ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Křenová 299/ Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Křenová 299/ Brno"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/ Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny lesních pozemků vč. lesního porostu v katastrálních územích Jamné u Tišnova, Arneštovice, Křelovice u Pelhřimova a Cetkovice za účelem zpeněžení nemovitosti. Dle mezinárodně uznávaných metodik pro stanovení tržní ceny nemovitosti a dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/ Praha 2 Tel.: Znalecký posudek obsahuje 21 stran textu včetně titulního listu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v jednom vyhotovení. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovení obvyklé ceny pozemků parc. č. 239, 312, 313, 314, 346, 356, 388, 712/1, 746 v kat. území Jamné u Tišnova, obec Tišnov, okres Brno-venkov, pozemků parc. č. 956, 1136 v kat. území Arneštovice, obec Arneštovice, okres Pelhřimov, pozemků parc. č. 826/1, 826/2 v kat. území Křelovice u Pelhřimova, obec Křelovice, okres Pelhřimov a pozemku parc. č. 890 v kat. území Cetkovice, obec Cetkovice, okres Blansko za účelem zpeněžení nemovitosti. 2. Základní informace 1.Jamné u Tišnova předmětu ocenění: Pozemky v k.ú. Jamné u Tišnova Adresa předmětu ocenění: Jamné u Tišnova Jamné u Tišnova Kraj: Jihomoravský Okres: Brno-venkov Obec: Tišnov Katastrální území: Jamné u Tišnova Počet obyvatel: Arneštovice předmětu ocenění: Pozemky v k.ú. Arneštovice Adresa předmětu ocenění: Arneštovice Arneštovice Kraj: Kraj Vysočina Okres: Pelhřimov Obec: Arneštovice Katastrální území: Arneštovice Počet obyvatel: 89 3.Křelovice u Pelhřimova předmětu ocenění: Pozemky v k.ú. Křelovice u Pelhřimova Adresa předmětu ocenění: Křelovice Křelovice Kraj: Kraj Vysočina Okres: Pelhřimov Obec: Křelovice Katastrální území: Křelovice u Pelhřimova Počet obyvatel: Cetkovice předmětu ocenění: Pozemky v k.ú. Cetkovice Adresa předmětu ocenění: Cetkovice Cetkovice Kraj: Jihomoravský Okres: Blansko Obec: Cetkovice Katastrální území: Cetkovice Počet obyvatel: 746 2

3 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpisy z elektronické formy KN ze dne snímek katastrální mapy - výpisy z katastru nemovitostí získané dálkovým přístupem - výpis z elektronické formy LHO ze dne Vlastnické a evidenční údaje Vlastnické údaje: leovít.cz, s.r.o., Přístavní 531/24, Holešovice, Praha Nemovitosti: Pozemky parc. č. 239, 312, 313, 314, 346, 356, 388, 712/1, 746 v kat. území Jamné u Tišnova, obec Tišnov, okres Brno-venkov, pozemky parc. č. 956, 1136 v kat. území Arneštovice, obec Arneštovice, okres Pelhřimov, pozemky parc. č. 826/1, 826/2 v kat. území Křelovice u Pelhřimova, obec Křelovice, okres Pelhřimov a pozemek parc. č. 890 v kat. území Cetkovice, obec Cetkovice, okres Blansko. 6. Dokumentace a skutečnost Předložené doklady odpovídají skutečnému stavu. 7. Celkový popis nemovitosti Jamné u Tišnova Na pozemku parc. č. 239 je asi z 1/8 vzrostlý dubový les, na zbylé ploše třináctiletý smíšený listnatý porost. Na pozemcích parc. č. 312, 313, 314, 712/1, 746 se nachází mladý devítiletý smíšený listnatý porost. Mezi pozemky parc. č. 312 a 746 vede obecní cesta. Na pozemcích parc. č. 346 a 356 se vyskytuje mladý šestiletý převážně dubový porost. Na pozemku parc. č. 388 se vyskytuje devětadvacetiletý převážně smrkový porost se zastoupením břízy a dubu. Arneštovice Na pozemku parc. č se asi na 1/4 nachází šestnáctiletý smrkový porost, na 1/2 osmadvacetiletý smrkový porost a na 1/4 je mýtina s nálety. Na pozemku parc. č se asi na 1/4 nachází převážně borovicový dvaašedesátiletý les, na 1/4 převážně smrkový osmiletý porost se zastoupením břízy a keřů, na 1/4 sedmadevadesátiletý borovicovo-smrkový porost a 1/4 je vymýcena. Asi na 5 ar se nachází stodvacetiletý borovicový porost. Křelovice u Pelhřimova Pozemek parc. č. 826/1 není zalesněn. Na pozemku parc. č. 826/2 se z poloviny nachází pětatřicetiletý smrkový porost a z poloviny není zalesněn. Cetkovice Na pozemku parc. č. 890 se asi na 1/10 nachází jednadevadesátiletý smíšený porost, zastoupený smrkem, habrem, olší a borovicí, asi na 4/5 se nachází mýtina s nálety jehličnanů, na 1/10 se nachází mladý devítiletý smrkový porost se zastoupením borovice. 3

4 8. Metoda ocenění Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění používáme mezinárodně uznávaných oceňovacích postupů. Vymezení pojmu obvyklá cena: ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ČÁST PRVNÍ, Hlava první, 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 1: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Volba metody: Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti jsme použili cenu stanovenou dle platného cenového předpisu a upravení této ceny odborným odhadem. dle platného cenového předpisu - jedná se o cenu zjištěnou dle platného oceňovacího předpisu ke dni Ocenění nemovitosti je provedeno: Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.,. zjištěná má dle typu zadání objednavatele a dle typu účelu posudku pouze pomocný indikační charakter. Odborný odhad pro úpravu ceny je odvozen ze současného stavu a vývoje realitního trhu s obdobnými nemovitostmi. Při dosažení kupní ceny u lesních pozemků se často využívá ceny stanovené znaleckým posudkem, která je redukována na 40% - 60%. Tento postup je využit i v předmětném případě. Metoda tržního porovnání není pro předmětný typ nemovitosti vhodná. S podobnými nemovitostmi se často neobchoduje nebo nejsou adekvátně srovnatelné. 4

5 9. Obsah znaleckého posudku I. Ocenění dle cenového předpisu Jamné u Tišnova 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky v k.ú. Jamné u Tišnova 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú. Jamné u Tišnova Arneštovice 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky v k.ú. Arneštovice 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú Arneštovice Křelovice u Pelhřimova 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky v k.ú. Křelovice u Pelhřimova 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú. Křelovice u Pelhřimova Cetkovice 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky v k.ú. Cetkovice 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú. Cetkovice II. Ocenění odborným odhadem 5

6 B. ZNALECKÝ POSUDEK I) ocenění dle cenového předpisu Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Jamné u Tišnova 1. Ocenění pozemků Ocenění 1.1. Pozemky v k.ú. Jamné u Tišnova Lesní pozemky oceněné dle 7 Parcelní číslo SLT JC Úprava UC [Kč/m2] [m2] [Kč/m2] [%] [Kč] lesní pozemek 239 2B 2 993,00 4,65 4, ,45 lesní pozemek 312 3S 3 991,00 6,00 6, ,00 lesní pozemek 313 3S 93,00 6,00 6,00 558,00 lesní pozemek 314 3S 7 202,00 6,00 6, ,00 lesní pozemek 346 3B 7 272,00 7,01 7, ,72 lesní pozemek 356 3B ,00 7,01 7, ,28 lesní pozemek 388 3B 9 217,00 7,01 7, ,17 lesní pozemek 712/1 3B 600,00 7,01 7, ,00 lesní pozemek 712/1 3S 540,00 6,00 6, ,00 lesní pozemek 746 3S 5 357,00 6,00 6, ,00 Lesní pozemky oceněné dle 7 - celkem ,62 Pozemky v k.ú. Jamné u Tišnova - zjištěná cena = ,62 Kč 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú. Jamné u Tišnova Lesní porosty: mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z jasan ztepilý , (min 80) 34,18 20,60 0,195 Ha=[(34,18-20,60)*0,195+20,60]*10,00*80 % = 18,5985 Kč/m ,55 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,665 jasan ztepilý - celkem = ,41 6

7 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z javor babyka , (min 100) 56,82 26,83 0,121 Ha=[(56,82-26,83)*0,121+26,83]*10,00*10 % = 3,0459 Kč/m ,57 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,565 javor babyka - celkem = 3 958,15 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z dub zimní , (min 120) 81,81 30,70 0,108 Ha=[(81,81-30,70)*0,108+30,70]*10,00*10 % = 3,6220 Kč/m ,60 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,465 dub zimní - celkem = 3 873,73 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z dub zimní , ,76 30,70 0,426 Ha=[(73,76-30,70)*0,426+30,70]*9,00*100 % = 44,1392 Kč/m ,44 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,680 dub zimní - celkem = ,26 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z dub zimní , (min 120) 92,42 30,70 0,075 Ha=[(92,42-30,70)*0,075+30,70]*10,00*30 % = 10,5987 Kč/m ,77 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,445 dub zimní - celkem = ,81 7

8 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z habr obecný , (min 100) 87,76 26,83 0,092 Ha=[(87,76-26,83)*0,092+26,83]*10,00*20 % = 6,4871 Kč/m ,41 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,545 habr obecný - celkem = ,53 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z třešeň ptačí , (min 120) 81,81 30,70 0,065 Ha=[(81,81-30,70)*0,065+30,70]*10,00*15 % = 5,1033 Kč/m ,43 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,445 třešeň ptačí - celkem = ,56 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z akát trnovník , ,57 3,51 0,036 Ha=[(9,57-3,51)*0,036+3,51]*10,00*10 % = 0,3728 Kč/m ,88 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,645 akát trnovník - celkem = 4 111,80 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z jeřáb ptačí , ,59 4,32 0,159 Ha=[(8,59-4,32)*0,159+4,32]*10,00*10 % = 0,4999 Kč/m ,29 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,645 jeřáb ptačí - celkem = 5 513,65 8

9 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z jasan ztepilý , ,03 20,60 0,094 Ha=[(43,03-20,60)*0,094+20,60]*10,00*10 % = 2,2708 Kč/m ,68 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,645 jasan ztepilý - celkem = ,79 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z javor klen , (min 100) 80,25 26,83 0,094 Ha=[(80,25-26,83)*0,094+26,83]*10,00*5 % = 1,5926 Kč/m ,46 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,545 javor klen - celkem = ,24 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z třešeň ptačí , ,02 30,70 0,243 Ha=[(73,02-30,70)*0,243+30,70]*9,00*60 % = 22,1312 Kč/m ,72 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,590 třešeň ptačí - celkem = 7 834,44 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z dub zimní , ,41 30,70 0,201 Ha=[(65,41-30,70)*0,201+30,70]*9,00*20 % = 6,7818 Kč/m ,08 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,590 dub zimní - celkem = 2 400,76 9

10 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z modřín evropský , ,16 17,77 0,321 Ha=[(42,16-17,77)*0,321+17,77]*9,00*20 % = 4,6079 Kč/m ,74 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,590 modřín evropský - celkem = 1 631,20 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z dub zimní 6 2 8, ,42 30,70 0,075 Ha=[(92,42-30,70)*0,075+30,70]*8,00*100 % = 28,2632 Kč/m ,36 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,430 dub zimní - celkem = ,18 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z dub zimní 6 3 8, ,81 30,70 0,065 Ha=[(81,81-30,70)*0,065+30,70]*8,00*95 % = 25,8568 Kč/m ,04 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,430 dub zimní - celkem = ,77 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z buk lesní 6 3 8, ,69 26,83 0,080 Ha=[(89,69-26,83)*0,080+26,83]*8,00*5 % = 1,2744 Kč/m ,32 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,430 buk lesní - celkem = 5 644,32 10

11 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z smrk ztepilý , ,62 14,29 0,193 Ha=[(92,62-14,29)*0,193+14,29]*10,00*80 % = 23,5262 Kč/m ,84 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,645 smrk ztepilý - celkem = ,07 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z bříza bradavičnatá , (max 80) 11,21 4,32 0,276 Ha=[(11,21-4,32)*0,276+4,32]*10,00*15 % = 0,9332 Kč/m ,24 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,745 bříza bradavičnatá - celkem = 5 700,92 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z dub zimní , (min 120) 103,49 30,70 0,152 Ha=[(103,49-30,70)*0,152+30,70]*10,00*5 % = 2,0882 Kč/m ,24 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,545 dub zimní - celkem = 9 332,17 Celkem - lesní porosty = ,76 Kč Trvalý porost v k.ú. Jamné u Tišnova - zjištěná cena ,76 Kč 11

12 Arneštovice 1. Ocenění pozemků Ocenění 1.1. Pozemky v k.ú. Arneštovice Lesní pozemky oceněné dle 7 Parcelní číslo SLT JC Úprava UC [Kč/m2] [m2] [Kč/m2] [%] [Kč] lesní pozemek K 5 342,00 4,66 4, ,72 lesní pozemek K ,00 4,66 4, ,92 Lesní pozemky oceněné dle 7 - celkem ,64 Pozemky v k.ú. Arneštovice - zjištěná cena = ,64 Kč 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú Arneštovice Lesní porosty: mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z smrk ztepilý , ,41 14,29 0,099 0,893 Ha=[(88,41-14,29)*0,099*1/0,893+14,29]*9,00*100 % = 20,2564 Kč/m ,24 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,530 smrk ztepilý - celkem = ,43 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z smrk ztepilý , ,55 14,29 0,167 0,888 Ha=[(78,55-14,29)*0,167*1/0,888+14,29]*7,00*100 % = 18,4625 Kč/m ,25 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,590 smrk ztepilý - celkem = ,19 12

13 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z borovice lesní , ,47 19,43 0,888 0,961 Ha=[(42,47-19,43)*0,888*1/0,961+19,43]*10,00*97 % = 39,4982 Kč/m ,72 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,760 borovice lesní - celkem = ,71 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z smrk ztepilý , ,51 14,29 0,528 0,902 Ha=[(49,51-14,29)*0,528*1/0,902+14,29]*10,00*3 % = 1,0472 Kč/m ,12 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,760 smrk ztepilý - celkem = 3 661,01 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z bříza bradavičnatá 8 3 5, (max 80) 5,71 4,32 0,482 Ha=[(5,71-4,32)*0,482+4,32]*5,00*70 % = 1,7465 Kč/m ,60 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,640 bříza bradavičnatá - celkem = 7 153,66 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z smrk ztepilý 8 3 5, ,55 14,29 0,056 0,888 Ha=[(78,55-14,29)*0,056*1/0,888+14,29]*5,00*20 % = 1,8342 Kč/m ,88 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,490 smrk ztepilý - celkem = 5 752,05 13

14 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z borovice lesní , ,24 19,43 0,924 0,945 Ha=[(38,24-19,43)*0,924*1/0,945+19,43]*9,00*65 % = 22,1259 Kč/m ,14 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,935 borovice lesní - celkem = ,50 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z smrk ztepilý , ,54 14,29 0,801 0,887 Ha=[(67,54-14,29)*0,801*1/0,887+14,29]*9,00*35 % = 19,6488 Kč/m ,48 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,935 smrk ztepilý - celkem = ,49 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z borovice lesní , ,97 19,43 1,000 Ha=[(34,97-19,43)*1,000+19,43]*9,00*97 % = 30,5288 Kč/m ,04 borovice lesní - celkem = ,04 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z smrk ztepilý , ,11 14,29 1,000 Ha=[(52,11-14,29)*1,000+14,29]*9,00*3 % = 1,4070 Kč/m ,60 smrk ztepilý - celkem = 1 125,60 Celkem - lesní porosty = ,68 Kč Trvalý porost v k.ú Arneštovice - zjištěná cena ,68 Kč 14

15 Křelovice u Pelhřimova 1. Ocenění pozemků Ocenění 1.1. Pozemky v k.ú. Křelovice u Pelhřimova Lesní pozemky oceněné dle 7 Parcelní číslo SLT JC Úprava UC [Kč/m2] [m2] [Kč/m2] [%] [Kč] lesní pozemek 826/1 4S 846,00 6,37 6, ,02 lesní pozemek 826/2 4S 1 155,00 6,37 6, ,35 Lesní pozemky oceněné dle 7 - celkem ,37 Pozemky v k.ú. Křelovice u Pelhřimova - zjištěná cena = ,37 Kč 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú. Křelovice u Pelhřimova Lesní porosty: mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z smrk ztepilý , ,18 14,29 0,289 Ha=[(73,18-14,29)*0,289+14,29]*10,00*100 % = 31,3092 Kč/m ,60 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,675 smrk ztepilý - celkem = ,86 Celkem - lesní porosty = ,86 Kč Trvalý porost v k.ú. Křelovice u Pelhřimova - zjištěná cena ,86 Kč 15

16 Cetkovice 1. Ocenění pozemků Ocenění 1.1. Pozemky v k.ú. Cetkovice Lesní pozemky oceněné dle 7 Parcelní číslo SLT JC Úprava UC [Kč/m2] [m2] [Kč/m2] [%] [Kč] lesní pozemek 890 4K 3 779,00 4,66 4, ,14 lesní pozemek 890 3K 1 300,00 2,66 2, ,00 Lesní pozemky oceněné dle 7 - celkem ,14 Pozemky v k.ú. Cetkovice - zjištěná cena = ,14 Kč 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú. Cetkovice Lesní porosty: mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z smrk ztepilý , ,55 14,29 0,802 0,888 Ha=[(78,55-14,29)*0,802*1/0,888+14,29]*9,00*55 % = 35,8017 Kč/m ,36 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,905 smrk ztepilý - celkem = ,43 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z habr obecný , ,82 26,83 0,781 0,874 Ha=[(67,82-26,83)*0,781*1/0,874+26,83]*9,00*20 % = 11,4225 Kč/m ,00 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,905 habr obecný - celkem = 8 269,89 16

17 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z olše lepkavá , (max 80) 18,06 4,13 1,000 Ha=[(18,06-4,13)*1,000+4,13]*9,00*20 % = 3,2508 Kč/m ,64 olše lepkavá - celkem = 2 600,64 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z borovice lesní , ,40 19,43 0,943 0,959 Ha=[(46,40-19,43)*0,943*1/0,959+19,43]*9,00*5 % = 2,0678 Kč/m ,24 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,905 borovice lesní - celkem = 1 497,09 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z smrk ztepilý 9 2 4, ,41 14,29 0,057 0,893 Ha=[(88,41-14,29)*0,057*1/0,893+14,29]*4,00*95 % = 7,2280 Kč/m ,00 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,495 smrk ztepilý - celkem = 1 788,93 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/)+c]**Z borovice lesní 9 1 4, ,40 19,43 0,175 0,959 Ha=[(46,40-19,43)*0,175*1/0,959+19,43]*4,00*5 % = 0,4870 Kč/m 2 243,50 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,495 borovice lesní - celkem = 120,53 Celkem - lesní porosty = ,51 Kč Trvalý porost v k.ú. Cetkovice - zjištěná cena ,51 Kč 17

18 II) ocenění odborným odhadem Komentář: Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky často netvoří jeden celek, ale jsou rozmístěny různě po katastrálním území, s čímž je spojena náročnější a nákladnější údržba a péče, přikláníme se k dolní hranici redukovaných cen vyplývajících z cenového předpisu. Jamné u Tišnova Zjištěná cena nemovitostí stanovená odborným odhadem ,40 Kč * 40 % ,36 Kč Arneštovice Zjištěná cena nemovitostí stanovená odborným odhadem ,30 Kč * 40 % ,72 Kč Křelovice u Pelhřimova Zjištěná cena nemovitostí stanovená odborným odhadem ,30 Kč * 40 % 9 325,32 Kč Cetkovice Zjištěná cena nemovitostí stanovená odborným odhadem ,60 Kč * 40 % ,24 Kč stanovená odborným odhadem, celkem ,64 Kč 18

19 C. REKAPITULACE I) Rekapitulace cen dle cenového předpisu Jamné u Tišnova 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky v k.ú. Jamné u Tišnova ,60 Kč 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú. Jamné u Tišnova ,80 Kč Jamné u Tišnova celkem Arneštovice ,40 Kč 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky v k.ú. Arneštovice ,60 Kč 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú Arneštovice ,70 Kč Arneštovice celkem Křelovice u Pelhřimova ,30 Kč 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky v k.ú. Křelovice u Pelhřimova ,40 Kč 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú. Křelovice u Pelhřimova ,90 Kč Křelovice u Pelhřimova celkem Cetkovice ,30 Kč 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky v k.ú. Cetkovice ,10 Kč 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Trvalý porost v k.ú. Cetkovice ,50 Kč Cetkovice celkem ,60 Kč Rekapitulace výsledných cen dle cenového předpisu, celkem ,60 Kč 19

20 II) Rekapitulace ceny odborným odhadem Jamné u Tišnova stanovená odborným odhadem Arneštovice stanovená odborným odhadem Křelovice u Pelhřimova stanovená odborným odhadem Cetkovice stanovená odborným odhadem Rekapitulace výsledných cen stanovených odborným odhadem, celkem ,36 Kč ,72 Kč 9 325,32 Kč ,24 Kč ,64 Kč 20

21 Závěr: Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy nemovitostí se přikláníme k ceně stanovené odborným odhadem a stanovujeme obvyklou cenu předmětné nemovitosti v daném místě a čase na Jamné u Tišnova Arneštovice Křelovice u Pelhřimova Cetkovice Kč Kč Kč Kč Celkem ,-Kč Slovy: Šestsetdvacetsedmtisíc korun Vypracoval: XP invest, s. r. o. Znalecký ústav Mánesova 53, Praha 2 IČ: Mgr. Tomáš Doležal V Praze, dne D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, jmenovaný podle ustanovení 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. Ústav si je vědom důsledků podání vědomě nepravdivého posudku. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem /2015 znaleckého deníku. 21

22 E. Přílohy I. Výpisy z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě II. Výpis z lesních hospodářských osnov I. Výpisy z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 22

23 23

24 24

25 II. Výpis z lesních hospodářských osnov Porost na pozemku parc. č. 239 v k.ú. Jamné u Tišnova Porost na pozemcích parc. č. 312, 313, 314, 746 a na části 712/1 v k.ú. Jamné u Tišnova 25

26 Porost na části pozemku parc. č. 712/1 v k.ú. Jamné u Tišnova Porost na pozemku parc. č. 346 v k.ú. Jamné u Tišnova Porost na pozemku parc. č. 356 v k.ú. Jamné u Tišnova 26

27 Porost na pozemku parc. č. 388 v k.ú. Jamné u Tišnova Porost na pozemku parc. č v k.ú. Arneštovice 27

28 Porost na pozemku parc. č v k.ú. Arneštovice 28

29 Porost na pozemku parc. č. 826/1 v k.ú. Křelovice u Pelhřimova 29

30 Porost na pozemku parc. č. 826/2 v k.ú. Křelovice u Pelhřimova Porost na pozemku parc. č. 890 v k.ú. Cetkovice 30

31 31

Znalecký posudek. č /2016

Znalecký posudek. č /2016 Znalecký posudek č. 3114-635/2016 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. dlužník: Layerová Hana Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny 1/4 podílu pozemků parc. č. 607/33, 607/34

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Křenová 299/ Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Křenová 299/ Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2374-908/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků v katastrálním území Kněževes za účelem

Více

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016 Znalecký posudek č. xx - xx /2016 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. Objednatel: Jan Prošek Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Dle mezinárodně

Více

Znalecký posudek. č /2017

Znalecký posudek. č /2017 Znalecký posudek č. 3786-52/2017 Objednatel: Dražební kancelář Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny ideální 1/6 podílu na pozemcích

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/2015. O ceně pozemků parc. č. 517/8, 520/5 a 521/4 v k.ú. Svinařov u Kladna, obec Svinařov, okr. Kladno.

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/2015. O ceně pozemků parc. č. 517/8, 520/5 a 521/4 v k.ú. Svinařov u Kladna, obec Svinařov, okr. Kladno. - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 108/2015 O ceně pozemků parc. č. 517/8, 520/5 a 521/4 v k.ú. Svinařov u Kladna, obec Svinařov, okr. Kladno. Objednatel znaleckého posudku: Eurodražby.CZ a.s., Čimická 780/61,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2546-145/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 467/1 PK a p.č. 467/2 PK, katastrální území Krumsín, obec Krumsín, okres Prostějov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4001-17/2015 O ceně lesních pozemků p.č.314/7 o výměře 9836m 2 a p.č.330/4 o výměře 7398m 2, oba v obci a k.ú.prachovice, okres Chrudim Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ ZNALECKÝ POSUDEK č. 2571-170/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 321/9 orná půda, katastrální území Chrudichromy, obec Chrudichromy, okres Blansko, parcela č. 191/7 orná půda, katastrální území Bačov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. Č.j.: 169EX 1929/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. Č.j.: 169EX 1929/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2469-68/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 2601/65 orná půda, katastrální území Bučovice, obec Bučovice, okres Vyškov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 598/4, v k.ú. Korkyně, obci Korkyně, okrese Příbram (LV 81)

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 598/4, v k.ú. Korkyně, obci Korkyně, okrese Příbram (LV 81) - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3044-356/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 598/4, v k.ú. Korkyně, obci Korkyně, okrese Příbram (LV 81) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.

Více

Znalecký posudek č /2012

Znalecký posudek č /2012 Ing. Pavel Zářecký znalec z oboru stavebnictví a ekonomika U Daliborky 1287, 564 01 Žamberk Tel. 603815046 Email: p.zarecky@tyhan.cz Znalecký posudek č. 6788-133/2012 o ceně obvyklé nemovitosti pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova Olomouc. Č.j.: 057EX 2694/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova Olomouc. Č.j.: 057EX 2694/08 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2331-68/12 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 1402/64 a 1405/86 ostatní plocha a p.č. 4265 a 4391 vinice, katastrální území Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2104-113/2013 spoluvlastnického podílu:1/20 na pozemku p.č.1056,p.č.555,p.č.556/2 a spoluvl.podílu:1/10 na pozemku p.č.602 v kat.území : Hrdlív, obec: Hrdlív, okres: Kladno. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1754/4/2014. lesních pozemků s porosty na LV 307 k.ú. Žernov a 297 k.ú.žlábek. Navrátil Sladkovského Pardubice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1754/4/2014. lesních pozemků s porosty na LV 307 k.ú. Žernov a 297 k.ú.žlábek. Navrátil Sladkovského Pardubice ZNALECKÝ POSUDEK č. 1754/4/2014 lesních pozemků s porosty na LV 307 k.ú. Žernov a 297 k.ú.žlábek Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Pardubice, JUDr. Ladislav Navrátil Sladkovského 592 53002

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 281-2711 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/44 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 1309/11, 2551/2, 2552/1, 2553/5, 2553/6, 2554/6, 2554/7, 2563/2, 2570/9

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 85/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 85/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 85/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 2323 - lesní pozemek a pozemku p.č. 2324 - lesní pozemek, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 67, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 133-4322/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 4416 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3172-50/2011 o ceně nemovitosti - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. 3723/27, v k.ú. a obci Zlín. Nemovitost - pozemek je zapsán v Katastru nemovitostí na LV č. 20470 pro k.ú. a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 136-4325/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1466 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o. Poděbradova

Více

Znalecký posudek č. ZP-2919

Znalecký posudek č. ZP-2919 Znalecký posudek č. ZP-2919 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 3849/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4428/3 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4431/1 ( orná půda ),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/2015 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/6 k celku zemědělského pozemku p.č.475/1 v katastrálním území a v obci Ratboř. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 932/006/2016. o ceně lesních pozemků s lesními porosty v k.ú. Haškovcova Lhota.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 932/006/2016. o ceně lesních pozemků s lesními porosty v k.ú. Haškovcova Lhota. ZNALECKÝ POSUDEK č. 932/006/2016 o ceně lesních pozemků s lesními porosty v k.ú. Haškovcova Lhota. I. cena dle oceňovacího předpisu II. cena v čase a místě obvyklou Objednavatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/829/2012 o ceně nemovitosti - pozemkových parcel č. 163, č. 165/2, č. 165/3, č. 166, č. 732 v obci a katastrálním území Stradouň, vodní plochy č. 124/1, pozemkových parcel č. 125/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03433-0065 B / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03433-0065 B / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03433-0065 B / 2015 o ceně nemovitostí - pozemkové parcely č.782/5, č.782/31, č.1147/4, č.1148, č.1151 a č.1152 v k.ú. Doubí u Liberce, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

Znalecký posudek č. 5522/2016

Znalecký posudek č. 5522/2016 Znalecký posudek č. 5522/2016 o obvyklé ceně nemovitostí, pozemku parc. č. 2023/3, lesní pozemek a pozemku ve zjednodušené evidenci PK 2040, včetně součástí a příslušenství, v obci a katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. ZP-2925

Znalecký posudek č. ZP-2925 Znalecký posudek č. ZP-2925 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích st. parc.č. 1882 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek parc.č. 265/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 265/53

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1808-342/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1808-342/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1808-342/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků užívaných jako zahrada v zastavitelném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 125-4314/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 112/2 v k.ú. Komorní Lhotka, obec Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň

Více

Znalecký posudek č. 438/2010

Znalecký posudek č. 438/2010 Ing. Čestmír Trnečka, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pozemky, trvalé porosty, škody na trvalých porostech, obor lesní hospodaření, odvětví dříví - těžba. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Znalecký posudek č. ZP-4119

Znalecký posudek č. ZP-4119 Znalecký posudek č. ZP-4119 o ceně obvyklé na pozemcích st. parc. č. 108/1 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek parc.č. 43/25 ( orná půda ), pozemek parc.č. 43/32 ( zahrada ), pozemek parc.č. 43/33

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-3747/13 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č. 622/11 v k.ú. Černotín, obec Černotín, okres Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 177-4366/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: VÍTKOVICE a.s.. Ruská 2887/101 703 00

Více

Znalecký posudek č. ZP-2732

Znalecký posudek č. ZP-2732 Znalecký posudek č. ZP-2732 o ceně obvyklé pozemku parc. č. 249/10 ( orná půda ) v kat. území Suchodol, obec Suchodol, okres Příbram, zapsáno na LV 122. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 630-49-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 630-49-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 630-49-2014 O ceně pozemků parc.č.610/1, 610/3, zapsaných na LV č. 20 v KÚ 775622 Úterý, obec Úterý, okres Plzeň-sever Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Státní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3131-652/2016 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků v kat. území Strachoňovice

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1150/2/17. o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1150/2/17. o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava ZNALECKÝ POSUDEK č. 1150/2/17 o ceně pozemků č. 1309/16 a č. 2582/17, které se nachází v katastrálním území Vítkov v obci Vítkov v okrese Opava Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

Znalecký posudek č. 365/13/2016

Znalecký posudek č. 365/13/2016 Znalecký posudek č. 365/13/2016 Ceny obvyklé pozemků p.č.2317 a 2318 včetně jejich součástí a příslušenství v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou (okres Liberec). Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3419/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3419/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3419/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Unín, obec Unín, okres Brno-venkov: pozemků parc. č. 537, 538/4 Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: Soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2345-82/12. Č.j.: 169EX 4074/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2345-82/12. Č.j.: 169EX 4074/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2345-82/12 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 268/16, 268/17, 268/45, 268/47, 268/65, 268/66, 268/67, 268/68, 268/69, 268/70, 268/71, 268/72 zahrada a p.č. 268/51 ostatní plocha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6-3051/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na pozemku parc.č. 445/2, v k.ú. Předmostí, obec Přerov, okr. Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2939-251/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2961 a parc.č. 4623/1, v k.ú. Sudoměřice, obci Sudoměřice, okresu Hodonín (LV 687) Objednatel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 746/216/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 746/216/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 746/216/2011 o ceně obvyklé pozemku PK č. 3233/1 k.ú. Želetava, obec Želetava, zapsáno na LV č. 236 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Moravské Budějovice. Objednatel posudku: Účel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011. Palackého 31/ Beroun

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011. Palackého 31/ Beroun - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359 21-6/2011 o ceně pozemků parc.č. 607/4 a 938/22 v k.ú. Lubná u Rakovníka, okr. Rakovník Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Beroun Palackého 31/2 266 01 Beroun

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 655-46-2013 O ceně nemovitostí pozemku par. č. 3002/30, 3002/31, 3181/1, 3181/2, 3182/9 v katastrálním území Staré Hamry 2, obci Ostravice, okres Frýdek-Místek, zapsaných na listě vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 175/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p. č. 2698, 2701/5 a 2701/10, zapsaných LV číslo 89, katastrální území Drysice, obec Drysice, okres Vyškov a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 185-3230/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

Znalecký posudek č. ZP-3318

Znalecký posudek č. ZP-3318 Znalecký posudek č. ZP-3318 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc.č. 1055 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č. 1103/1 ( lení pozemek ), pozemek parc.č. 1103/2 ( lesní pozemek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174-3729/13 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2755/36 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/78 na pozemcích parc.č. 2755/1 a 2755/21 v k.ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2373/9. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2373/9. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2373/9 O obvyklé ceně ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 pozemků parc.č. 313/45, 370/2 a 381/4 v kat. území Kublov, obec Kublov, o. Beroun, kraj Středočeský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2452-51/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 1393 PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2943-255/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 1166/2 a parc.č. 1167/2, v k.ú. Žádovice, obci Žádovice, okrese Hodonín (LV 826) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr.

Více

Znalecký posudek číslo 2293-244/2012

Znalecký posudek číslo 2293-244/2012 Znalecký posudek číslo 2293-244/2012 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI O obvyklé ceně ideální 1/2 pozemku a lesního porostu zapsaných na LV č.566 pro obec a katastrální území Držkov, okres Jablonec nad Nisou. Objednatel

Více

Znalecký posudek číslo /14

Znalecký posudek číslo /14 Znalecký posudek číslo 2930 160/14 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 2/3 id. pozemku parcelní číslo 326 v katastrálním území Grešlové Mýto, obec Grešlové Mýto, okres Znojmo a spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 O obvyklé ceně podílu 1/175 nemovitosti - pozemků parc.č. 152/1, 228/28, 488/2, 732/2, 738/11 v katastrálním území Ves Rudoltice, obec Slezské Rudoltice,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. ZNALECKÝ POSUDEK č. 149-4174/15 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114-3159/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114-3159/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 114-3159/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. ZP-4187

Znalecký posudek č. ZP-4187 Znalecký posudek č. ZP-4187 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na pozemku parc.č. 1230 ( ostatní plocha ) v kat. území Čím, obec Čím, okres Příbram, zapsáno na LV 635. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4633/16 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2566/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2566/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2566/2016 O ceně obvyklé podílu 1/6 na pozemku č.par.712/31 lesní pozemek včetně porostu, v obci Vacov, okres Prachatice, kat. území Nespice, kraj Jihočeský. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 3975/10-117

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 3975/10-117 ZNALECKÝ POSUDEK č. 167-3212/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1029/11 a 1037 (PK), v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, okres Zlín. Objednatel posudku: Mgr. Pavla Fučíková soudní exekutor Slévárenská 410/14

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2971-283/2016 a) o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na pozemku parc.č. 893/60, v katastrálním území Dražůvky, obci Dražůvky, okrese Hodonín (LV č.181) b) o odhadu ceny

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3864 v katastrálním území Lukavice v Čechách, obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV č. 442.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1474/9

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1474/9 056 EX 9994/09-89 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1474/9 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky parc.č. 418 a 436 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Chotětov, k.ú. Hřivno Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

Znalecký posudek číslo /17

Znalecký posudek číslo /17 Znalecký posudek číslo 3326 1/17 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/5 id. pozemku parcelní číslo 4694, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če a spoluvlastnického podílu 1/5 id. pozemku parcelní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3259/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3259/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3259/2015 o ceně nemovitostí v katastrálním území Malhostovice, obec Malhostovice, okres Brno-venkov: pozemků parc. č. 1085, 2710, 3246, 3394, 3395, 3494 Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek 959-43/2012

Znalecký posudek 959-43/2012 Znalecký posudek 959-43/2012 o ceně nemovitostí na LV č. 91 pozemků p.č. 527; 532; 533/1 ; vše v obci Ruda nad Moravou, katastrální území Hrabenov, okres Šumperk; spoluvlastnického podílu ve výši ½, cena

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 156/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 221/32 - orná půda, zapsané na LV 335, katastrální území Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 190-3745/13 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o ceně lesních pozemků v Kojeticích - p.č. 365/3 a 366/1 - oba vedeny jako lesní pozemky a oba jsou zapsány na listu vlastnictví č. 328, pro obec Kojetice a k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 148-4337/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o. Poděbradova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2109/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2109/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2109/2013 O ceně obvyklé pozemků s podíly vedenými v katastru nemovitostí jako lesní pozemek č.par. 425 a pozemek č.par. 393, 426 a 427 orná půda PK v obci Řeřichy, okres Rakovník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5290-275/2011 Zemědělských pozemků p. č. 838, p. č. 843, p. č. 1548/156 a ostatní plochy - neplodné půdy p. č. 1506/59 zapsaných na LV 1608 pro obec Vranovice, katastrální území Vranovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více