Pilotní zpracování dat dle nové metodiky oceňování. Ing. Markéta Bartůňková Ing. Petr Mašek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pilotní zpracování dat dle nové metodiky oceňování. Ing. Markéta Bartůňková Ing. Petr Mašek"

Transkript

1 Pilotní zpracování dat dle nové metodiky oceňování Ing. Markéta Bartůňková Ing. Petr Mašek

2 Pilotní zpracování dat Základní informace: Cíl pilotního zpracování Ověření základních principů metodiky na reálných datech nemocnice Získání podnětů pro Analýzu připravenosti nemocnic Vytvoření modelu pro presentaci principů metodiky oceňování Zpětná vazba pro nemocnici

3 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 3

4 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 4

5 Sběr a kontrola dat Rozsah sbíraných dat: Data pro výpočet nákladů dílčích aktivit Data za rok 2014, Číselníky (Nákladová střediska, Anal. účty) Zůstatky na účtech třídy 5 a 6 Provedené výkony (včetně žádajícího NS) Spotřeba ZUM / ZULP Operační protokoly Délky anestezií Počty OD dnů Standard i JIP Data o případech Případy propuštěné v roce 2014 Výkony případů ZUPy případů Operační protokoly případů Délky anestezií Počty OD dnů Standard i JIP Hospitalizační případ Nákladové středisko Nákladové středisko Rok 2014 Část roku 2014, část 2013

6 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 6

7 Nastavení nákladových středisek Typologie nákladových středisek: Typ střediska a charakteristika Z Střediska zdravotní služeb L Akutní lůžková péče N Nelůžková péče U Následná péče J Jednodenní péče Z Ostatní zdravotní služby K Nerozdělené náklady kliniky / oddělení R Střediska sdílených a nezdravotních služeb E Společné náklady skupiny pracovišť V Centrální sterilizace N Ústavní lékárna K Nerozdělené náklady kliniky / oddělení O Ostatní sdílené zdravotní služby Y Ostatní sdílené nezdravotní služby X Střediska vyloučená z kalkulací M Veřejná lékárna B Tkáňová banka externí výroba T Transfuzní oddělení externí výroba G Granty a klinické studie Q Zrušené W Ostatní

8 Nastavení nákladových středisek Typologie nákladových středisek: Skupiny zdravotních středisek SK 01 STANDARDNÍ LŮŽKA SK 02 LŮŽKA INTENZIVNÍ PÉČE SK 03 DIALÝZA SK 04 OPERAČNÍ SÁL SK 05 ANESTÉZIE SK 06 PORODNÍ PÉČE SK 07 ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE SK 08 KARDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE SK 09 ANGIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE SK 10 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA SK 11 ZOBRAZOVACÍ METODY SK 12 OSTATNÍ DIAGNOSTIKA A TERAPIE SK 13 AMBULANCE SK 14 LÚŽKA NÁSLEDNÉ PÉČE SK 15 LÚŽKA NÁSLEDNÉ INTEZIVNÍ PÉČE SK 16 JEDNODENNÍ PÉČE

9 Nastavení nákladových středisek SK 01 STANDARDNÍ LŮŽKA Definice střediska Středisko Standardní lůžka poskytuje standardní lůžkovou péči ve vyjmenovaných odbornostech Atributy střediska Odbornost střediska Příznak intermediární péče Příklad

10 Nastavení nákladových středisek SK 02 LŮŽKA INTENZIVNÍ PÉČE Definice střediska Středisko Lůžka intenzivní péče poskytuje lůžkovou péči intenzivní ve vyjmenovaných odbornostech Atributy střediska Odbornost střediska Nasmlouvaný kód OD s nejvyšším TISS Příklad

11 Nastavení nákladových středisek SK 03 DIALÝZA Definice střediska Středisko zajištuje provádění dialýz Atributy střediska Odbornost střediska Specifikace Peritoneální dialýza Chronická dialýza Akutní dialýza Příklad

12 Nastavení nákladových středisek SK 04 OPERAČNÍ SÁL Definice střediska Operační sál představuje takovou provozní jednotku, na které se provádějí významné terapeutické intervenční výkony operace. Tato jednotka musí splňovat konkrétní provozní, technologické a technické podmínky, ke kterým patří speciální prostorové uspořádání, ve kterém je oddělen vlastní sál a přilehlé místnosti, zóny zajištění sterilního prostředí, bezpečnostní podmínky a využití speciálních technologií. Atributy střediska Odbornost střediska Lokální / Sdílená služba Hybridní sál Robotické operace Příklad

13 Nastavení nákladových středisek SK 05 ANESTÉZIE Definice střediska Středisko zajištuje podávání anestezií Atributy střediska Odbornost střediska Lokální / Sdílená služba Příklad

14 Nastavení nákladových středisek SK 06 PORODNÍ PÉČE Definice střediska Střediska pro porodní péči zahrnují střediska pro předporodní péči, vlastní porodní péči zahrnující jak fyziologické porody, tak porody vedené císařským řezem Atributy střediska Odbornost střediska Specifikace Předporodní péče Porodní sál Sál pro císařské porody Příklad

15 Nastavení nákladových středisek SK 07 ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Definice střediska Středisko endoskopické diagnostiky a terapie je středisko ambulantního charakteru, kde se provádějí diagnostické a terapeutické endoskopické vyšetření (např. horní části zažívacího traktu, tlustého střeva, žlučovodů, ) Atributy střediska Odbornost střediska Lokální / Sdílená služba Příklad

16 Nastavení nákladových středisek SK 08 KARDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Definice střediska Jedná se o středisko provádějící invazivní diagnostiku a terapii srdečních onemocnění (angiografie srdce, angioplastika koronárních cév a implantace stentů, angioplastiky karotických tepen, Implantace KV/KS, ) Atributy střediska Odbornost střediska Specifikace Kardiologické katetrizační středisko Kardiologické středisko implantace KV/KS Kardiologická elektrofyziologická laboratoř Příklad

17 Nastavení nákladových středisek SK 09 ANGIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Definice střediska Jedná se o středisko provádějící diagnostiku a terapii hlubokých žilních tromboz a tromboflebitid, vyšetřování trombofilních stavů, dg. atp. Ischemické choroby dolních končetin, ošetřování aléčbu bércových vředů, diagnostiku aléčbu žilní nedostatečnosti, léčba křečových žil, stanovení způsobu jejich odstranění, skleroterapie varixů, léčba Raynaudovského syndromu a mnoha dalších chorob. Atributy střediska Odbornost střediska Příklad

18 Nastavení nákladových středisek SK 10 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA Definice střediska Středisko poskytuje diagnostickou péči ve vyjmenovaných odbornostech: 222, 801,802,802,804,805,807,808,812,813,815,815,816,817, 818,819,820,822,823 Atributy střediska Odbornost Příklad

19 Nastavení nákladových středisek SK 11 ZOBRAZOVACÍ METODY Definice střediska Atributy střediska Středisko poskytující diagnostickou a terapeutickou péčí v následujících odbornostech: 407 Středisko nukleární medicíny 806 Středisko s osvědčením pro provádění screeningu nádoru prsu 809 Radiodiagnostiky 810 Středisko magnetické rezonance Odbornost střediska Přístroj (PET, CT, RTG, ) Příklad

20 Nastavení nákladových středisek SK 12 OSTATNÍ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Definice střediska Středisko Ostatní diagnostika a terapie poskytuje neinvazivní diagnostiku a terapii jako např. EKG vyšetření, EEG, EMG,ERG, Atributy střediska Odbornost střediska Příklad

21 Nastavení nákladových středisek SK 13 Ambulance Definice střediska Středisko poskytuje ambulantní péče mimo střediska zařazená do předchozích skupin Atributy střediska Odbornost střediska Specifikace (Poradna, Ambulance, Stacionář, Zákrok. sál) Příklad

22 Nastavení nákladových středisek Výstup

23 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 23

24 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Klasifikace účtů v primárním účetním okruhu ON LE CL KR SZM AG PR BP EX PL ZP DOT GS OST účetní případy týkající se hrubých mezd účetní případy týkající se léků účetní případy týkající se centrových léků účetní případy týkající se krve účetní případy týkající se speciálního zdravotnického materiálu, resp. zdravotnických prostředků mimo zdravotnické techniky účetní případy týkající se agregovaných výkonů účetní případy týkající se zdravotnických prostředků (přístroj, zařízení, včetně programového vybavení) účetní případy týkající se budov a pozemků účetní případy týkající se extramurálních zdravotních služeb Výnosy/tržby za služby mimo v.z.p. Výnosy/tržby za zdravotní služby od zdravotních pojišťoven Dotace od zřizovatele/vlastníka ke zlepšení výsledku hospodaření Granty, klinické studie, účelové dotace Ostatní náklady/výnosy

25 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 2 Hrubé mzdy Příspěvkové organizace Účet 521 Mzdové náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů. Na tomto účtu se účtují i náklady na civilní službu, které patří do mzdových nákladů a jsou vypláceny podle zvláštních právních předpisů. Účet 524 Zákonné sociální pojištění se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele platit sociální a zdravotní pojištění. Obchodní společnosti Účet 521 Mzdové náklady, 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti, 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva se účtují veškeré požitky zaměstnanců včetně příjmů společníků a členů družstva ze závislé činnosti. Na těchto účtech se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů. Účet 524 Zákonné sociální pojištění se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele platit na sociální a zdravotní pojištění. Neziskové organizace Účet 521 Mzdové náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů. Účet 524 Zákonné sociální pojištění se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele platit na sociální a zdravotní pojištění.

26 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 2 Léky bez center (LE) Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely a individuálně připravované léčivé přípravky a radiofarmaka Centrové léky (CL) Krev (KR) Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely označené symbolem S podle 39 odstavce 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění Transfuzní přípravky Speciální zdravotnický materiál (SZM) Speciálním zdravotnickým materiálem se rozumí zdravotnický prostředek, který není přístrojem, zařízením, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely.

27 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 2 Agregované výkony (AG) Zdravotnický prostředek (PR) Agregovaným výkonem se rozumí výkon sdružený do ošetřovacího dne, který byl vyžádán u jiného zdravotnického zařízení. Jsou to vyžádané výkony, které hradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo. Zdravotnickým prostředkem se rozumí přístroj a zařízení, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely, určený výrobcem pro použití u člověka za účelem a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění onemocnění, b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, c) vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu, nebo d) kontroly početí, a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich funkce však může být takovými účinky podpořena. Patří sem i materiál nebo jiný předmět potřebný pro jejich údržbu, tzn. veškeré náklady týkající se zdravotnických prostředků (materiál, opravy, revize, účetní odpisy, nákup DDHM, technické zhodnocení, popř. ostatní účty, a to i výnosové účty, vpřípadě prodeje/pronájmu takovéhoto zdravotnického prostředku.

28 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 2 Budovy a pozemky (BP) Veškeré náklady týkající se budov a pozemků (materiál, opravy, revize, odpisy, technické zhodnocení, popř. ostatní účty a to i takové týkající se výnosů z pronájmů/prodejů budov a pozemků. Extramurální zdravotní služby (EX) Výnosy/tržby za služby mimo v.z.p. (PL) Vyžádanou extramurální zdravotní službou se rozumí služba, která souvisí s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si poskytovatel vyžádal, a která je pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele poskytnuta jiným poskytovatelem, který ji účtuje zdravotní pojišťovně. Výnosy/tržby za zdravotní i nezdravotní služby mimo veřejné zdravotní pojištění Výnosy/tržby za zdravotní služby od ZP (ZP) Výnosy/tržby za zdravotní služby od zdravotních pojišťoven, které se týkají sledovaného období

29 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 2 Dotace od zřizovatele/vlastník a ke zlepšení výsledku hospodaření (DOT) Granty, klinické studie, účelové dotace(gs) Finanční příspěvek zřizovatele/vlastníka, který byl poskytnut za účelem zlepšení výsledku hospodaření ztrátových provozů Přidělený finanční příspěvek na určitý výzkumný projekt, studii, popř. k zajištění zdravotních služeb nehrazených zveřejného zdravotního pojištění Ostatní náklady/výnosy (PL) Ostatní náklady/výnosy neuvedené výše

30 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace analytických účtů: Atribut 4, 5, 6 Předchozí období (MO) Náklady i výnosy, které se týkají předchozích období, tzn. netýkají se sledovaného období. Daňově neuznatelné (DN) Daňově neuznatelnými náklady a výnosy se pro účely klasifikace rozumí takové účetní případy, které se týkají sledovaného období, nebudou však vstupovat snižovat/zvyšovat základ pro výpočet daně zpříjmů. Neplatí pro účetní odpisy, které budou klasifikovány jinak. Mimořádné události (MU) Náklady/výnosy z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

31 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace účtových skupin: Atribut 3 Klasifikace účtových skupin v sekundárním okruhu Zkratka Účty z primárního okruhu Název skupiny účtů SU 01 ON Hrubé mzdy SU 02 LE Jednoznačné nepřiřaditelné léky k nákladovému objektu (RČ) SU 03 LE CL Jednoznačně přiřaditelné léky k nákladovému objektu (RČ) SU 04 SZM Jednoznačně nepřiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ) SU 05 SZM Jednoznačně přiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ) SU 06 AG Agregované výkony SU 07 PR Zdravotnické prostředky (přístroje, zařízení) SU 08 BP Budovy, pozemky SU 09 OST PL Ostatní režijní SU 10 EX Extramurální zdravotní služby SU N ZP DOT GS Nezahrnuté účty

32 Nastavení rozvrhu účtu Klasifikace účtového rozvrhu: Sekundární okruh Klasifikace účtových skupin Číslo účtu Název účtu A1 A2 A3 A4 A5 A SPOTREBA BIOLOGICKEHO MATERIALU R SZ SU LEKY R LE SU KREVNI DERIVATY HROMADNE VYRABENE R LE SU RADIOFARMAKA R LE SU SPOTREBA KRVE A KREVNICH VYROBKU R KR SU KREVNI MATERIAL PRO TO R KR SU SPECIALNI ZDRAVOT. MAT.- CENOVE ODCHYLKY R SZ SU SZM - RTG MAT. FILMY A CHEMIKALIE R SZ SU SZM - LABORA.MAT.,DIAG.TESTAC.A ZIV.PUDY R SZ SU SZM - MEDICINALNI PLYNY R SZ SU POHONNE HMOTY R OST SU VSEOB.MATER.-MATER.PRO UDRZBU A STAVEBNI R BP SU VSEOB.MATER.- FOTOMATERIAL R PR SU NAKLADY MINULYCH OBDOBI R OST SU-9 MO NAKLADY NEDANOVE R OST SU-9 DN VYNOSY ZA ZDRAV.PECI MIMO ZP-TUZEM.PLATC R ZP SU-9 MU

33 Nastavení rozvrhu účtu Výsledovka po střediscích: Sekundární okruh lin NS Náze v Typ Char Skupina A1 A2 A3 A4 Tř AÚ Název A1 A2 A3 A4 A5 A6 Zůstatek IK - Ambulance Z N SK AMB OSTATNI LECIVE PRIPRAVKY R LE SU IK - Ambulance Z N SK AMB SZM - LABORA.MAT.,DIAG.TESTAC.A ZIV.PUDY R SZ SU IK - Ambulance Z N SK AMB SZM - OBVAZOVY MATERIAL R SZ SU IK - Ambulance Z N SK AMB SZM - POMUCKY K ODBERU A APLIKACI R SZ SU IK - Ambulance Z N SK AMB SZM - POMUCKY K SNIM.BIOPOT.A FYZIO.VELI R SZ SU IK - Ambulance Z N SK AMB SZM - OSTATNI NETRIDENY MATERIAL R SZ SU IK - Ambulance Z N SK AMB VSEOBECNY MATERIAL - KANCELARSKY R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB VSEOB.MATER.-CISTICI A PRACI PROSTREDKY R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB VSEOB.MATER.-OSTATNI R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB PRADLO PRO PACIENTY R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB OOPP A PRACOVNI POMUCKY PRO ZAMESTNANCE R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB KNIHY,UCEBNICE,POMUCKY PRO VYUKU,HRACKY R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB SPOTREBA - EL.ENERGIE R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB SPOTREBA - VODA A STOCNE R OST SU IK - Ambulance Z N SK AMB SPOTREBA - PARA A TEPLA R OST SU

34 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 34

35 Realokace režijních nákladů Agregace středisek: Klinika neurologie NS Název NS Klinika Typ střediskchar Skupina A1 A2 Agregace 1200 NERV - ambulance 12 Z N SK Ambulance 1202 NERV - ambulance C 12 Z N SK Ambulance 1203 NERV - Elektrofyziologické laboratoře 12 Z N SK NERV - Lůžka C 12 Z L SK-01 2F NERV - Lůžka A 12 Z L SK-01 2F NERV - Lůžka B 12 Z L SK-01 2F Středisko není v číselníku NS 12 Z L SK-01 2F NERV - Lůžka video EEG 12 Z L SK-01 2F NERV - Iktová jednotka 12 Z L SK-02 2T9 1.st NERV - Režijní středisko 12 Z K 1291 NERV - výuka 12 Z K 1292 NERV - sjezdy 12 Z K

36 Realokace režijních nákladů Lokální režie:

37 Realokace režijních nákladů Lokální režie: Nerozdělené náklady kliniky Klinika NS Název Typ Char Skupina Celkem NERV - ambulance Z N SK NERV - ambulance C Z N SK NERV - Elektrofyziologické laboratoře Z N SK NERV - Studie X G NERV - studie SFERA (MUDr. Peterka) X G NERV - studie MUDr Fiedler X G NERV - studie Benefit (Schering) X G NERV - studie Biogen X G NERV - studie Novartis X G NERV - studie Novartis X G NERV - Lůžka B Z L SK NERV - Iktová jednotka Z L SK NERV - Režijní středisko Z K NERV - výuka Z K Celkem

38 Realokace režijních nákladů Lokální režie: Nerozdělené náklady kliniky NS NS Skupina účtu Analytický účet Název účtu Celkem SU MZDOVE NAKLADY VCETNE ODMEN MZDOVE NAKLADY - NEMOCENSKA ZAKONNE SOCIALNI POJISTENI PLACENE ORG ZAKONNE ZDRAVOTNI POJISTENI PLACENE ORG SU OSTAT.UDRZBA-ZDRAVOTNI ZARIZENI 80 SU VSEOB.MATER.-MATER.PRO UDRZBU A STAVEBNI STAVEBNI UDRZBA SU VSEOBECNY MATERIAL - KANCELARSKY VSEOB.MATER.-CISTICI A PRACI PROSTREDKY VSEOB.MATER.-MATER.PRO VYPOC.TECHNIKU,ND VSEOB.MATER.-OSTATNI OOPP A PRACOVNI POMUCKY PRO ZAMESTNANCE KNIHY,UCEBNICE,POMUCKY PRO VYUKU,HRACKY SPOTREBA - EL.ENERGIE SPOTREBA - VODA A STOCNE SPOTREBA - PARA A TEPLA OSTAT.UDRZBA-PROVOZNI ZARIZENI CESTOVNE ZAMESTNANCU - TUZEMSKE OSTAT.SLUZBY SPOJU - TELEFONNI POPLATKY UKLID DODAVATELSKY OSTATNI SLUZBY - NEVYROBNI POVAHY OSTATNI SLUZBY - UCASTNICKE POPLATKY Ostatní náklady- odpočet DPH koeficiente DDHM - PROVOZ.HOSP.TECH.A DILENSKE PRIST DDHM - VYPOCETNI A KANCEL.TECHNIKA DDHM - INVENTAR,NABYTEK Celkem

39 Realokace režijních nákladů Společné náklady skupin pracovišť:

40 Realokace režijních nákladů Společné náklady skupin pracovišť: Klinika NS Název Typ Char Skupina Celkem OSL R E OSL - Hlavní operační trakt Lochotín R E Celkem

41 Realokace režijních nákladů Společné náklady skupin pracovišť: Klinika NS Název střediska Celkem CHK - Operace na COS NCH - Operace na COS OPCH operace na COS KCH operace na COS KOTPÚ - Operace na COS STOM - Operace na COS Celkový součet

42 Realokace režijních nákladů Globální režie:

43 Realokace režijních nákladů Globální režie: Režijní rozpouštěná střediska Char NS Název Celkem V 6600 CSB CSL V Celkem N 9401 OLO - LÉKB Bory OLO - LÉKL Lochotín OLO - Klinické farmacie N Celkem O 5701 CPL - Interní obory CPL - Traumatologická ambulance CPL - Sanitáři CPL - Režijní středisko DK - Výrobna kojenecké stravy ZO - Ošetřovatelská péče v anestezii O Celkem Y 6901 SZM - Oddělení nákupu a distribuce SZM NLPP - Útvar náměstka LPP NVV - Útvar náměstka pro vědu a výzkum NLPP - Asistent pro vzdělávání lékařů KNIH - Lékařská knihovna OKV-Oddělení pro komunikaci s veřejností OMI - Oddělení manažerských informací

44 Realokace režijních nákladů Globální režie: Vnitropodnikové účty NS NS název Účet Účet název 7602 ÚŘED - Útvar ředitele Bory SPRÁVA 8600 OD - Odbor dopravy DOPRAVA 8700 OÚ - Odbor údržby ÚDRŽBA 8800 OSLUŽ - Odbor služeb OST.SLUŽBY 8801 OSLUŽ - PRAD Lochotín PRÁDELNA 8802 OSLUŽ - PRAD Bory PRÁDELNA 8811 OSLUŽ - Úklid Lochotín ÚKLID 8900 SB - Oddělení správy budov OST.SLUŽBY

45 Realokace režijních nákladů Globální režie: Přeúčtování režijních nákladů na zdravotní střediska NS Název Účet Účet název Celkem IK - Ambulance RG-ZDRAV SPRÁVA DOPRAVA ÚDRŽBA OST.SLUŽBY PRÁDELNA ÚKLID ENERGIE BUDOVY IK - Ambulance nutriční RG-ZDRAV SPRÁVA DOPRAVA ÚDRŽBA OST.SLUŽBY PRÁDELNA ÚKLID ENERGIE BUDOVY

46 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 46

47 Výpočet nákladů aktivit Cíl Stanovení nákladů aktivit jednotlivých nákladových středisek Náklady aktivit jsou následně použity pro výpočet nákladů jednotlivých případů Náklady Náklady alokované na středisku Poměrná část nákladů střediska Společné náklady kliniky/ oddělení Poměrná část nákladů střediska Společné náklady skupiny pracovišť Poměrná část nákladů střediska Sdílených služeb Aktivity Činnost reprezentující charakter skupiny střediska Poskytnutá zdravotní péče v rámci OD Minuta pobytu na operační sále Minuta podané anestezie Bod výkonu.

48 Výpočet nákladů aktivit Použité klíče: SK 01 STANDARDNÍ LŮŽKA OD SK 02 LŮŽKA INTENZIVNÍ PÉČE OD SK 03 DIALÝZA Body SK 04 OPERAČNÍ SÁL Minuty na OS SK 05 ANESTÉZIE Body SK 06 PORODNÍ PÉČE Počet porodů SK 07 ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Body SK 08 KARDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Body SK 09 ANGIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Body SK 10 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA Body SK 11 ZOBRAZOVACÍ METODY Body SK 12 OSTATNÍ DIAGNOSTIKA A TERAPIE Body SK 13 AMBULANCE Body

49 Výpočet nákladů aktivit SK 01 STANDARDNÍ LŮŽKA

50 Výpočet nákladů aktivit SK 04 OPERAČNÍ SÁL

51 Výpočet nákladů aktivit SK 10 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA

52 Pilotní zpracování dat Postup zpracování : 1. Sběr a kontrola dat 2. Nastavení nákladových středisek 3. Nastavení rozvrhu účtů 4. Realokace režijních nákladů 5. Výpočet nákladů aktivit 6. Ocenění případů 52

53 Ocenění případů Příklad č.1 : Základní údaje Datum hospitalizace : Věk 62 let Základní diagnóza K369 Nemoc střeva Hospitalizován na standardním lůžku chirurgie Vyšetření anesteziologem a chirurgem Druhý den operace, anestezie s řízenou ventilací Pátý den vyšetření chirurgem a propuštěn domů

54 Ocenění případů Příklad č.1 :

55 Ocenění případů Příklad č.1 : Základní údaje Datum hospitalizace : Věk 62 let Základní diagnóza K369 Nemoc střeva Hospitalizován na standardním lůžku chirurgie Vyšetření anesteziologem a chirurgem Druhý den operace, anestezie s řízenou ventilací Pátý den vyšetření chirurgem a propuštěn domů Doplňující údaje DRG: MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU RV 1,5803 Výnos: (při ZS=30 000) Náklady: HV:

56 Ocenění případů Příklad č.2 : Základní údaje Datum hospitalizace : Věk 81 let Základní diagnóza A047 Enterokolitida Vyšetření chirurgem Nedokladná resuscitace, hemofiltrace Operace: KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ Laboratorní biochemické vyšetření Hospitalizován na metabolické JIP interní kliniky Pátý den Nedokladná resuscitace Úmrtí

57 Ocenění případů Příklad č.2 :

58 Ocenění případů Příklad č.2 : Základní údaje Datum hospitalizace : Věk 81 let Základní diagnóza A047 Enterokolitida (zánět střeva) Vyšetření chirurgem nedokladná resuscitace, hemofiltrace, koloskopie Operace: KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ Laboratorní biochemické vyšetření Hospitalizován na metabolické JIP interní kliniky Pátý den nedokladná resuscitace Úmrtí Doplňující údaje DRG: VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU RV 4,18 (5,85) Výnos: (při ZS=30 000) Náklady: HV:

59 za pozornost Děkujeme za pozornost

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Strana 4730 Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Částka 131 372 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Parlament se usnesl na tomto

Více

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Analýza pro Ministerstvo financí České republiky Verze

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více