INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz"

Transkript

1 ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha Ing. Václav Říha Datum vydání:

2 Obsah Obsah Vysvětlení použitých značek ve vzorcích Analýza rozdílových ukazatelů Čistý pracovní kapitál (ČPK) - [ 100 ] Čisté pohotové prostředky (ČPP) Přísnější pohled (ČPPp) - [ 200 ] Benevolentnější pohled (ČPPb) - [ 300 ] Čistý peněžní majetek (ČPM) - [ 400 ] Analýza poměrových ukazatelů Likvidita Běžná likvidita (BL) Likvidita 3. stupně - [ 1100 ] Pohotová likvidita (PL) Likvidita 2. stupně - [ 1200 ] Okamžitá likvidita (OL) Likvidita 1. stupně - [ 1301 ] Přísnější pohled (Olp) - [ 1400 ] Benevolentnější pohled (Olb) - [ 1500 ] Peněžní likvidita (PeL) - [ 1600 ] Zadluženost - [ 2000 ] Celková zadluženost (CZ) - [ 2100 ] Koeficient samofinancování (KSF) - [ 2200 ] Doba splácení dluhů (DSD) - [ 2300 ] Koeficient úrokového krytí (KUK) - [ 2400 ] Aktivita - [ 3000 ] Obrat celkových aktiv (OCA) - [ 3100 ] Obrat stálých aktiv - [ 3200 ] Obrat zásob (OZ) - [ 3300 ] Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů (DOP) - [ 3400 ] Doba obratu závazků z obchodních vztahů (DOZ) - [ 3500 ] Rentabilita - [ 4000 ] Rentabilita celkového kapitálu (ROI) - [ 4100 ] Rentabilita celkových aktiv (ROA) - [ 4200 ] Rentabilita vlastního kapitálů (ROE) - [ 4300 ] Rentabilita tržeb (ROS) - [ 4400 ] Provozní ukazatelé - [ 5000 ] Produktivita práce (PP) - [ 5100 ] Průměrná měsíční mzda (PMM) - [ 5200 ] Zisk na pracovníka (ZP) - [ 5300 ] Vybavenost práce stálými aktivy (VP) - [ 5400 ] Soustavy poměrových ukazatelů Quick test - [ 6000 ] Indikátor bonity (IB) - [ 7000 ] Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) - [ 8000 ] Index In 01 - [ 9000 ]

3 1 Vysvětlení použitých značek ve vzorcích První symbol ve vzorci označuje výkaz či část výkazu (od dalších je oddělen pomlčkou): A Rozvaha Aktiva P Rozvaha Pasiva Z Výkaz zisků a ztrát C Cash flow J jiný údaj Následující symboly označují řádek daného výkazu či části výkazu podle vyhlášky MF č. 500/2002 Sb.,kterou se...,které jsou podnikateli účtujícími..., ve znění platném pro rok Všechny symboly označení řádků výkazů jsou pro lepší orientaci uvedeny v hranatých závorkách. A-C. rozvaha aktiva řádek C. P-B.IV.3. rozvaha pasiva řádek B.IV zdrojový řádek v číselnících je výkaz 0011 a pracovní řadek 1550 [ 110 ] - Oběžná aktiva Ve výkazu 501 ukazatelé je hodnota naplněna do pracovního řádku výkazu [ 140 ] -Krátkodobé finanční výpomoci V ostatních tabulkách jsou uvedeny pracovní řádky výkazu

4 2 Analýza rozdílových ukazatelů 2.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) - [ 100 ] Čistý pracovní kapitál ukazuje rozdíl mezi dlouhodobými pasivy a stálými aktivy. Pro výpočet se používá ovšem obrácený vzorec (oběžná aktiva bez součtu krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů a výpomocí). ČPK = [A-C.] ( [P-B.III.] + [P-B.IV.2.] + [P-B.IV.3.] ) A-C [ 110 ] - Oběžná aktiva P-B.III [ 120 ] - Krátkodobé závazky P-B.IV [ 130 ] - Krátkodobé bankovní úvěry P-B.IV [ 140 ] -Krátkodobé finanční výpomoci 2.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) Čisté pohotové prostředky ukazují rozdíl mezi pohotovými finančními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Tento ukazatel má dva pohledy a to přísnější pohled a benevolentnější pohled Přísnější pohled (ČPPp) - [ 200 ] ČPPp = ( [A-C.IV.1] + [A-C.IV.2] ) [J-okamžitě splatné závazky] A-C.IV [ 210 ] - Peníze A-C.IV [ 220 ] - Účty v bankách [ 230 ] - Okamžitě splatné závazky Benevolentnější pohled (ČPPb) - [ 300 ] ČPPb = [A-C.IV.] - [J-okamžitě splatné závazky] A-C.IV [ 310 ] - Krátkodobý finanční majetek [ 320 ] - Okamžitě splatné závazky 2.3 Čistý peněžní majetek (ČPM) - [ 400 ] Čistý peněžní majetek je rozdíl mezi oběžnými aktivy bez zásob a krátkodobými závazky. ČPM = ( [A-C.] [A-C.I.] ) [P-B.III.] A-C [ 410 ] - Oběžná aktiva 4

5 A-C.I [ 420 ] - Zásoby P-B.III [ 430 ] - Krátkodobé závazky 5

6 3 Analýza poměrových ukazatelů 3.1 Likvidita Běžná likvidita (BL) Likvidita 3. stupně - [ 1100 ] Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) je podíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. BL = [A-C.] [P-B.III.] A-C [ 1110 ] -Oběžná aktiva P-B.III [ 1120 ] - Krátkodobé závazky Pohotová likvidita (PL) Likvidita 2. stupně - [ 1200 ] Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) je podíl mezi oběžnými aktivy bez zásob a krátkodobými závazky. PL = [A-C.] [A-C.I.] [P-B.III.] A-C [ 1210 ] - Oběžná aktiva A-C.I [ 1220 ] - Zásoby P-B.III [ 1230 ] - Krátkodobé závazky Okamžitá likvidita (OL) Likvidita 1. stupně - [ 1301 ] Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) je podíl mezi pohotovými finančními prostředky a krátkodobými závazky. Tento ukazatel má dva pohledy a to přísnější pohled a benevolentnější pohled Přísnější pohled (Olp) - [ 1400 ] OLp = [A-C.IV.1] + [A-C.IV.2] [P-B.III.] A-C.IV [ 1410 ] - Peníze A-C.IV [ 1420 ] - Účty v bankách P-B.III [ 1430 ] - Krátkodobé závazky Benevolentnější pohled (Olb) - [ 1500 ] 6

7 OLb = [A-C.IV.] [P-B.III.] A-C.IV [ 1510 ] - Krátkodobý finanční majetek P-B.III [ 1520 ] - Krátkodobé závazky Peněžní likvidita (PeL) - [ 1600 ] Peněžní likvidita ukazuje podíl mezi provozním cash flow a krátkodobými závazky. PeL = [C-A.***] [P-B.III.] C-A.*** [ 1610 ] - Čistý peněnžní tok z provozní činnosti P-B.III [ 1620 ] - Krátkodobé závazky 3.2 Zadluženost - [ 2000 ] Celková zadluženost (CZ) - [ 2100 ] Celková zadluženost je podíl mezi cizími zdroji a aktivy. Ukazuje kolik procent z aktiv nevlastní majitelé firmy. CZ = [P-B.] P-B [ 2110 ] - Cizí zdroje A-AKTIVA [ 2120 ] - AKTIVA CELKEM Koeficient samofinancování (KSF) - [ 2200 ] Koeficient samofinancování je prakticky opačnou hodnotou k celkové zadluženosti. Určuje tedy kolik procent aktiv vlastní majitelé firmy (případně byla vytvořena vlastní činností jako např.: fondy, nerozdělený zisk z minulých let atd.). KSF = [P-A.] P-A [ 2210 ] - Vlastní kapitál A-AKTIVA [ 2220 ] - AKTIVA CELKEM 7

8 3.2.3 Doba splácení dluhů (DSD) - [ 2300 ] Doba splácení dluhů je podíl mezi rozdílem cizích zdrojů a finančním majetkem a mezi cash flow z provozní činnosti. DSD = [P-B.] [A-C.IV.] [C-A.***] [ 2301 ] [P-B.] [A-C.IV.] P-B [ 2310 ] - Cizí zdroje A-C.IV [ 2320 ] - Krátkodobý finanční majetek C-A.*** [ 2330 ] - Čistý peněžní tok z provozní činnosti Koeficient úrokového krytí (KUK) - [ 2400 ] Koeficient úrokového krytí vyjadřuje podíl mezi provozním výsledkem hospodaření a mezi nákladovými úroky. KUK = [Z-*] [Z-N.] Z-* [ 2410 ] - Provozní výsledek hospodaření Z-N [ 2420 ] - Nákladové úroky 3.3 Aktivita - [ 3000 ] Obrat celkových aktiv (OCA) - [ 3100 ] Obrat celkových aktiv je podíl mezi tržbami a aktivy a vyjadřuje počet obrátek aktiv za rok. OCA = [Z-I.] + [Z-II.1.] [ 3101 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] Z-I [ 3110 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 3120 ] -Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A-AKTIVA [ 3130 ] - AKTIVA CELKEM 8

9 aktiv za rok Obrat stálých aktiv - [ 3200 ] Obrat stálých aktiv je podíl mezi tržbami a stálými aktivy a vyjadřuje počet obrátek stálých OCA = [Z-I.] + [Z-II.1.] [A-B.] [ 3201 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] Z-I [ 3210 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 3220 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A-B [ 3230 ] - Dlouhodobý majetek Obrat zásob (OZ) - [ 3300 ] Obrat zásob je podíl mezi tržbami a zásobami a vyjadřuje počet obrátek zásob za rok. OZ = [Z-I.] + [Z-II.1.] [A-C.I.] [ 3301 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] Z-I [ 3310 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 3320 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A-C.I [ 3330 ] - Zásoby Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů (DOP) - [ 3400 ] ve dnech. Doba obratu pohledávek je podíl mezi obchodními pohledávkami a denními tržbami a jeho výsledek určujeme DOP = [A-C.III.1] ( [Z-I.] + [Z-II.1.] ) / 360 [ 3402 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] [ 3403 ] [ 3402 ] / 360 A-C.III [ 3410 ] - Pohledávky z obchodních vztahů Z-I [ 3420 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 3430 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9

10 3.3.5 Doba obratu závazků z obchodních vztahů (DOZ) - [ 3500 ] Doba obratu závazků je podíl mezi obchodními závazky a součtu nákladů na prodané zboží a výkonové spotřeby na den a jeho výsledek určujeme ve dnech. DOP = [P-B.III.1] ( [Z-A.] + [Z-B.] ) / 360 [ 3502 ] [Z-A.] + [Z-B.] [ 3503 ] [ 3502 ] / 360 P-B.III [ 3510 ] - Závazky z obchodních vztahů Z-A [ 3520 ] - Náklady vynaložené na prodané zboží Z-B [ 3530 ] - Výkonová spotřeba 3.4 Rentabilita - [ 4000 ] Rentabilita celkového kapitálu (ROI) - [ 4100 ] Rentabilita celkového kapitálu je podílem mezi provozním výsledkem hospodaření a celkovým kapitálem. ROI = [Z-*] [P-A.] + [P-B.] [ 4102 ] [P-A.] + [P-B.] Z-* [ 4110 ] - Provozní výsledek hospodaření P-A [ 4120 ] - Vlastní kapitál P-B [ 4130 ] - Cizí zdroje Rentabilita celkových aktiv (ROA) - [ 4200 ] Rentabilita celkových aktiv je podílem mezi výsledkem hospodaření a aktivy. ROA = [Z-***] Z-*** [ 4210 ] -Výsledek hospodaření za účetní období A-AKTIVA [ 4220 ] - AKTIVA CELKEM 10

11 3.4.3 Rentabilita vlastního kapitálů (ROE) - [ 4300 ] Rentabilita vlastního kapitálu je vztahem mezi výsledkem hospodaření a vlastním kapitálem. ROE = [Z-***] [P-A.] Z-*** [ 4310 ] -Výsledek hospodaření za účetní období P-A [ 4320 ] - Vlastní kapitál Rentabilita tržeb (ROS) - [ 4400 ] Rentabilita tržeb je podíl mezi výsledkem hospodaření a tržbami. ROS = [Z-***] [Z-I.] + [Z-II.1.] [ 4402 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] Z-*** [ 4410 ] - Výsledek hospodaření za účetní období Z-I [ 4420 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 4430 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3.5 Provozní ukazatelé - [ 5000 ] Produktivita práce (PP) - [ 5100 ] Ukazatel produktivity práce je podíl mezi přidanou hodnotou a průměrným počtem zaměstnanců. PP = [Z-+] [J-přepočtený počet pracovníků] Z [ 5110 ] - Přidaná hodnota [ 5120 ] Průměrná měsíční mzda (PMM) - [ 5200 ] Ukazatel měsíční průměrné mzdy je podíl mezi mzdovými náklady a odměnami a mezi počtem zaměstnanců. PMM = [Z-C.1.] + [Z-C.2.] [J-přepočtený počet pracovníků] * 12 [ 5201 ] [Z-C.1.] + [Z-C.2.] 11

12 [ 5202 ] [J-přepočtený počet pracovníků] * 12 Z-C [ 5210 ] - Mzdové náklady Z-C [ 5220 ] - Odměny členům orgánů společnosti a družstva [ 5230 ] - Přepočtený počet pracovníků Zisk na pracovníka (ZP) - [ 5300 ] Ukazatel zisku na pracovníka je podíl mezi výsledkem hospodaření a mezi počtem zaměstnanců. ZP = [Z-***] [J-přepočtený počet pracovníků] Z-*** [ 5310 ] - Výsledek hospodaření za účetní období [ 5320 ] - Přepočtený počet pracovníků Vybavenost práce stálými aktivy (VP) - [ 5400 ] Ukazatel vybavenosti práce stálými aktivy je podíl mezi dlouhodobým majetkem a počtem zaměstnanců. VP = [A-B.] [J-přepočtený počet pracovníků] A-B [ 5410 ] - Dlouhodobý majetek [ 5420 ] - Přepočtený počet pracovníků 12

13 4 Soustavy poměrových ukazatelů 4.1 Quick test - [ 6000 ] Tento test firmy se řeší za pomoci čtyř ukazatelů, které vypovídají o kapitálové síle, zadlužení, finanční výkonnosti a výnosnosti. Testování se známkuje na stupnici 1 5 (jednička nejlepší) viz tabulka. x 1 = [P-A.] x 2 = x 3 = x 4 = [P-B.] [A-C.IV.] [C-A.***] [C-A.***] [Z-I.] + [Z-II.1.] [Z-*] [ 6201 ] [P-B.] [A-C.IV.] [ 6302 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] [ 6100 ] x 1 [ 6200 ] x 2 [ 6300 ] x 3 [ 6400 ] x 4 P-A [ 6110 ] - Vlastní kapitál A-AKTIVA [ 6120 ] - Aktiva celkem P-B [ 6210 ] - Cizí zdroje A-C.IV [ 6220 ] - Krátkodobý finanční majetek C-A.*** [ 6230 ] - Čistý peněžní tok z provozní činnosti C-A.*** [ 6310 ] - Čistý peněžní tok z provozní činnosti Z-I [ 6320 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 6330 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Z-* [ 6410 ] -Provozní hospodářský výsledek A-AKTIVA [ 6420 ] - Aktiva celkem Ukazatel x 1 x 2 x 3 x 4 Finanční stabilita Výnosová situace 13

14 Ukazatel vypovídá o kapitálové síle zadlužení finanční výkonnosti výnosnosti Známka hodnocení 1 výborný > 30 % < 3 roky > 10 % > 15 % 2 velmi dobrý % 3 5 let 8 10 % % 3 průměrný % 5 12 let 5 8 % 8 12 % 4 špatný 0 10 % let 0 5 % 0 8 % 5 ohrožený insolvencí < 0 % > 30 let < 0 % < 0 % Výše ukazatele Známka ukazatele Finanční stabilita / Výnosová situace Známka celkem firmy lepší. Postup Quick testu (naznačuje předcházející tabulka): a) přiřazení hodnot jednotlivým ukazatelům b) přiřazení známky hodnocení jednotlivým ukazatelům c) vytvoření průměrné známky pro finanční stabilitu (z ukazatelů x 1 a x 2 ) d) vytvoření průměrné známky pro výnosovou situaci (z ukazatelů x 3 a x 4 ) e) vytvoření celkové průměrné známky (z ukazatele finanční stability a výnosové situace) 4.2 Indikátor bonity (IB) - [ 7000 ] Indikátor bonity je složen z šesti ukazatelů a čím větší je tento indikátor tím je finančně-ekonomická situace IB = 1,5 x 1 + 0,08 x x x 4 + 0,3 x 5 + 0,1 x 6 [ 7010 ] 1,5 x 1 [ 7020 ] 0,08 x 2 [ 7030 ] 10 x 3 [ 7040 ] 5 x 4 [ 7050 ] 0,3 x 5 [ 7060 ] 0,1 x 6 [ 7011 ] [ 7010 ] + [ 7020 ] [ 7031 ] [ 7030 ] + [ 7040 ] [ 7051 ] [ 7050 ] + [ 7060 ] [ 7012 ] [ 7011 ] + [ 7031 ] [ 7000 ] [ 7012 ] + [ 7051 ] 14

15 Pod jednotlivými ukazateli, které dosazujeme do předcházejícího vzorce se skrývají následující podíly: x 1 = x 2 = x 3 = x 4 = x 5 = x 6 = [C-A.***] [P-B.] [P-B.] [Z-Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)] [Z-Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)] [J-Suma výnosů (účty 6xx)] [A-C.I.] [J-Suma výnosů (účty 6xx)] [J-Suma výnosů (účty 6xx)] [ 7100 ] x 1 [ 7200 ] x 2 [ 7300 ] x 3 [ 7400 ] x 4 [ 7500 ] x 5 [ 7600 ] x 6 C-A.*** [ 7110 ] - Čistý peněžní tok z provozní činnosti P-B [ 7120 ] - Cizí zdroje A-AKTIVA [ 7210 ] - Aktiva celkem P-B [ 7220 ] - Cizí zdroje Z-před zdaň [ 7310 ] - Výsledek hospodaření před zdaněním A-AKTIVA [ 7320 ] - Aktiva celkem Z-před zdaň [ 7410 ] - Výsledek hospodaření před zdaněním J-suma výnosů [ 7420 ] - Suma výnosů (účty 6xx) A-C.I [ 7510 ] - Zásoby J-suma výnosů [ 7520 ] - Suma výnosů (účty 6xx) 15

16 J-suma výnosů [ 7610 ] - Suma výnosů (účty 6xx) A-AKTIVA [ 7620 ] - Aktiva celkem Výsledek můžeme ohodnotit dle následující stupnice: Indikátor bonity Slovní hodnocení menší než - 2 extrémně špatná - 2 až - 1 velmi špatná - 1 až 0 špatná 0 až 1 určité problémy 1 až 2 dobrá 2 až 3 velmi dobrá 3 a více extrémně dobrá 4.3 Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) - [ 8000 ] Altmanův index finančního zdraví (neboli Z-Skóre) je složen z pěti ukazatelů. V případě, že hodnoty tohoto indexu dosahují 2,9 a výše lze předvídat uspokojivou finanční situaci, výsledek 1,2 2,9 představuje tzv. šedá zóna nevyhraněných výsledků a je-li výsledek menší než 1,2 je podnik ohrožen vážnými finančními problémy. Z-skóre = 0,717 x 1 + 0,847 x 2 + 3,107 x 3 + 0,420 x 4 + 0,998 x 5 [ 8010 ] 0,717 x 1 [ 8020 ] 0,847 x 2 [ 8030 ] 3,107 x 3 [ 8040 ] 0,420 x 4 [ 8050 ] 0,998 x 5 [ 8011 ] [ 8010 ] + [ 8020 ] [ 8031 ] [ 8030 ] + [ 8040 ] [ 8012 ] [ 8011 ] + [ 8031 ] [ 8000 ] [ 8012 ] + [ 8050 ] Pod jednotlivými ukazateli, které dosazujeme do předcházejícího vzorce se skrývají následující podíly: x 1 = [A-C.] ( [P-B.III.] + [P-B.IV.2.] + [P-B.IV.3.] ) 16

17 x 2 = x 3 = x 4 = x 5 = [P-A.IV.] + [P-A.V.] [Z-*] [P-A.I.] [P-B.] [Z-I.] + [Z-II.1.] [ 8100 ] x 1 [ 8200 ] x 2 [ 8300 ] x 3 [ 8400 ] x 4 [ 8500 ] x 5 [ 8101 ] [A-C.] ( [P-B.III.] + [P-B.IV.2.] + [P-B.IV.3.] ) [ 8201 ] [P-A.IV.] + [P-A.V.] [ 8501 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] A-C [ 8110 ] - Oběžná aktiva P-B.III [ 8120 ] - Krátkodobé závazky P-B.IV [ 8130 ] - Krátkodobé bankovní úvěry P-B.IV [ 8140 ] - Krátkodobé finanční výpomoci A-AKTIVA [ 8150 ] - Aktiva celkem P-A.IV [ 8210 ] - Výsledek hospodaření minulých let P-A.V [ 8220 ] - Výsledek hospodaření běžného účetního období A-AKTIVA [ 8230 ] - Aktiva celkem Z-* [ 8310 ] - Provozní výsledek hospodaření A-AKTIVA [ 8320 ] - Aktiva celkem P-A.I [ 8410 ] - Základní kapitál P-B [ 8420 ] - Cizí zdroje Z-I [ 8510 ] - Tržby za prodej zboží 17

18 Z-II [ 8520 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A-AKTIVA [ 8530 ] - Aktiva celkem 4.4 Index In 01 - [ 9000 ] Index IN 01 je index složený z pěti ukazatelů. Pokud je jeho hodnota vyšší než 1,77 podnik tvoří hodnotu a pokud je hodnota menší než 0,75 tak podnik spěje k bankrotu. V rozsahu hodnot 0,75 1,77 je tzv. šedá zóna nevyhraněných výsledků. In 01 = 0,13 x 1 + 0,04 x 2 + 3,92 x 3 + 0,21 x 4 + 0,09 x 5 [ 9010 ] 0,13 x 1 [ 9020 ] 0,04 x 2 [ 9030 ] 3,92 x 3 [ 9040 ] 0,21 x 4 [ 9050 ] 0,09 x 5 [ 9011 ] [ 9010 ] + [ 9020 ] [ 9031 ] [ 9030 ] + [ 9040 ] [ 9012 ] [ 9011 ] + [ 9031 ] [ 9000 ] [ 9012 ] + [ 9050 ] Pod jednotlivými ukazateli, které dosazujeme do předcházejícího vzorce se skrývají následující podíly: x 1 = x 2 = x 3 = x 4 = [P-B.] [Z-*] [Z-N.] [Z-*] [J-Suma výnosů (účty 6xx)] 18

19 x 5 = [A-C.] [P-B.III.] + [P-B.IV.2.] + [P-B.IV.3] [ 9100 ] x 1 [ 9200 ] x 2 [ 9300 ] x 3 [ 9400 ] x 4 [ 9500 ] x 5 [ 9502 ] [P-B.III.] + [P-B.IV.2.] + [P-B.IV.3] A-AKTIVA [ 9110 ] - Aktiva celkem P-B [ 9120 ] - Cizí zdroje Z-* [ 9210 ] - Provozní výsledek hospodaření Z-N [ 9220 ] - Nákladové úroky Z-* [ 9310 ] - Provozní výsledek hospodaření A-AKTIVA [ 9320 ] - Aktiva celkem J-výnosy [ 9410 ] - Suma výnosů (účty 6xx) A-AKTIVA [ 9420 ] - Aktiva celkem A-C [ 9510 ] - Oběžná aktiva P-B.III [ 9520 ] - Krátkodobé závazky P-B.IV [ 9530 ] - Krátkodobé bankovní úvěry P-B.IV [ 9540 ] - Krátkodobé finanční výpomoci 19

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech Výkaz zisku

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Finanční analýza a modely finančního zdraví

Finanční analýza a modely finančního zdraví Finanční analýza a modely finančního zdraví Význam lze shrnout do následujících bodů: 1)Finanční analýza napomáhá zjišťovat pozitivní a negativní trendy ve vývoji firmy. 2)Jednotlivé finanční ukazatele

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Devátá energetická, s.r.o.

Devátá energetická, s.r.o. Devátá energetická, s.r.o. IČ: 457 93 590 sídlo: Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 - Střížkov Výroční zpráva za rok 2011 Praha dne 21.5. 2012 1. Úvod Výroční zpráva společnosti Devátá energetická, s.r.o.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

MEDIA MARKET s.r.o. MEDIA MARKET - INTERNATIONAL LANGUAGE SERVICES (ILS) PRAGUE spol. s r.o. ( od 11.9.1991 do 8.3.2007) POZNÁMKA

MEDIA MARKET s.r.o. MEDIA MARKET - INTERNATIONAL LANGUAGE SERVICES (ILS) PRAGUE spol. s r.o. ( od 11.9.1991 do 8.3.2007) POZNÁMKA 1.IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI JMÉNO: KOMPLEXNÍ ZPRÁVA Datum zprávy: 21.6.2011 MEDIA MARKET s.r.o. MEDIA MARKET - INTERNATIONAL LANGUAGE SERVICES (ILS) PRAGUE spol. s r.o. ( od 11.9.1991 do 8.3.2007) PRÁVNÍ

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více