Pilotní zpracování dat dle nové metodiky oceňování. Ing. Markéta Bartůňková Ing. Petr Mašek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pilotní zpracování dat dle nové metodiky oceňování. Ing. Markéta Bartůňková Ing. Petr Mašek"

Transkript

1 Pilotní zpracování dat dle nové metodiky oceňování Ing. Markéta Bartůňková Ing. Petr Mašek

2 Pilotní zpracování dat Základní informace: Cíl pilotního zpracování Ověření základních principů metodiky na reálných datech nemocnice Získání podnětů pro Analýzu připravenosti nemocnic Vytvoření modelu pro presentaci principů metodiky oceňování Zpětná vazba pro nemocnici

3 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 3

4 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 4

5 Sběr a kontrola dat Rozsah sbíraných dat: Data pro výpočet nákladů dílčích aktivit Data za rok 2014, Číselníky (Nákladová střediska, Anal. účty) Zůstatky na účtech třídy 5 a 6 Provedené výkony (včetně žádajícího NS) Spotřeba ZUM / ZULP Operační protokoly Délky anestezií Počty OD dnů Standard i JIP Data o případech Případy propuštěné v roce 2014 Výkony případů ZUPy případů Operační protokoly případů Délky anestezií Počty OD dnů Standard i JIP Hospitalizační případ Nákladové středisko Nákladové středisko Rok 2014 Část roku 2014, část 2013

6 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 6

7 Nastavení nákladových středisek Typologie nákladových středisek: Typ střediska a charakteristika Z Střediska zdravotní služeb L Akutní lůžková péče N Nelůžková péče U Následná péče J Jednodenní péče Z Ostatní zdravotní služby K Nerozdělené náklady kliniky / oddělení R Střediska sdílených a nezdravotních služeb E Společné náklady skupiny pracovišť V Centrální sterilizace N Ústavní lékárna K Nerozdělené náklady kliniky / oddělení O Ostatní sdílené zdravotní služby Y Ostatní sdílené nezdravotní služby X Střediska vyloučená z kalkulací M Veřejná lékárna B Tkáňová banka externí výroba T Transfuzní oddělení externí výroba G Granty a klinické studie Q Zrušené W Ostatní

8 Nastavení nákladových středisek Typologie nákladových středisek: Skupiny zdravotních středisek SK 01 STANDARDNÍ LŮŽKA SK 02 LŮŽKA INTENZIVNÍ PÉČE SK 03 DIALÝZA SK 04 OPERAČNÍ SÁL SK 05 ANESTÉZIE SK 06 PORODNÍ PÉČE SK 07 ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE SK 08 KARDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE SK 09 ANGIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE SK 10 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA SK 11 ZOBRAZOVACÍ METODY SK 12 OSTATNÍ DIAGNOSTIKA A TERAPIE SK 13 AMBULANCE SK 14 LÚŽKA NÁSLEDNÉ PÉČE SK 15 LÚŽKA NÁSLEDNÉ INTEZIVNÍ PÉČE SK 16 JEDNODENNÍ PÉČE

9 Nastavení nákladových středisek SK 01 STANDARDNÍ LŮŽKA Definice střediska Středisko Standardní lůžka poskytuje standardní lůžkovou péči ve vyjmenovaných odbornostech Atributy střediska Odbornost střediska Příznak intermediární péče Příklad

10 Nastavení nákladových středisek SK 02 LŮŽKA INTENZIVNÍ PÉČE Definice střediska Středisko Lůžka intenzivní péče poskytuje lůžkovou péči intenzivní ve vyjmenovaných odbornostech Atributy střediska Odbornost střediska Nasmlouvaný kód OD s nejvyšším TISS Příklad

11 Nastavení nákladových středisek SK 03 DIALÝZA Definice střediska Středisko zajištuje provádění dialýz Atributy střediska Odbornost střediska Specifikace Peritoneální dialýza Chronická dialýza Akutní dialýza Příklad

12 Nastavení nákladových středisek SK 04 OPERAČNÍ SÁL Definice střediska Operační sál představuje takovou provozní jednotku, na které se provádějí významné terapeutické intervenční výkony operace. Tato jednotka musí splňovat konkrétní provozní, technologické a technické podmínky, ke kterým patří speciální prostorové uspořádání, ve kterém je oddělen vlastní sál a přilehlé místnosti, zóny zajištění sterilního prostředí, bezpečnostní podmínky a využití speciálních technologií. Atributy střediska Odbornost střediska Lokální / Sdílená služba Hybridní sál Robotické operace Příklad

13 Nastavení nákladových středisek SK 05 ANESTÉZIE Definice střediska Středisko zajištuje podávání anestezií Atributy střediska Odbornost střediska Lokální / Sdílená služba Příklad

14 Nastavení nákladových středisek SK 06 PORODNÍ PÉČE Definice střediska Střediska pro porodní péči zahrnují střediska pro předporodní péči, vlastní porodní péči zahrnující jak fyziologické porody, tak porody vedené císařským řezem Atributy střediska Odbornost střediska Specifikace Předporodní péče Porodní sál Sál pro císařské porody Příklad

15 Nastavení nákladových středisek SK 07 ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Definice střediska Středisko endoskopické diagnostiky a terapie je středisko ambulantního charakteru, kde se provádějí diagnostické a terapeutické endoskopické vyšetření (např. horní části zažívacího traktu, tlustého střeva, žlučovodů, ) Atributy střediska Odbornost střediska Lokální / Sdílená služba Příklad

16 Nastavení nákladových středisek SK 08 KARDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Definice střediska Jedná se o středisko provádějící invazivní diagnostiku a terapii srdečních onemocnění (angiografie srdce, angioplastika koronárních cév a implantace stentů, angioplastiky karotických tepen, Implantace KV/KS, ) Atributy střediska Odbornost střediska Specifikace Kardiologické katetrizační středisko Kardiologické středisko implantace KV/KS Kardiologická elektrofyziologická laboratoř Příklad

17 Nastavení nákladových středisek SK 09 ANGIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Definice střediska Jedná se o středisko provádějící diagnostiku a terapii hlubokých žilních tromboz a tromboflebitid, vyšetřování trombofilních stavů, dg. atp. Ischemické choroby dolních končetin, ošetřování aléčbu bércových vředů, diagnostiku aléčbu žilní nedostatečnosti, léčba křečových žil, stanovení způsobu jejich odstranění, skleroterapie varixů, léčba Raynaudovského syndromu a mnoha dalších chorob. Atributy střediska Odbornost střediska Příklad

18 Nastavení nákladových středisek SK 10 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA Definice střediska Středisko poskytuje diagnostickou péči ve vyjmenovaných odbornostech: 222, 801,802,802,804,805,807,808,812,813,815,815,816,817, 818,819,820,822,823 Atributy střediska Odbornost Příklad

19 Nastavení nákladových středisek SK 11 ZOBRAZOVACÍ METODY Definice střediska Atributy střediska Středisko poskytující diagnostickou a terapeutickou péčí v následujících odbornostech: 407 Středisko nukleární medicíny 806 Středisko s osvědčením pro provádění screeningu nádoru prsu 809 Radiodiagnostiky 810 Středisko magnetické rezonance Odbornost střediska Přístroj (PET, CT, RTG, ) Příklad

20 Nastavení nákladových středisek SK 12 OSTATNÍ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Definice střediska Středisko Ostatní diagnostika a terapie poskytuje neinvazivní diagnostiku a terapii jako např. EKG vyšetření, EEG, EMG,ERG, Atributy střediska Odbornost střediska Příklad

21 Nastavení nákladových středisek SK 13 Ambulance Definice střediska Středisko poskytuje ambulantní péče mimo střediska zařazená do předchozích skupin Atributy střediska Odbornost střediska Specifikace (Poradna, Ambulance, Stacionář, Zákrok. sál) Příklad

22 Nastavení nákladových středisek Výstup

23 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 23

24 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Klasifikace účtů v primárním účetním okruhu ON LE CL KR SZM AG PR BP EX PL ZP DOT GS OST účetní případy týkající se hrubých mezd účetní případy týkající se léků účetní případy týkající se centrových léků účetní případy týkající se krve účetní případy týkající se speciálního zdravotnického materiálu, resp. zdravotnických prostředků mimo zdravotnické techniky účetní případy týkající se agregovaných výkonů účetní případy týkající se zdravotnických prostředků (přístroj, zařízení, včetně programového vybavení) účetní případy týkající se budov a pozemků účetní případy týkající se extramurálních zdravotních služeb Výnosy/tržby za služby mimo v.z.p. Výnosy/tržby za zdravotní služby od zdravotních pojišťoven Dotace od zřizovatele/vlastníka ke zlepšení výsledku hospodaření Granty, klinické studie, účelové dotace Ostatní náklady/výnosy

25 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 2 Hrubé mzdy Příspěvkové organizace Účet 521 Mzdové náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů. Na tomto účtu se účtují i náklady na civilní službu, které patří do mzdových nákladů a jsou vypláceny podle zvláštních právních předpisů. Účet 524 Zákonné sociální pojištění se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele platit sociální a zdravotní pojištění. Obchodní společnosti Účet 521 Mzdové náklady, 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti, 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva se účtují veškeré požitky zaměstnanců včetně příjmů společníků a členů družstva ze závislé činnosti. Na těchto účtech se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů. Účet 524 Zákonné sociální pojištění se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele platit na sociální a zdravotní pojištění. Neziskové organizace Účet 521 Mzdové náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů. Účet 524 Zákonné sociální pojištění se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele platit na sociální a zdravotní pojištění.

26 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 2 Léky bez center (LE) Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely a individuálně připravované léčivé přípravky a radiofarmaka Centrové léky (CL) Krev (KR) Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely označené symbolem S podle 39 odstavce 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění Transfuzní přípravky Speciální zdravotnický materiál (SZM) Speciálním zdravotnickým materiálem se rozumí zdravotnický prostředek, který není přístrojem, zařízením, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely.

27 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 2 Agregované výkony (AG) Zdravotnický prostředek (PR) Agregovaným výkonem se rozumí výkon sdružený do ošetřovacího dne, který byl vyžádán u jiného zdravotnického zařízení. Jsou to vyžádané výkony, které hradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo. Zdravotnickým prostředkem se rozumí přístroj a zařízení, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely, určený výrobcem pro použití u člověka za účelem a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění onemocnění, b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, c) vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu, nebo d) kontroly početí, a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich funkce však může být takovými účinky podpořena. Patří sem i materiál nebo jiný předmět potřebný pro jejich údržbu, tzn. veškeré náklady týkající se zdravotnických prostředků (materiál, opravy, revize, účetní odpisy, nákup DDHM, technické zhodnocení, popř. ostatní účty, a to i výnosové účty, vpřípadě prodeje/pronájmu takovéhoto zdravotnického prostředku.

28 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 2 Budovy a pozemky (BP) Veškeré náklady týkající se budov a pozemků (materiál, opravy, revize, odpisy, technické zhodnocení, popř. ostatní účty a to i takové týkající se výnosů z pronájmů/prodejů budov a pozemků. Extramurální zdravotní služby (EX) Výnosy/tržby za služby mimo v.z.p. (PL) Vyžádanou extramurální zdravotní službou se rozumí služba, která souvisí s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si poskytovatel vyžádal, a která je pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele poskytnuta jiným poskytovatelem, který ji účtuje zdravotní pojišťovně. Výnosy/tržby za zdravotní i nezdravotní služby mimo veřejné zdravotní pojištění Výnosy/tržby za zdravotní služby od ZP (ZP) Výnosy/tržby za zdravotní služby od zdravotních pojišťoven, které se týkají sledovaného období

29 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 2 Dotace od zřizovatele/vlastník a ke zlepšení výsledku hospodaření (DOT) Granty, klinické studie, účelové dotace(gs) Finanční příspěvek zřizovatele/vlastníka, který byl poskytnut za účelem zlepšení výsledku hospodaření ztrátových provozů Přidělený finanční příspěvek na určitý výzkumný projekt, studii, popř. k zajištění zdravotních služeb nehrazených zveřejného zdravotního pojištění Ostatní náklady/výnosy (PL) Ostatní náklady/výnosy neuvedené výše

30 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 4, 5, 6 Předchozí období (MO) Náklady i výnosy, které se týkají předchozích období, tzn. netýkají se sledovaného období. Daňově neuznatelné (DN) Daňově neuznatelnými náklady a výnosy se pro účely klasifikace rozumí takové účetní případy, které se týkají sledovaného období, nebudou však vstupovat snižovat/zvyšovat základ pro výpočet daně zpříjmů. Neplatí pro účetní odpisy, které budou klasifikovány jinak. Mimořádné události (MU) Náklady/výnosy z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

31 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace účtových skupin: Atribut 3 Klasifikace účtových skupin v sekundárním okruhu Zkratka Účty z primárního okruhu Název skupiny účtů SU 01 ON Hrubé mzdy SU 02 LE Jednoznačné nepřiřaditelné léky k nákladovému objektu (RČ) SU 03 LE CL Jednoznačně přiřaditelné léky k nákladovému objektu (RČ) SU 04 SZM Jednoznačně nepřiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ) SU 05 SZM Jednoznačně přiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ) SU 06 AG Agregované výkony SU 07 PR Zdravotnické prostředky (přístroje, zařízení) SU 08 BP Budovy, pozemky SU 09 OST PL Ostatní režijní SU 10 EX Extramurální zdravotní služby SU N ZP DOT GS Nezahrnuté účty

32 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace účtového rozvrhu: Sekundární okruh Klasifikace účtových skupin Číslo účtu Název účtu A1 A2 A3 A4 A5 A SPOTREBA BIOLOGICKEHO MATERIALU R SZ SU LEKY R LE SU KREVNI DERIVATY HROMADNE VYRABENE R LE SU RADIOFARMAKA R LE SU SPOTREBA KRVE A KREVNICH VYROBKU R KR SU KREVNI MATERIAL PRO TO R KR SU SPECIALNI ZDRAVOT. MAT.- CENOVE ODCHYLKY R SZ SU SZM - RTG MAT. FILMY A CHEMIKALIE R SZ SU SZM - LABORA.MAT.,DIAG.TESTAC.A ZIV.PUDY R SZ SU SZM - MEDICINALNI PLYNY R SZ SU POHONNE HMOTY R OST SU VSEOB.MATER.-MATER.PRO UDRZBU A STAVEBNI R BP SU VSEOB.MATER.- FOTOMATERIAL R PR SU NAKLADY MINULYCH OBDOBI R OST SU-9 MO NAKLADY NEDANOVE R OST SU-9 DN VYNOSY ZA ZDRAV.PECI MIMO ZP-TUZEM.PLATC R ZP SU-9 MU

33 Nastavení rozvrhu účtu Výsledovka po střediscích: Sekundární okruh lin NS Náze v Typ Char Skupina A1 A2 A3 A4 Tř AÚ Název A1 A2 A3 A4 A5 A6 Zůstatek IK - Ambulance Z N SK AMB OSTATNI LECIVE PRIPRAVKY R LE SU IK - Ambulance Z N SK AMB SZM - LABORA.MAT.,DIAG.TESTAC.A ZIV.PUDY R SZ SU IK - Ambulance Z N SK AMB SZM - OBVAZOVY MATERIAL R SZ SU IK - Ambulance Z N SK AMB SZM - POMUCKY K ODBERU A APLIKACI R SZ SU IK - Ambulance Z N SK AMB SZM - POMUCKY K SNIM.BIOPOT.A FYZIO.VELI R SZ SU IK - Ambulance Z N SK AMB SZM - OSTATNI NETRIDENY MATERIAL R SZ SU IK - Ambulance Z N SK AMB VSEOBECNY MATERIAL - KANCELARSKY R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB VSEOB.MATER.-CISTICI A PRACI PROSTREDKY R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB VSEOB.MATER.-OSTATNI R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB PRADLO PRO PACIENTY R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB OOPP A PRACOVNI POMUCKY PRO ZAMESTNANCE R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB KNIHY,UCEBNICE,POMUCKY PRO VYUKU,HRACKY R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB SPOTREBA - EL.ENERGIE R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB SPOTREBA - VODA A STOCNE R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB SPOTREBA - PARA A TEPLA R OST SU

34 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 34

35 Realokace režijních nákladů Agregace středisek: Klinika neurologie NS Název NS Klinika Typ střediskchar Skupina A1 A2 Agregace 1200 NERV - ambulance 12 Z N SK Ambulance 1202 NERV - ambulance C 12 Z N SK Ambulance 1203 NERV - Elektrofyziologické laboratoře 12 Z N SK NERV - Lůžka C 12 Z L SK-01 2F NERV - Lůžka A 12 Z L SK-01 2F NERV - Lůžka B 12 Z L SK-01 2F Středisko není v číselníku NS 12 Z L SK-01 2F NERV - Lůžka video EEG 12 Z L SK-01 2F NERV - Iktová jednotka 12 Z L SK-02 2T9 1.st NERV - Režijní středisko 12 Z K 1291 NERV - výuka 12 Z K 1292 NERV - sjezdy 12 Z K

36 Realokace režijních nákladů Lokální režie:

37 Realokace režijních nákladů Lokální režie: Nerozdělené náklady kliniky Klinika NS Název Typ Char Skupina Celkem NERV - ambulance Z N SK NERV - ambulance C Z N SK NERV - Elektrofyziologické laboratoře Z N SK NERV - Studie X G NERV - studie SFERA (MUDr. Peterka) X G NERV - studie MUDr Fiedler X G NERV - studie Benefit (Schering) X G NERV - studie Biogen X G NERV - studie Novartis X G NERV - studie Novartis X G NERV - Lůžka B Z L SK NERV - Iktová jednotka Z L SK NERV - Režijní středisko Z K NERV - výuka Z K Celkem

38 Realokace režijních nákladů Lokální režie: Nerozdělené náklady kliniky NS NS Skupina účtu Analytický účet Název účtu Celkem SU MZDOVE NAKLADY VCETNE ODMEN MZDOVE NAKLADY - NEMOCENSKA ZAKONNE SOCIALNI POJISTENI PLACENE ORG ZAKONNE ZDRAVOTNI POJISTENI PLACENE ORG SU OSTAT.UDRZBA-ZDRAVOTNI ZARIZENI 80 SU VSEOB.MATER.-MATER.PRO UDRZBU A STAVEBNI STAVEBNI UDRZBA SU VSEOBECNY MATERIAL - KANCELARSKY VSEOB.MATER.-CISTICI A PRACI PROSTREDKY VSEOB.MATER.-MATER.PRO VYPOC.TECHNIKU,ND VSEOB.MATER.-OSTATNI OOPP A PRACOVNI POMUCKY PRO ZAMESTNANCE KNIHY,UCEBNICE,POMUCKY PRO VYUKU,HRACKY SPOTREBA - EL.ENERGIE SPOTREBA - VODA A STOCNE SPOTREBA - PARA A TEPLA OSTAT.UDRZBA-PROVOZNI ZARIZENI CESTOVNE ZAMESTNANCU - TUZEMSKE OSTAT.SLUZBY SPOJU - TELEFONNI POPLATKY UKLID DODAVATELSKY OSTATNI SLUZBY - NEVYROBNI POVAHY OSTATNI SLUZBY - UCASTNICKE POPLATKY Ostatní náklady- odpočet DPH koeficiente DDHM - PROVOZ.HOSP.TECH.A DILENSKE PRIST DDHM - VYPOCETNI A KANCEL.TECHNIKA DDHM - INVENTAR,NABYTEK Celkem

39 Realokace režijních nákladů Společné náklady skupin pracovišť:

40 Realokace režijních nákladů Společné náklady skupin pracovišť: Klinika NS Název Typ Char Skupina Celkem OSL R E OSL - Hlavní operační trakt Lochotín R E Celkem

41 Realokace režijních nákladů Společné náklady skupin pracovišť: Klinika NS Název střediska Celkem CHK - Operace na COS NCH - Operace na COS OPCH operace na COS KCH operace na COS KOTPÚ - Operace na COS STOM - Operace na COS Celkový součet

42 Realokace režijních nákladů Globální režie:

43 Realokace režijních nákladů Globální režie: Režijní rozpouštěná střediska Char NS Název Celkem V 6600 CSB CSL V Celkem N 9401 OLO - LÉKB Bory OLO - LÉKL Lochotín OLO - Klinické farmacie N Celkem O 5701 CPL - Interní obory CPL - Traumatologická ambulance CPL - Sanitáři CPL - Režijní středisko DK - Výrobna kojenecké stravy ZO - Ošetřovatelská péče v anestezii O Celkem Y 6901 SZM - Oddělení nákupu a distribuce SZM NLPP - Útvar náměstka LPP NVV - Útvar náměstka pro vědu a výzkum NLPP - Asistent pro vzdělávání lékařů KNIH - Lékařská knihovna OKV-Oddělení pro komunikaci s veřejností OMI - Oddělení manažerských informací

44 Realokace režijních nákladů Globální režie: Vnitropodnikové účty NS NS název Účet Účet název 7602 ÚŘED - Útvar ředitele Bory SPRÁVA 8600 OD - Odbor dopravy DOPRAVA 8700 OÚ - Odbor údržby ÚDRŽBA 8800 OSLUŽ - Odbor služeb OST.SLUŽBY 8801 OSLUŽ - PRAD Lochotín PRÁDELNA 8802 OSLUŽ - PRAD Bory PRÁDELNA 8811 OSLUŽ - Úklid Lochotín ÚKLID 8900 SB - Oddělení správy budov OST.SLUŽBY

45 Realokace režijních nákladů Globální režie: Přeúčtování režijních nákladů na zdravotní střediska NS Název Účet Účet název Celkem IK - Ambulance RG-ZDRAV SPRÁVA DOPRAVA ÚDRŽBA OST.SLUŽBY PRÁDELNA ÚKLID ENERGIE BUDOVY IK - Ambulance nutriční RG-ZDRAV SPRÁVA DOPRAVA ÚDRŽBA OST.SLUŽBY PRÁDELNA ÚKLID ENERGIE BUDOVY

46 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 46

47 Výpočet nákladů aktivit Cíl Stanovení nákladů aktivit jednotlivých nákladových středisek Náklady aktivit jsou následně použity pro výpočet nákladů jednotlivých případů Náklady Náklady alokované na středisku Poměrná část nákladů střediska Společné náklady kliniky/ oddělení Poměrná část nákladů střediska Společné náklady skupiny pracovišť Poměrná část nákladů střediska Sdílených služeb Aktivity Činnost reprezentující charakter skupiny střediska Poskytnutá zdravotní péče v rámci OD Minuta pobytu na operační sále Minuta podané anestezie Bod výkonu.

48 Výpočet nákladů aktivit Použité klíče: SK 01 STANDARDNÍ LŮŽKA OD SK 02 LŮŽKA INTENZIVNÍ PÉČE OD SK 03 DIALÝZA Body SK 04 OPERAČNÍ SÁL Minuty na OS SK 05 ANESTÉZIE Body SK 06 PORODNÍ PÉČE Počet porodů SK 07 ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Body SK 08 KARDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Body SK 09 ANGIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Body SK 10 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA Body SK 11 ZOBRAZOVACÍ METODY Body SK 12 OSTATNÍ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Body SK 13 AMBULANCE Body

49 Výpočet nákladů aktivit SK 01 STANDARDNÍ LŮŽKA

50 Výpočet nákladů aktivit SK 04 OPERAČNÍ SÁL

51 Výpočet nákladů aktivit SK 10 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA

52 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 52

53 Ocenění případů Příklad č.1 : Základní údaje Datum hospitalizace : Věk 62 let Základní diagnóza K369 Nemoc střeva Hospitalizován na standardním lůžku chirurgie Vyšetření anesteziologem a chirurgem Druhý den operace, anestezie s řízenou ventilací Pátý den vyšetření chirurgem a propuštěn domů

54 Ocenění případů Příklad č.1 :

55 Ocenění případů Příklad č.1 : Základní údaje Datum hospitalizace : Věk 62 let Základní diagnóza K369 Nemoc střeva Hospitalizován na standardním lůžku chirurgie Vyšetření anesteziologem a chirurgem Druhý den operace, anestezie s řízenou ventilací Pátý den vyšetření chirurgem a propuštěn domů Doplňující údaje DRG: MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU RV 1,5803 Výnos: (při ZS=30 000) Náklady: HV:

56 Ocenění případů Příklad č.2 : Základní údaje Datum hospitalizace : Věk 81 let Základní diagnóza A047 Enterokolitida Vyšetření chirurgem Nedokladná resuscitace, hemofiltrace Operace: KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ Laboratorní biochemické vyšetření Hospitalizován na metabolické JIP interní kliniky Pátý den Nedokladná resuscitace Úmrtí

57 Ocenění případů Příklad č.2 :

58 Ocenění případů Příklad č.2 : Základní údaje Datum hospitalizace : Věk 81 let Základní diagnóza A047 Enterokolitida (zánět střeva) Vyšetření chirurgem nedokladná resuscitace, hemofiltrace, koloskopie Operace: KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ Laboratorní biochemické vyšetření Hospitalizován na metabolické JIP interní kliniky Pátý den nedokladná resuscitace Úmrtí Doplňující údaje DRG: VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU RV 4,18 (5,85) Výnos: (při ZS=30 000) Náklady: HV:

59 za pozornost Děkujeme za pozornost

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Klasifikace analytických účtů vypořádání zaslaných připomínek. Ing. Markéta Bartůňková 21.10.2015

Klasifikace analytických účtů vypořádání zaslaných připomínek. Ing. Markéta Bartůňková 21.10.2015 Klasifikace analytických účtů vypořádání zaslaných připomínek Ing. Markéta Bartůňková 21.10.2015 ÚČETNICTVÍ REFERENČNÍCH NEMOCNIC REFERENČNÍ NEMOCNICE PRÁVNÍ FORMA: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRÁVNÍ FORMA:

Více

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny Ing. Markéta Bartůňková Základní metodiky k nákladovému oceňování hospitalizačních případů KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ TYPOLOGIE ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Metodika ocenění hospitalizačního případu

Metodika ocenění hospitalizačního případu Metodika ocenění hospitalizačního případu Zpracoval autorský kolektiv pod vedením: M. Bartůňková, T. Pavlík, P. Klika, J. Linda, L. Dušek Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky

Více

NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU. Ing. Markéta Bartůňková 25. 3. 2015

NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU. Ing. Markéta Bartůňková 25. 3. 2015 NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU Ing. Markéta Bartůňková 25. 3. 2015 Obsah přednášky: Nová metodika oceňování Základní premisy Organizační struktura Členění nákladů a výnosů Realokace nepřímých

Více

Nákladové ocenění hospitalizačních případů: Metodika pro rok 2016

Nákladové ocenění hospitalizačních případů: Metodika pro rok 2016 Nákladové ocenění hospitalizačních případů: Metodika pro rok 2016 Markéta Bartůňková, Petr Mašek a tým DRG Restart 4. Expertní rada 02. 12. 2015 Struktura prezentace Základní principy Pracoviště zdravotnického

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce Ing. Jan Linda

Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce Ing. Jan Linda Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce 2017 Ing. Jan Linda 9. 11. 2016 Časová specifikace Sběr dat za celý rok 2016 první sběr dat za celé účetní období data budou základem reálného ocenění

Více

1. Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016

1. Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 Zápis z jednání Označení: Zápis z porady (ZP) Klasifikace: Pracovní skupina Typ jednání: Porada OAI Datum jednání: 19. 4. 2016 Jednání řídil: Ing. Mašek, Ing. Bartůňková Místo konání: ÚZIS ČR PROGRAM:

Více

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE Vohrnová Ivana Operační sály Lochotín FN Plzeň OPERAČNÍ SÁLY LOCHOTÍN FN PLZEŇ OS Lochotín: 12 - operačních

Více

Metodika oceňování hospitalizačního případu

Metodika oceňování hospitalizačního případu Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Petr Mašek Spoluautoři: Tým DRG Restart, zástupci referenčních nemocnic Verze: 1.0 Datum:

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Setkání ekonomických expertů RN

Setkání ekonomických expertů RN Setkání ekonomických expertů RN Ing. Petr Mašek & tým DRG Restart 28.6.2016 Cílem setkání je poskytnout odpovědi na následující otázky: Jaké metodické dokumenty jsou pro nás závazné? Jaká je aktuální verze

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart

Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart Cíl projektu DRG Restart projekt Standardizace procesů, tvorba metodik a systémových nástrojů v síti referenčních nemocnic za

Více

Aktuální pokroky v projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart

Aktuální pokroky v projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart Aktuální pokroky v projektu DRG Restart Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart Proč potřebuje Česká republika nový DRG systém? Klinická a ekonomická homogenita jednotlivých DRG skupin stávajícího

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY Efektivní právní služby 1 Definice produktů základní vymezení produktů v oblasti farmacie. Hraniční výrobky rozlišování podle prezentace

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Ekonomika zdravotnického zařízení

Ekonomika zdravotnického zařízení Ekonomika zdravotnického zařízení Hospodaření konkrétní instituce nezáleží jenom na čistě ekonomických faktorech úspěšnosti, ale i na: - právní formě podnikání - vnějším okolí a míře regulace (zvyšování

Více

Proces nákladového oceňování hospitalizačního případu v systému CZ DRG. Ing. Jan Linda

Proces nákladového oceňování hospitalizačního případu v systému CZ DRG. Ing. Jan Linda Proces nákladového oceňování hospitalizačního případu v systému CZ DRG Ing. Jan Linda 1. 3. 2017 Zdroje dat Přímá účetní data Kalkulovaná data Produkční data Kalkulace a ocenění Struktura oceňovaného hospitalizačního

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART

PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART Autoři: Ing. Markéta Bartůňková Verze 0.0 Ing. Petr Mašek 1. Obsah: 1. Obsah:... 2 2. ÚVOD... 3 3. SEZNAM ZKRATEK...

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 Vyhláška MZ ČR č. XXX/2015 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává SZV Změny schválené Pracovní skupinou k SZV Změna v ohodnocení

Více

DŘ na rok 2017 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných

DŘ na rok 2017 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných DŘ na rok 2017 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, poskytovatelů

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart. Petr Mašek a tým DRG Restart

Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart. Petr Mašek a tým DRG Restart Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart Petr Mašek a tým DRG Restart I. Dosavadní použití DRG v systému úhrad v ČR Použití DRG v úhradách v letech 2008

Více

Změny a strategie ekonomického a personálního výkaznictví ÚZIS ČR. Ing. Markéta Bartůňková

Změny a strategie ekonomického a personálního výkaznictví ÚZIS ČR. Ing. Markéta Bartůňková Změny a strategie ekonomického a personálního výkaznictví ÚZIS ČR Ing. Markéta Bartůňková Obsah přednášky I. Strategie výkaznictví ÚZIS ČR II. Problematika stávajících výkazů III. Změny ve výkaznictví

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období II. VARIANTA Návrh VZP ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných,

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu 1 Závěr analýzy Autor analýzy konstatuje, že se podařilo: jednotné

Více

Zdůvodnění návrhu na vyřazení OD, včetně uvedení, zda má být vyřazen bez náhrady, či zda bude nahrazen jiným nově navrhovaným výkonem a kterým

Zdůvodnění návrhu na vyřazení OD, včetně uvedení, zda má být vyřazen bez náhrady, či zda bude nahrazen jiným nově navrhovaným výkonem a kterým REGISTRAČNÍ LIST OŠETŘOVACÍHO DNE registrační list (RL) je podkladem k vydání příslušné vyhlášky Název OD Číslo OD 1 Ošetřovací den dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) 00020 I. TENTO REGISTRAČNÍ

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně PO = příspěvková organizace část čl. bod úkol hodnota A. Bonusový řád 1. 1. Vyrovnané hospodaření v přísluš ném roce

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Porada odborných asistentů pro oblast vykazování zdravotních služeb. Ing. Petr Mašek, Ing. Markéta Bartůňková & tým DRG Restart 13.4.

Porada odborných asistentů pro oblast vykazování zdravotních služeb. Ing. Petr Mašek, Ing. Markéta Bartůňková & tým DRG Restart 13.4. Porada odborných asistentů pro oblast vykazování zdravotních služeb Ing. Petr Mašek, Ing. Markéta Bartůňková & tým DRG Restart 13.4.2016 3. setkání Expertní rady (23.9.2015) 2 Po sedmi měsících Obsah porady:

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Úhradová vyhláška a její vliv v oblasti kódování zdravotních služeb. Ing. Markéta Bartůňková Ústav zdravotnických informací a statistiky

Úhradová vyhláška a její vliv v oblasti kódování zdravotních služeb. Ing. Markéta Bartůňková Ústav zdravotnických informací a statistiky Úhradová vyhláška a její vliv v oblasti kódování zdravotních služeb Ing. Markéta Bartůňková Ústav zdravotnických informací a statistiky 8. 12. 2016 Program školení 1. Vznik, obsah a funkce úhradové vyhlášky

Více

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co nového přináší úhradová vyhláška 2015 Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte 1. Úvod 2. Struktury úhradové vyhlášky 2015 1. Hospitalizační úhrada 2. Ambulantní

Více

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno Legislativa k provozování sálů Zákon 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010

Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010 Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010 Relativní váhy Informace o nákladech Neříkají KOLIK případ skupiny stojí, ale O KOLIK je dražší (levnější) než případ spadající do jiné skupiny

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

REGISTRAČNÍ LIST OŠETŘOVACÍHO DNE

REGISTRAČNÍ LIST OŠETŘOVACÍHO DNE REGISTRAČNÍ LIST OŠETŘOVACÍHO DNE registrační list (RL) je podkladem k vydání příslušné vyhlášky Název OD Číslo OD 1 Ošetřovací den následné ventilační péče (NVP) 00015 I. TENTO REGISTRAČNÍ LIST JE PŘEDLOŽEN

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

A: B:

A: B: Příspěvková organizace Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet na rok rozpočet skutečnost na rok 2015 2016 2016 2016 2017 3522-Nemocnice Jablonec nad Nisou 9 826,00 10 620,00 18 463,00 18 463,00

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Kapitola 1 Pojištěnci VZP V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2011 účastníky veřejného

Více

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 9. 11. 2016 ÚZIS ČR referenční síť poskytovatelů 1. ÚZIS ČR na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012

Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012 Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Pokyny ke kódování markerů umělé plicní ventilace Definice Umělá plicní ventilace je postup, při němž přísun plynů do plic

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích přehled některých jeho ustanovení Definice ZP nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 1 7 3 IČZ smluvního ZZ 1 2 Číslo smlouvy 2 A 1 M 2 Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Příprava a zpracování dat

Příprava a zpracování dat Příprava a zpracování dat 18.6.2015 Brno www.i.cz 1 Agenda Metodika zpracování dat Zpracování dokladů Zpracování preskripce Datové pumpy Číselníky nastavení Závěr www.i.cz 2 Metodika zpracování produkce

Více

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Jiří Froněk 3.LF UK v Praze, 2.12. 2016 Alokace nákladů na případ Zahraniční zkušenost Proč sledovat Jak... Pro koho... Je to proveditelné Jaká jsou

Více

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Isa C.T. Santos G. Scott Gazelle Luis A. Rocha Joao Manuel R.S. Tavares Jakub Vacek Shrnutí Existuje mnoho definic

Více

ARIM versus plátci péče. Pavel Kozlík ARO Rakovník

ARIM versus plátci péče. Pavel Kozlík ARO Rakovník ARIM versus plátci péče Pavel Kozlík ARO Rakovník SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI 2010 Vyhláška MZd č.472/2009 OBOROVÉ KÓDY 708 - anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 728

Více

Projekty realizované v Oblastní nemocnici Kladno s podporou dotací ze strukturálních fondů EU, kofinancovaných z rozpočtu Středočeského kraje.

Projekty realizované v Oblastní nemocnici Kladno s podporou dotací ze strukturálních fondů EU, kofinancovaných z rozpočtu Středočeského kraje. Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno tel.:312606111, IČO: 27256537, DIČ: CZ 27256537, č.ú.: 33083308/0300 Projekty realizované v Oblastní nemocnici

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků. Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23.

Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků. Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23. Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23. dubna 2014 Osnova prezentace co je hraniční výrobek kdo je oprávněný ke

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Běžný měsíc: Od počátku roku ( ) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tržby z prodeje služeb - praní prádla

Běžný měsíc: Od počátku roku ( ) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tržby z prodeje služeb - praní prádla UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. Pražská 206 41801 Bílina

Více

Oceňování akutní lůžkové péče v CZ-DRG

Oceňování akutní lůžkové péče v CZ-DRG Oceňování akutní lůžkové péče v CZ-DRG Vývoj metodiky oceňování hospitalizačních případů Konečná verze koncepce Ing. Markéta Bartůňková 9. 11. 2016 Koncepce oceňování akutní lůžkové péče Cílem změny v

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Metodika sestavení hospitalizačního případu pro CZ-DRG

Metodika sestavení hospitalizačního případu pro CZ-DRG Metodika sestavení hospitalizačního případu pro CZ-DRG Tomáš Pavlík a nejen analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky a analýz, Masarykova

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více