti společnosti SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: , Údolní 413/66, Brno, podané dne ve věci úplné uzavírky silnice č. II/150, most ev. č přes vodní nádrž Švihov v rámci stavební akce: II/150 Brzotice, most ev. č , kde dalšími účastníky správního řízení jsou: Obec Křivsoudov, IČ: , Křivsoudov; Obec Bernartice, IČ: , Čechtice; Obec Loket, IČ: , Brzotice 45, Čechtice; Město Trhový Štěpánov, , Dubějovická 269, Trhový Štěpánov; Městys Čechtice, IČ: , Nám. Dr. Tyrše 56, Čechtice; Obec Kuňovice, IČ: , Kuňovice 7, Čechtice; Městys Zdislavice, IČ: , Zdislavice; Obec Chlum, IČ: , Chlum 42, Trhový Štěpánov, Obec Keblov, IČ: , Keblov 75, Čechtice; Obec Hulice, IČ: , Hulice 33, Trhový Štěpánov; Město Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou 1, Zruč nad Sázavou; Obec Horka II, Zruč nad Sázavou; Obec Hněvkovice, IČ: , Hněvkovice 116, Hněvkovice; Obec Hojanovice, IČ: , Hojanovice 50, Humpolec; Obec Koberovice, Koberovice 42, Humpolec; Obec Želiv,, IČ: , Želiv 320, Želiv; Obec Senožaty, IČ: , Senožaty 166, Senožaty; Obec Křelovice, IČ: , Křelovice 31, Křelovice u Pelhřimova; Krajská správa a údržba silnic SK p.o., IČ: , Zborovská 11, Praha 5 (oblast Benešov a oblast Kutná Hora), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny po., IČ: , Kosovská 16, Jihlava; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, IČ: , Kosovská 16, Jihlava; dle ustanovení 24 zákona o pozemních komunikacích takto: 1

2 I. p o v o l u j e na základě žádosti společnosti SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: , Údolní 413/66, Brno úplnou uzavírku silnice č. II/150, most ev. č přes vodní nádrž Švihov v rámci stavební akce: II/150 Brzotice, most ev. č II. n a ř i z u j e objížďky v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí, s níže uvedenými objízdnými trasami: pro silniční dopravu do 3,5 t + BUS bude obousměrná objízdná trasa vedena od uzavřeného úseku silnice č. II/150 na Brzotice s napojením na silnici č. III/13020 do Bernartic na silnici č. III/11217 do Keblova na silnici č. III/1261 do Sedmpan na silnici č. III/1265 přes Hulice, Nesměřice silnici č. II/126, kde se objízdná trasa napojí na objízdnou trasu pro tranzitní dopravu tzn. na silnici č. III/1267 a silnici č. II/336 přes Čejtice zpět na silnici č. II/150; pro tranzitní dopravu bude objízdná trasa vedena ze silnice č. II/150 přes Loket, Křivsoudov do Čechtic na silnici č. II/112 přes Kuňovice na silnici č. II/127 přes Zdislavice, Chlum a v Trhovém Štěpánově na silnici č. II/126 směrem na Zruč na Sázavou na silnici č. III/1267 a silnici č. II/336 přes Čejtice na silnici č. II/150 přes Hněvkovice na silnici č. II/130 přes Hojanovice, Koberovice, Miletín, Senožaty přes Nečice na silnici č. II/112 do Křelovic. III. IV. T e r m í n ú p l n é u z a v í r k y: , 8:00 h , 16:00 h Linková autobusová doprava ČSAD Benešov a.s. nebude obsluhovat linkou č (E44) Dolní Kralovice Zruč nad Sázavou - autobusovou zastávku Bernartice, most; Loket u Čechtic, Bezděkov, rozc.; Loket u Čechtic, Všebořice, obec; Horka II. Čejtice, rozc. 0,5; Horka II. Onšovec, rozc. 0,5; Loket u Čecthic, Radíkovice. Dále autobusová zastávka Bernartice, most nebude obsluhována linkou č (E32) Vlašim Čechtice Ledeč nad Sázavou a linkou č (E42) Čecthice Dolní Kralovice Ledeč nad Sázavou. Po dobu předmětné uzavírky budou platit výlukové jízdní řády, do kterých se vkládají autobusové zastávky Keblov, Trhový Štěpánov, Sedmpány, Hulice, Nesměřice. Pro autobusové linky č (E32) Vlašim Čechtice Ledeč nad Sázavou a č (E42) Čechtice Dolní Kralovice Ledeč nad Sázavou se vkládají ještě zastávky Loket u Čechtic, Všebořice obec; Horka II. Čejtice, rozc. 0,5; Horka II. Onšovec, rozc. 0,5; Loket u Čechtic, Radíkovice. ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. nebude obsluhovat linkou č autobusovou zastávku Loket u Čechtic, Brzotice, linkami č , nebudou obsluhovány zastávky Bernartice most a Bernartice náhradní Bernartice, rozcestí. Dále nebude těmito linkami obsluhována zastávka Loket u Čechtic, Brzotice náhradní Loket u Čechtic Brzotice rozc. 0,2, ale bude vložena zastávka Nesměřice. Linka č má vloženy autobusové zastávky Loket u čechtic, Všebořice, obec; Loket u Čechtic, Všebořice, rozc.; Loket u Čechtic, Radíkovice; Horka II Čejtice, rozc. 0,5; Horka II, Onšovec, rozc. 0,5; Zruč n. Sáz. Domahoř, rozc. 0,5; Zruč n. Sáz., prům. zóna Jih a Zruč n. Sáz. mám. V rámci zajištění oběhu vozidel bude provedena změna času na lilnce č

3 ARRIVA PRAHA s.r.o. pro autobusovou linku č Ledeč nad Sázavou Praha a zpět, spoje č. 5, 6, 9, 14 a 17 pojedou ze zastávky Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí po pravidelné trase až do zastávky Loket u Čechtic, Bezděkov, rozc., kde odbočí vlevo na silnici č. II/336 a dále po místní komunikaci na silnici č. II/126 přes Trhový Štěpánov, Chlum, Zdislavice na silnici č. II/112 a dále pak po pravidelné trase. Touto trasou pojede i linka s odjezdem ze zastávky Praha, Roztyly do zastávky Ledeč nad Sázavou. Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek: 1. Uzavírka se povoluje za účelem prováděných stavebních prací v rámci stavební akce: II/150 Brzotice, most ev. č Celková doba trvání úplné uzavírky je stanovena od 27.6, 8:00 h do , 16:00 h. 3. Dle požadavku ČSAD Benešov a.s. bude zhotovitelem zastávka Loket u Čechtic Bezděkov rozc., přemístěna a označena dopravním značením za křižovatku na silnici č. II/ Dle ustanovení 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly dle platné legislativy a územních působností vydány stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Humpolec, odborem dopravy a SH, Horní náměstí 300, Humpolec ze dne pod č.j.: MUHU/10723/16/PR/ODSH/1963/2016; Městským úřadem Kutná Hora, odborem dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora ze dne pod č.j.: MKH/036413/2016; Městským úřadem Pelhřimov, odborem dopravy ze dne pod č.j.: OD/841/2016-2/DZ-Kr; Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem dopravy, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou ze dne pod č.j.: MSNS/11050/2016/OD-27 SDZ-TIM; Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu vydané Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, Praha 1 ze dne pod č.j.: 131/ RD/3, které tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí a Opatřením obecné povahy pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydané a vyvěšené dne MěÚ Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: ODSH 16516/16 LuE. Žadatel zajistí umístění přechodného dopravního značení na základě uvedených stanovení a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a následných objízdných tras. 5. Žadatel v souladu s ustanovením 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. 6. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu budou dodrženy zásady stanovené TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 3

4 komunikacích (II. vydání), vydané CDV Brno pod ISBN v roce Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je dále nutné řídit se vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 7. Podle ustanovení 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 8. Po dobu uzavírky bude po objízdných trasách v zimních měsících zajištěna zimní údržba. 9. Po ukončení úplné uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno. 10. Bude dodržen harmonogram prací zhotovitele stavby. 11. Z o d p o v ě d n é o s o b y: Dopravní značení: SDS EXMOST spol. s r.o., P. Janků, mob.: ; Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o. P. Račanský, mob.: Účastníci řízení: žadatel SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: , Údolní 413/66, Brno; vlastník (správce) pozemní komunikace, která má být uzavřena nebo po níž je nařízena objížďka Krajská správa a údržba silnic SK p.o., IČ: , Zborovská 11, Praha 5 (oblast Benešov a Kutná Hora), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny po., IČ: , Kosovská 16, Jihlava obec, na jejímž zastavěném území bude uzavírka nebo nařízena objížďka Obec Křivsoudov, IČ: , Křivsoudov; Obec Loket, IČ: , Brzotice 45, Čechtice; Město Trhový Štěpánov, , Dubějovická 269, Trhový Štěpánov; Městys Zdislavice, IČ: , Zdislavice; Obec Chlum, IČ: , Chlum 42, Trhový Štěpánov; Městys Čechtice, IČ: , Nám. Dr. Tyrše 56, Čechtice; Obec Kuňovice, IČ: , Kuňovice 7, Čechtice; Obec Keblov, IČ: , Keblov 75, Čechtice; Obec Hulice, IČ: , Hulice 33, Trhový Štěpánov; Město Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou 1, Zruč nad Sázavou; Obec Horka II, Zruč nad Sázavou; Obec Hněvkovice, IČ: , Hněvkovice 116, Hněvkovice; Obec Hojanovice, IČ: , Hojanovice 50, Humpolec; Obec Koberovice, Koberovice 42, Humpolec; Obec Želiv,, IČ: , Želiv 320, Želiv; Obec Senožaty, IČ: , Senožaty 166, Senožaty; Obec Křelovice, IČ: , Křelovice 31, Křelovice u Pelhřimova. O d ů v o d n ě n í: Dne podal podala společnost SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: , Údolní 413/66, Brno u Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/150, most ev. č přes vodní nádrž Švihov z důvodu provádění stavebních prací pro stavbu: II/150 Brzotice, most ev. č

5 Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, její důvod (popis stavebních prací v průběhu stavby, návrh objízdných tras včetně jejich grafických příloh dopravně inženýrské opatření. Celková doba trvání úplné uzavírky byla v žádosti navržena od ,8:00 h do , 18:00 h. Správní orgán opatřením ze dne pod č.j.: ODSH 1756/16 LuE oznámil zahájení správního řízení všem známým účastníků řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání na Na jednání byl proveden protokol, včetně prezenční listinu, závěrem bylo konstatováno, že navržená objízdná trasa pro tranzit není možná a proto bude řízení přerušeno do doby dodání jiné objízdné trasy včetně všech pokladů daných právní legislativou. Dne pod č.j.: ODH 4793/16 LuE rozhodl silniční správní úřad usnesení o přerušení řízení do Usnesení nabylo právní moci Dne pod č.j.: ODSH 14047/16 LuE prostřednictvím DS obdržel správní orgán žádost o pokračování řízení společně s předloženou objízdnou trasou. Opatřením ze dne pod č.j.: ODSH 14047/16 LuE sdělil správní orgán pokračování řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně je pozval k ústnímu jednání na den , dále viz protokol. V průběhu správního řízení byla přezkoumána žádost, celá věc uvedená v žádosti byla projednána v souladu se zákonem o pozemních komunikacích se správcem dotčených silnic Krajskou správou a údržbou silnic SK p.o., IČ: , Zborovská 11, Praha 5 ze dne pod zn. 1977/16/KSÚS/BNT/HRE oblast Benešov a oblast Kutná Hora ze dne pod č.j.: 294/16/KSUS/KHT/VYC); Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny po., IČ: , Kosovská 16, Jihlava ze dne pod zn.: 4798/2016; Obec Křivsoudov, IČ: , Křivsoudov (viz písemný souhlas ze dne pod č.j.: 274/2016); Obec Bernartice, IČ: , Čechtice (viz protokol ze dne ); Obec Loket, IČ: , Brzotice 45, Čechtice (viz protokol ze dne ); Město Trhový Štěpánov, , Dubějovická 269, Trhový Štěpánov (viz protokol ze dne ); Obec Kuňovice, IČ: , Kuňovice 7, Čechtice (viz písemné vyjádření); Městys Čechtice, IČ: , Nám. Dr. Tyrše 56, Čechtice (viz protokol ze dne ); Městys Zdislavice, IČ: , Zdislavice (viz písemný souhlas); Obec Chlum, IČ: , Chlum 42, Trhový Štěpánov; Obec Keblov, IČ: , Keblov 75, Čechtice (viz protokol ze dne ); Obec Hulice, IČ: , Hulice 33, Trhový Štěpánov (viz protokol ze dne ); Město Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou 1, Zruč nad Sázavou (viz písemný souhlas ze dne ); Obec Horka II, Zruč nad Sázavou (viz písemný souhlas); Obec Hněvkovice, IČ: , Hněvkovice 116, Hněvkovice (viz protokol ze dne ); Obec Hojanovice, IČ: , Hojanovice 50, Humpolec (viz písemný souhlas ze dne ); Obec Koberovice, Koberovice 42, Humpolec (viz písemný souhlas); Obec Želiv, IČ: , Želiv 320, Želiv; Obec Senožaty, IČ: ,, Senožaty 166, Senožaty (viz písemný souhlas); Obec Křelovice, IČ: , Křelovice 31, Křelovice u Pelhřimova (viz písemné projednání ze 5

6 dne ). Dále byla uzavírka a navržené přechodné dopravní značení (dopravně inženýrské opatření) projednáno s Policií ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, Benešov ze dne pod č.j.: KRPS /ČJ a ze dne (viz DIO doplněné na základě ústního jednání ze dne )); Policií ČR KŘ SK DI Kutná Hora, Na Náměti 421, Kutná Hora vydané dne pod č.j.: KRPS /ČJ ; s Policií ČR KŘ Vysočina, DI Havlíčkův Brod, Nádražní 59, Havlíčkův Brod ze dne pod č.j.: KRPJ /ČJ ; s Policií ČR KŘ Vysočina, DI Pelhřimov, Pražská 1738, Pelhřimov ze dne pod č.j.: KRPJ /ČJ DING. S autodopravci ČSAD Benešov a.s., Blanická 960, Vlašim (viz písemné vyjádření ze dne ), ARRIVA, Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, Chrudim ze dne a ARRIVA PRAHA s.r.o., U Seřadiště 55/7, Praha 10 ze dne ČSAD Benešov a.s. nebude obsluhovat linkou č (E44) Dolní Kralovice Zruč nad Sázavou - autobusovou zastávku Bernartice, most; Loket u Čechtic, Bezděkov, rozc.; Loket u Čechtic, Všebořice, obec; Horka II. Čejtice, rozc. 0,5; Horka II. Onšovec, rozc. 0,5; Loket u Čecthic, Radíkovice. Dále autobusová zastávka Bernartice, most nebude obsluhována linkou č (E32) Vlašim Čechtice Ledeč nad Sázavou a linkou č (E42) Čecthice Dolní Kralovice Ledeč nad Sázavou. Po dobu předmětné uzavírky budou platit výlukové jízdní řády, do kterých se vkládají autobusové zastávky Keblov, Trhový Štěpánov, Sedmpány, Hulice, Nesměřice. Pro autobusové linky č (E32) Vlašim Čechtice Ledeč nad Sázavou a č (E42) Čechtice Dolní Kralovice Ledeč nad Sázavou se vkládají ještě zastávky Loket u Čechtic, Všebořice obec; Horka II. Čejtice, rozc. 0,5; Horka II. Onšovec, rozc. 0,5; Loket u Čechtic, Radíkovice. ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. nebude obsluhovat linkou č autobusovou zastávku Loket u Čechtic, Brzotice, linkami č , nebudou obsluhovány zastávky Bernartice most a Bernartice náhradní Bernartice, rozcestí. Dále nebude těmito linkami obsluhována zastávka Loket u Čechtic, Brzotice náhradní Loket u Čechtic Brzotice rozc. 0,2, ale bude vložena zastávka Nesměřice. Linka č má vloženy autobusové zastávky Loket u Čechtic, Všebořice, obec; Loket u Čechtic, Všebořice, rozc.; Loket u Čechtic, Radíkovice; Horka II Čejtice, rozc. 0,5; Horka II, Onšovec, rozc. 0,5; Zruč n. Sáz. Domahoř, rozc. 0,5; Zruč n. Sáz., prům. zóna Jih a Zruč n. Sáz. mám. V rámci zajištění oběhu vozidel bude provedena změna času na lince č ARRIVA PRAHA s.r.o. pro autobusovou linku č Ledeč nad Sázavou Praha a zpět, spoje č. 5, 6, 9, 14 a 17 pojedou ze zastávky Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí po pravidelné trase až do zastávky Loket u Čechtic, Bezděkov, rozc., kde odbočí vlevo na silnici č. II/336 a dále po místní komunikaci na silnici č. II/126 přes Trhový Štěpánov, Chlum, Zdislavice na silnici č. II/112 a dále pak po pravidelné trase. Touto trasou pojede i linka s odjezdem ze zastávky Praha, Roztyly do zastávky Ledeč nad Sázavou. V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené ve Vyhlášce č. 104/1997 Sb.. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena Opatřením obecné povahy vydané Městským úřadem Vlašim, odborem dopravy a silničního provozu dne pod č.j.: ODSH 16516/16 LuE, dále bylo vydáno v souvislosti s předmětnou uzavírkou stanovení přechodné úpravy provozu vydané MěÚ Humpolec, odborem dopravy a SH ze dne pod č.j.: MUHU/10723/16/Pr/ODSH /1963/2016; Městským úřadem Kutná Hora, odborem 6

7 dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora ze dne pod č.j.: MKH/036413/2016; Městským úřadem Pelhřimov, odborem dopravy ze dne pod č.j.: OD/841/2016-2/DZ-Kr; Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem dopravy, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou ze dne pod č.j.: MSNS/11050/2016/OD-27 SDZ-TIM. Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k úplné uzavírce výše uvedené silnice a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. P o u č e n í o o d v o l á n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, PSČ Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství. Dle 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Jiří Vondruška vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Přílohy: č. 1 - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu ze dne pod č.j.: 131/ RD/3 vydané Ministerstvem dopravy ČR č. 2 objízdná trasa č. 3 - DIO Účastníci řízení: SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: , Údolní 413/66, Brno Obec Křivsoudov, IČ: , Křivsoudov Obec Loket, IČ: , Brzotice 45, Čechtice Město Trhový Štěpánov, , Dubějovická 269, Trhový Štěpánov Městys Čechtice, IČ: , Nám. Dr. Tyrše 56, Čechtice Obec Kuňovice, IČ: , Kuňovice 7, Čechtice Městys Zdislavice, IČ: , Zdislavice Obec Chlum, IČ: , Chlum 42, Trhový Štěpánov Obec Keblov, IČ: , Keblov 75, Čechtice Obec Hulice, IČ: , Hulice 33, Trhový Štěpánov Obec Bernartice, Čechtice 7

8 Město Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou 1, Zruč nad Sázavou Obec Horka II, Zruč nad Sázavou Obec Hněvkovice, IČ: , Hněvkovice 116, Hněvkovice u Ledče n.s. Obec Hojanovice, IČ: , Hojanovice 50, Humpolec Obec Koberovice, Koberovice 42, Humpolec Obec Želiv, IČ: , Želiv 320, Želiv Obec Senožaty, IČ:: , Senožaty 166, Senožaty Obec Křelovice, IČ: , Křelovice 31, Křelovice u Pelhřimova Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov (oblast Benešov a oblast Kutná Hora) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, Jihlava (oblast Pelhřimov) (3qdnp8g) Dotčené orgány: Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, Benešov (2dtai5u) Územní středisko záchranné služby SK, oblast Benešov Kutná Hora, Máchova 400, Benešov (wmjahj) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, Benešov (xuwnhp68) Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, Praha 1 Městský úřad Kutná Hora, oddělení silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora (b65bfx3) Policie ČR KŘ SK DI Kutná Hora, Na Náměti 241, Kutná Hora (2dtai5u) Územní středisko záchranné služby SK, oblast Benešov Kutná Hora, Vojtěšská 687, Kutná Hora (wmjmahj) Hasičský záchranný sbor SK, území odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, Kutná Hora (f3ahpz8) Městský úřad Světlá nad Sázavou, silniční hospodářství, náměstí Trčků z Lípy Světlá nad Sázavou (yptb58f) Policie ČR DI Havlíčkův Brod, Nádražní 59, Havlíčkův Brod Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava (ntdaa7v) Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Vrchlického 61, Jihlava (mvwtd9x) Městský úřad Humpolec, silniční hospodářství, Horní nám. 300, Humpolec (6gfbdxd) Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, Pelhřimov (ugqb3nb) Policie KŘ Vysočina DI Pelhřimov, Pražská, Pelhřimov (x9nhptc) Dále obdrží: ČSAD Benešov a.s., Vlašimská 960, Vlašim ARRIVA Praha a.s., U Seřadiště 9, Praha 10 (wni96j8) ARRIVA Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, Chrudim (x4kgvqt) ARRIVA Východní Čechy a.s., oblast Chotěboř, Sokolohradská 629, Chotěboř (x4kgvqt) ICOM transport a.s., divize Humpolec, Okružní 612, Humpolec (kpvhdw) Vypraveno dne: 8

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 10759/15 LuE Číslo spisu: 1762/2015 Číslo evidenční: 2015/019 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 24476/16 LuE Číslo spisu: 4881/2016 Číslo evidenční: 2016/097 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 56949/18 MaE Číslo spisu: 4355/2018 Číslo evidenční: 2018/201 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 16516/16 LuE Číslo spisu: 511/2016 Číslo evidenční: 2016/060 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 19786/18 MaE Číslo spisu: 1495/2018 Číslo evidenční: 2018/052 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Humpolec

Městský úřad Humpolec Městský úřad Humpolec Odbor dopravy a silničního hospodářství Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec č.j. MUHU/8583/2018/Jt s.z. ODSH/1121/2018 V Humpolci 21.3.2018 úředně oprávněná osoba: Ing. Tomáš Janák

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 7250/16 LuE Číslo spisu: 1197/2016 Číslo evidenční: 2016/018 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací: ODSH 5166/13 BoL Číslo spisu: 1049/2013 Číslo evidenční: 2013/012 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Vaše č.j.: Vyřizuje: Báčová Naše č.j.: MSNS/12103/2018/OD-11U-Bá Telefon: 569 496 635 Světlá nad Sázavou

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 3103/18 MaE Číslo spisu: 457/2018 Oprávněná úřední osoba: Eva Matějková Telefon:

Více

Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Vaše č.j.: Vyřizuje: Kovandová Věra Naše č.j.: MSNS/4280/2019/OD-2U-Ko Telefon: 569 496 635 Světlá nad Sázavou

Více

*MUKHSP * ROZHODNUTÍ I. P O V O L U J E II. N A Ř I Z U J E. EUROVIA CS, a.s. Národní Praha POVOLENÍ UZAVÍRKY.

*MUKHSP * ROZHODNUTÍ I. P O V O L U J E II. N A Ř I Z U J E. EUROVIA CS, a.s. Národní Praha POVOLENÍ UZAVÍRKY. *MUKHSP04461317 * MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, ID

Více

Městský úřad Humpolec ODBOR DOPRAVY A SH

Městský úřad Humpolec ODBOR DOPRAVY A SH Městský úřad Humpolec ODBOR DOPRAVY A SH Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLEC V Humpolci 17.5.2017 oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Janák R O Z H O D N U T Í Účastníci řízení: Chládek a Tintěra a.s., Průmyslová

Více

Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Vaše č.j.: Vyřizuje: Báčová Naše č.j.: MSNS/7236/2017/OD-3U-Bá Telefon: 569 496 635 Světlá nad Sázavou dne:

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e

Rozhodnutí. p o v o l u j e Městský úřad Humpolec ODBOR DOPRAVY A SH Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLEC Č.j.: MUHU/9972/2016/Sk/ODSH/1637/2016 Rozhodnutí Městský úřad Humpolec, Odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný

Více

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,TSÚ H.Brod,Žižkova 1018, Havlíčkův Brod 2

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,TSÚ H.Brod,Žižkova 1018, Havlíčkův Brod 2 Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Vaše č.j.: Vyřizuje: Báčová Naše č.j.: MSNS/8930/2015/OD-4U-Bá Telefon: 569 496 635 Světlá nad Sázavou dne:

Více

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 22507/16 - SPIS 4446/2016/PJ

Více

Městský úřad Pelhřimov oddělení silničního hospodářství Pražská 2460, Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov oddělení silničního hospodářství Pražská 2460, Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov oddělení silničního hospodářství Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OSH/191/2019-3/UZ-6/Kr V Pelhřimově dne 30.4.2019 R O Z H O D N U T Í uzavírka silnice č. II/602 Městský úřad

Více

R O Z H O D N U T Í. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

R O Z H O D N U T Í. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Váš dopis zn.: Ze dne: 04.06.2019 Naše č.j.: OD/700/19/LK Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Vyřizuje: Ing. Koubek příspěvková organizace Tel.: 566 688 301 IČ: 000 90 450 E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: COLAS CZ, a.s. IČ: sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: COLAS CZ, a.s. IČ: sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005, Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190

Více

Č.j.: OSČ/SH MI-22458/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Bc. Pavel Kavalec, DiS. dne

Č.j.: OSČ/SH MI-22458/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Bc. Pavel Kavalec, DiS.   dne M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI-22458/2018-3 tel/fax:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 6899/16 LuE Číslo spisu: 1197/2016 Číslo evidenční: 2016/015 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 13577/16 LuE Číslo spisu: 2293/2016 Číslo evidenční: 2016/052 Oprávněná úřední

Více

Číslo jednací: Vyřizuje Datum MHB_DOP/2798/2018/JTE Teplan Jaroslav ROZHODNUTÍ

Číslo jednací: Vyřizuje Datum MHB_DOP/2798/2018/JTE Teplan Jaroslav ROZHODNUTÍ O D B O R D O P R A V Y Ú S E K D O P R A V Y A P O Z E M N Í C H K O M U N I K A C Í Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz Číslo jednací: Vyřizuje Datum MHB_DOP/2798/2018/JTE

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 12666/16 LuE Číslo spisu: 2603/2016 Číslo evidenční: 2016/051 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: MNnO 2226/18/Dop/Vob Spisová značka: S - MNnO 690/18/Dop/Vob Vyřizuje:

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: PORR a. s. IČO: sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: PORR a. s. IČO: sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika tel. 564 602 245, e-mail: posta@kr-vysocina.cz Číslo jednací: KUJI 64466/2018 Sp.zn.: ODSH

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 18893/18 MaE Číslo spisu: 1495/2018 Číslo evidenční: 2018/047 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 7131/17 MaE Číslo spisu: 1640/2017 Číslo evidenční: 2017/031 Oprávněná úřední

Více

Č.j.: OSČ/SH MI-19800/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Helena Vitovská dne 21.9.

Č.j.: OSČ/SH MI-19800/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Helena Vitovská   dne 21.9. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI-19800/2017-5 tel/fax:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 10415/16 LuE Číslo spisu: 2022/2016 Číslo evidenční: 2016/029 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky

R O Z H O D N U T Í. povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky Váš dopis zn.: Ze dne: 03.07.2017 Naše č.j.: OD/1113/17/LK SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou Vyřizuje: Ing. Koubek IČ: 70881197 Tel.: 566 688 301 Strojírenská 341/16 E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz 591 01

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky

R O Z H O D N U T Í. povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky Váš dopis zn.: Ze dne: 01.08.2018 Naše č.j.: OD/1020/18/LK SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou Vyřizuje: Ing. Koubek IČ: 70881197 Tel.: 566 688 301 Strojírenská 341/16 E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz 591 01

Více

Váš dopis zn.: Ze dne: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny R O Z H O D N U T Í. povolení uzavírky silnice

Váš dopis zn.: Ze dne: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny R O Z H O D N U T Í. povolení uzavírky silnice Váš dopis zn.: Ze dne: 08.04.2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Naše č.j.: OD/484/19/LK příspěvková organizace Vyřizuje: Ing. Koubek IČ: 00090450 Tel.: 566 688 301 Kosovská 1122/16 E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz

Více

Č.j.: OSČ/SH MI2143/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová dne 10.2.

Č.j.: OSČ/SH MI2143/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová   dne 10.2. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI2143/2015-3 tel/fax:

Více

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 31364/18 - SPIS 5512/2018/PJ

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: M SILNICE a.s. IČ: sídlo: Husova 1697, Pardubice 00

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: M SILNICE a.s. IČ: sídlo: Husova 1697, Pardubice 00 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: M SILNICE a.s., IČ: 421 96 868, Husova 1697, Pardubice v zastoupení

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/24535/2018/02/KSD/Ryb Vyřizuje: Bohumír Rychtář Telefon: +420

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: AQUASYS spol. s r.o. IČO: Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou

Rozhodnutí. právnické osobě: AQUASYS spol. s r.o. IČO: Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 26990/2016, Sp. Zn. ODSH 351/2016-Ko/U Rozhodnutí Žadatel dle 27 odst.

Více

Č.j.: OSČ/SH MI13927/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová dne 24.6.

Č.j.: OSČ/SH MI13927/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová   dne 24.6. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI13927/2015-6 tel/fax:

Více

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OD/1058/16/LK Ing. Koubek / R O Z H O D N U T Í

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OD/1058/16/LK Ing. Koubek / R O Z H O D N U T Í Vypraveno dne: VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 22.06.2016 OD/1058/16/LK Ing. Koubek / 301 14.07.2016 R O Z H O D N U T Í povolení uzavírky silnice a nařízení

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 22473/16 LuE Číslo spisu: 4424/2016 Číslo evidenční: 2016/087 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 17802/18 MaE Číslo spisu: 65055/2017 Číslo evidenční: 2018/031 Oprávněná

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: sídlo: České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ

Rozhodnutí. právnické osobě: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: sídlo: České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, České Budějovice,

Více

R o z h o d n u t í uzavírka a objížďka

R o z h o d n u t í uzavírka a objížďka MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Číslo jednací: DOP/61540/2018-krej /21550/2018 Dne: 4.7.2018 Vyřizuje: Emil Krejska Telefon: 566 781 061 E-mail: krejska@velkemezirici.cz

Více

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč V Třebíči 07.06.2019 VYŘIZUJE: ING. JARMILA

Více

Odbor dopravy ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč V Třebíči 13.04.2012 VYŘIZUJE: ING. JARMILA PROKEŠOVÁ TELEFON:

Více

SZ_066088/2016/KUSK Pardubice Oprávněná úřední osoba: Eva Nechmačová Značka: DOP/Nech R O Z H O D N U T Í

SZ_066088/2016/KUSK Pardubice Oprávněná úřední osoba: Eva Nechmačová Značka: DOP/Nech R O Z H O D N U T Í Praha: 25.05.2016 M-SILNICE a.s. Číslo jednací: 066088/2016/KUSK-2-DOP/Nech Husova 1697 Spisová značka: SZ_066088/2016/KUSK 530 03 Pardubice Oprávněná úřední osoba: Eva Nechmačová Značka: DOP/Nech v zastoupení:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR DOPRAVY MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV tel. 565455121, fax. 565455133, e-mail: papezova@mestopacov.cz Č.j. MP/05959/2017/OD/Pa Spis.zn.: OD.05677/2017/Pa Pacov, dne 1.6.2017 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky

R O Z H O D N U T Í. povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky Váš dopis zn.: Ze dne: 15.06.2017 Naše č.j.: OD/1023/17/LK-II.etapa VYZNAč, s.r.o. Vyřizuje: Ing. Koubek IČ: 01916297 Tel.: 566 688 301 Srázná 5113/1 E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz 586 01 Jihlava Datum:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 11038/16 LuE Číslo spisu: 2124/2016 Číslo evidenční: 2016/018 Oprávněná úřední

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČ: sídlo: Mlýnská 68, Brno, okres Brno-město

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČ: sídlo: Mlýnská 68, Brno, okres Brno-město KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628, Mlýnská

Více

ROZHODNUTÍ. p o v o l u j e. termín od 7:00 hod. dne 8.9.2015 do 20:00 hod. dne 10.9.2015

ROZHODNUTÍ. p o v o l u j e. termín od 7:00 hod. dne 8.9.2015 do 20:00 hod. dne 10.9.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 53744/15 - SPIS 10576/2015/PJ

Více

Č.j.: OSČ/SH MI6638/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová dne 14.4.

Č.j.: OSČ/SH MI6638/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová   dne 14.4. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI6638/2015-4 tel/fax:

Více

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 293, fax: 312 522 771, e-mail: beznoska@meuslany.cz elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Více

Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství. Žižkova 57, Jihlava, Česká republika

Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství. Žižkova 57, Jihlava, Česká republika KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 27712/2016, Sp. Zn. ODSH 377/2016 -Há/U Rozhodnutí Účastníci řízení:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu oddělení stavebního úřadu úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS:

Více

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč MĚSTSKÝ ÚŘAD T ŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč V Třebíči 29.03.2019 VYŘIZUJE: ING. JARMILA

Více

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI11637/2014-3 Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: STRABAG a.s. IČO: sídlo: Na Bělidle 198/21, Praha 5

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: STRABAG a.s. IČO: sídlo: Na Bělidle 198/21, Praha 5 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., IČO: 60838744, se

Více

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OD/1105/16/LK Ing. Koubek / R O Z H O D N U T Í

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OD/1105/16/LK Ing. Koubek / R O Z H O D N U T Í Vypraveno dne: VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 28.06.2016 OD/1105/16/LK Ing. Koubek / 301 28.07.2015 R O Z H O D N U T Í povolení uzavírky silnice a nařízení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE R O Z H O D N U T Í

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor dopravy a silničního hospodářství 532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 tel. 466026111 Č.j.: ODSH-19638/2017-Sa Pardubice: 21.03.2017 Sp.zn.: KrÚ 17245/2017 R O Z

Více

PRAHA 8 - LIBEŇ Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Brychtová Praha: R O Z H O D N U T Í

PRAHA 8 - LIBEŇ Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Brychtová Praha: R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: 044242/2018/KUSK-DOP/Bry Metrostav a.s. Spisová značka: SZ_044242/2018/KUSK/4 Koželužská 2450/4 Značka: DOP/Bry 180 00 PRAHA 8 - LIBEŇ Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Brychtová Praha:

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: MNnO 1447/17/Dop/Kob Spisová značka: MNnO 470/17/Dop/Kob Vyřizuje:

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Vyřizuje linka R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Vyřizuje linka  R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e Krajský úřad Královéhradeckého kraje MADOS MT, s.r.o. Lupenice 51 517 41 Kostelec nad Orlicí Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.11.2013 20631/DS/2013/MT 20.11.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor dopravy a silničního hospodářství 532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 tel. 466026111, fax 466026394 Č.j.: ODSH-62586/2014-Sa V Pardubicích dne: 8.10.2014 Sp.zn.:

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax:

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: EUROVIA CS, a.s. IČO: 452 74 924 sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: EUROVIA CS, a.s. IČO: 452 74 924 sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: EUROVIA CS, a.s., IČO: 452 74 924, Národní 138/10, 110 00 Praha

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: EDIKT a.s. IČ: 251 72 328 Rudolfská 461/95, 370 01 České Budějovice. silnice I/19 v km: 201,400 201,840

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: EDIKT a.s. IČ: 251 72 328 Rudolfská 461/95, 370 01 České Budějovice. silnice I/19 v km: 201,400 201,840 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: EDIKT a.s., IČ: 251 72 328, Rudolfská 461/95, 370 01 České Budějovice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 65080/2017 Sp. zn.: S - JMK 64078/2017/OD/Re Brno 17.05.2017 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax:

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 02 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Znojmo 26. října 2015 Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz

Více

V Praze dne č.j. 2714/500/ /ENV/13 USNESENÍ

V Praze dne č.j. 2714/500/ /ENV/13 USNESENÍ V Praze dne 13.11.2013 USNESENÍ Ministerstvo životního prostředí, odboru výkonu státní správy I (dále jen OVSS I MŽP), jako příslušný správní orgán podle ustanovení 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní

Více

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR DOPRAVY. R o z h o d n u t í

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR DOPRAVY. R o z h o d n u t í Stránka 1 z 10 PVMU 110362/2018 41 MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR DOPRAVY NÁM. T.G.MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www. prostejov.eu S00AX02DVRU0

Více

Rozhodnutí. silnice I/23 v km: 63,905-66,906. délka uzavírky: termín uzavírky: od do

Rozhodnutí. silnice I/23 v km: 63,905-66,906. délka uzavírky: termín uzavírky: od do KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 30933/2017, Sp. Zn. ODSH 341/2017-Ma/U Rozhodnutí Účastník řízení dle

Více

SZ_091162/2015/KUSK PRAHA 5 Zpracovala: R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

SZ_091162/2015/KUSK PRAHA 5 Zpracovala: R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e Praha: 24. 07. 2015 Hochtief CZ a.s. Číslo jednací: 091162/2015/KUSK-2-DOP/Pet Plzeňská 16/3217 Spisová značka: SZ_091162/2015/KUSK 150 00 PRAHA 5 Zpracovala: Ing. Peterová Jana Značka: DOP/Pet V zastoupení:

Více

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/21028/2013 V Poličce, dne 7.11. 2013 Č.j.: MP/21035/2013/OD/UZ12/B Vyřizuje: David

Více

Č.j.: KON 10054/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 218/2016 BEC , září 2016.

Č.j.: KON 10054/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 218/2016 BEC , září 2016. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 10054/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 218/2016

Více

KUSK SZ /20111KUSK/2 Zdeňka Šlapáková DoplSla ROZHODNUTÍ

KUSK SZ /20111KUSK/2 Zdeňka Šlapáková DoplSla ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje I: I' II'" 1 3-05- 2011 12r/1'1!1 Praha: Číslo jednací: Spisová značka: Oprávněná úřední osoba: Značka: 10.5.2011 089710120111KUSK SZ 089710/20111KUSK/2 Zdeňka Šlapáková

Více

ROZHODNUTÍ č. 165/2017

ROZHODNUTÍ č. 165/2017 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz OVŽP/24460/17-4079/17/Maz V Rychnově

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 02 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Znojmo 5. května 2016 Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz

Více

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320 e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320 e-mail:

Více

060255/2018/KUSK-DOP/Pik. Na Bělidle 198/21 Spisová značka: SZ_060255/2018/KUSK/ Praha 5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Vlasta Piklová, l.

060255/2018/KUSK-DOP/Pik. Na Bělidle 198/21 Spisová značka: SZ_060255/2018/KUSK/ Praha 5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Vlasta Piklová, l. Praha: 30.05.2018 STRABAG a.s. Číslo jednací: 060255/2018/KUSK-DOP/Pik Na Bělidle 198/21 Spisová značka: SZ_060255/2018/KUSK/2 150 00 Praha 5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Vlasta Piklová, l. 395 IČ 60838744

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 02 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Znojmo 5. března 2012 Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@arm.muznojmo.cz

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dle rozdělovníku

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dle rozdělovníku Krajský úřad Královéhradeckého kraje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 4.4.2016 KUKHK-12794/DS/2016-2/MT 9.5.2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spis.značka: S-MVNM/23305/2019 SÚ Č.j.: MVNM/26334/2019 JID: MVNMX00ABYSK Vyřizuje: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNICE III/13528

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNICE III/13528 Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Hochtief

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správních činností a dopravy Kojetická 1028, Neratovice R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správních činností a dopravy Kojetická 1028, Neratovice R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správních činností a dopravy Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Spis. zn.: MěÚN/51771/2015 Č.j.: MěÚN/52916/2015 Vyřizuje: Mgr. Vladimír Cikhart Tel: 315

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,

Více

Č.j.: OSČ/SH MI-16390/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Helena Vitovská dne 23.8.

Č.j.: OSČ/SH MI-16390/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Helena Vitovská   dne 23.8. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI-16390/2016-3 tel/fax:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 60170/2018 Sp.zn.: S-JMK 54359/2018 OD Brno 25.04.2018 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje,

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: WCH Biathlon 2013 s.r.o. IČO: sídlo: Brno, Horákova 3080/7, PSČ 61600

Rozhodnutí. právnické osobě: WCH Biathlon 2013 s.r.o. IČO: sídlo: Brno, Horákova 3080/7, PSČ 61600 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Žadatel dle 27 odst. 1 správního řádu: WCH Biathlon 2013 s.r.o., IČO: 287 87 897,

Více

Magistrát města Pardubic Magistrát města Pardubic Odbor dopravy Odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy nám. Republiky 12, Pardubice

Magistrát města Pardubic Magistrát města Pardubic Odbor dopravy Odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy nám. Republiky 12, Pardubice Magistrát města Pardubic Magistrát města Pardubic Odbor dopravy Odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice Č. jednací: MmP 38395/2019 Č. spisu: SZ_MMP 33801/2019/7

Více

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. srpen 2015 Ing. Pavel Hamal KUZL 50893/2015 KUSP 50893/2015 DOPHa R O Z H O D N U T Í

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. srpen 2015 Ing. Pavel Hamal KUZL 50893/2015 KUSP 50893/2015 DOPHa R O Z H O D N U T Í Odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silničního hospodářství Obdrží: dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. srpen 2015 Ing. Pavel Hamal KUZL 50893/2015

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice RENO ŠUMAVA a.s. Pražská 326 384 22 Vlachovo Březí IČ: 60071346 Městský úřad Strakonice Odbor dopravy Naše značka: Vyřizuje: Datum: MUST/004623/2019/OD/rod Rodová 383 700 290 27. února 2019 Vypraveno dne:

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: Skanska a.s. IČO: sídlo: Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 14900

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: Skanska a.s. IČO: sídlo: Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 14900 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 39952/2015, Sp. Zn. ODSH 605/2015 -Há/U Rozhodnutí Účastníci řízení:

Více