Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16"

Transkript

1 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel: Číslo usnesení Materiál Název 1044/RMOb1418/49/16 01/VED/01 Návrh na vydání pokynu zřizovatele PZ Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1045/RMOb1418/49/16 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č. 10/2016 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /RMOb1418/49/16 02/OFR/02 Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. - III. čtvrtletí roku /RMOb1418/49/16 02/OFR/03 Žádosti o uzavření dohod o splátkách dlužné částky I. 1048/RMOb1418/49/16 02/OFR/04 Žádost společnosti KIMEX CASINO, a. s., o doplnění objektu Janáčkova 976/9, Ostrava - Moravská Ostrava, do adresného seznamu objektů s povolením provozovat kasina na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 1049/RMOb1418/49/16 02/OFR/05 Žádosti o uzavření dohod o splátkách dlužné částky II. 1050/RMOb1418/49/16 02/OFR/06 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 1051/RMOb1418/49/16 02/OFR/07 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení (tzv. generální pardon) 1052/RMOb1418/49/16 02/OFR/08 Návrh na odpis pohledávek 1053/RMOb1418/49/16 02/OFR/09 Žádost o prominutí úplaty za zřízení služebnosti 1054/RMOb1418/49/16 02/OFR/10 Žádost Základní školy Ostrava, Matiční 5, PO, o převod finančních prostředků mezi peněžními fondy 1055/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 03/OIMH/01 Smlouva o výpůjčce 1 ks dřevěného prodejního stánku Rotary Clubu Ostrava International na Vánočních trzích 2016 na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě 03/OIMH/02 Smlouva o výpůjčce prodejních stánků provozovnám v centrální části města Ostravy po dobu Vánočních trhů /OIMH/04 Souhlas s odstraněním dřeviny ze zdravotních důvodů, vnitroblok ul. Bieblova 03/OIMH/05 Kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu 2/48

3 Číslo usnesení Materiál Název 1059/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 03/OIMH/06 Souhlas s kácením dřevin z důvodu plánované stavby Parkoviště na ul. Na Jízdárně 03/OIMH/07 Návrh plánu investic na rok 2017 dle priorit 1061/RMOb1418/49/16 03/OIMH/08 Návrh plánu oprav na rok /RMOb1418/49/16 03/OIMH/09 Návrh na revokaci části usnesení č. 1004/RMOb1418/48/16 ze dne , Organizace vánočních trhů přeobsazení prodejních stánků 1063/RMOb1418/49/16 04/OME/01 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2206/61 pod bytovým domem č. p (Gen. Píky 26), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 1064/RMOb1418/49/16 04/OME/02 Návrh prodeje části pozemku parc. č. 971/9 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Slovenská) 1065/RMOb1418/49/16 04/OME/03 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na převod části spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 112 a pozemku parc. č. 1280/2 pod domem č. p. 112 (Nádražní 50) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 1066/RMOb1418/49/16 04/OME/04 Návrh společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Jílová, Spodní, Mariánskohorská) 1067/RMOb1418/49/16 04/OME/05 Návrh záměru změnit nájemní smlouvu č /2013/OM ze dne (lokalita ul. Zákrejsova) 1068/RMOb1418/49/16 04/OME/06 Návrh na výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 2957/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh záměru pronajmu části pozemku parc. č. 2957/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Železárenská) 1069/RMOb1418/49/16 04/OME/07 Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami garáží jiných vlastníků v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Přívoz, vše obec Ostrava 1070/RMOb1418/49/16 04/OME/08 Návrh záměru pronájmu části pozemku p. p. č. 457/1, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ulice Božkova) 3/48

4 Číslo usnesení Materiál Název 1071/RMOb1418/49/16 04/OME/09 Návrh Římskokatolické farnosti Ostrava - Moravská Ostrava na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita náměstí Msgre. Šrámka) 1072/RMOb1418/49/16 04/OME/10 Žádost k záměru prodeje pozemku parc. č. 839/8 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Veleslavínova) 1073/RMOb1418/49/16 04/OMS/01 Žádost společnosti Beskyd Fryčovice, a. s., o poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího podnikání v Ostravě - Moravské Ostravě, Chelčického 616/12 - návrh záměru 1074/RMOb1418/49/16 04/OMS/02 Žádosti nájemců bytů o změnu sjednané doby nájmu 1075/RMOb1418/49/16 04/OMS/03 Návrh na převedení nájemního vztahu k bytu č. 3 v domě s č. p. 178 na ulici Božkova č. or. 52, který je součástí pozemku p. č. st v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, sjednaného s Armádou spásy v ČR, z. s., z režimu bydlení s doprovodným sociálním programem na nájemní bydlení, sjednané s úspěšným klientem programu Prevence bezdomovectví 1076/RMOb1418/49/16 04/OMS/04 Žádost spolubydlící osoby o pronájem bytu č. 1 v domě s č. p na ulici Jílová č. or. 18, který je součástí pozemku parc. č. 2028/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, po ukončení nájemního poměru s nájemcem bytu 1077/RMOb1418/49/16 04/OMS/05 Informace o změně v osobě nájemce nebytových prostor provedené na základě smlouvy o prodeji části závodu 1078/RMOb1418/49/16 04/OMS/06 Návrh na poskytnutí slevy z nájemného nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, 28. října 106/18, jednotky č. 106/ /RMOb1418/49/16 04/OMS/07 Žádost nájemce bytové jednotky č. 2992/11 v domě s č. p na ulici Maroldova č. or. 3, který stojí na pozemku p. č. 1581/22 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o ukončení nájmu dohodou 1080/RMOb1418/49/16 04/OMS/08 Informace o podaných výpovědích z nájmu nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a návrh záměru jejich pronájmu 4/48

5 Číslo usnesení Materiál Název 1081/RMOb1418/49/16 04/OMS/09 Žádost ///////////////////// o poskytnutí slevy z nájemného nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Puchmajerova 1919/8, jednotky č. 1919/ /RMOb1418/49/16 04/OMS/10 Žádost o zúžení předmětu nájmu nebytových prostor - jednotky č. 1761/903 v domě ul. Tyršova 1761/14, Moravská Ostrava, a návrh záměru pronajmout část jednotky 1083/RMOb1418/49/16 04/OMS/11 Nájem nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Veleslavínova 1950/1, jednotky č. 1950/ /RMOb1418/49/16 04/OMS/12 Výměna oken v nebytové jednotce č. 1761/902, Tyršova 1761/14 v Ostravě - Moravské Ostravě 1085/RMOb1418/49/16 04/OMS/13 Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro rok /RMOb1418/49/16 04/OMS/14 Žádost nájemce o umístění sídla pobočního spolku do pronajatých nebytových prostor 1087/RMOb1418/49/16 05/OŠR/01 Žádost Mateřské školy Ostrava, Špálova 32, PO, o vydání souhlasu zřizovatele k uzavření smlouvy o partnerství 1088/RMOb1418/49/16 05/OŠR/02 Informace o výsledku doplňující volby do Školské rady Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, PO 1089/RMOb1418/49/16 05/OŠR/03 Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvkové organizace, IČ /RMOb1418/49/16 05/OŠR/04 Žádost Eko-info centra Ostrava, z. s., IČ , o peněžitý dar 1091/RMOb1418/49/16 05/OŠR/05 Návrh na schválení odvodů z investičních fondů ZŠ 1092/RMOb1418/49/16 05/OŠR/06 Žádost Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava, PO, o dokrytí nákladů na mzdy zaměstnanců za období leden - srpen /RMOb1418/49/16 05/OŠR/07 Žádost Mateřské školy Ostrava, Poděbradova 19, PO, o vydání souhlasu zřizovatele k uzavření smlouvy o partnerství 1094/RMOb1418/49/16 05/OŠR/08 Návrh na přerušení provozu mateřských škol městského obvodu 5/48

6 Číslo usnesení Materiál Název 1095/RMOb1418/49/16 05/OŠR/09 Informace z 2. jednání konkurzní komise na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, příspěvkové organizace 1096/RMOb1418/49/16 07/OVV/01 Návrh termínů jednání orgánů městského obvodu v lednu - červnu roku 2017 Materiály, které byly odloženy: Materiál 03/OIMH/03 Název Žádost o odstranění dřeviny, areál MNO, ul. Varenská Návrh na vydání pokynu zřizovatele PZ Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 01/VED/01 číslo: 1044/RMOb1418/49/16 1) vydává s účinností od pokyn zřizovatele PZ Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: Návrh na rozpočtové opatření č. 10/2016 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /OFR/01 číslo: 1045/RMOb1418/49/16 1) schvaluje a) rozpočtové opatření č. 10/2016 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto: příjmy celkem po konsolidaci tis. Kč 6/48

7 v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO financování třída 8 financování - splátka úvěru celkové zdroje výdaje celkem po konsolidaci v tom: běžné výdaje kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 10/2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. - III. čtvrtletí roku /OFR/02 číslo: 1046/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. - III. čtvrtletí roku 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 7/48

8 Žádosti o uzavření dohod o splátkách dlužné částky I. 02/OFR/03 číslo: 1047/RMOb1418/49/16 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádosti /////////////////////////////////////////// o uzavření dohod o splátkách dlužné částky ve znění přílohy č. 1 a č. 4 předloženého materiálu b) uzavřít s dlužníkem - ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, dohodu o splátkách dlužné částky ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu ve výši 5 407,00 Kč (dlužné nájemné za období 11/ /1994, náklady soudních řízení a náklady exekučního řízení, související s užíváním bytu č. 3 v domě Zákrejsova 972/9, Ostrava - Přívoz) v 53 měsíčních splátkách po 100,00 Kč a jedné splátce ve výši 107,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce ledna 2017 za podmínky, že dohoda o splátkách dlužné částky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) uzavřít s dlužníkem - /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, dohodu o splátkách dlužné částky ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za období 2/1993-6/1997 a náklady soudního řízení, související s užíváním bytu č. 69 v domě Hornopolní 2830/51, Ostrava - Moravská Ostrava) ve 31 měsíčních splátkách po 1 500,00 Kč a jedné splátce ve výši 862,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce ledna 2017 za podmínky, že dohoda o splátkách dlužné částky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: /48

9 Žádost společnosti KIMEX CASINO, a. s., o doplnění objektu Janáčkova 976/9, Ostrava - Moravská Ostrava, do adresného seznamu objektů s povolením provozovat kasina na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 02/OFR/04 číslo: 1048/RMOb1418/49/16 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost společnosti KIMEX CASINO, a. s., IČ , se sídlem Sirotčí 508/16, Ostrava - Vítkovice, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) rozhodnout v návaznosti na usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 0548/ZMOb1014/14/13 ze dne , kterým byl schválen návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy, a předložené žádosti nevyhovět 2) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádosti o uzavření dohod o splátkách dlužné částky II. 02/OFR/05 číslo: 1049/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí žádosti ///////////////////// o uzavření dohod o splátkách dlužné částky ve znění příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 2) rozhodla a) uzavřít s dlužníkem - ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, dohodu o splátkách dlužné částky dle vzorové dohody schválené usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 4426/RMOb1014/69/14 ze dne ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za období 8/ /2013 a náklady soudního řízení, související s pronájmem bytu č. 2 v domě 28. října 106/18, Ostrava - Moravská Ostrava) ve 4 splátkách po 2 951,00 Kč a jedné splátce ve výši 2 948,00 Kč za podmínky ukončení soudního sporu čj. 62 C 99/2013 ze strany žalobkyně ///////////////////// a za podmínky, že dohoda o splátkách dlužné částky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 9/48

10 b) uzavřít s dlužníkem - ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, dohodu o splátkách dlužné částky dle vzorové dohody schválené usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 4426/RMOb1014/69/14 ze dne ve výši 9 776,00 Kč (dlužné nájemné za období 1/2014, 3/2014 a náklady soudního řízení, související s pronájmem bytu č. 2 v domě 28. října 106/18, Ostrava - Moravská Ostrava) ve 4 splátkách po 1 955,00 Kč a jedné splátce ve výši 1 956,00 Kč za podmínky ukončení soudního sporu čj. 62 C 99/2013 ze strany žalobkyně ///////////////////// a za podmínky, že dohoda o splátkách dlužné částky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručeny dlužníkovi 3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost ///////////////// o uzavření dohody o splátkách dlužné částky ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu b) uzavřít s dlužníkem - //////////////////////////////////////////////////////////////, dohodu o splátkách dlužné částky dle vzorové dohody schválené Zastupitelstvem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 0688/ZMOb1014/18/14 ze dne ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za období 1-4/2004 a náklady soudního řízení, související s pronájmem nebytového prostoru v domě Cingrova 1566/3, Ostrava - Moravská Ostrava) v 38 měsíčních splátkách po 400,00 Kč a jedné splátce ve výši 307,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce prosince 2016 za podmínky, že dohoda o splátkách dlužné částky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 4) zmocňuje místostarostku městského obvodu Bc. Lucii Feikovou k podpisu dohod o splátkách dlužné částky dle bodu 2) tohoto usnesení 5) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: ) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: /48

11 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 02/OFR/06 číslo: 1050/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči ////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 1 569,00 Kč 2) ukládá realizovat odpis pohledávky dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: ) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelém nájemci bytu //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,30 Kč 4) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádosti o prominutí poplatků z prodlení (tzv. generální pardon) 02/OFR/07 číslo: 1051/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí žádost //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o prominutí poplatků z prodlení ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) rozhodla prominout poplatky z prodlení v rozsahu 100 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, vzniklých z titulu prodlení s úhradou nájemného za pronájem bytu, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 11/48

12 3) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: ) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost ///////////////////////////////////////, o prominutí poplatků z prodlení ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu b) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 100 % dlužníkovi - //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, vzniklých z titulu prodlení s úhradou nájemného za pronájem bytu, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 5) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 4) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh na odpis pohledávek 02/OFR/08 číslo: 1052/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí návrh na odpis pohledávek ve znění přílohy č. 1 2) rozhodla odepsat pohledávky ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu vůči těmto dlužníkům: 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 9 706,00 Kč 2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 7 651,00 Kč 3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 3 459,00 Kč 4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 1 000,00 Kč 5. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 1 000,00 Kč 6. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 9 120,20 Kč 7. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 5 040,00 Kč 12/48

13 8. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 4 867,00 Kč 9. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 2 200,00 Kč 10. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 11. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 1 936,00 Kč 12. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 286,00 Kč 13. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 2 000,00 Kč 14. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 1 000,00 Kč 15. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,90 Kč 16. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 6 949,00 Kč 17. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí návrh na odpis pohledávek ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu b) odepsat pohledávky ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu vůči těmto dlužníkům: 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 2. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 3. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,29 Kč 4. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 5. /////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 6. ////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 7. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 8. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 9. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 10. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 11. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 13/48

14 12. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 13. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 14. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 15. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 16. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 17. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,60 Kč 18. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 19. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 20. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 21. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 22. ///////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 23. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 24. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 25. /////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 26. ////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,60 Kč 27. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 28. ////////////////////, IČ , se sídlem Bohumínská 1139/67, Ostrava - Slezská Ostrava, ve výši ,88 Kč 29. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 30. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 31. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 32. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 33. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 34. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 35. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 36. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 14/48

15 37. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 38. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 39. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 40. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 41. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 4) ukládá realizovat provedení odpisu pohledávek dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: ) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost o prominutí úplaty za zřízení služebnosti 02/OFR/09 číslo: 1053/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí žádost ///////////////////////////////////////////// ze dne o prominutí úplaty za zřízení služebnosti ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu neprominout ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, pohledávku ve výši ,59 Kč - úplata za zřízení služebnosti k pozemkům parc. č a parc. č v k. ú. Moravská Ostrava za období 4. čtvrtletí 2015 a rok ) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: /48

16 Žádost Základní školy Ostrava, Matiční 5, PO, o převod finančních prostředků mezi peněžními fondy 02/OFR/10 číslo: 1054/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí žádost Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace, o převod finančních prostředků mezi peněžními fondy ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) souhlasí s převodem finančních prostředků u Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace, IČ , z rezervního fondu do fondu investic ve výši ,- Kč 3) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Smlouva o výpůjčce 1 ks dřevěného prodejního stánku Rotary Clubu Ostrava International na Vánočních trzích 2016 na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě 03/OIMH/01 číslo: 1055/RMOb1418/49/16 k usnesení č. 0587/RMOb1418/39/16 1) bere na vědomí žádost Rotary Clubu Ostrava International, o. s., o bezplatné poskytnutí 1 ks dřevěného prodejního stánku na Vánočních trzích 2016 na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce 1 ks dřevěného prodejního stánku pro období Vánočních trhů 2016 v termínu od do v prostoru Masarykova náměstí v Moravské Ostravě s Rotary Clubem Ostrava International, o. s., IČ , se sídlem Tyršova 1250/6, Moravská Ostrava, Ostrava, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Daliboru Mouku k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 16/48

17 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Smlouva o výpůjčce prodejních stánků provozovnám v centrální části města Ostravy po dobu Vánočních trhů /OIMH/02 číslo: 1056/RMOb1418/49/16 k usnesení č. 0588/RMOb1418/39/16 1) rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce 7 ks prodejních stánků pro období vánočních trhů na dobu od do pro umístění v centrální části městského obvodu v Moravské Ostravě, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu, s těmito níže uvedenými subjekty : Stará aréna, s. r. o., IČ , 28. října 49/23, Moravská Ostrava, Ostrava RINOX, s. r. o., IČ , Zámecká 854/13, Moravská Ostrava, Ostrava Vinárna FANTAZIE, s. r. o., IČ , Bukovanského 1678/13, Ostrava - Slezská Ostrava Astoria Restaurant, s. r. o., IČ , Masarykovo náměstí 2572/8, Moravská Ostrava, Ostrava Waloria, s. r. o., IČ , Listopadová 295/32, Kunčičky, Ostrava Polocaffe, s. r. o., IČ , Maďarská 1460/5, Poruba, Ostrava FRANCESCO FROKAJ, s. r. o., IČ , Kostelní 11/4, Moravská Ostrava, Ostrava 2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: /48

18 Souhlas s odstraněním dřeviny ze zdravotních důvodů, vnitroblok ul. Bieblova 03/OIMH/04 číslo: 1057/RMOb1418/49/16 1) souhlasí s odstraněním 1 ks jírovce maďal o obvodu 253 cm, rostoucího na pozemku parc. č. 1456/2 v katastrálním území Moravská Ostrava, ze zdravotních důvodů, dle 8 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dle předloženého materiálu 2) rozhodla podat oznámení dle 8 odst. 2) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, o kácení dřeviny ze zdravotních důvodů, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 3) zmocňuje vedoucího odboru investic a místního hospodářství k podání oznámení o kácení dřeviny ze zdravotních důvodů dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) a 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu 03/OIMH/05 číslo: 1058/RMOb1418/49/16 1) souhlasí s kácením dřevin ve špatném zdravotním stavu 3 ks Populus spp. - obvod kmene 128 cm, obvod kmene 114 cm, obvod kmene 92 cm, 1 ks Salix spp. - obvod kmene 106 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 3093, k. ú. Moravská Ostrava dle předloženého materiálu 2) rozhodla podat příslušnou žádost o povolení kácení dřevin uvedených v bodě 1) tohoto usnesení 18/48

19 3) zmocňuje vedoucího investic a místního hospodářství k podpisu žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení a k zastupování ve správním řízení o povolování kácení dřevin 4) ukládá realizovat bod 2) a 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Souhlas s kácením dřevin z důvodu plánované stavby Parkoviště na ul. Na Jízdárně 03/OIMH/06 číslo: 1059/RMOb1418/49/16 1) souhlasí s provedením kácení dřevin z důvodu plánované stavby Parkoviště na ul. Na Jízdárně dle důvodové zprávy 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh plánu investic na rok 2017 dle priorit 03/OIMH/07 číslo: 1060/RMOb1418/49/16 1) schvaluje plán investic na rok 2017 dle priorit ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení do výše přidělených finančních prostředků schváleného rozpočtu městského obvodu na rok 2017 Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: /48

20 Návrh plánu oprav na rok /OIMH/08 číslo: 1061/RMOb1418/49/16 1) schvaluje plán oprav na rok 2017, zajišťovaný odborem investic a místního hospodářství, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení do výše přidělených finančních prostředků schváleného rozpočtu městského obvodu na rok 2017 Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na revokaci části usnesení č. 1004/RMOb1418/48/16 ze dne , Organizace vánočních trhů přeobsazení prodejních stánků 03/OIMH/09 číslo: 1062/RMOb1418/49/16 k usnesení č. 1004/RMOb1418/48/16 1) revokuje část usnesení rady městského obvodu č. 1004/RMOb1418/48/16 ze dne , a to bod 3) v rozsahu uzavření nájemní smlouvy na pronájem jednoho prodejního místa č. 29 ve stánku pro období Vánočních trhů 2016 v termínu od do v prostoru Masarykova náměstí v Moravské Ostravě s //////////////////, IČ , Einsteinova 2835/22, Karviná - Hranice 2) bere na vědomí návrh na obsazení jednoho prodejního místa č. 29 ve stánku na Vánočních trzích 2016 v termínu od do v prostoru Masarykova náměstí v Moravské Ostravě žadatelem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem jednoho prodejního místa č. 29 ve stánku na Vánočních trzích 2016 v termínu od do v prostoru Masarykova náměstí v Moravské Ostravě, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu, s navrženým prodejcem za nabídnuté nájemné včetně příslušné sazby DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 20/48

21 4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Daliboru Mouku k podpisu smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení 5) ukládá realizovat bod 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2206/61 pod bytovým domem č. p (Gen. Píky 26), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OME/01 číslo: 1063/RMOb1418/49/16 k usnesení č. M1418/1491/16 1) bere na vědomí žádost vlastníků jednotky č. 2899/1 v domě č. p (Gen. Píky 26) stojícím na pozemku parc. č. 2206/61 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla v souladu s čl. 7 odst. 3) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, požádat Radu města Ostravy o předchozí souhlas k záměru převést spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2206/61 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m 2 pod domem č. p (Gen. Píky 26), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p příslušejícího k jednotce č. 2899/1 (byt), tj. podíl ve výši 761/ ) zmocňuje starostku k podpisu žádosti o předchozí souhlas dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: /48

22 5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost vlastníků jednotky č. 2899/1 v domě č. p (Gen. Píky 26) stojícím na pozemku parc. č. 2206/61 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) schválit záměr převést spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2206/61 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m 2 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pod domem č. p (Gen. Píky 26), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu příslušejícího k jednotce č. 2899/1 (byt), tj. podíl ve výši 761/13996, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 6) ukládá předložit návrh dle bodu 5) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Návrh prodeje části pozemku parc. č. 971/9 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Slovenská) 04/OME/02 číslo: 1064/RMOb1418/49/16 k usnesení č. 0073/ZMOb1418/11/16 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost ///////////////////// - Stavebniny Janík, s místem podnikání Hlučínská 484/61, Ostrava - Přívoz, IČ , o koupi části pozemku p. p. č. 971/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 109 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz b) prodat část pozemku p. p. č. 971/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 109 m 2 z celkové výměry 3028 m 2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č /2015 ze dne odsouhlaseného katastrálním úřadem dne , označena jako pozemek p. p. č. 971/37 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ///////////////////// - Stavebniny Janík, s místem podnikání Hlučínská 484/61, Ostrava - Přívoz, IČ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č /2016 ze dne ve výši ,- Kč + zákonná sazba DPH, tj. za celkovou cenu ,- Kč vč. zákonné sazby DPH, přičemž kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1 500,- Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 22/48

23 2) ukládá starostce Ing. Petře Bernfeldové, předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na převod části spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 112 a pozemku parc. č. 1280/2 pod domem č. p. 112 (Nádražní 50) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OME/03 číslo: 1065/RMOb1418/49/16 k usnesení č. M1418/1492/16 k usnesení č. 0215/ZMOb1418/8/15 1) rozhodla v souladu s čl. 7 odst. 3) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, požádat radu města Ostravy o předchozí souhlas k převodu níže uvedených částí spoluvlastnických podílů příslušejících k jednotkám ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeným městskému obvodu: část ze spoluvlastnického podílu 5436/50776 pozemku parc. č. 1280/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 180 m 2 pod domem č. p. 112, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve výši 322/53793, příslušejícího k jednotce č. 112/901, jiný nebytový prostor část ze spoluvlastnického podílu 3538/50776 pozemku parc. č. 1280/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 180 m 2 pod domem č. p. 112, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve výši 211/53793, příslušejícího k jednotce č. 112/902, jiný nebytový prostor 2) zmocňuje starostku k podpisu žádosti o předchozí souhlas dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: /48

24 4) doporučuje schválit záměr převést bod 1.1 část ze spoluvlastnického podílu 5436/50776 pozemku parc. č. 1280/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 180 m 2 pod domem č. p. 112, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve výši 50/53793, příslušejícího k jednotce č. 112/901, jiný nebytový prostor, vlastníkovi jednotky č. 112/1 bod 1.2 část ze spoluvlastnického podílu 3538/50776 pozemku parc. č. 1280/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 180 m 2 pod domem č. p. 112, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve výši 33/53793, příslušejícího k jednotce č. 112/902, jiný nebytový prostor, vlastníkovi jednotky č. 112/1 bod 1.3 část ze spoluvlastnického podílu 5436/50776 pozemku parc. č. 1280/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 180 m 2 pod domem č. p. 112, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve výši 45/53793, příslušejícího k jednotce č. 112/901, jiný nebytový prostor, vlastníkovi jednotky č. 112/2 bod 1.4 část ze spoluvlastnického podílu 3538/50776 pozemku parc. č. 1280/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 180 m 2 pod domem č. p. 112, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve výši 30/53793, příslušejícího k jednotce č. 112/902, jiný nebytový prostor, vlastníkovi jednotky č. 112/2 bod 1.5 část ze spoluvlastnického podílu 5436/50776 pozemku parc. č. 1280/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 180 m 2 pod domem č. p. 112, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve výši 227/53793, příslušejícího k jednotce č. 112/901, jiný nebytový prostor, vlastníkovi jednotky č. 112/4 bod 1.6 část ze spoluvlastnického podílu 3538/50776 pozemku parc. č. 1280/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 180 m 2 pod domem č. p. 112, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve výši 148/53793, příslušejícího k jednotce č. 112/902, jiný nebytový prostor, vlastníkovi jednotky č. 112/4 24/48

25 5) ukládá starostce předložit návrh dle bodu 4) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Návrh společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Jílová, Spodní, Mariánskohorská) 04/OME/04 číslo: 1066/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě Ostrava, Spodní, NNk, č. st. IE ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 2040/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu mít umístěné a provozovat podzemní kabelové vedení NN v rozsahu dle geometrického plánu č /2016, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH, za každý i započatý běžný metr podzemního kabelového vedení NN, tj. za 81 bm činí úplata ,-Kč + zákonná sazba DPH, přičemž oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu 3) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: /48

26 Návrh záměru změnit nájemní smlouvu č /2013/OM ze dne (lokalita ul. Zákrejsova) 04/OME/05 číslo: 1067/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí žádost České pošty, s. p., o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č /2013/OM ze dne ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu č /2013/OM ze dne na pronájem části pozemku p. p. č. 72/10 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeném městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle zákresu v katastrální mapě za účelem provozování trafostanice z doby určité do na dobu neurčitou, uzavřením dodatku č. 1 3) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Návrh na výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 2957/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh záměru pronajmu části pozemku parc. č. 2957/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Železárenská) 04/OME/06 číslo: 1068/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí žádost //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o pronájem části pozemku parc. č. 2957/3 zahrada o výměře 220 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem provozování zahrádkářské činnosti, na dobu neurčitou 2) rozhodla vypovědět nájem části pozemku parc. č. 2957/3 zahrada o výměře 183 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem provozování zahrádkářské činnosti, sjednaný na základě nájemní smlouvy č /2013/OM ze dne s ///////////////////////////////////// 26/48

27 3) schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2957/3 zahrada o výměře 220 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu, dle zákresu v katastrální mapě ve znění přílohy č. 3 přeloženého materiálu, za účelem provozování zahrádkářské činnosti na dobu neurčitou 4) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu výpovědi dle bodu 2) tohoto usnesení 5) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení a zveřejnit záměr dle bodu 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami garáží jiných vlastníků v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Přívoz, vše obec Ostrava 04/OME/07 číslo: 1069/RMOb1418/49/16 1) schvaluje záměr pronajmout pozemky pod stavbami garáží jiných vlastníků: a) pozemek parc. č. 2070/83 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu b) pozemek p. č. st. 1525/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: /48

28 Návrh záměru pronájmu části pozemku p. p. č. 457/1, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ulice Božkova) 04/OME/08 číslo: 1070/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí žádost společnosti EWRO, s. r. o., se sídlem Božkova 927/69, Přívoz, Ostrava, IČ , o pronájem části pozemku p. p. č. 457/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m 2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, za účelem rozšíření zahrady u domu Božkova 927/69 a výsadby zeleně na dobu neurčitou 2) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. p. č. 457/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m 2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu, za účelem rozšíření zahrady u domu Božkova 927/69 a výsadby zeleně na dobu neurčitou 3) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Návrh Římskokatolické farnosti Ostrava - Moravská Ostrava na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita náměstí Msgre. Šrámka) 04/OME/09 číslo: 1071/RMOb1418/49/16 1) bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Moravská Ostrava o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě Obnova a zpřístupnění Katedrály Božského spasitele v Ostravě ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla zřídit služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch pozemku parc. č. 479 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., obč. vyb., k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož vlastníkem je Římskokatolická farnost Ostrava - Moravská Ostrava, se sídlem náměstí Msgre Šrámka 4/1760, Ostrava, IČ , spočívající v právu mít umístěny, provozovat a udržovat vodovodní přípojku a kanalizační přípojku v rozsahu dle geometrického plánu č /2016 na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 1.200,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr souběžně uložených přípojek, tj. za 5 bm délky přípojek v souběhu za úplatu 6.000,- Kč + zákonná sazba DPH a za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za každý 28/48

29 i započatý běžný metr jednotlivě uložených přípojek, tj. za 10 bm délky jednotlivě uložených přípojek za úplatu ,- Kč + zákonná sazba DPH, přičemž oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě uhradí náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 3) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Žádost k záměru prodeje pozemku parc. č. 839/8 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Veleslavínova) 04/OME/10 číslo: 1072/RMOb1418/49/16 1) rozhodla v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, požádat Radu města Ostravy o předchozí souhlas k záměru prodat pozemek parc. č. 839/8 zahrada o výměře 202 m 2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) zmocňuje starostku k podpisu žádosti o předchozí souhlas dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: ) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost společenství vlastníků jednotek Veleslavínova 8, se sídlem Veleslavínova 1865/8, PSČ , k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, IČ , k záměru prodat pozemek parc. č. 839/8 zahrada o výměře 202 m 2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 29/48

30 b) schválit záměr prodat pozemek parc. č. 839/8 zahrada o výměře 202 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 5) ukládá starostce Ing. Petře Bernfeldové předložit návrh dle bodu 4) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Žádost společnosti Beskyd Fryčovice, a. s., o poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího podnikání v Ostravě - Moravské Ostravě, Chelčického 616/12 - návrh záměru 04/OMS/01 číslo: 1073/RMOb1418/49/16 1) projednala žádost společnosti Beskyd Fryčovice, a. s., o poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího podnikání v Ostravě - Moravské Ostravě, Chelčického 616/12, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) schvaluje záměr poskytnout společnosti Beskyd Fryčovice, a. s., IČ , se sídlem Fryčovice č. p. 606, PSČ , slevu z nájemného prostoru sloužícího podnikání o výměře 127,77 m 2, umístěného v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 616, ul. Chelčického č. or. 12, který je součástí pozemku parc. č. 814, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 20 % současného ročního nájemného od do ) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: /48

31 Žádosti nájemců bytů o změnu sjednané doby nájmu 04/OMS/02 číslo: 1074/RMOb1418/49/16 1) projednala žádosti nájemců bytů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu o změnu sjednané doby nájmu 2) rozhodla uzavřít s účinností od 1. ledna 2017 smlouvu o nájmu bytu na dobu neurčitou ve znění VZOR_NSB_001 s ujednáním, že od roku následujícího po uzavření nájemní smlouvy po celou dobu trvání nájmu může pronajímatel uplatnit jednostranné navyšování nájemného o koeficient růstu inflace vyhlášený Českým statistickým úřadem, vyjadřující průměrnou míru inflace za předchozí rok, a to vždy k datu 1. července daného roku, za podmínky úhrady jistoty ve výši dvojnásobku nájemného před uzavřením smlouvy o nájmu bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu nejpozději , s žadateli - nájemci bytů, kterými jsou: 1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// k bytu č. 8, sestávajícímu z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím, v domě s č. p na ulici Jílová č. or. 20 na pozemku p. č. 2028/12 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se stanovením nájemného ve výši 53,40 Kč/m 2 /měs. 2) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, k bytu č. 4, sestávajícímu z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím, v domě s č. p na ulici Macharova č. or. 21 na pozemku p. č. st v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, se stanovením nájemného ve výši 60,42 Kč/m 2 /měs. 3) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, k bytové jednotce č. 2790/21, sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím, v domě s č. p na ulici Ahepjukova č. or. 19 na pozemku p. č. 2202/20 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se stanovením nájemného ve výši 64,17 Kč/m 2 /měs. 4) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// k bytu č. 5, sestávajícímu z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím, v domě s č. p. 609 na ulici S. K. Neumanna č. or. 8 na pozemku p. č. 819 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se stanovením nájemného ve výši 80,66 Kč/m 2 /měs. 5) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// k bytu č. 31, sestávajícímu z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím, v domě s č. p. 345 na ulici Poštovní č. or. 23 na pozemku p. č. 683 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se stanovením nájemného ve výši 85,59 Kč/m 2 /měs. 31/48

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne 05.04.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne 23.06.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 čís. 0994/RMOb1418/48/16 1043/RMOb1418/48/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Ing. Vít Macháček v. r. 3. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15 25. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2015 čís. 1326/RMOb1418/25/15 1398/RMOb1418/25/15 Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková, v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu řediteli příspěvkové

Více

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.05.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádosti o prominutí úroků z prodlení

Více

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16 29. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2016 čís. 0032/RMOb1418/29/16 0102/RMOb1418/29/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Návrh na vydání organizačního

Více

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16 46. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2016 čís. 0893/RMOb1418/46/16 0941/RMOb1418/46/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 50. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1097/RMOb1418/50/ /RMOb1418/50/16

Usnesení. Usnesení. 50. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1097/RMOb1418/50/ /RMOb1418/50/16 50. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2016 čís. 1097/RMOb1418/50/16 1159/RMOb1418/50/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne 16.02.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 15. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne 19.10.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na vydání organizačního

Více

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne 31.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne 08.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne 29.03.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0670/RMOb1418/41/ /RMOb1418/41/16

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0670/RMOb1418/41/ /RMOb1418/41/16 41. schůze rady městského obvodu konané dne 28.07.2016 čís. 0670/RMOb1418/41/16 0712/RMOb1418/41/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.12.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 14. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Pozvánka na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne 14.12.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 19. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne 15.12.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na jmenování interního auditora

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne 20.10.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2016 čís. 0942/RMObM1418/17/16 0948/RMObM1418/17/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.02.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Usnesení. Usnesení. 73. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2305/RMOb1418/73/ /RMOb1418/73/17

Usnesení. Usnesení. 73. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2305/RMOb1418/73/ /RMOb1418/73/17 73. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2017 čís. 2305/RMOb1418/73/17 2368/RMOb1418/73/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12 41. schůze rady městského obvodu konané dne 4. 10. 2012 čís. 2429/RMOb1014/41/12 2480/RMOb1014/41/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.03.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Náhrada nemajetkové újmy Mgr. Leona

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.04.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 02/OFR/01 Návrh na vydání

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková

Více

Pozvánka na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.10.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh stanovení měsíčních

Více

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Žádost o poskytnutí finančních prostředků

Více

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 4. zasedání zastupitelstva Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 Výsledek

Více

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č.

Více

Usnesení. Usnesení. 74. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2369/RMOb1418/74/ /RMOb1418/74/17

Usnesení. Usnesení. 74. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2369/RMOb1418/74/ /RMOb1418/74/17 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2017 čís. 2369/RMOb1418/74/17 2427/RMOb1418/74/17 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne 28.06.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu ředitelům příspěvkových

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 35. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0345/RMOb1418/35/ /RMOb1418/35/16

Usnesení. Usnesení. 35. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0345/RMOb1418/35/ /RMOb1418/35/16 35. schůze rady městského obvodu konané dne 27.04.2016 čís. 0345/RMOb1418/35/16 0395/RMOb1418/35/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1656/RMOb1418/61/ /RMOb1418/61/17

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1656/RMOb1418/61/ /RMOb1418/61/17 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2017 čís. 1656/RMOb1418/61/17 1704/RMOb1418/61/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Pozvánka na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne 11.10.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na uzavření kupní

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 90. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3243/RMOb1418/90/ /RMOb1418/90/18

Usnesení. Usnesení. 90. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3243/RMOb1418/90/ /RMOb1418/90/18 90. schůze rady městského obvodu konané dne 26.07.2018 čís. 3243/RMOb1418/90/18 3281/RMOb1418/90/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0636/RMOb1418/40/ /RMOb1418/40/16

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0636/RMOb1418/40/ /RMOb1418/40/16 40. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2016 čís. 0636/RMOb1418/40/16 0669/RMOb1418/40/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Jaroslav Bečák

Více

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.02.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:45 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 02/OFR/03 Výroční

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne 04.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 80. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5328/RMOb1014/80/ /RMOb1014/80/14

Usnesení. Usnesení. 80. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5328/RMOb1014/80/ /RMOb1014/80/14 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 čís. 5328/RMOb1014/80/14 5370/RMOb1014/80/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1521/RMOb1418/58/ /RMOb1418/58/17

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1521/RMOb1418/58/ /RMOb1418/58/17 58. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2017 čís. 1521/RMOb1418/58/17 1566/RMOb1418/58/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne 20.04.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13 61. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2013 čís. 3960/RMOb1014/61/13 4032/RMOb1014/61/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 78. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2595/RMOb1418/78/ /RMOb1418/78/18

Usnesení. Usnesení. 78. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2595/RMOb1418/78/ /RMOb1418/78/18 78. schůze rady městského obvodu konané dne 08.02.2018 čís. 2595/RMOb1418/78/18 2637/RMOb1418/78/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 42. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0713/RMOb1418/42/ /RMOb1418/42/16

Usnesení. Usnesení. 42. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0713/RMOb1418/42/ /RMOb1418/42/16 42. schůze rady městského obvodu konané dne 11.08.2016 čís. 0713/RMOb1418/42/16 0764/RMOb1418/42/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 43. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0765/RMOb1418/43/ /RMOb1418/43/16

Usnesení. Usnesení. 43. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0765/RMOb1418/43/ /RMOb1418/43/16 43. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2016 čís. 0765/RMOb1418/43/16 0814/RMOb1418/43/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 45. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0850/RMOb1418/45/ /RMOb1418/45/16

Usnesení. Usnesení. 45. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0850/RMOb1418/45/ /RMOb1418/45/16 45. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2016 čís. 0850/RMOb1418/45/16 0892/RMOb1418/45/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 81. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 81. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: RSDr. Bečák Jaroslav (KSČM) Ing. Bernfeldová Petra (politické hnutí

Více

Usnesení. Usnesení. 5. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0241/RMOb1418/5/ /RMOb1418/5/15

Usnesení. Usnesení. 5. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0241/RMOb1418/5/ /RMOb1418/5/15 5. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2015 čís. 0241/RMOb1418/5/15 0300/RMOb1418/5/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne 13.09.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) Ing. Bernfeldová Petra

Více

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12. 02. 2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 37. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0454/RMOb1418/37/ /RMOb1418/37/16

Usnesení. Usnesení. 37. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0454/RMOb1418/37/ /RMOb1418/37/16 37. schůze rady městského obvodu konané dne 26.05.2016 čís. 0454/RMOb1418/37/16 0524/RMOb1418/37/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 60. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1619/RMOb1418/60/ /RMOb1418/60/17

Usnesení. Usnesení. 60. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1619/RMOb1418/60/ /RMOb1418/60/17 60. schůze rady městského obvodu konané dne 04.05.2017 čís. 1619/RMOb1418/60/17 1655/RMOb1418/60/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13 64. schůze rady městského obvodu konané dne 21. 11. 2013 čís. 4131/RMOb1014/64/13 4188/RMOb1014/64/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 89. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 89. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) Ing. Bernfeldová Petra

Více

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.08.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Usnesení. Usnesení. 39. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0578/RMOb1418/39/ /RMOb1418/39/16

Usnesení. Usnesení. 39. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0578/RMOb1418/39/ /RMOb1418/39/16 39. schůze rady městského obvodu konané dne 23.06.2016 čís. 0578/RMOb1418/39/16 0630/RMOb1418/39/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne Č. j.: MOaP/059126/19/Ka1. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2019 Přítomní členové rady městského obvodu: JUDr. Lukáš Jansa (Piráti) Mgr. Petr

Více

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2019 čís. 0598/RMObM1822/7/19 0602/RMObM1822/7/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne 26.03.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2389/RMOb1014/40/ /RMOb1014/40/12

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2389/RMOb1014/40/ /RMOb1014/40/12 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18. 09. 2012 čís. 2389/RMOb1014/40/12 2422/RMOb1014/40/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 17. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01

Více

Usnesení. 70. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2169/RMOb1418/70/ /RMOb1418/70/17

Usnesení. 70. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2169/RMOb1418/70/ /RMOb1418/70/17 70. schůze rady městského obvodu konané dne 05.10.2017 čís. 2169/RMOb1418/70/17 2203/RMOb1418/70/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 22. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1158/RMOb1418/22/ /RMOb1418/22/15

Usnesení. Usnesení. 22. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1158/RMOb1418/22/ /RMOb1418/22/15 22. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2015 čís. 1158/RMOb1418/22/15 1219/RMOb1418/22/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Usnesení. Usnesení. 89. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3197/RMOb1418/89/ /RMOb1418/89/18

Usnesení. Usnesení. 89. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3197/RMOb1418/89/ /RMOb1418/89/18 89. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2018 čís. 3197/RMOb1418/89/18 3239/RMOb1418/89/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne 11.08.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh Dohody o narovnání sporných

Více