MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití"

Transkript

1 ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG testů ABLOT BORRELIA IgM testů ABLOT BORRELIA IgG testů ABLOT BORRELIA IgM testů Skladování: 2 8 C ABLOT BORRELIA Strana 1 / 9

2 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Použití 3 3. Princip testu 3 4. Součásti soupravy 4 5. Potřebný materiál, který není součástí soupravy 4 6. Upozornění a zvláštní opatření 4 7. Uchovávání a trvanlivost reagencií 5 8. Odběr vzorku a příprava testu 5 9. Pracovní postup Odběr a manipulace se vzorkem Charakteristika testu Literatura 9 ABLOT BORRELIA Strana 2 / 9

3 1. Úvod Lymská borelióza je jedním z infekčních onemocnění nejčastěji přenášených klíšťaty. Etiologické agens je charakterizováno jako Borrelia sp., spirocheta s devíti klasifikovanými sérotypy po celém světě. Ve střední a východní Evropě mají klinický význam pouze B. afzelii, B. garinii a B. burgdorferi. Borreliové infekce nejsou omezeny pouze na kožní příznaky, ale mohou se také projevit v mnoha jiných tkáních a tím způsobovat mnohočetná postižení, včetně centrálního nervového systému. Klinické příznaky lze rozdělit do tří fází: Fáze I: Časné onemocnění vyskytující se několik dní až několik týdnů po infekci. Klinické příznaky: Erythema migrans, chřipkové příznaky, horečka, zvracení, třes atd. Lab. diagnostika: IgM protilátky jsou detekovatelné u % všech pacientů; IgG titry protilátek jsou nízké nebo nedetekovatelné. Fáze II: Časně rozšířená infekce několik týdnů až několik měsíců po infekci. Klinické příznaky: neuroborreliosis (meningitida, encefalitida), srdeční komplikace, artralgie, myalgie apod. Lab. diagnostika: protilátky proti boreliím jsou detekovatelné u %. V počáteční II. fázi infekce mouhou být IgM protilátky stále detekovány, později jsou zjistitelné pouze IgG protilátky. Fáze III: Chronický projev měsíce až roky po infekci. Klinické příznaky: neurologické relapsy, progresivní encefalitidy, chronická artritida, Acrodermatitis chronica atrophicans atd. Lab. diagnostika: IgM protilátky nejsou detekovatelné ve většině případů; IgG je převládající u % patientů. Příznaky se mohou lišit individuálně v rámci těchto 3 fází klasifikačního systému. Subklinické průběhy infekce mohou být pozorovány ve fázích I a II. 2. Použití ABLOT BORRELIA je citlivý western blot pro detekci IgM/ IgG protilátek proti Boreliím z lidského séra nebo plazmy. Tento test je pouze pro in vitro diagnostiku. 3. Princip testu Evropské kmeny Borrelia burgdorferi byly upraveny SDS a elektroforeticky rozděleny podle molekulové hmotnosti pomocí polyakrylamidového gelu. Gel je nanesen na nitrocelulózovou (NC) membránu a inkubován v tlumícím roztoku k nasycení všech volných vazebných míst. Po vysušení jsou NC rozděleny na proužky a vakuově zabaleny ke skladování. Proužky jsou připraveny k použití. Při skladování v chladu a suchu jsou proužky stabilní až do data expirace. Vazba sérových protilátek proti Boreliím, tvorba sendvičových komplexů a enzymy katalyzovaná barevná reakce probíhá ve třech různých reakčních krocích: Krok 1: Specifické protilátky se váží k antigenům, které jsou na pevné fázi, a tím vzniká stabilní imunokomplex. Po 60-ti minutové inkubaci při laboratorní teplotě jsou stripy promyty předem zředeným promývacím pufrem, čímž se odstraní všechny nereaktivní sérové komponenty. ABLOT BORRELIA Strana 3 / 9

4 Krok 2: Konjugát (anti-lidský IgG nebo IgM) s alkalickou fosfatázou je přidán na NC strip. Po 30-ti minutové inkubaci při laboratorní teplotě je přebytečný konjugát odstraněn promytím promývacím pufrem. Krok 3: Na každý NC strip je přidán chromogenní substrát obsahující BCIP/NBT. Během 15-minutové reakce se protein naváže na NC a objeví se temně fialové zbarvení. BCIP / NBT roztok se odstraní a zabarvení se zastaví přidáním 2 ml destilované vody. NC stripy se vyjmou z inkubátoru a usuší na vzduchu na filtračním papíře. Porovnání jednotlivých proužků s konkrétními proteiny pomocí šablony, která je součástí soupravy, umožňuje detekci specifických protilátek proti Boreliím. 4. Součásti soupravy 8 Testů 24 Testů 8 ks 24 ks Nitrocelulozové membrány (NC) potažené elektroforeticky oddělenými antigeny B.afzelii, B.garinii a B.burgdorferi s.s. 1 ks 3 ks Jednorázové inkubační nádoby s 8. jamkami 25 ml 2 x 25 ml Roztok k ředění vzorků, připraven k použití 25 ml 25 ml Promývací pufr, 25 x koncentrovaný 1 ml 2.8 ml Enzymový konjugát IgG nebo IgM, alkalická fosfatáza konjugovaná ovčími anti-lidskými IgG, 10 x koncentrovaný 9 ml 25 ml Substrátový roztok BCIP/NBT, připraven k použití 0.4 ml 1.0 ml Cut-off kontrola pro IgM i IgG, lidská, 5x koncentrovaná 1 ks 1 ks Protokol s kontrolním stripem 5. Potřebný materiál, který není součástí soupravy 1. Destilovaná nebo deionizovaná voda 2. Přesné mikropipety. 3. Odměrné válce pro 10 ml, 250 ml a 1000 ml. 4. Vakuová pumpa (např. vodní vakuová pumpa). 5. Třepačka. 6. Pinzety. 6. Upozornění a zvláštní opatření 1. Všechny reagencie dodávané v této soupravě jsou určeny pouze pro in vitro diagnostiku. 2. Přečtěte si pozorně návod před provedením testu. Neupravujte postup. 3. Nezaměňujte reagencie mezi jednotlivými šaržemi. Reagencie byly optimalizovány pro každou šarži. 4. Všechny reagencie by měly být skladovány při teplotě 2 8 C a před použitím vytemperovány na laboratorní teplotu. 5. Vyvarujte se vzájemné kontaminaci reagencií nebo záměně víček na lahvičkách. Použijte jinou pipetu nebo pipetovací špičku pro každý vzorek nebo činidlo. 6. Vzorky by neměly být tepelně inaktivovány, mohlo by dojít k nespecifickým výsledkům. Vyhněte se opakovanému zamrazování vzorků. 7. Z etických důvodů bylo použití vzorků CSF hodnoceno pouze testováním párů vzorků CSF a případně vzorků sér (pouze pokud byly k dispozici). Vzorky byly distribuovány Institutem pro dokumentaci a standardizaci (INSTAND) v Německu. Proto použití vzorků CSF by mělo být prokázáno testováním dostatečného počtu takovýchto vzorků. 8. BCIP / NBT substrát je klasifikován jako zdraví škodlivý. Vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi a udržujte jej stranou od zdrojů tepla a otevřeného ohně. 9. Všechny komponenty soupravy jsou negativní proti HCV, HBsAg a HIV. Nicméně zacházejte se všemi séry a činidly jako s potenciálně infekčním materiálem za všech okolností. ABLOT BORRELIA Strana 4 / 9

5 - Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde se nakládá se vzorky nebo reagenciemi kitu. - Nepipetujte ústy. - Používejte jednorázové rukavice při manipulaci se vzorky nebo reagenciemi a poté si důkladně umyjte si ruce. 7. Uchovávání a trvanlivost reagencií ABLOT BORRELIA western blot kit (všechny jeho komponenty) mohou být použity až do uplynutí doby expirace uvedené na štítku soupravy, jestliže jsou skladovány při 2 8 C. BCIP/NBT substrát uchovávejte ve tmě. Po otevření skladujte všechny reagencie při teplotě 2 8 C. Promývací roztok lze skladovat v těsně uzavřených lahvích při teplotě 2 8 C po dobu až jednoho měsíce. 8. Odběr vzorku a příprava testu Všechny reagencie musí být před použitím vytemperovány na laboratorní teplotu. Odběr vzorku: V testu by měl být použit čerstvý vzorek nebo kontrola. Od krve asepticky odebrané ze žíly, přirozeně vysrážené, by mělo být odděleno sérum okamžitě, aby se zabránilo hemolýze. Antikoagulační látky mohou způsobit nesprávné výsledky. Kontaminovaná, hemolyzovaná, ikterická nebo lipemická séra mohou interferovat s testem. Teplem inaktivovaná séra by neměla být v testu použita. Vzorky mohou být skladovány při teplotě 2 8 C po dobu 1 týdne nebo po delší dobu při -20 C. Vyvarujte se opakovanému rozmrazování a zmrazování vzorku. Některá séra mohou ukázat výrazně barevná pozadí, v takových případech není interpretace možná. Poznámka: Naředěná séra by měla být testována týž den. Promývací roztok: Ředění vzorku: Ředění kontroly: Ředění konjugátu: Řeďte koncentrovaný promývací roztok 1:25 destilovanou nebo deionizovanou vodou např. 10 ml koncentrovaného promývacího roztoku s 240 ml destilované vody, dobře promíchejte. Naředěný promývací roztok je stabilní 4 týdny při 2 8 C. Sérum zřeďte 1:51 roztokem na ředění vzorků; např. 20 µl séra + 1 ml roztoku na ředění vzorků, dobře promíchejte. Zřeďte cut-off kontrolu 1:5 roztokem na ředění vzorků, např. 200 µl negativního kontrolního séra µl roztoku na ředění vzorků, dobře promíchejte. Nařeďte vhodný objem konjugátu 1:10 s roztokem na ředění vzorků podle ředícího schématu níže: Počet stripů Ředění konjugát konečný objem vzorku (konc.) ml ml 1 ml ml ml 2 ml ml ml 3 ml ml ml 4 ml ml ml 5 ml ml ml 6 ml ml ml 7 ml ml ml 8 ml ml ml 9 ml ml ml 10 ml ml ml 11 ml ml ml 12 ml ABLOT BORRELIA Strana 5 / 9

6 9. Pracovní postup NC stripy jsou označeny 1-24 nebo 1-8, respektive, v závislosti na jejich poloze na polyakrylamidovém gelu. Stripy by měly být použity ve stejném pořadí. Vyjměte požadovaný počet stripů z nádoby uchopením pomocí pinzety za číslo na konci stripu. Nedotýkejte se stripů prsty! Umístěte každý strip do jedné jamky inkubačního zásobníku s čísly nahoru. Po vyjmutí stripů ihned kontejner uzavřete. Stripy by měly být vždy pokryty tekutinou během inkubace. Vždy inkubuje při laboratorní teplotě. Doporučuje se provést kontrolu s každým testem. 1. Inkubace séra Pipetujte naředěný vzorek nebo kontrolu (1000 µl) na příslušný strip. Inkubujte 60 minut při laboratorní teplotě; jemně třepejte během inkubace. 2. První promývací krok Opatrně odstraňte sérum z každé jamky. 1x promyjte strip 1 ml promývacího roztoku. Okamžitě odstraňte veškerou kapalinu z každé jamky. Promyjte každou jamku 3x 2 ml promývacího roztoku, pomocí 5-ti minutového promytí na třepačce. Zcela odstraňte tekutinu z jamek. Během prvního promývacího kroku připravte požadované množství konjugátu. 3. Inkubace konjugátu Dávkujte 1 ml čerstvého připraveného roztoku konjugátu do každé jamky. Inkubujte na třepačce po dobu 30 minut při laboratorní teplotě. 4. Druhý promývací krok Odstraňte všechen konjugát z jamek. Vymyjte stripy 1 x 1 ml promývacího roztoku. Okamžitě odstraňte veškerou kapalinu z každé jamky. Promyjte každou jamku 3x 2 ml promývacího roztoku, pomocí 5-ti minutového promytí na třepačce. Zcela odstraňte tekutinu z jamek. 5. Reakce se substrátem a zastavení reakce Přidejte 1 ml BCIP / NBT substrátu do každé jamky; inkubuje na třepačce po dobu 15 minut při laboratorní teplotě. Okamžitě odstraňte substrát z jamek. Nedovolte, aby stripy vyschly. Přidejte 2 ml destilované vody k zastavení reakce. V případě potřeby promyjte stripy znovu 2 ml destilované vody. Opatrně vyjměte stripy z jamek a nechte je uschnout na filtračním papíru. Interpretujte reaktivní proužky pomocí šablony dodávané v soupravě. Stripy mohou být uchovány v suchu a temnu pro dokumentaci. 10. Odběr a příprava vzorku Každý NC strip obsahuje sérový kontrolní proužek a kontrolní proužek konjugátu. IgG a IgM kontrolní proužky jsou samostatné. Oba kontrolní proužky musí být viditelné, aby byl test platný. V případě, že obě kontroly konjugátu (IgG a IgM) reagují na stejném stripu, pak silnější označuje konjugát použitý v testu. Interpretace cut-off kontrolních proužků: Cut-off Referenční proužek v testech IgG: Cut-off Referenční proužek v IgM testech: VlsA band P25 Proužky antigenů, které mají slabší intenzitu zabarvení v porovnání s cut-off proužky, nemohou být interpretovány. Proteiny P41 kda a P39 kda jsou pouze vysoce specifické pro IgM. Šířka proužku se může lišit v závislosti na koncentraci protilátek ve vzorku. IgG proužky bývají obvykle silnější než ty s IgM. ABLOT BORRELIA Strana 6 / 9

7 Pro interpretaci postupujte následovně: Umístěte suché NC stripy přímo na protokol s kontrolním stripem dodávaným v této soupravě. Kontrolní proužek séra se zobrazí jako linka a musí vyjít na stejné pozici jako na kontrolním stripu. Jednotlivé reaktivní proužky s imunitně specifickými antigeny lze určit porovnáním s reakcemi těch proužků, které jsou na dodávaném kontrolním stripu. Antigeny pozitivních proužků lze identifikovat z kontrolního stripu. Dokumentace reaktivních proužků, jakož i jejich intenzita, může být provedena přímo na protokolu vedle stripů. Pozitivní kontrolní strip a šablony pro interpretaci jsou specifické pro konkrétní šarže! Imunitní reaktivní proteiny Molekulární hmotnost Antigen Specifičnost >101 kda nespecifické (92-100kDa) p100 kda povrchové membránové vesikulární proteiny vysoce specifické v ABLOT TM (pozdní fáze infekce) p83-91 kda degradační proteiny specifické, v pozdní fázi infekce p59/62 kda proteiny tepelného šoku membránové proteiny vysoce specifický dvojitý proužkek v ABLOT TM p45 kda důležité v IgG testech specifické v ABLOT TM (p41-43 kda) p41 kda flagellinový protein nespecifické, potencionální zkřížená (p39-40kda) p39 kda asociovaný s flagellin komplexem reaktivita intenzivní reakce naznačuje nedávnou infekci Boreliemi, (vysoce specifické pro IgM) p36-38 kda pravděpodobně specifické p35 kda Osp B vnější povrchový protein vysoce specifické v ABLOT TM, přítomný ve všech fázích infekce, ačkoliv je pozorována především slabá reaktivita p31 kda Osp A specifický, pozorována pouze slabá imunitní odpověď vysoce specifické v ABLOT TM p30 kda často pozitivní v testech IgG, a to zejména u nemocí ve stadiu I a III p28/29 kda pravděpodobně specifické (p23-26) p25 kda Osp C vysoce specifické v ABLOT TM Část Osp C komplexu. Protilátky zjistitelné v časné a pozdní fázi infekce. vysoce specifické v ABLOT TM p20/p21 kda často pozitivní v testech IgG, a to zejména u nemocí ve stadiu II a III p17/p19 kda protoplasmatický cylindrický protein vysoce specifický v ABLOT TM Diagnostický význam a interpretace výsledků Sérologické nálezy u Boreliových nákaz závisí na fázi a trvání nemoci, závažnosti symptomů a také na předchozí antibiotické léčbě. Chcete-li získat konečnou diagnózu pacienta, musí být vzata v úvahu také klinická historie a příznaky. IgM protilátky jsou detekovatelné především ve fázi I, ačkoli někteří pacienti zůstávají IgM negativní. V případě dlouhého trvání choroby a v pozdní fázi jsou téměř všechny zjistitelné protilátky třídy IgG. Prudký nárůst protilátek IgG je pozorován během re-infekce. Pokud jsou přítomny neurologické příznaky, měly být posouzeny dodatečně i vzorky CSF. Borrelia IgG Při posuzování ABLOT Borrelia, je třeba vzít v úvahu intenzitu a pozici proužků. p41 a 39kDa je jistě rodově specifický antigen, ale p41 je také zkříženě reaktivní, a proto je třeba zvážit výsledek s opatrností. Důležité: Pouze jeden proužek v komplexu bude považován za výsledek. Výjimka: Dvojitý proužek p59 p62 je v této kombinaci považován za více pozitivní. ABLOT BORRELIA Strana 7 / 9

8 Vyskytující se proužky: vysoce specifické a proužky specifických antigenů: p100kd / p59 62kDa komplex / p45kda / p35kda / Osp A / p30kda / p25kda / p21 p20kda komplex / p19 p17kda komplex proužky vysoce specifických antigenů VlsA Interpretace Borrelia IgG: negativní - slabý antigen dvojitého proužku p59 p62-1 zřetelný proužek - 1 pozitivní proužek - pouze 1 zřetelný proužek v komplexu p59 p62 - žádný nebo velmi slabý proužek VlsA hraniční/diskutabilní - 1 výrazný proužek antigenu - 2 pozitivní proužky - 1 pozitivní proužek a nejméně 2 další slabé proužky (= cut off kontrola) - 1 zřetelný antigen dvojitého proužku p59 p62 - slabý proužek VlsA, intenzita = VlsA cut off kontrola pozitivní - zřetelný VlsA proužek, intenzita = VlsA cut off kontrola - zřetelný dvojitý proužek p59 p62 a nejméně 1 další slabý proužek - nejméně 3 zřetelné proužky antigenů - nejméně 1 silný proužek a nejméně 1 zřetelný proužek - nejméně 2 silné proužky Zvláště u pacientů v pozdní fázi boreliové infekce se může objevit mnoho proužků specifických antigenů. Borrelia IgM: Při posuzování stripů ABLOT TM Borrelia je třeba vzít v úvahu intenzity zabarvení proužků. Ačkoliv p39 a p41kda jsou rodově specifické antigeny (také zkříženě reaktivní), v ABLOT Bor relia testu by měla být přítomnost reaktivního proužku p39 a p41 kda posouzena jako pozitivní reakce IgM. IgM protilátky, které jsou považovány za časné markery boreliové infekce, jsou často namířeny proti flagellinu (p41) a Osp C (P25). Pokud se objeví komplexní proužky, je třeba brát v úvahu i jen jeden z nich. Vyskytující se proužky: proužky vysoce specifických antigenů: p41kda / p39kda / / p25kda / p21 p20kda komplex / p19 p17kda komplex Interpretace Borrelia IgM: negativní - neobjeví se žádný proužek s antigenem - 1 slabý proužek antigenu diskutabilní - 2 slabé proužky antigenů (= Cut-Off kontrola) pozitivní - nejméně 1 zřetelný antigenní proužek, zvláště Flagellin (p41 u p39) a Osp C (p25) ABLOT BORRELIA Strana 8 / 9

9 11. Charakteristika testu Specificita / Senzitivita Senzitivita a specificita ABLOT TM soupravy je zjištěna na základě výsledků získaných porovnáním metod. Specificita: IgG 97.9% Senzitivita: IgG 87.8% Specificita: IgM 100% Senzitivita: IgM 82.6% Zkřížená reaktivita V počáteční fázi infekce může být nedostatečný počet protilátek, a proto je možný negativní výsledek testu. Pokud je klinické podezření na boreliovou infekci s negativním nebo sporným výsledkem testu, dopo ručuje se provedení konfirmačního testu po dvou týdnech. Léčba antibiotiky může potlačit tvorbu detekovatelných protilátek v časných fázích. Navzdory přítomnosti detekovatelných protilátek IgG nemusí být aktivní boreliová infekce přítomna, protože IgG protilátky mohou přetrvávat po dlouhou dobu po předchozí infekci. Leptospirové a Treponemové infekce jsou známy zkříženou reaktivitou s boreliovými antigeny. Akutní EBV infekce může vést ke stimulaci protilátek proti boreliím. V případě nejasného klinického obrazu by se měla tato infekce vyloučit vhodnými testy. Sérologické údaje by měly být vzaty v úvahu s klinickou historií pro komplexní určení diagnózy. V případě, že výsledky jsou sporné, doporučuje se testování opakovat. Přesnost a reprodukovatelnost Intra-assay reprodukovatelnost testu byla stanovena testováním vzorků s různými aktivitami protilátek v jednom testovacím cyklu. Stanovení vzorků neukázala žádné podstatné rozdíly v detekci jednotlivých antigenních proužků a jejich intenzity. Inter-assay reprodukovatelnost byla stanovena testováním vzorků s různými aktivitami protilátek v různých testovacích cyklech. Stanovení vzorků neukázala žádné podstatné rozdíly v detekci jednotlivých antigenních proužků a jejich intenzity. Interní kontrola kvality Negativní kontrola by měla být provedena při každém testu. Doporučení: Pro každou novou šarži je doporučeno provádět interní kontrolu kvality testováním jednoho nebo více kontrolních vzorků, které by měly být jasně specifikované. 12. Literatura - Karlsson, M. J. Clin. Microbiol., 28 (5), Putzker, M.; Zöller, L. Clin. Lab. 41 (9) ABLOT BORRELIA Strana 9 / 9

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA TBE Virus IgM ELISA ELISA test pro kvantitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti viru TBE v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: TICM0440

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2131-1601 M DY 2131-3001 M. Ag-potažené proužky membrány

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2131-1601 M DY 2131-3001 M. Ag-potažené proužky membrány Protilátky třídy IgM proti Borrelia afzelii Návod na použití WESTERNBLOT testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2131-1601 M IgM DY 2131-3001 M Borrelia afzelii (kompletní antigeny)

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Borrelia-M Objednací kód: 3803 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3705

AESKULISA. Objednací kód: 3705 AESKULISA AMA-M2-G Objednací kód: 3705 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

MASTAFLUOR TM Combi-3

MASTAFLUOR TM Combi-3 MASTAFLUOR TM Combi-3 Imunofluorescenční test na detekci protilátek na krysích tkáňových řezech žaludku / jater / ledvin Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku MASTAFLUOR TM Combi-3 (ANA, AMA,

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 SOUPRAVY PRO KVALITATIVNÍ DETEKCI PROTILÁTEK NA TREPONEMA PALLIDUM V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ ZA POUŽITÍ IMUNOLOGICKÉHO TESTU 883679-2014/11

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO QUICK ROT / DENO Rychlý imunochromatografický test určený pro detekci gastroenteritid zvýrazněním rotavirů a adenovirů ve faeces Kat.č.: 5549 Pouze pro in vitro diagnostiku 1. Zamýšlené použití testu QUICK

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Cathepsin-G Objednací kód: 3306 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí):

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí): N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a anti-králičí N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce. Destička s 8jamkovými stripy (TB.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce. Destička s 8jamkovými stripy (TB. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce Destička s 8jamkovými stripy (TB.300) PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-TB8-IVD-CZ-V7 T-SPOT.TB8 Destička s 8jamkovými stripy (TB.300) Obsah

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

Lymeská borrelióza. Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Lymeská borrelióza. Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Lymeská borrelióza Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister (Jednokrokový blisterový test pro diagnostiku kalprotektinu a laktoferinu) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších flavivirových neuroinfekcí Hana Zelená Jan Raszka Jiří Januška Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum klinických laboratoří Virologické i oddělení

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

2- INDIKACE PRO POUŽITÍ

2- INDIKACE PRO POUŽITÍ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 destička 96 62794 Platelia Aspergillus Ag je imunoenzymatický test pomocí sendvičové mikrodestičky pro zjištění antigenu galaktomananu Aspergillus ve vzorcích tekutiny bronchoalveolární

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro

Více

Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat. Co je třeba vědět. Lymská borrelióza

Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat. Co je třeba vědět. Lymská borrelióza Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat V naší laboratoři si můžete nechat vyšetřit odstraněné klíště, které jste si vy nebo váš čtyřnohý miláček přinesli z vycházky či z pobytu v přírodě,

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

CLIA Komplexnost: Vysoká CDC Identifikační kód analytu: 0497 CDC Identifikační kód testu: 28281 NÁVOD K POUŽITÍ REF 1114A 48 stanovení (8 x 6)

CLIA Komplexnost: Vysoká CDC Identifikační kód analytu: 0497 CDC Identifikační kód testu: 28281 NÁVOD K POUŽITÍ REF 1114A 48 stanovení (8 x 6) CLIA Komplexnost: Vysoká CDC Identifikační kód analytu: 0497 CDC Identifikační kód testu: 28281 NÁVOD K POUŽITÍ REF 1114A 48 stanovení (8 x 6) POUŽITÍ Nepřímý imunofluorescenční test pro kvalitativní a

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Český 112-PKS-VPCZ/010512

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Český 112-PKS-VPCZ/010512 CMVIgAELA Test PKS medac Český 0123 112PKSVPCZ/010512 VÝROBCE: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg MARKETING: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky 05909708 190 100; rovná se 50 měřením CMV IgG avidity Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření avidity IgG protilátek proti cytomegaloviru v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

WWW.DYNEX.CZ. diagnostiky LF a FN Hradec Králové

WWW.DYNEX.CZ. diagnostiky LF a FN Hradec Králové Možnosti a úskalí detekce DNA Borrelia burgdorferi sensu lato Bolehovská R., Plíšková L., Ústav klinické i ké biochemie i a diagnostiky LF a FN Hradec Králové obtížná Diagnostika lymeské boreliózy klinický

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

HISTO SPOT SSO soupravy

HISTO SPOT SSO soupravy Návod k použití HISTO SPOT SSO soupravy testovací soupravy pro tkáňovou typizaci HLA alel molekulárně biologickými metodami IVD katalogové číslo 726010: HISTO SPOT A 4D (96 testů) verze: 11 / 2013 katalogové

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kód K8012 5. vydání Souprava obsahuje činidla postačující na 400 600 testů. Pro přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Volitelná

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě PŘÍBALOVÁ INFORMACE Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Více

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk Automatizace v laboratoři polní nemocnice Polní transfuzní pracoviště Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk 27.11.2013 2013 Polní transfuzní pracoviště - PTP Je určeno ke skladování transfuzních přípravků nativních

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

OPALESCENCE PF 10%, PF 16%

OPALESCENCE PF 10%, PF 16% NÁVOD K POUŽITÍ OPALESCENCE PF 10%, PF 16% Podle instrukcí stomatologa naneste plynulou linku gelu dovnitř nosiče tak, aby po nasazení nosiče byl gel v kontaktu s přední plochou povrchu zubu. Linku gelu

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem Médium MarrowGrow Informace o produktu Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml UPOZORNĚNÍ: Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 www.cytogen.info

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

SERODIA -AMC (pro in vitro diagnostiku)

SERODIA -AMC (pro in vitro diagnostiku) REF : 200261, 200223 EDMA CODE : 12 10 03 01 00 SERODIA -AMC (pro in vitro diagnostiku) ČINIDLO PRO DETEKCI A TITRACI PROTILÁTEK PROTI TYREOIDÁLNÍM MIKROZOMŮM strana 1/11 OBSAH 1. POUŽITÍ..3 2. SOUHRN

Více

Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Intratekální syntéza protilátek proti Borrelia burgdorferi s.l. Kazuistiky V. Král & al. Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Imunitní systém a CNS Mnohaleté paradigma

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

Karta bezpečnostních údajů

Karta bezpečnostních údajů Karta bezpečnostních údajů V souladu s nařízením ES No 1907/2006, příloha II Platnost od Revize českého překladu Verze 25.06.2012 13.08.2015 A I. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

Více

rodu Borrelia Disease called Lyme borreliosis

rodu Borrelia Disease called Lyme borreliosis STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 06: Zdravotnictví Onemocnění způsobené bakterií rodu Borrelia Disease called Lyme borreliosis Autor : Škola: Konzultant: Lucie Černá Střední odborná škola ekologická

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Kilrat Plus extrudovaná kostka

Kilrat Plus extrudovaná kostka Datum vydání: 29.11.2012 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Požerová nástraha na hubení hlodavců 1.3. Identifikace výrobce,

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 Strana 1 z 22 Voda je naprosto zvláštní látka! - Voda je životní prostor ryb 1. Úvod To nejlepší je koneckonců stejně voda. To řekl již

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií MUDr. Dana Hrubá VIDIA-DIAGNOSTIKA Poliklinika Černý Most, Praha 9 hruba@vidia-diagnostika.cz Onemocnění u lidí způsobovaná chlamydiemi Druh chlamydií Sérotypy

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více