Sestavování osevních postupů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sestavování osevních postupů"

Transkript

1 Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých nebo osázených zpravidla jednou plodinou (pokud více plodinami, označujeme ho jako smíšený hon). Vycházíme z tzv. Norfolkského osevního postupu: 1. jetelovina 2. ozimá obilnina 3. okopanina 4. jař (krycí plodina, do které zakládáme jetelovinu ve formě podsevu) Obr. 1: Schéma Norfolkského osevního postupu a vymezení základních používaných termínů (v daném roce pěstuji hlavní plodinu, plodina pěstovaná na daném honu v loňském roce je nazývána přeplodinou, plodina pěstovaná na daném honu v následujícím roce je označována jako následná plodina) Obr. 2: Schéma rotace čtyřhonného osevního postupu

2 Úkolem bývá většinou sestavit osevní postup, který je tvořen více než 4 plodinami (více než 4-letý osevní postup). Při sestavování např. 9-honného osevního postupu budeme postupovat takto: 1. jetelovina (jetel nebo vojtěška) 2. ozimá obilnina (většinou ozimá pšenice, která je nejnáročnější ze všech obilnin) 3. okopanina (brambory, cukrovka, kukuřice na zrno, kukuřice na siláž) střídáme zhoršující a zlepšující plodiny jař (krycí plodina - oves, jarní ječmen, jarní pšenice, luskovinoobilná směska, hrách) s podsevem jeteloviny (jetele či vojtěšky) Zlepšující a zhoršující plodiny Plodina zlepšující zlepšuje stav půdy, působí příznivě na reprodukci půdní úrodnosti. Stav půdy po zrušení porostu této plodiny je lepší, než v jakém stavu půdu zanechala její předplodina. Plodina zhoršující zhoršuje stav půdy. Stav půdy po zrušení porostu této plodiny je horší, než v jakém stavu půdu zanechala její předplodina. V celém osevním postupu se snažíme o střídání zlepšujících a zhoršujících plodin (zlepšující luskoviny, olejniny, okopaniny, pícniny, zhoršující obilniny). V praxi je tomu ale bohužel mnohdy jinak a někdy se nemůžeme vyhnout tomu, abychom dali po sobě 2 zhoršující plodiny. Pokud musíme zařadit po sobě 2 obilniny, pak volíme jako následnou plodinu po jiné obilnině oves či ozimý ječmen, ne ozimou pšenici, která je z obilnin nejvíce náročná. Pokud se musíme rozhodnout o pořadí ozim-jař, následuje zpravidla jarní obilnina po ozimé. Jarní ječmen má nejlepší předplodiny v animálně hnojených okopaninách, tzn. často ho zařazujeme po cukrovce nebo bramborách. Organické hnojení Pokud podnik provozuje živočišnou výrobu, okopaniny organicky hnojíme chlévským hnojem (tj. zejména cukrovku, dále pak brambory a kukuřici). K organickému hnojení je možné využít i posklizňové zbytky (slámu obilnin, řepky, luskovin, chrást řepy), nebo meziplodiny na zelené hnojení. Časový odstup pěstování určitých plodin Mezi některými plodinami je důležité dodržet časový odstup: cukrovka a brambory roky ozimá řepka roky slunečnice - 5 let len let

3 Zařazování víceletých pícnin Víceleté pícniny (jeteloviny) zakládáme zpravidla ve formě podsevu do tzv. krycí plodiny. To jsou takové plodiny, které umožňují optimální vývoj pomalu se rozvíjejícího porostu jeteloviny. Nejčastěji zařazovanými jetelovinami jsou jetel luční a vojtěška setá. Jetel pěstujeme na 1 užitkový rok, vojtěšku na 2 užitkové roky. To je důležité si uvědomit, když určujeme, kolika honný osevní postup budeme navrhovat. Jako krycí plodiny jsou nejvhodnější plodiny pěstované pro pícní účely, zejména luskovinoobilná směska na píci (LOS), senážní oves, ječmen jarní na píci, bob na zeleno, intermediální hrách či peluška, případně pšenice jarní na píci. Mimo těchto krycích plodin se často používají také jarní obilniny na zrno, a to ječmen jarní a oves. Agrotechnické lhůty Při sestavování musíme dát pozor na agrotechnické lhůty (doba setí/sázení a sklizně plodin), tzn., abychom nezařadili některou ozimou plodinu po pozdě sklízené předplodině, když ještě pole není uvolněné. Jedná se zejména o zařazování ozimých plodin po pozdě sklízených okopaninách. Tzn. po cukrovce, pozdních bramborách a kukuřici na zrno zařazujeme zpravidla jarní plodiny. Často se ale v praxi nevyhneme tomu, abychom zařadili ozimou pšenici po kukuřici na siláž. Obr. 3: Agrotechnické lhůty základních polních plodin

4 Zařazování meziplodin Meziplodiny jsou rostliny pěstované v meziporostním období, tj. v období mezi dvěma hlavními plodinami. Jsou to zpravidla rostliny s rychlým růstem a vývojem. Zvyšují diverzitu strukturální skladby rostlinné výroby, zvyšují využití dopadajícího globálního záření, udržují půdní strukturu, obohacují krmivovou základnu podniku, uvolňují živiny z hůře přístupných forem, omezují ztráty živin z půdy vyplavováním, omezují škodlivé účinky vodní eroze apod. V rámci zápisu osevních postupů se zapisují do rámečku za příslušnou hlavní plodinu. Nejsou součástí zadané struktury plodin pro sestavení osevního postupu, meziplodinu je třeba si na základě konkrétních podmínek samostatně zvolit. Meziplodiny dělíme do 3 skupin: ozimé meziplodiny - výsev na konci léta, sklizeň na jaře následného roku (např. řepice ozimá, řepka ozimá, jetel nachový) letní meziplodiny (strniskové) - výsev v létě, sklizeň na podzim téhož roku (hořčice bílá, svazenka vratičolistá) podsevové meziplodiny - výsev na jaře do hlavní plodiny, sklizeň na podzim (jílek mnohokvětý, jetel plazivý, krmná mrkev, tolice, jetel zvrhlý). Při sestavování používáme následující značky: ++ hnojení hnojem podsev hořčice meziplodina V zadání je vždy uveden počet hektarů jednotlivých plodin nebo procenta, tj. jakým podílem je daná plodina v osevním postupu zastoupena.

5 Příklad č.1 60 ha kukuřice na zrno 60 ha vojtěška 30 ha pšenice ozimá 30 ha ječmen jarní 30 ha řepka ozimá 30 ha LOS 30 ha ozimý ječmen Nejprve zjistíme, jak velký bude jeden hon (všechny hony musí mít stejnou velikost). Jetel pěstujeme na 1 užitkový rok, tzn. velikost 1 honu = počet hektarů jetele. Vojtěšku pěstujeme na 2 užitkové roky, tzn. velikost 1 honu = polovina počtu hektarů vojtěšky. V našem případě tedy bude 1 hon velký 30 ha. Když sečteme celkový počet hektarů a vydělíme velikostí jednoho honu, získáme celkový počet honů. Tedy zde 270 : 30 = 9 jedná se o 9-honný osevní postup. 1. vojtěška 2. vojtěška 3. pšenice ozimá (ječmen ozimý) hořčice 4. kukuřice na zrno jarní ječmen 6. řepka ozimá 7. ječmen ozimý (pšenice ozimá) svazenka 8. kukuřice na zrno LOS - krycí plodina pro podsev vojtěšky Příklad č.2 12,5 % jetel 12,5 % ozimý ječmen 12,5 % jarní ječmen 12,5 % ozimá řepka 12,5 % ozimá pšenice 12,5 % oves 25 % polorané brambory 1 hon bude tvořit 12,5 % z celkového počtu hektarů (jetel pěstujeme na 1 užitkový rok). Tzn., že osevní postup bude mít celkem 8 honů.

6 1. jetel 2. ozimá pšenice (ozimý ječmen) svazenka 3. polorané brambory jarní ječmen 5. ozimá řepka 6. ozimý ječmen (ozimá pšenice) hořčice 7. polorané brambory ++ - zlepšující, hnojíme hnojem 8. oves - krycí plodina pro podsev jetele

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Jana Poláčková a kolektiv Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě 2.3.1 Síra v půdě Celkový obsah síry v půdách kolísá ve značném rozmezí, většinou od 100 do 5000 ppm, tj. 0,01-0,5 % (FECENKO, LOŽEK, 2000). Písčité půdy však mohou obsahovat i méně než 100 ppm síry, zatímco

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY

VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY Dr. Ing. Jaromír MACKŮ ÚHÚL Brandýs nad Labem, Vrázova 1, 616 Brno macku.jaromir@uhul.cz Resumé: Předkládaný příspěvek čerpá s dílčích výsledků projektu NAZV MZe 1R4427 Optimalizace

Více

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 1 VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE Radim Lokoč Michaela Lokočová Miroslava Kolářová Šulcová 2 3 texty Radim Lokoč, Michaela Lokočová, 2010 grafický design a ilustrace Miroslava

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 BULLETIN ÚZEI Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 č. 7/2012 DIFERENCIACE HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ ČR V SÍTI FADN V ROCE 2010 Obsah Úvod...

Více