SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013"

Transkript

1 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, Liberec 7, Czech Republic tel , fax iteret : SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje Návod k obsluze Firmware 3.0 / 203 Přístroje jsou určey pro měřeí a sledováí sdružeých a fázových apětí, proudů, čiých a jalových výkoů, účiíků, THD apětí a proudů a frekvece v jedofázových i trojfázových sítích, v, vv. Dále umožňují i iformativí měřeí teploty v rozvaděči pomocí zabudovaého čidla teploty. Přístroje SML33 a SMM33 jsou po elektrické a fukčí stráce shodé, liší se pouze mechaickým provedeím : přístroje SML33 jsou určey pro motáž do paelu ( rozměr 96 x 96 mm ), přístroje SMM33 jsou určey pro motáž a lištu DIN EN ( lišta 35 mm, Modulbox šíře 5 modulů, to je 89 mm ). Přístroje SMN33 jsou shodé s přístroji SMM33 a avíc umožňují výpočet a zobrazeí proudu vodiče PEN a vyhodoceí maximálího průměrého trojfázového čiého výkou (apř. čtvrthodiového PMAX). Pro časovou idetifikaci maxima slouží obvod reálého času zálohovaý vitřím akumulátorem s možostí vější sychroizace pomocí sychroizačího vstupu. Přístroje jsou vybavey vstupy pro připojeí tří apěťových a tří proudových sigálů. Nomiálí rozsah apěťových sigálů může být 57,7/00, 230/400 ebo 400/690 V STŘ. Proudové vstupy mohou být buďto typu X/5A ev. X/A, tedy s omiálím rozsahem 5 ASTŘ, ev. ASTŘ (ze stadardích PTP), ebo mohou být přizpůsobey pro připojeí speciálích miiaturích proudových trasformátorů s průvlekovým ( Pxxx ) či rozvíratelým ( Sxxx ) jádrem. Tyto exterí trasformátory jsou součástí dodávky přístroje a lze je istalovat přímo a měřeé kabely. Jsou tedy určey pro asazeí v případech, kdy je použití běžých 0 / 203

2 proudových trasformátorů těžko realizovatelé ebo evýhodé. Jelikož rozsah těchto trasformátorů začíá již od 5A, lze je použít i pro měřeí a sekudárím obvodu stadardích proudových trasformátorů. Napájeí přístroje může být podle typu 24 V, 48 V (ss či stř.) ebo uiverzálí v rozsahu Vstř. ebo Vss. Všechy typy přístrojů mohou být volitelě vybavey komuikačí likou RS 485, RS 232 ebo Etheret. V takovém případě pak lze využít dodávaé programové vybaveí ENVIS, případě RETIS pro zobrazeí, prohlížeí a archivaci aměřeých průběhů v grafickém tvaru a pro řadu dalších fukcí. Pro připojeí k uživatelským systémům lze použít komuikačí protokol Modbus.. Připojeí přístroje. Mechaická motáž Přístroje SML33 se motují do paelu rozvaděče. Po zasuutí do výřezu je třeba přístroj fixovat dodaými zámky. Přístroje SMM33 a SMN33 jsou určey pro motáž a lištu DIN-35. Uvitř rozvaděče by měla být zajištěa přirozeá cirkulace vzduchu a v bezprostředím okolí přístroje, zejméa pod přístrojem, by eměly být istalováy jié přístroje ebo zařízeí, která jsou zdrojem tepla. Jiak může být ovlivěo měřeí teploty čidlem uvitř přístroje..2 Napájecí apětí Napájecí apětí (v rozsahu dle techických parametrů podle typu přístroje) je uté připojit ke svorkám AV, AV2 přes odpojovací prvek ( vypíač - viz schéma istalace ). Musí být umístě vhodě u přístroje a musí být sado dosažitelý obsluhou. Odpojovací prvek musí být ozače jako odpojovací prvek zařízeí. Jako odpojovací prvek je vhodé použít jistič o jmeovité hodotě A, přitom musí být zřetelě ozačea jeho fukce a stav ( začkami 0 a I dle ČSN EN 600- )..3 Měřeá apětí Měřeá fázová apětí se připojují ke svorkám L, L2, L3, společá svorka pro připojeí středího vodiče je ozačea N (při připojeí do trojúhelíka (3-D) a typu Aro (A) zůstae ezapojea). Měřeá apětí je vhodé jistit apř. tavou pojistkou o hodotě A. Měřeá apětí je možo připojit i přes přístrojové trasformátory apětí. Zadí pael přístroje SML33 U 230 X/5A 2

3 .4 Měřeé proudy Přístroje jsou určey pro epřímé měřeí proudů přes exterí PTP. Při istalaci je třeba dodržet orietaci PTP (svorky k,l). Správost lze ověřit při zalosti okamžitého směru přeosu čié eergie podle zaméka příslušého čiého výkou a displeji. Při Aroově zapojeí (A) zůstae ezapojeý pár I2k, I2l..4. Přístroje typu X/5A, X/A Sekudárí viutí přístrojových trasformátorů proudu o omiálí hodotě 5 A ebo A je uto přivést k párům svorek Ik, Il, I2k, I2l, I3k, I3l. V parametru P.0 (viz dále) je uté astavit převod PTP..4.2 Přístroje typu Pxxx, Sxxx Dodávaé proudové trasformátory se avlékou a měřeý vodič a jejich výstupy se připojí pomocí dvojžilového krouceého kabelu o délce maximálě 3 metry k párům svorek přístroje Ik, Il, I2k, I2l, I3k, I3l. Sekudárí viutí průvlekových trasformátorů (typu JP) pro přístroje typu Pxxx je vyvedeo pomocí pevých vodičů o délce asi 0 cm a pro připojeí ke svorkám přístroje je uté použít propojovací svorkovici. Trasformátory doporučujeme orietovat jejich tmavou straou pouzdra ke zdroji ( K ), světlou ( L ) ke spotřebiči pak je jejich světlý vodič k a tmavý l. Sekudárí viutí trasformátorů s rozevíratelým jádrem (typu JC) pro přístroje typu Sxxx je přístupé a šroubovacích svorkách trasformátoru. Orietace K, L a k, l je a ich vyzačea. Maximálí průřez vodičů je,5 mm 2. POZOR! : Připojeí stadardích PTP s výstupím omiálím proudem 5A ebo A k těmto provedeím přístrojů je zakázáo!!! Takové připojeí může přístroj vážě poškodit!!! V parametru P.0 (viz dále) je uté astavit primárí hodotu převodu PTP podle typu přístroje a sekudárí hodotu a 5 A..5 Digitálí vstup Přístroje SMN33 mají avíc svorky pro sychroizačí vstup D- a D+. K im lze připojit pouze bezpoteciálový kotakt ebo polovodičový výstup ( viz. techické parametry ). Pozor, svorky D- a sigál GND komuikačího rozhraí jsou galvaicky spojey!.6 Komuikačí rozhraí.6. Rozhraí RS 485, RS 232 Komuikačí lika RS 485 se připojuje a svorky A, B a GND. Stíěí vodiče je třeba připojit a jedom koci k PE. Kocové body komuikačí liky je vhodé osadit zakočovacími odpory(typicky 330 Ohm mezi svorky A a B). Komuikačí lika RS 232 se připojuje a svorky RxD, TxD a GND. Stíěí vodiče je třeba připojit a jedom koci k PE. Maximálí průměr připojovacích vodičů je 2,5 mm Rozhraí Etheret (IEEE802.3) Pomocí tohoto rozhraí lze přístroje připojit přímo do místí počítačové sítě (LAN). Přístroje s tímto rozhraím jsou vybavey odpovídajícím koektorem RJ-45 s osmi sigály (dle ISO 8877), fyzická vrstva odpovídá 0/00 BASE-T. Typ a maximálí délka potřebého kabelu musí odpovídat IEEE Jedotlivé přístroje musí mít růzou IP-adresu, astaveou při istalaci. 3

4 Kostrukčě je toto rozhraí realizováo vestavým modulem ES0. Způsob astaveí je popsá v aplikačí příručce Nastaveí vestavěého převodíku Etheret seriová lika ES0, který je dostupý a 2. Fukce přístroje Po přivedeí apájecího apětí se a displeji zobrazí postupě typ přístroje a zpráva ii, provede se test vitřích obvodů a a dolím řádku displeje se zobrazí verze software. Poté přístroj zače zobrazovat aměřeé hodoty. Je-li přístroj vybave komuikačí likou, lze ačítat aměřeé hodoty po této komuikačí lice do PC, případě provést změu jeho astaveí z PC. Přehled měřeých veliči p.č. začka veličia UL-L sdružeá apětí 2 UL-N fázová apětí 3 I 3' IPEN* 4 p.č. 9 0 fázové proudy 2 P proud uzlu trasformátoru fázové čié výkoy P Q 3-fázový čiý výko fázové jalové výkoy Q 3-fázový jalový výko 6 3 veličia 3-PF 3-fázový účiík cos φ fázové účiíky základí harmoické složky THDUL-L harmoické zkresleí sdružeých apětí THDUL-N harmoické zkresleí fázových apětí THDI harmoické zkresleí fázových proudů f frekvece T teplota (v místě přístroje) 3-PMAX* maximálí průměrý 3-fázový čiý výko začka 8 PF fázové účiíky *) pouze u přístrojů SMN Nastaveí přístroje Pro správou fukci je potřeba přístroj astavit. Nastaveí přístroje je určeo tzv. parametry, apříklad převod měřicího trasformátoru proudu (PTP), typ připojeého apětí (přímé měřeí ebo přes měřící trasformátor apětí PTN a jeho převod) a způsob připojeí (f, 2f, hvězda, trojúhelík ebo Aro). Dlouhým (cca 6s) stiskem přejdeme do astaveí parametrů. Zobrazí se P.xx / / zzz, kde P.xx = astavovaý parametr (horí řádek displeje), =. hodota (středí řádek), zzz = 2. hodota (dolí řádek). Blikající údaj astavujeme a hodotu potvrdíme a přejdeme k další stiskem. Nastavováí ukočíme opět dlouhým (cca 6s) stiskem. 2.2 Výzam parametrů P.00 = zámek editace, = 0 - odemkuto, = - zamkuto. Po zamkutí lze parametry pouze prohlížet stiskem. Pro odemkutí je uté zadat heslo. Stadardí astaveí : odemkuto. 4

5 Odemkutí: současým stiskem a se v zzz začou zobrazovat áhodá čísla a je-li liché, stiskěte a je-li sudé, stiskěte. P.0 = převod proudového trasformátoru (PTP). = primárí proud v A / ka, zzz = --/ A / 5A. Převod edefiová: = zzz = ---. U přístrojů typu Pxxx a Sxxx je uto astavit parametr dle typu přístroje ( a zároveň rozsahu dodaých proudových traf) a hodotu xxx a parametr zzz a 5A. P.02 = převod apětˇového trasformátoru (PTN). = primárí apětí ve V / kv, zzz = --- / 00V. Přímé připojeí (bez PTN) = zzz = --- (= stadardí astaveí). P.03 = typ zapojeí. = - jedofázové, = 2 - dvoufázové, = 3-Y - třífázové s ulovým vodičem - zapojeí do hvězdy (=stadardí astaveí), = 3-D - třífázové bez ulového vodiče - zapojeí do trojúhelíku, = A - třífázové zapojeí Aro. P.04 = způsob zobrazeí. = 0 - zobrazovaé veličiy se střídají po 3s, = zobrazuje se vždy posledí vybraá veličia (=stadardí astaveí), = 2 - po 0 s bez maipulace se zobrazí astaveá výchozí veličia zzz (viz tabulku íže, svítí i příslušá LED). P.05 = zobrazovaé veličiy. = pořadí veličiy (viz tabulku výše, svítí i příslušá LED), zzz = 0 / - veličia se ezobrazuje / zobrazuje. Stadardí astaveí : zobrazují se všechy veličiy. P.06 = předpokládaá omiálí frekvece sítě. Vzorkováí měřeých veliči je řízeo automaticky dle apětí L, je-li apětí a frekvece v rozsahu dle techických parametrů. Je-li apětí L mimo tyto meze (apř. eí-li připojeo), símáí veliči je řízeo astaveou frekvecí 50 či 60 Hz ( dle astaveí = A50 / A60). P.07 = komuikačí protokol. = 0 - protokol KMB (=stadardí astaveí), y = -- / -E / -O - protokol Modbus-RTU bez parity / sudá (Eve) parita / lichá (Odd) parita. Nuto astavit i u přístrojů s rozhraím Etheret v souladu s astaveím vestavěého převodíku ES0 (viz aplikačí příručku Nastaveí vestavěého převodíku Etheret seriová lika ES0, která je dostupá a ). P.08 = komuikace. = rychlost v kbaud, zzz = adresa přístroje. Stadardí astaveí : rychlost 9,6kBd, adresa. Nuto astavit i u přístrojů s rozhraím Etheret : komuikačí rychlost v souladu s astaveím vestavěého převodíku ES0 (obvykle a 9,6 kbd, viz aplikačí příručku zmíěou výše), adresu zzz doporučujeme astavit a. P.09 (pouze u SMN33) : = šířka oka vyhodoceí P MAX v miutách. Stadardí astaveí : 5 miut. SML VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C k M Příklad Měřeý proud je připoje přes PTP s převodem 500A / 5A. Dlouhým stiskem přejdeme do astaveí. Případě provedeme odemkutí astavováí popsaé výše. Stiskem vybereme parametr č. P.0, stiskem vybereme hodotu sekudárího proudu, potvrdíme stiskem, dále stiskem vybereme hodotu primárího proudu (LED idikují řád a jedotku) a astaveí ukočíme dlouhým stiskem. Případě provedeme zovu zamkutí astavováí. 5

6 2.3 Přehled parametrů č. P.00 pole P.0 zzz P.02 zzz P.03 výzam zámek převod PTP primárí proud převod PTP sekudárí proud převod PTN primárí apětí převod PTN sekudárí apětí typ zapojeí způsob zobrazeí rozsah ast. 0/ A 0kA --- / A / 5A 0,kV 400kV --- / 00 V / 2 / 3Y / 3-D / A 0//2 st.h pozámka viz popis výše pro přístroje typu Pxxx a Sxxx viz popis výše --- = edefiová, odpovídá převodu = přímé připojeí = přímé připojeí 3-Y viz popis výše viz popis výše ) při výběru č. 3 SMN33 v dalším kroku zobrazí proud IPEN a a horím displeji svítí -42) P.04 zzz výchozí veličia číslo dle tabulky Přehled měřeých veliči výše až 5 resp. 6 2 při výběru č. 5, č. 7 a č. 9 a horím displeji svítí -3- ( -2dvoufázové připojeí ) a data se zobrazují a středím displeji 3) při výběru č. 0 a č. 5 příslušá LED bliká 4) při výběru č. až 3 svítí LED THD i LED příslušé veličiy 5) P.05 zzz P.06 P.07 P.08 zzz P.09 pořadí veličiy 5 resp. 6 vše povol eo povoleí zobrazeí vybraé 0/ veličiy A50 / frekvece sítě A50 A60 0 / -- / komuikačí protokol -O / 0 E 2,4 komuikačí rychlost v kbd 9,6 38,4 komuikačí adresa až / 30 / oko vyhodoceí PMAX č. 6 platí pouze pro SMN33 pouze je-li apětí L mimo rozsah viz popis výše pouze SMN33

7 2.4 Nastaveí jasu displeje Pokud při ápisu ii stiskeme a uvolíme jej po rozsvíceí verze sw, rozsvítí se všechy segmety a stiskem astavujeme jas. Dlouhým stiskem opustíme tuto fukci. 2.5 Vyhodoceí a zobrazeí měřeých dat Na sloupci LED vlevo se zobrazuje měřeá veličia (jedotka), a třech třímístých displejích lze sledovat aktuálí aměřeé hodoty v jedotlivých fázích a u vybraých veliči i třífázovou hodotu (a horím displeji je zobrazeo -3- resp. -A- pro zapojeí Aro) a LED vpravo udávají řád (společý pro všechy tři hodoty). Pomocí tlačítek a lze přepíat mezi jedotlivými měřeými hodotami. Přístroj měří skutečou efektiví hodotu (TRMS) apětí a proudů. U LL se zobrazuje v pořadí U2, U23 a U3. Přístroj SMN33 avíc vyhodocuje a zobrazuje hodotu proudu I PEN jako součet okamžitých fázorů proudů IL až IL3. Při jedofázovém zapojeí se zobrazují se pouze jedofázové hodoty. Při dvoufázovém zapojeí se zobrazují dvě hodoty a dvoufázové hodoty čiého a jalového výkou a účiíku (a horím displeji je zobrazeo -2- ). Při zapojeí do trojúhelíku je fázové apětí měřeo vůči umělému středu, což je idikováo blikající desetiou tečkou u hodot U L-N. Při zapojeí Aro se u proudů zobrazují pouze hodoty I L a IL3 a pouze třífázové hodoty výkoů a účiíku (a horím displeji je zobrazeo -A- ). Při zpěté dodávce čié eergie bliká desetiá tečka u hodot čiých výkoů. V případě kapacitího charakteru jalového výkou bliká desetiá tečka u těchto údajů. Vyhodocuje se skutečý účiík - P.F. (jiak též celkový - T.P.F., lambda). Cos φ se zobrazuje ve čtyřech kvadratech a odpovídá úhlovému posuvu základí harmoické složky UL-N a IL. Pokud je charakter jalového výkou kapacití, zobrazí se písmeo c před desetiou tečkou údaje cos φ (místo 0 ), při zpěté dodávce čiého výkou bliká desetiá tečka. Měřeí úrově celkového harmoického zkresleí (THD) apětí a proudů se provádí do 25. harmoické. Vyhodoceí maximálího průměrého třífázového čiého výkou P MAX se provádí v itervalu 5, 30 ebo 60 miut dle astaveí parametru P.09. Vyulováí hodoty P MAX se provede dlouhým stiskem tlačítka (hodota PMAX musí být současě zobrazea) a po rozsvíceí ápisu Clr P je uto požadavek potvrdit tlačítkem. Přístroj vyulováí potvrdí ápisem Clr P do. Reálý čas přístroje, případě čas výskytu P MAX lze číst a astavovat pouze programem ENVIS, resp. RETIS přes komuikačí liku. 2.6 Vybraé základí vztahy Vztahy platí pro základí zapojeí ( hvězda ). Měří se 4 periody se vzorkováím 28 bodů a periodu ( = 52 ). Fázové apětí: U = U i 2 Sdružeé apětí: U 2 = i= i= 7 (U i U 2i ) 2

8 Proud: I = Jalový výko: Q = Čiý výko: P = I i2 i= U (i π / 2) I i U i I i i= Účiík: PF = P /(U I ) i= Třífázový čiý výko: P = P + P 2 + P 3 Třífázový jalový výko: Q = Q + Q 2 + Q3 Třífázový účiík: PF = P /(U I + U 2 I 2 + U 3 I 3) Celkové harmoické zkresleí: THDU = 25 2 hu i 00% (obdobě pro UL-L a IL ). i= 2 Odběr / dodávka a charakter jalového výkou podle fázového posuvu (dle IEC375) Ij+ kvadrat II čiá dodávka, jalový odběr kapacití charakter kvadrat I čiý odběr, jalový odběr iduktiví charakter S Q ϕ Ič- Ič+ P kvadrat IV kvadrat III čiá dodávka, jalová dodávka iduktiví charakter Ij- 8 čiý odběr, jalová dodávka kapacití charakter

9 3. Techické parametry pomocé apájecí apětí rozsah, kategorie přepětí provedeí U provedeí 24 provedeí 48 příko stupeň zečištěí zapojeí měřeé apětí (fáz. / sdruž.) rozsah, kategorie měřeí provedeí : - 230, (UNOM = 230/400 VAC) - 400, (UNOM = 400/690 VAC) - 00, (UNOM = 57,7/00 VAC) přesost měřeí apětí vstupí impedace provedeí 00 / 230 / 400 zapojeí trvalé přetížeí (IEC 258) špičkové přetížeí frekvece přesost měřeí frekvece měřeý proud rozsah podle provedeí : - X/5A, (INOM = 5 AAC) - X/A, (INOM = AAC) - Pxxx, Sxxx (INOM=xxx AAC) přesost měřeí proudu - prov. X/5A, X/A, Pxxx - provedeí Sxxx kostrukce proudových vstupů provedeí X/5A, X/A VAC / Hz, VDC, 300V/CATIII 6 30 VAC / Hz, 8 36 VDC, 50V/CATIII VAC / Hz, VDC, 50V/CATIII 3 VA / 3 W 2 galvaicky izolovaé, ezáleží a polaritě 2,3 285 / VAC, 300V/CATIII / VAC, 600V/CATII 5 / VAC, 50V/CATIII ± 0,5 % z hodoty ± 0,5 % z rozsahu 356 / 880 / 560 kω (Ui N) jedofáz. / dvoufáz. / hvězda / trojúhelík / Aro 2x 4 x po dobu sekudy Hz ± 0,02 % 0,02 7 AAC 0,0,4 AAC 0,005,2 x INOM ± 0,5 % z hodoty ± 0,5 % z rozsahu ± % z hodoty ± % z rozsahu příko < 0,25 VA (Ri < 0 mω) zapojeí galvaicky izolovaé od ostatích obvodů přístroje trvalé přetížeí 4 AAC špičkové přetížeí 70 AAC po dobu sekudy ext. proudové trasformátory provedeí Pxxx, Sxxx kostrukce, maximálí průměr měřeého vodiče - provedeí Pxxx ( JP ) - provedeí Sxxx ( JC ) max. délka připoj. vodičů průvlekové, 7 9 mm s rozevíratelým jádrem, 0 36 mm 3m 9

10 měřeé výkoy čiý rozsah přesost měřeí čiého v. - prov. X/5A, X/A, Pxxx - provedeí Sxxx jalový - rozsah přesost měřeí jalového v. - prov. X/5A, X/A, Pxxx - provedeí Sxxx měřeé účiíky P.F., cos φ přesost měřeí v rozsahu 0,50,00, I > 5% INOM - prov. X/5A, X/A, Pxxx - provedeí Sxxx přesost měřeí, celý rozsah - prov. X/5A, X/A, Pxxx - provedeí Sxxx urče rozsahem měřeého apětí a proudu ± 0,5 % z hodoty ± 0,5 % z rozsahu ± % z hodoty ± % z rozsahu urče rozsahem měřeého apětí a proudu ± % z hodoty ± % z rozsahu ± 2 % z hodoty ± 2 % z rozsahu ± % z rozsahu ± 2 % z rozsahu ± 2 % z rozsahu ± 5 % z rozsahu měřeí THD, rozsah, přesost pro U, I > 0 % UNOM,INOM do 25. řádu, %, ±2 % z hodoty ±0,5% měřeá teplota rozsah, přes. -25 C až +60 C, ±3 C komuikačí port RS485 ebo RS232 (2,4 38,4 kbd) ebo Etheret 0/00 BASE-T, galvaicky izolovaý, podpora protokolů Modbus a KMB sychroizačí vstup (SMN33) urče pro bezpoteciálový kotakt IMIN = 0 ma, UMIN = 0 V, RMAX = 40 Ω galvaicky spojeý s komuikačím portem pracoví prostředí pracoví teplota skladovací teplota pracoví a skladovací vlhkost EMC vyzařováí třída C dle ČSN IEC C až 60 C -40 C až 85 C < 95 % - esráživé prostředí ČSN EN ; ČSN EN 550, třída A ; ČSN EN 55022, třída A ČSN EN EMC odolost krytí SML33 SMM33 / SMN33 rozměry SML33 SMM33 / SMN33 hmotost IP4 (IP54 s krycí fólií), zadí pael IP20 IP20 96x96 mm, zástavá hloubka 80 mm, motáží výřez 92+ x 92+ mm 89 x 90 mm ( 5 modulů ), výška 53 mm 0,3 kg 0

11 43 44 x x 36 výřez v paelu 38 x 38 mm 96 x x 90 výřez v paelu 92 x 92 mm SML SMM33 / SMN B A TxD RxD N L L2 L3 Ik Il I2k I2l I3k I3l 90 GND 62 D- D+ 45 AUX V 22

12 Sortimet speciálích PTP s rozevíratelým jádrem a ízkým výstupím proudem pro přístroje v provedeí Sxxx provedeí přístroje S005 S050 S075 S00 S50 S250 S300 S600 typ PTP JC0F JC6F JC24F JC36S-3 vitří průměr 0 mm 6 mm 24 mm 36 mm rozměry[ mm] / hmot. 23 x 26 x 50 / 45 g 30 x 3 x 55 / 75 g 45 x 34 x 75 / 50 g 57 x 4 x 9 / 280 g Sortimet speciálích průvlekových PTP s ízkým výstupím proudem pro přístroje v provedeí Pxxx provedeí přístroje P005 P05 P025 P50 P200 P300 typ PTP JP3W JP5W JP6W vitří průměr 7 mm 3 mm 9 mm Proudové trasformátory s rozevíratelým jádrem řady JC šroubové svorky, pružý zámek 2 rozměry[ mm] / hmot. 24 x 27 x / g 37 x 4 x 4 / 37 g 49 x 5 x 20 / 70 g Průvlekové proudové trasformátory řady JP

13 4. Vyráběé typy, začeí 3

14 5. Příklady zapojeí Číslováí svorek svorka č. sigál svorka č. SML33 SMM33, SMN33 L 2 3 L2 3 L3 sigál SML33 SMM33, SMN33 AV AV N A (RS485) RxD (RS232) Ik Il 2 B (RS485) TxD (RS232) I2k I2l 4 3 G (RS485) G (RS232) I3k 5 4 D I3l 6 5 D Připojeí přístroje SML33 U 230 X/5A 4

15 Připojeí přístroje SMM33 U 230 X/5A Připojeí přístroje SMN33 U 230 Sxxx (resp. SMN33 U 230 Pxxx) 5

16 Připojeí přístroje SMN33 U 230 S005 při měřeí a sekudárím viutí PTP 6

17 6. Údržba, servis, záručí list Měřicí přístroje SML33, SMM33, SMN33 evyžadují během svého provozu žádou údržbu. Pro spolehlivý provoz je pouze uté dodržet uvedeé provozí podmíky a evystavovat je hrubému zacházeí, které by mohlo způsobit mechaické poškozeí. Přístroje jsou vybavey tavou síťovou pojistkou, zajišťující odpojeí přístroje při esprávém apájecím apětí, resp. při poruše. Pojistka eí uživatelsky přístupá, přístroj je uto zaslat dodavateli. Výrobek byl před expedicí řádě přezkouše. V případě poruchy výrobku je třeba uplatit reklamaci u dodavatele ebo u výrobce a adrese: KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové LIBEREC 7 tel , fax iteret : Výrobek musí být řádě zabale tak, aby edošlo k poškozeí při přepravě. S výrobkem musí být dodá popis závady, resp. jejího projevu. Nárok a záručí opravu ebude uzá, pokud byla závada způsobea esprávým zapojeím, přetížeím ebo mechaickým poškozeím. Pokud je uplatňová árok a záručí opravu, musí být zaslá i řádě vyplěý záručí list. Pokud je požadováa mimozáručí oprava, je uté přiložit objedávku a tuto opravu. Na přístroj je poskytováa záruka po dobu 24 měsíců ode de prodeje. Vady vziklé v těchto lhůtách prokazatelě vadým provedeím, chybou kostrukcí ebo evhodým materiálem, budou opravey bezplatě výrobcem. Záruka zaiká i během záručí lhůty, provede-li uživatel a přístroji edovoleé úpravy ebo změy, zapojí-li přístroj a esprávě voleé veličiy, byl-li přístroj poruše mechaicky ebo esprávou maipulací, ebo byl provozová v rozporu s uvedeými techickými parametry. Typ přístroje: Výrobí číslo : Výstupí kotrola : Datum prodeje : Razítko výrobce : 7

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Zkušebí apěťové a proudové impulsy podle ČSN EN 663- kategorie způsob zkoušky impulsí apětí impulsí proud C strmé impulsy 0,5 kv ebo kv (,/50 μs) C strmé impulsy

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů

Více

Technický popis MT24. Návod pro obsluhu UPOZORNĚNÍ OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Technický popis MT24. Návod pro obsluhu UPOZORNĚNÍ OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA UPOZORĚÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu rozvaděče. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani jiná zapojení, než jsou uvedena v tomto

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES CZ ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERVO-APLIKACE DYNAMICKÉ POLOHOVÁNÍ Regálový sklad v logistickém

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

n fixace uvnitř obalu

n fixace uvnitř obalu TVA RO VÉ VÝPLN Ě bezpečé uložeí výrobků a dílů při maipulaci, dopravě a skladováí fixace uvitř obalu baleí dílů v průmyslu pro sériovou i kusovou výrobu baleí dílů v elektrotechickém průmyslu - atistatické

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Měření na D/A a A/D převodnících

Měření na D/A a A/D převodnících Měřeí a D/A a A/D převodících. Zadáí A. Na D/A převodíku ealizovaém pomocí MDAC 8: a) Změřte závislost výstupího apětí převodíku v ozsahu až V a zvoleé vstupí kombiaci sousedích kódových slov. Měřeí poveďte

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod ZMD310AR/CR E650 řada 3 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh nejnovější generaci elektroměru ZMD300, provedení

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e BOX Prodloužení ethernetu Prodloužení napájení /+ Přepěťové ochrany LAN portů 30A 8/20µs Ochrana proti ESD dle IEC 61000-4-2 ±15kV Kompatibilní s dle IEEE 802.3af

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

JSEM PERFEKCIONISTA. iamnikon.cz

JSEM PERFEKCIONISTA. iamnikon.cz JSEM PERFEKCIONISTA iamiko.cz Výjimečě hbitý. Neporovatelě tvořivý. Uvádíme D300S, výjimečě tvořivou digitálí jedookou zrcadlovku, která je vlajkovou lodí přístrojů Niko formátu DX. Fotoaparát je urče

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu hlídače izolačního stavu Hakel je dynamická společnost, která se od doby svého založení v roce 1994 rychle rozvinula z hlediska obratu, ale také z hlediska sortimentu výrobků. Srovnatelnou dynamiku lze

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

MEDOVÁHA (Souprava pro sledování úlů)

MEDOVÁHA (Souprava pro sledování úlů) MEDOVÁHA (Souprava pro sledování ů) 1. Úvod Medováha je zařízení, které umožňuje vzdálené sledování a vyhodnocování snůšky medu až v 32 ech, soustředěných v jedné oblasti. Informace o denním přírůstku

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více