ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMOVA DŮCHODCŮ HLUČÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMOVA DŮCHODCŮ HLUČÍN"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE DOMOVA DŮCHODCŮ HLUČÍN ZA ROK

2 Obsah závěrečné zprávy Kapitola Strana 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel 3 2. Popis zařízení 3 3. Charakteristika poskytované služby Rozložení služeb dle stavebního řešení Organizační struktura Další služby vedlejší činnost 4 4. Klientela Klientela kapacita, počet, rozdělení, obložnost Počet nových příjmů 5 5. Personál 8 6. Vzdělávání pracovníků Standardy kvality sociálních služeb Sociální podmínky klientů Počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství Možnost trávení volného času Další poskytované služby Doplňkové služby, jež jsou klientům k dispozici Možnosti kontaktu s okolním světem, společensko-kulturní a sportovní akce Způsob vzdělávání a udržování, rozvíjení schopností Stavebně-technický stav objektu, v nichž jsou poskytovány služby Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok Hodnocení činností realizovaných v uplynulém roce Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce Ekonomické údaje Péče o spravovaný majetek, údržba a opravy, obnova majetku Vyhodnocení doplňkové činnosti Dary, sponzorství, jiné dotace Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Zahraniční služební cesty Pojistné události na nemovitém a movitém majetku, plnění od pojišťoven Průměrné % nemocnosti za rok Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Významné investiční akce minulého roku Závěr zprávy 20 2

3 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov důchodců Hlučín, příspěvková organizace Adresa: Dlouhoveská 91/ Hlučín IČ: Ředitel: Mgr. Bc. Petr Jančík 2. Popis zařízení Poloha Domova důchodců Hlučín je na jižním okraji města Hlučína u silnice směrem na Ostravu-Porubu. Zařízení Domova důchodců Hlučín (dále již jen zařízení ) vzniklo k jako nová příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Stavba zařízení a částečně také vnitřní vybavení bylo financováno z programu ISPROFIN v rámci investiční dotace z MPSV a MF ČR v celkové hodnotě ,80 Kč. V období od 1.1. do bylo zařízení dovybavováno technickými přístroji, lůžkovinami, hygienickými potřebami, kuchyňským vybavením, apod., aby mohlo 22.března 2004 přijmout první své klienty. Od 1. června bylo zařízení plně obsazeno ve stanovené kapacitě 60 lůžek. Od měsíce prosince 2004 došlo k postupnému navyšování počtu lůžek. Tento krok byl následkem rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje (dále již jen zřizovatel ) o zvýšení kapacity zařízení na 90 lůžek. Během měsíce ledna roku bylo kapacity dosaženo. Tímto krokem došlo k efektivnějšímu využití všech prostor budovy a také k alespoň částečnému snížení převisu poptávky nad nabídkou lůžek v zařízeních sociální péče. Detašovaná pracoviště zařízení nemá. 3. Charakteristika poskytované služby Zařízení poskytuje své služby seniorům z Moravskoslezského kraje dle předpisů platných pro domovy důchodců. Klientům je zajišťována strava, bydlení a služby (zdravotní péče, úklid, praní, žehlení, přímá osobní péče hygienické povahy, terapie vedoucí k aktivizací smyslů). Pro obyvatelé okolí jsou poskytovány služby prádelenské a stravovací v rámci výkonu vedlejší hospodářské činnosti Rozložení služeb dle stavebního řešení V přízemí zařízení se nachází neobytná část zajišťující provozní a organizační záležitosti zařízení. První nadzemní podlaží (I.NP) je označeno červenou barvou a obsahuje jídelnu, údržbu, garáže, stravovací a prádelenský provoz, kancelářskou část, ordinaci, rehabilitaci, kapli a vstupní vestibul. Vrchní patra zařízení jsou rozdělena na tzv. modré a zelené patro. Modré patro se nachází v II. NP objektu, zelené patro je umístěno v III. NP budovy. Modré a zelené patro jsou především ubytovacími prostory. V těchto patrech jsou dále jídelny, dílny ergoterapie, kuřárna, skladové a hygienické prostory, knihovna a sesterny. Ve IV. NP je umístěno technické zázemí budovy. Jedná se o kotelnu, strojovnu vzduchotechniky a půdní prostory využitelné k uskladnění v současnosti nepotřebného materiálu. 3

4 3.2. Organizační struktura V rámci organizační struktury zařízení vznikly k následující organizační útvary. Vedoucím zaměstnancem je ředitel. Přímo podřízeni řediteli zařízení jsou personalista (mzdový účetní, sociální pracovník) a účetní. Zbývající zaměstnanci jsou rozděleni do dvou úseků. Jedná se o úsek přímé péče o klienty, ve kterém jsou zařazeny zdravotní sestry a pracovníci sociální péče. Již z názvu vyplývá, že tento úsek poskytuje především péči zdravotní, sociální a terapeutickou pro aktivizaci klientů. Úsek provozně technický obsahuje stravovací provoz, pradleny, údržbáře a od měsíce března také telefonisty (recepční). Stravovací provoz má svého vedoucího pracovníka, a to především z důvodu specifičnosti provozní náplně. Náplní úseku je zajišťovat veškeré organizační a provozní záležitosti v souladu s šíří poskytované péče v těchto zařízeních podle souvztažných právních předpisů. Každý úsek má svého vedoucího (dříve vrchní zdravotní sestra a provozní technik). Stanovení organizační struktury vyplynulo z Organizačního řádu vydaného zřizovatelem Další služby vedlejší činnost Zařízení nabízí v rámci vedlejší činnosti také služby okolním subjektům a fyzickým osobám. Jedná se o prádelenské a stravovací služby, které jsou součástí zřizovací listiny zařízení. Prádelenská činnost spočívala především v praní povlečení pro Sportovně rekreační areál Hlučín, drobného textilu pro Městský úřad Hlučín a soukromé osoby. Poskytování stravy (obědů) využívají především zaměstnanci jiných firem, kteří vykonávají v areálu zařízení svou činnost. K tomuto kroku nás vedla především skutečnost naprostého nevyužití plánované kapacity počtu jídel, která se měla v tomto stravovacím provoz vyrábět. V roce bylo připraveno pro cizí strávníky cca 2000 obědů. Obě tyto činnosti nejsou vykonávány ve velkém rozsahu a nemohou tak jakkoli negativně ovlivňovat výkon hlavní činnosti zařízení. 4

5 4. Klientela 4.1. schválená kapacita zařízení pro rok celkem Zřizovatelem byla schválena kapacita 90 lůžek počet klientů k K byl počet klientů rozdělení klientů k (viz tabulka): ROZDĚLENÍ KLIENTŮ K , POČTY DLE : POČTY KLIENTŮ ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroční rozpětí VĚK průměr 81,61 77,69 80,63 modus , 82, 84, 86 lehká mentální retardace střední těžká hluboká TYP kombinované zdravotní postižení (tělesné + mentální retardace) POSTIŽENÍ (bez psychiatrické diagnózy) zdravotní postižení (i kombinované) a psychiatrická diagnóza MOBILITA psychiatrická diagnóza alkoholici obložnost v uplynulém roce (v %) Obložnost za rok činila 98,52% počet nových příjmů (rozdělení, viz tabulka): mobilní částečně mobilní imobilní NOVÉ PŘÍJMY KLIENTŮ V ROCE, POČTY DLE : POČTY KLIENTŮ 5 ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ DRUH POBYTU VĚK denní týdenní celoroční rozpětí průměr 81,72 81,64 81,76 modus ,85

6 TYP POSTIŽENÍ lehká mentální retardace střední těžká hluboká kombinované zdravotní postižení (tělesné + mentální retardace) (bez psychiatrické diagnózy) zdravotní postižení (i kombinované) a psychiatrická diagnóza psychiatrická diagnóza alkoholici mobilní MOBILITA částečně mobilní imobilní Všechny pobyty byly roční. Rozdělení klientů dle věku k do 60 let a více Grafické znázornění Věkové rozpětí obyvatel zařízení počty klientů a více věkové intervaly počet obyvatel Grafické znázornění 6

7 Mobilita klientů zařízení počty klientů Plně mobilní Částečně mobilní Imobilní kategorie mobility počet obyvatel Grafické znázornění Mentální postižení klientů zařízení počty klientů pásmo normálu lehká středně těžká těžká druh kognitivní poruchy počet obyvatel 7

8 průměr prosinec listopad říjen září srpen červenec červen květen duben březen únor leden Grafické znázornění 110 Obložnost % obložnost ,10 99,85 100,00 99,45 98,33 98,88 97,95 99,33 98,23 101,11 100,64 98,53 91,43 90 kalendářní měsíce obložnost Míra obložnosti je ovlivněna skutečností, že zařízení v lednu zvyšovalo kapacitu z 60 na 90 klientů. 5. Personál vzdělání počet pracovníků počet pracovníků (%) přepočtený stav ke dni % přímá péče o klienty výchovná péče obslužná ošetřovatelský sociální (pedagogové, péče úsek pracovník THP ostatní vychovatelé) (PSP) (SZP, NZP) vysokoškolské 2 4,6 2,3 2,3 vyšší odborné úplné střední 17 39,5 11,6 18,6 7 2,3 vyučen 19 44,3 28 2,3 14 základní 5 11,6 4,6 7 celkem ,2 20,9 11,6 23,3 Pozn.: Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním. Sloupec 2) zdravotničtí pracovníci střední, nižší a pomocný zdrav. personál Sloupec 3) instruktoři pro soc. péči, sociální pracovník Sloupec 4) ředitelé, ekonomové, účetní.. Sloupec 5) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři.. 8

9 Grafické znázornění Zaměstnanci podle dosaženého vzdělání 39,5% 4,7% 11,6% 44,2% vysokoškolské úplné střední vyučen základní Z přiloženého grafu vyplývá, že téměř polovina všech zaměstnanců je pouze vyučena. Tento stav se odvíjí z té skutečnosti, že téměř polovinu všech zaměstnanců tvoří pracovnice sociální péče přímé obslužné péče, u kterých maturitní vzdělání není potřebné. Grafické znázornění Zaměstnanci podle profesního zařazení 23,3% 11,6% 20,9% 44,2% zdravotničtí pracovníci pracovníci sociální péče hospodářsko-správní ostatní zaměstnanci 9

10 6. Vzdělávaní pracovníků Úsek přímé péče o klienty měl do konce roku tyto profesní skupiny zaměstnanců: všeobecné sestry, pracovníky sociální péče přímá péče a terapeuty. Seznam školení je uveden níže a detailně popisuje proběhlé školící a vzdělávací akce. Na tyto akce vynaložila organizace finanční prostředky ve výši ,- Kč. Rozpis školících a vzdělávacích akcí úseku přímé péče o klienty v roce 10

11 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Seminář- obsah Hod. Určeno pro zaměstnanceúčast Plnění Dezinfekce, používané druhy, ředění, 4 SZP 1 první pomoc - ústavní seminář Hlučín PSP Ošetřovatelské standardy - DD Příbor. 4 2 SZP Sraz terapeutů DD Vítkov ergoterapie Ošetřovatelská rehabilitace NCONZO 4 SZP Brno - Hlučín, nácvik soběstačnosti, PSP, polohování. 1 - ergoterapie Pacienti s psychiatrickou diagnózou - PL Opava. 3 2 SZP Standardy ošetřovatelské péče - chronické rány -VCVSCR Ostrava. 6 4 SZP Manipulace s použitým prádlem, třídění, 6 SZP 1 zásady, ústavní seminář Hlučín PSP 5.4. Hygiena a epidemiologie podle platné legislativy - Ostrava. 6 3 SZP Canisterapie Hlučín ergoterapie Efektivní řízení v ošetřovatelském procesu. vedoucí úseku Vedení lidí, týmová práce - Hradec PP Králové. Motivace a stimulace lidí k práci vedoucí úseku 4 Ostrava. PP 2.5. Komunikace s klienty Opava ergoterapie Canisterapie Hlučín ergoterapie SZP Etika chování, problémy s komunikací PSP 6.6. ústavní seminář Hlučín. 2-ergoterapie Akutní problémy v péči o klienty Čeladná. 12 vedoucí úseku PP Dermatoverologické dny Opava SZP Efektivní řízení v ošetřovatelském procesu - komunikace, prezentace Brno. Inkontinentní pomůcky - jejich používání - prezentace firmy MSM- Hlučín. Počítačová kurz Ministerstva informatiky OV Hlučín vedoucí úseku PP 6 - SZP 11 - PSP 7 - SZP 5 - PSP, 3 - ergoterapie

12 Září Říjen Listopad Prosinec Rok Mimořádné události Ostrava VCVSCR. Mezinárodní konference fyzioterapeutů Brno. Efektivní řízení v ošetřovatelském procesu Hradec Králové. Řízení stresu a relaxace. Řízení času. Syndrom vyhoření. Komunikace s problémovým klientem. Syndrom vyhoření. Nedirektivní přístup - DD Zábřeh. Ošetřovatelská rehabilitace NCONZO Brno - Hlučín nácvik soběstačnosti, polohování. Gerontologické dny Ostrava a dny seniorů. Imobilizační syndrom, péče o kůži, péče o výživu, vyprazdňování, soběstačnostústavní seminář-hlučín Konference Bazální stimulace Frýdek Místek Efektivní řízení v ošetřovatelském procesu - Hradec Králové. Vedení porad. Řešení problémů. Nakládání s kontaminovaným odpadem nová vyhláška - ústavní seminář Hlučín Místa uskutečnění: Hlučín (11x), Ostrava (6x), Brno (1x), Vítkov (1x), Příbor (1x), Hradec Králové (3x), Frýdek-Místek (1x), Opava (3x), Čeladná (1x) SZP SZP 12 vedoucí úseku PP PSP SZP, 6 - PSP, 1 - ergoterapie 2 - SZP 2 - ergoterapie 7 - SZP, 14 - PSP, 2 - ergoterapie SZP vedoucí úseku PP 7 - SZP, 14 - PSP vedoucí úseku PP 64 SZP 119 ergo 51 PSP 42 Úsek provozně technický se v roce školení příliš nezúčastňoval, a to především z důvodu svého zaměření. Celkem bylo na náklady školení úseku provozně technického vloženo 4.218,- Kč. Jednalo se o školení v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení řidičů a školení práce na PC. Administrativní pracovníci se zúčastnili několika školení. Jednalo se především o agendy v rámci účetnictví, personalistiky, mzdového účetnictví, inventarizací, daňové problematiky, apod.. Celkem bylo v roce do vzdělávání administrativních zaměstnanců investováno ,- Kč. Ředitel zařízení se zúčastnil školení v rámci právní a zdravotní problematiky v zařízeních sociální péče a dále gerontologických dnů v celkové hodnotě 1.814,- Kč. Výsledný efekt účasti na školících akcích je patrný především v rámci obohacení a rozšíření možností a přístupů k poskytování sociální péče v našem zařízení. Veškeré aktivity vedly k zdokonalování naší péče vůči obyvatelům zařízení a také ke sledování a aktivnímu dodržování právních norem a jejich změn. 12

13 7. Standardy kvality sociálních služeb 0 - organizace se těmito standardy nezabývá, není povědomí 1 - dílčí nesystémové úkony a aktivity, jednotlivé činnosti a postupy nejsou formalizovány 2 standardy jsou zpracovávány 3 standardy jsou zpracovány STANDARDY KVALITY procedurální personální provozní Pozn.: odpovídající odpověď označte křížkem ŠKÁLA x x x Standardy kvality byly zapracovávány do vnitřních předpisů zařízení již od počátku roku V průběhu roku docházelo k jejich dopracování. Standardy nejsou vždy řešeny jako samostatné vnitřní normy, ale jsou součástí různých vnitřních předpisů. Na zpracování standardů se podílela většinu odborně zaměřených zaměstnanců. Pro jejich vytvoření a začlenění do chodu organizace významně pomohla také skutečnost existence pracovních skupin (zdravotnická, ekonomická, sociální péče, stravovací). Významným prvkem byly také absolvovaná školení a jiné vzdělávací akce v rámci zavádění standardů. 8. Sociální podmínky klientů 8.1. Počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství Ke konci roku obývali klienti zařízení 45 jednolůžkových pokojů, 20 dvoulůžkových pokojů a dva tří lůžkové pokoje. Většina pokojů (89,6%) má své sociální zařízení, pouze 5 pokojů (7,5%) nemá vlastní sociální zařízení a 2 pokoje (2,9%) mají pouze částečné (bez sprchy) Možnost trávení volného času Zařízení disponuje třemi jídelnami, ve kterých jsou umístěny televizory. V přízemní jídelně je vytvořen obývací kout s video a dvd přehrávačem a projektorem. Dále jsou využívány ergodílny, ve kterých se provádí aktivizace klientů po stránce fyzické i duševní. Ke společným místnostem patří také původní rehabilitace, kde se provádí především tělovýchova prostřednictvím her přizpůsobených věku a schopnostem klientů. V této místnosti je obyvatelům k dispozici ortoped a masážní lůžko. V II. NP je zavedena knihovna, kterou si vedou sami obyvatelé. Knihy jsou dary zaměstnanců a obyvatel zařízení. Veškeré společné prostory jsou vybaveny původním nábytkem a pomůckami pro provádění terapií, jedná se např. o mechanoterapeutický stůl k fyzické aktivizaci končetin po centrální mozkové příhodě. Obvodové zdi společenských prostor jsou vyzdobeny obrázky, batikami, výšivkami, apod. vyráběných našimi obyvateli v rámci terapie Další poskytované služby V roce se nám podařilo získat do našeho zařízení ortopedického lékaře, který by ordinoval rehabilitační úkony. Na tyto úkony byla vyčleněna sestra-fyzioterapeutka. Bohužel jsme nuceni vzhledem k výši finančních prostředků fyzioterapeutku převést zpět do služby všeobecné sestry, stejně jako sestru zaměřenou na ergoterapii. 13

14 V rámci prováděné terapie se naším obyvatelům poskytuje více druhu terapií. Jedná se především o ergoterapii, arteterapie, muzikoterapii a bazální stimulaci. V našem zařízení se konaly také dvě canisterapie, ale vzhledem k vysokým finančním požadavkům dodavatel nebyly nadále praktikovány Doplňkové služby, jež jsou klientům k dispozici Mezi doplňkové služby našim obyvatelům lze zařadit především možnost zúčastňovat se pravidelných církevních mší přímo v areálu zařízení. Součástí budovy je kaple, ve které se konají pravidelné sobotní bohoslužby za účasti místního pana faráře. Kaple byla v prosinci roku vysvěcena místním duchovním. Kaple byla vyzdobena obrazy s náboženskou tématikou, které jsou majetkem klientů. Účast obyvatel na těchto bohoslužebných setkáních je vysoká. V roce i nadále byl zprovozněný bufet v objektu zařízení., který zásoboval obyvatele nezbytnými potravinami a hygienickými prostředky, které nespadají do hlavní činnosti zařízení. Tato služba byla pro obyvatele podstatná, neboť poloha umístění našeho zařízení napovídá, že drtivá většina obyvatel by neměla možnost si sama dojít do centra města nakoupit tyto potřeby. Na obou obytných patrech jsou zavedeny kuchyňky, ve kterých si obyvatelé zařízení mohou, pod dohledem odpovědných zaměstnanců, připravit nezbytné občerstvení nebo nápoje. Vzhledem k hygienickým předpisům byly nové kuchyňky situovány do jídelen na obytných patrech zařízení. Obyvatelé mají Domovním řádem přesně stanoveno, ve kterých hodinách je areál otevřen a uzamčen. Na základě těchto pravidel se mohou obyvatelé volně pohybovat a vycházet mimo areál zařízení. Samozřejmě se počítalo také s možností návratu obyvatele po uzamčení areálu a tento případný problém je řešen Domovním řádem. V rámci zvýšení péče o klienty byl zaveden kamerový systém, který monitoruje interiér i exteriér zařízení v souladu se zachováním soukromí klientů Možnosti kontaktu s okolním světem, společensko-kulturní a sportovní akce Obyvatelé zařízení mají plnou svobodu v kontaktu s okolním světem. Po nahlášení svého odchodu zdravotní sestře mohou areál v denních hodinách opustit. Bližší podrobnosti stanoví Domovní řád zařízení. Naši obyvatelé se zúčastnili zájezdu do Spálova k Maria Skale na poutní místo. Dále také např. výletu do Valašského muzea a skanzenu do Rožnova pod Radhoštěm, příp. do ZOO Ostrava. Během měsíce září byl uspořádán pěší výlet do areálu naproti ležícího Sportovně rekreačního areálu, kde zaměstnanci s obyvateli příjemně poseděli a zpestřili jim pobyt v našem zařízení. Klientka našeho zařízení vyhrála na akci MISS SENIOR pořádané DD Petřvald obě hlavní ceny. Stejná klientka byla oceněna ve výtvarné soutěži DD Český Těšín, kde za svou kresbu získala první místo. Pro obyvatele zařízení byly připraveny společensko-kulturní akce, na kterých se podíleli především děti z okolních základních škol. Jednalo se o pěvecká a herecká vystoupení, která měla různý charakter. Jednalo se o samostatná vystoupení, popř. o akce směřující k významným dnům (Den matek, Vánoční svátky, apod.). Dva dny před Štědrým dnem navštívili všechny naše obyvatele děti z místní základní školy a předali jim dárečky a přání k vánočním svátkům. Dále se naši obyvatelé zúčastnili vystoupení kouzelníka, operetních pěvců a zpěváka s písněmi Karla Hašlera. Na zahradě zařízení bylo také uspořádáno posezení s opékáním párků a vystoupením zpěváka a s kytarou. Samotní zaměstnanci zpestřili obyvatelům velikonoční svátky, Mikuláše a vánoční svátky vyráběním kostýmů a společně strávenými chvílemi. Přímo na Štědrý den popřálo vedení 14

15 zařízení všem klientům šťastné vánoční svátky, stejně jako předposlední den v roce přálo úspěšný vstup do roku V rámci sportovních aktivit se obyvatelé zúčastňovali vnitřní olympiády, ve které si zdravě zasoutěžili. Oceněním byl především potlesk ostatních a předané medaile. Někteří obyvatelé se měli zájem aktivně zúčastnit Běhu Terryho Foxe, avšak počasí účast nedovolilo. Na výběru akcí se aktivně podílel Výbor obyvatel, který si za pomocí zaměstnanců zařízení obyvatelé sami zvolili. S tímto orgánem obyvatel byly konzultovány veškeré problémy týkající se pobytu obyvatel v zařízení a také návrhy na společenské a sportovní akce. Zvolení tohoto výboru se ukázalo jako velmi obohacující a plodné Způsob vzdělávání a udržování, rozvíjení schopností Hlavní kroky pro aktivizaci duševních schopností obyvatel zařízení se činily v rámci prováděné terapie. Jednalo se o skupinovou terapii v dílnách, ale také o terapii individuální na pokojích ležících klientů. Terapeutky předkládaly své harmonogramy práce nadřízené pracovnicí (vedoucí úseku přímé péče o klienty), která je schvalovala. Bylo tedy patrné jaké kroky se s tou skupinou obyvatel činí, a jaké výsledky tato terapie přináší. Vzdělávání mimo zařízení s obyvateli prováděno nebylo. Ne všichni obyvatelé mají zájem se vzdělávat a jsme rádi, že se zúčastňují akcí v rámci areálu zařízení. 9. Stavebně-technický stav objektu, v nichž jsou poskytovány služby Základní charakteristika : škála: 1) velmi dobrý 2) vyhovující+drobné opravy 3) nevyhovující+rozsáhlé úpravy 4) havarijní 9.1. stav obslužného provozu 9.2. stav stavby 9.3. technický stav stav kuchyně velmi dobrý prádelna velmi dobrý vytápění velmi dobrý statika velmi dobrý vnější plášť velmi dobrý střecha velmi dobrý elektroinstalace velmi dobrý rozvody tepla velmi dobrý vody velmi dobrý odpady velmi dobrý 9.4. bariérovost objektu zcela bezbariérový 10. Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok Úkol č. 1: Zpracovat plán aktivizace klientů Plnění: Na každého klienta byl zpracován individuální plán aktivizace, který se opírá o různorodé potřeby, zdravotní stav, možnosti a schopnosti každého klienta. V rámci tohoto plánu byla stanovena také evidence vývoje klienta od nástupu do zařízení po 15

16 současnost. Z této evidence lze jednoznačně vyčíst jakým směrem směřuje a jak je naplňován plán aktivizace klienta s ohledem na jeho zdravotní stav. Úkol č. 2: Zpracovat systém kontinuálního vzdělávání pracovníků v přímé péči Plnění: V rámci tohoto úkolu byla zpracována směrnice č. 9/, kterou se stanovil systém vzdělávání pracovníků v přímé péči o klienty. Jedná se o rámcové nasměrování rozvoje těchto zaměstnanců. Časově je zpracován na rok Úkol č. 3: Zpracovat sebehodnocení organizace z hlediska standardů kvality Plnění: Sebehodnocení byla zasláno v dubnu. Úkol č. 4: Zpracovat standard stížností standard č. 7 Plnění: Standard byl zpracován ve formě Řádu pro vyřizování stížností. - příloha: zpracovaný standard stížností - standard č Hodnocení činností realizovaných v uplynulém roce V roce byly realizovány především následující činnosti: 1. rozšíření kapacity z 60 na 90 lůžek plné kapacity dosáhla organizace během měsíce roku, rozšíření kapacity nepomohlo jen snížit nedostatek volných kapacit v kraji, ale také zefektivnit provoz organizace po ekonomické stránce a plně využít všechny prostory budovy. 2. zakoupení služebního motorového vozidla služební motorové vozidlo je v současné době nezbytností pro každou organizaci. V rámci vyjednávací taktiky se organizaci podařilo zakoupit vůz Škoda Octavia Combi 1.6 MPI s nadstandardními doplňky (centrální zamykání, dálkové ovládání, mlhovky, tažné zařízení, přední okna s elektrickým ovládáním, čidlo venkovní teploty, apod.) v hodnotě ,- Kč, za konečnou cenu ,- Kč. Vyjednávací taktikou s několika autosalóny se podařilo dosáhnout slevy ,- Kč. 3. zavedení kamerového systému jelikož původní obsazení budovy počítalo s daleko větším personálním obsazením ze strany zaměstnanců, bylo nezbytné řešit vizuální řešení dohledu nad prostorami budovy a areálu. V současné době disponuje organizace 9 kamerami, které monitorují interiér i exteriér organizace. Obraz osmi z těchto kamer je nahrávám a průběžně cca po 14 dnech přehráván. Význam kamer se již několikrát osvědčil. Celkové náklady na zavedení kamerového systému činily ,- Kč. 4. úprava areálu v areálu byly vysázeny pouze nízké stromky, které netvořily dostatečné zastínění a klienti v letních měsících odmítali vycházet ven kvůli slunci a horku. Také jsme se setkávali se skutečností, že lidé procházející okolo areálu na koupaliště nahlíželi do areálu organizace velmi nevhodně, což nebylo příjemné našim klientům. Z toho důvodu byl zasazen živý plot ze speciálního rychle rostoucího habru. Z důvodu zastínění umožňujícího procházky po areálu byly vysázeny další stromy v návaznosti na celkový projekt areálu sloužícímu k zpříjemnění pobytu v areálu organizace. Celkové náklady činily ,- Kč. 5. projektor v rámci zvýšení kulturního vyžití byl zakoupen projektor k přenosu televizního a video signálu. V prostorách jídelny tak vznikla videokavárna, kde jsou klientům promítány dokumenty, filmy a záběry ze společných akcí. Celkové náklady na zavedení projektoru činily ,- Kč. 6. ošetřovatelské rehabilitační lůžko s ohledem na zvýšení ošetřovatelské péče bylo zakoupeno rehabilitační a masážní lůžko VIOFOR. Toto lůžko v široké míře, pod dohledem zdravotních sester, využívají naši klienti. Celkové náklady činily ,- Kč. 16

17 7. účast na soutěžích s pracemi a tvorbou našich klientů jsme se zúčastnili několika soutěží. Velmi nás těší úspěch na výtvarné soutěži Region očima seniorů, které pořádal Domov důchodců Český Těšín. Za účasti prací několika desítek zařízení z ČR i ciziny obsadila naše klientka 1. místo za svou kresbu. Na soutěži MISS SENIOR pořádaném Domovem důchodců Petřvald obsadila zvítězila naše klientka hlavní cenu a také MISS SYMPATIE, kterou udělovalo publikum. 8. prezentace organizace jako celek je v okolí velmi známá a skoro pravidelně se objevují zprávy ze zařízení v místním nebo regionálním tisku. Tato prezentace je organizaci velmi prospěšná a vyvolává stále větší zájem občanů o naše zařízení. 12. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2006 Pro rok 2006 počítáme především s dosažením následujících cílů: 1. dokončení úpravy areálu organizace budou dosazeny okrasné rostliny u vchodů; vysazeny popínavé a kvetoucí rostliny na svah, který obrácený k slunci vysychá; umístění kašny v atriu zařízení; vydlážděn chodník, který zkrátí příliš dlouhou cestu na procházky pro klienty; zvažuje se rozšíření pergoly, která je nedostačující pro kulturní akce v zařízení v jeho venkovním areálu. 2. maximální zkvalitnění ošetřovatelské péče na základě dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči o klienty, dosažení maximální péče o naše klienty, jejichž věkový průměr se zvyšuje a zdravotní stav zhoršuje. 3. pokračování v pozitivní prezentaci organizace i nadále pokračovat v prezentaci našeho zařízení, popularizovat organizaci kraje a udržet, popř. zvýšit pozitivní náhled na chod organizace a spokojenost klientů. 13. Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v tabulkové části této závěrečné zprávy. Tabulka č. 1) Základní ukazatele Tabulka č. 2d) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3d) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4) Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5) Upravený hospodářský výsledek Tabulka č. 6 Příspěvek na provoz Tabulka č. 7) Zdroje financování investic Tabulka č. 8) Majetek Tabulka č. 9) Platy a mzdy Tabulka č. 10) Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 11) Přehled o investičních nákladech Součástí tohoto dotazníku jsou navíc 3 přílohy (další potřebné ekonomické údaje): Příloha č. 1) Vyhodnocení roku v členění dle odvětvového odboru Příloha č. 2) Vyhodnocení přípustného objemu prostředků na platy za rok Příloha č. 3) Výpočet % nemocnosti za rok Péče o spravovaný majetek, údržba a opravy, obnova majetku 17

18 Celková hodnota (tis. Kč) od zřizovatele zdroje (tis. Kč) vlastní ostatní (sponzorské dary) opravy 41,00 0,00 41,00 0,00 údržba 0,00 0,00 0,00 0,00 obnova DDHM 0,00 0,00 0,00 0,00 rekonstrukce 0,00 0,00 0,00 0,00 revize 11,00 7,00 4,00 0,00 energetický audit 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 52,00 7,00 45,00 0,00 Pozn.: podrobnější komentář čeho se týkalo Opravy opravy vstupní brány a plotu (pojistné události), drobné opravy ve stravovacím provozu a prádelně. Revize kotelna, hasicí přístroje, požární klapky Vyhodnocení doplňkové činnosti výsledek Druh doplňkové činnosti náklady výnosy hospodaření (dle zřizovací listiny) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) stravovací 50,00 52,00 2,00 prádelenská 19,00 21,00 2,00 0,00 0,00 0,00 celkem 69,00 73,00 4, Dary, sponzorství, jiné dotace (tis. Kč) Druh finanční věcný finanční věcný celkem rezervní fond investiční fond dary 207,00 89,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 207,00 89,00 118,00 0,00 0,00 Pozn.: vypište všechny sponzorské dary a přijaté dotace (kromě dotací od zřizovatele) Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) 18

19 V rámci vnitřní kontroly a na základě vnitřních předpisů byly provedeny pravidelné periodické kontroly dle Plánu kontrolní činnosti. Kontroly byly zaměřeny na provozní problémy, personální agendu a dodržování hygienických a stravovacích předpisů. Vedoucí zaměstnanci mají v pravidelném měsíčním plánu 4 až 8 bodů v rámci kontrolní činnosti. Dále byly prováděny průběžné kontroly v rámci vytvořených pracovních skupin (ekonomická, zdravotnická, sociální péče, stravovací). V případě zjištění nedostatků byly stanoveny termíny k nápravě, které byly vždy dodrženy a nedostatky odstraněny Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Výsledek hospodaření za rok převod do rezervního fondu z toho (Kč) převod do fondu odměn 0, ,25 0, Zahraniční služební cesty Místo důvod od - do počet zaměstnanců Pojistné události na nemovitém i movitém majetku, plnění od pojišťoven (tis. Kč) Druh pojistné události (nemovitý / movitý majetek) výše škody výše náhrady od pojišťovny poškození vstupní brány vozidlem 17,24 16,74 poškození plotu areálu traktorem 5,95 5,95 celkem 23,19 22, Průměrné % nemocnosti za rok 6% Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti nejsou 19

20 14. Významné investiční akce minulého roku zdroje (tis. Kč) Název akce jiné celkem vlastní MSK ISPROFIN dary (jaké) služební automobil 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kamerový systém 307,00 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úprava areálu 494,00 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 projektor 67,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 1563, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Závěr zprávy: Zpracoval dne: podpis statutárního zástupce Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních věcí část: odborná ekonomická jméno: Mgr. Michaela Khýrová Stanislava Dombrovská tel:

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2013 1 Základní informace o organizaci Název: Domov U jezera, příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47,

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

o činnosti organizace za rok 2009

o činnosti organizace za rok 2009 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Stará kuchyň Domek 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007 Domov Odry, příspěvková organizace Hranická 56, Odry, 742 35 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007 V Odrách 22.2.2008 Schválil: Chodurová Miroslava Ředitelka Domova Odry ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 2.4.2013 I. Základní ustanovení Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 27 zákona

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO:

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2009 ředitel penzionu -1- OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

za rok 2010 1. Úvod, kontaktní údaje. 2 2. Přehled o činnosti, organizační struktura. 3-8 3. Personální údaje. 9-14

za rok 2010 1. Úvod, kontaktní údaje. 2 2. Přehled o činnosti, organizační struktura. 3-8 3. Personální údaje. 9-14 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2010 O b s a h 1. Úvod, kontaktní údaje. 2 2. Přehled o činnosti, organizační struktura. 3-8 3. Personální údaje. 9-14 4. Ekonomické ukazatele za rok 2010. 15-20 5. Kontrolní

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a činnost organizace Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Základní údaje o

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příloha č. 8 Zřizovací listina Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. Zřizovatel: Městská

Více

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012 Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ROK 2011 Základní informace o PO Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Domov důchodců Hodonín příspěvková organizace Na Pískách 4037/11 H o d o n í n VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 březen 2005 zpracovala Ing. Jana Matušinová - 1 - Název organizace: Domov důchodců Hodonín, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Hodonín, únor 2007 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová

Hodonín, únor 2007 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 Hodonín, únor 2007 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová 2 Název organizace: Domov důchodců Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008 Domov Odry, příspěvková organizace Hranická 56, Odry, 742 35 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008 V Odrách 23.2.2009 Schválil: Chodurová Miroslava Ředitelka Domova Odry 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více