Matlab-To-Can Toolbox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matlab-To-Can Toolbox"

Transkript

1 Knihovna podporující využití převodníku USB2CAN v Matlabu Matlab-To-Can Toolbox Pavel Pačes, 2010, Verze 1 1 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

2 Obsah Předmluva... 2 Seznam změn... 2 Úvod... 3 Link a citace... 3 Požadavky... 3 Toolbox... 3 Seznam funkcí... 5 Příklady... 6 Inicializace spojení... 6 Komunikace se zařízením... 7 Uzavření spojení... 8 Chyby... 9 Problém s nahráním toolboxu... 9 Bibliografie Reference seznam projektů, kde byl tbx použitý Popis funkcí CANTBX interface general functions CAN adapters interface ETH adapters interface Serial adapters interface Miscellaneous functions Předmluva Tento dokument vznikl na základě požadavku číst data z vyvíjených zařízení s rozhraním CAN v prostředí Matlab. Výhodou propojení s prostředím Matlab je možnost využití dalších funkcí pro práci s daty a jejich prezentací. První verzi knihovny jsem vytvořil pro studenta pana Nedvěda, který s tímto SW získal výsledky pro jeho diplomovou práci. Seznam změn Malé změny přidané příklady použití toolboxu První verze dokumentu 2 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

3 Úvod Toolboxy v Matlabu se tak skládají z množiny M souborů a dalších podpůrných programů, které umožňují rozšiřování funkcionality prostředí. Pro získávání dat je vhodný například Instrument Toolbox, který využívá knihovny VISA pro komunikaci s externími, laboratorními přístroji. Prostředí Matlab samo o sobě neposkytuje možnost využívat rozhraní sběrnice CANbus pro komunikaci s externími zařízeními. Ovšem jako většina vývojových prostředí umožňuje nahrávat externí DLL (Dynamic Link Libraries), které mohou rozšiřovat jeho funkce. Tento dokument popisuje aplikační rozhraní, toolbox, pro komunikaci se zařízením USB2CAN a umožňující přímou interakci prostředí Matlab s přístroji připojenými na sběrnici CAN. Link a citace Tento popis je možné stáhnout na adrese (1) a softwarové vybavení na (2). Požadavky Toolbox, který je dostupný ke stažení, neobsahuje následující knihovny: FTD2XX.dll, x2can_c_dll.dll, x2can_c_lib.lib a to z důvou nevyřešených licenčních podmínek. Tyto knihovny jsou potřeba pro plné zprovoznění převodníku USB2CAN a tohoto toolboxu v prostředí Matlab a je možné je zakoupit v rámci vývojového API dodávaného k převodníku jeho výrobcem. Tento toolbox byl úspěšně používán na Matlabu verze 7.1, 2008b, 2009b a 2010a. Toolbox O propojení vyvinutých zařízení a programů mezi sebou a prostředím Matlab je použitý Matlab Can Toolbox. Toolbox, vyvinutý v této práci, se skládá z několika knihoven uložených v adresáři lib, popisu jak zprovoznit nahrávání knihoven DLL na verzích Matlab 7.0 a nižších, který je umístěný v adresáři Workaround, a v základním adresáři je množství souborů, které uživateli zpřístupňují jednotlivé funkce knihovny. Jednotlivé funkce toolboxu je možné rozdělit na funkce používané pro inicializaci, měření a ovládání připojených přístrojů, a ukončení činnosti toolboxu. Tabulka 1 zobrazuje jednotlivé funkce implementované v toolboxu a jejich význam. Funkce jsou rozlišeny prefixy, které mají následující význam: CANTBX_ souvisí přímo s ovládáním komunikační DLL knihovny a integrací do prostředí Matlab, CAN_ umožňují ovládat převodník USB2CAN, SER_ funkce komunikují po spojení typu RS232 a ETH_ funkce využívají rozhraní ethernet. Nápověda k funkcím je realizována tak, jak je v Matlabu zvykem tj. pomocí příkazu help název-funkce. Z důvodů problémů s přesností synchronizace měření v distribuovaných systémech jsou v knihovně implementovány základní funkce založené na standardu časové synchronizace podle normy 3 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

4 IEEE1588. Přístup k těmto funkcím je řešen pomocí funkcí, které jsou uvozeny prefixem SYNC. Rozhraní není ještě zcela implementováno a tak není uvedeno v tabulce 1. 4 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

5 Seznam funkcí Inicializační funkce CANTBX_InstallToolbox CANTBX_InitTxb CAN_Open, ETH_Open, SER_Open Měřící a ovládací funkce CAN_Send, ETH_Send, SER_Send SER_SendByte, SER_ReceiveByte CAN_Receive, ETH_Receive, SER_Receive Funkce pro ukončení činnosti toolboxu CAN_Close, ETH_Close, SER_Close CAN_CloseAll, ETH_CloseAll, SER_CloseAll CANTBX_CloseAll Různé CANTBX_ComposeUint32 CANTBX_SplitUint32 CANTBX_UintToSingleFloat CST_ValvesSet Tabulka 1 Seznam funkcí toolboxu Registrace toolboxu v prostředí Matlab. Nahrání DLL knihovny do paměti. Inicializace komunikace s rozhraním CAN, ethernet nebo RS232. Funkce pro odesílání dat Funkce pro odeslání a příjem jednotlivých bytů přes rozhraní RS232. Funkce pro příjem dat Ukončení práce s rozhraním. Uzavření všech rozhraní jednoho druhu. Uzavření všech rozhraní a odstranění knihovny z paměti prostředí Matlab. Funkce umožňuje složení 32 bitové hodnoty ze čtyř bytových elementů. Rozložení 32 bitové hodnoty na čtyři bytové elementy. Převedení 32 bitového čísla na 32 bitový float podle normy IEEE 754. Funkce určená pro ovládání ventilů při testování přepínání přívodů vzduchu k senzorům. FG_ETH_GetParam Funkce určená pro komunikaci se simulátorem FlightGear. DLL Library Matlab Optional Part Add Msg. Message Generor Send Receive Send FiFo Receive FiFo Thread Send Receive CAN BUS, ETH optional IO, XML Load Message Parser Obrázek 1 Vnitřní implementace knihovny 5 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

6 Příklady Následující kapitola v příkladech popisuje interakci s toolboxem. Inicializace spojení Pro práci s toolboxem je nutné tento toolbox přidat do seznamu cest viditelných v prostředí a obnovit cache prostředí Matlab. Inicializace probíhá při přepnutí do adresáře s toolboxem a vyvolání příkazu CANTBX_InstallToolbox. >> cd 'D:\Path\srcCantbx_v12\' >> CANTBX_InstallToolbox Adding path: D:\ Path\srcCantbx_v12 In case not to call CAN_InstallToolbox each time, save your path settings by: savepath command ans = >> 1 Na základě úspěšné instalace je nutné do prostředí Matlab nahrát DLL knihovnu pro komunikaci s převodníkem USB2CAN příkazem CANTBX_InitTxb, který vypíše seznam funkcí poskytovaných knihovnou a verzi jak toolboxu, tak i DLL knihovny. >> CANTBX_InitTxb Functions in library Usb2CAN_IO_DLL: ETH_Close GetDllVertion SER_SendDataByte TestStop U2C_SendData ETH_CloseAll SER_Close Sync_SyncClose U2C_Close ETH_GetData SER_CloseAll Sync_SyncFrame U2C_CloseAll ETH_Open SER_GetDataByte Sync_SyncIn U2C_GetDataTest ETH_SendData SER_Open TestStart U2C_Open CAN_InitTbx: Version 1.2 Usb2CAN_IO_DLL: Version 1.2 ans = >> 1 V případě kladné návratové hodnoty je možné v prostředí Matlab využívat všechny funkce a otevírat požadované zařízení, např. pomocí funkce CAN_Open. >> CAN_Open( 0, 100 ) ans = >> 1 6 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

7 Komunikace se zařízením Komunikace s cílovým zařízení se sestává z funkcí pro odeslání a příjem dat. Následující funkce odešle CAN paket na první převodník USB2CAN. >> CAN_Send( 0, 50, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) ans = >> 1 V případě požadavku na čtení dat by syntaxe příkazu vypadala: >> [iretval cnid cnlength cndata] = CAN_Receive( 0 ) iretval = 0 cnid = 0 cnlength = 0 cndata = >> V uvedeném případě došlo při čtení dat k chybě, která je indikovaná v návratové hodnotě proměnné iretval. Následující příklad ilustruje úspěšné čtení hodnoty. >> [iretval cnid cnlength cndata] = CAN_Receive( 0 ) iretval = 1 cnid = 336 cnlength = 8 cndata = 7 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

8 >> Příklad komunikace s externím zařízením, kdy skript v prostředí Matlab odešle požadavek a pak čeká na odpověď, může probíhat například následovně: iretval = CAN_Send( iadapter, iparamid, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ); if iretval < 0 disp( ' GetParam problem'); fretval = single(-1.0); else [iretval cnid cnlength cndata] = CAN_Receive( iadapter ); while ( cnid ~= iparamid ) % wait for specific ID [iretval cnid cnlength cndata] = CAN_Receive( iadapter ); end end ivalue = CANTBX_ComposeUint32(cnData(5),cnData(6),cnData(7),cnData(8)); Uzavření spojení Poslední částí programu je vždy uzavírání použitých zdrojů. Toolbox v tomto případě nabízí funkce pro uzavírání pouze daného spojení (CAN_Close(0)), nebo pro ukončení činnosti všech rozhraní spravovaných DLL knihovnou (CANTBX_CloseAll). >> CANTBX_CloseAll ans = >> 1 Tato funkce uzavírá všechna otevřená spojení a zároveň vymaže knihovnu DLL z paměti prostředí Matlab. 8 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

9 Chyby Problém s nahráním toolboxu V některých případech může dojít k problémům s nahráním DLL knihovny po vyvolání funkce CANTBX_InitTxb, viz: >> CANTBX_InitTxb??? Error using ==> loadlibrary at 244 There was an error loading the library "F:\srcCantbx_v12\lib\Usb2CAN_IO_DLL.dll" Error using ==> loaddefinedlibrary The specified module could not be found. Error in ==> loadlibrary at 244 loaddefinedlibrary(library,fcns,classname,structs,enums); Error in ==> CANTBX_InitTxb at 30 loadlibrary(... >> Tato chyba je způsobena chybějícími knihovnami MFC71D.DLL a DWMAPI.DLL, které je třeba nahrát do adresáře X:\Windows\System32. 9 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

10 Bibliografie 1. Pačes, Pavel. Matlab-To-Can Toolbox - Popis. [Online] Matlab-To-Can Toolbox - Program. [Online] Automatizované měření - příklady. *Online Microsoft. Microsoft Developer Network Academic Alliance. [Online] Microsoft Visual Studio. [Online] 6. Pačes, Pavel. Krátké doporučení pro tvorbu akademických prací: Automatizované měření. *Online [Citace: ] 10 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

11 Reference seznam projektů, kde byl tbx použitý Nedvěd, J.: Aerometrický systém pro malá letadla, diplomová práce, vedoucí Pavel Pačes, 2007 Nekvasil, V.: Algoritmus navedení letounu na bezpečné přiblížení k zemi při mimořádných událostech, diplomová práce, vedoucí Pavel Pačes, 2010 Veselý, M.: Využití prostředí Simulink/Matlab pro generování aplikací vestavných systémů, diplomová práce, vedoucí Pavel Pačes, 2010 Vaško, O.: Měření úhlu náběhu u malých letadel, diplomová práce, vedoucí doc. Ing. Karel Draxler, CSc., 2010 Řezníček, P.: Integrovaný systém měření výšky, diplomová práce, vedoucí doc. Ing. Karel Draxler, CSc., Pavel Pačes, 2010, Verze 1

12 Popis funkcí CANTBX interface general functions CANTBX_InstallToolbox CAN_InstallToolbox makes all necessary steps to do the CanTbx available from Matlab environment. run $matlabroot\toolbox\cantbx\cantbx_installtoolbox.m run CAN_InstallToolbox.m No input necessary. It returns 1 in case of success. CANTBX_InitTxb CANTBX_InitTxb inits data and loads necessary library. CAN_InitTxb RV = CAN_InitTxb No input necessary. CANTBX_CloseAll CANTBX_CloseAll closes all interfaces and unloads the DLL library CANTBX_CloseAll() RV = CANTBX_CloseAll No inputs required. CANTBX_ComposeUint32 CANTBX_ComposeUint32 compose four bytes into one UINT32 integer. CANTBX_ComposeUint32 ( btmsb, bt2, bt3, btlsb ) RV = CANTBX_ComposeUint32( 1, 2, 3, 4 ) dec2hex( RV ) ans = btmsb, bt2, bt3, btlsb byte values in range from 0 to Pavel Pačes, 2010, Verze 1

13 Function returns composed value. CAN adapters interface CAN_Open CAN_Open opens a USB to CAN converter at given position with given speed. CAN_Open( iadapter, ispeed ) CAN_Open( 0, 100 ) iadapter refers to a USB2CAN device - number from 0 to max. ispeed CAN bus speed 10 = 10k, 100 = 100k, 250, 500, Function returns 1 in case of successful open. CAN_Send CAN_Send sends message imsgid, through iadapter, with length ilength. CAN_Send( iadapter, imsgid, ilength, idata0, idata1, idata2, idata3, idata4, idata5, idata6, idata7 ) CAN_Send( 0, 50, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) iadapter refers to an USB2CAN device - number from 0 to max. imsgid CAN message ID ilength CAN message length idata[x] data fields, range from 0 to 255. Function returns 1 in case of successful operation. CAN_Receive CAN_Receive receives data from a USB to CAN converter. [iretval cnid cnlength cndata] = CAN_Receive( iadapter ) RV = CAN_Receive(0) iadapter refers to an USB2CAN device - number from 0 to max. Returns iretval is 1 in case of success. cnid is ID of the received CAN bus frame. cnlength is lenght of received data, number from 0 to 8. cndata is array of received data - length of valid items is from 0 to cnlength. 13 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

14 CAN_Close CAN_Close closes adapter iadapter. CAN_Close( iadapter ) CAN_Close( 0 ) iadapter refers to an USB2CAN device - number from 0 to max. Returns CAN_CloseAll CAN_CloseAll closes all CAN interfaces. CAN_CloseAll RV = CAN_CloseAll No inputs required. ETH adapters interface ETH_Open ETH_Open opens connection through a UDP. ETH_Open( iadapter, straddress, isendport, ilistenport ) iretval = ETH_Open( 0, ' ', 6000, 6001 ) iadapter refers to an USB2CAN device - number from 0 to max. straddress address string in form ' '. isendport send port, integer from 0 to ilistenport receive port, integer from 0 to ETH_Receive ETH_Receive receives data from the ethernet connection. [iretval cnid cnlength cndata] = ETH_Receive( iadapter ) [iretval cnid cnlength cndata] = ETH_Receive( 0 ) 14 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

15 iadapter refers to an ETH device - number from 0 to max. Returns iretval is 1 in case of success. cnid is ID of the received CAN bus frame. cnlength is lenght of received data - number from 0 to 8. cndata is array of received data - length from 0 to cnlength. ETH_Send ETH_Send sends data through the ethernet connection. ETH_Send( iadapter, imsgid, ilength, idata0, idata1, idata2, idata3, idata4, idata5, idata6, idata7 ) RV = ETH_Send( 0, 122, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) iadapter refers to an USB2CAN device - number from 0 to max. imsgid CAN message ID ilength CAN message length idata0, idata1, idata2, idata3, idata4, idata5, idata6, idata7 data fields, range from 0 to 255. ETH_Close ETH_Close closes adapter iadapter. ETH_Close( iadapter ) RV = ETH_Close( 0 ) iadapter refers to an ETH device - number from 0 to max. ETH_CloseAll ETH_CloseAll closes all ethernet adapters. ETH_CloseAll RV = ETH_CloseAll No inputs required. 15 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

16 Serial adapters interface SER_Open SER_Open opens a USB to CAN converter at given position with given speed. SER_Open( iadapter, icomid, ibaudrate ) SER_Open( 0, 26, 9600 ) iadapter refers to a serial device - number from 0 to max. icomid refers to a serial interface at a computer (1 means COM1, etc.). ibaudrate refers to the baudrate (9600 means baudrate 9600) Function returns 1 in case of successful open. SER_Close SER_Close closes adapter iadapter. SER_Close( iadapter ) RV = SER_Close( 0 ) iadapter refers to a serial device - number from 0 to max. SER_CloseAll SER_CloseAll closes all serial adapters. SER_CloseAll RV = SER_CloseAll No inputs required. SER_Send SER_Send sends message imsgid, through iadapter, with length ilength. SER_Send( iadapter, imsgid, ilength, idata0, idata1, idata2, idata3, idata4, idata5, idata6, idata7 ) SER_Send( 0, 50, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) 16 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

17 iadapter refers to a serial device - number from 0 to max. imsgid CAN message ID ilength CAN message length idata0, idata1, idata2, idata3, idata4, idata5, idata6, idata7 data fields, range from 0 to 255. Function returns 1 in case of successful operation. SER_Receive SER_Receive receives data from a serial device. [iretval cnid cnlength cndata] = SER_Receive( iadapter ) RV = SER_Receive iadapter refers to a serial device - number from 0 to max. Returns iretval is 1 in case of success. cnid is ID of the received CAN bus frame. cnlength is lenght of received data, number from 0 to 8. cndata is array of received data - length of valid items is from 0 to cnlength. SER_SendByte SER_SendByte sends a byte through a serial interface. SER_SendByte( iadapter, ibyte ) SER_SendByte( 0, 20 ) ans = 1 iadapter refers to a serial device - number from 0 to max. ibyte a byte to be sent. Function returns 1 in case of successful operation. SER_ReceiveByte SER_ReceiveByte receives data from a serial device. [iretval ibyte] = SER_ReceiveByte( iadapter ) RV = SER_ReceiveByte iadapter refers to a serial device - number from 0 to max. Returns iretval is 1 in case of success. ibyte contains received byte. 17 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

18 Miscellaneous functions FG_ETH_GetParam FG_ETH_GetParam Gets param (iparamid) from FG server connected to iadapter. Require opened ETH interface. See ETH_Open. fretval = FG_ETH_GetParam( iadapter, iparamid ) FG_ETH_GetParam( 0, 53 ) >Param 53, ans = % iadapter Refers to an USB2CAN device - number from 0 to max. iparamid Parameter ID. Function returns -1.0 in case of problems. 18 Pavel Pačes, 2010, Verze 1

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Popis driveru pro připojení ústředny EZS INTEGRA 128 k systému Control4

Popis driveru pro připojení ústředny EZS INTEGRA 128 k systému Control4 Popis driveru pro připojení ústředny EZS INTEGRA 128 k systému Control4 Obsah 1. Úvod... 2 2. Možnosti driveru... 2 Verze FW ústředny... 2 3. Instalace... 2 3.1. Instalace jednotlivých zařízení... 2 3.2.

Více

Automatizované měření

Automatizované měření Krátké doporučení pro tvorbu akademických prací Automatizované měření Pavel Pačes, 2010, Verze 1 1 Pavel Pačes, 2010, Verze 1 Obsah Předmluva... 3 Seznam změn... 3 Úvod... 4 Agilent IO Libraries a NI Measurement

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Vývojové (a relační) diagramy a obrázky

Vývojové (a relační) diagramy a obrázky Krátké doporučení pro tvorbu akademických prací Vývojové (a relační) diagramy a obrázky Pavel Pačes, 2010, Verze 1 1 Pavel Pačes, 2010, Verze 1 Obsah Předmluva... 2 Seznam změn... 2 Úvod... 3 Software

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Application Note #05/14: Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Požadavky: OMC8000 má přiřazenu IP adresu (statickou, nebo pomocí DHCP), označme ji OMC8000_IP Na straně PC máte spuštěného

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

ios Cvičení RSS čtečka

ios Cvičení RSS čtečka strana 1 ios Cvičení RSS čtečka Jiří Kamínek Kaminek.jiri@stoneapp.com strana 2 Vytvoření nového projektu v XCode Název RSSLesson Navigation-based Application use Core Data for storage nezaškrtávat strana

Více

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný Load Balancer RNDr. Václav Petříček Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný 1.4.2005 Co je Load Balancer Nástroj pro zvýšení výkonnosti serverů Virtuální server skrývající farmu skutečných

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Knihovna WebGraphLib

Knihovna WebGraphLib Knihovna WebGraphLib TXV 003 58.01 první vydání květen 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 58.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 2010 1 První vydání, popis odpovídá WebGraphLib_v10 OBSAH 1 Úvod...3

Více

PROPOJENÍ EASY-OPC SERVER A MICROSOFT EXCEL

PROPOJENÍ EASY-OPC SERVER A MICROSOFT EXCEL PROPOJENÍ EASY-OPC SERVER A MICROSOFT EXCEL 1.Úvod V průmyslu dochází k mohutnému rozšiřování řídících systémů, čímž narůstá množství dat, která musíme přenášet mezi jednotlivými částmi technologického

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

GL300 Uživatelský a programovací návod

GL300 Uživatelský a programovací návod GL300 Uživatelský a programovací návod www.auto-gps.eu www.eurosat.cz GL300 rev. 1.0 1 www.eurosat.cz revize 1.0-10.7.2013 Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Příručka aplikace KMix. Gaurav Chaturvedi Vývojář: Christian Esken Vývojář: Helio Chissini de Castro Vývojář: Brian Hanson

Příručka aplikace KMix. Gaurav Chaturvedi Vývojář: Christian Esken Vývojář: Helio Chissini de Castro Vývojář: Brian Hanson Gaurav Chaturvedi Vývojář: Christian Esken Vývojář: Helio Chissini de Castro Vývojář: Brian Hanson Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Hlavní okno 6 2.1 Možnosti souborů......................................

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Views Máme tři pohledy: gallery_photos, all_galeries, admin_gallery Buď je můžete vytvořit podle návodu níže, nebo importovat z přiložených txt souborů

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě). Rozdělení celkové kapacity disků mezi několik diskových jednotek. Princip Důvody:. Zvýšení rychlosti. Paralelní práce většího počtu diskových jednotek.. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa Michal Kahánek ovatelné (C / C++) Distribuované aktivní (Click & Go) Distribuované pasivní Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa iologik W5348-HSDPA-C programmable automation controller iologik W5300

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Instalace produktu Ontopia. ver. 5.0.2 (open-source verze)

Instalace produktu Ontopia. ver. 5.0.2 (open-source verze) Instalace produktu Ontopia ver. 5.0.2 (open-source verze) Martina Husáková 1.2.2010 PÁR SLOV ÚVODEM Produkt společnosti Bouvet Ontopia (dříve Ontopia Knowledge Suite OKS) je jedním z nejpoužívanějších

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0 Popis funkcí a parametrů programu Reliance External communicator Verze 1.5.0 Copyright 2003-2007 GEOVAP, spol. s r.o.,čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice tel: +420 466 024 617, fax:+420 466 210 314,

Více

Úvod do jazyka VHDL. Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz. Návrh číslicových systémů 2007-2008

Úvod do jazyka VHDL. Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz. Návrh číslicových systémů 2007-2008 Úvod do jazyka VHDL Návrh číslicových systémů 2007-2008 Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz Jak popsat číslicový obvod Slovně Navrhněte (číslicový) obvod, který spočte sumu všech členů dané posloupnosti slovní

Více

Použití inteligentních značek s informačními službami

Použití inteligentních značek s informačními službami Použití inteligentních značek s informačními službami Jan Fransen Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům snadno prohledávat množství integrovaných či

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Knihovna SolarMonitorLib

Knihovna SolarMonitorLib Knihovna SolarMonitorLib TXV 003 84.01 první vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 84.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Listopad 2013 1 První vydání, popis odpovídá SolarMonitorLib_v10

Více

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz Napájecí zdroj JSD Dohledový IP modul Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1 ÚVOD... 1 2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K DÁLKOVÉMU DOHLEDU... 1 2.1 WEBOVÉ

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Koncept pokročilého návrhu ve VHDL. INP - cvičení 2

Koncept pokročilého návrhu ve VHDL. INP - cvičení 2 Koncept pokročilého návrhu ve VHDL INP - cvičení 2 architecture behv of Cnt is process (CLK,RST,CE) variable value: std_logic_vector(3 downto 0 if (RST = '1') then value := (others => '0' elsif (CLK'event

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

Modbus SecuriPro Protocol Bridge

Modbus SecuriPro Protocol Bridge Popis zařízení Modbus SecuriPro Protocol Bridge Přehled : Tento dokument popisuje funkčnost zařízení, jeho nastavování a popis adresového prostoru. verze dokumentu: 1.0 autor: Dušan Ferbas Jiří Šindelář

Více

LAN/RS232. Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232. Charakteristika

LAN/RS232. Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232. Charakteristika ř LAN/RS232 Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232 Charakteristika Převodník LAN/RS232 slouží k připojení zařízení komunikujících sériovým protokolem RS232 do počítačové sítě

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel 3. verze dokumentu 05/2013 MICROPEL s.r.o.

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT

PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT Uživatelská příručka DA-70156 Rev.5 Průvodce instalací pro Windows 7/8/8.1 Krok 1: Vložte CD s ovladači tohoto produktu do mechaniky. Připojte zařízení k volnému portu USB

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

SDC aplikace - ovládání po internetu. Somfy Digital Control aplikace

SDC aplikace - ovládání po internetu. Somfy Digital Control aplikace SDC aplikace - ovládání po internetu Somfy Digital Control aplikace 1 Následující prezentace ve stručnosti popisuje, jak lze ovládat (nejen) Somfy RTS zařízení pomocí telefonu, tabletu nebo počítače a

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní Komunikační rozhraní Programátorská příručka Verze 1.00 ks-variolf_ms_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC 1. Popis zařízení UPS monitor je zařízení pro sledování stavu UPS - záložních zdrojů s protokolem SMART a jejich ovládání.

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vzorový příklad. Zadání: Na přípravku realizujte kombinační obvod představující funkci logického součinu dvou vstupů. Mající následující pravdivostní tabulku. x 1 x 0 y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Rovnicí

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace Polycom - produkty pro VOIP komunikaci přehled portfolia SIP telefonů objevte nové možnosti hlasové komunikace 1. PŘEHLED POLYCOM PRODUKTŮ PRO VOIP KOMUNIKACI 1.1. Stolní telefony standardu SIP SoundPoint

Více

Robotický stolní fotbal

Robotický stolní fotbal České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická katedra řídicí techniky Robotický stolní fotbal Detailní konfigurace inteligentní kamery Cognex In-Sight Vojtěch Myslivec, vojtech@myslivec.net

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

Semestrální práce z DAS2 a WWW

Semestrální práce z DAS2 a WWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce z DAS2 a WWW Databázová část Matěj Trakal 8.12.2009 Kapitola 1: Obsah KAPITOLA 1: OBSAH 2 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

M a r t i n Z m r h a l

M a r t i n Z m r h a l SMARTVISION SOFTWARE DEVELOPMENT KIT M a r t i n Z m r h a l Snímek 1 z 28 OBSAH 1. O společnosti Workswell 2. SmartVision historie, požadavky 3. Řešení pomocí NI produktů 4. SmartVision Library - přehled

Více

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík SBT Europe Regional Head Conference - November 2006 For internal use only / Siemens Switzerland Ltd 2006 Inteligentní zabezpečení budov Předpokládaná bezpečnostní

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka Martin Chalupnik Advisory Product Specialist 10 May 2011 Jak připravit IBM System x server pro zákazníka IBM Presentation Template Full Version Agenda: IBM Support Portal IBM Bootable Media Creator IBM

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007 API pro službu Mobilem.cz, verze XML 5.01 Tento dokument je určen pro partnery Mobilem.cz. Není dovoleno obsah použít pro jiný účel, než za jakým byl poskytnut. Všechna práva vyhrazena pro Crazy Tomato

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více