INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz"

Transkript

1 ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha Ing. Václav Říha Datum vydání:

2 Obsah Obsah Vysvětlení použitých značek ve vzorcích Analýza rozdílových ukazatelů Čistý pracovní kapitál (ČPK) - [ 100 ] Čisté pohotové prostředky (ČPP) Přísnější pohled (ČPPp) - [ 200 ] Benevolentnější pohled (ČPPb) - [ 300 ] Čistý peněžní majetek (ČPM) - [ 400 ] Analýza poměrových ukazatelů Likvidita Běžná likvidita (BL) Likvidita 3. stupně - [ 1100 ] Pohotová likvidita (PL) Likvidita 2. stupně - [ 1200 ] Okamžitá likvidita (OL) Likvidita 1. stupně - [ 1301 ] Přísnější pohled (Olp) - [ 1400 ] Benevolentnější pohled (Olb) - [ 1500 ] Peněžní likvidita (PeL) - [ 1600 ] Zadluženost - [ 2000 ] Celková zadluženost (CZ) - [ 2100 ] Koeficient samofinancování (KSF) - [ 2200 ] Doba splácení dluhů (DSD) - [ 2300 ] Koeficient úrokového krytí (KUK) - [ 2400 ] Aktivita - [ 3000 ] Obrat celkových aktiv (OCA) - [ 3100 ] Obrat stálých aktiv - [ 3200 ] Obrat zásob (OZ) - [ 3300 ] Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů (DOP) - [ 3400 ] Doba obratu závazků z obchodních vztahů (DOZ) - [ 3500 ] Rentabilita - [ 4000 ] Rentabilita celkového kapitálu (ROI) - [ 4100 ] Rentabilita celkových aktiv (ROA) - [ 4200 ] Rentabilita vlastního kapitálů (ROE) - [ 4300 ] Rentabilita tržeb (ROS) - [ 4400 ] Provozní ukazatelé - [ 5000 ] Produktivita práce (PP) - [ 5100 ] Průměrná měsíční mzda (PMM) - [ 5200 ] Zisk na pracovníka (ZP) - [ 5300 ] Vybavenost práce stálými aktivy (VP) - [ 5400 ] Soustavy poměrových ukazatelů Quick test - [ 6000 ] Indikátor bonity (IB) - [ 7000 ] Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) - [ 8000 ] Index In 01 - [ 9000 ]

3 1 Vysvětlení použitých značek ve vzorcích První symbol ve vzorci označuje výkaz či část výkazu (od dalších je oddělen pomlčkou): A Rozvaha Aktiva P Rozvaha Pasiva Z Výkaz zisků a ztrát C Cash flow J jiný údaj Následující symboly označují řádek daného výkazu či části výkazu podle vyhlášky MF č. 500/2002 Sb.,kterou se...,které jsou podnikateli účtujícími..., ve znění platném pro rok Všechny symboly označení řádků výkazů jsou pro lepší orientaci uvedeny v hranatých závorkách. A-C. rozvaha aktiva řádek C. P-B.IV.3. rozvaha pasiva řádek B.IV zdrojový řádek v číselnících je výkaz 0011 a pracovní řadek 1550 [ 110 ] - Oběžná aktiva Ve výkazu 501 ukazatelé je hodnota naplněna do pracovního řádku výkazu [ 140 ] -Krátkodobé finanční výpomoci V ostatních tabulkách jsou uvedeny pracovní řádky výkazu

4 2 Analýza rozdílových ukazatelů 2.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) - [ 100 ] Čistý pracovní kapitál ukazuje rozdíl mezi dlouhodobými pasivy a stálými aktivy. Pro výpočet se používá ovšem obrácený vzorec (oběžná aktiva bez součtu krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů a výpomocí). ČPK = [A-C.] ( [P-B.III.] + [P-B.IV.2.] + [P-B.IV.3.] ) A-C [ 110 ] - Oběžná aktiva P-B.III [ 120 ] - Krátkodobé závazky P-B.IV [ 130 ] - Krátkodobé bankovní úvěry P-B.IV [ 140 ] -Krátkodobé finanční výpomoci 2.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) Čisté pohotové prostředky ukazují rozdíl mezi pohotovými finančními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Tento ukazatel má dva pohledy a to přísnější pohled a benevolentnější pohled Přísnější pohled (ČPPp) - [ 200 ] ČPPp = ( [A-C.IV.1] + [A-C.IV.2] ) [J-okamžitě splatné závazky] A-C.IV [ 210 ] - Peníze A-C.IV [ 220 ] - Účty v bankách [ 230 ] - Okamžitě splatné závazky Benevolentnější pohled (ČPPb) - [ 300 ] ČPPb = [A-C.IV.] - [J-okamžitě splatné závazky] A-C.IV [ 310 ] - Krátkodobý finanční majetek [ 320 ] - Okamžitě splatné závazky 2.3 Čistý peněžní majetek (ČPM) - [ 400 ] Čistý peněžní majetek je rozdíl mezi oběžnými aktivy bez zásob a krátkodobými závazky. ČPM = ( [A-C.] [A-C.I.] ) [P-B.III.] A-C [ 410 ] - Oběžná aktiva 4

5 A-C.I [ 420 ] - Zásoby P-B.III [ 430 ] - Krátkodobé závazky 5

6 3 Analýza poměrových ukazatelů 3.1 Likvidita Běžná likvidita (BL) Likvidita 3. stupně - [ 1100 ] Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) je podíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. BL = [A-C.] [P-B.III.] A-C [ 1110 ] -Oběžná aktiva P-B.III [ 1120 ] - Krátkodobé závazky Pohotová likvidita (PL) Likvidita 2. stupně - [ 1200 ] Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) je podíl mezi oběžnými aktivy bez zásob a krátkodobými závazky. PL = [A-C.] [A-C.I.] [P-B.III.] A-C [ 1210 ] - Oběžná aktiva A-C.I [ 1220 ] - Zásoby P-B.III [ 1230 ] - Krátkodobé závazky Okamžitá likvidita (OL) Likvidita 1. stupně - [ 1301 ] Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) je podíl mezi pohotovými finančními prostředky a krátkodobými závazky. Tento ukazatel má dva pohledy a to přísnější pohled a benevolentnější pohled Přísnější pohled (Olp) - [ 1400 ] OLp = [A-C.IV.1] + [A-C.IV.2] [P-B.III.] A-C.IV [ 1410 ] - Peníze A-C.IV [ 1420 ] - Účty v bankách P-B.III [ 1430 ] - Krátkodobé závazky Benevolentnější pohled (Olb) - [ 1500 ] 6

7 OLb = [A-C.IV.] [P-B.III.] A-C.IV [ 1510 ] - Krátkodobý finanční majetek P-B.III [ 1520 ] - Krátkodobé závazky Peněžní likvidita (PeL) - [ 1600 ] Peněžní likvidita ukazuje podíl mezi provozním cash flow a krátkodobými závazky. PeL = [C-A.***] [P-B.III.] C-A.*** [ 1610 ] - Čistý peněnžní tok z provozní činnosti P-B.III [ 1620 ] - Krátkodobé závazky 3.2 Zadluženost - [ 2000 ] Celková zadluženost (CZ) - [ 2100 ] Celková zadluženost je podíl mezi cizími zdroji a aktivy. Ukazuje kolik procent z aktiv nevlastní majitelé firmy. CZ = [P-B.] P-B [ 2110 ] - Cizí zdroje A-AKTIVA [ 2120 ] - AKTIVA CELKEM Koeficient samofinancování (KSF) - [ 2200 ] Koeficient samofinancování je prakticky opačnou hodnotou k celkové zadluženosti. Určuje tedy kolik procent aktiv vlastní majitelé firmy (případně byla vytvořena vlastní činností jako např.: fondy, nerozdělený zisk z minulých let atd.). KSF = [P-A.] P-A [ 2210 ] - Vlastní kapitál A-AKTIVA [ 2220 ] - AKTIVA CELKEM 7

8 3.2.3 Doba splácení dluhů (DSD) - [ 2300 ] Doba splácení dluhů je podíl mezi rozdílem cizích zdrojů a finančním majetkem a mezi cash flow z provozní činnosti. DSD = [P-B.] [A-C.IV.] [C-A.***] [ 2301 ] [P-B.] [A-C.IV.] P-B [ 2310 ] - Cizí zdroje A-C.IV [ 2320 ] - Krátkodobý finanční majetek C-A.*** [ 2330 ] - Čistý peněžní tok z provozní činnosti Koeficient úrokového krytí (KUK) - [ 2400 ] Koeficient úrokového krytí vyjadřuje podíl mezi provozním výsledkem hospodaření a mezi nákladovými úroky. KUK = [Z-*] [Z-N.] Z-* [ 2410 ] - Provozní výsledek hospodaření Z-N [ 2420 ] - Nákladové úroky 3.3 Aktivita - [ 3000 ] Obrat celkových aktiv (OCA) - [ 3100 ] Obrat celkových aktiv je podíl mezi tržbami a aktivy a vyjadřuje počet obrátek aktiv za rok. OCA = [Z-I.] + [Z-II.1.] [ 3101 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] Z-I [ 3110 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 3120 ] -Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A-AKTIVA [ 3130 ] - AKTIVA CELKEM 8

9 aktiv za rok Obrat stálých aktiv - [ 3200 ] Obrat stálých aktiv je podíl mezi tržbami a stálými aktivy a vyjadřuje počet obrátek stálých OCA = [Z-I.] + [Z-II.1.] [A-B.] [ 3201 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] Z-I [ 3210 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 3220 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A-B [ 3230 ] - Dlouhodobý majetek Obrat zásob (OZ) - [ 3300 ] Obrat zásob je podíl mezi tržbami a zásobami a vyjadřuje počet obrátek zásob za rok. OZ = [Z-I.] + [Z-II.1.] [A-C.I.] [ 3301 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] Z-I [ 3310 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 3320 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A-C.I [ 3330 ] - Zásoby Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů (DOP) - [ 3400 ] ve dnech. Doba obratu pohledávek je podíl mezi obchodními pohledávkami a denními tržbami a jeho výsledek určujeme DOP = [A-C.III.1] ( [Z-I.] + [Z-II.1.] ) / 360 [ 3402 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] [ 3403 ] [ 3402 ] / 360 A-C.III [ 3410 ] - Pohledávky z obchodních vztahů Z-I [ 3420 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 3430 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9

10 3.3.5 Doba obratu závazků z obchodních vztahů (DOZ) - [ 3500 ] Doba obratu závazků je podíl mezi obchodními závazky a součtu nákladů na prodané zboží a výkonové spotřeby na den a jeho výsledek určujeme ve dnech. DOP = [P-B.III.1] ( [Z-A.] + [Z-B.] ) / 360 [ 3502 ] [Z-A.] + [Z-B.] [ 3503 ] [ 3502 ] / 360 P-B.III [ 3510 ] - Závazky z obchodních vztahů Z-A [ 3520 ] - Náklady vynaložené na prodané zboží Z-B [ 3530 ] - Výkonová spotřeba 3.4 Rentabilita - [ 4000 ] Rentabilita celkového kapitálu (ROI) - [ 4100 ] Rentabilita celkového kapitálu je podílem mezi provozním výsledkem hospodaření a celkovým kapitálem. ROI = [Z-*] [P-A.] + [P-B.] [ 4102 ] [P-A.] + [P-B.] Z-* [ 4110 ] - Provozní výsledek hospodaření P-A [ 4120 ] - Vlastní kapitál P-B [ 4130 ] - Cizí zdroje Rentabilita celkových aktiv (ROA) - [ 4200 ] Rentabilita celkových aktiv je podílem mezi výsledkem hospodaření a aktivy. ROA = [Z-***] Z-*** [ 4210 ] -Výsledek hospodaření za účetní období A-AKTIVA [ 4220 ] - AKTIVA CELKEM 10

11 3.4.3 Rentabilita vlastního kapitálů (ROE) - [ 4300 ] Rentabilita vlastního kapitálu je vztahem mezi výsledkem hospodaření a vlastním kapitálem. ROE = [Z-***] [P-A.] Z-*** [ 4310 ] -Výsledek hospodaření za účetní období P-A [ 4320 ] - Vlastní kapitál Rentabilita tržeb (ROS) - [ 4400 ] Rentabilita tržeb je podíl mezi výsledkem hospodaření a tržbami. ROS = [Z-***] [Z-I.] + [Z-II.1.] [ 4402 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] Z-*** [ 4410 ] - Výsledek hospodaření za účetní období Z-I [ 4420 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 4430 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3.5 Provozní ukazatelé - [ 5000 ] Produktivita práce (PP) - [ 5100 ] Ukazatel produktivity práce je podíl mezi přidanou hodnotou a průměrným počtem zaměstnanců. PP = [Z-+] [J-přepočtený počet pracovníků] Z [ 5110 ] - Přidaná hodnota [ 5120 ] Průměrná měsíční mzda (PMM) - [ 5200 ] Ukazatel měsíční průměrné mzdy je podíl mezi mzdovými náklady a odměnami a mezi počtem zaměstnanců. PMM = [Z-C.1.] + [Z-C.2.] [J-přepočtený počet pracovníků] * 12 [ 5201 ] [Z-C.1.] + [Z-C.2.] 11

12 [ 5202 ] [J-přepočtený počet pracovníků] * 12 Z-C [ 5210 ] - Mzdové náklady Z-C [ 5220 ] - Odměny členům orgánů společnosti a družstva [ 5230 ] - Přepočtený počet pracovníků Zisk na pracovníka (ZP) - [ 5300 ] Ukazatel zisku na pracovníka je podíl mezi výsledkem hospodaření a mezi počtem zaměstnanců. ZP = [Z-***] [J-přepočtený počet pracovníků] Z-*** [ 5310 ] - Výsledek hospodaření za účetní období [ 5320 ] - Přepočtený počet pracovníků Vybavenost práce stálými aktivy (VP) - [ 5400 ] Ukazatel vybavenosti práce stálými aktivy je podíl mezi dlouhodobým majetkem a počtem zaměstnanců. VP = [A-B.] [J-přepočtený počet pracovníků] A-B [ 5410 ] - Dlouhodobý majetek [ 5420 ] - Přepočtený počet pracovníků 12

13 4 Soustavy poměrových ukazatelů 4.1 Quick test - [ 6000 ] Tento test firmy se řeší za pomoci čtyř ukazatelů, které vypovídají o kapitálové síle, zadlužení, finanční výkonnosti a výnosnosti. Testování se známkuje na stupnici 1 5 (jednička nejlepší) viz tabulka. x 1 = [P-A.] x 2 = x 3 = x 4 = [P-B.] [A-C.IV.] [C-A.***] [C-A.***] [Z-I.] + [Z-II.1.] [Z-*] [ 6201 ] [P-B.] [A-C.IV.] [ 6302 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] [ 6100 ] x 1 [ 6200 ] x 2 [ 6300 ] x 3 [ 6400 ] x 4 P-A [ 6110 ] - Vlastní kapitál A-AKTIVA [ 6120 ] - Aktiva celkem P-B [ 6210 ] - Cizí zdroje A-C.IV [ 6220 ] - Krátkodobý finanční majetek C-A.*** [ 6230 ] - Čistý peněžní tok z provozní činnosti C-A.*** [ 6310 ] - Čistý peněžní tok z provozní činnosti Z-I [ 6320 ] - Tržby za prodej zboží Z-II [ 6330 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Z-* [ 6410 ] -Provozní hospodářský výsledek A-AKTIVA [ 6420 ] - Aktiva celkem Ukazatel x 1 x 2 x 3 x 4 Finanční stabilita Výnosová situace 13

14 Ukazatel vypovídá o kapitálové síle zadlužení finanční výkonnosti výnosnosti Známka hodnocení 1 výborný > 30 % < 3 roky > 10 % > 15 % 2 velmi dobrý % 3 5 let 8 10 % % 3 průměrný % 5 12 let 5 8 % 8 12 % 4 špatný 0 10 % let 0 5 % 0 8 % 5 ohrožený insolvencí < 0 % > 30 let < 0 % < 0 % Výše ukazatele Známka ukazatele Finanční stabilita / Výnosová situace Známka celkem firmy lepší. Postup Quick testu (naznačuje předcházející tabulka): a) přiřazení hodnot jednotlivým ukazatelům b) přiřazení známky hodnocení jednotlivým ukazatelům c) vytvoření průměrné známky pro finanční stabilitu (z ukazatelů x 1 a x 2 ) d) vytvoření průměrné známky pro výnosovou situaci (z ukazatelů x 3 a x 4 ) e) vytvoření celkové průměrné známky (z ukazatele finanční stability a výnosové situace) 4.2 Indikátor bonity (IB) - [ 7000 ] Indikátor bonity je složen z šesti ukazatelů a čím větší je tento indikátor tím je finančně-ekonomická situace IB = 1,5 x 1 + 0,08 x x x 4 + 0,3 x 5 + 0,1 x 6 [ 7010 ] 1,5 x 1 [ 7020 ] 0,08 x 2 [ 7030 ] 10 x 3 [ 7040 ] 5 x 4 [ 7050 ] 0,3 x 5 [ 7060 ] 0,1 x 6 [ 7011 ] [ 7010 ] + [ 7020 ] [ 7031 ] [ 7030 ] + [ 7040 ] [ 7051 ] [ 7050 ] + [ 7060 ] [ 7012 ] [ 7011 ] + [ 7031 ] [ 7000 ] [ 7012 ] + [ 7051 ] 14

15 Pod jednotlivými ukazateli, které dosazujeme do předcházejícího vzorce se skrývají následující podíly: x 1 = x 2 = x 3 = x 4 = x 5 = x 6 = [C-A.***] [P-B.] [P-B.] [Z-Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)] [Z-Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)] [J-Suma výnosů (účty 6xx)] [A-C.I.] [J-Suma výnosů (účty 6xx)] [J-Suma výnosů (účty 6xx)] [ 7100 ] x 1 [ 7200 ] x 2 [ 7300 ] x 3 [ 7400 ] x 4 [ 7500 ] x 5 [ 7600 ] x 6 C-A.*** [ 7110 ] - Čistý peněžní tok z provozní činnosti P-B [ 7120 ] - Cizí zdroje A-AKTIVA [ 7210 ] - Aktiva celkem P-B [ 7220 ] - Cizí zdroje Z-před zdaň [ 7310 ] - Výsledek hospodaření před zdaněním A-AKTIVA [ 7320 ] - Aktiva celkem Z-před zdaň [ 7410 ] - Výsledek hospodaření před zdaněním J-suma výnosů [ 7420 ] - Suma výnosů (účty 6xx) A-C.I [ 7510 ] - Zásoby J-suma výnosů [ 7520 ] - Suma výnosů (účty 6xx) 15

16 J-suma výnosů [ 7610 ] - Suma výnosů (účty 6xx) A-AKTIVA [ 7620 ] - Aktiva celkem Výsledek můžeme ohodnotit dle následující stupnice: Indikátor bonity Slovní hodnocení menší než - 2 extrémně špatná - 2 až - 1 velmi špatná - 1 až 0 špatná 0 až 1 určité problémy 1 až 2 dobrá 2 až 3 velmi dobrá 3 a více extrémně dobrá 4.3 Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) - [ 8000 ] Altmanův index finančního zdraví (neboli Z-Skóre) je složen z pěti ukazatelů. V případě, že hodnoty tohoto indexu dosahují 2,9 a výše lze předvídat uspokojivou finanční situaci, výsledek 1,2 2,9 představuje tzv. šedá zóna nevyhraněných výsledků a je-li výsledek menší než 1,2 je podnik ohrožen vážnými finančními problémy. Z-skóre = 0,717 x 1 + 0,847 x 2 + 3,107 x 3 + 0,420 x 4 + 0,998 x 5 [ 8010 ] 0,717 x 1 [ 8020 ] 0,847 x 2 [ 8030 ] 3,107 x 3 [ 8040 ] 0,420 x 4 [ 8050 ] 0,998 x 5 [ 8011 ] [ 8010 ] + [ 8020 ] [ 8031 ] [ 8030 ] + [ 8040 ] [ 8012 ] [ 8011 ] + [ 8031 ] [ 8000 ] [ 8012 ] + [ 8050 ] Pod jednotlivými ukazateli, které dosazujeme do předcházejícího vzorce se skrývají následující podíly: x 1 = [A-C.] ( [P-B.III.] + [P-B.IV.2.] + [P-B.IV.3.] ) 16

17 x 2 = x 3 = x 4 = x 5 = [P-A.IV.] + [P-A.V.] [Z-*] [P-A.I.] [P-B.] [Z-I.] + [Z-II.1.] [ 8100 ] x 1 [ 8200 ] x 2 [ 8300 ] x 3 [ 8400 ] x 4 [ 8500 ] x 5 [ 8101 ] [A-C.] ( [P-B.III.] + [P-B.IV.2.] + [P-B.IV.3.] ) [ 8201 ] [P-A.IV.] + [P-A.V.] [ 8501 ] [Z-I.] + [Z-II.1.] A-C [ 8110 ] - Oběžná aktiva P-B.III [ 8120 ] - Krátkodobé závazky P-B.IV [ 8130 ] - Krátkodobé bankovní úvěry P-B.IV [ 8140 ] - Krátkodobé finanční výpomoci A-AKTIVA [ 8150 ] - Aktiva celkem P-A.IV [ 8210 ] - Výsledek hospodaření minulých let P-A.V [ 8220 ] - Výsledek hospodaření běžného účetního období A-AKTIVA [ 8230 ] - Aktiva celkem Z-* [ 8310 ] - Provozní výsledek hospodaření A-AKTIVA [ 8320 ] - Aktiva celkem P-A.I [ 8410 ] - Základní kapitál P-B [ 8420 ] - Cizí zdroje Z-I [ 8510 ] - Tržby za prodej zboží 17

18 Z-II [ 8520 ] - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A-AKTIVA [ 8530 ] - Aktiva celkem 4.4 Index In 01 - [ 9000 ] Index IN 01 je index složený z pěti ukazatelů. Pokud je jeho hodnota vyšší než 1,77 podnik tvoří hodnotu a pokud je hodnota menší než 0,75 tak podnik spěje k bankrotu. V rozsahu hodnot 0,75 1,77 je tzv. šedá zóna nevyhraněných výsledků. In 01 = 0,13 x 1 + 0,04 x 2 + 3,92 x 3 + 0,21 x 4 + 0,09 x 5 [ 9010 ] 0,13 x 1 [ 9020 ] 0,04 x 2 [ 9030 ] 3,92 x 3 [ 9040 ] 0,21 x 4 [ 9050 ] 0,09 x 5 [ 9011 ] [ 9010 ] + [ 9020 ] [ 9031 ] [ 9030 ] + [ 9040 ] [ 9012 ] [ 9011 ] + [ 9031 ] [ 9000 ] [ 9012 ] + [ 9050 ] Pod jednotlivými ukazateli, které dosazujeme do předcházejícího vzorce se skrývají následující podíly: x 1 = x 2 = x 3 = x 4 = [P-B.] [Z-*] [Z-N.] [Z-*] [J-Suma výnosů (účty 6xx)] 18

19 x 5 = [A-C.] [P-B.III.] + [P-B.IV.2.] + [P-B.IV.3] [ 9100 ] x 1 [ 9200 ] x 2 [ 9300 ] x 3 [ 9400 ] x 4 [ 9500 ] x 5 [ 9502 ] [P-B.III.] + [P-B.IV.2.] + [P-B.IV.3] A-AKTIVA [ 9110 ] - Aktiva celkem P-B [ 9120 ] - Cizí zdroje Z-* [ 9210 ] - Provozní výsledek hospodaření Z-N [ 9220 ] - Nákladové úroky Z-* [ 9310 ] - Provozní výsledek hospodaření A-AKTIVA [ 9320 ] - Aktiva celkem J-výnosy [ 9410 ] - Suma výnosů (účty 6xx) A-AKTIVA [ 9420 ] - Aktiva celkem A-C [ 9510 ] - Oběžná aktiva P-B.III [ 9520 ] - Krátkodobé závazky P-B.IV [ 9530 ] - Krátkodobé bankovní úvěry P-B.IV [ 9540 ] - Krátkodobé finanční výpomoci 19

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4 Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku Zpracovali: Vidlák Tomáš Zlámalová Věra Sedlák Michal Datum prezentace: 21. 4. 2005 V Brně dne...... P o d p i s Obsah: OBSAH:...2

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Finanční analýza společnosti JANKA Radotín, a.s. Bakalářská práce Mufová Edita 2008 Prohlašuji,

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY FINANCIAL

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

Mitutoyo Česko s.r.o.

Mitutoyo Česko s.r.o. Mitutoyo Česko s.r.o. IČO: 25458400 Indikátory Bisnode Skóring A Nízké riziko Platební index Insolvence Likvidace -3 Nespolehlivý plátce DPH Exekuce Platí včas Ne Ne Ne Ne Ne Dluh Identifikace Registrovaný

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název Dvořák - střechy s.r.o. IČ 27536459 DIČ CZ27536459 datum vzniku 02.04.2008 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 02.05.2008 nespolehlivý plátce

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Písemná práce k modulu Finanční účetnictví

Písemná práce k modulu Finanční účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Finanční účetnictví Základní finanční analýza účetních výkazů akciové společnosti Stock Plzeň

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

FINANČNÍ ANALÝZA ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU RODINNÉHO TYPU

FINANČNÍ ANALÝZA ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU RODINNÉHO TYPU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ ANALÝZA ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU RODINNÉHO TYPU

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více